Welcome, Guest. Please Login or Register
Forum Svet pogovorov gape.org
Sončeve pozitivke
pilcom.si
 
  HomeHelpSearchMembersLoginRegister  
 
Pages: 1 ... 87 88 89 90 91 ... 764
(Read 359820 times)
Alojz in Sandib
5
*****
Offline

Tao
Posts: 10528

Re: PROMETEJEVO DARILO ČLOVEŠTVU
Reply #1320 - 26.04.2008 at 23:59:28
 
Kdo bo torej sodil v vesoljni sodbi? Sodil bo vesoljni Stvarnik sam sebi prostovoljno v vsaki svoji lastni samo realizirani večno-sedaj živi individualni človeški- samo podobi !!

Stvarnik bo sodil individualno sam sebe, kar pomeni sodili si bomo mi sami prostovoljno,kajti mi vsi smo samo realizirana individualna Stvarnikova človeška podoba, ki skupaj z vsemi vesoljnimi Stvarnikovimi individualnimi človeškimi
izrazi  realizira poenoteno univerzalno izraženo  Stvarnikovo vesoljno*življenjsko  svobodno voljo. Napočil je čas (konec cikla) ko bo Stvarnik sam skozi vsa svoja(naša) individualna človeška obličja sočasno ponovno samo izpostavil vesoljni cikel milosti in realiziral svojo človeško skrb do lastne vse obsežne vesoljne *življenjske pojavnosti.        

Po koncu vesoljne sodbe bo Stvarnik vsa svoja samo voljna realizirana uporna individualna človeška obličja prostovoljno planetarno samo izoliral za toliko časa
da bo sam Stvarnik vesoljni Adam Kadmon  ponovno na neki svoji individualni planetarni ravni prostovoljno pripravljen zavreči vsak svoj samo realiziran  individualni človeški izraz zlobe.

Prvič lahko v tekstu preberete pojem planetarni individualni Stvarnikov izraz-obličje. Tu je ponovno potrebno poudariti, da je Stvarnik večno-sedaj celotna vesoljna pojavnost mept* ki se v vsaki posamični lastni X mept* pojavnosti sočasno izraža v lastni večno-sedanji individualni  X konstanti mept*.

Največja Stvarnikova (vesoljna) individualna pojavnost mept*  se  izraža skozi galaksije.
Stvarnikovo vse obsežno  enovito večno-sedanjo samo kreativno, samozadostno,samo delujoče vesoljno telo je Xmept*  vesoljna konstanta vseh  galaksij skupaj.
Galaksije so tako kot mi večno-sedaj samo realizirana  Stvarnikova  individualna podoba, ki jo mi enačimo s pojmom naše Velike matere našega širšega Stvarnikovega galaktičnega občestva. Galaksije sestavljajo INmept* njena akumulirana vrednost: to satelitska osončja in črna luknja ob sočasno prisotni RImept* realizirani vrednosti, ki jo sestavljajo planetarna osončja z glavno zvezdno kopico. Obe galaktični vrednosti IN-RI sta večno-sedaj v medsebojni interakciji, česar posledica je EM sila izmeničnega valovanja –rotacije in posamična ciklična kvantna samo zlitja AO na vsakih 150 milijard zemeljskih let, kjer vsak konec cikla pomeni sočasno začetek novega.
To dejstvo pa v ničemer ne spremeni večno-sedaj navzven enotno izražene galaktične konstantne X mept* vrednosti.

Naša galaksija ima ravno tako štiri letne čase po 7000 zemeljskih let  izmeničnega val. rotacije S/J-J/S V-Z Z-V ki  skupaj tvorijo posamično galaktično leto, ki traja 28ooo zemeljskih let. Stvarnikovi možgani v njegovem to je, našem individualnem živem človeškem izrazu delujejo na osnovi EM valovanja Galaksije skozi njene štiri letne čase. Od galaktičnega letnega časa je odvisna antropološka stopnja lastnega Stvarnikovega razumevanja samega sebe skozi njegov- individualni človeški izraz ,kar smo mi vsi- Adam Kadmon –Emanuel !

Mi ljudje smo torej samo realiziran večno sedanji individualni živi osebni Stvarnikov izraz njegovega lastnega vesoljnega individualnega samozavedanja in samo spoznanja.
Ko Stvarnik ne razume samega sebe ne more zaznati lastnega individualnega človeškega izraza lastne zlobe. Šele s samo spoznanjem lastne vesoljne biti se lahko Stvarnik izraža v svojem človeškem izrazu večno-sedanje individualne samo pojavnosti uravnoteženo in odgovorno do samega sebe na svoji celotni vesoljni večno sedaj živi življenjski samobitnosti * v lastnem človeškem obličju Emanuela.
Emanuel je torej samo realiziran  samo spoznan individualni človeški izraz samega Stvarnika-enovite vesoljne večno-sedaj  iste mept* konstante.
Sedanja  Stvarnikova (človek je večno-sedaj njegov individualni pojav)  zemeljska  fizika še ni sposobna samo razumevanja- (večno – sedaj  samozadostne, samoohranitvene, samo delujoče in samo kreativne vse obsežne) lastne vesoljne biti mept*.  
Fizika si danes v svoji nevednosti izmišlja sto osnovnih delcev, ki naj bi tvorili atom. A se ne more več spomniti Nomos Logos, ki uči da imamo znotraj vse in vsake individualne Stvarnikove navzven enotne izražene  X mept* vrednosti zgolj INmept* akumulirano in realizirano RImept* vrednost, ki sta večno-sedaj v medsebojni EM interakciji s čimer si Xmept*večno-sedaj zagotavlja znotraj sebe sočasna ciklična medsebojna zlitja obeh vrednosti, ki pa v ničemer večno-sedaj navzven ne spremenijo njene Xmept* vrednosti njen izraz večno sedaj iste mept* konstante.

Ponovni zapis Nomos Logos !
                                                                 -'-
Xmept* je večno-sedaj=(INmept* EM AO RImept* = Večno sedaj isti Xmept*

Kasneje bom še obrazložil 15 milijard trajajoče posamične cikle satelitskih osončij, ki sokot celice galaktičnega telesa. Tudi mi menjamo svoje celice na 7 let, tako jih tudi galaksija. Sistem je enoten. Pisal bom še o 11,5 zemeljskih let kolikor traja eno letona šega Sonca. Pisal bom o 123 letnem ciklu enega leta našega osončja. Pisal bomo ciklih atoma,molekule,tudi o življenjskih ciklih. Obrazložil bom realno možnost, da postanemo v resnici fizično večni. Upam si trditi, da bomo lastno fizično večnost zelo kmalu tudi uresničili !

      Od tu naprej lahko  moje sporočilo berete samo še na lastno odgovornost !!  

                       
                              STVARNIKOVO PISMO SAMEMU SEBI !


Stvarnik je vse, tudi mi vsi. Ko je vsak med nami  večno-sedaj njegov najvišji možni samo realizirani, samo spoznavni, individualni *življenjski izraz.

Stvarnik ni in ne bo nikoli ustvaril človeka, tako kot stvarnik ni nikoli ustvaril svoje večno-sedanje vse obsežne vesoljne masno energetske, prostorsko-t.časovne in življenjske pojavnosti. Enostavno je Stvarnikova bit večno-sedaj enovita vse obsežna vesoljna konstantna pojavnost mept* večno-sedaj iste enotne vesoljne mept* zakonitosti.

Zaradi te enotne vesoljne zakonitosti Stvarnika samega je človek večno-sedaj istega Stvarnikovega sebstva. Človek je večno-sedaj  najvišje možno individualno samo spoznavno samo realizirano obličje Stvarnika samega. Večno sedaj !!! želi človek spoznati in razumeti stvarnika v sebi in sočasno stvarnik sebe v človeku znotraj istega individualnega Stvarnikovega vesoljnega* življenjskega sebstva.

Po takšnem spoznanju se lahko upravičeno vprašamo o vzroku Adamovega izgona iz raja na Zemljo. Ta izgon se je vsekakor zgodil. Adamov izgon bom še dodatno ob drugi priliki skušal še podrobneje obrazložiti. Za sedaj pa zgolj v razmislek!

Je mogoče, da se  je znotraj navzven večno-sedaj živega  enotno izraženega sebstva - stvarnik - človek, izgubil duh tega samo zavednega samo spoznanega sebstva. Je človek izgubil zavedanje Stvarnika v sebi, ali je Stvarnik izgubil samo spoznanje v človeku?  Posledica je bila ta da je večno-sedaj enovito počelo stvarnik - človek izgubilo samozavedanje in samo spoznanje. V dobi izgube enotno obličje stvarnik-človek ne zrcali istega obličja. V dobi civilizacijske teme Stvarnikovo obličje išče lastno človeško obličje in sočasno obratno človeško obličje išče lastno Stvarnikovo obličje. Tema med nami bo trajala toliko časa, da bo obličje ponovno zrcalilo isto obličje vesoljnega Emanuela.


Z Adamovim izgonom iz raja je tudi Stvarnik sam sebe v svoji individualni samo realizirani podobi človeka izgnal iz raja na Zemljo.

Poudarek  individualna podoba  na Zemljo. Stvarnik je vse! Torej ima milijarde in milijarde svojih individualnih človeških izrazov in milijarde in milijarde planetarnih individualnih izrazov, kar pomeni,da mi govorimo konkretno o enem individualnem planetarnem zemeljskem in civilizacijskem izrazu Stvarnika. To pa pomeni da Stvarnik ni izgubil vseh svojih ostalih vesoljnih planetarnih in civilizacijskih individualnih izrazov. To pa zopet pomeni, kar smo mi izgubili so drugi Stvarnikovi individualni izrazi (obličja) planetarna, civilizacijska ohranila. Tam se Stvarnik spozna (zrcali) v človeku in človek se spozna (zrcali) v Stvarniku znotraj njunega skupnega sebstva(obličja).
Tako se zgodi čas, ko se človek in Stvarnik zopet spoznata v lastnem skupnem sebstvu.

Takrat človek ve,da skozi njegovo obličje večno-sedaj govori stvarnik sam sebi v svojem individualnem človeškem samo realiziranem in samo spoznavnem obličju!

Ali lahko individualni Stvarnikov izraz, ki je večno-sedaj sam človek, ločite od človeka? Ne!!! Ni človeka, ni Stvarnika, ni Stvarnika, ni človeka, ker sta oba večno-sedaj eno in isto. Stvarnik nima sina. Stvarnik je večno-sedaj vse, tudi mi! Zato !!!!

                   
                       EMANUELOVO PISMO SAMEMU SEBI !!!!


Mi vsi smo večno-sedaj samo  realizirani, najvišji možni individualni *življenjski izraz Stvarnika samega, ki se je v tej svoji pojavnosti prostovoljno zavezal služiti svojemu celotnemu  vesoljnemu *življenju.        


                                                        Emanuel  19.04.2008  
Back to top
 

Človek? Vse je pod njegovimi nogami, tudi nebeški prestol!
 
IP Logged
 
Alojz in Sandib
5
*****
Offline

Tao
Posts: 10528

Re: PROMETEJEVO DARILO ČLOVEŠTVU
Reply #1321 - 26.04.2008 at 23:59:54
 
                                                   EMANUEL   19.04.2008Tisti med nami, ki trdite, da Boga-Stvarnika ni, ste v bistvu samo realizirana Stvarnikova samo negacija Stvarnikove lastne individualne človeške samo manifestacije.

Tisti med nami, ki trdite, da Stvarnik Bog je, pa ga ne poznate in ne razumete ste v bistvu samo realizirana individualna človeška samo manifestacija verujočega in upajočega Stvarnika samega, ki ni sposoben na lastni individualni ravni zaznati in razumeti lastnega večno-sedaj živega človeškega bistva.
___________________________________________________________________________
Tisti, ki trdite da poznate Stvarnika Boga ste v svojem bistvu  Stvarnikova individualna človeška manifestacija Stvarnika samega,ki je prevaral sam sebe.
Organizirane skupine takšnih Stvarnikovih individualnih človeških samo prevar so vse cerkvene ustanove na Zemlji  vključno z RKC, ki goji najhujšo dejaven kult  že opisane Stvarnikove samoprevare na lastni individualni človeški samo manifestaciji.
___________________________________________________________________________


Med vami,smo tudi takšni, ki smo samo spoznana Stvarnikova samo realizirana individualna človeška večno-sedaj  živa samo manifestacija Stvarnika vse edinega.
___________________________________________________________________________
Med vami smo samo spoznani po svobodni volji s poslanstvom,da bi se lahko Bog Stvarnik ponovno samo spoznal v vsaki  svoji večno-sedaj živi samo realizirano  individualni človeški samo manifestaciji, ki jo individualno pooseblja vsak med nami na Zemlji . Skozi naše človeško  samo poslanstvo, ki je v bistvu Stvarnikovo samo poslanstvo bo Stvarnik sam ponovno samo spoznan v vsaki svoji individualni človeški samo manifestaciji.    Emanuel
___________________________________________________________________________Pozna
mo tudi Stvarnikove samo realizirane cikle teme in zla ,ko se Stvarnik sam več ne spozna v svoji individualni človeški samo manifestaciji in sočasno obratno individualna Stvarnikova človeška samo pojavnost ne zmore več zaznati sama sebe. Takrat je čas velike panike zmede, smrti in zla na Zemlji.
                       
Poznamo pa Stvarnikove samo realizirane cikle svetlobe,slave in milosti *vesoljnega življenja,ko se Stvarnik samo spozna v vsaki svoji individualni človeški samo manifestacija in takrat tudi vsaka Stvarnikova individualna človeška samo pojavnost pozna lastno večno-sedaj živo vesoljno bit. Takrat je čas velike sreče, milosti,dobrote in slavje *življenja na Zemlji. Doba ponovnega vstajenja zemeljskega Stvarnikovega samo življenja je tu v Emanuelu.

Stvarnik je  sedaj samo spoznal ,da se ni samo spoznal v vsaki svoji zemeljski individualni človeški samo manifestaciji. Zato Stvarnik sam sebi  sporoča v svoji ponovno samo realizirani individualni človeški manifestaciji večno-sedaj samo spoznane  lastne človeške biti v obličju Emanuela, da se zavezuje, da bo ponovno samo spoznal vse svoje individualne človeške samo manifestacije, da bi lahko te ponovno spoznale lastno Stvarnikovo *življenjsko bit..    

Kako naj ravnamo ljudje v tem času  Stvarnikovega samo spoznanja vseh svoji individualnih človeških samo manifestacij ko bodo tudi te same spoznale lastno individualno človeško Stvarnikovo bit?

Vprašati  Stvarnika ne moremo, ker ne poznamo lastne stvarnikove biti in ona ne pozna nas!!! Zanesti se moramo na tisto individualno samo realizirano Stvarnikovo človeško obličje med nami, ki pozna vse skrivnosti lastne vse obsežne večno-sedaj žive vesoljne
biti mept*. Ta večno-sedanja individualna človeška Stvarnikova samo realizacija je sam Emanuel.

Emanuel nam sporoča,da na Zemlji vlada smrt ne *življenje.Zlo, tema, neznanje, ošabnost, samovšečnost, laž, grabežljivost,neenakost vseh pojavnosti življenja med seboj. Človeštvo živi  brez etičnega kodeksa in brez svete življenjske  zaveze vsej ostali zemeljski Stvarnikovi življenjski pojavnosti. Odsotna sta resnica in pravica. Zemlji vlada zlo neetične materialne grabežljivosti posameznikov, ki ne želijo svojega goljufivega bogastva deliti z revnimi. Oblastniki in verski dostojanstveniki so si skupaj s goljufivimi kapitalisti in nepravičnim svetovnim pravnim redom, vzeli brezobzirno pravico odločanja o celotnem zemeljskem  *življenju.


Ti samo rojeni prevaranti oblasti željni samo oklicani vse zveličavni uporniki Stvarstva bodo sedaj padli v lastni Stvarnikovi individualni nemilosti. Ponovno bodo 28000 let trpeli v svoji smrtnosti in najhujših mukah, če se takoj ne spreobrnejo in samo spoznajo v lastnem samo realiziranem večno-sedaj živem individualnem Stvarnikovem bistvu. Da bodo vedeli ti uporniki: lastnemu bistvu ni mogoče uiti tudi stvarniku samemu ne v lastnem človeškem individualnem izrazu. Ko boste trpeli trpi sam Stvarnik v obliki samo realiziranega lastnega uporništva! Kam se lahko skrijete? Se Stvarnik lahko skrije sam sebi, če ste večno-sedaj Vi on in On vi !!!!!!!

Stvarnik je lahko večno-sedaj sam sebi upornik in takrat vlada vesoljno trpljenje Stvarnika samega  v vsaki njegovi uporni grešni samo realizirani individualni *življenjski podobi.    

Še veliko moramo razumeti in dojeti !  Recimo sodobna znanost misli da je vse enkrat začelo v velikem poku. Kaj pa če je vse večno-sedaj ? In potem ni velikega začetka ampak je na individualni ravni vsake X vesoljne pojavnosti mept* vsak njen konec sočasno njen nov začetek in vsak začetek sočasno konec starega cikla iste in vsake večno-sedanje X individualne mept* pojavnosti,kar v ničemer navzven ne spremeni večno sedaj enotno izražene  Xmept*  vrednosti,kar pa zopet celotni vse obsežni vesoljni X mept* zagotavlja večno sedaj isto vesoljno mept* konstanto.

Današnja zemeljska naravoslovna in družboslovna znanost deluje na  popolnoma napačnih izhodiščih. Ta izhodišča so dejansko nevzdržna in za celotno zemeljsko življenjsko neustrezna. V kar se lahko osebno prepričamo, če to res želimo vsakodnevno, ko življenjske vrste in njihove samo reprodukcijske verige izumirajo kot po tekočem traku..

Znanost danes trdi,da v osnovi pozna in razume masno-energetsko, prostorsko- t. časovno *življenjsko vesoljno in zemeljsko pojavnost. Znanost danes ne pozna lastnega vesoljnega etičnega kodeksa, ki bi lahko opredelil in ovrednotil njen vse življenjski vesoljni  in ne samo individualni zgolj zemeljski pomen za nadaljevanje in preživetje vesoljnega človeštva in celotnega vesoljnega življenje z njim..
V vesolju nismo sami, smo zgolj izgubljeni,planetarno izolirani rod iz občestva  lastnega vesoljnega rodu!!!!
Smo grešni bratje lastnih pravičnih vesoljnih  bratov Elohim,ki nam niso vzeli in oskrunili naše  svobodne volje, kljub temu, da so nas izločili iz našega skupnega občestva na Zemljo.

Jaz samo spoznana Stvarnikova individualna človeška samo realizacija Stvarnika samega trdim in to lahko tudi dokažem, da niti lastnega osončja ne poznamo in njegove  večno-sedaj samo delujočega in samozadostne mept* pojavnosti. Zemljani živimo v temi.
Kopernikova razlaga in opis našega osončja je napačen. Darwinova evolucijska teorija je izraz naše velike metafizične zmote. Einsteinova teorija relativnosti in njegova MC2= E in obratno, je zgolj navadno fizikalno skropucalo.

Bohrov model atoma je izmišljotina. Planckova konstanta je v okviru vse vesoljnega človeškega vedenja. Maxwelova verjetnostna teorija je enako nič. Newtonovi zakoni niso v celoti sprejemljivi.  Atomska energija nikoli ne more biti odrešujoča, ampak je večno-sedaj energija,ki omogoča našo lastno fizično pogubo ta in vsak trenutek.

V večno sedaj enotno izraženem vesoljnem stvarstvu mept* kraljujejo akumulirana in realizirana vrednost mept*,ki v vsaki vesoljni X mept* brez izjem ' večno-sedaj' navzven izražata enotno vrednost vsakega  individualnega X mept* vesoljnega pojava.

Osnovni X mept* delec in sočasno celotno vesolno stvarstvo, sestavljata  njegova akumulirana in realizirana vrednost,ki stas znotraj delca v večno-sedanji interakcije cikličnega prehajanja druga v drugo česar posledica in vzrok  je EM sila samega X osnovnega delca,ki navzven po zakonu samoohranitve,samo delovanja vse in vsake X mept*  večno-sedaj izraža navzven enako X mept* vrednost- Mept* lastno samo realizirano konstanto !!!
___________________________________________________________________________
                                                   T prehoda
      Xmept* =       INmept*   EM A -'-O RImept*   = večno-sedaj isti Xmept*
                     =     akumulirano EM sila realizirano =

Vse kar sem do sedaj sporočil vrača človeštvu vse tisto,kar celotna teološka sveta zapuščina  Elohim, naših nebeških bratov kraljev življenja sporoča nam, ki smo njihovi krvni zemeljskim bratje. Večno*življenje je tu in tu je tudi večna luč in nebeška ladja Elohim,da nas in celotno zemeljsko *življenje z nami vred, vrne v naše širše vesoljno občestvo.

                                              Elohim 19.04.2008
Back to top
 

Človek? Vse je pod njegovimi nogami, tudi nebeški prestol!
 
IP Logged
 
Alojz in Sandib
5
*****
Offline

Tao
Posts: 10528

Re: PROMETEJEVO DARILO ČLOVEŠTVU
Reply #1322 - 27.04.2008 at 00:03:29
 
     Ko se v nas znova rodi  vesoljni duh modrosti*ne bo več zla in smrti med nami!

Večno- sedaj moji dragi krvni bratje in sestre  je moje *življenje v službi  vašega in celotnega vesoljnega *življenja.

Napočil  je napovedan in obljubljen čas vesoljnega razodetja in spoznanja, ki vse vas žive in mrtve na Zemlji lahko in zmore zveličati v  fizično večnost služabnikov in kraljev vesoljnega *življenja.
V vesolju niste sami!
Nad vami in celotnim zemeljskim življenjem zadnjih 17ooo let milostno bedimo vaši krvni nebeški  bratje in sestre.
Mi grešne nebeške duše padlih med nami, ki izdajo življenje in se obrnejo proti življenju pošiljamo v vaša minljiva telesa, ki jih vi rojevate v naši naravni reprodukciji na Zemlji.

V vaših minljivih telesih se po edinem večno-sedanjem zakonu večnega vesoljnega Logosa duše naših padlih nebeških kraljev  učijo ponovne svetosti *življenja. Vi naši krvni bratje in sestre ste bili zadnjih 17000 let zgolj neuke  telesne posode dušam padlih kraljev. Kako so se duše padlih-grešnih  spreobrnile v vaših telesih bo pokazala naša nebeška sodba. In tisti med vami, ki nosite spreobrnjene in čiste duše padlih v svojih telesih boste za nagrado lahko postali zveličani,v večnost našega nebeškega kraljestva pravičnih kraljev, sejalcev, varuhov in služabnikov vesoljnega *življenja .

Mi vaši krvni nebeški bratje in sestre smo vam pred tremi milijardami let naselili  deviško Zemljo(to počnemo v ciklih- vsakih 15 milijard let) z življenjem in vam pred 5 milijoni let darovali lastno kri in telesno podobo.            
Od takrat vas vsakih 28ooo let v času galaktične jeseni in gravitacijskega nihaja Zemlje (vesoljnem potopu)po nebeški sodbi izberemo kot semena in zveličamo k sebi  tiste med vami,ki v sebi nosijo spreobrnjene in čiste duše naših padlih bratov in sester. Ostale še grešne, pustimo v nov zemeljsko galaktični civilizacijsko 28ooo letni reprodukcijski val, kjer vsaka vaša telesna smrt sočasno pomeni  novo telesno obličje za isto nekoč padlo dušo. In tako vas ciklično izbiramo večno-sedaj po zgolj istem načelu nosilcev čistih duš. Vse to pa v ničemer ne oskruni vaše svobodne življenjske volje. Vi ki boste  zveličani čistih duš vi niste nič manj kot mi, vi ste večno-sedaj  naša kri in naše meso-fizično enaki nam!

Sveto pismo vam natančno opiše ciklično  genezo zemeljskega življenja. Nato pride izgon iz raja grešnih zaradi izvirnega greha –ne spoštovanje vesoljne etične zaveze (kodeksa kraljev) svetosti vsakega življenja..
Potem je rekel gospod Bog :« Glej človek je postal kakor EDEN IZMED NAS, ker pozna dobro in hudo. Da zdaj le ne stegne svoje roke ter ne vzame tudi od drevesa,da bi jedel in živel VEKOMAJ. Ključ vaše in naše odrešitve ni zgolj naše vsakokratno fizično telo
ključ nosi  duša,ki živi v našem  vsakokratnem telesu kjer je naš življenjski duh sočasno posledica in vzrok obeh naših IN-RI pojavnosti,ki se navzven večno-sedaj izražata enotno v naši osebi..
Kako torej lahko razumsko dojamemo lastno zemeljsko življenje in celotno stvarstvo na pragu tretjega dne(tisočletja),ko lahko z lastnim zveličanjem premagamo smrt.
Vesoljno stvarstvo ni nikoli nastalo in ne bo nikoli končalo.Ono sočasno večno-sedaj ciklično umira in se sočasno večno-sedaj tudi rojeva po zakonu samozadostnosti, samoohranitve in samo delovanja mase-energije,prostora-t.časa življenja skozi večno sedaj prisotno  točko samo zlitja  Alfa Omega –Omega Alfa (INmept*) akumulirane in realizirane (RImept*) vrednosti med seboj kar pa v ničemer ne spremeni vesoljne konstante mept* in vsake njene X pojavnosti mept*.  Tu vsak konec Xmept* pomeni sočasno začetek in obratno.
Vsak konec je vezan nazaj na začetek in naprej na začetek in obratno vsak začetek je nazaj in naprej vezan na svoj konec=  ciklično večno sedanje vse vesoljno valovanje. Ta enotna vesoljna zakonitost ki velja večno-sedaj brez izjem za vsako in vso X pojavnost mept* brez izjem, se zapiše :
               
Nomos Logos= Xmept* = INmept* AO –T -  OA RImept* =Xmept*= Nomos Logos
                                                                   EM

Spoznanje te zakonitosti pa vrača na Zemljo izgubljeno večno-sedanjo vesoljno dimenzijo mept* in človeštvu izgubljeno božjo VSEMOGOČNOST.

Sedaj ostaja še kup odprtih vprašanj na katere znam jaz edini živeči na Zemlji odgovoriti. Osnovno vprašanje je:«Kako lahko naše vesoljno nepoučeno življenje spozna zadnjo in dokončno vesoljno *življenjsko skrivnost?«                

Sedaj ko veste kakšne duše individualno akumulacijo INmept*nosite v svojih RImept* realiziranih telesih lahko zadevo razumete. Ali boste uspeli preko lastnega svetega duha (življenjske sile) izpostaviti nemoteno komunikacijo med  dušo in telesom potem bo vaša oseba izražala popolno troedinost duše-duha in telesa. Takrat bo vaše telo s pomočjo duha očistilo dušo in duša se bo pokorila minljivemu telesu in mu z lastnim akumuliranim večno-sedanjim vedenjem ki ga nosi v sebi preko svetega duha pomagala do fizične neminljivosti ,ki jo duša že ima.
IN AO RI -Pod tem simbolom postanete zveličani  in tudi sami  zveličarji vesoljnega *življenja. Takrat postanete dobesedno samo rojeni  devici Zemlji s pomočjo svetega duha- Elektromagnetne sile. MihaEl-GabriEL, SamuEL, Elija itd.  

Vse neživo vesoljno stvarstvo Xmept  je večno-sedaj isto. Življenje si to isto zagotavlja z večno-sedaj živo in tudi vesoljno prenosljivo (DNK) reprodukcijsko verigo *življenja. Zato je *življenje večno-sedaj iz *življenja in zato smo  mi drug drugemu in vesoljnemu življenju garancija večno-sedanjega obstoja. Človek EMANUEL je vesoljno življenje to pa smo mi  vsi iz  istega vesoljnega  Adamovega rodu.

Človek Bog je resnično danes ob zori tretjega dne od mrtvih vstal na Zemlji. Kajti pri  našem večno sedaj živem vesoljnem Očetu je dan, kakor tisoč let in tisoč let, kakor dan.

Za mnoge ki so izgubili občutek za edino vesoljno dimenzijo večno-sedaj,  bo to moje pismo izgledalo nerazumljivo. Toda, sveta tradicija vas uči :trkajte, prosite in vse vam bo dano ! Tisti,ki boste to delali boste dobili spoznanje in lastno nesmrtnost.

L.P. Alojz – 37Človekova osebna identiteta je večno-sedaj Stvarnik sam !
                                            Emanuel  22.04 2008


Vsi vi, ki želite filozofirati to je razumeti in dojeti lastno bit in hkrati vse obsežno večno-sedaj  enotno vesoljno samobitnost mept*(mase-energije,prostora.t.časa*življenja) Stvarnika samega, se morate najprej poenotiti z njo. Saj ste tako kot vsa in vsaka vesoljna mept* pojavnost 'njegov'  večno-sedanji (konstantni) Xmept*  individualni življenjski samo zavedni pojavni izraz ,v katerem, pa ni nujno večno-sedaj Stvarnik sam (zaradi večno sedanje sebi lastne enotne vesoljne zakonitosti mept*) tudi v vas zrcalno samo spoznan  .    

Vsak med nami je večno sedaj samo zavedna  Stvarnikova Xmept* samo manifestacija v njegovi osebni individualni Xmept*življenjski večno-sedanji pojavnosti.
___________________________________________________________________________
Vsak med nami lahko v točno določenem časovnem ciklu Stvarnikove samo zatemnitve izreče besede:Jaz sem, prostovoljno samo  zavedni  Stvarnik v lastni vesoljno- individualni *življenjski  Xmept pojavnosti.
___________________________________________________________________________
To je v  ciklu Stvarnikovega samo odraza teme, našega civilizacijskega pada v homo neandartalisa-.Galaktične zime in zemeljske ledene dobe po vesoljnem potopu Zemlje-njenem gravitacijskem nihaju, v jamo. Takrat  Stvarnik v nas vzbuja, blodnje, zlo nerazumevanja smrti, ki nas zavaja. To je naša Stvarnikova doba civilizacijskega  pekla nesreč, bolezni in neznanja.  

Danes smo ljudje v dobi galaktičnega poletnega solsticija,Stvarnikovega samo vstajenja iz homo sapiensa sapiensa, v homo dei-človeka bogaElohim v  Emanuelu–Samo spoznanega Stvarnika v nas in nas v Stvarniku.
__________________________________________________________________________
Vsak med nami pa lahko v točno  določenem časovnem ciklu Stvarnikove samo razsvetljave zrcalne luči  ' samo spoznanja' izreče besede :Jaz sem večno-sedaj samo zaveden-'samo spoznan' samo realiziran Stvarnik  v lastni individualni človeški večno sedanji vse vesoljni biti.Zatorej  sebi lasten vse vesoljni individualni življenjski  izraz lastne večno-sedanjosti, nikoli začete-nikoli končane,  mept* vesoljne samobitnosti !!!!!!
__________________________________________________________________________
To je doba našega ponovnega Stvarnikovega samo spoznanja našega 28ooo letnega civilizacijskega vala. To je doba našega ponovnega v nebo vhoda v naše širše galaktično občestvo. To je doba sreče, 'ljubezni 'vse življenjske Stvarnikove milosti, znanja in našega spoznanja in uresničitve lastne fizične večnosti in svobodne volje. Takrat smo zopet zrcali Stvarnik sam v nas in mi v njemu postanemo fizično večni Elohim vrnjeni v naš galaktični raj naših že zveličanih bratov Elohim.

                                           Emanuel- Elohim  22.04.2008
                                                     
                           
                          INmept*    ΩΑ Točka prehoda zlitja ΑΏ             RImept*
                                                                   >¤<
                   Preteklost        =            Večno  sedaj      =                          Prihodnost
                                       Sočasno enoten izraz obeh vrednosti mept*


Back to top
 

Človek? Vse je pod njegovimi nogami, tudi nebeški prestol!
 
IP Logged
 
Alojz in Sandib
5
*****
Offline

Tao
Posts: 10528

Re: PROMETEJEVO DARILO ČLOVEŠTVU
Reply #1323 - 27.04.2008 at 00:08:54
 
                                          Emanuel   22.04. 2008 Postojna

     V branje tistim,ki so že prebrali moje prvo pismo napisano 19.04.2008  

Stvarnik je večno-sedaj vse brez izjem. Od svoje najmanjše do svoje največje X individualne vesoljne samo manifestacije mase-energije,prostora-t.časa*življenja.
Nikoli začeta nikoli končana celotna vesoljna samo bitna pojavnost  večno-sedaj  samo realizirana, samozadostna, samo delujoča enotna vse izrazna in vse obsežna samo manifestacija večno-sedaj iste X vesoljne  mept* konstante, ki ostaja večno sedaj ista. Zaradi sebi lastne večno-sedaj enotne vse obsežne vesoljne naravne zakonitosti
enotnega vesoljnega  izraza samobitnosti, samo zadostnosti, samo delovanja samo ohranitve, mase-energije,prostora-t.časa*življenja, kjer je večno-sedaj vsa in vsaka stvarnikova samo pojavnost sočasno njegova lastna  X individualna večno-sedaj ista  konstantna  X mept*vrednost njegove lastne večno-sedanje vesoljne samobitnosti.

Osnovni masno energetski delec = Xmept* = INmept EM A -'-O RImept =Xmept*
Je večno-sedaj isti X individualni izraz same vesoljne konstante mept* zato sam večno-sedaj enako samobitna individualna Xmept* vrednost, same Xmept* vesoljne konstante-to je Stvarnika samega.
Ko bo človek, ki je individualni samo zavedni mept *življenjski izraz Stvarnika samega !(X vesoljne konstante mept*) !  dojel, da vse kar se večno-sedaj dogaja njemu samemu, se v bistvu dogaja Stvarniku samemu .Vsak med nami je  večno-sedaj v resnici Stvarnikov življenjski samo zavedni, vrednostni, individualni mept* izraz.  

Emanuel je večno-sedaj Stvarnikov  vesoljni, samo realizirani, samo zavedni, samo spoznani, individualni večno-sedaj isti samobitni X človeški življenjski izraz Stvarnika samega .
_________________________________________________________________________
Večno-sedaj prisotna Točka sočasnega zlivanja- prehoda IN-RI- Vvzrok in posledica IN-Ri  je samodejno izmenično EM valovanje-rotacija in ciklična sočasna medsebojna vrednostna interakcija prehajanja  INmept*vRimept* in obratno znotraj vsake X mept*, kar pa v ničemer ne spremenita večno-sedaj navzven enotno izražene konstantne vrednosti vse in vsake individualne  Xmept*.
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Vsak konec starega cikla individualne Xmept* je sočasno njen samo prehod  nov cikel.
 Xmept*                                              >¤<                                                  Xmept*
Emanuel     =       INmept*         Alfa  T   Omega         RImept*  =        Emanuel
      Akumulirana vrednost  Elektromagnetna sila   Realizirana vrednost
                  Duša                       Vzrok-Posledica          Telo                                            
                                                           Duh
Vse  naše življenjske tegobe, želje in upanja, da jih premagamo in uresničimo svoje upe so večno-sedaj  Stvarnikovo samo upanje, ki ga želi 'samo spoznati' in uresničiti v vsaki svoji X individualni mept življenjski pojavnosti. Posebno pa še v  nas ljudeh, ki smo njegova edina samo zavedna  individualna mept* samo realizacija, a žal vsakih toliko tisoče let, tudi njegova ne samo spoznana individualna življenjska samo manifestacija .  
Stvarnik je večno-sedaj preko nas samo zaveden. Obstaja čas  ko se Stvarnik ne spozna  in takrat se ne zrcali v nas in ne mi v njemu, kot enotno večno-sedaj živo vesoljno počelo-Emanuela !


Večno-sedaj - Emanuel 23.04.2008
                                                                             
                  Večno-sedaj je vsak moj  konec  teme, sočasno moj začetek svetlobe
                                                               in
                          vsak moj  konec svetlobe je sočasno moj začetek teme      


Življenje ni samo zemeljski pojav je večno-sedaj vse vesoljni pojav! Vsak med nami je večno sedaj  vesoljno individualna samo zavedna  samo spoznana  samo realizirana življenjska  samo manifestacija Stvarnika samega. Zato je vsak med nami večno-sedaj prostovoljno samo zavezan varuh, vesoljnega življenja. Če se odrečeš temu lastnemu individualnemu samo realiziranemu vesoljnemu življenjskemu poslanstvu ,se izgubiš v temi lastne vesoljne biti !  

Ker pa ima  večno sedaj  ista vesoljna konstanta mept*  Stvarnik sam  katerega individualni mept* človeški življenjski izraz je vsak med nami, sebi lastne mept* EM individualne cikle teme, ko sam sebe več ne prepozna v nas in mi ne njega v sebi in EM individualne cikle svetlobe ko Stvarnik(vesoljna konstanta mept*) sam sebe prepozna v nas in mi njega v sebi, kot njegov lasten samo realiziran, samo zaveden in samo spoznavni  individualni mept* človeški  izraz.
Vsa in vsaka individualna vesoljna masno-energetska, prostorsko- t.časovna , ne živa in živa pojavnost je brez izjem Stvarnikova lastna  individualna Xmept* večno-sedanja samo realizirana pojavnost.

Če pogledamo osnovni X mept* delec IN-RI ali posamični  atom,molekulo, planet, satelit,osončje,galaksijo ugotovimo, da ima vsaka individualna Xmept* pojavnost
navzven enoten Xmept*vrednostni  izraz,ki ga sočasno tvorita njegovi dve vrednosti to je INmept* akumulirana in RImept realizirana, ki sta večno sedaj v medsebojne sočasnem vrednostnem prehajanju druga v drugo, česar sočasna posledica in vzrok je njuno sočasno izmenično EM samo valovanje-rotacija in sočasen ciklični prehod v njunem sočasnem vrednostnem (kvantnem) zlitju, kjer vsako takšno ciklično samo zlitje Omega Alfa,Alfa Omega sočasno pomeni konec starega cikla in začetek njunega  novega cikla, kar pa v ničemer večno sedaj ne spremeni njune večno-sedaj  navzven enotno izražene individualne vrednosti X mept*.  

Ko govorimo o ciklih zlitja pri osnovnih mept* delcih ali pri  galaksijah je ta cikel od samo zlitja do samo zlitja premo sorazmeren velikosti individualne Xmept* pojavnosti Stvarnika samega. Delci hipno,planeti Zemlja ima posamični cikel dolg 28000-  1400 dviga 14000 let pada. Osončje 15 milijard zemeljskih let, galaksija katere so največja individualna telesna Stvarnikova samo pojavnost Xmept* imajo posamični cikel samo zlitja dolg 150 milijard zemeljskih let. Ko govorimo, da je Stvarnik večno-sedaj ista enotna Xmept* vrednost vse obsežne vesoljne mept* konstante, moramo tudi povedati, da je vsaka individualna Stvarnikova mept* samo realizacija sočasno njegov večno-sedaj isti individualni vrednostni konstantni izraz Xmept*.
Potrebno je tudi vedeti,da je vsak individualni Xmept* vezan z lastnim EM repom osjo  sočasno naprej in nazaj. Nazaj na manjši X mept* naprej na večji Xmept*.Zemlja je vezana nazaj na satelit preko Arktike in naprej preko Antarktike v središče osončja, ki je v asteroidnem pasu na osnem vretenu osončja ki ga tvori par- Sonce-Jupiter.
Sedaj ko smo osnovni opis nežive mept Stvarnikove samo pojavnosti podali se lahko vprašamo ; ali je celotno vesoljno življenje ravno tako, večno sedaj, Stvarnikova, življenjska samo manifestacija? Popolnoma isto velja večno-sedaj za vso in vsako individualno življenjsko  Stvarnikovo samo manifestacijo. Vesoljna reprodukcijska življenjska veriga ima v vsaki Stvarnikovi individualni življenjski Xmept* samo pojavnosti   navzven enoten življenjski vrednostni izraz X *vrste - znotraj katerega sta sočasno večno-sedaj prisotna INmept*DNK Gen akumulirana vrednost  in realizirana Rimept* DNK Gen  vrednost, ki zagotavljata Stvarniku samemu večno-sedaj življenjsko samo realizirano reprodukcijo, samo obstoj na vseh njegovih individualnih vesoljnih življenjskih pojavnosti,ki so zopet večno-sedaj medsebojno vezana v Stvarnikovo enotno vesoljno življenjsko samo telo.

Vsako življenje je 'večno sedaj Xmept' individualna Stvarnikova *življenjska samo realizacija.
Razlika med človekom in ostalim Stvarnikovim življenjem je večno-sedaj zelo odločujoča v smislu vesoljnih  cikličnih selitev in ohranjanja celotne Stvarnikove vesoljne življenjske samo reprodukcije. Stvarnik   ( vse obsežna vesoljna mept*konstanta) je iz tega vzroka 'večno-sedaj' posledično samo realiziran ,samo zaveden,samo spoznan v lastni individualni človeški samo manifestaciji.

Preko te lastne življenjske samo manifestacije  Stvarnika v človeka,lahko  Stvarnik  sam večno sedaj, samo zavedno, z lastnim  samo spoznanim in samo realiziranim človeškim *življenjem skrbi in ohranja večno-sedaj živo svoje celotno  vesoljno  življenjsko samo pojavnost.

Čas teme je takrat ko Stvarnik sam sebe več ne prepozna v svoji individualni *življenjski človeški samo manifestaciji in takrat tudi človek, čeprav samo zaveden ne more več prepoznati lastno individualno Stvarnikovo bit.  

Čas svetlobe je takrat ko Stvarnik sam sebe prepozna v človeku in takrat tudi človek zrcali lastno samo zavedno samo spoznano individualno večno-sedanjo samobitnost vse edinega Stvarnika.

Sedaj se lahko sodite, ocenjujete, filozofirate  po mili volji Čez ta moj samo realizirani vesoljno individualni vse življenjski samo spoznavni  vsevedni vesoljni prag večnega *življenja  ne stopi nihče med nami, ki mene v sebi ne prepozna in jaz sebe v njemu.

Emanuel: 23. 04. 2008
Back to top
 

Človek? Vse je pod njegovimi nogami, tudi nebeški prestol!
 
IP Logged
 
sašo
4
****
Offline

I love martial arts
Posts: 342
vrhpolje
Gender: male
Re: PROMETEJEVO DARILO ČLOVEŠTVU
Reply #1324 - 29.04.2008 at 09:47:11
 
S težavo sem prebral ves text in moram reči, da so trditve zelo pravilne-tako dodelanega koncepta še nikjer nisem zasledil. Vse se tudi ujema s katerokoli interpretacijo verskih spisov in z mojo predstavo o vsem skupaj.
Seveda je moja predstava imela luknje, ki si jih nisem znal razložiti, mi jih je pa razložilo Alojzovo pisanje...

Kljub temu, da sem po naravi skeptik me Alojz vedno znova prepriča s svojim dodelanim konceptom, ki resnično nima lukenj-za vsako vprašanje ima logičen odgovor.

Torej, ker ne vem kaj bi ga še vprašal, pozivam forumovce, da mi pomagajo najti kakšno luknjo Wink

Naj dokaže, da njegovo pisanje resnično izvira iz njega samega!
Back to top
 

Moja mnenja se mogoče spreminjajo, toda to, da imam prav, se ne spreminja.
 
IP Logged
 
Etrex
5
*****
Offline


Posts: 1511

Gender: male
Re: PROMETEJEVO DARILO ČLOVEŠTVU
Reply #1325 - 29.04.2008 at 16:10:59
 
Ravno v temu je fora da luknje sploh ne mores najti, vse kar sem prebral, vprasal Alojza, vse se poklapa.

Sistem je enoten za vse in vsakogar oziroma:

Njegov koncept Nomos Logos-a - Enotna naravna zakonitost, je prisotna povsod, kakor koli obrnes zadevo dobis ven isto in ce kaj dojemas mimo tega ne mores. Dejstvo je da ta zakon vecno deluje in vecno bo deloval.

In vsi verski spisi starodavni simboli in sploh vse civilizacijskega, kar kaze simbolicno tocno na to, je le in samo to. Znanje ki ga moramo ponovno odkriti.

Drugace si lahko pogledaste nov clanek o Alojzu v casopisu inDirekt (sobota-26, 4).

Ta clanek je za vzet zeloooo z rezervo, ker je tako povrsinski ali kako bi rekel... no saj normalno, da nekdo ki to "prvic" slisi ne zna pravilno razloziti kaj taksnega.

Drugace pravi Alojz da ker pozna Marjano par let, je pristal na ta intervju, kjer je 70% resnice 30% pa prirejene resnice.

Drugace pa sami sebe vprasajte, kateri clovek je do zdaj dal vse svoje znanje nesebicno na internet?

Za agregat in sarkofag, ki shrjanjuje cloveski genom vec tuisoc let, pa ce ste malo samokriticni, boste vedeli da se niste zreli da bi dojeli zadevo.

Morate vedeti brez samohvale, da tega znanja ne morete dojeti takoj. Zahteva osebnostno rast v to znanje, ki je do zdaj lastno Alojzu. Se pravi ga ne poseduje trenutno nihce na zemlji.

MODEL SARKOFAGA (prerez)

Zaenkrat vam dusne posode zaradi pogajanji s partnerji se ne moremo pokazati.

Ko bodo pogajanja (z drzavami sveta) koncana, vam bomo razkrili nase celotno delo, tudi agregat.

...

Kolikor vem pa ima Alojz ze ponudbo za sodelovanje pri vseh njegovih projektih z eno izmed drzav EU.

Slo. vlada pa se do danes ni reagirala, ceprav je Janez Jansa ze dolocil datum, ko naj bi se srecal z Alojzom, a ga je dan pred dogovorom preklical.

Kako naj se clovek identificira:

(tekst prilepljen iz zadnjega Alojzovega posta)

1.Vsak med nami lahko v točno določenem časovnem ciklu Stvarnikove samo zatemnitve izreče besede:Jaz sem, prostovoljno samo  zavedni  Stvarnik v lastni vesoljno- individualni *življenjski  Xmept pojavnosti.

2.Vsak med nami pa lahko v točno  določenem časovnem ciklu Stvarnikove samo razsvetljave zrcalne luči' samo spoznanja' izreče besede :Jaz sem večno-sedaj samo zaveden-'samo spoznan' samo realiziran Stvarnik v lastni individualni človeški večno sedanji vse vesoljni biti.Zatorej  sebi lasten vse vesoljni individualni življenjski  izraz lastne večno-sedanjosti, nikoli začete-nikoli končane, mept* vesoljne samobitnosti !!!!!!

Mi vam ponujamo dve moznosti, vi pa ugotovite kaj nam vse manjka.
Prosim da nam napisete kaj?

L.p.
Back to top
 

Stvarstvo ne odloča, odloča človek z svobodno voljo.
 
IP Logged
 
Bamby
5
*****
Offline

No pain no gain
Posts: 999

Gender: male
Re: PROMETEJEVO DARILO ČLOVEŠTVU
Reply #1326 - 29.04.2008 at 23:11:42
 
Neverjetno, skoraj 13.000 ogledov te teme, preko 1300 postov in skoraj 90 strani pod tem dobrodelnim Prometejkom.


A je ta Prometej že napolnil slovensko pokojninsko in zdravstveno blagajno?
Back to top
 

Življenje je popolnoma zastonj in brezplačno, pa vendar je ni
stvari na tem svetu, ki bi bila vredna več. (Bamby)
 
IP Logged
 
sašo
4
****
Offline

I love martial arts
Posts: 342
vrhpolje
Gender: male
Re: PROMETEJEVO DARILO ČLOVEŠTVU
Reply #1327 - 30.04.2008 at 10:22:27
 
Bamby wrote on 29.04.2008 at 23:11:42:
Neverjetno, skoraj 13.000 ogledov te teme, preko 1300 postov in skoraj 90 strani pod tem dobrodelnim Prometejkom.


A je ta Prometej že napolnil slovensko pokojninsko in zdravstveno blagajno?


Če Prometejcem uspe, potem mislim, da ne bo potrebe po polnjenju kakršnihkoli blagajn, ker te ne bodo več obstajale (enakost ljudi).

Vidiš Bamby kako se pohlepen um omejuje le na kapital, se z njim zaposli in ne vidi dlje od tega.

Dokler bomo polnili kakršnekoli blagajne, bodo obstajali tudi izkoriščani, kako tega ne vidite-presežek enega hodi v minus nečesa drugega.

Bi pa poudaril, da je zame vsaka dobrodelnost, tudi če vedno ne uspeva, zelo pomemben člen pri ozaveščanju in harmonizaciji ljudi.
Nesebična dejanja so prvi pogoj za človeka, da ga lahko označimo za visoko etičnega.


Je pa že res: Dobrota je sirota!
Ta pregovor se vidi in udejanja že na tem forumu, kjer nekateri ljudje(taki so v večini) namesto, da bi stvar razumeli jo raje popljuvajo in izkrivljajo...vsaka čast Alojzu, da ima tako močno voljo...

Back to top
 

Moja mnenja se mogoče spreminjajo, toda to, da imam prav, se ne spreminja.
 
IP Logged
 
Igor P.
Global Moderator
p
*****
Offline

Če ne mores živeti, kot
bi hotel, živi, kot zmoreš

Posts: 4800
Celje
Gender: male
Re: PROMETEJEVO DARILO ČLOVEŠTVU
Reply #1328 - 30.04.2008 at 14:57:50
 
sašo wrote on 30.04.2008 at 10:22:27:
Bamby wrote on 29.04.2008 at 23:11:42:
Neverjetno, skoraj 13.000 ogledov te teme, preko 1300 postov in skoraj 90 strani pod tem dobrodelnim Prometejkom.


A je ta Prometej že napolnil slovensko pokojninsko in zdravstveno blagajno?


Če Prometejcem uspe, potem mislim, da ne bo potrebe po polnjenju kakršnihkoli blagajn, ker te ne bodo več obstajale (enakost ljudi).

Vidiš Bamby kako se pohlepen um omejuje le na kapital, se z njim zaposli in ne vidi dlje od tega.

Dokler bomo polnili kakršnekoli blagajne, bodo obstajali tudi izkoriščani, kako tega ne vidite-presežek enega hodi v minus nečesa drugega.

Bi pa poudaril, da je zame vsaka dobrodelnost, tudi če vedno ne uspeva, zelo pomemben člen pri ozaveščanju in harmonizaciji ljudi.
Nesebična dejanja so prvi pogoj za človeka, da ga lahko označimo za visoko etičnega.


Je pa že res: Dobrota je sirota!
Ta pregovor se vidi in udejanja že na tem forumu, kjer nekateri ljudje(taki so v večini) namesto, da bi stvar razumeli jo raje popljuvajo in izkrivljajo...vsaka čast Alojzu, da ima tako močno voljo...Sašo, jaz pa mislim, da Bamby gleda situacijo realno in ne hodi po oblakih.

Nekoč je taka ideja že bila, kjer je bilo rečeno, da bodo vsi ljudje enaki, da v končni fazi ne bo denarja, da bo vsak dobil po svojih potrebah, itd...itd, pa se v praksi ni obnesla. Rekli smo ji komunizem.

Ne me smatrat za pesimista, ali da pljuvam po ideji. Mi je ideja čisto simpatična, le da sem malo skeptičen o udejanjanju le te. Vedno bodo ljudje, ki bodo hoteli imeti več, ki bodo bolj pomembni... Sad
Back to top
 

Če bi tisti, ki me obrekujejo, natančno vedeli, kaj si o njih mislim, bi me še mnogo bolj obrekovali.
 
IP Logged
 
Etrex
5
*****
Offline


Posts: 1511

Gender: male
Re: PROMETEJEVO DARILO ČLOVEŠTVU
Reply #1329 - 30.04.2008 at 16:46:47
 
Igor P. wrote on 30.04.2008 at 14:57:50:
Vedno bodo ljudje, ki bodo hoteli imeti več, ki bodo bolj pomembni.


Temu pa se rece krsenje eticnega kodeksa in ja res je, zemlja je kraj za taksne duse. To bo cez 10000 ali 1000000 let vedno tako, edina razlika je v tem na kateri stopnji je clovek.

Zacetek cikla (ledena doba) predvidevam da je najmanj privlacen del kjer je zacetek civilizacije. Vse dokler ne postane clovek samospoznan (ter zapusti zemljo), je ujet v te cikle. In ker smo trenutno na vrhu oziroma se bliskovito blizamo vrhu cikla, je ugoden cas za ta pomemben korak.

Znanje je razkrito, a nekateri ga tako hudo povrsno (ne)berejo, da izpade ven smisel tega nizkotnost kot je polnjenje blagajn.
Jaz pravim blagajne so se dovolj dolgo polnile na tuj racun!

Verjetno vsak ki se mu zdi to tako neverjetno, takoj oznaci to tako... jaz pa pravim najdi luknjo v P.D., pa povej zakaj temu ni tako? Do zdaj ga se ni bilo nobenega, ki bi povedal delcek ki ne drzi ali je celo laz.

Tako da prvo povej Bamby, zakaj taksne debilne nalepke lepis necemu o cemer sploh nimas niti malo pojma?
Back to top
 

Stvarstvo ne odloča, odloča človek z svobodno voljo.
 
IP Logged
 
Bamby
5
*****
Offline

No pain no gain
Posts: 999

Gender: male
Re: PROMETEJEVO DARILO ČLOVEŠTVU
Reply #1330 - 30.04.2008 at 17:19:28
 
Etrex wrote on 30.04.2008 at 16:46:47:
Tako da prvo povej Bamby, zakaj taksne debilne nalepke lepis necemu o cemer sploh nimas niti malo pojma?Postavil sem eno trditev (statistika teme) in eno vprašanje.

Trditev ni nalepka.
Vprašanje ni nalepka.

Če ne ločiš trditve ali vprašanja od nalepke moraš nazaj v osnovno šolo (če si še v njej se opravičujem).
Back to top
 

Življenje je popolnoma zastonj in brezplačno, pa vendar je ni
stvari na tem svetu, ki bi bila vredna več. (Bamby)
 
IP Logged
 
Etrex
5
*****
Offline


Posts: 1511

Gender: male
Re: PROMETEJEVO DARILO ČLOVEŠTVU
Reply #1331 - 01.05.2008 at 14:10:07
 
Bamby wrote on 30.04.2008 at 17:19:28:
Etrex wrote on 30.04.2008 at 16:46:47:
Tako da prvo povej Bamby, zakaj taksne debilne nalepke lepis necemu o cemer sploh nimas niti malo pojma?Postavil sem eno trditev (statistika teme) in eno vprašanje.

Trditev ni nalepka.
Vprašanje ni nalepka.

Če ne ločiš trditve ali vprašanja od nalepke moraš nazaj v osnovno šolo (če si še v njej se opravičujem).


Nisi prvi, ki je v tej temi naredil tako, pol se pa izvijal.

Zato mi ne s takimi, tvoj post je bil zelo jasen, koliko denarja se je nabralo v blagajnah aneda?

Ok predvidevam...ocitno si vse lepo prebral in tocno ves zakaj je tako. Me zanima ce si res torej zakaj naj bi bilo tako? Torej zakaj mislis da P.D. polni blagajne? Da vidim ce se locis od drugih, ki so metali taksne neuzmnosti in se izmikali po blatnemu kanalu, v katerega so zasli. Pa brez izmikanja, nocem se kregati in niti se mi vec ne da. Tako da fant (ali moz) prvo je treba prebrati, pol pa se iz samega sebe delati norca.

A skoraj sem pozabil: P.D. ni napolnil nobene blagajne in ko bo v polnemu razkoraku, verjetno res ne bodo blagajne niti potrebne vec.

L.P.
Back to top
 

Stvarstvo ne odloča, odloča človek z svobodno voljo.
 
IP Logged
 
Boštyxz
5
*****
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 5859
Slovenija
Gender: male
Re: PROMETEJEVO DARILO ČLOVEŠTVU
Reply #1332 - 01.05.2008 at 16:38:25
 
Težka samoprevara je to, da se mi - od Stvarnika ustvarjena bitja enačimo z samim Stvarnikom. ( kot nas nagovarja Alojzij  Roll Eyes)

To je tako, kot če bi se hotela ura enačiti z urarjem  Exclaim Huh Shocked Tongue Cry
.
In še ena luknja skozi katero zija lepa laž  Roll Eyes .

Etrex ( z drugačnim imenom katerega ne upaš razkrivati tukaj ) , kaj meniš na to "luknjo"  Cheesy?
Lep pozdrav ...
Boštjan Z. + #  Cool
Back to top
 
 
IP Logged
 
Bamby
5
*****
Offline

No pain no gain
Posts: 999

Gender: male
Re: PROMETEJEVO DARILO ČLOVEŠTVU
Reply #1333 - 02.05.2008 at 07:09:54
 
Etrex wrote on 01.05.2008 at 14:10:07:
Nisi prvi, ki je v tej temi naredil tako, pol se pa izvijal.


Kot vidim se izvijaš ti ne pa jaz. Sam priznavaš, da je bil moj post (vprašanje) zelo jasen pa kljub temu nisem dobil odgovora na jasno vprašanje ampak sem bil deležen grobega pobalinskega napada s tvoje strani. Aha, in kdo je bil prvi?

Etrex wrote on 01.05.2008 at 14:10:07:
Zato mi ne s takimi, tvoj post je bil zelo jasen, koliko denarja se je nabralo v blagajnah aneda?


Točno, moj post je bil jasen, in zakaj nisem dobil odgovora? In prosim, ne ukazuj mi, kaj naj jaz, in kaj naj jaz ne bi.

Etrex wrote on 01.05.2008 at 14:10:07:
Ok predvidevam...ocitno si vse lepo prebral in tocno ves zakaj je tako. Me zanima ce si res torej zakaj naj bi bilo tako?


Kako je zdaj s teboj, najprej postaviš trditev, da predvidevaš že v naslednjem stavku pa podvomiš v svoje predvidevanje. Zakaj tavaš v temi in ne razčistiš svojih misli in usmeriš pozornost na neko točko ne pa da križariš v zmedi svojih misli kot ladja brez krmarja?

Etrex wrote on 01.05.2008 at 14:10:07:
Torej zakaj mislis da P.D. polni blagajne?


Oprosti, jaz sem ti prvi postavil vprašanje, ti pa namesto, da bi mi odgovoril ali pa povedal, da ne veš odgovora mi postavljaš protivprašanje.

Etrex wrote on 01.05.2008 at 14:10:07:
Da vidim ce se locis od drugih, ki so metali taksne neuzmnosti in se izmikali po blatnemu kanalu, v katerega so zasli. Pa brez izmikanja, nocem se kregati in niti se mi vec ne da. Tako da fant (ali moz) prvo je treba prebrati, pol pa se iz samega sebe delati norca.


Spet mi ukazuješ kaj naj bi počel, le kako si ti predstavljaš svobodo?
In, če se nočeš kregat, zakaj potem to počneš?
Hvala na komplimentu, res, sam se lahko delam norca iz sebe, ker pač nisem norec, zato pa nisem ravno zelo prepričan, da bi tebi to uspelo.

Etrex wrote on 01.05.2008 at 14:10:07:
A skoraj sem pozabil: P.D. ni napolnil nobene blagajne in ko bo v polnemu razkoraku, verjetno res ne bodo blagajne niti potrebne vec.
L.P.


No, končno, in zakaj je bilo potrebno toliko besed, da si končno povedal, da je P.D. nesposoben ali pa da noče to narediti.
Back to top
 

Življenje je popolnoma zastonj in brezplačno, pa vendar je ni
stvari na tem svetu, ki bi bila vredna več. (Bamby)
 
IP Logged
 
Bamby
5
*****
Offline

No pain no gain
Posts: 999

Gender: male
Re: PROMETEJEVO DARILO ČLOVEŠTVU
Reply #1334 - 02.05.2008 at 07:47:44
 
sašo wrote on 30.04.2008 at 10:22:27:
Če Prometejcem uspe, potem mislim, da ne bo potrebe po polnjenju kakršnihkoli blagajn, ker te ne bodo več obstajale (enakost ljudi).

Vidiš Bamby kako se pohlepen um omejuje le na kapital, se z njim zaposli in ne vidi dlje od tega.


Enakost ljudi so na veliko propagirali komunisti pa tudi fašisti in nacionalsocialisti. Uveljavljanje enakosti vodi v totalitarizem.

Tudi tvoj računalnik na katerega tipkaš svoje poste je tvoj kapital. Le kako je možno, da je tvoj um tako pohlepen?
Back to top
 

Življenje je popolnoma zastonj in brezplačno, pa vendar je ni
stvari na tem svetu, ki bi bila vredna več. (Bamby)
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 87 88 89 90 91 ... 764