Welcome, Guest. Please Login or Register
Forum Svet pogovorov gape.org
Sončeve pozitivke
pilcom.si
 
  HomeHelpSearchMembersLoginRegister  
 
Pages: 1 ... 3 4 5 6 7 ... 10
(Read 92575 times)
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #60 - 26.01.2010 at 17:10:31
 
Bankir Vasiljević je v tujini preživel petnajst do dvajset let, v glavnem v Avstraliji, in je bil dobro znan po dogovorih na »vojnih področjih daljnega vzhoda«, kot je zapisal
britanski Observer.
Mednarodne organizacije
Iluminati prek mednarodnih bankirjev, skupaj z omenjenimi elitnimi družbami in imperiji, ki so jih le-te zgradile, držijo svet v svojih rokah. So v procesu širjenja lastništva na
planetu. Njihovo glavno sredstvo kontrole so državni dolgovi. Potem so tu še mednarodne sile policije, ki držijo na vrvici neodvisne države, kot sta npr. Libija in Iran - čete
ZN. Ker je Libija neodvisna od mednarodne kontrole, ostaja izziv za Nov svetovni red. Muammar al-Gaddafi je v medijih predstavljen kot terorist, s čimer se opravičuje
agresija proti Libiji. Ponovno pranje možganov.
GEORGE BUSH starejši je bil eden najboljših sodelavcev, ki so ga Iluminati kdajkoli imeli, in zaradi njegovih močnih vezi z nelegalno trgovino z mamili bo moral sodelovati
do zadnjega diha. (protokol 8). Bush je bil neknji šef CIA in CFR, je član Lobanj in kosti, Trilateralne komisije in Odbora tristotih.
Njegov nasprotnik na predsedniških volitvah leta 1992, BILL CLINTON, je član CFR, Bilderbergerjev in doživljenjski član prostozidarskega reda De Molaya. Od zgodnjih
osemdesetih je Clinton prav tako član Trilateralne komisije. Njegovi najbližji sodelavci z najboljšimi možnostmi za vodilne položaje so prav tako izšli Trilateralne komisije:
njegov najpomembnejši svetovalec za gospodarstvo Felix Rohatyn iz newyorške bančne hiše Lazard Brothers, Paul Volcker, pod Carterjem na čelu sveta Banke zveznih
rezerv, Robert Hormats iz newyorške banke Goldman Sachs, svetovalka za trgovino Paula Stern in svetovalec za zunanjo politiko, Warren Christopher. V najožji krog so
prav tako vključene vodilne osebnosti CFR in Brooking Institute. Bankirji Peter Peterson, Robert Rubin in Roger Altman so bili najpomembnejši med njimi.
To pomeni, da sta bila oba nasprotnika sodelavca Iluminatov in prebivalci ZDA so izbirali med njima. To nas močno spominja na volitve Socialistič ne unije v vzhodni
Nemčiji.
Enako je bilo v Nemčiji. Willy Brandt je bil član Odbora tristotih in Bilderbergerjev. Helmut Schmidt in Helmut Kohl sta oba bila člana Bilderbergerjev. Björn Engholm je prav
tako povezan z Bilderbergerji in DGAP, in če ne bi bil odstopil, bi bil Kohlov nasprotnik v volitvah za kanclerja.
Ruski sunek je bil prav tako uspešen. Boris Jelcin je nasledil Gorbačova. Tako imenovano razdruževanje Sovjetske zveze je pravzaprav samo zamenjava imena. Vojaški
aparat je ne le ostal isti, temveč mogočnejši kot kdajkoli prej. Eno od zadnjih Bushevih dejanj je bila 12 milijonska finančna »injekcija« za povečanje vojaške mašinerije.
Kljub velikanskim vsotam denarja, ki jih je namenjal tudi Clinton, so ljudje še vedno stradali. Kaj vse bi se dalo s temi sredstvi izboljšati. A vse gre za izdelavo orožja in
delo tajnih služb. Po Vertrauliche Mitteilungen (zaupnem poročilu) z 12. oktobra 1993, je izvoz ruskega orožja upadel le za 1.8 milijarde dolarjev. To je le približno 6% manj
od 26 milijardnega, rekordnega izvoza leta 1986.
Edvard Ševarnadze, nekdanji general-major KGB, vpleten v mučenja in politične spletke, je nenadoma postal tesen prijatelj z zunanjim ministrom ZDA, Georgeom
Bakerom; množični mediji. New York Times so ga celo predlagali za generalnega sekretarja ZN.
MMS čedalje bolj postaja gonilna sila v lokalnih gospodarstvih bivših sovjetskih republik. Pod njenim vplivom se je cena litra bencina aprila 1992 povišala iz 1 rublja na 8
rubljev. Kongres ruskih predstavnikov je na robu protesta zoper IMF, kajti Rusija je že tako ali tako v nadvse žalostnem stanju.
Kot je bilo že prej omenjeno, je vojna v Jugoslaviji prav tako bila del scenarija Iluminatov. »Drugi bližnji vzhod« na južnem robu Evrope je zaželen zato, da preprečuje
morebitni evrazijski preustroj. Č e bi se Nemčija poskušala znebiti vpliva Iluminatov, bi jo lahko zlahka spametovali z napadom Srbov. V velikosrbski propagandi je bila
Nemčija že imenovana za sovražnika številka ena.
Da bi trditev bila kredibilnejša, naj citiram Vertrauliche Mitteilungen, z dne 20. julija 1993:
»V bivši olimpijski vasi na Palah, v bližini Sarajeva, je bil enigmatični britanski osebnosti dodeljen eden najlepših apartmajev, v neposredni bližini srbskega voditelja
KARADŽIČ A. Govorimo o sir ALFREDU SHERMANU.
V Veliki Britaniji je Sherman poznan kot 'izumitelj Margaret Thatcher'. Ko so bili konservativci po odhodu Edwarda Heatha v krizi, je bil Sherman tisti, ki je predlagal
pozneje zelo uspešno ministrsko predsednico za partijsko voditeljico. Skupaj z Margaret Thatcher je ustanovil 'Center za politična proučevanja'. Gospa Thatcher je
Shermanu dodelila naziv viteza - pravijo, da iz hvaležnosti.
Uradno se Sherman pojavlja na Palah kot Karadžičev svetovalec za odnose z javnostjo. Dejansko se vodja Srbov za vsako politično potezo posvetuje s Shermanom.
Lokalni opazovalci pravijo, da ne mine dan, ko se Karadžič in Sherman ne bi sestala.
BILDERBERGERJI so ena najmogočnejših mednarodnih organizacij, ki deluje za nastanek svetovne vlade: držijo se tako stroge tajnosti, da nekateri člani Bundestaga še
vedno menijo, da ne obstajajo - ne glede na to, ali gre pri tem za trdoglavo nevednost ali pa vendarle za namerno prikrivanje.
Maja 1973, na srečanju v Saltsjöbadnu, na Švedskem (zemljišče je v lasti švedske bankirske družine Wallenberg), je 84 udeležencev govorilo o obnovitvi pojemajoče
premoči anglo-ameriških finančnih interesov in o povrnitvi kontrole svetovnih finanč nih transakcij. V ta namen so se zatekli k dobro preizkušenemu naftnemu orožju in se
odločili, da bodo zvišali ceno za 400% in na ta način ameriško valuto podprli z bencinskimi dolarji, kar se je tudi zgodilo. (Spotlight)
Morda bi bilo zanimivo pripomniti, da je bil organizator Saltsjöbadenskega srečanja ROBERT D. MURPHY. Ima zanimivo preteklost: Robert D. Murphy se je kot generalni
konzul ZDA leta 1922 prvič sestal s Hitlerjem, in v Washington o srečanju in Hitlerjevih sposobnostih poslal zelo naklonjeno poročilo. Isti Murphy je leta 1944 delal kot
politični svetovalec vlade ZDA v Nemčiji in leta 1945 kot politični svetovalec vojaške vlade ZDA v Nemčiji.
Leta 1988 je bilo srečanje v Telfzu blizu Innsbrucka, v Avstriji, prisoten je bil tudi nemški kancler Kohl.
Med 6. in 9. junijem 1990 so se Bilderbergerji sestali v Baden-Badnu, v Nemčiji. Ena od tem je bil Marshallov načrt, ki je predlagal 100 milijard dolarjev pomoči nekdanjim
državam SZ, v povračilo pa je zahteval, da te države sprejmejo načela svobodne trgovine. Tu so tudi sklenili, da Saddam napade Kuvajt.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #61 - 26.01.2010 at 17:10:50
 
Zadnje srečanje, za katerega vem, je bilo 20. maja 1992, v hotelu Ermitage, v Evianu, v Franciji. Glavna tema tega srečanja je bila »Dnevni red 2000«, načrtovanje
svetovne vlade za leto 2000.
WILLY BRANDT, preminuli nekdanji židovski kancler, član Bilderbergerjev in Odbora tristotih, je napisal knjigo z naslovom North-South, a Program for Survival (Sever-jug,
program za preživetje), kjer opisuje svetovno vlado ZN (do leta 2000). Prav tako je zanimivo pripomniti, da ima zastava ZN iste barve kot zastava Izraela. Ne pozabite,
Iluminati se izražajo preko simbolov!
ANTI-DEFAMATION LEAGUE (ADL, Zveza proti klevetanju). ki jo je ustanovila B'nai B'rith. je neakreditirana tuja agencija za Izrael, ki je v zadnjih letih proti raziskovalcem
naperila mnoge obtožbe, še posebej proti Spotlightu. Sodeluje s Škotskim redom prostozidarjev, kar bi lahko pojasnilo, zakaj so tako vztrajni zagovorniki spomenika
Alberta Pikea, in tako ostri nasprotniki ekonomskega znanstvenika in večkratnega predsedniškega kandidata LYNDONA LAROUCHEA. Od 29. januarja 1989, je bil
LaRouche politični zapornik v Minnesoti, potem ko je bil obsojen na 15 let zapora v sodnem škandalu, ki ga je uprizoril ameriški establišment. A je bil leta 1994 vendarle
osvobojen.
V očeh Iluminatov je LaRouche postal zelo neprijeten nasprotnik, ker je odkril in razkril spletke med establišmentom, Ku Klux Klanom, ADL, B'nai B'rith, Škotskim redom,
CFR, Trilateralno komisijo itd. Zaradi množične propagande ADL proti LaRoucheu, ga večina pozna kot desničarskega ekstremista, čeprav je glavni zagovornik za
odstranitev spomenika Alberta Pikea v Washingtonu.
Gary Allen piše:
»Glavni razlog za zgodovinsko prikrivanje vloge mednarodnih bankirjev v politični zgodovini je ta, da so bili Rothschildi Židi. Antisemiti so s tem, da so skušali celotno
zaroto prikazati kot židovsko, le dotočili vodo na mlin zarotnikov. Nič ne bi moglo biti dlje od resnice kot to. Tradicionalne anglo-saksonske bančne institucije J. P. Morgana
in Rockefellerja so v zaroti odigrale ključno vlogo. A s tem ne gre zanikati pomembnosti Rothschildov in njihovih spremljevalcev. Vendar je nerazumno in nemoralno za
zločine Rothschildov dolžiti vse Žide, kot bi bilo za zloč ine Rockefellerjev nesmiselno obdolžiti vse kristjane.
Židovski pripadniki zarote so uporabljali organizacijo po imenu Anti-Defamation League (zveza proti klevetanju) kot orodje, s katerim so skušali preprič ati vsakogar, da je
kakršnakoli omemba Rothschildov in njihovih zaveznikov napad na vse Žide. S tem so popač ili skoraj celotno pošteno znanje o mednarodnih bankirjih ter na univerzah iz
predmeta napravili tabu temo.
Vsakega posameznika ali knjigo, ki to temo raziskuje, takoj napade na stotine ADL skupnosti po vsej deželi. ADL ni nikoli dovolila, da bi se resnica ali logika vmešali v
njene visoko profesionalno usposobljene obrekljive službe. Pravzaprav nima nihče pravice, da bi bil bolj jezen na Rothschildovo kliko kot njihovi židovski vrstniki. Warburgi,
del Rothschildovega imperija, so pomagali financirati Hitlerja ...« (None Dare Call It Conspiracy).
Japonski ne
Oglejmo si še JAPONSKO. Za mnoge strokovnjake Japonska predstavlja deželo, ki je najbolje pripravljena na globalne spremembe prihodnjega stoletja, ki jih prinaša
tehnologija. Dejstvo, da imajo japonski menedžerji predstavnike v TRILATERAENI KOMISIJI ne pomeni, da je Japonska popolnoma 'okužena'. Japonska elita je zelo
močno prepletena s skrivnimi ložami in anglo-ameriški multinacionalisti so do sedaj imeli le zelo omejen vpliv na japonsko gospodarstvo. To je zelo jasno izraženo v knjigi
Japonska, ki lahko reče NE, AKIO MORITA, šefa SONY-ja in vodilnega japonskega politika SHINTARO ISHIHARA. Knjiga, ki je namenjena le Japoncem, je precej
eksplozivna. Ameriko označuje kot neljubega prijatelja, kot rasistično deželo, ter namiguje na to, da Japonska načrtuje povračilne ukrepe za kapitalucijske pogoje, ki so ji
bili naloženi po vojni
Avtorja opisujeta ZDA iz japonskega zornega kota kot majavega, trohnečega, umirajočega orjaka, smrtno ranjenega pod svojo bleščečo zvezdno zastavo, ki služi za
mrtvaški prt. Po njunem mnenju je Japonska de facto prisilila ameriški gospodarski sistem v kapitulacijo. Ishihara in Morito v svoji knjigi odkrito izjavljata tisto, kar so si
japonski poslovneži doslej upali izreči le v zasebnih krogih in potihoma:
»Med drugo svetovno vojno so ameriške zračne sile bombardirale civilne cilje v Nemčiji, atomski bombi pa sta bili za test odvrženi le na Japonsko, čeprav je bila ta
pripravljena kapitulirati. To je bilo strahotno dejanje rasizma.«
To podkrepijo izjave nekaterih vodilnih japonskih osebnosti, ki pravijo, da imajo za cilj uničenje ameriškega gospodarstva, kot povračilo za Hirošimo in Nagasaki.
»Japonska je v vojni z ZDA. Ameriko bomo osvojili gospodarsko v povračilo za sramoto na Pacifiku, ki so jo povzročile ZDA.« (C.O.D.E. št. 2. februar 1990).
Po članku v Wall Street Journal, septembra 1991 je približno ena tretjina od 100 največjih svetovnih bank ter štiri od petih zavarovalnih podjetij, Japonskih. Precejšen del
novozelandskih nepremičnin, večina hotelov in velikih podjetij na avstralski vzhodni obali in velik del kanadskega gozda pripada Japoncem. Do kolikšne mere so Japonci
dejansko pod kontrolo Iluminatov bo pokazala prihodnost.
Še ena organizacija, katere zunanja podoba je v nasprotju z dejanskim dogajanjem v njej, je USAID (pomoč ZDA). Po Antonu Chaitkinu in Jessici Primack v A Strategy of
Tension (Strategija napetosti), USAID ne služi le kot tradicionalna krinka za vohunske operacije CIA, temveč je v veliki meri tudi odgovorna za anglo-ameriške posege v
vseh delih sveta. Obstaja na primer program USAID, ki ima 300 milijonov dolarjev proračunskih sredstev za nadzor rojstev v državah tretjega sveta, njegovo glavno
poslanstvo je sterilizacija nebelega prebivalstva.
Še ena osebnost mednarodnega kalibra je nekdanji francoski predsednik FRANCOIS MITTERAND, ki je bil Veliki mojster prostozidarjev Veličastne lože Orienta. To je
največja loža v Franciji. Prav tako je bil član Odbora tristotih.
V zvezi s prostozidarji in tudi s krščansko cerkvijo bi dejal, da elita izkorišča kakšnih 90 % pripadnikov teh organizacij, ki niti ne posumijo, kaj se dogaja v zgornjih slojih.
Podobno velja za Lions Club, Rotary Club (Rotary International je leta 1905 po naročilu chicagške lože B'nai B'rith ustanovil prostozidar z visoko stopnjo Paul Harris,
Lions International je leta 1917 ustanovil B'nai B'rith v Chicagu. Glejte C.O.D.E. 1/88).
V nižjih stopnjah hierarhije se te organizacije ukvarjajo s socialnim delom in predstavljajo resnično dobre programe. Običajni prostozidarji ali cerkveni kristjani so navadni
ljudje, ki s svojo prisotnostjo poskušajo dati vsakdanjemu življenju pozitivni pečat. Vsaj večina se jih močno trudi dajati tak vtis (kar je očitno v severni Irski, kjer kristjani
pobijajo drug drugega).
»Po njihovih dejanjih jih boste prepoznali.«
Velja pravilo, da višje ko se povzpnemo v piramidi (hierarhiji), tja, kjer sr nahajajo resnične skrivnosti, bolj so te v nasprotju je z nižjimi nivoji.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #62 - 26.01.2010 at 17:11:07
 
Jacob Schiff je bil visoki član B'nai B'rith in tajni direktor boljševiške revolucije.
Franklin D. Roosevelt, Veliki mojster prostozidarjev, je bil med svojim predsednikovanjem pobudnik številnih programov, a je bil tudi človek, ki je ZDA pahnil v drugo
svetovno vojno, in pomagal pri pripravi načrta za napad na Pearl Harbour. Prav tako je sodeloval v »treh velikih srečanjih« s Churchillom in Stalinom pri prodaji vzhodne
Evrope komunistom.
Kot vidite, je prikrivanje zelo učinkovito in pogosto uporabljeno sredstvo.
George Soros in L. Ron Hubbard
Zdaj Madžar z ameriškim potnim listom je super zvezda med velikimi špekulanti. Ko je bil objavljen zadnji »Forbesov« seznam o najbolje plačanih menedžerjih in
finančnikih, je bil George Soros z veliko prednostjo prvi. Leta 1992 je zaslužil 550 milijonov dolarjev, dvajsetkrat več kot šef Disneya. Ko gre Soros na lov, se mednarodni
denarni trgi začno tresti, banke zveznih rezerv pa začne skrbeti. Septembra 1993 mu je uspelo z Angleško banko. Bil je prepričan, da bo banka morala funt, ki je bil pod
pritiskom, umakniti iz evropskega menjalniškega trga in ga devalvirati. Tvegal je z naložbo desetih milijard ameriških dolarjev - in uspel. Zaslužil je milijardo dolarjev, ki jih
zdaj odplačujejo britanski davkoplačevalci.
Kdo je bil George Soros?
Sam se rad pohvali, da je človek, ki hoče imeti vpliv na pomembne svetovne denarne trge. To je za investitorja, ki naj bi možnosti, ki jih tekmeci še ne poznajo, izkoristil
neopazno, precej nenavadno. Marca 1993 je predvidel porast cene zlata. Predpostavljajo - ker je to povzročilo nakupovalno mrzlico - da je to povzročilo 20 odstotkov
povišanje do takrat najvišje cene zlata po koncu zalivske vojne. V začetku junija 1993 je poslal odprto pismo uredniku poslovnega dela London Timesa, Anatolu
Kaletskyjemu, v katerem je naznanil, da namerava prisiliti denarne trge v prodajo velikih količin nemških vladnih obveznic v korist francoskih delnic. To je pomenil napad
na Bundesbank (Zvezno banko)!
Mnogi mediji po vsem svetu Sorosa poveličujejo kot nekakšnega »Robina Hooda računalniške dobe«, ker s svojimi špekulacijami v velikem slogu jemlje bogatim državam,
in prek Sorosovih skladov daje vzhodni Evropi in Rusiji, ter tako pomaga »demokraciji« v teh »revnih« državah, ki so se izčrpale v času komunizma.
Kdo je potem Soros? Uradna verzija trdi, da je bil rojen leta 1930 v židovski družini, in so ga nacisti kot najstnika pregnali iz Budimpešte. Vpisal se je na »Londonsko
ekonomsko šolo« in sredi petdesetih let prejšnjega stoletja odšel v ZDA. Tam ga je magično pritegnil Wall Street, a njegova kariera je bila do leta 1969 dokaj
nespektakularna. Potem je s partnerjem prevzel investicijski sklad. Prodajal je futures (terminski posli), upajoč, da bo njihova cena do izteka datuma padla, ter jih bo lahko
dobil po nižji ceni kot je bila njegova prodajna cena.
Iz tega sklada se je razvila Quantum group, družina investicijskih skladov, ki posluje z Nizozemske zahodne Indije. Quantum je eden najimpresivnejših »investicijskih
strojev« na svetu. V osmih letih od zadnjih štiriindvajsetih, je »uradno« ustvaril dobiček prek 50 odstotkov, v dveh letih celo prek 100 odstotkov. Medtem je Soros posel
prepustil skupini menedžerjev, sam pa se je omejil na načrtovanje »velikih kampanj«. Svoja načela je zapisal v knjigi Alkemija financ, kjer pravi: »Finančni špekulanti
razmišljajo bolje kot realna ekonomska dejstva«.
Vendar je vse to le njegova zunanja podoba za medije - za te pa vemo, kdo je njihov lastnik. Kdo je torej v resnici?
William Engdahl ve o njem povedati tole:
»Soros na svetovnih finančnih trgih špekulira prek svoje skrivne off-shore družbe »Quantum Fund NV«, zasebnega investicijskega sklada, ki za različne »stranke« posluje
z štirimi do sedmimi milijardami dolarjev. Quantumov sklad je registriran v davčnem paradižu Nizozemskih Antilov, na Karibih. Da bi se izognil nadzoru finančnih dejavnosti
administracije ZDA, v upravnem odboru Quantuma ne sedi niti eden državljan ZDA. Njegovi direktorji so nenavadna mešanica švicarskih in italijanskih finanč nikov ...
Ugotovili so, da je Soros operativni mož anglo-francoske bančne skupine Rothschildov. Razumljivo je, da niti sam niti Rothschildi ne želijo, da bi to pomembno dejstvo, kot
tudi njegove tesni stiki s prijatelji v londonskem Cityju, v britanskem zunanjem ministrstvu, Izraelu in mogočnimi prijatelji med ameriško elito, postalo javno znano.«
Rotschildova naveza
Med člani upravnega odbora Quantumovega sklada je neki Richard Katz, ki je tudi direktor Rothschild Italia S.p.A iz Milana, prav tako pa sedi v upravnem odboru
komercialne banke N. M. Rothschild & Sons iz Londona. Drugi član upravnega odbora je Nils O. Taube. Je partner v londonski investicijski skupini St. James Place
Capital, v kateri je lord Rothschild eden glavnih partnerjev. Pogosto je Sorosov partner pri njegovih številnih špekulacijah sir James Goldsmith, sorodnik Rothschildove
dinastije. V upravnem odboru Quantuma prav tako najdemo direktorje nekaterih najbolj »diskretnih« švicarskih bank (ki pomagajo sindikatu organiziranega kriminala -
orožje in mamila - pri pranju njihovega denarja). Potem je tu še Edgar D. De Piccioto, direktor ženevske banke CBI-TDB Union Bancaire Privée, glavni igralec na trgu zlata
in investicij, Isidoro Albertini, direktor milanske borzne hiše Albertini & Co., Beat Notz iz zasebne banke Banque Worms iz Ženeve, Alberto Foglia, direktor Banca del
Ceresio iz Lugana.
V političnih škandalih s podkupninami v Italiji je bilo ugotovljeno, da imajo številni italijanski politiki svoj denar shranjen v Banca del Ceresio. Očitno je imel Soros več kot le
insiderske informacije o šibkih točkah italijanske politike, ko je septembra 1994 napadel liro.
William Engdahl pojasnjuje: »Sorosova povezava z najbolj skrivnimi mednarodnimi finančnimi krogi Rothschildov ni le običajna ali naključna bančna povezanost. Izjemen
uspeh, ki ga dosega Soros na zelo tveganih finančnih trgih se ne da preprosto pojasniti s »kockarsko srečo«. Soros ima dostop do »notranjih virov« najpomembnejših
vladnih in zasebnih svetovnih informacijskih kanalov.«
Vse od druge svetovne vojne naprej se je Rothschildova družina trudila, da bi o sebi ustvarila podobo nepomembnosti. A izza nje stoji ena najmogočnejših in skritih
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #63 - 26.01.2010 at 17:11:24
 
finančnih skupin na svetu. Rothschildi potrošijo veliko denarja za ustvarjanje podobe o bogati aristokratski družini, ki živi mirno življenje ob oboževanju francoskih vin in
sodelovanju v dobrodelnih organizacijah.
Za strokovnjake v Cityju je družba N. M. Rothschild & Sons najvplivnejša v frakciji elite Britanske tajne službe, ki je tesno povezana z neoliberalnim krilom Thatcherjeve
konzervativne stranke. V osemdesetih letih je N. M. Rothschild & Sons s privatizacijo britanskih državnih industrij, ki so jo opravili za go. Thatcher, zaslužila milijarde
ameriških dolarjev. Rothschildova banka je prav tako v središču svetovne trgovine z zlatom: v tej banki pet najvplivnejših bank v trgovini z zlatom dvakrat dnevno določi
ceno zlata.
N. M. Rothschild & Sons je vpletena tudi v nekatere zelo umazane operacije tajne službe v zvezi z »mamila proti orožju«. Zaradi dobrih odnosov z osebami na najvišjih
položaji v Britanski tajni službi, je Rothschildom uspelo, da njihova udeležba v eni najzloglasnejših ilegalnih mrež tajne službe. BCCI (Bank of Credit and Commerce
International, Mednarodna kreditna in trgovinska banka), ni bila razkrita. V resnici je Rothschildova banka pripadala notranjemu krogu teh mednarodnih bank za pranje
denarja CIA in MI6, ki so v sedemdesetih in osemdesetih letih financirali projekte CIA kot npr. »udar« v Nikaragvi.
William Engdahl: What is behind the currency wars of George Soros? (Kdo podpira denarne vojne Georga Sorosa?), EIRNA-Studie Derivatives - The Financial Hydrogen
Bomb of the 90s (EIRNA-raziskava: Izpeljave - finančne vodikove bombe devetdesetih let).
Vplivni predsednik bančne komisijev ameriškem kongresu, Henry Gonzales, je grajal Bushevo in Reaganovo administracijo zaradi zavračanja sodnega preganjanja BCCI.
Poleg tega je pravosodno ministrstvo neprestano odklanjalo sodelovanje pri kongresnih preiskavah škandala o BCCI in z njim tesno povezanega škandala banke BNL
(Banca Nazionale del Lavoro). Ta je s posojili, ki jih je Bush odobril iraški vladi malo pred zalivsko vojno, zaslužila milijarde dolarjev. Gonzales je povedal, da je Busheva
administracija nadzirala pravosodno ministrstvo, ki je, po njegovih besedah »najbolj pokvarjeno, najbolj neverjetno pokvarjeno pravosodno ministrstvo, ki sem ga kdaj koli
doživel v svojih 32 letih v kongresu«.
Potem ko so BCCI v medijih odkrito obdolžili kršitve številnih zakonov, je newyorški tožilec Henry Morgenthau naznanil uradno tožbo proti BCCI. Morgenthau: to je
»največja bančna prevara v finančnem svetu. BCCI je devetnajst let svojega obstoja delala kot pokvarjena zločinska organizacija.«
Eden od direktorjev BCCI, savdsko-arabski šejk Kamal Adham, je bil vodja savdsko-arabske tajne službe v času, ko je bil Bush direktor CIA
Do sedaj ni še noben zahodni časopis razkril dejstva, da je Rothschildova skupina v navezi z Georgeom Sorosom bila središče velikanske ilegalne mreže BCCI. Ključna
oseba teh aktivnosti je bil dr. Alfred Harlmann, upravni direktor švicarske izpostave BCCI (Banque de Commerce el de Placement SA), šef banke Zurich Rothschild Bank
AG in član upravnega odbora N. M. Rothschild & Sons v Londonu. Prav tako je bil tudi član upravnega odbora švicarske izpostave italijanske BNL in podpredsednik N. Y.
Inier Maritime Bank v Ženevi. Prijatelj, nekdanji uslužbenec tajne službe, ki je delal na primeru »Soros«, je odkril, da je septembra 1993 Soros nakopič il -skupaj z mogoč no
skupino »tihih partnerjev« bogastvo v višini 10 milijard ameriških dolarjev, ki naj bi mu služilo kot vzvod za vznemirjanje evropskih valut.
Med partnerji naj bi bila malo znani trgovec s kovinami in orožjem Marc Rich in izraelski trgovec z orožjem Shaul Eisenberg. Eisenberg že desetletja dela za izraelsko tajno
službo in ima pomembne pogodbe v azijskih deželah in bližnjem vzhodu. Tretji Sorosov partner je Rafi Eytan, ki je bil pred tem Mosadova zveza za Britansko tajno službo
v Londonu.
V bistvu je Soros še eno orodje za gospodarsko in politično vojskovanje v rokah Rothschildov. Spada med tiste, ki so pred leti začeli s kampanjo »četrtega rajha« proti
združeni Nemčiji. Soros je zelo protinemški. V svoji avtobiografiji Podpisnik demokracije, iz leta 1991, je Soros opozarjal na nevarnost, ki jo združena Nemčija predstavlja
za ravnovesje (moči) v Evropi ... Lahko je razumeti, da lahko zopet pride do nastanka okoliščin, ki so že obstajala med vojnama. Združena Nemčija postane najmočnejša
gospodarska sila in si spremeni vzhodno Evropo v domače dvorišče ... grozoten čarovniški zvarek.«
Njegove ameriške zveze postavljajo Sorosa zelo blizu finančnim in tajnim krogom okoli Georga Busha. Njegova najpomembnejša depozitna banka in glavni posojilodajalce
med njegovim napadom na evropski monetarni sistem septembra 1993. je bila CITICORP. največja ameriška banka. Soros je zbral mednarodne investitorje, da bi zamajal
nemško marko. Ko je leta 1989 združitev Nemčije postala verjetna, je menedžer na visokem položaju v Citicorpu, nekdanji svetovalec Dukakisove predvolilne kampanje,
izjavil: »Nemška združitev predstavlja katastrofo za naše interese. Zagotoviti moramo, da bo nemška marka padla za približno 30 odstotkov, da Nemčija ne bo mogla
obnovili vzhodne Nemčije v gospodarsko silo znotraj nove Evrope.«
Po izjavah njegovih sodelavcih ima Soros »neverjeten ego«. Opisoval je, kako med vojno v okupirani Madžarski ni mogel preživeti kot Žid, zato je prevzel spremenjeno
identiteto. Vendar pa ni povedal, da ga je pred preganjanjem ščitil mož, ki je bogatim Židom jemal premoženje. Soros pa mu je pri tem pomagal. Tako je »preživel« vojno,
in samo dve leti po njenem koncu zapustil Budimpešto. Č eprav tako on kot mediji, ki so v lasti Židov, izrabijo vsako priložnost - še posebej v vzhodni Evropi - da svoje
nasprotnike označijo za antisemite, njegovo židovstvo temelji na določenih naukih Talmuda, ne pa na njegovi povezavi z židovsko vero in židovskim ljudstvom.
Na zunaj Soros podpira celoten spekter družbenih aktivnosti, »mirovne koncerte« z Joan Baez, štipendiranje študija v Oxfordu za mlade vzhodno Evropejce itd ...
A resničnost je drugačna. Soros je osebno odgovoren za nastanek kaosa, »šok terapije« v vzhodni Evropi po letu 1989. Tamkajšnjim šibkim vladam je podtaknil absurdne,
drakonske ukrepe, kar mu je omogočilo, da je v nekaterih delih vzhodne Evrope nakupil najrazličnejše gospodarske vire po smešno nizkih cenah.
Vzemimo za primer Poljsko:
Konec leta 1989 je Soros organiziral skrivno srečanje med komunističnim režimom Rakowskega in voditelji takrat ilegalne opozicijske sindikalne organizacije Solidarnost.
Načrt, ki ga je predstavil obema stranema, je bil sledeč:
Komunisti naj bi opozicijski Solidarnosti prepustili, da prevzame vlado, in s tem pridobili zaupanje ljudi.
Potem bi država namerno pognala svojo lastno industrijo in poljedelstvo v propad s tem, da bi predpisala astronomske obrestne mere, umaknila potrebna državna posojila,
podjetja pa ohromila z dolgovi, ki jih ne bi mogla nikoli odplačati.
Potem bi Soros v Poljsko pripeljal svoje bogate mednarodne prijatelje in pokupil zdaj privatizirana državna podjetja.
Novejši primer je velikanska tovarna jekla Huta Warsawa ki bi po besedah strokovnjakov za jeklo danes, če bi jo zgradile zahodne družbe, stala okoli 3 do 4 milijarde
ameriških dolarjev. Pred časom se je poljska vlada dogovorila, da prevzame »dolgove« Huta Waršave, ter da tovarno, zdaj prosto dolgov, proda za 30 milijonov ameriških
dolarjev milanski družbi Lucchini.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #64 - 26.01.2010 at 17:11:41
 
Za izpeljavo svojega načrta je Soros uporabil mladega prijatelja, poljsko-židovskega ekonomskega svetovalca Jeffreva Sachsa, ki je do takrat kot svetovalec delal le v
Boliviji. Zato je Soros ustanovil še eno izmed svojih številnih ustanov, fundacija Štefana Batoryja, ki je potem postala pravni subjekt za svetovalno delo Sachsa na
Poljskem (1989/90).
Po Sorosovih lastnih besedah je sodeloval tudi z glavnima svetovalcema Lecha Walense in Bronislawa Geremeka, z generalom Jaruzelskim, profesorjem Trxeciakowskim,
tajnim svetovalcem poljskega ministra za finance in gospodarstvo, Leszecom Balcerowiczem, ter tudi s samim ministrom. Soros priznava, da je vedel, da bo ta ekonomska
»šok terapija« na Poljskem povzročila množično brezposelnost, zapiranje tovarn in družbene nemire. Zato je vztrajal, da Solidarnost prevzame oblast. Prek svoje fundacije
je imel dostop do najpomembnejših oblikovalcev javnega mnenja v medijih, npr. Adama Michnika, sodelovanje z ameriško ambasado v Varšavi pa mu je omogoč ilo
cenzuro medijev, ki so začeli z enostransko podporo njegovi »šok terapiji« in nasprotovanjem kritikam.
Kaj pravite? Kaj ni to stara talmudsko-iluminatska strategija?
Rusija in nekdanje države SZ:
Soros je v Rusijo, kjer je sodeloval z Raisso Gorbačov od osemdesetih let, pripeljal delegacijo, da bi ustanovil fundacijo kulturne iniciative. Ta je še eno od njegovih
sredstev, da »brez davkov« vstopijo v najvišje politične ešalone, in nadaljujejo z »kupovanjem« najpomembnejših politič nih in ekonomskih osebnosti v državi.
Po neuspelem poskusu z Gorbačovom med letoma 1988 in 1991 se je preusmeril na kroge okoli Jelcina. In spet je bil Soros tisti, ki je uvedel svojo »šok terapijo« ob
pomoči prijatelja Jeffreva Sachsa.
Po 2. januarju 1992, je Sachsova »šok terapija« povzročila kaos brez primere in predvidene hiperinflacije, čemur so sledile selitve najboljših znanstveno-raziskovalnih
inštitutov na zahod. V okviru Sorosovega načrta so Igor Gajdar in Jelcinova vlada drastično zmanjšali podporo industriji in poljedelstvu, kljub temu tla je bilo gospodarstvo
v državni lasti. Za cilj so si zadali proračun brez primanjkljaja v naslednjih treh mesecih. Ukinjena so bila posojila za industrijo, podjetja so se astronomsko zadolžila,
inflacija rublja je ušla nadzoru.
Soros in njegovi prijatelji so imeli v nastali situaciji takojšnjo korist. Marc Rich, največji svetovni trgovec z aluminijem, je začel kupovati velike količine ruskega aluminija po
neverjetno nizkih cenah, in z njim leta 1993 preplavil trg v industrijskih državah, ter s tem povzročil padec cen aluminija za 30 odstotkov.
Madžarska:
Ko je Istvan Csurka, član parlamenta iz nacional-socialistične opozicije, poskušal protestirati proti uničevanju madžarskega gospodarstva s Sorosovimi strategijami, je bil
ožigosan kot antisemit, in bil izključen iz vladajočega Demokratičnega foruma.
Jugoslavija:
V začetku 1990 je Soros - v sodelovanju z MMS - v tedanji Jugoslaviji postavil temelje za poznejši izbruh vojne. Soros je prav tako prijatelj namestnika notranjega ministra
Lawrenca Eagleburgerja, nekdanjega ambasadorja v Beogradu, ki je ščitil Slobodana Miloševiča. Eagleburger je bivši predsednik Kissinger Associates, kjer v upravnem
odboru sedi tudi lord Carrington (član Odbora tristotih). Posredovanje slednjega je neposredno podžgalo srbsko agresijo proti Hrvatom in Bosancem. Soros je imel
pozneje fundacije v Bosni, Hrvaški, Sloveniji in »Jugoslovanski Sorosov sklad« v Beogradu, v Srbiji. Na Hrvaškem je uporabljal sredstva iz svojega sklada za najemanje
vplivnih novinarjev ali pa za diskreditiranje nasprotnikov svoje »šok terapije« z označbami kot so antisemiti in neonacisti (iz raziskave EIRNA: Izpeljave)
L. Ron Hubbard in njegova Scientološka cerkev
Še ena od oseb z zanimivo preteklostjo je zdaj že preminuli L. RON HUBBARD, ustanovitelj Scientološke cerkve (Seieniology church).
V zgodnjih dneh MK ULTRA, programa nadzora zavesti, ki so ga opravljali v ZDA, je nekdanji oficir vojne mornarice Hubbard raziskoval mehanizme človeškega mišljenja,
vedoč, kaj se skrivoma gredo v vojski. Potem ko ni hotel sodelovati v vladnih raziskavah in se pridružiti raziskavam psihiatrov, je izdal knjigo DIANETICS - the Modem
Science of Mentol Health (Dianetika - sodobna znanost mentalnega zdravja). Knjiga je postala prodajna uspešnica in Hubbardove »slušne tehnike« so veljale za zelo
učinkovite. Nekatere tehnike, ki jih je Hubbard opisoval za doseg mentalne svobode, je vlada uporabljala tajno, z namenom da bi si z njimi podjarmila ljudi. Druge tehnike,
ki jih je opisoval Hubbards so bili pravzaprav protistrupi MK ULTRA metodam za nadzor zavesti.
Vlada ZDA je zato sprožila umazano obrekovalno kampanjo proti Hubbardu, ki jo je vodil oddelek za mentalno kontrolo pri CIA. Še vedno mladi avtor je - najbrž zaradi
neizkušenosti - odkril ključ ene največjih skrivnosti hladne vojne. Vdrli so v njegovo pisarno in ukradli protokol, ki je opisoval tehnike mentalne kontrole, znane kot
PSIHOTRONIKA. Hubbarda in njegove kolege so fizično napadli, le za las so ušli ugrabitvi. Velikanski vpliv Scientoloških cerkev kaže, da Hubbard ni bil le nedolžna žrtev.
In L. Ron Hubbard je gotovo poznal nekatere pomembne reči, ki se odvijajo na svetu, kajti ne le, da je preživel svoja »čarovniška leta« v »thelemski cerkvi« Aleisterja
Crowleya v Kaliforniji, temveč se je povzpel tudi do 33. stopnje Škotskega reda prostozidarjev (morda celo do stopnje Iluminata).
Zdaj pa si oglejmo celo stvar malce pobližje. Kar sem napisal do zdaj, lahko najdemo tudi v drugih knjigah.
Tako imenovane Hubbardove »slušne« tehnike so dokaj priročno sredstvo za regresijo osebe v njegovo preteklost in njegova pretekla življenja. Hubbard je pri svojih
klientih, ki jih je bilo na tisoče, in ki jih je zaposleno regresiral v čedalje bolj oddaljena pretekla življenja, znova in znova opazil isti nenavadni dogodek. Neodvisno od vseh
drugih do sedaj omenjenih virov. V podzavesti vsakega klienta je odkril shranjeno informacijo, ki je pri vsakem od njih vsebovala natanko isto zgodbo:
V ozvezdju Pegaza je sončni sistem, imenovan MARCAB; sonce, ki ga obkroža sedem planetov. A sonce bo umrlo. Zato so humanoidni Markabianci, ki bi po naših merilih
bili po naravi »zlobni«, iskali drug planet, kamor bi se lahko preselili. Ker so imeli dober okus, so se končno odločili za planet Zemlja. A na tem planetu so bili ljudje, ki bi
jim, če bi hoteli nanj preseliti vse svoje ljudstvo, bili v napoto. Po drugi strani pa bi te ljudi lahko uporabili kot sužnje, kar bi jih osvobodilo lastnega dela. Skovali so načrt in
navezali stike z eno od zemeljskih ras, ter z njo sklenili dogovor: če jim bodo pomagali pri spodkopavanju in neopaznem prevzemu vseh držav, jih bodo naredili za vladarje
ljudi na zemlji ... No, uganite s katerim ljudstvom so Markabianci sklenili dogovor?
ZADETEK! - S Hebrejci!
L. Ron Hubbard je odkril tisto, kar prav tako opisujejo sumerijski zapisi, ep o Gilgamešu, krščansko sveto pismo in druge knjige: da so markabianska »božanska« bitja
prišla z neba v letečih krožnikih. Starodavni ljudje, ki niso poznali strojev, so jih opisali kot nekaj, kar jim je bilo razumljivo: leteči oblak ali »leteče kolo, ki je prišlo z neba« s
hrupom in paro, ali pa »božje oko« (gotovo je naključje, da ima oko na enodolarskem bankovcu obliko krožnika?).
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #65 - 26.01.2010 at 17:12:08
 
Hubbard je ugotovil, kdo je bil, in še vedno je, EL SHADDAI - zunajzemeljska rasa, ki je sklenila dogovor s Hebrejci.
Od takrat naprej so to spoznanje poučevali v Scientološki cerkvi vse iniciirance nad 3. stopnjo (OT 3).
Mislite, da je vse to nesmisel? Potem pazljivo preberite naslednje stavke!
Č e bi bil to nesmisel, se razen norčevanja in zasmehovanja ne bi zgodilo nič posebnega. A če vas zanima do kolikšne mere gre nekomu kaj v nos, si oglejte resnost
njegove reakcije.
Seveda so kazarsko-židovski Iluminati in »Hebrejska krvna zveza« (potomci tistih Hebrejcev, ki so sklenili dogovor z Markabijanci, še ena skrivna loža), kmalu izvedeli za
Hubbardovo odkritje, a njegova organizacija je bila že premočna, da bi se ji zoperstavili. Zato so vodilni Kazarji-Iluminati začeli, kot so jih naučili Markabianci (že v Stari
zavezi), organizacijo spodkopavati, se vanjo infiltrirati in jo prevzemati. Uganite, kaj se je zgodilo!
Leta 1981 je celotno Scientološko cerkev v vseh državah, kjer je obstajala, odkupil največji proizvajalec Whiskeya na tem svetu, kanadski Žid Bronfman. Zdaj boste
razumeli, zakaj so najpomembnejši možje v Scientologiji, pa tudi njeni ustanovitelji, cerkev takrat zapustili. Kajti od takrat naprej je Scientološka cerkev organizacija
kazarsko-židovskih Iluminatov. Ste presenečeni?
Te informacije sem dobil od ustanovitelja Scientologije v Nemčiji, pa tudi od ljudi iz ZDA, ki so delali s Hubbardom dokler ni umrl. (Ti ljudje ne želijo biti imenovani, ker
imajo že tako ali tako težko življenje.)
Je vse skupaj smiselno?
Iluminatske organizacije
John Todd, nekdanji član Sveta trinajstih, opisuje piramido vladanja na sledeč način:
»Pečat je bil ustvarjen za družino Rothschild (iz knjige Ayn Rand 'Atlas Shrugged' izvemo, da je bil to Philip Rothschild). To je satanistična organizacija in Rothschildi so
njeni vodje. V tej organizaciji lahko srečamo prostozidarje, komuniste in pripadnike drugih skupin. Organizacija je zelo razširjena. Zadeva finance in politiko, njen cilj je
ustvariti enotno svetovno vlado. Storili bodo vse, da bi do te svetovne vlade prišlo. Sami sebe imenujejo 'Iluminati'. Beseda pomeni 'prinašalci luči'. «
Iz: Helmut Finkenstädt: Eine Generation im Banne Satans - Generacija pod satanovim urokom).
Todd, pa tudi Coralf (Maitreya, the Corning World Teacher - Maitreya, prihajajoči svetovni učitelj) takole poimenuje različne stopnje:
1.
Vsevidni oko »Oko je oko Luciferja. On je vodilni duh, notranji vodnik.«
2.
RT »To je Rothschildova družina, Rothschildovo razsodišče (Rothschild Tribunal). Iluminati jih vidijo kot bogove v človeški podobi in njihova beseda je
zakon.«
3.
Svet trinajstih »Veliki druidski svet - trinajast velikih druidov sestavlja zasebno duhovščino Rothschildov.«
4.
Svet triintridesetih »V njem se nahaja najvišji razred prostozidarjev iz političnega, ekonomskega in cerkvenega sveta. So elita 'Odbora tristotih'.« (To trdita
Todd in Coralf).
ODBOR TRISTOTIH
Prek BEIC (British East India Company /Britanska vzhodno indijska družba/) ga je leta 1729 ustanovilo Č rno plemstvo, da bi se ukvarjalo z mednarodnim bančništvomin,
trgovskimi problemi ter v podporo trgovini z opijem. Upravlja ga britanska Krona. Obsega celoten svetovno bančni sistem in najpomembnejše predstavnike zahodnih
držav. Prek Odbora tristotih so vse banke povezane z Rothschildom. Organizacije, ki sledijo so ustanovili člani Odbora tristotih.
Dr. John Coleman je v svoji knjigi Conspirators' Hierarahy: The Commilte of 300 (Hierarhija zarotnikov: Odbor tristotih) objavil 290 organizacij, 125 bank in 341 imen
nekdanjih in sedanjih članov odbora, od katerih jih bom naštel le nekaj:
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #66 - 26.01.2010 at 17:12:45
 

Balfour, Arthur

Brandt, Willy

Bulwer-Lytton, Edward (Avtor »The Corning Race«, Prihajajoča rasa)

Bundy, McGeorge

Bush, George [H.W.]

Carrington, Lord
68

Chamberlain, Huston Stewart

Constanti, House of Orange

Delano, družina, Frederic Delano (nekdanji član upravnega odbora Banke zveznih rezerv)

Drake, Sir Francis

Du Pont, družina

Forbes, John M.

Frederik IX, kralj Danske

George, Lloyd

Grey, Sir Edward

Haig, Sir Douglas

Harriman, Averill

Hohenzollern, House of

House, Colonel Edward Mandell

Inchcape, Lord

Kissinger, Henry

Lever, Sir Harold

Lippmann, Walter

Lockhart, Bruce

Loudon, Sir John

Mazzini, Giuseppe

Mellon, Andrew

Milner, Lord Alfred

Mitterand, Francois

Morgan, J.P.

Norman, Montague

Oppenheimer, Sir Harry

Palme, Olof

Princess Beatrix

kraljica Elisabeth II

kraljica Juliana

Rainier, Prince

Retinger, Joseph
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #67 - 26.01.2010 at 17:13:07
 

Rhodes, Cecil

Rockefeller, David

Rothmere, Lord

Rothschild, Baron Edmond de

Shultz, George

Spellman, kardinal

Thyssen-Bornemisza, Baron Han Heinrich

Vanderbilt, družina

Von Finck, Baron August

Von Habsburg, Otto

Von Thurn und Taxis, Max

Warburg, S.G.

Warren, Earl

Young, Owen
Druge lože bavarskih Iluminatov so že bile omenjene pewj.
Današnje najbolj uspešne organizacije
Svet za zunanje zadeve (Council on Foreign Relations - CFR)
Leta 1921 ga je ustanovila skupina Okrogla miza, znan je tudi kot »establišment«, »nevidna vlada« ali »Rockefellerjevo ministrstvo za zunanje zadeve«. Ta napol tajna
organizacija je danes ena najbolj vplivnih družb v ZDA, njeni člani so brez izjem državljani ZDA. Danes izvršuje CFR strogo kontrolo nad državami zahodnega sveta, najsi
bo to neposredno preko povezav s podobnimi organizacijami, ali pa prek institucij, kot je svetovna banka, kjer ima svoje mesto. Od ustanovitve CFR naprej so bili vsi
ameriški predsedniki, z izjemo Ronalda Reagana, njeni člani. Leta 1977 je bil Bush celo direktor CFR. CFR nadzira Rockefellerjev sindikat; uresničuje njegov cilj, to je
svetovna vlada. «
Najožji krog CFR je red Skull & Bones.
SKULL & BONES (Lobanja in kosti)
Njeni člani ga kratko imenujejo »red«, nekaterim je že več kot 150 let znan z imenom lokalni 322 nemške tajne družbe. Drugi ga imenujejo »bratstvo smrti«. Skrivni red
Skull & Bones sta leta 1833 pripeljala na univerzo Yale William Huntington Russel in Alfonso Taft. Russel se je seznanil z redom kot študent v Nemč iji, leta 1832. Leta
1856 se je red pripojil Russelovemu skladu.
Med drugim red predstavlja notranji krog, elito CFR. Notranji krog Skull & Bones pa se imenuje Jasonova družba. (Glejte: William Cooper: Behold the Pale Horse)
V Skull & Bones so po letu 1833 prevladovale naslednje družine:
In iz Massachusetts:

Rockefeller (Standard Oil)

Harriman (Railroad)

Weyerhauser (Timber)

Sloane (Retail Trade)

Pillsbury (Flour Mills)

Davison (J.P. Morgan)

Payne (Standard Oil)
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #68 - 26.01.2010 at 17:13:30
 

Gilman (1638,Hingham)

Wadsworth (1632, Newtown)

Taft (1679, Braintree)

Stimson (1631, Watertown)

Perkins (1631, Boston)

Whitney (1635, Watertown)

Phelbs (1630, Dorchester)

Bundy (1635, Boston)

Lord (1635, Cambridge)
(Anthonyja C. Sutton: Skuti & Bones in Two faces od George Bush /Dva obraza Georga Busha/)
Dejavnosti reda Skull & Bones sem omenjal v prejšnjih poglavjih.
Red je prav tako povezan s skupino lorda Milnerja »krogla miza, ki je ustanovila CFR.
Iluminatske organizacije - Okrogla miza in Bilderbergerji
OKROGLA MIZA
Cecil Rhodes je kot član Odbora tristotih 5. februarja 1891, v Angliji, ustanovil The Round Table (Okroglo mizo). Med ustanovnimi člani so bili Stead, lord Esher, lord Alfred
Milner, lord Rothschild, lord Arthur Balfour. Struktura skupine je bila - kot Hitlerjeva SS - kopija Jezusove družbe, reda Jezuitov.
Skupina si je za poglavitni cilj zadala širitev britanskega imperija z angleščino kot svetovnim jezikom. Rhodes si je resnično prizadeval - kolikor vem - za pozitivno svetovno
vlado, v korist človeštva, a v skupino so se kmalu infiltrirali agenti Iluminatov. Prek Rothschilda je Okrogla miza povezana s sionisti, v ZDA tudi z družinami Schiff,
Warburg, Guggenheim, Rockefeller in Carnegie. Pozneje je lord Milner prevzel vodstvo skupine in nastala sta - kot je že bilo omenjeno - Royal Institute of International
Affairs (RIIA /Kraljevi inštitut za mednarodne zadeve/) in CFR. Lord Milner je prav tako član Odbora tristotih. Institute far Advanced Study (IAS -Inštitut za napredne
raziskave), ki je prav tako potomec Okrogle mize, je zaposlil Roberta Oppenheimerja in Alberta Einsteina, ki sta pozneje za IAS pomagala razviti prvo atomsko bombo. "
Nemška veja RIIA in CFR je Deutsche Geselschaft für Auswärtigee Politik (DGAP /Nemška družba za zunanjo politiko/). Ustanovljena je bila 29. marca. 1955, kot
neodvisno in nestrankarsko združenje. Č lani razpravljajo o problemih mednarodne politike in gospodarstva, še posebej v Evropi. Njen vpliv na Nemčijo morda ni tako
močan kot vpliv CFR na ZDA, a imena najpomembnejših članov so zgovorna:
(Seznam iz leta 1981)

Apel, Hans

Amerongen, Otto Wolff von

Bangermann, Martin

Birrenbach, Kurt, President

Dohnanyi, Klaus von

Genscher, Hans-Dietrich

Kaiser, Karl

Merkle, Hans L.

Rosenthal, Philip

Schmidt, Helmut

Stoltenberg, Gerhard

Wagner, Wolfgang (izdajatelj »Europa-Archiv«)
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #69 - 26.01.2010 at 17:13:49
 

Weizacker, Richard von

Wischnewski, Hans-Jurgen

In drugi...
(Seznam iz leta 1992):

Amerongen, Otto Wolff von

Dohnanyi, Klaus von

Engholm, Bjorn

Kaiser, Karl

Lambsdorff, Otto Graf

Merkle, Hans L

Ruhe, Volke

Schmidt, Helmut

Sussmuth, Rita

Stolpe, Manfred

Wagner, Wolfgang Waigel, Theo

...in drugi.
(iz seznama DGAP e.V., Bonn, iz leta 1981 in 1992. Celovit seznam članov lahko najdete tudi v knjigi Garryja Allena: The Rockefeller File /Rockelellerjev dosje/.)
Zanimivo je, da predstavniki različnih strank v teh organizacijah sedijo za isto mizo in razpravljajo o stvareh tajno, potem pa naslednji dan drug drugega napadajo z
najostrejšemi obtožbami. Komentar ni potreben!
BILDERBERGERJI
Začetek te skrivne mednarodne organizacije sega v maj 1954, v hotel de Bilderberg, v Oosterbeeku na Nizozemskem. Prek princa Bernharda nizozemskega je njihov
ustanovitelj Odbor tristotih. Bilderbergerji so skupina približno 120 ljudi iz visokih finančnih krogov zahodne Evrope, ZDA in Kanade. Njihov glavni cilj - kot se je izrazil sam
princ Bernhard - je svetovna vlada in planetarna vojska v okviru ZN. Skupina se prav tako imenuje »nevidna svetovna vlada«.
Svetovalna skupina, sestavljena iz upravljalskega odbora (24 Evropejcev in 15 Američanov) odloča o tem, kdo bo povabljen na sreč anja. Johannes Rothkranz piše, da
povabijo izključno tiste osebe, ki so dokazale svojo neomajno zvestobo Rockefeller-Rothschildovi zaroti. A niso vsi prisotni »iniciati«; lahko so le predstavniki določene
interesne skupine ali druge osebnosti.
Nekateri od pomembnejših MEDNARODNIH predstavnikov so ali so bili:

Agnelli, Giovanni - šef Fiata

Brzezinski, Zbignew - predsednik trilateralne komisije in najpomembnejši Rockefellerjev agent

Bush, George - nekdanji šef CIA, nekdanji šef CFR, bivši predsednik ZDA, Odbor tristotih

Carrington, lord (VB) - Odbor tristotih, Kissinger Associates, nekdanji predsednik NATO

Dulles, Allan- bivši šef CIA

Clinton, Bill - bivši predsednik ZDA, CFR, trilateralna komisija

Ford, Henry II.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #70 - 26.01.2010 at 17:14:07
 

Gonzales, Felipe- generalni sekretar španske Socialistične stranke in pozneje ministrski predsednik

Jankowitsch, Peter (A)

Kennedy, David

Kissinger, Henry - prav tako član italijanske lože P2

Luns, Joseph - bivši generalni sekretar NATO

lord Roll Ipsdenski - bivši predsednik skupine

S. G. Warburg

Mc Namara, Robert - Svetovna banka

Martens, Wilfried (B)

Palme, Olof - tudi član Odbora tristotih

Reuther, Walter P.

Rockefeller, David

Rockefeller, John D.

Rockefeller, Nelson

Rothschild, baron Edmund de

Tindemanns, Jan - nekdanji ministrski predsednik Belgije

Warburg, Eric D.

Warburg, Siegmund

Wörner, Manfred - NATO
Opomba: seznam sem sestavil iz seznamov različnih avtorjev, v glavnem tujih, brez nadaljnjega preverjanja:
Spotlight:
Bilderberger Report September 1991; F. William Engdahl: Mit der Olwaffe zur Weltmacht; Plitisches Lexikon, C.O.D.E. 1/1 and C.O.D.E. 9/1992; Stan Deyo: The Cosmic
Conspiracy; Diagnosen No. 8, August 1985.
Iluminatske organizacije - Trilateralna komisija, Rimski klub in ZN
TRILATERALNA KOMISIJA
Junija 1973 sta jo za Odbor tristotih ustanovila David Rockefeller in Zbigniew Brzezinski, ker so bile dotedanje organizacije, kot je ZN prepočasne pri uresničevanju cilja
svetovne vlade. Veliki fantje so hoteli malce več akcije. Elitistične organizacije imajo za cilj pridobivanje najvišjih mož industrijskih in trgovskih gigantov trilateralnih narodov
- ZDA, Japonske in zahodne Evrope - in na ta način izsiliti novi svetovni red. Eliti, ki prihaja iz različnih vej prostozidarjev po svetu, omogoča srečanja za tajna sodelovanja.
Bilderbergerjem pa naj bi omogočila širšo politično bazo. Večina evropskih članov ima že dolgotrajne stike z Rockefellerji. Organizacija ima približno 200, v nasprotju z
Bilderbergerji, stalnih članov.
Trilateralna komisija prek članov CFR nadzira gospodarstvo ZDA, politiko, vojsko, nafto, energijo in medijske lobije. Č lani so predsedniki družb, bankirji, nepremičninski
agenti, ekonomisti, politični znanstveniki, odvetniki, založniki, politiki, voditelji sindikatov, predsedniki skladov in časnikarji.
NAJPOMEMBNEJŠI Č LANI:

Brzezinski, Zbignew - predsedniški svetovalec za varnost

Bush, George - bivši predsednik ZDA, bivši šef CIA, bivši šef CFR
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #71 - 26.01.2010 at 17:14:29
 

Clinton, Bill - Bilderbergerji, CFR, bivši predsednik ZDA

Kissinger, Henry - bivši zunanji minister

Mc Namara, Robert - Svetovna banka

Rockefeller, David - Chase Manhattan Bank, EXXON

Rockefeller, John D.

Rothschild, Edmund de - Royal Dutch, Shell
RIMSKI KLUB
Rimski klub. ki ga do sedaj še nisem omenil, je po Ovin-u Demaris-u (Dirly Business /Umazani posli/), skupina mednarodnih članov »establišmenta« iz približno 25 držav
(približno 50 ljudi). Ustanovil ga je Rockefellerjev klan (na svojem zasebnem posestvu v Bellagu, v Italiji), ki ga tudi financira.
Glavni cilj je ponovno svetovna vlada elite. Rimski klub je prav tako izdelal načrt za svetovno religijo, prek medijev razširil zmotno prepričanje v energetske krize in
prenaseljenost zemlje. William Cooper meni, da so najverjetneje razvili tudi virus aidsa in ga razširili med ljudi, da bi s tem začeli z velikim rasističnim programom čiščenja.
(Več podatkov in imen o aidsu lahko najdete v knjigi Williama Cooperja, Behold the Pale Horse in publikacijah dr. Johna Colemana.)
ZDRUŽENI NARODI (ZN)
Na kongresu prostozidarjev v Parizu, med 28. in 30. junijem 1917, so sprejeli in odobrili smernice za nastanek Lige narodov. Ta je bila ustanovljena v Ženevi, leta 1919.
Leta 1945 so v San Franciscu iz Lige narodov nastali Združeni narodi. To je institucija po ustroju Iluminatov, največja prostozidarska loža na svetu, v kateri se naj bi
združili narodi vsega sveta. Ironično, a kot je zapisano v makiavelističnih pravilih - v 4. točki, ki je kratko povzeta v uvodu - ljudje vseh narodov članic ZN zdaj to institucijo
naprošajo, naj reši njihove probleme, naj intervenira v njihovih vojnah in jih konča, čeprav so prav ljudje izza kulis te institucije krivi za vse vojne v zadnjih dveh stoletjih.
Javnosti se ZN kaže kot tisti, ki bo »poskrbel za vse«, ki je vsakemu dober prijatelj. Med ameriškimi ustanovitvenimi člani je bilo vsaj sedeminštirideset članov CFR,
vključno z Davidom Rockefellerjem. Simbol ZN je razločno prepoznaven simbol in primerjal ga bom z ameriškim prostozidarskim Velikim pečatom.
Zemeljska krogla ZN in krožna oblika Velikega pečata z napisom ANNUIT COEPTIS (On - bog - je naklonjen naši nalogi) nad in Novus Ordo Seclorum (Novi red stoletij)
pod piramido, kažeta na cilj, ki je svetovna vlada.
33 polj na zemeljski krogli simbola ZN in 33 kamnov v piramidi predstavlja 33 stopenj Škotskega reda prostozidarjev.
Koruzni klasi s po 13 zrni na vsaki strani zemljevida, 13 nivojev piramide in 13 črk v ANNUIT COEPTIS simbolizirajo 13 stopenj iluminatske hierarhije in se nanašajo na
židovsko srečno številko 13. Število 13 je najpomembnejše število v prostozidarstvu in ima več pomenov. Jezus je imel dvanajst učencev, sam je bil trinajsti. V Kabali, v
numerologiji in s trinajsto karto v Tarotu - smrt - 13 izenačuje transformacijo, alkemijo, ponovno rojstvo, feniks, ki se vzpenja iz pepela, znanje skrivnosti in zato zmožnost
materializiranja in dematerializiranja, zmožnost ustvarjanja iz etra (kot Jezus, Buda, Hermes Trismegistos, sv. Germain in mnogi drugi, npr. ustvarjanje kruh iz »niča«
(eter), tako imenovani filozofski kamen.)
Na nasprotni strani Velikega pečata najdemo feniksa (leta 1841 ga je zamenjal ameriški gologlavi orel), ki simbolizira 13, transformacijo. V vsakem krilu ima 13 peres, v
desni nogi drži 13 puščic, v levi olivno vejico s 13 listi. V kljunu drži napis E PLURIBUS UNUM (Iz mnogih en) s 13 črkami, nad glavo ima 13 zvezd, ki so postavljene v
obliki Davidove zvezde. Na prsih ima ščit s trinajstimi progami, ki predstavljajo ustanovnih 13 držav.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #72 - 26.01.2010 at 17:14:57
 
Iluminatske organizacije - Rockefellerjev imperij
Nemške bencinske črpalke Dea, ki pripadajo RWE (Ren-Westfalska energijska družba) so predstavljene z na glavo obrnjeno piramido, ki ima 13 prog. V ZDA imajo
bencinsko družbo »76«, 7 in 6 je enako 13. Več sto primerov je, le glejte si logotipe družb, njihove izdelke, televizijske reklame, državne pečate, zastave, itd.
Enako velja za eno največjih prostozidarskih podjetij v ZDA, Proctor & Gamble - ime je sestavljeno iz 13 črk, logotip družbe je eden najstarejših prostozidarskih simbolov:
bradati mož v krogu, pred njim pa 13 zvezd. Morda bi bilo zanimivo pripomniti, da je v časopisu Wisconsin Report predsednik Proctor & Gumble leta 1984 izjavil za TV:
»Sklenil sem dogovor s Satanom! V zamenjavo za trgovski uspeh sem mu prepustil svojo dušo ...«
(Več informacij o pomenu teh in drugih simbolov lahko najdete v knjigi Garryja Allena: None Dare call it Conspiracy in v prostozidarski literaturi.)
To so nekatere izmed najpomembnejših finančnih, trgovskih in političnih organizacij, ki so si za cilj postavile eno svetovno vlado.
Izjemno pomembna skupina, ki si je še nismo ogledali, je Rockefellerjev imperij. Z njimi se ukvarja na dolgo in široko Gary Allen v že večkrat omenjenih dveh knjigah.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #73 - 26.01.2010 at 17:15:11
 
Rockefellerjev imperij je glavna finančna sila izza CFR, trilateralne komisije in Rimskega kluba.
Gotovo boste opazili, da vedno znova in znova prebirate ista imena. Zanimivo bi bilo imeti seznam Sveta trinajstih ali Sveta triintridesetih. A tudi č e ga nimamo, vemo,
kakšen cilj imajo in kakšnih sredstev se poslužujejo za njegov doseg, kar je pomembneje, in bi po mojem mnenju moralo zadostovali.
V Finkenstädtovi knjigi Eine generation im Banne Satans John Todd nadaljuje:
» Č e vprašate vodjo shoda čarovnic, kdo je najmogočnejša čarovnica na svetu, bo odgovoril: Ruth Carter Stapleton, sestra nekdanjega predsednika Jimmyja Carterja. Ne
vem, ali je Jimmy Carter prostozidar. Običajno, če želite biti politik v ZDA, morate biti prostozidar, kajti to je vstopnica za sodelovanje v politični areni. Po Wilsonu,
predsedniku med prvo svetovno vojno, še ni bilo nobenega predsednika, ki ne bi pripadal Iluminatom, z izjemo Eisenhowerja, a njega so imeli pod kontrolo. Na svetu je
približno 5.000 ljudi, ki vedo o Iluminatih več. Milijoni ljudi delajo le za to peščico. Okoliščine s prostozidarji so podobne. Le tisti s 33. stopnjo imajo tudi znanje. Drugi ga
preprosto nimajo. V lasti imajo vse večje svetovne naftne družbe. Vsa večja podjetja, ki se ukvarjajo z direktno prodajo in 90 % veleblagovnic. Vse računalniške blagajne v
ZDA so povezane z velikanskim računalnikom v Dallasu, v Texasu, ki se imenuje 'Zver'. Ta pa je naprej povezan z dvema računalnikoma v Bruslju in Amsterdamu, ki se
prav tako imenujeta Zver.«
Kdo si lasti TV mreže?
V Svetem pismu, Razodetje 13:13-18, kjer je opisana Zver, lahko beremo:
"Dana mu je bila moč (Zveri), da je dal dih podobi prve Zveri, da je lahko govorila, vseh pa, ki je niso častili, je pahnila v smrt."
To sporočilo je precej jasno. Živeč a slika - televizija, seveda. Povejte mi ime enega č loveka na tem planetu, ki ne obožuje televizije. TV in Hollywood sta najuč inkovitejši
orodji Iluminatov. Poglejmo si torej, kdo je v resnici lastnik TV mrež in Hollywooda. Vsebina je poročilo Eustace Mullins-a, čigar knjige so prepovedane v Kanadi in ZDA.
Mnogi so v ZDA opazili nenavadno podobnost programov, ki jih javnosti ponujajo tri »neodvisne« televizijske mreže. V naslednjih vrsticah predstavljamo raziskavo o
direktorjih teh treh mrež, razkrivamo njihove prepletajoče se bančno-industrijske povezave, kar namiguje, da imamo namesto treh neodvisnih mrež le eno.
NBC, podružnica RCA, ima naslednje direktorje:

John Brademas, predsednik univerze New York, predsednik Federal Reserve Bank (Banka zveznih rezerv) v New Yorku (ki s svojo kontrolo trga denarja
dominira nad drugimi bankami zveznih rezerv) in direktor Rockefellerjeve fundacije. Brademas je dobil nagrado Peabody (George Peabody je ustanovil
Peabodyjev izobraževalni sklad, ki je pozneje postal Rockefellerjeva fundacija) in bil imenovan za humanista leta 1978;

Cecily B. Selby, rojena v Londonu, v Angliji, nacionalna direktorica Ženskih skavtov, direktorica Avon Products in Loehmann, tekstilnega podjetja. Poročena
je z Jamesom Colesom, predsednikom Bowdoin kolidža od leta 1952;

Peter G. Peterson, bivši šef Kuhn Loeb Co. in bivši minister za trgovino;

Robert Cizik, predsednik Cooper Industries (prodaja 1.5 milijarde ameriških dolarjev), direktor RCA in First City Bankcorp. Za First City so v kongresnem
zaslišanju ugotovili, da je ena od treh Rothschildovih bank v ZDA;

Thomas O. Paine, predsednik Northruip Co., velikega obrambnega pogodbenega podjetja. Paine je direktor vplivnega Inštituta za strateške raziskave v
Londonu, direktor Inštituta kovin v Londonu, Združenja ameriških odredb, in mnogih drugih profesionalnih orožarskih združenj;

Donald Smiley, predsednik R. H. Macy Co. od leta 1945; prav tako je direktor Metropolitan Life in U.S. Steel, ki sta poznani kot družbi, ki jih nadzira Morgan,
in direktor Ralston-Purina Co. in Irving Trust;

David C. Jones, predsednik Consolidated Contractors, direktor U.S. Steel, Kemper Insurance Co.;

Thornton Bradshaw, direktor RCA, direktor Champion Paper Co., Atlantic Richfield Oil Co., Rockefeller Brothers Fund in Aspen Institute of Humanistic
Studies.

Č eprav ni na seznamu direktorjev NBC, je Andrew Sigler direktor njene starševske družbe, RCA. Siegler je predsednik Champion Paper Co. in direktor
Ceneral Electric, Brislol Myers ter Cabot Corp. (ki je tradicionalno tesno povezana s CIA).
S tem ugotovimo, da ima NBC med svojimi direktorji mnoge povezave z Rothschildi in J. P. Morganom, vključno s ključnim predsednikom za monetarni nadzor, Banke
zveznih rezerv v New Yorku, in druge direktorje, ki so povezani z operacijami Rothschildov, kot so Kuhn Loeb Co., First City Bankcorp ter Inštitut strateških raziskav iz
Londona.
ABC ima med svojimi direktorji ne le enega, temveč dva direktorja J. P. Morgan Co.:
1.
Ray Adam, direktor Metropolitan Life, Cities Service, Morgan Guaranty Trust ter predsednik 2 milijardne NL industrije, koncerna za dela na naftnih poljih;
2.
Frank Cary, predsednik IBM, direktor Mereka, J. P. Morgan Co., Morgan Guaranty Trust ter Merck Drugs.

Predsednik ABC je Leonard Goldensohn, ki je direktor Allied Stores (Združenja trgovin), Advertising Council (Sveta reklam) ter Bankers Trust. Drugi
direktorji so Donald C. Cook, glavni družabnik bančne hiše Lazard Freres, direktor General Dynamics in Amerada Hess; Leon Hess, predsednik Amerada
Hess;
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #74 - 26.01.2010 at 17:15:27
 

John T. Connor iz odvetniške firme Kuhn Loeb Cravath, Swaine & Moore, ki je bil bivši pomočnik sekretarja vojne mornarice, predsednik Merck Drugs,
ameriški minister za trgovino 1965 - 1967, predsednik Allied Chemical 1969 - 1979, direktor Chase Manhattan Bank, General Motors, Warner Lambert ter
predsednik J. Henry Schroder Bank in Schroders Inc., iz Londona;

Jack Haisman, podpredsednik Belden-Heminway, velik proizvajalec različnih vrst blaga, ki ga je ustanovili Samuel Hausman iz Avstrije;

Thomas E. Macioce, predsednik Allied Stores, direktor Penn Central in Manufacturers Hanover Trust, ene od Rothschildovih bank v ZDA;

George P. Jenkins, predsednik Metropolitan Life (podjetje J.P. Morgana), direktor Citibank, ki ima mnoge povezave z Rothschildi, St. Regis Paper,
Bethlehem Steel ter W.R. Grace Co.;

Martin J. Schwab, predsednik United Manufacturers, ter direktor Manufacturers Hanover, Rothschildove banke;

Norma T. Pace, ki je prav tako direktorica Sears Roebuck, Sperry, 3M in Vulcan;

Alan Greenspan, svetovalec upravnega odbora ter nekdanji direktor Banke zveznih rezerv, direktor J.P. Morgan, Morgan Guaranty Trust, Hoover Institution,
Time in General Foods;

Ulric Haynes Jr., direktor Fordove fundacije, Marine Midland Bank (ki jo ima v lasti Hong Kong Shanghai Bank), Cummins Engine Co. ter Združenje črnih
ambasadorjev.
Tako najdemo mnoge povezave z J.P. Morganom in Rothschildi ter direktorji ABC, ki ga je pred kratkim kupil Capital Cities Communication Co., katerega predsednik je
Texaco, z najuglednejšim direktorjem Robertom Rosso, starejšim družabnikom v Brown Bros. Harriman, podjetju, ki ima tesne stike z Angleško banko. Roosa je vodil
Roosa Brain Trust pri Banki zveznih rezerv v New Yorku, kar je omogočilo vzpon Paula Volckerja. Roosa in David Rockefeller sta izbrala Volckerja za predsednika
upravnega odbora Zveznih rezerv. John McKinley, predsednik Texaco, je direktor Manufacturers Hanover Bank in Manufacturers Hanover Trust, za katerega je bilo na
kongresnem zaslišanju ugotovljeno, da je pod nadzorom Rothschilda. Drugi direktorji Texaco so grof Granarda, Willard C. Butcher, predsednih Chase Manhattan Bank in
Thomas Aquinas Vandeslice, ki je predsednik podjetja elektronike GTE in nekdanji Fulbrightov štipendist, zdaj pa skrbnik Aspenskega inštituta za humanistične študije.
Med tremi največjimi mrežami je CBS steber »establišmenta«. Njeno finančno širitev je leta usmerjal Brown Bros. Harriman, kjer je bil starejši partner Prescott Bush, dolgo
časa direktor CBS. (Njegov sin, George Bush st., je pozneje postal podpredsednik in predsednik ZDA, sin slednjega, George W. Bush ml. je pa zdajšnji predsednik ZDA).
Ko je general Westmoreland od CBS hotel odškodnino za nesramni osebni napad na svoj ugled, se je zdelo, da bo Westmoreland prepričljivo zmagal, dokler CBS ni
pripeljala bivših uslužbencev CIA, ki so pričali, da so Westmorelandove trditve brez temeljev. George Bush je nekdanji šef CIA. Westmoreland se je predal in umaknil
tožbo.
Namero Teda Turnerja, da kupi nadzor nad CBS je pozdravilo na milijone domoljubnih Američanov, ki morajo brez možnosti za protest prenašati njene zlobne napade na
spodobne Američane. Vendar so Turnerjevo kampanjo v Londonu označili za neposreden napad na moč Angleške banke in njeno ameriško podružnico Brown Bros.
Harriman. Turnerja so končno odvrnili od njegove namere s spretnim manevrom, ki ga je preusmeril v nakup MGM-UnitedArtists, kjer je eden od direktorjev Alexander
Haig, nekdanji zaupnik Bele hiše in notranji minister, pozneje predsednik United Technologies. Turner je misli, da kupuje MGM-ovo obsežno filmsko knjižnico za svoj kanal
WTBS, Wall Street Journal pa je kasneje s posmehom objavil, da je bil prevaran, ter da je bil večji del filmske knjižnice prodan še preden se je pogodil za MGM. Da bi
financiral svoj nakup MGM-United Artists, si je Turner nameraval sposoditi 515 milijard od Drexel Burnham Lambert, ameriške veje Banque Bruxelles Lambert, ki je
belgijska veja Rothschildovih operacij.
CBS letno obrne 4.5 milijarde dolarjev, bančne posle zanje pa opravlja Morgan Guaranty Trust Co. William S. Paley, dedič premoženja cigar, je bil dolga leta predsednik
CBS. Za tiste, ki ne vedo za mnoge povezave CBS s CIA in Britansko tajno službo, naj bi jo vodil kot operacijo enega moža.

Direktorji CBS so Harold Brown, ki je bil sekretar zračnih sil od 1965 - 1969 in obrambni minister od leta 1977 - 1981, zdaj pa je izvršni direktor v Trilateralni
komisiji;

Roswell Gilpatric, ki je uslužbenec firme Kuhn Loeb of Cravath, Swaine & Maore po letu 1931, in direktor newyorške Banke zveznih rezerv od 1973 - 1976;

Henry B. Schnacht, predsednik Cummins Engine Co., direktor AT&T, Chase Manhattan Bank, CFR, Brookings Institution in Odbora za gospodarski razvoj;
Michel C. Bergerac, predsednik Ravlona, direktor Manufactirers Hanover;

James D. Wolfensohn, bivši vodja J. Henry Schroder Bank; Franklin A. Thomas, vodja Fordove fundacije; Walter Cronkite; Newton D. Minow, direktor Rand
Corp., Pan American, Foote Cone & Belding:

Marietta Tree, direktorica fundacije Winstona Churchilla, Ditchleyeve fundacije, U. S. Trust in Salomon Bros, je pravnukinja Endicotta Peabodyja,
ustanovitelja Grotona, ki uri ameriško elito. Poročila se je z Ronaldom Treejem, visokim uslužbencem Britanske tajne službe ter sorodnikom Marshalla Fielda.
S svojim možem sta posestvo svojih prednikov, Ditchleyev park, podarila Ditchleyevi fundaciji. Ta je lociran v bližini Cambridgea in je bil glavni stan W.
Averella Harrimana med drugo svetovno vojno, ko je koordiniral partnerstvo med Franklin D. Roosveltom in Winstonom Churchillom, ki se odkrito nista
marala in tudi ne zaupala drug drugemu. Ponavadi sta vsako dejanje pred izvršitvijo preverila pri Harrimanu. Ditchleyeva fundacija služi za prenos znanj
mnogim ameriškim skupinam iz Tavistockovega inštituta, roko Britanskega vojaškega inštituta za psihološko vojskovanje. Z Mariette Tree je nastal izraz »lepi
ljudje«, ki opisuje pripadnike bleščeče mednarodne družbe, ki predstavlja operacije Svetovnega reda. Leta 1942 je začela delati za Nelsona Rockefellerja in
pozneje dobila službo ambasadorke v Združenih narodih.
Ena od žrtev operacij CIA-Britanska tajna služba v CBS-u je bil Roger Mudd, po splošnem mnenju najsvetlejša zvezda med televizijskimi poročevalci. Kot potomec dr.
Samuela Mudda, ki je leta po državljanski vojni preživel kot politični zapornik, je imel Roger Mudd briljantno 19-letno kariero pri CBS, a so ga prezrli kot naslednika Waltra
Cronkite v korist Dana Ratherja. Izgovorili so se, da ni »dovolj pokvarjen«, pravi razlog pa je bil, da si je »pokopal vse možnosti« (po navedbah Wall Streeta) leta 1980, ko
je opravil intervju s Teddyjem Kennedyjem in uničil njegove možnosti, da bi bil izvoljen za predsednika.
Podobnost programov
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 3 4 5 6 7 ... 10