Welcome, Guest. Please Login or Register
Forum Svet pogovorov gape.org
Sončeve pozitivke
pilcom.si
 
  HomeHelpSearchMembersLoginRegister  
 
Pages: 1 ... 5 6 7 8 
(Read 59439 times)
Aravinda
2
**
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 67

Re: Kaj je življenje ?
Reply #90 - 08.03.2011 at 15:58:42
 
ta vzajemnost z Njim je res že v nas v potencialu. ampak ta potencial zaradi naše lastne želje oz. odločitve ni izkoriščen. čeprav smo znotraj Njega, nismo v vzajemnem odnosu z Njim. za pristno vzajemnost (ljubezen) ni dovolj le fizična indiferentna skupnost, ampak je potrebna tudi svobodno-odločitvena vzajemnost na podlagi (duhovnih) čustev.
Back to top
 
 
IP Logged
 
ajgor
Ex Member
Re: Kaj je življenje ?
Reply #91 - 08.03.2011 at 16:13:52
 
Vzajemnost pomeni povezavo s povračilom. In to je obveza, ki nima nič skupnega z ljubeznijo, ki ne bazira na jazu. Čustva razlagajo ljubezen pač drugače z recipročnostjo. Z vzpostavitvijo vzajemnosti nisi svoboden, ljubezen za razliko predstavlja svobodo.
Back to top
 
 
IP Logged
 
M.L.
5
*****
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 1728

Re: Kaj je življenje ?
Reply #92 - 08.03.2011 at 18:41:37
 
Skrivnost življenja nosi v sebi sedem lastnosti, tako bi moralo biti tudi v človeku, toda žal ni tako. Ta sposobnost je že dana vsakemu človeku, vendar ni bila nikoli povsem izoblikovana in uresničena. Le redki ljudje dosežejo, da deluje v njih vseh sedem lastnosti življenja polno in enakomerno ter s tem postanejo tudi resnično enaki Bogu. Toda, kot rečeno, mnogi se od tega odvrnejo in jim je to kaj malo mar, in zato sploh ne spoznajo resnične skrivnosti življenja v sebi. Takšni slepi in na pol mrtvi ljudje potem ne morejo spoznati namen življenja, ki tiči v njih,  ker se pustijo voditi in oblikovati samo enemu ali drugemu od sedmerih lastnosti.

Tako živi nekdo samo iz lastnosti ljubezni in sploh ne upošteva drugih lastnosti. Kaj je potem tak človek, kakor požrešna zver, ki nima nikoli dovolj? Takšni ljudje so vedno polni samoljubja, nevoščljivi in skopi ter trdosrčni do vseh ljudi.

Drugi spet premorejo razsvetljeno ljubezen in so zato tudi prav modri ter lahko svojim soljudem dajejo prav dobre nauke, toda njihova volja je slabotna in zato ne morejo ničesar do konca izpeljati.

Pri nekaterih pa so lastnosti ljubezni, modrosti in volje povsem dejavni, toda lastnosti reda in prave resnosti še slabo delujeta. taki ljudje postanejo prav pametni in včasih prav modro govorijo in tu in tam tudi kaj posameznega izpeljejo; toda človek, ki je moder na podlagi prav vseh sedmerih lastnosti, bo še prekmalu iz besed, govorjenja in dejanj takšnih ljudi spoznal, da v vsem ni reda in povezave.

In spet so ljudje, ki imajo ljubezen, svetlobo, voljo in red, manjka pa jim lastnost resnosti. Zato so strahopetni in boječi in lahko svoja dela le redko v celoti izpeljejo.

Spet drugi so poleg tega tudi polni resnosti in poguma, toda s potrpežljivostjo pri njih slabo kaže. Takšni ljudje se navadno prenaglijo in z nepotrpežljivo vnemo pogosto več pokvarijo kakor dobro opravijo. Torej brez prave potrpežljivosti ni nič; kdor namreč nima prave potrpežljivosti, samemu sebi izreka neke vrste smrtno obsodbo. Če hoče človek imeti dober pridelek, mora namreč čakati, dokler grozdje ne dozori. Če dela nasprotno, mora nazadnje vendarle samemu sebi pripisati, če namesto najžlahtnejšega vina pridela le neužitno kislico.

Potrpežljivost je torej v vsemu in vsakemu potrebna lastnost; prvič za obvladovanje in uravnavanje lastnosti, ki pogosto hoče kar v neskončno in se imenuje resnost - ker se ta lastnost v povezavi z ljubeznijo, modrostjo in voljo sprevrže v največji napuh, ki, kot je znano, potem pri človeku nima nobene meje -, in drugič ker je potrpežljivost mati lastnosti usmiljenja; šele ta lastnost, ker deluje povratno, daje vsem prejšnjim lastnostim božje-duhovno popolnost in človeški duši pomaga, da se v duhu povsem in resnično prerodi.

Zato nam je Bog vsem položil na srce predvsem ljubezen do Boga in bližnjega ter ob tem rekel: "Bodite usmiljeni, kot je usmiljen tudi vaš Oče v nebesih, in bodite krotki in ponižni, kot sem tudi Jaz od vsega srca krotak in ponižen."

Bog je ljudem, torej zapovedal, da izoblikujemo sedmo lastnost predvsem zato, ker so prav v tej zadnji lastnosti vsebovane in se izoblikujejo vse prejšnje. Kdor torej to zadnjo lastnost z vso vnemo oblikuje in krepi, oblikuje in krepi tudi prejšnje lastnosti in bo s tem najprej in najzaneslivejše dosegel popolnost. Kdor pa se začne oblikovati z enim ali nekaterimi prejšnjimi lastnostmi, težko doseže celotno in polno življensko popolnost ali jo pogosto sploh ne doseže, ker te prve lastnosti same po sebi ne vsebujejo sedme lastnosti, ta pa v sebi nujno vsebuje vse prejšnje.

V tem je potem tudi nenehen padec v človeku samem - in to traja vse dotlej, dokler se v človeškem bitju ne pripelje sedme lastnosti do resnične in najvišje popolnosti. Vse prejšnje lastnosti so deloma dane skoraj vsem ustvarjenim bitjem bolj ali manj svobodno, toda sedmo lastnost mora človek pridobiti šele s svojo lastno pridnostjo in prizadevanjem

In tako kakor vseh šest prejšnjih lastnosti šele s to pridobitvijo sedme lastnosti doseže svoj resnični pomen in življenski namen, tako tudi celoten človek šele z njo doseže popolno življensko svobodo in samostojnost.

No, pa lep pozdrav.
Back to top
 

Vrnimo Življenju življenje.

 
IP Logged
 
Aravinda
2
**
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 67

Re: Kaj je življenje ?
Reply #93 - 08.03.2011 at 18:48:43
 
titud wrote on 08.03.2011 at 14:09:36:
Aravinda wrote on 08.03.2011 at 13:38:04:
. namen vsega tega (tudi mojega besedičenja po tem forumu) je, da se naše srce postopoma očisti, tako da se lahko v končni fazi  predamo Bogu.

Lahko da nas sogovornike popstavljaš v fukcijo strgal za čiščenje nesnage s tvojega srca, ni pa nujno, da na tako enostransko instrumentalizacijo tudi pristanemo. Forumska dinamika se namreč vzdržuje na vsaj  elementarni sposbnosti vživljanja drug v drugega in na vsaj potencilani vzajmeni dojemljivosti za mnenja/stališča/prepričanja/argumente drugega. S poudarkom na vzajemni....    


zalivanje korenine (na podlagi česar je celotna rastlina pravilno nahranjena) in hkratno nepotrebno sekanje listkov in vejic res ni primerno. zaradi slabega razumevanja se žal to pogosto dogaja. seveda je potrebno izločit trnje in plevel, ampak negovat in ohranit je potrebno vse tisto, kar je za rastlino dobrobitno.

ta pojav lahko imenujemo fanatizem, ko se pod pretvezo ljubezni do Boga izloča tiste stvari, ki so na določeni stopnji še vedno koristne in potrebne. to mejo med škodljivim in koristnim je zaradi omejene realizacije težko videt in sharmonizirat in zato se ponavadi dogaja ali pretiranjo izločanje ali pa pretirano ohranjanje.

harmonizacija teh dveh dejavnikov se lahko učimo skozi to relativno vzajemnost, ki pa nikoli ne bi smela biti v centru pozornosti. pretirana pozornost oz. osredotočanje na listke in vejice lahko pomeni zanemarjanje korenine in posledično to ni dobro niti za listke in vejice. v praksi se to lahko kaže v obliki materialnega sentimentalizma in čustvovanja ter nepotrebne navezanosti. po drugi strani pa se fanatična, nepristna, imitacijska osredotočenost na korenino lahko navzven kaže v pretirani hladnosti, indiferentnosti, nevzajemnosti.

v vsakem primeru pa je odločitev na nas, kako in kje bomo iskali pomoč, če jo sploh bomo.

Back to top
 
 
IP Logged
 
Aravinda
2
**
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 67

Re: Kaj je življenje ?
Reply #94 - 08.03.2011 at 19:01:42
 
M.L. wrote on 08.03.2011 at 18:41:37:
Skrivnost življenja nosi v sebi sedem lastnosti, tako bi moralo biti tudi v človeku, toda žal ni tako. Ta sposobnost je že dana vsakemu človeku, vendar ni bila nikoli povsem izoblikovana in uresničena. Le redki ljudje dosežejo, da deluje v njih vseh sedem lastnosti življenja polno in enakomerno ter s tem postanejo tudi resnično enaki Bogu. Toda, kot rečeno, mnogi se od tega odvrnejo in jim je to kaj malo mar, in zato sploh ne spoznajo resnične skrivnosti življenja v sebi. Takšni slepi in na pol mrtvi ljudje potem ne morejo spoznati namen življenja, ki tiči v njih,  ker se pustijo voditi in oblikovati samo enemu ali drugemu od sedmerih lastnosti.

Tako živi nekdo samo iz lastnosti ljubezni in sploh ne upošteva drugih lastnosti. Kaj je potem tak človek, kakor požrešna zver, ki nima nikoli dovolj? Takšni ljudje so vedno polni samoljubja, nevoščljivi in skopi ter trdosrčni do vseh ljudi.

Drugi spet premorejo razsvetljeno ljubezen in so zato tudi prav modri ter lahko svojim soljudem dajejo prav dobre nauke, toda njihova volja je slabotna in zato ne morejo ničesar do konca izpeljati.

Pri nekaterih pa so lastnosti ljubezni, modrosti in volje povsem dejavni, toda lastnosti reda in prave resnosti še slabo delujeta. taki ljudje postanejo prav pametni in včasih prav modro govorijo in tu in tam tudi kaj posameznega izpeljejo; toda človek, ki je moder na podlagi prav vseh sedmerih lastnosti, bo še prekmalu iz besed, govorjenja in dejanj takšnih ljudi spoznal, da v vsem ni reda in povezave.

In spet so ljudje, ki imajo ljubezen, svetlobo, voljo in red, manjka pa jim lastnost resnosti. Zato so strahopetni in boječi in lahko svoja dela le redko v celoti izpeljejo.

Spet drugi so poleg tega tudi polni resnosti in poguma, toda s potrpežljivostjo pri njih slabo kaže. Takšni ljudje se navadno prenaglijo in z nepotrpežljivo vnemo pogosto več pokvarijo kakor dobro opravijo. Torej brez prave potrpežljivosti ni nič; kdor namreč nima prave potrpežljivosti, samemu sebi izreka neke vrste smrtno obsodbo. Če hoče človek imeti dober pridelek, mora namreč čakati, dokler grozdje ne dozori. Če dela nasprotno, mora nazadnje vendarle samemu sebi pripisati, če namesto najžlahtnejšega vina pridela le neužitno kislico.

Potrpežljivost je torej v vsemu in vsakemu potrebna lastnost; prvič za obvladovanje in uravnavanje lastnosti, ki pogosto hoče kar v neskončno in se imenuje resnost - ker se ta lastnost v povezavi z ljubeznijo, modrostjo in voljo sprevrže v največji napuh, ki, kot je znano, potem pri človeku nima nobene meje -, in drugič ker je potrpežljivost mati lastnosti usmiljenja; šele ta lastnost, ker deluje povratno, daje vsem prejšnjim lastnostim božje-duhovno popolnost in človeški duši pomaga, da se v duhu povsem in resnično prerodi.

Zato nam je Bog vsem položil na srce predvsem ljubezen do Boga in bližnjega ter ob tem rekel: "Bodite usmiljeni, kot je usmiljen tudi vaš Oče v nebesih, in bodite krotki in ponižni, kot sem tudi Jaz od vsega srca krotak in ponižen."

Bog je ljudem, torej zapovedal, da izoblikujemo sedmo lastnost predvsem zato, ker so prav v tej zadnji lastnosti vsebovane in se izoblikujejo vse prejšnje. Kdor torej to zadnjo lastnost z vso vnemo oblikuje in krepi, oblikuje in krepi tudi prejšnje lastnosti in bo s tem najprej in najzaneslivejše dosegel popolnost. Kdor pa se začne oblikovati z enim ali nekaterimi prejšnjimi lastnostmi, težko doseže celotno in polno življensko popolnost ali jo pogosto sploh ne doseže, ker te prve lastnosti same po sebi ne vsebujejo sedme lastnosti, ta pa v sebi nujno vsebuje vse prejšnje.

V tem je potem tudi nenehen padec v človeku samem - in to traja vse dotlej, dokler se v človeškem bitju ne pripelje sedme lastnosti do resnične in najvišje popolnosti. Vse prejšnje lastnosti so deloma dane skoraj vsem ustvarjenim bitjem bolj ali manj svobodno, toda sedmo lastnost mora človek pridobiti šele s svojo lastno pridnostjo in prizadevanjem

In tako kakor vseh šest prejšnjih lastnosti šele s to pridobitvijo sedme lastnosti doseže svoj resnični pomen in življenski namen, tako tudi celoten človek šele z njo doseže popolno življensko svobodo in samostojnost.

No, pa lep pozdrav.hvala M.L.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Robi
5
p
*****
Offline

I love to love
Posts: 5749
Dolenjska
Gender: male
Re: Kaj je življenje ?
Reply #95 - 08.03.2011 at 20:53:41
 
Aravinda wrote on 08.03.2011 at 15:58:42:
ta vzajemnost z Njim je res že v nas v potencialu. ampak ta potencial zaradi naše lastne želje oz. odločitve ni izkoriščen. čeprav smo znotraj Njega, nismo v vzajemnem odnosu z Njim. za pristno vzajemnost (ljubezen) ni dovolj le fizična indiferentna skupnost, ampak je potrebna tudi svobodno-odločitvena vzajemnost na podlagi (duhovnih) čustev.

Dokler boš dojemal in sploh govoril o nekem Bogu, tako dolgo boš v sebi razcepljen.
Quote:
vse želje ki izhajajo iz zmotne koncepcije sebe, so materialne. nastajajo namreč v materialnem umu, ali pa na kakšnih drugih bolj subtilnih, nezavednih, astralnih ,itd..nivojih, ki so prav tako znotraj materialnega. vsi objekti ali subjekti ki jih ta materialen um in čutila zaznavajo so prav tako le materialni. odnosi ki jih vzpostavi so prav tako materialni. duhovna (onkraj materialna) realizacija sebe je nekaj povsem drugega. je nekaj kar materialen um in čutila ne morejo zaznat.

Potem pa nehaj bloditi, sanjati....in raje začni živeti. Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
ajgor
Ex Member
Re: Kaj je življenje ?
Reply #96 - 08.03.2011 at 23:37:12
 
Robi wrote on 08.03.2011 at 20:53:41:
Aravinda wrote on 08.03.2011 at 15:58:42:
ta vzajemnost z Njim je res že v nas v potencialu. ampak ta potencial zaradi naše lastne želje oz. odločitve ni izkoriščen. čeprav smo znotraj Njega, nismo v vzajemnem odnosu z Njim. za pristno vzajemnost (ljubezen) ni dovolj le fizična indiferentna skupnost, Prevelika želja po predajanju bogu ga omejuje. Želja po biti mu simpatičen, ga zadovoljevati. Tu računa na vzajemnost od boga, da mu bo on vzajemno zato pomagal.  Zmota. V božjem ni vzajemnosti je notranje soglasje enega.

Lp,Igorampak je potrebna tudi svobodno-odločitvena vzajemnost na podlagi (duhovnih) čustev.

Dokler boš dojemal in sploh govoril o nekem Bogu, tako dolgo boš v sebi razcepljen.
Quote:
vse želje ki izhajajo iz zmotne koncepcije sebe, so materialne. nastajajo namreč v materialnem umu, ali pa na kakšnih drugih bolj subtilnih, nezavednih, astralnih ,itd..nivojih, ki so prav tako znotraj materialnega. vsi objekti ali subjekti ki jih ta materialen um in čutila zaznavajo so prav tako le materialni. odnosi ki jih vzpostavi so prav tako materialni. duhovna (onkraj materialna) realizacija sebe je nekaj povsem drugega. je nekaj kar materialen um in čutila ne morejo zaznat.

Potem pa nehaj bloditi, sanjati....in raje začni živeti. Smiley

Prevelika želja po predajanju bogu ga omejuje. Želja po biti mu simpatičen, ga zadovoljevati. Tu računa na vzajemnost od boga, da mu bo on vzajemno zato pomagal.  Zmota. V božjem ni vzajemnosti je notranje soglasje enega.

Lp,Igor
Back to top
 
 
IP Logged
 
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: Kaj je življenje ?
Reply #97 - 09.03.2011 at 09:18:18
 
Aravinda wrote on 08.03.2011 at 18:48:43:
zalivanje korenine (na podlagi česar je celotna rastlina pravilno nahranjena) in hkratno nepotrebno sekanje listkov in vejic res ni primerno. zaradi slabega razumevanja se žal to pogosto dogaja. seveda je potrebno izločit trnje in plevel, ampak negovat in ohranit je potrebno vse tisto, kar je za rastlino dobrobitno.

ta pojav lahko imenujemo fanatizem, ko se pod pretvezo ljubezni do Boga izloča tiste stvari, ki so na določeni stopnji še vedno koristne in potrebne. to mejo med škodljivim in koristnim je zaradi omejene realizacije težko videt in sharmonizirat in zato se ponavadi dogaja ali pretiranjo izločanje ali pa pretirano ohranjanje.

harmonizacija teh dveh dejavnikov se lahko učimo skozi to relativno vzajemnost, ki pa nikoli ne bi smela biti v centru pozornosti. pretirana pozornost oz. osredotočanje na listke in vejice lahko pomeni zanemarjanje korenine in posledično to ni dobro niti za listke in vejice. v praksi se to lahko kaže v obliki materialnega sentimentalizma in čustvovanja ter nepotrebne navezanosti. po drugi strani pa se fanatična, nepristna, imitacijska osredotočenost na korenino lahko navzven kaže v pretirani hladnosti, indiferentnosti, nevzajemnosti.

v vsakem primeru pa je odločitev na nas, kako in kje bomo iskali pomoč, če jo sploh bomo.


Po tvoji analogiji je pretirana  'osredotočenost na korenino' ki se ji po domoče reče verski  fanatizem, nekakšna imitacija   'pretirane osredotočenosti  na listke'  oz. 'materilanega sentimentalizma in čustvovanja ter navezanosti' ali po domače rečeno materialističnega fundamentalizma. Po tvoje naj bi šlo za patološki prenos istega 'čustvenega vzorca' iz materialne (listki) na duhovno (korenina) sfero, vendar znanstevne raziskave pravijo drugače.
http://www.gape.org/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1032288981/22
Pri religijskih fanatikih je  Ramachandran odkril, da se zelo selektivno čustveno odzivajo na abstraktne religiozne besede in slike, hladni pa ostajajo, denimo, ob pogledu na slike njim bližnjih oseb ali ob prizorih nasilja in spolnosti. Vidimo torej, da pri takšni osebi ne gre le za močno čustveno odzivanje na abstraktne religiozne pojave, ampak hkrati tudi za indiferentnost do konkretnih ljudi in situacij. Dejstvo da so moralni fanatiki vseh vrst po pravilu brezbrižni, ko gre za bližnje čustveno okolje, lahko torej razložimo z bolezensko nastalo nezmožnostjo  čustvenega vživljanja na primarni človeški ravni. Vsako fanatično gibanje ima na čelu ljudi, ki so čustveno neobčutljivi  na ravni vsakdanjega življenja in ki jim uspe v totalni družbeni situaciji takšno občutljivost začasno potlačiti tudi v drugih pripadnikih skupnosti.    
Back to top
« Last Edit: 09.03.2011 at 10:54:58 by titud »  
 
IP Logged
 
Aravinda
2
**
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 67

Re: Kaj je življenje ?
Reply #98 - 09.03.2011 at 11:52:42
 
titud:
Quote:
Po tvoji anlogiji je pretirana  'osredotočenosti na korenino' ki se ji po domoče reče verski  fantizem, nekakšna imitacija   'pretirane osredotočenosti  na listke'  oz. 'materilanega sentimentalizma in čustvovanja ter navezanosti' ali po domače rečeno materialističnega fundamentalizma.  


Aravinda:
Quote:
po drugi strani pa se fanatična, nepristna, imitacijska osredotočenost na korenino lahko navzven kaže v pretirani hladnosti, indiferentnosti, nevzajemnosti.


Quote:
Pri religijskih fanatikih je  Ramachandran odkril, da se zelo selektivno čustveno odzivajo na abstraktne religiozne besede in slike, hladni pa ostajajo, denimo, ob pogledu na slike njim bližnjih oseb ali ob prizorih nasilja in spolnosti. Vidimo torej, da pri takšni osebi ne gre le za močno čustveno odzivanje na abstraktne religiozne pojave, ampak hkrati tudi za indiferentnost do konkretnih ljudi in situacij. Dejstvo da so moralni fanatiki vseh vrst po pravilu brezbrižni, ko gre za bližnje čustveno okolje, lahko torej razložimo z bolezensko nastalo nezmožnostjo  čustvenega vživljanja na primarni človeški ravni. Vsako fanatično gibanje ima na čelu ljudi, ki so čustveno neobčutljivi  na ravni vsakdanjega življenja in ki jim uspe v totalni družbeni situaciji takšno občutljivost začasno potlačiti tudi v drugih pripadnikih skupnosti.  


fanatično, nepristno zalivanje korenine ni imitacija "pretirane osredotočenosti na listke" ampak je imitacija "pristnega nefanatičnega zalivanja korenine". takšne osebe niso "sentimentalisti", ampak so takšni kot opisuje tista raziskava. to se zgodi zato, ker poskušajo takšne osebe imitirati tiste, ki dejansko pristno zalivajo korenino. Ali pa sploh nimajo pristnega vodstva, kot je v verjetno bilo v priemru te raziskave, kar je še slabše. Imititacijo sem mislil v tem smislu, da nekako "slepo" ali pa s povsem napačnimi nameni sledijo sicer pristno pot (ali pa cledijo nepristno pot). če sledijo pristno pot sledijo samo navzven, delajo zunanjo formo brez pravega notranjega razumevanja in prave vsebine.

bom poskušal konkretneje povedat. veliko je primerov ko praktikanti ( bhakti joge) imitirajo tiste ki so dejansko dosegli stanje zavesti ki je bližje Bogu. ponavadi so takšne osebe ki pristno zalivajo korenino v "redu odpovedi" - sanjasiji. Sanjasi pomeni da nimajo družniskih povezav. in imitacija takšnih oseb je to, da nekdo slepo sledi te osebe in reče "jaz tudi ne bom imel družinskih povezav"....ampak ti imitatorji ne vedo, da tisti ki so pristno v redu odpovedi niso v redu odpovedi zaradi tega ker "ne želijo imeti opravka z ostalimi" ali ker se želijo odreči družinskih in ostalih povezav, ampak so v redu odpovedi zaradi njihove dejanske ljubezni do Boga. Razlika v praktični vzajemnosti je med temi dvojimi osebami zelo očitna. Imitatorji smatrajo da so vsi ostali razen bhakt demoni, jih celo lahko sovražijo, ne želijo se jih niti dotikat ali imeti stikov z njimi, so vzvišeni, ponosni itd.. Medtem ko pri tistih ki dejansko imajo povezavo z Bogom je popolnoma drugače. Vsa živa bitja ljubijo, so sočutni z vsemi, med njimi poteka vzajemna izmenjava, ne vidijo jih kot demone, imajo jih radi, so tolerantni, nimajo nespoštovanja do drugih...vsa živa bitja vidijo odnosu do Boga. tisti ki dejansko ljubijo Boga ne morejo imeti nikakršnega sovraštva ali negativnih feelinigov do kogarkoli v tem svetu. delujejo iz pristneega odnosa z Bogom. seveda pa te osebe ne delajo enakih aktivnosti kot ostali.

tista druga skrajnost ki sem jo omenjal pa je, da nekdo hodi po Božji poti, (kao) zaliva korenino....ampak hkrati je  povsem vzajemen z vsemi ostalimi v tem smislu, da počne enake aktivnosti, odobrava v srcu tiste stvari ki so nekoristne, torej pretirano neguje "plevel in trnje".

Back to top
 
 
IP Logged
 
Aravinda
2
**
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 67

Re: Kaj je življenje ?
Reply #99 - 09.03.2011 at 12:05:43
 

pisec rezultatov te raziskave v bistvu izhaja iz svoje predpostavke kaj je to bolezensko stanje. bolezensko stanje ocenjuje nekdo, ki sploh ne ve kdo je. ne ve da je spiritualna duša ki pripada Bogu, ampak misli da je to telo in da so povezave med temei telesi najpomembejšje. čeprav so začasne in jih enkrat definitivno ne bo več. podobno kot žival, ki se ne more zavedati oz. razumeti tega. moje mnenje je, da je pisec te raziskave v bolezenskem stanju. oziroma da je 99,99% živih bitij na tem svetu v bolezenskem stanju. vključno z mano.

Back to top
 
 
IP Logged
 
gape
YaBB Administrator
p
*****
Offline

I love YaBB!
Posts: 13595
The Land of YaBB
Re: Kaj je življenje ?
Reply #100 - 09.03.2011 at 13:00:26
 
u bistvu smo kr usi
Smiley
Back to top
 

Lahko pa da se tudi motim ...

The Administrator of this yabb and domain.
WWW WWW  
IP Logged
 
Dante
3
***
Offline

I Love!
Posts: 148
Slo
Gender: male
Re: Kaj je življenje ?
Reply #101 - 09.03.2011 at 13:02:27
 
Aravinda wrote on 09.03.2011 at 12:05:43:
pisec rezultatov te raziskave v bistvu izhaja iz svoje predpostavke kaj je to bolezensko stanje. bolezensko stanje ocenjuje nekdo, ki sploh ne ve kdo je. ne ve da je spiritualna duša ki pripada Bogu, ampak misli da je to telo in da so povezave med temei telesi najpomembejšje. čeprav so začasne in jih enkrat definitivno ne bo več. podobno kot žival, ki se ne more zavedati oz. razumeti tega. moje mnenje je, da je pisec te raziskave v bolezenskem stanju. oziroma da je 99,99% živih bitij na tem svetu v bolezenskem stanju. vključno z mano.


Aravinda, pogledal sem na googlu za tega avtorja raziskave, takole o temu v Wikipediji:
Vilayanur Subramanian "Rama" Ramachandran (born 1951) is a neurologist best known for his work in the fields of behavioral neurology and psychophysics. He is the Director of the Center for Brain and Cognition,[1][2][3] and is currently a Professor in the Department of Psychology[4] and the Neurosciences Graduate Program[5] at the University of California, San Diego.
Se pa strinjam, da smo vsi bolj ali manj na tem svetu bolehni.  Wink

Le kako naj racionalni mislec, znanstvenik sploh verodostojno ocenjuje religioznost in s tem fanatizem. Prva napaka takšnih študij je, da končno oceno podaja nek eminentni posameznik ne pa skupina raziskovalcev, ki imajo morda različne interese, življenjska okolja, izkustvo religioznosti.
Resnična religija je lahko odraz zrelosti zavesti, sprejemanje sebe in drugih kot duše. Tedaj se ne identificiraš več s fizično pojavnostjo, ne s sorodstvenimi vezmi, emocionalno šaro, ki so le trenutni hir uma, ... ampak se usmeriš na to kar je bilo in bo obstajalo še naprej. Čista zavest, duša, resnica, ljubezen, ... ko to vse izven sebe opaziš, da je vse od božjega Duha in da smo le v preobleki človeka, ki imajo priložnost nekoč sebe realizirati kot Spiritualno bitje. Kako potem ne bi mogel po običajnem pogledu ispasti kot "fanatik"? Ali pa naj tem običajnim ljudem, ki se ne sanja o moči, dosegu spiritualnega bitja (sinonim za božansko!) povem resnico? Ne bo šlo, ker me bodo potem imeli za sovražnika tega lajfa, vsega tega drila okrog nas. Nič ubijanja, nič kritiziranja, uničevanja, laži, materialnega luksuza, drobnih privilegijev, .... biti osvobojeni navlake, od katerih na koncu življenja nimaš nič. Polnoma nič! Lahko se o tem pogovarjam, pa da vidimo! Edino to še lahko ljudje razumejo, če kaj sploh deluje in je res trajno. Drobna zadovoljstva pri nakupih, imetju, ... ali pa doseči najvišje zadovoljstvo, srečo ko postanemo spiritualno bitje. Kmal bom prišli do tega, da bo vsak izbiral med dvema opcijami - biti ljudsko bitje ali biti spiritualno bitje. Kaj je boljše in kaj ima resnično vrednost? Izbira je na vas.


Back to top
 

Pozorno prisluhni vsakomur,
vendar pa imej svoje mnenje.
 
IP Logged
 
Aravinda
2
**
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 67

Re: Kaj je življenje ?
Reply #102 - 09.03.2011 at 13:30:27
 
teoretična predpostavka, ki je skupna 99,99% ljudi na tem svetu je ta, da je materija sposobna proizvest življenje. teh ki vsaj teoretično, na podlagi uma in logike lahko zaključijo da temu ni tako, je zelo malo. še manj pa je tistih, ki se dejansko/praktično zavedajo kdo so. ker sem jaz še vedno na bolj ali manj teoretični ravni, tudi sebe prišteva med "bolane".

sem pa to temo odprl prav s tem namenom, da bi se pogovarjali "kaj je življenje".

kvantitativni dejavnik ni uspešen niti pri raziskovanju materije, kaj šele pri duhovnih spoznanjih. pred XX leti je 100% ljudi bilo prepričanih, da je zemlja ravna in bi tistega ki bi rekel, da je okrogla, imeli za norca. določanje "zdravega" ali "bolanega" na podlagi kvantitaivnega dejavnika oz. splošnega prepričanja v družbi je povsem zgrešen. na tem principu deluje ta svet in v bistvu ni sploh čudno da je tako, saj to vsrkavanje takšnega znanja se dogaja od rojstva dalje in še od prej.

Back to top
 
 
IP Logged
 
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: Kaj je življenje ?
Reply #103 - 09.03.2011 at 13:35:22
 
Napisal si: 'pretirana pozornost oz. osredotočanje na listke in vejice lahko pomeni zanemarjanje korenine in posledično to ni dobro niti za listke in vejice'.  To sem razumel kot prispodobo za  'materilano sentimenttalnost in čustvovanje ter navezanost' in jo poimenoval za materialistični fundamentalizem, ki zanemarja povezanost/vzajemnost s 'koreninami' oz. njihovo nego. Če vztrajaš, da gre pri pretiranem 'osredotočanju za korenine' v bistvu za 'imitacijo prisitne skrbi za korenine' in če potem vztrajam pri svoji tezi, da materialistični fundamentalizem pravzaprav imaticaja imitacijske (in s tem nepristnostne) skrbi za korenine, potem je tudi sentimetalizem in čustvena navezenost, ki je značilna za materialistični fundamentalizem, pravzaprav nepristno čustvovanje in nepristna navezanost (zgolj imitacija pristnega čustvovanja/navezanosti). Materializem in religioznost sta potemtakem dve plati istega kovanca, katerega vrednost se izraža v  fundamentalizmu oz. fanatizmu.

Življenjska pristnost/avtentičnost se lahko zagotavlja iz spoznanja celostnosti, ki pa je ni mogoče organsko  locirat niti v korenine niti v steblo in liste, ker takoj zapademo v imitatorstvo pristnosti. Pristno osredotočenje bi bilo  v tem smilsu lahko samo osredotočenje na celoto, kar pa je spet neke vrste tavtologija,  ker osredotočanje je mogoče samo na posamezne dele ob abstrahiranju celote. Osredotočenje na boga kot na personalizirano celoto (absolut) je v tem smislu  izraz  naše nesposobnosti (izgube) neposrednega (organskega) občutja živlljenske pristnosti/avtetičnosti oz. izraz našega upanja/vere, da si bomo  z osredotočenjem na boga kot simbola  celostnosti vsaj simbolno  povrnili izgubljeno  pristnost/avtentičnost. Človek je hočeš nočeš človek ravno po tem, da je simbolno bitje.

Aja, glede določanja patološkosti nekega stanja. Patološkost se določa glede na neko subjektivno/notranje stanje zavesti opazovlca/določevalca, ampak glede na trenutni družbeni konsenz  o tem, kaj je normalno. S poudarkom na trenutni, saj se kolektivna zavest zgodovinsko  spreminja (ne nujno razvija), zato se neka patološkost v drugačnih časovnih ali kulturnih okoljih izraža kot normalnost ali celo vrednota.  
Back to top
 
 
IP Logged
 
M.L.
5
*****
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 1728

Re: Kaj je življenje ?
Reply #104 - 09.03.2011 at 14:23:58
 
V fanatizmu ni ljubezni, v veri in zaupanju pa prebiva ljubezen, saj brez ljubezni ni ne vere ne zaupanja. Kdor lahko to loči, temu je vse jasno.

Pa lep pozdrav.
Back to top
 

Vrnimo Življenju življenje.

 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 5 6 7 8