Welcome, Guest. Please Login or Register
Forum Svet pogovorov gape.org
Sončeve pozitivke
pilcom.si
 
  HomeHelpSearchMembersLoginRegister  
 
Pages: 1 2 3 ... 7
(Read 57219 times)
Devi
5
p
*****
Offline

ravno prav
Posts: 5471
Dolenjska
Gender: female
Vse je Eno
21.07.2004 at 10:15:03
 
Osvobajanje od sebe:
http://www.gape.org/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=knjige_filmi;action=display;num=1...

iz knjige Zdaj: Eckhart Tolle
Istovetenje z umom ustvarja neprosojen zaslon vseh mogočih predstav, oznak, podob, besed, sodb in opredelitev, ki onemogočajo vsakršen pristen odnos. Ta zaslon stoji med vami in vami samimi, med vami in vašim bližnjim, med vami in naravo, med vami in Bogom. Prav ta miselni zaslon ustvarja slepilo ločenosti, lažni dojem o tem, da obstajate vi sami, potem pa še neki od vas povsem ločeni »drugi«. Tako pozabljate na bistveno dejstvo, da ste pod ravnijo snovne razvidnosti in med seboj ločenih oblik eno z vsem, kar je. S »pozabljate« menim, da ne morete več občutiti te enosti kot očitne resničnosti. Morda verjamete, da je tako, vendar tega ne veste. Takšna vera vam je nemara v tolažbo, toda osvobodite se lahko edinole z živim izkustvom.

Sočutenje je zavest o globoki vezi med vami in vsemi bitji. Po eni strani delite ranljivost in umrljivost svojega snovnega telesa z vsemi ljudmi in bitji, saj ste tu še vedno kot fizično telo - druga stran soobčutenja pa je spoznanje nesmrtne razsežnosti, naše prave narave. Na ravni oblike delimo z vsemi tako smrtnost kot nestalnost bivanja. Na ravni Bitja delimo večno žareče življenje.
Back to top
 

Nobena čarovnija ne more ničesar spremeniti v kaj drugega, tega ni; sprememba v predstavi v srcu čarovnije je spoznanje, ne ustvarjanje.&&(S. Palwick)
 
IP Logged
 
arelena
5
*****
Offline


Posts: 698

Re: Vse je Eno
Reply #1 - 21.07.2004 at 10:47:35
 
Smileyodlično Devi...
Back to top
 

če poznaš samega sebe se lahko tudi v peklu smeješ
 
IP Logged
 
Devi
5
p
*****
Offline

ravno prav
Posts: 5471
Dolenjska
Gender: female
Re: Vse je Eno
Reply #2 - 21.07.2004 at 11:20:23
 
Donald Neal Walsch: Pogovori z Bogom 3


B: Se spomniš, da sem ti že večkrat govoril o nečem, kar sem imenoval božanska protislovja?

W: Ja.

B: Božansko protislovje je zelo pomembno doumeti, če hočete živeti po milosti v našem vesolju.
    Božansko protislovje pravi, da lahko obstajata dve, na videz nasprotujoči si resnici na istem mestu hkrati.
    To ljudje v današnjem času zelo težko sprejmete. Radi imate red, in vse, kar se v vaše predstave ne vklaplja, samodejno zavračate. Če začneta siliti v ospredje dve resničnosti, za kateri se zdi, da si nasprotujeta, pri priči posumite, da mora biti ena od njiju napačna, lažna ali neresnična. Veliko modrosti potrebujete, da končno dojamete in sprejmete, da sta pravzaprav obe lahko pravi.
    Kljub temu pa je v domeni absolutnega - ki je nasprotna domeni relativnega, v kateri živite - zelo jasno, da ena resnica, ki je vse, kar je, ustvari včasih učinek, ki se zdi, gladan skozi relativne pojme, kot nasprotje.
    Temu pravimo božansko protislovje in je zelo pristen del človeške izkušnje. Skoraj nemogoče je živeti po milosti, ne da bi to sprejeli. Vedno nergate, ste slabe volje, mahate okoli sebe in iščete "pravico" brez uspeha ali pa se poskušate sprijazniti z nasprotujočimi si silami, za katere pa ni bilo nikoli mišljeno, da se morajo pomiriti, saj ravno napetost med njimi ustvarja želeni učinek.
    Domeno relativnega vzdržujejo take napetosti. Na primer, napetost med dobrim in zlim. V končni resnici dobro in zlo ne obstajata. V domeni absolutnega je vse, kar je, ljubezen. Kljub temu pa ste ustvarili v domeni relativnega iz zelo tehtnih razlogov izkušnjo tega, čemur "pravite" zlo. Hoteli ste izkusiti ljubezen in ne zgolj "vedeti", da je ljubezen vse, kar je. Nečesa pa ne morete izkusiti, če ni bilo ničesar drugega, kot to. Zato ste - in to še vedno počnete - v svoji resničnosti ustvarili polarnost med dobrim in zlom, da lahko s pomočjo enega izkusite drugo.
    In tu se pojavi božansko protislovje - dve na videz nasprotujoči si resnici, ki obstajata na istem mestu hkrati. Natančneje:
    Obstaja tako dobro kakor tudi zlo.
    Vse, kar je, je ljubezen.

W: Zahvaljujem se ti za to razlago. To si že enkrat omenil, vendar zdaj božansko protislovje bolje razumem.

B: Dobro.
    Zdaj se ukvarjamo z največjim božanskim protislovjem
    Obstaja le eno bitje in zato je tudi duša le ena. In veliko duš v enem bitju.
    Protislovje deluje na naslednji način: ravnokar sem ti razložil, da ni ločevanja med dušami. Duša je življenjska energija, ki obstaja znotraj (tako kot aura) vseh fizičnih predmetov. To je tisto, kar "drži" vse fizične predmete na svojih mestih. "Duša Boga" drži vesolje, "duša človeka" pa drži vsako posamezno človeško telo.

W: Telo ni posoda, "ohišje" duše; duša sama je posoda telesu.

B: Tako je.

W: Kljub temu pa ni "ločnice" med dušami - tako mesto, kjer bi se "ena duša" končala in "druga" začela, ne obstaja. Zato drži ena duša vsa telesa.

B: Tako je.

W: Kljub temu pa se zdi ta ena duša kakor vrsta posameznih duš.

B: Ja, res se zdi - prav res se zdim - že po načrtu.

W: Ali lahko razložiš, kako to deluje?

B: Medtem ko ni prave meje med dušami, pa se to, iz česar je duša narejena, udejanja v fizični resničnosti z različnimi hitrostmi in ustvarja različne stopnje zgoščenosti.

W: Z različnimi hitrostmi? Od kod pa zdaj naenkrat hitrost?

B: Vse življenje je vibracija. To, čemur pravite življenje (povsem mogoče je, da bi temu rekli lahko tudi Bog), je čista energija. Valovi. Ti valovi vibrirajo z različnimi hitrostmi in  ustvarjajo različne stopnje zgoščenosti ali svetlobe. To pa ustvarja v zameno različne "učinke" v fizičnem svetu - pravzaprav različne fizične predmete. Čeprav se ti objekti med seboj razlikujejo, pa je energija, ki jih ustvarja, ena in ista.
    Naj se povrnem na tvojo primerjavo o zraku med dnevno sobo in jedilnico. To je bil dober primer vaših predstav.
    Dejal si, da tako mesto, kjer bi se "zrak dnevne sobe" končal in začel "zrak jedilnice", ne obstaja. To je res. Kljub temu pa obstaja mesto, kjer je "zrak dnevne sobe" manj zgoščen oziroma razpršen. In ravno tako je z "zrakom jedilnice". Bolj ko ste oddaljeni od jedilnice, slabše boste vonjali večerjo!
    V hiši je en in isti zrak. Nekakšen "ločen zrak" jedilnice ne obstaja. Kljub temu, pa se ta zrak zagotovo zdi, kot "drugačen zrak". Če nič drugega, ima drugačen vonj!
    Ker je prevzel drugačne lastnosti, se zdi, kot drugačen zrak. Pa vendarle ni. Je en in isti zrak, ki se le zdi drugačen. V dnevni sobi vonjate goreča polena v kaminu, v jedilnici pa večerjo. Lahko, da boste celo stopili v kakšno sobo in rekli: "Kako zatohlo je tukaj. Spustimo malo zraka noter. Kakor da prej v sobi zraka sploh ni bilo, čeprav ga je bilo na pretek. To, kar hočete zares storiti, je to, da bi spremenili njegove lastnosti.
    Zato odprete okna. Vendar pa je zrak, ki pride v sobo, tudi isti zrak. Obstaja le en zrak, ki pride, vse obdaja in se skoz vse giblje.

W: Dojel sem. Všeč mi je, da mi razlagaš stvari o vesolju tako, da te lahko povsem razumem.

B: No... hvala ti. Zares se trudim. Lahko nadaljujem?

W: Seveda, prosim.

B: Tako kakor zrak v tvoji hiši tudi življenjska energija - to, čemur pravimo "božja duša" - prevzema različne lastnosti z obdajanjem različnih fizičnih predmetov. Pravzaprav se ta energija zliva na točno določen način, da bi oblikovala te predmete.
    Delci energije, ki se združujejo, da bi izoblikovali fizično snov, postajajo zelo zgoščeni. Stlačeni. Na prvi pogled in celo po občutku postajajo taki kot posamezne enote. Zato se zdijo "ločeni", "drugačni" od vseh drugih energij. Gre pa za isto energijo, ki se drugače obnaša.
    Ravno to drugačno obnašanje pa omogoča, da se vse, kar je, lahko udejanja kot tisto, kar je večvrstno.
    To, kar je, ne bi moglo doživeti samega sebe, če ne bi razvilo te sposobnosti razlikovanja. Tako se je to, kar je eno, ločilo v to, kar je to, in v to,  kar je tisto. (Rad bi ti razložil čim bolj nazorno).
    "Skupki energije", zliti v posamezne enote, ki vsebujejo fizična bitja, so to, čemur pravite "duše". Moji deli, ki so postali taka množica vas, so to, o čemer teče beseda. Božansko protislovje je potemtakem:
    Obstaja le eden.
    Obstaja nas veliko.

W: Saj to je čudovito.

B: Govoriš meni?
    Naj nadaljujem?

W: Seveda, nadaljuj!

B: Dobro.
    Ko se energija zlije, postane zelo zgoščena. Bolj pa je oddaljena od točke največje zagoščenosti, bolj je razpršena. "Zrak postane redkejši." Aura oslabi. Energija nikoli povsem ne izgine, ker ne more. Je snov, iz katere je vse narejeno. Je vse, kar je. Kljub temu pa lahko postane silno redka, zelo subtilna - skorajda "kakor da je ni".
    Potem pa se na drugem mestu same sebe lahko ponovno zlije, znova zgosti, da bi ustvarila to, čemur pravite snov, in kar "se zdi" kot ločena enota. Tako je videti, kakor da bi bili dve enoti ločeni med seboj, v resnici pa ločenost ne obstaja.
    To je, zelo preprosto povedano, razlaga fizičnega vesolja.

W: Pa je tudi resnična? Kako naj pa vem, da si nisem vsega skupaj le izmislil?

B: Vaši znanstveniki že odkrivajo, da so gradniki vsega živega eni in isti.
    Prinesli so kamne z meseca in našli v njih isto snov, ki je tudi v drevesih. Razžagajo drevo pa najdejo isto snov, ki je tudi v tebi.
    Tako ti povem: Vsi smo ena in ista snov.
    Vsi smo ista energija, zlita, na različne načine stisnjena, da bi porajala različne oblike in različne stvari.
    Nič ni pomembno samo po sebi. Zatorej ne more postati nič snov samo po sebi. Jezus je rekel: "Brez Očeta sem nič". Oče vsega je čista misel. To je življenjska energija. To je tisto, čemur pravite absolutna ljubezen. To sta Bog in Boginja, alfa in omega, začetek in konec. To je vse v vsem, negibno gibalo, prvi izvir. Je to, kar ste hoteli dojeti že od samega začetka časov. Velika skrivnost, nerešljiva uganka, večna resnica.
    Obstaja zgolj eden, in to TISTI, KDOR STE.
Back to top
 

Nobena čarovnija ne more ničesar spremeniti v kaj drugega, tega ni; sprememba v predstavi v srcu čarovnije je spoznanje, ne ustvarjanje.&&(S. Palwick)
 
IP Logged
 
arelena
5
*****
Offline


Posts: 698

Re: Vse je Eno
Reply #3 - 21.07.2004 at 11:23:33
 
Smileyja, brala sem Pogovore z Bogom in všeč so mi bili...
Back to top
 

če poznaš samega sebe se lahko tudi v peklu smeješ
 
IP Logged
 
Devi
5
p
*****
Offline

ravno prav
Posts: 5471
Dolenjska
Gender: female
Re: Vse je Eno
Reply #4 - 21.07.2004 at 11:33:20
 
ja Cheesy
jest jih šele zdej proučujem, pa so prov res poučni ...
Back to top
 

Nobena čarovnija ne more ničesar spremeniti v kaj drugega, tega ni; sprememba v predstavi v srcu čarovnije je spoznanje, ne ustvarjanje.&&(S. Palwick)
 
IP Logged
 
arelena
5
*****
Offline


Posts: 698

Re: Vse je Eno
Reply #5 - 21.07.2004 at 22:13:56
 
Smileyna to temo je še ena dobra : Knjiga o Mirdadu in pa seveda OSHO...
Back to top
 

če poznaš samega sebe se lahko tudi v peklu smeješ
 
IP Logged
 
Strawin
2
**
Offline


Posts: 70

Gender: male
Re: Vse je Eno
Reply #6 - 21.07.2004 at 22:22:41
 
Enkrat sem imel ene sanje na temo "VSE JE ENO":

23.10.2003

Sanje = Jaz

Neke vrste počitniško naselje. Stojim blizu lesenega kioska ali bara, naokoli je veliko ljudi. Nenadoma začnem razmišljati: (nisem bil luciden) "vse to so torej samo sanje, vse in vsi tu so samo del mene". Kar naenkrat me preplavi najčudnejši, vendar ne neprijeten občutek!

Tistega "občutka" se ne spominjam točno, vendar nisem še nikoli prej občutil česa podobnega.. Bilo je, kot da bi bil jaz vse v sanjah, kot da bi bilo vse tam v sanjah del mene, tega ne morem opisati.. ČUTIL sem vse kar je bilo tam! Kot da bi bil jaz tisti kiosk, kot da bi bil jaz vsi tisti ljudje, ki so bili naokoli. Ekstremno čudno in zanimivo! Pred temi sanjami sem se spominjal še delčka prejšnjih sanj v katerih mi je nekdo govoril nekaj podobnega kot: "vse je eno".

Takrat mi je na misel prišel vzhodnjaški pojem "ekstaza enosti".


Wink
Back to top
 
WWW WWW  
IP Logged
 
arelena
5
*****
Offline


Posts: 698

Re: Vse je Eno
Reply #7 - 21.07.2004 at 22:33:36
 
Winkja, imaš prav ...v sanjah  je včasih lažje prestopiti tančico...
še bolj pa je pomembno , da to doživimo tudi zavestno ...
takrat vidiš , da ti ni teba NIČ biti...
Smileyin nič postati...
ko opustiš kreatorja , ki mu pravimo jaz...
takrat preprosto si ...
Back to top
 

če poznaš samega sebe se lahko tudi v peklu smeješ
 
IP Logged
 
Tade
Guest
Re: Vse je Eno
Reply #8 - 26.07.2004 at 21:52:49
 
??? Wink
Vse to je preveč alo, vsega je preveč!Ni ljubezni in sočutja, ne moremo priti do dobrega počutja.Kam plahni? Človek drug drugega se boji. Ljubezen med narodi izumira, človek se vse preveč prepira in ne more najti notranjega mira, vsak se vse preveč sekira, sovražnik pa še vedno hladnokrvno ubija, kri se v otroške oblekce vpija-svet tako postaja ena sama hudobija. Otroci ne najdejo moči, da bi rekli stopimo skupaj vsi in to boli. Kje smo ljudje, da otrokom naredimo svet ta lep,da ne bo več v vojno odet-človek hudoben je, preklet, da otrokom jemlje iz rok sonet v katerem piše: HOČEMO MIR IMET! Kdaj bomo spoznali, otroke spraševali kaj bi radi raziskali? Hrane primanjkuje, a na to le malokdo premišljuje, nihče tega ne objokuje, otrok reven se tega sramuje. Zakaj je tako, če pa bi lahko lepše bilo? Samo premalo je želje ljudi, vse preveč otrok kriči: Pomagajte mi vsi, a kam ta beseda izhlapi- ja požrejo jo psi,namesto, da gre direktno v srca ljudi – KJE SMO MI? Lepo življenje bi bilo otrokom, če lahko nahranili bi jih s toplim obrokom in s sladkim sokom, zbudimo pa se v realnost in gledamo otroke na obrazih z jokom. Kdo ima preveč, vse to je preveč, zato pospravimo meč in naredimo za revne otroke več. Revnih otrok je preveč, revnih otrok-žalostnih slišiš jok- se vprašaš ali je pravičen Bog?- vidiš otroke brez rok te zgrabi šok. Življenje bi mu dal in takrat bi spoznal, kaj vse sem prespal. Revščina pa žalost, hudobija, diskriminacija- otrok reve samo ovacija. Blagor njim, da živijo. Oni vsaj dobroto cenijo in skozi življenje z iskrenostjo hitijo. Otroci slavo vam življenje pojem, tistim, ki jih bodo besede te moje privedle do hoje pa pravim: Upam, da vas s tem songom pozdravim- otroci slavo vam pojem z vašim razvojem- tistim, ki jim pomagati ne morem, počutim se kot da v pogubo tonem. Pa, pa, pa ljubezen naj se  vrne in ne bo več zla, hudobija bo izginila, otrokom reve bo v glavo pozitiva šinila. Otroci reve so junaki, mi smo pa bedaki. Ljubezen do takih otrok bi jim bila odličen obrok. Z ljubeznijo se tudi največji hudobneži streznijo, zato si zapojmo: Dajmo otrokom ljubezen, zaustavimo vojno, hrana naj pride revnim v roke, ljubezen si delimo na obroke. Otroci in ljubezen, sočutje ni bolezen, vprašaj se a si TREZEN, ko gledaš vse to in nisi jezen?!
Back to top
 
 
IP Logged
 
driada
1
*
Offline

Vsak dan ustvarjam svoje
življenje
Posts: 3

Gender: female
Re: Vse je Eno
Reply #9 - 25.08.2004 at 22:38:30
 
Devi wrote on 21.07.2004 at 11:33:20:
ja Cheesy
jest jih šele zdej proučujem, pa so prov res poučni www.gape.org/sonce/svetpogovorov/vzivo/chat/images/smilies/bravo.gif


Jap, prebrala pogovore, sam ne vem, katero knjigo. Ali jih je več?  Sem jo probala najti, pa se je vrag nekam skril. Smiley In tukaj je zdej hakelc. Razumem ovo, razumem ono, jap do tega sem pa že sama prišla, okej vse mi je jasno. In zdej? Povej mi pot, pokaži mi pot, razloži mi, kako naj dojamem, občutim eno? Smiley Ne moreš. Ker jo moram najti sama.Smiley.


Back to top
 

Lahko učiš, toda prisiliti ne moreš.
 
IP Logged
 
Petra.
Global Moderator
p
*****
Offline

All IS Full Of Love
Posts: 10687

Gender: female
Re: Vse je Eno
Reply #10 - 25.08.2004 at 22:45:10
 
to so stvari, ki so za opisovat in dojemat dostikrat preveč abstraktne, sam takrat ko to začutiš, preprosto veš...pa pol spet mine in tud pride nazaj Smiley
Back to top
 

you cant look in the mirror and expect it to smile first
 
IP Logged
 
driada
1
*
Offline

Vsak dan ustvarjam svoje
življenje
Posts: 3

Gender: female
Re: Vse je Eno
Reply #11 - 25.08.2004 at 22:54:33
 
arelena wrote on 21.07.2004 at 22:13:56:
Smileyna to temo je še ena dobra : Knjiga o Mirdadu in pa seveda OSHO...


Pa še ena: Usoda duš: Michael Duff Newton dr.sc.
Pa še podpitanje: Kdo je napisal Knjigo o Mirdadu in pa seveda OSHO ?!
Back to top
 

Lahko učiš, toda prisiliti ne moreš.
 
IP Logged
 
Devi
5
p
*****
Offline

ravno prav
Posts: 5471
Dolenjska
Gender: female
Re: Vse je Eno
Reply #12 - 25.08.2004 at 23:12:17
 
Back to top
 

Nobena čarovnija ne more ničesar spremeniti v kaj drugega, tega ni; sprememba v predstavi v srcu čarovnije je spoznanje, ne ustvarjanje.&&(S. Palwick)
 
IP Logged
 
gape
YaBB Administrator
p
*****
Offline

I love YaBB!
Posts: 13591
The Land of YaBB
Re: Vse je Eno
Reply #13 - 26.08.2004 at 00:17:22
 
Devi wrote on 21.07.2004 at 11:20:23:
"Skupki energije", zliti v posamezne enote, ki vsebujejo fizična bitja, so to, čemur pravite "duše".

Obstaja zgolj eden, in to TISTI, KDOR STE.

taledva mi bosta še prov pršla ...in na temo threada ... ljonček pristaviti ...


VSEENO ALI VSE JE ENO

Da ljudi ne bi zmedel ta izraz, naj povem nekaj o tem. Ne gre za to, da si v apatiji in rečeš "vseeno mi je". Vsi ljudje kdaj pa kdaj tako pravijo, v resnici pa so do stanja "vse je eno" neznansko daleč. Ljudje bi radi, da jih stvari ne bi več motile, da ne bi bili v reakcijah, včasih bi tudi radi, da bi jim, kadar gre za druge, bilo vseeno. Ampak - reči, da ti je vseeno in biti v stanju, ko je vse eno, je ogromna razlika. Večinoma so ljudje, ki za neko stvar pravijo "vseeno mi je", krepko razburjeni zaradi te stvari - pa tega nočejo pokazati. To pomeni, da v resnici tlačijo stvari vase, skušajo se kontrolirati. To so v resnici silno občutljivi ljudje, ki jih lahko prizadene ena sama beseda o pravem (ali nepravem) času. Le njihov izgovor je, da jim je vseeno. To je kontrola, tlačenje, s tem pa ničesar ne rešijo, temveč odlagajo smeti tja, kjer ne bi smele biti. Ko ti je res vseeno, tudi veš, da je VSE ENO. VSE JE ENO! To pomeni to: enost, povezanost, ljubezen. Da bi ti bilo zares vseeno, moraš biti čist, brez ega, brez čustvenih blokad.

Ko razbijemo ego, to še ne pomeni, da smo se očistili. Ko razbi-jemo vazo, ni več cela, ko razbijemo ego, ni več cel, ostanejo pa koščki, zato so tudi vse blokade šibkejše, niso več povezane. Potem jih je lažje odstraniti, a še vedno nagajajo. Ko odstranimo iz čustvenega telesa vse blokade, zaživimo v enosti, zavestno. Takrat nam je vseeno. Takrat namreč sprejemamo ljudi takšne kot so, brez obsodb. In v nas ni več kančka strahu - zato nam je vseeno. Dokler pa nas je strah, da ne bomo mogli preživeti sami ali pa ne vemo, kam bi s svojimi silnimi strastmi, smo še daleč od čistosti. Drugače rečeno, dokler potrebujemo drugo bitje, nismo svobodni. Ravno to pa je cilj.
http://www.gape.org/gapes/prispevki/resniceg_izvl.htm#vseeno
Back to top
 

Lahko pa da se tudi motim ...

The Administrator of this yabb and domain.
WWW WWW  
IP Logged
 
Lilith
5
*****
Offline

..to be more like me and
less like you...
Posts: 1554

Re: Vse je Eno
Reply #14 - 26.08.2004 at 07:55:10
 
gape wrote on 26.08.2004 at 00:17:22:
Ko razbijemo ego, to še ne pomeni, da smo se očistili. Ko razbi-jemo vazo, ni več cela, ko razbijemo ego, ni več cel, ostanejo pa koščki, zato so tudi vse blokade šibkejše, niso več povezane.


Stroka poimenuje fragmentacijo ega - "psihoza".
Back to top
 

... Sometimes I feel that I should go and play with the thunder...
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 ... 7