Welcome, Guest. Please Login or Register
Forum Svet pogovorov gape.org
Sončeve pozitivke
pilcom.si
 
  HomeHelpSearchMembersLoginRegister  
 
Pages: 1 2 3 4 5 ... 10
(Read 93828 times)
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #30 - 26.01.2010 at 17:01:07
 
Vlada njegovega veličanstva z naklonjenostjo gleda na ustanovitev narodnega doma za židovsko ljudstvo v Palestini, in se bo po najboljših močeh trudila za dosego tega
cilja, ob čemer pa je seveda popolnoma razumljivo, da ne bo storjenega ničesar, kar bi sprožilo kakršnekoli civilne ali religiozne pomisleke nežidovskih skupnosti v
Palestini, ali ogrozilo pravice in politični status, ki ga uživajo Židi v drugih deželah.
V veliko zadovoljstvo bi mi bilo. če bi z vsebino te deklaracije seznanili sionistično zvezo.
S spoštovanjem, Arthur James Balfour«
Zanimivo pri vsem tem je, da je v času, ko je bilo to pismo napisano, Palestina še vedno bila v rokah Turkov. Tako je Anglija obljubljala ozemlje drugi državi, čeprav je to
pripadalo popolnoma tretji državi.
Nekaj let pozneje so bili Turki poraženi, in Anglija je prevzela oblast nad Egiptom in Palestino. Francija pa nad Libanonom in Sirijo.
Rothschildova naloga je bila, da uporabi svoj vpliv v ZDA in jo vplete v prvo svetovno vojno
na strani zaveznikov, prav v času ko so zavezniki imeli precej težav z Nemčijo in Turčijo.
Priprava 2. svetovne vojne ali Američani se hočejo boriti
Glavnina sionistov je bila iz Berlina premeščena v New York, pod okrilje sodnika Louisa D. Brandeisa.
Pomembna agenta ROTHSCHILDOVE BANKE sta bila polkovnik EDWARD M. HOUSE in BERNARD BARUCH.
Zapomnite si ti imeni, kajti igrali bosta pomembni vlogi. BARUCH je služil v uspešni predsedniški kampanji WOODROWA WILSONA. Polkovnik HOUSE pa je bil Wilsonov
najtesnejši svetovalec, in je sestavil kabinet, ki je ustrezal Rothschildovim interesom. Dejansko je vodil celoten State Department. Bilo je očitno, da je pod vplivom
polkovnika Edwarda Mandella Housea Wilson postal popolna marioneta Rothschildov. To je jasno pokazal, ko ni z vetom glasoval proti resoluciji banke Zveznih rezerv, ter
zahteval od kongresa, da se strinja z ameriškim sodelovanjem v vojni.
AMERIČANI SE TUDI »HOČEJO« BORITI
Zaradi »velikega pritiska javnosti« se je strinjal tudi kongres. Javnost so zmanipulirali z istimi tehnikami »družbenega prilagajanja«, ki jih je v WELINGTONOVI HIŠI razvila
RIIA, in so se že prej izkazale v Angliji. (Način »pranja možganov« je dobro opisan v knjigi Thomasa E. Beardena in v knjigi Prestona B. Nicholsa Projekt Montauk (The
Montauk Project), posebno stol, zasnovan na raziskavah ITT.)
V propagandi je pomagal tudi polkovnik House. Leta 1916 je uporabil svoj vpliv - skupaj z lastniki delnic Feda - , da s propagando in pomočjo predsednika Wilsona.
Rothschildovo marioneto, prepriča ameriško javnost v njeno sveto dolžnost, da z uporabo demokracije reši svet. Kmalu zatem so šli Američani v vojno. Iluminati so prodali
Woodrowa Wilsona ameriškemu ljudstvu z rekom, da predstavlja »novo svobodo«.
Prva svetovna vojna je bila za iluminatske bankirje zelo dober posel. Bernard Baruch, ki je postal predsednik Odbora za vojno industrijo (War Industries Board), je povečal
svoje premoženje iz milijona ameriških dolarjev na 200 milijonov.
Naslednje dejanje Woodrowa Wilsona na zahtevo polkovnika House je bilo, da prepriča kongres v nujnost ustanovitve LIGE NARODOV, ki se je kasneje preoblikovala v
ZDRUŽENE NARODE.
Tako je bil opravljen še eden od odločnih korakov Iluminatov v smeri svetovne prevlade.
Des Griffin opisuje prvo svetovno vojno z zornega kota Iluminatov takole:

»1. Ameriška politika nevmešavanja in nevtralnosti, ki jo je tako zgovorno razložil George Washingtom v svojem poslovilnem sporočilu (Farewell message),
in je dobila uradno potrditev v Monroevi doktrini, je preminula. Ustvarjen je bil precedens - čeprav z gigantsko prevaro - za uporabo Amerike kot vojaškega
orodja v rokah mednarodnih bankirjev.

2. Carska Rusija, že dolgo v peti denarnih monopolistov, je bila uspešno odstranjena iz svetovne scene. To je v svojem znamenitem pismu Mazziniju že
sedeminštirideset let prej napovedal vrhovni Iluminist Albert Pike.

3. Prva svetovna vojna je ustvarila astronomske nacionalne dolgove državam, ki so v njej sodelovale. Ti dolgovi so 'pripadli' mednarodnim bankirjem, ki so,
kot smo videli, organizirali in uprizorili celotno predstavo. »Gledališča vojne« so se vedno izkazala za izjemno dobičkonosna za njihove upravitelje in tiste, ki
so jih financirali!«
Versajski sporazum je prav tako temeljil na Rothschildovih načrtih. Na ameriški strani je stala Rothschildova marioneta Woodrow Wilson s svojima svetovalcema in
Rothschildovima agentoma polkovnikom Houseom in Bernardom Baruchom, na angleški strani, natančneje na strani KRONE, je bil Lloyd George, član Odbora tristotih, s
svojim svetovalcem PHILIPOM SASSOONOM, neposrednim potomcem Amschela Rothschilda in članom angleškega sveta Privy Council. Francija je imela v svoji
delegaciji ministrskega predsednika Clemenceaua in GEORGEA MANDELA. Mandela, rojenega JEROBEAM ROTHSCHILD, so pogosto nazivali francoski Disrael
(britanski ministrski predsednik v 19. st., op.p.), in s tem je bil krog dopolnjen. Polkovnik House. ki je bil na višku svojih moči, je bil osrednja figura mirovne konference.
Nekoč je prispel Clemenceau, ko je bil predsednik Wilson s Houseom. Wilson so pozvali, da zapusti sobo. House in Clemenceau pa sta nadaljevala pogovor sama.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #31 - 26.01.2010 at 17:01:24
 
Philip Snowden opisuje pogajanja takole:
»Pogajanje bi moralo zadovoljiti bandite, imperialiste in militariste. Je smrtni udarec tistim, ki so pričakovali, da bo konec vojne prinesel mir. To ni mirovno pogajanje,
temveč napoved nove vojne. Je izdaja demokracije in padlih v vojni. Pogajanje razkriva resnične cilje zaveznikov.«
Lloyd George je izjavil:
»Napisali smo dokument, ki zagotavlja, da bo čez 20 let vojna.
Ko narodu (Nemčiji) postaviš pogoje, ki se jih nikakor ne more držati, ga prisiliš, da prekrši dogovor ali pa gre v vojno.«
Zdaj vemo, kdo je bila skupina ljudi izza Versajske pogodbe, in kakšni so bili njeni cilji. Prisotnost ROTHSCHILDOVIH agentov na Versajski mirovni konferenci se ne da
pojasniti kot naključje.
ROCKEFELLERJEVO MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Iluminati so izzvali prvo svetovno vojno z namenom, da bi po njenem koncu vzpostavili svetovno vlado. Č e bi uspeli že takrat, bi naslednje vojne ne bile potrebne. Po
zaustavitvi ognja, 1 1. novembra 1918, sta WOODROW WILSON in njegov svetovalec polkovnik HOUSE prišla v Evropo, v upanju, da tam v okviru Lige narodov
ustanovita svetovno vlado. Wilsonovih »štirinajst točk« pa je, zaradi enakovredne določitve krivde, izgubilo pomen, in tako je načrt propadel. Zato se je leta 1919 HOUSE
srečal s pripadniki skrivne organizacije Okrogla miza. Postalo je očitno, da morajo svoj sistem znatno razširiti, če želijo doseči svoj cilj. Po ustanovitvi RIIA-e v Angliji, so se
odločili, da tudi v Združenih državah potrebujejo podobno organizacijo. Zato je polkovnik House, kot gostitelj skupini Okrogla miza, sklical - med mirovno konferenco leta
1919 v Parizu! -najbistrejše glave Wilsonovega »možganskega trusta«, da oblikujejo skupino, ki se bo ukvarjala z mednarodnimi zadevami.
Ta skupina se je vrnila iz Pariza v London, in bila leta 1921 poimenovana Svet za zunanje zadeve (Council on Foreign Relations - CFR). Č lani CFR so bili Ameri čani, jedro
organizacija pa je tvorila Okrogla miza. Danes je CFR skupaj s TRILATERALNO KOMISIJO - najvplivnejša, v ozadju delujoča organizacija v ZDA. Tako CFR kot Okrogla
miza podpirata banka J. P. Morgan & Co. Bank, kar pojasnjuje zakaj je J. P. Morgan igral pomembno vlogo pri njeni ustanovitvi.
Najožji krog CFR tvori red »Skull & Bones«.
PRIPRAVA DRUGE SVETOVNE VOJNE
6. februarja 1929 je MONTAGU NORMAN, predsednik ANGLEŠKE BANKE, prispel v Washington, na posvet s finančnim ministrom Združenih držav ADREWOM
MELLONOM. Po tem obisku je Zvezna banka povišala vodečo obrestno mero.
Marca 1929 je Paul Warburg zapisal v Financial Chronicles: » Če dovolimo, da se orgije neizmernih špekulacij preveč razbohotijo ... potem smo zagotovo pred popolnim
polomom.«
Tisti, ki so razumeli, so se tiho povlekli iz borze, in investirali v zlato in srebro. Des Griffin dodaja:
»Septembra 1929 je za mednarodne bankirje napočil čas, da poženejo mašinerijo, ki je pripeljala do druge svetovne vojne. Potem, ko so skupaj s svojimi agenti in prijatelji
na vrhuncu umetno napihnjenih borznih cen razprodali svoje papirje, so mednarodni bankirji potegnili preprogo izpod celotnega sistema, in pahnili Združene države v
prepad, ki je postal znan kot velika depresija. V letih, ki so sledila, so se gospodarstva narodov po svetu upočasnila do dejanskega mirovanja.« (Padec v suženjstvo,
Descent into Slavery)
Vsesplošni obup zaradi depresije so spretno izkoristili Iluminati, ki so za malo denarja pokupili zemljišča in podjetja. Prav tako jim je depresija prinesla priložnost, da
poglobijo svoj vpliv na vlado ZDA, in kot je CFR načrtovala, so v svoje vrste začela novačiti pomembne vladne ljudi, vodeče industrialiste, založniške menedžerje in visoko
vojaško osebje.
Adolf Hitler in začetki tretjega rajha
Kot smo pravkar videli, je bil nemški razvoj po versajski pogodbi vnaprej določen z zahtevo, da Nemčija odplačuje odškodnino v višini 123 milijard mark v zlatu in 26
odstotkov letnega nemškega izvoza. Propad nemškega denarnega sistema je bil zaradi teh odplačil predvidljiv - kronična inflacija!
Sredi tega kaosa je Nemčija izdala moratorij na vsa odškodninska odplačila za dve leti. Zmagovite sile so to zavrnile, in 9. januarja 1923 z glasovanjem tri proti ena -
Anglija je po ukazu CITYJA glasovala proti - izglasovale, da je treba nemško vlado orubiti zaradi svojih zaostalih plačil. Zato so francoske in belgijske č ete zasedle
področje Porurja. Ker pa so nemški delavci v Porurju začeli štrajkati, se je okupacija izkazala za neuspešno. Ko je Nemčija pristala na kompromis, znan kot DAWESOV
načrt, so čete odšle.
Dawesov načrt, ki si ga je zamislil J. P. Morgan, Rothschildov pristaš, naj bi Nemčiji v prvih štirih letih odobril 800 milijonov dolarjev posojil. Načrt pa je propadel, ko so
nemške odplačilne zahteve narasle. Zamenjal ga je Youngov načrt (poimenovan po Morganovem agentu Owenu Youngu): da bi lažje plenili, so mednarodni bankirji
ustanovili banko za mednarodno poravnavo (Bank for International Settlement). S tem so se lažje opravljala odškodninska plačila s preusmerjanjem fondov iz posojilnih
računov ene dežele na račune druge. Bankirji pa so ponovno imeli koristi z zaračunavanjem uslug in s provizijami.
Profesor Quigley navaja:
»Omeniti velja, da so ta sistem (Dawesov in Youngov načrt) zasnovali mednarodni bankirji, in da je bilo posojanje denarja Nemčiji zanje zelo dobičkonosno.«
To je bil prvovrsten primer Machiavellijevega sistema. Po eni strani so bankirji podpirali vse strani, ki so sodelovale v vojni, zdaj pa so celo posojali denar za odškodninska
plačila Nemčiji. Karkoli je Nemčija storila, že od vsega začetka je bilo jasno od koga si bo - ali bolje, morala - sposoditi denar. To je bila ista skupina, ki je načrtovala,
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #32 - 26.01.2010 at 17:01:41
 
financirala in vodila prvo svetovno vojno, hkrati pa svetu kazala nedolžen obraz.
A predstava se je nadaljevala. Uresničiti je bilo treba še druge načrte in cilje - na pomolu je bila svetovna vojna številka dve! Ogromne vsote, ki so po letu 1924 po
Dawesovem in Youngovem načrtu pritekale od ameriškega kapitala v Nemčijo, so oblikovale temelj, na katerem je Hitler zgradil svojo vojno mašinerijo.
Dr.Anthonv C. Sutton v svoji knjigi Wall street in Hitlerjev vzpon (Wall Street and the Rise of Hitler) piše:
»Vsoto, ki jo je pred letom 1940 ameriški kapitalizem namenil Nemčiji v pripravah za vojno, lahko poimenujemo le kot izjemno. Brez dvoma je bila odločilna za vojaške
priprave v Nemčiji. Obstaja obsežen dokaz, da so vplivni krogi ameriškega poslovnega sveta ne le bili seznanjeni s pravo naravo nacizma, temveč so ga tudi aktivno (in
dobičkonosno) podpirali za lastni interes vedno, ko je bilo to mogoče, ob popolnem zavedanju, da to vodi do svetovne vojne, ki bo zajela tako Evropo kot tudi Ameriko ...
Izgovarjanje na nevednost se ne sklada z dejstvi. Skrbno raziskani dokazi, da so bili ameriški bančni in industrijski krogi najzaslužnejši za vzpon Hitlerjevega tretjega rajha,
so zdaj javno dostopni. Nahajajo se med zapisniki in poročili vladnih zasedanj, ki so jih objavili mnogi senatni in kongresni odbori med letoma 1928 in 1946. Med
najpomembnejšimi so: Preiskava nacistične propagande (House Subcommitte to Investigate Nazi Propaganda, 1934), poročilo začasnega državnega gospodarskega
odbora o kartelih (The Cartel Report by the House Temporary national Economic Committee, 1941) in poročilo senatnega pododbora o vojni mobilizaciji (The Report by
Senate Subcommittee on War Mobilization. 1946).«
Nadvse fascinantno zgodbo razkriva zgodovinar G. Edward Griffin:
»V letih pred drugo svetovno vojno se je pojavil MEDNARODNI KARTEL s središčem v Nemčiji, ki je dominiral nad celotno svetovno kemično industrijo in industrijo zdravil.
Svoje področje delovanja je razširil na 93 držav, in je bil na vseh kontinentih nadvse vplivna ekonomska in politična sila. Znan je bil kot I. G. Farben.
I. G. je kratica za "Interessen-Gemeinschaft", kar pomeni "združenje interesov" ali preprosto kartel ... Do začetka druge svetovne vojne je I. G. Farben postal največja
industrijska korporacija v Evropi, največje kemično podjetje na svetu, in del najgigantnejšega in najmočnejšega kartela v vsej zgodovini.«
Leta 1926 je I. G. Farben razvil postopek za ekstrakcijo bencina iz premoga, in leta 1929 podpisal licenčno pogodbo z družbo Standard Oil (Rockefeller). Podjetje je
izročilo I. G. Farben 546.000 navadnih delnic, vrednih preko 30 milijonov ameriških dolarjev. Dve leti pozneje je podjetje I. G. Farben podpisalo pogodbo s podjetjem Alcoa
Aluminium, poznano kot pogodbo ALIG Agreement. I. G. Farben je proizvedel približno polovico bencina v Nemčiji. Posneje so poleg koncentracijskih taborišč izgradili
rafinerije, v katerih so kot prisilni delavci garali zaporniki. I. G. Farben je bilo eno največjih združenj, ki jih je nadziral ROTHSCHILD, in je prinašalo nemškemu
gospodarstvu velikanske vsote denarja, še posebej bodoči SS. V upravnem odboru I. G. Farben sta bila MAX in PAUL WARBURG (banka Zveznih rezerv), ki sta imela
vplivne banke v Evropi in ZDA. Druga dva člana sta bila C. E. Mitchell, prav tako v upravnem odboru »Feda« in banka National City Bank, ter H. A. Metz iz manhattanske
banke (Bank of Manhattan).
HERMAN SCHMITZ. predsednik I. G. Farben. je bil prav tako v upravnem odboru nemške banke Deutshe Bank in banke za mednarodno poravnavo."
Brata Averell in Roland HARRIMAN (iniciirana v Skull & Bones leta 1917) sta preko banke UNION BANK veliko pripomogla k financiranju nacistov. Poslovalnice ITT-ja in
General Electric so podpirale predvojno nemško SS neposredno.
James Martin, vodja ministrstva za ekonomsko vojskovanje (Department of Economic Warfare) in ministrstva za pravosodje (Department of Justice), je raziskoval strukturo
nacistične industrije, in v svoji knjigi Vsi častivredni možje (All Honourable Men) piše:
»Glavna povezava med Hitlerjem in denarnimi baroni na Wall streetu je bil HJALMAR HORACE GREELEY SCHACHT, predsednik Reichbank. čigar družina je že dolgo
vrsto let tesno sodelovala z mednarodno finančno elito. Schact je bil vodilna oseba pri izdelavi načrta za obnovo Nemčije ("Youngov načrt") in tudi Banke za mednarodno
poravnavo. Schachtov izum je deloval brez napake, in pripeljal dogodke v Weimarski republiki do eksplozivnega vrhunca. DR. FRUITZ THYSSEN, nemški industrialist, je
izjavil, da se je 'vključil v nacionalno socialistično stranko šele potem, ko se se prepričal, da je boj proti Youngovemu načrtu neizogiben, če naj se prepreči popolen zlom
Nemčije ... Sprejetje Youngovega načrta in njegovih finančnih načel je bolj in bolj povečevalo brezposelnost, dokler ni bilo nezaposlenih približno milijon.'«
Plodne okoliščine, s katerimi se je THULE-GESELLSCHAFT (združenje Thule), s svojim operativnim orodjem Adolfom Hitlerjem, lahko le okoristilo.
Po polomu leta 1931 je bila nemška industrija na robu bankrota. Fritz Thyssen se je uradno pridružil socialistični stranki, in podprl Hitlerja. Največji del njegovega
premoženja je upravljala banka BANK VOOR HANDEL, ki je po drugi strani bila pod nadzorom banke UNION BANK. Ta je delovala v navezi s Thyssen-Harriman. Izmed
osmih direktorjev so bili štirje pripadniki »Skull & Bones«, dva pa nacista.
Harriman je preko banke BROWN BROS, HARRIMAN BANK hkrati financiral Sovjete in naciste. Eden njegovih najožjih zaveznikov je bil PRESCOTT BUSH, oč e
GEORGEA BUSHA, bivšega predsednika ZDA. Tako Prescott kot George Bush sta člana »Skull & Bones«.
Do leta 1936 je bilo več kot sto ameriških podjetij vključenih v izgradnjo nemške vojne mašinerije, med njimi General Motors, Ford, International Harvester in Du Pont.
Motivi za te investicije niso mogli biti kratkoro čni zaslužki, kajti pogodbe med temi podjetji in nemško vlado so določale, da Nemčije ne sme pustiti niti stotina.
Des Griffin povzema te dogodke takole:
»Mednarodni bankirji so s svojimi agenti ustvarili pogoje, ki so pripeljali do prve svetovne vojne; kot rezultat vojne so izvršili finančni umor; financirali so rusko revolucijo in
prevzeli nadzor nad to obsežno deželo; po vojni so manipulirali z dogodki v Evropi, da bi "ustvarili pogoje" (besede Edwarda Stantona), ki bi jim omogočali finančne
"prestole v nebesih"; uporabili so ameriška posojila, s katerimi so zaslužili ogromne provizije, da ponovno opremijo nemško industrijo z "najmodernejšimi tehničnimi
dosežki" in ustvarijo "industrijski sistem ... po moči drugi na svetu, daleč pred prvim zasledovalcem"; v razvoju svoje brezvestne, monopolistične grabežljivosti so uporabili
in zlorabili Nemce do točke, ko so si zaslužili njihovo nesmrtno sovraštvo, hkrati pa so z izgradnjo nemške industrije, ob velikem nasprotovanju ljudstvu, ustvarili temelje,
na katerih bi se lahko na politični oder zavihtel močan mož, ki bi za "svojo stvar", z obljubo svobode pred mednarodnimi finančnimi plenilci, lahko združil množice. Nemčija
v zgodnjih tridesetih je bila tempirana bomba, ki so jo ustvarili mednarodni bankirji, čakajoč na osebnost tipa Hitler, ki bi se pojavil na prizorišču in prevzel oblast.«
(Descent into SIavery, Padec v suženjstvo)
ADOLF SCHICKELGRUBER IN »THULE GESELLSCHAFT«
Č e hočem osvetliti misteriozni tretji rajh in vlogo Adolfa Hitlerja, moram za trenutek preskočiti v prihodnost. Povsod po svetu so bili Nemci - in po nedavnih napadih na
domove ljudi, ki iščejo politično zatočišče še vedno so - sinonim tretjega rajha. A zelo malo je ljudi, ki poznajo dejanske motive takratnega časa. Pogosto slišimo o »teoriji
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #33 - 26.01.2010 at 17:01:53
 
nadvladujoče arijske rase« in »pobojih Židov v plinskih celicah«, a niti odstotek ljudi ne ve, zakaj je do tega prišlo. V svojih šolskih knjigah nemški otroci lahko prebirajo
zgodbe o podlem Hitlerju, ki je s pomočjo propagande in množične hipnoze edini grešni kozel takratnega časa. Nič pa se ne sliši o tem, od koga je prevzel svojo ideologijo,
kdo ga je postavil na položaj in predvsem, kdo ga je financiral. Dejansko je 95 odstotkov finančne podpore izviralo iz židovskih virov. Zanimivo, kajne? Zavezniki so
namerno odstranili ali prepovedali knjige, ki bi to lahko razkrile, in tako danes nedavno nemško preteklostjo prekriva skrivnostna črna tančica. Zato menim, da je treba
malce razsvetliti v to temačno področje, pa čeprav se bodo nekatere teorije marsikomu zdele nezaslišane.
Med letoma 1880 in 1890 so se mnoge osebnosti - med njimi najsijajnejši možje Anglije - združili in ustanovili HERMETIC ORDER OF THE GOLDEN DAWN (Hermetični
red zlare zore). Č lani so večinoma izvirali iz Velike materinske lože PROSTOZIDARJEV in Vrtnice križe. Na nek način je bila Zlata zora vodilna angleška ezoterična
prostozidarska organizacija (dokaj pozitivna), in je tvorila njen najožji in najbolj skriven krog.
Č lani so med drugimi bili;
FLORENCE FARR, W. B. YEATS (Nobelova nagrada za literaturo); BRAM STOKER (avtor Drakule); GUSTAV MEYRINK (avtor Golema /golem: umetno, po kabalističnih
ritualih ustvarjen človek, op. p./ in Zelenega obraza /The Green Face/; ALEISTER CROWLEY (najbrž v zadnjih stotih letih najbolj znani mag, ki se je pozneje posvetil črni
magiji, ustanovitelj cerkve Thelema, in nosilec 33. prostozidarske stopnje Škotskega reda, vodja Nemškega teozofskega združenja, Veliki Mojster iluminatskega reda
ORDO TEMPLI ORIENTIS (OTO) in Veliki Mojster veje MYSTERIA MYSTICA AETERNA, pozneje je zaradi različnih nazorov Zlato zoro zapustil).
Steiner okultistu Trebish-Lincolnu ni dovolil pristopiti k Zlati zori, kar so mu jo kasneje očitali.
Leta 1917 so se na Dunaju srečali okultist BARON RUDOLF VON SEBOTTENDORF, Gurdjeffov učenec KARL HAUSHOFER, letalski mojster LOTHAR WAIZ, PRELATE
GERNOTE iz skrivnega združenja Societas Templi Marcioni (dediči Vitezev templjarjev) in MARIJA ORŠI Ć , transcendentni medij iz Zagreba. Vsi so poglobljeno proučevali
Zlato zoro, njena učenja, rituale in posebno njihovo poznavanje azijskih tajnih lož. Sebottendorf in Haushofer sta bila izkušena popotnika po Indiji in Tibetu in sta bila pod
precejšnjim vplivom učenj in mitov tistih krajev. Med prvo svetovno vojno je Karl Haushofer navezal stike z enim od najvplivnejših skrivnih združenj v Aziji, tibetanskimi
Rumenimi klobuki (dGe-lugs-pa). To sekto je leta 1409 ustanovil budistični reformist Tsong-kha-pa. Haushoper je bil iniciiran in je prisegel, da bo izvršil samomor, če v
svojem poslanstvu ne bo uspel. Stiki med Haushoferjem in Rumenimi klobuki so v dvajsetih letih pripeljali do ustanovitve tibetanskih kolonij v Nemčiji.
Štirje mladi ljudje so upali, da bodo med temi srečanji na Dunaju izvedeli kaj novega o skrivnosti razkrivajočih besedilih Vitezev templjarjev, in o tajni bratovščini DIE
HERREN VOM SCHWARZEN STEIN (Gospoda črnega kamna). Prelate Gernote je pripadal »dedičem vitezev templjarjev«, ki so, kolikor vem, edino pravo združenje
templjarjev. So potomci templjarjev iz leta 1307, ki prenašajo svoje skrivnosti iz očeta na sina - vse do danes. Prelate Garnot jih je očitno seznanil s prihodom nove dobe -
prehoda iz dobe rib v vodnarjevo dobo. Razpravljali so o tem, da je naše sončno leto -v skladu z dvanajstimi luninimi obrati - razdeljeno na dvanajst mesecev in je zato
kroženje našega sonca okoli velikega središčnega sonca (črno sonce, po starih mitih) prav tako razdeljeno na dvanajst delov. Skupaj s pomikanjem zemlje po zakonih
stožčastega gibanja zaradi nagiba osi, to določa dolžino svetovne dobe. Tak »kozmični mesec« je potemtakem dolg 2.155 let, »kozmično leto« pa 25.860 let. V skladu s
templjarji naslednja sprememba ni le navadna sprememba dobe, temveč tudi zaključek kozmičnega leta in začetek popolnoma novega. S koncem 25.860 let zemlja
prehaja iz dobe z najšibkejšo radiacijo (ribe) v dobo z najmočnejšo radiacijo (vodnar). Indoarijska definicija to poimenuje konec Kali Yuge, dobe greha. Vsi prehodi dob so
prinesli politične, verske, družbene in geološke preobrate velikih razsežnosti. Č as prehoda iz stare v novo dobo se po mezopotamijskih učenjih imenuje trojni »dvojni korak
Marduka«, ki traja 168 let, na sredi katerega naj bi ILU žarek, božanski žarek, dosegel zemljo.
Templjarji so napravili skrbne izračune in zaključili, da je 4. februarja 1962 dan, ko bo žarek dosegel zemljo. To je tudi sredinska točka 168 let prehodnega obdobja, z
letoma 1934 in 1990 kot drugima pomembnima datumoma.
Glavni del razprav se je vrtel okoli pomena dela Nove zaveze, Matej 21:43. Tam Jezus naslovi ŽIDE:
»Kajti povem vam, da vam bo odvzeto božje kraljestvo, in dano ljudem, ki ustvarjajo njene sadove.«
Popolni izvorni tekst, ki je shranjen v arhivih Societas Templi Marconi, je še bolj jasen. A pomembno je, da v tem besedilu Jezus »ljudi« dejansko poimenuje. Nagovori
Tevtone, ki služijo v rimski legiji, in jim pove, da so ONI ljudstvo, ki ga je izbral. To je tisto, kar so Sebottendorf in njegovi prijatelji hoteli vedeti zagotovo: da je tevtonsko
ljudstvo, t.j. nemško, zadolženo za ustanovitev kraljestva luči na Zemlji - v »deželi polnočne gore« (Nemčiji). Žarek naj bi se sreč al z zemljo v mestu Unterberg, v bližini
Salzburga.
Konec septembra 1917 se je Sebottendorf v Untersbergu srečal s pripadniki Gospostva črnega kamna, da bi prejel moč »črno-škrlatnega kamna« po katerem se je skrivno
združenje imenovalo.
Gospostvo črnega kamna, ki je le leta 1221 nastalo iz Marconijevega združenja templjarjev, in jih je vodil Hubertus Koch, si je za cilj izbralo boj proti zlu in izgradnjo
Kristusovega kraljestva luči. Temna sila. proti kateri naj bi se borili, se jim je odkrila v tako imenovani stari zavezi preko Mojzesa in drugih medijev, kot je bog, začenši se z
besedo YHWH = JAHVEH = Jahve Abrahama: »Jaz sem bog vsemogočni!«
V Hebrejščini: »Ani ha El Shaddai«. prevedeno: Jaz sem El Shaddai - »zavrženi nadangel (Shassa El) - Sheitan ali Satan« (glejte originalni prevod Geneze 17:1. npr. v
The Bible, New International Version).
Sebottendorf je jasno razpoznal: Shaddai, bog stare zaveze, je uničevalec, nasprotnik boga. Zatorej njegovi pristaši hočejo uničiti zemljo, naravo, človeštvo. In pristaši,
Hebrejci, so verjeli v mozaiški zakon. (Spomnite se naukov iz Talmuda)
V evangeliju po Janezu. 8:39-45, Jezus to izjavlja neposredno, govori Židom:
'Abraham je naš oče.' oni (Židi) odgovorijo.
' Č e bi bili Abrahamovi otroci,' je rekel Jezus, 'bi delali, kar je delal Abraham. A vi ste pripravljeni ubiti človeka, ki vam je povedal resnico, ki jo je slišal od boga. Abraham ni
delal takšnih reči. Vi delate, kar dela tudi vaš oče.'
'Nismo nezakonski otroci.' so protestirali. 'Edini oče, ki ga imamo, je sam bog.'
Jezus jim je odgovoril: ' Č e bi bil bog vaš oče, bi me ljubili, kajti od boga sem poslan, in zdaj sem tu. Nisem prišel sam od sebe, on me je poslal. Zakaj vam je moj jezik
nerazumljiv? Ker ne morete slišati, kar vam govorim. Vi pripadate vašemu očetu, hudiču, in hočete izpolnjevati željo vašega očeta. Od vsega začetka je bil morilec, za
resnico mu ni bilo mar, kajti tudi v njem ni resnice. Ko laže, govori svoj materin jezik, kajti on je lažnivec in oče lažnivcev. Da, zato ker vam govorim resnico, mi ne
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #34 - 26.01.2010 at 17:02:09
 
verjamete!'«
Danes še vedno mnogi naivni ljudje sprašujejo: In kaj je imel Hitler proti Židom? Upam, da vam je zadnjih nekaj vrstic to razkrilo. V oč eh THULE-GESELLSCHAFT, iz
katere se je kasneje razvila DAP (Delavska stranka Nemčije), NSDAP (Nacional socialistična delavska stranka Nemčije), SS (Schutzstalffel), je bilo židovsko ljudstvo, ki
jim je bog stare zaveze, JAHVE, naložil, da »na zemlji gojijo pogubo« vzrok neprestanih vojn in razprtij.
Pripadnike Thule so vedeli za židovski bančni sistem, t.j. za Rothschilda in njegove zaveznike, ter za »Protokole sionskih starešin«, in čutili, da je njihova naloga, da se v
skladu z razodetjem Sahaje borijo proti židovskemu ljudstvu, še posebej proti njihovemu bančnemu sistemu in sistemu lož, ter da so zadolženi, da na zemlji izgradijo
kraljestvo luči.
Avtorjev komentar:
Kot vidite, so bili ti ljudje prav tako nesposobni odpraviti težave po vzoru svojega gospoda. Jezusa - spremeniti svet z ljubeznijo do stvarstva, do samega sebe in bližnjega
(in ta sosed je lahko tudi drugačne rase ali vere). A odrekli so se lastne odgovornosti in jo naprtili krivcu - SATANU. Njihovo sovraštvo jih je tako zaslepilo, da niso nikoli
dojeli, da uporabljajo isto orožje kot dozdevni satanski bog Jahve, proti kateremu so se hoteli boriti. Morali bi bili vedeti, da se z vojno ne da doseči miru.
Krog, ki se je oblikoval okoli BARONA RUDOLFA VON SEBOTTENDORFA, se je preko Tevtonskega reda leta 1918 v Bad Aiblingu preimenoval v THULE-
GESELLSHAFT. V politiko so hoteli vključiti znanstveno magijo, astrologijo, okultizem in znanje templjarjev, kot tudi vaje Zlate zore, kot so tantra, joga in vzhodna
meditacija.
Thule-Gesellschaft je verjela, sledeč Izaijaovo razodetje, v prihod odrešenika (nemško: Heiland = sveti), v »tretjega Sargona« (Sargon: ustanovitelj akadijskega kraljestev
2300 p.n.št., Sargon 11: kralj Asirije, okoli 700 p.n.št.. op. p.), ki bo prinesel Nemčiji slavo in novo Arijsko kulturo. Dietrich Bronder (»Pred Hitlerjevim prihodom«) in E.R.
Carmin (»Guru Hitler«), omenjata nasledje vodilne člane:

Baron Rudolf von Sebottendorf, Veliki Mojster reda

Guido von List, Mojster reda

Jörg Lanz von Liebenfels, Mojster reda

Adolf Hitler, »Führer«, Nemški kancler, predstojnik SS

Rudolf Hess, podführer in SS Obergruppenführer

Herman Göring, Reichmarschall in SS Obergruppenführer

Heinrich Himmler, Reichsführer SS in Reichminister

Alfred Rosenberg, Reichminister SS in NS-reichleiter

Franck, Dr. h.c, NS-Reichsleiter, Glavni upravitelj Poljske

Julius Streicher, SA-Obergruppenführer

Karl Haushofer, prof.dr., generalmajor v pokoju

Gottfried Feder, prof.dr., notranji minister v pokoju

Dietrich Eckart, urednik in vodja »Völkischer Beobachter«

Bernhard Stemptle, Hitlerjev spovednik in zaupnik

Theo Morell, Hitlerjev osebni zdravnik

Franz Gürtner, predsednik policije, München

Rudolf Steiner, ustanovitelj antropozofskega nauka

W. O. Schumann, prof. dr. na Tehnični univerzi v Münchenu

Trebisch-Lincoln, okultist in popotnik po Himalaji

Grofica Westrap
...in mnoge druge.
Pozneje se je Thule-Gesellschaft razcepila na dva dela; na ezoterike (grško esoteros = notranji), katerim je pripadal Rudolf Steiner, in eksoterike (grško: exoterus =
zunanji), ki jih je pozneje vodil Hitler. Thule-Gesellschaft je bila v svojem notranjem delu po naravi mirna, z izjemo glede spoznanja, ki so ga imeli o Iluminatih in El
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #35 - 26.01.2010 at 17:02:33
 
Shaddaiu. Hitler je bil tisti, ki je postal radikalnejši. Ko je Hitler prevzel NSDAP, je prepovedal Thule in Vril Gesellschafte, potem, ko sta mu pomagali do njegovega
položaja. Proti koncu vojne je z njima ponovno navezal stike, posebno z Vril-Gesellschaft, zaradi njihove napredne tehnologije in njihovih posebnih stikih.
Med najpomembnejšimi nauki, ki so vplivali na Thule-Gesellschaft, je bil nauk o arijsko-germanski sestavi religije (Wihinei), po filozofu Guidu von Listu, ledeniški
kozmologiji Hansa Hörbingerja. in nagibanje k naukom zgodnjega krščanstva Marcionitov, ki je bilo nastrojeno proti stari zavezi. Na vsak način se je najožji krog zaobljubil,
da se bo boril proti svetovnemu židovstvu in prostozidarjem z njihovimi ložami.
Nekateri avtorji trdijo, da je bila ideologija Thule-Gesellschaft popolnoma drugačna. Rad bi vas s tem seznanil, četudi to ni popolnoma zanesljivo.
Kratka zgodovina Thule
»ULTIMA THULE« naj bi bilo glavno mesto prve celine naseljene z Arijci. Imenovala se je HIPERBOREJA, in je bila starejša od Lemurije in Atlantide (celine napredne
kulture, ki so se potopile). Skandinavci imajo legendo o »Ultima Thule«, čudoviti deželi, visoko na severu, kjer sonce nikoli ne zaide in prebivajo predniki arijske rase.
Thule predstavlja del sprejete ideologije Adolfa Hitlerja in je bistveno prispevala k oblikovanju nacizma in trejega rajha v Nemčiji.
Hiperboreja
Hiporboreja se je nahajala v Severnem morju, in se je potopila med ledeno dobo. Domneva se, da so hiperborejanci prišli iz sončnega sistema Aldebaran, ki je glavna
zvezda v ozvezdju Bika, da so bili približno štiri metre visoki, plavolasi in modrih oči. Niso poznali vojn in so bili vegeterjanci (tudi Hitler je bil). Po navedbah besedil Thule,
naj bi bili tehnološko zelo razviti, in letali v »Vril-ya«, letečih strojih, ki jim danes pravimo NLP-ji. Ti leteči krožniki so bili zmožni levitacije, izjemnih hitrosti in posebnih
manevriranj, zaradi dveh nasprotno se vrtečih magnetnih polj; kot energijski potencial oziramo gorivo pa naj bi uporabljali tako imenovano Vril silo (Vril = eter, od, prana, či,
ki, kozmična sila, orgonm ... pa tudi akademsko »vri-IL« = kot najvišje božanstvo, podobno bogu), kar pomeni izkoriščanje energije zemeljskega magnetnega polja (zastonj
energija), kot »tahionski konvertor« kapitana Hansa Colerja.
Ko se je HIPORBOREJA začela potapljati, naj bi Hiporborejanci z velikimi stroji izkopali v Zemljino skorjo gigantske tunele, in se naselili pod Himalajo. Podzemski svet se
imenuje AGARTA, z glavnim mestom ŠAMBALO. Perzijci to deželo imenujejo Arija, dežela iz katere izvirajo Arijci.
Karl Haushofer je trdil, da je bila Thule pravzaprav Atlantida in - v nasprotju z vsemi drugimi raziskovalci Tibeta in Indije - da so se preživeli Thule-Atlantidčani razcepili v
dve skupini: dobre in zle. Tisti, ki so se po svojem preroku imenovali Agarti, so bili dobri, in so se naselili pod Himalajo, zli - Šambalci, ki so si hoteli podjarmiti človeštvo, pa
so šli na zahod. Trdil je, da boj med ljudstvom Agarte in Šambale teče že tisočletja, in da ga je v tretjem rajhu Thule-Gesellschaft, kot predstavnik Agarte, nadaljevala proti
predstavnikom Šambale, prostozidarjem in sionistom. S tem morda mislil na svoje poslanstvo.
Po njegovih besedah naj bi bil voditelj te podzemne dežele Rigden Iyepo, kralj sveta, s svojim predstavnikom, Dalai lamo, na zemljini površini. Haushoper je bil prepričan,
da je področje pod Himalajo rojstni kraj Arijske rase, v kar se je, kot je trdil, prepričal med svojimi popotovanji po Tibetu in Indiji.
Simbol Thule je bil kljukasti križ v nasprotni smeri urinih kazalcev. Tibetanski lame in Dalai lama osebno so poročali, da ljudje iz Agarte živijo še danes. Podzemski svet, ki
je ukoreninjen v skoraj vse vzhodne tradicije, se je skozi tisočletja razširil pod celotno zemeljsko površino, z velikim centri pod Saharsko puščavo, gorovji Matto Grosso in
Santa Catarina v Braziliji, Yucatan v Mehiki, Mount Shasta v Kaliforniji, Angliji, Egiptu, na Č eškem ...
Po tej zgodbi je Hitler hotel odkriti vhode v podzemni svet Agarte, in priti v stik s potomci arijskega »božjega ljudstva« iz Aldebarana-Hiporboreje. V mitih in tradicijah
podzemnega sveta je pogosto omenjeno, da zemeljsko površino strašna svetovna vojna (tretja svetovna vojna) šele čaka in da naj bi se končala z potresi, drugimi
naravnimi katastrofami in premikom zemeljskih polov, kar naj bi pahnilo v smrt dve tretji človeštva. Po tej »zadnji vojni« bi se mnoge rase notranje zemlje ponovno združile
s preživelimi na zemeljski površini, in nastopila bi tisočletna ZLATA DOBA (doba vodnarja). Hitler je hotel zgraditi zunanjo »Agarto« ali »Arijo«, z arijsko raso in Nemčijo
kot njihovo domovino. Med obstojem tretjega rajha je SS poslal v Himalajo dve veliki ekspediciji, ki naj bi našli te vhode. Nadaljne ekspedicije so iskale v Andih, gorah
Matto Groso na severu in Santa Catarina na jugu Brazilije, v Č eškoslovaški in delih Anglije.
Votla zemlja
Nekateri avtorji trdijo, da so pripadniki Thule verjeli - neodvisno od podzemnih tunelov in mest - da je zemlja VOTLA, z dvema velikima odprtinama na polih. Citirali so
naravne zakone, kot so npr. »kot zgoraj, tako spodaj«. Tako kri kot telo ali jaj čna celica, komet ali atom ima jedro in prazen prostor, ki ga obkroža, tega pa obdaja »corona
radiata«, ovojnica; ker »življenje« dejansko poteka v jedru, to privede do sklepa, da je zemlja zgrajena po istih pravilih.
Zato mora biti Zemlja prav tako votla - kar naj bi se skladalo tudi s pogledi tibetanskih lam, vključno z Dalai lamo - in jedro, središčno sonce (imenovano tudi črno sonce), ki
daje notranjosti enakomerno podnebje in stalno sončno svetlobo, odgovarjajoč v mikrokozmosu osrednjemu soncu galaksije v makrokozumosu.
Trdili so, da bistveno življenje na našem planetu poteka v notranjosti - poglavitne naj bi živele v notranjosti in mutanti na površini - in da je to tudi razlog, zakaj na nobenem
planetu našega sončnega sistema ne bi odkrili življenja na površju, ker njihovi prebivalci pač živijo v notranjosti. Glavna vhoda naj bi bila na severnem in južnem polu,
skozi njiju sije centralno sonce in povzroča severni sij. V notranjosti masa kopne zemlje presega maso vode. Polarni raziskovalec Olaf Jansen in drugi so dejali, da je bila
voda v notranjosti sladka, kar bi lahko pojasnilo, zakaj je led na Arktiki in Antarktiki iz sladke vode in ne slane. Zanimivo bi bilo omeniti, da te poglede na sestavo zemlje
podpirajo polarni raziskovalci Cook, Peary. Amundsen, Nansen in Kane, in nenazadnje tudi admiral E. Byrd. Vsi so imeli enake, čudne izkušnje, ki so bile v nasprotju z
obstoječimi znanstvenimi teorijami.
Vsi so potrdili, da so po 76 stopinjah zemljepisne širine vetrovi postali toplejši, da so ptice letele severno, preko ledu, da so živali, kot so lisice prav tako šle na sever, da so
našli obarvan in siv sneg, ki je potem, ko se je stopil puščal barvni cvetni prah ali vulkanski pepel. Postavlja se vprašanje: od kje iz bližine severnega tečaja prihajata cvetni
prah in vulkanski pepel, ker na nobenem zemljevidu ni vrisan noben vulkan? Nadalje so nekateri raziskovalci naleteli na sladkovodna morja, in vsi trdijo, da so na svojih
potovanjih videli dva sonca. Našli so mamute, katerih meso je še bilo sveže, njihovi želodci so vsebovali svežo travo.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #36 - 26.01.2010 at 17:02:52
 
Teorija o »votli zemlji« je zasedaj še vedno le teorija, čeprav nekateri avtorji in raziskovalci trdijo, da so tam bili in celo - kot admiral E. Byrd - posneli številne fotografije.
Ne da se zanikati, da so vsi raziskovalci Arktike imeli nenavadna doživetja, ki jih za sedaj ni moč pojasniti, kar kaže na to, da se tam dogaja nekaj nenavadnega. A teorija,
da ima zemlja staljeno jedro, je prav tako še vedno le teorija. Vendar ostaja dejstvo, da podzemni predori in sistem podzemnih votlin, ki jih je zgradil človek, obstajajo. Najti
jih je moč v skoraj vsaki deželi sveta, in največkrat je v njih svetlobni vir (zelenkasti sij, ki postaja vse svetlejši, tem bolj globoko se spuščamo v predor), z gladkimi stenami
in nepoznanimi stroji, ki so jih našli v kanjonu Boyton, v Sedoni, v Arizoni. Vse to priča o tehnološko napredni kulturi, ki je obstajali pred milijoni let.
Miti o »votli zemlji« so zadostovali pripadnikom Thule, da začnejo z resnim preučevanjem tega fenomena. Zato je bila med drugo svetovno vojno na Antarktiko poslana
vsaj ena ekspedicija.
Da pokažem, da zgodba o arijskih Hiperborejancih ni bila v celoti izmišljena, bi rad omenil dva primera: ko so Španci pod Pizarrovim vodstvom leta 1532 prispeli v južno
Ameriko, so jih domačini poimenovali »vicarochas« (beli gospodi). Po njihovih legendah naj bi obstajala vrhovna rasa zelo visokoraslih belih ljudi, ki so se stoletja prej v
»letečih krožnikih« spustili iz neba. Ponekod so dolgo vladali, in potem, ko so odšli, obljubili, da se vrnejo. Ko so prispeli belopolti Španci, so domačini mislili, da so se vrnili
vicarochas, in so jim v začetku voljno izročali zlato.
Podobnih dogodki so se zgodili, ko so prvi beli popotniki prispeli v Tibet in druga himalajska področja. Osupli Tibetanci so jih temeljito ogledali, in spraševali, zakaj so prišli
od spodaj (od vznožij gora), in ne od zgoraj, kot po navadi.
Na žalost večina Nemcev o teh rečeh ni nikoli slišala, kajti nacistična ideologija je slonela na znanju o El Shaddaiju, kar je botrovalo preganjanju Židov, na Izaijevem
razodetju, znanju templjarjev in morda pravkar povedanih zgodb. Vsa njihova dejanja, vključno z drugo svetovno vojno, so izvirala iz tega. S tem se lahko soočimo na dva
načina:
1. Domnevamo, da so bili vsi vodje tretjega rajha umsko neuravnovešeni zasvojenci z mamili, in vse to preprosto ignoriramo ali pa
2. poskušamo ugotoviti, če je morda v vsem tem vendarle kaj resnice.
A če iščemo literaturo o tem, potem ne smemo iskati v tako imenovani »svobodni« Nemčiji, kajti zavezniki so jo po vojni temeljito počistili.
Okultist Adolf Hilter
Dejanja nemških desno usmerjenih radikalistov bi upravičila prepoved nekatere literature, ki odkrito in kruto poziva k agresivnemu rasizmu. A če bi resnično želeli osvetliti
pretekle in sedanje politične in verske dogodke, te informacije ne bi smele biti zamolčane.
A misterioznosti tu še ni konec. Kot boste videli, je postalo nemško vodstvo zaradi teh mitov nadvse dejavno.
Oktobra 1918 je Sebottendorf sobratoma v loži, KARLU HARRERJU in ANTONU DREXLERJU zadal nalogo, da formirata delavski krog, ki pozneje postal DAP (Delavska
stranka Nemčije). Thule-Gesellschaft je izdajala časopis Völkischer Beobachter, ki ga je kmalu prevzela NSDAP (Nacional socialistična delavska stranka Nemčije), v
katero se je DAP postopoma razvila.
Ob istem času se je mladi okultist in ezoterik ADOLF HITLER (v resnici Adolf Schickelgruber, Hitler je bilo materin dekliški priimek) priključil Thule-DAP, in pritegnil
pozornost kot dober govorec. V svoji knjigi Kopje usode (The Spear of Destiny), Trevor Ravenscroft opisuje, kaj je WALTER JOHANNES STEIN, Hitlerjev prijatelj iz
otroštva, pozneje svetovalec prostozidarja WINSTONA CHURCHILLA, izjavil:
»Hitler, ki je bil že pri dvajsetih velik pristaš misticizma, je poskušal s pomočjo mamil doseči višje stopnje zavesti. Dunajski prodajalec knjig PRETSCHE, ki je bil pristaš
nemškega misticizma in teorije o Arijski nadrasi, je pomagal Hitlerju ustvariti podlago za njegove bodoče poglede na svet, in ga tudi seznanil z halucinogenim peyote, kot
sredstvom za dosego mističnega prosvetljenja. V tem času se je Hitler tudi seznanil s PROTOKOLI SIONSKIH STAREŠIN, kar je njegov odpor do Židov le še poveč alo.«
Ker je bil Hitler že kot mlad mož zasvojen z mamili, ni čudno, da je skozi vse življenje uporabljal močne narkotike. Po dnevniku njegovega osebnega zdravnika, dr.
THEODORJA MORELLIJA, naj bi Hitlerju vseh šest let druge svetovne vojne vbrizgaval injekcije analgetikov, pomirjeval, strihnina, kokaina, morfijevih derivatov in drugih
drog.
Thule-Gesellschaft je najelo Hitlerja kot govornika na volilnih zborovanjih. Pozneje ga je antiboljševik in njegov thulski sobrat DIETRICH ECKART naučil ustreznih
pisarskih in govorniških veščin. Eckart je ustvaril Hitlerja, kot je bil znan pozneje. Uvedel ga je na prizorišča v Münchnu in Berlinu, kjer je Hitler je skoraj v celoti prevzel
poglede Thule.
Leta 1924, ko je bil Hitler zaprt zaradi neuspelega Münchnskega puča, ga je Haushofer vsak dan po nekaj ur uvajal v svoje teorije in načrte. Med knjigami, ki jih je priskrbel
Hitlerju, je bila tudi Bulwer-Lyttonova PRIHAJAJO Č A RASA (The Coming Race), njena zgodba o visoko razviti podzemni arijski rasi je skoraj identična prej omenjeni. V
Bulwer-Lyttonovi knjigi ladje v obliki letečih krožnikov prav tako igrajo pomembno vlogo. Druga knjiga naj bi šele bila objavljena: ZVERI, LJUDJE IN BOGOVI, Ferdinanda
Ossendowskega, ki je pripovedovala o legendi Agarte in Šambale.
Hitlerja je iskanje podzemskega sveta in teorija o Thule-arijski rasi popolnoma prevzela.
HAUSHOFER in RUDOLF HESS sta prevzela Hitlerjevo politično vzgojo. V Landsbergu je Hitler uporabil Haushoferjeve teorije, Rosenbergove ideje in politično
propagando, ter vse skupaj združil. Rudolf Hess je poskrbel za pravilno izrazoslovje in ga zapisal na papir. Tako je nastala Hitlerjeva knjiga MEIN KAMPF (Moj boj).
Vlogo misticizma in okultizma v tretjem rajhu kaže vpliv KARLA HAUSHOFERJA. ki je bil imenovan tudi »največji mag tretjega rajha«. Imel naj bi »preroški dar«, ki naj bi
mu pomagala k hitremu vzponu v okultnih krogih predvojne Nemčije.
Jack Fisherman je v svoji knjigi Sedem mož iz Spandaua (The Seven men of Spandaua) zapisal, da so RUDOLFA HESSA Haushoferjeve ideje in teorije prav tako
popolnoma prevzele. Nenavaden Hessov polet v Anglijo to dokazuje. Vzrok je bil v Haushoferjevih sanjah, kjer je videl »Rudolfa Hessa hoditi po hodnikih angleških gradov
in prinesti mir med dve največji nordijski rasi.« Ker je bil Hess prepričan v natančnost Haushoferjevih prerokb, je tem sanjam sledil brez vprašanj.
Koliko magične »opreme« je uporabljala Thule-Gesellschaft, kaže naslednje besedilo:
Hitler je uporabil thulski pozdrav Heil und Sieg (odrešitev in zmaga) in ga spremenil v Sieg Heil. Ta pozdrav, skupaj z dvigom roke predstavlja magični ritual, ki ga
uporabljajo za oblikovanje preskokov. O magičnih preskokih in njihovi uporabi je veliko pisal Franz Bardon. Franz Bardon (aka Frabato, 1909-1958) je bil nemški mag o
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #37 - 26.01.2010 at 17:03:14
 
katerem vem največ. Hitler mu je ponujal visoka mesta v nemški vladi, če bi mu s svojimi magičnimi sposobnostmi pomagal dobiti vojno. Bardon naj bi Hitlerju prav tako
izdal imena preostalih 98 od »99 lož« - Hitlerje bil član Dresdenske lože - ki se nahajajo po svetu. Ko Bardon ni želel pomagati, je bil podvržen strašnemu mučenju. (Franz.
Bardon: Frabato)
Vendar magične rituale niso uporabljali samo v Nemčiji. Angleško znamenje zmage, dva prsta v obliki črke V, je bilo do leta 1940 poznano le tistim najvišjim med visokimi
stopnjami prostozidarstva. Ko se je visoka stopnja prostozidarjev, WINSTON CHURCHILL, zbal, da bi lahko Anglija postala žrtev Hitlerjevi ročni magiji (nemški pozdrav),
mu je njegov mentor v magiji, satanist ALEISTER CROWLEY, svetoval, naj se ji zoperstavi z uporabo dveh razširjenih prstov.
99 lož
SS, imenovana tudi Č rna loža, je bil vse prej kot le policijski odred. Bil je pravi verski red s hierarhično ureditvijo. Surova nacistična stranka in sveti red? Na prvi pogled se
to zdi smešno, dokler se ne spomnimo, da se ne bi bilo zgodilo prvič v zgodovini, ko bi bil sveti red odgovoren za najstrahotnejše grozovitosti. Jezuiti, pa tudi Dominikanci,
ki so bili na čelu katoliške inkvizicije v srednjem veku, so za to še najboljši primer. Č RNI RED je bil praktična uresnič itev ezoterič nega in okultnega verskega sistema
Thule-Gesellschaft. Znotraj SS je obstajalo še eno skrivno združenje, elitni in najožji krog SS - SS SCHWARZE SONNE ( Č rno sonce). Č rno sonce je veliko središčno
sonce, izvorno sonce, okoli katerega kroži naše sonce. Njegov simbol je križ z enakima krakoma, ki so ga uporabljali kot simbol na letalih in tankih tretjega rajha.
Templjarji, Rozenkrojcarji in mnoge druge lože ga uporabljajo iz istega vzroka.
Thule-Gesellschaft in pozneje SS Schwarze Sonne je tesno sodelovala ne le s tibetansko kolonijo v Berlinu, temveč tudi s tibetanskim redom črne magije. Hitler je bil v
stalnem stiku z menihom, ki je nosil zelene rokavice, imenovanem "Varuh ključa" - poznal naj bi vhod v Agarto (Arijano).
25. aprila, 1945, ko so Rusi v Berlinu našli klet s trupli šestih v krogu ležečih Tibetancev, je imel tisti, ki je ležal na sredini na rokah zelene rokavice. Kaže, da so naredili
skupinski samomor. 2. maja, 1945, potem ko so Rusi prišli v Berlin, so našli več kot 1.000 trupel ljudi, ki so brez dvoma prišli iz področja Himalaje in se borili na strani
Nemcev. Kaj za vraga so Tibetanci počeli v nemških uniformah, na tisoče kilometrov stran od svoje domovine?
Po trditvah Franza Bardona naj bi bil Hitler tudi pripadnik lože F.O.G.C. (Freimaurerischer Orden der Goldenen Centurie, Dresden, Nemčija - Prostozidarski red Zlatega
stoletja), ki je pravzaprav znan kot »99. loža«. Obstaja 99 teh »99 lož«, ki so raztresene po celem svetu, in vse imajo 99 članov. Vsaki loži predseduje demon in vsak član
ima svojega osebnega demona. Sklenjena je kupčija, po kateri demon pomaga osebi do denarja in moči, njegova duša pa mora po smrti služiti demonu. Za dodatek je
vsako leto en član žrtvovan demonu lože. Nadomesti ga novi član. Č lani »99 lož« so tudi industrialisti in bankirji najvišjega ranga, in danes pomembnejši kot kdajkoli
poprej.
F.O.G.C. ali 99 lož so po mojem mnenju najnevarnejši, v primerjavi z njimi je Anton La Veyeva Cerkev Satana, o kateri so pisali mediji, neškodljiva.
Franz Bardon je potrdil, da so bili Hitler in red Thule zunanje orodje skupine tibetanskih črnih magov.
Le kdor pozna te okoliščine, bo razumel tale stavek iz Hitlerjevega govora, 30. januarja 1945:
»V tej bitki ponovni ne bo zmagala notranja Azija, temveč Evropa - pod vodstvom naroda, ki že tisoč petsto let v Evropi predstavlja predhodnico k vzhodu, in tako bo
ostalo za vso večnost: naš veliki nemški rajh, nemški narod!« (Max Domarus, Hitler - Speeches and Declarations 1932 - 1945, Hitler - govori, 1932 - 1945).
Obstajajo tudi številni mitov o tem, kaj se je zgodilo z Adolfom Hitlerjem po vojni. Po trditvah Franza Bardona in Miguela Serranosa (nekdanji čilski ambasador v Nemčiji),
je Hitler s pomočjo 99. lože pobegnil v južno Ameriko. Telo, ki so ga našli, in zobe, za katere je Hitlerjev zobozdravnik potrdil, da niso pravi, naj bi tja namestila prav 99.
loža. To je morda lažje razumeti, če vemo, da je Hitler v času. ko je bil na položaju, uporabljal tudi do pet dvojnikov. 5. marca 1979, je pomemben nemški časnik zapisal,
da so Hitlerjev osebni avion našli v džungli južne Amerike. Joseph Greiner (Konec mita o Hitlerju), prav tako trdi, da je Hitler 30. aprila 1945 poletel s svojim avionom iz
berlinskega Tempelhofa. Pozneje, približno v času Nürnberškega procesa, naj bi Stalin vprašal uradnike ZDA, če vedo, kje je Hitler. Č e bi Hitler umrl l. 1945, zakaj bi to
Stalina zanimalo?
V kolikor je Hitler vendarle preživel, je najverjetneje, da je zapustil Nemčijo, da bi se posvetil razvoju projektov VRIL-GESELLSCHAFT - to bom opisal v naslednjem
poglavju. Ali je Hitler umrl takrat ali ne - zdaj je v vsakem primeru mrtev.
14. marca 1946, je Karl Haushofer - ker ni uspel v svojem poslanstvu - najprej umoril svojo ženo, potem pa, kot je bil že prej zaprisegel Rumenim klobukom, izvršil
seppuku (harakiri - častni samomor).
Teoretično in praktično izgradnjo tretjega rajha na nemški strani je v celoti spodbudila in vodila Thule-Gesellschaft. Finančna podpora je prihajala od mednarodnih
bankirjev. Maternica iz katere se je vse porodilo, je še vedno plodna, kajti Thule-Gesellschaft ali njeno potomstvo so danes še vedno z nami.
Druga skrivna skupina, ki je oznanjala prihod arijskega Rešitelja, in kateri je pripadal Hermanu Göring, finančni šef nacistov, je bila »EDELWEIS-GESELLSCHAFT«. A na
tem mestu nas le-ta ne zanima.
Več o temi:

Ruski znanstvenik odkriva paradiž na severnem polu
Združenje Vril
VRIL-GESELLSCHAFT (združenje VRIL), se v naš predmet razprave, ki se nagiba na politično stran, ne vključuje najbolje, a ker je eno najzanimivejših skrivnih združenj,
ki so kdajkoli obstajala, je prav, da jo omenim. V Nemčiji ne obstaja niti ena knjiga ali kakršenkoli materijah ki bi omenjal organizacijo s tem imenom; zavezniki so jih vse
uspešno odstranili. A kot boste videli, vsi dokumenti le niso izginili.
Združenje Vril velja za prvo, ki je neposredno izdelovalo »leteče stroje za drugo stran« (današnji NLP-ji). Le-te je delala na podlagi sporočil z Aldebarana že po koncu prve
sv. vojne. Številni so mnenja, da bi prav ti, če bi prišli v množično proizvodnjo, lahko pomagali Hitlerju med drugo in naredili ključni preobrat v prid silam osi.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #38 - 26.01.2010 at 17:03:31
 
Vril-Gesellshaft, ali ni vse dobro, kar prihaja od zgoraj
Leta 1919 je Karl HAUSHOFER ustanovil drugi red, BRÜDER DES LICHTS (Bratstvo luči), ki se je pozneje preimenovalo v VRIL-GESELLSCHAFT. V njem so se združili
novi red templjarjev (DIE HERREN VOM SCHWARZEN STEIN - DHvSS, Gospostvo črnega kamna), ki so nastali leta 1917 iz tevtonskega reda, thulski SCHWARZE
RITTER ( Č rni vitezi) ter elita SS, SCHWARZE SONNE ( Č rno sonce).
Č e hočemo primerjati THULE in VRIL-GESELLSCHAFTEN, bi bilo morda najprimerneje, če rečemo, da se je Thule-Gesellschaft ukvarjala z materialnimi stvarmi in
politiko, medtem ko se je Vril-Gesellschaft osredotočila na DRUGO STRAN. A imeli so mnoge skupne ideje, kot so Atlantida, Thule, osnovno povezanost med Tevtoni in
Mezopotamijo, pa tudi stara sveta mesta kot Extersteine (zunanji kamni) ali Hausberg pri Stroneeggu so bila področja skupnih raziskav.
Decembra 1919 se je nekaj ljudi iz Thule, Vril in DHvSS sestal v posebej za to priliko najeti gozdni koči blizu Berchtesgadna v Nemčiji. Z njimi je bila medij Marija Oršić in
pa nek drug medij, znan kot Sigrun. Marija je kot medij sprejela prenos skrivne templjarske pisave - v jeziku, ki ji je bil neznan - s tehničnimi podatki za konstrukcijo
letečega stroja. Po dokumentih Vrila, so ta telepatska sporočila prišla iz sončnega sistema Aldebaran (Alpha Tauri, najsvetljša na sliki desno), iz ozvezdja Bika, ki je od
Zemlje oddaljen oseminšestdeset svetlobnih let.
Sporočila, ki so jih sprejeli mediji Vrila v naslednjih letih, je oblikovalo temelj za vse nadaljne akcije Vril-Gesellschaft:
»Sončni sistem Aldebaran ima sonce, okoli katerega krožita dva naseljena planeta, ki tvorita imperij SUMERAN. Prebivalci sistema Aldebaran se delijo na vrhovno raso
»božjih ljudi luči« (Arijci) in druge človeške rase, ki so se razvile iz negativnih mutacij »božjih ljudi« zaradi klimatskih sprememb na planetih. Obarvane mutantske rase, so,
kot kaže, na nižji stopnji duhovnega razvoja. Bolj, ko se rase mešajo med seboj, globlje se pogrezne njihova duhovnost. Ko se je sonce Aldebaran začelo širiti, niso več
mogli zadržati tehnologije vesoljnih popotovanj svojih prednikov, in niso mogli zapustiti planetov z lastnimi sredstvi. Nižje rase, popolnoma odvisne od vrhovne rase, so
evakuirali in preselili na druge planete. Kljub medsebojnim razlikam so se vse rase med seboj spoštovale in se niso vmešavale druga v drugo, ne tako imenovani božji
ljudje, ne nižje rase. Spoštovali so razvojno stopnjo drug drugega (v nasprotju s tem, kar se dogaja na Zemlji).
Pred približno 500 milijoni let so »božji ljudje« začeli zaradi širjenja aldebaranskega sonca kolonializirati druge planete, podobne Zemlji, ker se zaradi povišane
temperature na izvornih planetih ni dalo več živeti. V našem sončnem sistemu naj bi najprej kolonializirati planet Mallona (imenovanega tudi Maldek, Marduk, ali - po Rusih
- Pantheon), ki je obstajal v območju današnjega asteroidnega pasu, takrat med Marsom in Jupitrom. Mars je bil naslednji. Dokaz visoko razvite rase na Marsu predstavlja
dobro znani obraz na Marsu, in mesto piramid, ki jo je fotografirala sonda Viking leta 1976. Predpostavljajo, da je sumersko-aldebaranska nadrasa takrat tudi prvič
obiskala Zemljo, o čemer priča približno 500 milijonov let star okamneli odtis čevlja, in pod peto zmečkan fosil morskega členonožca (trilobita), majhnega raka, ki je tedaj
živel na Zemlji in izumrl pred približno 400 milijoni let.
Č lani Vrila so domnevali, da je kasneje, ko se je na Zemlji dalo živeti, rasa Aldebarancev pristala v Mezopotamiji in ustanovila vrhnjo kasto SUMERIJCEV, ki so opisani kot
pravični, beli božji ljudje.
Vrilski telepati so tudi ugotovili, da je bil sumerski jezik ne le identičen s tistim iz Aldebarana. temveč da je tudi zvenel kot primitivna nemščina, ter da je jezikovna
frekvenca nemščine in sumerščine-aldebaranščine skoraj identična.
Prvi leteči stroji
Ne moremo vedeti, ali so te trditve o Aldebaranu osnovane na dejstvih, a konstrukcijski načrti in tehnične podrobnosti, ki so jih prejeli Vrilovi telepati - od kjerkoli že prišli -
so bili tako natančni, da so pripeljali do najbolj fantastične ideje, ki jo je človek kdajkoli dobil: konstruiranje Jenseitsflugmaschine, »letečega stroja za drugo stran«!
Na dan je prišla ideja o »alternativni znanosti« (danes bi se temu reklo »alternativne oblike energije«). A z delom na projektu so zač eli šele tri leta pozneje. Med to zgodnjo
fazo »alternativne znanosti« ali »alternativne tehnologije« je dr. W.O. Schumann s tehnične univerze v Münchnu, član tako Thule kot Vrila, imel govor, ki ga na tem mestu
delno ponavljam:
»V vsem prepoznamo dve načeli, ki določata dogodek: svetlobo in temo, dobro in zlo, stvarjenje in uničenje - kot pri elektriki poznamo plus in minus. Vedno je: eno ali
drugo. Ti dve načeli - stvarjenja in uničenja - tudi določajo naše tehnične zmožnosti .. Vse kar je destruktivnega je satanskega izvora, vse kar je kreativnega božanskega ...
Vsako tehnologijo, ki je zasnovana na ekspoloziji ali izgorevanju, je zatorej treba poimenovati satansko. Prihajajoč a nova doba, bo doba nove, pozitivne, božanske
tehnologije! ...« (iz nemških tajnih arhivov SS).
Ob istem času se je znanstvenik VIKTOR SCHAUBERGER ukvarjal s podobnim projektom. Johannes Kepler, čigar idejam je sledil Schauberger, je posedoval znanje o
tajnih naukih Pitagore, ki so jih privzeli in skrivali v tajnosti VITEZI TEMPLJARJI. To je bilo znanje o IMPLOZIJI (v našem primeru uporaba potenciala notranjih svetov v
zunanjem svetu). Hitler je vedel - prav tako kot člani Thule in Vrila - da je božansko načelo vedno konstruktivno. Tehnologija, ki je zasnovana na eksploziji, in zatorej
destruktivna, je v nasprotju z božanskimi načeli. Zato so hoteli ustvariti tehnologijo, ki bi bila osnovana na IMPLOZIJI. Schaubergerjeva teorija o oscilaciji (načelo alikvotnih
tonov, monokord) uporablja znanje implozije. Preprosto: IMPLOZIJA namesto EKSPLOZIJE! Sledeč energijski poli monokorda in tehnologiji implozije dospemo do
realnosti antimaterije in nepotrebnosti gravitacije.
Poleti leta 1922 je bil zgrajen prvi leteči stroj v obliki krožnika, katerega pogon je bil zasnovan na imploziji (»stroj za drugo stran«). Sestavljali so ga krožnik, ki je imel
premer osmih metrov, nad njim drugi krožnik, premera šestih metrov in pol, ter pod njim krožnik premera sedmih metrov. Ti trije krožniki so imeli na sredini luknjo, premera
meter in osemdeset centimetrov, kjer je bil nameščen pogon, visok dva metra in štirideset centimetrov. Na dnu je bilo osrednje telo v obliki stožca, kjer je bilo obešeno
nihalo, ki je služilo za stabilnost. V aktivnem stanju sta se zgornji in spodnji krožnik vrtela v nasprotnih smereh in tako je nastalo elektromagnetno rotirajoče polje.
Sposobnosti tega prvega letečega krožnika niso znane. A z njim so eksperimentirali dve leti, preden so ga razstavili in najverjetneje shranili v augsburških delavnicah
Messerschmida. V knjigah mnogih nemških industrijskih podjetij je mogoče najti vpise pod šifro »JFM« (Jenseitsflugmashine), ki prikazujejo plač ila za financiranje tega
dela. Gotovo je POGON VRIL (formalno imenovan Schumann SM-Levitator) nastal iz tega stroja.
Načeloma naj bi »leteči stroj za drugo stran« okoli sebe ustvaril izjemno močno polje, ki bi se raztezalo v njegovo okolico, in bi iz prostora, vključno s strojem, ustvarilo
mikrokozmos, ki bi bil popolnoma neodvisen od zemeljskega prostora. Pri maksimalni moči bi bilo to polje neodvisno od vseh obkrožujočih vesoljskih sil - kot so gravitacija,
elektromagnetizem, radiacija in materija vseh vrst - in bi zato lahko manevriral znotraj gravitacijskih ali katerikoli drugih polj po želji, sile pospeševanja ne bi bile potrebne
ne zaznavne.
Junija 1934 so HITLER in drugi visoki predstavniki Thule in Vril združenja povabili VIKTORJA SCHAUBERGERJA medse, in od takrat je delal z njimi.
Po začetnem neuspehu je prvi tako imenovani nemški NLP zagledal luč sveta ob istem času, junija 1934. Pod vodstvom dr. W.O. Schumanna so prvi okrogli leteči stroj
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #39 - 26.01.2010 at 17:03:53
 
RFZ 1 (Rundflugzeug 1) razvili na tleh letalske tovarne Arado, v Brandenburgu. V svojem prvem in edinem poletu se je vzdignil navpično na približno 60 metrov in se tam
nekaj minut nekako pozibaval. Nadzorni sistem Arudo 196 je bil popolnoma neuporaben. Pilot Lothar Waiz ga je nekako uspel spustili nazaj na zemljo, skočiti iz njega in
pobegniti, preden se je začel obnašati kot vrtavka, se prevrniti in dobesedno razpasti na delce. To je bil konec RFZ 1, a začetek VRIL-ovih letečih strojev.
Pred koncem leta 1934 je bil nared RFZ-2, z Vrilovim pogonom in »krmilno enoto na impulz magnetnega polja«. Imel je premer petih metrov in naslednje letalske
karakteristike: z naraščajočo hitrostjo so vidni obrisi postali nejasni, in ladja je bila vidna v barvah, ki so značilne za NLP-je: odvisno od nastavitve pogona je bila barva
rdeča, oranžna, rumena, zelena, bela, modra ali škrlatna. Stroj je deloval - in bi moral leta 1941, med vojno za Britanijo doživeli izjemen uspeh, ko so ga uporabljali kot
preko-atlantsko izvidniško ladjo, kajti za take polete so imeli nemški obi čajni lovci ME 109 premajhen domet.
Ob koncu leta 1941 so ga fotografirali nad južnim Atlantikom na poti do nemške križarke Atlantis, v vodah Antarktike. Niso pa ga mogli uporabljati v bojne namene.
Impulzivno krmilo mu je dovoljevalo menjavo smeri le pod koti 90°, 45° ali 22.5°, kar predstavlja tudi natančno isti, desnokotni vzorec opažanja manevriranj današnjih NLP-
jev.
Po uspehu majhnega RFZ-2 kot daljnosežne izvidniške ladje, je Vril-Gesellschaft dobilo svojo lastno testno področ je v Brandenburgu. Ob koncu leta 1942 je vzletel lahko
oboroženi VRIL-1-Jäger (VRIL-1-Lovec). Č ez premer je meril 11.5 metra, nosil je lahko eno osebo, za pogon je uporabljal »Schumannov levitator« in »krmilno enoto na
impulz magnetnega polja«. Dosegal je hitrost 2.900 do 12.000 km/h. pri polni hitrosti je lahko spreminjal smer v desno, ne da bi to vplivalo na pilota, lahko je letel v
kakršnemkoli vremenu. Izdelanih je bilo sedemnajst plovil VRIL-1, nekateri so imeli dva sedeža in steklene kupole.
Ob istem času so delali tudi na lastnem projektu, V-7. Več krožnikov je bilo izdelanih pod to šifro, a s konvencionalnimi motorji na vbrizg. ANDREAS EPP je izdelal dizajn
za kombinacijo levitirajočega krožnika in standardnega pogona, RFZ-7. Skupini za načrtovanje SCHRIEVER-HABERMOHL in MIETHE-BELLUZO sta delali na tem
projektu. RFZ je imel premer dvainšrtirideset metrov in se je zrušil pri pristajanju na Spizenbergen. Druga ladja je bila kasneje fotografirana v okolici Prage. Po Andreasu
Eppu naj bi to ladjo opremili z jedrskimi glavami za napad na New York.
Julija 1941 sta SCHRIEVER in HABERMOHL zgradila okroglo ladjo na standardni pogon, ki se je lahko dvignila navpično, a je imela resne pomanjkljivosti. Razvila sta
»leteči elektrogravitacijski giroskop« s »tahionskim pogonom«, ki je bil uspešnejši. Nato so Schriever, Habermohl in Belluzio izdelali RFZ-7 T, ki je deloval brez napake. V-
7 leteči krožniki pa so bili v primerjavi s krožniki Vril in Haunebu le igrače.
Znotraj SS je obstajala skupina SS-E-IV (SS razvojna skupina IV), ki se je ukvarjala z alternativno energijo, katere glavna naloga je bila, da bi Nemčiji omogočila, da
postane neodvisna od tuje nafte. SS-E-IV je iz obstoječih Vril pogonov in tahionskega konverterja kapitana Hansa Colerja razvila »POGON THULE«, ki se je kasneje
poimenoval »THULE TAHIONATOR«.
Haunebu
Avgusta 1939 je vzletel prvi RFZ-5. To je bil leteči giroskop s čudnim imenom HAUNEBU I. Imel je premer petindvajset metrov in je nosil posadko osmih članov. V začetku
je dosegal hitrost 4.800 km/h, pozneje do 17.000 km/h. Opremljen je bil z dvema 6 cm KSK (Kraftsrahlkanonen, topovoma laserske energije) v vrtečih kabinah in štiri
strojnice 106. Imel je 60-odstotne prostorske sposobnosti.
Ob koncu leta 1942 je bil pripravljen HAUNEBU II. Premer se je gibal od šestindvajset do dvaintrideset metrov in višina od devet do enajst metrov. Nosil je devet do enajst
ljudi, za pogon je imel Thule tahionator, blizu tal je dosegel hitrost 6.000 km/h. Lahko je letel v vesolju in imel petinpetdeset urni doseg letenja.
Istočasno so že obstajali načrti za ladjo velike kapacitete, VRIL-7, s premerom 120 metrov. Nekaj kasneje je bil pripravljen HAUNEBU III, zvezda med vsemi krožniki, s
premerom dvainsedemdeset metrov. Bil je posnet na filmski trak med letenjem. Z dvaintridesetimi ljudmi je lahko ostal v zraku osem tednov in dosegel hitrost vsaj 7.000
km/h (po dokumentih v tajnih arhivih SS do 40.000 km/h).
Virgil Armstrong, nekdanji pripadnik CIA in zelenih baretk, piše o nemških letečih strojih med drugo svetovno vojno, ki so lahko vzletali in pristajali navpično in spreminjali
smer v desnih kotih. Izmerili so jim hitrost 3.000 km/h in imele so lasersko orožje (najbrž tako imenovano KSK), ki je lahko predrlo deset centimetrski zaščitni oklep.
Profesor J. Hurtak, strokovnjak za NLP-je in avtor knjige The Keys of Enoch (Enokovi ključi) piše, da so Nemci izdelavah orožje, ki so ga zavezniki poimenovali »čudežno
orožje«. Hurtak je dobil zapisnike, ki opisujejo dva dogodka:

1. postavitev vesoljskega mesta na Peenmünde in

2. novačenje in transport najboljših tehnikov in znanstvenikov iz Nemčije v ZDA.
Prav tako omenja natančne preiskave tako imenovanih »FOO LOVCEV«. CIA in Britanska tajna služba sta že leta 1942 bili seznanjeni s konstrukcijo in uporabo teh
letečih objektov, a sta se motili v svojih ocenah. Foo lovci je bilo pravzaprav zavezniško ime za sijoče nemške leteče stroje. Verjetno sta obstajali še dve iznajdbi, ki sta
spadali pod izraz foo lovci: leteča želva in milni mehurček. Dva popolnoma drugačna objekta, ki so ju zavezniki zamenjevali. LETE Č O ŽELVO je razvil SS-E-IV na Dunaju-
Neustadt. Zunanja oblika je spominjala na želvji oklep. Opravljali so teste brez posadk, ki so lahko povzročili motnje pri električnem vžigu sovražnika. Nosile so napredne
Klystrunröhren (klistronske cevi), ki jih je SS poimenovala smrtonosni žarki. Motilec vžiga na terenu ni deloval najbolje, poznejše verzije pa so delovali: logisti NLP bodo
potrdili, da so motnje pri vžigu, in prekinitev električnega toka značilen pojav, ko je v bližini NLP. Wendelle C. Stevens, pilot zračnih sil ZDA med drugo svetovno vojno,
opisuje foo lovce včasih kot sivo zelene, drugič rdeče oranžne: približali so se njegovemu letalu do razdalje petih metrov in tam ostali.
Ni se jih bilo moč otresti niti sestreliti, in pogosto so se morale zaradi tega obračati cele eskadrilje in pristati.
MILNI MEHUR Č KI, ki so jih prav tako imeli za foo lovce, pa so bili nekaj čisto drugega. Bili so navadni baloni, v katerih so bile kovinske spirale, ki so motile sovražnikov
radar. Uspeh je bil najbrž precej omejen, če zanemarimo psihološki učinek.
V začetku leta 1943 so načrtovali, da bodo v Zeppelinovih delavnicah izgradili matično ladja v obliki cigare. ANDROMEDA, dolga 139 metrov, naj bi v svoji notranjosti
prevažale mnogo ladij v obliki krožnika, za lete, ki bi trajali zelo dolgo (medzvezdne polete).
Okoli božiča leta 1943 je prišlo do pomembnega srečanja VRIL-GESELLSCHAFT v obmorskem letovišču Kolberg. Prisotna sla bila tudi medija Marija Ortić in Sigrund.
Glavna točka programa je bil PROJEKT ALDEBARAN. Medija sta prejela natančne informacije o naseljivih planetih okoli sonca Aldebaran, in pričeli so s snovanjem
načrtov o potovanju. 22. januarja 1944 so se o tem projektu pogovarjali HITLER, HIMMLER. Künkel (iz združenja Vril) in dr. Schumann. Načrtovali so, da bodo ladjo
visokih zmogljivosti VRIL-7 poslali na Aldebaran preko dimenzijskega kanala, neodvisnega od svetlobne hitrosti. Po Ratthoferju je prvi test v dimenzijskem kanalu potekal
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #40 - 26.01.2010 at 17:04:09
 
pozimi leta 1944. Malo je manjkalo do katastrofe, kajti fotografije prikazujejo Vril-7, ki po poletu izgleda kot »da bi letel sto let«. Zunanja plast je na večih mestih
poškodovana.
14. februarja 1944 je na Peenmündu vzletel supersonični helikopter - v okviru projekta V-7 sta ga konstruirala Schriever in Habermohl - ki je bil opremljen z dvanajstimi
turbo motorji BMW 028; upravljal ga je testni pilot Joachim Roehlike. Navpično se je dvigal 800 metrov na minuto, dosegel je višino 24.200 metrov in v vodoravnem letu
hitrost 2.200 km/h. Prav tako ga je lahko poganjala nekonvencionalna energija. A helikopter ni nikoli sodeloval v vojaški akciji, kajti Peenmünde je bil leta 1944
bombardiran in tudi poznejša selitev v Prago ni koristila, kajti Američani in Rusi so okupirali Prago, preden so bili leteči stroji ponovno pripravljeni.
V tajnih arhivih SS so Britanci in Američani odkrili - med okupacijo Nemčije v začetku leta 1945 - fotografije Haunebuja II in ladij Vril-1, kot tudi napravo Andromeda. Po
odločitvi predsednika Trumana marca 1946, je poveljstvo vojne mornarice ZDA izdalo dovoljenje za zbiranje materiala eksperimentov nemške visoke tehnologije. V
operaciji SPOJKA (Paperclip) so v ZDA zasebno prepeljali nemške znanstvenike, kjer so naprej delali v tajnosti, med njimi VIKTORJA SCHAUBERGA in WERNERJA
VON BRAUNA.
Razvojni projekti
Kratek pregled razvojnih projektov, ki jim je bila namenjena serijska proizvodnja:
Prvi projekt je vodil prof. dr. ing. W.O. Schumann iz Tehnične univerze v Münchnu. Pod njegovim nadzorom je bilo izdelanih sedemnajst letečih strojev v obliki krožnika, s
premerom 11,5 m, tako imenovani VRIL-1-Jäger (lovci Vril-1), ki so izvršili 84 testnih poletov. Vsaj po en Vril-7 in Vril-7 visoke nosilnosti naj bi vzletela iz Brandenburga -
potem, ko so razstrelili celotno testno območje - proti Aldebaranii, z nekaterimi Vrilovimi znanstveniki in člani Vril lože.
Drugi projekt je vodila razvojna skupina SS-IV. Do začetka leta 1945 so izgradili tri različno velike vesoljske giroskope:
Haunebu I, premera 25 m: izdelali so dva stroja, ki sta opravila 52 testnih poletov (hitrost približno 4.800 km/h).
Haunebu II, premera 32 m; izdelali so sedem strojev, ki so opravili 106 testnih poletov (hitrost pribl. 6.000 km/h). Haunebu II so že nameravali izdelovati serijsko.
Ponudnika sta bila letalska proizvajalca Dornier in Junkers, konec marca 1945 je prišlo do odločitve v korist Dornierja. Uradno ime težke ladje naj bi bil DO-STRA
(DOrnierjeva STRAtosferična ladja).
Haunebu III, premera 71 m, izdelali so enega: opravil je vsaj 19 testnih poletov (hitrost pribl. 7.000 km/h).
ANDROMEDA je obstajala le na risalnih deskah, dolga je bila 139 m, in je imela hangarje za en Haunebu II, dva Vrila 1 in dva Vrila II.
Obstajajo dokumenti, ki kažejo, da je ladja VRIL-7 visoke nosilnosti, potem ko so jo ob koncu leta 1944 dogradili, opravljala skrivne, č eprav še vedno le zemeljske polete:

1. Pristanek pri jezeru Mondsee v Salzkammengurtu v Avstriji, s potapljanji za testiranje odpornosti lupine na pritisk.

2. Najverjetno marca in aprila 1945 je bil VRIL-7 iz varnostnih in strateških razlogov nameščen v Alpenfestung (alpsko trdnjavo), od koder je poletel proti
Španiji, kjer so se vkrcale pomembne osebnosti, od tam pa so varno pobegnili v južno Ameriko in NEUSCHWABENLAND (pojasnilo sledi) do skrivnih
nemških baz, ki so nastale med vojno.

3. Takoj zatem naj bi bil VRIL-7 krenil na skrivno pot proti Japonski, o nadaljnih dogodkih pa ni nič znanega.

Kaj se je zgodilo s temi letečimi stroji po vojni?
Ni izključeno, da so morda izdelali maloštevilno serijo Haunebu II. Številne fotografije NLP-jev, ki so se pojavile po letu 1945 z značilnostmi teh nemških
konstrukcij, kažejo na to.
Nekateri pravijo, da jih je nekaj bilo potopljenih v avstrijsko jezero Mondsee, drugi trdijo, da so odleteli v južno Ameriko ali pa so bili tja preneseni po delih. A
četudi ladje niso prispele do južne Amerike, so napačrti za njihovo izgradnjo omogočili, da so bili izdelane nove, kajti pomemben del je bil leta 1983
uporabljen v eksperimentu Feniks. nadaljevanju projekta eksperiment Philadelphia iz leta 1943. Šlo je za eksperiment ameriške mornarice s teleportacijo,
materializacijo in potovanje po času, ki je bil uspešnejši, kot si ga lahko predstavljamo v najbolj divjih sanjah. Gradiva bi bilo dovolj še za eno knjigo, a v našo
tematiko ne sodi najbolje.
Leta 1938 se je na ANTARKTIKO z letalom Schwabenland (Švabija) odpravila nemška ekspedicija. Področje 600.000 km brez ledu, z jezeri in gorami je bilo
proglašeno za nemški teritorij NEUSCHWABENLAND (Nova Švabija). Flote podmornic serije 21 in 23 so se pozneje namenile v Neuschwabenland. Danes
se še vedno ne ve, kje je približno sto nemških podmornic; nekatere izmed njih so bile opremljene z Walterjevo cevjo, napravo, ki jim je omogočala, da so
ostale pod vodo več tednov, in lahko predpostavimo, da so odplule do Nove Švabije, z razstavljenimi letečimi krožniki ali pa vsaj s konstrukcijskimi načrti.
Ponovno moramo predpostaviti, da so zaradi zelo uspešnih testnih poletov nekateri tako imenovani leteči krožniki ob koncu vojne odleteli tja neposredno.
Morda se komu zdijo te predpostavke malce preveč drzne, a obstaja več znakov, ki nakazujejo, da se je to res zgodilo.
Postavlja se vprašanje, zakaj je leta 1947 ADMIRAL E. BYRD vodil invazijo na ANTARKTIKO (operacija Highjump), zakaj je imel 4.000 vojakov v bojni
opremi, popolnoma opremljeno letalonosilko in sistem oskrbe, če je šlo zgolj za ekspedicijo? Za vajo je imel na voljo osem mesecev, a morali so prenehati po
osmih tednih, izgubili so veliko letal, kar še danes niso razkrili. Kaj se je zgodilo?
Pozneje je Admiral Byrd predstavnikom tiska izjavil: »Grenka realnost je, da bi v primeru nove vojne mogli pričakovati napade letal, ki lahko letijo od pola do
pola.« Dodal je še, da je tam napredna civilizacija, ki svojo napredno tehnologijo uporablja skupaj z SS.
Norbert-Jürgen Ratthofer piše o razvojnih projektih Haunebu v svoji knjigi Zeitmaschinen ( Časovni stroji):
»Haunebu I, II in III vesoljski giroskopi in VRIL-1 vesoljski leteči krožnik so izginili po maju leta 1945 ... V tem kontekstu je zelo zanimivo omeniti, da naj bi po
devetnajstem testnem poletu Haunebu III, 21. aprila. 1945, poletel iz Nove Švabije - uradno nemškem teritoriju - proti vzhodni Antarktiki, na ekspedicijo na
Mars, o čemer pa nič nadaljnjega ni znanega ... Leto pozneje, leta 1946, so zabeležili številna videnja svetlečih objektov neznanega in definitivno umetnega
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #41 - 26.01.2010 at 17:04:25
 
porekla v Skandinaviji, kar je povzročilo precejšnje razburjenje med zavezniki tako na vzhodu kot na zahodu. Še leto dni pozneje, leta 1947, in potem v
petdesetih letih prejšnjega stoletja, se je nad severno Ameriko pojavljalo vse večje število neznanih svetlečih objektov, ki so jih nedvomno upravljala
inteligentna bitja; večinoma so bili ti predmeti okrogle oblike, v obliki krožnika ali zvonca, vč asih cigare - tako imenovani NLP.
Besedilo nadaljuje, da so se po pravilu ti objekti razlikovali od nemških projektov. Sam se s tem ne morem strinjati. Dober fotografski material potrjuje, da so
še posebej različico Haunebua II od leta 1945 naprej zelo pogosto videli. Č e ste zadnjih deset let pregledali vse, kar je na voljo o NLP-jih, tako kot sem to
storil jaz, potem veste, da je šlo v večini primerov, ko je prišlo do osebnega stika z ljudmi s tako imenovanih NLP, za posebej lepe arijske tipe, plavih las in
modrih oči, ki so govorili tekoče nemško ali pa jezik z nemškim naglasom (za poznavalce naj omenim primer Adamski iz leta 1952, primer Cedric Allingham iz
leta 1954 in primer Howard Menger iz leta 1956).
Prav tako naj bi obstajale barvne fotografije iz sedemdesetih let, ki so jih posneli v zahodni Nemčiji: na njih so leteči krožniki, ki so pristali in ponovno vzleteli,
označeni z viteškim križem in svastiko.
Pravkar omenjeni leteči stroji so dobro dokumentirani na fotografijah in filmih. Obstaja dokumentarec z naslovom "NLP - skrivnosti tretjega rajha". Američan
Vladimir Terziski je med svojim triurnim govorom na konferenci o NLP-jih septembra 1991, v Phoenixu, v Arizoni, pokazal diapozitive nemških krožnikov,
konstrukcijske načrte in nemške podzemne baze. Zanimiva je tudi knjiga poveljnika italijanskih zračnih sil Renata Vesca ter knjiga Rudolfa Lusarja Die
deutschen Waffen und Geheimwaffen des Zweiten Weltkrieges und ihre Weiterentwicklung (Nemško orožje in tajno orožje druge svetovne vojne ter njegov
razvoj), J.F. Lehmans Verlag, München, 1971.
Lahko zdaj uvidite, zakaj mediji NLP-je obravnavajo kot nesmisel, še posebej v Nemčiji? Po osvetlitvi nemškega ozadja postane jasno, da svet novic in
medijev, ki jih nadzirajo Iluminati s pomočjo angloameriško-sionističnega lobija naredi vse, da bi nemškim državljanom preprečil raziskave tega področja.
Zastavlja se vprašanje od kje sta skrivni združenji Thule in Vril dobili znanje o konstrukciji teh letečih strojev? Pa tudi poznavanje genetske tehnologije, kjer
so Nemci prav tako prednjačili pred drugimi državami.
Po Herbertu G. Dorseyu in drugih raziskovalcih, so posedovali poleg konstrukcijskih načrtov, ki jih je Vril-Gesellschaft prejela preko telepatskih stikov z izven
zemeljskimi bitji, tudi nezemeljski krožnik, ki je strmoglavil v Č rni gozd leta 1936; njegov nepoškodovani pogon naj bi bil Nemcem v veliko pomoč. A o tem
praktično ni dokazov, nobena živa priča ni znana.
Obstajajo pa pričevanja v Ameriki, in to kar v precejšnjem številu. V istem času so Američani zabeležili številna strmoglavljenja. ki jih vsa niso mogli ohraniti v
popolni tajnosti. Več o tem pozneje.
Zdaj pa nazaj v politično areno. Poleg dejstva, da je podjetje I.G. Farben podpiralo Hitlerja, je njen kartelski partner Standard Oil (Rockefeller) razpihoval
ogenj proti nacistom. Ford Motor Company je na primer pomagal pri opremljanju ameriške vojske, medtem ko je v Nemčiji istočasno izdeloval nemška
vojaška vozila za naciste. Ford in Opel (podružnica General Motors, ki jo nadzira J. P. Morgan) sta bila dva največja proizvajalca tankov v Hitlerjevi Nemčiji.
Kakršenkoli bi bil izid vojne, te multinacionalke družbe so si že vnaprej zagotovile svoj delež. Mnoga podjetja so med drugo svetovno vojno sledila istemu
načelu.
Zakaj o tem ne piše ničesar v šolskih knjigah in enciklopedijah? Še posebej v Nemčiji, kjer je svoboda tiska na videz tako cenjena in poučujejo resnico?
Eden od razlogov je ta, da je Rockefellerjeva fundacija leta 1946 potrošila 139.000 ameriških dolarjev za predstavitev uradne verzije druge svetovne vojne;
celotno zgodbo o tem, kako so ameriški bankirji zgradili nacistični režim je črtala, pa tudi okultno in mistično ozadje nacistov. Eden glavnih sponzorjev je bil
prav Rockefellerjev Standard Oil Corp.
Druga svetovna vojna
Č eprav je bilo o tragediji, imenovani druga svetovna vojna, napisano več sto knjig, le malo ljudi ve, kaj je v resnici botrovalo tej pogubni vojni.
Zgodovina vojne, ki je opisana v neštetih zgodovinskih knjigah v Nemčiji, Angliji, ZDA in na Japonskem ima le malo skupnega z dejanskimi vzroki in razlogi za to vojno. O
čemer pišejo seveda drži, a je le del resnice: drugi del resnice pa manjka.
»'Ustvarjalci podob', ki nadzirajo množične medije, so se prav tako mojstrsko izkazali pri metanju peska v oči tistim, ki so jim na zgled vdani informatorji in izobraževalci. Ti
krošnjarji prevar so glede druge svetovne vojne krivi za stradanje javnega uma, na - kot je bilo upravičeno rečeno - 'stanje impotentne zmede'.« (Des Griffin: Descent into
Slavery. Padec v suženjstvo).
Počasi, a z gotovostjo se začenja mozaik o tem, kaj se je dejansko zgodilo, sestavljati - resnica prihaja na plan. O vojni poznamo večinoma le zgodovinske datume. Kdo,
kdaj, kje, s kom, kaj. A tisti, ki so dejansko uprizorili celotno igro, niso nikoli omenjeni.
Pogodba med Hitlerjem in Stalinom je določala, da si bosta razdelila Poljsko, česar se je Hitler 1. septembra 1939 tudi lotil. Glede na pogoje pogodbe, podpisane dvajset
let prej, sta bili (pro-iluminatska) Anglija in Francija obvezani, da se vojskujeta na strani Poljske. Po Dämerkrieg (vojni somraka) so Chamberleina, ki so ga označili za
strahopetca, zamenjali z bivšim sionistom in prostozidarjem CHURCHILLOM. Bil je boljši sodelavec, in kmalu je izdal ukaz za zračne napade na Nemčijo. Ker Nemci niso
pričakovali angleškega napada, niso bili pripravljeni. Mnogi dogodki kažejo, da Nemčija ni hotela vojne z Anglijo.
V nagovoru leta 1933 je Hitler dejal, da bo komunizem, ko bo dosegel svoj vrhunec, zajel tudi britanski imperij. V tem primeru, je dodal Hitler, bi pomagal braniti Britance,
če bi ti to želeli.
Maja 1940 so nemške čete dovolile Angležem, da so rešili 335.000 vojakov z obale Dunkirka. S svojim poletom v Anglijo je Rudolf Hess želel združiti dve najmočnejši
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #42 - 26.01.2010 at 17:04:44
 
severni naciji. A Winston Churchill je bil dober prijatelj BERNARDA BARUCHA, ki je pomagal Woodrowu Wilsonu in Rooseveltu do njunih predsedniških mest.
BARUCH je prepričal Churchilla naj podpre ustanovitev države Izrael. Maja 1939 je Churchill ukazal kolonialnemu ministru Lloydu, naj odpokliče angleške čete s Palestine
in opremi ter organizira Žide, da se bodo sposobni braniti sami.
Kaj se je zgodilo v Ameriki in Pearl Harbor
Večina Američanov se ni hotela vpletati v še eno vojno, a Iluminati so menili drugače. 32. predsednik Združenih držav, prikriti Žid FRANKLIN DELANO ROOSVELT,
potomec slavne špansko-židovske družine Delano in nemško-židovske družine Rosenfeld, je bil Veliki mojster prostozidarstva, član CFR in Odbora tristotih. Eden njegovih
bližnjih zaveznikov je bil BERNARD BARUCH, in najmanj osem let je bil tesno povezan s HIŠO COLONEL. Vidimo, da so Iluminati s tem že imeli svojega moža na pravem
mestu, on pa jim je v zahvalo omogočil sprejetje neustavnega zakona, ki je določal, da morajo do konca aprila 1933 državljani vse svoje zlato naložiti v banke, kdor pa
tega ne bi storil, bo kaznovan z globo 10.000 ameriških dolarjev ali z 10 leti ječe. Takratna cena zlata je bila 20.67 ameriškega dolarja za unčo. Potem, ko so zbrali večino
zlata, je cena zrasla na 35 dolarjev za unčo. Poznavalci so imeli svoje zlato naloženo v tujih bankah, in so ga seveda pozneje prodali po višji ceni.
Ko je 26. novembra 1941 Roosvelt dal Japoncem ultimat, s katerim je zahteval, naj umaknejo vse svoje čete iz Indokine in Mandžurije, je s tem izzval vojno.
To je zgodovinsko dejstvo, a dobro prikrita skrivnost. Roosveltov ultimat so kongresu namerno prikrili, vse do napada na Pearl Harbor. Vsi so se strinjali, da Japonci niso
imeli druge možnosti kot vojno. Japonci sami so storili vse, da bi se vojni izognili. Japonski ministrski predsednik, PRINC KENOYE, je večkrat prosil, če lahko pride v
Washington ali Honolulu, in se tam sreča z Roosveltom, da bi skupaj našla rešitev. Pozneje se je bil celo pripravljen ukloniti zahtevam Američanov, da bi se le izognil vojni,
a Roosvelt z njim ni hotel govoriti, kajti vojna z Japonsko je bila že dolgo načrtovana, prav tako kot tudi vojna z Nemčijo. Ob istem času je Roosvelt dejal Američanom:
»Medtem ko govorim vašim mamam in očetom, naj vam dam še eno zagotovilo. To sem rekel že prej, a bom ponovil še enkrat in še enkrat in še enkrat: vaši fantje ne
bodo poslani v nobeno tujo vojno.«
Ob tako odkritem sleparjenju človek ostane brez besed.
Ameriška vojska je s pomočjo različnih virov bila seznanjena, da bodo Japonci najprej napadli Pearl Harbor.

1. Ambasador ZDA v Tokiu, JOSEPH GREW, je v pismu z dne 27. januarja. 1941, pisal Roosveltu, da bo v primeru vojne med Japonsko in ZDA Pearl Harbor
prva tarča.

2. Avgusta kongresnik DIES Roosveltu ni sporočil le iste informacije, temveč tudi strateški načrt napada z zemljevidom. Prisilili so ga k molku.

3. Nadalje je ameriška tajna služba leta 1941 uspela razvozlati diplomatske kot tudi vojaške šifre Japoncev. Roosvelt in njegovi svetovalci so vedeli za dan,
uro in cilj napada vnaprej.
AL BIELEK, eden od preživelih Filadelfijskega eksperimenta, mi je povedal, da je bil v tem času nameščen v Pearl Harborju, a teden dni pred napadom so ga - skupaj z
bratom - premestili, kajti skupaj z Nikolo Teslo naj bi sodeloval pri že omenjenem Filadelfijskem eksperimentu. Takrat so jima dejali, da ju premeščajo zaradi napada, ker
sta predragocena, da bi bi ju pustili umreti.
Pear Harbour je bil obveščen le dve uri prej in je bil zato slabo pripravljen. Klavrno je podlegel. Natanko to pa je hotel Roosvelt, kajti s tem je Japonce lahko označ il za
»izdajalske svinje«, in ZDA so se morale maščevati.
Za tiste, ki še vedno ne verjamejo, da je za to, da nekdo postane predsednik ali kancler potrebno več, kot biti le dober politik, jim bo naslednji primer, upam, odprl oči. Tiče
se poznejšega predsednika ZDA, DWIGHTA D. EISEHOWERJA.
Da bi si zagotovili uspeh naslednje spletke, so Iluminati potrebovali enega svojih zvestih vazalov na položaju vrhovnega poveljnika vseh zavezniških sil v Evropi. Oseba,
izbrana za to nalogo. je bil podpolkovnik Dwigh D. Eisenhower. Njegova kariera v vojski ni le zanimiva, temveč tudi fascinantna študija o tem, kaj se lahko zgodi
navadnemu vojaku, ki ima za sabo prave ljudi. Kajti tudi Eisenhower je imel za prijatelja Bernarda Barucha.
Marca 1941 je postal polkovnik. Tri mesece pozneje je bil poveljnik tretje armade. Minilo so nadaljnji trije meseci in postal je general z eno zvezdico. 12. decembra istega
leta so ga v Washingtonu spoznali z najvišjimi vrhovi vojnega načrtovanja. 16. februarja 1942, je napredoval v namestnika šefa Oddelka za vojne načrte. V samo dveh
mesecih je postal vodja oddelka. Tri mesece pozneje mu so mu dodelili vodstvo »operacij evropskega gledališča«. Naslednji mesec je postal general-major in po še
nadaljnjih šestih mesecih je postal general s petimi zvezdami. Končno je bil 24. decembra imenovan za vrhovnega poveljnika vojaških sil v Evropi.
Ko je bila nemška vojska pregnana iz Rima, so armado, ki jo je vodil general MARK CLARK zadržali v ozadju, čeprav bi prav lahko šla naprej do Jugoslavije, Dunaja,
Budimpešte in Prage.
Namesto tega so del njegovih vojakov poslali v Normandijo, kar jih je stalo življenja približno 100.000 ljudi, in imelo drastične posledice na prihodnjo obliko vzhodne
Evrope.
Zakaj?
Na konferenci zaveznikov v Quebecu leta 1943, so sklenili dogovor, za katerega se je še posebej zavzemal general GEORGE C. MARSHALL, imenovali so ga »Ruska
pozicija«. Rečeno je bilo, da bo »ruski položaj po vojni najpomembnejši ...«
Možje, ki so navzven predstavljali ZDA - Roosvelt, Marshall in Eisenhower - so imeli stroge ukaze svojih predpostavljenih, kot boste videli iz naslednjega primera, naj
vodijo vojno na tak način, da bo kar najbolje služila interesom Iluminatom.
Zato je dobila ruska armada potreben čas, da se kar najbolj okrepi.
Nemčija se hoče predati
Zetu predsednika Roosvelta, polkovniku CURTISU H. DALLU, gre zahvala, da je zgodba komandanta GEORGA EARLA postala znana javnosti. Earle je bil nekdanji
guverner Pensilvanije, ambasador ZDA v Avstriji (1935 - 1939) in Bolgariji (1940 - 1942). Ko ga je spomladi leta 1943 obiskal vodja nemške tajne službe, ADMIRAL
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #43 - 26.01.2010 at 17:05:10
 
WILHELM CANARIS, je bil Roosveltov osebni ataše v Istanbulu. Canaris je dejal, da brezpogojna predaja, ki ju zahtevata Amerika in Anglija, za nemške generale ni
sprejemljiva. A če bi ameriški predsednik nakazal, da bi sprejel častno predajo nemške vojske, bi se lahko dogovorili. Nemško vojsko bi potem poslali na vzhodno fronto,
kjer bi se tam borila proti prihajajoči Rdeči armadi.
Kmalu po tem srečanju se je Earl sestal še z nemškim ambasadorjem FRITZOM VON PAPENOM, ki je imel enako ponudbo. Najprej je Earl mislil, da ne sliši prav, potem
pa je spoznal, da mož misli resno, zato je posredoval sporočilo Roosveltu. Nič se ni zgodilo. Poslal je še eno sporočilo. Spet nič. Ko se je Canaris nekaj dni pozneje vrnil,
da bi izvedel za Roosveltov odgovor, tega Earl ni mogel storiti. Earl je potem poslal nadvse nujno sporočilo v Washington, a odgovora spet ni bilo. Niti Earl niti Canaris
nista mogla vedeti, da kapitulacija Nemčije ni bila zaželena. Roosvelt je v osebnem pismu z dne 24. marca, 1945, polkovniku Earlu prepovedal, da bi o tem dogodku še
karkoli izjavil.
Ameriška podpora sovjetom med vojno
Za razumevanje vojnih dogodkov, je pomembna tudi izjemna knjiga, ki se je izogibajo vsi vplivni mediji, filmski producenti in večina knjižnic: Pričevanja majorja Jordana
(From Mayor Jordan's Diaries).
MAJOR RACEY JORDAN je bil veteran prve svetovne vojne in zaradi svojih vojaških izkušenj je dobil mesto predstavnika za »dodeljevanje pomoči« in oficirja za zveze z
Rusi. Prvi dve leti je služil v Newarku, v Montani, od 10. maja 1942, pa v »skladišču združenih narodov št. 8, oddelek za dodeljevanje pomoči, letališke Newark, Newark,
New Jersey, mednarodni oddelek, komanda zračnih sil; letalski korpus; armada ZDA«.
Kot oficir za zveze med ZDA in Rusijo je bil presenečen nad Vplivom ruskega polkovnika ANATOLIJA KOTIKOVA nad Roosveltovim pribočnikom HARRYJEM
HOPKINSEM. Kadarkoli so Rusi kaj potrebovali, celo specialno opremo, vedno je za takojšnjo dostavo zadostoval le Kotikov klic Hopkinsu. Jordan je opazil č rne Škatle, ki
so spremljale skoraj vsako pošiljko, in postal je radoveden, kako mu je pozneje uspelo nekatere izmed teh škatel odpreti, je zgodba za pustolovski roman. Našel je
dokumente o jedrski fuziji, seznam materiala, ki je bil na poti v Sovjetsko zvezo: kilogram urana 92 in devterij. V tistem trenutku ni vedel, kaj vse to pomeni. Napisal je
dnevnik z natančnimi opisi tega in nadaljnjih dogodkov. V Sibiriji je strmoglavilo letalo z denarjem, ki je prevažalo tiskarske plošče, papir in druge materiale, s katerimi bi
Rusi lahko tiskali isti okupacijski denar za Nemčijo kot Američani!
Zaradi pogodbe o »dodeljevanju pomoči« je Stalin od ZDA prejel 20.000 letal, skoraj 400.000 tovornjakov, dvakrat toliko tankov, kot so jih imeli, ko se je vojna začela,
železniške lokomotive, avte, hrano in drugi tajni material.
Zakaj so ZDA v tolikšni meri pomagale Rusom med drugo svetovno vojno?
Iluminati so ustvarili rdeči režim. Vedeli so, kaj hočejo. Sovjetska Rusija je bila orodje njihovega načrta za zasužnjenje celotnega sveta pod Novim svetovnim redom.
Protokoli se morajo izpolniti
Japonski so, podobno kot Nemčiji, prav tako onemogočili, da bi se predala. Japonska je brezpogojno kapitulirala marca 1945. Tega meseca je japonska vrhovna komanda
poslala ameriški ambasadi v Moskvi, ruski ambasadi v Tokiu, Pentagonu in Washingtonu obvestilo, v katerem je bilo rečeno, da »Japonska imperialisti čna vlada« želi
brezpogojno predajo.
Američani so obvestilo ignorirali! Zakaj? Pozneje so trdili, da ga niso mogli dešifrirati! A kako so potem razvozlali prejšnje diplomatske in vojaške šifre? Odgovor
poznamo: japonski otoki še niso bili uničeni. Velika predstava seje šele morala zgoditi. B-29 je v imenu mednarodnih bankirjev ponesel na Japonsko veliki »mestni
preurejevalec«. Najprej uničenje Tokia, potem bombi na Hirošimo in Nagasaki.
Mnogi iz vrhnjega sloja japonske vojske naj bi bili pripadniki mističnega skrivnega združenja Č rni zmaj. a o tem ne vem nič natančnejšega.
Povojna izgradnja Nemčije in Japonske je mednarodnim bankirjem prinesla astronomske dobičke. Tako Nemčija kol Japonska sta imeli največje število industrijskih
delavcev in menedžerjev. A tudi njihove vlade izbirajo in vodijo kot marionete Iluminati. Pozneje, ko boste videli sezname č lanov različnih organizacij, bo to postalo zelo
jasno. Mnogi nemški politiki na oblasti sodelujejo v tej igri prav toliko kot Američani ali Rusi.
Kaj je dosegla druga svetovna vojna?
Gledano iz človeškega zornega kota je bila vojna popolna katastrofa. Za Iluminate pa je pomenila odmeven uspeh. Druga svetovna vojna, v kateri je po ocenah umrlo 30
milijonov ljudi (Solženicin meni, da je bilo žrtev 100 milijonov), je seveda del svetovnega prenovitvenega načrta Iluminatov, čigar cilj je vzpostavitev Weishauptovega
Novus Ordo Seclorum, novega svetovnega reda.
Za Iluminate je bil Lenin v Rusiji ravno pravšnja oseba. Iz političnega in psihološkega zornega kota je imel komunizem vlogo ukanjevalca; to pomeni, da so zarotniki s
pomočjo komunizma kot strašila prisilili zahodne države v dogovore, ki so bili v nasprotju z njihovimi resničnimi interesi. V začetku dvajsetih let preteklega stoletja je Lenin
seznanil svet z prihodnjimi načrti Iluminatov:
»Najprej bomo zavzeli vzhodno Evropo, nato množice Azije.«
Ta cilj je bil dosežen z drugo svetovno vojno. Večji del Azije je sledil nekaj let pozneje. Vietnamski polom je bil del zaključnega čiščenja, kjer so se uredili še zadnji
neporavnani računi.
Druga svetovna vojna je prinesla Iluminatom celo več, kot so pričakovali. Velike razpoke v stari svetovni ureditvi so se na široko razprle in odpihnilo je finančne ter
družbene temelje tradicionalne morale. Amerika, katere varnost do začetka vojne in med njo ni bila nikoli ogrožena, je bila v vrtincu svetovne politike prisiljena odstopiti od
lastne politike.
Druga svetovna vojna je stala Ameriko 400 milijard ameriških dolarjev, njen nacionalni dolg se je povzpel na 220 milijard dolarjev. To je Ameriko trdno pahnilo v roke
mednarodnih bankirjev. Vojna je omogočila nastanek socializma, ki se je kot bolezen razširil po Angliji in Ameriki. Prav tako je omogočila nastanek ZN leta 1945. Glavno
poslopje ZN stoji na zemljišču v New Yorku, ki ga je podaril ROCKEFELLER. Vsaj, sedeminštirideset ustanovnih članov ZN je bilo tudi v CFR. Združeni narodi so največja
prostozidarska loža na svetu, kar ponazarja tudi njihov simbol. Tudi veliki pečat na enodolarskem bankovcu je prostozidarski znak. Kip svobode je ameriškim
prostozidarjem podaril francoski red prostozidarjev Velikega Orienta.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #44 - 26.01.2010 at 17:05:28
 
V kaj seje preoblikovala nacistične tajna služba GESTAPO?
William Bramley piše, da je CIA sprejela ponudbo REINHARTA GEHLENA, vodje nemških skrivnih operacij v Rusiji, da pomaga pri izgradnji mreže tajnih služb v Evropi.
Mnogi bivši člani SS so postali del Gehlenove organizacije. Postala je pomemben del CIA v zahodni Evropi, bila pa je tudi temelj tajne službe v Zvezni republiki Nemčiji. Iz
dokumentov Nürnberškega procesa je CIA dobila informacije o nacističnih psihiatričnih metodah, in jih desetletja pozneje uporablja v zloglasnih eksperimentih nadzora
zavesti.
INTERPOL, zasebno mednarodno policijsko organizacijo za boj proti kriminalu in tihotapcem mamil, ki deluje po celem svetu, je do leta 1972 vodilo več nekdanjih oficirjev
SS. To niti ni tako osupljivo, če vemo, da je bil med drugo svetovno vojno pod nadzorom nacistov.
Ustanovitev Izrela
Kot je bilo načrtovano že leta 1871, je vojna odprla vrata tudi za ustanovitev Izraela. Ko so se rane v Evropi polagoma celile, se je pozornost javnosti preusmerila na bližnji
vzhod, kjer so sionisti ustanavljali državo Izrael v Palestini. Anglijo je pretresel umor lorda Moyna, ki sta ga izvršila dva sionista. Na kongresu sionistov v Ženevi leta 1946
so odobrili uporaba terorizma za nastanek sionisti čne države. Tako so nastale mnoge teroristične organizacije v Palestini, da bi izsilile nastanek Izraela.
Dve najpomembnejši sta bili IRGUN TSVAI LEUMI (Nacionalna militaristična organizacija), Menachema Begina in STERN GROUP (skupina nepopustljivih), Yitzhaka
Shamira. Ker je bilo prelivanja krvi med Arabci in Angleži vse več, je zadeva prišla pred ZN. 29. novembra 1947, so se ZN odločili, da Palestino razdelijo na dva dela, na
arabskega in židovskega. Načelo razdelitve države zaradi nadvlade poznamo že iz starega Rima. Posledica »deli in vladaj« je nikoli končani konflikt. In to se je tudi
zgodilo. Razdelitev je povzročila še bolj krvave nemire, kar je botrovalo temu, da so se ZN umaknili. Sionisti so potem nadaljevali z delitvijo Palestine pod lastnim
nadzorom. Stern Group in Irguin Tsvai Leumi (pod vodstvom Begina) so opustošili vas Deir Yasin in pomorili vse ljudi, kot opozorilo nadaljnjemu zoperstavljanju Arabcev.
Ljudi so pometali v vodnjak na sredi vasi, za njimi pa so zmetali ročne granate, da bi utišali krike umirajočih. Večina Arabcev je zbežala v sosednje države, razen
nekaterih, ki so pod Jaserjem Arafatom ustanovili PLO.
Razglasitev neodvisnosti Izraela, 14. maja 1948, je podžgala nove nemire. Vse od takrat je bližnji vzhod leglo sovraštva in morij.
A to se vse natančno odgovarja ciljem Iluminatov (načrt Alberta Pikea št. 3).
Kar se je zgodilo v tej vasi zveni podobno temu, kar se je dogodilo več stokrat v Stari zavezi: vedno s strani iste skupine ljudi, in nihče ni bil za to nikoli kaznovan. Kaj ni
zanimivo, da o teh rečeh ne berete v vaših šolskih knjigah, temveč le o »pokvarjenih Nemcih«? Je morda vzrok v tem, da tisti, ki ima moč, uporablja poročevalske agencije
in množične medije za zadrževanje »določenih » informacij, in za posredovanje informacij na precej neuravnotežen način? Kdo je lastnik TV mrež, kdo ima v lasti
Hollywood? Kdo so v Hollywoodskih produkcijah »podli fantje«? Seveda Nemci. In kdo ni bil za »podle fante« nikoli oklican?
CFR pridobiva na moči
CFR je v ZDA zdaj zares začela postajati vplivna.
Stare in preizkušene institucije so zamenjale nove, mednarodne - npr. ZN - ki so nastali iz CFR. Pozneje sta iz nje nastali še INSTITUTE OF THE PACIFIC RIM (IPR -
inštitut miroljubnega kroga) in FOREIGN POLICY ASSOCIATION (FPA - Zveza za zunanjo politiko).
Na ukaz IPR je George Marschall izročil KITAJSKO komunistom. Kontrola Iluminatov nad Sovjetsko zvezo je postala z vojno občutno večja. Sovjeti sami so imeli korist s
projektom »dodeljevanja pomoči« in pogodbami sklenjenimi med Stalinom, Roosveltom in Churchillom na Jalti. Učinkovito uprizorjena »hlada vojna« med sovjetskim
cesarstvom in zahodom, ki je sledila, je ojačala položaj Iluminatov v ostalem delu svata. Korejska in vietnamska vojna sta bili uprizorjeni zato, da se Rusi in Američani niso
nikoli spopadli neposredno. Hkrati je to upravičilo njihovo »državno varnostno« strukturo, namreč CIA (Central Intelligence Agency, Osrednja tajna služba), NSA (National
Security Agency, Državna varnostna služba) in NSC (National Security Council, Svet državne varnostni).
Tajne operacije CIA za rušenje vlad, ki še niso bile pod kontrolo Iluminatov, so se začele v zgodnjih petdesetih letih. Nekateri od ameriških senatorjev so odkrili zaroto in
začeli postavljati vprašanja - kot npr. senator McCARTHY - zakaj je na visokih položajih v ameriški vladi toliko komunistov. McCarthy je uvedel »zaslišanja o neameriških
aktivnostih« in uspelo mu je odkriti nekaj komunističnih aktivnosti, preden so ga mediji diskreditirali. To je najučinkovitejša in preizkušena metoda, kako odstranili
povzročitelje težav.
Pozneje je McCarthy preiskoval CIA. Č e bi segel malce globlje, bi bil morda lahko preprečil atentat na Kennedyja.
Odbor tristotih je moral ukrepati, ko se je McCarthy pripravljal, da pred preiskovalni odbor pripelje Williama Bundyja. Njegov sodni poziv bi lahko odkril dobre odnose med
CIA in Britansko tajno službo.
RIIA je izbrala Allena Dullesa, da se znebi McCarthyja. Dulles je ukazal Richardu Helmsu in Patricku Lymanu naj poskrbita za McCarthyja. Eisenhower je dal ukaz
generalu Marku Clarku (članu CFR), naj odvrne pozornost McCarthyja od CIA. Uspelo mu je prepričati McCarthyja, da obstaja posebni nadzorni odbor, ki preverja
dejavnosti CIA. McCarthy je ustavil svoje preiskave. Bil je dobro znan po svojem lovu na čarovnice, a bil je - če pustimo ob strani, da je bil odvetnik mnogih mafijskih družin
v New Yorku - tudi prijatelj homoseksualnega šefa FBI, J. Edgarja Hooverja, za katerega je organiziral transvestitke prireditve v enem od hotelov v New Yorku.
Richard Helms in Allen Dulles sta bila pozneje oba na čelu CIA.
Atentat na Kennedyja in dogodki po Roswellu
Vse od leta 1963 so bili motivi za atentat na Johna F. Kennedyja predmet divjih špekulacij. Dejstvo je, da je mladi predsednik hotel v zadevah strateške pomembnosti
ubrati svojo pot, smer, ki je bila v močnem nasprotju z mogočnimi političnimi interesi ESTABLIŠMENTA. Ni bil dober »kolaborator«, in eden od razlogov za njegov umor je
bil, da je odpustil iz službe premočnega šefa CIA, ALLENA DULLESA - po polomu v Prašičjem zalivu, aprila 1961, nedolgo zatem, ko je prevzel službo.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 5 ... 10