Svet pogovorov
http://www.gape.org/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
General >> Splošno,  aktualno ... >> SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
http://www.gape.org/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1264520700

Message started by David on 26.01.2010 at 16:45:00

Title: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:45:00

SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOČ V 20.STOLETJU
JAN VAN HELSING

Predgovor in uvod
Predstavljajte si da ste nezemeljsko bitje, ki je pravkar prepotovalo nešteto svetlobnih let. in se zdaj približuje planetu Zemlji. Vaša naloga je, da ta planet spoznate, da
vzpostavite stik z njegovimi prebivalci in si z njimi izmenjate vse vrste informacij in znanj. Č e se la izkažejo za pozitivna in se prepričate o iskrenosti in miroljubnosti ljudi, bi
Zemljo lahko sprejeli v intergalaktično Federacijo. Potem bi bilo možno, da bi Zemljani navezali stike s prebivalci drugih planetov, kar bi povzročilo hiter razvoj zavesti
Zemljanov, njihove tehnologije in zdravstvenih storitev.
Po vtirjenju v orbito ste vključili monitor, da bi zaznali morebitne signale. Ogledate si poročila o dogajanju na Zemlji. Tako ugotovite, da je to bojevit planet, kjer se ljudje že
tisočletja bojujejo in pobijajo, a ne s sovražnimi planeti, kot bi si najprej mislili, temveč med sabo.
Kmalu spoznate, da te vojne ne združuje skupni cilj; nekateri se bojujejo za vero, drugi zaradi barve kože. Nekateri niso zadovoljni z velikostjo svoje države, drugi se borijo
za golo preživetje, ker nimajo hrane. Nekateri mislijo le na finančne koristi, v splošnem pa vsakogar skrbi predvsem zase. Jasno vam je, da ta planet sploh še ni pripravljen
za informacije in tehnologijo, ki jo lahko ponudite. Ne glede na to, v kateri državi bi se odločil pristati, vaših spoznanj vsekakor ne bi uporabljali za dobrobit vseh Zemljanov,
pač pa, ponovno, zgolj za zadovoljevanje sebičnih interesov tistih, ki državo vodijo.
Morda se boste spomnili na rodni planet in na čas, ko so na njem še bile vojne. Ker pa se je to dogajalo pred več tisoč leti in tega nočete podoživljati, poleg tega pa ste
pravkar ugotovili, da so izstrelili nekaj "raket" v smeri vašega vesoljskega plovila, se hitro odločite, da bi raje obiskali kakšen drug planet.
Ste se kdaj vprašali, zakaj se ljudje neprestano bojujejo drug z drugim?
Švicarski znanstvenik Jean-Jaques Babel je odkril, da se je človeštvo v zadnjih 5.600 letih bojevalo v 14.500 vojnah, v katerih je umrlo tri in pol milijarde ljudi. To je
polovica današnjega svetovnega prebivalstva. Leta 1991 je na Zemlji bilo 52 vojn oziroma vojnih žarišč. To pomeni, da so se tega leta, po letih neštetih vojn in spopadov,
po dveh svetovnih vojnah v samo enem stoletju, soočile 104 nasprotne ideologije, pod navidezno krinko močnih argumentov, ki naj bi upravičili ubijanje milijonov č loveških
bitij.
Kakšen namen ima vojna med ljudmi?
Razne mirovne organizacije in filozofi o tem razmišljajo že stoletja, in ugotovili so, da se od časa do časa skoraj vsa bitja spopadajo zaradi ozemlja in hrane. Vendar
nasilnega vedenja med živalmi ne moremo neposredno primerjati z vedenjem ljudi, saj ti posedujejo inteligenco, zavest in etiko. Le pomislite na razliko med dvema
zverema, ki se spopadata za plen in multinacionalne družbe, ki živijo od trgovanja z orožjem, torej od vojne.
Da je "boj za preživetje" lahko tudi vir zabave, je znano že iz starega Rima, ko so se pod geslom panem et circenses (kruha in iger) morali med seboj spopadati gladiatorji,
s čimer so zabavali plebejce, da so pozabili na svojo revščino. Danes velja podobno za televizijo, video in množične športe, kot na primer nogomet: povprečnemu
državljanu pomagajo pobegniti iz utesnjujoče praznine lastne eksistence.
Od česa nas odvračajo mediji?
Kaj bi človek lahko odkril, če mu ne bi nenehno kradli pozornosti?
Znano je, da ima v sporu med dvema navadno korist tretji. Č e to misel prenesemo na celoten planet, lahko ugotovimo, da še vedno velja. Banke, ki vojskujoči se državi
posojajo denar, imajo interes, da vojne trajajo čim dlje.
Vojne in nemiri lahko prepričajo ljudi, da celo z navdušenjem sprejmejo ustanavljanje institucij, ki jih v normalnih okoliščinah ne bi nikoli sprejeli (npr. NATO).
Vendar pa v splošnem tisti, kijih ne zanima nič drugega kot koliko je mrtvih, ne bodo našli tovrstne povezanosti med preteklimi vojnami.
Je možno, da imajo poleg industrije z orožjem pri vojnah dobiček tudi drugi? Kaj je tisto, kar ljudi nenehno spravlja v spore, da se tako zelo sovražijo, da ubijajo pripadnike
lastne vrste? Kaj bi lahko bilo tako pomembno, da za to ugašajo življenja drugih? Se nismo ničesar naučili od milijonov in milijard umrlih v vojnah in od bolečin, ki so bile s
tem povzročene?
V Jugoslaviji je nekaj narodov mnogo desetletij mirno živelo skupaj, potem pa so začeli klati drug drugega. Kaj v teh ljudeh je povzročilo, da so njihovi bratje, ki živijo v isti
vasi, govorijo isti jezik, nosijo enaka oblačila, ki se ljubijo in uživajo, smejijo in jočejo kot drugi, nenadoma postali njihov največji sovražnik, ki mu je treba poklati otroke,
posiliti ženo, zapreti moža v koncentracijsko taborišče.
Nam ni to od nekje že znano?
So do teh vojn res pripeljali ideološki razlogi določenih skupin ali pa za vsem tem stoji nekdo tretji, ki vleče marionetne vrvice.
Kdo bi mogel biti ta tretji?
K čemu stremijo ti, ki ustvarjajo te ideje sovraštva in nas z njimi nenehno posiljujejo?
Kdo ima zaradi ploditve sovraštva in degeneracije človeštva največjo korist?
So za to krivi Satan, Lucifer, Ariman, Baphomet ...? Morda.
Ta knjiga razgalja zgodbo o ljudeh, ki so leta 1773 v hiši na Judenstrasse (Židovska ulica) v Frankfurtu sestavili nač rt, ki naj bi v prihodnosti, preko treh svetovnih vojn,
pripeljal do "ene svetovne vlade". Izvrstno izdelan načrt, zgrajen na vzvodih straha in slabosti ljudi, ki naj bi bili uporabljeni proti njim samim.
Strmenje k svetovni vladi ni nič novega: še dandanes se Vatikan zavzema, da bi bil svet čim bolj katoliški. Zgodovina pa nam kaže, da dopušča, da mučijo in ubijajo
milijone ljudi.
Islam ima enake cilje, in njegove možnosti niso zanemarljive, saj je Islam najbolj razširjena in najbolj fanatična religija.
Še ena od podobnih ideologij je "panslovanska" ideologija Rusije, katere avtorje Vilijem Veliki zahteva izločitev Nemčije in Avstrije, podjarmljenje Evrope in naprej Indije in
Perzije.
Naslednja ideologija teži po konfederaciji azijskih držav pod vodstvom Japonske, z geslom "Azijo Azijcem".

Zadnja, a ne najmanj pomembna je "pangermanska" ideologija, ki načrtuje nemški nadzor nad Evropo, ki naj bi se kasneje razširil na ves svet.
Pa vendar osebe, omenjene v tej knjigi, ne pripadajo nobeni veroizpovedi in ne pripadajo nobenemu narodu. Niso ne "desničarji" ne "levič arji" ne liberalci, temveč za svoje
cilje uporabljajo vse institucije. So člani te ali one organizacije, vendar le zato, da ovirajo določene raziskave, da pomedejo s preveč "radovednimi", jih speljejo na napačno
sled. Pri tem se okoriščajo tako s kristjani kot Židi, fašisti, komunisti, sionisti, mormoni, ateisti, satanisti, revnimi, bogatimi ...skratka VSEMI, ki jim lahko koristijo!
Predvsem pa so jim koristni nevedneži in lenuhi, tisti, ki so apatični in nekritični. Sami sebe imenujejo "ILUMINATI" (razsvetljenci, iniciiranci). Veliki brat. nevidna vlada,
Establišment...
Kolikor vem, so se tako imenovani "lluminati" pojavili okrog leta 300.000 pred našim štetjem, ko so se v Mezopotamiji infiltrirali v "BRATOVŠ Č INO KA Č E", da bi jo uporabili
za svoje negativne namene. Verjetno se je ta drama začela odvijati že mnogo prej, v času nastajanja "ega". "Bratovščina kače" nam omogoča, da lahko sledimo njihovim
dejavnostim do pojava Židov, kristjanov, prostozidarjev in drugih sekt, 3.000 generacij pozneje. Kot bo pokazala knjiga, je danes v to "igro" vključ enih tudi nekaj č lanov
sionistične skupnosti, a niso njeni začetniki in tudi končala se ne bo z njimi. Kar se je začelo pred davnim časom, danes še vedno sledi istim pravilom. Zato je dovolj, da se
poglobimo v zdajšnje dogajanje, da spoznamo, kje so težave.
Č e bi kdo rad kategoriziral miselni in verski sistem iluminatov, bi najbrž moral izbrati "makiavelizem": ta opravičuje politiko sile, brez etničnih meril, torej: politično
netankovestnost.
Primer: Moč
Predstavljajte si, da ste novo ustoličeni kralj države in na vsak način hočete to tudi ostati. K sebi pokličete dva človeka, najprej enega, potem drugega, za katera veste, da
bosta storila, kar jima ukažete. Prvega usmerite po "levičarskih" načelih in mu podarite sredstva za ustanovitev "njegove" stranke.
Prav tako financirate drugega, vendar mu rečete, naj ustanovi "desničarsko" stranko. Tako ste ustvarili dve nasprotni stranki, financirate jima propagando, volitve in njune
dejavnosti, in zaradi tega ves čas veste, kakšni so njuni načrti. Nadzorujete obe. Č e hočete, da bo ena od njiju imela prednost, ji pač dodelite več sredstev kot drugi. Obe
vodji sta prepričana, da ste na njegovi strani, in tako ste "prijatelj" obeh.
Ljudje se bodo tako zelo zapletli v to prepiranje "levičarjev" in "desničarjev", da ne bodo nikoli posumili, da bi bili za vse te zdrahe lahko odgovorni vi, njihov kralj… ljudje
vas bodo celo prosili za pomoč in nasvete.
Drugi primer: Denar
V ameriški državljanski vojni (1861 - 1865) so se severne države (ki so nasprotovale suženjstvu) borile z južnimi državami (ki so suženjstvo zagovarjale).
Pred vojno je imela družina ROTHSCHILD agente, ki so v severnih državah podžigali idejo unije. Drugi agenti pa so v južnih državah istočasno razširjali idejo odcepitve.
Ko se je vojna začela, je londonska podružnica banke Rothschild financirala sever, pariška pa jug.
Edini pravi zmagovalci v tej vojni so bili ROTHSCHILDI.
Č e povzamem:
Ustvarite spor. kjer se ljudje bojujejo med seboj in ne s tistim, ki jih je zanetil.
Nihče ne ve, da ste konflikt začeli vi.
Podpirate vse vojskujoče se strani.
Vidijo vas kot "dobrotnika", ki bi spor lahko končal.
Ker hočejo "Iluminati" obdržati nadzor v svetu, uporabljajo naslednji sistem: med ljudi in narode vcepijo toliko nesoglasij kot je le mogoče, s čimer jih ujamejo v mrežo
dezinformacij, in večini ostane neznano, kdo v resnici vleče niti. Mednarodna SKRIVNA DRUŠTVA, ki jih bomo v nadaljevanju poglobljeno raziskali, so najmočnejše orodje
za sejanje tovrstnih nesoglasij med ljudmi. Medtem ko so ti neprestano v vojni ali prisiljeni, da preko medijev o njih razmišljajo in ko se jih bodo morda konč no navelič ali, pa
bodo "prosili" za nastanek SVETOVNE VLADE, ki naj bi jim prinesla tako želeni mir.
In tukaj se razgrinja načrt. Na pomoč bodo poklicali "dobrodelno organizacijo", da bi spor končala. In kdo ima na tem planetu to vlogo? Združeni narodi (ZN)! Poglejmo si,
kdo v resnici stoji za ZN.
"Iluminati" niso kdorkoli, pač pa spadajo med najbogatejše ljudje na svetu.
Nikoli se ne razkazujejo po televiziji ali v kakem drugem mediju, saj so lastniki ne le množičnih medijev, temveč tudi tiskovnih agencij. In če se o njih karkoli izve, so
informacije nevtralne ali pa pozitivne.
Večina ne pozna niti njihovih imen. Avtorji pa, ki razkrivajo nekatere od njihovih mahinacij, niso nikoli deležni priznanja, čeprav bi si morda zaslužili Nobelovo nagrado.
Seveda bi bilo koristno, če bi se temu zoperstavili, a kako se lahko šest milijard ljudi bojuje proti nečemu, za kar sploh ne ve, da obstaja?

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:45:45

Dejstvo je, da je skoraj enako število ljudi ujetih v svoje lastne probleme, da nikoli niso imeli - ali pa so ga izgubili - pregled nad tem, kaj se na svetu dogaja. Večina je
"politično frustriranih", zato so izpregli. Do te "abstinence" je privedlo pomanjkanje časa, upadanja zanimanja in nezadostne diskriminacije, ki je posledica pomanjkljivosti
specializiranih znanj. Vendar takšno izpreganje ne bo spremenilo ničesar, nasprotno, to je natanko tisto, kar naši "čeladarji" hočejo. Vsakdo, ki se preda, jim olajša
doseganje njihovih ciljev. Zatorej je prva stvar, ki jo morate narediti ta, da se o teh dogajanjih poučite.
Ali kot je rekel velik učitelj: "Najdi resnico, zakaj resnica te bo osvobodila!"
Č loveštvo bi lahko razdelili na tri vrste: tiste, ki povzročajo, kar se dogaja, tiste, ki le opazujejo, kar se dogaja in tiste, ki se čudijo tistemu, kar se je zgodilo.

Knjiga, ki je pred vami. je "moj" prispevek k razjasnjevanju nekaterih dogajanj. Podati skuša vedenje o nekaterih stvareh, ki je prikrito zaradi tistih, ki nadzirajo dogajanja.
Bralec bi moral, če seje uvrstil v tretji razdelek, napredovati vsaj do drugega, če že ne do prvega.
Kot avtor te knjige ne predstavljam nobene interesne skupine, verske organizacije ali naroda. Sem človek, ki živi na planetu Zemlja, in zahteva pravico do lastne svobode
in svobodnega razvoja, ki mu bo omogočila, da bo lahko izpolnil svojo nalogo na tem planetu. In. ker zelo cenim mir med narodi in v medsebojnih odnosih – kot, upam,
velik del človeštva - se čutim osebno odgovornega, da soljudem predstavim informacije, ki jim bodo omogočile možnost tehtnejših odločitev.
Kar boste prebrali, najprej prežvečite in šele nato pogoltnite, saj ne gre za zgodbice, kakršne nam vsakodnevno servirajo mediji.
Vsem ljudem, ki so zadovoljni z obstoječim stanjem, pa predlagam, da na tem mestu knjigo zaprejo. Tisti pa. ki so vajeni gledati izza kulis, lahko v njej odkrijejo nekaj
daljnosežnih izzivajočih spodbud.
Kdor se vidi kot resnični najditelj resnice in ne le kot doživljenjski iskalec, bi se najbrž moral oprijeti vsakega novega znanja, ga preizkusiti in potem morda sprejeti. To bi
lahko pomenilo: če posedujemo že veliko pogledov, mnenj, ali dogmatičnih pogledov na svet, ni več prostora za novo resnico, ki morda izgleda popolnoma drugače, kot
smo si predstavljali.
Zato vas prosim, da ostanete odprti. Da za trenutek pozabite na svojo versko, politično in etnično pripadnost ter mnenja, ki jih že imate. Dokler ne preberete knjige naj
bomo zgolj ljudje, kot otroci pripravljeni na učenje.
Potrudimo se, da tukaj rečenega ne bomo primerjali s togimi pogledi ali z mnenjem nekoga drugega, raje sledimo lastni intuiciji, lastnim občutkom, in sami presodimo,
katera informacija zveni resnično - četudi nas bi morda razburila. Izključimo ustaljene načine razmišljanja, ki bi nam svetovali: "O Bog. če je vse to res, kakšen pomen ima
potem moje življenje in kakšna je moja vloga v vsem tem?'"
Brez panike, zadnje poglavje se bo na ukvarjalo tudi s tem vprašanjem.
Knjiga, ki je pred vami, zahteva od bralca, da postane samokritičen in s tem resnično odgovoren. Odkrite "astno resnico", poglobite se v razmišljanje brez predsodkov. Na
naslednjih straneh bom skušal opisati nekatera zgodovinska dejstva, ki kot takšna še niso splošno sprejeta.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:48:30

UVOD
Obstajata dve zgodovinski realnosti. Prva je splošno sprejeta, razširjena kot tako imenovano javno mnenje, ki ga povprečnemu državljanu servirajo množični mediji in s
tem. ko je zapisana, postane zgodovina. Druga pa vključuje dogodke, ki jih širši javnosti nikoli ne predstavijo. To je svet skrivnih lož in društev, ki jih povezujejo kapital,
politika, ekonomija in religija. Tu se ustvarjajo narodi, spočenjajo vojne, ustoličujejo, odstavljajo in, v primeru nepokorščine, odstranjujejo predsedniki in politični voditelji.
Č loveku, ki oblikuje svoje mnenje in poglede na svet preko informacij množičnih medijev, kot so časopis, televizija, radio, splošno dostopne knjige in
literatura, bo večina stvari, ki so predstavljene na naslednjih straneh, neznana.
Misel "tega nisem še nikoli slišal!" je razumljiva, saj tajnost delovanja skrivnih lož ostane prikrita le, če je tajna. A že sam obstoj skrivnih lož nam pove. da mora obstajati
nekaj, kar se njihovim članom zdi dovolj pomembno, da ostane skrito pred javnostjo.
Kaj bi to lahko bilo?
Kot bom pokazal, se mnogo članov različnih skrivnih društev nahaja na položajih, o katerih lahko le sanjamo. To priča v prid trditvi, da so jih do teh položajev pripeljale
skrivnosti, ki vam jih prikrivajo.
Naj navedem primer sanjskega položaja:
Ena najpomembnejših organizacij v ZDA je CFR (Council of Foreign Affairs - Svet za zunanje zadeve). V tej na pol tajni organizaciji sta najpomembnejša Rockfellerjev
sindikat in evropsko skrivno društvo z imenom COMMITTEE OF 300 (Odbor tristotih). Na seznamu članov tega odbora, sem v knjigi dr. Johna Colemana Conspirators'
Hierarehy: The Committee of 300 (Hierarhija zarotnikov: Odbor tristotih), je omenjen tudi SIR JOHN J. LOUDEN, londonski predstavnik banke N. M. Rothschild Bank,.
predsednik mednarodnega svetovalnega odbora banke Chase Manhattan Bank (Rockefeller), predsednik Royal Dneh Petroleum, direktor Shell Petroleum Co. Ltd. in
zaupnik Forodove fundacije.
To kaže moč in vplivnost ene same osebe. A kako je prišel do teh položajev? Tukaj se pokaže povezanost s skrivnimi društvi in redi, ki jim pripada. V tem primeru je to
Odbor tristotih. V njem (ki vsekakor ni najmogočnejši) je 300 oseb približno enake moči. Si lahko predstavljate, velikanski vpliv, ki ga imajo na dogajanje po svetu odločitve
in resolucije, ki jih sprejemajo na teh sestankih? Ti ljudje javnostjo nekaj prikrivajo. So seznanjeni z informacijami, ki jih mi ne poznamo: in zato imajo t.i. Iluminati
(razsvetljeni, iniciiraci), tako velik moč. Vas ne zanima, kaj skrivajo pred vami?
Skoraj vse skrivnosti so povezane s preteklostjo našega planeta, z zgodovino in izvorom človeštva (kako in kdaj?), z razlogom, zakaj smo tukaj, s tako imenovanimi NLP-ji
in posledicami njihovega obstoja. Neznani leteči predmet (NLP) je ustaljeno ime za leteče naprave z dvema nasprotno vrtečima se magnetnima poljema, v obliki cigare ali
krožnika, zemeljskega ali nezemeljskega izvora.
Predvidevam, da nekateri ne marajo kratice NLP. Zato je tako pomembno, da ste odprti za nove stvari! In NLP-ji niso nekaj novega, nasprotno. Glede njih je v Evropi prav
toliko zmede, kot povsod drugod na Zemlji. In tudi to je povezano z Iluminati. ki nadzorujejo medije! To še posebej velja za nas v Nemčiji.
Primer: V tretjem rajhu je bilo poleg THULE-GESEELSCHAFT (društvo Thule) - podrobneje ga bom predstavil pozneje - dejavno še drugo društvo, imenovano VRIL-
GESELSCHAFT. Njihova glavna dejavnost je bila gradnja NLP-jev. Za Vril so poleg Viktorja Schaubergerja in dr. W. O. Schumanna delali tudi Schriever, Habermohl,
Miethe, Epp in Belluzo. Njihovih izdelkov, foo fighter-jev, se najbrž spominjajo še živeči britanski in ameriški piloti. Po njihovih besedah se je razvoj foo-figterjev zelo
razmahnil po tem, ko je leta 1936 v Č rni Gozd padel le rahlo poškodovan izvenzemeljski krožnik. Potem ko so skrbno preučili njegov pogonski sistem, so to znanje združili
z že precej obsežnem znanju o imploziji in antigravitaciji in začeli graditi lastne prototipe. Izdelki kot Vril-7 (V7), diskasto oblikovan supersonični helikopter (ki ga ne smemo
zamenjati z V1 in V2 raketami), so bili tako osupljivi, da v primerjavi z njimi današnja super moderna letala izgledajo kot igračke. Vril-7, ki ga je razvil Richard Miethe in ga
opremil z dvanajstimi BMW 028 turbo-enotami, je na testnem poletu 14. februarja v Peenemündu, v navpičnem vzletu dosegel višino 24.200 m in hitrost 2.200 km/h. Do
konca leta 1942 so zgradili nekaj primerkov krožnega zračnega plovila RFZ-6 po imenu Haunebu II. Imel je premer 32 m, v središčni osi je bil visok 11 m. Nad tlemi je
dosegel hitrost preko 6.000 km/h.
Nepretrgoma je lahko letel 55 ur, vzletal je navpično, bil sposoben vodoravnega ali navpičnega letenja, in – najpomembnejše - lahko je manevriral pod pravim kotom
(gibanje, ki je tipično za vse NLP-je). Poznejši Vril-i so bili še uspešnejši. Že v zač etku leta 1945 jim je uspelo, da so v nekaj urah obleteli Zemljo. Veliki brat, Haunebu III, je
imel premer 120 m in v njem so bile tudi spalnice. Le pomislite: če lahko v nekaj urah obkrožite zemljo, zakaj bi potrebovali spalnico? (Ve č o Vril-gesellschafi in njihovem
delu v poglavju s tem naslovom).
Mnogi se boste zdaj gotovo vprašali: Č e je imel Hitler na razpolago vso to tehnologijo, zakaj ni zmagal? Č eprav je veliko število teh diskov pokazalo izjemne sposobnosti,
pa niso imeli nobene vojaške vrednosti. Magnetno polje, ki ga je generiral levilacijski stroj, je delovalo kot varnostni oklep okrog plovila, zaradi česar je bilo tako rekoč
neranljivo, vendar na njem niso mogli uporabljati običajnega orožja. Projekt sta nadzorovala Vril-gesellschaft in SS E IV (tajni razvojni center za alternativno energijo), ki
nista bila neposredno podrejena Hitlerju in NSDAP, in plovila niso bila namenjena za vojaško uporabo. Šele pozneje, ko se je položaj v Nemčiji poslabšal, so začeli
razmišljati o vojaški uporabi letečih krožnikov.
Nadalje večina ljudi ne ve ničesar Hitlerjevih resničnih ciljih, kje je potekalo njegovo šolanje, katerim ložam je pripadal, čigave ideologije je prevzel, kdo ga je postavil na
položaj, ki ga je imel, kdo ga je financiral in kakšni razlogi so se skrivali za drugo svetovno vojno. Hitlerjeva ideologija ni imela nič skupnega s tem, čemur danes pravimo
kruta resničnost in tistim, kar je o tretjem rajhu napisano v učbenikih. Hitlerje bil mistik in okultist in da bi razumeli, kaj se je dogajalo v tretjem rajhu, moramo upoštevati
tudi ta aspekt. Za večino materialističnih zgodovinarjev je bil nürenberški proces nekakšna zmes Grimmovih pravljic in zgodbic, ki so jih pripovedovali mentalni bolniki,
preprosto zato, ker ne razumejo vloge obtoženih. Prav tako niso imeli znanja, potrebnega za razumevanje tistega, kar so jim obtoženci povedali. Dieter Rüggeberg zadane
bistvo, ko pravi: "Le okulist lahko spozna okultista!"
Poglavji o Thule-gesellschaft in Vril-gesellschaft bosta podrobneje pojasnili ideologijo teh ljudi. Hitler in njegova skrivna društva so o človeštvu, strukturi Zemlje,
antigravitaciji in zastonj energiji vedeli več, kot nas učijo danes. Prav zato so zavezniki prepovedali vse knjige in pisanja, ki bi lahko razširjali tovrstno znanje: s tem si
zagotavljajo, da lahko še naprej manipulirajo s človeštvom. Zaveznike je najbolj zanimala tehnologija Vril-gesellschafta. Gre za najgloblje skrivnosti tretjega rajha. Najprej
so se do njihovih načrtov za izdelavo dokopali Rusi, nato pa so znanstveniki, kot sta Viktor Schauberger in Wernher von Braun, v operaciji Paperclip postali plen
Američanov. Zdaj je razvoj letečih strojev ena najbolje varovanih skrivnosti v ZDA. Zaradi njih je moral umreti J. F. Kennedy (glejte poglavje o Kennedyjevem umoru).
Vendar pa so se v tretjem rajhu lotevali tudi drugačnih eksperimentov, takšnih, ki bi kaj hitro porušili ustaljeni pogled na svet. Zato se jih bom nekaj pozneje lotil ločeno.
Zakaj večina ljudi za in še ni nikoli slišala? Na primer za nemško državo Neuschwabenland (Nova Švabija), ustanovljeno med drugo svetovno vojno na Antarktiki? Zakaj je
ameriški admiral Richard E. Byrd potreboval skoraj 4.000 oboroženih vojakov, letalonosilko in polno vojaško podporo, ko je odšel raziskovati Antarktiko? In zakaj se jih je
vrnilo le nekaj sto? Veliko odprtih vprašanj!

Zakaj je s temi dogodki seznanjeno tako malo ljudi? Zakaj jih je tako malo slišalo za izume NIKOLA TESLE: za stroje za proizvodnjo zastonj energije, za brezžično
prevajanje energije, za antigravitacijo in uravnavanje vremena s stoječimi valovi? Kakšne posledice bi imelo znanje o brezplačnih oblikah energije in o uporabi letečih
krožnikov, ki za svoje napajanje uporabljajo le magnetno polje? Še posebej, če bi bili dostopni vsakomur?? Nič več: "Prosim, napolnite rezervoar!"
Nič več onesnaževalcev, nič več onesnaževanja okolja. Nič več jedrskih central, ljudi, ki bi bili zaprti znotraj meja držav, koliko več časa bi imeli na razpolago, ker nam ne
bi bilo treba cele dneve delati za kurjavo, bencin in elektriko (v tem času bi lahko veliko razmišljali; morda o smislu življenja). In tovrstna energija v resnici obstaja.
Obstaja že najmanj devetdeset let in ves ta čas je prikrita (več o tem v Nadaljnjem branju).
Zakaj skrita? Ker energija omogoča nadzor nad ljudmi, hrano in znanjem. Č e bi znanje o teh stvareh in njihova uporaba bili dostopni vsem, potem se Iluminate ali katerikoli
drugi egoisti ne bi mogli igrati svoje igre moči. Cerkve, sekte in droge bi izgubili svojo pomembnost. Zatorej je za Iluminate nujno, da svoje skrivnosti skrbno varujejo pred
svetom, saj lahko le tako nasitijo svoj pohlep in ego.
To je bil kratek preskok na temo. ki je pokazala, da je poglavje o NLP-jih precej bolj eksplozivnega značaja in resnično kot mnogi menijo. Za strategija zasmehovanja, ki
služi anglo-ameriškim državam za razvrednotenje teme o NLP-jih v množičnih medijih, porabljajo na milijone dolarjev.
Pa še to: poglavitni zakon skrivnih lož zavezuje njihove člane, da se nikoli ne omenjajo v javnosti, včasih celo omenjanje imena lože kaznujejo s smrtjo (na primer v loži
99).
V skrivni Pitagorovi šoli so nedovoljeno omenjanje zadnjega teorema oktagon kaznovali s smrtjo. Oktagon je pomemben za razumevanje Merkabah (človeško geometrično
magnetno polje), predstavlja razsvetljenje in rešitev človeških problemov. (Mer-ka-bah = dve nasprotno vrteči se svetlobni polji, ki prenašata telo in duha =
dematerializacija in teleportacija telesa.)
Skrivnostnost je močna sila. Dovoljuje izvajanje operacij, ki jih ne morejo preprečiti vladne službe ali morebitni nasprotniki. Prav tako tudi nadzira dodeljevanje višjega
znanja med posvečenimi.
Oglejmo si ključno del iz knjige Umberta Eca, Ime rože, ko slepi opat vpraša raziskovalca Williama Baskervillskega: "Kaj pravzaprav hočeš?"
Baskerville odgovori: "Hočem grško knjigo, za katero trdiš, da ni bila nikoli napisana. Knjigo, ki se ukvarja izključno s komedijo, ki jo sovražiš prav tako kot smeh. Vendar je
verjetno edina ohranjena kopija Aristotelove druge knjige poezije.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:49:10

Baskerville odgovori: "Hočem grško knjigo, za katero trdiš, da ni bila nikoli napisana. Knjigo, ki se ukvarja izključno s komedijo, ki jo sovražiš prav tako kot smeh. Vendar je
verjetno edina ohranjena kopija Aristotelove druge knjige poezije. Mnogo knjig se ukvarja s komedijo, zakaj je ravno ta tako nevarna?"
In opat odgovori: "Ker je Aristotelova!"
Baskerville: "Zakaj te tako motijo ljudje, ki se smejejo? "
Opat: "Smeh ubija strah in brez strahu ni vere. Kdor se ne boji hudiča, ta tudi boga ne potrebuje več."
Ta stavek je mnogo bliže rešitvi številnih problemov, ki tarejo naš planet, kot pa morda verjamemo. Morda ste nekateri to že ugotovili, ali pa boste, upam. to ugotovili
kmalu. Morda bi bilo koristno prejšnji odstavek ponovno prebrati).
Kadar skrivna loža zasipa javnost s ponaredki in z njo manipulira, da bi obdržala politično in ekonomsko moč - seveda na račun drugih potem skrivnostnost, kot je pokazal
zgornji primer, postane smrtonosno orožje.
Seveda ne trdim, da so vsa skrivna društva destruktivna in zlu. Ena izmed mnogih vej prostozidarjev, ki se je razvila iz VITEZOV TEMPLJARJEV po letu 1307, ko jih je
začel zaradi pritiska francoskega kralja Filipa IV. preganjati Vatikan, na primer, ni takšna. Tisti, ki so ušli inkvizicijskemu mučenju, so se razpršili v glavnem na Portugalsko,
Anglijo in Škotsko, kjer so stoletja delali v tajnosti, da bi svetu prinesli pravico. Vendar nam zgodovina istočasno pokaže, da so skrivna društva, kot je 33. stopnja
Škotskega obreda (Schottish Rite) prostozidarjev, lahko nevarna sila, ki je zmožna ustoličevati in rušiti vlade, in ki uporablja skrivne medsebojne povezave za spreminjanje
sveta.
O Iluminatih je bilo, predvsem v angleškem jeziku, napisanih mnogo knjig. Osebno me moti, da so jih napisali fantasti, fanatični kristjani, fanatič ni mormoni, fanatične
jehove priče, fanatični desničarji ali levičarji itd., ki so pravilno ugotovili, kaj se dogaja, vendar pojasnjujejo dogodke iz ozkega zornega kota, ki jih je na koncu pripeljal do
tega. da so za krivca obdolžili le še eno skupino ali Satana. Zato sem se potrudil zbrati dejstva iz različnih virov, politike, religije in mednarodnega finanč ništva, ki so po
mojem mnenju najpomembnejša. Strnil sem jih brez ideološkega vrednotenja, tako da so sprejemljiva tudi za neverne in ostale svobodne in razmišljujoč e ljudi. S tem se
lahko ukvarja vsak, pa naj bo bele, črne ali rumene polti.
Noben avtor ne more v popolnosti uspeti pri poskusu predstavljanja zapletenih dogajanj na našem planetu, zato se v knjigi v glavnem osredotočam na to, da prikažem
interese oseb, ki jih omenjam, in kakšnih dejanj se pri uresničevanja teh svojih interesov poslužujejo.
Kot sem omenil, so Iluminati delovali že v davni preteklosti, vsaj že v sumerijiskih časih, vendar bi nas ukvarjanje s tako davno preteklostjo oddaljilo od našega namena.
Zato bomo začeli s prostozidarji. Dovolj je, da gremo le 300 let v preteklost, kajti kljub temu, da se imena in institucije s časom spreminjajo, ostaja njihovo temeljno gibalo
enako.
Ob koncu tega uvoda lahko ugotovimo, da obstaja veliko skrivnih lož in redov - in dlje - kot jih bom omenil v knjigi. Ta kompilacija naj bi vas naučila spoznavati resnično, a
prikrito dogajanje, in vas seznanila s tem, da obstajajo ljudje, katerih moč je večja kot kdaj koli prej, in katerih moralne vrednote so malce drugačne.
Knjiga naj bi vam omogočila vpogled v negativne globalne povezave. Ker pa naš svet obstaja v nasprotnostih, lahko predvidevamo, da so na drugi strani enako močni
potenciali in konstruktivne sile. Le da se večina ljudi teh sil in učinkov njihovega delovanja ne zaveda, in zaradi tega še vedno dopušča, da se z njimi manipulirajo.
Moj glavni cilj je, da prikažem pozitivne načine za zoperstavljanje tem negativnim razmeram, da se bomo lahko osvobodili in razvili nov način razumevanja kozmičnih sil
(Kozmos: grško, red), globalnega delovanja sveta, medčloveških odnosov in zvišanja osebne zavesti v skladu s prihajajočo novo dobo.
Naprošam vas, da se ne prepustite malodušnosti, če se vam bo zazdel tok informacij pretežak za hitro prebavljanje. Č e boste imel težave pri razumevanju, če se boste
izgubili v zapletih, ne preskakujte odstavkov, saj vsak od njih pomaga podati koherentno sliko. Za besedilo, ki ga morda prvi hip niste najbolje razumeli, si vzemite več
časa in ga preberite ponovno.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:49:40

Preveč lož meša štrene
Prostozidarstvo je ena od najstarejših organizacij, ki obstajajo še dandanes. Leta 1888 so med izkopavanji v libijski puščavi našli papirusni svitek, ki opisuje skrivna
srečanja skupin okoli leta 2000 pred našim štetjem. Ta bratstva so se že ukvarjala z gradnjo Salamonovega templja. Njihova takratna naloga je bila podobna, kot jo imajo
danes sindikati, vendar so že takrat imela mistično tradicijo. Namen prostozidarstva je spreminjanje človekove notranjosti skozi duhovno popolnost v razodetju Boga. Ker
prostozidarji pripadajo različnim religijam, tega svojega bogu imenujejo Veliki graditelj vseh svetov.
Nadaljnje reference najdemo v egipčanski Knjigi mrtvih in bogu Tothu, ki je bil njihov Veliki Mojster. Veliki Mojster je naziv najvišjih vodij. Duhovno znanje prostozidarjev so
zamenjali simboli, alegorijami in rituali, s katerimi so se sporazumevali. (Skrivni jezik s simboli, t. i. prostozidarski ritualni stisk roke, piramida, pentagram. uporaba števil tri.
sedem, 13 in 33 na vojaških plaščih, emblemi in današnji logotipi in imena družb).
Najpomembnejši simbol mnogih organizacij, tudi prostozidarskih, je predpasnik. Ta je sprva bil preprost in neokrašen, okrog leta 2.200 pred našim štetjem pa ga je
DUHOVŠ Č INA MELCHIZEDEKA nadomestila z belo ovčjo kožo, ki se uporablja še danes. V starem Egiptu so bogove, ki so po starem izročilu letali v Božanskih ladjah, na
stene svetišč slikali oblečeni v predpasnike. Kasneje so duhovniki nosili predpasnik kot znak predanosti tem letečim bogovom in kot znak avtoritete, ki predstavlja Boga,
vladarja ljudi. Č lani BRATSTVA KA Č E so nosili predpasnike že okrog leta 3.400 pred našim štetjem: s tem so pokazali svojo pokorščino bogovom, ki so prišli iz neba na
letečih kolesih. Dandanes nižji člani različnih lož sploh ne vedo, kakšen je bil originalen pomen predpasnika.
Pred letom 1307 so bili VITEZI TEMPLARJI - skupaj z VITEZI SV. JANEZA JERUZALEMSKEGA in delno TEVTONSKIMI VITEZI (izvorna sta bila to dobrodelna reda)
- vodilna organizacija v pripravi križarskih vojn proti muslimanom. Č eprav se ti redovi med seboj niso marali, so se v imenu krščanstva borili skupaj.
Nikakršno naključje ni, da o VITEZIH TEMPLARJIH in njihovi okultni preteklosti ni veliko znanega, saj je ta nevednost povzročena namerna - še posebej v zadnjih 150
letih. Templjarji sploh ne bi bili tako skrivnostni, če ne bi bilo vplivnih krogov, ki jim je v interesu, da zavijajo resnico v plašč skrivnostnosti.
Tako so Templjarji delili usodo s svojim Gospodom, Jezusom Kristusom. Spreobrnili in zatrli so Kristusovo učenje, ko so krščanski doktrini dodali Staro Zavezo, proti kateri
se je Kristus tako vehementno boril. Takrat se je spremenil tudi duh reda Templjarjev. V obeh primerih je bila središčna točka spreminjanja ista. Zadnje čase se je pojavilo
kar precej novih, psevdo templjarskih redov. Med njimi lahko vsekakor najdete ljudi s poštenimi nameni, a tudi šarlatane in služabnike tistega načina razmišljanja, proti
kateremu so se stari Templjarji borili. Duh Templjarjev s primesmi prostozidarjev je skrajno groteskna, a vendar so naredili prav to (naziv Viteza Templjarja v yorškem
obredu (York's Rite)).
V redu Vitezov Templjarjev izstopata dva zelo pobožna moža: Hugues de Payens in Geoffrov de St Omer, eden Frank, drugi Norman. Okrog sebe sta zbrala skupino
pristašev, ki jih je gnala vera, kakršno si danes težko predstavljamo, a je bila vendar tako značilna za srednji vek. Na božični dan leta 1117 je ta majhen krog ljudi ustanovil
skupino za zaščito romarjev v Jeruzalemu. Njihova edina želja je bila služiti Jezusu Kristusu in veri. Skupina, ki je štela devet vitezov, je bila osamljena - niso imeli ne
zaščite, ne sredstev.
Naslednjo pomlad so se odpravili k Baldvinu I., latinskemu kralju Jeruzalema, in k patriarhu. Razložili so jima svoje namene in - potem, ko so krajši čas prebivali v Nemški
hiši, bolnišnici, ki so jo upravljali Nemci - so jim kmalu dodelili prostore v starem Templju. In čeprav so po templju dobili ime VITEZI TEMPLJARJI, so sami sebe vedno
smatrali za BRATSTVO RESNI Č NEGA KRISTUSOVEGA TEMPLJA, pri čemer so v mislih imeli NOTRANJI TEMPELJ DUŠE.
Zgodovina Templjarjev bi bila precej drugačna in verjetno dokaj nepomembna, če ne bi v razvalinah Templja odkrili nekaj nadvse pomembnega. Vendar Vitezi sprva niso
vedeli, kaj bi s svojo najdbo počeli. Našli so namreč ostanke hebrejskih zapisov, resda le nekaj delčkov, vendar je vsebina teh zapisov za Templjarje in zgodovino reda
postala pomembnejša od vsega drugega. Te koščke zapisov so poslali učenemu Etiennu Hardingu, ki jih je dal prevesti. In to je bil začetek vsega, kar je sledilo. Izkazalo
se je namreč, da so bili to zapisi židovskih eschaimin (vohunov), ki so na ukaz duhovščine nadzirali "prekletega mamzerja (kurbinega sina) Jezusa" in njegovo
"bogoskrunstvo, ki ga je zagrešil nad Bogom Izraelcev". In vsebina teh poročil je v popolnem nasprotju s tistim, kar nam o tem navadno pridigajo!
Iz teh poročil je razvidno, da je Jezus hebrejskega boga imenoval JAHVEH, Satan. Židom je oč ital, da so v svojega edinega boga povzdignili samega hudič a. Ostanke
tega lahko še vedno najdemo v Janezovem Evangeliju v Novi Zavezi, kjer Jezus reče Židom: "Vi pripadate svojemu oč etu, hudič u..." (Janez 8:44). Kristusovo uč enje je
moral nekdo ponarediti!
Da bi razumeli velikanski šok, ki so ga doživeli Templjarji, se moramo spomniti njihove močne vere. Bog, za katerega je Cerkev učila, da je Kristusov oče, je po Jezusovih
besedah hudič, s katerim se je prišel bojevat na Zemljo! Proučevanje Biblije je preprostim Templjarjem kmalu razkrilo, da sta Jezusovo učenje in Stara Zaveza popolnoma
nasprotni ena drugi, in zato ne moreta soditi skupaj. Nadalje, Židi svojega boga niso nikoli imenovali oče. temveč JAHVEH in EL SHADDAI. El Shaddai pa je bil Šejtan, t. j.
padli angel! (shaddeim = izprijenost, pokvarjenost, el = arhangel. El pogosto napačno prevajajo kot Bog. Vendar pa je v orientalskih jezikih pravilna beseda za boga IL).
Ko so leta 1128 red tudi uradno osnovali (takrat je bil nekakšen njihov pokrovitelj Bernard de Clairvaux, ki je kasneje postal sveti Bernard), je skupinica ljudi že imela
skupno skrivnost: odločenost, da prodrejo do resnice o Kristusu. Do takrat so bili precej negotovi, a resnica se jim bo kmalu razkrila. Razumeti moramo trmasto odločenost
teh skoraj naivno pobožnih vitezov, katerih edini cilj je bil, da služijo svojemu Gospodu, Jezusu, in ponovno odkrijejo njegove resnične nauke. V tem ni bilo nič napačnega,
saj niso načrtovali ničesar, kar bi škodovalo drugim. Bernard jih je posvaril, da njihove ambicije niso dobrodošle in naj svojih nagibov raje ne razkrivajo drugim.
V naslednjih letih niso več našli ničesar v zvezi s prvotnimi Kristusovimi učenji. Red Templjarjev je opravljal vojaške naloge. Skrivnost je kmalu živela le še v spominih
nekaterih bratov, pretežno Provansalcev. Vsakodnevne težave življenja na vzhodu niso več dopuščale tratenje časa za skrb o skrivnosti.
Stik z islamom je prinesel nove vzgibe. Ko so se Templjarji med bojnim pohodom približevali Damasku, so se dokopali do nekaterih pisem Alija Ibn Abu Thaliba (imam Ali).
Ali v njih piše o tem, kako so nedavno spreminjali Koran, kar je povezoval tudi s spreminjanji Kristusovega evangelija. Njegove ugotovitve so posredovali v Provanso, kjer
se je ponovno prebudila stara misel o iskanju resnice o Kristusu.
Dogodki so se nato vrstili s precejšnjo naglico: dokumente so predali provansalski komandi, ki je najverjetneje izvirala iz katarskih krogov. Tako ni prav nič nenavadno, da
se poznejši Templjarji niso hoteli udeležiti križarske vojne proti Katarom. Pokazalo se je, da bil je dokument originalni Janezov evangelij, ki ga je leta 94 po Kristusu napisal
heretik Marzion. V prilogi je bilo pismo, ki je vsebovalo kratek Mazionov življenjepis. Na tem mestu moramo omeniti, da je Marzionu med letoma 90 in 130 uspelo ustanoviti
pomembno krščansko gibanje, ki pa je, potem ko so ga umorili, začelo izginjati. Marzion, ki je srečal apostola Janeza, je učil, da je Jezus Kristus inkarnacija Boga, da oče-

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:50:09

bog Jahveh ne obstaja, temveč je hebrejski bog sam Satan. Nadalje je učil, da je Jezus ljudem obljubljal samozdravljenje, za kar je bila potreben pristanek in dobra volja
posameznika, ne pa templji in cerkvena organizacija.
Takrat so ustvarili Red znotraj Reda, skupino pravih, zapriseženih marzionistov. V tej skupini znotraj Reda Templjarjev so bili predvsem Provansalci in Nemci. Večina
Vitezov Templjarjev ni vedela, zakaj so spremenili templjarski križ iz preprostega enakokrakega v Viteški Križ. V začetku ni bilo Viteškega Križa, kot ga poznamo danes.
Templjarji so na svojih belih haljah nosili preprost rdeči križ. Šele zaradi vpliva marzionistov se je pojavil marzionitski križa – križ, iz trnja - simbol Templjarjev!
V zgodnjih krščanskih časih je bil trnov križ simbol marzionistov - heretični križ. Govori se, da je evangelist Janez naredil takšen križ za sveto mati Marijo. Marzion si je
izbral rdeč trnov križ za simbol čistega krščanstva. Za iniciiranca je Viteški Križ torej simbol Marziona. V zadnjem času se je v templjarski ezoterični znano pojavil dvojni
trnov križ.
Istočasno se je pojavil templjarski bojni klic Vive Dieti Saint Amour! (živel bog svete ljubezni), ki je ponazarjal naklonjenost Kristusovemu nauku in odvrnitev od podobe
boga maščevanju iz stare zaveze.
Večina ljudi, tako tistih v, kot tistih izven Reda, seveda ni imela privilegijev, ki bi jim omogočili, da bi vse to vedeli. Še vedno ni napočil ustrezen trenutek, še vedno so
čakali na neovrgljive dokaze, ki bi jih odkrili v dokumentih iz časa zgodnjega krščanstva. In te dokumente so tudi našli, a je bilo njihovo iskanje preveč zapleteno, da bi ga
podrobneje opisoval. Naj zadostuje podatek, da sta v razvalinah Kartagine dva Templjarja našla zelo staro makronitsko skrivališče. Tam nista bila po naključju, sledila sta
potem po katerih je hodil Marzion, in so pogosto šle skozi Kartagino. Našla sta več kot le dele originalnih Janezovih in Matevževih rokopisov, pa tudi rokopis (verjetno
Marzionov), ki je vseboval grški prevod. In v tem rokopisu, v Ilu Aschera, so prepoznali resnične temelje Kristusovega učenja.
Glede Templjarskega razodetja iz leta 1236 pa je vredno omeniti, da oznanja boljše čase polnočni deželi (Nemčiji), ki naj bi dobila bodoče voditelje iz vrst vitezov
Templjarjev. Dvema vitezoma se je v Kartagini prikazal ženski lik in jima predal natanko takšno sporočilo. Zaradi te vizije so kot severno glavno mesto Nove Babilonije
ustanovili Berlin-Tempelhof (tempeljsko dvorišče).
Kakšno vero, kakšno stanje duha in kakšen svetovni nazor so v bistvu predstavljali Templjarji?
Srednjeveški vzhod je bil osnovan na treh temeljih: židovsko-krščanski religiji, finančno-tržni ekonomiji, ki je, po stari zavezi, dovoljevala odstotkovni zaslužek, in na načelu
absolutistične vladavine. Templjarji so stremeli k temu, da bi, ko bi napočil ustrezni trenutek, te temelje porušili. Židovsko-kršč ansko cerkev so hoteli nadomestiti z
zgodnjekrščansko vero, kar pomeni izključitev celotne Stare zaveze, revolucionarno spremembo finančnega in ekonomskega sistema (vključno s prepovedjo prej
omenjenih odstotkov), abolicijo absolutističnih monarhij in osnovanje aristokratsko - republikanskega sistema. Tega pa vladajoče sile seveda niso smele dopustiti, in so
Templjarje uničile.
Po padcu Jeruzalema, ki je pomenil končno zmago Muslimanov, so vitezi Reda Svetega Janeza zbežali iz svete dežele in se razpršili po mediteranskih otokih. Imena
otokov so uporabljali v svojih nazivih. Tako so se najprej imenovali RODOŠKI VITEZI in potem MALTEŠKI VITEZI. Dokler jih ni Napoleon leta 1789 premagal, so bili
močna vojaška in pomorska sila v Sredozemlju. Leta 1834 so svoj sedež prenesli v Rim in danes jih poznamo kot VLADARSKI IN VOJAŠKI MALTEŠKI RED (Malteški
Križ). Njihovi člani so bili tudi pokojni William Casey (nekdanji šef CIA. 1981 - 1987). Alexander Haig (nekdanji ameriški državni sekretar). Lee Iacocca (predsednik
korporacije Chrysler), James Buckley (Radio Free Europe), John McCone (šef CIA v času Kennedyja). Alexandre de Marenches (vodja francoske tajne službe) in Valerie
Giscard d'Estaing (nekdanji predsednik Francije).
Ker jim ni uspelo rešiti svete dežele, so Templjarji preživljali težke čase. Leta 1307 jih je na namig Filipa IV. (Lepotca - Le Bel) preganjal Vatikan. Ker jim je Filip že od
nekdaj zavidal njihovo moč in privilegije, so jih obtožili, da opravljajo satanistične obrede. Zato so Templjarji pobegnili iz Francije in si poiskali zatočišča v varnejših
državah, kot so bile Portugalska, Anglija in Škotska, kjer Vatikan ni imel tolikšnega vpliva. Nekateri so se tam pridružili že obstoječim prostozidarskim ložam in se v okrilju
novih identitet posvetili protestantski revoluciji, da bi se tako maščevali katoliški Cerkvi.
Druga skupina Templjarjev se je nastanila na Portugalskem. Tam so se spremenili v Kristusove Viteze, in papež Klemen V. jih je pozneje rehabilitiral. Ponovno so si
pridobili precej vpliva.
18. marca 1314 so na ukaz Filipa IV. pred Notredamsko katedralo v Parizu sežgali na grmadi velikega mojstra JACQUESA DE MOLAYA.
V času križarskih vojn sta obstajali še dve močni instituciji: FRAN Č IŠKANI in DOMINIKANCI. FRAN Č IŠKANI so od egiptovske bratovščine El Amarna prevzeli kuto z vrvjo
in kapuco, njihove dejavnosti so bile dokaj humane. DOMINIKANCI pa so bili orodje v rokah morda najbolj krute institucije, kar jih je ustvarilo človeštvo: katoliške
inkvizicije.
V 14. stoletju se v Nemčiji skupaj z razsvetljenimi — latinsko ILUMINATI - prvič pojavijo najvišji posvečenci BRATOVŠ Č INE KA ČE. (Biblijski izraz za kačo, nahash, izhaja
iz korena NHSH, ki pomeni dešifrirati, najti: latinski izraz illuminare pomeni razsvetliti. spoznati, vedeti). Ena najpomembnejših vej Iluminatov v Nemčiji so bili skrivnostni
pripadniki reda Križ vrtnice (rozenkrojcarji), ki gaje v 9. stoletju ustanovil Charlemagne. Prvo uradno ložo so ustanovili leta 1100 v Wormsu. Red se je pretvarjal, da pozna
skrivnost egipčanske ezoterične doktrine in (izvenzemeljski) izvor ljudi. Hvalili so se s svojimi simboli in alkimijo. Križ vrtnice je bil tesno povezana z Iluminati, zato so si z
iniciacijo v višje stopnje pogosto utrli pot mednje.
Redu Križa vrtnice le težko sledimo na njihovi poti skozi zgodovino. Večje skupine so prvih 108 let delovale javno, naslednjih 108 let pa v tajnosti. Zaradi teh izmenjujočih
se obdobij se je zdelo, da je red izginil, to pa je njihovim članom omogočilo lažje opravljanje dela.
Nekatero avtorji trdijo, da je bil red Križa vrtnice ustanovljen leta 1614, ko so v mestu Hesse izdali obvestilo o svojem nastanku, in povabili ljudi, naj se jim pridružijo. To je
bil začetek novega obdobjem v njihovem delovanju. V omenjenem dokumentu so pozivali ljudi, naj se odrečejo lažnim učiteljem, kot so papež, Aristotel in Galen (znani

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:50:51

antični zdravnik), in govorili o izmišljenih krščanskih rozenkrojcarjih - s tem so obeležili svojo ustanovitev. Danes mnogi to pogosto zmotno razumejo kot njihovo prvo
ustanovitev. Sistem z izmenjujočimi se 108-letnimi obdobji dobro služi svojemu namenu!
Danes se je red Križa vrtnice razvil v enega najbolj pozitivnih redov, ki svoje znanje uporablja za duhovno in umsko napredovanje posameznikov (AMORC - Anticquus
Mysticus Ordo Rosae Crucis = starodavni mistični red križa vrtnice).
Iluminati in Križ vrtnice so bili gonilna sila religije v letih kuge. Pridružili so se jim tudi BOŽJI PRIJATELJI, ki so uč ili o apokalipsi in zahtevali absolutno pokoršč ino svojim
pravilom. Celotno gibanje se je kasneje preneslo na RED SVETEGA JANEZA, ki ga je Albert MacKey v svoji knjigi Enciklopedija prostozidarstva (Encyclopaedia of
Freemasonry) poimenoval "prostozidarska organizacija na tajni misiji".
Tudi MARTIN LUTER je imel tesne stike tako z Iluminati kot s Križem vrtnice, o čemer so se pou čeni lahko prepričali s simbolom njegovega pečata (vrtnica in križ z
njegovima inicialkama, podobno kot pri pečatu rozenkrojcarjev). V tem času je katoliško cerkev vodil papež Leon X., sin LORENZA DI MEDICI. Slednji je bil vodja bogate
bankirske družine v Firencah. Generacijo pred njim je papež Janez XXII. družini Medici zadal nalogo, da pobira davke in desetino za cerkev. To je družini Medici
omogočilo, da je postala ena najbogatejših in najvplivnejših družin v Evropi.
LUTROV upor proti katoliški cerkvi je bil upravičen, saj je bila ta bolj podobna poslovni organizaciji, kot pa vir vere. Eden najpomembnejših reformatorjev je bil Filip Heški,
imenovan Magnanimous. ki je v Mariboru (Marburg) ustanovil prvo protestantsko univerzo in organiziral politično zvezo proti svetemu rimskemu cesarju Karlu V.
Po LUTROVI smrti je njegove zaupne prijatelje podpiral sir FRANCIS BACON, najvišji pripadnik Križa vrtnice v Angliji.
Pod KRALJEM JAMESOM I. je BACON vodil projekt pisanja avtorizirane protestantske biblije. Prvič so jo izdali leta 1611, in je postala znana kot "biblija kralja Jamesa".
Postala je najbolj razširjena različica biblije med angleško govorečimi ljudmi.
Protireformacijo pa je vodilo novo bratstvo, imenovano Jezusovo društvo, bolj znano kot JEZUITI. Te je leta 1534 ustanovil Ignacius Loyola: to je bila militantna katoliška
skrivna organizacija, ki je opravljala skrivne rituale, imela svoje simbole in iniciacijske stopnje (prisega za drugo stopnjo je zahtevala smrt vseh prostozidarjev in
protestantov. JEZUITE so poslali v Anglijo, da bi se borili proti protestantskim heretikom. Zagnano so jih iskali, z namenom, da jih kaznujejo, zato so bili prostozidarji
resnično prisiljeni delovati v tajnosti, sicer bi jih usmrtili.
Prostozidarji so v Angliji, na Škotskem in Irskem delovali v popolni tajnosti. Zavzemali so se za spoštovanje č lovekovih pravic in protestantizem. Podpisovanju MAGNE
KARTE sta prisostvovala velika mojstra prostozidarjev in vitezov Templjarjev. Različne lože so bile odgovorne za protestantsko gibanje v Angliji in Nemčiji.
Londonska prostozidarska loža je leta 1717 začela delovati javno, ker je menila, da je Anglija postala dovolj varna. To letnica v mnogih zgodovinskih knjigah omenjajo kot
začetek prostozidarjev. Uradno je podatek pravilen, vendar pa prikrito delovanje lož sega tisočletja nazaj v preteklost, a, kot sem že omenil, bi bila skrivnostnost brez
smisla, če bi danes postala splošno znanje.
Javno delovanje londonske lože je med drugimi ložami povzročilo pravo grozo. Očitali so ji izdajo. Ko pa so se nesoglasja pomirila, se je prostozidarstvo razširilo po vsej
Evropi in Novem svetu. V New Yorku so se pojavili z Deklaracijo o neodvisnosti in z "bostonsko čajanko", ki jo je organizirala BOSTONSKA ZIDARSKA LOŽA.
John Locke je pri pisanju ustave Južne Karoline uporabljal prostozidarska načela. Južna Karolina je pozneje postala zidarska utrdba. Tudi v pisanju Francisa Bacona lahko
zaznamo prostozidarsko filozofijo.
Deklaracijo o neodvisnosti so napisali in podpisali skoraj izključno sami prostozidarji. GEORGE WASHINGTON in večina njegovih generalov so bili PROSTOZIDARJI.
Brez dela, ki so ga opravili prostozidarji. Združenih držav Amerike danes ne bi bilo.

Sionske starešine in družina Rothschild

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:51:34

Še ena skrivna organizacija z ogromnim vplivom je hotela nadzirati dogodke v Angliji. Bogati židovski rabini verski in politični voditelji razseljenih Židov, so svojo
moč združili v skupini, ki je postala znana kot SIONSKE STAREŠINI (sionisti sebe smatrajo za mesijsko elita judaizma, in od vseh Židov na svetu prič akujejo, da bodo
solidarni z njihovimi cilji. Manfred Adler, Sinovi teme /The Sons of Darkness/, 2.del).
Med letoma 1640 in 1689 so SIONSKI STAREŠINE na Nizozemskem načrtovale Angleško revolucijo (strmoglavljenje Stuartov z angleškega prestola); denar so posojali
različnim strankam. Že prej so izrabili svoj vpliv, da je WILLIAM I. MOLČ EČ I, nemški princ iz hiše Nassau, najprej vodil holandsko vojsko, potem pa pod njihovim okriljem
postal W1LLIAM, ORANŽNI PRINC.
Dogovorili so se za sestanek med princem in Marijo najstarejšo hčerko YORŠKEGA VOJVODE in sestro Karla II angleškega. S privoljenjem Karlovega brata in naslednika
Jamesa II sta se W1LLAM in MARIJA leta 1677 poročila in povila sina Williama II., ki se je pozneje oženil z Marijo II., hčerko Jamesa II. Zdaj sta bili holandska in angleška
kraljevska hiša povezani, Leta 1688 so s pomočjo skupine whigovcev (liberalcev), vplivnih angleških in škotskih osebnosti, strmoglavili Stuarte, in leta 1689 je bil WILLIAM
III. ORANŽNI imenovan za KRALJA ANGLIJE.
William III., za katerega so trdili, da je bil prostozidar, je istega leta ustanovil ZVESTI ORANŽNI RED; ta je bil protikatoliški in je stremel k trdni vzpostavitvi protestantizma
v Angliji. Danes ta red še vedno obstaja, in ima na Irskem, kjer je najmočneje zastopan, okoli 100.000 članov, ki podpihujejo plamene verske vojne.
Pod kraljem Williamom III. se je Anglija zapletla v drage vojne s katoliško Francijo, zaradi česar si je nakopala visoke dolgove. Zdaj se je Williamu III. ponudila priložnost,
da sionskim starešinam povrne uslugo. S pomočjo agenta, WILLIAMA PATERSONA, je prepričal državno banko, da si je od židovskih bankirjev, ki so mu pomagali do
prestola, sposodila 1,25 milijona funtov.
Ker se je državni dolg nezadržno večal, vladi ni preostalo drugega, kot da si denar sposodi. In to pod naslednjimi pogoji:
Imena posojilodajalcev ostanejo skrivnost; dobijo dovoljenje za ustanovitev Angleške banke (Bank of England).
Direktorji te banke imajo dovoljenje za določanje zlatega standarda za papirnati denar.
Za vsak funt (0.45 kg) deponiranega zlata lahko posodijo 10 funtov papirnatega denarja.
Lahko povečajo državni dolg, denar zanj pa z neposrednimi davki poberejo od ljudstva.
S tem je bila ustanovljena prva zasebna centralna banka. ANGLEŠKA BANKA.
Takšno bančno poslovanje jim je prineslo 50-odstotni dobiček pri 5-odstotni investiciji. Plačali pa so Angleži. Posojilodajalci sploh niso bili zainteresirani, da bi bil celoten
dolg povrnjen, saj jim je zadolženost države omogočala politični vpliv.
Angleški javni dolg se je iz 1.250.000 funtov leta 1694 povečal na 16.000.000 funtov v letu 1698.
Po Williamu III. je angleški prestol nasledila HANNOVERSKA HIŠA, ki ga zaseda še danes, kajti WINDSORJI so njeni neposredni potomci, (iz Hannoverske hiše izvirajo
vsi vladarji do leta 1901, ko se je Edward VII. poročil z dansko princeso Aleksandro, in se je ime spremenilo v Saxe-Coburg-Gotha, po imenu Edwardovega nemškega
očeta. 17. julija 1917 so ime spremenili v WINDSOR, ki ga uporabljajo še danes). Razumljivo je, da mnogi Angleži niso ravno uživali pod nemško vladavino, in kar nekaj
organizacij se je trudilo, da bi prestol ponovno zasedli STUARTI. Zaradi te grožnje so hanoverci v Angliji prepovedali redno vojsko in so vojake, ki so jih potrebovali,
najemali iz svoje kneževine in od nemških prijateljev. Seveda so jih plačevali z britanskim denarjem, pri čemer so imeli največ dobička židovski bankirji. Večino plačancev
je preskrbel HEŠKO-HANAUSKI (Hess-Hanau) PRINC WILLIAM, ki je bil prav tako prijatelj Hannoverske hiše.
Prostozidarstvo je enako svoboda
Leta 1567 so se angleški prostozidarji razcepili v dve loži: York in London. Vendar pa je njihov najpomembnejši trenutek v zgodovini napočil na začetku 17. stoletja, ko je
značaj ceha prostozidarjev začel dobivati mistične in okultne razsežnosti. V ložah so odprli vrata tudi za ne-zidarjem, okoli leta 1700 je bilo teh članov skoraj 70 odstotkov.
24. junija 1717 so se v Londonu zbrali predstavniki štirih britanskih lož in ustanovili Veliko Ložo, ki so jo imenovali tudi Mother Grand Lodge of the World (velika materinska
loža sveta).
Novi sistem posvečenosti je imel tri stopnje: vajenec, pomočnik in mojster - tako imenovane modre stopnje.
Velika loža je vsekakor hotela, da člani hanoverske hiše ostanejo na britanskem prestolu; tako je bil leta 1737 posvečen v prvi dve stopnji valizijski princ Frederik. Nekateri
iz poznejših generacij hanoverijancev so se celo povzpeli do stopnje velikega mojstra (Avgustus Frederik, kralj Jurij IV., kralj Edvard VII. in kralj Jurij VI.).
Seveda pa so imeli tudi sovražnike. Leta 1688, po odstavitvi kralja Jamesa II., so Stuartovi pristaši nameravali te ponovno pripeljati na oblast. Ustanovili so nekaj skupin, ki
naj bi jim pri tem pomagale, med njimi tudi militantne JAKOBITE.
Andreu Michael Ramsay je leta 1725 v podporo Jamesu III. ustanovil novo vejo prostozidarstva. Schottish Templar Lodge (škotsko ložo templjarjev). Sprejemali so tudi
nekdanje viteze templjarje. Imeli so višje stopnje posvečenosti od Velike lože, da bi tudi s tem njene člane pritegniti v svoje vrste.
Leta 1736 so ustanovili Grand Lodge of Scotland (veliko škotsko ložo), ki je cehovski vidik skrčila na minimum in se raje posvetila misticizmu. V škotskih ložah se je
razmahnilo templjarsko prostozidarstvo, pozneje so podeljevali tudi templjarske stopnje.
Vidimo, da sta si zdaj stala nasproti dva sovražno razpoložena prostozidarska sistema, hanoverijanci iz londonske velike lože, in Stuarti, združeni v škotski templjarski loži.
Je morda kje še tretja skupina, ki bi v tem konfliktu lahko našla svoj interes?
Pa menda ne ILLUMINATI?

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:51:54

Družina Rothschild
"Dajte mi oblast nad državnim denarjem, pa mi ne bo mar, kdo oblikuje zakone!"
--Maver Amschel Rothschild (1743 - 1812)
Tajni center mednarodnega bančništva, hiša ROTHSCHILDOV, je zavita v skrivnost.
Maver Amschel Bauer, Kazar oziroma nehebrejski Žid (to bom pojasnil v naslednjem poglavju) se je rodil leta 1743 v Frankfurtu v Nemč iji. Njegov oč e je bil Moses
Amschel Bauer, potujoči posojilodajalec in zlatar iz vzhodne Evrope. Maver je kratek čas delal za banko Oppenheimer v Hanovru, nato pa odprl lokal oziroma menjalnico
na Židovski ulici v Frankfurtu. Nad vrata je obesil simbol revolucionarno usmerjenih vzhodno-evropskih Židov Kazarjev, rdeč i š it. Kmalu zatem se je Maver Amschel
č
Bauer preimenoval v Rothschilda (po nemško: rotes Schild = rdeči ščit). Njegovo podjetje je postalo znano kot hiša Rothschildov.
Maver se je poročil s šestnajstletno Gutele Schnapper, s katero sta imela pet sinov in pet hčera. Sinovi so bili Amschel, Salomon, Nathan, Kalman (Karel) in Jakob.
Njegova pot k vrhu se je začela, ko je prišel pod okrilje heško-hanavskega princa WILLIAMA IX., Skupaj sta se udeleževala prostozidarskih srečanj v Nemčiji. Princ
William, prijatelj hanoverijancev, je prejemal velike vsote denarja za heške najemniške vojake, ki so služili angleškemu (hanoverijanskemu) kralju. Te iste čete so se
pozneje borile v dolini Forge (Valley Forge) proti armadi Georga Washingtona. Rothschild je postal Williamov osebni bankir.
Ko je William zaradi političnih nestabilnosti moral pobegniti na Dansko, je pustil v Rothschildovi banki 600.000 funtov za plače vojakov. NATHAN ROTHSCHILD
(najstarejši sin Maverja Amschela) je denar odnesel v London, kjer je nameraval ustanoviti še eno banko. Zlato za varščino je preskrbela Vzhodna indijska družba (East
India Company). S posojanjem denarja za vojaške operacije WELLINGTONSKEGA VOJVODE, je Nathan ustvaril štirikratni dobiček, ki se je v prihodnosti še povečal,
predvsem z ilegalno prodajo zlata, namenjenega varščini.
Tako se je začelo kopičiti ogromno bogastvo družine Rothschild. Naslednji korak je bilo mednarodno bančništvo, vsak od sinov je ustanovil banko v različ nih državah:
Amschel v Berlinu, Salomon na Dunaju, Jakob v Parizu in Kalman v Neaplju. Salomon Rothschild je bil član prostozidarjev.
MAYER AMSCHEL ROTHSCHILD je v oporoki zapustil navodila za upravljanje družinskega bogastva. S premoženjem naj bi upravljali moški, najstarejši sin pa bi imel
odločujoč glas pri pomembnih odločitvah, v primeru nesoglasij. Računi naj bi bili tajni, predvsem pa varno skriti pred vladami.
Nekateri pravijo, da se je MAYER AMSTEL ROTHSCHILD leta 1773 na Judenstrasse (Židovska ulica) v Frankfurtu sestal z dvanajstimi vplivnimi in bogatimi židovskimi
osebami (sionske starešine), da bi skovali načrt, kako si podjarmiti celotno svetovno bogastvo.
Po Herbertu G. Dorseyu, je pogovor tekel o tem, da BANKA ANGLIJE že nadzira dobršen del angleškega bogastva, kar je dober temelj za nadzor nad celotnim svetovnim
premoženjem. Sestavili naj bi načrt in ga zapisali.
Načrt je pozneje postal znan pod imenom PROTOKOLI SIONSKIH STAREŠIN. Protokoli so obstajali že stoletja prej, vendar se zdi, da so jih ROTHSCHILDI spremenili za
potrebe tedanjega časa. Bili so tajni, dokler jih ni leta 1901 odkril ruski profesor S. Nilus, in jih je objavil pod naslovom Židovska nevarnost. Leta 1921 jih je Victor Marsden
prevedel v angleščino.
Po njegovem mnenju teh 24 protokolov odseva tudi sedanji položaj v svetu.
Protokoli sionskih starešin
Protokolov naj bi bilo 24. Za primer navajam prvih osem.
PROTOKOL 1
Brez slepomišenja se bomo pogovarjali o pravem pomenu vsake misli: s primerjanjem in sklepanjem bomo osvetlili dejstva, ki nas obkrožajo.
Začel bom s predstavitvijo sistema dveh zornih kotov, našega in tistega, ki ga imajo goyimi (gojim: živina, oznaka za nežide).
Naj poudarim, da pri večini ljudi nizkotni vzgibi prevladujejo nad višjimi, zato je najučinkovitejše vladanje z nasiljem in terorjem, ne pa z akademskimi razpravami. Vsak
človek stremi k moči, bi, če bi le mogel, postal diktator, in resni čno redki so tisti, ki ne bi bili pripravljeni žrtvovali dobrobiti vseh za svojo lastno.
Kaj omejuje žrtveno žival po imenu človek? Kaj jo je usmerjalo doslej?
Na začetku družbe je bil človek podrejen brutalni, slepi sili: pozneje zakonu, ki je ista, le zakrinkana sila. Zato sklepam, da je pravica, po naravnem zakonu, sila.
Politična svoboda je ideja, ne pa dejstvo. Vedeti moramo, kako to idejo izkoristiti, kadarkoli se za to pokaže priložnost, kako jo uporabiti kot vabo, da na svojo stran
pritegnemo množice, ki bodo premagale stranko na oblasti. Naloga je tem lažja, če je tudi nasprotnik okužen z idejo o svobodi, s tako imenovanem liberalizmom, in je,
zaradi te svoje ideje, pripravljen prepustiti del svoje moči drugemu. Tu se pokaže zmagoslavje naše teorije: popuščene vladne uzde bodo zaradi temeljnega zakona
življenja prešle v druge roke, saj slepa sila naroda ne more biti brez vodstva niti en sam dan, nova oblast pa bo nadomestila staro, ki je bila zaradi liberalizma že
oslabljena.
V sodobnem času je moč liberalnih vladarjev zamenjala moč zlata. Včasih je vladala vera. Ideje o svobodi ni mogoče uresničiti, ker je nihče ne zna uživati zmerno. Č e
prepustiš vlado ljudem, se bodo spremenili v neorganizirano množico. Tako nastane notranji konflikt, ki se nemudoma razvije v boj med razredi, kar vodi do propada
države. Tako lahko njihovo pomembnost primerjamo s pomembnostjo kupa pepela.
Najsi se država izčrpa zaradi lastnih krčev, najsi jo pod vpliv zunanjih sovražnikov pripeljejo notranja nesoglasja, v obeh primerih bo izgubljena: imeli jo bomo v oblasti.
Despotizem kapitala, ki je v naših rokah, bo zanjo rešilno bilka, ki jo bo država morala sprejeti, sicer bo poražena.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:52:12

Kdor meni, da so tovrstna stališča nemoralna, naj se vpraša: če ima vsaka država dva sovražnika, notranjega in zunanjega, in si do zunanjega jemlje pravico kakršnekoli
dejavnosti, in ne smatra za nemoralno, če proti njemu uporablja vse možne umetnije vojne: da mu skriva načrte za napad in obrambo, da ga napada ponoči, s številč no
močnejšo vojsko itd., kako lahko potem kdorkoli trdi, da je napad na notranjega sovražnika - uničevalca družbene strukture - kjer gre za enak načini bojevanja, nemoralen
in nedovoljen?
Je mogoče, da katerikoli človek z logičnim, zdravim razumom verjame, da je možno uspešno voditi množice z razumnimi nasveti in argumenti? Množice, v katerih
se rojevajo ugovori in nasprotovanja, in jih podpirajo ljudje, ki imajo le šibko zmožnost razsojanja? Ljudi v množicah vodijo nizke strasti, nepomembna prepričanja,
navade, tradicije in patetično teoretiziranje, zato postanejo žrtve družbenih razprtij, to pa ovira kakršenkoli sporazum, četudi bi bilo dovolj razumnih dokazov. Rešitve, ki
jih predlagajo množice, so odvisna od sreče ali pa od prepričanj glavnine tolpe, ki zaradi nepoznavanja političnih skrivnosti predlaga absurdne rešitve, ki vodijo v
anarhizem. Politika nima nič skupnega z moralo. Vladar, ki vlada na principu morale, ni dober politik, zato sedi na majavem prestolu. Kdor hoče vladati, se mora zanašati
tako na pretveze kot na zvijače. Cenjeni človeški lastnosti, kot sta odkritost in poštenost, sta v politiki greh, saj bosta vladarja, ki jima služi, porazila hitreje kot najmočnejš
sovražnik. Tovrstne usmeritve naj veljajo v kraljestvu goyimov, nas pa mora voditi modrost in se ne smemo pustiti ujeti tovrstnim pastem.
Naša pravica je sila. Beseda pravica je abstraktna, z ničemer podkrepljena misel. Beseda ne označuje ničesar drugega kot: daj mi tisto, kar hočem, sicer ti lahko dokažem,
da sem močnejši od tebe.
Kje se pravica začne? Kje se konča?
V vsaki državi, kjer je oblast slabo organizirana, kjer vladajo neosebni zakoni, ki so jih napisali vladarji, izgubljeni v poplavi idej o liberalnih pravicah, najdem novo pravico -
pravico močnejšega, s katero postavim nov red, nove institucije in postanem vladar tistih, ki so se vladanja zaradi svojih liberalnih pogledov prostovoljno odrekli.
Med vsemi oblikami moči bo prevladala naša, ker bo ostala skrita do trenutka, ko bo že tako okrepljena, da je ne bo mogla spodkopati nobena še tako pretkana spletka .
Iz začasnega zla, ki ga moramo zagrešiti, bo nastalo čvrsto pravilo, iz, katerega se bo razvil utečeni tok narodovega življenja, ki ga je omajala ideja liberalizma. Cilj
opravičuje sredstvo. Zato se moramo v naših načrtih osredotočiti na tisto, kar je nujno in uporabno, in ne na tisto, kar je dobro in moralno.
Pred seboj imamo načrt, ki nam kaže strateško pot s katere ne smemo skreniti, če nočemo izničiti delo in napore mnogih predhodnih generacij.
Preden podrobneje razdelamo načrt za konkretne dejavnosti, moramo doumeti podlost, zanikrnost in nestalnost množice, pomanjkanje njenih zmožnosti za razumevanje
in spoštovanje svojega življenjskega položaja, njene lastne dobrobitnosti. Razumeti moramo, da je moč množice slepa, brezčutna in nerazumna sila, na milost in nemilost
prepuščena vsakemu predlogu. Slepi ne morejo voditi slepih, ne da bi jih ugonobili. Zato tudi ljudje iz množic, pa čeprav bi morda bili geniji, ne morejo biti njeni voditelji, ker
ne razumejo politike. Takšni voditelji bi narod uničili.
Samo oseba, ki so jo že od otroštva urili za neodvisno vladanje, lahko razume besede političnega besednjaka.
Ljudje, ki so prepuščeni sami sebi, ki se razvijajo v okviru sredine, v kateri živijo, so zaradi boja za moč in spoštovanje, nemirov in konfliktov, ki so njihova nujna posledica,
obsojeni na propad. Mar je mogoče, da bi ljudske množice razsojale hladnokrvno, brez pritlehni zavisti, da bi se ukvarjale z državnimi zadevami, ki jih se ne smejo mešati z
zasebnimi interesi? So se sposobne braniti pred zunanjim sovražnikom? To ni možno, ker vsak načrt izgubi svojo trdnost, postane nerazumljiv in ga ni mogoče uresničiti,
če je razpršen na posameznikove omejene interese.
Le despotski vladar lahko izdela jasne, obsežne načrte in pravilno razdeli naloge posameznim delom državnega aparata. Zato neizogibno sledi, da je za vsako državo
edina zadovoljiva oblika vladanja tista, ki omogoča oblast v rokah samo ene, zaupanja vredne osebe. Civilizacija ne more obstajati brez absolutnega despotizma. saj
množice niso nosilec civilizacije, pač pa je to njihov vodja, kdorkoli pač že to je. Množica je divja in je pripravljena to svoje divjaštvo izživeti ob vsaki priložnosti. V trenutku,
ko se množica dokoplje do svobode, se svoboda spremeni v anarhijo, ta pa je sama po sebi najvišja oblika divjaštva.
Poglejmo si za primer samo drhal, zmedeno in opito zaradi pravice do prekomerne uporabe alkohola. To ni pot po kateri bi stopal naš narod. Otroci goyimov so zrasli v
bedake. Naši posebni agenti - domači učitelji, lakaji, guvernante v hišah bogatašev, uradniki, javne hiše, kamor goyimi pogosto zahajajo - jih že od malih nog uvajajo v
nemoralnost.
Naš moto je sila in pretveza. V politiki zmaguje samo moč, še posebej če se nahaja v talentu, ki je za državnika bistvenega pomena. Nasilje mora biti načelo, zvijačnost in
pretveze pa pravilo vlad, ki nočejo izročiti svoje krone v roke predstavnikov kakšne druge sile. To zlo je edini način za dosego želenega cilja. Zato moramo poseči po
prevarah, goljufijah in izdaji, če ti služijo doseganju naših ciljev. V politiki je treba znati zaseči tujo lastnino, če s tem dosežemo pokorščino in suverenost.
Naša država hodi po poti mirnega osvajanja in ima pravico, da grozote vojne nadomesti z manj opaznimi in primernejšimi oblikami smrtnih kazni, ki so nujne za ohranjanja
terorja, ki vodi v slepo podložnost. Pravi čna, a neusmiljena strogost je najmočnejši dejavnik moči v državi: obdržati moramo program nasilja in spletk, ne le zaradi dobi čka,
pač pa tudi zaradi dolžnosti, da zmagamo. Doktrina strogosti nam bo omogočila nadvlado nad vsemi drugimi oblikami oblasti. Spoznanje, da se ne uklonimo milosti, bo
izbrisalo vsakršno nepokorščino.
V davni preteklosti smo bili prvi, ki smo kričali svoboda, enakost, bratstvo. Neumno papagaji, ki so se od vsepovsod lepili na te vabe, so besede ponavljali za nami, in z
njimi pozabili na resnično individualno svobodo, ki so jo prej tako dobro branili pred pritiski drhali. Intelektualci, kvazi modreci goyimov, si niso znali pomagati z
abstraktnostjo teh besed: niso opazili pomenske nasprotnosti in medsebojne povezave; niso hoteli videli, da v naravi ni enakosti, zato ne more biti svobode: da je narava
sama ustvarila neenakost duha, značaj in zmožnosti, in podrejanje svojim zakonom: nikoli se niso zavedali, da je drhal slepa in da so njeni predstavniki, njihovi izbranci,
prav tako slepi kot drhal sama, da adept lahko vlada, čeprav je norec, neadept pa, čeprav morda genij, ne razume politike - vsemu temu niso goyimi posvetili nikakršne
pozornosti; a kljub temu je vladarska moč slonela na pravilu: oče je znanje o politiki predal sinu in nihče razen članov dinastije ga ni poznal, zato ga ni mogel izdati
podložnikom. Sčasoma se je pomen o pravem pomenu dinastijskega prenašanja političnega znanja izgubil in to je pripomoglo k našemu uspehu.
Zahvaljujoč našim agentom so besede svoboda, enakost, bratstvo privabile v naše vrste legije ljudi, ki so zanesenjaško mahali z našimi zastavami. Te parole so bile črv, ki
je neprestano vznemirjal goyimovo počutje in kazil mir, tišino in solidarnost. Tako so se porušili temelji goyimskih držav, kar je pripomoglo k našemu uspehu, k uničenje
privilegijev goyimske aristokracije, razreda, ki bi edini lahko narode in države zavaroval pred nami. Na ruševinah aristokracije goyimov smo postavili svojo, finančno
aristokracijo. Vstopnina v našo aristokracijo je bogastvo, ki je odvisno od nas, in znanje, za katero so zadolženi naši učenjaki.
K naši zmagi je pripomoglo dejstvo, da smo v odnosih s človekom, ki smo ga hoteli podjarmiti, vedno zaigrali na najbolj občutljive strune človeškega bitja, na pohlep,
človeško pogoltnost po materialnih dobrinah; vsaka od teh človeških slabosti je sama po sebi dovolj da paralizira človekovo pobudo, kajti človekovo voljo prepusti tistemu,
ki ga je kupil.
Abstraktna ideja svobode nam je pomagala prepričati drhal, da njihove vlade niso nič drugega kot sluge ljudi, ki so lastniki države, in jih lahko zamenjujejo, kot bi menjali
ponošeno rokavico.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:52:40

Ljudi lahko nadziramo prav zaradi te možnosti zamenjave njihovih predstavnikov, to pa smo dosegli z močjo imenovanja.
PROTOKOL 2
Za naše poslanstvo je nujno, da v vojnah nihče ne pridobi ozemlja: vojne se bodo s tem prenesle na ekonomsko področje, in narodi bodo zaradi naše pomoči, doumeli
moč naše prevlade, in s tem bosta udeleženi strani na milost in nemilost prepuščeni našim mednarodnim agenturam; Mednarodne pravice bodo imele prednost pred
pravicami naroda; pod pravicami pojmujemo dejstvo, da bodo vladale narodom na enak način kot civilni zakoni držav določajo odnose njihovih svojih podanikov.
Administratorje, ki jih bomo izbrali iz ljudstva izključno zaradi sposobnosti poslušnega služenja, ne bomo šolali v umetnostih vladanja, zato bodo zlahka postali figure v
rokah naših učenjakov in genijev, ki jih bomo od ranega otroštva vzgajali za upravljanje svetovnih poslov. Kot dobro veste, naši strokovnjaki vse potrebne informacije za
vladanje pridobijo preko naših političnih načrtov, iz resnič nih lekcij zgodovine, iz seznanjanja s celovitim dogajanjem. Goyimov ne vodi praktična, nepristranska uporaba
zgodovinskih dejstev, temveč teoretična rutina brez kritičnega razglabljanja o posledicah. Zato nam jih ni treba jemati resno - naj se zabavajo, dokler jim ne odklenka, naj
živijo v svojih praznih upanjih in spominih na svoje užitke. To bo sestavljalo glavnino tistega, v kar smo jih preprič ali, da sprejmejo kot zapoved znanosti (teorije). S
pomočjo tiska nenehno razvnemamo slepo zaupanje v te teorije. Goyimski intelektualci bodo brez vsake logične potrditve uporabljali vse znanstveno pridobljene
informacije, ki so jih naše agenture prebrisano sestavile za vzgojo njihovega mišljenja v tisto smer, ki nam ustreza.
Niti za hip naj se vam ne zdi, da so te trditve le prazne besede: pazljivo razmislite o uspehih, ki so jih prinesli darvinizem, marksizem, ničeizem. Vsekakor bi nam, Židom,
moralo biti jasno, kakšen razkrajajoč učinek so imele na goyimski svetovni nazor.
Nujno je, da upoštevamo miselnost, značaj in težnje narodov, če se hočemo izogniti napačnih političnih in administrativnih potez.
Zmagoslavje našega sistema, čigar sestavni deli so odvisni od temperamenta ljudi, se bo sesul, če ne bomo upoštevali lekcij preteklosti, osvetljenih z dejstvi sedanjosti.
Današnje države imajo na razpolago tisk, veliko moč, ki usmerja lok človeške miselnosti. Naloga tiska je, da neprestano opominja na nepogrešljive nujnosti, da omogoč a
glas človeškim tožbam, da izraža in ustvarja nezadovoljstvo. Zmagoslavje svobode govora udejani svojo inkarnacijo v tisku. Vendar goyimske države ne vedo, kako bi to
moč uporabile; in tako je prišla v naše roke. Tiska nam omogoča vplivanje na miselnost ljudi, a vendar lahko ostajamo skriti v senci; s tiskom smo našli zlato, pa čeprav
smo morali ponj v oceane krvi in solza, žrtvovati mnogo naših ljudi. Vsaka žrtev na naši strani pa je v božjih očeh vredna tisoč goyimskih.
Opomba o današnji situaciji:
Večino svetovnih novinarskih agencij nadzoruje naveza trilateralna komisija - CFR (o teh dveh organizacijah bomo govorili pozneje).
PROTOKOL 3
Danes vam lahko povem, da smo od svojih ciljev oddaljeni le še nekaj korakov. Prehoditi moramo le še kratko pot in celota se bo sestavila v krog simbolične kač e. ki
predstavlja naše ljudstvo. Ko se bo obroč zaprl, bodo vse evropske države vklenjene znotraj njegove krožnice. Današnje konstitucijske stopnice se bodo v kratkem zrušile,
saj smo jih ustvarili s pomanjkanjem natančnega ravnovesja. Goyimi imajo vtis, da so dovolj trdne in pričakujejo, da se bo tehtnica umirila. Vendar so središčne točke -
kralji na svojih prestolih - jetniki svojih predstavnikov, ki se obnašajo kot norci, zbegani od svoje mo či, s katero ravnajo nenadzorovano in neodgovorno. Moč, ki jo imajo
dolgujejo nasilju, ki je sestavni del delovanja kraljestev. Ker so odrezani od svojega ljudstva, ga kralji ne morejo več razumeti, zato krepijo obrambo pred iskalci moči. Med
preudarno vladarsko močjo in slepo ljudsko silo smo ustvarili morje, zato sta obe izgubili svoj smisel, saj sta drug brez drugega, tako slepec kot njegova palica brez moči
.
Da bi iskalce moči naščuvali k njeni zlorabi, smo vsaki sili našli njej nasprotno opozicijo in zlomili njihove liberalne težnje k neodvisnosti. Pomešali smo različne oblike
podjetništva, oborožili različne skupine, za končni cilj vseh ambicij smo določili avtoriteto. Države smo spremenili v gladiatorske arene, v katerih se bojujejo zmedene
množice ... Le še kratek čas je do tega, da bodo neredi in bankroti postali univerzalna stalnica ...
Zasedanja parlamentov in administrativnih uprav so neizčrpni čvekači spremenili v govorniška tekmovanja. Brezsramni novinarji in brezvestni pamfletisti postajajo izvršni
uradniki. Zlorabe moči institucij bodo pripeljale do tega, da se bodo pobesnele množice uprle.
Težaško garanje vklene ljudi močnejše kot suženjstvo ali tlačanstvo; izpod suženjstva se človek tako ali drugače lahko osvobodi, iz revščine in pomanjkanja pa ni poti. V
ustavo smo vključili pravice, ki se množicam zdijo bolj domišljijske kot resnične. Vse tako imenovane človeške pravice lahko obstajajo le kot ideja, ki pa v praktičnem
življenju ne more biti realizirana. Kaj pomeni proletarcu, ki cele dneve gara in nima nič od življenja, če imajo govorniki pravico do čvekanja, če imajo novinarji pravico, da
pišejo neumnosti. Proletariat nima od ustave nič drugega kot drobtinice, ki smo jim jih namenili v zameno za njihove volilne glasove, za naklonjenost tistemu, kar jim je
ukazano, za služabniško naklonjenost našim agenturam, ki smo jih povzdignili na oblast ... Republikanske pravice revežem ne pomenijo nič več kot grenke ironije, saj
zaradi nujnosti celodnevnega garanja zanje nimajo časa, po drugi strani pa nimajo zagotovljenega rednega zaslužka, ker so odvisni od stavk svojih sodelavcev ali od
zaprtja delavnic, ki si ga lahko privoščijo njihovi gospodarji.
Narodi so pod našim vodstvom uničili aristokracijo, ki je predstavljala edino zaščito in skrbnico njihovega razvoja, ki je neločljivo povezan z dobrobitjo naroda. Narodi so
padli v kremplje neusmiljenih finančnih podležev, ki so delavcev okoli vratu nadeli neusmiljene, krute jarme.
In tu se v vlogi rešiteljev pojavimo mi, ki delavcu predlagamo, naj se pridruži našim bojnim vrstam - socialistom, anarhistom, komunistom - ki jih vedno podpiramo v skladu
s slogani naših socialnih prostozidarjev: o bratskosti, solidarnosti med vsemi ljudmi. Aristokracija, ki je hotela, da delavci delajo, je bila zainteresirana, da so bili dobro
hranjeni, zdravi in močni. Naš interes pa je povsem nasproten - iztrebljanje GOYIMOV. Naša moč leži v razmerah kroničnega pomanjkanja hrane in fizične oslabelosti
delavca, saj s tem postane suženj naše volje, brez moči in energije, da bi se ji postavil po robu. Lakota ustvarja moč kapitala, ki delavcem vlada bolj zanesljivo kot moč, ki
so jo aristokraciji podeljevale legalne avtoritete kraljev.
Sodrgo bomo usmerjali z revščino, zavistjo in sovraštvom. In s pomočjo njihovih rok bomo iztrebili vse, ki nas na naši poti ovirajo.
Goyimi so pozabili, kako se razmišlja, razen v primeru, če jih k temu vzpodbudijo sugestije naših strokovnjakov. Zato ne razumejo nujnosti, ki bo pripeljala do našega
prevzema oblasti. Glavni cilj osnovnih šol je poučevanje preprostostega, resničnega znanja, osnove vseh znanj - znanje o strukturi človeškega življenja, o družbenem
obstoju, ki zahteva delitev na delavce in, posledično, obstoj razredov in različnih položajev. Vsi morajo doumeti, da zaradi razlik v objektih človeške dejavnosti ne more biti
nobene enakosti, da tisti, ki s svojimi dejanji kakorkoli kompromitira celoten razred, pred zakonom ne more biti enako kriv kot tisti, ki ne prizadene ni č drugega kot lastne
časti. Resnično znanje o družbeni strukturi, s katero goyimov ne seznanjamo, bo ljudem pokazalo, da morajo položaji in delo ostati znotraj določenega kroga, in da ni
nikakršne potrebe, da se v družbi pojavlja človeško trpljenje, kot to omogoča izobraževanje, ki se ne sklada z delom, za katerega je posameznik poklican. Po natančnem
proučevanju tega znanja se bo ljudstvo prostovoljno uklonilo avtoriteti in sprejelo položaj, ki jim gre. Pri današnji stopnji znanja in smernicam, ki smo jih namenili razvoju,
se bo v ljudeh, ki slepo zaupajo tiskanim besedam, razbohotilo sovraštvo - slepo sovraštvo do vsega, kar vidijo kot sebi nadrejeno, saj ne doumejo pravega pomena
razredov in različnosti položajev.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:53:00

Sovraštvo bo še nadalje naraslo zaradi učinkov ekonomske krize, ki bo zaustavila trgovanje na borzah in delo v industriji. S skrivnim delovanjem, z zlatom, ki ga imamo,
bomo ustvarili univerzalno ekonomsko krizo, s katero bomo v vseh evropskih državah pognali na cesto množice delavcev. Te množice bodo z užitkom prelivale kri tistih, ki
so jim v svoji nevednosti zavidali že rojstva naprej.
"Naši" bodo ostali na varnem, ker bomo vedeli kaj in kdaj se bo zgodilo, in zato poskrbeli za lastno varnost.
Prikazali smo, kako bo napredek goyime pripeljal do vladavine razuma. In naš despotizem bo natanko to: kajti s preudarnim kaznovanjem bomo znali umiriti nemire, iz
institucij pa izgnati liberalizem.
Ko bo ljudstvo spoznalo, da se je v imenu svobode uklonilo najrazličnejšim koncesijam in prizanesljivostim, bo menilo, da je postalo suveren gospod in bo odvihralo po poti
moči, a se bo seveda, kot vsak slepec, začelo spotikati, in zato hitelo iskati vodnika, saj ne bo več imelo dovolj razuma, ki bi ga pripeljal v prejšnje stanje: tako bo želelo
pomoč od nas. Spomnite se le Francoske revolucije, ki smo ji nadali naziv Velika. Skrivnosti njenega poteka so nam dobro znane, saj je bila v celoti delo naših rok.
Od takrat vodimo ljudstva od razočaranja do razočaranja, in končno se bodo odvrnili tudi od nas, ter se priklonili kralju - despotu sionske krvi, ki ga pripravljamo za ta
trenutek.
Kot mednarodna sila smo danes nepremagljivi, kajti če nas bi kdo napadel, vedno nam bodo na pomoč priskočili drugi. Le skrajna pokvarjenost goyimov, ki klečeplazijo
pred silo, naša neusmiljenost do šibkih, strogost do napak in popustljivost do zločinov, zavračanje svobodnega družbenega sistema - omogočajo našo neodvisnost.
Goyimi pa potrpežljivo trpijo pod diktatorji in prenašajo zlorabe, zaradi katerih bi moralo na morišče na desetine kraljev.
Kako lahko pojasnimo ta fenomen, te nelogičnosti, ki se jim uklanjajo ljudske množice?
Odgovor najdemo v dejstvu, da diktatorji s pomočjo svojih agentov prepričujejo ljudi, da s temi zlorabami koristijo najvišjim ciljem države - da varujejo dobrobit ljudi,
bratstvo med narodi, njihovo medsebojno solidarnost in enakost pravic. Seveda jim ne povedo, da mora biti ta enotnost dosežena le pod vladavino našega vladarja.
In tako ljudstvo obsoja tiste, ki mu služijo, oprošča krivde tistim, ki so krivi, in je čedalje bolj prepričano v to, da jim mora pustiti, da počne, kar se jim zahoče. S tem ljudstvo
uničuje vsakršno ravnovesje in omogoča ustvarjanje neredov.
Beseda svoboda je za ljudi tako zelo vabljiva, da so se v njenem imenu pripravljeni boriti za vsakršno farso, proti vsaki obliki oblasti, celo prot Bogu in zakonom narave.
Zato bomo, ko bo prišlo naše kraljestvo, besedo svoboda izbrisali iz slovarjev življenja. Uporabljali bomo zgolj princip surove sile, ki množice spreminja v krvi željne zveri.
Te živali pa potem spet zaspijo vsakokrat, ko se do sitega nalokajo krvi in takrat jih je z lahkoto mogoče zopet vkleniti v verige. Č e pa ne dobijo svojega odmerka krvi, bodo
nadaljevali z bojem.
PROTOKOL 4
Vsaka republika gre skozi različna stanja. Prvo obdobje zaznamuje noro divjanje slepih množic. Sledi obdobje demagogije, iz katere se rodi anarhija, to pa brezpogojno
vodi v despotizem - ta ni več legalen in odkrit, torej zaupanja vreden despotizem, temveč neviden in skrit, pod taktirko te ali one skrivne organizacije, ki, preko
najrazličnejših agentov, deluje izza kulis.
Kdo lahko premaga nevidno silo? Nežidovsko prostozidarstvo deluje kot filter za naš načrt, njegov obstoj ostaja za ljudske množice skrivnost. A celo svoboda je lahko
nenevarna in dobi svoj položaj v državni ekonomiji, če temelji na ljubezni do boga. na bratstvu med ljudmi, a brez ideje o enakosti, ki je v nesoglasju z zakonom kreacije, ki
pogojuje podrejenost. Takšna vera omogoča vladavino duhovništva. Ljudje bi zadovoljno in ponižno sledili vodeči roko dušnih pastirjev, božjih predstavnikov na zemlji.
Zaradi tega moramo nujno spodkopali vsako vero, izgnali iz goyimov vsakršno idejo boga in duha in na njuno mesto ustoličiti matematično natančne izračune in materialne
potrebe.
Goyima je treba usmeriti k industriji in trgovini. Tako se bodo narodi izgubili v neprestanem pehanju za dobička in v tej tekmi za dobrinami prezrli skupnega sovražnika. A
ponovno: da svoboda ne bi za vselej razkrojila in uničila goyimskih skupnosti, moramo industrijo zasnovati na špekulacijah. Tako bodo vsi njeni izdelki prišli v naše roke.
Okrepljen boj za nadvlado in ekonomski šoki bodo ustvarili - so že ustvarili - razočarane, hladne in brezsrčne skupnosti. Te bodo gojile močan odpor do visoke politike in
do religije. Njihov edini vodič je dobiček, ki ga bodo povzdignili v kult. Usodna ura pa bo napočila, ko bo nižji razred goyimov, ne zaradi kakršnihkoli svetlih vzgibov,
temveč zgolj iz sovraštva do privilegirancev, sledil našemu vodstvu proti našim tekmecem, goyimskim intelektualcem.
PROTOKOL 5
Kakšna oblika administrativnega vladanja lahko obstaja v skupnosti, v kateri se je korupcija zalezla že v vse pore njenega delovanja, kjer je pot do bogastva možna le s
podlimi ukanami, kjer vlada razpuščenost, kjer je potrebno vzdrževati moralo s kaznimi in ostrimi zakoni, in ne z prostovoljno sprejetimi načeli: kjer so vero in domovino
izbrisala kozmopolitanska prepričanja? Je v teh skupnostih mogoča še kakšna druga oblika vladanja razen despotizma? Okrepili bomo centralizem, s čimer bomo nadzirali
moč skupnosti. Z zakoni bomo regulirali dejanja političnega življenja. Ti zakoni bodo sčasoma ukinili vsakršno popustljivost in svoboščine, oblikovalo se bo kraljestvo
veličastnih razmer, ki bo sposobno uničiti kateregakoli goyima, ki bi se uprl z dejanjem ali z besedo.
Morda menite, da despotizem o katerem govorim, pri današnji stopnji napredka ni mogoč, a dokazal vam bom, da temu ni tako.
V časih, ko so ljudje v kralju videli čisto manifestacijo božje volje, so se njegovi despotski moči pokorili brez vprašanj: vendar so od dne, ko smo jim pokazali možnost
lastnih svoboščin, na lastnike prestolov začeli gledati kot na navadne smrtnike. Ko smo jih nadalje oropali tudi vere v boga, je na ulice prihrumela mogočna moč, ki smo jo
zajeli.
Še več, umetnost usmerjanja množic in posameznikov z manipulacijo razumskih teorij in besedičenjem, z splošno ureditvijo življenja in raznimi vrstami izgovorov, ki jih
goyim v resnici ne razume, je plod strokovnjakov naših administrativnih možganov. Vzgojeni ob analizah, opazovanjih, preračunavanju - v tovrstnih spretnostih nimamo
tekmeca, kakor tudi ne pri načrtovanju političnih akcij in solidarnosti. V tem pogledu bi se z nami lahko primerjali le jezuiti, a nam jih je v oč eh nekritične množice uspelo
diskreditirati. Svetu je najbrž vseeno, kdo je njegov suvereni vladar: ali je to katoliška glava ali pa tiran sionske krvi! Vendar pa je za nas, izbrano ljudstvo, to dejstvo
seveda bistvenega pomena.
Začasno bi najbrž lahko uspešno delovali s koalicijo vseh GOYIMOV; vendar nas pred to nevarnostjo ščitijo najglobje ukoreninjeni nesporazumi med njihovimi skupinami.
Z verskimi in rasnimi sovraštvi, ki smo jih v zadnjih dvajsetih stoletjih razvili do veličastnih razsežnosti, smo naščuvali narod proti narodu, človeka proti človeku. Zato ni
države na svetu, ki bi v primeru vojne dobila podporo vseh. Premočni smo - in naši moči ni konca. Narodi se ne morejo dogovorili o ničemer, ne da bi pri tem skrivoma
sodelovali tudi mi.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:53:22

Per me regens regnat - kralj vlada preko mene. Preroki pa so povedali, da smo izbrani od boga samega, da vladamo zemlji. Bog nam je priskrbel genialnost, s katero smo
lahko kos svoji nalogi. Č e bi nasprotni tabor imel genija, ki bi se boril proti nam, bi bil to le zelenec, ki ne bi predstavljal resnega nasprotnika. Mehanizem držav poganja
stroj, ki je v naših rokah, in ta stroj državne mašinerije je zlato. Politična ekonomija, ki so si jo kot znanost izmislili naši učeni starešine, je kapital povzdigovala v kraljevske
višave.
Č e naj kapital neovirano sodeluje, mora imeti proste roke za ustvarjanje industrijskega in trgovinskega monopola: to že na vseh koncih sveta izvaja naša nevidna roka. Ta
svoboda bo dala industrialcem politično moč, kar bo pripomoglo k zasužnjenju ljudi. Danes je bolj pomembno, da ljudi razorožimo, kot pa da jih vodimo v vojne; bolj
pomembno je, da razplamtele strasti izkoristimo zase, kot pa da jih gasimo; bolj pomembno je, da sledimo idejam drugih in jih razlagamo tako, kot nam ustreza, kot pa da
jih izkoreninimo. Temeljni princip našega vodenja je: oslabiti ljudski intelekt z neprestanim kritiziranjem: ga voditi v smeri, ki onemogočajo resno razmišljanje, ki bi lahko
povzročilo odpor: usmerjati sile v navidezne boje praznih besedičenj.
Ljudje so od nekdaj sprejemali zahteve po dejanjih, saj so zadovoljni s predstavo in le redko preverjajo vsebino, če le obljubam sledi tudi dejanje. Zato bomo ustanovili
institucije, ki bodo skrbele za pompozno propagando, s tem ustvarjale vtis o svoji težnji k napredku.
Prevzeti moramo liberalno fizionomijo v vseh usmeritvah, tej fizionomiji pa bomo podelili glas govorcev, ki bodo neprenehoma govorili, kar bo pripeljalo poslušalce do tega,
da bodo izgubljali živce do govorništva čutili le še gnus.
Da bi javno mnenje prišlo v naše roke, ga moramo zasuti z neskončnim številom nasprotujočih si mnenj, dokler ne bodo goyimi v tej poplavi nesmisla izgubili glave in
ugotovili, da je še najbolje, če o politiki nimajo nikakršnega mnenja, ki tako ali tako ni namenjena temu, da bi jo ljudje razumeli, saj jo že razumejo tisti, ki jih vodijo. To je
prva skrivnost.
Druga skrivnost, nujna za uspešnost našega vladanja, je naslednja: neuspehe naroda, njegove navade, strasti, pogoje v katerih živi, bomo razbohotili do takšnih mer, da
nihče več ne bo razumel, kje v nastalem kaosu je njegovo mesto. Zato se ljudje med seboj ne bodo razumeli. V vse družbene skupine bomo zasejali razdor, kar bo
onemogočilo delovanje tistih sil, ki se nam še vedno nočejo podrediti. To bo onemogočilo kakršnokoli osebno iniciativo, ki bi lahko imela za nas negativni učinek. Nič ni bolj
nevarnega kot osebna iniciativa genija. Je močnejša kot milijon ljudi, med katerimi vlada nesoglasje. Šolanje goyimov moramo usmeriti tako, da bodo obupano dvignili roke
od vsakega dejanja, ki bi zahtevalo osebno iniciativo. Velik napor svobodnega delovanja slabi posameznika, ker se nenehno srečuje s svobodo drugih. Iz teh trkov izhajajo
hudi moralni šoki. razočaranja, neuspehi. Z vsemi temi sredstvi bomo goyime prisilili, da nam bodo nudili takšno mednarodno moč, ki nam bo že s svojim položajem
pomagala absorbirati vse državne sile sveta in oblikovati nadvlado. Današnje vlade bomo zamenjali s strašilom, ki ga bodo imenovali nad-vladna administracija. Njene
lovke se bodo razrasle v vse smeri, v tako orjaških razsežnostih, da ji podjarmljenje narodov celotnega sveta ne bo moglo spodleteti.
PROTOKOL 6
Kmalu bomo začeli ustanavljati velike monopole, kjer bo zbrano ogromno bogastvo, od katerega bodo odvisna tudi bogastva goyimov, ki bodo po političnem zlomu
propadli skupaj z zadolženimi državami ...
Razviti moramo pomen naše nad-vlade do tolikšne mere, da bo pomenila zaščitnika in dobrotnika vsem tistim, ki se ji bodo prostovoljno podredili.
Aristokracija kot politična moč goyimov je mrtva - ni nam je več treba upoštevati; vendar nam kot lastniki še vedno lahko škodijo, ker zadovoljujejo svoje potrebe z lastnim
delom in izdelki. Zato je za bistveno, da jih za vsako ceno razlastimo. To bo najlažje doseči z višanjem bremen za nepremičnine - to jim bo nakopalo dolgove.
Goyimska aristokracija bo hitro pogorela, saj je dedno obremenjena in nesposobna, da bi bila zadovoljna z malim.
Istočasno moramo intenzivno nadzirati trgovino in industrijo, še najbolj pa špekulacijo, ta bo pomenila protiutež industriji; odsotnost špekulativne industrije bi povečala
zasebni kapital in služila pri obnovi kmetijstva, saj bi zemljo razbremenila bančnih dolgov. Naš namen je, da industrija iz zemlje črpa tako delovno silo kot kapital, poleni pa
s pomočjo špekuliranja v naše roke prenesla denar, kar bo vse goyime spremenilo v proletarce. Tako se nam bodo ti uklonili, če ne zaradi drugega že zaradi golega
preživetja.
Propad goyimske industrije bomo dosegli s pomočjo razkošja, na katerega smo jih že privzgojili; zviševali bomo plače, to pa delavcem ne bo v korist, saj bomo s pretvezo,
da kmetijstvo in živinoreja proizvajata vse manj, zviševali tudi cene osnovnih življenjskih potrebščin; nadalje bomo spodkopali vire proizvodnje s tem, da bomo delavce
navadili na anarhijo in pijančevanje in s tem sčasoma iztrebili vse izobražene goyime.
Da goyimi tega ne bodo prehitro odkrili, bomo naša dejanja prikazovali kot vdano, navdušeno željo služiti delavskemu razredu in velikim načelom politične ekonomije.
PROTOKOL 7
Krepitev oborožitve in ječanje policijskih enot sta bistvena za izpolnitev omenjenih načrtov. Doseči moramo, da bodo v vseh državah sveta, razen v naši, le množice
proletarcev in nekaj milijonarjev, ki bodo ščitili naše interese, ter policija in vojaki.
Po vsej Evropi in tudi ostalih kontinentih moramo ustvariti nemire, razprtije in sovražnost. S tem si pridobimo dvakratno prednost: nadzorujemo države, ker se zavedajo, da
smo kadarkoli sposobni ustvariti nemir ali mir in drugič, s političnimi in ekonomskimi pogodbami ter s posojili bomo nadzirali državne resorje. Za uspeh moramo biti med
pogajanji in dogovarjanji pretkani in bistroumni, kar pa se tiče uradnega jezika, se bomo držali nasprotne taktike in si nadeli krinko poštenosti in pohlevnosti. Na ta način
nas bodo narodi in vlade goyimov, ki smo jih naučili, da znajo opažati le zunanjost dogajanj, sprejeli kot dobrotnike in rešitelje človeške vrste.
Na vsako dejanje katerekoli opozicije, ki bi se nam upala upreti, moramo biti sposobni odgovoriti z vojno. Č e pa bi se proti nam povezalo več držav, moramo biti
pripravljeni na vsesplošno vojno.
Glavni dejavnik političnega uspeha je skrivnost, kako se stvari lotiti: ni potrebno, da se svet strinja z dejanji diplomata.
Goyimske vlade moramo prisiliti, da delujejo v skladu z našim načrtom. Približujemo se njegovi izpolnitvi, ki ga bomo ob pomoči velike sile — tiska. ki je. z nekaj manjšimi
izjemami, izključno v naših rokah, uporabili za nadzor nad ljudmi.
PROTOKOL 8
Oborožiti se moramo z istim orožjem, kot bi ga naši nasprotniki mogli uporabiti proti nam. Do potankosti moramo preučiti uporabo zakonov za tiste primere, ko bomo morali
izrekati sodbe, ki bodo na prvi pogled delovale drzno in nepravično, saj je pomembno, da tovrstne rešitve pripravimo vnaprej in jih skrijemo za izrazi, oblečenem v pravno
obleko. Naš direktorat se mora obkrožiti z vsemi silami civilizacije, s katerimi bo moral delati. Oborožil se bo s publicisti, odvetniki, administratorji, diplomati in z ljudmi, ki so
končali posebno izobraževanje v naših posebnih šolah. Ti bodo poznali vse skrivnosti družbenih struktur, poznali bodo jezik politične abecede; seznanjeni bodo s temno
stranjo človeške narave, vključno z vsemi čustvenimi intrigami, ki jih bodo morali znati uporabiti: nagnjenja, pomanjkljivosti, pregrehe in kvalitete, posebnosti posameznih
razredov in položajev. Ni mi treba poudariti, da bomo talentirane asistente oblasti, o katerih govorim, izbrali izmed goyimov samih. V poštev pridejo predvsem tisti, ki so

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:53:40

svoja administrativna dela vajeni delati brez razmišljanja o cilju, in se nikoli ne vprašajo, zakaj je njihovo delo sploh potrebno. Goyimska administracija podpisuje
dokumente, ne da bi jih poprej prebrala, in dela zaradi osebnih koristi ali ambicij.
Našo vlado bomo oborožili z množico ekonomistov. Prav zato se Židi tako zelo posveč ajo ekonomskim znanostim. V svojih vrstah bomo imeli celo vrsto bankirjev,
industrialcev, kapitalistov in - najpomembneje - milijonarjev, ker bomo v bistvu vse urejevali s številkami.
Dokler ne bo možno na zaupanja vredne položaje varno postaviti naših bratov, bomo na njih začasno namestili osebe, katerih preteklost in ugled zagotavljata, da je med
njimi in ljudstvom prepad.
Židovski anti-semitizem in Talmud
Protokoli naj bi bili židovskega izvora. Dokaz za to obstaja v eni od najstarejših knjig na svetu, prodanih v milijonih izvodov - to je židovski TALMUD!
Vse, kar je napisano v protokolih, lahko najdemo tudi v Talmudu.
Semitizem oz. anti-semitizem nima skoraj nič skupnega z Židi! »Kaj? O č em vendar govoriš?« ste pomislili nekateri.
Ponovno, ne pogoltnite takoj kar vam govorijo (predvsem židovski) javni mediji. Preberite si nekaj zgodovinskih knjig. Judovsko enciklopedijo, in se oborožite z znanjem
sami s svojim raziskovanjem!
Naj omenim le z nekaj kratkih odlomkov. Des Griffin je opravil obsežne raziskave za svojo knjigo Antisemitizem in babilonska zveza (Anti-Semitism and Babylonian
Connection).
Zaradi nenehne sionistične propagande velika večina Nemcev, pa tudi Američanov, verjame, da se beseda semit skoraj izključno nanaša na Žide, vendar je resnica
drugačna!
Zanimivost: Besed semit, semitizem in antisemitizem sploh ni v Websterjevem slovarju iz leta 1928 (Noah Webster's American Dictionary of the English Language).
Skovali so jih šele proti koncu prejšnjega stoletja. Torej, kdo so semiti?
Po uglednem Oksfordskem slovarju (Oxford Universal Dictionary) iz leta 1944 (str. 1838), semiti pripadaja rasi, ki vključuje večino narodov, omenjenih v Genezi 10 kot
potomce Shema, Noetovega sina. To so: Arabci, Hebrejci, Asirci in Armenci; semitski jezik je njihov materin jezik.
Seveda bi večina ljudi na svetu na vprašanje, ali so današnji Židi hebrejskega oziroma semitskega izvora odgovorila z odloč nim »da«! A to preprosto ni res. Sodobni Židi
nimajo nič skupnega s Hebrejci iz biblijskih časov. Že desetletja nihč e niti ne pomisli, da bi podvomili v to temeljno predpostavko.
Pravzaprav je zgodovinsko dejstvo, da okoli 95 odstotkov sodobnih Židov ni semitskega porekla. So turškega porekla - tako imenovani Kazarji.
»Kazarji ne izvirajo iz Jordanije, temveč iz porečja Volge, ne iz Kanaaana, temveč izza Kavkazja. Genetsko so bolj povezani s Huni, Ogri in Madžari kot pa z Abrahamom,
Izakom in Jakobom. Zgodba kazarskega cesarstva, kot se počasi kaže, se začenja razkrivati kot ene najbolj krutih prevar, kar jih je bilo v zgodovini.« (Arthur Koestler,
Trinajsto pleme /The Thirteenth Tribe/).
Kratka zgodovina Kazarjev:
»Sodobni Židi se delijo v dve glavni struji: Separdime in Askenazime. Separdimi so potomci Židov, ki so že od pradavnine živeli v Španiji (hebrejsko: Sepharad), dokler jih
niso proti koncu petnajstega stoletja izgnali. Po oceni iz leta 1960, je Separdimov okoli 500.000. Askenazimov ali kazarskih Židov je bilo ob istem č asu okoli 1 1 milijonov.«
(Trinajsto pleme. str. 181).
Judovska enciklopedija o Kazarjih navaja: »Chazars (črkovanje ni vedno enako): Ljudje, turškega izvora, katerih življenje in zgodovina se prepletata z samim začetkom
židovske zgodovine v Rusiji. ... preganjani od nomadskih plemen in z lastno željo po plenjenju in maščevanju. V drugi polovici šestega stoletja so se Kazarji premaknili
proti zahodu ... kazarsko kraljestvo je bilo trdno usidrano v večjem delu južne Rusije precej preden so Vagarijanci ustanovili Rusko monarhijo. (855 n. š.) ... V tem času je
bilo Kazarsko kraljestvo na višku svoje moči in v nenehnih vojnah. Ob koncu osmega stoletja ....je kazarski kralj s svojimi velikaši in večje število njegovih poganov sprejeli
židovsko vero. (Obdani s Kristjani na levi in Muslimani na desni naj bi sprejeli eno od teh dveh ver, kralj pa je iz protesta izbral židovsko vero). Židovska populacija na
celotnem področju, kjer so živeli Kazarji. je morala biti v obdobju med sedmim in osmim stoletjem precejšnja. Okoli devetega stoletja se že zdi, da so vsi Kazarji bili Židi,
čeprav so židovsko vero sprejeli le kratek čas pred tem. Eden od naslednikov Bulana, po imenu Obadija, je prenovil kraljestvo in okrepil židovsko vero.
Povabil je židovske učenjake, da se nastanijo na njegovem ozemlju ter ustanovijo sinagoge in šole. Ljudi so poučevali Biblijo, Mišno in Talmud ter kantorsko božjo
službo ... Za svoje spise so Kazarji uporabljali hebrejsko pisavo ...prevladoval je kazarski jezik...
Ruski Varangianci so se naselili v Kijevu ... do zadnje velikega obračuna s Kazarci, ko so jih po težkem boju premagali. Štiri leta pozneje so Rusi osvojili celotno kazarsko
ozemlje vzhodno od reke Azov. Precej članov kazarske kraljeve družine je emigriralo v Španijo ... Nekateri so šli na Madžarsko, večina ljudi pa je ostala v svoji rodni
domovini« (Judovska enciklopedija. IV. knjiga, članek o Kazarjih. str. 1-5).
Obadija je nasledila dolga vrsta naslednikov, čaganov (kraljev), kajti po temeljnem državnem zakonu so lahko prestol zasedli le židovski vladarji.
Tako smo iz židovskih virov izvedeli, da večina današnjih Židov ne more trditi, da so potomci prvotnih Hebrejcev, in zato morebitnih dedič ev Palestine. Zaradi tega dejstva
se izraz »antisemitizem« ne nanaša na sodobne Žide. Benjamin Freedman, Žid, ki je osebno poznal več ino najvplivnejših sionistov v tridesetih in štiridesetih letih
preteklega stoletja, odkrito pokaže s prstom na resničen namen uporabe izraza »antisemitizem«. Trdi. »da bi moral biti odstranjen iz angleškega jezika. »Antisemitizem«
služi danes le enemu namenu. Uporablja se ga kot žalitev. Ko imajo tako imenovani Židi obč utek, da nekdo nasprotuje kakšnemu njihovemu cilju, svoje žrtve osramotijo z
oznako »antisemit« ali »antisemitski« (Dejstva so dejstva /Facts are Facts/), Benjamin Freedman. str. 73)
Dogodki v tretjem rajhu prav tako niso nujno povezani z »antisemitizmom«, temveč z »antikazarizmom« in »antitalmudizinom« (posebno »zakonom mozaika«), kar bi znal
pojasniti kakšen član SS (če je še živ). Kmalu vam bom med vsemi temi izrazi nakazal nekaj smeri.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:54:02

Najbolj poznana in vplivna kazarska družina je družina Rothschild, poimenovana po rdečem ščitu, ki je simbol Kazarjev. Ima to kak smisel? Bolj ko se bomo bližali koncu
knjige, bolj bodo stvari postajale jasne.
Za zdaj je pomembno, da vemo, da sodobni Židi niso hebrejskega porekla, in zato niso nikoli imeli in nikoli ne bodo imeli pravice zahtevati palestinskega ozemlja. Izraelska
država je popolnoma nelegalna, tudi če bi Židi bili hebrejskega porekla. A več o tem boste prebrali v poglavjih, ki sledijo.
Da končam: najbolj »antisemitski« so najverjetneje sodobni Židi sami. Zakaj? Ker sovražijo in se borijo proti Arabcem, ki so v resnici semitskega porekla, kjerkoli in
kadarkoli je to mogoče! Zatorej so »Arabci« »antikazarji« ali »antižidovski« in Židi »antisemiti«!
Premislite! Včasih je resnica nadvse neprijetna.
Talmud - kako prikupna knjiga!
Preden preberete naslednje poglavje, naj zelo jasno poudarim, da nimam niti najmanjšega namena nastopati proti katerikoli rasi ali ljudem, ali določiti za krivca določen
krog ljudi. Želim le razumeti njihov sistem vrednot. To poglavje vas bo vznemirilo, prav tako kot vedno znova vznemirja tudi mene. Nisem ga pisal z zadovoljstvom in ta
tema mi ni niti najmanj pri srcu, a je nadvse pomembna za razumevanje dogajanja na našem planetu. Č e hočete razumeti zakaj so Hitler, Benjamin Franklin, George
Washington, Martin Luther in mnogi drugi preganjali Žide, se morate s tem seznaniti. Zato se prosim, ne jezite name, ker to stvar razkrivam.
Vsi viri iz tega poglavja so židovskega izvora.
Poglejmo si nekaj odlomkov iz Talmuda (prevedenih iz nemške verzije), da bomo razumeli, zakaj so barbarski Kazarci nenadoma hoteli postati »verniki Talmuda«, in da
bomo morda razumeli, zakaj so Žide nenehno preganjali, kjerkoli so se nahajali.
»Le Židi so ljudje, ne-Židi niso ljudje, temveč drhal (goyim = č loveška drhal, živina); (Kerithuth 6b stran 78. Jebhammoth 61a) (IV. str. 3)
»Ne-Židi so bili ustvarjeni, da služijo Židom kot sužnji.« (Midrasch Talpiot225)
»Ne-Židov se je treba izogibati bolj kot bolnih svinj.« Orach Chaiim 57. 6a)
»Spolni akt z ne-Židom je kot spolni akt z živalmi.« (Kethuboth 3b)
»Število ne-židovskih rojstev je treba množično zatirati.« (Zohar II. 4b)
»Tako kot se da nadomestiti zgubljene krave in osle, tako se more nadomestiti tudi mrtve ne-Žide.« (Iore Dea 337, 1)
»Prisoliti zaušnico Židu, je kot prisoliti zaušnico bogu.« (Sanherdin 58b) VI. str. 10)
»Bog (Jahve) se nikoli na jezi na Žide, temveč le na ne-Žide.« (Talmud IV/ 8/ 4a)
» Č lovek (Žid) mora vsak dan trikrat moliti, kajti bog ga ni ustvaril za goyima, ne za žensko ali nevedneža.« (Talmud V/ 2/ 43b + 44a)
»Kamorkoli pride (Žid) bo postal knez gospodarjev.« (Sanhedrin 104a)
»Jaz (Jahve) te postavljam (judovstvo) za prednika narodov, te postavljam za izbrano ljudstvo, te postavljam za kralja narodov, te postavljam za ljubljenega med narodi, te
postavljam za najboljšega med narodi, te postavljam za zaupnika med narodi.« (Shabbat 105a)
»Ne-Židu Žid ne zakrivi prešuštva ... Kaznivo za Žida je le prešuštvo do svojega bližnjega, to je z ženo Žida. Nežidovske žene ne štejejo.« (Talmud IV/ 4/ 52b)
»Goyimi nimajo žen, one v resnici niso njihove žene.« (Talmud IV/4/81 +82ab)
»Vi (Židi) ste mene, Jahveja. naredili za edinega pravega gospoda na svetu, zato bom jaz vas naredil za edinega vladarja na svetu.«
»Židi morajo vedno poskušati prevarati ne-Žide.« (Zohar I. 168a)
»Trguj z ne-Židi, č e morajo za to plač evati denar.« (Abhodah Zarah 2aT)
»Ne-Židovsko posest pripada Židu, ki jo prvi uporabi.« (Babba Bathra 54b)
» Č e sta dva Žida prevarala ne-Žida, si morata razdeliti dobi ek.« (Chochen Ham 183,7)
č
»Vsakemu Židu je dovoljena uporaba laži in krive prisege, da bi unič il ne-Žida. (Babha Kama 113a)
»Goyimova lastnina je kot puščava brez lastnika in vsakdo (vsak Žid), ki jo zapleni, si jo s tem pridobi.« (Talmud IV/ 3/ 54b)
»Židu je dovoljeno izkorišč ati napake ne-Žida in ga prevarati.« (Talmud IV/ 1/113b)
»Židu je dovoljeno odirati ne-Žida.« (Talmud IV/ 2/ 70b)
»Ko bo prišel Mesija, bodo vsi sužnji Židov.« (Erubin 43 b)
Lahko razumele kralje, ki so izganjali Žide iz svojih dežel? Ne govorim o obič ajnem Židu, kot o obi ajnem kristjanu ali muslimanu, temve o tistih z mo jo. In ti verjamejo v
č
č
č
nesmisel, ki ste ga pravkar prebrali.
Č e hočemo razumeti, zakaj imamo na našem planetu vojne, vojne, ki so načrtovane za mnogo stoletij vnaprej, in zakaj Iluminatom ni mar, da je v teh vojnah pobitih na
milijoni ljudi najrazličnejših narodnosti, morate razumeti, da v očeh verujočega kazarsko-židovskega bankirja NOBEN Č LOVEK ne umre v vojnah med državami, temveč le
goyimi. V očeh Žida, ki verjame v zakon Mozaika, (ki ste ga malo prej prebrali) so le Židi ljudje, vsi ostali pa le živina, in je treba z njimi tudi ravnati kot z živino, ker boljšega
niso vrediti.
Živina nima nobene lastnine niti paravice, da bi karkoli imela, živina se ne more poroč iti, zato lahko kot v Talmud verujoč i Žid živino varaš.
Ne verjamete? No, vprašajte kakšnega rabina. Jaz, sem ga, in dobil odgovor: »Seveda! Mi smo izbrano ljudstvo! Ti si goy (ednina za goyim).«

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:54:23

To ne pomeni, da vsak Žid verjame v Talmud in mozaiški zakon, prav tako kot vsak kršč anski otrok ne verjame v kršč anstvo. V tej knjigi se osredotoč amo le na tiste, ki
verjamejo vrsticam, ki ste jih pravkar prebrali, in zanima nas, kaj ti ljudje zaradi te vere po čno.
Mislite, da se to, kar sem pravkar napisal in vam prikazal iz Talmuda nahaja le v glavah nekaterih nacističnih Nemcev, »podlih fantih« tega planeta? Potem ste kilometre
daleč od resnice.
Talmud, najvišja avtoriteta ortodoksnega Židovstva, se pogreza v globine moralne in duhovne izprijenosti. Kamorkoli so šli, so »mozaikovci« in »talmudovci« zasloveli
zaradi svoje izprijene iznajdljivosti v izkoriščanju tistih, s katerimi so prišli v stik. Bali so se jih in prezirali. Zaradi njihovih spletk so jih izganjali iz ene države za drugo.
Žide so izgnali iz Anglije leta 1290 (vrnili so se l. 1655), iz Francije l. 1306 (vrnili so se okoli 1682), Madžarske, 1360 - 1582, Belgije, 1370 - 1700, Slovaške, 1380 - 1744.
Prav tako so jih izgnali iz Nizozemske, Avstrije, Španije, Portugalske, Italije, Bavarske in drugih evropskih držav, v približno istem časovnem okviru.
Jezus je o njih dejal, da so »od svojega očeta, hudiča« (Janez, (8:44). To je razlog, in v resnici edini razlog, zakaj so Jezusa ti Židi, farizeji, umorili!
Martin Luter je na primer rekel:
»Odločil sem se, da ne bom več pisal niti v korist Židov, niti proti njim. Kajti spoznal sem, da ti bedni, pokvarjeni ljudje ne prenehajo s poskusi, da bi spreobrnili nas,
kristjane; prav tako sem dovolil izid te knjižice, da se bo vedelo, da spadam med tiste, ki se upirajo tem strupenim poskusom Židov, zaradi katerih morajo biti kristjani
stalno na preži. Ne bi si bil mislil, da bi si kristjan dovolil, da bi ga Židi preslepili, da bi z njimi delil njihovo izgnanstvo in bedo. A hudič je bog sveta, in kjer ni božje besede,
ima lahko delo, ne le med šibkimi, temveč tudi med močnimi. Bog z nami. Amen.
In kot razločno znamenje, so okrepili svojo vero in grenko sovraštvo do nas, rekoč: »Vztrajajte. In glejte, kako je bog z nami in ne zapušča svojega ljudstva v izgnanstvu.
Ne delamo, uživamo prijetne, lenobne dni, prekleti goyim (človeška živina) mora delati za nas, mi pa poberemo njihov denar, zatorej smo njihovi gospodarji, oni pa naši
sluge. Le naprej, dragi otroci Izraela, še veliko bolje bo! Naš Mesija bo prišel, če bomo vztrajali in si prisvajali z oderuštvom, posest poganov.
Naj njihov TALMUD in njihovi rabini ne razglašajo, da ni greh, če Žid ubije pogana, je pa greh č e ubije izraelskega brata! Da ni greh, č e se ne drži prisege dane poganu.
Kraja in rop (kot to počno s svojim oderuštvom) pogana imajo za božjo službo. Kajti menijo, da do nas ne morejo biti prekruti ali storiti greha nad nami, ker so plemenite
krvi in nedolžni svetniki, mi pa prekleti gojimi. Oni gospodarji sveta, mi pa njihovi sluge, da, njihova živina!
Č e kdo misli, da pretiravam - ne, temveč prej nasprotno. Kajti v njihovih pisarijah vidim, kako nas gojime preklinjajo, in kako nam v svojih šolah in molitvah želijo zlo. Z
oderuštvom nas ropajo našega denarja in kadarkoli je le mogoče, se igrajo z nami vsakovrstne pokvarjene trike ...«
č
Zadnje zabeleženo mnenje Martina Luterja o Židih je bilo: »Morali bi vedeti, da Židi psujejo in one astijo ime našega Rešitelja dan za dnem ... iz tega razloga bi vi,
gospodje in gospe, ne smeli biti do njih strpni, temveč bi jih morali izgnati. So naši javni sovražniki, ki neprestano bogoskrunijo našega gospoda Jezusa Kristusa. Mariji
pravijo ....vlačuga in njenemu svetemu sinu pankrt ... Č e bi nas lahko vse pobili, bi to storili z zadovoljstvom: pravzaprav mnogi med njimi morijo kristjane, posebej tisti, ki
se izdajajo za kirurge in zdravnike.
Vedo, kako uporabiti zdravila, kot to počno Italijani - Borgijci in Medičejci - ,ki dajo ljudem strup, ki jih usmrti v eni uri ali mesecu.«
Bi morali Martin Lutherja obsojati zaradi njegovega silnega sovraštva do Židov? Iz pazljivega branja zgornjih vrstic je več kot razvidno, da je Luter napadal osnovno
talmudsko filozofijo, ki motivira mnoge Žide, kot npr. Rothschilde. Prav tako bo mnoge ameriške bralce presenetilo spoznanje, da so njihovi številni »povelič evani« predniki
o teh zadevah govorili precej bolj direktno kol Adolf Hitler.
Benjamin Franklin (1706 - 1790), na primer:
»To našo mlado državo moramo varovati pred kakršnimikoli zahrbtnimi vplivi ... Ta pretnja, gospodje, so Židi. V katerikoli deželi so se Židi nastanili v več jem številu, so
ponizkotili njeno moralo, razvrednotili njeno trgovino, se izolirali in se niso hoteli asimilirati. Posmehovali so se krščanski veri, na kateri je bila ta država ustanovljena, in jo
hoteli z nasprotovanji proti njenim omejitvam spodkopati; ustanovili so državo znotraj države in če so jim nasprotovali, so jo skušali finančno zadušiti ...
To so vampirji, in vampirji ne žive od vampirjev. Ne morejo živeti drug od drugega. Obstajajo lahko le med kristjani in med drugimi ljudmi, ki niso njihove rase.
Č e jih ne boste izključili iz Združenih držav v ustavi, jih bo v manj kot 200 letih mrgolelo toliko, da bodo vladali in pogoltnili deželo, in spremenili obliko naše vlade. Č e jih ne
izključite, bodo naši potomci čez 200 let za preživetje delali na poljih, medtem, ko bodo oni zadovoljno sedeli v bankah. Svarim vas, gospodje, če ne izključite Židov za vse
čase, vas bodo vaši otroci preklinjali v grobu.«
Vedel je o čem govori, kajti amriški predsedniki Franklin Delano Roosvelt, Harry Solomon Truman in James Earl Carter so bili prikriti Židi (to so tisti, ki so prevzeli drugo
ime in včasih drugo vero, da bi prikrili svoj židovski izvor. A še vedno so sledili njihovim ciljem, kajti če ne bi, bi jih s pomočjo njihovih rabinov tiho usmrtili! Ne verjamete?
Berite: »Die schlimmsten Feinde unserer Völker« (Največji sovražniki naših ljudi), Jean Boyer, Edicion Actualizada, Bogota. Colombia, 1979. Odpihnilo vam bo možgane!
George Washington (1732-1799), prvi predsednik Združenih držav:
»Židi delujejo med nami uč inkoviteje kot sovražne vojske. Stokrat nevarnejši so našim svobošč inam in veliki stvari za katero se borimo. Le objokujemo lahko, da jih ni
vsaka naša država, kjer so bili, že zdavnaj iztrebila kot kugo družbe, in največjega sovražnika naši sreči, ki ga imamo v Ameriki« (Maxims of George Washington /Načela
Georga Washingtona/, A.A. Appleton and Co., strani 125, 126).
Podobna prepričanja so izražena v pisanjih tako uglednih mož kot so William Shakespeare, Charles Dickens in Mark Twain in še mnogih drugih.
Ste presenečeni?
Nekateri bralci morda mislijo, da sem eden tistih nacističnih Nemcev, ki še vedno živijo v preteklosti, v drugi sv. vojni. Temu preprosto ni tako. Ta poglavja se ne nanašajo
č
č
na Žide kot celoto (nekateri mojih najbližjih prijateljev so Židi). Velika razlika je med kazarsko, sionisti no, talmudsko, hebrejsko krvno zvezo na eni strani, in obi ajnim
Židom z ulice. Skrbi me to, kar piše v Talmudu, in dejstvo, da se tem naukom sledi še dandanes. In. kot bom opisal kasneje, pomembno je vedeti, kdo je te Žide
»zdresiral« za to, kar uči Talmud, razumeti, kdo je njihov »Gospod«. To je Jahve - El Shaddai, tisti, ki je prišel dol z neba (ne sam) z ognjem in dimom, v letečem oblaku!
Bavarski Iluminati Adama Weishaupta

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:54:50

Weishauptove bavarske Iluminate ne smemo zamenjevati z »ILUMINATI«, skupino, ki smo jo proučevali do sedaj. Resnični Iluminati so se - kot je že bilo omenjeno -
infiltrirali v BRATSVO KA Č E v Mezopotamiji, in se s svojim imenom, osebno ali v javnosti nikoli ne pojavijo. V tej knjigi uporabljam besedo Iluminati, ker so jo sprejeli
insajderji, in se nanaša na skupino ljudi, ki deluje v ozadju. Adam Weishaupt je za svoj red, katerega cilji so bili podobni ciljem Iluminatov pač uporabljal isto ime (morda
zato, da bi še enkrat več zmedel bodoče raziskovalce s enako poimenovano skupino, ki se pojavlja v javnosti). Da ne bi prišlo do zmešnjave, bom Weishauptovo skupino
vedno imenoval Bavarski Illuminati.
ADAM WEISHAUPT se je šolal v jezuitskem samostanu in končno postal profesor cerkvenih predpisov. Z leti so mu katoliški pogledi postali pretesni, in postal je učenec
židovskega filozofa Mendelssohna,. ki ga je spreobrnil v gnosticizem.
Kaže, da so leta 1770 z Weishauptom navezali stike nedavno združeni posojevalci denarja (Rothschild), da bi za njih ustanovil SKRIVNI RED BAVARSKIH ILLUMINATOV
v Ingolštadu.
Bavarski Iluminati so bili zasnovani kot krogi znotraj krogov (kot čebula). Ko so iniciiranci dokazali svojo sposobnost ohranjanja skrivnosti, so jih sprejeli v ožji krog s še
večjimi skrivnostmi. Le tisti v najožjem krogu so poznali prave namene bavarskih Illuminatov. Pripadnikom nižjih stopenj je bilo rečeno, da višjih stopenj ni, in osebnost
Velikega mojstra je ostala skrita, kot v strogi pokornosti. Bavarski Illuminati so se delili na trinajst stopenj, kar se ujema s trinajst stopenjsko piramido na enodolarskem
bankovcu Združenih držav.
Sistem je za ugotavljanje slabosti članov, ki so dosegli stopnjo patriarha kopiral jezuitsko špijoniranje in obveščanje. Ta politika je dovoljevala redu, da so postavili
patriarhe na tista mesta, kjer so njihove talente najlaže izkoristili. Ena od njihovih taktik je bilo tudi javno ovajanje, kot varovalka, da noben patriarh ne bi delal proti redu.
Weishauptu je uspelo k bavarskim Iluminatom pritegniti najboljše in najbolj bistre glave iz vrst visokih financ, industrije, izobražencev in pisateljev. S pomočjo podkupnin in
spolnosti je pridobil oblast nad tistimi, ki so bili na zelo pomembnih mestih.
Ko je to dosegel, se je Weishaupt posluževal izsiljevanja, da bi nad temi nesrečneži zadržal oblast. Bavarski Iluminati so potem v igro poslali adepte (višje stopnje), da so
svetovali vladnim ljudem, seveda na skrivaj. Ti eksperti so znali politikom svetovati na tak način, da so delovali v korist bavarskih Illuminatov. To pa je bilo opravljeno tako
prefinjeno, da so ljudje, ki so odločali, verjeli, da so do teh idej prišli sami.
Razlog svojega obstoja so bavarski Illuminati utemeljevali s potrebo po izkoreninjenju nesrečnih okoliščin v družbi, za vrnitev človeka v svoje naravno in srečno stanje. Ker
je to pomenilo tako nadvlado nad monarhijo kot tudi nad cerkvijo, so si ustvarili nevarne nasprotnike. In še enkrat več se je izkazalo, da je tajnost najučinkovitejše orožje
reda.
Listina, ki je postala znana kot »NOVI SATANOV TESTAMENT« kaže Waishauptovo ideologijo v pravi luči. Listino so bavarski Illuminati skrbno varovali, jaz pa jo bom
tukaj le predstavil, ker mnogi ljudje še vedno dvomijo, da so »Protokoli sionskih starešin« avtentični. Morda bo tem bralcem laže sprevideti globalni načrt in pravila, ki
določajo njegovo uresničevanje, če bo beseda Žid izpušč ena. Listina je poslala znana šele leta 1875, ko je kurirja bavarskih Illminatov na njegovi poti iz Frankfurta proti
Parizu zadela strela, in je informacija o zaroti svetovne razsežnosti, ki jo je nosil s sabo, postala znana in odkrita javnosti.
V njej piše:
da je prva skrivnost pri usmerjanju ljudi, nadzor javnega mnenja s sejanjem razprtij, dvomov in protislovnih pogledov, dokler se ljudje v tej zmešnjavi nič več ne bodo
znašli, in postali prepričani, da je bolje, da nimajo lastnega mnenja o državnih zakonih. V ljudi je treba vcepiti strasti in tiskati bedasta, umazana in gnusna besedila.
Nadalje je naloga tiska, da prikaže nesposobnosti ne-iluminirancev v vseh državnih in verskih zadevah.
Druga skrivnost je, da je treba človeške slabosti, vse slabe navade, strasti in napake prignati do skrajnosti, dokler ljudje drug drugega ne bodo več razumeli.
Nič ni bolj nevarno kot moč osebnosti, zato se je treba proti temu boriti. Č e je oseba obdarjena z ustvarjalnimi duhovnimi silami, lahko vpliva na milijone ljudi.
Vsi narodi se bodo upehali z zavistjo, sovraštvom, spori in vojnami, pomanjkanjem, lakoto in razširjanjem epidemij (kot npr. AIDS), dokler ne bodo videli nobene druge
rešitve, kot je popolna pokorščina Illuminatom.
Č e je država zaradi radikalnih notranjih sprememb ali zaradi državljanske vojne, ki je padla pod kontrolo zunanjih sovražnikov izčrpana, potem bo gotovo pogubljena, in
zato podvržena naši moči.
Ljudje se bodo navadili na iluzijo kot nekaj samoumevnega, zadovoljni bodo s plehkostmi, tekajoč za zadovoljstvom, izčrpavajoč se v svoji večni obsedenosti s tem kaj je
novega, bodo končno začeli slediti Iluminatom, ki bodo poskrbeli, da bo množicam za njihovo poslušnost in pozornost dobro plačano.
Zaradi družbene izprijenosti bodo ljudje izgubili svojo vero v boga.
Natančno sledeč le govorjeno in pisano besedo, bodo množice vodene po željah Iluminatov.
S pomočjo vizualnih informacij se mora ljudem preprečiti, da bi znali misliti sami zase, in jih prisiliti, da bodo obstoječe umske moči uporabljali za le za gojenje lastnega
nartcicizma in prazno govoričenje. Svobodomiselne ideje strank bodo do pogube izničevali illuminatski govorniki, dokler se ljudje ne bodo tako utrudili, da bodo s prezirom
sprejeli govornike kateregakoli gibanja. Po drugi strani pa bo politična znanost Iluminatov neprenehoma pitala ljudi, da ne bodo imeli časa za lastno mišljenje.
Množice so slepe, nerazumne, manjka jim razsodnosti, in zato ne morejo sodelovati v državniških poslih, temveč jih je treba voditi s trdo roko in brezpogojno silo.
Do svetovne nadvlade je mogoče priti le po ovinkih, z namernim spodkopavanjem temeljnih kamnov resnične svobode - pravosodja, volilnega sistema, tiska, osebne
svobode, predvsem pa izobraževanja in kulture ljudi - pod delom najstrožje tajnosti za vse dejavnosti.
Namerno spodkopavanje temeljnih kamnov moči države; vlade je treba ustrahovati tako dolgo, dokler ne bodo zaradi miru pripravljene žrtvovati vso svojo oblast.
V Evropi je treba razlike med ljudmi in narodi podpihovati do te mere, da se bo med njimi ustvaril nepremostljiv razkol, in nobena krščanska država ne bo dobila pomoči,
ker se bo vsaka druga država bala pogubnega zavezništva proti Iluminatom.
Na vseh celinah se bodo sejalo razprtije, nemiri in sovraštvo, da bi se ustrahovalo države in zlomilo njihov odpor.
Vse državne institucije morajo izpolnjevati pomembne naloge znotraj države, tako da bi se bil z njihovo oslabitvijo celotni državni aparat prisiljen zaustaviti.
Predsedniki držav bodo izbrani med tistimi suženjsko pokornimi Iluminatom, katerih pretekla temna dejanja jih bodo prisilila v zveste izvrševalce ukazov Iluminatov. Tako
bodo Iluminati lahko na novo interpretirali zakone in spreminjali ustave.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:55:16

Ker bo predsedniku dana pravica razglasiti vojno stanje, bodo vse vojne sile v rokah Iluminatov.
»Neiniciirane vladarje« se bo odvračalo od poglobljenega opravljanja državniških del z spoštljivimi sprejemi in predstavitvenimi nalogami.
S podkupovanjem najvišjih državnih uradnikov se bodo vlade zadolževale pri Iluminatih z najemanjem tujih posojil, tako da se bodo državni dolgovi znatno povečevali.
Gospodarske krize, do katerih bo prišlo z nenadno zamrznitvijo vsega denarja na trgu, bodo povzročile propad denarnih gospodarstev »neiluminiranih«.
Finančna moč mora prevzeti izključni nadzor nad trgovino, da bodo industrialisti pridobili politično moč. Poleg Iluminatov in od njih odvisnih milijonarjev, policije in vojske,
bodo obstajali le še ljudje brez lastnega premoženja.
Uvedba splošne in enakopravne volilne pravice bo pripeljala do vladanja večine. S postopnim uvajanjem ideje o lastni določ enosti, bo unič en pomen družine in njenih
vzgojnih vrednot. Z vzgojo, ki temelji na zgrešenih načelih in neresničnih naukih bo mladež poneumljena. zavedena in izprijena.
Povezave z obstoječimi in ustanavljanje novih prostozidarskih lož za dosego zastavljenega cilja s pomočjo maskiranih organizacij. Nihč e jih ne pozna, niti njihovih namer,
še najmanj čreda ne-iluminiranih, katerim se z vključevanjem v javne prostozidarskih lož le meče pesek v oči.
Vsa ta sredstva bodo prisilila narode, da bodo Illuminatom ponudili svetovno nadvlado. Nova svetovna oblast se mora pojaviti kot zaščitnik in dobrotnik tistih, ki se ji
prostovoljno pokoravajo (Združeni narodi). V kolikor bi neka država temu nasprotovala, je treba njene sosede prisiliti v vojno z njo. Č e hočejo sosedne države skleniti
zavezništvo med sabo, mora priti do svetovne vojne. (CORALF: Maitreja. Der kommende Weltlehrer (»Maitreya, prihajajoči svetovni učitelj«, Konny-Verlag, 1991).
Očitno je, da Novi Satanov testament vsebuje skoraj enake ideje kot Protokoli sionskih starešin, le Židi so nadomešč eni z Iluminati. A ker vemo za koga je Adam
Weishaupt ustanovil bavarske Iluminate, lahko sklepamo od kje izvira Novi Satanov testament.
Zarotniki so se zavedali moči in vpliva obstoječih prostozidarskih lož in so se začeli v njih vključevati in prevzemati nadzor (protokol 11).
Lože, v katere so se infiltrirali, so poimenovali LOŽE VELIČ ASTNEGA ORIENTA.
Znameniti francoski govornik. MAROUES DE MIRABEAU, se je zaradi svojega ekstravagantnega načina življenja zelo zadolžil, in po Weishauptovem naročilu so z njim
navezali stike židovski posojevalci denarja. Moses Mendelssohn je Mirabeaua predstavil ženi Žida po imenu HERZ, posledica njunega snidenja pa je bila, da je bila
pogosteje v družbi Mirabeua kot lastnega moža. Mirabeau se je znašel v situaciji, ko je bil zaradi izsiljevanja in dolgov pod popolno kontrolo bavarskih Iluminatov. Zdaj so
ga spoznali z Iluminati. Dobil je nalogo, da prepriča VOJVODO ORLEANSKEGA, ki je bil Veliki predstojnik francoskih prostozidarjev, da spremeni MODRO LOŽO v LOŽO
VELI Č ASTNEGA ORIENTA.
Leta 1773 je Mirabeau vojvodo Orleanskega in Tallevranda predstavil Weishauptu. ki ju je iniciiral v Veličastno prostozidarstvo.
Ko je bila 1. maja 1776 podpisana ameriška deklaracija o neodvisnosti, je Adam Weishaupt že izpolnil svoj načrt, in bavarske Iluminate uradno predstavil javnosti. Od tod
tudi izvira napačen datum njihovega nastanka. Najpomembnejših pa je vendarle bilo šest let pred uradnim nastankom.
Med člani reda so bili Johann Wolfgang von Goethe, vojvoda Karl August von Weimar, vojvoda Ferdinand von Braunscweuig, baron von Dahlberg (šef pošte Thurn in
Taxis), baron von Knigge in mnogi drugi ...
Leta 1777 je bil Weishaupt iniciiran v prostozidarsko ložo »TEODOR DOBREGA SVETOVANJA« v Münchnu, in se hitro infiltriral v celotno ložo.
16. julija 1782 je bila v Wilhemsbadu zveza med PROSTOZIDARJI in BAVARSKIMI ILLUMINATI zapečatena. Pogodba je povezala kakšnih 3.000.000 članov vodilnih
skrivnih združenj. Sporazum, sklenjen na kongresu v Wilhemsbadu, je dovoljeval Židom, ki so do tedaj imeli le omejene pravice, vključ evanje v lože.
Tako so ROTHSCHILDI, ki so imeli pod nadzorom bavarske Iluminate, zdaj imeli neposreden vpliv tudi na druge pomembne tajne lože.
Zelo malo tistega, kar je bilo sklenjeno na tem srečanju, je kdajkoli prišlo v javnost, kajti vsi prisotni so zaprisegli popolni tajnosti. GROF DE VIRIEUJ, eden od prisotnih
prostozidarjev, so vprašali, če lahko razkrije katero od odločitev. Dejal je:
»Ne bom vam jih zaupal. Lahko vam rečem le to, da je vse skupaj precej bolj resno, kot si lahko mislite. Zarota, ki smo ji zaprisegli, je tako dobro zamišljena, da bo, če se
tako izrazim, monarhiji in cerkvi nemogoče ubežati.«
GROF DE SAINT GERMAIN, ki je tudi sodeloval na tem srečanju, je pozneje svaril svojo prijateljico. MARIJO ANTOINETO pred morilsko zaroto proti francoski monarhiji.
Na žalost njegovih svaril niso upoštevali.
A nekatere prevratniške skrivnosti so kljub vsemu začele prihajati na plan, in 11. oktobra, 1785 je bavarski izvoljeni knez pri gospodu von Zwacku, Weishauptovemu
prvemu pomočniku, izvedel racijo. Našli so številne dokumente, ki so opisovali načrte bavarskih Iluminatov za dosego NOVE SVETOVNE UREDITVE (Novus Ordo
Seclorum).
Bavarski knez se je potem odločil, da bo dal te listine tiskati kot »Originalni zapisi reda in sekte Iluminatov«. Z njimi so potem svarili evropske monarhe. Weishauptu so
odvzeli profesuro, in skupaj z vojvodo Saxe-Gothom, še enim od pripadnikov bavarskih lluminatov je izginil. Ker so ustvarili vtis, da je red lluminatov razpuščen, so lahko
nadaljevali s svojim delom skrivoma, in se kasneje pojavili pod novim imenom. V enem letu je Nemška zveza postala znana, in začela širiti propagando Iluminatov
obstoječim pismenim krogom. Ustvarjen je bil znameniti bojni vzklik: »liberté, égalité, fraternité.«
Vendar se evropski monarhi niso zavedali nevarnosti, ki je omogočila nastanek francoske revolucije - in posledično terorističnega režima.
Velika moč našega reda leži v njegovi tajnosti; naj se nikoli in nikjer ne pojavi s svojim pravim imenom, temveč naj bo vedno skrit za drugim imenom, drugačno
dejavnostjo. Za to so najbolj primerne tri nižje stopnje prostozidarjev ... Takoj za tem lahko najbolje izkoristimo pismenost družbe ... Z vzgojo bralnih društev in knjižnic in
zagotavljanjem naših del, lahko zasučemo javno mnenje v katerokoli smer hočemo.
--Adam Weishaupt

Bitka pri Waterlooju in Kaspar Hauser

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:56:17

V 18. stoletju je Nemčija postala središče evropske templjarske prostozidarske lože (to ni imelo nič skupnega ali pa zelo malo z izvorno ideologijo vitezov templjarjev).
Templjarske stopnje prostozidarstva so uvedli v sistem svobodne pokornostih kar je pomenilo, da so se morali člani zaobljubiti strogi pokornosti tistim z Višjo stopnjo.
Vodja, imenovan Neznani predstojnik, z nazivom Vitez rdečega peresa, je bil zvest škotskemu redu, torej Stuartom.
Stroga pokornost
Približno desetletje po iniciaciji FREDERIKA VELIKEGA je strogo pokornost in škotski red prevzela večina nemških prostozidarjev.
Frederick si je prislužil ogromne dobičke s konflikti, h katerim so prispevali škotski prostozidarji. Prizadeval si je za razširitev Prusije, zato je podpiral JAKOBINCE proti
HANOVERJANCEM, med drugim tudi leta 1745 med veliko invazijo na Anglijo. Kasneje je z Angleži sklenil zavezništvo in se z njihovimi težavami okoristil tako, da jim je
posojal nemške vojake. (Očitno je tudi on bral Machiavellija!).
To je bila ena največjih sleparij v zgodovini Evrope: majhna skupina nemških knezov zruši angleško krono in tja postavi Hanoverijanca. Potem izkoristijo svoj vpliv, da
vpletejo v vojno Anglijo, in nadaljujejo s praznjenjem angleške državne blagajne s posojanjem plačancev.
Zadolžitve so ponovne služile židovskim bankirjem, in s tem Illuminatom, na njihovi poti, da zavladajo svetu.
Bitka pri Waterlooju
To je bil najmočnejši udarec družine ROTHSCHILD, ki je do tedaj že izgradila popolno vohunsko in kurirsko službo po vsej Evropi.
20. junija, 1815 je eden njihovih kurirjev, kije pravkar prispel iz bojnega polja, NATHANU ROTHSCHILDU izročil informacijo o francoskem porazu. Nathan se je v naglici
vrnil v London, kjer je na borzi prodal vse svoje delnice »angleški konzul« in s tem ustvaril videz, da je Anglija izgubila bitko. Govorice so se razširile, in večina drugih
delničarjev je prodala svoje imetje, zaradi bojazni, da ne bi izgubili vsega. Po nekaj urah je vrednost »Angleškega konzula« padla iz enega dolarja na pet centov, in Nathan
jih je po tej smešno nizki ceni začel kupovati. Nedolgo zatem je uradna vest o angleški zmagi dosegla London. Vrednost »Angleškega konzula« se je v trenutku povzpela
na višjo ceno, kot je bila njena začetna vrednost, in se je pozneje še dvigovala.
Napoleon je dobil svoj Waterloo, Nathan pa nadzor nad angleškim gospodarstvom. Č ez noč se je že tako ogromno bogastvo Rothschildov za več kot dvajsetkrat povečalo.
Francozi so po porazu imeli težave pri obnovi, zato so leta 1817 podpisali izdatno kreditno pogodbo s francosko banko OUVARD in londonsko banko BARING
BROTHERS. Ne pa tudi z Rothschildi. In ko je v naslednjih letih Francija potrebovala nadaljnja posojila, so se ponovno izognili Rothschildom.
Rothschildom to seveda ni bilo všeč, in poskušali so na vse dovoljene in nedovoljene načine prisiliti vlado, da bi jim prepustila posle, a brez uspeha.
5. novembra. 1818, pa se je zgodilo nekaj povsem nepričakovanega. Potem ko so se obveznice francoske vlade postopoma rasle že celo leto, so nenadoma za čele
padati. Na dvoru Luja XVIII. je bilo ozračje nadvse napeto. Edina, ki nista bila zaskrbljena, temveč celo zelo zadovoljna, sta bila brata Rothschild. KALMAN in JAKOB.
Kajti oktobra leta 1818 jima je s pomočjo agentov in njunimi brezmejnimi zalogami denarja uspelo nakupiti ogromne količine francoskih obveznic, ki so jih izdali njuni
tekmeci Ouvrard in Baring Brothers. To je povzročilo porast cene: 5. novembra 1818 sta na vseh večjih evropskih borzah začela prodajati ogromne količine teh obveznic, s
čimer sta povzročila preplah.
S tem so Rothschildi postali najpomembnejši tudi v Franciji. Francoski dvor jim je moral nakloniti vso svojo pozornost, in to ne le v finančnih zadevah.
Po tem francoskem porazu je hiša Rothchildov prevzela nadzor nad Francijo, v Londonu pa je Nathan Rothschild imel neposreden vpliv na britanski parlament preko
»Angleške banke«
Kdo je bil Kaspar Hauser?
V začetku 19. stoletja se je prastara prerokba začela uresničevati. Po izročilu verjetno najvplivnejše tibetanske skrivne družbe, »dGe-lugs-pa« (Rumeni klobuki), po kateri
naj bi se točka, kjer naj bi se sila VRIL, sila, ki upravlja vesolje, premaknila iz Tibeta, »strehe sveta«, v »deželo polnočne gore« — v Nemčijo. Zaradi tega razloga so
Tibetanci vedno podpirali Nemčijo in postali tajni ustanovitelji tretjega rajha. V tej prerokbi, kot tudi v Jezusovi prerokbi, ki jo boste našli v poglavju o združenju Thule, je
rečeno, da bo nova »Licht-Reich« (realnost luči) vzniknila v Nemčiji, s čimer bo vzeta moč Židom. (Primerjajte z Matej 21:43, kjer Jezus nagovori Žide: »Kajti povem vam,
da vam bo vzeto božje kraljestvo in dano ljudem, ki ustvarjajo njene sadove.«)
Rečeno je bilo, da se bo rodil otrok, ki bo združil celotno Evropo, brez vojn, z ljubeznijo. Ta otrok naj bi bil duhovni mojster, podoben Jezusu, in bi zatorej bil sovražnik
Židov.
Ta otrok je bil rojen na Mihaelov dan. 29. septembra 1812, v Karlsruheu, kot otrok nadvojvode Karla in njegove žene, Stefanie de Beauharnais, Napoleonove posvojenke,
in zatorej prestolonaslednik Badenske hiše - Nemški cesar!
A Iluminati in Č rno plemstvo je zanj vedelo, in hotelo, da bi otrok izginil. Francoska Veličastna loža Orienia je otroka ugrabila, a niso ga mogli kar umoriti. Č e bi usmrtili
fizično telo, posodo duše, bi si duša preprosto izbrala drugo telo, in bi sicer z nekaj zakasnitve vseeno zasedla prestol. Zato so jo morali držati ujeto v telesu, in ji preprečiti
izpolnjevanje njene naloge. Tako so prostozidarji otroka imeli v nekako normalnih okolišč inah do drugega leta in pol, ko je začel kazati prve znake spomina (to je č as, ko
se duša pričvrsti znotraj fizičnega telesa). Potem so prostozidarji otroka zaprli v kletko v neki kleti, brez vsakršne svetlobe, kar je trajalo od drugega leta in pol do
petnajstega leta (dvanajst let in pol!). A s tem se mučenje še ni končalo: kletka je bila tako majhna, da deček ni mogel niti iztegniti nog ali vstati, zato so se njegovi udi
razvili izkrivljeno. Kot boste videli pozneje, to predstavlja zančilen prostozidarski ritual.
Prostozidarji se sporazumevajo z znaki, za vsako kazen imajo svoj znak, tako da vsak prostozidar lahko prepozna vzrok, zaradi katerega je bila oseba kaznovana. V tem
primeru so izbrali kvadrat, ki je eden od prostozidarskih znakov kompas in kvadrat.
Po dvanajstih letih in pol življenja v kletki brez svetlobe, le ob kruhu in vodi, so prostozidarji menili, da so zmagali, otroka so naučili štirideset besed in napisati ime Kaspar
Hauser. Pustili so ga na ulici v središču Nurenberga in mislili, da bo popolnoma izgubljen.
Ko so Kasparja našli, so ga najprej za nekaj ur zaprli, kajti ni znal govoriti, ni bil navajen svetlobe, nikoli ni še zavestno videl človeškega bitja, ni znal prav hoditi - skratka,
se je vedel zelo nenavadno. A policijski načelnik je takoj uvidel, da deček ni nikakršen kriminalec, kajti bil je zelo lep otrok, in spoznal je, da se mu je pripetilo nekaj
nenavadnega. Kasparja je dobila družina načelnikovega prijatelja, ki ga je sprejeli kot lastnega otroka.
Potem pa so stvari začele spreminjati. Otrok je bil zelo nenavaden. Po pol leta je Kaspar znal že dokaj dobro govoriti, začel je risati... Bil je natančen, izjemno čist,
najprikladneje oblečen, vse v njegovi sobi je bilo urejeno. Imel je izjemen spomin, ki ga niso opazili še pri nobenem drugem otroku, zapomnil si je vse, kar je kdorkoli rekel,
vedel za oblačila, ki so jih nosili ta ali oni dan ... A tu se njegova čudežnost še ni končala. Ni bil le zelo lep otrok, imel je tudi izjemne telepatske sposobnosti.
Vedel je kaj

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:56:36

so drugi mislili, kdo je oseba za njegovim hrbtom ali 100 metrov stran, kaj počne; bil je milo, ljubeče bitje, da ga je vsak, ki ga je srečal, moral vzljubiti. Postal je znan kot
»čudežni otrok Evrope«, in ljudje so prihajali od vsepovsod, da bi ga videli.
Pri sedemnajstih je začel pisati svoj prvi življenjepis (po vsemi tem, ko še pri petnajstih ni znal niti govoriti niti pisati ali kaj prida drugega). Prostozidarji Veličastnega
Orienta so uvideli, da je otrokova moč prevelika in da bo potreboval morda le še kratek čas, da ugotovi, kdo v resnici je in konč no vendarle prišel do svojega naslova. In
tako je eden njihovih pripadnikov, lord Stanhope, vstopil v življenje Kasparja Hauserja. Stanhope ga je odvedel od njegovih krušnih staršev do učitelja Meyerja v Ansbahu,
ki je bil z njim izjemno krut. Tam so ga učili lagati in zlobno govoriti o drugih ljudeh...
A Kaspar je še vedno vznemirjal Illuminate, in tako so ga 17. oktobra 1829 poskušali prvič umoriti na »čist« način, tako, da bi mu prerezali vrat: to je še eden od obrednih
načinov umora, ki ga uporabljajo prostozidarji, in so ga prevzeli od Židov.
A napadalec mu ni prerezal vratu, temveč mu je porezal čelo, najbrž ker je v temi slabo videl. Kasparjeva reakcija naslednji dan je bila odpuščanje za napadalca. Niti jezen
ni bil nanj.
14. decembra 1833 pa so bili prostozidarji uspešni. Kasparja so trikrat zabodli z nožem, medtem ko se je sprehajal po poljih, umrl je tri dni pozneje, na večer
sedemnajstega.
A najpomembnejši dogodek se je zgodil na njegovi smrtni postelji ko je Kaspar odpustil svojemu morilcu, tako kot je Jezus na križu, odpustil svojim morilcem (pravzaprav
isti skupini ljudi).
Kasparjeva naloga je bila, da bi združil Evropo v miru, da bi omogočil drugačni »nov svetovni red«, red ljubezni in spoštovanja.
Tako so bili Iluminati v izpolnjevanju svojega načrta še enkrat več uspešni, a le na izgled. Kar se je zgodilo s Jezusovo smrtjo, se je ponovilo ob smrti Kasparja Hauserja,
in vplivalo na ves svet, čeprav se morda na prvi pogled ne zdi tako.
Prostozidarji v Ameriki in načrt za svetovno vlado
Potem, ko je red Vrtnice s križem leta 1694 ustanovil svojo prvo kolonijo v današnji Pennsylvaniji, so PROSTOZIDARJI nadaljevali z ustanavljanjem prvih lož okoli leta
1730, s privolitvijo Velike materinske lože v Angliji.
Ustanovitev Združenih držav Amerike je posledica nekaj stoletij trajajočega tajnega delovanja prostozidarjev. Ameriško vojno za neodvisnost so organizirali in se v njej
borili prostozidarji, ustavo Združenih držav so prav tako izoblikovali in podpisali prostozidarji. Približno tretjina ameriških predsednikov je bila prostozidarjev, zastopani so v
kongresu, tako v senatu, kot v spodnjem domu. V pečat Združenih držav, s piramido in vsevidnim očesom na drugi strani, feniksom (ki so ga leta 1841 zamenjali z orlom)
spredaj, in prvotna, z zvezdami posuta zastava, s trinajstimi črtami in trinajstimi zvezdami, gre za stare in pomembne prostozidarske simbole, ki, čeprav so jih izdelali
ROTHSCHILDI, uporabil pa WEISHAUPT, v svojem simbolizmu segajo daleč nazaj v starodavni Egipt. Načrt za iluminatsko-dolarsko piramido je izdelal Philip Rothschild,
kot nam razkriva Ayn Rand v svoji knjigi »Atlas Shrugged«.
Ko se je vojna za neodvisnost končala, so se ameriške prostozidarske lože ločile od Angleške materinske lože, in ustanovile svojo lastno Ameriško veliko ložo. Ta je
vsebovala obred Yorka, z desetimi stopnjami (deseta stopnja je stopnja templjarja) in škotski obred s triintridesetimi stopnjami.
Večina prostozidarjev domneva, da je triintridesete stopnja najvišja, a pripadnike te stopnje lahko iniciirajo še v stopnjo Iluminatov (protokol 11).
Vse lože Veličastnega orienta v Evropi so že bile pod popolnim nadzorom bavarskih Iluminatov. Prostozidarji v Ameriki v tem času še niso bili okuženi z Weishauptovim
»iluminizmom«. To se je zgodilo šele pozneje.
Današnja situacija:
Razumeti moramo, da najbrž okoli 90 odstotkov vseh današnjih prostozidarjev nima niti najmanjšega pojma o tem, kakšne so težnje njihovih najvišjih vodij, ki so povezani
z Iluminati. Tako kot druge organizacije, tudi prostozidarske izkoriščajo kot slepilo za širjenje vpliva Iluminatov.
Lyndon LaRousche jih opisuje takole:
»Zunanji videz lokalnih prostozidarskih lož zvečine ustreza njihovemu delovanju. Združenja moških, ki sledijo določenim dobrodelnim ciljem, uporabljajo skrivnostna
rokovanja in druge »hokus-pokuse« skrivnih združenj. S svojim druženjem si domišljajo, da bodo postali pomembne lokalne osebnosti. To koristi poslu, koristi karieri. S
tem imajo tudi žene ustrezno družbeno okolje, in morda lahko sledijo najnovejšim čenčam iz soseščine. Na vrhu pa so stvari popolnoma drugačne. Preprosti brat v loži
nima najmanjšega pojma, kaj se dogaja na vrhu ...« (»Neue Solidarität«, 10. marec, 1993).
Zanimivo je tudi da so, medtem ko so nemški prostozidarji iz Prusije odhajali na svoje služenje v Ameriko, ostali nemški prostozidarji podpirali Anglijo, in si s tem ustvarjali
fantastične dobičke. Angleški vladi so posodili skoraj 30.000 vojakov iz šestih nemških dežel, od tega več kot polovico iz Hesse-Hanaua. V mnogih bitkah se je proti
Američanom na strani britanske vojske borilo več nemških kot angleških vojakov. V bitki pri Trentonu, so se na primer borili sami Nemci.
Kako pa je s finančnim stanjem Združenih držav Amerike?
Predsednika ZDA, BENJAMIN FRANKLIN in THOMAS JEFFERSON sta nasprotovala ustanovitvi zasebne centralne banke za nadzor državnega denarja. Po Franklinovi
smrti, leta 1790, je Rothschildovim agentom uspelo za finančnega ministra imenovati ALEXANDRA HAMILTONA. Leta 1791 je ustanovil prvo centralno banko Združenih
držav, (FIRST NATIONAL BANK OF THE UNITED STATES), prvo centralno banko oblikovano po modelu Angleške banke; bila je v rokah Rothschildov.
Ko je leta 1811 pogodba banke z ZDA potekla, je bilo ameriško gospodarstvo tako na tleh, da je niso obnovili še nadaljnjih pet let. Rothschildi so potem izkoristili svoj vpliv
v britanski skupščini, in Anglija je zahtevala od Amerike, da ji povrne kolonije. To je vodilo do vojne (1812-1815). Vojna je ponovno pahnila ZDA v tolikšne dolgove, da so
morali bankirje (t.j. centralno banko) ponovno zaprositi za posojila.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:56:58

Leta 1836, pod predsednikovanjem Andrewa Jacksona, je bila ustanovitev centralna banka ponovno zavrnjena, a je dobila dovoljenje za delovanje ponovno leta 1863, in
se leta 1913 preimenovala v zvezno banko (Federal Reserve Bank), danes znano kot centralno banko ZDA. (več podrobnosti sledi).
Po smrti Mayerja Amschela leta 1812 je varstvo nad družinskim premoženjem prevzel Nathan. V Londonu je odprl NATHAN MAYER ROTHSCHILD & SONS BANK, s
poslovalnicami na Dunaju, v Parizu in Berlinu. Banka se je ukvarjala z delnicami in posojili, upravljala in nadzirala je druge banke, železnice, tovarne jekla, orožja in mnoge
druge. V Ameriki jo je zastopal KUHN LOEB & CO, J.P. MORGAN & CO ter AUGUST BELMONT & CO.
Nathan je obdržal svoj položaj v družinskem klanu dokler ni bil zastrupljen na družinskem srečanju leta 1836. Razlog prireditve je bila poroka njegovega sina LIONELA
ROTHSCHILDA. Nekateri menijo, da so Nathana odstranili, ker si je prisvojil prevelik delež družinskega premoženja.
Njegov sin LIONEL je bil kot novi šef N. M. Rothschild & Sons zelo uspešen, in končno uspel priti tudi v parlament.
Jakob (James) Rothschild, poslovalnica v Parizu, je upravljal z družinskim premoženjem od leta 1836 do 1868. Bil je Nathanov naslednik.
Rothschildi so skupaj z bavarskimi Iluminati predstavljali finančno podporo sionizmu in pozneje komunizmu, začeli in financirali so mnoge revolucije in vojne.
Rothschildi so na primer financirali obe strani v ameriški državljanski vojni, med letoma 1861 in 1865. Od decembra 1860 do maja 1861 je enajst držav, katerih
gospodarstvo je slonelo na suženjstvu (južne države), hotelo zapustiti zvezo in ustanoviti konfederacijo. Aprila 1861 je to pripeljalo do vojne za odcepitev z drugimi
zveznimi državami na severu. Vzroki, ki so pripeljali do te državljanske vojne so bili skoraj izključno zasluga delovanja in provokacij ROTHSCHILDOVIH AGENTOV. Eden
Izmed njih je bil GEORGE BICKLEY. ki je ustanovil VITEZE ZLATEGA KROGA (KNIGHTS OF THE GOLDEN CIRCLE). Hiša Rothschildov je uporabila Bickleya in
njegove viteze, da so razpihovali slabosti zveze za konfederativne države. V preostalih zveznih državah je »J.P. Morgan« in »August Belmont« poveličeval prednosti
zveze.
Londonska banka Rothschildov je financirala sever, pariška jug. Fantastičen posel za Rothschilde. Č e financiraš obe strani in jima še dobavljaš orožje, moreš biti
zmagovalec. Američani so bili edini poraženci, tako sever kot jug (s pozdravi od Machiavellija).
Vendar se je predsednik Lincoln tega zavedal in Rothschildom ni hotel plačati ogromnih obresti. Od kongresa je zahteval, da začnejo tiskati zelene dolarske bankovce, s
katerimi bodo plačali zvezne vrste.
To je bilo seveda v nasprotju z načrti Rotschildov, zato ga je je njihov agent JOHN WILKES BOOTH 14. aprila 1865 umoril. Johna W. Bootha so pozneje osvobodili »Vitezi
zlatega kroga«, in preostanek svojega življenja je preživel v Angliji, zahvaljujoč zajetnemu plačilu Rothschildov.
Po Lincolnovi smrti so zelence vzeli iz obtoka, pozneje so jih po smešno nizki ceni odkupili »centralni« bankirji Morgan, Belmont in Rothschild.
Načrt za svetovno vlado
WEISHAUPT je umrl leta 1830, star dvainosemdeset let. Leta 1834 je prevzel vodstvo bavarskih Iluminatov GIUSEPPE MAZZINI, in ostal na tem položaju do svoje smrti,
leta 1872.
Med svojim vodenjem reda bavarskih Iluminatov, se je Mazzini dopisoval s satanistom ALBERTOM PIKEOM, »SUVERENIM VELIKIM VODJO STARODAVNEGA
ŠKOTSKEGA PROSTOZIDARSKEGA REDA« (Sovereign Grund Commander of the ancient and accepied Scotlish Rite of Freemasonry), iz južnega dela ZDA, pozneje
ustanoviteljem »KU KLUX KLANA«.
Mazzini je Pikea imenoval za operativnega vodjo bavarskih Iluminatov v ZDA. Kot najvišja iluminista sta delovala skupno. Pike je prevzel teozofske vidike njunih operacij,
Mazzini politične. Ko je prostozidarska loža Veličastnega orienta prišla v Evropi zaradi Mazzinijevega protirevolucionarnega delovanja na slab glas, je ta Pikeu predstavil
genialni načrt.
V pismu Pikeu, z dne 22. januarja, 1870, je Mazzini zapisal:
»Vsem zvezam moramo dovoliti, da bodo nadaljevale tako kot do sedaj, po svojem sistemu, s svojimi osrednjimi oblastmi in svojimi raznolikimi načini komuniciranja med
visokimi stopnjami znotraj istega reda, da bodo organizirane kot do sedaj, a ustvariti moramo neki nad red, ki bo ostal nepoznan; vanj bomo vključili tiste prostozidarje
visokih stopenj, ki jih bomo izbrali sami. Preko njega bomo vodili vse prostozidarstvo, ki bo postalo nekakšno mednarodno središče, toliko močnejše, ker bodo njegove
smeri ostale skrite.« (Okultna teokracija, Occult Theocracy, Lady Queenborough in Nihče se je ne upa poimenovati zarota, None Dare Call It Conspiracy, Gary Allen).
Očitno gre za elitno, 33. stopnjo Škotskega reda. Ideologija te stopnje je podana v naslednjem poglavju.
V pismu z dne 15. avgusta, 1871, je PIKE vodji Iluminatov Mazziniju okvirno predstavil, kako naj bi s pomočjo treh svetovnih vojn osvojili svet. kako osnovati »NOVI
SVETOVNI RED«.
PRVO SVETOVNO VOJNO naj bi uprizorili zato, da bi carsko Rusijo spravili pod kontrolo bavarskih Iluminatov. Rusijo bi potem uporabili kot grešnega kozla za nadaljnje
širjenje ciljev bavarskih Iluminatov drugod po svetu.
DRUGA SVETOVNE VOJNA bi se morala začeti z podpihovanjem različnosti med nemškimi nacionalisti in političnimi sionisti. To naj bi pripeljalo do širitve ruskega vpliva
in ustanovitve države Izrael v Palestini.
Do TRETJE SVETOVNE VOJNE naj bi ob podpihovanja iluminatskih agentov pripeljala nesoglasja med sionisti in Arabci. Spopad naj bi popolnoma spremenil svet.
Prav tako naj bi bil načrt te vojne sprožiti sovražnosti med nihilisti in ateisti in povzročiti družbene spremembe z največjo okrutnostjo in nasiljem.
Po zlomu krščanstva in ateizma bi ljudem pokazali pravi »Luciferjev nauk«, in s tem ubili dve muhi na en mah.
Vidimo, da po tem načrtu drugi svetovni vojni sledi scenarij, ki se popolnoma razlikuje od tistega, kar nas učijo zgodovinske knjige.
Albert Pike in Vitezi Ku Klux Klana
Ponovno imamo opravka z ALBERTOM PIKEOM in Škotskim redom prostozidarjev. Uradno je prostozidarski red Škotskega reda ustanovila v Združenih državah leta 1801
skupina privržencev torijevcev. Vendar so ti gojili antikrščanstvo in prakticirali satanizem že mnogo prej.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:57:22

Od leta 1840 dalje je bila organizacijska struktura ameriških prostozidarjev pod strogim nadzorom Škodskega reda. Ta podeljuje 33 iniciacijskih stopenj. Deli se na južno
področje, s središčem v Arkansasu in severno, s središčem v Bostonu.
Kot strateško orodje v rokah KRONE (CROWN - pojasnilo sledi v naslednjem poglavju), je Škotski red v 19. stoletju vodil nenehne morilske napade in razvnemal rasistični
strah in trepet proti ZDA in sosednjim državam. Med najbolj pomembne tovrstne dogodke spadajo ameriška okupacija Mehike v času mehiške vojne (1846-1848), upor l
lastnikov sužnjev, tj. državljanska vojna (1861-1865) in pohod Ku klux klana proti obnovi južnih držav (1867-1870).»VITEZI ZLATEGA KROGA«, ki jih je ustanovil George
Bickley, so se prvič pojavili v Cincinnatiju, pod vodstvom KILIANA VAN RENSSELAERSA. »Zlati krog« naj bi ustanovil novi imperij suženjstva s središč em na Kubi. Za cilj
so si zadali pobiti osovražene Špance in jih nadomestiti s svežimi črnskimi sužnji iz Afrike. To je bila prva »severno ameriška pogodba o svobodni trgovini«. Pečat
»VITEZOV ZLATEGA KROGA« je bil enak pečatu »MALTEŠKIH VITEZEV«, malteški križ. »Vitezi zlatega kroga« so se sčasoma porazgubili.
Leta 1867 je Albert Pike v Nashvillu ustanovil »RED VITEZEV KU KLUX KLANA« (kyklos, grško: krog), sam je bil »Veliki zmaj«, in njihov vodja. S tem so ponovno vzniknili
»Vitezi zlatega kroga.«
KKK za svoje znamenje prav tako uporablja malteški križ, vodijo ga ugledni prostozidarji. Č e ima človek pred očmi rasistične in nečloveške cilje KKK in iz tega sklepa na
»notranje bitje« njihovih ustanoviteljev in pripadnikov, se mora nujno vprašati, ali sploh gre za pripadnike človeške vrste. KKK uporablja silo, s katero preprečuje črnskim
prebivalcem pravico do volitev, jim onemogoča posedovanje orožja, diskriminira šole, ki učijo črnske otroke, in znižuje življenski standard črncev do stopnje, ki je enaka
suženjstvu. Zanimivo je, da KKK danes skoraj izključno financira MOSAD (izraelska tajna služba).
V židovski skupnosti je bil leta 1843 ustanovljen neodvisni red »B'NAI B'RITH«. »B'nai B'rith«, sionistič na skrivna loža, spada med prostozidarske lože. Izraz »B'nai B'rith«
pomeni »Sinovi zveze« in se ima za vodjo svetovnega židovstva.
Č eprav je bilo mnogo lož tega reda na severu Združenih držav, se je »B'nai B'rith« odkrito postavila na stran konfederacije. Mnogi zagovorniki tega reda so na severu
goreče branili suženjstvo in še vedno delovali za cilje konfederacije tudi po državljanski vojni.
Današnja situacija:
»ZVEZA PROTI KLEVETANJU« (ANTI-DEFAMATION LEAGUE, (ADL)), ki je povezana z »B'NAI B'RITH«, je pred časom začela s kampanjo, s katero bi prikazala vodilne
ameriške črnske politike kot antisemite. S tem so nameravali razpihati rasne konflikte in negativno vplivati na pozitivni odnos ameriških Židov, ki so do takrat pomagali
črncem. ADL je tudi odkrito nasprotovala KKK, a se hkrati zelo hrupno zavzemala za kip Alberta Pikea (ustanovitelj KKK), ki še vedno stoji v Washingtonu, in je javno
povezan z »Škotskim redom«.
Naj navedem izvleček iz govora ALBERTA PIKEA, z dne 4. julija 1889, pred 32 stopnjami »Škotskega reda«:
» Č astimo boga, a to je bog, ki ga občudujemo brez praznoverja. Prostozidarsko religijo bi morali vsi mi, iniciiranci visokih stopenj, ohranjati v čistosti Luciferjeve doktrine.
Č e Lucifer ne bi bil bog, bi ga Adonai (krščanski bog), katerega dejanja dokazujejo njegovo krutost in sovraštvo do človeka, barbarizem in zavračanje znanosti, in njegovi
duhovniki tako klevetali?
Da, Lucifer je bog, in na žalost je Adonai prav tako bog. Kajti večni zakon je, da ni luči brez teme, ne lepote brez ostudnosti, ne belega brez črnega, kajti absolutno lahko
obstaja le kot dva boga ... Doktrina satanizma je krivoverstvo: prava in čista filozofska religija je vera v Luciferja, ki je enak Adonaiu; a Lucifer, bog luči in bog dobrega, se
bori za človeštvo proti Adonaiu, bogu teme in zla.«"
Ta citat si lahko v francoščini in angleščini ogledate v glavni Pikeovi mapi, v knjižnici »Škotskega reda« v Washingtonu.
Pike je javno izpovedoval, da je satanist in agent KRONE, »CITY-ja«. Pike je leta 1867 podelil vse stopnje od četrte do dvaintridesete »Škotskega reda« predsedniku
ANDREWU JOHNSONU. Devetintrideset dni po slovesni razglasitvi Theodora Roosvelta za predsednika, ki je bil tudi sam rasistični anglofil in prostozidar, je bil v
Washingtonu, kjer stoji še danes, postavljen kip Alberta Pikea.
Današnja situacija:
V hierarhični ureditvi ni nikomur dovoljena svobodna volja razen vodji. Za dosego višje stopnje mora kandidat izpolniti pogoje, ki mu jih zastavi naslednja višja stopnja.
Primer:
Kandidatu pokažem belo knjigo, a mu rečem, da je črna. Nato ga vprašani, kakšne barve je. Č e odgovori, da je bela, je padel, če reče, da je črna, je sprejet v višjo stopnjo,
in dobi dostop do novih nalog, podobnim pravkar omenjeni.
Se zavedate, da vse hierarhije delujejo po istem načelu? Vsi šolski sistemi, vse religije, vključno s krščanstvom, muslimanstvom, hinduistizmom, budizmom,
mormonstvom, jehovimi pričami, znanostjo ... so urejene na podoben način. Osebna mnenja, svobodni razvoj in neodvisno mišljenje ni dovoljeno, zgolj izvrševanje ukazov
tistih na višjih položajih.
In ni pomembno, ali gre za satanistično doktrino - kot v prej omenjenem citatu Pikea - ali za dogme katoliške ali islamske cerkve.
Tisti, ki se »zavestno« odrečejo svobodni volji in svoji lastni odgovornosti ter se podredijo drugi osebi, organizaciji ali vodji, ne zaslužijo boljšega, kajti danes, v tako
imenovani civilizirani družbi, nihče ni »prisiljen«, da se priključi katerikoli organizaciji ali religiji.
Ali, kot je zapisal Anatole France:
» Č etudi pet milijonov ljudi blekne neumnost, je to še vedno neumnost!«
Današnja situacija:
O nekdanjem predsedniku Clintonu:
V »Ku Klux Klan Special«, nas nemška revija »Neue Solidarität« seznanja, da je duhovnik W.O. VAUGHT prostozidar, z 32 stopnjo Škotskega reda (tj. Mojster kraljeve
skrivnosti). Bil je duhovni učitelj in dejanski krušni oče BILLA CLINTONA, ter njegov sodelavec. Ko je bil Clinton guverner
Arkansasa, države, kjer je duhovna tradicija

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:57:40

Alberta Pikea močno ukoreninjena, je podpiral smrtno kazen in dovolil dokajšnje število usmrtitev. To je usmrtitev revnih in č rncev. Pred kratkim je Vaughtov sin izjavil, da
sta se Clinton in njegov duhovnik strinjala, da njuna religiozna prepričanja dovoljujejo pobijanje zapornikov in nerojenih otrok (posebej črnskih).
Clinton je prav tako član Sveta za zunanje zadeve (Council of Foreign Relations), trilateralne komisije (Trilateral Commission). Bilderbergerjev (več o njihovi pomembnosti
pozneje) in doživljenski član prostozidarjev, imenovanega »DeMolayski red za dečke«.
Jacques de Molay je bil veliki mojster Vitezev templjarjev in je bil 18. marca 1314 v Parizu sežgan na grmadi. Po zapiskih reda. DeMolayev red vodijo »eminentni
prostozidarji«, sestavljen iz sinov prostozidarjev mojstrov, starih štirinajst do enaindvajset let, ki jih učijo sedem kreposti: sinovske ljubezni, spoštljivosti. Uslužnosti,
tovarištva, čistosti (v besedi, misli in dejanju), zvestobe in patriotizma. V kolikšni meri se ti nauki skladajo z resničnostjo je vprašljivo.
Karl Marx
Veja bavarskih Ilumionatov, v svojem času poznana pod imenom »Liga pravice«, ki je nastala iz ene najuspešnejših revolucionarnih tajnih skupin v Franciji »SOCIETE
DES QUATRE SAISONS« (združenje štirih letnih časov), je sprejela medse dva nova člana, Žida MOSES MORDECHAI MARX LEVIJA (znanega kot Karla Marxa) in
njegovega prijatelja, FRIEDRICHA ENGELSA, ki sta zanje pozneje napisala »Komunistični manifest«. Del manifesta je zrasel na njunem zelniku, po večini pa je bila to
ideologija »Lige pravičnih« in drugih francoskih skrivnih združenj, ki so zavzele revolucionaren odnos do Francije.
Gary Allen piše:
»V resnici je »Komunistični manifest« krožil naokoli že mnogo let prej, preden je bilo Marxovo ime dovolj poznano, da so ga postavili za avtorja te revolucionarne knjižice.
Kari Marx je v resnici le ažurural in uredil prav iste revolucionarne načrte in načela, ki jih je že pred sedemdesetimi leti začrtal Adam Weishaupt, ustanovitelj reda
Iluminatov v Bavariji.« (»Nihče se je ne upa poimenovati zarota«. None Dare Call It Conspiracy).
»Boj proti kapitalizmu« se je zdaj lahko nadaljeval. Zahvaljujoč se svojim intelektualnim sposobnostim, je Marxu uspelo spremeniti podobo lige, ki je leta 1847 spremenila
svoje ime v »KOMUNISTI Č NO LIGO«.
To nam zdaj jasno kaže, kako so bavarski Iluminati v Angliji in Ameriki ustvarili »kapitalistični« sistem in na drugi strani »anti-kapitalističnega«, t.j. »komunističnega«, da bi
na ta način v Machiavellijevem stilu imeli korist od tako ustvarjenih konfliktov, držeč človeštvo v stalnem sporu in zato zmešnjavi.
Več o temi:

Prostozidarji v Ameriki in načrt za svetovno vlado

Blackwater: Vitezi Malte v Iraku
Č rno plemstvo
Preden so ogledamo »celotno sliko«, moramo ponovno narediti majhen ovinek, da si razjasnimi še nekatere pojme.
Za naslednjo informacijo se moram zahvaliti bivšemu agentu MI-6, dr. Johnu Colemanu, za njegove izjemne raziskave. Je edini, ki je v angleščini kdajkoli pisal o »črnem
plemstvu«; na ameriškem kontinentu je pionir tovrstnih raziskav. Dr. Colemana sem osebno spoznal, in moram reči, da je v svojih namenih iskren.
Dr. Coleman nas spoznava s pojmom, ki ga ne boste našli v nobeni običajni knjigi ali slovarju: »črno plemstvo« (Black Nobility). Gre za oligarhične družine Benetk in
Genove, ki so v 12. stoletju imele privilegirane trgovske pravice (monopole).
Dr. Coleman:
»Prva od treh križarskih vojn, med letoma 1063 in 1123, je utemeljila moč beneškega črnega plemstva in utrdila moč premožnih vodečih razredov. Aristokracija črnega
plemstva je dosegla popolni nadzor nad Benetkami l. 1171, ko se je pooblastilo za imenovanje velikega doža preneslo na Veliki svet, ki so ga sestavljali pripadniki trgovske
aristokracije; to jim je prineslo popolno zmagoslavje. Benetke so od takrat v njihovih rokah, a moč in vpliv beneškega črnega plemstva sega mnogo dlje od njenih meja, in
jo je danes, leta 1986, moč čutiti povsod na svetu. Leta 1204 so oligarhične družine svojim članom dodelile fevdalne enklave, kjer se začne veliko kopičenje moči in
pritiska, dokler se ni vlada spremenila v zaprto družbo najvplivnejših družin črnega plemstva.«
Č rno plemstvo si je prislužilo svoje ime s svojimi umazanimi dejanji: kadarkoli se je prebivalstvo uprlo vladnim monopolom ali čemurkoli drugemu, so vodje upora prijeli in
surovo obesili. Vršijo tajne atentate, umore, spravljajo v stečaje različne osebe in podjetja, ki jim nasprotujejo, ugrabljajo in posiljujejo ...
In katere so te družine?
Najpomembnejše med njimi so:

Hiša Guelfa (ang. Guelph) (Britanija),

Hiša Wettina (ang. Wettin) (Belgija),

Hiša Bernardotte (Švedska),

Liechensteinska hiša (ang. Liechenstein) (Liechenstein),

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:58:03


Oldenburška hiša (ang. Oldenburg) (Danska),

Hiša Hohenzollern (Nemčija),

Hanoverska hiša (ang. Hanover) (Nemčija),

Bourbonska hiša (ang. Bourbon) (Francija),

Oranžna hiša (ang. Orange) (Nizozemska),

Grimaldijeva hiša (ang. Grimaldi) (Monaco),

Wittelbachova hiša (ang. Wittelbach) ( Nemčija),

Hiša Braganza (Portugalska),

Hiša Nassaua (ang. Nassau) (Luxenburg),

Habzburška hiša (ang. Habsburg) (Avstrija),

Savoyska hiša (ang. Savoy) (Italija),

Karađorđevićeva hiša (Jugoslavija),

Hiša Wurttemberga (ang. Wurttemberg) (Nemčija),

Hiša Zogu (Albanija),
kot tudi tiste, ki jih boste našli na družinskem drevesu Windsorjev (ang. Windsors). (Razkrinkano črno plemstvo, Black Nobilyty Unmasked Worldwide, dr. John Coleman,
1985).
Omenjene družine so povezane s hišo Guelfa, eno od prvotnih družin Č rnega plemstva iz Benetk, iz katere izvira tudi windsorska hiša in sedanja angleška kraljica.
Elizabeta II. Guelfi so preko hanoverske hiše tako prepleteni z nemško aristokracijo, da bi bilo potrebnih kar precej strani, da bi opisali vse njihove zveze. Kot vidite iz tega
družinskega drevesa, skoraj vse evropske kraljeve hiše izvirajo iz Hanoverske hiše in zatorej iz Hiše Guelfa -
črnega plemstva. Hanoverski angleški kralj Filip I. je izvira iz pokrajine Lüneberg, dela severne Nemčije, ki so mu že od 12. stoletja vladali Guelfi.
Danes Guelfi vladajo nad trgom surovin, že leta in leta določajo ceno zlata, blaga, ki ga niti ne izdelujejo niti ne posedujejo. Windsorska hiša prav tako kontrolira cene
bakra, cinka, svinca in kositra. In kot boste videli, ni naključje, da se glavne blagovne borze nahajajo v Londonu. Družbe, ki jih vodi črno plemstvo so British Petroleum,
Oppenheimer, Lonhro, Philbro in druge.
Druga družina črnega plemstva je družina Grosvenor iz Anglije. Stoletja je ta družina živela - kot večina evropskih kraljevih družin -od zemljiških najemnin. Danes ima ta
družina v lasti vsaj 120 hektarov zemljišča v središču Londona. Zemljišča nikoli ne prodajajo, temveč ga oddajajo z najemnimi pogodbami za 39 let - kot v srednjem veku.
Grosvenorski trg (Grosvenor Square), kjer se nahaja ameriška ambasada, pripada družini Grosvenor, kot tudi Eatonski trg (Eaton Square). Na Eatonskem trgu se
stanovanja oddajajo za 25.000 funtov mesečno, kar ne vključujejo stroškov vzdrževanja. To vam daje približno predstavo o tem, kakšno ogromno bogastvo si črno
plemstvo kopiči z oddajanjem zemljišč, in zakaj družine, kot je windsorska, sploh ne zanima industrijski napredek, ki bi ga lahko vzdrževal preštevilno prebivalstvo. To je
edini razlog, zakaj te »plemenite« družine podpirajo večino, če ne vseh. napačno usmerjenih svetovnih gibanj za varstvo okolja, katerih končen in prikrit cilj je zmanjšanje
števila prebivalstva. Princ Filip in princ Charles sta najbolj vidna simbola teh gibanj, in oba sta že velikokrat brezčutno govorila o potrebi, da je treba svet očistiti
nezaželenih ljudi. (Black Nobility Unmasked Worldwide, dr. John Coleman)
In zakaj omenjam črno plemstvo?
Zato, ker je ustanovitelj skrivnega združenja, iz katerega izvirajo vsa druga, ki so povezana z Iluminati - Odbor tristotih (Committe of 300). Kot bom prikazal Rimski klub
(Club of Rome), CFR, RIIA, Bilderbergerji, Združeni narodi, Okrogla miza itd. vsi izvirajo iz obora tristotih, torej iz evropskih družin črnega plemstva.
Zdaj pa smo pri najpomembnejši točki. Dr. Coleman je imel do sedaj popolnoma prav. Smatra, da je evropsko črno plemstvo vzrok vseh krivic. A vsaj od 17. stoletja
naprej, so v vsako evropsko kraljevo hišo prodrli ŽIDI.
Presenečeni?
Za hanoversko hišo se dozdeva, da je nemškega porekla, a je v resnici židovska. Kot tudi habzburška hiša. Tako britanske krone v resnici niso prevzeli Nemci. Sijajno,
kaj? (Viri: Semi Goter, Polbogovi, Phillip Stauff, in Judenblut in deutschen Adel, Židovska kri v nemškem plemstvu, Otto Fürst von Battailler).
Z evropskim črnim plemstvom sodelujejo ameriške družine, kot sta Harriman in McGeorge Bundys.
Angleška kraljeva družina in trgovina z opijem

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:58:21

Preden se začnemo ukvarjati z Anglijo, moramo pojasniti nekatere izraze. KRALJICA je na čelu kraljeve družine, britanski kolonialni imperij - z glavnim mestom Londonom
- pa vodi ministrski predsednik s svojim ministrskim svetom.
A prav tako kot je Vatikan v Rimu, obstaja ločena, neodvisna država znotraj Londona, CITY. City, imenovan tudi najbogatejši kvadratna milja na svetu, zavzema v srcu
Londona skoraj natanko tolikšno površino (2.7 km2). V njem naj bi prebivalo 4.600 ljudi in bilo zaposlenih pol milijona ljudi. Vlada Cityja, KRONA (THE CROWN), je
sestavljena iz trinajstih članov, vodi jo LORD MAYOR. Tu se nahajajo najbogatejše in najmogočnejše gospodarske ustanove Anglije, kot so Angleška banka (Bank of
England), ki je pod kontrolo Rothschildov, londonski Ljoyd's, londonska borza, pisarne mnogih mednarodnih trgovskih podjetij in ulica Fleet, časopisno in založniško
središče. CITY ne pripada Angliji. Ni niti pod pristojnostjo monarha, niti vlade britanskega parlamenta. CITY je resnični vladar Anglije, saj sta tako kraljica kot ministrski
predsednik podrejena Lordu Mayorju. S fasado ministrskega predsednika in ministrskega sveta se ustvarja vtis, kot ti odločajo, kaj se bo zgodilo, a so v resnici le lutke v
rokah Cityja.
Ko kraljica obišče City, se z lordom Mayorjem sreča pri »sveti pregradi« (Temple Bar), simboličnimi vrati, ki vodijo v CITY. Pokloni se in vpraša za dovoljenje za vstop v
njegovo zasebno in suvereno državo. Svoj pristanek ji izkaže tako, da ji izroči državni meč. Pri državniških obiskih, kot je ta, lord Mayor v svoji sve čani obleki zasen či
kraljico in njeno spremstvo, ki so omejeni zgolj na običajna, ulična oblačila. Nato popelje kraljico, ki stopa dva koraka za njim, v CITY.
Kot sem omenil prej, je ustanovitev Angleške banke spodbudil William Paterson, ki je bil agent CITY-ja. Po Des Griffinu CITY nadzira Rothschildov imperij.
Da bi se izognili napačnim interpretacijam moramo razumeti, da sta v Veliki Britaniji dva ločeno delujoča imperija - kolonialni imperij, ki je pod kraljevo družino, in imperij
Krone. Vse kolonije belcev (Avstralija. Nova Zelandija, Kanada, Južna Afrika) so bile pod oblastjo angleške vlade. Vse druge kolonije (Indija, Egipt, Bermudi, Malta,
Singapur, Hongkong, Gibraltar in centralno afriške kolonije) so bile zasebna lastnina KRONE, tako imenovane kolonije Krone.
Seveda so med sabo sodelovali, saj je družina Windsor del črnega plemstva, ki mu pripada tudi City.
Trgovina z opijem
Med izgradnjo imperija si je BRITANSKA VZHODNO INDIJSKA DRUŽBA (BRITISH EAST INDIA COMPANY - BEIC) nakopič ila velikansko premoženje s trgovino opija.
BEIC je ustanovil Kitajsko notranje poslanstvo (China Inland Mission), katerega glavna naloga je bila, da ceneno kitajsko delovno silo spremeni za v opijeve odvisnike, in s
tem pridobi tržišče za svoje blago.
Nedvomno dvor ni hotel, da bi bilo to dogajanje razkrito. Zato so vključili britansko tajno službo. BRITANSKI VOJAŠKI TAJNO OBVEŠ Č EVALNI ODDELEK (British Military
Intelligence Department, Section 6 /MI6/) oz. TAJNO OBVEŠ Č EVALNO SLUŽBO (Secret Intelligence Service /SIS/).
Začetki MI6 segajo nazaj do kraljice Elizabete I., pod katero je sir Francis Walsingham postal državni blagajnik za enoto MI6, ki se je ukvarjala z »umazanimi posli«. Zaradi
svojih nekaj stoletij dolgih izkušenj, se MI6 uvršča med najboljše tajne službe na svetu.
BEIC je imel vodilno vlogo v trgovini z opijem vse dokler ni kitajska vlada leta 1729 kajenje opija prepovedala.
Od 1791 do 1894 je pod KRONO število legalnih plantaž opija poraslo od 87 na 663. To je končno pripeljalo do opijske vojne na Kitajskem.
Leta 1729 je BEIC, kot podaljšek črnega plemstva, ustanovilo Odbor tristotih, da bi poenostavilo upravljanje bančnih poslov in trgovskih transakcij. Danes je ta skupina eno
najpomembnejših skrivnih združenj in prav tako deluje v skladu s ciljem »svetovne vlado«. Je tako imenovana elita CITY-ja. Pozneje je Odbor tristotih razvil strategije,
kako obiti kitajske zakone proti mamilom.
LORD INCHAPE je osnoval P&O Shipping Company (Pomorsko družbo P&O), in je bil dejanski ustanovitelj Hongkong & Shangkai bank (Hongkonške in Šanghajske
banke), ki je pomagala prikrivati trgovino z opijem. Druge britanske banke, vpletene v trgovino z mamili so: British Bank od the Middle East, The Midland Bank. The
National Westminster Bank, Barclays Bank. The Rovay bank of Canada and Baring Brothers Bank. Vse te banke so povezane z Rothschildovimi bankami preko Odbora
tristotih.
Ko so gradili Harrimanova železnico, da bi povezali Kalifornijo z vzhodom ZDA, so tja pripeljali ceneno delovne sile iz Kitajske. Mnogi delavci so že bili odvisni od opija, in
tako se je trg razširil v Združene države. HARRIMAN je ustanovil svoj železniški imperij s finančno podporo londonske banke N.M. Rothschild & Sons Bank.
Obstajajo tehtni razlogi za sklep, da so bili namerno uporabili prav kitajske opijske odvisnike, da bi tržišče z opijem razširili v Združene države.
Današnja situacija:
Neue Solidarität je v članku z naslovom Kraljica in narkotiki, v izdaji dne 8. septembra 1993, zapisal:
»Zares redko in prav prijetno presenečenje je, da lahko v britanskem tisku zasledimo novico o kraljevem dvoru, ki je tako zelo blizu resnici. Prejšnji teden je takšna novica
tekmovala z naslovi na naslovni strani londonskega Timesa, z dne 27. avgusta, 1993. Naslov: »Kraljevska družina je bila 'visoko' v Visokogorju (Highlands)«. Č lanek, ki se
je opiral na raziskavo škotske revije Leopard razkriva, da je bila uporaba mamil in narkotikov nekaj vsakdanjega. Z originalnimi dokumenti je Leopard dokazal, da je kraljica
Viktorija s svojim spremstvom, pogosto Churchillom in Rothschildovimi družinami, imela v svoji visokogorski lekarni dostop do znatnih količin kokaina, heroina in drugih
narkotikov. Times poroča isto: »Kaže, da je kraljica Viktorija, monarhinja resnega obraza, dobro znana po svojem "To nas ne zabava", naročila dovolj kokaina in heroina
za svojo posest v Balmoralu na Škotskem, da bi lahko bila vsa visokogorska (Highland) dolina 'high' (zadeta). Lekarniški dokumenti »kažejo, da so kraljevim članom in
njihovim gostom redno dostavljali precejšnje količine kokainskih in heroinskih raztopin.«
Ozadje boljševiške revolucije
Zaradi mnogih protižidovskih zakonov v Evropi, so bili mnogi Židi brez lastne posesti in zato prisiljeni, da potujejo naokrog. Katerokoli državo si si izbrali, da bi se v njej
nastanili, so naleteli na odpor. Ob koncu 19. stoletja je bila carska Rusija še edina resna ovira na poti Iluminatom, da zavladajo svetu.
Leta 1881 je Theodor Herzl, spet kazarski Žid, v Odesi (Rusija) ustanovil SIONISTIČ NO GIBNJE, z namenom, da bi nastanka židovske domovine v Palestini.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:58:38

Na srečanju »B'NAI B'RITH« v New Yorku leta 1916, je bil Jacob Schiff, predsednik banke Kuhn Loeb & Co. Bank. izvoljen za predsednika revolucionarnega
»Sionističnega gibanja v Rusiji.«.
13. januarja. 1917, je Žid LEON (LEV) TROCKI (prej Bronstein) prispel v Združene države in dobil ameriški potni list. Priložnostno so ga videvali prihajati v blešč eč o
rezidenco Jacoba SHIFFA.
Na svojih srečanjih so govorili o sionističnem nemiru v Rusiji, in o tem, kaj so se naučili iz neuspešnega poskusa zrušitve carja. Jacob Schiff je financiral urjenje Trockijevih
upornikov, ki so bili v glavnem Židi iz newyorškega vzhodnega dela, na zemljišč u v New Jerseyju, ki je pripadal Rockefellerjevi naftni družbi STANDARD OIL COMPANY.
Ko so se izurili v gverilskem vojskovanju, so Trockijevi uporniki na ladji SS Krislianiafjord. namenjeni v Rusijo, zapustili Združene države z 20 milijoni dolarjev Jacoba
Schiffa: V Rusiji so z namenom, da bi Kazarjem povrnili Rusijo, začeli z bolševiško revolucijo.
Trocki in Lenin sta bila oba povezana z Odborom tristotih prek Brucea Lockharta.
Več o temi:

Kako je CIA ustvarila Osamo Bin Ladna
Lobanje in kosti in nastanek zveznih rezerv
Zdaj pa poglejmo najmogočnejšo organizacijo Iluminatov v Združenih državah, to je red SKULL & BONES (Lobanje in kosti).
Njegovi člani mu preprosto rečejo »red«. Že več kot 150 let je znan kot »krajevni 322« nemškega skrivnega združenja. Drugi mu pravijo "bratstvo smrti" (Brotherhood of
Death). Tajni red SKULL & BONES sta ustanovila na univerzi Yale leta 1833 WILLIAM HUNTINGTON RUSSEL in ALFONSO TAFT. Russel ga je pripeljal tja leta 1832 iz
svojih študentskih dni iz Nemčiji. Leta 1856 je bil red priključen Russlovi družbi (Russel Trust).
Leta 1864 je WILLIAM RUSSEL postal član skupščine v Connecticutu, leta 1862 poveljnik Narodne garde.
ALPHONSO TAFT je postal leta 1876 obrambni minister, potem državni pravosodni minister in leta 1884 ambasador Združenih držav v Rusiji. Njegov sin William je bil
imenovan za pravosodnega ministra in pozneje izvoljen za predsednika Združenih držav.
Po tradiciji se nagrobne kamne prostozidarjev z Mojstrskimi stopnjami zaznamuje z znakom lobanje in dvema prekrižan ima kostema: tradicija sega še v čase vitezov
templjarjev v 1127. Morda izvira ime reda iz ene od teh tradicij.
Yale je edina univerza z združenji, ki sprejemajo medse le pripadnike zadnjega letnika. Drugi dve združenji na Yaleu sta še SCROLL & KEY (zvitek in ključ) in WOLF'S
HEAD (volčja glava).
Kandidati so izključno bele polti, moškega spola, protestanti in obi čajno iz zelo bogatih družin. Pogosto so bili očetje člani istega reda. V zadnjem letu študija se imenujejo
vitezi in pozneje -doživljenjsko - patriarhi.
Srečanja patriarhov se odvijajo v klubu DEER ISLAND CLUB, v New Yorku. Klub je leta 1907 ustanovil patriarh George Douglas. Klub vodijo izključno patriarhi, prav tako
kot Russelovovo družbo.
Najpomembnejši člani Eastern Liberal Establishment (vzhodne liberalne ustanove) so, presenetljivo, vedno bili pripadniki teh združenj. Eastern Liberal Establishment je -
po Garyju Allenu - oznaka za finančno, politično, akademsko in medijsko-politično mafijo, ki jo vodijo Rockefellerji.
Tu moramo omeniti banko W.A. Harriman Company. Njen ustanovitelj je William Averall Harriman, ki je bil iniciiran v red SKULL & BONES leta 1913. V dvajsetih letih 20.
stoletja je bil Harriman glavni pokrovitelj Rusov, tako z denarno kot z diplomatsko pomočjo. Harriman je nadalje podpiral tudi prvo sovjetsko komercialno banko.
RUSKOMBANK. MAX MAY, podpredsednik družbe Guaranty Trust in član SKULL & BONES, je bil prvi podpredsednik banke Ruskombank. Guaranty Trust je upravljal
J.P. Morgan & Co., partnerska banka banke N.M. Rothschild Bank. Nekateri družabniki J.P. Morgana so bili člani SKULL & BONES: Harold Stanley, iniciiran leta 1908,
Thomas Cochran, iniciiran leta 1904. Izvorni kapital za nastanek družbe Guaranty Trust je izviral od Whitneyev, Rockefellerjev, Vandebiltov in Harrimanov, družin, katerih
člani so bili člani reda SKULL & BONES.
PERCY ROCKEFELLER je bila edina izmed Rockefellerjev, ki so jo sprejeli medse. Predstavljala je Rockefellerjevo investicijo v Guaranty Trust, in bila njen direktor od leta
1915 do 1930.
Kratek povzetek o pravkar omenjenih bankah:
N.M. Rothschild & Sons ima najpomembnejša predstavništva v Londonu, Parizu, Dunaju in Berlinu. Že v preteklosti so Rothschildi kontrolirali ne le londonski CITY, in s
tem kolonije Krone in britanske vlade, temveč tudi francosko vlado, odbor tristotih, bavarske Iluminate in preko njih vse skrivne lože v Evropi in Združenih državah, v katere
so se infiltrirali bavarski Iluminati. Skupaj s svojimi predstavniki v Združenih državah - Kuhn Loeb & Co. (direktor Jacob Schiff), August Belmont & Co. in J.P. Morgan & Co.
- in M. M.Warburg Gesellschaft iz Hamburga in Amsterdama, so izgradili - med drugim - Rockefellerjev imperij Standard Oil, Harrimanove železnice in Carnegijeve
jeklarne, ter s tem nadzorovali največji del ameriškega gospodarstva.
Pravkar omenjene banke so med najmogočnejšimi na svetu in vse kontrolira Rothschild. In to so bili, kot bomo še videli, šele »skromni« začetki Rothschildovega imperija.
...in s tem je bilo konec ameriške svobode

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:59:00

Proti koncu 19. stoletja so banke, ki so bile v Rothschildovi lasti, začele z obsežno kampanjo, s katero so hoteli doseči, da bi bogato ameriško gospodarstvo prišlo v
njihovo last. Okoli leta 1900 je Rothschild poslal v Ameriko še enega agenta, PAULA WARBURGA, da bi sodeloval z bančnim podjetjem Kuhn Loeb & Co. To ime si
zapomnite, kajti pojavilo se bo še v povezavi z mnogimi ustanovami! JACOB SCHIFF in PAUL WARBURG sta začela kampanjo za ustanovitev ZVEZNE BANKE
(FEDERAL RESERVE BANK), ki bi bila ustanovljena kot zasebna centralna banka Amerike.
Leta 1907 je Jacob Shiff izjavil pred newyorško trgovsko zbornico:
» Č e ne dobimo dovoljenja za ustanovitev centralne banke s kreditnim nadzorom, bo ta država doživela najhujši finančni udarec v svoji zgodovini.« (Des Griffin: Padec v
suženjstvo, Descent Into Slavery).
Rečeno storjeno. Združene države so pognali v monetarno krizo, ki je sprožila preplah na finančnem trgu in uničila življenje deset tisočim ljudem po vsej državi. Panika na
newyorški borzi je prinesla Rothschildom - poleg nekaj milijardnega dobička - uspeh, na katerega so upali. Pretkano načrtovan polom so uporabili kot argument za
ustanovitev centralne banke, ki naj bi preprečila, da se kaj podobnega še kdaj zgodi. Paul Warburg je potem pred združenjem bank izjavil:
»V polomu leta 1907 je bila moja prva misel "imejmo državno klirinško hišo" (centralno banko).« (Gary Allen. None Dare Call It Conspiracy).
Zadnja različica odločitve za uvedbo SISTEMA ZVEZNIH REZERV (zasebne centralne banke Združenih držav) je bila spočeta na posesti J. P. Morgana. na otoku Jekyll
Island v državi Georga. Po H. G. Dorseva so na srečanju sodelovali A. Piatt Andrew, senator Nelson Aldrich, Frank Vanderlip (predsednik Kuhn Loeb & Co.), Henry
Davidson (starejši družabnik v banki J.P. Morgan Bank), Charles Norton (predsednik banke Morgar's First National Bank), Paul Warburg in Benjamin Strong (predsednik
družbe Morgan's Bankers Trust Co.).
Uvedba »sistema zveznih rezerv« leta 1913, je omogočila mednarodnim bankirjem, da so združili svoje finančne moči v Združenih državah. Paul Warburg je bil prvi
predsednik Newyorške banke zveznih rezerv (Federal Reserve bank of New York).
»Zakonu o zveznih rezervah« je hitro sledil 16. amandma k ustavi, ki je dovoljeval kongresu, da obdavči osebne dohodke državljanov ZDA. To je bila posledica dejstva, da
vlada Združenih držav ni več mogla tiskati lastnega denarja za financiranje svojih operacij.
Prvič od ustanovitve Združenih držav, se je pojavil davek na dohodek.
Najvažnejši delničarji »ZVEZNIH REZERV« (Fed) so bili:

Rothschildove banke v Londonu in Parizu

Lazard Brothers Bank, v Parizu

Israel Moses Seif Bank, v Italiji

Warburg Bank, v Hamburgu in Amsterdamu

Lehman Bank, v New Yorku

Kuhn Loeb Bank, v New Yorku

Rockefeller's Chase Manhaten Bank, v New Yorku

Goldman Sachs Bank, v New Yorku.
Kongresnik CHARLES LINDBERGH je že takrat novi sistem zveznih rezerv zaradi njenih finančnih moči označil kot nevidno vlado.
Kako deluje »Fed«?
FED-ov Odbor za odprti trg (Open Market Committee) tiska bankovce zveznih rezerv (dolarske bankovce). Te bankovce potem posoja vladi Združenih držav za
obveznosti, ki mu služijo kot jamstvo. Lastnik teh obveznosti je dvanajst bank, ki prejemajo letna obrestna plačila.
Današnja situacija:
Leta 1982 je davčna služba Združenih držav ocenila državni dolg na 1.070.241.000000 (trilijon sedemdeset milijard) dolarjev. Fed je torej v samo enem letu dobil od
ameriških davkoplačevalcev 115.800.000.000 (sto petnajst milijard osemsto milijonov) dolarjev obresti. Ta obrestni kapital gre v kovčke Feda, in s tem v roke zasebnih
mednarodnih bankirjev.
Leta 1992 so obveznosti do Feda znašale 5.000.000.000.000 (pet trilijonov) dolarjev, obrestna odplačila davkoplačevalcev pa neprestano rastejo. In vse to bogastvo je
Fed ustvaril s posojanjem denarja vladi ZDA, in zaračunavanjem visokih obresti za papir, črnilo in tiskarske stroške. To je ena največjih goljufij v zgodovini ZDA in skoraj
nihče tega ne opazi. In tako ima Fed - z obveznostmi vlade ZDA - pravico do zaplembe zvezne in zasebne lastnine celotne ZDA. Brezštevilnim tožbam ni upelo izničiti
zakona o zveznih rezervah. Za državljane ne obstaja nikakršna pravna pot za povrnitev denarja, kajti Fed ni del vlada, temveč zasebna ustanova. Očitno Fed ni ustaven in
zato sploh ne bi smel obstajati. Devet držav Združenih držav ima vloženo tožbo z zahtev po njegovi ukinitvi .
Rothschildovi rubežniki
Kralji in diktatorji so bili od nekdaj znani po tem, da potrošijo več, kot so lahko z davki iztisnili iz svojih podložnikov. Narodi in vlade so si zato morali izposojati denar od
bank. A kako so si banke povrnile svoj denar, če vlada ni mogla ali ni hotela plačati? Rešitev je v vojni!
Posel s financiranjem vlad deluje po podobnih pravilih, kot deluje kreditna ustanova, ki posoja svojemu klientu denar za nakup avtomobila. Če klient ne more plačati

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:59:29

mesečnih obrokov, mu avto odvzamejo avto. In kako lahko nekdo odpelje avto? Z drugim avtom! Isto velja pri financiranju vlad. Denarja ne posodiš le eni državi, posodiš
ga tud sovražniku države. Posojevalec se mora prepričati, da sta obe državi približno enako močni, da bi v primeru spora pretehtal denar. Č e država ne plača, ji bo
posojevalec zagrozil preko druge države z vojno, in če še vedno ne bodo plačali, si bo denar pridobil s pomočjo te druge države kot plen.
Hiša Rothschildov sledi tem pravilom že približno 160 let (9. protokol). Nathan je s svojimi brati začel s to »igro« na začetku prejšnjega stoletja v Evropi, potem ko so si
pridobili velikanske dobičke z Napoleonovimi vojnami. V tistem času se je začelo v Evropi razvijati nekaj, kar je sčasoma postalo znano kot »uravnoteženje moči«. Da bi
utrdila svoj položaj »nevidnega vladarja« Evrope, je morala hiša Rothschildov ustvariti dve vplivni, približno enako močni skupini, ki bi bi ji zagotovili »uravnoteženost
moči«. Zagotoviti so morali, da kralje A lahko ogrozijo kralji B. Seveda so financirali obe strani. Potem so potrebovali še tretjo silo, kot nekakšno jamstvo, če se katera od
prejšnjih dveh ne bi držala pravil. Ta dežela je bila Nathanova Anglija, ki je bila najvplivnejša sila Evrope. Izid vojne je bilo mogoče vedno predvideti, če si vedel kateri
strani je naklonjena Anglija. Na koncu je bila Anglija vedno na strani zmagovalca. Anglija ali ustrezneje Krona, je imela na razpolago tako sposobno kraljevo službo za
vračanja dolgov, da je moč hiše
Rothschildov dosegla vrtoglave višine. Nekje na prelomu stoletja je bilo rečeno, da imajo v oblasti polovico svetovne lastnine.
Cecil Rhodes in Vitezi okrogle mize
V svoji knjigi Nihče se je ne upa poimenovati zarota (None Dare Call it Conspiracy) Gary Allen piše:
Organizacija OKROGLE MIZE (ROUND TABLE) v Angliji je zrasla iz življenjskih sanj mogotca z diamanti in zlatom CECILA RHODESA po 'novem svetovnem redu'.
Rhodesova biografinja Sara Millin je bila malce bolj neposredna. Dejala je: 'Svetovna vlada je bila Rhodesova preprosta želja.'
Quigley citira:
»Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja je Rhodes dobival najmanj milijon funtov osebnih prejemkov letno, in jih je tako svobodno trosil za svoje skrivnostne cilje, da je
imel običajno na svojem računu primanjkljaj ...«
Cecil Rhodesova zaobljuba ustanovitvi svetovne vlade je bila opisana v vrsti oporok, ki jih omenja Frank Aydelotte v svoji knjigi Rhodesovi nauki (Rhodes Scholarship).
Aydelotte piše:
»V svoji prvi oporoki Rhodes navaja svoj cilj še natančneje: razširitev britanske vlade po celem svetu ... (z angleščino kot svetovnim jezikom), ustanovitev mogočne sile, ki
bi onemogočila bodoče vojne, in podpirala interese človeštva.
'Izpoved vere' (Confession of Faith) (del oporoke) te ideje razširi. Zgled za to je bilo skrivno združenje Jezusova družba, omenja pa tudi prostozidarje.«
Gary Allen nadaljuje:
Omeniti je treba, da je bil začetnik tovrstne vrste skrivnih združenj Adam Weishaupt, pošast, ki je ustanovila Red (bavarskih) Iluminatov 1. maja 1776, z namenom
ustanovitve svetovno nadvlade. Vloga Weishauptovih (bavarskih) Iluminatov v grozljivkah, kot je Gospodar groze (Reign of Terror), ni vprašljiva, in tehnike (bavarskih)
Iluminatov so že dolgo znane kot model komunistične metodologije. Weishaupt je kot svoj model uporabljal tudi Jezusovo družbo (Jezuite), in njihov kodeks na novo
napisal v prostozidarskim jeziku. Aydelotte nadaljuje:
»Leta 1888 je Rhodes napisal svojo tretjo oporoko ... v kateri vse zapušča LORDU ROTHSCHILDU (ki je financiral njegove rudnike), s pismom, ki so mu priložene "najine
zapisane diskusije." To so, če ugibamo, bile prva oporoka in »Izpoved vere«, kajti v pripisu Rhodes pravi "v tehtanju sugeriranih vprašanj si pomagaj z ustavo Jezuitov, če
je dosegljiva" ...«
Očitno je bil iz strateških razlogov lord Rothschild naknadno odstranjen iz prvih bojnih linij načrtovane spletke. Profesor Quigley razkriva, da je v Rhodesovi naslednji (in
zadnji) oporoki, svojega tasta, lorda Rothschilda. nadomestil lord Rosenbury.
'Skrivno združenje' je bilo ustanovljeno po vzorcu sodelujočih krogov, eden znotraj drugega. Profesor Quigley piše, da je bil osrednji krog 'skrivnega združenja' osnovan do
marca 1891, z Rhodesovim denarjem. Organizacijo je za Rothschilda vodil lord Alfred Milner ... OKROGLA MIZA je delovala v zakulisju, na najvišjih ravneh britanske
vlade, vplivajoč na zunanjo politiko in vpletenost Anglije v I. svetovno vojno.
William Bramley o skupini OKROGLA MIZA piše:
»Rhodes je bil gotovo na pravi poti. Č e bi dosegel svoj cilj, bi lahko bile mnoge negativne posledice .... zaradi razvejanosti »Bratstva kače«, odpravljene. Z enim svetovnim
jezikom bi bile škodljive posledice, ki se jih dotakne zgodba o babelskem stolpu (o ljudeh, ki govore različne jezike), lahko odpravljene. Privzgajanje občutka za svetovno
državljanstvo bi lahko odpravilo nacionalni socializem, ki služi kot sprožilec vojn. A nekaj je šlo narobe. Svoje cilje je želel uresničiti s pokvarjeno mrežo 'Bratstva kače'. S
tem je Rhodes ustvaril institucije, ki so na koncu padle v roke tistim, ki jih uporabljajo za zatiranje človeštva.«
Kako uprizoriti svetovno vojno

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 16:59:48

Uresničitev nemškega imperija pod Bismarckom je vznemirilo »ravnotežje moči«, ki je obstajalo v Evropi že več kot dve stoletji. Anglija je superiorno vladala kontinentu od
leta 1871. To superiornost sta nenehno izzivale Španija in Francija, a je bila Anglija vedno zmagovalka. Dejstvo, da je Nemč ija s širitvijo kolonij in izgradnjo vojne sile zdaj
postala močnejša, je bilo resna grožnja Iluminatom, pa tudi Angliji in njeni superiornosti nad Evropo, tako v gospodarskem kot vojnem pogledu.
Kot protiutež so mednarodni bankirji, ki so bili v tistem času v veliki meri izključeni iz gospodarskega razvoja Nemčije, iskali načine, kako Nemčijo omejiti in jo spraviti pod
nadzor. Med letoma 1894 in 1907 so bili podpisani številni mednarodni dogovori, ki bi Rusijo, Francijo, Anglijo in druge narode v primeru vojne združili proti Nemčiji.
Naloga Odbora tristotih je bila, da uprizori I. svetovno vojno. Iz skupine OKROGLA MIZA je kot prva bojna linija nastal Kraljevi inštitut za mednarodne zadeve (Royal
Institute for International Affairs - RIIA), znan tudi kot hiša Chatama (Chatam house). Med ustanovnimi člani so bili lord Albert Gray, lord Arnold Toynbee - siva eminenca
MI6, H. G. Wells, lord Alfred Milner - šef Okrogle mize in H. J. Mackinder - izumitelj tako imenovane geopolitike.
Od Odbora tristotih je RIIA dobila ukaz, naj preuči možnosti za uprizoritev vojne. Ukaz je bil izročen lordu Northcliffu, lordu Tothmerteu - oba sta bila člana Odbora tristotih,
in lordu Toynbeeju iz MI6. Raziskave so opravili v WELLINGTONOVI HIŠI, kjer so »vročeglavi« sestanki pripeljali do nastanka tehnik, ki naj bi pripravile javnost za
podporo vojne.
Edward Bernays in Walter Lippman sta bila sodelujoča ameriška »strokovnjaka«. Lord Rothmere je uporabil svoj časopis, da bi preizkusil tehnike »družbenega
pogojevanja« na svojih bralcih. Po šest mesečnem proučevanju so ugotovili, da si 87 odstotkov javnosti izoblikuje mnenje brez racionalnega ali kritičnega miselnega
procesa. To je bilo natanko tisto, kar so želeli. Od takrat naprej so bili pripadniki angleškega delavskega razreda podvrženi prefinjenim propagandnim metodam, ki naj bi jih
prepričale, naj tisoče svojih sinov pošljejo v smrt.
V Ameriki je Theodore Roosvelt, 26. predsednik ZDA, med svojo volilno kampanjo leta 1912 dejal:
»Izza vidne vlade deluje nevidna vlada, ki sedi na prestolu, ki ljudem ne dolguje nobene zvestobe in ne priznava nobene odgovornosti. Uničiti nevidno vlado, iznič iti
brezbožno zvezo med pokvarjenim poslom in pokvarjeno politiko, je naloga državnika.« (Dieter Rüggeberg: »Geheimpolitik«, str. 75).
PRVA SVETOVNA VOJNA Z VIDIKA ILUMINATOV
Na začetku 20. stoletja se je zdelo, da je na svetu mir. A za kulisami so tekle priprave za krvavi pokol, ki ga svet še dolgo ne bo pozabil.
Iluminati so spoznali, da morajo, če hočejo svoj načrt za »novi svetovni red« uspešno uresničiti, povzročiti uničenje, ki nobene države ne bo pustil neprizadete.
Večina zgodovinarjev soglaša, da je bil vzrok vojne dokaj banalen spor med Avstrijo in Srbijo. Atentat na avstrijskega prestolonaslednika, nadvojvodo Franca Ferdinanda
in njegovo ženo Sofijo, ki ga je izvršil srbski nacionalist Gavrilo Princip, pripadnik skrivnega združenja » Č rna roka« iz Sarajeva, je podžgalo prvo svetovno vojno.
Ta dogodek so izkoristile skrite sile za uresničitev svetovne vojne, ki jo je Albert Pike napovedal že štirideset let prej.
Ker je potek vojne splošno znan, se bom osredotočil na rusko stran. Kljub temu, da je imela najštevilčnejšo vojsko na svetu, je bila Rusija za kakršnokoli večji poseg
preslabo oborožena. Preden se je bojevanje leta 1914 začelo, je KRONA v primeru vojne obljubila Rusiji svojo popolno podporo in vojaško pomoč. Ko se je vojna začela,
se je ta pomoč zmanjšala na 10 odstotkov tiste pred vojno. Očitno so finančni monopolisti hoteli potisniti Rusijo v kar se da nevaren položaj, kar je bilo v popolnem
soglasju s Pikeovim načrtom.
V času ko je na bojnih poljih pomrlo že na milijone Rusov, so ROTHSCHILDI s svojimi dejavnostmi nakopičili še dodatne probleme. Njihova prizadevanja - sledeč filozofiji
Iluminatov, ki temelji na revščini in negotovosti - za uprizoritev revolucije, ki je sledila nemškemu porazu, so bila uspešna.
Revolucija se je začela leta 1917, ko je bil car odstavljen in je bila postavljena začasno oblast, na č elu s knezom Georgyjem Luvovom. Vendar njegovi vladi ni uspelo
preprečiti narodnega propada.
Tu bi rad nadaljeval s poglavjem o ozadju boljševistične revolucije, potem ko je TROCKI s svojimi uporniki na SS Kristianiafjord in dvajsetimi milijoni dolarjev v zlatu
zapustil New York.
Ladjo - ki jo je najel JACOB SCHIFF - so 3. aprila 1917 pri Halifaxu v Novi Škotski zadržale kanadske oblasti. Kazali je, da bo načrt Iluminatov propadel. A Jacob Schiff in
njegovi iluminatski prijatelji iz vlade Združenih držav in Anglije so izkoristil svoj vpliv in potovanje se je kmalu nadaljevalo. Ko so prispeli v Evropo, je Trocki odšel v Švico,
da bi se srečal z Leninom, Stalinom, Kaganovičem in Litvinovom, da bi se dogovorili za strateški načrt.
Morda bi bilo zanimivo pripomniti, da so se voditelji in agenti vseh narodov vpletenih v vojno, srečali v nevtralni Švici. Po kongresu leta 1815 - po Napoleonovem porazu -
so Švico obnovili. Konfederaciji je bila s strani evropskih sil za vse večne čase zajamčena nevtralnost.
Naključje? Ali pa morda tak varen kraj v središču Evrope do popolnosti ustreza tistim, ki živijo od vojn? Kot dr. Coleman dokazuje v svoji knjigi, ima v »švicarskem
gledališču« glavno črno plemstvo.
Zdaj so se zarotniki soočili z vprašanjem, kako priti z uporniki in svojo opremo iz Švice v Rusijo. Odgovor je priskrbel ROTHSCHILDOV agent in šef nemške tajne policije
MAX WARBURG. Namestil jih je v zapečaten železniški vagon in poskrbel, da so varno potovali skozi Nemčijo do ruske meje. Ko se je vlak v Nemčiji prvič ustavil, sta nanj
kot spremstvo vstopila dva nemška oficirja. Njun komandir je bil general ERICH LUDENDORFF.
Max Warburg je bil brat Paula Warburga, prvega predsednika ameriške zvezne banke.
Julija 1917 je zarota, ki so jo podpirali mednarodni bankirji, doživela prvi neuspeh, in LENIN, še eden od razvpitih Kazarjev, je moral zbežati na Finsko. A novembra 1917
jim je končno uspelo.
Kar ni presenetljivo, če upoštevamo finančno podporo, ki so je bili deležni po pripravah v New Yorku. Med krvavo državljansko vojno, ki je sledila boljševiški revoluciji, je bil
Lenin nesporni vodja političnih aktivnosti, medtem ko je Trocki vodil vojsko roko, rdečo armado. To ime ni nastalo po naključju. Boljševiška vojska pod Trockijevim
vodstvom je bila smrtonosno orodje kazarskih mednarodnih bankirjev, ki jih je nadziral Rothschild (= rdeči ščit).
Armada z rdečim simbolom je bila zato nadvse primerna.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:00:46

Znano zgodovinsko dejstvo je, da je bila večina upornikov, ki jih je vodil Lenin, Židov. Times je 29. marca 1919 zapisal, da je »ena najzanimivejših lastnosti
boljševističnega gibanja visok odstotek nerusov v vodstvu. Izmed približno tridesetih komisarjev ali vodij, ki sestavljajo centralni komite boljševističnega gibanja, jih je nič
manj kot 75 odstotkov Židov.«
Zakaj so imeli interes v Rusiji oziroma v ruski monarhiji predvsem Židi? Č e ne poznate zgodbe o Kazarjih, potem to nima nobenega smisla. Spomnite se, da so kazarski
imperij osvojili Varangianci, ki so pozneje ustanovili rusko monarhijo. Kot veste, Židi verjamejo v mašč evanje, in nikoli ne pozabijo svojih porazov. Pripravili so zelo skrben,
skrit načrt, kako pridobiti nazaj »svojo« deželo, kot krivca pa prikazati drugega, tj. boljševike.
Po zapisih generala A. Nechvoldova je francoska tajna služba ugotovila, da je Jacob Schiff neposredno preskrbel ruskim revolucionarjem dodatnih 12 milijonov dolarjev.
Nechvolodov prav tako omenja imena Felixa Warburga, Otta Kahna, Mortimerja Schiffa, Jeromea H. Hanauerja in Maxa Breitunga iz ZDA, ter Maxa Warburga, Olafa
Aschburga in Jivtovkyga iz Evrope, kot nadaljnje financerje boljševistične revolucije.
Ambasador ruskega imperija v ZDA, Bakhmetiev, je izjavil, da je bilo po bolševiški zmagi med letoma 1918 in 1922 preneseno iz Rusije v banko Kuhn Loeb Bank v New
Yorku 600 milijonov rubljev.
Knjiga Michaela Pearsona, Zapečateni vlak (The Sealed Train) omenja, - glede na dokumente nemškega zunanjega ministrstva - da je do 15. februarja 1918 Nemčija za
propagando in »posebne potrebe« porabila 40.580.997 mark. V istem dokumentu je prav tako zapisano, da je nemška državna blagajna dan zatem, ko je Lenin prevzel
oblast, nakazala Rusiji 15 milijonov mark.
Krvavi masaker milijonov Rusov in zasužnjenje nadaljnjih nekaj milijonov, pa je bil le drobtinica na poti mednarodnih bankirjev do svetovne prevlade.
Okrana in delovanje v Rusiji
Boljševiške revolucije nista podpirali le ZDA in Nemčija. OKRANA, nekdanja ruska tajna služba, ki jo je ustanovil poslednji car, je bila sestavljena iz mnogih organizacij, ki
so izvrševale vse običajne naloge tajne službe, s tajnimi agenti, dvojnimi agenti, tajno policijo in agenti provokatorji. A Okrana je bila nadvse prevratna in zločinska
skupina, in je Ilumionatom v dokajšnji meri olajšala njihovo delo.
Ogromne vsote denarje so se pretakale iz rok mednarodnih bankirjev, med drugimi od ALFREDA MILNERJA, ki je kasneje prevzel vodstvo skrivne Okrogle mize, do
Okrane, ki se je že infiltrirala v boljševistično gibanje. Agenti Okrane so prodrli v najožje kroge boljševistične stranke in vodili mnoge njene aktivnosti. Infiltracija je bila tako
močna, da so bili leta 1908 štirje od petih članov peterburškega komiteja agenti Okrane. Denar, ki je prihajal od mednarodnih bankirjev, so preusmerjali boljševikom, ki so
na ta način lahko zadušili svoje najmočnejše nasprotnike, menjševike in socialistično stranko. Dva agenta Okrane sta bila urednika in finančna nadzornika časopisa
Pravda, in sta ji pomagala pri njenih začetkih.
Prikriti Žid JOSEF STALIN (njegovo pravo ime je bilo Josip Visarionovič Džugašvili) naj bi prav tako bil pripadnik Okrane, kajti bil je pomemben vezni č len med carsko
policijo in boljševiki.
Po odstavitvi carja leta 1917, je bila Okrana uradno razpuščena, a so jo ponovno ustanovili pod imenom Č EKA. Leta 1921 se je njeno članstvo podeseterilo. Leta 1920 se
je ime spremenilo v GPU, potem v OGPU in leta 1934 v NKVD. Ruski sistem koncentracijskih taborišč, k je bil zgrajen pod Leninovim vodstvom in je dosegel svoj vrhunec
s Stalinom, je vodil NKVD. Taborišča so bila del sovjetskega gospodarstva, in skoraj polovica zlata in kroma je bilo izkopano s prisilnim delom zapornikov.
Do leta 1950 so taborišča vzela življenje približno štirim milijonom ljudi.
V prvi svetovni vojni je bilo ubitih približno 10 milijonov ruskih vojakov, če ne omenjamo milijonov civilistov. Do leta 1950 je komunistični režim pogubil še nadaljnjih 40
milijonov ljudi. Č e seštejemo ti dve številki, dobimo toliko mrtvih, kot jih je živelo v nekdanji zahodni Nemčiji, in še to so le uradne ocene...
Končno je NKVD postala MGB in potem KGB, med letoma 1982 do 1992 največja tajna služba na svetu - z 90.000 uslužbenci in 175.000 varnostniki, ki so varovali mejo.
GOSBANK, ruska centralna banka, je delovala po istih pravilih, kot ameriška zvezna banka. Denar je ustvarjala iz nič, in je predstavljala sen vsakega finančnega mogotca.
Gosbank je še strožje nadzirala sovjetske finančne transakcije kot centralne banke na zahodu, kajti vse transakcije med sovjetskimi podjetji so se vršile preko banke
Gosbank. Tako je Gosbank lahko nadzirala vse transakcije, v katere so bila vključena sovjetska podjetja.
Ruska nafta
Po boljševiški revoluciji je družba Standard Oil (Rockefeller) kupila od Rusov 50 odstotkov prostranih kavkaških naftnih polj, čeprav so bile uradno državna last.
Leta 1927 je Standard Oil izgradil v Rusiji svojo prvo rafinerijo in z Rusi sklenil sporazum za prodajo njihove nafte na evropskem trgu, boljševike pa oskrbel s 75 milijoni
ameriških dolarjev.
Balfourska deklaracija
Ustanovitev marionetnega režima pod vodstvom LLOYDA GEORGEA v Londonu, je prineslo vidne spremembe uradne politike do sionizma. To je navrglo visoke obresti,
ko je minister za zunanje zadeve ARTHUR BALFOUR 2. novembra 1917 napisal LIONELU ROTHSCHILDU, ki so mu nedolgo pred tem podelili najvišji plemiški naziv,
sledeče pismo:
»Spoštovani Lord Rothschild,
v veliko zadovoljstvo mi je, da vam lahko po pooblastilu vlade njenega veličanstva prenesem sledečo deklaracijo, ki izraža simpatijo sionističnim težnjam, in jih je
obravnaval in odobril ministrski svet.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:01:07

Vlada njegovega veličanstva z naklonjenostjo gleda na ustanovitev narodnega doma za židovsko ljudstvo v Palestini, in se bo po najboljših močeh trudila za dosego tega
cilja, ob čemer pa je seveda popolnoma razumljivo, da ne bo storjenega ničesar, kar bi sprožilo kakršnekoli civilne ali religiozne pomisleke nežidovskih skupnosti v
Palestini, ali ogrozilo pravice in politični status, ki ga uživajo Židi v drugih deželah.
V veliko zadovoljstvo bi mi bilo. če bi z vsebino te deklaracije seznanili sionistično zvezo.
S spoštovanjem, Arthur James Balfour«
Zanimivo pri vsem tem je, da je v času, ko je bilo to pismo napisano, Palestina še vedno bila v rokah Turkov. Tako je Anglija obljubljala ozemlje drugi državi, čeprav je to
pripadalo popolnoma tretji državi.
Nekaj let pozneje so bili Turki poraženi, in Anglija je prevzela oblast nad Egiptom in Palestino. Francija pa nad Libanonom in Sirijo.
Rothschildova naloga je bila, da uporabi svoj vpliv v ZDA in jo vplete v prvo svetovno vojno
na strani zaveznikov, prav v času ko so zavezniki imeli precej težav z Nemčijo in Turčijo.
Priprava 2. svetovne vojne ali Američani se hočejo boriti
Glavnina sionistov je bila iz Berlina premeščena v New York, pod okrilje sodnika Louisa D. Brandeisa.
Pomembna agenta ROTHSCHILDOVE BANKE sta bila polkovnik EDWARD M. HOUSE in BERNARD BARUCH.
Zapomnite si ti imeni, kajti igrali bosta pomembni vlogi. BARUCH je služil v uspešni predsedniški kampanji WOODROWA WILSONA. Polkovnik HOUSE pa je bil Wilsonov
najtesnejši svetovalec, in je sestavil kabinet, ki je ustrezal Rothschildovim interesom. Dejansko je vodil celoten State Department. Bilo je očitno, da je pod vplivom
polkovnika Edwarda Mandella Housea Wilson postal popolna marioneta Rothschildov. To je jasno pokazal, ko ni z vetom glasoval proti resoluciji banke Zveznih rezerv, ter
zahteval od kongresa, da se strinja z ameriškim sodelovanjem v vojni.
AMERIČANI SE TUDI »HOČEJO« BORITI
Zaradi »velikega pritiska javnosti« se je strinjal tudi kongres. Javnost so zmanipulirali z istimi tehnikami »družbenega prilagajanja«, ki jih je v WELINGTONOVI HIŠI razvila
RIIA, in so se že prej izkazale v Angliji. (Način »pranja možganov« je dobro opisan v knjigi Thomasa E. Beardena in v knjigi Prestona B. Nicholsa Projekt Montauk (The
Montauk Project), posebno stol, zasnovan na raziskavah ITT.)
V propagandi je pomagal tudi polkovnik House. Leta 1916 je uporabil svoj vpliv - skupaj z lastniki delnic Feda - , da s propagando in pomočjo predsednika Wilsona.
Rothschildovo marioneto, prepriča ameriško javnost v njeno sveto dolžnost, da z uporabo demokracije reši svet. Kmalu zatem so šli Američani v vojno. Iluminati so prodali
Woodrowa Wilsona ameriškemu ljudstvu z rekom, da predstavlja »novo svobodo«.
Prva svetovna vojna je bila za iluminatske bankirje zelo dober posel. Bernard Baruch, ki je postal predsednik Odbora za vojno industrijo (War Industries Board), je povečal
svoje premoženje iz milijona ameriških dolarjev na 200 milijonov.
Naslednje dejanje Woodrowa Wilsona na zahtevo polkovnika House je bilo, da prepriča kongres v nujnost ustanovitve LIGE NARODOV, ki se je kasneje preoblikovala v
ZDRUŽENE NARODE.
Tako je bil opravljen še eden od odločnih korakov Iluminatov v smeri svetovne prevlade.
Des Griffin opisuje prvo svetovno vojno z zornega kota Iluminatov takole:

»1. Ameriška politika nevmešavanja in nevtralnosti, ki jo je tako zgovorno razložil George Washingtom v svojem poslovilnem sporočilu (Farewell message),
in je dobila uradno potrditev v Monroevi doktrini, je preminula. Ustvarjen je bil precedens - čeprav z gigantsko prevaro - za uporabo Amerike kot vojaškega
orodja v rokah mednarodnih bankirjev.

2. Carska Rusija, že dolgo v peti denarnih monopolistov, je bila uspešno odstranjena iz svetovne scene. To je v svojem znamenitem pismu Mazziniju že
sedeminštirideset let prej napovedal vrhovni Iluminist Albert Pike.

3. Prva svetovna vojna je ustvarila astronomske nacionalne dolgove državam, ki so v njej sodelovale. Ti dolgovi so 'pripadli' mednarodnim bankirjem, ki so,
kot smo videli, organizirali in uprizorili celotno predstavo. »Gledališča vojne« so se vedno izkazala za izjemno dobičkonosna za njihove upravitelje in tiste, ki
so jih financirali!«
Versajski sporazum je prav tako temeljil na Rothschildovih načrtih. Na ameriški strani je stala Rothschildova marioneta Woodrow Wilson s svojima svetovalcema in
Rothschildovima agentoma polkovnikom Houseom in Bernardom Baruchom, na angleški strani, natančneje na strani KRONE, je bil Lloyd George, član Odbora tristotih, s
svojim svetovalcem PHILIPOM SASSOONOM, neposrednim potomcem Amschela Rothschilda in članom angleškega sveta Privy Council. Francija je imela v svoji
delegaciji ministrskega predsednika Clemenceaua in GEORGEA MANDELA. Mandela, rojenega JEROBEAM ROTHSCHILD, so pogosto nazivali francoski Disrael
(britanski ministrski predsednik v 19. st., op.p.), in s tem je bil krog dopolnjen. Polkovnik House. ki je bil na višku svojih moči, je bil osrednja figura mirovne konference.
Nekoč je prispel Clemenceau, ko je bil predsednik Wilson s Houseom. Wilson so pozvali, da zapusti sobo. House in Clemenceau pa sta nadaljevala pogovor sama.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:01:24

Philip Snowden opisuje pogajanja takole:
»Pogajanje bi moralo zadovoljiti bandite, imperialiste in militariste. Je smrtni udarec tistim, ki so pričakovali, da bo konec vojne prinesel mir. To ni mirovno pogajanje,
temveč napoved nove vojne. Je izdaja demokracije in padlih v vojni. Pogajanje razkriva resnične cilje zaveznikov.«
Lloyd George je izjavil:
»Napisali smo dokument, ki zagotavlja, da bo čez 20 let vojna.
Ko narodu (Nemčiji) postaviš pogoje, ki se jih nikakor ne more držati, ga prisiliš, da prekrši dogovor ali pa gre v vojno.«
Zdaj vemo, kdo je bila skupina ljudi izza Versajske pogodbe, in kakšni so bili njeni cilji. Prisotnost ROTHSCHILDOVIH agentov na Versajski mirovni konferenci se ne da
pojasniti kot naključje.
ROCKEFELLERJEVO MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Iluminati so izzvali prvo svetovno vojno z namenom, da bi po njenem koncu vzpostavili svetovno vlado. Č e bi uspeli že takrat, bi naslednje vojne ne bile potrebne. Po
zaustavitvi ognja, 1 1. novembra 1918, sta WOODROW WILSON in njegov svetovalec polkovnik HOUSE prišla v Evropo, v upanju, da tam v okviru Lige narodov
ustanovita svetovno vlado. Wilsonovih »štirinajst točk« pa je, zaradi enakovredne določitve krivde, izgubilo pomen, in tako je načrt propadel. Zato se je leta 1919 HOUSE
srečal s pripadniki skrivne organizacije Okrogla miza. Postalo je očitno, da morajo svoj sistem znatno razširiti, če želijo doseči svoj cilj. Po ustanovitvi RIIA-e v Angliji, so se
odločili, da tudi v Združenih državah potrebujejo podobno organizacijo. Zato je polkovnik House, kot gostitelj skupini Okrogla miza, sklical - med mirovno konferenco leta
1919 v Parizu! -najbistrejše glave Wilsonovega »možganskega trusta«, da oblikujejo skupino, ki se bo ukvarjala z mednarodnimi zadevami.
Ta skupina se je vrnila iz Pariza v London, in bila leta 1921 poimenovana Svet za zunanje zadeve (Council on Foreign Relations - CFR). Č lani CFR so bili Ameri čani, jedro
organizacija pa je tvorila Okrogla miza. Danes je CFR skupaj s TRILATERALNO KOMISIJO - najvplivnejša, v ozadju delujoča organizacija v ZDA. Tako CFR kot Okrogla
miza podpirata banka J. P. Morgan & Co. Bank, kar pojasnjuje zakaj je J. P. Morgan igral pomembno vlogo pri njeni ustanovitvi.
Najožji krog CFR tvori red »Skull & Bones«.
PRIPRAVA DRUGE SVETOVNE VOJNE
6. februarja 1929 je MONTAGU NORMAN, predsednik ANGLEŠKE BANKE, prispel v Washington, na posvet s finančnim ministrom Združenih držav ADREWOM
MELLONOM. Po tem obisku je Zvezna banka povišala vodečo obrestno mero.
Marca 1929 je Paul Warburg zapisal v Financial Chronicles: » Če dovolimo, da se orgije neizmernih špekulacij preveč razbohotijo ... potem smo zagotovo pred popolnim
polomom.«
Tisti, ki so razumeli, so se tiho povlekli iz borze, in investirali v zlato in srebro. Des Griffin dodaja:
»Septembra 1929 je za mednarodne bankirje napočil čas, da poženejo mašinerijo, ki je pripeljala do druge svetovne vojne. Potem, ko so skupaj s svojimi agenti in prijatelji
na vrhuncu umetno napihnjenih borznih cen razprodali svoje papirje, so mednarodni bankirji potegnili preprogo izpod celotnega sistema, in pahnili Združene države v
prepad, ki je postal znan kot velika depresija. V letih, ki so sledila, so se gospodarstva narodov po svetu upočasnila do dejanskega mirovanja.« (Padec v suženjstvo,
Descent into Slavery)
Vsesplošni obup zaradi depresije so spretno izkoristili Iluminati, ki so za malo denarja pokupili zemljišča in podjetja. Prav tako jim je depresija prinesla priložnost, da
poglobijo svoj vpliv na vlado ZDA, in kot je CFR načrtovala, so v svoje vrste začela novačiti pomembne vladne ljudi, vodeče industrialiste, založniške menedžerje in visoko
vojaško osebje.
Adolf Hitler in začetki tretjega rajha
Kot smo pravkar videli, je bil nemški razvoj po versajski pogodbi vnaprej določen z zahtevo, da Nemčija odplačuje odškodnino v višini 123 milijard mark v zlatu in 26
odstotkov letnega nemškega izvoza. Propad nemškega denarnega sistema je bil zaradi teh odplačil predvidljiv - kronična inflacija!
Sredi tega kaosa je Nemčija izdala moratorij na vsa odškodninska odplačila za dve leti. Zmagovite sile so to zavrnile, in 9. januarja 1923 z glasovanjem tri proti ena -
Anglija je po ukazu CITYJA glasovala proti - izglasovale, da je treba nemško vlado orubiti zaradi svojih zaostalih plačil. Zato so francoske in belgijske č ete zasedle
področje Porurja. Ker pa so nemški delavci v Porurju začeli štrajkati, se je okupacija izkazala za neuspešno. Ko je Nemčija pristala na kompromis, znan kot DAWESOV
načrt, so čete odšle.
Dawesov načrt, ki si ga je zamislil J. P. Morgan, Rothschildov pristaš, naj bi Nemčiji v prvih štirih letih odobril 800 milijonov dolarjev posojil. Načrt pa je propadel, ko so
nemške odplačilne zahteve narasle. Zamenjal ga je Youngov načrt (poimenovan po Morganovem agentu Owenu Youngu): da bi lažje plenili, so mednarodni bankirji
ustanovili banko za mednarodno poravnavo (Bank for International Settlement). S tem so se lažje opravljala odškodninska plačila s preusmerjanjem fondov iz posojilnih
računov ene dežele na račune druge. Bankirji pa so ponovno imeli koristi z zaračunavanjem uslug in s provizijami.
Profesor Quigley navaja:
»Omeniti velja, da so ta sistem (Dawesov in Youngov načrt) zasnovali mednarodni bankirji, in da je bilo posojanje denarja Nemčiji zanje zelo dobičkonosno.«
To je bil prvovrsten primer Machiavellijevega sistema. Po eni strani so bankirji podpirali vse strani, ki so sodelovale v vojni, zdaj pa so celo posojali denar za odškodninska
plačila Nemčiji. Karkoli je Nemčija storila, že od vsega začetka je bilo jasno od koga si bo - ali bolje, morala - sposoditi denar. To je bila ista skupina, ki je načrtovala,

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:01:41

financirala in vodila prvo svetovno vojno, hkrati pa svetu kazala nedolžen obraz.
A predstava se je nadaljevala. Uresničiti je bilo treba še druge načrte in cilje - na pomolu je bila svetovna vojna številka dve! Ogromne vsote, ki so po letu 1924 po
Dawesovem in Youngovem načrtu pritekale od ameriškega kapitala v Nemčijo, so oblikovale temelj, na katerem je Hitler zgradil svojo vojno mašinerijo.
Dr.Anthonv C. Sutton v svoji knjigi Wall street in Hitlerjev vzpon (Wall Street and the Rise of Hitler) piše:
»Vsoto, ki jo je pred letom 1940 ameriški kapitalizem namenil Nemčiji v pripravah za vojno, lahko poimenujemo le kot izjemno. Brez dvoma je bila odločilna za vojaške
priprave v Nemčiji. Obstaja obsežen dokaz, da so vplivni krogi ameriškega poslovnega sveta ne le bili seznanjeni s pravo naravo nacizma, temveč so ga tudi aktivno (in
dobičkonosno) podpirali za lastni interes vedno, ko je bilo to mogoče, ob popolnem zavedanju, da to vodi do svetovne vojne, ki bo zajela tako Evropo kot tudi Ameriko ...
Izgovarjanje na nevednost se ne sklada z dejstvi. Skrbno raziskani dokazi, da so bili ameriški bančni in industrijski krogi najzaslužnejši za vzpon Hitlerjevega tretjega rajha,
so zdaj javno dostopni. Nahajajo se med zapisniki in poročili vladnih zasedanj, ki so jih objavili mnogi senatni in kongresni odbori med letoma 1928 in 1946. Med
najpomembnejšimi so: Preiskava nacistične propagande (House Subcommitte to Investigate Nazi Propaganda, 1934), poročilo začasnega državnega gospodarskega
odbora o kartelih (The Cartel Report by the House Temporary national Economic Committee, 1941) in poročilo senatnega pododbora o vojni mobilizaciji (The Report by
Senate Subcommittee on War Mobilization. 1946).«
Nadvse fascinantno zgodbo razkriva zgodovinar G. Edward Griffin:
»V letih pred drugo svetovno vojno se je pojavil MEDNARODNI KARTEL s središčem v Nemčiji, ki je dominiral nad celotno svetovno kemično industrijo in industrijo zdravil.
Svoje področje delovanja je razširil na 93 držav, in je bil na vseh kontinentih nadvse vplivna ekonomska in politična sila. Znan je bil kot I. G. Farben.
I. G. je kratica za "Interessen-Gemeinschaft", kar pomeni "združenje interesov" ali preprosto kartel ... Do začetka druge svetovne vojne je I. G. Farben postal največja
industrijska korporacija v Evropi, največje kemično podjetje na svetu, in del najgigantnejšega in najmočnejšega kartela v vsej zgodovini.«
Leta 1926 je I. G. Farben razvil postopek za ekstrakcijo bencina iz premoga, in leta 1929 podpisal licenčno pogodbo z družbo Standard Oil (Rockefeller). Podjetje je
izročilo I. G. Farben 546.000 navadnih delnic, vrednih preko 30 milijonov ameriških dolarjev. Dve leti pozneje je podjetje I. G. Farben podpisalo pogodbo s podjetjem Alcoa
Aluminium, poznano kot pogodbo ALIG Agreement. I. G. Farben je proizvedel približno polovico bencina v Nemčiji. Posneje so poleg koncentracijskih taborišč izgradili
rafinerije, v katerih so kot prisilni delavci garali zaporniki. I. G. Farben je bilo eno največjih združenj, ki jih je nadziral ROTHSCHILD, in je prinašalo nemškemu
gospodarstvu velikanske vsote denarja, še posebej bodoči SS. V upravnem odboru I. G. Farben sta bila MAX in PAUL WARBURG (banka Zveznih rezerv), ki sta imela
vplivne banke v Evropi in ZDA. Druga dva člana sta bila C. E. Mitchell, prav tako v upravnem odboru »Feda« in banka National City Bank, ter H. A. Metz iz manhattanske
banke (Bank of Manhattan).
HERMAN SCHMITZ. predsednik I. G. Farben. je bil prav tako v upravnem odboru nemške banke Deutshe Bank in banke za mednarodno poravnavo."
Brata Averell in Roland HARRIMAN (iniciirana v Skull & Bones leta 1917) sta preko banke UNION BANK veliko pripomogla k financiranju nacistov. Poslovalnice ITT-ja in
General Electric so podpirale predvojno nemško SS neposredno.
James Martin, vodja ministrstva za ekonomsko vojskovanje (Department of Economic Warfare) in ministrstva za pravosodje (Department of Justice), je raziskoval strukturo
nacistične industrije, in v svoji knjigi Vsi častivredni možje (All Honourable Men) piše:
»Glavna povezava med Hitlerjem in denarnimi baroni na Wall streetu je bil HJALMAR HORACE GREELEY SCHACHT, predsednik Reichbank. čigar družina je že dolgo
vrsto let tesno sodelovala z mednarodno finančno elito. Schact je bil vodilna oseba pri izdelavi načrta za obnovo Nemčije ("Youngov načrt") in tudi Banke za mednarodno
poravnavo. Schachtov izum je deloval brez napake, in pripeljal dogodke v Weimarski republiki do eksplozivnega vrhunca. DR. FRUITZ THYSSEN, nemški industrialist, je
izjavil, da se je 'vključil v nacionalno socialistično stranko šele potem, ko se se prepričal, da je boj proti Youngovemu načrtu neizogiben, če naj se prepreči popolen zlom
Nemčije ... Sprejetje Youngovega načrta in njegovih finančnih načel je bolj in bolj povečevalo brezposelnost, dokler ni bilo nezaposlenih približno milijon.'«
Plodne okoliščine, s katerimi se je THULE-GESELLSCHAFT (združenje Thule), s svojim operativnim orodjem Adolfom Hitlerjem, lahko le okoristilo.
Po polomu leta 1931 je bila nemška industrija na robu bankrota. Fritz Thyssen se je uradno pridružil socialistični stranki, in podprl Hitlerja. Največji del njegovega
premoženja je upravljala banka BANK VOOR HANDEL, ki je po drugi strani bila pod nadzorom banke UNION BANK. Ta je delovala v navezi s Thyssen-Harriman. Izmed
osmih direktorjev so bili štirje pripadniki »Skull & Bones«, dva pa nacista.
Harriman je preko banke BROWN BROS, HARRIMAN BANK hkrati financiral Sovjete in naciste. Eden njegovih najožjih zaveznikov je bil PRESCOTT BUSH, oč e
GEORGEA BUSHA, bivšega predsednika ZDA. Tako Prescott kot George Bush sta člana »Skull & Bones«.
Do leta 1936 je bilo več kot sto ameriških podjetij vključenih v izgradnjo nemške vojne mašinerije, med njimi General Motors, Ford, International Harvester in Du Pont.
Motivi za te investicije niso mogli biti kratkoro čni zaslužki, kajti pogodbe med temi podjetji in nemško vlado so določale, da Nemčije ne sme pustiti niti stotina.
Des Griffin povzema te dogodke takole:
»Mednarodni bankirji so s svojimi agenti ustvarili pogoje, ki so pripeljali do prve svetovne vojne; kot rezultat vojne so izvršili finančni umor; financirali so rusko revolucijo in
prevzeli nadzor nad to obsežno deželo; po vojni so manipulirali z dogodki v Evropi, da bi "ustvarili pogoje" (besede Edwarda Stantona), ki bi jim omogočali finančne
"prestole v nebesih"; uporabili so ameriška posojila, s katerimi so zaslužili ogromne provizije, da ponovno opremijo nemško industrijo z "najmodernejšimi tehničnimi
dosežki" in ustvarijo "industrijski sistem ... po moči drugi na svetu, daleč pred prvim zasledovalcem"; v razvoju svoje brezvestne, monopolistične grabežljivosti so uporabili
in zlorabili Nemce do točke, ko so si zaslužili njihovo nesmrtno sovraštvo, hkrati pa so z izgradnjo nemške industrije, ob velikem nasprotovanju ljudstvu, ustvarili temelje,
na katerih bi se lahko na politični oder zavihtel močan mož, ki bi za "svojo stvar", z obljubo svobode pred mednarodnimi finančnimi plenilci, lahko združil množice. Nemčija
v zgodnjih tridesetih je bila tempirana bomba, ki so jo ustvarili mednarodni bankirji, čakajoč na osebnost tipa Hitler, ki bi se pojavil na prizorišču in prevzel oblast.«
(Descent into SIavery, Padec v suženjstvo)
ADOLF SCHICKELGRUBER IN »THULE GESELLSCHAFT«
Č e hočem osvetliti misteriozni tretji rajh in vlogo Adolfa Hitlerja, moram za trenutek preskočiti v prihodnost. Povsod po svetu so bili Nemci - in po nedavnih napadih na
domove ljudi, ki iščejo politično zatočišče še vedno so - sinonim tretjega rajha. A zelo malo je ljudi, ki poznajo dejanske motive takratnega časa. Pogosto slišimo o »teoriji

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:01:53

nadvladujoče arijske rase« in »pobojih Židov v plinskih celicah«, a niti odstotek ljudi ne ve, zakaj je do tega prišlo. V svojih šolskih knjigah nemški otroci lahko prebirajo
zgodbe o podlem Hitlerju, ki je s pomočjo propagande in množične hipnoze edini grešni kozel takratnega časa. Nič pa se ne sliši o tem, od koga je prevzel svojo ideologijo,
kdo ga je postavil na položaj in predvsem, kdo ga je financiral. Dejansko je 95 odstotkov finančne podpore izviralo iz židovskih virov. Zanimivo, kajne? Zavezniki so
namerno odstranili ali prepovedali knjige, ki bi to lahko razkrile, in tako danes nedavno nemško preteklostjo prekriva skrivnostna črna tančica. Zato menim, da je treba
malce razsvetliti v to temačno področje, pa čeprav se bodo nekatere teorije marsikomu zdele nezaslišane.
Med letoma 1880 in 1890 so se mnoge osebnosti - med njimi najsijajnejši možje Anglije - združili in ustanovili HERMETIC ORDER OF THE GOLDEN DAWN (Hermetični
red zlare zore). Č lani so večinoma izvirali iz Velike materinske lože PROSTOZIDARJEV in Vrtnice križe. Na nek način je bila Zlata zora vodilna angleška ezoterična
prostozidarska organizacija (dokaj pozitivna), in je tvorila njen najožji in najbolj skriven krog.
Č lani so med drugimi bili;
FLORENCE FARR, W. B. YEATS (Nobelova nagrada za literaturo); BRAM STOKER (avtor Drakule); GUSTAV MEYRINK (avtor Golema /golem: umetno, po kabalističnih
ritualih ustvarjen človek, op. p./ in Zelenega obraza /The Green Face/; ALEISTER CROWLEY (najbrž v zadnjih stotih letih najbolj znani mag, ki se je pozneje posvetil črni
magiji, ustanovitelj cerkve Thelema, in nosilec 33. prostozidarske stopnje Škotskega reda, vodja Nemškega teozofskega združenja, Veliki Mojster iluminatskega reda
ORDO TEMPLI ORIENTIS (OTO) in Veliki Mojster veje MYSTERIA MYSTICA AETERNA, pozneje je zaradi različnih nazorov Zlato zoro zapustil).
Steiner okultistu Trebish-Lincolnu ni dovolil pristopiti k Zlati zori, kar so mu jo kasneje očitali.
Leta 1917 so se na Dunaju srečali okultist BARON RUDOLF VON SEBOTTENDORF, Gurdjeffov učenec KARL HAUSHOFER, letalski mojster LOTHAR WAIZ, PRELATE
GERNOTE iz skrivnega združenja Societas Templi Marcioni (dediči Vitezev templjarjev) in MARIJA ORŠI Ć , transcendentni medij iz Zagreba. Vsi so poglobljeno proučevali
Zlato zoro, njena učenja, rituale in posebno njihovo poznavanje azijskih tajnih lož. Sebottendorf in Haushofer sta bila izkušena popotnika po Indiji in Tibetu in sta bila pod
precejšnjim vplivom učenj in mitov tistih krajev. Med prvo svetovno vojno je Karl Haushofer navezal stike z enim od najvplivnejših skrivnih združenj v Aziji, tibetanskimi
Rumenimi klobuki (dGe-lugs-pa). To sekto je leta 1409 ustanovil budistični reformist Tsong-kha-pa. Haushoper je bil iniciiran in je prisegel, da bo izvršil samomor, če v
svojem poslanstvu ne bo uspel. Stiki med Haushoferjem in Rumenimi klobuki so v dvajsetih letih pripeljali do ustanovitve tibetanskih kolonij v Nemčiji.
Štirje mladi ljudje so upali, da bodo med temi srečanji na Dunaju izvedeli kaj novega o skrivnosti razkrivajočih besedilih Vitezev templjarjev, in o tajni bratovščini DIE
HERREN VOM SCHWARZEN STEIN (Gospoda črnega kamna). Prelate Gernote je pripadal »dedičem vitezev templjarjev«, ki so, kolikor vem, edino pravo združenje
templjarjev. So potomci templjarjev iz leta 1307, ki prenašajo svoje skrivnosti iz očeta na sina - vse do danes. Prelate Garnot jih je očitno seznanil s prihodom nove dobe -
prehoda iz dobe rib v vodnarjevo dobo. Razpravljali so o tem, da je naše sončno leto -v skladu z dvanajstimi luninimi obrati - razdeljeno na dvanajst mesecev in je zato
kroženje našega sonca okoli velikega središčnega sonca (črno sonce, po starih mitih) prav tako razdeljeno na dvanajst delov. Skupaj s pomikanjem zemlje po zakonih
stožčastega gibanja zaradi nagiba osi, to določa dolžino svetovne dobe. Tak »kozmični mesec« je potemtakem dolg 2.155 let, »kozmično leto« pa 25.860 let. V skladu s
templjarji naslednja sprememba ni le navadna sprememba dobe, temveč tudi zaključek kozmičnega leta in začetek popolnoma novega. S koncem 25.860 let zemlja
prehaja iz dobe z najšibkejšo radiacijo (ribe) v dobo z najmočnejšo radiacijo (vodnar). Indoarijska definicija to poimenuje konec Kali Yuge, dobe greha. Vsi prehodi dob so
prinesli politične, verske, družbene in geološke preobrate velikih razsežnosti. Č as prehoda iz stare v novo dobo se po mezopotamijskih učenjih imenuje trojni »dvojni korak
Marduka«, ki traja 168 let, na sredi katerega naj bi ILU žarek, božanski žarek, dosegel zemljo.
Templjarji so napravili skrbne izračune in zaključili, da je 4. februarja 1962 dan, ko bo žarek dosegel zemljo. To je tudi sredinska točka 168 let prehodnega obdobja, z
letoma 1934 in 1990 kot drugima pomembnima datumoma.
Glavni del razprav se je vrtel okoli pomena dela Nove zaveze, Matej 21:43. Tam Jezus naslovi ŽIDE:
»Kajti povem vam, da vam bo odvzeto božje kraljestvo, in dano ljudem, ki ustvarjajo njene sadove.«
Popolni izvorni tekst, ki je shranjen v arhivih Societas Templi Marconi, je še bolj jasen. A pomembno je, da v tem besedilu Jezus »ljudi« dejansko poimenuje. Nagovori
Tevtone, ki služijo v rimski legiji, in jim pove, da so ONI ljudstvo, ki ga je izbral. To je tisto, kar so Sebottendorf in njegovi prijatelji hoteli vedeti zagotovo: da je tevtonsko
ljudstvo, t.j. nemško, zadolženo za ustanovitev kraljestva luči na Zemlji - v »deželi polnočne gore« (Nemčiji). Žarek naj bi se sreč al z zemljo v mestu Unterberg, v bližini
Salzburga.
Konec septembra 1917 se je Sebottendorf v Untersbergu srečal s pripadniki Gospostva črnega kamna, da bi prejel moč »črno-škrlatnega kamna« po katerem se je skrivno
združenje imenovalo.
Gospostvo črnega kamna, ki je le leta 1221 nastalo iz Marconijevega združenja templjarjev, in jih je vodil Hubertus Koch, si je za cilj izbralo boj proti zlu in izgradnjo
Kristusovega kraljestva luči. Temna sila. proti kateri naj bi se borili, se jim je odkrila v tako imenovani stari zavezi preko Mojzesa in drugih medijev, kot je bog, začenši se z
besedo YHWH = JAHVEH = Jahve Abrahama: »Jaz sem bog vsemogočni!«
V Hebrejščini: »Ani ha El Shaddai«. prevedeno: Jaz sem El Shaddai - »zavrženi nadangel (Shassa El) - Sheitan ali Satan« (glejte originalni prevod Geneze 17:1. npr. v
The Bible, New International Version).
Sebottendorf je jasno razpoznal: Shaddai, bog stare zaveze, je uničevalec, nasprotnik boga. Zatorej njegovi pristaši hočejo uničiti zemljo, naravo, človeštvo. In pristaši,
Hebrejci, so verjeli v mozaiški zakon. (Spomnite se naukov iz Talmuda)
V evangeliju po Janezu. 8:39-45, Jezus to izjavlja neposredno, govori Židom:
'Abraham je naš oče.' oni (Židi) odgovorijo.
' Č e bi bili Abrahamovi otroci,' je rekel Jezus, 'bi delali, kar je delal Abraham. A vi ste pripravljeni ubiti človeka, ki vam je povedal resnico, ki jo je slišal od boga. Abraham ni
delal takšnih reči. Vi delate, kar dela tudi vaš oče.'
'Nismo nezakonski otroci.' so protestirali. 'Edini oče, ki ga imamo, je sam bog.'
Jezus jim je odgovoril: ' Č e bi bil bog vaš oče, bi me ljubili, kajti od boga sem poslan, in zdaj sem tu. Nisem prišel sam od sebe, on me je poslal. Zakaj vam je moj jezik
nerazumljiv? Ker ne morete slišati, kar vam govorim. Vi pripadate vašemu očetu, hudiču, in hočete izpolnjevati željo vašega očeta. Od vsega začetka je bil morilec, za
resnico mu ni bilo mar, kajti tudi v njem ni resnice. Ko laže, govori svoj materin jezik, kajti on je lažnivec in oče lažnivcev. Da, zato ker vam govorim resnico, mi ne

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:02:09

verjamete!'«
Danes še vedno mnogi naivni ljudje sprašujejo: In kaj je imel Hitler proti Židom? Upam, da vam je zadnjih nekaj vrstic to razkrilo. V oč eh THULE-GESELLSCHAFT, iz
katere se je kasneje razvila DAP (Delavska stranka Nemčije), NSDAP (Nacional socialistična delavska stranka Nemčije), SS (Schutzstalffel), je bilo židovsko ljudstvo, ki
jim je bog stare zaveze, JAHVE, naložil, da »na zemlji gojijo pogubo« vzrok neprestanih vojn in razprtij.
Pripadnike Thule so vedeli za židovski bančni sistem, t.j. za Rothschilda in njegove zaveznike, ter za »Protokole sionskih starešin«, in čutili, da je njihova naloga, da se v
skladu z razodetjem Sahaje borijo proti židovskemu ljudstvu, še posebej proti njihovemu bančnemu sistemu in sistemu lož, ter da so zadolženi, da na zemlji izgradijo
kraljestvo luči.
Avtorjev komentar:
Kot vidite, so bili ti ljudje prav tako nesposobni odpraviti težave po vzoru svojega gospoda. Jezusa - spremeniti svet z ljubeznijo do stvarstva, do samega sebe in bližnjega
(in ta sosed je lahko tudi drugačne rase ali vere). A odrekli so se lastne odgovornosti in jo naprtili krivcu - SATANU. Njihovo sovraštvo jih je tako zaslepilo, da niso nikoli
dojeli, da uporabljajo isto orožje kot dozdevni satanski bog Jahve, proti kateremu so se hoteli boriti. Morali bi bili vedeti, da se z vojno ne da doseči miru.
Krog, ki se je oblikoval okoli BARONA RUDOLFA VON SEBOTTENDORFA, se je preko Tevtonskega reda leta 1918 v Bad Aiblingu preimenoval v THULE-
GESELLSHAFT. V politiko so hoteli vključiti znanstveno magijo, astrologijo, okultizem in znanje templjarjev, kot tudi vaje Zlate zore, kot so tantra, joga in vzhodna
meditacija.
Thule-Gesellschaft je verjela, sledeč Izaijaovo razodetje, v prihod odrešenika (nemško: Heiland = sveti), v »tretjega Sargona« (Sargon: ustanovitelj akadijskega kraljestev
2300 p.n.št., Sargon 11: kralj Asirije, okoli 700 p.n.št.. op. p.), ki bo prinesel Nemčiji slavo in novo Arijsko kulturo. Dietrich Bronder (»Pred Hitlerjevim prihodom«) in E.R.
Carmin (»Guru Hitler«), omenjata nasledje vodilne člane:

Baron Rudolf von Sebottendorf, Veliki Mojster reda

Guido von List, Mojster reda

Jörg Lanz von Liebenfels, Mojster reda

Adolf Hitler, »Führer«, Nemški kancler, predstojnik SS

Rudolf Hess, podführer in SS Obergruppenführer

Herman Göring, Reichmarschall in SS Obergruppenführer

Heinrich Himmler, Reichsführer SS in Reichminister

Alfred Rosenberg, Reichminister SS in NS-reichleiter

Franck, Dr. h.c, NS-Reichsleiter, Glavni upravitelj Poljske

Julius Streicher, SA-Obergruppenführer

Karl Haushofer, prof.dr., generalmajor v pokoju

Gottfried Feder, prof.dr., notranji minister v pokoju

Dietrich Eckart, urednik in vodja »Völkischer Beobachter«

Bernhard Stemptle, Hitlerjev spovednik in zaupnik

Theo Morell, Hitlerjev osebni zdravnik

Franz Gürtner, predsednik policije, München

Rudolf Steiner, ustanovitelj antropozofskega nauka

W. O. Schumann, prof. dr. na Tehnični univerzi v Münchenu

Trebisch-Lincoln, okultist in popotnik po Himalaji

Grofica Westrap
...in mnoge druge.
Pozneje se je Thule-Gesellschaft razcepila na dva dela; na ezoterike (grško esoteros = notranji), katerim je pripadal Rudolf Steiner, in eksoterike (grško: exoterus =
zunanji), ki jih je pozneje vodil Hitler. Thule-Gesellschaft je bila v svojem notranjem delu po naravi mirna, z izjemo glede spoznanja, ki so ga imeli o Iluminatih in El

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:02:33

Shaddaiu. Hitler je bil tisti, ki je postal radikalnejši. Ko je Hitler prevzel NSDAP, je prepovedal Thule in Vril Gesellschafte, potem, ko sta mu pomagali do njegovega
položaja. Proti koncu vojne je z njima ponovno navezal stike, posebno z Vril-Gesellschaft, zaradi njihove napredne tehnologije in njihovih posebnih stikih.
Med najpomembnejšimi nauki, ki so vplivali na Thule-Gesellschaft, je bil nauk o arijsko-germanski sestavi religije (Wihinei), po filozofu Guidu von Listu, ledeniški
kozmologiji Hansa Hörbingerja. in nagibanje k naukom zgodnjega krščanstva Marcionitov, ki je bilo nastrojeno proti stari zavezi. Na vsak način se je najožji krog zaobljubil,
da se bo boril proti svetovnemu židovstvu in prostozidarjem z njihovimi ložami.
Nekateri avtorji trdijo, da je bila ideologija Thule-Gesellschaft popolnoma drugačna. Rad bi vas s tem seznanil, četudi to ni popolnoma zanesljivo.
Kratka zgodovina Thule
»ULTIMA THULE« naj bi bilo glavno mesto prve celine naseljene z Arijci. Imenovala se je HIPERBOREJA, in je bila starejša od Lemurije in Atlantide (celine napredne
kulture, ki so se potopile). Skandinavci imajo legendo o »Ultima Thule«, čudoviti deželi, visoko na severu, kjer sonce nikoli ne zaide in prebivajo predniki arijske rase.
Thule predstavlja del sprejete ideologije Adolfa Hitlerja in je bistveno prispevala k oblikovanju nacizma in trejega rajha v Nemčiji.
Hiperboreja
Hiporboreja se je nahajala v Severnem morju, in se je potopila med ledeno dobo. Domneva se, da so hiperborejanci prišli iz sončnega sistema Aldebaran, ki je glavna
zvezda v ozvezdju Bika, da so bili približno štiri metre visoki, plavolasi in modrih oči. Niso poznali vojn in so bili vegeterjanci (tudi Hitler je bil). Po navedbah besedil Thule,
naj bi bili tehnološko zelo razviti, in letali v »Vril-ya«, letečih strojih, ki jim danes pravimo NLP-ji. Ti leteči krožniki so bili zmožni levitacije, izjemnih hitrosti in posebnih
manevriranj, zaradi dveh nasprotno se vrtečih magnetnih polj; kot energijski potencial oziramo gorivo pa naj bi uporabljali tako imenovano Vril silo (Vril = eter, od, prana, či,
ki, kozmična sila, orgonm ... pa tudi akademsko »vri-IL« = kot najvišje božanstvo, podobno bogu), kar pomeni izkoriščanje energije zemeljskega magnetnega polja (zastonj
energija), kot »tahionski konvertor« kapitana Hansa Colerja.
Ko se je HIPORBOREJA začela potapljati, naj bi Hiporborejanci z velikimi stroji izkopali v Zemljino skorjo gigantske tunele, in se naselili pod Himalajo. Podzemski svet se
imenuje AGARTA, z glavnim mestom ŠAMBALO. Perzijci to deželo imenujejo Arija, dežela iz katere izvirajo Arijci.
Karl Haushofer je trdil, da je bila Thule pravzaprav Atlantida in - v nasprotju z vsemi drugimi raziskovalci Tibeta in Indije - da so se preživeli Thule-Atlantidčani razcepili v
dve skupini: dobre in zle. Tisti, ki so se po svojem preroku imenovali Agarti, so bili dobri, in so se naselili pod Himalajo, zli - Šambalci, ki so si hoteli podjarmiti človeštvo, pa
so šli na zahod. Trdil je, da boj med ljudstvom Agarte in Šambale teče že tisočletja, in da ga je v tretjem rajhu Thule-Gesellschaft, kot predstavnik Agarte, nadaljevala proti
predstavnikom Šambale, prostozidarjem in sionistom. S tem morda mislil na svoje poslanstvo.
Po njegovih besedah naj bi bil voditelj te podzemne dežele Rigden Iyepo, kralj sveta, s svojim predstavnikom, Dalai lamo, na zemljini površini. Haushoper je bil prepričan,
da je področje pod Himalajo rojstni kraj Arijske rase, v kar se je, kot je trdil, prepričal med svojimi popotovanji po Tibetu in Indiji.
Simbol Thule je bil kljukasti križ v nasprotni smeri urinih kazalcev. Tibetanski lame in Dalai lama osebno so poročali, da ljudje iz Agarte živijo še danes. Podzemski svet, ki
je ukoreninjen v skoraj vse vzhodne tradicije, se je skozi tisočletja razširil pod celotno zemeljsko površino, z velikim centri pod Saharsko puščavo, gorovji Matto Grosso in
Santa Catarina v Braziliji, Yucatan v Mehiki, Mount Shasta v Kaliforniji, Angliji, Egiptu, na Č eškem ...
Po tej zgodbi je Hitler hotel odkriti vhode v podzemni svet Agarte, in priti v stik s potomci arijskega »božjega ljudstva« iz Aldebarana-Hiporboreje. V mitih in tradicijah
podzemnega sveta je pogosto omenjeno, da zemeljsko površino strašna svetovna vojna (tretja svetovna vojna) šele čaka in da naj bi se končala z potresi, drugimi
naravnimi katastrofami in premikom zemeljskih polov, kar naj bi pahnilo v smrt dve tretji človeštva. Po tej »zadnji vojni« bi se mnoge rase notranje zemlje ponovno združile
s preživelimi na zemeljski površini, in nastopila bi tisočletna ZLATA DOBA (doba vodnarja). Hitler je hotel zgraditi zunanjo »Agarto« ali »Arijo«, z arijsko raso in Nemčijo
kot njihovo domovino. Med obstojem tretjega rajha je SS poslal v Himalajo dve veliki ekspediciji, ki naj bi našli te vhode. Nadaljne ekspedicije so iskale v Andih, gorah
Matto Groso na severu in Santa Catarina na jugu Brazilije, v Č eškoslovaški in delih Anglije.
Votla zemlja
Nekateri avtorji trdijo, da so pripadniki Thule verjeli - neodvisno od podzemnih tunelov in mest - da je zemlja VOTLA, z dvema velikima odprtinama na polih. Citirali so
naravne zakone, kot so npr. »kot zgoraj, tako spodaj«. Tako kri kot telo ali jaj čna celica, komet ali atom ima jedro in prazen prostor, ki ga obkroža, tega pa obdaja »corona
radiata«, ovojnica; ker »življenje« dejansko poteka v jedru, to privede do sklepa, da je zemlja zgrajena po istih pravilih.
Zato mora biti Zemlja prav tako votla - kar naj bi se skladalo tudi s pogledi tibetanskih lam, vključno z Dalai lamo - in jedro, središčno sonce (imenovano tudi črno sonce), ki
daje notranjosti enakomerno podnebje in stalno sončno svetlobo, odgovarjajoč v mikrokozmosu osrednjemu soncu galaksije v makrokozumosu.
Trdili so, da bistveno življenje na našem planetu poteka v notranjosti - poglavitne naj bi živele v notranjosti in mutanti na površini - in da je to tudi razlog, zakaj na nobenem
planetu našega sončnega sistema ne bi odkrili življenja na površju, ker njihovi prebivalci pač živijo v notranjosti. Glavna vhoda naj bi bila na severnem in južnem polu,
skozi njiju sije centralno sonce in povzroča severni sij. V notranjosti masa kopne zemlje presega maso vode. Polarni raziskovalec Olaf Jansen in drugi so dejali, da je bila
voda v notranjosti sladka, kar bi lahko pojasnilo, zakaj je led na Arktiki in Antarktiki iz sladke vode in ne slane. Zanimivo bi bilo omeniti, da te poglede na sestavo zemlje
podpirajo polarni raziskovalci Cook, Peary. Amundsen, Nansen in Kane, in nenazadnje tudi admiral E. Byrd. Vsi so imeli enake, čudne izkušnje, ki so bile v nasprotju z
obstoječimi znanstvenimi teorijami.
Vsi so potrdili, da so po 76 stopinjah zemljepisne širine vetrovi postali toplejši, da so ptice letele severno, preko ledu, da so živali, kot so lisice prav tako šle na sever, da so
našli obarvan in siv sneg, ki je potem, ko se je stopil puščal barvni cvetni prah ali vulkanski pepel. Postavlja se vprašanje: od kje iz bližine severnega tečaja prihajata cvetni
prah in vulkanski pepel, ker na nobenem zemljevidu ni vrisan noben vulkan? Nadalje so nekateri raziskovalci naleteli na sladkovodna morja, in vsi trdijo, da so na svojih
potovanjih videli dva sonca. Našli so mamute, katerih meso je še bilo sveže, njihovi želodci so vsebovali svežo travo.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:02:52

Teorija o »votli zemlji« je zasedaj še vedno le teorija, čeprav nekateri avtorji in raziskovalci trdijo, da so tam bili in celo - kot admiral E. Byrd - posneli številne fotografije.
Ne da se zanikati, da so vsi raziskovalci Arktike imeli nenavadna doživetja, ki jih za sedaj ni moč pojasniti, kar kaže na to, da se tam dogaja nekaj nenavadnega. A teorija,
da ima zemlja staljeno jedro, je prav tako še vedno le teorija. Vendar ostaja dejstvo, da podzemni predori in sistem podzemnih votlin, ki jih je zgradil človek, obstajajo. Najti
jih je moč v skoraj vsaki deželi sveta, in največkrat je v njih svetlobni vir (zelenkasti sij, ki postaja vse svetlejši, tem bolj globoko se spuščamo v predor), z gladkimi stenami
in nepoznanimi stroji, ki so jih našli v kanjonu Boyton, v Sedoni, v Arizoni. Vse to priča o tehnološko napredni kulturi, ki je obstajali pred milijoni let.
Miti o »votli zemlji« so zadostovali pripadnikom Thule, da začnejo z resnim preučevanjem tega fenomena. Zato je bila med drugo svetovno vojno na Antarktiko poslana
vsaj ena ekspedicija.
Da pokažem, da zgodba o arijskih Hiperborejancih ni bila v celoti izmišljena, bi rad omenil dva primera: ko so Španci pod Pizarrovim vodstvom leta 1532 prispeli v južno
Ameriko, so jih domačini poimenovali »vicarochas« (beli gospodi). Po njihovih legendah naj bi obstajala vrhovna rasa zelo visokoraslih belih ljudi, ki so se stoletja prej v
»letečih krožnikih« spustili iz neba. Ponekod so dolgo vladali, in potem, ko so odšli, obljubili, da se vrnejo. Ko so prispeli belopolti Španci, so domačini mislili, da so se vrnili
vicarochas, in so jim v začetku voljno izročali zlato.
Podobnih dogodki so se zgodili, ko so prvi beli popotniki prispeli v Tibet in druga himalajska področja. Osupli Tibetanci so jih temeljito ogledali, in spraševali, zakaj so prišli
od spodaj (od vznožij gora), in ne od zgoraj, kot po navadi.
Na žalost večina Nemcev o teh rečeh ni nikoli slišala, kajti nacistična ideologija je slonela na znanju o El Shaddaiju, kar je botrovalo preganjanju Židov, na Izaijevem
razodetju, znanju templjarjev in morda pravkar povedanih zgodb. Vsa njihova dejanja, vključno z drugo svetovno vojno, so izvirala iz tega. S tem se lahko soočimo na dva
načina:
1. Domnevamo, da so bili vsi vodje tretjega rajha umsko neuravnovešeni zasvojenci z mamili, in vse to preprosto ignoriramo ali pa
2. poskušamo ugotoviti, če je morda v vsem tem vendarle kaj resnice.
A če iščemo literaturo o tem, potem ne smemo iskati v tako imenovani »svobodni« Nemčiji, kajti zavezniki so jo po vojni temeljito počistili.
Okultist Adolf Hilter
Dejanja nemških desno usmerjenih radikalistov bi upravičila prepoved nekatere literature, ki odkrito in kruto poziva k agresivnemu rasizmu. A če bi resnično želeli osvetliti
pretekle in sedanje politične in verske dogodke, te informacije ne bi smele biti zamolčane.
A misterioznosti tu še ni konec. Kot boste videli, je postalo nemško vodstvo zaradi teh mitov nadvse dejavno.
Oktobra 1918 je Sebottendorf sobratoma v loži, KARLU HARRERJU in ANTONU DREXLERJU zadal nalogo, da formirata delavski krog, ki pozneje postal DAP (Delavska
stranka Nemčije). Thule-Gesellschaft je izdajala časopis Völkischer Beobachter, ki ga je kmalu prevzela NSDAP (Nacional socialistična delavska stranka Nemčije), v
katero se je DAP postopoma razvila.
Ob istem času se je mladi okultist in ezoterik ADOLF HITLER (v resnici Adolf Schickelgruber, Hitler je bilo materin dekliški priimek) priključil Thule-DAP, in pritegnil
pozornost kot dober govorec. V svoji knjigi Kopje usode (The Spear of Destiny), Trevor Ravenscroft opisuje, kaj je WALTER JOHANNES STEIN, Hitlerjev prijatelj iz
otroštva, pozneje svetovalec prostozidarja WINSTONA CHURCHILLA, izjavil:
»Hitler, ki je bil že pri dvajsetih velik pristaš misticizma, je poskušal s pomočjo mamil doseči višje stopnje zavesti. Dunajski prodajalec knjig PRETSCHE, ki je bil pristaš
nemškega misticizma in teorije o Arijski nadrasi, je pomagal Hitlerju ustvariti podlago za njegove bodoče poglede na svet, in ga tudi seznanil z halucinogenim peyote, kot
sredstvom za dosego mističnega prosvetljenja. V tem času se je Hitler tudi seznanil s PROTOKOLI SIONSKIH STAREŠIN, kar je njegov odpor do Židov le še poveč alo.«
Ker je bil Hitler že kot mlad mož zasvojen z mamili, ni čudno, da je skozi vse življenje uporabljal močne narkotike. Po dnevniku njegovega osebnega zdravnika, dr.
THEODORJA MORELLIJA, naj bi Hitlerju vseh šest let druge svetovne vojne vbrizgaval injekcije analgetikov, pomirjeval, strihnina, kokaina, morfijevih derivatov in drugih
drog.
Thule-Gesellschaft je najelo Hitlerja kot govornika na volilnih zborovanjih. Pozneje ga je antiboljševik in njegov thulski sobrat DIETRICH ECKART naučil ustreznih
pisarskih in govorniških veščin. Eckart je ustvaril Hitlerja, kot je bil znan pozneje. Uvedel ga je na prizorišča v Münchnu in Berlinu, kjer je Hitler je skoraj v celoti prevzel
poglede Thule.
Leta 1924, ko je bil Hitler zaprt zaradi neuspelega Münchnskega puča, ga je Haushofer vsak dan po nekaj ur uvajal v svoje teorije in načrte. Med knjigami, ki jih je priskrbel
Hitlerju, je bila tudi Bulwer-Lyttonova PRIHAJAJO Č A RASA (The Coming Race), njena zgodba o visoko razviti podzemni arijski rasi je skoraj identična prej omenjeni. V
Bulwer-Lyttonovi knjigi ladje v obliki letečih krožnikov prav tako igrajo pomembno vlogo. Druga knjiga naj bi šele bila objavljena: ZVERI, LJUDJE IN BOGOVI, Ferdinanda
Ossendowskega, ki je pripovedovala o legendi Agarte in Šambale.
Hitlerja je iskanje podzemskega sveta in teorija o Thule-arijski rasi popolnoma prevzela.
HAUSHOFER in RUDOLF HESS sta prevzela Hitlerjevo politično vzgojo. V Landsbergu je Hitler uporabil Haushoferjeve teorije, Rosenbergove ideje in politično
propagando, ter vse skupaj združil. Rudolf Hess je poskrbel za pravilno izrazoslovje in ga zapisal na papir. Tako je nastala Hitlerjeva knjiga MEIN KAMPF (Moj boj).
Vlogo misticizma in okultizma v tretjem rajhu kaže vpliv KARLA HAUSHOFERJA. ki je bil imenovan tudi »največji mag tretjega rajha«. Imel naj bi »preroški dar«, ki naj bi
mu pomagala k hitremu vzponu v okultnih krogih predvojne Nemčije.
Jack Fisherman je v svoji knjigi Sedem mož iz Spandaua (The Seven men of Spandaua) zapisal, da so RUDOLFA HESSA Haushoferjeve ideje in teorije prav tako
popolnoma prevzele. Nenavaden Hessov polet v Anglijo to dokazuje. Vzrok je bil v Haushoferjevih sanjah, kjer je videl »Rudolfa Hessa hoditi po hodnikih angleških gradov
in prinesti mir med dve največji nordijski rasi.« Ker je bil Hess prepričan v natančnost Haushoferjevih prerokb, je tem sanjam sledil brez vprašanj.
Koliko magične »opreme« je uporabljala Thule-Gesellschaft, kaže naslednje besedilo:
Hitler je uporabil thulski pozdrav Heil und Sieg (odrešitev in zmaga) in ga spremenil v Sieg Heil. Ta pozdrav, skupaj z dvigom roke predstavlja magični ritual, ki ga
uporabljajo za oblikovanje preskokov. O magičnih preskokih in njihovi uporabi je veliko pisal Franz Bardon. Franz Bardon (aka Frabato, 1909-1958) je bil nemški mag o

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:03:14

katerem vem največ. Hitler mu je ponujal visoka mesta v nemški vladi, če bi mu s svojimi magičnimi sposobnostmi pomagal dobiti vojno. Bardon naj bi Hitlerju prav tako
izdal imena preostalih 98 od »99 lož« - Hitlerje bil član Dresdenske lože - ki se nahajajo po svetu. Ko Bardon ni želel pomagati, je bil podvržen strašnemu mučenju. (Franz.
Bardon: Frabato)
Vendar magične rituale niso uporabljali samo v Nemčiji. Angleško znamenje zmage, dva prsta v obliki črke V, je bilo do leta 1940 poznano le tistim najvišjim med visokimi
stopnjami prostozidarstva. Ko se je visoka stopnja prostozidarjev, WINSTON CHURCHILL, zbal, da bi lahko Anglija postala žrtev Hitlerjevi ročni magiji (nemški pozdrav),
mu je njegov mentor v magiji, satanist ALEISTER CROWLEY, svetoval, naj se ji zoperstavi z uporabo dveh razširjenih prstov.
99 lož
SS, imenovana tudi Č rna loža, je bil vse prej kot le policijski odred. Bil je pravi verski red s hierarhično ureditvijo. Surova nacistična stranka in sveti red? Na prvi pogled se
to zdi smešno, dokler se ne spomnimo, da se ne bi bilo zgodilo prvič v zgodovini, ko bi bil sveti red odgovoren za najstrahotnejše grozovitosti. Jezuiti, pa tudi Dominikanci,
ki so bili na čelu katoliške inkvizicije v srednjem veku, so za to še najboljši primer. Č RNI RED je bil praktična uresnič itev ezoterič nega in okultnega verskega sistema
Thule-Gesellschaft. Znotraj SS je obstajalo še eno skrivno združenje, elitni in najožji krog SS - SS SCHWARZE SONNE ( Č rno sonce). Č rno sonce je veliko središčno
sonce, izvorno sonce, okoli katerega kroži naše sonce. Njegov simbol je križ z enakima krakoma, ki so ga uporabljali kot simbol na letalih in tankih tretjega rajha.
Templjarji, Rozenkrojcarji in mnoge druge lože ga uporabljajo iz istega vzroka.
Thule-Gesellschaft in pozneje SS Schwarze Sonne je tesno sodelovala ne le s tibetansko kolonijo v Berlinu, temveč tudi s tibetanskim redom črne magije. Hitler je bil v
stalnem stiku z menihom, ki je nosil zelene rokavice, imenovanem "Varuh ključa" - poznal naj bi vhod v Agarto (Arijano).
25. aprila, 1945, ko so Rusi v Berlinu našli klet s trupli šestih v krogu ležečih Tibetancev, je imel tisti, ki je ležal na sredini na rokah zelene rokavice. Kaže, da so naredili
skupinski samomor. 2. maja, 1945, potem ko so Rusi prišli v Berlin, so našli več kot 1.000 trupel ljudi, ki so brez dvoma prišli iz področja Himalaje in se borili na strani
Nemcev. Kaj za vraga so Tibetanci počeli v nemških uniformah, na tisoče kilometrov stran od svoje domovine?
Po trditvah Franza Bardona naj bi bil Hitler tudi pripadnik lože F.O.G.C. (Freimaurerischer Orden der Goldenen Centurie, Dresden, Nemčija - Prostozidarski red Zlatega
stoletja), ki je pravzaprav znan kot »99. loža«. Obstaja 99 teh »99 lož«, ki so raztresene po celem svetu, in vse imajo 99 članov. Vsaki loži predseduje demon in vsak član
ima svojega osebnega demona. Sklenjena je kupčija, po kateri demon pomaga osebi do denarja in moči, njegova duša pa mora po smrti služiti demonu. Za dodatek je
vsako leto en član žrtvovan demonu lože. Nadomesti ga novi član. Č lani »99 lož« so tudi industrialisti in bankirji najvišjega ranga, in danes pomembnejši kot kdajkoli
poprej.
F.O.G.C. ali 99 lož so po mojem mnenju najnevarnejši, v primerjavi z njimi je Anton La Veyeva Cerkev Satana, o kateri so pisali mediji, neškodljiva.
Franz Bardon je potrdil, da so bili Hitler in red Thule zunanje orodje skupine tibetanskih črnih magov.
Le kdor pozna te okoliščine, bo razumel tale stavek iz Hitlerjevega govora, 30. januarja 1945:
»V tej bitki ponovni ne bo zmagala notranja Azija, temveč Evropa - pod vodstvom naroda, ki že tisoč petsto let v Evropi predstavlja predhodnico k vzhodu, in tako bo
ostalo za vso večnost: naš veliki nemški rajh, nemški narod!« (Max Domarus, Hitler - Speeches and Declarations 1932 - 1945, Hitler - govori, 1932 - 1945).
Obstajajo tudi številni mitov o tem, kaj se je zgodilo z Adolfom Hitlerjem po vojni. Po trditvah Franza Bardona in Miguela Serranosa (nekdanji čilski ambasador v Nemčiji),
je Hitler s pomočjo 99. lože pobegnil v južno Ameriko. Telo, ki so ga našli, in zobe, za katere je Hitlerjev zobozdravnik potrdil, da niso pravi, naj bi tja namestila prav 99.
loža. To je morda lažje razumeti, če vemo, da je Hitler v času. ko je bil na položaju, uporabljal tudi do pet dvojnikov. 5. marca 1979, je pomemben nemški časnik zapisal,
da so Hitlerjev osebni avion našli v džungli južne Amerike. Joseph Greiner (Konec mita o Hitlerju), prav tako trdi, da je Hitler 30. aprila 1945 poletel s svojim avionom iz
berlinskega Tempelhofa. Pozneje, približno v času Nürnberškega procesa, naj bi Stalin vprašal uradnike ZDA, če vedo, kje je Hitler. Č e bi Hitler umrl l. 1945, zakaj bi to
Stalina zanimalo?
V kolikor je Hitler vendarle preživel, je najverjetneje, da je zapustil Nemčijo, da bi se posvetil razvoju projektov VRIL-GESELLSCHAFT - to bom opisal v naslednjem
poglavju. Ali je Hitler umrl takrat ali ne - zdaj je v vsakem primeru mrtev.
14. marca 1946, je Karl Haushofer - ker ni uspel v svojem poslanstvu - najprej umoril svojo ženo, potem pa, kot je bil že prej zaprisegel Rumenim klobukom, izvršil
seppuku (harakiri - častni samomor).
Teoretično in praktično izgradnjo tretjega rajha na nemški strani je v celoti spodbudila in vodila Thule-Gesellschaft. Finančna podpora je prihajala od mednarodnih
bankirjev. Maternica iz katere se je vse porodilo, je še vedno plodna, kajti Thule-Gesellschaft ali njeno potomstvo so danes še vedno z nami.
Druga skrivna skupina, ki je oznanjala prihod arijskega Rešitelja, in kateri je pripadal Hermanu Göring, finančni šef nacistov, je bila »EDELWEIS-GESELLSCHAFT«. A na
tem mestu nas le-ta ne zanima.
Več o temi:

Ruski znanstvenik odkriva paradiž na severnem polu
Združenje Vril
VRIL-GESELLSCHAFT (združenje VRIL), se v naš predmet razprave, ki se nagiba na politično stran, ne vključuje najbolje, a ker je eno najzanimivejših skrivnih združenj,
ki so kdajkoli obstajala, je prav, da jo omenim. V Nemčiji ne obstaja niti ena knjiga ali kakršenkoli materijah ki bi omenjal organizacijo s tem imenom; zavezniki so jih vse
uspešno odstranili. A kot boste videli, vsi dokumenti le niso izginili.
Združenje Vril velja za prvo, ki je neposredno izdelovalo »leteče stroje za drugo stran« (današnji NLP-ji). Le-te je delala na podlagi sporočil z Aldebarana že po koncu prve
sv. vojne. Številni so mnenja, da bi prav ti, če bi prišli v množično proizvodnjo, lahko pomagali Hitlerju med drugo in naredili ključni preobrat v prid silam osi.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:03:31

Vril-Gesellshaft, ali ni vse dobro, kar prihaja od zgoraj
Leta 1919 je Karl HAUSHOFER ustanovil drugi red, BRÜDER DES LICHTS (Bratstvo luči), ki se je pozneje preimenovalo v VRIL-GESELLSCHAFT. V njem so se združili
novi red templjarjev (DIE HERREN VOM SCHWARZEN STEIN - DHvSS, Gospostvo črnega kamna), ki so nastali leta 1917 iz tevtonskega reda, thulski SCHWARZE
RITTER ( Č rni vitezi) ter elita SS, SCHWARZE SONNE ( Č rno sonce).
Č e hočemo primerjati THULE in VRIL-GESELLSCHAFTEN, bi bilo morda najprimerneje, če rečemo, da se je Thule-Gesellschaft ukvarjala z materialnimi stvarmi in
politiko, medtem ko se je Vril-Gesellschaft osredotočila na DRUGO STRAN. A imeli so mnoge skupne ideje, kot so Atlantida, Thule, osnovno povezanost med Tevtoni in
Mezopotamijo, pa tudi stara sveta mesta kot Extersteine (zunanji kamni) ali Hausberg pri Stroneeggu so bila področja skupnih raziskav.
Decembra 1919 se je nekaj ljudi iz Thule, Vril in DHvSS sestal v posebej za to priliko najeti gozdni koči blizu Berchtesgadna v Nemčiji. Z njimi je bila medij Marija Oršić in
pa nek drug medij, znan kot Sigrun. Marija je kot medij sprejela prenos skrivne templjarske pisave - v jeziku, ki ji je bil neznan - s tehničnimi podatki za konstrukcijo
letečega stroja. Po dokumentih Vrila, so ta telepatska sporočila prišla iz sončnega sistema Aldebaran (Alpha Tauri, najsvetljša na sliki desno), iz ozvezdja Bika, ki je od
Zemlje oddaljen oseminšestdeset svetlobnih let.
Sporočila, ki so jih sprejeli mediji Vrila v naslednjih letih, je oblikovalo temelj za vse nadaljne akcije Vril-Gesellschaft:
»Sončni sistem Aldebaran ima sonce, okoli katerega krožita dva naseljena planeta, ki tvorita imperij SUMERAN. Prebivalci sistema Aldebaran se delijo na vrhovno raso
»božjih ljudi luči« (Arijci) in druge človeške rase, ki so se razvile iz negativnih mutacij »božjih ljudi« zaradi klimatskih sprememb na planetih. Obarvane mutantske rase, so,
kot kaže, na nižji stopnji duhovnega razvoja. Bolj, ko se rase mešajo med seboj, globlje se pogrezne njihova duhovnost. Ko se je sonce Aldebaran začelo širiti, niso več
mogli zadržati tehnologije vesoljnih popotovanj svojih prednikov, in niso mogli zapustiti planetov z lastnimi sredstvi. Nižje rase, popolnoma odvisne od vrhovne rase, so
evakuirali in preselili na druge planete. Kljub medsebojnim razlikam so se vse rase med seboj spoštovale in se niso vmešavale druga v drugo, ne tako imenovani božji
ljudje, ne nižje rase. Spoštovali so razvojno stopnjo drug drugega (v nasprotju s tem, kar se dogaja na Zemlji).
Pred približno 500 milijoni let so »božji ljudje« začeli zaradi širjenja aldebaranskega sonca kolonializirati druge planete, podobne Zemlji, ker se zaradi povišane
temperature na izvornih planetih ni dalo več živeti. V našem sončnem sistemu naj bi najprej kolonializirati planet Mallona (imenovanega tudi Maldek, Marduk, ali - po Rusih
- Pantheon), ki je obstajal v območju današnjega asteroidnega pasu, takrat med Marsom in Jupitrom. Mars je bil naslednji. Dokaz visoko razvite rase na Marsu predstavlja
dobro znani obraz na Marsu, in mesto piramid, ki jo je fotografirala sonda Viking leta 1976. Predpostavljajo, da je sumersko-aldebaranska nadrasa takrat tudi prvič
obiskala Zemljo, o čemer priča približno 500 milijonov let star okamneli odtis čevlja, in pod peto zmečkan fosil morskega členonožca (trilobita), majhnega raka, ki je tedaj
živel na Zemlji in izumrl pred približno 400 milijoni let.
Č lani Vrila so domnevali, da je kasneje, ko se je na Zemlji dalo živeti, rasa Aldebarancev pristala v Mezopotamiji in ustanovila vrhnjo kasto SUMERIJCEV, ki so opisani kot
pravični, beli božji ljudje.
Vrilski telepati so tudi ugotovili, da je bil sumerski jezik ne le identičen s tistim iz Aldebarana. temveč da je tudi zvenel kot primitivna nemščina, ter da je jezikovna
frekvenca nemščine in sumerščine-aldebaranščine skoraj identična.
Prvi leteči stroji
Ne moremo vedeti, ali so te trditve o Aldebaranu osnovane na dejstvih, a konstrukcijski načrti in tehnične podrobnosti, ki so jih prejeli Vrilovi telepati - od kjerkoli že prišli -
so bili tako natančni, da so pripeljali do najbolj fantastične ideje, ki jo je človek kdajkoli dobil: konstruiranje Jenseitsflugmaschine, »letečega stroja za drugo stran«!
Na dan je prišla ideja o »alternativni znanosti« (danes bi se temu reklo »alternativne oblike energije«). A z delom na projektu so zač eli šele tri leta pozneje. Med to zgodnjo
fazo »alternativne znanosti« ali »alternativne tehnologije« je dr. W.O. Schumann s tehnične univerze v Münchnu, član tako Thule kot Vrila, imel govor, ki ga na tem mestu
delno ponavljam:
»V vsem prepoznamo dve načeli, ki določata dogodek: svetlobo in temo, dobro in zlo, stvarjenje in uničenje - kot pri elektriki poznamo plus in minus. Vedno je: eno ali
drugo. Ti dve načeli - stvarjenja in uničenja - tudi določajo naše tehnične zmožnosti .. Vse kar je destruktivnega je satanskega izvora, vse kar je kreativnega božanskega ...
Vsako tehnologijo, ki je zasnovana na ekspoloziji ali izgorevanju, je zatorej treba poimenovati satansko. Prihajajoč a nova doba, bo doba nove, pozitivne, božanske
tehnologije! ...« (iz nemških tajnih arhivov SS).
Ob istem času se je znanstvenik VIKTOR SCHAUBERGER ukvarjal s podobnim projektom. Johannes Kepler, čigar idejam je sledil Schauberger, je posedoval znanje o
tajnih naukih Pitagore, ki so jih privzeli in skrivali v tajnosti VITEZI TEMPLJARJI. To je bilo znanje o IMPLOZIJI (v našem primeru uporaba potenciala notranjih svetov v
zunanjem svetu). Hitler je vedel - prav tako kot člani Thule in Vrila - da je božansko načelo vedno konstruktivno. Tehnologija, ki je zasnovana na eksploziji, in zatorej
destruktivna, je v nasprotju z božanskimi načeli. Zato so hoteli ustvariti tehnologijo, ki bi bila osnovana na IMPLOZIJI. Schaubergerjeva teorija o oscilaciji (načelo alikvotnih
tonov, monokord) uporablja znanje implozije. Preprosto: IMPLOZIJA namesto EKSPLOZIJE! Sledeč energijski poli monokorda in tehnologiji implozije dospemo do
realnosti antimaterije in nepotrebnosti gravitacije.
Poleti leta 1922 je bil zgrajen prvi leteči stroj v obliki krožnika, katerega pogon je bil zasnovan na imploziji (»stroj za drugo stran«). Sestavljali so ga krožnik, ki je imel
premer osmih metrov, nad njim drugi krožnik, premera šestih metrov in pol, ter pod njim krožnik premera sedmih metrov. Ti trije krožniki so imeli na sredini luknjo, premera
meter in osemdeset centimetrov, kjer je bil nameščen pogon, visok dva metra in štirideset centimetrov. Na dnu je bilo osrednje telo v obliki stožca, kjer je bilo obešeno
nihalo, ki je služilo za stabilnost. V aktivnem stanju sta se zgornji in spodnji krožnik vrtela v nasprotnih smereh in tako je nastalo elektromagnetno rotirajoče polje.
Sposobnosti tega prvega letečega krožnika niso znane. A z njim so eksperimentirali dve leti, preden so ga razstavili in najverjetneje shranili v augsburških delavnicah
Messerschmida. V knjigah mnogih nemških industrijskih podjetij je mogoče najti vpise pod šifro »JFM« (Jenseitsflugmashine), ki prikazujejo plač ila za financiranje tega
dela. Gotovo je POGON VRIL (formalno imenovan Schumann SM-Levitator) nastal iz tega stroja.
Načeloma naj bi »leteči stroj za drugo stran« okoli sebe ustvaril izjemno močno polje, ki bi se raztezalo v njegovo okolico, in bi iz prostora, vključno s strojem, ustvarilo
mikrokozmos, ki bi bil popolnoma neodvisen od zemeljskega prostora. Pri maksimalni moči bi bilo to polje neodvisno od vseh obkrožujočih vesoljskih sil - kot so gravitacija,
elektromagnetizem, radiacija in materija vseh vrst - in bi zato lahko manevriral znotraj gravitacijskih ali katerikoli drugih polj po želji, sile pospeševanja ne bi bile potrebne
ne zaznavne.
Junija 1934 so HITLER in drugi visoki predstavniki Thule in Vril združenja povabili VIKTORJA SCHAUBERGERJA medse, in od takrat je delal z njimi.
Po začetnem neuspehu je prvi tako imenovani nemški NLP zagledal luč sveta ob istem času, junija 1934. Pod vodstvom dr. W.O. Schumanna so prvi okrogli leteči stroj

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:03:53

RFZ 1 (Rundflugzeug 1) razvili na tleh letalske tovarne Arado, v Brandenburgu. V svojem prvem in edinem poletu se je vzdignil navpično na približno 60 metrov in se tam
nekaj minut nekako pozibaval. Nadzorni sistem Arudo 196 je bil popolnoma neuporaben. Pilot Lothar Waiz ga je nekako uspel spustili nazaj na zemljo, skočiti iz njega in
pobegniti, preden se je začel obnašati kot vrtavka, se prevrniti in dobesedno razpasti na delce. To je bil konec RFZ 1, a začetek VRIL-ovih letečih strojev.
Pred koncem leta 1934 je bil nared RFZ-2, z Vrilovim pogonom in »krmilno enoto na impulz magnetnega polja«. Imel je premer petih metrov in naslednje letalske
karakteristike: z naraščajočo hitrostjo so vidni obrisi postali nejasni, in ladja je bila vidna v barvah, ki so značilne za NLP-je: odvisno od nastavitve pogona je bila barva
rdeča, oranžna, rumena, zelena, bela, modra ali škrlatna. Stroj je deloval - in bi moral leta 1941, med vojno za Britanijo doživeli izjemen uspeh, ko so ga uporabljali kot
preko-atlantsko izvidniško ladjo, kajti za take polete so imeli nemški obi čajni lovci ME 109 premajhen domet.
Ob koncu leta 1941 so ga fotografirali nad južnim Atlantikom na poti do nemške križarke Atlantis, v vodah Antarktike. Niso pa ga mogli uporabljati v bojne namene.
Impulzivno krmilo mu je dovoljevalo menjavo smeri le pod koti 90°, 45° ali 22.5°, kar predstavlja tudi natančno isti, desnokotni vzorec opažanja manevriranj današnjih NLP-
jev.
Po uspehu majhnega RFZ-2 kot daljnosežne izvidniške ladje, je Vril-Gesellschaft dobilo svojo lastno testno področ je v Brandenburgu. Ob koncu leta 1942 je vzletel lahko
oboroženi VRIL-1-Jäger (VRIL-1-Lovec). Č ez premer je meril 11.5 metra, nosil je lahko eno osebo, za pogon je uporabljal »Schumannov levitator« in »krmilno enoto na
impulz magnetnega polja«. Dosegal je hitrost 2.900 do 12.000 km/h. pri polni hitrosti je lahko spreminjal smer v desno, ne da bi to vplivalo na pilota, lahko je letel v
kakršnemkoli vremenu. Izdelanih je bilo sedemnajst plovil VRIL-1, nekateri so imeli dva sedeža in steklene kupole.
Ob istem času so delali tudi na lastnem projektu, V-7. Več krožnikov je bilo izdelanih pod to šifro, a s konvencionalnimi motorji na vbrizg. ANDREAS EPP je izdelal dizajn
za kombinacijo levitirajočega krožnika in standardnega pogona, RFZ-7. Skupini za načrtovanje SCHRIEVER-HABERMOHL in MIETHE-BELLUZO sta delali na tem
projektu. RFZ je imel premer dvainšrtirideset metrov in se je zrušil pri pristajanju na Spizenbergen. Druga ladja je bila kasneje fotografirana v okolici Prage. Po Andreasu
Eppu naj bi to ladjo opremili z jedrskimi glavami za napad na New York.
Julija 1941 sta SCHRIEVER in HABERMOHL zgradila okroglo ladjo na standardni pogon, ki se je lahko dvignila navpično, a je imela resne pomanjkljivosti. Razvila sta
»leteči elektrogravitacijski giroskop« s »tahionskim pogonom«, ki je bil uspešnejši. Nato so Schriever, Habermohl in Belluzio izdelali RFZ-7 T, ki je deloval brez napake. V-
7 leteči krožniki pa so bili v primerjavi s krožniki Vril in Haunebu le igrače.
Znotraj SS je obstajala skupina SS-E-IV (SS razvojna skupina IV), ki se je ukvarjala z alternativno energijo, katere glavna naloga je bila, da bi Nemčiji omogočila, da
postane neodvisna od tuje nafte. SS-E-IV je iz obstoječih Vril pogonov in tahionskega konverterja kapitana Hansa Colerja razvila »POGON THULE«, ki se je kasneje
poimenoval »THULE TAHIONATOR«.
Haunebu
Avgusta 1939 je vzletel prvi RFZ-5. To je bil leteči giroskop s čudnim imenom HAUNEBU I. Imel je premer petindvajset metrov in je nosil posadko osmih članov. V začetku
je dosegal hitrost 4.800 km/h, pozneje do 17.000 km/h. Opremljen je bil z dvema 6 cm KSK (Kraftsrahlkanonen, topovoma laserske energije) v vrtečih kabinah in štiri
strojnice 106. Imel je 60-odstotne prostorske sposobnosti.
Ob koncu leta 1942 je bil pripravljen HAUNEBU II. Premer se je gibal od šestindvajset do dvaintrideset metrov in višina od devet do enajst metrov. Nosil je devet do enajst
ljudi, za pogon je imel Thule tahionator, blizu tal je dosegel hitrost 6.000 km/h. Lahko je letel v vesolju in imel petinpetdeset urni doseg letenja.
Istočasno so že obstajali načrti za ladjo velike kapacitete, VRIL-7, s premerom 120 metrov. Nekaj kasneje je bil pripravljen HAUNEBU III, zvezda med vsemi krožniki, s
premerom dvainsedemdeset metrov. Bil je posnet na filmski trak med letenjem. Z dvaintridesetimi ljudmi je lahko ostal v zraku osem tednov in dosegel hitrost vsaj 7.000
km/h (po dokumentih v tajnih arhivih SS do 40.000 km/h).
Virgil Armstrong, nekdanji pripadnik CIA in zelenih baretk, piše o nemških letečih strojih med drugo svetovno vojno, ki so lahko vzletali in pristajali navpično in spreminjali
smer v desnih kotih. Izmerili so jim hitrost 3.000 km/h in imele so lasersko orožje (najbrž tako imenovano KSK), ki je lahko predrlo deset centimetrski zaščitni oklep.
Profesor J. Hurtak, strokovnjak za NLP-je in avtor knjige The Keys of Enoch (Enokovi ključi) piše, da so Nemci izdelavah orožje, ki so ga zavezniki poimenovali »čudežno
orožje«. Hurtak je dobil zapisnike, ki opisujejo dva dogodka:

1. postavitev vesoljskega mesta na Peenmünde in

2. novačenje in transport najboljših tehnikov in znanstvenikov iz Nemčije v ZDA.
Prav tako omenja natančne preiskave tako imenovanih »FOO LOVCEV«. CIA in Britanska tajna služba sta že leta 1942 bili seznanjeni s konstrukcijo in uporabo teh
letečih objektov, a sta se motili v svojih ocenah. Foo lovci je bilo pravzaprav zavezniško ime za sijoče nemške leteče stroje. Verjetno sta obstajali še dve iznajdbi, ki sta
spadali pod izraz foo lovci: leteča želva in milni mehurček. Dva popolnoma drugačna objekta, ki so ju zavezniki zamenjevali. LETE Č O ŽELVO je razvil SS-E-IV na Dunaju-
Neustadt. Zunanja oblika je spominjala na želvji oklep. Opravljali so teste brez posadk, ki so lahko povzročili motnje pri električnem vžigu sovražnika. Nosile so napredne
Klystrunröhren (klistronske cevi), ki jih je SS poimenovala smrtonosni žarki. Motilec vžiga na terenu ni deloval najbolje, poznejše verzije pa so delovali: logisti NLP bodo
potrdili, da so motnje pri vžigu, in prekinitev električnega toka značilen pojav, ko je v bližini NLP. Wendelle C. Stevens, pilot zračnih sil ZDA med drugo svetovno vojno,
opisuje foo lovce včasih kot sivo zelene, drugič rdeče oranžne: približali so se njegovemu letalu do razdalje petih metrov in tam ostali.
Ni se jih bilo moč otresti niti sestreliti, in pogosto so se morale zaradi tega obračati cele eskadrilje in pristati.
MILNI MEHUR Č KI, ki so jih prav tako imeli za foo lovce, pa so bili nekaj čisto drugega. Bili so navadni baloni, v katerih so bile kovinske spirale, ki so motile sovražnikov
radar. Uspeh je bil najbrž precej omejen, če zanemarimo psihološki učinek.
V začetku leta 1943 so načrtovali, da bodo v Zeppelinovih delavnicah izgradili matično ladja v obliki cigare. ANDROMEDA, dolga 139 metrov, naj bi v svoji notranjosti
prevažale mnogo ladij v obliki krožnika, za lete, ki bi trajali zelo dolgo (medzvezdne polete).
Okoli božiča leta 1943 je prišlo do pomembnega srečanja VRIL-GESELLSCHAFT v obmorskem letovišču Kolberg. Prisotna sla bila tudi medija Marija Ortić in Sigrund.
Glavna točka programa je bil PROJEKT ALDEBARAN. Medija sta prejela natančne informacije o naseljivih planetih okoli sonca Aldebaran, in pričeli so s snovanjem
načrtov o potovanju. 22. januarja 1944 so se o tem projektu pogovarjali HITLER, HIMMLER. Künkel (iz združenja Vril) in dr. Schumann. Načrtovali so, da bodo ladjo
visokih zmogljivosti VRIL-7 poslali na Aldebaran preko dimenzijskega kanala, neodvisnega od svetlobne hitrosti. Po Ratthoferju je prvi test v dimenzijskem kanalu potekal

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:04:09

pozimi leta 1944. Malo je manjkalo do katastrofe, kajti fotografije prikazujejo Vril-7, ki po poletu izgleda kot »da bi letel sto let«. Zunanja plast je na večih mestih
poškodovana.
14. februarja 1944 je na Peenmündu vzletel supersonični helikopter - v okviru projekta V-7 sta ga konstruirala Schriever in Habermohl - ki je bil opremljen z dvanajstimi
turbo motorji BMW 028; upravljal ga je testni pilot Joachim Roehlike. Navpično se je dvigal 800 metrov na minuto, dosegel je višino 24.200 metrov in v vodoravnem letu
hitrost 2.200 km/h. Prav tako ga je lahko poganjala nekonvencionalna energija. A helikopter ni nikoli sodeloval v vojaški akciji, kajti Peenmünde je bil leta 1944
bombardiran in tudi poznejša selitev v Prago ni koristila, kajti Američani in Rusi so okupirali Prago, preden so bili leteči stroji ponovno pripravljeni.
V tajnih arhivih SS so Britanci in Američani odkrili - med okupacijo Nemčije v začetku leta 1945 - fotografije Haunebuja II in ladij Vril-1, kot tudi napravo Andromeda. Po
odločitvi predsednika Trumana marca 1946, je poveljstvo vojne mornarice ZDA izdalo dovoljenje za zbiranje materiala eksperimentov nemške visoke tehnologije. V
operaciji SPOJKA (Paperclip) so v ZDA zasebno prepeljali nemške znanstvenike, kjer so naprej delali v tajnosti, med njimi VIKTORJA SCHAUBERGA in WERNERJA
VON BRAUNA.
Razvojni projekti
Kratek pregled razvojnih projektov, ki jim je bila namenjena serijska proizvodnja:
Prvi projekt je vodil prof. dr. ing. W.O. Schumann iz Tehnične univerze v Münchnu. Pod njegovim nadzorom je bilo izdelanih sedemnajst letečih strojev v obliki krožnika, s
premerom 11,5 m, tako imenovani VRIL-1-Jäger (lovci Vril-1), ki so izvršili 84 testnih poletov. Vsaj po en Vril-7 in Vril-7 visoke nosilnosti naj bi vzletela iz Brandenburga -
potem, ko so razstrelili celotno testno območje - proti Aldebaranii, z nekaterimi Vrilovimi znanstveniki in člani Vril lože.
Drugi projekt je vodila razvojna skupina SS-IV. Do začetka leta 1945 so izgradili tri različno velike vesoljske giroskope:
Haunebu I, premera 25 m: izdelali so dva stroja, ki sta opravila 52 testnih poletov (hitrost približno 4.800 km/h).
Haunebu II, premera 32 m; izdelali so sedem strojev, ki so opravili 106 testnih poletov (hitrost pribl. 6.000 km/h). Haunebu II so že nameravali izdelovati serijsko.
Ponudnika sta bila letalska proizvajalca Dornier in Junkers, konec marca 1945 je prišlo do odločitve v korist Dornierja. Uradno ime težke ladje naj bi bil DO-STRA
(DOrnierjeva STRAtosferična ladja).
Haunebu III, premera 71 m, izdelali so enega: opravil je vsaj 19 testnih poletov (hitrost pribl. 7.000 km/h).
ANDROMEDA je obstajala le na risalnih deskah, dolga je bila 139 m, in je imela hangarje za en Haunebu II, dva Vrila 1 in dva Vrila II.
Obstajajo dokumenti, ki kažejo, da je ladja VRIL-7 visoke nosilnosti, potem ko so jo ob koncu leta 1944 dogradili, opravljala skrivne, č eprav še vedno le zemeljske polete:

1. Pristanek pri jezeru Mondsee v Salzkammengurtu v Avstriji, s potapljanji za testiranje odpornosti lupine na pritisk.

2. Najverjetno marca in aprila 1945 je bil VRIL-7 iz varnostnih in strateških razlogov nameščen v Alpenfestung (alpsko trdnjavo), od koder je poletel proti
Španiji, kjer so se vkrcale pomembne osebnosti, od tam pa so varno pobegnili v južno Ameriko in NEUSCHWABENLAND (pojasnilo sledi) do skrivnih
nemških baz, ki so nastale med vojno.

3. Takoj zatem naj bi bil VRIL-7 krenil na skrivno pot proti Japonski, o nadaljnih dogodkih pa ni nič znanega.

Kaj se je zgodilo s temi letečimi stroji po vojni?
Ni izključeno, da so morda izdelali maloštevilno serijo Haunebu II. Številne fotografije NLP-jev, ki so se pojavile po letu 1945 z značilnostmi teh nemških
konstrukcij, kažejo na to.
Nekateri pravijo, da jih je nekaj bilo potopljenih v avstrijsko jezero Mondsee, drugi trdijo, da so odleteli v južno Ameriko ali pa so bili tja preneseni po delih. A
četudi ladje niso prispele do južne Amerike, so napačrti za njihovo izgradnjo omogočili, da so bili izdelane nove, kajti pomemben del je bil leta 1983
uporabljen v eksperimentu Feniks. nadaljevanju projekta eksperiment Philadelphia iz leta 1943. Šlo je za eksperiment ameriške mornarice s teleportacijo,
materializacijo in potovanje po času, ki je bil uspešnejši, kot si ga lahko predstavljamo v najbolj divjih sanjah. Gradiva bi bilo dovolj še za eno knjigo, a v našo
tematiko ne sodi najbolje.
Leta 1938 se je na ANTARKTIKO z letalom Schwabenland (Švabija) odpravila nemška ekspedicija. Področje 600.000 km brez ledu, z jezeri in gorami je bilo
proglašeno za nemški teritorij NEUSCHWABENLAND (Nova Švabija). Flote podmornic serije 21 in 23 so se pozneje namenile v Neuschwabenland. Danes
se še vedno ne ve, kje je približno sto nemških podmornic; nekatere izmed njih so bile opremljene z Walterjevo cevjo, napravo, ki jim je omogočala, da so
ostale pod vodo več tednov, in lahko predpostavimo, da so odplule do Nove Švabije, z razstavljenimi letečimi krožniki ali pa vsaj s konstrukcijskimi načrti.
Ponovno moramo predpostaviti, da so zaradi zelo uspešnih testnih poletov nekateri tako imenovani leteči krožniki ob koncu vojne odleteli tja neposredno.
Morda se komu zdijo te predpostavke malce preveč drzne, a obstaja več znakov, ki nakazujejo, da se je to res zgodilo.
Postavlja se vprašanje, zakaj je leta 1947 ADMIRAL E. BYRD vodil invazijo na ANTARKTIKO (operacija Highjump), zakaj je imel 4.000 vojakov v bojni
opremi, popolnoma opremljeno letalonosilko in sistem oskrbe, če je šlo zgolj za ekspedicijo? Za vajo je imel na voljo osem mesecev, a morali so prenehati po
osmih tednih, izgubili so veliko letal, kar še danes niso razkrili. Kaj se je zgodilo?
Pozneje je Admiral Byrd predstavnikom tiska izjavil: »Grenka realnost je, da bi v primeru nove vojne mogli pričakovati napade letal, ki lahko letijo od pola do
pola.« Dodal je še, da je tam napredna civilizacija, ki svojo napredno tehnologijo uporablja skupaj z SS.
Norbert-Jürgen Ratthofer piše o razvojnih projektih Haunebu v svoji knjigi Zeitmaschinen ( Časovni stroji):
»Haunebu I, II in III vesoljski giroskopi in VRIL-1 vesoljski leteči krožnik so izginili po maju leta 1945 ... V tem kontekstu je zelo zanimivo omeniti, da naj bi po
devetnajstem testnem poletu Haunebu III, 21. aprila. 1945, poletel iz Nove Švabije - uradno nemškem teritoriju - proti vzhodni Antarktiki, na ekspedicijo na
Mars, o čemer pa nič nadaljnjega ni znanega ... Leto pozneje, leta 1946, so zabeležili številna videnja svetlečih objektov neznanega in definitivno umetnega

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:04:25

porekla v Skandinaviji, kar je povzročilo precejšnje razburjenje med zavezniki tako na vzhodu kot na zahodu. Še leto dni pozneje, leta 1947, in potem v
petdesetih letih prejšnjega stoletja, se je nad severno Ameriko pojavljalo vse večje število neznanih svetlečih objektov, ki so jih nedvomno upravljala
inteligentna bitja; večinoma so bili ti predmeti okrogle oblike, v obliki krožnika ali zvonca, vč asih cigare - tako imenovani NLP.
Besedilo nadaljuje, da so se po pravilu ti objekti razlikovali od nemških projektov. Sam se s tem ne morem strinjati. Dober fotografski material potrjuje, da so
še posebej različico Haunebua II od leta 1945 naprej zelo pogosto videli. Č e ste zadnjih deset let pregledali vse, kar je na voljo o NLP-jih, tako kot sem to
storil jaz, potem veste, da je šlo v večini primerov, ko je prišlo do osebnega stika z ljudmi s tako imenovanih NLP, za posebej lepe arijske tipe, plavih las in
modrih oči, ki so govorili tekoče nemško ali pa jezik z nemškim naglasom (za poznavalce naj omenim primer Adamski iz leta 1952, primer Cedric Allingham iz
leta 1954 in primer Howard Menger iz leta 1956).
Prav tako naj bi obstajale barvne fotografije iz sedemdesetih let, ki so jih posneli v zahodni Nemčiji: na njih so leteči krožniki, ki so pristali in ponovno vzleteli,
označeni z viteškim križem in svastiko.
Pravkar omenjeni leteči stroji so dobro dokumentirani na fotografijah in filmih. Obstaja dokumentarec z naslovom "NLP - skrivnosti tretjega rajha". Američan
Vladimir Terziski je med svojim triurnim govorom na konferenci o NLP-jih septembra 1991, v Phoenixu, v Arizoni, pokazal diapozitive nemških krožnikov,
konstrukcijske načrte in nemške podzemne baze. Zanimiva je tudi knjiga poveljnika italijanskih zračnih sil Renata Vesca ter knjiga Rudolfa Lusarja Die
deutschen Waffen und Geheimwaffen des Zweiten Weltkrieges und ihre Weiterentwicklung (Nemško orožje in tajno orožje druge svetovne vojne ter njegov
razvoj), J.F. Lehmans Verlag, München, 1971.
Lahko zdaj uvidite, zakaj mediji NLP-je obravnavajo kot nesmisel, še posebej v Nemčiji? Po osvetlitvi nemškega ozadja postane jasno, da svet novic in
medijev, ki jih nadzirajo Iluminati s pomočjo angloameriško-sionističnega lobija naredi vse, da bi nemškim državljanom preprečil raziskave tega področja.
Zastavlja se vprašanje od kje sta skrivni združenji Thule in Vril dobili znanje o konstrukciji teh letečih strojev? Pa tudi poznavanje genetske tehnologije, kjer
so Nemci prav tako prednjačili pred drugimi državami.
Po Herbertu G. Dorseyu in drugih raziskovalcih, so posedovali poleg konstrukcijskih načrtov, ki jih je Vril-Gesellschaft prejela preko telepatskih stikov z izven
zemeljskimi bitji, tudi nezemeljski krožnik, ki je strmoglavil v Č rni gozd leta 1936; njegov nepoškodovani pogon naj bi bil Nemcem v veliko pomoč. A o tem
praktično ni dokazov, nobena živa priča ni znana.
Obstajajo pa pričevanja v Ameriki, in to kar v precejšnjem številu. V istem času so Američani zabeležili številna strmoglavljenja. ki jih vsa niso mogli ohraniti v
popolni tajnosti. Več o tem pozneje.
Zdaj pa nazaj v politično areno. Poleg dejstva, da je podjetje I.G. Farben podpiralo Hitlerja, je njen kartelski partner Standard Oil (Rockefeller) razpihoval
ogenj proti nacistom. Ford Motor Company je na primer pomagal pri opremljanju ameriške vojske, medtem ko je v Nemčiji istočasno izdeloval nemška
vojaška vozila za naciste. Ford in Opel (podružnica General Motors, ki jo nadzira J. P. Morgan) sta bila dva največja proizvajalca tankov v Hitlerjevi Nemčiji.
Kakršenkoli bi bil izid vojne, te multinacionalke družbe so si že vnaprej zagotovile svoj delež. Mnoga podjetja so med drugo svetovno vojno sledila istemu
načelu.
Zakaj o tem ne piše ničesar v šolskih knjigah in enciklopedijah? Še posebej v Nemčiji, kjer je svoboda tiska na videz tako cenjena in poučujejo resnico?
Eden od razlogov je ta, da je Rockefellerjeva fundacija leta 1946 potrošila 139.000 ameriških dolarjev za predstavitev uradne verzije druge svetovne vojne;
celotno zgodbo o tem, kako so ameriški bankirji zgradili nacistični režim je črtala, pa tudi okultno in mistično ozadje nacistov. Eden glavnih sponzorjev je bil
prav Rockefellerjev Standard Oil Corp.
Druga svetovna vojna
Č eprav je bilo o tragediji, imenovani druga svetovna vojna, napisano več sto knjig, le malo ljudi ve, kaj je v resnici botrovalo tej pogubni vojni.
Zgodovina vojne, ki je opisana v neštetih zgodovinskih knjigah v Nemčiji, Angliji, ZDA in na Japonskem ima le malo skupnega z dejanskimi vzroki in razlogi za to vojno. O
čemer pišejo seveda drži, a je le del resnice: drugi del resnice pa manjka.
»'Ustvarjalci podob', ki nadzirajo množične medije, so se prav tako mojstrsko izkazali pri metanju peska v oči tistim, ki so jim na zgled vdani informatorji in izobraževalci. Ti
krošnjarji prevar so glede druge svetovne vojne krivi za stradanje javnega uma, na - kot je bilo upravičeno rečeno - 'stanje impotentne zmede'.« (Des Griffin: Descent into
Slavery. Padec v suženjstvo).
Počasi, a z gotovostjo se začenja mozaik o tem, kaj se je dejansko zgodilo, sestavljati - resnica prihaja na plan. O vojni poznamo večinoma le zgodovinske datume. Kdo,
kdaj, kje, s kom, kaj. A tisti, ki so dejansko uprizorili celotno igro, niso nikoli omenjeni.
Pogodba med Hitlerjem in Stalinom je določala, da si bosta razdelila Poljsko, česar se je Hitler 1. septembra 1939 tudi lotil. Glede na pogoje pogodbe, podpisane dvajset
let prej, sta bili (pro-iluminatska) Anglija in Francija obvezani, da se vojskujeta na strani Poljske. Po Dämerkrieg (vojni somraka) so Chamberleina, ki so ga označili za
strahopetca, zamenjali z bivšim sionistom in prostozidarjem CHURCHILLOM. Bil je boljši sodelavec, in kmalu je izdal ukaz za zračne napade na Nemčijo. Ker Nemci niso
pričakovali angleškega napada, niso bili pripravljeni. Mnogi dogodki kažejo, da Nemčija ni hotela vojne z Anglijo.
V nagovoru leta 1933 je Hitler dejal, da bo komunizem, ko bo dosegel svoj vrhunec, zajel tudi britanski imperij. V tem primeru, je dodal Hitler, bi pomagal braniti Britance,
če bi ti to želeli.
Maja 1940 so nemške čete dovolile Angležem, da so rešili 335.000 vojakov z obale Dunkirka. S svojim poletom v Anglijo je Rudolf Hess želel združiti dve najmočnejši

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:04:44

severni naciji. A Winston Churchill je bil dober prijatelj BERNARDA BARUCHA, ki je pomagal Woodrowu Wilsonu in Rooseveltu do njunih predsedniških mest.
BARUCH je prepričal Churchilla naj podpre ustanovitev države Izrael. Maja 1939 je Churchill ukazal kolonialnemu ministru Lloydu, naj odpokliče angleške čete s Palestine
in opremi ter organizira Žide, da se bodo sposobni braniti sami.
Kaj se je zgodilo v Ameriki in Pearl Harbor
Večina Američanov se ni hotela vpletati v še eno vojno, a Iluminati so menili drugače. 32. predsednik Združenih držav, prikriti Žid FRANKLIN DELANO ROOSVELT,
potomec slavne špansko-židovske družine Delano in nemško-židovske družine Rosenfeld, je bil Veliki mojster prostozidarstva, član CFR in Odbora tristotih. Eden njegovih
bližnjih zaveznikov je bil BERNARD BARUCH, in najmanj osem let je bil tesno povezan s HIŠO COLONEL. Vidimo, da so Iluminati s tem že imeli svojega moža na pravem
mestu, on pa jim je v zahvalo omogočil sprejetje neustavnega zakona, ki je določal, da morajo do konca aprila 1933 državljani vse svoje zlato naložiti v banke, kdor pa
tega ne bi storil, bo kaznovan z globo 10.000 ameriških dolarjev ali z 10 leti ječe. Takratna cena zlata je bila 20.67 ameriškega dolarja za unčo. Potem, ko so zbrali večino
zlata, je cena zrasla na 35 dolarjev za unčo. Poznavalci so imeli svoje zlato naloženo v tujih bankah, in so ga seveda pozneje prodali po višji ceni.
Ko je 26. novembra 1941 Roosvelt dal Japoncem ultimat, s katerim je zahteval, naj umaknejo vse svoje čete iz Indokine in Mandžurije, je s tem izzval vojno.
To je zgodovinsko dejstvo, a dobro prikrita skrivnost. Roosveltov ultimat so kongresu namerno prikrili, vse do napada na Pearl Harbor. Vsi so se strinjali, da Japonci niso
imeli druge možnosti kot vojno. Japonci sami so storili vse, da bi se vojni izognili. Japonski ministrski predsednik, PRINC KENOYE, je večkrat prosil, če lahko pride v
Washington ali Honolulu, in se tam sreča z Roosveltom, da bi skupaj našla rešitev. Pozneje se je bil celo pripravljen ukloniti zahtevam Američanov, da bi se le izognil vojni,
a Roosvelt z njim ni hotel govoriti, kajti vojna z Japonsko je bila že dolgo načrtovana, prav tako kot tudi vojna z Nemčijo. Ob istem času je Roosvelt dejal Američanom:
»Medtem ko govorim vašim mamam in očetom, naj vam dam še eno zagotovilo. To sem rekel že prej, a bom ponovil še enkrat in še enkrat in še enkrat: vaši fantje ne
bodo poslani v nobeno tujo vojno.«
Ob tako odkritem sleparjenju človek ostane brez besed.
Ameriška vojska je s pomočjo različnih virov bila seznanjena, da bodo Japonci najprej napadli Pearl Harbor.

1. Ambasador ZDA v Tokiu, JOSEPH GREW, je v pismu z dne 27. januarja. 1941, pisal Roosveltu, da bo v primeru vojne med Japonsko in ZDA Pearl Harbor
prva tarča.

2. Avgusta kongresnik DIES Roosveltu ni sporočil le iste informacije, temveč tudi strateški načrt napada z zemljevidom. Prisilili so ga k molku.

3. Nadalje je ameriška tajna služba leta 1941 uspela razvozlati diplomatske kot tudi vojaške šifre Japoncev. Roosvelt in njegovi svetovalci so vedeli za dan,
uro in cilj napada vnaprej.
AL BIELEK, eden od preživelih Filadelfijskega eksperimenta, mi je povedal, da je bil v tem času nameščen v Pearl Harborju, a teden dni pred napadom so ga - skupaj z
bratom - premestili, kajti skupaj z Nikolo Teslo naj bi sodeloval pri že omenjenem Filadelfijskem eksperimentu. Takrat so jima dejali, da ju premeščajo zaradi napada, ker
sta predragocena, da bi bi ju pustili umreti.
Pear Harbour je bil obveščen le dve uri prej in je bil zato slabo pripravljen. Klavrno je podlegel. Natanko to pa je hotel Roosvelt, kajti s tem je Japonce lahko označ il za
»izdajalske svinje«, in ZDA so se morale maščevati.
Za tiste, ki še vedno ne verjamejo, da je za to, da nekdo postane predsednik ali kancler potrebno več, kot biti le dober politik, jim bo naslednji primer, upam, odprl oči. Tiče
se poznejšega predsednika ZDA, DWIGHTA D. EISEHOWERJA.
Da bi si zagotovili uspeh naslednje spletke, so Iluminati potrebovali enega svojih zvestih vazalov na položaju vrhovnega poveljnika vseh zavezniških sil v Evropi. Oseba,
izbrana za to nalogo. je bil podpolkovnik Dwigh D. Eisenhower. Njegova kariera v vojski ni le zanimiva, temveč tudi fascinantna študija o tem, kaj se lahko zgodi
navadnemu vojaku, ki ima za sabo prave ljudi. Kajti tudi Eisenhower je imel za prijatelja Bernarda Barucha.
Marca 1941 je postal polkovnik. Tri mesece pozneje je bil poveljnik tretje armade. Minilo so nadaljnji trije meseci in postal je general z eno zvezdico. 12. decembra istega
leta so ga v Washingtonu spoznali z najvišjimi vrhovi vojnega načrtovanja. 16. februarja 1942, je napredoval v namestnika šefa Oddelka za vojne načrte. V samo dveh
mesecih je postal vodja oddelka. Tri mesece pozneje mu so mu dodelili vodstvo »operacij evropskega gledališča«. Naslednji mesec je postal general-major in po še
nadaljnjih šestih mesecih je postal general s petimi zvezdami. Končno je bil 24. decembra imenovan za vrhovnega poveljnika vojaških sil v Evropi.
Ko je bila nemška vojska pregnana iz Rima, so armado, ki jo je vodil general MARK CLARK zadržali v ozadju, čeprav bi prav lahko šla naprej do Jugoslavije, Dunaja,
Budimpešte in Prage.
Namesto tega so del njegovih vojakov poslali v Normandijo, kar jih je stalo življenja približno 100.000 ljudi, in imelo drastične posledice na prihodnjo obliko vzhodne
Evrope.
Zakaj?
Na konferenci zaveznikov v Quebecu leta 1943, so sklenili dogovor, za katerega se je še posebej zavzemal general GEORGE C. MARSHALL, imenovali so ga »Ruska
pozicija«. Rečeno je bilo, da bo »ruski položaj po vojni najpomembnejši ...«
Možje, ki so navzven predstavljali ZDA - Roosvelt, Marshall in Eisenhower - so imeli stroge ukaze svojih predpostavljenih, kot boste videli iz naslednjega primera, naj
vodijo vojno na tak način, da bo kar najbolje služila interesom Iluminatom.
Zato je dobila ruska armada potreben čas, da se kar najbolj okrepi.
Nemčija se hoče predati
Zetu predsednika Roosvelta, polkovniku CURTISU H. DALLU, gre zahvala, da je zgodba komandanta GEORGA EARLA postala znana javnosti. Earle je bil nekdanji
guverner Pensilvanije, ambasador ZDA v Avstriji (1935 - 1939) in Bolgariji (1940 - 1942). Ko ga je spomladi leta 1943 obiskal vodja nemške tajne službe, ADMIRAL

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:05:10

WILHELM CANARIS, je bil Roosveltov osebni ataše v Istanbulu. Canaris je dejal, da brezpogojna predaja, ki ju zahtevata Amerika in Anglija, za nemške generale ni
sprejemljiva. A če bi ameriški predsednik nakazal, da bi sprejel častno predajo nemške vojske, bi se lahko dogovorili. Nemško vojsko bi potem poslali na vzhodno fronto,
kjer bi se tam borila proti prihajajoči Rdeči armadi.
Kmalu po tem srečanju se je Earl sestal še z nemškim ambasadorjem FRITZOM VON PAPENOM, ki je imel enako ponudbo. Najprej je Earl mislil, da ne sliši prav, potem
pa je spoznal, da mož misli resno, zato je posredoval sporočilo Roosveltu. Nič se ni zgodilo. Poslal je še eno sporočilo. Spet nič. Ko se je Canaris nekaj dni pozneje vrnil,
da bi izvedel za Roosveltov odgovor, tega Earl ni mogel storiti. Earl je potem poslal nadvse nujno sporočilo v Washington, a odgovora spet ni bilo. Niti Earl niti Canaris
nista mogla vedeti, da kapitulacija Nemčije ni bila zaželena. Roosvelt je v osebnem pismu z dne 24. marca, 1945, polkovniku Earlu prepovedal, da bi o tem dogodku še
karkoli izjavil.
Ameriška podpora sovjetom med vojno
Za razumevanje vojnih dogodkov, je pomembna tudi izjemna knjiga, ki se je izogibajo vsi vplivni mediji, filmski producenti in večina knjižnic: Pričevanja majorja Jordana
(From Mayor Jordan's Diaries).
MAJOR RACEY JORDAN je bil veteran prve svetovne vojne in zaradi svojih vojaških izkušenj je dobil mesto predstavnika za »dodeljevanje pomoči« in oficirja za zveze z
Rusi. Prvi dve leti je služil v Newarku, v Montani, od 10. maja 1942, pa v »skladišču združenih narodov št. 8, oddelek za dodeljevanje pomoči, letališke Newark, Newark,
New Jersey, mednarodni oddelek, komanda zračnih sil; letalski korpus; armada ZDA«.
Kot oficir za zveze med ZDA in Rusijo je bil presenečen nad Vplivom ruskega polkovnika ANATOLIJA KOTIKOVA nad Roosveltovim pribočnikom HARRYJEM
HOPKINSEM. Kadarkoli so Rusi kaj potrebovali, celo specialno opremo, vedno je za takojšnjo dostavo zadostoval le Kotikov klic Hopkinsu. Jordan je opazil č rne Škatle, ki
so spremljale skoraj vsako pošiljko, in postal je radoveden, kako mu je pozneje uspelo nekatere izmed teh škatel odpreti, je zgodba za pustolovski roman. Našel je
dokumente o jedrski fuziji, seznam materiala, ki je bil na poti v Sovjetsko zvezo: kilogram urana 92 in devterij. V tistem trenutku ni vedel, kaj vse to pomeni. Napisal je
dnevnik z natančnimi opisi tega in nadaljnjih dogodkov. V Sibiriji je strmoglavilo letalo z denarjem, ki je prevažalo tiskarske plošče, papir in druge materiale, s katerimi bi
Rusi lahko tiskali isti okupacijski denar za Nemčijo kot Američani!
Zaradi pogodbe o »dodeljevanju pomoči« je Stalin od ZDA prejel 20.000 letal, skoraj 400.000 tovornjakov, dvakrat toliko tankov, kot so jih imeli, ko se je vojna začela,
železniške lokomotive, avte, hrano in drugi tajni material.
Zakaj so ZDA v tolikšni meri pomagale Rusom med drugo svetovno vojno?
Iluminati so ustvarili rdeči režim. Vedeli so, kaj hočejo. Sovjetska Rusija je bila orodje njihovega načrta za zasužnjenje celotnega sveta pod Novim svetovnim redom.
Protokoli se morajo izpolniti
Japonski so, podobno kot Nemčiji, prav tako onemogočili, da bi se predala. Japonska je brezpogojno kapitulirala marca 1945. Tega meseca je japonska vrhovna komanda
poslala ameriški ambasadi v Moskvi, ruski ambasadi v Tokiu, Pentagonu in Washingtonu obvestilo, v katerem je bilo rečeno, da »Japonska imperialisti čna vlada« želi
brezpogojno predajo.
Američani so obvestilo ignorirali! Zakaj? Pozneje so trdili, da ga niso mogli dešifrirati! A kako so potem razvozlali prejšnje diplomatske in vojaške šifre? Odgovor
poznamo: japonski otoki še niso bili uničeni. Velika predstava seje šele morala zgoditi. B-29 je v imenu mednarodnih bankirjev ponesel na Japonsko veliki »mestni
preurejevalec«. Najprej uničenje Tokia, potem bombi na Hirošimo in Nagasaki.
Mnogi iz vrhnjega sloja japonske vojske naj bi bili pripadniki mističnega skrivnega združenja Č rni zmaj. a o tem ne vem nič natančnejšega.
Povojna izgradnja Nemčije in Japonske je mednarodnim bankirjem prinesla astronomske dobičke. Tako Nemčija kol Japonska sta imeli največje število industrijskih
delavcev in menedžerjev. A tudi njihove vlade izbirajo in vodijo kot marionete Iluminati. Pozneje, ko boste videli sezname č lanov različnih organizacij, bo to postalo zelo
jasno. Mnogi nemški politiki na oblasti sodelujejo v tej igri prav toliko kot Američani ali Rusi.
Kaj je dosegla druga svetovna vojna?
Gledano iz človeškega zornega kota je bila vojna popolna katastrofa. Za Iluminate pa je pomenila odmeven uspeh. Druga svetovna vojna, v kateri je po ocenah umrlo 30
milijonov ljudi (Solženicin meni, da je bilo žrtev 100 milijonov), je seveda del svetovnega prenovitvenega načrta Iluminatov, čigar cilj je vzpostavitev Weishauptovega
Novus Ordo Seclorum, novega svetovnega reda.
Za Iluminate je bil Lenin v Rusiji ravno pravšnja oseba. Iz političnega in psihološkega zornega kota je imel komunizem vlogo ukanjevalca; to pomeni, da so zarotniki s
pomočjo komunizma kot strašila prisilili zahodne države v dogovore, ki so bili v nasprotju z njihovimi resničnimi interesi. V začetku dvajsetih let preteklega stoletja je Lenin
seznanil svet z prihodnjimi načrti Iluminatov:
»Najprej bomo zavzeli vzhodno Evropo, nato množice Azije.«
Ta cilj je bil dosežen z drugo svetovno vojno. Večji del Azije je sledil nekaj let pozneje. Vietnamski polom je bil del zaključnega čiščenja, kjer so se uredili še zadnji
neporavnani računi.
Druga svetovna vojna je prinesla Iluminatom celo več, kot so pričakovali. Velike razpoke v stari svetovni ureditvi so se na široko razprle in odpihnilo je finančne ter
družbene temelje tradicionalne morale. Amerika, katere varnost do začetka vojne in med njo ni bila nikoli ogrožena, je bila v vrtincu svetovne politike prisiljena odstopiti od
lastne politike.
Druga svetovna vojna je stala Ameriko 400 milijard ameriških dolarjev, njen nacionalni dolg se je povzpel na 220 milijard dolarjev. To je Ameriko trdno pahnilo v roke
mednarodnih bankirjev. Vojna je omogočila nastanek socializma, ki se je kot bolezen razširil po Angliji in Ameriki. Prav tako je omogočila nastanek ZN leta 1945. Glavno
poslopje ZN stoji na zemljišču v New Yorku, ki ga je podaril ROCKEFELLER. Vsaj, sedeminštirideset ustanovnih članov ZN je bilo tudi v CFR. Združeni narodi so največja
prostozidarska loža na svetu, kar ponazarja tudi njihov simbol. Tudi veliki pečat na enodolarskem bankovcu je prostozidarski znak. Kip svobode je ameriškim
prostozidarjem podaril francoski red prostozidarjev Velikega Orienta.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:05:28

V kaj seje preoblikovala nacistične tajna služba GESTAPO?
William Bramley piše, da je CIA sprejela ponudbo REINHARTA GEHLENA, vodje nemških skrivnih operacij v Rusiji, da pomaga pri izgradnji mreže tajnih služb v Evropi.
Mnogi bivši člani SS so postali del Gehlenove organizacije. Postala je pomemben del CIA v zahodni Evropi, bila pa je tudi temelj tajne službe v Zvezni republiki Nemčiji. Iz
dokumentov Nürnberškega procesa je CIA dobila informacije o nacističnih psihiatričnih metodah, in jih desetletja pozneje uporablja v zloglasnih eksperimentih nadzora
zavesti.
INTERPOL, zasebno mednarodno policijsko organizacijo za boj proti kriminalu in tihotapcem mamil, ki deluje po celem svetu, je do leta 1972 vodilo več nekdanjih oficirjev
SS. To niti ni tako osupljivo, če vemo, da je bil med drugo svetovno vojno pod nadzorom nacistov.
Ustanovitev Izrela
Kot je bilo načrtovano že leta 1871, je vojna odprla vrata tudi za ustanovitev Izraela. Ko so se rane v Evropi polagoma celile, se je pozornost javnosti preusmerila na bližnji
vzhod, kjer so sionisti ustanavljali državo Izrael v Palestini. Anglijo je pretresel umor lorda Moyna, ki sta ga izvršila dva sionista. Na kongresu sionistov v Ženevi leta 1946
so odobrili uporaba terorizma za nastanek sionisti čne države. Tako so nastale mnoge teroristične organizacije v Palestini, da bi izsilile nastanek Izraela.
Dve najpomembnejši sta bili IRGUN TSVAI LEUMI (Nacionalna militaristična organizacija), Menachema Begina in STERN GROUP (skupina nepopustljivih), Yitzhaka
Shamira. Ker je bilo prelivanja krvi med Arabci in Angleži vse več, je zadeva prišla pred ZN. 29. novembra 1947, so se ZN odločili, da Palestino razdelijo na dva dela, na
arabskega in židovskega. Načelo razdelitve države zaradi nadvlade poznamo že iz starega Rima. Posledica »deli in vladaj« je nikoli končani konflikt. In to se je tudi
zgodilo. Razdelitev je povzročila še bolj krvave nemire, kar je botrovalo temu, da so se ZN umaknili. Sionisti so potem nadaljevali z delitvijo Palestine pod lastnim
nadzorom. Stern Group in Irguin Tsvai Leumi (pod vodstvom Begina) so opustošili vas Deir Yasin in pomorili vse ljudi, kot opozorilo nadaljnjemu zoperstavljanju Arabcev.
Ljudi so pometali v vodnjak na sredi vasi, za njimi pa so zmetali ročne granate, da bi utišali krike umirajočih. Večina Arabcev je zbežala v sosednje države, razen
nekaterih, ki so pod Jaserjem Arafatom ustanovili PLO.
Razglasitev neodvisnosti Izraela, 14. maja 1948, je podžgala nove nemire. Vse od takrat je bližnji vzhod leglo sovraštva in morij.
A to se vse natančno odgovarja ciljem Iluminatov (načrt Alberta Pikea št. 3).
Kar se je zgodilo v tej vasi zveni podobno temu, kar se je dogodilo več stokrat v Stari zavezi: vedno s strani iste skupine ljudi, in nihče ni bil za to nikoli kaznovan. Kaj ni
zanimivo, da o teh rečeh ne berete v vaših šolskih knjigah, temveč le o »pokvarjenih Nemcih«? Je morda vzrok v tem, da tisti, ki ima moč, uporablja poročevalske agencije
in množične medije za zadrževanje »določenih » informacij, in za posredovanje informacij na precej neuravnotežen način? Kdo je lastnik TV mrež, kdo ima v lasti
Hollywood? Kdo so v Hollywoodskih produkcijah »podli fantje«? Seveda Nemci. In kdo ni bil za »podle fante« nikoli oklican?
CFR pridobiva na moči
CFR je v ZDA zdaj zares začela postajati vplivna.
Stare in preizkušene institucije so zamenjale nove, mednarodne - npr. ZN - ki so nastali iz CFR. Pozneje sta iz nje nastali še INSTITUTE OF THE PACIFIC RIM (IPR -
inštitut miroljubnega kroga) in FOREIGN POLICY ASSOCIATION (FPA - Zveza za zunanjo politiko).
Na ukaz IPR je George Marschall izročil KITAJSKO komunistom. Kontrola Iluminatov nad Sovjetsko zvezo je postala z vojno občutno večja. Sovjeti sami so imeli korist s
projektom »dodeljevanja pomoči« in pogodbami sklenjenimi med Stalinom, Roosveltom in Churchillom na Jalti. Učinkovito uprizorjena »hlada vojna« med sovjetskim
cesarstvom in zahodom, ki je sledila, je ojačala položaj Iluminatov v ostalem delu svata. Korejska in vietnamska vojna sta bili uprizorjeni zato, da se Rusi in Američani niso
nikoli spopadli neposredno. Hkrati je to upravičilo njihovo »državno varnostno« strukturo, namreč CIA (Central Intelligence Agency, Osrednja tajna služba), NSA (National
Security Agency, Državna varnostna služba) in NSC (National Security Council, Svet državne varnostni).
Tajne operacije CIA za rušenje vlad, ki še niso bile pod kontrolo Iluminatov, so se začele v zgodnjih petdesetih letih. Nekateri od ameriških senatorjev so odkrili zaroto in
začeli postavljati vprašanja - kot npr. senator McCARTHY - zakaj je na visokih položajih v ameriški vladi toliko komunistov. McCarthy je uvedel »zaslišanja o neameriških
aktivnostih« in uspelo mu je odkriti nekaj komunističnih aktivnosti, preden so ga mediji diskreditirali. To je najučinkovitejša in preizkušena metoda, kako odstranili
povzročitelje težav.
Pozneje je McCarthy preiskoval CIA. Č e bi segel malce globlje, bi bil morda lahko preprečil atentat na Kennedyja.
Odbor tristotih je moral ukrepati, ko se je McCarthy pripravljal, da pred preiskovalni odbor pripelje Williama Bundyja. Njegov sodni poziv bi lahko odkril dobre odnose med
CIA in Britansko tajno službo.
RIIA je izbrala Allena Dullesa, da se znebi McCarthyja. Dulles je ukazal Richardu Helmsu in Patricku Lymanu naj poskrbita za McCarthyja. Eisenhower je dal ukaz
generalu Marku Clarku (članu CFR), naj odvrne pozornost McCarthyja od CIA. Uspelo mu je prepričati McCarthyja, da obstaja posebni nadzorni odbor, ki preverja
dejavnosti CIA. McCarthy je ustavil svoje preiskave. Bil je dobro znan po svojem lovu na čarovnice, a bil je - če pustimo ob strani, da je bil odvetnik mnogih mafijskih družin
v New Yorku - tudi prijatelj homoseksualnega šefa FBI, J. Edgarja Hooverja, za katerega je organiziral transvestitke prireditve v enem od hotelov v New Yorku.
Richard Helms in Allen Dulles sta bila pozneje oba na čelu CIA.
Atentat na Kennedyja in dogodki po Roswellu
Vse od leta 1963 so bili motivi za atentat na Johna F. Kennedyja predmet divjih špekulacij. Dejstvo je, da je mladi predsednik hotel v zadevah strateške pomembnosti
ubrati svojo pot, smer, ki je bila v močnem nasprotju z mogočnimi političnimi interesi ESTABLIŠMENTA. Ni bil dober »kolaborator«, in eden od razlogov za njegov umor je
bil, da je odpustil iz službe premočnega šefa CIA, ALLENA DULLESA - po polomu v Prašičjem zalivu, aprila 1961, nedolgo zatem, ko je prevzel službo.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:05:43

Med pomembnejšimi vzroki so tudi dogodki po Roswellu, ko so se po ZDA vrstile številna videvanja in nekatera strmoglavljenja NLP-jev. Ko je JFK postal predsednik, in so
ga seznanili o NLP-jih ter drugimi tajnimi projekti, ki so vsebovali raziskave o preživelih, je hotel o tem seznaniti tudi javnost.
Kennedy se je nadalje pripravljal, da iz Vietnama odpokliče nekaj ameriških svetovalcev. Ukaz je prišel oktobra 1963. Še en trn v peti Iluminatov je bil načrt, da zaustavi
vojaške aktivnosti CIA v jugovzhodni Aziji. 18. julija, 1963, je obvestil kongres, da hoče sprejeti določene ukrepe za uravnoteženje plač ilnega primanjkljaja ZDA. Hotel je
podpreti izvoz industrijskih izdelkov in obdavčiti račune Američanov v tujini. Kapital, naložen v tujini, naj bi bil obdavčen z do 15 odstotki. Da mednarodni bankirji tega niso
hoteli, je očitno. Kot vidite, bi bil Kennedy pravi predstavnik ljudstva.
Roswell
Da spoznamo še pomembnejši razlog, pa moramo za trenutek zapustiti politično areno. Gre za PRIMER ROSWELL. 22. julija 1947, je »nezemeljski« leteči stroj
strmoglavil v Roswellu, v Novi Mehiki. Bilo je dvaindevetdeset očividcev, petintrideset od njih je iz vrst vojaškega osebja, našli so štiri humanoidna bitja. Naslednje
vesoljsko plovilo so našli 13. februarja 1948, blizu Azteca, v Novi Mehiki; sledilo je še eno strmoglavljenje, 25. marca, na istem področju, v Heart Canyonu. Krožnik je imel
premer triintrideset metrov, izdelan je bil iz neznanih kovin, na njem pa je bilo šestnajst bitij, velikih približno 120 cm, in vsi so bili mrtvi. Še ena ladja se je zrušila blizu
Roswella leta 1949, eno bitje je preživelo. Oficirju zračnih sil je bilo ukazano naj ga pripelje v Los Alamos, v tistem času najbolje zavarovano ustanovo zračnih sil ZDA.
Bitje je bilo opisano kot reptiloidni humanoid, z nekaterimi značilnostmi insektov.
Imenovali so ga preprosto EBE (Extraterestial Biological Entity /zunajzemeljsko biološko bitje/). Dejal je, da njegova rasa obiskuje zemljo že 25.000 let, in da je prispel iz
dvojnega zvezdnega sistema, da je njihov planet zdaj zapuščen, da njihovo sonce umira, in da imajo podzemne prostore v nekaterih državah sveta. EBE je mladega
polkovnika, ki je zanj skrbel, poučil o reinkarnaciji, o tem, da duša živi še po smrti. Vse to je bilo posneto in shranjeno pod imenom RUMENA KNJIGA. V okviru projekta
SIGMA so želeli priti v stik z EBE-jevo raso, a brez uspeha. Proti koncu leta 1951 je EBE resno zbolel. Ker so njegove biološke funkcije temeljile na klorofilu, so poklicali
botanika dr. Guillerma Mendozo, da bi ga zdravil. EBE je ostal v Los Alamosu do 18. junija 1952, ko je zaradi »neznanih razlogov« umrl. Polkovnik, ki je zanj skrbel, naj bi
ob njegovi smrti jokal. Očitno ga je vzljubil kot otroka. V okviru projekta ROBERTSON PANEL je bil ta dogodek pozneje posnel kot film E.T..
6. decembra 1950 je strmoglavil tridesetmetrski krožnik blizu Lareda, v Teksasu. Med ruševinami so našli ožgane ostanke bitja, velikega približno 130 cm, z zelo veliko
glavo. Ko so objavili fotografije, je to povzročilo precejšnje vznemirjenje. 20. maja 1953, so našli še en krožnik v Kingmanu, v Arizoni, ki je meril le deset metrov. V njem so
bila štiri mrtva bitja, ki so jih tako kot vse druge prepeljali v zračno bazo Wright Patterson, hangar 18. Kot radi rečejo Američani: realnost zna včasih biti precej bolj
nenavadna kot domišljija!
Majestic 12
Že po prvem strmoglavljenju je bilo ustanovljenih več tajnih organizacij, ki so se ukvarjale s pojavom NLP-jev. Najpomembnejša je bila OPERATION MAJESTIC 12
(Operacija veličastnih 12), ki jo je 24. septembra 1947, ustanovil predsednik Harry Salomon Truman, in pod katero so tekle vse druge operacije (MAJESTY /veličanstvo/ je
šifra za predsednika). Med njenimi dvanajstimi člani so bili dr. Vannevar Bush, predsednikov znanstveni svetovalec, obrambni minister Forrestal in pozneje Nelson
Rockeffeler, Allen Dulles, šef CIA in Edgar J. Hoover, šef FBI. Ostali so bili vsi pripadniki CFR. Vseh dvanajst je bilo tudi članov JASONOVE DRUŽBE oz. JASONOVIH
U Č ENJAKOV, elite reda SKULL & BONES (Lobanja in kosti). Glavni stan skupine v Marylandu je dosegljiv le iz zraka, med poznavalci poznan kot »podeželski klub«.
Projekti VELI Č ASTNIH 12:

Projekt MAJI: Majority Agency for Joint Intelligence (Služba za skupni nadzor). MAJIC pomeni pod nadzorom Maji. Vse informacije in dezinformacije o NLP-
jih in zunajzemeljskih bitjih ovrednoti Maji, skupaj z CIA, NSA, DIA in tajno službo vojne mornarice.

Project SIGN (znamenje); Preiskave fenomena NLP, ime je bilo pozneje spremenjeno v projekt GRUDGE (negodovanje, zamera morda zaradi številnih
človeških telesnih delov, ki so jih našli v dveh plovilih).

Projekt BLUE BOOK (Modra knjiga): obnovitev strmoglavljenih plovil in skupaj z ROBERTSON PANEL (Robertsonova skupina) - dezinformiranje javnosti.

Projekt SIGMA: komunikacija z EBE-jevo raso.

Projekt SNOWBIRD (ščinkavec); tehnologija zunajzemeljskih letečih predmetovin poskusi letenja znjimi.

Projekt AQUARIUS (vodnar): splošni projekt za koordinacijo raziskav in programa za navezavo stika z nezemeljskimi bitji.

Projekt GARNET (mineral granat): preiskava vpliva nezemeljskih bitij na človeško evolucijo.

Projekt POUNCE (spust): odgovoren za ovrednotenje strmoglavljenih plovil in biološko analizo potnikov.

Project REDLIGHT (rdeča luč); organizira testne polete zaseženih plovil ali plovil, ki jih dobijo na razpolago od nezemeljskih bitij. Trenutno se ta projekt odvija
na PODRO Č JU 51 (Area 51), GROOM LAKE, v Nevadi.

Projekt LUNA: šifra za baze nezemeljskih bitij na luni, ki so jih opazovali in posneli Apollovi astronavti. Vršijo se izkopavanja, tam so nastanjene tudi velike
matične ladje v obliki cigar.

DELTA FORCES (enote delta): enote, izurjene posebej za te projekte.
William Cooper je trdil, da je bila CIA ustanovljena prav za opazovanje nezemeljskih bitij. Prav tako naj bi bila elitna mednarodna tajna skupina Bildebergerjev, o kateri
bomo bolj obširno govorili kasneje, ustanovljena z istim namenom. Sam se bom z Bilderbergerji ukvarjal zgolj v političnem kontekstu.
Na tem mestu bi se lahko vprašali, kaj nezemeljska bitja želijo od nas?
Zakaj ne navežejo stikov z voditelji in predsedniki držav? Saj so! In ne le določeno skupino med njimi!
Že George Washington in Abraham Lincoln sta trdila, da sta imela stike z nezemeljskimi bitji. Predsednik Roosevelt naj bi imel sreč anje s posadko leteč ega krožnika med

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:06:02

križarjenjem z ladjo Pennsylvanija po Pacifiku, leta 1934, ki naj bi ga pripravil Nikola Tesla. 4. julija, 1945, naj bi predsednik Truman imel osebno srečanje.
Konkreten dokaz o srečanju pa obstaja v zvezi s predsednikom EISENHOWERJEM. Michael Hesemann piše (v UFOs - Die Kontakte):
»Iz poročil oseb, ki so imele stik, izvemo, da so od njihovega množičnega pojavljanja nad Washingtonom poleti 1952, nezemeljska bitja stopila v stik z vlado ZDA ...
Nekatere osebe, kot George van Tassel, so bile zadolžene za to, da odpošljejo posebna poročila predsedniku. V tistem času - po volitvah jeseni 1952 - je bil od januarja
1953 dalje to general Dwight D. Eisenhower. Eisenhower je že med svojim službovanjem slišal za strmoglavljenja v Roswellu, Aztecu in Laredu. Po njegovi izvolitvi, 18.
novembra 1952, je prejel od svojega predhodnika Trumana poročilo odbora »Majestic 12«, ki je bil zadolžen za preiskovanje odkritih razbitin NLP-jev. Odbor je
predsedniku priporočil strogo tajnost zaradi razlogov 'državne varnosti" ...
Mesto, kjer naj bi se Eisenhower srečal, je bila baza zračnih sil Edward (MUROC), v Kaliforniji. To je bilo področje videnj NLP-jev.

8. julij 1947: poročilo o štirih različnih videnjih neznanih predmetov v obliki krožnika nad MUROC AFB in skrivnim testnim področjem Rogers Dry Lake.

31. avgust 1948: velik objekt z repom modrih plamen, daljšim od kilometra, je preletel MUROC na višini 17.000 metrov.

14. junij 1950: transportni pilot vojne mornarice in več civilnih pilotov so opazili matično ladjo v obliki cigare. 40 km vzhodno od MUROCa.

10. avgust 1950: poročnik Robert C. Wykoff, zdravnik v vojni mornarici, je s teleskopom opazil velik objekt v obliki krožnika, kako manevrira v bližini
Edwardsa.

30. september 1952: letalski fotograf Dick Beemer je skupaj z dvema drugima pričama opazil dva kroglasta, rahlo sploščena objekta, ki sta manevrirala nad
Edwardsom.«
20. februarja 1954 je napočil pravi trenutek. Dogodek so potrdili mnogi filmi in priče, med njimi Geralt Light iz mogočne medijske skupine CBS, grof Clancertyja, član
zgornjega doma parlamenta, nekdanji uslužbenec tajne službe William Cooper, Paul Salomon iz zračnih sil in mnogi drugi, ki so bili v tistem času nameščeni na Edwardu/
MUROC-u.
Tistega dne se je očitno zgodilo nekaj, zaradi česar so vsi oficirji, vključno s poveljnikom oddrveli do opazovalnega stolpa. Od tam so neposredno nad pristajalno stezo
zagledali krožnik premera šestdeset do sto metrov. Objekt so opazovali več ur, vsak v bazi je zanj vedel. Objekt je letel v nasprotju z zakoni fizike: gor in dol, iz ene strani
na drugo, v desnih kotih, itd.
Kasneje se je pojavilo pet objektov, trije v obliki krožnikov in dva v obliki cigar. Poklicali so Eisenhowerja, ki je v tistem času počival v Palm Springsu. Osebje zračne baze
in Eisenhower so potem opazovali majhno skupino, kako je prišla iz ladje in stopila proti njim. Izgledali so kot človeška bitja, bili približno iste višine, plavolasi in govorili so
angleško. Ponudili so pomoč pri duhovnem razvoju človeštva. Njihov glavni pogoj je bil uničenje jedrskega orožja. Svoje tehnologije niso hoteli deliti, kajti duhovno naj ne
bi bili pripravljeni niti za odgovorno ravnanje s tehnologijo, ki smo jo že imeli. Verjeli so, da bi novo tehnologijo uporabili za uničevanje drug drugega.
To so sprejeli precej skeptično, še posebej zahtevo po jedrski razorožitvi. Niso verjeli, da je razorožitev v interesu ZDA, zaradi bojazni, da bi ostali brez zaščite pred
nezemeljskimi bitji. Ponudba so zavrnili. Tujci so potem izjavili, da bodo nadaljevali z navezovanjem stikov s posamezniki, dokler se ljudje ne bodo navadili njihove
prisotnosti. Nato so nezemeljska bitja paraliziranemu predsedniku in njegovim spremljevalcem pokazala svoje tehnične sposobnosti. Predsedniku so pokazali svojo ladjo
in dokazali, da se lahko naredijo nevidne. Nato so se tujci vkrcali na svojo ladjo in odleteli.
Ta pristanek je prav tako potrdil ameriški astronavt Gordon Cooper, ki se spominja, da je bil med njegovim službovanjem prikazan film, kije prikazoval pristajanje NLP-ja v
kalifornijski bazi, v petdesetih letih.
Celotno zgodbo v vseh podrobnostih, lahko najdete v knjigi Michaela Hesemanna UFO's - Die Beweise (NLP-ji - dokazi) in UFO's - Die Kontakte (NLP-ji - Stiki). Avtor je
marljivo zbral podatke iz več kot petdesetih knjig, v glavnem ameriških, in dodal mnogo kakovostnih fotografij. UFO's - Die Beweise vsebuje tajne dokumente CIA, ki so
prišli na dan po tridesetih letih, zaradi »zakona o svobodi informacij«. Z vladami so imeli več stikov, a delo je potrebno prebrati v celoti, če hočemo dobiti pregled nad
obširnostjo teme o NLP-jih. Obstajajo tudi video posnetki, ki prikazujejo pristanek v zračni bazi Holloman leta 1964.
Atentat na Kennedyja
Zdaj pa nazaj h KENNEDYJU. Ko je postal predsednik, in so ga seznanili o NLP-jih ter tajnimi projekti, ki so vsebovali raziskave o preživelih, je hotel o tem seznaniti
javnost. Obrambni minister Forrestal, ki je bil član Majestic 12, je prav tako poskušal isto, zato so ga 22. maja 1949, vrgli skozi okno bolnišnice, s posteljno rjuho okoli
vratu.
Kennedvju se ni godilo nič bolje, 22. novembra 1963 je bil v Dallasu umorjen.
Prvi strel je bil dejansko izstreljen s strehe skladišča, a ni bil smrtonosen. Odločilni strel je prišel od šoferja predsednikove limuzine, agenta CIA, ki je ustrelil Kennedyja v
glavo s posebnim orožjem, ki ga je razvila CIA. Č e gledate originalni film atentata v počasnem posnetku, in opazujete šoferja, lahko jasno vidite, kako se s pištolo v roki
obrne, ustreli, in potem raznese zadnji del Kennedyjeve glave.
V filmih, prikazanih v večini zahodnih držav, je šofer izrezan. 21. novembra 1993 je nemški TV kanal ARD v svojem preiskovalnem programu Spiegel-TV pojasnjeval, da
CIA ni bila vpletena v atentat. Skoraj ob istem času je RTV prikazal program, ki je trdil nasprotno.
Poleg različnih komentarjev, sta oba programa prikazala film le enkrat v celoti, potem je bil šofer ponovno izrezan. A v popolni verziji so bili streljajoči šofer in orožje jasno
vidni, če si vedel, kam moraš gledati.
John Lear, sin ustanovitelja, in danes lastnik letalske družbe Lear Aircraft, nekoč odlikovan kot najboljši pilot ameriških zračnih sil (sedemnajst svetovnih rekordov), je
našel tri originalne filme na Japonskem; dal jih je računalniško analizirali in preveriti njihovo avtentičnost. Tako on kot William Cooper, nekdanji šef tajne službe vojne
mornarice in avtor knjige Behold a Pale Horse (Pazite se bledega konja), danes predavata po ZDA: pri njima lahko tudi naročite originalni film. Zaradi tega filma je bil
William Cooper ob nogo, ko je CIA hotela nad njim izvršiti atentat. Japonska televizija je potem originalne posnetke večkrat prikazala v času glavnih novic. Računalniška
analiza je prav tako pripomogla k identifikaciji orožja posebnega kalibra, ki ga je razvila CIA. Krogla je bila prav tako posebnost CIA, saj je eksplodirala šele potem, ko je že
vstopila v telo in s tem uničila Kennedyjeve možgane.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:06:21

Atentat so pripravili člani CIA, Orlando Bosh, E. Howard Hunt, Frank Sturgis in Jack Rubenstein (znan kot Jack Ruby). Kot povračilo za njihovo sodelovanje je CIA
poravnala njihove ogromne kockarske dolgove.
Lee Harvey Oswald je bil prav tako član CIA, ob času napada pa je delal za Jacka Rubyja. Njegova smrt je bila načrtovana. Jack Ruby je ustrelil Oswalda, preden bi ta
lahko dokazal svojo nedolžnost. Tako so dobili krivca, ki ni več mogel dokazati resnice.
CIA je sovražila Kennedyja. V njihovih očeh je bil odgovoren za to, da projekt Vietnam, Kuba in NLP niso potekali, kot je hotela CIA. Ko se je izvedela novica o
Kennedyjevi smrti, piše operativec CIA, ki je bil tudi vpleten v operacijo Prašičji zaliv, so vsi ljudje v njegovem oddelku vstali in zaploskali. Mnoga od teh dejstev so prišla
na dan med posebnim zaslišanjem odbora za atentat, a po ameriškem zakonu o varnosti ostanejo ti dokumenti do leta 2029 tajni. Po zaslišanjih je bilo CIA prepovedano
prevzeti kakršnokoli tajno operacijo v ZDA. Težko je verjeti, da so se temu ukazu uklonili.
Vse priče zarote so bile ali ubite ali pa so umrle zaradi hitro razvijajočega se raka, ki so jim ga vbrizgali - strelec iz avta je npr. umrl tri tedne po dejanju.
Uradna verzija o Kennedyjevem atentatu po poročilu Warrenove komisije je navajala, da je LEE HARVEY OSWALD edina odgovorna oseba; zgodbo so natisnili v vseh
ameriških časopisih že devet ur po atentatu. Resnična verzija o zaroti CIA - Odbor tristotih je bila zamolčana. Vidite, kako koristno je za Iluminate, da imajo pod nadzorom
tiskovne agencije! In tako so za več desetletij ponovno zapeljali celoten narod.
Kennedyjev brat, ROBERT F. KENNEDY, ki je bil prav tako v napoto Iluminatom, je moral umreti 5. junija 1968, ko je kazalo, da bo zmagal na predsedniških volitvah. Edini
napadalec je bil SIRHAN SIRHAN. Bil je pod vplivom droge, ki jo je razvila CIA posebej za tovrstne naloge. Da Sirhan Sirhan ne bi bil po naključju neuspešen, č e bi morda
zgrešil, je eden od telesnih stražarjev Howarda Hughsa izstrelil »dodatno kroglo«, ki so jo kasneje našli v Kennedyjevi glavi. Kot je ugotovil preiskovalni sodnik, je balistični
test pokazal, da je ustje orožja moralo biti oddaljeno pet do osem centimetrov od Kennedyjeve glave. Sirhanovo orožje pa ni bilo nikoli bližje od tridesetih centimetrov. Tudi
ta zgodba je bila prikrita javnosti. Neodvisne publikacije znotraj CFR in reda Skull & Bones pa so to informacijo potrdile. Kot pravi protokol 12: osebo, ki nasprotuje
»načrtu«, naj odvede smrt.
(Celotno zgodbo z imeni, datumi in dejstvi o Kennedyjevem atentatu, in prav tako o stikih ZDA z NLP, lahko najdete v knjigi Williama Cooperja: Behold a Pale Horse).
Vatikan in Mednarodni denarni sklad
Do konca druge svetovne vojne je bilo odstranjenih večina monarhov. Del načrta Iluminatov je bil s tem izpolnjen. Kaj pa rimskokatoliška vera?
Na prvi pogled bi se lahko zdelo, da sedemnajst stoletij stare stavbe ne bo lahko razmajati, a natan čnejši pregled pokaže drugačno sliko.
Vatikanska tajna služba je bila vedno JEZUSOVA DRUŽBA, katere č lani se imenujejo JEZUITI. Naj tistim, ki mislijo, da so Jezuiti le še ena izmeti mnogih neškodljivih
religioznih organizacij, poskušam malce odpreti oči. Iniciacijska prisega za drugo stopnjo zahteva smrt vseh protestantov in prostozidarjev. Bili so vodeča sila izza masakra
Hugenotov in prav tako so bili odgovorni za obglavljanja mnogih protestantov in prostozidarjev v Angliji, v času 16. in 17. stoletja. Jezusovo družbo je leta 1534 ustanovil
IGNACIJ LOYOLA, ki je bil ŽIDOVSKI potomec, tako kot tudi prvi trije generali reda.
Moč generala Jezuitov je tolikšna, da ga imenujejo Č RNI PAPEŽ.
Vitezi Jeruzalema
Angleška kraljeva družina ima zelo tesne stike s Č astitljivim redom vitezev Jeruzalema (VENERABLE ORDER OF THE KNIGHTS OF JERUSALEM). To je zel star red,
njegovega vodjo pa izbere Krona za šefa Odbora tristotih. Najožji krog se imenuje ORDER OF THE GARTER (red hlačne podveze). Dejstvo, da je LORD CARRINGTON,
vitez hlačne podveze, nekdanji šef NATO in zdaj predsednik BILDERBERGERJEV kaže, kako močan je ta red danes. Lord Carrington, tudi član Odbora tristotih, je skupaj
z LAWRENCEM EAGLEBURGERJEM delal kot posrednik, predstavljajoč KISSINGERJEVO ZVEZO, in poskrbel za to, da je leta 1993 Beograd dobil proste roke za
etnično čiščenje in množični genocid. LOUIS M. BLOOMFIELD, šef PERMIDEXA, je prav tako »vitez Jeruzalema.«
Kaj pa Vatikan?
Med drugo svetovno vojno so se v katoliško cerkev infiltrirali številni pripadniki drugih tajnih lož. Med drugimi so bili to člani OSS (predhodnica CIA), MI6, italijansko Č RNO
PLEMSTVO, prostozidarji in loža P2 (Propaganda due), vse pa je podpiral Odbor tristotih. P2 je najmočnejša italijanska prostozidarska loža. Znotraj P2 je VELI Č ASTNA
VATIKANSKA LOŽA zaradi katere je izbruhnil škandal o P2 leta 1976, ko se je v Vatikanu pojavil seznam z imeni 121 visokih cerkvenih dostojanstvenikov, med njimi
kardinalov Kirie, nadškofov, škofov, prelatov in duhovnikov. Namesto, da bi le osebe poklicali na zagovor, se je začel pravcati "lov na čarovnice" proti tistim, ki so seznam
sestavili. Komentar ni potreben.
Med imeni na seznanili so bili tudi državni uslužbenci, kardinal Jean Vilot, vatikanski zunanji minister Agostino Cesaroli, kardinal Sebasliano Baggio, kardinal Ugo Poletti
in vodja vatikanske banke. škof Marcinkus.
Kot je že bilo povedano, Iluminati vedno podpirajo obe strani, ki sla vpleteni v vojno. Proti koncu druge svetovne vojne je to poslalo še bolj očitno. Allen Dulles, direktor
CIA, je imel na primer tajno sre čanje z vodjo SS, Gehlenom.
Uredili so vse potrebno, da so se oficirji SS pod zaščito katoliške cerkve lahko pretihotapili v Švico. Nekateri oficirji SS so se zaobljubili, in bili nameščeni v druge države, v
glavnem v Argentino, Paragvaj in ZDA. Po drugi svetovni vojni je Gehlen dobil nalogo, da organizira delovanje RADIA SVOBODNA EVROPA. Veliko SS-ovcev je po vojni
direktno prevzela CIA.
Drug zanimiv član Odbora tristotih je bil Joseph Retinger. Po vojni ga je CIA podpirala v navezovanju stikov z Vatikanom. Uspelo mu je pridobiti dr. Luigija Gedda,
zdravstvenega svetovalca papeža Pija VII in vodjo katoliških aktivnosti. Z Geddovo pomočjo mu je uspelo zagotoviti prihodnje stike s papežem Pavlom VI., ki je že prej
sodeloval z OSS (Urad strateških služb, Office of Strategic Services).

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:06:42

Retinger se je prav tako srečal s princem Bernhardom Nizozemskim, italijanskim ministrskim predsednikom, g. Collinom Grubinom, direktorjem SOE (izvrševanje posebnih
nalog, Special Operalions Execuiive, britanska tajna služba), in direktorjem CIA, generalom Walterjem Bedellom.
Pred vojno je bil PRINC REINHARD pri SS in imel položaj v I. G. Farben. Poročil se je z Julijano, ki je leta 1948 postala kraljica Nizozemske, sam pa je dobil mesto v
Shellu. Ta skupina je sestavljala jedro, ki se je sestalo v hotelu De Bilderberg v Ooslerbeeku na Nizozemskem, prvič maja 1954 in je pozneje poslala znana kot
BILDERBERGERJI. Pripadnik Odbora tristotih, princ Bernhard Nizozemski, je postal prvi direktor Bilderbergerjev (pojasnilo sledi).
Eden od pripadnikov CIA z močnim vplivom v Vatikanu, je bil kardinal Spellman. CIA je pomagal pri zrušitvi demokracije v Guatemali leta 1954. Spellman je tudi predstavil
papežu očeta Paula Marcinkusa iz Chichaga. Leta 1971 je Marcinkus poslal nadškof in vodja VATIKANSKE BANKE. Marcinkus je imel tesne stike s č lanoma
prostozidarske lože P2. Michelom Sindono in Robertom Calvijem. Veliki mojster P2 je bil Licio Gelli. Calvi, ki je bil na čelu BANCO AMBROSIANO, je pomagal Vatikanu,
da je poljskemu gibanju Solidarnost prenesla več kot 100 milijonov ameriških dolarjev. Pozneje je bil vpleten v velik škandal banke Ambrosiano. Leta 1982 so na
londonskem mostu Blackfriars našli viseti njegovo truplo. V levem in desnem žepu je imel opeki, noge pa je imel povezane pod pravim kolom. Šlo je za prostozidarski
ritualni umor. Ta podrobnost ni bila nikoli zapisana v časopisih. Sindona je postal svetovalec v Vatikanski banki. P2 je imela tesne stike z Vatikanom, Opus Dei in CIA.
Mnogi njeni člani so imeli visoke položaje v italijanski vladi.
Januarja 1966 je revija Look objavila članek Kako so Židi spremenili mišljenje katoliške cerkve. V njem so bili natančni opisi tajnih srečanj med židovsko ložo B'NAI B'RITH
in kardinalom Beaom, predstavnikom katoliške cerkve. Vatikan je verjetno najbogatejša organizacija na svetu. Velik del njenega premoženja je shranjenega v
Rothschildovih bankah. Nobenega dvoma ni, da se je Odbor tristotih sčasoma infiltrital v Vatikan.
To pa je seveda le vrh »vatikanske ledene gore«. Smrt papeža Janeza XXIII. je še en primer. Zaradi napake je njegovo osmrtnico Zahodna mehiška veličastna
prostozidarska loža objavila v mehiškem dnevniku El Informador dan prekmalu! (Objavljeno 3. junija 1963, papež pa je umrl 3. junija. 1963 ob 19.49).
Zanimiva knjiga na to temo: David A. Yallop: In the Name of God (V imenu Boga).
Nekdanji papež Janez Pavel II. ima prav tako zanimivo in omembe vredno preteklost. V svoji knjigi Behold a Pale Horse William Cooper, ki je dvanajst let delal za
mornariško tajno službo, piše, da je med vojno Karol WojtyIa očitno delal za I. G. Farben in nacistom prodajal plin. Ob koncu vojne je v sled bojazni, da ga bodo zaradi
sodelovanja usmrtili, zbežal na Poljsko, in iskal zaščito pri katoliški cerkvi, kjer je njegov razvoj tekel podobno kot Eisenhowerjev, na koncu pa pripeljal do izvolitve v
papeža.
Nemudoma se je zahvalil svojim prijateljem, ko je 27. novembra 1983 preklical ukaz o izobčenju prostozidarjev iz Codex Iuris Canonici. Da današnji papež pozna
prostozidarski tajni jezik je »jasno« vsled prostozidarskega rokovanja, in iz govora, ki ga je imel za javnost 15. septembra, 1982. Ko je umrl libanonski predsednik
Gemayel, je govoril o Jeruzalemu, mestu boga. in dejal: »Jeruzalem lahko postane tudi mesto človeka«. »Mesto človeka« je šifra Iluminatov za svetovno diktaturo.
18. aprila 1983, je papež sprejel celotno Trilateralno komisijo na odprt razgovor.
To tajno organizacijo sta junija 1973 ustanovila David Rockefeller in Zbigniew Brzezinski, ker so etablirane organizacije, kot so ZN, očitne delovale prepočasi v smeri
uresničenja »ene svetovne vlade«. Ta elitna organizacija ima za cilj združitev najpomembnejših ljudi industrijskih in trgovskih velikanov »trilateralnih narodov« - ZDA,
Japonske in zahodne Evrope - in uvedbo »novega svetovnega reda«. Eliti, ki prihaja iz različnih vej prostozidarjev, nudi možnosti srečanj za tajno sodelovanje, in hoč e
razširiti politično bazo pod vplivom Bilderbergerjev. Večina evropskih članov ima dolgoročne pogodbe z Rockefellerji. Ima 200 - v nasprotju z Bilderbergerji stalnih članov.
Lahko si predstavljate, da se PAPEŽ JANEZ PAVEL II. z njimi ni sestal zgolj za popoldanski klepet.
Mednarodni monetarni (denarni) sklad (MMS)
Nove finančne ustanove kot so MMS (International Moneraty Fund - IMF), SVETOVNA BANKA in BANKA ZA MEDNARODNO PORAVNAVO, so bile ustanovljene z
namenom, da razširijo prevlado industrije in trgovine po planetu. Velikanske letne članarine, ki jih plačujejo države štejejo milijarde. Č e država ne more plačati, bodo
delavci in revni čutili posledice. V tem trenutku, po pooblastilu mednarodnih bankirjev. MMS išče načine za nadzor nad celotnim svetovnim gospodarstvom.
HAROLD LEVER iz Odbora tristotih, je predlagal načrt, ki je postal znan kot DITCHLEYEV NA Č RT. Po njem naj bi si finančno in monetarno politiko ZDA prilastil in imel
nad njo nadzor MMS. Načrt bi dovoljeval MMS-u združitev centralnih bank različnih držav v SVETOVNO BANKO.
Leta 1982 so vodilne banke Wall Streeta in ameriška vlada sklenili, da bodo vsem zadolženim državam naložile ostre plačilne pogoje; za izvršitev je bila takrat odgovorna
združba KISSINGER ASSOCIATES INC (v odboru te družbe so med drugimi naftni mogotec in predsednik Aspenskega inštituta Robert O. Anderson, nekdanji zunanji
minister Margaret Thacher lord Carrington in direktor Angleške banke in banke S. G.. Warburg bank, lord Roll of Ipsden).
MMS, Banka zveznih rezerv in Angleška banka igrajo vlogo nekakšne »svetov ne policije« pri pobiranju dolgov. Ideja o ustanovitvi MMS in njenih dušečih plač ilnih pogojih
v središče vseh pogajanj, izvira iz Amerike. Pogoje MMS je pripravil njen predstavnik Irving Driedman (pozneje je dobil visok položaj v Citibank).
Skladi MMS so za države nekakšne vabe. Ko imajo zbrane informacije o določeni državi in njenih težavah, ji sugerirajo kaj naj spremeni. Potem dolžniški državi sporočijo,
naj, če hočejo dobiti kredit pri kateri od tujih bank, uvoz zmanjšajo na zgolj nujno potrebni minimum, naj zmanjšajo državne stroške, predvsem pa prenehajo s
podpiranjem proizvodnje hrane in nudenjem drugih podpor za socialno ogrožene. To naj bi pocenilo izvozne izdelke, ki bi tako poslali bolj privlačni za svetovni trg. V resnici
pa je uvoz postal dražji in tako pride do povišanja dolga. To je prvi korak. Naslednji je soglasje države za znatno povečanje dolžniških obveznosti. Tako si kreditne banke
zagotovijo dolgoročne pravice v zadolženi državi. Dodajo še neplačane obresti in povračilne obveznosti. MMS je postala mednarodna gospodarska policija na strani velikih
zasebnih bank. Država za državo se je morala z MMS in bankami Ditchleyeve skupine pogajati o plačilnih pogojih.
Po podatkih Svetovne banke je med letoma 1980 in 1986, 109 zadolženih držav plačalo 326 milijard ameriških dolarjev obresti zasebnim kreditnim bankam. V istem
časovnem obdobju je bilo plačanih 332 milijard ameriških dolarjev. Tako je bilo za dolg, ki je znašal 430 milijard am. dol. izplačanih 658 milijard. Kljub temu je teh 109
držav še vedno bilo zadolženih za 882 milijard ameriških dolarjev.
Zaračunavanje prekomernih obresti in spreminjajočih se menjalniških tečajev se je razvilo v čudovit in neizčrpen vir dohodkov za zasebne bankirje.

Nadzor informacij

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:06:59

Bavarski Iluminati so začeli že v času francoske revolucije s širjenjem svoje propagande po bralnih društvih, da bi javno mnenje oblikovali po svojih zamislih. Pozneje, v
19. stoletju, ko je Rothschild že prevzel Angleško banko, so začeli v ta namen uporabljati židovsko tiskovno agencijo REUTERS. Tiskovne agencije kot WOLFF v Berlinu in
francoski HAVAS imajo isti cilj: izgradnjo mednarodnega monopola novic.
Tako CFR (Svet za zunanje zadeve) kot RIIA (Kraljevi inštitut za mednarodne zadeve) je ustanovila Okrogla miza, da bi razširila področje svojega vpliva. RIIA je bila
zamisel Cecila Rhodesa (britansko-južnoafriški državnik in diamantni milijonar), ki je hotel razširiti britansko nadvlado po vsem svetu, še posebej pa v ZDA.
Zmožnost nadziranja množic je »družbeno pogojevanje« RIIA, ki smo ga že omenili. Izurili so vojaškega tehnika JOHNA RAWLINGA REESA, ki je pozneje odprl
TAVISTOCK INSTITUTE FOR HUMAN STUDIES (Tavistockov inštitut za proučevanje ljudi) v Sussexu , v Angliji. »Tavistockov inštitut« je središče raziskav angleškega
psihološkega vojskovanja. Tavistockove metode so bile, kot je bilo omenjeno, uporabljene v Angliji in Ameriki. Tisk, radio in filmi, ki že desetletja služijo manipulaciji
množic, lahko zdaj imenujemo pranje možganov.
CFR je zaslužna za nastanek ZN; ti ji služijo kot orodje za dosego novega svetovnega reda - ene svetovne vlade. Po dokumentih, ki jih ima SPOTLIGHT in drugi viri, ki
sem jih omenil v knjigi, CFR - skupaj s trilateralno komisijo - v popolnosti nadzira ameriško vlado. Vodilne položaje v vseh tiskovnih agencijah in večini informativnih
medijev zasedajo člani CFR. To so: Reuters, Associated Press, United Press, Wall Street Journal, Boston Globe, New York Times, Los Angeles Times, Washington Post,
ABC, NBC, CBS in RCA. Večini časopisov služijo za vire. Nemški ekvivalent CFR so Bilderbergerji in DGAP (Deusche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Nemško
združenje za zunanjo politiko). Preko njih so Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bild-Zeitung in Die Zeit prav tako del sistema, in prav gotovo niso edini. CFR, ki je povezana z
RIIA in Odborom tristotih, ima svoje člane tudi na vodilnih položajih največjih energetskih združb, vojski in vladi ZDA.
Zahvaljujoč se vplivu Okrogle mize, Odbora tristotih, Bilderbergerjev, RIIA in Rimskega kluba, velja podobno tudi za Evropo. Red Iluminatov Skull & Bones oblikuje najožji
del CFR in nas oskrbuje še z mediji: Time-Life, National Review, Minneapolis Star, Atlantic Monthly, Fortune ...
Leta 1880 je red Skull & Bones ustanovil AMERICAN ECONOMIC ASSOCIATION (Ameriško gospodarsko društvo) in AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION (Amer.
zgodovinsko društvo). Ob prelomu stoletja so Skull & Bones že imeli precejšen vpliv na izobraževalni in šolski sistem. Timothy Dwight je bil prvi predsednik univerze Yale,
na čelu univerz Cornell in John Hopkins sta bila prav tako člana Skull & Bones. Kot tudi McGregor Bundy, ki je kol svetovalec za varnost pri Kennedyju in Johnsonu
pomagal vodili vojno v Vietnamu, je bil dekan Harvardske univerze. Vsak zgodovinski podatek, ki je v nasprotju z navodili American History Society, in s tem proti Skull &
Bones, ne pride v učbenike. Podobno je seveda v Nemčiji in v drugod po svetu.
V Rusiji in nekdanji NDR je učenje sledilo komunističnim, t.j. iluminatskim težnjam, v arabskih in židovskih državah glede na njihove tozadevne interese. Najpomembne je,
da se ljudi ne učijo v lastno dobro, za razvoj neodvisnega mišljenja, presojanja in delovanja.
Leta 1946 je ROCKEFELLERJEVA FUNDACIJA porabila 139,000 ameriških dolarjev za predstavitev uradne verzije druge svetovne vojne, s katero so prikrili nastanek
nacističnega režima s pomočjo kazarsko-židovskih bankirjev iz ZDA. Eden glavnih sponzorjev je bil Rockcfellerjev Standard Oil Corp.
Fordova fundacija je bila ustanovljena s prispevki Ford Motor Company, a so se sčasoma tudi vanjo infiltrirali člani Skull & Bones, ki so uporabili njena sredstva za
vplivanje na šolski sistem in javno mišljenje. Zdajšnji šolski sistem v zahodnih državah nadzirajo Iluminati in njihove organizacije. Večino organizacij, ki izdajajo šolske
knjige, posredno financirajo Iluminati.
McGregor Bundy, državni svetovalec za varnost med drugo svetovno vojno, je leta 1966 postal predsednik Fordove fundacije, in izbral člana Skull & Bones, Harolda
Howeja II. za podpredsednika. Ta je bil odgovoren za področja raziskav in izobraževanja. Preveliki izdatki so prisilili družino Ford, da je odstopila.
Mediji in glasbena industrija
Psihološke vojne tehnike s katerimi so začeli v WELLTNGTONOVI HIŠI in jih izpopolnili na TAVISTOCKOVEM INŠTITUTU ZA PROU Č EVANJE LJUDI, Edward Bernay
opisuje takole:
»Vzporedno z rastjo prebivalstva so potekali napori Iluminatov na področju nadzora množi čne zavesti. Zahvaljujoč tiskovnim agencijam, tisku, časopisom, telefonu, radiu in
letalom, ki jih vse nadzirajo Iluminati, se ideje in mnenja lahko hitro razširijo po vsej državi. Zavestno in inteligentno manipuliranje vedenja in mnenja množice je eno
najpomembnejših prvin demokratične družbe. Tisti, ki te mehanizme uporabljajo, so dejanske sile, ki vladajo svetu.«
Nobenega dvoma ne more bili o pomembnosti vloge, ki jo danes igrajo mediji.
Televizija, na primer, jasno kaže, kako negativna sporočila, kot so novice, grozljivi in nasilni filmi, vplivajo na vedenje gledalcev. Za oblikovanje mnenja je najbolj uporabna
televizija. Kako misliti, kaj početi, kako izgledati. Kaj je potrebno imeti, da bi bili "IN", kateri politični usmeritvi slediti. Sadam Hussein je slab, Bush je o.k. Astrologija, črte na
naših dlaneh, NLP-ji in ukrivljene žlice so nesmisli, primitivni filmi, nogomet in pijančevanje preko vikenda so o.k ... Ljudje si ne drznejo reči, da drži ravno nasprotno, kajti
tisti z spranimi možgani bi se jim smejali. (Prosim, oprostite mojim ostrim besedam, a besedi sprani možgani na tem mestu ne morem omilili, kajti po desetletjih manipulacij
z množicami - moje raziskave so odkrila zastrašujoče primere - tega ne morem imenovali drugače).
Dober primer je glasba in glasbena industrija. Že desetletja na poslušalce vplivajo z »vzvratnim maskiranjem«, visoko frekvenč nimi posnetki in magič nimi rituali.
Pri visokofrekvenčnem snemanju je sporočilo dodano pri takih frekvencah, da ga uho ne more več slišali, podzavest pa jih še vedno lahko razume.
Pri »vzvratnem maskiranju« (backmasking) so sporočila posneta v nasprotni smeri, a jih podzavest ponovno lahko razbere. Č e trak zavrtimo nazaj, sporočilo postane
slišno.
Nekaj primerov:

KISS (Kings in Satan's Service)
Pesem: God of Thunder
Sporočilo: The devil himself is your God!

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:07:16


Madonna
Pesem: Like a Virgin
Sporočilo: I walk in sin!

Queen
Pesem: Crazy Little Thing Called Love
Sporočilo: To hell with the bible! All I want is magic!

Police
Pesem: Every Little Thing She Does Is Magic!
Sporočilo: The evil have power!

Rolling Stones
Pesem: Tops
Sporočilo: I love you, says the devil.

Prince
Pesem: Purple Rain
Sporočilo: Heaven is about to split open!

Cindy Lauper
Pesem: She Bop
Sporočilo: You are helpless against evil, against the backward playing, Ha ha ha.

The Beatles
Pesem: Revolution No.
Sporočilo: Start smoking marihuana, and: Turn me on dead man. (dead man = Jesus)
Č eprav ni povezano s temo, bi omenil kar je John Lennon leta 1962 povedal Tonyju Sheridanu v Hamburškem Star Club:
"Vem da bodo Beatli imeli uspeh, veliko večji kot druge skupine. To vem ker sem za ta uspeh prodal dušo Satanu!"
Drug zanimiv primer iz glasbene industrije:
JOHN TODD, ki trdi, da je nekdanji iniciat najvišjih krogov okultnih sil Iluminatov (Svet trinajstih), to organizacijo imenuje satanska organizacija, ki hoče na vsak način
vzpostaviti svetovno vlado. Mladina pred vsem drugimi, je cilj Iluminatov, kajti - kot je vedel že Hitler: »Kdor ima oblast nad mladino, ima v oblasti prihodnost!«
John Todd je bil na čelu največje produkcijske hiše v ZDA, ZODIACO Productions. Trdi, da so originalne matrike vsakega posnetka - klasičnega, country, rock,
meditacijske glasbe, disko, domače glasbe ... vse (ne le rock in heavy metal) - bile podvržene ritualom črne magije, ki jih je izvršilo trinajst ljudi in »preželo« z demoni.
Ti ljudje tega ne počnejo iz finančnih koristi, temveč, da bi si podvrgli duše ljudi.
Mnogi bodo temu rekli praznoverje ali pa hudičevo delo, a tu govorim o največji tovrstni družbi v ZDA, ki jo podpirajo najbogatejši ljudje na planetu. Karkoli ti ljudje počnejo,
imenujte to kakorkoli hočete, prineslo jim je bogastvo in moč, ljudi in narode tega planeta pa pahnilo v stanje, v kakršnem se nahajajo danes, imajo močan vpliv na
vsakega poslušalca, vključno z vami.
Iz ZODIACO se je v Kaliforniji pozneje razvila druga družba, imenovana MARANTA. Cilj projekta je bil, da doseže tudi mlade kristjane in ljudi drugih ver. Tako so bila
izbrana imena skupin s pozitivnimi atributi in pozitivnimi besedili, a matricam prav tako dodali destruktivna sporočila. Njihov prvi projekt je bil JESUS CHRIST
SUPERSTAR (Jezus Kristus superzvezda).
Kot lahko vidite, imena ne pomenijo kaj dosti, in poglavja o glasbi ne gre jemati površno. Ni pomembno, ali so sporočila satanska ali pa nas silijo v nakupovanje, dejstvo je,
da ti ljudje, delujejo proti svobodni volji drugih. A obstajajo načini in sredstva, kako se zavarovati in nadvladati problem. Kajti ljudje imajo še vedno svobodo, da si sami
izbirajo glasbo, ki jo bodo poslušali.
Množični mediji so glavno orodje za ohranjanje javnosti v nevednosti. Zato skoraj nihče ne ve, kaj se v politki, gospodarstvu in religiji resnično dogaja. Enako velja za
človeško zgodovino, njegov resnični izvor, dejansko stanje Lune in Marsa, vesoljski program, prosto energijo, naravno zdravljenje, duhovno zdravljenje, resnično življenje
Jezusa, človeško svetlobno telo (njegova duša in aura), njegovo geometrijsko-magnetno polje (Merkabah) ipd..
Prikrivanje NLP-jev
Naj na tem mestu navedem del iz Hesemannove knjige NLP - stiki, kjer pojasnjuje, zakaj mediji NLP-je še vedno obravnavajo kot nesmisel:
»Število videnj je postopoma naraščalo, in izgledalo je, kot da se invazija ne bo nikoli končala. Samo junija 1952 je bilo zračnim silam prijavljenih 250 tovrstnih videnj.
Projekt raziskovanja NLP-jev, MODRA KNJIGA, ima dokumentiranih 2.000 primerov, od katerih jih je 25 odstotkov klasifieiranih kot NEZNANIH. S tem je fenomen dosegel
stopnjo, ko je postal zanimiv tudi za druge službe. Do septembra se je vsemogočna in zloglasna CIA pridružila uradnim raziskavam, da »preveri«, ali problem letečih
krožnikov ogroža državno varnost, in če so potrebne ustrezne raziskave in preiskave. Številne dokumente iz tega časa je leta 1977 dovolil objaviti predsednik Jimmy
Carter (glejte: NLP-ji - dokazi). 11. septembra 1952 je Marshall Chadwell, namestnik direktorja znanstvenega oddelka CIA sporočil direktorju, da je na celotnem planetu
nameščen sistem za zaznavo NLP-jev, in daje vsem glavnim bazam zračnih sil ukazano, naj prestrežejo neznane leteče predmete ... Leteči krožniki so predstavljali dve
vrsti nevarnosti. Prva je psihološki vpliv na množice, druga je ranljivost zračnega prostora ZDA. Iz praktičnih razlogov ... 'predlagamo, da se izoblikuje politika o tem. kaj
se ljudem o tem fenomenu lahko pove. Glede na naš raziskovalni program bo CIA razvila informativno politiko, ki zmanjšuje možnosti preplaha, ter jo predložila državnemu
svetu za varnost.«
Po besedah majorja Kehoea je to v praksi pomenilo pretkano in brezobzirno cenzorstvo, katerega namen je bil, omajali vero javnosti v NLP-je. "Iz tega razloga je CIA v
Pentagonu pripravila srečanje osebja zračnih sil in znanstvenikov, da bi v tajnosti analizirali materiale, ki so dokazovali obstoj NLP-jev ... Srečanje je potekalo od 14. do 18.
januarja. 1953, vodil pa ga je dr. H. P. Robertson iz Kalifornijske univerze in se je po njem poimenovalo ROBERTSONOVA SKUPINA. Č as je bil dobro izbran.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:07:36

Novembra, preteklo leto, so izbrali novega, republikanskega predsednika, generala Dwighta D. Eisenhowerja. Konec januarja naj bi Eisenhower zaprisegel. Do takrat naj
bi predsedniku predložili program nove politike. 18. novembra 1953, je - takrat že direktor CIA admiral Roscoe Hillenkoetter bodočega predsednika z inštrukcijskimi zapiski
že obvestil o NLP-jih:
»Posledice za državno varnost v glavnem temeljijo na dejstvu, da so motivi in končni cilji obiskovalcev še vedno popolna neznanka. To potrjuje tudi dejstvo, da je prišlo do
občutnega porasta izvidniških poletov teh ladij v času med majem in jesenjo tega leta, kar lahko kaže na to, da se nekaj pripravlja. Iz teh razlogov, pa tudi iz očitnih
mednarodnih in tehnoloških razlogov, in iz skrajne potrebe, da se na vsak način izognemo paniki, je odbor 'Veličastnih 12' enoglasnega mnenja, da tudi nova
administracija ne sme prekiniti strogih varnostnih ukrepov.«
Zadnji dan je skupina sprejela 'javni izobraževalni program', ki so ga podprle vse vladne službe, zadeva pa dva glavna cilja: Izobražuj in trivializiraj. Cilj trivializiranja je
zmanjšanje interesa javnosti za 'leteče krožnike', in se lahko uresniči z množičnimi mediji, kot so televizija, filmi in članki. Za osnovo bi najprej služili dejanski primeri, ki bi
povzročili zbeganost, a bi jih pozneje pojasnjeni. Podobno kot pri magičnih trikih, bi potem, ko je trik razkrit, ostalo zanj le še pičlo zanimanje ... Svet državne varnosti bi
moral takoj začeli s potrebnimi akcijami, da neznanim letečim predmetom odvzame posebni status, avro misterioznosti, ki jo uživajo.
Ukazano nam je bilo, da po vsej državi sodelujemo v široki kampanji zanikanja." je povedal predstavnik zračnih sil Albert M. Chop, 'da objavljamo članke v časopisih in
dajemo intervjuje, v katerih bomo smešili poročila o NLP-jih". Stotnik Ruppelt dodaja: "In to še ni bilo najhujše. Ukazano nam je bilo, da videnja, če je le mogoč e, ne
smemo razkriti, če pa bi zgodba vendarle prekmalu prišla na dan, jo moramo razvrednotiti (vremenski baloni, meteoriti, oblaki, poneverbe ... op. avtorja) - skratka storiti
vse, da izgine. Č e ne bi mogli najti tehtne razlage, naj bi zgolj osmešili očividca". V naslednjih mesecih sta tako Chop kot Ruppelt zapustila zračne sile.
Politika CIA - trivializiranje in smešenje - je bila nadvse uspešna. Kako uspešna, izvemo iz odprtega pisma pobude "Pravica za vojno osebje" - J.M.P. (Justice for Militarv
Personnal), z dne 4. septembra 1987, predsedniku Reaganu: 'Državna kampanja trivializacihe NLP-jev, ki jo je ukazala CIA, je leta 1953 poneverjala knjige in preplavila
tisk z več sto članki, da bi ovila NLP-je v avro posmeha, z razglašanjem lažnik stikov in očitnih prevar. Ta nepretrgana kampanja CIA je vključevala infiltracijo agentov CIA
v civilne skupine, ki so raziskovale NLP-je, z namenom, da jih z manipulacijami osmeši, ali pa njihove napore spelje v smer "drugačne razlage". Ta politika prikrivanja je
bila bolj uspešna, kot je CIA kdajkoli pričakovala, zahvaljujoč se briljantni manipulaciji tiska s strategijo zasmehovanja. Ugledni tisk se je zaradi bojazni pred
zasmehovanjem, kar zadeva "uradne izjave", izkazal za nadvse lahkovernega.«
Major NATO, Hans C. Peterson, piše o razlogih za to politiko množične tajnosti:
Monetarni sistem bi propadel - nobena vplivna skupina tega ne bi dovolila. Vse religiozne ideje bi se morale spremeniti, kajti resnica je precej bolj preprosta, kot so nas
učile cerkve. To bi pomenilo izgubo moči in vpliva cerkve, njenih verskih vodij. Nobena cerkev noče tega.
Naša oskrba z energijo bi se spremenila, kajti spoznali bi energetske vire, ki ne onesnažujejo. Hkrati bi večnacionalni naftni konglomerati, jedrski lobiji itd. izgubili svoje
odjemalce in zaradi tega svojo moč. Č e upoštevamo, kako mogočen je vpliv teh družb, lahko dojamemo nasprotnikov obseg moči.
Naši politiki - kajti ljudje na tem svetu bi spoznali, da obstaja le eno človeštvo, in da so državne meje kot ostanki dušeče preteklosti, ki nima več smisla. Kdo bi še zaupal
političnim voditeljem, ko bi se izkazalo, da so nam desetletja lagali samo zato, da bi obdržali svojo moč?"
Mathias Bocker, iz berlinskega dnevnika TAZ, to zelo jedrnato opisuje v članku o frankfurtski konferenci o NLP-ih, leta 1990.
»... tako danes kot v preteklosti svetovne vlade zaradi samoohranitvenih razlogov nimajo nikakršnega interesa, da priznajo prisotnost tehnično in duhovno razvitejše
vesoljske avtoritete. Kdo bi še poslušal zemeljskega telebana kot je Helmut Kohl, prejemnike Nobelovih nagrad in arogantne strokovnjake, če bi na televiziji o zakonih in
pravilih na Retikuli in o zgodovini vesolja nenadoma spregovorila majhna siva bitja? Nihče, in zato je treba NLP-je obravnavali na nivoju pošasti iz Loch Nessa - obstoj
zunajzemeljskih bitij je razdiralno in radikalno, sprevrača vse, kar so 2.000 letna znanstvena prizadevanja in evolucijske raziskave uspele zbrali kot 'trdne dokaze". In kdo
iz tako imenovane »krone stvarstva« je pripravljen sprejeti dejstvo, da nadnaravno morda sploh ni tako nadnaravno, temveč preprosto in jasno podnaravno.«
Drug primer je tajni projekt CIA, MK-ULTRA, ki so ga ameriški psihologi in sociologi v petdesetih letih uporabljali za ugotavljanje vpliva drog, ki povzročajo spremembe v
delovanju uma.
Prenehali so z eksperimenti na morskih prašičkih, in se lotili študentov na ameriških univerzah. Znanstveniki, plačani z državnim denarjem, so jim dali včasih z njihovo
privolitvijo, včasih brez narkotične in psihedelične droge. Ti eksperimenti so pripeljali do nastanka hipijevskega gibanja v ZDA.
Bio-psihološko vojskovanje
Skoraj vsak je že slišal za biološko vojskovanje. V primeru vojne zastrupite sovražnikove zaloge vode in raztrosite viruse in bakterije. To ni nič novega, toda ste se kdaj
vprašali, kje opravljajo tovrstne poizkuse? Naj navedem nekaj primerov:
Leta 1950 je ladja ameriške MORNARICE ob preizkušanjem napadalnih in obrambnih sposobnosti biološkega orožja, za šest dni zameglila San Francisco z bakterijo
Serratia. Skoraj vsak od 800.000 prebivalcev čutil vsaj majhne posledice. Danes je znano, da bakterija Serratia povzroča pljučnico, ki je lahko smrtna.
Američane niso bombardirali zgolj z mikrobi, temveč tudi z nečem, ki je precej bolj učinkovito. NBC je 16. julija 1981, objavila, da je bil severozahodni del ZDA tudi več let
tarča sovjetskih nizko frekvenčnih napadov.
Ti radijski valovi so bili naravnani na biološke električne frekvence. Znani so kol ELF (extreme low frequencies ~ izjemno nizke frekvence): na začetku tega stoletja jih je
odkril NIKOLA TESLA. Leta 1884 se je Tesla zaposlil pri Edisonu, a sta se zaradi drugačnih pogledov na pridobivanje električne energije njuni poti kmalu razšli, in Tesla se
je odločil, da bo delal pri Edisonovemu tekmecu, Westinghousu. Leta 1892 je na Niagarskih slapovih začela delovati prva postaja na izmenični tok, ki jo je načrtal Tesla,
konstruiral pa Westinghouse. Nedolgo zatem je Tesla vstopil v »znanstveni super svet«, kamor, kolikor nam je znano, mu do zdaj ni mogel slediti še noben drug
znanstvenik. Kaže, da je le bankir J. P. MORGAN (J. P. Morgan & Co. je bil ameriški predstavnik N. M. Rothschild & Co.),ki je financiral Westinghousa doumel, kaj se
pripravlja. Tesla je začel razumeti energetsko polje, ki obkroža zemljo in izpolnjuje vesolje, in izkoriščati njegovo energijo seveda brezplačno. Istočasno je uporabil
energetsko polje etra za različne oblike komuniciranja in prenašanja energije. Energetski viri, kot so premog, nafta in voda bi postali odve č, kot tudi visoko napetostni
električni vodi. Ladje, avtomobili, letala, tovarne in hiše bi si lahko dovajale energijo neposredno iz energetskega polja etra. Do konca leta 1898 se je Tesla na svojem
eksperimentalnem področju v Colorado Springsu. ki ga je financiral J. P. Morgan, že zelo približal tehnični rešitvi za pridobivanje energije iz etra. Danes je ta tehnologija
znana kot »gravitacijska energija« oz. »tahionska energija«. Morgan je zelo dobro razumel, kaj to odkritje pomeni. Nadzor z elektriko, nafto, bencinom, premogom itd. ne bi

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:07:55

bila več zagotovljen. Zato je ukazal naj z delom prekine. Teslin center v Colorado Springsu pa uniči. A Tesla ni odnehal. Do svoje smrti. 7. januarja, 1943. je izumil
vrtoglavo število iznajdb, nekatere revolucionarne in nekatere, o posledicah katerih lahko tudi danes zgolj ugibamo. Njegove iznajdbe bi lahko zemljo v kratkem času
spremenile v raj - kot zdaj veste, to ni tisto, kar naši manipulatorji hočejo. Med temi iznajdbami so stroji, ki lahko zbirajo energijo iz etra (danes tahionskega polja) in jo
transformirajo v uporabno energijo, ter »prevodnik trdih stanj« (1931), ki je poganjal poseben električni motor, nameščen v luksuzni limuzini, in omogočal zmogljivosti
podobne bencinskemu motorju. Avto so testirali teden dni pri hitrosti 130 km/h - cena bencina: NI Č ! (Ta naprava v velikosti vinske steklenice je proizvedla dovolj energije
za celotno gospodinjstvo!). Nadalje mu je uspelo povzročiti umetne potrese, z vibracijo, ki jo je povzročil v tahionskem polju, ki se je potem prenesla na materijo. Nekoč mu
je uspelo izzvati potres v bloku v New Yorku. Poleg tega, da je imel patent za daljinsko vodenje vozil (1898), je razvil tudi brezžični prenos energije.
Nas v tej knjigi pa zadeva izum stoječih valov (ogledali si ga bomo malce pozneje) in izjemno nizkih frekvenc, znanih kot »Teslin efekt«. Ti eksperimenti so oblikovali
temelje za vse moderne raziskave na področju ELF komunikacij. Č e je tahionsko polje podvrženo vplivu ELP vala in potem usmerjeno na človeško bitje, se prekine
delovanje električnih funkcij v možganih, kar povzroči motnje budne zavesti. Na nevrološke in psihološke funkcije se vpliva z zmanjšanjem mentalnih funkcij in oseba
postane bolj dovzetna za sugestije. Iz članka Associated Pressa, z dne 20. maja 1983, izvemo, da to počnejo namenoma, kajti SZ naj bi od leta 1960 naprej uporabljala
napravo imenovano LIDA. V SZ so UDA uporabljali za umirjanje ljudi in povzročanje transu podobnih stanj. S tem lahko zdravijo psihične probleme, nevroze in visok krvni
tlak. po drugi strani pa lahko prav tako povzročijo agresivna in depresivna stanja.
Velike enote LIDA so uporabljali za radiacijo posameznikov, mest in celo celotnih področij v SZ in ZDA: s tem so hoteli so sprožiti določen vzorec obnašanja. Po
dokumentih obrambne tajne služne ZDA, je moč z daljinskim vodenjem povzročiti, da se v glavi človeškega bitja pojavijo zvoki ali cele besede, kot tudi napade, srč no kap,
epileptični napad in druge bolezni.
Primer »nevidne vojne«, ki je postal znan javnosti, je tako imenovani »Moskovski signal« (Moscow signal). Ko so leta 1962 v ambasadi ZDA preverjali, če je kje
nameščena prisluškovalna naprava, so odkrili mikroval, ki je bil usmerjen neposredno na ambasado. V okviru projekta »Pandora« so raziskovali motive za ta mikrovalovni
napad. Odkrili so, da so možne posledice delovanja mikrovalov glavoboli, bolečine v očeh, bruhanje, utrujenost, splošna telesna oslabelost, slabost, razdražljivost, strah,
depresija, motnje spanca, napetost, zmanjšane intelektualne sposobnosti, slabše spominske sposobnosti in rak. Po trditvah svetovalca za varnost, Zbigniewu
Brzezinskem, je imelo osebje na ameriški ambasadi v Moskvi najvišjo stopnjo rakavih obolenj na svetu. Po krajši prekinitvi zaradi zahtev predsednika Lyndona Johnsona,
naslovljenih na ministrskega predsednika Alekseja N. Kosygina, se je bombardiranje z mikrovalovi nadaljevalo.
S tako imenovano psihotroniko, s Teslinimi orožji, ki jih je relativno lahko izdelati, je mogoče vplivati na budno zavest vojakov, in tako onemogoč iti njihovo voljo do napada.
V članku revije Magazine 2000. št. 97. december 1993, beremo:
»Nova psihotronična orožja: - Se spomnite podobe iz zalivske vojne, ko je na tisoče iraških vojakov, ki so kapitulirali, prišlo iz svojih jarkov, in se predajalo celo novinarjem,
in bilo dobrodošel »kanon futer« za topove, kljub belim zastavam? Vse več in več vojaških strokovnjakov je zdaj prepričanih, da do nenadne predaje ni prišlo zaradi slabe
preskrbe Saddamovih čet, temveč zaradi ameriških psihotroničnih orožij za nadzor uma. Nekatere od teh visoko razvitih tehnoloških orožij izkoriščajo učinek radijskih valov
na človeške možgane. Januarski izvod (1993) revije »Aviation Week and Space Technology« je poročal, da ameriški obrambni minister opremlja rakete z napravami, ki
lahko ustvarjajo elektromagnetne impulze (EMP-je), ki lahko »paralizirajo« nasprotnika, ne da bi bilo treba uporabiti atomsko, biološko ali kemično orožje. Ta vrsta orožja
je bil v glavnem namerjena za motenje sovražnikovih elektronskih sistemov. Druge naprave uporabljajo nadzvočne ali EFL (izjemno nizke frekvence) valove, ki povzročajo
slabost in bruhanje, in zmedejo orientacijo napadenih. Njihov doseg je vsak 2.500 kilometrov ...«
Prav tako, kot je mogoče zmanjšati agresivnost, je mogoče povzročiti centre agresije, iz katerih se lahko razvijejo državljanske vojne, nemiri, množični samomori,
sovraštvo.
'Insiderske' publikacije pogosto pišejo o tako imenovanih Teslinih orožjih. To se zelo sposobne naprave, ki za svojo moč izkoriščajo neomejen potencial tahionskega
polja. Najbolj znani na tem področju so ameriški vojaški polkovnik in fizik Thomas E. Bearden in ameriška fizika Sidney Hurwitz in Guy Obolensky. Zadnja dva sta dolga
aktivno delala za izraelske obrambne sile. Leta 1969 je Hurwitz konstruiral Teslino orožje, ki je v polmeru 300 metrov drastično povečalo ali zmanjšalo gravitacijsko težo
kovin. Hurwitz je, na primer, lahko povzročil, da je majhna pištola tehtala več kilogramov in spremenila dimenzije, da naboji niso več ustrezali. Z močnejšim vplivanjem so
kovinski deli orožja razpadli na kose »kot testo«. (Ti poskusi so bili posneti in so prikazani v video trilogiji UFO's: From Legend to reality, Top Secret, The Contact;
vsebujejo tudi intervju z Thomasom E. Beardnom).
Vremensko vojskovanje
Vremensko vojskovanje prav tako spada med področja o katerih ljudje ne vedo ničesar. Preden si jih ogledamo, naj se z vremenom najprej spoznamo na splošno.
Verjamemo, da je glavni problem, ki povzroča današnje anomalije v vremenu ta, da se zemlja polagoma ohlaja, podvojitev CO2 v atmosferi, pa povzroča segrevanje
(pojav tople grede). Č lanek v Neue Solidarität z dne 24. februarja 1993 dodaja:
»Pred kratkim smo v znani reviji Nature lahko prebrali, da je velik razdor med 'klimatsko katastrofo', ki jo napovedujejo dragi veliki računalniki in realnostjo. V izdaji 28.
januarja smo objavili članek Jonathana D. Kahla. z naslovom 'Odsotnost kakršnegakoli pojava tople grede nad Arktičnim oceanov zadnjih štiridesetih letih'.«
Že zač etek č lanka kaže za kaj pri vsem tem gre:
Navaja, da je splošni model krožnega sistema atmosfere predvidel povišanje temperature na višjih zemljepisnih širinah ... Objavili so izmerjene temperature v spodnji
troposferi nad arktičnim oceanom med letoma 1950 in 1990. Analizirali so več kot 27.000 temperaturnih vzorcev ... Večina rezultatov statistično ni bila pomembnih. Prav
posebej niso opazili nikakršnega povišanja temperature na površini, kot predvidevajo (klimatski) modeli: v resnici so odkrili znatno ohladitev med poletjem in jesenjo nad
zahodnim Arktičnim oceanom. To razhajanje kaže na to, da današnji klimatski modeli ne zmotno predstavljajo fizični proces, ki vpliva na polarna območja.
Moira Timms v The Six o'clock Bus (Avtobus ob šestih, Turnstone Books, London, 1979) piše, da opazovalnice na tečajih poročajo, da je v zadnjih tridesetih letih
temperatura padla za približno 6° C.
Neue Solidarität nadaljuje:
»Prenagljeno bi bilo sklepati, da so modeli tople grede neustrezni, in to iz preprostega razloga: modele tople grede se ne da ovreči z nobenimi meritvami ali kakršnimikoli

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:08:10

drugimi znanstvenimi dejstvi. So neovrgljivi, ker nimajo ničesar skupnega z znanstvenimi izjavami. Klimatski modeli so manipulativni sociološki instrumenti, ki iz
dovoljšnjega števila zunanjih parametrov in samovoljnega opazovanja dovoljujejo konstrukcijo katastrofalnih scenarijev, z maksimalnim političnim potencialom, da 'pridejo
skozi'. Zatorej napovedujemo, da se bodo prav Kahlovi podatki, ki danes očitno nasprotujejo klimatskim modelom - v samo nekaj tednih uvrstili med najboljše potrditve
modela tople grede. Fleksibilnosti teh modelov nikakor ne smemo podcenjevati.«
Tema, ki se nikoli ne pojavi v medijih, je možnost nove ledene dobe. Po desetletnih proučevanjih vzorcev kamnin in zemlje, so mnogi ugledni meteorologi in geologi prišli
do sklepa, da bo v naslednjih petdesetih letih nastala nova ledena doba. Nastanek ledene dobe je po njihovem mnenju neodvisen od učinka tople grede, ki jo povzroča
onesnaženje atmosfere. V le nekaj desetletjih naj bi ohladitve bile enake sedanjim otoplitvam.
Se bolj zaskrbljujoče je, če upoštevamo, da lahko le 1 % manj sončne svetlobe povzroči ledeno dobo. Zmanjšanje radiacije zaradi onesnaževanja okolja je manj moleče
kot pa dejstvo, da bi lahko gigantski vulkanski izbruhi znatno oslabili sončno svetlobo. Oblaki drobcev prahu, ki pri teh izbruhih nastanejo, se lahko leta zadržujejo v
stratosferi in znatno zmanjšajo temperaturo na površini zemlje. Zelo malo tovrstnih informacij se pojavi v medijih.
Obstaja pa tudi popolnoma drugačna razlaga o vremenu, in o tej mediji prav tako molčijo.
Da današnje vremenske razmere ne moremo vedno označiti kot »muhavost«, in da so naravne katastrofe, potresi, viharji in vetrovna obdobja vse drugo kot »božja
kazen«, kaže sledeči citat Moire Timms iz, že omenjene knjige Avtobus ob šestih:
Brez izpopolnjene teorije o tem, zakaj se klima spreminja, so vsi človeški poskusi, da jo preoblikujejo, nevarni (podobno kot terapija z zdravili, ki se bori s simptomi, ne da
bi napadla vzrok). Je to tisto, na kar je namigoval Johann Friede? 'Ne bo vse rezultat naravnih vzrokov, temveč bo človeštvo poseglo po oblakih in na ta način ogrozilo svoj
lastni obstoj'. ... Leta 1975 je bilo samo v ZDA aktivnih devet vladnih programov in šestinšestdeset programov drugih agencij. Ti programi obsegajo preštevilne klimatske
eksperimente, kot so sejanje delcev po oblakih za kondenzacijo in nastanek dežja, za zatiranje toče, razprševanje megle, za odvračanje snežnih metežev in padanja
snega, povzročanje potresov in plim, onemogočanje strel itd. Č e se bo zdajšnja težnja težko napovedljivega in hladnega vremena nadaljevala, bodo severna Amerika,
Kanada, severna Evropa in Rusija trpele najhujše posledice. Kraja vremena, z dodatkom kompleksnih tehnoloških sredstev, ko se bo slabo vreme preusmerjalo nad revne
države, bi lahko v bližnji prihodnosti predstavljala zelo resen problem, ko bodo 'naravne' katastrofe, lakota in neurja prizadele manj razvite države. To bi celo lahko
pripeljalo do vojne. Kot vsi poskusi za izkoriščanje naravnih sil, bo tudi ta pripeljal do mnogih nezaželenih posledic. Do sedaj niso bili sprejet še nobeni mednarodni zakoni,
ki bi omejevali 'vremenski monopol', ki se že sam po sebi zdi zelo dobičkonosen. Ustvarjanje 'vremena' na enem kraju pa je mogo če le z vplivanjem na njegov potencial
drugod.
Leta 1973 je Honduras obsodil ZDA kraje dežja, in povzročitve hudega neurja, ko so ZDA spremenile smer hurikana 'Fifi', da bi zavarovale turistično industrijo na Floridi.
Hurikan je povzročil najhujšo škodo v zgodovini Hondurasa. El Salvador, ki je trpel huda neurja, je proti ZDA naperil podobne obtožbe, kot tudi Japonska, ki smatra, da jo
je spreminjanje smeri tajfunov iz njihovega izvornega mesta v Guamu, oropalo pičlega, a življenjsko pomembnega dežja. Rodezijo in Izrael so sosednje države obsodile
kraje dežja ... ZN se ukvarjajo z smernicami o prepovedi vojne z okoljem, a to je kompleksna in težavna zadeva, in skoraj nemogoče je dovolj močno zavezati mošnjo. V
'The Cooling - Ohladitev' Lowell Ponte citira vojake, ki so priznali, da so letala ZDA zaustavila neurje na Filipinih in na Azorih, da bi s tem zavarovali vojaške interese ZDA,
niso pa hoteli ugoditi prošnjam mnogih afriških držav z območja južne Sahare, ki so trpele zaradi viharjev in lakote, z utemeljitvijo, naj naslovijo ameriške zasebne družbe.
Ponte prav tako opisuje načrte Sovjetov za drastične spremembe normalnih vremenskih vzorcev znotraj SZ, kar naj bi pripomoglo k povečanju kmetijske proizvodnje.«
Bio-psihološko vojskovanje - Iluminatski načrti
Prav tako obstaja dokaz, da so množično uničenje, ki ga je med letoma 1982/83 v Tihem oceanu povzročil El Nino. namerno povzročili Sovjeti s poseganjem v ionosfero.
El Nino je oceanski tok, ki vpliva na vreme z naravnimi spremembami, zgodi pa se približno enkrat na deset let. Običajno povzroči zelo hudo deževje nad deli Peruja in na
omejenem območju nasproti južnoameriške zahodne obale. A posledice El Ninoa iz leta 1982/83 so bile drastično drugačne. Pasatni vetrovi nad ekvatorjem, ki na južni
polobli običajno pihajo od vzhoda proti zahodu, so bili podvrženi učinku zapore, kar je povzročilo, da so vodni tokovi, ki običajno tečejo proti Aziji, tekli v nasprotno smer in
se kopičili pred zahodno obalo južne Amerike. Iz meteorologom neznanih razlogov, so pasati tedaj spremenili smer, in tako povzročili hude nalive v Peruju in neurje v
Avstraliji. Nadalje je to povzročilo potrese, plazove in tornade v južni Kaliforniji, nad zahodno obalo severne Amerike in na Aljaski.
Ta primer natančno pojasnjuje vpliv ELF valov, ki jih usmerjajo s Teslinim ojačevalnim oddajnikom skozi zemljo v ionosfero, in s tem ustvarijo ogromne stoječe valove. Po
drugi strani to deluje kot vremenski pregradni mehanizem, ki povzro či nenadni in nepričakovani zaporni učinek v vzhodno-zahodnih pasatnih vetrovih. Dr. Michrowski, s
kanadskega notranjega ministrstva, je že leta 1978 pisal o tem, da so Sovjeti že pozimi 1976/77 uspeli določiti resonanco zemlje, in tako bili zmožni ustvariti dokaj stabilne
stoječe valove na določenih lokacijah, in s tem bili sposobni zaustaviti ali spreminjati tok zelo hitrih višinskih vetrov na severni polobli.
Ne le, da imajo namerne spremembe vremena z ELF valovi škodljive vplive na naravne vremenske strukture in ritem plim, vplivajo tudi na ljudi, in zaradi motenja naravnih
ritmov tudi na živali, ki so odvisne od toplih vetrov in oceanskih tokov, ali pa jim ti služijo kot smerokazi. Ptice zaradi tega ne morejo najti otoka na katerem se običajno
razmnožujejo, kiti izgubljajo orientacijo, ker so se tokovi spremenili. (Zelo dragocene informacije o spreminjanju vremena in o psihološkem vojskovanju lahko najdete v
knjigi Nikola Tesla - Freie Energie statt Blut und Öl!).
Bralca na tem mestu opominjam na dejstvo, da v primeru ledene dobe ali pa katastrof zaradi onesnaževanja okolja, obstaja le malo alternativ in rešitev. Vendar pa je za
elito, ki je vsaj že od leta 1957 seznanjena s katastrofalnimi vplivi na okolje, položaj čisto drugačen.
Iluminatski načrti
Leta 1957 so se v Huntsvillu, v Alabami, srečali pomembni znanstveniki, da bi proučili podatke iz na novo nameščenega satelitskega programa. Eden od prisotnih, dr. Carl
Gerstein, je napovedal, da bo onesnaženje v zgornji atmosferi in več slo milijard ton ogljikovega dioksida, ki se tam nahaja, do konca tisočletja povzro čilo katastrofalne
razmere. Prišli so do sklepa, da v prihajajočem stoletju zaradi posledic te onesnaženosti, na zemeljski površini človeško življenje ne bo več mogoče. Zato so razvili načrt, o
katerim je seznanjena večina današnjih NLP-logov, njegovo obelodanjenje pa je stalo življenja že nekaj oseb.
Načrt je bil sledeč:

ALTERNATIVA 1: Detonacija jedrskih naprav v stratosferi, ki bi omogočila, da ogljikov dioksid uide v vesolje.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:08:29


ALTERNATIVA 2: Izgradnja velikih podzemnih, samozadostnih mest, kjer bi se namestila »elitna družba«, in tam živela, dokler ne bi bilo življenje na
zemeljski površini ponovno mogoče.

ALTERNATIVA 3: Kolonizacija drugega planeta, t.j. Marsa.
Alternativo 1 so pozneje razglasili za prenevarno in jo odstranili iz seznama. Ostali dve alternativi pa se postopoma uresničujeta.
ALTERNATIVA 2 obsega - po mojih raziskavah - že skoraj petinsedemdeset podzemnih mest, petinšestdeset od teh na severno ameriški celini, eno v švicarskih Alpah,
eno v Transvaalu, v južni Afriki, in eno v Pine Gapu, v Avstraliji. (Drugih se ne spomnim, kajti seznam sem imel v rokah le kratek čas.) Med ameriškimi podzemnimi mesti
so podzemne baze Dulce Base, v New Mexicu, Area 51, Groom Lake v Nevadi, »Country Club« v Marylandu in Los Alamos, imenovan »Sanjska dežela«, v Kaliforniji, kjer
se izvajajo genetski poskusi na ljudeh (kloniranje), testni poleti in izdelujejo kopije strmoglavljenih krožnikov, kot tudi testiranje projektov, kot so pulzijski pogoni.
Leta 1992 sem se pogovarjal z gospo v Sidneyu, v Avstraliji, ki ne želi biti imenovana. Delala je za avstralsko »čistilno brigado«, in kot njena pripadnica tudi vstopila v
podzemno bazo v PINE GAP. Povedala je - vzklic grožnjam - da Pine Gap sega približno trinajst kilometrov globoko, deluje po načelih proste energije, ima jezera, viseče
železnice, lastno sadje in zelenjavne vrtove itd. Po uradnih informacijah lahko Pine Gap brez težav prenese neposredni jedrski udarec. (Več o Pine Gapu v knjigi Stana
Devoa Cosmic Conspiracy /Vesoljna zarota/).
ALTERNATIVA 3 naj bi stekla že leta 1959. Ob koncu petdesetih so s pomočjo nemških znanstvenikov, ki so pomagali graditi nemške krožnike - med drugimi Viktor
Schauberger (Vril 7) - in z uporabo tehnologije NPL-jev, ki so strmoglavili v zahodnem delu ZDA, že izgradili ameriške krožnike. Vzporedno z uradnim vesoljskim
programom je stekel tajni program o raziskavi luninega površja s pomočjo tehnologije letečih krožnikov. Leta 1960 sta začeli s skupnim delom Američanov in Rusov dve
bazi, postavljeni na vzhodnem robu MARE IMBRIUM. To sta ARHIMEDOVA in CASSINIJEVA BAZA. poimenovani po kraterjih, kjer so ju zgradili. Baze na luni so bile
načrtovane kot postajališče na poti proti Marsu.
22. maja 1962. naj bi prišlo do prvega človeškega pristanka na Mars. Ta pristanek, pa tudi polet nad Marsovim površjem s komentarjem ameriške in ruske posadke je bil
posnet s krožnika.
Januarja 1977 je uslužbenec NASA, Harry Carmell, film izročil uglednemu astronomu, siru Williamu Ballantineu.
6. februarja 1977, se je Ballantine nameraval sestati z Johnom Hendryjem, direktorjem dnevnega časopisa, da se dogovorita o objavi filma. Na poti do Hendryja je umrl v
skrivnostni avtomobilski nesreči. S pomočjo Ballanteinove žene in Carmella je film končno prispel v roke »znanstvene« skupine angleške postaje »Sceptre TV«. Predvajali
so ga v oddaji »Znanstveno poročilo«. Postaja je kmalu zatem prejela namig, da bo izgubila svojo licenco, če bo nadaljevala s poročanjem o tej temi. Film, posnet iz
kabine letečega plovila, kaže kratek pogled na instrumente, ki so zabeležili zunanji zračni pritisk 700 milibarov in zunanjo temperaturo 4° celzija. Astronavti, katerih glasovi
so prav tako bili posneti, so odobravajoče zaklicali: »Je 22. marec 1962, smo na Marsu in imamo zrak!«
Mars
Č e sem se s svojimi osebnimi hipotezami do sedaj zadrževal, moram zdaj eno vendarle predstaviti. Kar slišim vas: »Kakšne bedarije, saj vemo, da življenje na Marsu ni
mogoče ...«
Jaz pa vas vprašam: ali to res VESTE? Bodimo pošteni: vse kar vemo o Marsu je to, kar se pojavlja v poročilih NASA in kar je objavljeno v običajnih učbenikih. Javnosti je
bilo RE Č ENO, da na Marsu ni življenja, a to še ne pomeni, da zares VEMO! Razumeti morate, da so vesoljski programi prav tako v rokah monopolistov, in nihče, razen
znanstvenikov, ki so neposredno vpleteni v projekte, RESNI Č NO ne ve ničesar. Kakršnokoli informacijo dobimo, ji moramo verjeti (ali ne), ker v tem trenutku pač ne
moremo poleteti na Mars in je osebno preveriti. Predpostavimo, da je Mars v resnici mrtev; potem smo zopet na začetku: dojeli bi, da moramo ostati na zemlji in da nas
tam daleč ne čaka nobena pustolovščina. Č e pa predpostavimo, da bi življenje na Marsu bilo tako ali drugače vendarle možno - morda pod kupolami s filtriranim zrakom -
kaj mislite, da bi to kar preprosto obelodanili? Slike Vikinga 1, z dne 31. julija 1976, posnete z višine 1.278 milj iznad severne poloble, kažejo zdaj že dobro poznan obraz z
Marsa (dolg 1.5 km), na njegovi levi pa simetrične oblike številnih piramid. Sam obstoj teh zgradb je dovolj revolucionaren, da do temeljev pretrese vse tako imenovane
svetovne religije, ker zemeljska rasa konec koncev morda le ni edina, še manj pa »krona stvarstva«.
Obstoj piramid dovoljuje dve hipotezi, ki razblinita vse dosedanje predpostavke o zgodovini človeštva. Graditelji piramid so bili naši predniki, ob čemer se zastavi
vprašanje, kako so prišli na Mars. Č e je bilo tako, so morali imeti napredno tehnologijo, dejstvo, ki ga zahodne religije in znanost zanikajo. Ali pa graditelji piramid niso imeli
nobenega stika z ljudmi, kar pomeni, da so piramide priče zunajzemeljskih oblik življenja - dejstvo, ki ga prej omenjene institucije prav tako odločno zanikajo. Morda
graditelji niso izginili, temveč so se zgolj preselili drugam? Č e pa so nekoč vendarle kolonizirali zemljo, morda zdaj pripadajo eni pomembnejših ras. (Morda rdeči, kot
sugerira ime?)
Imamo dovoljšnje število različnih ras, katerih kozmologije vsebujejo tak dogodek v preteklosti. Premiki kanalov na Marsu, ki jih do sedaj astronomi niso mogli pojasniti,
podpirajo teorijo, da Mars ne more biti popolnoma mrtev. Č e bi Mars res bil mrtev, kot trdijo mnogi znanstveniki, in če v vesolju ne obstaja nobeno drugo življenje, če se mi,
ljudje, lahko svobodno potikamo - vsaj po našem sončnem sistemu - se pojavi vprašanje, kaj se je zgodilo s sovjetsko sondo Fobos II, ki je leta 1989 pristala na Fobosu.
Preden je Fobos II namestil pristajalno vozilo na majhno Marsovo luno Fobos, so se radijske zveze iz neznanih razlogov za vselej prekinile. Druga uganka je izginotje
ameriške sonde Opazovalec, 24. avgusta 1993. Imela je nalogo, da posname nove fotografije obraza na Marsu in piramid. Nenavadno, kaj ne?
Glede zgodbe o Marsu presodite sami. Obstaja dokaz o prvem poletu pripadnikov nemškega rajha na Mars, na palubi velikega Haunebu III (tretjina posadke je bila
Japoncev). 21. aprila 1945. Nadalje obstaja dnevnik VRIL-7 o njegovem prvem poletu na Mars, kjer ni pristal. Precej bolj natančno opisuje površje in področje Sidonije
(Cydonia), kot so to pokazale fotografije Vikinga leta 1976! Obstaja film o tem poletu (posnetki v krožniku in iz kabine), a ne vem ničesar o tem, kje se nahaja, razen tega,
da naj bi bil v rokah Societas Templi Marconi, Preprosto ne morem verjeti, da tudi Američani in Rusi ne morejo izgraditi antigravitacijskih pogonov, kot so to, po Stanu
Devou, že storili Avstralci.
ALTERNATIVA 2 - podzemna mesta, pa so realnost. In če so se lotili druge alternative, zakaj se ne bi tudi tretje?

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:08:47

Celotna zgodba o alternativi 3, domneve o okoliščinah na Marsu, o njegovi atmosferi, prikrivanje informacij, izgradnja baz, varnostni in tajni ukrepi, namestitev osebja,
transporta, pranje možganov, o spremljajočih zapletih ipd. lahko berete v knjigi in vidite na videu Leslieja Watkinsa Alternative 3.
Kot vidite, imajo NLP-ji pogosto precej bolj zemeljski in realni pomen, kot pa se o tem običajno poroča. Prav tako je zdaj lažje razumeti, zakaj se onemogoča raziskovalce,
ki poskušajo konstruirati leteča plovila z nekakšnim gorivom, ki si ga ne more prilastiti ali obdavčiti noben svetovni konglomerat.
Kljub temu pa so nekateri ljudje sami izgradili takšne leteče diske, in njimi leteli - dejstvo, ki ga multinacionalke še posebej sovražijo. Niso vsi znanstveniki podkupljivi, in
mnogi so odkrili, da tovrstne izume ni koristno patentirati, temveč morajo začeti z neposredno proizvodnjo.
A vendar sem prepričan, da ti ljudje - nekatere poznam osebno (vsi so Nemci in Avstrijci) - svojih odkritij nikoli ne bodo razkrili javnosti, temveč bodo raje izgradili še več
plovil in jih dali svojim rojakom. Poskusili bodo storiti vse, da preprečijo, da njihova odkritja končajo v rokah kakšne iluminatske skupine. In nastopil bo čas, ko bodo
Iluminato spoznali, da niso tako mogočni, kot so verjeli. Potem bodo ta in podobna odkritja na voljo po celem svetu.
Č e tak izum izročite patentnemu uradu, vas bo zelo hitro kdo obiskal in poskušal odkupiti pravice za patent, kar bi omogočilo, da bi utonil v pozabo.
Nafta in bližnjevzhodno dogajanje
Vedno znova tako Nemčijo kot tudi preostali zahodni svet pretresajo tako imenovane energetske krize, njihovi scenaristi pa so mednarodni bankirji.
Leta 1974 je cena surove nafte zaradi naftnega embarga OPEC vrtoglavo narasla. Izza kulis so mednarodni bankirji sklenili dogovor z arabskimi voditelji OPEC-a.
Postopek je preprost. Arabci so zaslužili, ker so cene narasle, vozniki vozil - kupci - so plačali, naftne multinacionalke pa so prav tako pobrale denar. Naftne družbe,
kot so ARCO, SHELL, MOBIL, EXXON... so sodelovale z banko Chase Manhattan Bank (Rockefeller). Sklenili so dogovor z voditelji OPEC-a, da dobiček, ki ga bodo
zaslužili s prodajo nafte po višjih cenah, naložijo za trideset let po 7-odstotni letni obrestni meri v Chase Manhattan Bank.
To je omogočilo, da so tako imenovane države tretjega sveta, kot so Mehika, Brazilija in Argentina dobile velikanska posojila. Te države potem odirajo z visokimi
obrestnimi odplačili. Za povračilo, ker nimajo dovolj denarja, morajo zagotoviti bankam naraščajoči vpliv v gospodarstvu in politiki. Voditelji teh držav so prisiljeni slediti
smernicam mednarodnih bankirjev ali pa jim grozi zamenjava.
Mednarodni bankirji so zaradi embarga imeli večstranske koristi. Najprej zaradi depozitov držav OPEC, nadalje iz zaslužkov naftnih družb, ki so sodelovale z banko, iz
obresti posojil državam tretjega sveta, in zaradi vpliva, ki so si ga pridobili z njihovo zadolženostjo.
Seveda so mediji vso krivdo zvalili na Arabce, nihče pa ne omenja resničnih krivcih, mednarodnih bankirjih, ki so z arabskimi državami sklenili dogovor.
Na srečo še vedno obstajajo nekateri razmeroma neodvisni časopisi, kot je to Spotlight v ZDA in Neue Solidarität v Nemčiji, ki o Iluminatih poročajo več kot drugi.
CIA in šah
Leta 1979 je osovraženega šaha (šah - iranski vladar), ki je leta 1953 prišel na oblast s pomočjo CIA, revolucija pregnala z Irana. Ker je praviloma večina uslužbencev v
ambasadi ZDA tudi članov CIA, so iranski uporniki, ki so to vedeli, zaradi maščevanja uslužbence ZDA (CIA) ugrabili. CIA je v povračilo sporočila iraškemu voditelju,
SADDAMU HUSSEINU, naj napade Iran, ker je ta v tem trenutku oslabljen (kar ni bilo potrjeno res).
Husseinova invazija je uspela, iranski ugrabitelji so Jimmyju Carterju sporočili, da bodo talce izpustili v zameno za orožje. Ker je bila večina njihovega orožja kupljena za
časa šaha od ZDA, so morali strelivo in rezervne dele prav tako dobiti od ZDA. Vendar predsednik CARTER te možnosti ni sprejel, in je s CIA je začel skrivno misijo
(Desert one - Puščava ena) za osvoboditev talcev.
A CIA Carterja ni posebej marala, ker jim je občutno zmanjšal sredstva. Po anketah javnega mnenja o tem, kdo ima več možnosti, da zmaga na naslednjih predsedniških
volitvah - Carter ali Reagan, je bolje kazalo Carterju. Vendar pa je CIA hotela Reagana, zato so sklenili, da reševalno akcijo DESERT ONE sabotirajo, kar naj bi
predsedniku Carter zmanjšalo ugled.
V tem času je WILLIAM CASEY, nekdanji direktor CIA in vodja Reaganovega volilnega odbora, navezal stike z iranskim revolucionarnim voditeljem Ajatola HOMEINI.
Casey mu je dejal, da bo Reagan zmagal na naslednjih volitvah, in da se zato lahko z njim, kot Reaganovim predstavnikom, lahko pogaja. William Casey je imel precejšen
ugled, kajti sodeloval je že pri izgradnji največje tovarne tovornjakov na svetu, Kama River Lorry Co. v Sovjetski zvezi. Ker je bil Casey tudi predsednik banke Export
Import Bank, se je Homeini odločil, da bo z njim sodeloval.
Tretji teden oktobra 1980 sta se GEORGE BUSH (član Skull & Bones in poznejši predsednik ZDA) in RICHARD ALLEN, kot Caseyeva predstavnika, sestala z agenti
iranskega ekstremističnega gibanja Hezbollah, v hotelu Raphael, v Parizu. Dogovorili so se, da bodo ZDA pripeljale orožje v Iran prek Izraela. Iranci pa bodo izpustili talce
takoj, ko bo Reagan izvoljen. Do izročitve prve pošiljke orožja naj bi prišlo dva tedna kasneje (marca 1981).
Sabotaža akcije Desert one, ki jo je pripravila CIA sama, je bila uspešna, reševalna akcija je spodletela, in Reagan je zamenjal Carterja. Talci so bili osvobojeni, in prišlo je
do prve izročitve orožja prek Izraela. Med 24. in 27 julijem 1981, je izraelski trgovec z orožjem Yaacov Nimrodi z Iranom podpisal pogodbo v vrednosti 135 milijonov
dolarjev za pošiljko 50 zemeljskih raket, 50 prenosnih raket in 68 protiletalskih raket sokol.
Drugi znani posel je opravil švicarski trgovec z orožjem Andreas Jenni, skupaj z Stuartom Allenom McCaffertyjem, ki je v Iran prepeljal 360 ton rezervnih delov za tanke M-
48 s tovornim letalom CI-44, najetim pri argentinski letalski družbi Aereo Rioplatense. Celotna stvar je stala 27 milijonov dolarjev, opravili so dva uspešna poleta iz Izraela
v Iran. 18. julija 1983 je letalo nad sovjetsko Armenijo sestrelil ruski MIG-25, ko se je vračalo po uspešno opravljeni tretji izročitvi pošiljke.
Omenjena trgovanja z orožjem bi bile le težko izvedljive brez Georga Busha in Richarda Allena. Tudi v tem primeru so bila uradna poročila medijev precej drugačna od
tistega, kar se je v resnici zgodilo.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:09:17

Saddam Hussein in "Puščavski vihar"
Irak je končal brezsmiselno vojno z Iranom, ki ni imela drugega namena, kot da je mednarodnim trgovcem z orožjem prinesla ogromne dobičke. Kajti v začetku
osemdesetih so ZDA Iračanom posredovale napačne podatke (kot sem že omenil), ki so kazali, da bodo v Iranu zmagali hitro in brez težav. Vendar pa je dolgotrajna vojna
močno prizadela iraško gospodarstvo (65 milijonov ameriških dolarjev dolga samo leta 1989). Ob Sovjetski zvezi je bila glavna dobaviteljica orožja Francija.
Prišel je čas - po Pikeovem pismu zadnje dejanje - da se začne tretja vojna. Potrebno je bilo krizno žarišče na bližnjem vzhodu. Po Svetem pismu, v razodetju, naj bi se se
zadnja bitka začela na bližnjem vzhodu. S tem so zavedli tiste vernike Svetega pisma, ki niso posebej natančno informirani o geopolitičnih okoliščinah. Ti naj bi verjeli, da
gre za božjo sodbo. A to ne drži. Gre za sodbo Iluminatov.
SADDAMU HUSSEINU so nastavili past, da bi Anglija in ZDA imeli izgovor za vojaško intervencijo - na videz zato, da zaščiti svetovne naftne zaloge. Leta 1989 je
delegacijo Alana Stoga (podjetje Kissinger Associates Ltd.), člane vodstva Bankers Trust, Mobil, Occidental Petroleum in drugih, Saddam Hussein povabil v Bagdad.
Projekt o katerem sta razpravljala - projekt Badush Dam, ki bi naslednjih v petih letih omogočil Iraku, da postane neodvisen od uvaža hrane - je Stog zavrnil. Delegacija je
vztrajala, da mora najprej poplačati državni dolg, za to pa bi moral vsaj delno privatizirati naftno industrijo. Saddam Hussein je to seveda zavrnil.
Konec leta 1989 je bilo izplačilo 2,3 milijarde ameriških dolarjev, ki jih je George Bush obljubil Iraku, zaustavljeno (s pomočjo banke Banca Nazionale del Lavoro - BNI). S
tem je bil ob začetku leta 1990 Irak odrezan od vseh posojil zahodnih bank. Zdaj je v igro vstopil šejk Al-Sabah, kuvajtski emir in prijatelj angleške kraljeve družine. Do
takrat je bil po ukazu Londona in Washingtona posrednik pri pretakanju denarja v Irak kar je omogočilo, da je osemletna vojna, ki je prinašala denar trgovcem z orožjem,
Izraelu pa politično prednost, lahko potekala. Kuvajtu so naročili, naj zniža ceno nafte, čeprav pogodbe OPEC tega niso dovoljevale. Nekatere države, članice OPEC so
poskušale odvrniti Kuvajt od tega početja, a brez uspeha.
Julija 1990 so se spori med Kuvajtom in Irakom zaostrili. Na srečanju Bilderbergerjev, med 6. in 9. junijem 1990, je bila sprejeta odločitev, ki jo je Saddamu Husseinu 27.
julija izročil April Glaspie, ameriški ambasador v Bagdadu:
»ZDA se ne bodo vmešavale v spor med Kuvajtom in Irakom« (Uradni zapisnik tega srečanja je bil objavljen po začetku Zalivske vojne)
To je za Saddama pomenilo zeleno luč. 2. avgusta 1990 so iraške čete napadle Kuvajt. Seveda je vladajočo kuvajtsko družino CIA prej posvarila, in ta je z dragulji, Rolls-
Royci in drugim predčasno zapustila državo.
V naslednjih šestih mesecih se je udejanjil dobro pripravljen načrt. 11. septembra je predsednik Bush razglasil svoj Novi svetovni red. Prišlo je do mnogih srečanj, da bi se
izognili vojni, za katero je bilo že veliko prej določeno, da se bo zgodila. In tako so čete ZDA 15. januarja 1991 začele z Zalivsko vojno.
James H. Webb, vrhovni komandant mornarice v času Reagana. je scenarij opisal takole:
»Cilj naše prisotnosti v Perzijskem zalivu je, da vzpostavitev 'Novega svetovnega reda' Bushove administracije (marioneta Iluminatov) in to mi ni prav nič všeč.«
William Cooper je datum ameriške invazije naznanil leto pred začetkom Zalivske vojne. Informacije je dobil iz tajnih listin, do katerih je imel dostop, ko je bil oficir pomorske
tajne službe. Datum je naznanil med enim od svojih predavanj, posnetih na video leto pred začetkom Zalivske vojne.
Kakšna prihodnost se obeta Bližnjemu vzhodu
Des Griffin piše, da bi lahko bila deklaracija, ki jo je sprejel izraelski parlament leta 1980, namreč, da Jeruzalem ni politično glavno mesto Izraela, izjemnega pomena. Je to
korak sionistov v smeri precej ambicioznejšega cilja?
Leta je veljalo prepričanje, da nameravajo sionisti v Jeruzalemu ustoličiti administrativno središče svetovne vlade. O tem cilju se je leta 1962 izjasnil izraelski ministrski
predsednik DAVID BEN-GURION. Vsak poskus ustanovitve svetovnega zavezništva z središčem v Jeruzalemu, bi gotovo pripeljal do tretje svetovne vojne, ki jo je
napovedal eden najvišjih Iluminatov Albert Pike v svojem pismu Mazziniju. Pike je dejal, da se bo tretja svetovna vojna začela na bližnjem vzhodu zaradi sovražnosti med
Arabci in Izraelci, to pa bo omogočilo nastanek svetovne diktature.
Odnos mednarodnih bankirjev do ustanovitve globalnega taborišča razberemo iz besed JAMESA WARBURGA, ki jih je spregovoril pred senatom. 17. februarja 1950:
»Imeli bomo svetovno vlado, pa če nam je to všeč ali ne. Vprašanje je le, ali bomo do te svetovne vlade prišli z osvajanjem ali z odobravanjem.«
William Cooper je napovedoval tretjo svetovno vojno za leto 1996 (na podlagi podatkov, ki jih je dobil v obveščevalni službi), ko naj bi pod atomsko bombo padlo eno
izmed večjih ameriških mest (New York, San Francisco ali Los Angeles). Za dogodek bi bili obtoženi bližnjevzhodni ekstremisti in bili tako krivi za začetek nove svetovne
vojne. Je bil padec WTC-ja pri tem le uvod?
Osebno mislim, da tretja svetovna vojna ne bo vojna z orožjem, vem pa, da so jo naši »prijatelji« načrtovali, in bodo poskušali vse, da do svoje svetovne diktature pridejo
čimprej. Vendar verjamem, da se bodo stvari odvile drugače.
Medtem, ko ljudje čakajo na »veliki pok«, so Iluminato tretjo svetovno vojno začeli že pred štiridesetimi leti. A vojna, ki jo bojujejo je tiha vojna, in takšne imajo že od nekdaj
najraje. To ni boj proti določeni državi, to je boj proti vsem ljudem na planetu. Iluminati so bili v zadnjih desetletjih nadvse uspešni pri tem, da so dobili dostop do vsakega
gospodinjstva prek televizije, radia, literature, hrane, in spremenili odnos ljudi do sebe in svojih teženj.

Ponovno združena Nemčija

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:09:37

Sovjetska zveza in komunizem sta opravila svojo nalogo strašila, zato ni bila ve č potrebna. Z ruskim sovražnikom so bile zahodne države prisiljene v zavezništva, ki so
postavila zakone ZN in NATO iznad državnih zakonov. Vse je teklo gladko. Napočil je trenutek, da se ZDA in SZ združila tudi uradno, čeprav pri proizvajanju kapitala in
orožja nista bili nikoli zares ločeni.
U.S. - S.U. (ZDA - SZ): opazite podobnost? Naključje? Morda je naključje tudi to, da tako SZ kot ZDA uporabljata pentagram ne le na vsakem kosu svojega orožja, tanku
in letalu, temveč tudi kot državni simbol (rdeča zvezda, pentagon); iluiminatsko vsevidno oko, ki krasi veliki pečat ZDA je prav tako v središču simbola marksističnega
režima.
Ponovno je nastopil trenutek, da na sceno zakoraka Velikega brat. Konec koncev so svetovno vojsko zasnovali prav ZN.
Padec naftnih cen leta 1986 je sovjetsko plansko ekonomijo zelo močno prizadelo. Od sedemdesetih let naprej je bil izvoz nafte za Kremlin pomemben vir deviz. Zaslužki
so začeli padati prav takrat, ko je Gorbačov s svojimi reformami obljubil več, kot je mogel izpolniti. Gospodarski kaos do katerega je prišlo, je bil eden od razlogov, zakaj se
je Moskva odrekla povezavam z vzhodno evropskimi satelitskimi državami. Mnogi Sovjeti so računali na ponovno združeno Nemčijo kot idealnega partnerja za izgradnjo
ruske ekonomije.
Novembra 1989 so Sovjeti potegnili preprogo izpod nog Vzhodne Nemčije. Pod pritiskom beguncev, ki so bežali preko Madžarske, in svobodnih gibanj na ulicah Vzhodne
Nemčije, je stara NDR razpadla v nekaj tednih. Medtem ko so na zunaj proslavljali dramatičen konec komunistične tiranije, so Iluminati resno dvomili o uspehu ljudske
revolucije v vzhodni Evropi. Prav tako jih je vznemirjala alternativa gospodarstvu ZDA, ki se je razvijala v Nemčiji. Zato so anglo-ameriške medije okužili z besedo četrti
rajh.
Politični strategi v Londonu in Washingtonu so uvideli dolgoročne učinke nemške unije in obnovljene, močne in končno neodvisne Nemčije vse preveč jasno. Prav tako so
se zavedali, da bi projekt Nemčija lahko bil uspešen - v nasprotju z voljo Iluminatov - kar bi povzdignilo in potegnilo za sabo tudi druge države.
Poleti 1990 je vlada Thatcherjeve - po londonskih virih - precej okrepila delovanje britanske tajne služne v Nemčiji in ustanovila novi tajni oddelek. Busheva administracija
je prav tako storila več korakov, ki naj bi povečali vpliv na nemško politiko. Neodvisni in pozitivni razvoj ni del načrta Iluminatov.
30. novembra 1989 so na Alfreda Herrhausna, predsednika Deutsche Bank in člana skupine Bilderberger, izvršili atentat (ne Rdeča brigada, RAF - Role Armee Fraktion!).
Herrhausen je bil pomemben Kohlov svetovalec. Nekaj dni prej je v intervjuju za Wall Strett Journal govoril o svojih načrtih za obnovo Vzhodne Nemčije. V enem desetletju
na bi postala najnaprednejša evropska industrijska država. Prav tako je govoril o programu pomoči za države tretjega sveta. Očitno je bil Herrhausen proti sistemu
»establišmenta«, kar je jasno izrazil na konferenci BILDERBERGERJEV leta 1988 in na srečanju Ameriške trgovske zbornice, prav tako leta 1988. Nedolgo zatem so
ustrelili tudi vodjo Treuhanda, Detleva Rowedderja. Poskus atentata na Wolfganga Schäubla ni uspel. Vsi napadi so bili povezani z obnovitvenimi težnjami v Vzhodni
Nemčiji.
Da je krivdo za umor Herrhausna moral prevzeti fantom Rdeče brigade, je spominja na slabo šalo. Herrhausen je bil ena najbolj izpostavljenih oseb v Nemčiji, zato so zanj
veljali posebni varnostne ukrepi. Varoval ga je varnostni oddelek Deutsche Bank, policija je bila odgovorna za nadzor področja, kjer je živel, in je za nadziranje predela,
kjer je živel, uporabljala posebej izurjene in opremljene premične enote plačancev (MEK). Kljub temu so atentatorji uspeli izkopati luknjo v ulici Bad Homburg, položiti žice
in zgladiti cesto, ne da bi to kdorkoli opazil. Vodja zveznih tožilcev, VON STAHL. je članom Bundestaga povedal, da so načrt pripravili teden dni vnaprej, ko so atentatorji
že namestili skoraj vse sestavne dele bombe.
Na dan napada so atentatorji namestili fotoelektrično zaporo, bombo pa namestili na kolo, mimo katerega je moralo peljati Herrhausnovo vozilo. Vse te priprave so opravili
na lokaciji, ki jo je nadzirala policija, le pol ure pred dogodkom, ne da bi kdorkoli opazil kaj nenavadnega.
Hišnik v bližini je opazil - približno pol ure pred napadom -nekaj mladih mož, ki so se vedli sumljivo. Še več, Herrhausnov avto je moral zapeljati prvi mimo fotoelektrične
zapreke, sicer bi razneslo drug avto.
Nekdanji predsednik Bundesverfassungsschutz (nemška tajna služba). DR. RICHARD MEIER je teden dni po napadu razkril nemškemu parlamentu, da so avto, ki
običajno vozi na čelu Herrhausnove povorke treh vozil, odpoklicali. (Je telefoniral kdo od RAF in dejal, da prvi avto ovira atentat?)
Druga posebnost, ki so se je domislili atentatorji in kaže na dokajšnje izkušnje pri ravnanju z vojaškim eksplozivom, je dejstvo, da je bila bomba izdelana kot votli naboj. To
je povzročilo, da je udarni val deloval v določeni smeri, udarna sila se ni enakomerno porazdelila po okolici. Izgradnja bombe, pa tudi poznavanje šibkih točk oboroženega
mercedesa z odpirajočimi se stranskimi okni, za katere je vedel le ozek krog varnostnih strokovnjakov, ki so poznali ustrezne testne rezultate: za vse to nikakor ne morejo
biti krivi teroristi RAF ali katerikoli drugi začetniki.
Varnostna služba na mestu napada ni mogla odkriti nikakršnih koristnih sledi, ki bi lahko kazale na določeno kriminalno skupino. Našli so le košček papirja s petokrako
zvezdo, sliko avtomatske puške Heckler & Kohl ter na njej odtisnjeno besedo RAF in Kommando Wo1fgang Beer, ki ne pove ničesar. Kot tudi pri vseh drugih napadih, ki
naj bi jih od aretacije tako imenovane druge generacije RAF, zbrane okoli Cristiana Klara, in zdaj že dobro znano izginotje dela teroristov v bivši NDR po letu 1984, ni
obstajal in ne obstaja en sam dokaz o dejanskem obstoju levičarske skupine, ki bi jo lahko legitimno poimenovali RAF.
Ni prstnih odtisov, ostankov sline na cigaretnih ogorkih, las ali kakršnakoli druga uporabna sled, ki bi vodila do kriminalcev, ki zdaj že devet let bombardirajo, streljajo in so
v zadnjem času celo zelo strokovno razstrelili zapor. Pismo, ki prevzema odgovornost za Herrhausnov primer, je bilo tako ničevo, da se je bivši notranji minister
SCHÄUBLE zgražal, da je vsebina pisma v nenavadnem nasprotju z resnostjo in tehnično popolnostjo atentata. Navkljub brezupnemu pomanjkanju dokazov ali vsaj
namigov in sledi o teroristični organizaciji RAF, se nemška varnostna služba še vedno oklepa teorije o tem, da je za zločine kriva RAF.
1. julija 1992 so avtorji nemške TV oddaje Brennpunkt (Žarišč e) z naslovom Konec legende o RAF predstavili rezultate svoje raziskave. Povedali so, da je tako imenovana
tretja generacija RAF, ki so jo uradno obdolžili za napade, le mit, ki ne obstaja. Avtorji Brennpunkta, Wolfgang Landgraeber, Ekkhard Sieker in Gerhard Winewski so svojo
tezo podrobno razdelali v knjigi o Fantomu RAFA (Knaur Verlag). Njihovi glavni argumenti so:

1. V nasprotju s prvo (Meinhof, Baader, Enslin) in drugo (Susanne Albrecht, Cristian Klar) generacijo RAF, tako imenovana tretja generacija za seboj na
mestu dejanja ne pusti »niti kančka sledi«.

2. Osebe, ki jih prištevajo v tretjo generacijo (Christian Seidler) so sredi osemdesetih let brez sledu izginile in o njih od takrat ni nikakršnega znaka o
kakršnihkoli aktivnostih.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:09:56


3. Strokovnjaki dvomijo oziramo celo izključujejo možnost, da bi celicam poveljevali teroristi v zaporih. Poveljniški nivo mora biti drugje.

4. Edine sledi, iz katerih so sklepali, da je za zločine odgovorna RAF, so bila pisma, ki prevzemajo odgovornost, in so po mnenju zvezne tajne službe
avtentična. Vendar uporabljene metode, ki so do take sodbe pripeljale niso popolnoma verodostojne.

5. Osrednja točka oddaje je bil intervju z glavno pričo primera Herrhausen, Siegfriedom Nonneom, ki je preklical svojo izjavo iz januarja 1992. Dejal je, da so
ga pripadniki plačancev zadolženih za hranitev ustave z grožnjami o aretaciji in usmrtitvi prisilili v lažno izjavo o tem, da je nudil zarotnikom zatočišče v
svojem stanovanju v Bad Homburgu, in pomagal pri pripravah za atentat na Alfreda Herrhausna.
TV ekipa je prišla do sklepa, da je tretja generacija RAF umetni fantom za zavajanje prebivalstva. Nadalje obstaja sum, da so politične sile Zvezne republike Nemčije ne le
dopuščale, temveč tudi odkrito podpirale izginotje večjega števila pripadnikov RAF v bivši NDR v poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih.
Verjetno niso le zavezniške tajne službe, temveč tudi nemške oblasti vedele, da so nekdanji člani RAF izginili v podzemlju nekdanje NDR. Vendar so javnost pustili v
prepričanju, da so ti ljudje, za katerimi so še vedno razpisane tiralice, odgovorni za napade v osemdesetih letih. Zadnji napad, za katerega je prevzela odgovornost tako
imenovana RAF, je bila detonacija zaporniškega poslopja v Weiterstadtu; vse je bilo kot običajno: le sporočilo z znakom RAF in imenom poveljnika, sicer pa nikakršne
sledi, brez vsakršne napake, brez prič.
Italijanski novinar Cipriani je intervjuiral bivšega polkovnika ameriških zračnih sil Fletcherja Proutyja, ki je dejal, da je vzrok za Herrhausnov atentan skrit v prvih enajstih
straneh govora, ki naj bi ga imel Herrhausen v ZDA, štiri dni po tistem, ko so ga umorili. Vseboval je Herrhausnovo vizijo novega ovrednotenja odnosa med vzhodno in
zahodno Evropo.
Polkovnik Prouty je še povedal, da so bili Alfred Herrhausen, John F. Kennedy, Aldo Moro, Enrico Mattei in Olof Palme vsi umorjeni iz istega razloga - ker niso sprejeli, da
bi svet upravljalo gospostvo z Jalte. V vsakem primeru je šlo za dejanje ozke elite, ki se ji je zdelo, da je njihova vizija o pax mundiale (svetovnem miru) ogrožena.
Strateško daljnoviden Alfred Herrhausen se je trudil, da bi državam v razvoju odložili plačilo dolga, še posebej v kriznem letu 1987. Toda v očeh njegovih sovražnikov so
bili njegovi predlogi popolnoma nesprejemljivi, ker se je zdaj poleg odloga zavzemal še za načrt gospodarskega razvoja za vzhodno Evropo. Herrhausen je govoril o
razvoju poljskih bank, ki naj bi sledil modelu »kreditne banke za obnovo«. S tem je Herrhausen nasprotoval - ne le v očeh polkovnika Proutyja - nenapisanim zakonom
londonskih in newyorških monetarnih sil in se zato ujel v teroristično mrežo svojih sovražnikov.
V trenutku propada komunističnega sistema na vzhodu, kanclerju Kohlu ni uspelo pokreniti globalne spremembe v smeri resničnega obnovitvenega načrta za vzhod. To bi
neizogibno vodilo do prekinitve odnosov s prevladujočimi finančnimi krogi doma in v tujini, in bi v temeljih vplivalo na tradicionalne strukture moči starih zmagovalnih sil. Po
Der Spieglu, je kancler Kohl po umoru Herrhausna izjavil, da je izgubil tesnega, strateško razmišljujočega svetovalca, in da zdaj večji del Nemčije preplavlja ozek, omejeni
Po tem tragičnem dogodku si Kohl javnosti ni upal razkrinkati pravih razlogov za zločin, in motivirati policijo ter preiskovalce, da bi prijeli resnične morilce iz ozadja, in bi se
razkrili njihovi motivi. Namesto tega so javnosti servirali nekakšno zgodbo o »tretji generaciji RAF«, in jo delno podkrepili z lažnim pričevanjem.
Nekaj let po atentatu Herrhausna je praznina, ki jo je pustil za sabo očitna. Podjetniki in vodilni ljudje v gospodarstvu in znanosti to priznavajo, in čeprav je bilo jasno, da je
za evropski razvoj potreben LAROUCHEOV razvojni načrt v »produktivnem trikotniku« Pariz-Berlin-Dunaj, z obsežnimi infrastrukturnimi ukrepi na področjih energije,
prometa in oskrbe z vodo, po uboju Herrhausna, ni nihče tvegal lastne glave za zagovarjanje programov, ki so v nasprotju s prevladujočo ideologijo monetarnih sil.
Umora Herrhausna in Rohwedderja sta dala tovrstnim političnim težnjam v Nemčiji zagon, ki pomeni gospodarski »bankrot«, po vzoru najslabše doktrine o svobodnem
trgu. Potem, ko so stavke po šestdesetih letih ponovno udarile Nemčijo, nekateri začenjajo dojemati obseg in uničujoče učinke politike gospodarskega propada.
Izbruhi nasilja, usmerjeni posebej proti tujcem, a tudi proti invalidom in brezdomcem, ki so leta 1992 povzročili smrt sedemnajstih ljudi, od katerih je bilo sedem tujcev, v
očeh tiska, ki je še malo pred tem svaril pred nevarnostjo četrtega rojha, to predstavlja potrditev njihove teze o razmahu neonacizma.
Zvezna vlada je poskušala to popačeno sliko popraviti z drugačnimi poročili. Od jeseni 1992 je več kot tri milijone Nemcev in tujcev šlo na ulice in s prižganimi svečami
demonstriralo za solidarnost pred ksenofobijo.
Kdo so krivci? Več kot 70 odstotkov obdolženih je starih manj kot dvajset let. Zrasli so na zahodu, v času po reformi Willyja Brandta, s starši, ki so tudi sami še vedno č utili
posledice naukov Frankfurter Schule, radia in televizije. Največ zločinov, upoštevajoč desne ekstremiste, je bilo storjenih v severni Ren-Vestfaliji, pokrajini z največ
prebivalstva (500), sledi Baden-Württemberg (250) in Brandenburg (229).
Popačena slika, ki so jo propagandno širili doma in po svetu kaže na geopolitične težnje (slabitev obnovitvenih teženj proti vzhodu) kot tudi čisto hinavstvo.
S pomočjo uradnih dokumentov in intervjuji z vodilnimi ameriškimi neonacisti ter člani KKK, je mogoče razbrati, da je bila Nemčija dolga leta, pravzaprav od sedemdesetih
let naprej, nadvse delovno prizorišče teh rasistov in skinhead-ov iz Amerike. Šokantno je, da aktivnosti NSDAP/AO (nemška neosocialistična delavska stranka/ zunanja in
planska organizacija) Američana GARYJA REXA LAUCKA in njegovih starih nemških prijateljev - MICHAEL KÜHNEN, ki je umrl zaradi aidsa, je bil tesen strankarski
sodelavec Laucka - lahko do današnjega dne segajo čez ocean, ne da bi jih pri tem ovirale ameriške oblasti, carinske ali mejne kontrole, kljub temu, da prihaja na dan
čedalje več pokazateljev, ki kažejo, da pri organiziranju nasilnih neonacističnih prizorov v Nemčiji in ZDA nekdo skrivoma pomaga.
Ta in njegov dopolnjujoči del, ANTIFA - Potential der Autonomen /Možnost avtonomije/), so orodja za strategijo vzpostavljanja napetosti proti nemškemu notranjemu in
zunanjemu miru. VVN (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Zveza obsojenih od nacističnega režima), ki jo neposredno financira Stasi in nekdanja NDR, sodeluje
z BdA (Bund der Antifaschisten - Zveza antifašistov) in se postavlja na čelo antifašističnega boja.
Kot lahko vidite, Iluminati v najboljšem Machiavellijevem slogu ponovno financirajo obe strani, in imajo s tem obe pod nadzorom. Na eni strani povezava vodi od Škotskega
reda prostozidarjev (Mossad, KKK, B'nai B'rith, Anti obrekovalna zveza (ADL), NSDAP(AO), do nemške neonacistične in skinhead scene, na drugi strani pa je Stasijeva
mreža pod kontrolo komunističnega režima, ki se razteza na Antifo in levo ekstremistično sceno.
GESINNUNGGEMEINSCHAFT DER NEUEN FRONT (GdnF - Interesna skupina nove fronte), ki jo je leta 1977 ustanovil Kühnen, je s svojimi 400 čudaškimi člani ena
najpomembnejših skupin posebnežev, ki je tesno povezana z NSDAO/AO. Velik del propagandnega materiala FAP (Freie Deutsche Arbeiterpartie Svobodna nemška
delavska stranka), ki so jo pred kratkim prepovedali, je izdelovala NSDAP/AO.
Zanimivih povezav je še več. Vodja angleške skin-rock skupine SCREWDRIVER, Ian Stuart, na primer, sodeluje z BRITANSKO NACIONALNO FRONTO. Do leta 1985 so

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:10:12

pripadali WHITE NOISE CLUB (beli hrup) britanske nacionalne fronte, kjer so se zbirali britanski rasistični skinhead bendi. Leta 1985 je Stuart ustanovil gibanje KRI IN
Č AST, prek katerega so širili idejo »bele moči« Ku Klux Klana. A te posebne skupine ne oblikujejo le skin-rock bendi. Satanistični bend KISS (Kralji v službi satana), ki
javno izpoveduje satanizem (dokler jim tega niso prepovedali, so pisali dvovrstične SS verze), je v neposredni povezavi z Anton LaVeyevo CERKVIJO SATANA, uradno
največjo satanistično cerkvijo na svetu. Cerkev satana je v preteklosti imela zelo tesne stike z angleškimi in ameriškimi satanističnimi skupinami. Podpirali so na primer
britansko skupino BLACK SABBATH s pevcem Ozzijem Osburneom, ROLLING STONESI imajo prav tako tesne stike s Cerkvijo satana.
Neonacist in satanist MICHAEL AQUINO je vodja satanske sekte SETHOV TEMPELJ, ki je nastala iz Cerkve satana. V šestdesetih in sedemdesetih letih je bil oficir za
psihološko vojskovanje v oboroženih silah ZDA, pa tudi avtor, filozof in zgodovinar Cerkve satana. Leta 1981 je bil podpolkovnik Aquino EVROPSKI SVETOVALEC v
ameriškem glavnem štabu. Isti Aquino je opravljal satanistične obrede na gradu Wewelsburg v Nemčiji, kjer je imel posebno sobo za črne maše tudi voditelj SS, Heinrich
Himmler.
Da bi lahko znotraj ameriške vojske opravljal svojo trenutno nalogo kot satanist in desničarski radikalist, je moral ustanoviti strožje nadzorovano skupino, ki je šla še dlje
kot Cerkev satana: SETHOV TEMPELJ (The Temple of Set).
Aquino, ki je tudi vpleten v seksualno in satanistično zlorabo otrok, neonacist Gary Rex Lauck in desničarski radikalist Anton Szandor La Vey, pa tudi Michael Kühnen, so
tesno povezani s trenutnim Veličastnim zmajem vitezov Ku Klux Klana, DENNISOM MAHONOM (vsi omenjeni so, mimogrede, tudi homoseksualci). Prek Aquina so vsi
tudi povezani z že omenjenim TAVISTOCKOVIM INŠTITUTOM za psihološko vojskovanje iz Sussexu, v Angliji.
MONTAGU NORMAN, direktor Angleške banke med letoma 1920 in 1944, ki je podpiral vzpon HJALMARJA SCHACHTA, in s tem Hitlerja, je bil - po lastnih izjavah - tudi
Hitlerjev najboljši prijatelj. Norman je bil tudi divji mistik, teozof in pogosto nagnjen k psihičnim napadom. Proti koncu vojne se je Norman umaknil iz Angleške banke in svoj
čas posvetil delu v »Svetovni zvezi proti mentalnim boleznim«. Za predsednika zveze je imenoval generala JOHNA RAWLINGSA REESA.
Normanova žena je bila fanatična rasistka in članica BRITANSKEGA ZDRAVSTVENEGA SVETA. General Rees, vodja oddelka za psihološko vojskovanje v britanski
vojski, je bil direktor TAVISTOCKOVEGA INŠITUTA v Angliji. Zahvaljujoč tovrstni podpori je nacistična mora o proučevanja rase in njihov pogled na svet lahko preživela
na zahodu. Mnogi srbski poveljniki, ki so ukazovali etnična čiščenja in množična posilstva v Bosni in Hercegovini so bili, med drugim, psihološko izurjeni v Tavistockovem
inštitutu.
Kaj pa Srbi?
Potek dogodkov okoli osvajalne kampanje, ki so jo leta 1991 začeli Srbi, ne bi bil mogoč brez podpore Moskve in Busheve administracije. Takratni ameriški namestnik
notranjega ministra, LAWRENCE EAGLEBURGER, ugleden partner svetovalne turne Kissinger Associates, je skupaj z drugim Kiss Ass ('kušni rit') partnerjem, LORDOM
CARRINGTONOM, poskrbel za to, da je Beograd imel proste roke pri etničnem čiščenju in genocidu. Istočasno je prišlo do vzpostavitve mehanizmov za obsežne ilegalne
denarne dotoke v Beograd, za financiranje kampanje, uvoz orožja, nafte in drugega blaga.
Zasebne beograjske banke so presenetile s 15% mesečnimi obrestnimi ponudbami za tujo valuto, in 200% za dinarske depozite, ob 2.000 odstotni letni inflacijski stopnji.
Upoštevajoč množično nezaposlenost in veliko število ljudi brez dohodka, je ta obrestna ponudba izgledala kot trik oblasti, ki naj bi ublažil naraščajoče nezadovoljstvo
prebivalstva zaradi gospodarskih težav, ki jih je prinesla vojna. Opazovalec je dejal: »Nekdo financira prikrit vojaški sistem.«
Nekateri vidiki teh dejanj so prišli na dan, ko je marca 1993 beograjski bankir Jezdimir Vasiljević, vodja banke JUGOSKANDIC, pobegnil v Izrael. Tisk je razkril, da je
banka imela skoraj 4 milijone računov z depoziti v višini skoraj 2 milijardi ameriških dolarjev. Od kje so prišle te vsote? Pred vojno je imela Jugoslavija cvetočo turistično
izmenjavo in industrijo orožja, ki je izdelovala predvsem lahko orožje za izvoz, a po odplačilu 14 milijard ameriških dolarjev tujega dolga ni ostalo več dosti denarja.
Turizem je od takrat propadel, proizvodnja orožja pa se uporablja za vojne namene.
Srbska vlada je imela dobičke tudi od ukradene robe iz zaseženih območij, a to je prav tako malo v primerjavi z dejanskimi potrebami. Ruska nafta in orožje se dobavlja
samo za gotovino. Zahodna nafta iz rafinerije MOBILA v Thessaloniki, v Grčiji, je prišla v državo po črnoborzijanskih cenah, ki so dosegle tudi do 400% višjo ceno od tržne.
S svojo vlogo v trgovini z mamili preko Balkana, ima Beograd dostop do offshore sistema pranja denarja, in tu je treba iskati vir prihodka. Naraščajoče aktivnosti SRBSKE
MAFIJE v zahodni Evropi pod taktirko Beograda, so gotovo predstavljale drugi vir. V Beogradu so imeli šolo za vlomilce, ki je očitno pod zaščito tajnih služb; njeni
»diplomiranci«, ki so nameščeni po vsej Evropi, izročajo ukradeno robo dobro organizirani mreži prejemnikov. A kljub temu si je težko predstavljati, da bi ta vir denarja
zadostoval za poravnavo srbskega vojnega računa, tudi če upoštevamo naraščajoči vpliv srbske mafije na zahodno evropskem trgu z mamili.
Neobveščeni komentatorji so dejavnosti JUGOSKANDICA in njegovega najpomembnejšega tekmeca, banke DAFIMENT, nenehno primerjali z običajnimi investorskimi
sleparijami, ki za to, da bi iz žepov ljudi izvabili denar, obljubljajo redna visoka obrestna plačila za nepremičninske in druge investicije.
A resničnost je drugačna. Ni majhna Srbija tista, ki dobiva sredstva od pomembnežev na vročem mednarodnem denarnem trgu. Iste sile, ki so prižgale zeleno luč za
vojno, so prav tako poskrbele za financiranje. Srbija ni organizirala pretoka sredstev, temveč njeni dobrotniki. Obstaja sistem za uporabo lokalnih beograjskih bank ali pa
offshore kanalov - za ustrezno plačilo - za redno mesečno pranje dela denarnega pritoka od mednarodne trgovine z mamili. Dobički Beograda sploh niso bili majhni.
Običajne obresti za pranje denarja so med 3 in 7%, a zaradi velikanskih vsot v svetovni trgovini z mamili, si lahko prekupčevalci brez škode privoščijo do 30%.
Israel Kelman iz Tel Aviva je imel 25% delnic v banki DAFIMENT. Define Milovanović. Dejstvo, da je Vasiljević iz JUGOSKANDICA zbežal v Izrael kaže na njegovo ključno
vlogo v tehniki financiranja vojne, inspirirani z anglo-ameriškimi interesi.
Na podoben način so se ameriške banke izognile bankrotu z množičnim dotokom denarja od mamil v latinsko ameriški dolžniški krizi leta 1982. To ima le malo skupnega
s svobodno trgovino. Po virih nemške policije so med preiskavo srbskih mafiozov v Nemčiji spoznali, da Beograd ni ponudil nobene mednarodne policijske pomoči, in je
zaradi tega najverjetneje tam lažje prati denar kot v Švici. Ciper, dobro razvito bančno središče za tujce, je najpomembnejša operativna baza za beograjske bankirje.
Očitno uspešno financiranje vojne, ki je posledica finančnih interesov izza EAGLEBURGERJA in CARRINGTONA (Odbor tristotih) ni posledica pretirane tajnosti, temveč
neaktvnosti zahoda. Po osemnajstmesečnem opazovanju beograjskih bank so vsi, vključno z diplomati, dojeli, da je nekaj narobe. Bilo je znano, da so banke zastopane
na Cipru. Nič niso storili, čeprav so sankcije ZN vključevale tudi finančne transakcije v Srbijo, z izjemo sredstev za zdravstvene in humanitarne namene. Šele aprila 1993 je
sankcijski odbor ZN priznal, da se s ciprsko administracijo o srbskih bančnih zvezah ni nihče posvetoval. Bilo je »premalo konkretnih informacij«.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:10:31

Bankir Vasiljević je v tujini preživel petnajst do dvajset let, v glavnem v Avstraliji, in je bil dobro znan po dogovorih na »vojnih področjih daljnega vzhoda«, kot je zapisal
britanski Observer.
Mednarodne organizacije
Iluminati prek mednarodnih bankirjev, skupaj z omenjenimi elitnimi družbami in imperiji, ki so jih le-te zgradile, držijo svet v svojih rokah. So v procesu širjenja lastništva na
planetu. Njihovo glavno sredstvo kontrole so državni dolgovi. Potem so tu še mednarodne sile policije, ki držijo na vrvici neodvisne države, kot sta npr. Libija in Iran - čete
ZN. Ker je Libija neodvisna od mednarodne kontrole, ostaja izziv za Nov svetovni red. Muammar al-Gaddafi je v medijih predstavljen kot terorist, s čimer se opravičuje
agresija proti Libiji. Ponovno pranje možganov.
GEORGE BUSH starejši je bil eden najboljših sodelavcev, ki so ga Iluminati kdajkoli imeli, in zaradi njegovih močnih vezi z nelegalno trgovino z mamili bo moral sodelovati
do zadnjega diha. (protokol 8). Bush je bil neknji šef CIA in CFR, je član Lobanj in kosti, Trilateralne komisije in Odbora tristotih.
Njegov nasprotnik na predsedniških volitvah leta 1992, BILL CLINTON, je član CFR, Bilderbergerjev in doživljenjski član prostozidarskega reda De Molaya. Od zgodnjih
osemdesetih je Clinton prav tako član Trilateralne komisije. Njegovi najbližji sodelavci z najboljšimi možnostmi za vodilne položaje so prav tako izšli Trilateralne komisije:
njegov najpomembnejši svetovalec za gospodarstvo Felix Rohatyn iz newyorške bančne hiše Lazard Brothers, Paul Volcker, pod Carterjem na čelu sveta Banke zveznih
rezerv, Robert Hormats iz newyorške banke Goldman Sachs, svetovalka za trgovino Paula Stern in svetovalec za zunanjo politiko, Warren Christopher. V najožji krog so
prav tako vključene vodilne osebnosti CFR in Brooking Institute. Bankirji Peter Peterson, Robert Rubin in Roger Altman so bili najpomembnejši med njimi.
To pomeni, da sta bila oba nasprotnika sodelavca Iluminatov in prebivalci ZDA so izbirali med njima. To nas močno spominja na volitve Socialistič ne unije v vzhodni
Nemčiji.
Enako je bilo v Nemčiji. Willy Brandt je bil član Odbora tristotih in Bilderbergerjev. Helmut Schmidt in Helmut Kohl sta oba bila člana Bilderbergerjev. Björn Engholm je prav
tako povezan z Bilderbergerji in DGAP, in če ne bi bil odstopil, bi bil Kohlov nasprotnik v volitvah za kanclerja.
Ruski sunek je bil prav tako uspešen. Boris Jelcin je nasledil Gorbačova. Tako imenovano razdruževanje Sovjetske zveze je pravzaprav samo zamenjava imena. Vojaški
aparat je ne le ostal isti, temveč mogočnejši kot kdajkoli prej. Eno od zadnjih Bushevih dejanj je bila 12 milijonska finančna »injekcija« za povečanje vojaške mašinerije.
Kljub velikanskim vsotam denarja, ki jih je namenjal tudi Clinton, so ljudje še vedno stradali. Kaj vse bi se dalo s temi sredstvi izboljšati. A vse gre za izdelavo orožja in
delo tajnih služb. Po Vertrauliche Mitteilungen (zaupnem poročilu) z 12. oktobra 1993, je izvoz ruskega orožja upadel le za 1.8 milijarde dolarjev. To je le približno 6% manj
od 26 milijardnega, rekordnega izvoza leta 1986.
Edvard Ševarnadze, nekdanji general-major KGB, vpleten v mučenja in politične spletke, je nenadoma postal tesen prijatelj z zunanjim ministrom ZDA, Georgeom
Bakerom; množični mediji. New York Times so ga celo predlagali za generalnega sekretarja ZN.
MMS čedalje bolj postaja gonilna sila v lokalnih gospodarstvih bivših sovjetskih republik. Pod njenim vplivom se je cena litra bencina aprila 1992 povišala iz 1 rublja na 8
rubljev. Kongres ruskih predstavnikov je na robu protesta zoper IMF, kajti Rusija je že tako ali tako v nadvse žalostnem stanju.
Kot je bilo že prej omenjeno, je vojna v Jugoslaviji prav tako bila del scenarija Iluminatov. »Drugi bližnji vzhod« na južnem robu Evrope je zaželen zato, da preprečuje
morebitni evrazijski preustroj. Č e bi se Nemčija poskušala znebiti vpliva Iluminatov, bi jo lahko zlahka spametovali z napadom Srbov. V velikosrbski propagandi je bila
Nemčija že imenovana za sovražnika številka ena.
Da bi trditev bila kredibilnejša, naj citiram Vertrauliche Mitteilungen, z dne 20. julija 1993:
»V bivši olimpijski vasi na Palah, v bližini Sarajeva, je bil enigmatični britanski osebnosti dodeljen eden najlepših apartmajev, v neposredni bližini srbskega voditelja
KARADŽIČ A. Govorimo o sir ALFREDU SHERMANU.
V Veliki Britaniji je Sherman poznan kot 'izumitelj Margaret Thatcher'. Ko so bili konservativci po odhodu Edwarda Heatha v krizi, je bil Sherman tisti, ki je predlagal
pozneje zelo uspešno ministrsko predsednico za partijsko voditeljico. Skupaj z Margaret Thatcher je ustanovil 'Center za politična proučevanja'. Gospa Thatcher je
Shermanu dodelila naziv viteza - pravijo, da iz hvaležnosti.
Uradno se Sherman pojavlja na Palah kot Karadžičev svetovalec za odnose z javnostjo. Dejansko se vodja Srbov za vsako politično potezo posvetuje s Shermanom.
Lokalni opazovalci pravijo, da ne mine dan, ko se Karadžič in Sherman ne bi sestala.
BILDERBERGERJI so ena najmogočnejših mednarodnih organizacij, ki deluje za nastanek svetovne vlade: držijo se tako stroge tajnosti, da nekateri člani Bundestaga še
vedno menijo, da ne obstajajo - ne glede na to, ali gre pri tem za trdoglavo nevednost ali pa vendarle za namerno prikrivanje.
Maja 1973, na srečanju v Saltsjöbadnu, na Švedskem (zemljišče je v lasti švedske bankirske družine Wallenberg), je 84 udeležencev govorilo o obnovitvi pojemajoče
premoči anglo-ameriških finančnih interesov in o povrnitvi kontrole svetovnih finanč nih transakcij. V ta namen so se zatekli k dobro preizkušenemu naftnemu orožju in se
odločili, da bodo zvišali ceno za 400% in na ta način ameriško valuto podprli z bencinskimi dolarji, kar se je tudi zgodilo. (Spotlight)
Morda bi bilo zanimivo pripomniti, da je bil organizator Saltsjöbadenskega srečanja ROBERT D. MURPHY. Ima zanimivo preteklost: Robert D. Murphy se je kot generalni
konzul ZDA leta 1922 prvič sestal s Hitlerjem, in v Washington o srečanju in Hitlerjevih sposobnostih poslal zelo naklonjeno poročilo. Isti Murphy je leta 1944 delal kot
politični svetovalec vlade ZDA v Nemčiji in leta 1945 kot politični svetovalec vojaške vlade ZDA v Nemčiji.
Leta 1988 je bilo srečanje v Telfzu blizu Innsbrucka, v Avstriji, prisoten je bil tudi nemški kancler Kohl.
Med 6. in 9. junijem 1990 so se Bilderbergerji sestali v Baden-Badnu, v Nemčiji. Ena od tem je bil Marshallov načrt, ki je predlagal 100 milijard dolarjev pomoči nekdanjim
državam SZ, v povračilo pa je zahteval, da te države sprejmejo načela svobodne trgovine. Tu so tudi sklenili, da Saddam napade Kuvajt.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:10:50

Zadnje srečanje, za katerega vem, je bilo 20. maja 1992, v hotelu Ermitage, v Evianu, v Franciji. Glavna tema tega srečanja je bila »Dnevni red 2000«, načrtovanje
svetovne vlade za leto 2000.
WILLY BRANDT, preminuli nekdanji židovski kancler, član Bilderbergerjev in Odbora tristotih, je napisal knjigo z naslovom North-South, a Program for Survival (Sever-jug,
program za preživetje), kjer opisuje svetovno vlado ZN (do leta 2000). Prav tako je zanimivo pripomniti, da ima zastava ZN iste barve kot zastava Izraela. Ne pozabite,
Iluminati se izražajo preko simbolov!
ANTI-DEFAMATION LEAGUE (ADL, Zveza proti klevetanju). ki jo je ustanovila B'nai B'rith. je neakreditirana tuja agencija za Izrael, ki je v zadnjih letih proti raziskovalcem
naperila mnoge obtožbe, še posebej proti Spotlightu. Sodeluje s Škotskim redom prostozidarjev, kar bi lahko pojasnilo, zakaj so tako vztrajni zagovorniki spomenika
Alberta Pikea, in tako ostri nasprotniki ekonomskega znanstvenika in večkratnega predsedniškega kandidata LYNDONA LAROUCHEA. Od 29. januarja 1989, je bil
LaRouche politični zapornik v Minnesoti, potem ko je bil obsojen na 15 let zapora v sodnem škandalu, ki ga je uprizoril ameriški establišment. A je bil leta 1994 vendarle
osvobojen.
V očeh Iluminatov je LaRouche postal zelo neprijeten nasprotnik, ker je odkril in razkril spletke med establišmentom, Ku Klux Klanom, ADL, B'nai B'rith, Škotskim redom,
CFR, Trilateralno komisijo itd. Zaradi množične propagande ADL proti LaRoucheu, ga večina pozna kot desničarskega ekstremista, čeprav je glavni zagovornik za
odstranitev spomenika Alberta Pikea v Washingtonu.
Gary Allen piše:
»Glavni razlog za zgodovinsko prikrivanje vloge mednarodnih bankirjev v politični zgodovini je ta, da so bili Rothschildi Židi. Antisemiti so s tem, da so skušali celotno
zaroto prikazati kot židovsko, le dotočili vodo na mlin zarotnikov. Nič ne bi moglo biti dlje od resnice kot to. Tradicionalne anglo-saksonske bančne institucije J. P. Morgana
in Rockefellerja so v zaroti odigrale ključno vlogo. A s tem ne gre zanikati pomembnosti Rothschildov in njihovih spremljevalcev. Vendar je nerazumno in nemoralno za
zločine Rothschildov dolžiti vse Žide, kot bi bilo za zloč ine Rockefellerjev nesmiselno obdolžiti vse kristjane.
Židovski pripadniki zarote so uporabljali organizacijo po imenu Anti-Defamation League (zveza proti klevetanju) kot orodje, s katerim so skušali preprič ati vsakogar, da je
kakršnakoli omemba Rothschildov in njihovih zaveznikov napad na vse Žide. S tem so popač ili skoraj celotno pošteno znanje o mednarodnih bankirjih ter na univerzah iz
predmeta napravili tabu temo.
Vsakega posameznika ali knjigo, ki to temo raziskuje, takoj napade na stotine ADL skupnosti po vsej deželi. ADL ni nikoli dovolila, da bi se resnica ali logika vmešali v
njene visoko profesionalno usposobljene obrekljive službe. Pravzaprav nima nihče pravice, da bi bil bolj jezen na Rothschildovo kliko kot njihovi židovski vrstniki. Warburgi,
del Rothschildovega imperija, so pomagali financirati Hitlerja ...« (None Dare Call It Conspiracy).
Japonski ne
Oglejmo si še JAPONSKO. Za mnoge strokovnjake Japonska predstavlja deželo, ki je najbolje pripravljena na globalne spremembe prihodnjega stoletja, ki jih prinaša
tehnologija. Dejstvo, da imajo japonski menedžerji predstavnike v TRILATERAENI KOMISIJI ne pomeni, da je Japonska popolnoma 'okužena'. Japonska elita je zelo
močno prepletena s skrivnimi ložami in anglo-ameriški multinacionalisti so do sedaj imeli le zelo omejen vpliv na japonsko gospodarstvo. To je zelo jasno izraženo v knjigi
Japonska, ki lahko reče NE, AKIO MORITA, šefa SONY-ja in vodilnega japonskega politika SHINTARO ISHIHARA. Knjiga, ki je namenjena le Japoncem, je precej
eksplozivna. Ameriko označuje kot neljubega prijatelja, kot rasistično deželo, ter namiguje na to, da Japonska načrtuje povračilne ukrepe za kapitalucijske pogoje, ki so ji
bili naloženi po vojni
Avtorja opisujeta ZDA iz japonskega zornega kota kot majavega, trohnečega, umirajočega orjaka, smrtno ranjenega pod svojo bleščečo zvezdno zastavo, ki služi za
mrtvaški prt. Po njunem mnenju je Japonska de facto prisilila ameriški gospodarski sistem v kapitulacijo. Ishihara in Morito v svoji knjigi odkrito izjavljata tisto, kar so si
japonski poslovneži doslej upali izreči le v zasebnih krogih in potihoma:
»Med drugo svetovno vojno so ameriške zračne sile bombardirale civilne cilje v Nemčiji, atomski bombi pa sta bili za test odvrženi le na Japonsko, čeprav je bila ta
pripravljena kapitulirati. To je bilo strahotno dejanje rasizma.«
To podkrepijo izjave nekaterih vodilnih japonskih osebnosti, ki pravijo, da imajo za cilj uničenje ameriškega gospodarstva, kot povračilo za Hirošimo in Nagasaki.
»Japonska je v vojni z ZDA. Ameriko bomo osvojili gospodarsko v povračilo za sramoto na Pacifiku, ki so jo povzročile ZDA.« (C.O.D.E. št. 2. februar 1990).
Po članku v Wall Street Journal, septembra 1991 je približno ena tretjina od 100 največjih svetovnih bank ter štiri od petih zavarovalnih podjetij, Japonskih. Precejšen del
novozelandskih nepremičnin, večina hotelov in velikih podjetij na avstralski vzhodni obali in velik del kanadskega gozda pripada Japoncem. Do kolikšne mere so Japonci
dejansko pod kontrolo Iluminatov bo pokazala prihodnost.
Še ena organizacija, katere zunanja podoba je v nasprotju z dejanskim dogajanjem v njej, je USAID (pomoč ZDA). Po Antonu Chaitkinu in Jessici Primack v A Strategy of
Tension (Strategija napetosti), USAID ne služi le kot tradicionalna krinka za vohunske operacije CIA, temveč je v veliki meri tudi odgovorna za anglo-ameriške posege v
vseh delih sveta. Obstaja na primer program USAID, ki ima 300 milijonov dolarjev proračunskih sredstev za nadzor rojstev v državah tretjega sveta, njegovo glavno
poslanstvo je sterilizacija nebelega prebivalstva.
Še ena osebnost mednarodnega kalibra je nekdanji francoski predsednik FRANCOIS MITTERAND, ki je bil Veliki mojster prostozidarjev Veličastne lože Orienta. To je
največja loža v Franciji. Prav tako je bil član Odbora tristotih.
V zvezi s prostozidarji in tudi s krščansko cerkvijo bi dejal, da elita izkorišča kakšnih 90 % pripadnikov teh organizacij, ki niti ne posumijo, kaj se dogaja v zgornjih slojih.
Podobno velja za Lions Club, Rotary Club (Rotary International je leta 1905 po naročilu chicagške lože B'nai B'rith ustanovil prostozidar z visoko stopnjo Paul Harris,
Lions International je leta 1917 ustanovil B'nai B'rith v Chicagu. Glejte C.O.D.E. 1/88).
V nižjih stopnjah hierarhije se te organizacije ukvarjajo s socialnim delom in predstavljajo resnično dobre programe. Običajni prostozidarji ali cerkveni kristjani so navadni
ljudje, ki s svojo prisotnostjo poskušajo dati vsakdanjemu življenju pozitivni pečat. Vsaj večina se jih močno trudi dajati tak vtis (kar je očitno v severni Irski, kjer kristjani
pobijajo drug drugega).
»Po njihovih dejanjih jih boste prepoznali.«
Velja pravilo, da višje ko se povzpnemo v piramidi (hierarhiji), tja, kjer sr nahajajo resnične skrivnosti, bolj so te v nasprotju je z nižjimi nivoji.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:11:07

Jacob Schiff je bil visoki član B'nai B'rith in tajni direktor boljševiške revolucije.
Franklin D. Roosevelt, Veliki mojster prostozidarjev, je bil med svojim predsednikovanjem pobudnik številnih programov, a je bil tudi človek, ki je ZDA pahnil v drugo
svetovno vojno, in pomagal pri pripravi načrta za napad na Pearl Harbour. Prav tako je sodeloval v »treh velikih srečanjih« s Churchillom in Stalinom pri prodaji vzhodne
Evrope komunistom.
Kot vidite, je prikrivanje zelo učinkovito in pogosto uporabljeno sredstvo.
George Soros in L. Ron Hubbard
Zdaj Madžar z ameriškim potnim listom je super zvezda med velikimi špekulanti. Ko je bil objavljen zadnji »Forbesov« seznam o najbolje plačanih menedžerjih in
finančnikih, je bil George Soros z veliko prednostjo prvi. Leta 1992 je zaslužil 550 milijonov dolarjev, dvajsetkrat več kot šef Disneya. Ko gre Soros na lov, se mednarodni
denarni trgi začno tresti, banke zveznih rezerv pa začne skrbeti. Septembra 1993 mu je uspelo z Angleško banko. Bil je prepričan, da bo banka morala funt, ki je bil pod
pritiskom, umakniti iz evropskega menjalniškega trga in ga devalvirati. Tvegal je z naložbo desetih milijard ameriških dolarjev - in uspel. Zaslužil je milijardo dolarjev, ki jih
zdaj odplačujejo britanski davkoplačevalci.
Kdo je bil George Soros?
Sam se rad pohvali, da je človek, ki hoče imeti vpliv na pomembne svetovne denarne trge. To je za investitorja, ki naj bi možnosti, ki jih tekmeci še ne poznajo, izkoristil
neopazno, precej nenavadno. Marca 1993 je predvidel porast cene zlata. Predpostavljajo - ker je to povzročilo nakupovalno mrzlico - da je to povzročilo 20 odstotkov
povišanje do takrat najvišje cene zlata po koncu zalivske vojne. V začetku junija 1993 je poslal odprto pismo uredniku poslovnega dela London Timesa, Anatolu
Kaletskyjemu, v katerem je naznanil, da namerava prisiliti denarne trge v prodajo velikih količin nemških vladnih obveznic v korist francoskih delnic. To je pomenil napad
na Bundesbank (Zvezno banko)!
Mnogi mediji po vsem svetu Sorosa poveličujejo kot nekakšnega »Robina Hooda računalniške dobe«, ker s svojimi špekulacijami v velikem slogu jemlje bogatim državam,
in prek Sorosovih skladov daje vzhodni Evropi in Rusiji, ter tako pomaga »demokraciji« v teh »revnih« državah, ki so se izčrpale v času komunizma.
Kdo je potem Soros? Uradna verzija trdi, da je bil rojen leta 1930 v židovski družini, in so ga nacisti kot najstnika pregnali iz Budimpešte. Vpisal se je na »Londonsko
ekonomsko šolo« in sredi petdesetih let prejšnjega stoletja odšel v ZDA. Tam ga je magično pritegnil Wall Street, a njegova kariera je bila do leta 1969 dokaj
nespektakularna. Potem je s partnerjem prevzel investicijski sklad. Prodajal je futures (terminski posli), upajoč, da bo njihova cena do izteka datuma padla, ter jih bo lahko
dobil po nižji ceni kot je bila njegova prodajna cena.
Iz tega sklada se je razvila Quantum group, družina investicijskih skladov, ki posluje z Nizozemske zahodne Indije. Quantum je eden najimpresivnejših »investicijskih
strojev« na svetu. V osmih letih od zadnjih štiriindvajsetih, je »uradno« ustvaril dobiček prek 50 odstotkov, v dveh letih celo prek 100 odstotkov. Medtem je Soros posel
prepustil skupini menedžerjev, sam pa se je omejil na načrtovanje »velikih kampanj«. Svoja načela je zapisal v knjigi Alkemija financ, kjer pravi: »Finančni špekulanti
razmišljajo bolje kot realna ekonomska dejstva«.
Vendar je vse to le njegova zunanja podoba za medije - za te pa vemo, kdo je njihov lastnik. Kdo je torej v resnici?
William Engdahl ve o njem povedati tole:
»Soros na svetovnih finančnih trgih špekulira prek svoje skrivne off-shore družbe »Quantum Fund NV«, zasebnega investicijskega sklada, ki za različne »stranke« posluje
z štirimi do sedmimi milijardami dolarjev. Quantumov sklad je registriran v davčnem paradižu Nizozemskih Antilov, na Karibih. Da bi se izognil nadzoru finančnih dejavnosti
administracije ZDA, v upravnem odboru Quantuma ne sedi niti eden državljan ZDA. Njegovi direktorji so nenavadna mešanica švicarskih in italijanskih finanč nikov ...
Ugotovili so, da je Soros operativni mož anglo-francoske bančne skupine Rothschildov. Razumljivo je, da niti sam niti Rothschildi ne želijo, da bi to pomembno dejstvo, kot
tudi njegove tesni stiki s prijatelji v londonskem Cityju, v britanskem zunanjem ministrstvu, Izraelu in mogočnimi prijatelji med ameriško elito, postalo javno znano.«
Rotschildova naveza
Med člani upravnega odbora Quantumovega sklada je neki Richard Katz, ki je tudi direktor Rothschild Italia S.p.A iz Milana, prav tako pa sedi v upravnem odboru
komercialne banke N. M. Rothschild & Sons iz Londona. Drugi član upravnega odbora je Nils O. Taube. Je partner v londonski investicijski skupini St. James Place
Capital, v kateri je lord Rothschild eden glavnih partnerjev. Pogosto je Sorosov partner pri njegovih številnih špekulacijah sir James Goldsmith, sorodnik Rothschildove
dinastije. V upravnem odboru Quantuma prav tako najdemo direktorje nekaterih najbolj »diskretnih« švicarskih bank (ki pomagajo sindikatu organiziranega kriminala -
orožje in mamila - pri pranju njihovega denarja). Potem je tu še Edgar D. De Piccioto, direktor ženevske banke CBI-TDB Union Bancaire Privée, glavni igralec na trgu zlata
in investicij, Isidoro Albertini, direktor milanske borzne hiše Albertini & Co., Beat Notz iz zasebne banke Banque Worms iz Ženeve, Alberto Foglia, direktor Banca del
Ceresio iz Lugana.
V političnih škandalih s podkupninami v Italiji je bilo ugotovljeno, da imajo številni italijanski politiki svoj denar shranjen v Banca del Ceresio. Očitno je imel Soros več kot le
insiderske informacije o šibkih točkah italijanske politike, ko je septembra 1994 napadel liro.
William Engdahl pojasnjuje: »Sorosova povezava z najbolj skrivnimi mednarodnimi finančnimi krogi Rothschildov ni le običajna ali naključna bančna povezanost. Izjemen
uspeh, ki ga dosega Soros na zelo tveganih finančnih trgih se ne da preprosto pojasniti s »kockarsko srečo«. Soros ima dostop do »notranjih virov« najpomembnejših
vladnih in zasebnih svetovnih informacijskih kanalov.«
Vse od druge svetovne vojne naprej se je Rothschildova družina trudila, da bi o sebi ustvarila podobo nepomembnosti. A izza nje stoji ena najmogočnejših in skritih

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:11:24

finančnih skupin na svetu. Rothschildi potrošijo veliko denarja za ustvarjanje podobe o bogati aristokratski družini, ki živi mirno življenje ob oboževanju francoskih vin in
sodelovanju v dobrodelnih organizacijah.
Za strokovnjake v Cityju je družba N. M. Rothschild & Sons najvplivnejša v frakciji elite Britanske tajne službe, ki je tesno povezana z neoliberalnim krilom Thatcherjeve
konzervativne stranke. V osemdesetih letih je N. M. Rothschild & Sons s privatizacijo britanskih državnih industrij, ki so jo opravili za go. Thatcher, zaslužila milijarde
ameriških dolarjev. Rothschildova banka je prav tako v središču svetovne trgovine z zlatom: v tej banki pet najvplivnejših bank v trgovini z zlatom dvakrat dnevno določi
ceno zlata.
N. M. Rothschild & Sons je vpletena tudi v nekatere zelo umazane operacije tajne službe v zvezi z »mamila proti orožju«. Zaradi dobrih odnosov z osebami na najvišjih
položaji v Britanski tajni službi, je Rothschildom uspelo, da njihova udeležba v eni najzloglasnejših ilegalnih mrež tajne službe. BCCI (Bank of Credit and Commerce
International, Mednarodna kreditna in trgovinska banka), ni bila razkrita. V resnici je Rothschildova banka pripadala notranjemu krogu teh mednarodnih bank za pranje
denarja CIA in MI6, ki so v sedemdesetih in osemdesetih letih financirali projekte CIA kot npr. »udar« v Nikaragvi.
William Engdahl: What is behind the currency wars of George Soros? (Kdo podpira denarne vojne Georga Sorosa?), EIRNA-Studie Derivatives - The Financial Hydrogen
Bomb of the 90s (EIRNA-raziskava: Izpeljave - finančne vodikove bombe devetdesetih let).
Vplivni predsednik bančne komisijev ameriškem kongresu, Henry Gonzales, je grajal Bushevo in Reaganovo administracijo zaradi zavračanja sodnega preganjanja BCCI.
Poleg tega je pravosodno ministrstvo neprestano odklanjalo sodelovanje pri kongresnih preiskavah škandala o BCCI in z njim tesno povezanega škandala banke BNL
(Banca Nazionale del Lavoro). Ta je s posojili, ki jih je Bush odobril iraški vladi malo pred zalivsko vojno, zaslužila milijarde dolarjev. Gonzales je povedal, da je Busheva
administracija nadzirala pravosodno ministrstvo, ki je, po njegovih besedah »najbolj pokvarjeno, najbolj neverjetno pokvarjeno pravosodno ministrstvo, ki sem ga kdaj koli
doživel v svojih 32 letih v kongresu«.
Potem ko so BCCI v medijih odkrito obdolžili kršitve številnih zakonov, je newyorški tožilec Henry Morgenthau naznanil uradno tožbo proti BCCI. Morgenthau: to je
»največja bančna prevara v finančnem svetu. BCCI je devetnajst let svojega obstoja delala kot pokvarjena zločinska organizacija.«
Eden od direktorjev BCCI, savdsko-arabski šejk Kamal Adham, je bil vodja savdsko-arabske tajne službe v času, ko je bil Bush direktor CIA
Do sedaj ni še noben zahodni časopis razkril dejstva, da je Rothschildova skupina v navezi z Georgeom Sorosom bila središče velikanske ilegalne mreže BCCI. Ključna
oseba teh aktivnosti je bil dr. Alfred Harlmann, upravni direktor švicarske izpostave BCCI (Banque de Commerce el de Placement SA), šef banke Zurich Rothschild Bank
AG in član upravnega odbora N. M. Rothschild & Sons v Londonu. Prav tako je bil tudi član upravnega odbora švicarske izpostave italijanske BNL in podpredsednik N. Y.
Inier Maritime Bank v Ženevi. Prijatelj, nekdanji uslužbenec tajne službe, ki je delal na primeru »Soros«, je odkril, da je septembra 1993 Soros nakopič il -skupaj z mogoč no
skupino »tihih partnerjev« bogastvo v višini 10 milijard ameriških dolarjev, ki naj bi mu služilo kot vzvod za vznemirjanje evropskih valut.
Med partnerji naj bi bila malo znani trgovec s kovinami in orožjem Marc Rich in izraelski trgovec z orožjem Shaul Eisenberg. Eisenberg že desetletja dela za izraelsko tajno
službo in ima pomembne pogodbe v azijskih deželah in bližnjem vzhodu. Tretji Sorosov partner je Rafi Eytan, ki je bil pred tem Mosadova zveza za Britansko tajno službo
v Londonu.
V bistvu je Soros še eno orodje za gospodarsko in politično vojskovanje v rokah Rothschildov. Spada med tiste, ki so pred leti začeli s kampanjo »četrtega rajha« proti
združeni Nemčiji. Soros je zelo protinemški. V svoji avtobiografiji Podpisnik demokracije, iz leta 1991, je Soros opozarjal na nevarnost, ki jo združena Nemčija predstavlja
za ravnovesje (moči) v Evropi ... Lahko je razumeti, da lahko zopet pride do nastanka okoliščin, ki so že obstajala med vojnama. Združena Nemčija postane najmočnejša
gospodarska sila in si spremeni vzhodno Evropo v domače dvorišče ... grozoten čarovniški zvarek.«
Njegove ameriške zveze postavljajo Sorosa zelo blizu finančnim in tajnim krogom okoli Georga Busha. Njegova najpomembnejša depozitna banka in glavni posojilodajalce
med njegovim napadom na evropski monetarni sistem septembra 1993. je bila CITICORP. največja ameriška banka. Soros je zbral mednarodne investitorje, da bi zamajal
nemško marko. Ko je leta 1989 združitev Nemčije postala verjetna, je menedžer na visokem položaju v Citicorpu, nekdanji svetovalec Dukakisove predvolilne kampanje,
izjavil: »Nemška združitev predstavlja katastrofo za naše interese. Zagotoviti moramo, da bo nemška marka padla za približno 30 odstotkov, da Nemčija ne bo mogla
obnovili vzhodne Nemčije v gospodarsko silo znotraj nove Evrope.«
Po izjavah njegovih sodelavcih ima Soros »neverjeten ego«. Opisoval je, kako med vojno v okupirani Madžarski ni mogel preživeti kot Žid, zato je prevzel spremenjeno
identiteto. Vendar pa ni povedal, da ga je pred preganjanjem ščitil mož, ki je bogatim Židom jemal premoženje. Soros pa mu je pri tem pomagal. Tako je »preživel« vojno,
in samo dve leti po njenem koncu zapustil Budimpešto. Č eprav tako on kot mediji, ki so v lasti Židov, izrabijo vsako priložnost - še posebej v vzhodni Evropi - da svoje
nasprotnike označijo za antisemite, njegovo židovstvo temelji na določenih naukih Talmuda, ne pa na njegovi povezavi z židovsko vero in židovskim ljudstvom.
Na zunaj Soros podpira celoten spekter družbenih aktivnosti, »mirovne koncerte« z Joan Baez, štipendiranje študija v Oxfordu za mlade vzhodno Evropejce itd ...
A resničnost je drugačna. Soros je osebno odgovoren za nastanek kaosa, »šok terapije« v vzhodni Evropi po letu 1989. Tamkajšnjim šibkim vladam je podtaknil absurdne,
drakonske ukrepe, kar mu je omogočilo, da je v nekaterih delih vzhodne Evrope nakupil najrazličnejše gospodarske vire po smešno nizkih cenah.
Vzemimo za primer Poljsko:
Konec leta 1989 je Soros organiziral skrivno srečanje med komunističnim režimom Rakowskega in voditelji takrat ilegalne opozicijske sindikalne organizacije Solidarnost.
Načrt, ki ga je predstavil obema stranema, je bil sledeč:
Komunisti naj bi opozicijski Solidarnosti prepustili, da prevzame vlado, in s tem pridobili zaupanje ljudi.
Potem bi država namerno pognala svojo lastno industrijo in poljedelstvo v propad s tem, da bi predpisala astronomske obrestne mere, umaknila potrebna državna posojila,
podjetja pa ohromila z dolgovi, ki jih ne bi mogla nikoli odplačati.
Potem bi Soros v Poljsko pripeljal svoje bogate mednarodne prijatelje in pokupil zdaj privatizirana državna podjetja.
Novejši primer je velikanska tovarna jekla Huta Warsawa ki bi po besedah strokovnjakov za jeklo danes, če bi jo zgradile zahodne družbe, stala okoli 3 do 4 milijarde
ameriških dolarjev. Pred časom se je poljska vlada dogovorila, da prevzame »dolgove« Huta Waršave, ter da tovarno, zdaj prosto dolgov, proda za 30 milijonov ameriških
dolarjev milanski družbi Lucchini.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:11:41

Za izpeljavo svojega načrta je Soros uporabil mladega prijatelja, poljsko-židovskega ekonomskega svetovalca Jeffreva Sachsa, ki je do takrat kot svetovalec delal le v
Boliviji. Zato je Soros ustanovil še eno izmed svojih številnih ustanov, fundacija Štefana Batoryja, ki je potem postala pravni subjekt za svetovalno delo Sachsa na
Poljskem (1989/90).
Po Sorosovih lastnih besedah je sodeloval tudi z glavnima svetovalcema Lecha Walense in Bronislawa Geremeka, z generalom Jaruzelskim, profesorjem Trxeciakowskim,
tajnim svetovalcem poljskega ministra za finance in gospodarstvo, Leszecom Balcerowiczem, ter tudi s samim ministrom. Soros priznava, da je vedel, da bo ta ekonomska
»šok terapija« na Poljskem povzročila množično brezposelnost, zapiranje tovarn in družbene nemire. Zato je vztrajal, da Solidarnost prevzame oblast. Prek svoje fundacije
je imel dostop do najpomembnejših oblikovalcev javnega mnenja v medijih, npr. Adama Michnika, sodelovanje z ameriško ambasado v Varšavi pa mu je omogoč ilo
cenzuro medijev, ki so začeli z enostransko podporo njegovi »šok terapiji« in nasprotovanjem kritikam.
Kaj pravite? Kaj ni to stara talmudsko-iluminatska strategija?
Rusija in nekdanje države SZ:
Soros je v Rusijo, kjer je sodeloval z Raisso Gorbačov od osemdesetih let, pripeljal delegacijo, da bi ustanovil fundacijo kulturne iniciative. Ta je še eno od njegovih
sredstev, da »brez davkov« vstopijo v najvišje politične ešalone, in nadaljujejo z »kupovanjem« najpomembnejših politič nih in ekonomskih osebnosti v državi.
Po neuspelem poskusu z Gorbačovom med letoma 1988 in 1991 se je preusmeril na kroge okoli Jelcina. In spet je bil Soros tisti, ki je uvedel svojo »šok terapijo« ob
pomoči prijatelja Jeffreva Sachsa.
Po 2. januarju 1992, je Sachsova »šok terapija« povzročila kaos brez primere in predvidene hiperinflacije, čemur so sledile selitve najboljših znanstveno-raziskovalnih
inštitutov na zahod. V okviru Sorosovega načrta so Igor Gajdar in Jelcinova vlada drastično zmanjšali podporo industriji in poljedelstvu, kljub temu tla je bilo gospodarstvo
v državni lasti. Za cilj so si zadali proračun brez primanjkljaja v naslednjih treh mesecih. Ukinjena so bila posojila za industrijo, podjetja so se astronomsko zadolžila,
inflacija rublja je ušla nadzoru.
Soros in njegovi prijatelji so imeli v nastali situaciji takojšnjo korist. Marc Rich, največji svetovni trgovec z aluminijem, je začel kupovati velike količine ruskega aluminija po
neverjetno nizkih cenah, in z njim leta 1993 preplavil trg v industrijskih državah, ter s tem povzročil padec cen aluminija za 30 odstotkov.
Madžarska:
Ko je Istvan Csurka, član parlamenta iz nacional-socialistične opozicije, poskušal protestirati proti uničevanju madžarskega gospodarstva s Sorosovimi strategijami, je bil
ožigosan kot antisemit, in bil izključen iz vladajočega Demokratičnega foruma.
Jugoslavija:
V začetku 1990 je Soros - v sodelovanju z MMS - v tedanji Jugoslaviji postavil temelje za poznejši izbruh vojne. Soros je prav tako prijatelj namestnika notranjega ministra
Lawrenca Eagleburgerja, nekdanjega ambasadorja v Beogradu, ki je ščitil Slobodana Miloševiča. Eagleburger je bivši predsednik Kissinger Associates, kjer v upravnem
odboru sedi tudi lord Carrington (član Odbora tristotih). Posredovanje slednjega je neposredno podžgalo srbsko agresijo proti Hrvatom in Bosancem. Soros je imel
pozneje fundacije v Bosni, Hrvaški, Sloveniji in »Jugoslovanski Sorosov sklad« v Beogradu, v Srbiji. Na Hrvaškem je uporabljal sredstva iz svojega sklada za najemanje
vplivnih novinarjev ali pa za diskreditiranje nasprotnikov svoje »šok terapije« z označbami kot so antisemiti in neonacisti (iz raziskave EIRNA: Izpeljave)
L. Ron Hubbard in njegova Scientološka cerkev
Še ena od oseb z zanimivo preteklostjo je zdaj že preminuli L. RON HUBBARD, ustanovitelj Scientološke cerkve (Seieniology church).
V zgodnjih dneh MK ULTRA, programa nadzora zavesti, ki so ga opravljali v ZDA, je nekdanji oficir vojne mornarice Hubbard raziskoval mehanizme človeškega mišljenja,
vedoč, kaj se skrivoma gredo v vojski. Potem ko ni hotel sodelovati v vladnih raziskavah in se pridružiti raziskavam psihiatrov, je izdal knjigo DIANETICS - the Modem
Science of Mentol Health (Dianetika - sodobna znanost mentalnega zdravja). Knjiga je postala prodajna uspešnica in Hubbardove »slušne tehnike« so veljale za zelo
učinkovite. Nekatere tehnike, ki jih je Hubbard opisoval za doseg mentalne svobode, je vlada uporabljala tajno, z namenom da bi si z njimi podjarmila ljudi. Druge tehnike,
ki jih je opisoval Hubbards so bili pravzaprav protistrupi MK ULTRA metodam za nadzor zavesti.
Vlada ZDA je zato sprožila umazano obrekovalno kampanjo proti Hubbardu, ki jo je vodil oddelek za mentalno kontrolo pri CIA. Še vedno mladi avtor je - najbrž zaradi
neizkušenosti - odkril ključ ene največjih skrivnosti hladne vojne. Vdrli so v njegovo pisarno in ukradli protokol, ki je opisoval tehnike mentalne kontrole, znane kot
PSIHOTRONIKA. Hubbarda in njegove kolege so fizično napadli, le za las so ušli ugrabitvi. Velikanski vpliv Scientoloških cerkev kaže, da Hubbard ni bil le nedolžna žrtev.
In L. Ron Hubbard je gotovo poznal nekatere pomembne reči, ki se odvijajo na svetu, kajti ne le, da je preživel svoja »čarovniška leta« v »thelemski cerkvi« Aleisterja
Crowleya v Kaliforniji, temveč se je povzpel tudi do 33. stopnje Škotskega reda prostozidarjev (morda celo do stopnje Iluminata).
Zdaj pa si oglejmo celo stvar malce pobližje. Kar sem napisal do zdaj, lahko najdemo tudi v drugih knjigah.
Tako imenovane Hubbardove »slušne« tehnike so dokaj priročno sredstvo za regresijo osebe v njegovo preteklost in njegova pretekla življenja. Hubbard je pri svojih
klientih, ki jih je bilo na tisoče, in ki jih je zaposleno regresiral v čedalje bolj oddaljena pretekla življenja, znova in znova opazil isti nenavadni dogodek. Neodvisno od vseh
drugih do sedaj omenjenih virov. V podzavesti vsakega klienta je odkril shranjeno informacijo, ki je pri vsakem od njih vsebovala natanko isto zgodbo:
V ozvezdju Pegaza je sončni sistem, imenovan MARCAB; sonce, ki ga obkroža sedem planetov. A sonce bo umrlo. Zato so humanoidni Markabianci, ki bi po naših merilih
bili po naravi »zlobni«, iskali drug planet, kamor bi se lahko preselili. Ker so imeli dober okus, so se končno odločili za planet Zemlja. A na tem planetu so bili ljudje, ki bi
jim, če bi hoteli nanj preseliti vse svoje ljudstvo, bili v napoto. Po drugi strani pa bi te ljudi lahko uporabili kot sužnje, kar bi jih osvobodilo lastnega dela. Skovali so načrt in
navezali stike z eno od zemeljskih ras, ter z njo sklenili dogovor: če jim bodo pomagali pri spodkopavanju in neopaznem prevzemu vseh držav, jih bodo naredili za vladarje
ljudi na zemlji ... No, uganite s katerim ljudstvom so Markabianci sklenili dogovor?
ZADETEK! - S Hebrejci!
L. Ron Hubbard je odkril tisto, kar prav tako opisujejo sumerijski zapisi, ep o Gilgamešu, krščansko sveto pismo in druge knjige: da so markabianska »božanska« bitja
prišla z neba v letečih krožnikih. Starodavni ljudje, ki niso poznali strojev, so jih opisali kot nekaj, kar jim je bilo razumljivo: leteči oblak ali »leteče kolo, ki je prišlo z neba« s
hrupom in paro, ali pa »božje oko« (gotovo je naključje, da ima oko na enodolarskem bankovcu obliko krožnika?).

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:12:08

Hubbard je ugotovil, kdo je bil, in še vedno je, EL SHADDAI - zunajzemeljska rasa, ki je sklenila dogovor s Hebrejci.
Od takrat naprej so to spoznanje poučevali v Scientološki cerkvi vse iniciirance nad 3. stopnjo (OT 3).
Mislite, da je vse to nesmisel? Potem pazljivo preberite naslednje stavke!
Č e bi bil to nesmisel, se razen norčevanja in zasmehovanja ne bi zgodilo nič posebnega. A če vas zanima do kolikšne mere gre nekomu kaj v nos, si oglejte resnost
njegove reakcije.
Seveda so kazarsko-židovski Iluminati in »Hebrejska krvna zveza« (potomci tistih Hebrejcev, ki so sklenili dogovor z Markabijanci, še ena skrivna loža), kmalu izvedeli za
Hubbardovo odkritje, a njegova organizacija je bila že premočna, da bi se ji zoperstavili. Zato so vodilni Kazarji-Iluminati začeli, kot so jih naučili Markabianci (že v Stari
zavezi), organizacijo spodkopavati, se vanjo infiltrirati in jo prevzemati. Uganite, kaj se je zgodilo!
Leta 1981 je celotno Scientološko cerkev v vseh državah, kjer je obstajala, odkupil največji proizvajalec Whiskeya na tem svetu, kanadski Žid Bronfman. Zdaj boste
razumeli, zakaj so najpomembnejši možje v Scientologiji, pa tudi njeni ustanovitelji, cerkev takrat zapustili. Kajti od takrat naprej je Scientološka cerkev organizacija
kazarsko-židovskih Iluminatov. Ste presenečeni?
Te informacije sem dobil od ustanovitelja Scientologije v Nemčiji, pa tudi od ljudi iz ZDA, ki so delali s Hubbardom dokler ni umrl. (Ti ljudje ne želijo biti imenovani, ker
imajo že tako ali tako težko življenje.)
Je vse skupaj smiselno?
Iluminatske organizacije
John Todd, nekdanji član Sveta trinajstih, opisuje piramido vladanja na sledeč način:
»Pečat je bil ustvarjen za družino Rothschild (iz knjige Ayn Rand 'Atlas Shrugged' izvemo, da je bil to Philip Rothschild). To je satanistična organizacija in Rothschildi so
njeni vodje. V tej organizaciji lahko srečamo prostozidarje, komuniste in pripadnike drugih skupin. Organizacija je zelo razširjena. Zadeva finance in politiko, njen cilj je
ustvariti enotno svetovno vlado. Storili bodo vse, da bi do te svetovne vlade prišlo. Sami sebe imenujejo 'Iluminati'. Beseda pomeni 'prinašalci luči'. «
Iz: Helmut Finkenstädt: Eine Generation im Banne Satans - Generacija pod satanovim urokom).
Todd, pa tudi Coralf (Maitreya, the Corning World Teacher - Maitreya, prihajajoči svetovni učitelj) takole poimenuje različne stopnje:
1.
Vsevidni oko »Oko je oko Luciferja. On je vodilni duh, notranji vodnik.«
2.
RT »To je Rothschildova družina, Rothschildovo razsodišče (Rothschild Tribunal). Iluminati jih vidijo kot bogove v človeški podobi in njihova beseda je
zakon.«
3.
Svet trinajstih »Veliki druidski svet - trinajast velikih druidov sestavlja zasebno duhovščino Rothschildov.«
4.
Svet triintridesetih »V njem se nahaja najvišji razred prostozidarjev iz političnega, ekonomskega in cerkvenega sveta. So elita 'Odbora tristotih'.« (To trdita
Todd in Coralf).
ODBOR TRISTOTIH
Prek BEIC (British East India Company /Britanska vzhodno indijska družba/) ga je leta 1729 ustanovilo Č rno plemstvo, da bi se ukvarjalo z mednarodnim bančništvomin,
trgovskimi problemi ter v podporo trgovini z opijem. Upravlja ga britanska Krona. Obsega celoten svetovno bančni sistem in najpomembnejše predstavnike zahodnih
držav. Prek Odbora tristotih so vse banke povezane z Rothschildom. Organizacije, ki sledijo so ustanovili člani Odbora tristotih.
Dr. John Coleman je v svoji knjigi Conspirators' Hierarahy: The Commilte of 300 (Hierarhija zarotnikov: Odbor tristotih) objavil 290 organizacij, 125 bank in 341 imen
nekdanjih in sedanjih članov odbora, od katerih jih bom naštel le nekaj:

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:12:45


Balfour, Arthur

Brandt, Willy

Bulwer-Lytton, Edward (Avtor »The Corning Race«, Prihajajoča rasa)

Bundy, McGeorge

Bush, George [H.W.]

Carrington, Lord
68

Chamberlain, Huston Stewart

Constanti, House of Orange

Delano, družina, Frederic Delano (nekdanji član upravnega odbora Banke zveznih rezerv)

Drake, Sir Francis

Du Pont, družina

Forbes, John M.

Frederik IX, kralj Danske

George, Lloyd

Grey, Sir Edward

Haig, Sir Douglas

Harriman, Averill

Hohenzollern, House of

House, Colonel Edward Mandell

Inchcape, Lord

Kissinger, Henry

Lever, Sir Harold

Lippmann, Walter

Lockhart, Bruce

Loudon, Sir John

Mazzini, Giuseppe

Mellon, Andrew

Milner, Lord Alfred

Mitterand, Francois

Morgan, J.P.

Norman, Montague

Oppenheimer, Sir Harry

Palme, Olof

Princess Beatrix

kraljica Elisabeth II

kraljica Juliana

Rainier, Prince

Retinger, Joseph

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:13:07


Rhodes, Cecil

Rockefeller, David

Rothmere, Lord

Rothschild, Baron Edmond de

Shultz, George

Spellman, kardinal

Thyssen-Bornemisza, Baron Han Heinrich

Vanderbilt, družina

Von Finck, Baron August

Von Habsburg, Otto

Von Thurn und Taxis, Max

Warburg, S.G.

Warren, Earl

Young, Owen
Druge lože bavarskih Iluminatov so že bile omenjene pewj.
Današnje najbolj uspešne organizacije
Svet za zunanje zadeve (Council on Foreign Relations - CFR)
Leta 1921 ga je ustanovila skupina Okrogla miza, znan je tudi kot »establišment«, »nevidna vlada« ali »Rockefellerjevo ministrstvo za zunanje zadeve«. Ta napol tajna
organizacija je danes ena najbolj vplivnih družb v ZDA, njeni člani so brez izjem državljani ZDA. Danes izvršuje CFR strogo kontrolo nad državami zahodnega sveta, najsi
bo to neposredno preko povezav s podobnimi organizacijami, ali pa prek institucij, kot je svetovna banka, kjer ima svoje mesto. Od ustanovitve CFR naprej so bili vsi
ameriški predsedniki, z izjemo Ronalda Reagana, njeni člani. Leta 1977 je bil Bush celo direktor CFR. CFR nadzira Rockefellerjev sindikat; uresničuje njegov cilj, to je
svetovna vlada. «
Najožji krog CFR je red Skull & Bones.
SKULL & BONES (Lobanja in kosti)
Njeni člani ga kratko imenujejo »red«, nekaterim je že več kot 150 let znan z imenom lokalni 322 nemške tajne družbe. Drugi ga imenujejo »bratstvo smrti«. Skrivni red
Skull & Bones sta leta 1833 pripeljala na univerzo Yale William Huntington Russel in Alfonso Taft. Russel se je seznanil z redom kot študent v Nemč iji, leta 1832. Leta
1856 se je red pripojil Russelovemu skladu.
Med drugim red predstavlja notranji krog, elito CFR. Notranji krog Skull & Bones pa se imenuje Jasonova družba. (Glejte: William Cooper: Behold the Pale Horse)
V Skull & Bones so po letu 1833 prevladovale naslednje družine:
In iz Massachusetts:

Rockefeller (Standard Oil)

Harriman (Railroad)

Weyerhauser (Timber)

Sloane (Retail Trade)

Pillsbury (Flour Mills)

Davison (J.P. Morgan)

Payne (Standard Oil)

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:13:30


Gilman (1638,Hingham)

Wadsworth (1632, Newtown)

Taft (1679, Braintree)

Stimson (1631, Watertown)

Perkins (1631, Boston)

Whitney (1635, Watertown)

Phelbs (1630, Dorchester)

Bundy (1635, Boston)

Lord (1635, Cambridge)
(Anthonyja C. Sutton: Skuti & Bones in Two faces od George Bush /Dva obraza Georga Busha/)
Dejavnosti reda Skull & Bones sem omenjal v prejšnjih poglavjih.
Red je prav tako povezan s skupino lorda Milnerja »krogla miza, ki je ustanovila CFR.
Iluminatske organizacije - Okrogla miza in Bilderbergerji
OKROGLA MIZA
Cecil Rhodes je kot član Odbora tristotih 5. februarja 1891, v Angliji, ustanovil The Round Table (Okroglo mizo). Med ustanovnimi člani so bili Stead, lord Esher, lord Alfred
Milner, lord Rothschild, lord Arthur Balfour. Struktura skupine je bila - kot Hitlerjeva SS - kopija Jezusove družbe, reda Jezuitov.
Skupina si je za poglavitni cilj zadala širitev britanskega imperija z angleščino kot svetovnim jezikom. Rhodes si je resnično prizadeval - kolikor vem - za pozitivno svetovno
vlado, v korist človeštva, a v skupino so se kmalu infiltrirali agenti Iluminatov. Prek Rothschilda je Okrogla miza povezana s sionisti, v ZDA tudi z družinami Schiff,
Warburg, Guggenheim, Rockefeller in Carnegie. Pozneje je lord Milner prevzel vodstvo skupine in nastala sta - kot je že bilo omenjeno - Royal Institute of International
Affairs (RIIA /Kraljevi inštitut za mednarodne zadeve/) in CFR. Lord Milner je prav tako član Odbora tristotih. Institute far Advanced Study (IAS -Inštitut za napredne
raziskave), ki je prav tako potomec Okrogle mize, je zaposlil Roberta Oppenheimerja in Alberta Einsteina, ki sta pozneje za IAS pomagala razviti prvo atomsko bombo. "
Nemška veja RIIA in CFR je Deutsche Geselschaft für Auswärtigee Politik (DGAP /Nemška družba za zunanjo politiko/). Ustanovljena je bila 29. marca. 1955, kot
neodvisno in nestrankarsko združenje. Č lani razpravljajo o problemih mednarodne politike in gospodarstva, še posebej v Evropi. Njen vpliv na Nemčijo morda ni tako
močan kot vpliv CFR na ZDA, a imena najpomembnejših članov so zgovorna:
(Seznam iz leta 1981)

Apel, Hans

Amerongen, Otto Wolff von

Bangermann, Martin

Birrenbach, Kurt, President

Dohnanyi, Klaus von

Genscher, Hans-Dietrich

Kaiser, Karl

Merkle, Hans L.

Rosenthal, Philip

Schmidt, Helmut

Stoltenberg, Gerhard

Wagner, Wolfgang (izdajatelj »Europa-Archiv«)

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:13:49


Weizacker, Richard von

Wischnewski, Hans-Jurgen

In drugi...
(Seznam iz leta 1992):

Amerongen, Otto Wolff von

Dohnanyi, Klaus von

Engholm, Bjorn

Kaiser, Karl

Lambsdorff, Otto Graf

Merkle, Hans L

Ruhe, Volke

Schmidt, Helmut

Sussmuth, Rita

Stolpe, Manfred

Wagner, Wolfgang Waigel, Theo

...in drugi.
(iz seznama DGAP e.V., Bonn, iz leta 1981 in 1992. Celovit seznam članov lahko najdete tudi v knjigi Garryja Allena: The Rockefeller File /Rockelellerjev dosje/.)
Zanimivo je, da predstavniki različnih strank v teh organizacijah sedijo za isto mizo in razpravljajo o stvareh tajno, potem pa naslednji dan drug drugega napadajo z
najostrejšemi obtožbami. Komentar ni potreben!
BILDERBERGERJI
Začetek te skrivne mednarodne organizacije sega v maj 1954, v hotel de Bilderberg, v Oosterbeeku na Nizozemskem. Prek princa Bernharda nizozemskega je njihov
ustanovitelj Odbor tristotih. Bilderbergerji so skupina približno 120 ljudi iz visokih finančnih krogov zahodne Evrope, ZDA in Kanade. Njihov glavni cilj - kot se je izrazil sam
princ Bernhard - je svetovna vlada in planetarna vojska v okviru ZN. Skupina se prav tako imenuje »nevidna svetovna vlada«.
Svetovalna skupina, sestavljena iz upravljalskega odbora (24 Evropejcev in 15 Američanov) odloča o tem, kdo bo povabljen na sreč anja. Johannes Rothkranz piše, da
povabijo izključno tiste osebe, ki so dokazale svojo neomajno zvestobo Rockefeller-Rothschildovi zaroti. A niso vsi prisotni »iniciati«; lahko so le predstavniki določene
interesne skupine ali druge osebnosti.
Nekateri od pomembnejših MEDNARODNIH predstavnikov so ali so bili:

Agnelli, Giovanni - šef Fiata

Brzezinski, Zbignew - predsednik trilateralne komisije in najpomembnejši Rockefellerjev agent

Bush, George - nekdanji šef CIA, nekdanji šef CFR, bivši predsednik ZDA, Odbor tristotih

Carrington, lord (VB) - Odbor tristotih, Kissinger Associates, nekdanji predsednik NATO

Dulles, Allan- bivši šef CIA

Clinton, Bill - bivši predsednik ZDA, CFR, trilateralna komisija

Ford, Henry II.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:14:07


Gonzales, Felipe- generalni sekretar španske Socialistične stranke in pozneje ministrski predsednik

Jankowitsch, Peter (A)

Kennedy, David

Kissinger, Henry - prav tako član italijanske lože P2

Luns, Joseph - bivši generalni sekretar NATO

lord Roll Ipsdenski - bivši predsednik skupine

S. G. Warburg

Mc Namara, Robert - Svetovna banka

Martens, Wilfried (B)

Palme, Olof - tudi član Odbora tristotih

Reuther, Walter P.

Rockefeller, David

Rockefeller, John D.

Rockefeller, Nelson

Rothschild, baron Edmund de

Tindemanns, Jan - nekdanji ministrski predsednik Belgije

Warburg, Eric D.

Warburg, Siegmund

Wörner, Manfred - NATO
Opomba: seznam sem sestavil iz seznamov različnih avtorjev, v glavnem tujih, brez nadaljnjega preverjanja:
Spotlight:
Bilderberger Report September 1991; F. William Engdahl: Mit der Olwaffe zur Weltmacht; Plitisches Lexikon, C.O.D.E. 1/1 and C.O.D.E. 9/1992; Stan Deyo: The Cosmic
Conspiracy; Diagnosen No. 8, August 1985.
Iluminatske organizacije - Trilateralna komisija, Rimski klub in ZN
TRILATERALNA KOMISIJA
Junija 1973 sta jo za Odbor tristotih ustanovila David Rockefeller in Zbigniew Brzezinski, ker so bile dotedanje organizacije, kot je ZN prepočasne pri uresničevanju cilja
svetovne vlade. Veliki fantje so hoteli malce več akcije. Elitistične organizacije imajo za cilj pridobivanje najvišjih mož industrijskih in trgovskih gigantov trilateralnih narodov
- ZDA, Japonske in zahodne Evrope - in na ta način izsiliti novi svetovni red. Eliti, ki prihaja iz različnih vej prostozidarjev po svetu, omogoča srečanja za tajna sodelovanja.
Bilderbergerjem pa naj bi omogočila širšo politično bazo. Večina evropskih članov ima že dolgotrajne stike z Rockefellerji. Organizacija ima približno 200, v nasprotju z
Bilderbergerji, stalnih članov.
Trilateralna komisija prek članov CFR nadzira gospodarstvo ZDA, politiko, vojsko, nafto, energijo in medijske lobije. Č lani so predsedniki družb, bankirji, nepremičninski
agenti, ekonomisti, politični znanstveniki, odvetniki, založniki, politiki, voditelji sindikatov, predsedniki skladov in časnikarji.
NAJPOMEMBNEJŠI Č LANI:

Brzezinski, Zbignew - predsedniški svetovalec za varnost

Bush, George - bivši predsednik ZDA, bivši šef CIA, bivši šef CFR

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:14:29


Clinton, Bill - Bilderbergerji, CFR, bivši predsednik ZDA

Kissinger, Henry - bivši zunanji minister

Mc Namara, Robert - Svetovna banka

Rockefeller, David - Chase Manhattan Bank, EXXON

Rockefeller, John D.

Rothschild, Edmund de - Royal Dutch, Shell
RIMSKI KLUB
Rimski klub. ki ga do sedaj še nisem omenil, je po Ovin-u Demaris-u (Dirly Business /Umazani posli/), skupina mednarodnih članov »establišmenta« iz približno 25 držav
(približno 50 ljudi). Ustanovil ga je Rockefellerjev klan (na svojem zasebnem posestvu v Bellagu, v Italiji), ki ga tudi financira.
Glavni cilj je ponovno svetovna vlada elite. Rimski klub je prav tako izdelal načrt za svetovno religijo, prek medijev razširil zmotno prepričanje v energetske krize in
prenaseljenost zemlje. William Cooper meni, da so najverjetneje razvili tudi virus aidsa in ga razširili med ljudi, da bi s tem začeli z velikim rasističnim programom čiščenja.
(Več podatkov in imen o aidsu lahko najdete v knjigi Williama Cooperja, Behold the Pale Horse in publikacijah dr. Johna Colemana.)
ZDRUŽENI NARODI (ZN)
Na kongresu prostozidarjev v Parizu, med 28. in 30. junijem 1917, so sprejeli in odobrili smernice za nastanek Lige narodov. Ta je bila ustanovljena v Ženevi, leta 1919.
Leta 1945 so v San Franciscu iz Lige narodov nastali Združeni narodi. To je institucija po ustroju Iluminatov, največja prostozidarska loža na svetu, v kateri se naj bi
združili narodi vsega sveta. Ironično, a kot je zapisano v makiavelističnih pravilih - v 4. točki, ki je kratko povzeta v uvodu - ljudje vseh narodov članic ZN zdaj to institucijo
naprošajo, naj reši njihove probleme, naj intervenira v njihovih vojnah in jih konča, čeprav so prav ljudje izza kulis te institucije krivi za vse vojne v zadnjih dveh stoletjih.
Javnosti se ZN kaže kot tisti, ki bo »poskrbel za vse«, ki je vsakemu dober prijatelj. Med ameriškimi ustanovitvenimi člani je bilo vsaj sedeminštirideset članov CFR,
vključno z Davidom Rockefellerjem. Simbol ZN je razločno prepoznaven simbol in primerjal ga bom z ameriškim prostozidarskim Velikim pečatom.
Zemeljska krogla ZN in krožna oblika Velikega pečata z napisom ANNUIT COEPTIS (On - bog - je naklonjen naši nalogi) nad in Novus Ordo Seclorum (Novi red stoletij)
pod piramido, kažeta na cilj, ki je svetovna vlada.
33 polj na zemeljski krogli simbola ZN in 33 kamnov v piramidi predstavlja 33 stopenj Škotskega reda prostozidarjev.
Koruzni klasi s po 13 zrni na vsaki strani zemljevida, 13 nivojev piramide in 13 črk v ANNUIT COEPTIS simbolizirajo 13 stopenj iluminatske hierarhije in se nanašajo na
židovsko srečno številko 13. Število 13 je najpomembnejše število v prostozidarstvu in ima več pomenov. Jezus je imel dvanajst učencev, sam je bil trinajsti. V Kabali, v
numerologiji in s trinajsto karto v Tarotu - smrt - 13 izenačuje transformacijo, alkemijo, ponovno rojstvo, feniks, ki se vzpenja iz pepela, znanje skrivnosti in zato zmožnost
materializiranja in dematerializiranja, zmožnost ustvarjanja iz etra (kot Jezus, Buda, Hermes Trismegistos, sv. Germain in mnogi drugi, npr. ustvarjanje kruh iz »niča«
(eter), tako imenovani filozofski kamen.)
Na nasprotni strani Velikega pečata najdemo feniksa (leta 1841 ga je zamenjal ameriški gologlavi orel), ki simbolizira 13, transformacijo. V vsakem krilu ima 13 peres, v
desni nogi drži 13 puščic, v levi olivno vejico s 13 listi. V kljunu drži napis E PLURIBUS UNUM (Iz mnogih en) s 13 črkami, nad glavo ima 13 zvezd, ki so postavljene v
obliki Davidove zvezde. Na prsih ima ščit s trinajstimi progami, ki predstavljajo ustanovnih 13 držav.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:14:57

Iluminatske organizacije - Rockefellerjev imperij
Nemške bencinske črpalke Dea, ki pripadajo RWE (Ren-Westfalska energijska družba) so predstavljene z na glavo obrnjeno piramido, ki ima 13 prog. V ZDA imajo
bencinsko družbo »76«, 7 in 6 je enako 13. Več sto primerov je, le glejte si logotipe družb, njihove izdelke, televizijske reklame, državne pečate, zastave, itd.
Enako velja za eno največjih prostozidarskih podjetij v ZDA, Proctor & Gamble - ime je sestavljeno iz 13 črk, logotip družbe je eden najstarejših prostozidarskih simbolov:
bradati mož v krogu, pred njim pa 13 zvezd. Morda bi bilo zanimivo pripomniti, da je v časopisu Wisconsin Report predsednik Proctor & Gumble leta 1984 izjavil za TV:
»Sklenil sem dogovor s Satanom! V zamenjavo za trgovski uspeh sem mu prepustil svojo dušo ...«
(Več informacij o pomenu teh in drugih simbolov lahko najdete v knjigi Garryja Allena: None Dare call it Conspiracy in v prostozidarski literaturi.)
To so nekatere izmed najpomembnejših finančnih, trgovskih in političnih organizacij, ki so si za cilj postavile eno svetovno vlado.
Izjemno pomembna skupina, ki si je še nismo ogledali, je Rockefellerjev imperij. Z njimi se ukvarja na dolgo in široko Gary Allen v že večkrat omenjenih dveh knjigah.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:15:11

Rockefellerjev imperij je glavna finančna sila izza CFR, trilateralne komisije in Rimskega kluba.
Gotovo boste opazili, da vedno znova in znova prebirate ista imena. Zanimivo bi bilo imeti seznam Sveta trinajstih ali Sveta triintridesetih. A tudi č e ga nimamo, vemo,
kakšen cilj imajo in kakšnih sredstev se poslužujejo za njegov doseg, kar je pomembneje, in bi po mojem mnenju moralo zadostovali.
V Finkenstädtovi knjigi Eine generation im Banne Satans John Todd nadaljuje:
» Č e vprašate vodjo shoda čarovnic, kdo je najmogočnejša čarovnica na svetu, bo odgovoril: Ruth Carter Stapleton, sestra nekdanjega predsednika Jimmyja Carterja. Ne
vem, ali je Jimmy Carter prostozidar. Običajno, če želite biti politik v ZDA, morate biti prostozidar, kajti to je vstopnica za sodelovanje v politični areni. Po Wilsonu,
predsedniku med prvo svetovno vojno, še ni bilo nobenega predsednika, ki ne bi pripadal Iluminatom, z izjemo Eisenhowerja, a njega so imeli pod kontrolo. Na svetu je
približno 5.000 ljudi, ki vedo o Iluminatih več. Milijoni ljudi delajo le za to peščico. Okoliščine s prostozidarji so podobne. Le tisti s 33. stopnjo imajo tudi znanje. Drugi ga
preprosto nimajo. V lasti imajo vse večje svetovne naftne družbe. Vsa večja podjetja, ki se ukvarjajo z direktno prodajo in 90 % veleblagovnic. Vse računalniške blagajne v
ZDA so povezane z velikanskim računalnikom v Dallasu, v Texasu, ki se imenuje 'Zver'. Ta pa je naprej povezan z dvema računalnikoma v Bruslju in Amsterdamu, ki se
prav tako imenujeta Zver.«
Kdo si lasti TV mreže?
V Svetem pismu, Razodetje 13:13-18, kjer je opisana Zver, lahko beremo:
"Dana mu je bila moč (Zveri), da je dal dih podobi prve Zveri, da je lahko govorila, vseh pa, ki je niso častili, je pahnila v smrt."
To sporočilo je precej jasno. Živeč a slika - televizija, seveda. Povejte mi ime enega č loveka na tem planetu, ki ne obožuje televizije. TV in Hollywood sta najuč inkovitejši
orodji Iluminatov. Poglejmo si torej, kdo je v resnici lastnik TV mrež in Hollywooda. Vsebina je poročilo Eustace Mullins-a, čigar knjige so prepovedane v Kanadi in ZDA.
Mnogi so v ZDA opazili nenavadno podobnost programov, ki jih javnosti ponujajo tri »neodvisne« televizijske mreže. V naslednjih vrsticah predstavljamo raziskavo o
direktorjih teh treh mrež, razkrivamo njihove prepletajoče se bančno-industrijske povezave, kar namiguje, da imamo namesto treh neodvisnih mrež le eno.
NBC, podružnica RCA, ima naslednje direktorje:

John Brademas, predsednik univerze New York, predsednik Federal Reserve Bank (Banka zveznih rezerv) v New Yorku (ki s svojo kontrolo trga denarja
dominira nad drugimi bankami zveznih rezerv) in direktor Rockefellerjeve fundacije. Brademas je dobil nagrado Peabody (George Peabody je ustanovil
Peabodyjev izobraževalni sklad, ki je pozneje postal Rockefellerjeva fundacija) in bil imenovan za humanista leta 1978;

Cecily B. Selby, rojena v Londonu, v Angliji, nacionalna direktorica Ženskih skavtov, direktorica Avon Products in Loehmann, tekstilnega podjetja. Poročena
je z Jamesom Colesom, predsednikom Bowdoin kolidža od leta 1952;

Peter G. Peterson, bivši šef Kuhn Loeb Co. in bivši minister za trgovino;

Robert Cizik, predsednik Cooper Industries (prodaja 1.5 milijarde ameriških dolarjev), direktor RCA in First City Bankcorp. Za First City so v kongresnem
zaslišanju ugotovili, da je ena od treh Rothschildovih bank v ZDA;

Thomas O. Paine, predsednik Northruip Co., velikega obrambnega pogodbenega podjetja. Paine je direktor vplivnega Inštituta za strateške raziskave v
Londonu, direktor Inštituta kovin v Londonu, Združenja ameriških odredb, in mnogih drugih profesionalnih orožarskih združenj;

Donald Smiley, predsednik R. H. Macy Co. od leta 1945; prav tako je direktor Metropolitan Life in U.S. Steel, ki sta poznani kot družbi, ki jih nadzira Morgan,
in direktor Ralston-Purina Co. in Irving Trust;

David C. Jones, predsednik Consolidated Contractors, direktor U.S. Steel, Kemper Insurance Co.;

Thornton Bradshaw, direktor RCA, direktor Champion Paper Co., Atlantic Richfield Oil Co., Rockefeller Brothers Fund in Aspen Institute of Humanistic
Studies.

Č eprav ni na seznamu direktorjev NBC, je Andrew Sigler direktor njene starševske družbe, RCA. Siegler je predsednik Champion Paper Co. in direktor
Ceneral Electric, Brislol Myers ter Cabot Corp. (ki je tradicionalno tesno povezana s CIA).
S tem ugotovimo, da ima NBC med svojimi direktorji mnoge povezave z Rothschildi in J. P. Morganom, vključno s ključnim predsednikom za monetarni nadzor, Banke
zveznih rezerv v New Yorku, in druge direktorje, ki so povezani z operacijami Rothschildov, kot so Kuhn Loeb Co., First City Bankcorp ter Inštitut strateških raziskav iz
Londona.
ABC ima med svojimi direktorji ne le enega, temveč dva direktorja J. P. Morgan Co.:
1.
Ray Adam, direktor Metropolitan Life, Cities Service, Morgan Guaranty Trust ter predsednik 2 milijardne NL industrije, koncerna za dela na naftnih poljih;
2.
Frank Cary, predsednik IBM, direktor Mereka, J. P. Morgan Co., Morgan Guaranty Trust ter Merck Drugs.

Predsednik ABC je Leonard Goldensohn, ki je direktor Allied Stores (Združenja trgovin), Advertising Council (Sveta reklam) ter Bankers Trust. Drugi
direktorji so Donald C. Cook, glavni družabnik bančne hiše Lazard Freres, direktor General Dynamics in Amerada Hess; Leon Hess, predsednik Amerada
Hess;

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:15:27


John T. Connor iz odvetniške firme Kuhn Loeb Cravath, Swaine & Moore, ki je bil bivši pomočnik sekretarja vojne mornarice, predsednik Merck Drugs,
ameriški minister za trgovino 1965 - 1967, predsednik Allied Chemical 1969 - 1979, direktor Chase Manhattan Bank, General Motors, Warner Lambert ter
predsednik J. Henry Schroder Bank in Schroders Inc., iz Londona;

Jack Haisman, podpredsednik Belden-Heminway, velik proizvajalec različnih vrst blaga, ki ga je ustanovili Samuel Hausman iz Avstrije;

Thomas E. Macioce, predsednik Allied Stores, direktor Penn Central in Manufacturers Hanover Trust, ene od Rothschildovih bank v ZDA;

George P. Jenkins, predsednik Metropolitan Life (podjetje J.P. Morgana), direktor Citibank, ki ima mnoge povezave z Rothschildi, St. Regis Paper,
Bethlehem Steel ter W.R. Grace Co.;

Martin J. Schwab, predsednik United Manufacturers, ter direktor Manufacturers Hanover, Rothschildove banke;

Norma T. Pace, ki je prav tako direktorica Sears Roebuck, Sperry, 3M in Vulcan;

Alan Greenspan, svetovalec upravnega odbora ter nekdanji direktor Banke zveznih rezerv, direktor J.P. Morgan, Morgan Guaranty Trust, Hoover Institution,
Time in General Foods;

Ulric Haynes Jr., direktor Fordove fundacije, Marine Midland Bank (ki jo ima v lasti Hong Kong Shanghai Bank), Cummins Engine Co. ter Združenje črnih
ambasadorjev.
Tako najdemo mnoge povezave z J.P. Morganom in Rothschildi ter direktorji ABC, ki ga je pred kratkim kupil Capital Cities Communication Co., katerega predsednik je
Texaco, z najuglednejšim direktorjem Robertom Rosso, starejšim družabnikom v Brown Bros. Harriman, podjetju, ki ima tesne stike z Angleško banko. Roosa je vodil
Roosa Brain Trust pri Banki zveznih rezerv v New Yorku, kar je omogočilo vzpon Paula Volckerja. Roosa in David Rockefeller sta izbrala Volckerja za predsednika
upravnega odbora Zveznih rezerv. John McKinley, predsednik Texaco, je direktor Manufacturers Hanover Bank in Manufacturers Hanover Trust, za katerega je bilo na
kongresnem zaslišanju ugotovljeno, da je pod nadzorom Rothschilda. Drugi direktorji Texaco so grof Granarda, Willard C. Butcher, predsednih Chase Manhattan Bank in
Thomas Aquinas Vandeslice, ki je predsednik podjetja elektronike GTE in nekdanji Fulbrightov štipendist, zdaj pa skrbnik Aspenskega inštituta za humanistične študije.
Med tremi največjimi mrežami je CBS steber »establišmenta«. Njeno finančno širitev je leta usmerjal Brown Bros. Harriman, kjer je bil starejši partner Prescott Bush, dolgo
časa direktor CBS. (Njegov sin, George Bush st., je pozneje postal podpredsednik in predsednik ZDA, sin slednjega, George W. Bush ml. je pa zdajšnji predsednik ZDA).
Ko je general Westmoreland od CBS hotel odškodnino za nesramni osebni napad na svoj ugled, se je zdelo, da bo Westmoreland prepričljivo zmagal, dokler CBS ni
pripeljala bivših uslužbencev CIA, ki so pričali, da so Westmorelandove trditve brez temeljev. George Bush je nekdanji šef CIA. Westmoreland se je predal in umaknil
tožbo.
Namero Teda Turnerja, da kupi nadzor nad CBS je pozdravilo na milijone domoljubnih Američanov, ki morajo brez možnosti za protest prenašati njene zlobne napade na
spodobne Američane. Vendar so Turnerjevo kampanjo v Londonu označili za neposreden napad na moč Angleške banke in njeno ameriško podružnico Brown Bros.
Harriman. Turnerja so končno odvrnili od njegove namere s spretnim manevrom, ki ga je preusmeril v nakup MGM-UnitedArtists, kjer je eden od direktorjev Alexander
Haig, nekdanji zaupnik Bele hiše in notranji minister, pozneje predsednik United Technologies. Turner je misli, da kupuje MGM-ovo obsežno filmsko knjižnico za svoj kanal
WTBS, Wall Street Journal pa je kasneje s posmehom objavil, da je bil prevaran, ter da je bil večji del filmske knjižnice prodan še preden se je pogodil za MGM. Da bi
financiral svoj nakup MGM-United Artists, si je Turner nameraval sposoditi 515 milijard od Drexel Burnham Lambert, ameriške veje Banque Bruxelles Lambert, ki je
belgijska veja Rothschildovih operacij.
CBS letno obrne 4.5 milijarde dolarjev, bančne posle zanje pa opravlja Morgan Guaranty Trust Co. William S. Paley, dedič premoženja cigar, je bil dolga leta predsednik
CBS. Za tiste, ki ne vedo za mnoge povezave CBS s CIA in Britansko tajno službo, naj bi jo vodil kot operacijo enega moža.

Direktorji CBS so Harold Brown, ki je bil sekretar zračnih sil od 1965 - 1969 in obrambni minister od leta 1977 - 1981, zdaj pa je izvršni direktor v Trilateralni
komisiji;

Roswell Gilpatric, ki je uslužbenec firme Kuhn Loeb of Cravath, Swaine & Maore po letu 1931, in direktor newyorške Banke zveznih rezerv od 1973 - 1976;

Henry B. Schnacht, predsednik Cummins Engine Co., direktor AT&T, Chase Manhattan Bank, CFR, Brookings Institution in Odbora za gospodarski razvoj;
Michel C. Bergerac, predsednik Ravlona, direktor Manufactirers Hanover;

James D. Wolfensohn, bivši vodja J. Henry Schroder Bank; Franklin A. Thomas, vodja Fordove fundacije; Walter Cronkite; Newton D. Minow, direktor Rand
Corp., Pan American, Foote Cone & Belding:

Marietta Tree, direktorica fundacije Winstona Churchilla, Ditchleyeve fundacije, U. S. Trust in Salomon Bros, je pravnukinja Endicotta Peabodyja,
ustanovitelja Grotona, ki uri ameriško elito. Poročila se je z Ronaldom Treejem, visokim uslužbencem Britanske tajne službe ter sorodnikom Marshalla Fielda.
S svojim možem sta posestvo svojih prednikov, Ditchleyev park, podarila Ditchleyevi fundaciji. Ta je lociran v bližini Cambridgea in je bil glavni stan W.
Averella Harrimana med drugo svetovno vojno, ko je koordiniral partnerstvo med Franklin D. Roosveltom in Winstonom Churchillom, ki se odkrito nista
marala in tudi ne zaupala drug drugemu. Ponavadi sta vsako dejanje pred izvršitvijo preverila pri Harrimanu. Ditchleyeva fundacija služi za prenos znanj
mnogim ameriškim skupinam iz Tavistockovega inštituta, roko Britanskega vojaškega inštituta za psihološko vojskovanje. Z Mariette Tree je nastal izraz »lepi
ljudje«, ki opisuje pripadnike bleščeče mednarodne družbe, ki predstavlja operacije Svetovnega reda. Leta 1942 je začela delati za Nelsona Rockefellerja in
pozneje dobila službo ambasadorke v Združenih narodih.
Ena od žrtev operacij CIA-Britanska tajna služba v CBS-u je bil Roger Mudd, po splošnem mnenju najsvetlejša zvezda med televizijskimi poročevalci. Kot potomec dr.
Samuela Mudda, ki je leta po državljanski vojni preživel kot politični zapornik, je imel Roger Mudd briljantno 19-letno kariero pri CBS, a so ga prezrli kot naslednika Waltra
Cronkite v korist Dana Ratherja. Izgovorili so se, da ni »dovolj pokvarjen«, pravi razlog pa je bil, da si je »pokopal vse možnosti« (po navedbah Wall Streeta) leta 1980, ko
je opravil intervju s Teddyjem Kennedyjem in uničil njegove možnosti, da bi bil izvoljen za predsednika.
Podobnost programov

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:15:56

Č eprav naj bi bile tri mreže krvoločne tekmice, pa gledanje večernih poročil razkrije, da ima vsaka od njih vsak večer popolnoma enak program, ponavadi so točke sporeda
celo v istem vrstnem redu. Skoraj vse »novice« so propagandne točke, ki imajo namen, da še nadalje poglobijo težnje v smeri novega svetovnega reda. Edina variacija, ki
je dovoljena v železnem nadzoru TV novic je končna točka, »zanimivost«. Ponavadi hvali otroka, ki je zbral znatno količino denarja za UNICEF ali katero drugo operacijo
svetovnega reda.
Dolge mesece so tri »neodvisne« mreže na svojih večernih predstavah poudarjale sovražnost proti južni Afriki. Težko je bilo verjeti, da poskušajo »osvojiti« Južno Afriko
za Svetovni red, kajti Rothschildi in Oppenheimerji so prevzeli kontrolo nad bogatimi južnoafriškimi zlatimi in diamantnimi polji v vojni z Boeri že leta 1899. Danes vodijo
diamantni monopol, DeBeersi, Oppenheimerji in Rothschildi, nadzirajo pa tudi rudnike zlata, primer je rudnik gigantskega Anglo American Corp of South Afrika Ltd., ki je v
njihovi lasti. Očitno bi radi paraziti izgnali Boerovo populacijo, ki tam živi že tri stoletja, iz Južne Afrike, in jo v celoti nadomestila s črno delovno silo. Nekateri opazovalci bi
to imenovali »genocid«. Vsak večer tri mreže prekašajo druga drugo v omaloževanju belih prebivalcev Južne Afrike. Izgrede in rope, ki jih zakrivijo črnci, pa tudi umore
njihovih sovrstnikov, odpravijo z opazko, da je to neizogibna posledica »belega zatiranja«. Kot ponavadi, ta propagandni piš prinaša tudi takojšnje koristi. Rothschildi so si
z denarnimi špekulacijami z random, južno afriškim dolarjem, prislužili ogromne dobičke. V nekaj mesecih je rand padel z $1.35 na petintrideset centov, in ves čas so
prodajali. 2. septembra se je povzpel za celih deset centov, s petintrideset na petinštirideset. To se morda tistim, ki nimajo izkušenj z investiranjem denarja, zdi majhna
sprememba, špekulantom pa se je to izredno izplačalo. Dejstvo, da se sovražna kampanja na TV mrežah nadaljuje z nezmanjšano močjo, daje slutiti, da je moč z random
še vedno veliko zaslužiti.
31. julija 1985, je Chase Manhattan Bank naznanila, da Južni Afriki ne bo obnovila posojil. Businessweek je 12. avgusta 1985, poročal, da je to med južnoafriškimi
poslovneži sprožilo preplah. Bankirji so potem zahtevali, da Južna Afrika da črncem pravico glasovanja. Gavin Relly, predsednik velikega Oppenheimer-Rothschildovega
konglomerata Anglo-American Corp., je poskušal prisiliti Bothovo vlado, da sprejme zahtevo. Botha jih je zavrnil.
Relly je potem šel naprej v Zambijo, da bi se dogovoril s večinoma komunistično ANC (Afriški nacionalni kongres) o pripravah za njihov prevzem Južne Afrike.
Britanska tajna služba v Londonu za TV mreže vsak dan pripravi seznam desetih do dvanajstih »sprejemljivih« novic, jih telegrafsko posreduje v Washington, kjer jih CIA
rutinsko odobri in izroči naprej TV mrežam. »Selektivnost« prenosnikov novic ni bila nikoli vprašljiva. Edith Efron je v knjigi The News Twisters (Tornado novic, 1972)
citirala intervju z Davidom Brinkleyem, z dne 11. aprila 1964, kjer je Brinkley izjavil: »Novica je, kar jaz pravim, da je. To je nekaj, kar je po mojih merilih vredno vedeti.« To
je bilo le Brinkleyevo domišljavo bahanje, kajti v resnici samo prebere tisto, kar so prej zanj izbrali drugi.
Efron to pomembno knjigo, ki sojo zavrnili vsi večji newyorški založniki, zaključuje takole:
»TV mreže so bili aktivno pristranske v korist črnskih militantov in proti politike ZDA v vietnamski vojni.
Mreže so se v glavnem izogibale problema nasilnih radikalistov.
Mreže so bile aktivno naklonjene demokratičnemu predsedniškemu kandidatu Hubertu Humphreyu, v škodo republikanskemu nasprotniku Richardu Nixonu.«
Neverjetno je, da obstaja takorekoč na tisoče zanimivih in pomembnih novic s celega sveta, ki bi bile na voljo večernim »poročilom«, vendar so ta omejena na deset do
dvanajst zgodbic, ki jih odobri London. Ameriška javnost že leta ve, da nekaj ni tako kot bi moralo biti. Z uvedbo kabelskih programov so iz propagandnega kolesja mrež
vzbrstela številna zavajanja. Nekateri strokovnjaki poročajo, da so tri mreže izgubile 40 odstotkov svojih gledalcev, čeprav se te obupno trudijo, da bi to prikrile. Č e bi jih to
prisililo, spremenijo cene oglasnega prostora glede na dejansko gledanost, bi bankrotirali, ker dohodek ne bi pokril stroškov.
Televizija je medij luči. Je odsev nas vseh, ki smo dovolili, da so jo prevzele sile teme. Kar nam je bilo odvzeto lahko dobimo nazaj. Davki so sredstvo s katerim paraziti
ohranjajo gospodarsko kontrolo nad nami, ker nočemo priznati očitnega dejstva, da »so davki cena, ki jo plačujemo za neodgovornost«.
Američanom svetujemo, naj gredo k javnemu tožilcu Združenih držav in zahtevajo preiskavo zločinskega sindikalizma. Sami smo dokaj natančno razkrili povezanost
Rockefellerjeve fundacije, Fordove fundacije in Zveznih rezerv, njihovo kontrolo nad televizijo ter njihove cilje (Svetovni red), ki jim sledijo. Obstajajo ustrezni zakoni, ki
prepovedujejo tovrstne aktivnosti.
Corpus Juris Secundum 46, upor in vstaja, poglavje 46lc. »Sabotaža in sindikalizem, ki ima za cilj odpravo trenutnega političnega in družbenega sistema, vključno z
neposredno akcijo in sabotažo.«
Corpus Juris Secundum 46:462b, »Statuti proti zločinskemu sindikalizmu veljajo tako za združenja kot tudi za posameznike, ki organizirajo ali pripadajo kriminalnemu
sindikalnemu združenju; dopustno je pričanje drugih organizacij, ki jim obtoženi pripada oziroma je njihov član, o njegovem značaju in dejavnostih.« To pomeni, da je
katerakoli mreža, ki prikazuje program, ki je škodljiv interesu ameriškega naroda in poskuša spremeniti njegov značaj v stilu diktatorstva »1984«, po zakonih ZDA
kriminalna dejavnost.
Corpus Juris secoundum 22A, zločinski sindikalizem: »V pravnem preganjanju zaradi članstva v organizaciji, ki uči in podpira zločinski sindikalizem, so dokazi o zločinih, ki
so jih storili pretekli ali sedanji pripadniki te organizacije kot njeni člani dopustni, da prikažejo značaj te organizacije.« (Ljudstvo proti LaRueu, 216P627CA276).
To pomeni, da lahko v obtožnici proti kriminalnemu sindikalizmu uporabite katerokoli informacijo o dejavnosti katerekoli organizacije v katero je vpleten katerikoli direktor
kateregakoli televizijskega združenja. Pazljivo proučite!
Zdaj veste kdo je lastnik treh največjih ameriških TV družb in ne morete zanikati, da imajo - očitno ne po naključju - židovsko ozadje. A poglejmo si, kdo jih je ustanovil in
stvari se bodo še dodatno razjasnile:

National Broadcasting Company (NBC): David Sarnoff

Columbia Broadcasting Service (CBS): William S. Paley

American Broadcasting Companv (ABC): Leonard Goldensohn
Č e se spomnite »Mozaiškega zakona«, dele, ki smo jih brali iz Talmuda, pa tudi »Protokolov«, boste razumeli. Hollywooda proizvaja toliko svinjarije, ki onesnažuje svet
(grozljivke, nasilni akcijski filmi, pornografija, kompjuterizirani otroci ... vsak ve, na kaj ciljam). Č e bi hotel koristiti svetu, ne bi izdeloval grozljivk ali drugih nasilnih stvari.
Večina stvari, ki pride iz Hollywooda, je laž. Spreminjajo zgodovino, da bi ljudje verjeli, kar hočejo, da bi verjeli. (Kralja Rieharda Levjesrčnega na primer, ki je bil v resnici
neusmiljen klavec, spremenijo v očetovskega vladarja).

78

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:16:13

»Po njihovih dejanjih jih boste prepoznali«.
No, vsaj jaz sem jih prepoznal po njihovih dejanjih, razumel kaj hočejo in zakaj. Ste kdaj razmišljali o tem, zakaj iz mladih ne nastajajo več geniji? Večina med njimi je
zasvojenih s TV, so verniki televizije in samo ponavljajo, kar jim je bilo povedano v šolskih knjigah. Večina rada vozi velike avtomobile, je hitro pripravljeno hrano in ni niti
zainteresirana za tehnologijo, ki bi omogočila njihovim avtomobilom, da vozijo dvakrat hitreje in brez bencina. Lahko si predstavljate, da nisem ravno srečen, ko pri svojih
letih vem vse to.
666
V Svetem pismu. Razodetje 13:13-18, beremo:
»... In on (Zver) je izvajal veličastne in čudežne kretnje, ogenj se je spuščal z neba na zemljo in bil viden ljudem. Zaradi kretenj, za katere mu je dala moč prva zver, da jih
je lahko izvrševal, je prevaral prebivalce zemlje. Ukazal jim je, naj napravijo podobo v čast zveri, ki je bila ranjena z mečem, a je kljub temu živela.
Dana mu je bila moč, da je dal dih podobi prve Zveri, da je lahko govorila, vseh pa, ki je niso č astili, je pahnila v smrt. Prav tako je prisilil vsakogar, majhne in velike,
bogate in revne, svobodne in sužnje, da so na svojo desno roko ali čelo prejeli znamenje, tako da ni mogel nihče kupovati ali prodajati, če ni imel znamenja, ki je ime Zveri
oziroma število njegovega imena.
To zahteva modrost. Kdorkoli ima vpogled, naj izračuna številko zveri, kajti je človeško število. Njegova številka je 666.«
V teh nekaj stavkih odkrijemo tri razodetja, ki so v današnji dobi za nas nadvse pomembna.
1. »In on (Zver) je izvajal veličastne in čudežne kretnje, povzročal je celo, da se je ogenj spuščal z neba na zemljo in bil viden ljudem ...«
To spominja na atomsko bombo. Kdo je vrgel prvo atomsko bombo in po čigavem naročilu? No, vemo že, da so Američani najboljše orodje kazarsko-iluminatskih
bankirjev; spomnite se, kdo je bil Franklin D. Roosevelt in za koga je delal.
2. »Dana mu je bila moč, da je dal dih podobi prve Zveri, da je lahko govorila, vsem pa, ki je niso častili ...«
Tudi to sporočilo je precej jasno. Živeč a slika - televizija. O tem je bilo že govora v prejšnjem poglavju.
3. »Prav tako je prisilil vsakogar, majhne in velike, bogate in revne, svobodne in sužnje, da so na svojo desno roko ali čelo prejeli znamenje, da ni mogel nihče kupovati ali
prodajati, če ni imel znamenja, ki je ime Zveri oziroma število njegovega imena.
To zahteva modrost. Kdorkoli ima vpogled, naj izračuna številko zveri, kajti je človeško število. Njegova številka je 666 ...«
Ena od doktrin novega svetovnega reda je tako »brezgotovinska družba«.
Iluminati so ljudi na to dobro pripravili z elektronsko bralnimi bančnimi in kreditnimi karticami, telefonskimi karticami, zavarovalnimi karticami, bencinskimi karticami naftnih
družb itd.
Množice so na lahek način prepričali v prednosti tega sistema z argumentom, da je plačevanje brez gotovine varneje, enostavneje in bolj praktično. Tej ideji manjka le še
čisto malo do njenega popolnega uresničenja. Kakor hitro bodo ljudje imeli množico elektronsko bralnih kartic, bo namesto teh še bolj praktično imeti le eno.
To je debetna kartica, tako imenovana ENA KREDITNA KARTICA ZA VSE, ki je že bila predstavljena na Novi Zelandiji, v Avstraliji in Kanadi. Še vedno imajo tudi druge
kartice, a debetna kartica se že uporablja, danes vedno bolj.
Končno bomo imeli lasersko vtetovirani znak. Nevidna očem, bo črtna koda vtetovirana na desno roko ali na čelo. Koda na vaši roki bo služila za plačevanje, dodatno pa
tudi za identifikacijo. Bralnik bo bral kodo in vse potrebne informacije bodo »pri roki«.
To niso ideje prihodnosti, ampak smrtno resna dejstva sedanjosti. Lasersko tetoviranje v Disneylandu testirajo že petnajst let. Osebe, ki ostanejo v zabavišču več dni,
imajo možnost izbirati med prepustnico ali lasersko vtetoviranim odtisom na levi roki. S tem poskusom ugotavljajo, kako ljudje reagirajo in, kako se bodo tega sčasoma
navadili.
Že pred sedmimi leti je Nizozemska zač ela z označ evanjem z laserskimi odtisi na č elo. Ljudem pravijo, da bodo imeli s tem, še posebej v Amsterdamu, pod nadzorom
kriminal. Medtem je bilo lasersko označevanje na nekaterih mestih že uradno predstavljeno. Rekoč, da je mogoče na ta način učinkoviteje ravnati s potniki, so ameriška
letališča opremljena s skenerji, ki berejo nevidne tetovirane odtise na desni roki. In število teh uslug neprestano narašča, kajti čas je denar.
Ne bodo vas dejansko prisilili v vse to, a če ne boste samozadostni, ne boste imeli kaj dosti izbire. Trgovine ne bodo več sprejemale gotovine. In vsem bo predstavljeno,
kako varna je metoda. Kraja ni več mogoča, kajti brez denarja ni kraje. Zločince bo zaradi lasersko vtetoviranega odtisa odkriti prek satelita, ne bo več ilegalnih prestopov
prek meje.
S tem bo dosežena popolna kontrola človeštva. Za svobodno voljo ni več prostora, vsak korak se nadzoruje, vse kar počnete, vse kar imate, kje ste, kaj kupite in prodate,
vse informacije so na dostopne »Velikemu bratu«. Č e še niste si preberite knjigo Georga Orwella »1984«; načrtovani suženjski sistem nove dobe je tam zelo dobro opisan.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:16:58

V Kabali, kot tudi v Tarot karti VI, ljubimcu, število 6 simbolizira skušnjavo, pot iz duhovnega v fizično, medtem ko število 9, število modrosti, simbolizira pot nazaj, iz
fizičnega v duhovno.
Indijanci Hopi iz severne Amerike imajo prerokbo, ki pravi:
»Nihče ne bo mogel kupovati ali prodajati, če ne bo imel medvedjega odtisa. Ko bo ta odtis viden, bo prišla tretja velika vojna.«
Možna interpretacija:
Predstavljajte si, da je imel Hopi Indijanec pred mnogimi stoletji vizijo, v kateri je videl črtno kodo. Ker seveda ne pozna današnjega imena zanjo, jo opiše kot sledi, ki jih
pusti medved, ko si brusi svoje kremplje na drevesu.
Vzorec kode na izdelkih ima več črt, ki odvisno od svoje debeline in širine presledka med njimi predstavljajo določeno število, po kateri lahko prepoznamo izdelek in
njegova cena.
Dvanajst krajših dvojnih črt izgleda kot sledi medvedjih krempljev, šest na levi in šest na desni (v začetku jih je bilo le pet). Dodatno so še TRI dolge črte, na levi, na sredini
in na desni. Č e znale videti števko šest v krajših črtah in jo primerjate z dolgimi, boste opazili, da vsaka od dolgih črt prav tako predstavlja šestico. Tri dolge črte so vedno
enake v vsaki črtni kodi kjerkoli na svetu, le krajše se spreminjajo. Računalnik torej vedno prebere 666.
Č e se stvari ne bodo drastično in hitro spremenile, kmalu ne bomo mogli več ničesar kupovati brez črtne kode. In potem, prej ali slej, jo boste imeli še na roki ali čelu.
Največji računalnik na svetu s katerim so povezani vsi drugi, je v Bruslju, in se imenuje La Bete (Zver).
Enostavno je ugotoviti, kako vsiliti črtno kodo vsem ljudem. Namesto občasnih majhnih finančnih kriz, bodo mednarodni bankirji začeli novo, največjo krizo ki jo bo človek
videl. Ta dogodek bo povod za uvedbo ene svetovne valute, ene svetovne banke z nadzorom nad plačevanjem z brezgotovinskim denarjem.
Enkrat ko bo svetovni bančni sistem propadel, ne bo druge alternative debetni kartici in ljudje jo bodo morali sprejeti. Edini način, da se izognemo kartici je biti
samozadosten, imeti nekaj zlata ali srebra in sam pridelovati stvari. To je seveda možno le na podeželju, v mestu je druga zgodba.
Druga možna interpretacija števila 666 je s pomočjo numerologije. Kot je bilo že omenjeno v navedku iz Svetega pisma, gre za število njenega imena (Zveri). Po kabali
vsaki črki ustreza število. Vsaka črka in številka imata po drugi strani določen pomen in značaj. Č e poznani pomen števil, lahko iz izračunanega števila določim značaj in
usodo.
Primer:
KARL VON
HABSBURG
abcdefghi
2193
465
81212397
jklmnopqr
15
15
33
stuvwxyz
123456789
666
666 = 6+6+6 = 18
18 predstavlja v kabalistični numerologiji soočenje s čustvi, skrivnostmi, poneverbami, lažmi, egoizmom, zločinom, uničenjem: nagnjenost k nesrečam, težavam, bolezni,
nevarnosti ...
Tarot karta 18 je »mesec«:
Simbolizira čustvo, žalost, osamljenost, bolezen, nagnjenost k nesrečam, sanje (težki časi).
To numerološko dešifriranje imena Karl von Habsburg sem našel v avstralski knjigi z naslovom The United States of Europe (Združene države Evrope). Avtor, predani
kristjan, opisuje Habsburško dinastijo. Poskuša dokazati, da sveti gral ni - kot se je doslej predpostavljalo - posoda, ki je vsebovala Jezusovo kri, temveč Jezusov rod.
Nadalje trdi - enako kot tudi Bagent, Leigh & Lincoln v svoji knjigi The Holy Blood and the Holy Grail (Sveta kri in sveti gral) - da Jezus ne le, da je bil poročen, temveč je
tudi zaplodil otroke. Zakonski status Jezusa je ena največjih skrivnosti Svetega pisma, pravi. In v Židovski veri je to zares nenavaden pojav.
Iz evangelijev, piše, je znano, da je veliko število njegovih učencev bilo poročenih (Peter, na primer) in Jezus je učil prav to. V evangeliju po Mateju 19:4-5:
»Kaj niste brali, da je stvarnik na začetku ustvaril moškega in žensko ter dejal, 'Iz tega razloga bo mož zapustil svojega očeta in mamo ter se združil z ženo, in postala
bosta eno meso'?«
Poroka je bila po židovskih običajih obvezna. Neporočene so obsojali. Č e bi Jezus ne bil poročen, bi ga židovsko ljudstvo ne sprejelo tako kot ga je in tovrstni razkol z
židovsko tradicijo bi bil omenjen vsaj v kakšnem evangeliju. Nadalje so Jezusa njegovi učenci klicali rabin. Židovski zakon Mišne jasno pravi, da neporoč eni ne more biti
rabin.
Baigent, Leigh & Lincoln dodajajo:
»Temelj za večino krščanske teologije je predpostavka, da je Jezus utelešeni bog. Z drugimi besedami se je bog iz usmiljenja do svojega stvarstva v njem utelesil in
prevzel človeško obliko. S tem bi se lahko iz prve roke seznanil s spremenljivostjo človeškega obstoja. V najglobljem pomenu bi doumel, kaj pomeni biti človek - se s
človeškega vidika soočiti s samoto, skrajnim trpljenjem, nemo čjo, tragično smrtnostjo, ki jo prinaša vloga človeka. S pomočjo tega, da bi postal človek, bi bog spoznal
človeka na način, ki ga Stara zaveza ne dopušča. Z odpovedjo svoji odmaknjenosti in osamelosti, bi bil neposredno deležen človekove usode. S tem bi človekovo usodo
odrešil - bi jo ovrednotil in upravičil s tem, ker bi postal del nje zaradi nje trpel in bil na koncu žrtvovan.
Simbolični pomen Jezusa je v tem. da je on, bog, izpostavljen vrsti človeških izkušenj - izpostavljen je znanju iz prve roke, kaj pomeni biti človek. Pa bi bog, utelešen kot
Jezus, lahko resnično trdil, da je človek, ne da bi spoznal dve najosnovnejši, najbolj elementarni strani človeškega stanja? Bi bog lahko trdil, da pozna celost človeškega
obstoja, ne da bi se soočil z dvema tako bistvenima aspektoma človeštva kot sta spolnost in starševstvo?«

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:17:13

Avtorji nadaljujejo z opisovanjem, kako je Jezusova žena potem, ko je s svojo družino zbežala iz svete dežele, našla zatočišče na jugu Galicije, kjer se je rod nadaljeval v
židovski skupnosti. Zdi se, da se je rod v petem stoletju s poroko združil s kraljevim rodom Frankov in tako ustanovil dinastijo Merovinjancev. Jezusovi potomci so uspeli
preživeti vse poskuse, da bi jih uničili. Kasneje je bila kraljeva kri zaščitena s Prieuré de Sion. To je skrivna združba, katere cilj je bil - po mnenju avtorjev - da ne razkrivajo
skrivnosti Jezusovem zakonskem statusu. Veliki mojstri so med drugimi bili: Leonardo da Vinci 1510-1519; Robert Fludd 1595-1637; Isaac Newton 1691-1727; Karl A.
Emanuel von Lothringen 1746-1780; Maximilian Franz von Habsburg-Lothringen 1780-1801.
Hiša Habsburg-Lothringenovih potomcev - po avtorjih - izvira neposredno iz Merovinjancev in zato iz Jezusovega rodu. Seveda obstaja še veliko drugih družin, ki lahko
zase trdijo isto. Baigent, Leigh & Lincoln o tem pravita naslednje: »V devetnajstem stoletju sta Prieuré de Sion, delujoč s prostozidarstvom in Hiéron du Val d'or, poskušala
ustanoviti obnovljeni in »posodobljeni« sveti Rimski imperij - nekakšne teokratske Združene države Evrope, ki bi jim hkrati vladali Habsburžani in radikalno reformirana
cerkev. Ta namera je propadla s prvo svetovno vojno in padcem vladajočih dinastij. A ni nerazumno če predpostavljamo, da so sionski trenutni cilji v temeljih enaki.«
Precej verjetno je, da tem ciljem sledijo še danes. Č e sodimo po govoru Otta von Habsburga - častnega viteza Deutschritterorden (Tevtonskega reda vitezov) - ki ga je
imel 9. maja 1993, v Bad Mergentheimu pred Deutschrittetorden, je še vedno v njihovem interesu, da ustanovijo »domovino Evropo«. Prav gotovo ni naključje, da bi se
pred časom sin nadvojvode Otta von Habsburga (člana Odbora tristotih), Karl von Habsburg, moral poročiti s hčerko barona Heinricha von Thyssen-Bornemisza (prav tako
član Odbora tristotih). Avtor odkriva povezanost med daljnosežno habsburško zgodovino, dešifriranim imenom Karla von Habsburga (666) in razodetjem.
Mimogrede, Habsburžani imajo v lasti kopje, s katerim je rimski stotnik Gaius Cassius prebodel Jezusov bok. O mitu o tem kopju je bilo napisanih že več tisoč strani (med
njimi: Trevor Ravenscroft: The Spear of Destiny /Kopje usode/).
Ne glede na to, ali so bile Jezusove življenjske okoliščine v resnici takšne ali ne, katoliška cerkev nekaj skriva in se odziva nadvse občutljivo. Vprašanje, ali je bil Jezus oče
ali ne, je samo po sebi nepomembno, kajti v današnjem svetu ne bo rešilo ničesar; razen morda nekaterim morebitnim potomcem ali fanatičnim vernikom, ki ljudem vsiljuje
pomembnost njegovih učenj, ne uspejo pa svoje vere prenesti v dejanja. Ogromna razlika je med vero v krščanstvo in njegovim udejanjanjem.
Ne trdim, da je Kari von Habsburg z numerološko vrednostjo svojega imena razkrit kot »antikrist«. Je le primer možne interpretacije števila 666. in ni edini, ki ima ime s tem
številom. Zatorej si ne ustvarite nove ideje o sovražniku. Lahko pa bo šele prišel na ključno mesto, kajti spomnite se, da Habsburžani pripadajo tako Č rnemu plemstvu kot
tudi Odboru tristotih. Bodite le pozorni na to, kaj se dogaja okoli vas, medtem ko se duhovno razvijate. Da tako imenovanega »antikrista« ne moremo odkriti zunaj sebe bo
podrobneje pojasnjeno v poglavju »Kaj lahko storimo?«.
Še en primer iz Stare zaveze (1 Kralji 10:14)
»Teža zlata, ki jo je Salomon dobil letno, je bila 666 talentov.«
Č lani Thule-Gesellschaft so si stavek razlagali takole: Ker je 666 - poleg 333 in 999 - tudi običajna mera za zlato in ker je v razodetju 13:18 rečeno, da je Zver z imenom
666 odgovorna za to, da bo vsak dobil odtis na desno roko ali na čelo, to predstavlja ŽIDOVSKO MONETARNO MOČ .
Da ima število 666 opraviti s črtnimi kodami, s sistemom kreditnih kartic, bankami in denarjem, je jasno tudi s tem, da je številska koda Svetovne banke (World Bank) 666.
Č ekovna klirinška hiša Indijske banke v Bombayu ima kodo 666. Nove ameriške kreditne kartice zdaj tudi kažejo kodo 666. Računalniški sistem Olivettija »P 6060«
uporablja številke, ki se začenjajo s 666. Računalniška potrdila po vsej Ameriki imajo na sebi skupino sivih pik, ki obkrožajo število 666. Vsaka izraelska loterijska srečka
ima na sebi odtisnjeno 666. Mednarodna telefonska številka Izraela je 666 ... itd.
Rockefellerjev EXXON je prav tako zanimiv:
EXXON
56665
Dvojni križ, ki ga oblikujeta dva X v EXXONU (poglejte si njihov emblem) je stari simbol Škotskega reda, pa tudi častilcev Satana.
Obstaja pa še en pomen števila 666, po mojem mnenju najpomembnejši, ki ga doslej še nisem našel omenjenega v nobeni drugi knjigi...
Pravi pomen?
Kdo na svetuje uvedel in uporablja kreditne kartice? Banke. Ne majhne, temveč velike. In kdo so mednarodni bankirji? Kazarski Židi - Iluminati!
OK. In koga Židi (še posebej talmudisti) prič akujejo?
Mesijo!
In zakaj čakajo na mesijo? Ker jim Talmud pravi: »Ko bo prišel mesija, bodo vsi sužnji Židov!« (Erubin 43b)

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:17:31

Ta mesija mora biti dokaj pomembna oseba, če hoče vas in mene spremeniti v sužnje Židov. Poglejmo, č e o vsem tem obstaja kakšen »dokaz«. Kot veste, sta simbolika in
numerologija zelo pomembni orodji prostozidarjev, pa tudi uporabnikov Hebrejskega jezika.
Zato želimo analizirati besedo MESIJA Toda MESIJA sploh ne prihaja iz hebrejskega jezika. Njen izvor je v grškem jeziku: MEISSIAS. Zdaj bomo ime spremenili v grško
abecedo, sešteli vrednosti črk in ugotovili koga Židi tako goreč e prič akujejo:
M
E
I
S
S
I
A
S
40
5
10
200 200 10
1
200 = 666
(numerične vrednosti hebrejske, grške in sumerijske abecede so vzete iz Higginsove knjige Celtic Druids (Keltski druidi)
Ponovno se spomnite, kaj je bilo rečeno v Talmudu:
»Ko bo prišel mesija, bodo vsi sužnji Židov!« (Erubin 43b)
Kaj torej vse to pomeni?
Č e hočemo razumeti, kaj je življenje, moramo vedeti, da temelji na zakonu »vzroka in posledice«. Jezus je zelo jasno povedal, kaj to pomeni za vsakega od nas (Iluminati
ali ne): »Vsakomur se dogaja vse v skladu z njegovo vero!« Karkoli boste verjeli, to bo za vas »resnično«. Jezus je prav tako dejal: »Nebesa in pekel so znotraj nas!«. Č e
verjamemo v Satana, v sovražnika in pekel, v silo, ki nas poskuša prizadeti, nam bo življenje dokazalo, da je naša vera pravilna. Karkoli verjamemo, naj bo to prijetno ali
boleče, življenje nam dokazuje, da imamo prav. Karkoli vstavimo v računalnik, to bo tiskalnik natisnil.
Nekdo, ki verjame, da sile polarnosti - pozitivne in negativne - dopolnjujejo druga drugo, in se jih zatorej lahko uporablja na tvoren način, se mu bo njegov sistem
prepričanja izkazal za pravilnega. In vsi imajo prav (nekoga, ki bi izjavil, da je negativna sila, ki prihaja iz stikala »zla«, bi imeli za precej neumnega). To je tisto, kar je
Jezus mislil s svojo izjavo. In to je tisto od česar vas želijo odvrniti Iluminati - pred spoznanjem, da ste vi tisti, ki odločate o tem, ali boste imeli srečno življenje ali ne.
Naj bom še bolj jasen: po eni strani vas Iluminati držijo v nevednosti, po drugi strani pa vas učijo ravno nasprotno. Resnica je, da je mogoče vse ključe življenja najti znotraj
sebe, oni pa vas tičijo, da jih je moč najti le zunaj sebe.
Po »zakonu privlačnosti« je življenje ogledalo našega sistema verovanja, kakršnokoli že je. In zaradi tega je življenje na zemlji odsev sistemov verovanj, ki se jih oklepajo
njeni prebivalci. Večino ljudi na zemlji so pripravili do tega, da verjamejo, da obstajala dve sili, ki se bojujeta druga z drugo, in da se ti dve sili nahajata zunaj njih! Kar je
popolna norost, in nikjer, ne v fiziki ne v kemiji ali magiji ne obstaja ni č, kar bi dokazalo to trditev. Jezus je prav tako dejal: »Poglejte naravo - je kot odprta knjiga«. Storite
to in videli boste, da povsod v vesolju sile delujejo družno. S tem bo zunanji svet vsakomur potrdil napačen vzorec prepričanja. Zunanji svet ne razlikuje med dobrim in zlim
- le odseva, kar je vanj postavljeno. Razumite, da velika igra. ki jo igrajo Iluminati temelji na zvijači, kako ljudi prepričati da je uspeh, ljubezen, sreča, bog ... vse to mogoče
najti izven nas (v denarju, delu ali spolnosti, v cerkvi ali mošeji, v krščanskem, muslimanskem ali židovskem bogu). S tem ste od njih odvisni, se zapletete v njihove pasti.
Č e začnete dobivati odgovore na vaša vprašanja od znotraj, z opazovanjem, prepoznavanjem, občutenjem in v glavnem s poslušanjem lastne intuicije, boste dobili prave
odgovore, kajti odgovori se vam potrjujejo v življenju in nihče, nobena sila v vesolju, vam ne more odvzeti tistega, kar se vam je razkrilo znotraj vas.
In zato vsi kristjani, muslimani in nevedni Židi prič akujejo zunanjega Kristusa ali mesijo (antikrista). In našli bodo antikrista v zunanjem svetu, »podlega fanta« njihov sistem
verovanja se bo potrdil. Pokazali jim bodo »antikrista«, ki so ga ustvarili Iluminati, da bi jih obdržali v njihovih ozkih »dobro-zlo« verskih sistemih. Kristjani bodo dejali:
»Vidiš, saj sem rekel, da bo tako!« In motili se bodo!
V prerokbi Fatime na primer in v drugih razodetjih je rečeno, da se bo mož pojavil nenadoma, da bo delal čudeže, zdravil ljudi, materializiral in delal vse vrste nenavadnih
reči. Postal bo mega zvezda, lep na pogled, očarljiv ... Prišel bo iz ene najmogočnejših židovskih družin, a tega ne boste vedeli (kot večina tudi ne ve, da so Kohl, Brandt,
Roosevelt, Trumam, Carter, Stalin, Lenin, Hruščov, Che Guevara, Fidel Castro, vsi prav tako prikriti Židi). Vsi ga bodo imeli radi. Ključ njegovega razkritja pa bo podpora
ameriško-židovsko-iluminatsko kontrolirane TV, ki ga bo spremenila v mega zvezdo. Ljudje mu bodo sledili, ga častili zaradi njegovih »čudežev«, potoval po svetu.
Predstavljajte si magično mega zvezdo, ki je sposobna vseh vrst »čudežev«, zdravljenja ljudi: milijoni bi mu zlahka sledili.
Od človeka ustvarjen antikrist je malo starejši od mene in prav zdaj potuje. Ni »podel«, le izkoriščan (z uspehom, denarjem, ženskami, močjo, sposobnostjo, izžarevanjem,
vplivom, občudovanjem); nižje aspekte njegove osebnosti njegovi gospodarji izkoriščajo za njegovo sodelovanje v igri. A sčasoma bo spoznal, da ga izkoriščajo. Spoznal
bo, kaj se pravzaprav dogaja, in prepričan sem, da bo postal zavesten samega sebe in svojih resničnih moči, ter se bo odločil za lastno, tvorno pot. Vem zanj in on ve
zame in obstajajo mnogo višji aspekti naju samih, ki naju vodijo. Stvari se za vsakega od nas razpletajo tako kot je treba..
A Iluminati bodo poskušali vse, da se njihov načrt uresniči. Ljudi bodo pripravili do tega, da bodo verjeli, da se je njihov omejeni sistem verovanja uresničil (prerokovani
antikrist v zunanjem svetu). Ti kristjani bodo usmerili prst na tega od človeka ustvarjenega antikrista in se ne bodo zavedali, da so pozabili nase, na lasten ego, kjer je
resnični antikrist. Kot je rekel Jezus: »Nebesa in pekel so znotraj nas!«
Iluminati bodo poskušali vse, da bi ohranili ljudi v veri, da je BOG nekaj, kar živi zunaj njih, nekaj k čemer morajo moliti, namesto da bi zavestno spoznali, da niso nikoli
obstajali zunaj BOGA in niso bili od njega/nje/onega nikoli ločeni. Kolikor dolgo bodo ljudje verjeli temu nesmislu o dobrem in zlem, toliko časa se bo na tem planetu
»igrala« igra, v kateri smo marionete teh sil. Iluminati hočejo, da bi verjeli, da ste goyim, živina in nič več. Hočejo, da verjamete, da ste bili ustvarjeni za sužnje, da bi vas
oni lahko izkoriščali. To vero vam vsiljujejo preko cerkev, svojih »hiš norosti« - da ste orodje nekakšnih sil, pa naj bo to Satan ali Bog. In če temu verjamete, bo to VAŠA
resničnost.
Obstaja pa le ena sila, in, poleg vseh drugih prijetnih reči, je ta sila ustvarila dve sili, pozitivno in negativno, da bi skupaj ustvarili tretjo dimenzijo, s svojimi dvanajstimi
prizvoki. In zakaj? Tu so zato, da jih MI, MOJSTRI uporabimo ter USTVARJAMO! Sposobni smo uporabljati pozitivne in negativne sile prek naše intuicije, vizualizacije,
misli, občutkov in dejanj na tvoren način, če se le za to odločimo. Odvisno je od nas.
Iluminati so bili zelo uspešni, v prepričevanju teh mojstrov, da so le sužnji. In večina je to sprejela. Ubogi svet!

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:17:47

Sklepna misel
Verjamem, da Protokoli sionskih starešin in Novi Satanov testament primerno opisujejo mahinacije, ki jih izvajajo tisti, ki vlečejo niti svetovnih dogodkov. Morda bo kdo
rekel, da je dejavnost Iluminatov za svetovno prevlado nerealna in neverjetna, da se narode na Zemlji ne vara, da se množice ne da voditi in jih pripraviti, da gredo v vojne.
A vendar vsak, ki zna kritično razmišljati, ne more zanikati konfliktov, sovraštva, vojn in nemirov, lakoto in bedo, rasno sovraštvo v VSAKI državi tega sveta, prizadevanje
za neodvisnost, neuspešnost vlad, podkupljivost politikov, naraščajočo izprijenost in surovost človeštva, zadolženosti držav, nestabilnosti valut, gospodarskih kriz,
nezaposlenosti, nemirov med ljudmi in in brezbožnosti.
Precej nenavadno naključje je, da zdajšnje okoliščine v svetu tako popolno ustrezajo Protokolom in da je bil načrt Alberta Pike-a s tako zastrašujočo natančnostjo
uresničen. Prav tako bi rad spomnil na dejstvo, da je bilo pri podpisovanju versajske pogodbe prisotnih pet ROTHSCHILDOVIH agentov, kar lahko preverite v vsaki
zgodovinski knjigi. Delali so kot SVETOVALCI voditeljev Anglije, Francije in ZDA. In ker vemo, da je bila pogodba oblikovana tako, da je do vojne brezpogojno moralo priti,
bo VSAKDO uvidel, kakšni so bili nasveti ROTHSCHILDOVIH AGENTOV. Razmislite o tem.
Naj citiram Franklina D. Roosevelta:
»V politiki se nič ne pripeti po naključju! Č e se karkoli zgodi, ste lahko prepričani, da je bilo tako načrtovano!«
Zato lahko sklepam, da so bili vsi pomembni dogodki v politiki in financah vodeni po smernicah Iluminatov. Samo tisti, ki vedo se zavedajo medsebojnih povezanosti. Č e
se spomnite poglavja o informacijski kontroli in na seznam imen, boste razumeli zakaj jih le izredno majhno število »v resnici ve«. Zato je tudi Hitler požgal vso okultno in
izobraževalno literaturo. Kot pravi Dieter Rüggeberg:
»Okultiste lahko prepoznajo samo okultisti!«
Ateist ali materialist ne bo nikoli razumel ali mogel slediti mislim in motivom okultista. Okultisti so konstruktivni (ali pozitivnimi - imenovanimi tudi spiritualisti) in destruktivni
(ali negativni); pozitivni uporabljajo svoje znanje o duhovnih zakonih za razumevanje življenja, in s tem pomagajo sebi in drugim, negativni znanje uporabljajo le zase, za
realizacijo lastnega ega.
Najvišji okultisti (v tem primeru negativni), Iluminati, elita in vse njihove lože zasedajo najvišje položaje v financah, politiki, gospodarstvu, religiji in znanosti, in za
uresničitev svojih načrtov uporabljajo stara satanistična znanja. Na drugi strani pa je šest milijard ljudi, ki jih namenoma držijo v neznanju s ponarejeno religijo, ateizmom,
materializmom in znanostjo, ki govorijo drugačen jezik in obstajajo brez kakršnekoli ideje o tem, kaj se v resnici dogaja.
Potrjujoč vse to, Rüggeberg piše, da:
»Vsi tisti ateisti in agnostiki, ki prepevajo skupaj v zboru z »naprednimi« vejami cerkve, da je okultizem in magija le neumno praznoverje, se sploh ne zavedajo, da so žrtev
namerno načrtovane politike določenih cerkvenih krogov in lož. Mnogi slavni ateisti bi se obrnili v grobu, če bi vedeli, da so jim časti in odlikovanja podelili pripadniki
okultnih redov in lož, in jih izrabili kot orodje za razširjanje določenih zavajajočih idej.« (Geheimpolitik - Tajna politika)
Načrtovali so obe svetovni vojni (in prihajajočo prav tako), jih financirali in v njih zmagali. Načrtujejo in povzročajo gospodarske trende, propadanje držav, in izrabljajo
politične in gospodarske okoliščine v svojo korist in v škodo preprostih ljudi. Zato so tudi tako nepojmljivo bogati. Ti ljudje po eni strani hoč ejo, da jih spoštujemo in č astimo,
medtem ko po drugi strani, narodom prikrito prizadevajo katastrofe in so pobudniki vojn. Že stoletja ustvarjajo nasprotujoč e si strani, da bi s tem zmedli ljudi, in jih uporabili
za prve bojne vrste in za to da zanje opravijo umazan posel. Č e se kje zalomi, so vedno krive marionete, ne pa tisti, ki z njimi upravljajo.
Večina človeštva verjame, da so za vojne krive vpletene države. Pametnjakoviči, ki trdijo da so določene države predestinirane za vojno, kot so to »zli Rusi« ali pa
»rumena nevarnost« ali »vedno fašistična Nemčija«, se delajo nevedne ali pa to v resnici tudi so.
Od kje, mislite, dobi kitajska, ruska, arabska, nemška, ameriška, srbska ali katerakoli druga vlada denar za izgradnjo svoje vojaške industrije? Kaj res verjamete, da
obstaja država, ki bi lahko izgradila vojaško industrijo s svojimi lastnimi sredstvi? Danes ni niti ene države na tem svetu, ki bi ne bila tako zadolžena, da bi lahko preživela
brez posojil mednarodnih bankirjev. Mislite, da so imeli Srbi dovolj denarja za financiranje orožja za svojo vojno? Č e bi Rusi začeli svetovno vojno, od koga mislite, bi si
sposodili denar? Seveda od mednarodnih bankirjev.
Rothschild nima brez razloga eno svojih bank tudi v Kremlju. Prav zato se imenujejo MEDNARODNI bankirji. Ne zanima jih, kaj bo z npr. z Anglijo ali ZDA. Kjerkoli je
denar, tam so tudi mednarodni bankirji. In ker je vojna najboljši vir denarja, so zanjo vedno zainteresirani. Č e ti bankirji nočejo vojne, potem ni posojil in ni orožja. Tako
preprosto je to. Č e država hoče v vojno, mora najprej vprašati bankirje, če se s tem strinjajo. Č e se strinjajo, pride z njihovo finančno pomočjo do izgradnje vojaške
industrije in vojna se lahko začne. Č e se ne strinjajo, ker bi to lahko bilo v nasprotju z njihovimi načrti, ni posojila in brez denarja ni orožja in brez orožja ni vojne. In ko do
vojne enkrat pride, ne gre za nekaj milijonov dolarjev, temveč za milijardne vsote.
Kot sem prikazal v knjigi, je denar za Boljševike, Nemce, pred in med drugo svetovno vojno, Ruse, za komunistične režime in tudi za Saddama Husseina vedno prihajal od
istih posojilodajalcev. Zato v politiki in vojni ni nič naključnega. Č e pride do vojne, je morala biti načrtovana, drugače ne bi bilo na voljo sredstev zanjo. To pomeni, da so
sedanja in prihodnja krizna žarišča ustvarjena hote in načrtno za dosego prevladujočega cilja, ene svetovne vlade.
Iluminati sami trdijo, da se to mora zgoditi, s čimer bo končno zagotovljen globalni mir. Zanimivo je, da za dosega tega cilja uporabljajo vojne.
Mislite, da se bodo spremenili, in se začeli obnašati drugače, potem, ko bo ustanovljena svetovna vlada?
Po njihovih dejanjih jih boste prepoznali!
Pravzaprav svetovni vladi ne moremo nasprotovati, zdi se, da je to končni cilj planeta, če bi le bila v rokah ljudi, ki imajo v svojih mislih dobrobit in blagostanje soljudi, s
pravico do svobodnega razvoja, dostop do znanja, ki je že toliko časa skrito. Svetovna vlada o kateri govori naša knjiga pa izvira iz teženj elite, za elito, preostanek
človeštva pa naj bi ostal v neznanju in zato v suženjstvu.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:18:02

Seveda še ni prepozno. Veliko bi se dalo narediti, če bi ljudje vseh narodov pustili ob strani svojo prestrašeno nevednost in bi zares začeli skrbeti za človeštvo in Zemljo.
A prek iger Iluminatov smo tako ujeti v naše male svetove, da je večina že zdavnaj izgubila sled in se umaknila iz svetovnega dogajanja.
Samo kratek primer:
Množični mediji (ki jih nadzirajo Iluminati) nam vbijajo v glavo da mora dober državljan imeti sijajen avto, lastno hišo, družino, kariero, ugledna oblačila itd. Po več desetletij
trajajočem vcepljanju tovrstne (tele)vizije popolnega »člana družbe« prek TV in tiska je naša podzavest vsrkala te informacije in zdaj je večina prepričana, da v resnici
potrebuje vse to (isto seveda velja za odnos do stvari in vedenje). Da bi vse to imeli, morate resni čno trdo delat. A ne morete delati dovolj hitro.
Vse to hočete zdaj. Zato kupujete na kredit in se z dolgoročnimi odplačilnimi pogoji počasi a z gotovostjo ujamete v mrežo, ki vam je bila nastavljena; obveznosti in dolgovi
vas bodo priklenili za desetletja.
Potem pa še družina in otroci, denar za počitnice, popravilo avta ... in končno ste ujeti v začarani krog »ki ste ga ustvarili sami«; nimate več niti časa niti želje, da bi
ugotovili, če je to, kar počnete, res tisto, kar dejansko hočete.
In potem nenadoma odkrijete, da sploh niste srečni s tem, kar ste ustvarili v zunanjem svetu, da bi se danes stvar, lotil, drugače, a je žal zdaj že prepozno.
To je, preprosto rečeno, načrt, ki je opisan v Protokolih sionskih starešin in že desetletja poteka v vseh državah tega sveta. Za dodatek se morda počutite še nezmožnega
reševanje problemov in poiščete izhod v mamilih in alkoholu. Ko dosežete to točko, je dirka v tem življenju že skoraj končana. Vendar nekaterim še vedno uspe. Nikoli ni
prepozno.
A zdravljenje simptomov nikoli ne zadostuje: Iluminatov ne moremo odstraniti, kot da so bolan organ, soočiti se moramo z vzročnostjo.
Vi sami ste rešitev svojega problema ali okoliščin, predstavljenih v knjigi. Č e bi preverili, koga ste volili, in kaj vsakodnevno podpirate, bi danes svet izgledal drugače, in
Iluminati bi ne imeli moči nad vami. Z »vi« mislim vsako človeško bitje na tem planetu.
» Č e hočete izvedeti, kaj je narobe z vašo državo, se poglejte v ogledalo.« (Ross Perot, na predsedniških volitvah v ZDA)
Nekateri bodo morda oporekali: »Počakaj no, vse to se je začelo že zdavnaj pred mojim časom, in v to je vpleteno šest milijard ljudi, zakaj bi jaz začel spreminjati stvari?«
Zato, ker se zavedate, da je nekaj narobe! Vaša zavesi se je spremenila, dojeli ste, da obstajajo druge, boljše poti v življenju, in se zato razlikujete od svojega
»nezavednega« sovrstnika. Zdaj ste odgovorni za spoznanje, ki ste si ga pridobili. Pred tem ste lahko morda dejali: »Tega nisem vedel.« A zdaj veste in se temu ne
morete preprosto izmuzniti.
Vsi smo zlorabljeni, ker nismo dovolj kritični in dovolj pozorni. A iz tega se lahko izvlečemo. Na fizičnem nivoju bi bilo morda koristno postati bolj neodvisen. Lastno gojenje
hrane, izkopavanje vodnjakov, vzdrževanje koz za mleko in sir, uporaba alternativne energije ...
To ne pomeni, da se je treba odreči normalnemu življenju. Danes obstajajo mnoge skupnosti, ki živijo skoraj luksuzno življenje. Vsekakor jih je več v združenih državah kot
v Nemčiji. A to lahko deluje kjerkoli.
Tako se lahko uravnotežimo med sabo.
Najdite ljudi, ki mislijo podobno. Začnite z branjem kritične literature, udeležujte se ustreznih predavanj: povečajte svoje znanje in oblikujte debatne skupine. Teme kot so
»naprave na prosto energijo« in njihova izdelava gotovo niso nezanimive. Prav tako je pomembno govorili o čustvih. A stvari tudi udejanjajte in o njih ne le razpravljajte.
Možne rešitve v zunanjem, materialnem svetu so podane v številnih, že omenjenih, knjigah.
Mnogi zgodovinarji so se ujeli v mrežo spletk in obdolžili sioniste in Žide. Nekateri kršč anski raziskovalci so se odloč ili za prostozidarje in verjamejo, da so vsega krivi oni.
Niso vsi člani Rothschildove družine zagovorniki ideologije o svetovni vladi! Zato ne sklepajte prehitro! Ta knjiga NI namenjena iskanju tega ali onega krivca, temveč
prepoznavanju načel in načinov delovanja ter iskanje možnih rešitev.
Ponovno:
Iluminati ne pripadajo katerikoli religiji, stranki, narodu ali skupini, temveč jih izkoriščajo za svoje delovanje. Naj ponovim, da se je igra začela že pred več tisoč leti, preden
je bila katerakoli oseba, omenjena v tej knjigi rojena, in se z njo tudi ne zaključuje. Tisti, ki jih danes imenujemo satanisti ali pa so predstavniki sionistične skupnosti
(Rothschild, Warburg) so le figure v precej obsežnejši igri. Preberite The Gods of Eden (Bogovi raja), William-a Bramley-a.
Rüggeberg piše:
»RUDOLF STEINER je že leta 1920 omenil, da se imena tistih najvišjih v okultnih skrivnih društvih nikoli ne pojavijo na seznamu članov ... V negativnih ali črnih magičnih
redih so vsi pomembni pisani dokumenti podani v tajni pisavi, ki jo je mogoče dešifrirati samo s poznavanjem posebnega ključa. Materialistični zgodovinarji se bodo morali
v tem pogledu veliko naučiti, če nočejo spregledati širše resnice.« (Geheimpolitik)
Iluminati vidijo predvsem sebe, hočejo biti najmočnejši in imeti vse, ves svet. Njihova zavest je napihnjeni »ego«. Verjemite, da se drug do drugega vedejo na popolnoma
enak način kot do preostalega sveta. Vsak od njih hoče biti najboljši, najbogatejši in najmogočnejši.
Kaj lahko storimo?
Pravzaprav obstaja kar nekaj možnosti. Nekateri bi morda te ljudi najraje odstranili, kar pa ne bi dosti koristilo, saj bi jih hitro nadomestili drugi. To je podobno, kot če se

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 17:18:21

vozite z avtom in vam začne utripati lučka za olje. Odidete v delavnico, mehanik vam reče: »No, to pa ni noben problem.« in prekine stik. Seveda lučka zdaj ne utripa več,
a vzrok, manjkajoče olje, ni odpravljen. Tega seveda ne bi nikoli storili s svojim avtom, a upravljanje vašega telesa in življenja je pogosto prav takšno. To je poznamo v
ortodoksni medicini, ko oboleli organ ali rakavi del kirurško odstranijo, vzrok za nastanek tega stanja pa se le redko upošteva. Kot v primeru z avtom, je to le zdravljenje
simptomov. Vendar nam to v našem primeru ne pomaga. Potrebujemo zdravljenje vzrokov. Č e vse te tipe postrelimo, le odvijemo žarnico, problem pa s tem nikakor ne bo
odpravljen.
Glavni razlog je v pomanjkanju odgovornosti in otopelosti vseh nas, ki jih iluminati izkoriščajo. Č e ne spremenimo te šibke točke, bodo po odstranitvi zdajšnjih iluminatov
prišli novi, ki bodo poskrbeli za nas.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 26.01.2010 at 17:46:42

David

Sam se z veliko tu napisanega sploh ne strinjam. Strinjam se pa z zadnjo stranjo-opozorilom !!! Sami moramo delovati,toje tisti,ki smo res neodvisni in teh je trenutno na tem planetu komaj 4%. Ljudje večina se sploh ne zaveda v kakšnem govnu živimo. Kar je pa najhuje je spoznanje,da je vse tako kot je,ker drugače biti ne more.  ;D
Ampak ne zaradi nas, zaradi same vesoljne enotne zakonitosti. In ravno to našo nevednost  (samooklicani  vladarji )ki so vedno bili na Zemlji-izkoriščajo.
Naša galaktična federacija nam ravno zato ne omogoča dostopa do neomejenih virov energije in do znanja,ker ve,da bi mi uničili vse kar bi nam prišlo znotraj galaksije nasproti.
Tile gospodje ne vedo(pisci)da smo na Zemlji iz štirih petih planetarnih (očetovih) osončij naseljeni na tem planetu. Zato tudi imamo rase.

Mi smo tu ovčke,ki so za pleme in za novačenje v službo galaktičnemu življenju. Naš vnebovhod bo- vendar ne vseh mnogi se bodo prostovoljno odločili ostati drugi oditi. Ni vse tako črno kot se zdi.

Je pa res,da je ego naše prekletsvo danes(bo odpadel po vesoljni zakonitosti sami.

Tako,da tile gospodje (pisci) kr malo preveč moći pripisujejo telim Iluminatskim ovčkam.Ovčke so tile''' iluminati''' proti tistemu,kar nam je na vesoljni(galaktični ravni) danes in večno- nedostopno vsem tistim,ki živimo ,so in bodo živeli na tem planetu.!

Iluminati so preoblečene ovce v hijene na Zemlji ,ampak še vedno samooklicane-nevedne  ovčke v naši galaktični federaciji Velike matere-ELohim.

Tule se da veliko debatirati od Hopijev-do Aztekov-Egipčanov-Sumercev Kristjanov,judov sionskega združenja,vitezov zmajevega reda,prostozidarjih,Brawnove teorije Jezusove družine-krvi  itd To vse je zgolj bujna domišlija piscev-zame vsaj. ;)   Št 666 je 18 ampak je hkrati tudi št 9 solarno št. regeneracije. Tako,da okoli tega je mogoča debata do večnosti.

Mi nimamo dostopa do vesoljnega znanja človeške vrste-ta pipica nam je zaprta,zato smo vsi na Zemlji ovčke in to večno in sedaj brez izjem. David kljub temu si naredil dobro delo-vsa čast,da si tole dal sem. 8-)

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 26.01.2010 at 20:13:20

David

Si opazil kje je problem? Ni ga heroja tule,ki bi ti rekel hvala,da si se potrudil tole ven dat. Za koga si delal? Za bolni ego-bego, kot pravi gape.

Za ljudi,ki niso soladarni s sočlovekom. Razumeš o čemu govorim! Svetlobna leta bodo minila pa na Zemlji ne bo pravih milih ljudi.

Garantiram potišem in življenje dam, da je, je bilo in bo, to  večno zemeljska resnica  tu živečih.Sam žal, spadam med njih.

Lp Alojz 8-)

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 26.01.2010 at 20:19:21

...sej ni panike  ;)

Če bo komu zanimivo si bo prebral, ni treba hvalit tega copy/paste podviga..

Nič ni brezveze
;)

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 26.01.2010 at 21:41:50


wrote on 26.01.2010 at 20:19:21:
...sej ni panike  ;)

Če bo komu zanimivo si bo prebral, ni treba hvalit tega copy/paste podviga..

Nič ni brezveze
;)


Saj tudi  naključij ni tko,da je eno in isto sr----e. Malo me moti,ta neprizadetost-otopelost-udanost v vse kar se ne tiče njih osebno. Tko malo filozofiram v sebi.  

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Robi on 27.01.2010 at 10:22:31


wrote on 26.01.2010 at 17:18:21:
vozite z avtom in vam začne utripati lučka za olje. Odidete v delavnico, mehanik vam reče: »No, to pa ni noben problem.« in prekine stik. Seveda lučka zdaj ne utripa več,
a vzrok, manjkajoče olje, ni odpravljen. Tega seveda ne bi nikoli storili s svojim avtom, a upravljanje vašega telesa in življenja je pogosto prav takšno. To je poznamo v
ortodoksni medicini, ko oboleli organ ali rakavi del kirurško odstranijo, vzrok za nastanek tega stanja pa se le redko upošteva. Kot v primeru z avtom, je to le zdravljenje
simptomov. Vendar nam to v našem primeru ne pomaga. Potrebujemo zdravljenje vzrokov. Č e vse te tipe postrelimo, le odvijemo žarnico, problem pa s tem nikakor ne bo
odpravljen.
Glavni razlog je v pomanjkanju odgovornosti in otopelosti vseh nas, ki jih iluminati izkoriščajo. Č e ne spremenimo te šibke točke, bodo po odstranitvi zdajšnjih iluminatov
prišli novi, ki bodo poskrbeli za nas.

Res je.
Se strinjam s tem, da se neodgovornost izkorišča s strani medicine.
Ljudem je seveda lažje vzeti kakšen lekadol, kot pa se ukvarjati s sabo in iskati vzroke..spremeniti način razmišljanja..navade...Po drugi strani pa medicina ne podpira samoodgovornosti, ker bi potem ostali brez bajnih zaslužkov... :)

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Robi on 27.01.2010 at 10:30:33


Quote:
Mi nimamo dostopa do vesoljnega znanja človeške vrste-ta pipica nam je zaprta,zato smo vsi na Zemlji ovčke in to večno in sedaj brez izjem. David kljub temu si naredil dobro delo-vsa čast,da si tole dal sem.

Saj ne rabimo nekega vesoljnega znanja.
Internet nam omogoča dostop do zadostne količine znanja in informacij, katere bi spremenile svet, če bi le-te ljudje sprejeli.
Ampak navade so pač navade. Pa tudi starega konja je težko kaj naučiti....problem je tudi to, daje večina prebivalstva prestarega, da  bi lahko od njih pričakovali kakšne spremembe.
Mladi so bolj odprti in fleksibilni.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by El Poeta on 27.01.2010 at 10:50:49


Robi wrote on 27.01.2010 at 10:30:33:
Saj ne rabimo nekega vesoljnega znanja.
Internet nam omogoča dostop do zadostne količine znanja in informacij, katere bi spremenile svet, če bi le-te ljudje sprejeli.

Pismo Robi, poglej to neskladje! Če bi ljudje le-te sprejeli. Torej informacije so na voljo pa jih ljudje ne sprejmejo? Torej je problem v našem dojemanju samih sebe, ker če ne bi bili pripravljeni sprejeti.

Torej nekaj obstaja samo mi ne zmoremo sprejeti. Torej je problem v tem, da nismo zmožni sprejeti. Zakaj nismo zmožni sprejeti? Mora biti nek vzrok.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by titud on 27.01.2010 at 11:33:36

Vedno se je treba vprašat, kaj vodi pisce v tovrstno 'razkrivanje' zarot. V večini primerov gre za republiknske nostalgike, ki se ne morejo sprijaznit z dejstvom, da jih duh, ki so ga sami spustili iz steklenice, da bi jim usresničeval njihove želje in interese, ne uboga več in  da se ga ne da stlačit več nazaj vanjo, ko je zanje opravil svoje delo.  Dokler so se američani smatrali za imeprilano silo (mimo grede: imperializem jim je v 'genih', saj se je amerika sama vzpostvljala kot osvjalec 'praznega' prostora) in ta imeprializem pokrivali s vsojim nacionalnim (patriotskim) interesom, jim globalistični interesi 'svojih' multinacionalk niso predstavljali nobenega moralnega problema. Problem je nastal, ko so multinacionalke instrumente nacionalne države (vojsko, davke, zunajo politiko sploh) instrumentalizirale za povečevanje lastnih profitov, ne da bi se pri tem kaj posebej ozirale na dobrobit amerike  kot imperija. Ko so začele v imenu svobodne trgovine selit tudi kapital pač tja, kjer jim je prinašal večje dobičke in se identificirat z intiresi drugega kapitala bolj kot s političnimi interesi konzervativnih republikancev  po vzdrževanju imperija. Konzervativni republikanci, ki so izvažali in financirali  vojne po svetu v imenu zaščite interesov nacije, so tako izgubili tla pod nogami (potrebo državljanov  po njihovem političnem obstoju/preživetju), tako da sedaj demonzirajo demokrate (obamo) kot marionete tujih zarot, kot  snovalce in agenete 'new word order', ki  ogrožajo nacionalne/imprialne interese amerike. To sklepam po dokumentarcu, ki demonizira obamo kot naciji sovražnega agenta/podatknjenca  multinacinalnih korporacij, to sklepam tudi po obtožbah iz tega zapisa, da vodilni medijski mogotci itak niso 'čisti' američani ampak židje itd...  

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Robi on 27.01.2010 at 12:21:25


Quote:
Torej nekaj obstaja samo mi ne zmoremo sprejeti. Torej je problem v tem, da nismo zmožni sprejeti. Zakaj nismo zmožni sprejeti? Mora biti nek vzrok.

Sigurno je vzrok....Sprejeti nekaj novega, pomeni, da mora staro umreti in to je prva ovira. Ta strah, ki ga povzroči um, ljudi drži tam, kjer so.
Drugo kar je..niso vsi tako naravnani, kot mi...želje so različne.

Pa tudi to, da se dosežejo neke spremembe v načinu razmišljanja, je proces, ki rabi čas.

Da človek nekaj sprejme, mora verjeti v to.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by plesnamesecu on 27.01.2010 at 12:47:51


titud wrote on 27.01.2010 at 11:33:36:
Vedno se je treba vprašat, kaj vodi pisce v tovrstno 'razkrivanje' zarot. V večini primerov gre za republiknske nostalgike, ki se ne morejo sprijaznit z dejstvom, da jih duh, ki so ga sami spustili iz steklenice, da bi jim usresničeval njihove želje in interese, ne uboga več in  da se ga ne da stlačit več nazaj vanjo, ko je zanje opravil svoje delo.  Dokler so se američani smatrali za imeprilano silo (mimo grede: imperializem jim je v 'genih', saj se je amerika sama vzpostvljala kot osvjalec 'praznega' prostora) in ta imeprializem pokrivali s vsojim nacionalnim (patriotskiminteresom, jim globalistični interesi 'svojih' multinacionalk niso predstavljali nobenega moralnega problema. Problem je nastal, ko so multinacionalke instrumente nacionalne države (vojsko, davke, zunajo politiko sploh) instrumentalizirale za povečevanje lastnih profitov, ne da bi se pri tem kaj posebej ozirale na dobrobit amerike  kot imperija. Ko so začele v imenu svobodne trgovine selit tudi kapital pač tja, kjer jim je prinašal večje dobičke in se identificirat z intiresi drugega kapitala bolj kot s političnimi interesi konzervativnih republikancev  po vzdrževanju imperija. Konzervativni republikanci, ki so izvažali in financirali  vojne po svetu v imenu zaščite interesov nacije, so tako izgubili tla pod nogami (potrebo državljanov  po njihovem političnem obstoju/preživetju), tako da sedaj demonzirajo demokrate (obamo) kot marionete tujih zarot, kot  snovalce in agenete 'new word order', ki  ogrožajo nacionalne/imprialne interese amerike. To sklepam po dokumentarcu, ki demonizira obamo kot naciji sovražnega agenta/podatknjenca  multinacinalnih korporacij, to sklepam tudi po obtožbah iz tega zapisa, da vodilni medijski mogotci itak niso 'čisti' američani ampak židje itd...  


Se strinjam s komentarjem. Se pa tudi zadnje čase sprašujem - je ta forum postal specializiran za furanje vseh mogočih in nemogočih teorij zarot z Gapetom na čelu? Mogoče bi ga preimenovali iz Svet pogovorov v Svet zarot.


Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by El Poeta on 27.01.2010 at 12:50:30


wrote on 27.01.2010 at 12:47:51:

titud wrote on 27.01.2010 at 11:33:36:
Vedno se je treba vprašat, kaj vodi pisce v tovrstno 'razkrivanje' zarot. V večini primerov gre za republiknske nostalgike, ki se ne morejo sprijaznit z dejstvom, da jih duh, ki so ga sami spustili iz steklenice, da bi jim usresničeval njihove želje in interese, ne uboga več in  da se ga ne da stlačit več nazaj vanjo, ko je zanje opravil svoje delo.  Dokler so se američani smatrali za imeprilano silo (mimo grede: imperializem jim je v 'genih', saj se je amerika sama vzpostvljala kot osvjalec 'praznega' prostora) in ta imeprializem pokrivali s vsojim nacionalnim (patriotskiminteresom, jim globalistični interesi 'svojih' multinacionalk niso predstavljali nobenega moralnega problema. Problem je nastal, ko so multinacionalke instrumente nacionalne države (vojsko, davke, zunajo politiko sploh) instrumentalizirale za povečevanje lastnih profitov, ne da bi se pri tem kaj posebej ozirale na dobrobit amerike  kot imperija. Ko so začele v imenu svobodne trgovine selit tudi kapital pač tja, kjer jim je prinašal večje dobičke in se identificirat z intiresi drugega kapitala bolj kot s političnimi interesi konzervativnih republikancev  po vzdrževanju imperija. Konzervativni republikanci, ki so izvažali in financirali  vojne po svetu v imenu zaščite interesov nacije, so tako izgubili tla pod nogami (potrebo državljanov  po njihovem političnem obstoju/preživetju), tako da sedaj demonzirajo demokrate (obamo) kot marionete tujih zarot, kot  snovalce in agenete 'new word order', ki  ogrožajo nacionalne/imprialne interese amerike. To sklepam po dokumentarcu, ki demonizira obamo kot naciji sovražnega agenta/podatknjenca  multinacinalnih korporacij, to sklepam tudi po obtožbah iz tega zapisa, da vodilni medijski mogotci itak niso 'čisti' američani ampak židje itd...  


Se strinjam s komentarjem. Se pa tudi zadnje čase sprašujem - je ta forum postal specializiran za furanje vseh mogočih in nemogočih teorij zarot z Gapetom na čelu? Mogoče bi ga preimenovali iz Svet pogovorov v Svet zarot ali pa vsaj - Svet pogovorov o zarotah.

Ti zarot v sebi še nisi sposobna preseči zato se ti pa zdi to tako nemogoče. Veliko raje bi namreč verjela v "dobrohotnost" sveta, spremenilo se ne bi pa nič. Določenih stvari pač nočeš videti, samo to ni nobena osebna rast, kvečjemu osebnostni status quo.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 27.01.2010 at 12:50:34


wrote on 27.01.2010 at 12:47:51:

titud wrote on 27.01.2010 at 11:33:36:
Vedno se je treba vprašat, kaj vodi pisce v tovrstno 'razkrivanje' zarot. V večini primerov gre za republiknske nostalgike, ki se ne morejo sprijaznit z dejstvom, da jih duh, ki so ga sami spustili iz steklenice, da bi jim usresničeval njihove želje in interese, ne uboga več in  da se ga ne da stlačit več nazaj vanjo, ko je zanje opravil svoje delo.  Dokler so se američani smatrali za imeprilano silo (mimo grede: imperializem jim je v 'genih', saj se je amerika sama vzpostvljala kot osvjalec 'praznega' prostora) in ta imeprializem pokrivali s vsojim nacionalnim (patriotskiminteresom, jim globalistični interesi 'svojih' multinacionalk niso predstavljali nobenega moralnega problema. Problem je nastal, ko so multinacionalke instrumente nacionalne države (vojsko, davke, zunajo politiko sploh) instrumentalizirale za povečevanje lastnih profitov, ne da bi se pri tem kaj posebej ozirale na dobrobit amerike  kot imperija. Ko so začele v imenu svobodne trgovine selit tudi kapital pač tja, kjer jim je prinašal večje dobičke in se identificirat z intiresi drugega kapitala bolj kot s političnimi interesi konzervativnih republikancev  po vzdrževanju imperija. Konzervativni republikanci, ki so izvažali in financirali  vojne po svetu v imenu zaščite interesov nacije, so tako izgubili tla pod nogami (potrebo državljanov  po njihovem političnem obstoju/preživetju), tako da sedaj demonzirajo demokrate (obamo) kot marionete tujih zarot, kot  snovalce in agenete 'new word order', ki  ogrožajo nacionalne/imprialne interese amerike. To sklepam po dokumentarcu, ki demonizira obamo kot naciji sovražnega agenta/podatknjenca  multinacinalnih korporacij, to sklepam tudi po obtožbah iz tega zapisa, da vodilni medijski mogotci itak niso 'čisti' američani ampak židje itd...  


Se strinjam s komentarjem. Se pa tudi zadnje čase sprašujem - je ta forum postal specializiran za furanje vseh mogočih in nemogočih teorij zarot z Gapetom na čelu? Mogoče bi ga preimenovali iz Svet pogovorov v Svet zarot.


Odpira tisto o čemer se piše in razmišlja. Tako,da nimam nič proti če se imenuje-nepotrebna intervencija,ki diši na ego!!!!

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by plesnamesecu on 27.01.2010 at 12:53:26

Daleč od tega, da verjamem v kakšno "dobrohotnost sveta". Zato pa tudi zavzemam nekaj distance do "teoretikov zarot". Teoretiki zarot ciljajo ravno na populacijo, ki ni sposobna samorefleksije.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 27.01.2010 at 12:57:03


wrote on 27.01.2010 at 12:53:26:
Daleč od tega, da verjamem v kakšno "dobrohotnost sveta". Zato pa tudi zavzemam nekaj distance do "teoretikov zarot".


Tvoja svobodna volja-jaz tudi ne verjamem teorijam zarote.Zato pa verjamem,da smo bolj uboge ovčke -vsi skupaj tule na Zemljici.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by plesnamesecu on 27.01.2010 at 13:09:20


Alojz in Sandib wrote on 27.01.2010 at 12:57:03:

wrote on 27.01.2010 at 12:53:26:
Daleč od tega, da verjamem v kakšno "dobrohotnost sveta". Zato pa tudi zavzemam nekaj distance do "teoretikov zarot".


Tvoja svobodna volja-jaz tudi ne verjamem teorijam zarote.Zato pa verjamem,da smo bolj uboge ovčke -vsi skupaj tule na Zemljici.


Če želiš verjeti, da smo uboge ovčke in če želiš poučevati uboge ovčke. Če je to tvoja potreba. Jaz bi rekla, da smo soodgovorni. In da se naša odgovornost ne kaže v tem, da citiramo in obožujemo vsakega fantasta, ki pride mimo in da ne dopuščamo, da drugi odkrivajo resnico ZA NAS, ampak da jo iščemo SAMI.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 27.01.2010 at 13:12:13


wrote on 27.01.2010 at 13:09:20:

Alojz in Sandib wrote on 27.01.2010 at 12:57:03:

wrote on 27.01.2010 at 12:53:26:
Daleč od tega, da verjamem v kakšno "dobrohotnost sveta". Zato pa tudi zavzemam nekaj distance do "teoretikov zarot".


Tvoja svobodna volja-jaz tudi ne verjamem teorijam zarote.Zato pa verjamem,da smo bolj uboge ovčke -vsi skupaj tule na Zemljici.


Če želiš verjeti, da smo uboge ovčke in če želiš poučevati uboge ovčke. Če je to tvoja potreba. Jaz bi rekla, da smo soodgovorni. In da se naša odgovornost ne kaže v tem, da citiramo in obožujemo vsakega fantasta in da ne dopuščamo, da drugi odkrivajo resnico ZA NAS, ampak da jo iščemo SAMI.

TU  SE S TEBOJ POPOLNOMA STRINJAM.  U poplavi informacij je danes res vse težje ločiti fantaste od realnosti!Smo pa še kr po mojem nevedne človeške ovce,ki pa so rade samovšečne.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by plesnamesecu on 27.01.2010 at 13:17:39

Če bi se midva res strinjala, bi zdajle debatirala o osebnosti tegale fantasta in vzrokih za potrebe po ustvarjanju teorij zarot, ne pa o ljudskih množicah. Ampak o tem bo pisal kakšen titud in tu se tudi vse konča. Ampak ok, pač teorije zarot rabite - naj vam bo.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 27.01.2010 at 13:19:44


wrote on 27.01.2010 at 13:17:39:
Če bi se midva res strinjala, bi zdajle debatirala o osebnosti tegale fantasta in vzrokih za potrebe po ustvarjanju teorij zarot, ne pa o ljudskih množicah.


To se ve- denar,moč, manipulacija, osebna korist.Življenje pa v franže!

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by titud on 27.01.2010 at 13:21:58


wrote on 27.01.2010 at 12:47:51:
Se strinjam s komentarjem. Se pa tudi zadnje čase sprašujem - je ta forum postal specializiran za furanje vseh mogočih in nemogočih teorij zarot z Gapetom na čelu? Mogoče bi ga preimenovali iz Svet pogovorov v Svet zarot.


Forum po moje generalno gledano kar ostaja mesto, kjer si delimo svoje strahove, pričakovanja, vizije. Zaciklanost v teorije zarot na enem drugem topiku pripisujem dejstvu, da je mesto očeta/oblasti/vladarja v sodobnem svetu razpršeno in vsaj na videz izpraznjeno, zato ga  ego kreira 'nekje v ozadju', da mu (kako paradoksalno) vzdržuje potrebo po obstoju prav s tem, ker se mu kao izmika/skriva in s tem prepreprečuje, da bi zasedel njegovo mesto...

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 27.01.2010 at 13:27:02


titud wrote on 27.01.2010 at 13:21:58:

wrote on 27.01.2010 at 12:47:51:
Se strinjam s komentarjem. Se pa tudi zadnje čase sprašujem - je ta forum postal specializiran za furanje vseh mogočih in nemogočih teorij zarot z Gapetom na čelu? Mogoče bi ga preimenovali iz Svet pogovorov v Svet zarot.


Forum po moje generalno gledano kar ostaja mesto, kjer si delimo svoje strahove, pričakovanja, vizije. Zaciklanost v teorije zarot na enem drugem topiku pripisujem dejstvu, da je mesto očeta/oblasti/vladarja v sodobnem svetu razpršeno in vsaj na videz izpraznjeno, zato ga  ego kreira 'nekje v ozadju', da mu (kako paradoksalno) vzdržuje potrebo po obstoju prav s tem, ker se mu kao izmika/skriva in s tem prepreprečuje, da bi zasedel njegovo mesto...Napišeš celo ekspertizo,da ugotoviš ,da vso zadevo jebe um.Jaz ti to napišem to desetkrat,ti narediš deset ovinkov da prideš na cilj.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Robi on 27.01.2010 at 13:44:55


Quote:
Zaciklanost v teorije zarot na enem drugem topiku pripisujem dejstvu, da je mesto očeta/oblasti/vladarja v sodobnem svetu razpršeno in vsaj na videz izpraznjeno, zato ga  ego kreira 'nekje v ozadju', da mu (kako paradoksalno) vzdržuje potrebo po obstoju prav s tem, ker se mu kao izmika/skriva in s tem prepreprečuje, da bi zasedel njegovo mesto...

To je zato, ker nekateri menijo, da se jim godi krivica.

Človeška zavest je na stopnji pubertetnika. Zato lahko v kratkem pričakujemo korenite spremembe.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by El Poeta on 27.01.2010 at 13:46:06


wrote on 27.01.2010 at 13:09:20:

Alojz in Sandib wrote on 27.01.2010 at 12:57:03:

wrote on 27.01.2010 at 12:53:26:
Daleč od tega, da verjamem v kakšno "dobrohotnost sveta". Zato pa tudi zavzemam nekaj distance do "teoretikov zarot".


Tvoja svobodna volja-jaz tudi ne verjamem teorijam zarote.Zato pa verjamem,da smo bolj uboge ovčke -vsi skupaj tule na Zemljici.


Če želiš verjeti, da smo uboge ovčke in če želiš poučevati uboge ovčke. Če je to tvoja potreba. Jaz bi rekla, da smo soodgovorni. In da se naša odgovornost ne kaže v tem, da citiramo in obožujemo vsakega fantasta, ki pride mimo in da ne dopuščamo, da drugi odkrivajo resnico ZA NAS, ampak da jo iščemo SAMI.

Ježeš si napredna. Potemtakem ti razpolagaš z dokumenti, ki dokazujejo, da nekaj ne štima, ali kaj? Si sama naredila celo raziskavo za delovanje vseh vlad in korporacij na svetu?

Recimo Koka Kola je že zarota proti človeštvu. Tebi se mogoče ne zdi, samo tisti, ki Koka Kolo proizvaja točno ve, zakaj je strupena in točno ve, zakaj vsebuje kemične substance, ki tvoje možgane pahnejo v odvisnost. Isto za Big Mace, za farmacevtske pripravke, al boš rekla, da si se šla cepit za novo svinjsko gripo? Oni točno vedo kakšni strupi so v cepivu pa to blazno propagirajo, da morajo ljudje jemat. A je to zaradi dobrohotnosti al zato, ker imajo neku drugo finančno/zdravstveno agendo v ozadju?

Teorija zarote je recimo zame tudi to, da obstajajo kraljeve družine. Kdo jim je dal mandat za vladanje? To je čisto izkoriščanje preostalega prebivalstva.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by El Poeta on 27.01.2010 at 13:51:10


Robi wrote on 27.01.2010 at 13:44:55:

Quote:
Zaciklanost v teorije zarot na enem drugem topiku pripisujem dejstvu, da je mesto očeta/oblasti/vladarja v sodobnem svetu razpršeno in vsaj na videz izpraznjeno, zato ga  ego kreira 'nekje v ozadju', da mu (kako paradoksalno) vzdržuje potrebo po obstoju prav s tem, ker se mu kao izmika/skriva in s tem prepreprečuje, da bi zasedel njegovo mesto...

To je zato, ker nekateri menijo, da se jim godi krivica.

Človeška zavest je na stopnji pubertetnika. Zato lahko v kratkem pričakujemo korenite spremembe.

Robi, si pa res ...  :-X dojemljiv, ne vem kaj naj rečem drugega.

Joj, američani udarijo pa Haitiju s HAARPOM in že naslednji dan ga vojaško zasedejo, danes se pa potem obelodani koliko nafte, zlata in drugega naravnega bogastva ima Haiti, in zdaj ti praviš, da se HAITČANOM SAMO ZDI, DA SE JIM GODI KRIVICA???!!!

Tebe so uspeli prepričati, da greš še celo prehitro, ko se pelješ 50 km/h na uro s svojo lepo zloščeno kripo po svetu. Joj, Robi no, nehaj ga sekljat.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by El Poeta on 27.01.2010 at 14:00:37

Al pa tale novica zdajle: "Woman fulfills dream a day before dying"

Ena 100-letna starka je končno diplomirala, naslednji dan je pa umrla. In sedaj tile ameriški mediji poročajo o tem, kakšno velko stvar je tale gospa naredila zase, da to pa ja mora vsak enkrat narediti, bla bla bla. Čist nobenmu ni jasno, kakšno jalovo početje je karkoli v zvezi z izobraževalnim sistemom, sedaj pa to na veliko oglašajo kakšna velika življenjska zmaga 100 letne starke, samo zato, da še ne vem koliko frocov prepričajo v svetost in nezmotljivost izobraževalnega sistema.

To da pa je ta 100 letna starka živela človeka nevredno življenje in da ta diploma ne pomeni ama ništa pa itak nobenega ne briga.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 27.01.2010 at 14:07:38


El Pesnik wrote on 27.01.2010 at 14:00:37:
Al pa tale novica zdajle: "Woman fulfills dream a day before dying"

Ena 100-letna starka je končno diplomirala, naslednji dan je pa umrla. In sedaj tile ameriški mediji poročajo o tem, kakšno velko stvar je tale gospa naredila zase, da to pa ja mora vsak enkrat narediti, bla bla bla. Čist nobenmu ni jasno, kakšno jalovo početje je karkoli v zvezi z izobraževalnim sistemom, sedaj pa to na veliko oglašajo kakšna velika življenjska zmaga 100 letne starke, samo zato, da še ne vem koliko frocov prepričajo v svetost in nezmotljivost izobraževalnega sistema.

To da pa je ta 100 letna starka živela človeka nevredno življenje in da ta diploma ne pomeni ama ništa pa itak nobenega ne briga.


Robi bi rekel,da je to dober,saj se bo starka z umetnim znanjem srečala z gospodom Bogom.    ;D ;D ;DKoristi pa tko nikomur več pravjo njen froci ko so pobral dediščino da se lahko zadovoljni vozjo 50km na uro okoli..

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by titud on 27.01.2010 at 15:06:52


El Pesnik wrote on 27.01.2010 at 13:46:06:
Recimo Koka Kola je že zarota proti človeštvu. Tebi se mogoče ne zdi, samo tisti, ki Koka Kolo proizvaja točno ve, zakaj je strupena in točno ve, zakaj vsebuje kemične substance, ki tvoje možgane pahnejo v odvisnost. Isto za Big Mace, za farmacevtske pripravke, al boš rekla, da si se šla cepit za novo svinjsko gripo? Oni točno vedo kakšni strupi so v cepivu pa to blazno propagirajo, da morajo ljudje jemat. A je to zaradi dobrohotnosti al zato, ker imajo neku drugo finančno/zdravstveno agendo v ozadju?


Da se razumemo, posledice dejanj realno obstoječih korporacij, ki jim je edina etika povečevanje lastnega tržnega deleža in s tem profitov, so resnične. Resnično je njihovo mreženje (omrežno povezaovanje) z namenom  ohranjanja in vzpostvljanje realno obtsojče oblasti/nadzora, neresnične pa so  predstave o tem, da so koordinirane iz enega (nevidnega) centra, od koder si lahko zagotovijo neodvisno pozicijo in s tem zaščito pred škodljivimi  posledicami (socialnimi, zdravstvemi, ekološkimi...) lastnih dejanj. Lahko da sami živijo v tem prepričanju,  vendar je to iluzija, s katero si prikrivajo lastno ranjlivost, ki izhaja prav iz dejstva, da je njihova oblast vzostavljena na mreženju, da je njihov 'imperij' zato ranljiv  in da jim ne nudi željene  učinkovite sistemske zaščite proti prav tako mrežnemu odporu tisitih, ki so zaradi njihovih interesov najbolj ranljivi. Teretiki upora proti takemu mrežnemu imperiju brez centra (kot npr. negri) vidijo možnost upora skozi  multitudo, to je  skozi omrežje  samoniklih točk upora produkcijsko/razredno/nacionalno/rasno/biloško...  depreviligiranih/zatiranih...          

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Robi on 27.01.2010 at 16:02:58


Quote:
Joj, američani udarijo pa Haitiju s HAARPOM in že naslednji dan ga vojaško zasedejo, danes se pa potem obelodani koliko nafte, zlata in drugega naravnega bogastva ima Haiti, in zdaj ti praviš, da se HAITČANOM SAMO ZDI, DA SE JIM GODI KRIVICA???!!!

Poet,
a še vidiš kaj drugega, kot same zarote ?

Jaz nisem napisal, da se jim "zdi", ampak, da "menijo".
In tisti moj stavek ni imel nobene veze s Haitijem...

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Robi on 27.01.2010 at 16:04:05


Quote:
Robi bi rekel,da je to dober,saj se bo starka z umetnim znanjem srečala z gospodom Bogom.      Koristi pa tko nikomur več pravjo njen froci ko so pobral dediščino da se lahko zadovoljni vozjo 50km na uro okoli..

Boljše z bogom, kot pa z Alojzem... ;D

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 27.01.2010 at 16:05:57


Robi wrote on 27.01.2010 at 16:04:05:

Quote:
Robi bi rekel,da je to dober,saj se bo starka z umetnim znanjem srečala z gospodom Bogom.      Koristi pa tko nikomur več pravjo njen froci ko so pobral dediščino da se lahko zadovoljni vozjo 50km na uro okoli..

Boljše z bogom, kot pa z Alojzem... ;D


To Robi saj znaš ;D ;D ;D

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by plesnamesecu on 27.01.2010 at 20:29:34


Robi wrote on 27.01.2010 at 16:04:05:

Quote:
Robi bi rekel,da je to dober,saj se bo starka z umetnim znanjem srečala z gospodom Bogom.      Koristi pa tko nikomur več pravjo njen froci ko so pobral dediščino da se lahko zadovoljni vozjo 50km na uro okoli..

Boljše z bogom, kot pa z Alojzem... ;D


;)  ;D

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by plesnamesecu on 27.01.2010 at 21:05:24


titud wrote on 27.01.2010 at 15:06:52:

El Pesnik wrote on 27.01.2010 at 13:46:06:
Recimo Koka Kola je že zarota proti človeštvu. Tebi se mogoče ne zdi, samo tisti, ki Koka Kolo proizvaja točno ve, zakaj je strupena in točno ve, zakaj vsebuje kemične substance, ki tvoje možgane pahnejo v odvisnost. Isto za Big Mace, za farmacevtske pripravke, al boš rekla, da si se šla cepit za novo svinjsko gripo? Oni točno vedo kakšni strupi so v cepivu pa to blazno propagirajo, da morajo ljudje jemat. A je to zaradi dobrohotnosti al zato, ker imajo neku drugo finančno/zdravstveno agendo v ozadju?


Da se razumemo, posledice dejanj realno obstoječih korporacij, ki jim je edina etika povečevanje lastnega tržnega deleža in s tem profitov, so resnične. Resnično je njihovo mreženje (omrežno povezaovanje) z namenom  ohranjanja in vzpostvljanje realno obtsojče oblasti/nadzora, neresnične pa so  predstave o tem, da so koordinirane iz enega (nevidnega) centra, od koder si lahko zagotovijo neodvisno pozicijo in s tem zaščito pred škodljivimi  posledicami (socialnimi, zdravstvemi, ekološkimi...) lastnih dejanj. Lahko da sami živijo v tem prepričanju,  vendar je to iluzija, s katero si prikrivajo lastno ranjlivost, ki izhaja prav iz dejstva, da je njihova oblast vzostavljena na mreženju, da je njihov 'imperij' zato ranljiv  in da jim ne nudi željene  učinkovite sistemske zaščite proti prav tako mrežnemu odporu tisitih, ki so zaradi njihovih interesov najbolj ranljivi. Teretiki upora proti takemu mrežnemu imperiju brez centra (kot npr. negri) vidijo možnost upora skozi  multitudo, to je  skozi omrežje  samoniklih točk upora produkcijsko/razredno/nacionalno/rasno/biloško...  depreviligiranih/zatiranih...          


O ti Poet: problem nenasitnosti korporacij in potrošniškega sistema vsi poznamo in ga bolj ali manj vsi kritiziramo (ne nisem se šla cepit). Samo jaz ne bi iz tega delala nekega novega verskega sistema, v katerem imamo na eni strani nevidnega, prežečega sovražnika, na drugi smo pa mi - dobri, razsvetljeni, pošteni in pravični. Je preveč zgledov iz zgodovine, kako funkcionirajo takšne ideologije. Drugega sploh komentirala ne bom, ker bomo spet zablodili v neskončne razprave.

Ja, to je mrežni imperij brez centra (kot pravi titud) in podpiramo ga vsi (vede ali nevede). Ne moremo iti nadenj z delitvijo na njih in nas. Ker mi smo sistem. Dobro, vi pač vidite takšen način reševanja problemov. Meni tudi Negri ni čisto povsem blizu: depriviligirani/zatirani se mi zdi premočna beseda. Je spet delitev na nas in njih. Mi je pa blizu raumevanje sistema kot mreže, kjer na določenih točkah vznikajo drugačne vrednote, ki lahko postopoma spremenijo sistem.

Kaos v svetu vidimo vsi - gre samo zato, ali je človek sposoben videti, da smo mi tisti, ki vzdržujemo sistem takšen kot je, da tako dobro kot zlo izhaja iz nas samih, ne iz nekih namišljenih entitet. Najprej je treba to razumeti in sprejeti, potem lahko prispevaš svoj mikro delček nečesa konstruktivnega.Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Petra G. on 27.01.2010 at 21:07:59


Petra. wrote on 27.01.2010 at 18:59:55:
1/6 David Wilcock Interviews Benjamin Fulford

http://www.youtube.com/watch?v=zj2DoSHSGW8

pa kogar zanima naj si kar hitro pogleda, znajo te zadeve hitr pobrisat
to tud sem paše v bistvu, ker govori o tem...

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 28.01.2010 at 00:28:47

folk se meni in bucka med sabo  a ne  meni se o textu (kdo je bolj ah in oh)
..
ZAKAJ?
...
Text
Zakaj pa ne? + ce se šera to med folk juhu zakaj pa ne, če je kdo nekje nad vsem tem in se ga ne tiče, naj pusti onim ki se ga - da se ga...
Pa tud njih se ga ko gledajo TV in ko grejo v trgovino...   in...

kak kdo

vse ob svojem času
----

pač nek text za prebrat, komu zanimiv komu ne

...
Hkrati ena izmed zalostnih rensnic...

al pa..


Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 28.01.2010 at 09:14:28


wrote on 28.01.2010 at 00:28:47:
folk se meni in bucka med sabo  a ne  meni se o textu (kdo je bolj ah in oh)
..
ZAKAJ?
...
Text
Zakaj pa ne? + ce se šera to med folk juhu zakaj pa ne, če je kdo nekje nad vsem tem in se ga ne tiče, naj pusti onim ki se ga - da se ga...
Pa tud njih se ga ko gledajo TV in ko grejo v trgovino...   in...

kak kdo

vse ob svojem času
----

pač nek text za prebrat, komu zanimiv komu ne

...
Hkrati ena izmed zalostnih rensnic...

David o tem sem ti govoril. Plesnamesecu ima prav,ko pravi gremo se kdo bo bolj pameten,kaj narediti pa ostaja na stranskem tiru.
al pa..


Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 28.01.2010 at 10:57:06


Robi wrote on 27.01.2010 at 16:04:05:

Quote:
Robi bi rekel,da je to dober,saj se bo starka z umetnim znanjem srečala z gospodom Bogom.      Koristi pa tko nikomur več pravjo njen froci ko so pobral dediščino da se lahko zadovoljni vozjo 50km na uro okoli..

Boljše z bogom, kot pa z Alojzem... ;D


A potem nisi več gej,si sam še obična pederčina.? ;D ;D ;D Že iščem druzga partnerja!!! :o :'( ;D Tebe perderčina mam dost :'( :'( :'(

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 28.01.2010 at 10:59:27


wrote on 27.01.2010 at 20:29:34:

Robi wrote on 27.01.2010 at 16:04:05:

Quote:
Robi bi rekel,da je to dober,saj se bo starka z umetnim znanjem srečala z gospodom Bogom.      Koristi pa tko nikomur več pravjo njen froci ko so pobral dediščino da se lahko zadovoljni vozjo 50km na uro okoli..

Boljše z bogom, kot pa z Alojzem... ;D


;)  ;D

Plesnamesecu

Kaj se reziš? A sva midva že konzumirala kaj? Potem bi mogoče rekla,boljš z Alojzem kot z vsemi,ker Bog je vse! ;D ;D ;D ;D
Da ne boš zamirla hecu! ;)

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by plesnamesecu on 28.01.2010 at 12:14:49


Alojz in Sandib wrote on 28.01.2010 at 10:59:27:

wrote on 27.01.2010 at 20:29:34:

Robi wrote on 27.01.2010 at 16:04:05:

Quote:
Robi bi rekel,da je to dober,saj se bo starka z umetnim znanjem srečala z gospodom Bogom.      Koristi pa tko nikomur več pravjo njen froci ko so pobral dediščino da se lahko zadovoljni vozjo 50km na uro okoli..

Boljše z bogom, kot pa z Alojzem... ;D


;)  ;D

Plesnamesecu

Kaj se reziš? A sva midva že konzumirala kaj? Potem bi mogoče rekla,boljš z Alojzem kot z vsemi,ker Bog je vse! ;D ;D ;D ;D
Da ne boš zamirla hecu! ;)


Ne bom zamirla, tisto (Robijevo) je bila nedolžna šala, pa še posrečena. Če si pa ob omembi stoletne starke pomislil na konzumiranje, lahko še enkrat rečem - še dobro, da reva ni tebe srečala  ;)

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 28.01.2010 at 12:16:39


wrote on 28.01.2010 at 12:14:49:

Alojz in Sandib wrote on 28.01.2010 at 10:59:27:

wrote on 27.01.2010 at 20:29:34:

Robi wrote on 27.01.2010 at 16:04:05:

Quote:
Robi bi rekel,da je to dober,saj se bo starka z umetnim znanjem srečala z gospodom Bogom.      Koristi pa tko nikomur več pravjo njen froci ko so pobral dediščino da se lahko zadovoljni vozjo 50km na uro okoli..

Boljše z bogom, kot pa z Alojzem... ;D


;)  ;D

Plesnamesecu

Kaj se reziš? A sva midva že konzumirala kaj? Potem bi mogoče rekla,boljš z Alojzem kot z vsemi,ker Bog je vse! ;D ;D ;D ;D
Da ne boš zamirla hecu! ;)


Ne bom zamirla, tisto (Robijevo) je bila nedolžna šala, pa še posrečena. Če si pa ob omembi stoletne starke pomislil na konzumiranje, lahko še enkrat rečem - še dobro, da reva ni tebe srečala  ;)


Prava si  ;D ;D Si laho potem -zamisliš starko u devetih nebesih? ;D ;D 8-)

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Robi on 28.01.2010 at 13:31:10


Alojz in Sandib wrote on 28.01.2010 at 10:57:06:

Robi wrote on 27.01.2010 at 16:04:05:

Quote:
Robi bi rekel,da je to dober,saj se bo starka z umetnim znanjem srečala z gospodom Bogom.      Koristi pa tko nikomur več pravjo njen froci ko so pobral dediščino da se lahko zadovoljni vozjo 50km na uro okoli..

Boljše z bogom, kot pa z Alojzem... ;D


A potem nisi več gej,si sam še obična pederčina.? ;D ;D ;D Že iščem druzga partnerja!!! :o :'( ;D Tebe perderčina mam dost :'( :'( :'(

Komu ti to ?

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 28.01.2010 at 15:08:04


Robi wrote on 28.01.2010 at 13:31:10:

Alojz in Sandib wrote on 28.01.2010 at 10:57:06:

Robi wrote on 27.01.2010 at 16:04:05:

Quote:
Robi bi rekel,da je to dober,saj se bo starka z umetnim znanjem srečala z gospodom Bogom.      Koristi pa tko nikomur več pravjo njen froci ko so pobral dediščino da se lahko zadovoljni vozjo 50km na uro okoli..

Boljše z bogom, kot pa z Alojzem... ;D


A potem nisi več gej,si sam še obična pederčina.? ;D ;D ;D Že iščem druzga partnerja!!! :o :'( ;D Tebe perderčina mam dost :'( :'( :'(

Komu ti to ?

Unmu geju k se mi je odreku zarad boga!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 20.02.2010 at 12:44:53

--------

Bill Ryan from Project Camelot explains "The Anglo-Saxon Mission"

http://www.youtube.com/watch?v=jnBO6Y3MHk4

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 20.02.2010 at 13:38:08


wrote on 20.02.2010 at 12:44:53:
--------

Bill Ryan from Project Camelot explains "The Anglo-Saxon Mission"

http://www.youtube.com/watch?v=jnBO6Y3MHk4


Ne bo jim ratal telim masnom in iluminatom-nič!!! Pojebali bodo sami sebe. Pokradli bodo kar se še pokrasti da u svojih navezah- potem bodo pa propadli.Vesolje kot Veliki samo mojster samo deluje nezmotljivo.Oni nimajo Velikega mojstra in ga tudi poznajo ne!! Vse njihovo početje je jalovo in bo na koncu tudi jalovo končalo.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 20.02.2010 at 13:41:29

nisi pogledal celega  [smiley=1grin1.gif]
----------------------


kr dobro pove stric, in dobro se vpraša, kdo, in predvsem - zakaj?
Omeni cikle, katastrofo vsake toliko (velike geo spremembe), ter možnost da "ideja" ni zrasla v človeški glavi
pa še kaj

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 20.02.2010 at 13:52:28


wrote on 20.02.2010 at 13:41:29:
nisi pogledal celega  [smiley=1grin1.gif]
----------------------


kr dobro pove stric, in dobro se vpraša, kdo, in predvsem - zakaj?
Omeni cikle, katastrofo vsake toliko (velike geo spremembe), ter možnost da "ideja" ni zrasla v človeški glavi
pa še kaj


Vse to jaz vem.Zakaj mi hočeš kontaminirat možgane in mojo zavest,če sem vesoljno samospoznan in neodvisno od te zemeljske navlake.Štekaš jaz vem vse, od kje smo ,kam gremo in zakaj smo takšni kot smo tu na Zemlji. Jaz poznam vseobsežno vesolje kot svojo dlan in samega sebe. Beri in proučuj to navlako-smeti jaz vem zakaj sem tu rojen.Ti moraš pri sebi to še ugotoviti-samospoznati.Moj cilj je vesoljno življenje in rešitev le tega.Norci in satanisti me ne zanimajo.
Ti bodo uničeni po vesoljnem samodelovanju-me ne zanima kaj sanjajo masoni in iliuminati. Jaz njihovo početje razumem u nulo in vem za njih in tudi vem,da so jim vse poti že danes zaprte za naprej..

Njihov načrt ni božji samonačrt in volja,ker hočejo uveljavit svojo voljo in svoj egoistični materializem,kar pa je v neskladju z božjim samonačrtom,da poduhovlja materialni svet-sedaj.

In kasneje svojo lastno poduhovljenost zopet zmaterializira in cikično večno-sedaj tako. David sem imun na te masonske zadeve-dojemi!! ;) ;)

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by David on 20.02.2010 at 14:00:32

Nič ti nočem kontaminirat, kar itak tudi ni možno - ker veš vse

jaz ki pa ne vem vsega pa mi je včasih kaj takšnega kot pove stric fajn pogledat


Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 20.02.2010 at 14:07:43


wrote on 20.02.2010 at 14:00:32:
Nič ti nočem kontaminirat, kar itak tudi ni možno - ker veš vse

jaz ki pa ne vem vsega pa mi je včasih kaj takšnega kot pove stric fajn pogledat

Jaz poznam somo enga strica in se klanjam somo enmu stricu,ki je večno sedaj jaz in sočasno jaz on. On samodeluje skozi vse tebe mene in vse strice,ki jih ti hvališ. Problem je,da ne hvališ tistega katerega živa ciklična samozavedna manifestacija si.On samodeluje večno-sedaj in vsi strici so njegovi strici in on sam večno in sedaj.On se nenehno ciklično samospreminja,kar je veljalo včeraj ne velja danes za dobro in kar velja danes za dobro bo jutri izkazano za slabo.

To je vesoljno samodelovanje,ko ga razumeš te zanima samo življenje za to v resnici živiš kot njegova najvišja možna življenjska samomanifestacija. ;) ;)

Tvoja briga je življenje in to vesoljno-drugega nimaš za početi,ker samo tako je, bo tvoj rod živel in živi.Ti si soodgovoren zanj,ker je Bog v tebi samoodgovoren,samo tule še tega niste dojeli.Samospoznali!! ;) ;)

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by El Poeta on 20.02.2010 at 22:00:22


Alojz in Sandib wrote on 20.02.2010 at 14:07:43:

wrote on 20.02.2010 at 14:00:32:
Nič ti nočem kontaminirat, kar itak tudi ni možno - ker veš vse

jaz ki pa ne vem vsega pa mi je včasih kaj takšnega kot pove stric fajn pogledat

Jaz poznam somo enga strica in se klanjam somo enmu stricu,ki je večno sedaj jaz in sočasno jaz on. On samodeluje skozi vse tebe mene in vse strice,ki jih ti hvališ. Problem je,da ne hvališ tistega katerega živa ciklična samozavedna manifestacija si.On samodeluje večno-sedaj in vsi strici so njegovi strici in on sam večno in sedaj.On se nenehno ciklično samospreminja,kar je veljalo včeraj ne velja danes za dobro in kar velja danes za dobro bo jutri izkazano za slabo.

To je vesoljno samodelovanje,ko ga razumeš te zanima samo življenje za to v resnici živiš kot njegova najvišja možna življenjska samomanifestacija. ;) ;)

Tvoja briga je življenje in to vesoljno-drugega nimaš za početi,ker samo tako je, bo tvoj rod živel in živi.Ti si soodgovoren zanj,ker je Bog v tebi samoodgovoren,samo tule še tega niste dojeli.Samospoznali!! ;) ;)

edin za vectisoc letno medgalakticna potovanja ne vem. zihr se uporablja teleportiranje, verjetno.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 20.02.2010 at 22:29:13


El Pesnik wrote on 20.02.2010 at 22:00:22:

Alojz in Sandib wrote on 20.02.2010 at 14:07:43:

wrote on 20.02.2010 at 14:00:32:
Nič ti nočem kontaminirat, kar itak tudi ni možno - ker veš vse

jaz ki pa ne vem vsega pa mi je včasih kaj takšnega kot pove stric fajn pogledat

Jaz poznam somo enga strica in se klanjam somo enmu stricu,ki je večno sedaj jaz in sočasno jaz on. On samodeluje skozi vse tebe mene in vse strice,ki jih ti hvališ. Problem je,da ne hvališ tistega katerega živa ciklična samozavedna manifestacija si.On samodeluje večno-sedaj in vsi strici so njegovi strici in on sam večno in sedaj.On se nenehno ciklično samospreminja,kar je veljalo včeraj ne velja danes za dobro in kar velja danes za dobro bo jutri izkazano za slabo.

To je vesoljno samodelovanje,ko ga razumeš te zanima samo življenje za to v resnici živiš kot njegova najvišja možna življenjska samomanifestacija. ;) ;)

Tvoja briga je življenje in to vesoljno-drugega nimaš za početi,ker samo tako je, bo tvoj rod živel in živi.Ti si soodgovoren zanj,ker je Bog v tebi samoodgovoren,samo tule še tega niste dojeli.Samospoznali!! ;) ;)

edin za vectisoc letno medgalakticna potovanja ne vem. zihr se uporablja teleportiranje, verjetno.


Ne EL Poeta uporablja se plazma kot četrto agregatno stanje snovi. Recimo plazma je v sončevi atmosferi v obliki sončnih oblakov. Sam trdim,da so tudi zemeljski oblaki plazma! Posledica vzrok-EM sila -strele-Zevs .Samozlivanje akumulacije in realizacije snovi.SAmodelujoč sistem.Teleportacije ne moreš fizično preživeti-je nemogoča.  Dve kapljice krvi u banko DNK in gremo neomejeno daleč.Vozniki(samodelujočega plazmićnega agregata-neomejen vir energije) se menjajo na 30-40 let nazaj v kapljico krvi in zopet v inkubator življenjske reanimacije in ,kamor hočeš poneseš celotno zemeljsko življenje v dveh litrih dNK molekul. Ločiš moški in ženski gen vrste in na delo v ponovne medsončne selitve.. Zgleda naivno ,ampak točno tako je!!! :)

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by ik.kanu.na on 16.05.2011 at 01:36:05


Alojz in Sandib wrote on 20.02.2010 at 13:52:28:

wrote on 20.02.2010 at 13:41:29:
nisi pogledal celega  [smiley=1grin1.gif]
----------------------


kr dobro pove stric, in dobro se vpraša, kdo, in predvsem - zakaj?
Omeni cikle, katastrofo vsake toliko (velike geo spremembe), ter možnost da "ideja" ni zrasla v človeški glavi
pa še kaj


Vse to jaz vem.Zakaj mi hočeš kontaminirat možgane in mojo zavest,če sem vesoljno samospoznan in neodvisno od te zemeljske navlake.Štekaš jaz vem vse, od kje smo ,kam gremo in zakaj smo takšni kot smo tu na Zemlji. Jaz poznam vseobsežno vesolje kot svojo dlan in samega sebe. Beri in proučuj to navlako-smeti jaz vem zakaj sem tu rojen.Ti moraš pri sebi to še ugotoviti-samospoznati.Moj cilj je vesoljno življenje in rešitev le tega.Norci in satanisti me ne zanimajo.
Ti bodo uničeni po vesoljnem samodelovanju-me ne zanima kaj sanjajo masoni in iliuminati. Jaz njihovo početje razumem u nulo in vem za njih in tudi vem,da so jim vse poti že danes zaprte za naprej..

Njihov načrt ni božji samonačrt in volja,ker hočejo uveljavit svojo voljo in svoj egoistični materializem,kar pa je v neskladju z božjim samonačrtom,da poduhovlja materialni svet-sedaj.

In kasneje svojo lastno poduhovljenost zopet zmaterializira in cikično večno-sedaj tako. David sem imun na te masonske zadeve-dojemi!! ;) ;)

Alojz -> Če že veš vsega, potem nam povej, da od kje smo, kam gremo in zakaj smo takšni kot smo tu na Zemlji? In kaj pravzaprav vsebuje po tvojem božji samonačrt?  ::)

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Klesh on 16.05.2011 at 13:22:49

Ja, tud mene zanima kaj Bog načrtuje za nas. In kdo pravzaprav smo ljudje? Ali je možno, da je bog že inkarniran med nami pa ne ve za to? hm

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by x_igor on 16.05.2011 at 14:32:49


Klesh wrote on 16.05.2011 at 13:22:49:
Ja, tud mene zanima kaj Bog načrtuje za nas. In kdo pravzaprav smo ljudje? Ali je možno, da je bog že inkarniran med nami pa ne ve za to? hm

Verjetno špekuliraš, da si to ti, ne

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by egotrip on 17.05.2011 at 09:21:58

Neskoncno spekuliranje samo zato da lahko zivi ena ideja ki je vsecna , ou yes life is a dream .

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Hrabri mišek on 06.11.2011 at 09:58:40

http://www.disclose.tv/action/viewvideo/81403/Vatican_owner_of_World_s_biggest_banks___top_companies/

no coment

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by gape on 06.11.2011 at 12:12:20


Hrabri mišek wrote on 06.11.2011 at 09:58:40:
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/81403/Vatican_owner_of_World_s_biggest_banks___top_companies/

no coment

odličnga si najdu
vemo da je to tko že kr en cajta ... je pa u tem filmčiču lepo na kup zbrano


Quote:
The Catholic Church is the biggest financial power, wealth accumulator and property owner in existence. The Great Harlot is the biggest possessor of material riches than any other single institution, corporation, bank, giant trust, government or state of the whole globe.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by x_igor on 06.11.2011 at 12:23:17

Normalno saj se deklarira kot vesoljna cerkev. Ne moreš ti v vesolju bit neka uboga para, kot so tvoje ovčice.

Lp,Igor

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by egotrip on 13.11.2011 at 12:05:31

Michael Jacksons warning people to wake up illuminati NWO

http://www.youtube.com/watch?v=BwYQtQlGmGo&feature=related

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by gape on 13.11.2011 at 13:26:15


ego-3p wrote on 13.11.2011 at 12:05:31:
Michael Jacksons warning people to wake up illuminati NWO

http://www.youtube.com/watch?v=BwYQtQlGmGo&feature=relatedmajkl je povedu

1
sistem v industriji glasbe izkorišča znane ljudi

2
tisk manipulira z novicami

3
isti ljudje ki manipulirajo navice, manipulirajo z zgodovino

4
vse kar se dogaja je posledica zarot tistih (ki imajo moč)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BwYQtQlGmGo#t=249skao da oni niso sami izbral, da so jih u to prsill, use te ki pravjo da delajo za hudiča - padle angele ... kukr madona, lady gaga, rollingi, ... pač usi k so kdaj mel kej tazga u textih al pa videotih al pa ...


sej u bistvu sam izbereš
ker ti okolica pač samo take izbire ponudi ...

se mi zdi

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by x_igor on 13.11.2011 at 13:49:02

Seveda, najlažje se zgovorit na izbiro, ponudbe okolice, neko družbeno zavest itd. Neke hudiče, iluminate, neke organizacije zla, vanzemaljce, itd.

Problem je v sami fasciniranosti ljudi nad izbiro. Uboga (psihološka) para je naenkrat pred veliko izbire. Kot, da ni sam dejavnik te izbire. Loči se, razdvoji in izbira, pač tisto za kar je vzgojen. In to narekuje sistem.
Danes je sistem okupiral Slovenijo z nekim spoštovanjem. Spoštujemo naj slovensko hrano, spoštuj to in ono. V glavnem smo nabutani z nekim spoštovanjem sistema, ki ti nudi (kao) izbiro.
Ne reče se imam preprosto rad slovensko hrano, Slovenijo, Slovence ampak se želi spoštovanje. Rad imam slovensko hrano, zato jo tudi kupim. Ko njuo bom začel samo spoštovat je ne bom več konzumiral. Tako kot tudi ne Pahorja, Jankoviča in podobne mandeljce, ki iščejo spoštovanje. Spoštuj sistem, ma ne me basat.

Lp,Igor

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by egotrip on 13.11.2011 at 17:21:14

Elita iluminati imperatorji kakorkoli ... in njihove zarote svetovne razseznosti pac izgledajo na prvi pogled velika stvar , zato je mogoce lazje in prvo kar pride krivit njih . Jedro pa ostane neuvideno , tisto kar je opazovano ima izvor v jedru opazovalca . Jeza pa zmanjsa vidljivost in pol je magla svuda ...
Saj ne govorim da ni zarote in elite zadaj ceprav v bistvu tako je , ta folk je pac nosilec vlog v celem procesu ki jih je tut naredil .

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by x_igor on 13.11.2011 at 19:26:50

Zarotniki seveda so. Sumim celo mulce tukaj na igrišču, da kujejo zaroto, ko se naskrivaj menijo kako priti do litra Dobrovoljčka.

Vse je v polju počutja. Za lepše počutje. Udobje miru, ugodja in brezmiselnosti. Človeka zavede to lepo počutje, ki se kaže v udobju. Udobje je postalo ideal. In ideala ne moremo doseči. Idealizem.

Lp,Igor

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 15.11.2011 at 19:34:16

Igor se strinjm.Glej mularijo,da se ga ne bo nažingala. Edini ideali so samospoznanje,svoboda-delo in najvažnejše ''življenje v ljubezni in v skrbi zanj''-mir  in uživanje življenja.Vse drugo so problemi,kot nujno zlo vsakega posameznika.Tako -da ostajajo???

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by egotrip on 11.01.2012 at 19:01:34

Yugoslavian space program , američani po zaslugi slovenca na luni ...?? :P

http://www.youtube.com/watch?v=EfJiNPZ38kY&feature=share
Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Alojz in Sandib on 11.01.2012 at 19:46:10


ego-3p wrote on 11.01.2012 at 19:01:34:
Yugoslavian space program , američani po zaslugi slovenca na luni ...?? :P

http://www.youtube.com/watch?v=EfJiNPZ38kY&feature=share


Egotrip NOrdung -Herman Potočnik ima svoj center v Sloveniji zdi se mi,da v Šentjurju.Rusi dali novce zanj. Edini problem je,da se tam okoli smuka en parazit ki se kliče Dragan Živadinov.Butelj na kvadrat,ki se mu o pravem delu Hermana Potočnika niti približno ne sanja.Poznam osebno tega majmuna Živadinova-egocentrik bolan ,ki se ima za umetnika.

Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by gemba on 17.04.2020 at 06:22:14

Secret societies are secret, because they are criminal.

Skrivne družbe so tajne, ker so kriminalne.


Title: Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Post by Robi on 18.04.2020 at 07:43:59


gemba wrote on 17.04.2020 at 06:22:14:
Secret societies are secret, because they are criminal.

Skrivne družbe so tajne, ker so kriminalne.

Pri nas kriminalne združbe ne rabijo biti tajne, ker je kriminal legaliziran.
Zato se pri nas kriminalce spušča na prostost, narod pa v karanteno.

Svet pogovorov » Powered by YaBB 2.3!
YaBB © 2000-2008. All Rights Reserved.