Welcome, Guest. Please Login or Register
Forum Svet pogovorov gape.org
Sončeve pozitivke
pilcom.si
 
  HomeHelpSearchMembersLoginRegister  
 
1  Ideje izpod odeje / Dogodki, zabava, lepe misli, razno ... / Re: Še malo resničnega heca 6
 on: 12.09.2020 at 15:19:19 
Started by veronika | Post by gemba  
United States of America = USA = JSH = JEWnited States of Hypocrisy

2  General / Knjige & Filmi & Slike & Glasba / Re: Activist Post LINKI
 on: 12.09.2020 at 08:17:43 
Started by gemba | Post by gemba  
https://www.activistpost.com/2020/09/never-forget-in-2020-a-4-year-study-found-t...

https://www.activistpost.com/2020/09/nyc-cowers-again-as-9-11-anniversary-approa...

https://www.activistpost.com/2020/09/mile-markers-of-tyranny-losing-our-freedoms...

https://www.activistpost.com/2020/09/mkultra-and-the-cias-war-on-the-human-mind....

https://www.activistpost.com/2020/09/three-more-arrested-in-australia-for-making...

https://www.activistpost.com/2020/09/australias-draconian-lockdowns-spark-backla...

https://www.activistpost.com/2020/09/whitney-webb-interview-2020-election-chaos-...

https://www.activistpost.com/2020/09/historic-judge-rules-nsa-domestic-spying-ex...

https://www.activistpost.com/2020/09/michigan-supreme-court-decision-delivers-wi...

https://www.activistpost.com/2020/09/since-9-11-the-governments-answer-to-every-...

https://www.activistpost.com/2020/08/judge-says-feds-can-be-sued-for-flint-water...

https://www.activistpost.com/2020/08/the-rise-of-authoritarianism-from-parasite-...

3  General / Splošno,  aktualno ... / Re: 11.september.2001 = inside job (911)
 on: 12.09.2020 at 08:00:52 
Started by josip | Post by gemba  

4  General / Splošno,  aktualno ... / Re: Korona corona 5G virus
 on: 11.09.2020 at 07:43:23 
Started by gape | Post by Robi  
Nobena povezava od zgornjih treh ne deluje.

5  General / Splošno,  aktualno ... / Re: Korona corona 5G virus
 on: 10.09.2020 at 10:47:47 
Started by gape | Post by gape  

#ONLINE DOSTOP DO VZORCA #PRITOŽBE ZA #PLAČILNI #NALOG ZA NENOŠENJE OBRAZNE #MASKE, KI GA TE DNI NA VELIKO PIŠEJO #INŠPEKTORJI #MINISTRSTVA ZA #ZDRAVJE PO VSEJ #SLOVENIJI.

Protipraven PLAČILNI NALOG lahko razveljavite s poslanim vzorcem iz spodnje povezave. Potrebno je le spremeniti podatke označene z rdečo barvo. Ostali zakoni in obrazložitev stoji določno in nespremenjeno! POZOR: Nikoli in nikdar ne podpisujte plačilnih nalogov, če se z njimi ne strinjate. Podpis zelo oteži zadevo, saj ste s pooblaščeno uradno osebo podpisali pogodbo, da se strinjate s kaznijo ... Sicer pa: No contract, no case!

1) Wordov dokument: (Rdeče označene besede zamenjate z besedami iz vašega plačilnega naloga!)
http://www.elis-center.com/VZOREC%20PRITOZBE%20GLOBA%20INSP…

2) PDF dokument za branje:

http://www.elis-center.com/VZOREC%20PRITOZBE%20GLOBA%20INSP…

3) Slika PLAČILNEGA NALOGA, ki vam ga za 400,00 EUR spiše inšpektor Ministrstva za zdravje Republike Slovenije

http://www.elis-center.com/PLACILNI-NALOG-ZELJAK-ANDREJA.jpg

Obvestite prosim vse lokale, okrepčevalnice, gostilne, hotele, trgovinice, in vse, za katere mislite, da jim bo pomagalo!

SKUPAJ ZMOREMO VEČ!

Prilagam še vzorec za hiter COPY/PASTE, vendar ne pozabite spremeniti ustreznih podatkov, imen, datumov, številk ...

---------------------------------

PODJETJE D.O.O. ali IME PRIIMEK
Ulica in naslov
Poštna številka in kraj

Številka: 1000000000000
Datum: 8.9.2020

INŠPEKTOR IME PRIIMEK INŠPEKTORJA
ZDRAVSTVENI #INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
Vožarski pot 12
1000 Ljubljana

ZADEVA: Ničnost PLAČILNEGA NALOGA serijska številka 1000000000000 z dne X.X.2020, ki ga je izdala pooblaščena uradna oseba inšpektor IME PRIIMEK, na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prekrških (URL RS, št 7/03 s spremembami in dopolnitvami ZP-1).

Pisno vlogo podajamo na podlagi 1. in 4. točke 156. člena Zakona o prekrških (ZP-1-NPB18) in ugotavljamo, da materialno kršitev določb tega predpisa določa prekršek, če je kršitev podana glede vprašanja 1) ali je dejanje, zaradi katerega je zoper obdolženca začet postopek sploh prekršek in 2) ali je bil glede prekrška, ki je predmet obdolžilnega predloga iz inšpektorskega plačilnega naloga z dne X.X.2020 uporabljen predpis, ki se ne bi smel uporabiti.

Plačilni nalog navaja predpis izrečen po 2. točki prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih. Člen 2/39 ZBN je vezan na prvi odstavek 2. člena Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Kazen oziroma globa je izrečena na podlagi 14. odstavka 57. člena v višini 400 eur ali polovička, če se plača takoj.

PRAVNA UGOTOVITEV

PLAČILNI NALOG številka 1000000000000 z dne X.X.2020 se ZAVRNE V CELOTI in se izreče za ničnega iz razloga utemeljene nepravne in utemeljene nematerialne dokazane osnove in se za naklepno izvedeno goljufijo inšpektorja, osumljenega po 211. členu Kazenskega zakonika (KZ-1-NPB4) v primeru izvedene golobe - nemudoma prične kazenski postopek.

OBRAZLOŽITEV

Začnemo z inšpektorskim razlogom za izrečeno kazen na podlagi 14/57. člena ZBN. 14 točke, ki pravi: "Z globo od 400 do 4000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s PRVIM ODSTAVKOM 39. ČLENA tega zakona." Ker je treba zakon razumeti dobesedno, striktno, se razume, da je potrebno upoštevati točno, dosledno dikcijo zakona ter veljavnih ali preklicanih predpisov.

1. ZBN v 14/57. členu ne zapoveduje uporabo 39. člena v celoti, temveč zapoveduje uporabo prvega odstavka 39. člena ZBN. Uporaba 2. točke prvega ostavka 39. člena ZBN predstavlja samovoljno razlago inšpektorja, kar pomeni nedovoljeno širitev in razlago zakona. Pripomba: V kolikor bi po 14/57. členu v ZNB člen 39 veljal v celoti, nemudoma v veljavo stopi tudi 3. odstavek 39. člena, ki je vezan na dejstvo, da minister za zdravje o ukrepih vse do danes ni obvestil Vlade Republike Slovenije niti Državnega zbora Republike Slovenije niti javnosti pomeni, da je prvi odstavek v predmetnem primeru razveljavljen. Tretji odstavek 39. člena glede na ugotovljeno dejstvo popolnoma razveljavi prvi odstavek 39. člena. Z neveljavnim prvim odstavkom 39. člena inšpektor nima pravice izdajati plačilnega naloga. Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o preklicu epidemije za nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), zato je 14 točka 57. člena neuporabna (prepovedano se je sklicevati na člene zakona, ki niso uradno v veljavi zaradi preklicane uredbe Vlade!) zato 14. točke 57. člena ni mogoče uporabiti iz razloga zahteve 3. odstavka 39. člena. Prvega odstavka 39. člena ni mogoče brez predhodne uresničitve 3. odstavka 39. člena postaviti v veljavo po preklicu odloka. Po datumu 15.5.2020 torej 3. odstavek 39. člena, ki pravi: »O ukrepih iz prvega odstavka tega člena minister, pristojen za zdravje, nemudoma obvesti Vlado Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije« ni bil ponovno aktiviran, kot to zapoveduje zakon. Dejstvo, da so ukrepi bili preklicani dne 14.5.2020 in so po 4. členu istega odloka naslednji dan, dne 15.5.2020 stopili v veljavo štejemo, da je od tega dne naprej avtomatično razveljavljen tudi 1. odstavek 39. člena ter posledično 2. točka prvega odstavka 39. člena, po katerem je inšpektor zaznal kršitev v PLAČILNEM NALOGU.

2. Za kršitev inšpektor navaja 2. točko prvega odstavka 39. člena ZBN, česar pa v 14. točki 57. člena ni mogoče zaznati niti najti. Omenjen je zgolj prvi odstavek in nobene točke! Kazen ni možna, ker je 14/57. člen natančen. Zakon je potrebno spoštovati dobesedno, kot piše. Torej: samo »prvi odstavek 39. člena«. Dikcija iz plačilnega naloga: »Druga točka prvega odstavka 39. člena« predstavlja povsem drugo, novo in razširjeno zakonsko razlago in jo vsebinsko nedovoljeno širi. Iz tega razloga je navedeni predpis iz PLAČILNEGA NALOGA z dne 8.9.2020 številka 1000000000000 v nasprotju z zapovedjo 14. točke 39. člena ZBN. Zapovedani prvi odstavek 39. člena inšpektorica samovoljno in protipravno širi izven prvega ostavka na drugo točko. Druge točke 14/57. člen ne zapoveduje. Če bi jo zapovedoval, bi moralo v 39. členu zakona pisati: da se z globo od 400 do 4000 evrov kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z 39. členom tega zakona. Ker 14/57 člen ZBN ne zapoveduje uporabo 39. člena v celoti temveč ga ZAPOVEDUJE le kot izsek, delno, vzeto iz konteksta: prvi odstavek 39. člena, je jasno, da je inšpektorica prekoračila pooblastila s tem, ko zakon nedovoljeno in neutemeljeno razlaga razsežnejše, kot je dovoljeno in zapovedno v 14/57. členu. Tega nam ne bi bilo potrebno niti razlagati, saj ta subsidiarna razlaga veljavnosti člena (ne)temelji na že razveljavljenem 1. odstavku 39. člena ZBN iz 1. točke tega akta.

3. Razlog inšpekcijskega gostovanja lokacije in podelitev trofejne kazni stranki za nenošenje obrazne maske je Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, Št. 00725-31/2020, EVA 2020-2711-0064 z dne 24. junija 2020, ki ga je inšpektor opredelil po 1. odstavku 2. člena, ki pravi: Pri gibanju in zadrževanju v ZAPRTEM JAVNEM PROSTORU ... Ustavimo se na kratko tudi pri dej neverjetni definiciji zaprtega javnega prostora. Predvidevajmo, da je zaprt javni prostor zaprt. Če je javni prostor zaprt, nihče v javni prostor ne more vstopati ali izstopati. Javni prostor je lahko zaprt na podlagi prijavljenega delovnega časa, ko je zaprt. Javni prostor je odprt v času uradnega obratovanja, ki je vezan na uradni delovni čas. Zakonodajalec besedno zvezo zaprt javni prostor opredeli povsem drugače in sicer v 16. členu ZOUTI-UPB3, citiram: "Za zaprt javni ali delovni prostor se šteje prostor, ki ima streho in popolnoma zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten." Zaprt javni prostor po 16. členu ZOUTI-UPB3 torej ni zgradba z več nad(strop)ji temveč ga zakon opredli kot samostojen PROSTOR (volumen in ne zgradbo). Za izvajanje ukrepov iz 1. odstavka 2. člena odloka vlade, je možno ukrepe izvajati zgolj na pod(strehi) zgradbe, saj je tam edini volumenski prostor, ki ima streho in popolnoma zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten! Ker na (pod)streho v naši poslovalnici ne vstopamo, pomeni, da je definicija iz 1. odstavka 2. člena Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 v ZAPRTEM JAVNEM PROSTORU, kot ga definira 16. člen ZOUTI-UPB3 v celoti neuporabna, oziroma, uporabna zgolj na podstrehi ali podstrešju! Kakršnakoli druga razlaga zaprtega javnega prostora bi pomenila popolno diskrecijo ali gre za pripadajočo steno ali ne, kar bi vodilo v pretirano arbitrarnost in bi ogrožalo načelo zakonitosti. Tudi če bi sledili namenu zakona, ki določa zaprti javni prostor je treba upoštevati, da je za vsak objekt v javni rabi izdelan načrt. Javni prostori po ZOUTI, kjer se izvajajo dejavnosti, so nujno prostori, ki so podvrženi ureditvi Zakona o graditvi objektov (v nadaljevanju ZGO-1), kar pomeni, da se za površine in prostornine, glede na 207. člen ZGO-1, uporablja standard SIST ISO 9836. Po tem standardu pa so prostori (površina, prostornina) omejeni znotraj pojma intra muros, torej le znotraj pripadajočih sten in stropov stavbe. Odlok v 1. odstavku 2. člena pravi: "Pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru sta za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ob upoštevanju vseh navodil in higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje, obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter razkuževanje rok". Prvi odstavek 2. člena od zapisa naprej: … v zaprtem javnem prostoru … uporablja namišljeno dikcijo, ki predstavlja pravno fikcijo – česar de iure in de facto v praksi ni mogoče izvajati. Morda le v zaprtem javnem prostoru na podstrešju, kje se dejansko nahaja streho in je popolnoma zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten, kar zahteva 16. člen ZOUTI-UPB3. V našem dnevnem javnem prostoru nimamo strehe temveč imamo strop in več kot polovico površine pripadajočih sten, zato našega poslovnega prostora skladno s 16. členom ZOUTI-UPB3 ni mogoče šteti za zaprt javni prostor temveč za odprt notranji prostor v času delovnega časa. Kršitev za nenošenja obrazne maske v javnem notranjem prostoru, v času uradnega odprtega delovnega časa pa plačilnega naloga ni mogoče pisati!

Razlaga, da so v javnem zaprtem prostoru pripadajoče stene vse stene ne glede na funkcionalnost ali lastništvo, lahko pripelje do absurda. Vsaka streha, kjerkoli že je, bo prej ali slej naletela na pripadajočo steno. Stena je namreč od strehe lahko oddaljena bolj ali manj. Kdaj šteti, da je neka stena pripadajoča stena, kljub temu, da dejansko ni pripadajoča stena, bi moralo biti posebej urejeno v zakonu, ker bi v slednjem primeru že govorili o novi pravni fikciji. Razlaga zaprtega javnega prostora po zako

6  General / Splošno,  aktualno ... / Re: 11.september.2001 = inside job (911)
 on: 08.09.2020 at 16:45:50 
Started by josip | Post by gemba  
Why Aren't Insurers 9/11 Truthers? - Questions For Corbett
https://www.youtube.com/watch?v=TYz3YGIobIw7  General / Splošno,  aktualno ... / Re: end of days 2012 and beyond
 on: 08.09.2020 at 08:38:56 
Started by gape | Post by Robi  
gemba wrote on 07.09.2020 at 12:26:50:
https://www.partis.si/ ne dela.
Joj, kje si bom pa zdaj najnovejše skrekane, že aktivirane Windowse dol vleko !?!?

https://slo-tech.com/forum/t251409/1449

Wink Wink Wink
Že dela. Imeli so tehnične težave.

Sicer pa še imaš Mojblink.

8  General / Splošno,  aktualno ... / Re: end of days 2012 and beyond
 on: 07.09.2020 at 12:26:50 
Started by gape | Post by gemba  
https://www.partis.si/ ne dela.
Joj, kje si bom pa zdaj najnovejše skrekane, že aktivirane Windowse dol vleko !?!?

https://slo-tech.com/forum/t251409/1449

Wink Wink Wink
9  General / Splošno,  aktualno ... / Re: end of days 2012 and beyond
 on: 06.09.2020 at 17:07:10 
Started by gape | Post by Robi  

10  General / Splošno,  aktualno ... / Re: end of days 2012 and beyond
 on: 30.08.2020 at 19:46:55 
Started by gape | Post by Petra.  
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8678955/Internet-users-world-report-pro...

zanimivi komentarji spodaj pod člankom


#project blue beam

11  General / Splošno,  aktualno ... / Re: end of days 2012 and beyond
 on: 23.08.2020 at 11:20:01 
Started by gape | Post by gemba  
Honest Government Ad | Mail-in Voting
https://www.youtube.com/watch?v=klUweWE-u6A
12  General / Splošno,  aktualno ... / Re: Nova24TV - TV oddaja
 on: 17.08.2020 at 12:59:43 
Started by ik.kanu.na | Post by Petra.  
jerry springer show

13  General / Splošno,  aktualno ... / Re: Nova24TV - TV oddaja
 on: 10.08.2020 at 21:12:25 
Started by ik.kanu.na | Post by gemba  
polresnice
neresnice
laži
izmišljotine
insinuacije

podtikanje
hinavščina
sovraštvo

DOBRODOŠLI V DEMOKRACIJI !!!
14  General / ZNANJA / Re: Astrologija
 on: 07.08.2020 at 20:23:40 
Started by Andres | Post by Petra.  

15  General / Splošno,  aktualno ... / Re: end of days 2012 and beyond
 on: 03.08.2020 at 20:07:56 
Started by gape | Post by M.L.  

https://wingsofprophecy.blogspot.com/

A New Sickness
  My children, you must prepare yourselves for the next season, for this will be a season unlike anything you expected.
  This season will bring much hunger and lack.
  Those who refuse to prepare, who expect others to take care of their needs will be without. Those who have not been careful to put back for the future will be without and in great need.
  Many plan against you in the night (I saw He meant behind the scenes). There are those in authority  who hate My  people and wish to do them harm. They plan now to eliminate you.
  A sickness is coming that will kill men quickly and these people of hate are behind its spread. They strive for total control. They have the antidote to the sickness they spread. They know how to prevent its spread, and the answer is a simple one.  They know because they are behind its creation.
  The sickness that spreads now will not be done when the new sickness arrives. The new sickness will be released in a particular area so its spread can be blamed (I saw He meant like a particular shipping port or something of that nature) but do not be fooled by this. When you see it has been released, go into your prayer closets and pray. Pray over yourself, pray over your loved ones, that I may protect them.
  Pray without ceasing from this time on, it is for your very lives. The enemy strives to eliminate all My people from the earth. He will start vicious lies about you and he will encourage others to kill you. Only those I protect can survive for any time in what is coming.
  All I have warned you about in My Holy Word happens now. Stand on My Word and be found abiding in Me. Soon you are coming home.
NOTE:  When the Lord said there will be much hunger and lack, a spirit vision opened and I saw people gone crazy in the streets, breaking windows, rioting, acting really stupid, because they aren’t getting something they expected. These riots won’t be organized like the riots happening now, the people are just running everywhere and breaking windows and breaking in car windows, and blaming others for all their problems.

Pa lep pozdrav

16  General / Knjige & Filmi & Slike & Glasba / Re: Activist Post LINKI
 on: 02.08.2020 at 13:49:10 
Started by gemba | Post by gemba  

17  General / Splošno,  aktualno ... / Re: end of days 2012 and beyond
 on: 02.08.2020 at 13:34:54 
Started by gape | Post by gemba  

18  General / Knjige & Filmi & Slike & Glasba / Re: Activist Post LINKI
 on: 23.07.2020 at 18:59:28 
Started by gemba | Post by gemba  

19  General / Knjige & Filmi & Slike & Glasba / Activist Post LINKI
 on: 21.07.2020 at 09:48:29 
Started by gemba | Post by gemba  

20  General / Splošno,  aktualno ... / Re: Korona corona 5G virus
 on: 14.06.2020 at 17:45:02 
Started by gape | Post by gemba  
Tole je prišlo na moj mail.
---
Subject: Fwd: Odkritje ital. zdravnikov

Če je to res, se bo zdravniška stroka morala zamisliti, kako nestrokovno deluje!👿


>
> ČE JE TOLE RES, POTEM PA.......  !!
>
>
> Kaj so odkrili Italijanski zdravniki?
>
> Italijanski zdravniki so kljub priporočilu WHO, da so trupla kužna in je takojšen pokop nujen, na truplih delala obdukcije.
>
> Ugotovili so, da smrti ne povzroča VIRUS, ampak BAKTERIJA, ki povzroča smrt bolnika zaradi krvnih strdkov.
>
> Italija premaga tako imenovani Covid-19, ki ni nič drugega kot "razširjena intravaskularna koagulacija" (tromboza), ki se jo zdravi z antibiotiki, protivnetnimi in antikoagulanti". ASPIRIN, kar kaže, da je bila ta bolezen slabo zdravljena. To senzacionalno novico so svetu italijanski zdravniki pripravili z izvajanjem obdukcij na truplih, ki jih je izdelal Covid-19. "
>
> Še nekaj je pomembno v navedbah italijanskih patologov. " Ventilatorji in enota za intenzivno nego nikoli niso bili potrebni."
>
> In tako se je v Italiji začela sprememba protokolov, ITALIJA je SVETOVNO pandemijo razkrila in obtožila WHO, da je vse to vedela in o tem ni obvestila Kitajcev.
>
> @ italiarevelacurardelcovid19
>
> OPOZORILO POSREDUJTE VSEM SVOJIM, soseski, znancem, prijateljem, sodelavcem itd. Covid-19 ni virus, kot so nas zavajali, ampak bakterija, ojačana z elektromagnetnim sevanjem 5 G, ki povzroča tudi vnetja in hipoksije. Naredili bodo naslednje: Vzeli bodo aspirin 100 mg, Apronax ali Paracetamol. Zakaj? Ker je bilo dokazano, da Covid-19 strjuje kri, ki povzroča trombozo in preprečuje pretok krvi in ne oksigenira srca in pljuč ter prizadeta oseba kmalu ne more več dihati. V Italiji so zaobšli protokol WHO in naredili obdukcijo na truplih s Covidom-19, prerezali so telo, odprli roke, noge in druge dele telesa ter ugotovili, da so bile vse žile razširjene, v njih pa strjena kri, ker so bile vse žile in arterije napolnjene s trombiji, ki preprečujejo, da bi kri normalno tekla in prenašala kisik v vse organe, predvsem možgane, srce in pljuča. Pacient tako umre, za znano diagnozo Covid19. Italijansko Ministrstvo za zdravje je takoj spremenilo protokole zdravljenja s Covid-19, začeli so dajati pozitivni aspirin 100 mg in Apronax svojim pozitivnim pacientom in rezultat: bolniki so začeli okrevati in kazati izboljšanje, Ministrstvo za zdravje pa je sprostilo in odpustilo več kot 14,000 bolnikov v enem dnevu.
>
> Torej, lagali so nam glede pandemije: Edino, kar naš predsednik naredi je to, da pove podatke in statistiko, ne pa da bi kdo dal informacijo za reševanje državljanov. Kot da niso ogrožene tudi elite?
>
> Ne poznamo vseh vlad sveta, Italija pa je kršila normo, ker so bile že bolnišnice preobremenjene in v hudem kaosu vsakodnevnih smrti, zdaj naj bi bil WHO obtožen, da so po vsem svetu umrli številnih ljudje in povzročili propad svetovnega gospodarstva.
>
> PANDEMIJA je bila razglašena zato, da bi imeli vzrok za cepljenje prebivalstva in čipiranje, kar pomeni atentat na množice, saj nas bi tako nadzorovali in zmanjšali svetovno populacijo.

---


21  General / Splošno,  aktualno ... / Re: end of days 2012 and beyond
 on: 05.06.2020 at 18:15:41 
Started by gape | Post by gemba  
Honest Government Ad | Economic Recovery
https://www.youtube.com/watch?v=7CMUtKWubxg


22  General / Samozdravljenje / Re: Zdravljenje z zelisci
 on: 03.06.2020 at 10:43:57 
Started by Devi | Post by Eva  
neč cukra.

Méd!