Welcome, Guest. Please Login or Register
Forum Svet pogovorov gape.org
Sončeve pozitivke
pilcom.si
 
  HomeHelpSearchMembersLoginRegister  
 
Pages: 1 ... 4 5 6 7 8 9
(Read 56230 times)
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: ZA DEMISTIFIKACIJO MISTIKE!
Reply #75 - 29.11.2001 at 12:55:45
 
I try too see, maxix, hvala, da si delil tud osebne izkušnje z mano/nami. Zdaj bi se pa vrnu k svojemu prejšnjemu postu, kjer sem nakazov, da sem v virtualno identititeto tidtuda ustvaru iz  ene potrebe, da bi dal eno globjo psiho-socialno dimenzijo manifestu (kosti, kot pravi gape), s katerim  sem thread začel. To ni čist res, sem se za nike tud zaradi tega skril, ker sem prevelik rešpekt do Peruša pa Tomca imel, ki sta to temo strokovno odprla. Sta vsak po svoje tolk  dobra,  sem si tud njiju v manifestu/kosti samo pod krinko tituda upal zlorabit. Zdaj se mi je pa sklaba vest oglasila, pa jih bom v tistem delu, kjer sta se mojega življenja dotaknila, v celoti objavu. Bom, upam, nazaj en link vpoztavu, za katerega je mike ugotovu da manjka (al ga je pa spregledov, saj sem ga že v enemu od replayev gape-u napisov, a ga ta ni dost očitno 'popadu')


Back to top
 
 
IP Logged
 
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: ZA DEMISTIFIKACIJO MISTIKE!
Reply #76 - 29.11.2001 at 12:57:02
 
Šesti čut: Mistificiranje misticizma
Polemika s knjigami Mitje Peruša Vse v vsem in Vsenavzačnost zavesti str. 79-98

I. Govoriti o neizrekljivem
Peruš
Glavna motivacija, da da spet poskušam govoritio neizrekljivem, je želja oznanjevati obstoj globljih zavesti. Če se namreč temu odrečemo, se odrekamo evoluciji zavesti človeka in vsega človeštva. Hkrati neznanje resno ogroža duševno zdravje mnogih ljudi, ki se soočajo s tem razvojem, a jim ga družba zavira. To so predvsem mladostniki (....) Še enkrat, zakaj pišem vse to.  Ker se ne morem odreči želji, da bi megalomanski naboj doživetja CELOTE oziroma, če želite, BOGA obnovil človeštvo. Ali preprosteje: ker bi vam od srca  privoščil nekaj tako čudovitega in velikega.

Tomc
Razmišljanje o neizrekljivem na načelni ravni se nam zdi nekako tako smiselno, kot če bi se slikar odločil slikati v nevidnih barvah, glasbeniki skladati v neslišnih tonih,  pisec pisati z brezbesednimi pojmi ali kipar gnesti brezsnovno glino. Gre sicer za možno ustvarjalnoskušnjavo, vendar po našem mnenju za neligitmno.
Back to top
 
 
IP Logged
 
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: ZA DEMISTIFIKACIJO MISTIKE!
Reply #77 - 29.11.2001 at 12:58:56
 
II. Mistična sinteza

Peruš
Samo znanstveni analitični način mišljenja je preveč neprimeren in nezadovoljiv, da bi zmogel dojeti mistično sintezo. Razlog je v tem, da temlji na razumu in s tem na umetno (četudi intersubjektivno) izoblikovanih konceptih, ki jih mistična raven zavesti transcedentira. Ali ni tako celostno mistično izkustvo bližje resnici, saj je ne zre skozi umetni filter konceptualne zmešnjave? Zagotovo je bliže resnici vsaj glede dojemnaja notranjega dinamičnega bistva fizikalno-informacijskih procesov v naravi. To je ponavadi v praksi koristno; za razumevanje najglobjih ravni narave, predvsem žive, in zavesti, predvsem mističnih stanj, pa je analiza porazna. Opaziti razliko namreč pomeni ustvariti razlike; razstavljati  oziroma razdeljevati celoto pomeni pokvariti jo in izgubiti njeno bistvo.

Tomc
Če ga prav razumemo, opazuje naš mistik svet čutnih informacij neposredno, medtem ko smo ostali obsojeni na motrenje bledih in bednih reprezentacij sveta. Razumsko mišljenje je za avtorja brezvredno, dlje od resnice, ker je že reprezentacija in s tem umetna, medtem ko vidi mistik svet tak, kot je, torej naravno. To razmišljanje se nam zdi problematično iz več razlogov. Prvi je ta, da svet kot takšen za nas ne obstaja. Kot smo že videli, verjetno primarni svet sam po sebi sicer obstaja , vendar o tem z gotovostjo ne moremo govoriti. Primarni svet si prilaščamo le kot biološka bitja, včasih še z določeno kulturo, po naših vedno pristranih razlagah. Še drugače bi lahko rekli, da ga vedno že biološko in kulturno interpretiramo. Vse naše doživljanje sveta je torej neizogibno psredovano. Racionalno doživljanje sveta je človeku - poleg občutenj in čustvovanj, inherentno. Tudi arhaični človek je moral imeti, če je hotel preživeti, na voljo velik repertoar vedenj, svoj fond naravoslovnih, tehničnih in socialnih znanj. Vedenja so skratka sestavni del njegovega človeškega bistva, zato je njihovo degradiranje v nekaj "umetnega", medtem ko naj bi bilo "intuitivno" (prepostavljamo, da občutenjsko in čustveno) naravno, po našem mišljenju povsem samovoljno in nam učinkuje nekoliko romantično. Še več. Če je mistično videnje resnice dejansko superiorno, zakaj so potem mistiki v vskadanjem življenju  tako nemočni in nebogljeni, da potrebujejo pomoč drugih pripadnikov skupnosti? Resnično, zakaj neki, če pa adekvatno dojemnaje ´celovito notranje dinamično bistvo fizikalno-informacijskih prcesov v naravi ` kot nam zagotavlja avtor?
Back to top
 
 
IP Logged
 
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: ZA DEMISTIFIKACIJO MISTIKE!
Reply #78 - 29.11.2001 at 13:00:45
 
III. Do resnice z nadnaravnim navdihom

Peruš
Doživljanje čiste zavesti je dostopno le malokomu in samo ob izjemnih trenutkih.

Tomc
Pojmovanje resnice, ki ga zagovarja Peruš, je v bistvu arhaično. Resnica  je v arhaičnih skupnostih v posesti `gopodarjev resnice´, v stari Grčiji so bili to naprimer  vladarji, pesniki in preroki. Ti so do resnice prišli s posebnim, nadnaravnim navdihom ali po zaslugi svojega askriptivno  določenega položaja. V tako pridobljeno, avtoritativno spoznanje si navadni smrtniki niso drznili podvomiti. Od klasične Grčije dalje pa obstaja še en koncept, in to koncept racionalne resnice, ki je dostopna vsem razumnim ljudem v javnem dialogu  in z vzajemnim preverjamem.  Bistveno se nam zdi to, da gre v obeh primerih za koncept resnice in ne za nekaj umetnega izven nas. Razumljivo pa je tudi, da bo `gopodar resnice´ svoje vedenje razglašal za naravno in s tem za brezprizvno, vendar pa imemo v tem primeru opravka z ideloškim, nepreverljivim, samovoljnim utemljevanjem. Ko torej Peruš oznanja svoje videnje resnice kot naravno, se v bistvu postavlja v vlogo arhaičnega preroka. Resnica ni več stvar racionalnega dialoga načelno enakopravnih ljudi, ampak je dana le redkim izbrancem. Vsi ki nismo adepti `kulta celote´, razumemo takšno pojmovanje resnice predvsem kot precejšnje kulturno nazadovanje.Če je racionalni znanstveni diskurz res tako nebogljen, ko gre za domnevno višje zadeve, zakaj ga tako zvesto uprablja? Zakaj nam svojega izkustva ne sporoča v neposredni naravni govorici, kot jo doživlja? Če gre za racionalnemu mišljenju superiorno obliko dojemnaja sveta, bo njegovo sporočilo povsem nedoumno in vsakemu prezentno a priori. Če pa to iz kateregakoli razloga ni mogoče, bi bilo od avtorja bolj pošteno da nas na način zenovskih mistikov ogovori z `gromko tišino´, ne pa z racionalno (znanstveno) in čustveno (moralizajočo) gostobesednostjo. Ko je Jezus okoli sebe zbiral učence, tega ni počel v imenu preverljive resnice, ampak apriornega verovanja. Sledili so mu le tisti, ki so mu lahko brezpogojno verjeli, vsi ostali so odpadli. V tem oziru je Perušova pozicija bolj zamegljena. Svojo vero skuša racionalno utemeljiti, čeprav hkrati zatrjuje, da to ni mogoče. S tem kaže predvsem na svojo lastno osebno razklanost: v pogojih dominacije racioanlne resnice skuša tudi svoje odpadništvo od nje utemeljiti racionalno.
Back to top
 
 
IP Logged
 
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: ZA DEMISTIFIKACIJO MISTIKE!
Reply #79 - 29.11.2001 at 13:03:36
 
IV. Vsebine mističnega doživetja ni v nevrofiziološki bazi

Peruš
Osnovna značilnost najvišjega mističnega doživetja je občutenje Enega, Absolutnega, vseobsegajočega in smozaokroženega univerzuma. Meje med človekom in svetom notranjosti duha izginjajo. Mistik doživi sebe kot neločljiv del celote. Še več, občuti v vsej dramatičnosti, da je SAM POISTOVETEN S CELOTO. Doživlja stapljanje z univerzumom.  Mistična doživetja obstajajo. Dostopna so izključno skozi neposredno duhovno izkustvo. To pomeni, da mora človek preiti skozi neposredno deuhovno izkustvo. To pomeni,da mora človek preiti v posebno globokostanje zavesti. Tukaj se mi zdi nujno poudariti, da sem takšan doživetja sam imel! O tem vsaj zame ni nobenega dvoma! Seveda pa je jasno, da bistva in psihološke `vsebine´mističnega doživetja ne moremo najti v nevrofiziloški bazi. Skrita sta v VISOKO NADMATERIALNIH virtualnih `vzorcih´ najvišjega reda, torej povsem v duhovnih dimnezijah.

Tomc
Tudi mi ne dvomimo v to, da je Peruš (in številni drugi mistiki) doživel doživel nenavadno psihično stanje, ki mu pripisuje nadnaraven pomen.To sploh ni sporno. Težava je le v tem,  ker v moderni skupnosti ne zadostuje več sklicevanje na avtoritarno besedo `gopodarja resnice´. Pa nezaradi tega,  ker bi mislili,  da hoče samozvani mistik zavestno zavajati. Številni verjetno iskreno verjamejo v avtentičnost svojega mističnega doživetja. Vendar pa svoje izkušnje ne znajo racionalno utemeljiti. Ni sporno, da se v nevskadnjih stanjih možganov (v spanju, hipnozi, omamljenosti, bolezni, meditaciji, ekstremnem telesnem stanju itd.) spremeni naša duševnost. Vprašanje pa je, kaj to pomeni? Peruš se od jasnega odgovora na to vprašanje načelo ogradi. Če je duhovna raven v svojem bistvu razumu nedostopna, zakaj potem sploh izgubljati čas s pojasnjevanjem stvari, če se njenega bistva ne moremo racionalno dotakniti. Če je mistično stanje nematerialno oz. povsem duhovno, kako (s čem) potem sploh vpliva na naše `banalno´, vsakdanje, materialno življenje? Kakšno je to nadmaterialno duhovno, če zanj velja, da hkrati je in ni? In kako lahko to domnevno nematerialno učinkuje na materialno?
Back to top
 
 
IP Logged
 
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: ZA DEMISTIFIKACIJO MISTIKE!
Reply #80 - 29.11.2001 at 13:05:55
 
V. Občutje enega je je brez informacijske vsebine

Peruš
Mistično stanje je posledica oblikovanja izredno šroke in globoke potencialne vrtače. Vsi vzorci se stekajo v ta GOBALNI UNIFORMNI VZOREC ATRAKTOR; sistem nevronov ter razvejane zgradbe vzorcev se stabilizirajo šele v njem. Vzorec, kjer so vsi nevroni aktivni ali vsi neaktivni, nima sam nobene konkretne informacijske vsebine. Prinaša le občutje Enega in, kot pojsanjujejo nekateri, `vseobsegajoče praznine´.

Tomc
Mistično stanje je občutje Enega. Z avtorjem se ne strinjamo le o vzroku tega občutja duševnosti. Po njegovem mišljenju gre za višjo duhovnost, po našem mnenju pa le za preprost trik z možgani. Če naveden čarovnik ustvarja trike z rokami, se poslužuje mistik trikov z možgani. Namesto tekesni spretnosti uporablja tehnike, kot so meditacija, bolezen ali mamilo... Ali  ne skratka ne bi bilo znastveno legitmneje skušati mistično izkustvo najprej pojasniti s trikom v možganih, preden se oprimemo vseobsegajočih praznin, gromskih tišin in nadmaterialnih duhovnsoti, ki nam jih šepetajo mizrekljive razlage mistične ezoterike. Dilema skratka ni, kot nas skuša prepriačati avtor: predstava o misticizmu kot izkustvu božanskega vs predstava misticizma kot zablodi in samoprevari. Obstaja še tretja, znanstveno že raziskana pot, o mističnih stanjih kot reprezentacijah duševnosti, ki nimajo jasne reference ne v zunanjem svetu ne v notranjih spominskih skladiščih, do česar pride v izjemnih telesnih okoliščinah. Ker so vse naše prezentacije posredovane, ker torej v svetu kot takem ne vemo ničesar, težko razločujemo realne in halucinatorne reprezentacije. Še več: ker so halucinantne zaznave v primerjavi z vsakdanjimi  po pravilu jasneše in barvitejše, nas to lahko napelje na sklepanje, da smo prišli v stik z neko višjo realnostjo. Dilema torej ni več božansko vs. prevarantsko, amapak razumevanje ali mistificiranje specifične oblike reprezentacije.

Back to top
 
 
IP Logged
 
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: ZA DEMISTIFIKACIJO MISTIKE!
Reply #81 - 29.11.2001 at 13:08:22
 
VI. Zavest ni lokalizirana na možgane

Peruš
TRASCEDENTALNI MEDITANTI PREK NELOKALNEGA SUBKVANTNEGA POLJA UMIRJAJOČE DELUJEJO NA ŽIVČNI SISTEM MNOŽICE LJUDI, torej brez neposrednega stika. Pojav razlagajo s pojavom  MNOGONIVOJSKE KVANTNE KOHERENCE, ki zmanjšuje fluktuacijo (nenadzorovan adstopanja od ravnovesja, šum, po domače `nervozo´) v možganih in širše. (...) Z javno kolektivno interakcijo zavesti na eni strani in verjetno tudi dedovanjem ter še kako drugace ("neposredno") na drugi strani se zavest posameznega cloveka sklaplja v kolektivne kognicijske strukture rodu, naroda, človeštva... Morebiti lahko govorimo tudi o nekakšni intersubjektivni zavesti rodov, narodov in človeštva, ki pa najverjetneje nima takšne z Jazom osredišcene narave, kot jo ima zavest posameznega cloveka. Možgani so morebiti le "majhni lokalni sprejemniki" (Berkovich, 1993) oziroma v prostor-čas štrlece "veje" širše skupne Zavesti oziroma Duha. Naj ponovim: zavesti se ne da lokalizirati le na možgane. Možgani vsebujejo zgolj jedro in težišce individualne zavesti. Kaže, da so biološke nevronske mreže fraktal kvantnega polja, ki je ultimativno ozadje individualne in kolektivne zavesti.(...) Kolektivno zavedno uravnava družbeno dogajanje in skupinske vrednote.(...) Na ljudi delujejo skrita informacijska `polja´, izoblikovana na osnovi vplivov večine ali centrov moči(...) Makrostruktura družbene zavesti torej bolj zapleteno približno ponavlja mikrostrukturo zavest in možganov posameznega človeka.(...) Kolektivno zavedno se ne izraža le družbenih smernicah in vrednotah, temveč se duhovno dograjuje tudi na sledeh kolektivnega podzavednega - na `abstraktnih fosilih´ nekdanjih kultur. (...) Biloška nevronska mreža in njeno delovanjeje nekakšna makroskopska reprodukcija (sub)kvantnih procesov (halogibanja) .

Tomc
Povezava med subkvantno ravnijo in ponavljanjem manter se nsm kaže prbližno tako nejasna in nepojasnjena, kot je odnos med lego planetov v trenutku rojstva in usodo človeka v drugi arhaični `znanosti´, astronomiji. Ob branju Peruša bi človek lahko dobil vtis, da med kvantnimi fiziki prevladuje mistični odnos do sveta. Vendar temu ni tako. Za mnoge je to popolnoma nesprejemljivo početje: "Od razvoja kvantne teorije dalje vse preveč, od katerih bi morali nekteri vedeti tudi bolje, ta vrata uporabljajo tudi za za neko vrsto misticizma. Nezaslišan preskok od problema merjenja do nujnosti človeške duše je le en ekstremen primer tega; drugi (...) je trditev, da lako z delokalizacijo kvantnih stanj `razlagamo´ izven-čutno zaznavo  in kopico drugih `paranormalnih´ pojavov. Večino teh stvari lahko odženemo, če upoštevamo ireverzibilni meterski proces kot primarno realnost. Kajti čeprav so ti procesi nedeterminstični, so objektivno realni in podvrženi lokalnosti in ostali fiziki, vključno s teorijo relativnosti. Čeprav smo še daleč natančnega razumevanja delovanja človeških možganov, pa je jasno, da so osnovni procesi kompleksni in kaotični in imajo in imajo več skupnega z  ireverzibilnimi spremembami merskega tipa  kot pa s koherentnimi čistimi kvantnimi pojavi. Zato se mi zdi, da so poskusi razlage duševnih operacij s tradicionalnimi kvantnimi pojmi obsojeni na neuspeh, ter da so zamisli, ki jih zagovarjajo nekateri, o paralelizmu med kvantno fiziko in psihologijo, v najboljšem primeru površinske analogije. "(Rae,1995).
Avtor zagovarja drzno sociološko teorijo o domnevnih konspirativnih informacijskih poljih, ki na skrivaj oblikujejo mišljenje ljudi na ukaz domnevne kolektivne zavesti, ki gnezdi v domnevnem kolektivnem nezavednem. Tudi v tem primeru ne navede v prid svoje teorije nikakršnih racionalnih, preverljivih argumentov.
Back to top
 
 
IP Logged
 
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: ZA DEMISTIFIKACIJO MISTIKE!
Reply #82 - 29.11.2001 at 13:10:00
 
VII. Aktivezem za uresničevaje Usode

Peruš
Pravzaprav vse, kar človek v življenju naredi, naredi zato, da bi si proslužil globalno enakovrednost in ravnovesej z okoljem. Človeštvo oziroma vsaj njegovi veliki deli, počasi, tiho, a vztrajno vstopajo v višje ravni zavesti.

Tomc
Avtor na ta način razvoj, ki je v svojem bistvu kontingenčno-zgodovinski, zvede na deterministično-evolucijski proces. Od tod na videz presentljiv determinizem njegovega mišljenja. Presentljiv zaradi siceršnjega priseganja na kvantno mehaniko, ki vzročno-posledično določenost nadomešča z verjetnostjo. Presenetljiv je tudi zato,  ker ga je težko uskladiti s siceršnjim avtorjevim aktivističnim pogledom na svet: če je skratka vse že določeno, zakaj se je potem sploh še treba naprezati  za več sobode, sreče in zdravja za posameznika? Poleg evolucionizma pa se nam za to nekonsistentost ponujata še dve razlagi.  Po prvi  gre za povezanost Peruševega mišljenja z arhaičnim doživljanjem sveta. Če je naša usoda res zapisana v zvezdah, arhetipih, Celoti ali čem podobnem, to seveda generira fatalističen pogled na svet. V resnici smo določeni, gre le še za modrost, da usodo obrnemo sebi v prid. Aktivizem se torej sestoji  iz uresničevanja  Usode (na podoben način so boljševiki nekoč uresničevali Zgodovino). Pred vsemi stoji isti Cilj, gre  le za razlike v poti, ki jo bomo ubrali do njega.

Back to top
 
 
IP Logged
 
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: ZA DEMISTIFIKACIJO MISTIKE!
Reply #83 - 29.11.2001 at 13:11:33
 
VIII. Mehki totalitarizem

Peruš
Napredek namreč omogoča in zahteva spremembo vrednost. Ozkogledna induvidualnost postaja v globalni družbi z vse večjo prepletenostjo in soodvisnostjo škodljiva. Ostali bodo le tisti udi družbe, ki prispevajo k njeni ustvarjalni pestrosti  in ne ogrožajo drugih.

Tomc
Kaj storiti z vsemi tistimi, ki nimamo nikaršne potrebe po tem, da bi živeli v boljšem svetu? Kaj storiti s tistimi, ki imajo drugačne kriterije tega, kaj je kakovostnoživljenje, še posebej, če gre za nekompatibilne cilje? Kaj storiti, če ni na voljo dovolj resursov za uresničitev ciljev za vse, ki jih sicer sprejemajo? Kaj storiti, če se kakovost življenja enih uresničuje na račun drugih.(..) Resnici na ljubo je treba priznati, da ima Peruš tudi na vsa ta vprašanja odgovor, imenuje pa se mehki totalitarizem. Če naj mu verjamemo, nastaja pred našimi očmi nova elita, elita dobrih ljudi, ki se duhovno stapljajo na globoki, subkvantni ravni. Iz tega lahko sklepamo, da bo v človeških skupnostih prihodnosti na dnu oblikoval podrazred slabih, nemoralnih ljudi. A brez panike, saj jih bo mogoče z meditacijo poboljšati. Govorili smo že o tem, kako je mogoče po avtorju s TM obrniti globalno `tehtnico dobrega in zla´  in zmanjšati stopnjo kriminala. Število nesreč, nasilnost, pa tudi t.i. živčnost. Avtor sploh ne problematizira disutopičih elementov takšnega novegakrsnega sveta, v katerem bi bili na dnu socialne hierarhije moralno zavrženi ljudje, kar predstavlja verjetno njahujšo možno oblike diskriminacije v dosedanji zgodovini človeških skupnosti. Avtor tudi ne problematizira večnega vprašnja nadzora učiteljev. Kdo bo nadzoroval `kasto` strokovnjakov TM za subkavantno ohlajevanj? Kdo bo določal kriterje moralne zavrženosti? Za ilustracijo navajamo le  najbolj eklantanten primer - ali na dno res sodijo tudi prirojeno nemirni prestopniki  in nervozni ljudje, kot sodi avtor? Ali bodo tarča prevzgoje tudi individualisti? Če bo potrebno, tudi proti lastni volji?
Back to top
 
 
IP Logged
 
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: ZA DEMISTIFIKACIJO MISTIKE!
Reply #84 - 29.11.2001 at 13:15:23
 
IX. Mistificirnje mistike
Peruš
Če bi človek z dušo intelesom pstal Celota, ne bi bil več človek, ampak Bog (pravem pomenu besede).

Tomc
Ne vemo sicer, v kakšnem pomenu uporablja Peruš besedo celota, toda po našem razumevanju človeka je takšno descartesovo ločevanje že preseženo in torej že smo celota telesa in duše.  In če je ta naša vsakdanja ekistenca božanska, potem očino ne gre za nič tako izjemnega. Če pa je tako, ahko tudi mirno prenehamo z mistificiranjem mistike.
Back to top
 
 
IP Logged
 
e.
4
****
Offline

There is no spoon.
Posts: 295
Primorska
Gender: male
Re: ZA DEMISTIFIKACIJO MISTIKE!
Reply #85 - 29.11.2001 at 19:46:33
 

titud wrote on 29.11.2001 at 12:55:45:U2

--------------
I try too see, maxix, hvala, da si delil tud osebne izkušnje z mano/nami.
-------------

Hvala tebi.

Back to top
 

Raziskovanje človeških potencialov in različnih poti doseganja sreče in izpolnjenjosti:&& LIFE Forum, prijazno mesto za vse &&http://www.icforums.net/lifeforum/
WWW WWW  
IP Logged
 
A.
Ex Member
Re: ZA DEMISTIFIKACIJO MISTIKE!
Reply #86 - 30.11.2001 at 16:31:32
 
Dragi ti tud

Čas je da zveš kaj se dogaja!

In čas je, da greš naprej in ostali ti tud - i
Tuki gor delaš iste stvari, kot si jih delal doma, in če boš nadaljeval nebo ok!

Čist enostavno, hočeš tu dobit podporo tega, kar te vleče kar je močnejše od tebe…
In zato dragi titud daješ sem gor vse mogoče tekste, full velik razlagaš, sam zato da bi spoznal nekoga, ki je s tabo in bi reku STRINJAM SE!

In jaz se! si sedaj ok, oddahni si kajti najboljše šele pride

Smo s tabo! Ok, ni se treba dokazovat tud zanima nas ne kdo in kaj si, ok!
Smo s s tabo ker si ti!

Zdaj pa greva not!

Glej sam sem imel iste probleme z eno skupino, kot jih maš ti. Sem jim razlagal od kosila on pa so vedel kako se dela prtiček, sam bl, kot sem jim razlagu, da je KOSILO tist kar je važen, bl so gledal prtiček, sam jaz sem vedu, da je važn kosil!

In sem vse mogoče stvari hotu dokazat in povsod hotu razložit sam, da bi en reku prav maš A.
In da bi jaz mel možnost nekej normalno razložit, da bi sel lahko pogovorl, da bi jaz dojel da razlagam druge stvari kot oni!
SAM  ONI TEGA NISO ZANAL JAZ PA SEM TUD VEDU DA JE VAŽEN VEČ KOT ONI RAZLAGAJO!
In smo padl not in in naprej in jou…

In v men je full blo znanja in moči in vsega, da to povem kar vem sam niso razumel, pa več ko smo se pregovarjal, bl k sem jaz na njihovem področju delu in sem jih hotu dopovedat, da je prtiček pač del kosila, blj so oni men, da je treba obvadat prtiček.

Zdej pa, da te spravmo ven!
Do sedaj smo šli čez vse faze, ki si jih naredu narobe in smo do tu
Tu je limita, dvojni odvod po času, tu vse vemo, nič več ni kar nebi vedel!
To je limita, preko katere je boljš da ne…  
In priporočam da ne greš naprej, ni dobr… ČAS JE DA SE USTAVIŠ
Če boš razlagal samo še mal bo

Sedaj najlažje padeš ven in čas je da greš dalje in drugi tud…
Ven padeš z resnico in znanjem
Resnica je to kar piše vse skupi od vseh, to zakaj je kaj,
ostalo pa, dragi ti tud stvar je bla pr men v tem da sem dojel, sam sem odgovoren za svoj del, oni so odgovoren za prtičke in jaz za kosilo, sam takrat tega nismo razumel,
sedaj pa rečem kam pa pridemo, če bi mogu še prtičke delat sam?

Tkole titud uredi sam določi tvoje delo pri kosilu in to SAM, kajti tukaj se jaz odmikam, ker moraš sam pridt do tega kar je tvoje, da je stabilnost in odločenost, da narediš

Sedaj pa predlagam da pišeš druge stvari, bereš druge knjige, se odpoveš vsemu in čez en mesec pogledaš nazaj!
Back to top
 
 
IP Logged
 
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: ZA DEMISTIFIKACIJO MISTIKE!
Reply #87 - 03.12.2001 at 13:39:12
 
A.
Cas je da zveš kaj se dogaja! In cas je, da greš naprej in ostali ti tud - i. Tuki gor delaš iste stvari, kot si jih delal doma, in ce boš nadaljeval nebo ok!

Sem rabu cela dva dni, da sem spet prišel nazaj gor, ne pa cel mesec, kakor mi svetuješ, A.. Pa še to zato,  ker se mi od doma ne uspe logirat. Ne vem če bom s tem prišel kaj  naprej, saj tole, kar delam tle gor, naj bi itak veljalo bolj kot en pogled za nazaj. Tud ne vem, če bo ok, ampak zakaj bi  se tle trudu delalt lepšega, kot kot sem doma. Sej ne počnem nič drugega, kot eno virtualno preslikavo samega sebe v tituda. Ti tud v A.-ja, a ne ?  

A.
Cist enostavno, hoceš tu dobit podporo tega, kar te vlece kar je mocnejše od tebe… In zato dragi titud daješ sem gor vse mogoce tekste, full velik razlagaš, sam zato da bi spoznal nekoga, ki je s tabo in bi reku STRINJAM SE!

Kot sem zgorej omenil, me je tle gor vleklo eno kredibilno mentalno kopijo naredit.  Če bi hotu samo eno potrditev, bi  folk do tistega STRINJAM SE lažje pripeljal prek kakšnega druge medija. Recimo tiskanega, kjer bi manifest na vrata nabiv ali pa bi  naivne učence v enemu hermetično zaprtemu sokratovskemu dialogu vodil  iz teme nevednosti do končne resnice.   Form je interaktivna zadeva, ki ma svojo moč v detajlih,.Če  samo vsake tolk časa prideš gor pogledat, se zdi, da so vsi malo zabluzil. Pa  kaj! Jest že pol življenja živim v eni intezivni interakciji, pa sem se že navadu zgledat ves zbluzen. Se pa zato zmeraj   kdo najde, ki ima v seb vse pošlihtan, ko pa s kom začne kontaktirat, ne more sprejet, če se zadeva z eno  genaralno predstavo ne gre skupaj.   Forum me fascinira prav zato, ker na njem ni možno črte potegnit pa končne pike postavit, ker lahko na eno in isto stvar zemraj z drugega kota gledam/š.


A.
Glej sam sem imel iste probleme z eno skupino, kot jih maš ti. Sem jim razlagal od kosila on pa so vedel kako se dela prticek, sam bl, kot sem jim razlagu, da je KOSILO tist kar je važen, bl so gledal prticek, sam jaz sem vedu, da je važn kosil! In sem vse mogoce stvari hotu dokazat in povsod hotu razložit sam, da bi en reku prav maš A.....

Glej., A., sem že zgorej omenu, da je mogoče forum kot medij kriv, da naša interakcija navzven zgleda zbluzena. A jest v tem ne vidim problema, mene  fascinira dejstvo, da en najmanjši skupni imenovalec v 'dvojnem odvod po času' vendarle obstaja. Da prtiček prispeva h kosilu al pa kosilo k prtičku k enu skupnemu vzdušju, pa naj bo to ena posvetna požrtija al pa poduhovljena zadnja večerja.
Back to top
 
 
IP Logged
 
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: ZA DEMISTIFIKACIJO MISTIKE!
Reply #88 - 03.12.2001 at 13:41:48
 
Bom  na tvojo grozo , A.,   ostal samemu seb doselden, pa  bo titud še eno špiralo do manifesta ZA DMISTIFIKACIJE MISTICIZMA potegnu.  Sem že omenu, da me je pred dvjsetimi leti v eno ljubezensko sceno mitskih dimenzij potegnilno. Sem bil dobrih 20 let star, z eno totalno razjebano družinsko sceno (mama umrla za rakom, konflikti s fotrom, ki se je po vampirsko name navesu),  deprimirano družbeno situacijo ( titova smrt = začetek konca države),   služenje vojske v  JLA in začetek študija ( marksitična indoktrinacija v  totalnem nasprotju s tedanjo anarhistično-pankersko sceno ), selitev   v prestolnico (podeželska  familiranost nasproti novemu camijevsko-aburdnemu doživljanju odtujenosti in občutku obsojenosti na svobodo).. Skratka, totalno dovzeten za en totalen  karkoli v katerokoli smer. Zgodi se mi  D., enako zablokirana, enako dovzetana. Pol leta fizično nisva mogla narazen, totalno sva bila okupirana drug z drugim. Psihiška, patološka scena, mešanje, stapljanje, zlivanje dveh  z egom prenabitih subjektov v en neobstoječ/mističen subjekt, ki kot tak v real-lifu ni imel nobenih šans. To so 'vedeli' vsi, ki bi nama  lahko ali celo morali omogočiti štart v svet, zato so 'izmaglili' na tiho ali s konfliktom. Skratka,  ta nov, realno neobstoječ, mističen subjekt je moral shodit v totalno praznino real-lajfa.   Skozi dialog, racionalno osmišljanje nečesa, kar je v temelju totalno neracionalno/mistično, sva ustvarjala novo realnost od najmanjšega skupnega imenovalca naprej do celotnega življenjske stila .  Če je bila ta najina relanost  racinonalna, sprejemljiva za  tudi za druge (družbo),  ok., če ne,  pa jeba:  znova borba, najprej med sabo, potem skupaj in vsak zase navzven, le izjemoma kompromis ali umik. Otroci so avtomatsko zraven, vključen v ta nov subjet, ki pa se mora zaradi njih še bolj prizemljit.  Za sabo  imam 20 let vztrajnega vrtenja v tej spirali, in nikoli me centrifugalna sila ni zabrisala ven. Imam še vedno dober filing, da se špirala dviguje, da  spinava vedno na  višjemu nivoju, da se je pravzaprav treba zmeraj manj matrat (to v zvezi  z mojim negativizmom in   racionaliziranjem ženinga misticizma je treba jemat kot  en odmev na boj za preživetje, vietnamski sindrom), da si zaupava, da ima ta spin že en svoj vzgon.  Imam tud eno potrditev v real-lajfa, da nisem bulzil v prazno, da mam en kompas, da bi tisti, ki se jim je vse sfižilo, prav rad prevzel  najino matrico, a je zanje prepozno, nimajo več začetne energije za vzgon.
Back to top
 
 
IP Logged
 
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: ZA DEMISTIFIKACIJO MISTIKE!
Reply #89 - 03.12.2001 at 13:45:37
 
Zdaj pa oceni še enkrat, A., če govorim o drugih stavreh kot naj bi blo mišljeno govorit  na tej spletni strani, na tem forumu, pod tem naslovom ali kot dejansko  govorite  moji  sogovorniki. Sam sem naravnost fasciniran nad tem, kako blizu so mi  novodobna  duhovna iskanja in najdbe,  prakse in tehnike, ektaze in travme, misticizmi in poskusi racionalnih razlag mistifikacij. Pa ne zaradi mojih zdajšnjih novodobnih odkritij, jaz sem  jih po svoje zastavil že v času, ko je bilo duhovnost mogoče realizirat le v Cerkvi, kvečjemu v kakšni krišnarski skupnosti ali na družbeno patološkem robu v stilu Lojzeta Staniča. Jest skozi eno zemljsko  ljubezen in en totalen partnerski odnos preživljam enaka psihična stanja, stopnje zavesti, transcedentalne izkušnje (ali kakor se temu  še v novodobni terminologji pravi), kot vsak iskren duhovni iskalec, ki se mu je odprlo iz takih ali drugačnih razlogov. S svojimi virtualnimi  sogovorniki tukaj  se pač laže identificiram  kot z vrstniki v real-lajfu, s katerimi smo navzen v enakih starševskih in družbenih vlogah.  Mi je pa, priznam in obžalujem,  od svoje ral-lajfovske vloge ostal en pokroviteljski starševski odnos v stilu: fantje in puce, svoja duhovna/mistična spoznanja je treba v  real-lajfu izžvet, ne pa se jim v strahu pred posledicami odrečt ali pa dopustit, da se ti zamistificira real-lajf.  Odgovorna partnerska ljubezen je bila v tem pogledu vsaj zame v vseh časih en najbolj prikladen korektor, v tem se ne pustim omajat. In to tud ne bom nehov mantrat, tud če me noben bog več ne bo hotu poslušat.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 4 5 6 7 8 9