Welcome, Guest. Please Login or Register
Forum Svet pogovorov gape.org
Sončeve pozitivke
pilcom.si
 
  HomeHelpSearchMembersLoginRegister  
 
Pages: 1 ... 7 8 9 10 11 ... 25
(Read 146697 times)
Alojz in Sandib
5
*****
Offline

Tao
Posts: 10528

Re: Pravi in lažni preroki
Reply #120 - 01.04.2010 at 12:30:14
 
Quote:
ne vem kaj si spet živčn Alojz, tebe nisem omenil, sam to da mi je to kar je napisal všeč

titud wrote on 01.04.2010 at 09:53:12:
Res bi želel, da bi se že enkrat priznamo, da niti zase, kaj šele za drugega, ne moremo z zagotovostjo vedeti, katera pot ali katero 'trenutno izkušanje' je tisto pravo, ki vodi k razsvetljenju. Tudi če to vedenje objektivno obstaja, ga ego v kakršnikoli obliki (integrirani/ dezitegriranan, prededipalni/edipalni, zakrnjeno/potvorjen patološko narcisoidni ali pristni) ga že imamo (ne)razvitega, subjektivno  lahko izkuša le skladno z zgodbo o samem sebi in s temu ustrezno  tudi  integrira v zgodbo o svojem preseganju.    


ker mi je  Smiley

Kaj ? Dol visi? Tongue  CheesyOdgovori z argumenti-ne s tremi besedami!! Znaš?? Ja tako sodiš!!! Shocked Shocked Shocked Cheesy
Back to top
 

Človek? Vse je pod njegovimi nogami, tudi nebeški prestol!
 
IP Logged
 
Alojz in Sandib
5
*****
Offline

Tao
Posts: 10528

Re: Pravi in lažni preroki
Reply #121 - 01.04.2010 at 12:31:20
 
Alojz in Sandib wrote on 01.04.2010 at 12:17:38:
Quote:
titud wrote on 01.04.2010 at 09:53:12:
Res bi želel, da bi se že enkrat priznamo, da niti zase, kaj šele za drugega, ne moremo z zagotovostjo vedeti, katera pot ali katero 'trenutno izkušanje' je tisto pravo, ki vodi k razsvetljenju. Tudi če to vedenje objektivno obstaja, ga ego v kakršnikoli obliki (integrirani/ dezitegriranan, prededipalni/edipalni, zakrnjeno/potvorjen patološko narcisoidni ali pristni) ga že imamo (ne)razvitega, subjektivno  lahko izkuša le skladno z zgodbo o samem sebi in s temu ustrezno  tudi  integrira v zgodbo o svojem preseganju.    

Smiley   SmileyVidita D2 in Titud v kašni (ego volji živita.El poeta pravilno govori ko pravi poti ni je spoznavanje stanja sedaj- Vidva iščeta pot-kakšno ego-svojo osebno potrditev.Vidva sta že potrjena v vesoljnem samodelovanju-sedaj. Štos je,da ni poti je in samo edino izhodišče sedaj.V sedaj je samospoznanje,ki pa ni odvisno od vajine (((((poti)))ampak od vesoljnega em samodelovanja na vaju-neodvisno od vajinih poti-sedaj.Edina pot je dimenzija sedaj v njo se rodiš-živiš in v njej umreš-vajina misel ustvarja pot-poti ni je vesoljno samodelovanje-neodvisno od vajinih hotenj misli,ker sta vidva oba samorealizirano-samodelujoče živo-individualno vesolje samo.Preveč se cenita,da bi to dojela. Vidva se morata najprej tako samospoznati-potem bosta šele dojela večno in sedanje vseobsežno vesoljno življenjsko in elementarno samopojavnost in samodelovanje.Kaj vidva vrabčka mislita,da sta-Titud in D2-vesoljna živa-samozavedna-individualna samomanifestacija----OKAKŠNI POTI VIDVA SANJATA VRABČKA??? Smiley Grin Grin Grin Grin Tongue


Takole jaz odgovarjam!! Ti pa s Grin Grin Grin
Back to top
 

Človek? Vse je pod njegovimi nogami, tudi nebeški prestol!
 
IP Logged
 
Alojz in Sandib
5
*****
Offline

Tao
Posts: 10528

Re: Pravi in lažni preroki
Reply #122 - 01.04.2010 at 13:04:40
 
Tole bom napisal zato,da bi vsi dojeli,da poti ni!!!

Mi lahko planiramo iz točke sedaj naprej in iz te točke mislimo preko spomina za nazaj. Naše miselno izhodišče in delovanje je samo iz točke sedaj.Mi lahko načrtujemo za 1 minuto naprej-in v točki sedaj umremo-v katero smo se rodili in v njej živimo in tudi umremo. Pot je samo mi te poti še ne poznamo-ker nas vesoljno samodelovanje ni pripeljalo do vesoljnega samospoznanja v točki sedaj. Zato jaz poudarjam vesoljno samospoznanje-se ne da izsiliti to je stanje našega sebstva v točki vesoljnega samozlitja v nas samih-na kar pa mi sami nimamo pliva. Iz tega razloga večina ne razume mojih postov-vesoljni samoparadoks našega bivanja-sedaj.Samo v tej točki živimo!!! Wink Wink
Back to top
 

Človek? Vse je pod njegovimi nogami, tudi nebeški prestol!
 
IP Logged
 
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: Pravi in lažni preroki
Reply #123 - 01.04.2010 at 13:44:31
 
Razmerje med (ne)razvitostjo ega in možnostjo za preboj v razsvetljeno stanje zavesti je vsaj meni zadosti razumljivo opisal boštjan m. zupančič, ki je potegnil psihodinamične vzporednice med rigoroznim procesom zen-budistističnih praktik na eni strani ter pravilno izvedenem procesom psihoanalize na drugi. Strnil jih je v devet točk, ki jih bom na kratko povzel:

1.  Tako za zenbustične praktike kot za rigorozno psihoanalizo je značilna precej kruta strogost v kombinaciji s skrajnim skepticizmom do tistega, kar sicer pri kandidatu/objektu deluje kot njegov Ego

2.  Od slednjega zato mojster oz. analitik oz. sam proces terjajo popolno odrekanje napuhu, torej narcizmu v običajnem pomenu besede. Niti v zenbustičnem samostanu niti v analitični ordinaciji tisti, ki se 'napuhuje', nima kaj iskati

3. Najsi gre za prededipalno potvorjeni ('sfejkani') Ego ali pa za epidipalno fiksiranega, oba sta v tem procesu obsojena na programirano dezintegracijo ('resetiranje zavesti'). Vsaj o tem ne more biti dvoma, .da gre nareč pot do Preboja prek trnjeve poti izničenja tako ali drugače potvorjene dualistične zavesti, ki vztraja pri radikalni ločenosti vala od Oceana.

4. Pri edipaliziranih kandidatih za satori je še najbolj primeren 'karate pristop', ki je v resnici jungovska tehnika. Tak karate pristop je čista vzporednica precej krutemu skepticizmu zen-mojstra, ki le od časa do časa vidi kandidata, takrat pa mu za njegovo zgrešeno reakcijo na koan hudo navije nos

5. Tu se prične aktualni problem, ker za prededipalne kandidate ta tehnika ne pride v poštev, ker je njegov narcistični Ego preveč lomljiv. Njegov napuh, ki se na površini osebnosti odslikava kot sebičnost in narcizem, ki je pri patološkem narcisu (prededipalnežu) le kompenzacija za kritično krhkost njegove ( povsem drugačne kot pri edipalnežu) potvorjene zavesti. Pristi ego je pri njem pokopan kot fosil v zamrznjenem pepelu vulkanskega otroštva.

6. Kljub upravičenemu psihoanalitično-kliničnemu skepticizmu do sprevržene strukture osebnosti je dejstvo, da je prededipalnež s svojim krhkim egom, s svojim parashizoidnim strahom pred 'ničem' in svojo ego disforijo (in to pogosto do predpsihotične stopnje), že čisto po introspekciji precej bliže šamansko-intiutivnemu spoznanju o tem,  da je tudi edipalna (civilizacijska!) socialna zvest tragično zgrešena. Tako zdaj prededipalnosti (od psihopatije do progresivnega narcizma) več ne moremo absolvirati in celo enostavno diabolizirati kot hude ali manj hude osebnostne motnje. Edipalizirana civilizacije nas je namreč pripeljala v tako objektvno 'nelagodje' (po Freudu), vlak tako hitro drvi v katostrofični prepad, da je razlika med tistim, kar se je še pred desetletji imelo za 'duševno zdravo', in med tistim, kar je po ustaljeni psihitrični klasifikaciji bolj zrelativizirana, kot bi si to predstavljali klinični delavci v psihoanalizi. Globalna entrpija, ki jo pospešuje prav množična prededipalna regresija, je nareč tako narasla, da ni več mogoče  trditi, da je edipalna percepcija edino zveličavna.

7. Ker je potemtakem očitno, da je edipalni program 'zaciklan', se postavlja vprašanje, kakšna je alternativa temu programu. Sesutje omenjenega programa vsebuje prerokbo, da bo treba sistem zavesti 'resetirati', se pravi zbrisati vse programe. Očitno je, da je tako resetiranje, ki bo vodilo vse do 'računalnikovega DOS-a', lahko le storični preboj v razširjeno zavest. Po drugi strani pa je prededipalna zvest v resnici sistem, ki sploh ni popolno integriran in ne doseže kompleksne strukture 'windowsov'. Če bi sledili tej logiki, potem lahko rečemo, da je moralno in realno slabo delujoči sistem veliko laže 'sesuti', da je dovzeten za resetiranje in s tem za Preboj. Ego distrofija, kakršno trpe patološki narcisi, je posledica potvorjenosti osnovnega programa (pristnega Ega, ki ga sploh ni) in pomeni, da se kontinuiteta v času in prostoru ves čas 'predpishotično' resetira. Druga alternativa je satorično resetiranje zavesti, kajti stik z Bitjo tudi predpostavlja abnegacijo edipalnega trdno integriranega Ega.

8. Vsi zagovorniki nekritičnega odnosa do Ojdipa in edipalizacije, žele izhajati iz postsartrovske (eksistencialistične) podmene o apriorni superiornosti prededipalnega stanja zavesti. Edipani psihoanalitiki pa izhajajo iz podmene, da je edipalno stanje nevrotično-normalno in da imajo tisti, ki ga napadajo 'sprevrženo strukturo zavesti'. Ker  sprevržene prededipalne strukture osebnosti ni mogoče ensotavno edipalizrati, se postavlja vprašanje, kako to, da je slabo integrirana 'sprevržena' struktura osebnosti tudi tako slabo dovzetna za omenjeno 'resetiranje', ki bi lahko bilo satorično. Spričo izredne redkosti satoričnega Preboja, ki je poleg tega paradigma duševnega zdravja, psihoanaliza žal nima prav nobene možnosti za praktičen (empiričen, kliničen) pristop.

9. Ostajamo torej pri povsem intuitivni domnevi, ki vsebuje naslednje prvine:
a) očitno je, da je falsificiran, potvorjeni ego v patološkem narcizmu ne le slabo integriran, ampak ves čas na robu razpada. Sestavljen je iz oponašanj (simulakrov), ti pa sestavljajo nekakšen obod, po katerem se subjekt premika glede na manipulativne potrebe vsake in drugačne posamezne situacije.  Sredi tega kroga je zamrti pristni ego, ki ga je praktično nemogoče obuditi v življenje. Zakrknjen je ostal nekje v otroštvu. Tak človek (sprevržena struktirna osebnost) dobesedno živi svojo lažno istovetnost
b) gledano s stališča zenbudističnih praktik ni nikakršen problem 'sesuti' tako potvorjeno istovetnost, tak krhki ego, je pa pri tem pričakovati regresijo v psihotično epizido, pravo grozo pred 'Ničem'
c) taka regresija v psihozo je morda celo indicirana s čisto psihiatričnega vidika, tako da prizadeti do konca preživi svojo 'norost' in se potem zopet 'sestavi'
č) tega v klinični praksi analitikov ne bomo zasledili: narcistični sprevržensci namreč ne zahajajo v analitično terpijo, ker po tem ne čutijo potrebe
d) da bi se omenjena parapsihotična regresija zares zgodila, je potrebno določeno sosledje sprožilnih dogodkov. In extremis, ko je struktura osebnosti kruto soočena z realnostjo, ki je ne more prilagoditi potrebam lastnega potvorjenega ega, se je prisljena odpovedati manipulacijam medčloveških odnsov in se neposredno boriti z realnim.
d) očitno je, da se nekakšne ego mora tu ponovno vzpostaviti, isto velja tudi za stanje po satoriju, vendar je tu možno, da to ne bo edipalni ego, obremenjen z značilno antimonijo med partikulrnim in univerzalnim
e) v taki ekstremni konstalaciji dogodkov realnega bo sprevržena struktura osebnosti ali podlegla ali pa bo prišlo do konstuiranja postedipalnega ega. Če si potemtakem predstavljamo naravno katastrofo v obliki ptičje/svinjske gripe, potresa ipd., ob kateri bo omenjena ekstremna konstelacija dogodkov med populacijo množično potekala, potem je mogoče predvideti, da bi se v teh razmerah določenemu številu osebkov in extremis odvil opisani program rekonstrukcije postedipalnega ega. Taka teorija sicer spominja na Clausewitzevo teorijo o koristnosti občasne vojne, to je pravzaprav o socilno-psiholški  koristnosti občasnega soočenja z ekstremno situacijo.

---

Naše stališče, ki smo ga skozi celoten pretok misli v tem besedilu, pa je, da 'resetiranje' kulture in civilizacije ni vprašanje omejenga  izbora  med prededipalno sprevženostjo na eni strani in zamejneo edipalno zakoličenostjo na drugi strani. Zagovarjali smo teorijo postedipalnosti, za Preboj - za stori oz. Logos.      

   
Back to top
 
 
IP Logged
 
El Pesnik
5
*****
Offline

Cosmic Balance
Posts: 1310
Everywhere
Gender: male
Re: Pravi in lažni preroki
Reply #124 - 01.04.2010 at 14:04:36
 
Sorry Titud, nimam toliko časa, da bi šel cez celoten zgornji tekst. Če se ti še vedno zdi relevanten ga da prosim strni v krajše alineje.

Sploh je pa Alojz zdajle napisal dva zelo pomembna posta, bi se ju splačalo preleteti.

Lp
Back to top
 

No Water, no Moon
 
IP Logged
 
El Pesnik
5
*****
Offline

Cosmic Balance
Posts: 1310
Everywhere
Gender: male
Re: Pravi in lažni preroki
Reply #125 - 01.04.2010 at 14:07:58
 
Alojz in Sandib wrote on 01.04.2010 at 13:04:40:
Tole bom napisal zato,da bi vsi dojeli,da poti ni!!!

Mi lahko planiramo iz točke sedaj naprej in iz te točke mislimo preko spomina za nazaj. Naše miselno izhodišče in delovanje je samo iz točke sedaj.Mi lahko načrtujemo za 1 minuto naprej-in v točki sedaj umremo-v katero smo se rodili in v njej živimo in tudi umremo. Pot je samo mi te poti še ne poznamo-ker nas vesoljno samodelovanje ni pripeljalo do vesoljnega samospoznanja v točki sedaj. Zato jaz poudarjam vesoljno samospoznanje-se ne da izsiliti to je stanje našega sebstva v točki vesoljnega samozlitja v nas samih-na kar pa mi sami nimamo pliva. Iz tega razloga večina ne razume mojih postov-vesoljni samoparadoks našega bivanja-sedaj.Samo v tej točki živimo!!! Wink Wink

Po tem bo kvečjemu pot, ki se jo bo fizično prehodilo, od točke A do B, ne pa psihološka pot, kjer je potrebno nekaj spremeniti, da bi bilo bolj to kar že ves čas je.
Back to top
 

No Water, no Moon
 
IP Logged
 
Alojz in Sandib
5
*****
Offline

Tao
Posts: 10528

Re: Pravi in lažni preroki
Reply #126 - 01.04.2010 at 14:35:17
 
El Pesnik wrote on 01.04.2010 at 14:07:58:
Alojz in Sandib wrote on 01.04.2010 at 13:04:40:
Tole bom napisal zato,da bi vsi dojeli,da poti ni!!!

Mi lahko planiramo iz točke sedaj naprej in iz te točke mislimo preko spomina za nazaj. Naše miselno izhodišče in delovanje je samo iz točke sedaj.Mi lahko načrtujemo za 1 minuto naprej-in v točki sedaj umremo-v katero smo se rodili in v njej živimo in tudi umremo. Pot je samo mi te poti še ne poznamo-ker nas vesoljno samodelovanje ni pripeljalo do vesoljnega samospoznanja v točki sedaj. Zato jaz poudarjam vesoljno samospoznanje-se ne da izsiliti to je stanje našega sebstva v točki vesoljnega samozlitja v nas samih-na kar pa mi sami nimamo pliva. Iz tega razloga večina ne razume mojih postov-vesoljni samoparadoks našega bivanja-sedaj.Samo v tej točki živimo!!! Wink Wink

Po tem bo kvečjemu pot, ki se jo bo fizično prehodilo, od točke A do B, ne pa psihološka pot, kjer je potrebno nekaj spremeniti, da bi bilo bolj to kar že ves čas je.


Bravo El Poeta.Naš genom mora skozi vesoljno ciklično  samodelovanje neodvisno od nas samih,da bi vesolje samo preko naše življenjske samomanifestacije,samo sebe samospoznalo to kar ves čas je  vse samo-vesoljni samobstoj in samodelovanje v nas in skozi nas.Bravo EL Poeta-tole naj razume filozof Titud .Naj samo spozna,da je vesolje v njemu nesamospoznano. Wink Wink WinkMogoče bo dojel,da je samo živ individulni samozavedni življenjski vesoljni samopjav.Nič več nič manj. Wink Wink Wink
Back to top
 

Človek? Vse je pod njegovimi nogami, tudi nebeški prestol!
 
IP Logged
 
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: Pravi in lažni preroki
Reply #127 - 01.04.2010 at 14:45:08
 
Nobenega razloga nimam, da bi dvomil o tem, da je alojz prehodil pot iz predipalne zavesti v edipalno in  da je integriral svoj ego do stopnje, ki je spobna ponotranjati Zakon (Očetov, kozmični, Logos, Boga...), ki je sposobna zavedanja paradoksa dualnosti zavesti (parcialne in univerzalne) in da  iz teh izhodišč prodira v razširjeno (postedipalno) zavest, ki je izven kategorij psihološkega časa. Vendar mu vse to še ne daje nobene legitimnosti, da moramo vsi po tej njegovi (edino?) zveličavni poti, da se nam predstavlja kot oče, s katerim se moramo kot majhni otroci (tako kot se je moral on?) (nasilno?) identificirat, da bomo (tako kot on) stopili pred obličje Očeta in sprejeli njegov Zakon!
Back to top
 
 
IP Logged
 
Boštyxz
5
*****
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 5859
Slovenija
Gender: male
Re: Pravi in lažni preroki
Reply #128 - 01.04.2010 at 14:49:59
 
El Pesnik wrote on 31.03.2010 at 07:53:49:
Boštyxz wrote on 31.03.2010 at 06:48:39:
Glej, to sem tu gor že velikokrat razložil, že več let pred teboj .

Ampak bom zaradi drugih tudi tokrat ponovil .

Bog je Vseobsegajoča , Vsepričujoča VisokoInteligentna Energija , ki z svojo Energijo Življenja vzdržuje Vse ...

Do tukaj je vse lepo in prav.


Quote:
kar je skozi dooooooolga obdobja Večnosti ustvarila .

Tole je pa že ne-pravo, ker kako pa veš, da je karkoli bilo ustvarjeno? Ne moreš sklepati zgolj po svojem telesu, ki je bilo rojeno, ki živi in ki je priča vesolju, potem pa preneha delovati. Vesolju ne moreš pripisati istih lastnosti.

-----------------------------------------------------------------------------

heh, si pa tud' kratkoviden ( kratkospeven)

Mar meniš, da jaz kar takole neki sklepam po svojem bednem telesu , kot kak Lojze ?

he, he, he, jah, tu se spet pošteno motiš, žal .

------------------------------------------------------------------------------

Quote:
To je na kratko, vendar so tu potem še majhni detajli, kot na primer ; Bog je dal svojim stvaritvam-bitjem katere je ustvaril tudi svobodno voljo, da se svobodno odločijo delovati Zanj, ali proti Njemu .

Da, se strinjam, ego je delovanje proti Bogu/vesolju, je osebna volja človeka napram svetu.

Quote:
In, del teh ustvarjenih bitij - duhov - duš kakršni smo mi, se je obrnil nasproti Njemu in tako zavzel nasprotujoči-nasprotni pol.

Ja, to smo trenutno človečnjaki  na Zemlji, ki trajbamo kukr svojo lastno voljo.

Quote:
No, na veliiiko srečo, pa se je še večja-večina preostalih bitij obrnila k Bogu .

Da, tudi v nas je ta možnost skoz prisotna.

Quote:
In potem je Bog z svojo Energijo iz teh preostalih-padlih bitij ustvaril vsa materijalna vesolja ki obstajajo v Njegovem Enotnem Prostoru .

Tukajle ga pa že lepo biksaš. Več materialnih vesolij - kako lahko ti sploh o tem tumbaš, če pa še ene boge galaksije v "tem" vesolju ne poznaš? A si rahlo prismuknjen? Kar naenkrat ti tole naše vesolje ni dovolj in moraš v svojo nerazumsko enačbo vplesti še nebroj drugih vesolij? Pa ne da ti, Bošty, mešaš galaksije z vesolji? Ker ena naša galaksija je tako velika, da jo kakšen premetenec zlahka zamenja z vesoljem.

--------------------------------------------------------------------------

heh, ne, neeeee, na mojo Veliiiiiiiko Srečo, nisem ( še ) zamešal Vesolij z malimi Galaksijami .

Če pa imaš malo premalo znanja o Vesoljih ki sestavljajo Vsevesolja v E-notnem Prostorju, potem se boš pa pač lahko še kaj naučil. ( ali pa tudi ne ) .

------------------------------------------------------------------------------

Quote:
Tako smo dobili tudi materijo katero vsi poznamo + občutimo .

To ja na kratko o delih Boga-Očeta od Večnosti .

Ti si dobil pa od Boga Vesolja eno slabo bero nerazumnih umotvorov!  Cheesy Grin Sploh pa Bošty, materija ni noben problem, ni ne slaba ne dobra, samo v tvoji glavi obstaja ideja, da je nekaj narobe z njo. Pa ni, narobe je samo z našo domišljavo lastno identiteto, ki te paha v tvojo lastno temo, da ne veš kje in kdaj sploh obstajaš. No, a ti jaz povem kje in kdaj obstajaš? Obstajaš na sredi neskončnosti in ne sredi večnosti. Sedaj pa to občuti, pa se ne boš več tako po nepotrebnem petelinil.


Tudi tole vidim da nisi razumel. Pa nič za to . Čez par stoletij boš sigurno že lahko  Smiley

Lp + # do tedaj , ajd', čaw .
Back to top
 
 
IP Logged
 
Boštyxz
5
*****
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 5859
Slovenija
Gender: male
Re: Pravi in lažni preroki
Reply #129 - 01.04.2010 at 14:55:40
 
Alojz in Sandib wrote on 01.04.2010 at 13:04:40:
Tole bom napisal zato,da bi vsi dojeli,da poti ni!!!

Mi lahko planiramo iz točke sedaj naprej in iz te točke mislimo preko spomina za nazaj. Naše miselno izhodišče in delovanje je samo iz točke sedaj.Mi lahko načrtujemo za 1 minuto naprej-in v točki sedaj umremo-v katero smo se rodili in v njej živimo in tudi umremo. Pot je samo mi te poti še ne poznamo-ker nas vesoljno samodelovanje ni pripeljalo do vesoljnega samospoznanja v točki sedaj. Zato jaz poudarjam vesoljno samospoznanje-se ne da izsiliti to je stanje našega sebstva v točki vesoljnega samozlitja v nas samih-na kar pa mi sami nimamo pliva. Iz tega razloga večina ne razume mojih postov-vesoljni samoparadoks našega bivanja-sedaj.Samo v tej točki živimo!!! Wink Wink


Alojz, saj, če ti ali pa kak "Poetija" al' pa "Iggy pop" in še maaaaarsikdo ne poznate poti, to še Ne pomeni da jo ni , heh , he, he, he  Grin Grin Grin Grin Grin   Exclaim Exclaim Exclaim


Smiley Smiley Smiley

Pa dobro pot skozi življenje vam želim vsemskupaj  Smiley

from Boštyxz + #

( bošti izpod pufov med kosilom )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Alojz in Sandib
5
*****
Offline

Tao
Posts: 10528

Re: Pravi in lažni preroki
Reply #130 - 01.04.2010 at 17:14:33
 
titud wrote on 01.04.2010 at 14:45:08:
Nobenega razloga nimam, da bi dvomil o tem, da je alojz prehodil pot iz predipalne zavesti v edipalno in  da je integriral svoj ego do stopnje, ki je spobna ponotranjati Zakon (Očetov, kozmični, Logos, Boga...), ki je sposobna zavedanja paradoksa dualnosti zavesti (parcialne in univerzalne) in da  iz teh izhodišč prodira v razširjeno (postedipalno) zavest, ki je izven kategorij psihološkega časa. Vendar mu vse to še ne daje nobene legitimnosti, da moramo vsi po tej njegovi (edino?) zveličavni poti, da se nam predstavlja kot oče, s katerim se moramo kot majhni otroci (tako kot se je moral on?) (nasilno?) identificirat, da bomo (tako kot on) stopili pred obličje Očeta in sprejeli njegov Zakon!    


Titud zakaj ti igraš neko igro moje  žrtve?? Kdo te v kaj sili? Debatiraj argumentirano in ne obsojaj!! Ti začneš vedno z nekimi pritlehnimi obsodbami.Debatiraj takole-jaz to vidim tako in tako ti tako.A ne zmoreš tega? Kaj je treba mene imeti za neko mewrilo samga sebe? Večina obsojate---debatirajte!!
Back to top
 

Človek? Vse je pod njegovimi nogami, tudi nebeški prestol!
 
IP Logged
 
Dante
3
***
Offline

I Love!
Posts: 148
Slo
Gender: male
Re: Pravi in lažni preroki
Reply #131 - 01.04.2010 at 18:32:25
 
Forumovci!

Ko berem te vaše odzive-  Smiley Grin Grin Grin, se mi zdi, da sem zgrešil "temo" ali pa se grete nekaj drugega.
Vidim, da ne bo šlo, saj že naše razumevanje osnov je povsem različno. Vsake oči imajo svojega malarja, rečeno! Ampak to je le stanje našega razuma in intelekta. Tukaj in zdaj po Alojzijevo!  Smiley Wink

El Poenta!
Vem o čem pišem glede prisotnosti Boga v tem svetu. Razsvetljenja res ni moč kontrolirati, pravzaprav ga je bilo nekoč lažje dosečti. Pravzaprav ga z določeno metodo meditacije lahko dosežemo - težava je lahko samo življenje, kjer je prisotno preveč skrbi, trpljenja, jeze, obveznosti, ... takrat bolj "tuhtamo" kako se rešiti pritiska in iti bolj naprej, celo pobegniti od tega. Bolj deluješ z umom v življenju, bolj te priklepa ego in čim bolj poenostaviš življenje, ga posvetiš nekaj Bogu, več notranje svetlobe, blaženosti najdeš. Prav gotovo obstaja Pot, kjer vidiš in slišiš najprej Glas Tišine, nato hrumenje Kozmosa, Nebeško Glasbo, vse bolj in bolj. Nehal sem poslušati tuzemno glasbo, saj je le kopija nebeške in nehal sem se kaj dosti pogovarjati, saj takrat dela bolj Um/Ego. Resnično enostavno je!

Zakaj bi imeli duhovnost tako komplicirano? Zame je ostalo enostavno. Že prej sem mnogo bral, imel še par učiteljev, ki so me učili dojemanja nevidnega (od energijskega do mentalnega nivoja). Vendar, ko sem šel po Poti duše, sem ovrgel vse prejšnje metode, so postale v napoto, povsem odveč. Okultizem, tudi razne religije, so duhovnost, nauk popolnih Učiteljev, naredile nejasnega in bistvo se je skrilo. Samega bistva pri teh raznih šolah, verstvih ni več videti. To lahko vidim v vseh razpravah - kako naj predočimo, naslikamo razumu, če tega ne izkusi. Ko izkusite bistvo nauka Učiteljev, potem lahko jasno razberete mistični pomen svetih spisov.
V Bibliji marsikaj piše kako priti na Pot in kaj se dogaja posvečencu na tej poti, vendar brez izkušnje to ne boste razločili, tudi če vam vse lepo razložim. Pravzaprav boste, vsekakor bi, čutili nek odtpor, dvom, to pa je bistveno orodje uma. Um, pravzaprav njegov ta "najboljši prijatl" Ego vam ne dovolita, da bi o tem razmišljali, kaj šele se pripravili. Popolna predanost zunanjem, vesoljnem, da nas na lepem samospozna. Prav, vendar nikogar ne poznam ki bi uspel na tak način. Tako pač je! Smiley
Astrologija, kabala nista še človeka "rešila". Sorry Alojz, drugače je kot trdiš. Se boš zdaj razjezil?  Smiley Wink
Elelektromagnetno valovanje različnih frekvenc obstaja le v ustvarjenem, vidnem Kozmosu. Tega imamo okrog sebe pun kufer, so povsem neusklajene in neharmonične vibracije.
V duhovnem, nevidnem Kozmosu, pa vladajo druge Sile in Moči, ki imajo že v sebi Božansko Inteligenco, v smislu miselne infromacije, življenjske energije - prane, karmičnih infromacij, itd.
V Človeku pa ti valovi em in nevidnih moči delujejo lahko sočasno in vzporedno. Izmerimo lahko em impulz možganov v različnih stanjih razpoloženja, vendar še to ne pokaže nevidne moči, prane, celo Besede. Nevidnega, duhovne moči ni moč meriti ali natančno opredeliti z napravami. Vibracije EM niso enake vibraciji Besede, Logosa.  Smiley Tako vidim in čutim.

Lep večer!
Back to top
 

Pozorno prisluhni vsakomur,
vendar pa imej svoje mnenje.
 
IP Logged
 
Alojz in Sandib
5
*****
Offline

Tao
Posts: 10528

Re: Pravi in lažni preroki
Reply #132 - 01.04.2010 at 18:57:05
 
Dante wrote on 01.04.2010 at 18:32:25:
Forumovci!

Ko berem te vaše odzive-  Smiley Grin Grin Grin, se mi zdi, da sem zgrešil "temo" ali pa se grete nekaj drugega.
Vidim, da ne bo šlo, saj že naše razumevanje osnov je povsem različno. Vsake oči imajo svojega malarja, rečeno! Ampak to je le stanje našega razuma in intelekta. Tukaj in zdaj po Alojzijevo!  Smiley Wink

El Poenta!
Vem o čem pišem glede prisotnosti Boga v tem svetu. Razsvetljenja res ni moč kontrolirati, pravzaprav ga je bilo nekoč lažje dosečti. Pravzaprav ga z določeno metodo meditacije lahko dosežemo - težava je lahko samo življenje, kjer je prisotno preveč skrbi, trpljenja, jeze, obveznosti, ... takrat bolj "tuhtamo" kako se rešiti pritiska in iti bolj naprej, celo pobegniti od tega. Bolj deluješ z umom v življenju, bolj te priklepa ego in čim bolj poenostaviš življenje, ga posvetiš nekaj Bogu, več notranje svetlobe, blaženosti najdeš. Prav gotovo obstaja Pot, kjer vidiš in slišiš najprej Glas Tišine, nato hrumenje Kozmosa, Nebeško Glasbo, vse bolj in bolj. Nehal sem poslušati tuzemno glasbo, saj je le kopija nebeške in nehal sem se kaj dosti pogovarjati, saj takrat dela bolj Um/Ego. Resnično enostavno je!

Zakaj bi imeli duhovnost tako komplicirano? Zame je ostalo enostavno. Že prej sem mnogo bral, imel še par učiteljev, ki so me učili dojemanja nevidnega (od energijskega do mentalnega nivoja). Vendar, ko sem šel po Poti duše, sem ovrgel vse prejšnje metode, so postale v napoto, povsem odveč. Okultizem, tudi razne religije, so duhovnost, nauk popolnih Učiteljev, naredile nejasnega in bistvo se je skrilo. Samega bistva pri teh raznih šolah, verstvih ni več videti. To lahko vidim v vseh razpravah - kako naj predočimo, naslikamo razumu, če tega ne izkusi. Ko izkusite bistvo nauka Učiteljev, potem lahko jasno razberete mistični pomen svetih spisov.
V Bibliji marsikaj piše kako priti na Pot in kaj se dogaja posvečencu na tej poti, vendar brez izkušnje to ne boste razločili, tudi če vam vse lepo razložim. Pravzaprav boste, vsekakor bi, čutili nek odtpor, dvom, to pa je bistveno orodje uma. Um, pravzaprav njegov ta "najboljši prijatl" Ego vam ne dovolita, da bi o tem razmišljali, kaj šele se pripravili. Popolna predanost zunanjem, vesoljnem, da nas na lepem samospozna. Prav, vendar nikogar ne poznam ki bi uspel na tak način. Tako pač je! Smiley
Astrologija, kabala nista še človeka "rešila". Sorry Alojz, drugače je kot trdiš. Se boš zdaj razjezil?  Smiley Wink
Elelektromagnetno valovanje različnih frekvenc obstaja le v ustvarjenem, vidnem Kozmosu. Tega imamo okrog sebe pun kufer, so povsem neusklajene in neharmonične vibracije.
V duhovnem, nevidnem Kozmosu, pa vladajo druge Sile in Moči, ki imajo že v sebi Božansko Inteligenco, v smislu miselne infromacije, življenjske energije - prane, karmičnih infromacij, itd.
V Človeku pa ti valovi em in nevidnih moči delujejo lahko sočasno in vzporedno. Izmerimo lahko em impulz možganov v različnih stanjih razpoloženja, vendar še to ne pokaže nevidne moči, prane, celo Besede. Nevidnega, duhovne moči ni moč meriti ali natančno opredeliti z napravami. Vibracije EM niso enake vibraciji Besede, Logosa.  Smiley Tako vidim in čutim.

Lep večer!


Dante se že približuješ našemu sporočanju.Veseli me tudi,da si malo omejil Alojza z obsojanjem tako,da si dal neko osnovo za strpno debato.

Em frekvence lahko imenuješ eter,vesoljnega duha,či energijo-prano po mili želji-še vedno je to elektromagnetno vesoljno življenjsko in elementarno samodelovanje.Tako ločimo življenjskega in elementarnega nezavednega vesoljnega duha-em frekvence. Meni kabala,astrologija in kar je teh obstranskih vedenj ,ki vsa izhajajo iz brezčasne teološke civilizacijske-človeške zapuščine,ki je osnova vseh verstev sveta ne pripisuj s tako lahkoto.To je tvoje mnenje-ne drži to ti lahko zaupam.

Štos našega vesoljnega samoprebujenja je skrit v naših dušah,kjer nosimo brezčano alumulirano spominsko kodo našega življenja.Problem je,da se ta koda (duša) zbuja v točno določenem času znotraj galaktičnih em frekvenc-letnega časa.Tako kot jabolka zorijo na drevesu jablane -tako naš genom zori tisočletje skozi reprodukcijsko verigo naše vrste,do časa našega ponovnega zorjenja-razsvetljenstva-to pomeni em frekvence-sveti duh deluje neodvisno od nas--- na nas in skozi nas. Napisal ti bom enačbo in ti misli-na vsaki cerkvi jo imaš

 IN RI-AO

In je tvoja duša AO je sveti duh začetek in konec sta eno RI je tvoje realizirano telo.

Pravilno se zašiše za mojo tvojo vsako osebo-pojav takole

Xme= INme -AOEM-RIme=Xme Xme je vsak življenjski in elementarni samoizraz tako da lahko zapišeš tudi takole;

Jezus= INme AO RIme=Jezus Ker je Jezus sam po sebi nosilec vesoljnega duha EM sile.Sedaj Dante malo razmisli o vsemu-te nič ne obsojam,samo razmisli!! Wink Wink Wink
Back to top
 

Človek? Vse je pod njegovimi nogami, tudi nebeški prestol!
 
IP Logged
 
El Pesnik
5
*****
Offline

Cosmic Balance
Posts: 1310
Everywhere
Gender: male
Re: Pravi in lažni preroki
Reply #133 - 02.04.2010 at 08:22:09
 
Dante wrote on 01.04.2010 at 18:32:25:
Forumovci!

Ko berem te vaše odzive-  Smiley Grin Grin Grin, se mi zdi, da sem zgrešil "temo" ali pa se grete nekaj drugega.

Maš kar prav o tem, da si zgrešil témo!  Grin Res si jo zgrešil, zato pa si prav prikladno pokazal svojo tèmo! Mi se ne gremo pa nič drugega, kot pa prav ljubeče in z vsem usmiljenjem razpihujemo tvojo tèmo, s tem ko razpravljamo o tej témi. Sedaj veš, Božanski Komedijant!

Quote:
Vidim, da ne bo šlo, saj že naše razumevanje osnov je povsem različno. Vsake oči imajo svojega malarja, rečeno! Ampak to je le stanje našega razuma in intelekta. Tukaj in zdaj po Alojzijevo!  Smiley Wink

Da, in vsaka téma ima svojo tèmo. Ti boš že vedel.

Quote:
El Poenta!
Vem o čem pišem glede prisotnosti Boga v tem svetu.

Ti pa si izviren. Najbrž si v svoji izvirnosti želel zapisati, El Poanta, pa se ti je malo zatipkalo. No, če pa bi bil količkaj izviren, bi ti pa nemara padlo na pamet, da bi me naslovil z ... El Polento! Potem bi pa mogoče celo mislil, da imaš kaj žara v sebi, s tole El Poento pa res ne vem kam naj te vtaknem.  Wink


Quote:
Razsvetljenja res ni moč kontrolirati, pravzaprav ga je bilo nekoč lažje dosečti.

Kdaj? Takrat ko si ti pisal svojo Božansko Tragikomedijo?

Quote:
Pravzaprav ga z določeno metodo meditacije lahko dosežemo - težava je lahko samo življenje, kjer je prisotno preveč skrbi, trpljenja, jeze, obveznosti, ... takrat bolj "tuhtamo" kako se rešiti pritiska in iti bolj naprej, celo pobegniti od tega.

No, potem pa prosim če se pri tej priči posvetiš tej "tehniki" in ne prideš ven dokler ne boš razsvetljen. To je ukaz! In ko zlezeš iz kokona potem "poduči" še mene. To je nov ukaz! Da ne boš pisal traparij.

Quote:
Bolj deluješ z umom v življenju, bolj te priklepa ego in čim bolj poenostaviš življenje, ga posvetiš nekaj Bogu, več notranje svetlobe, blaženosti najdeš. Prav gotovo obstaja Pot, kjer vidiš in slišiš najprej Glas Tišine, nato hrumenje Kozmosa, Nebeško Glasbo, vse bolj in bolj. Nehal sem poslušati tuzemno glasbo, saj je le kopija nebeške in nehal sem se kaj dosti pogovarjati, saj takrat dela bolj Um/Ego. Resnično enostavno je!

Če tvoje poste bere kozmično retardiran človek bi morda še celo pomisli, da veš o čem govoriš. Jaz vem, da nimaš pojma o čem govoriš. "Tuzemna glasba?!?" Daj mi pol zapoj arijo, ki jo pojejo v peti vrsti na desni strani nebes pri brezbarvnem macesnu!  

Quote:
Zakaj bi imeli duhovnost tako komplicirano? Zame je ostalo enostavno. Že prej sem mnogo bral, imel še par učiteljev, ki so me učili dojemanja nevidnega (od energijskega do mentalnega nivoja).

Ja, naučili so te dojemati nezemsko glasbo, ki prihaja izza neveidnega brezbarvnega hrasta, nič več!

Quote:
Vendar, ko sem šel po Poti duše, sem ovrgel vse prejšnje metode, so postale v napoto, povsem odveč. Okultizem, tudi razne religije, so duhovnost, nauk popolnih Učiteljev, naredile nejasnega in bistvo se je skrilo. Samega bistva pri teh raznih šolah, verstvih ni več videti. To lahko vidim v vseh razpravah - kako naj predočimo, naslikamo razumu, če tega ne izkusi. Ko izkusite bistvo nauka Učiteljev, potem lahko jasno razberete mistični pomen svetih spisov.


Torej sedaj več ne hodiš po poti duše? Mistika je pa najbolj prikladna pravljica. Kot recimo prilika o nevidnem brezbarvnem hrastu izza katerega odmeva nebeška nezemska glasba!  Grin

Quote:
V Bibliji marsikaj piše kako priti na Pot in kaj se dogaja posvečencu na tej poti, vendar brez izkušnje to ne boste razločili, tudi če vam vse lepo razložim. Pravzaprav boste, vsekakor bi, čutili nek odtpor, dvom, to pa je bistveno orodje uma. Um, pravzaprav njegov ta "najboljši prijatl" Ego vam ne dovolita, da bi o tem razmišljali, kaj šele se pripravili. Popolna predanost zunanjem, vesoljnem, da nas na lepem samospozna. Prav, vendar nikogar ne poznam ki bi uspel na tak način. Tako pač je! Smiley

Ker poznaš samo svoj nevidni brezbarvni hrast, ki ti ves dan lepo nezemsko poje!

Quote:
Elelektromagnetno valovanje različnih frekvenc obstaja le v ustvarjenem, vidnem Kozmosu. Tega imamo okrog sebe pun kufer, so povsem neusklajene in neharmonične vibracije.
V duhovnem, nevidnem Kozmosu, pa vladajo druge Sile in Moči, ki imajo že v sebi Božansko Inteligenco, v smislu miselne infromacije, življenjske energije - prane, karmičnih infromacij, itd.
V Človeku pa ti valovi em in nevidnih moči delujejo lahko sočasno in vzporedno. Izmerimo lahko em impulz možganov v različnih stanjih razpoloženja, vendar še to ne pokaže nevidne moči, prane, celo Besede. Nevidnega, duhovne moči ni moč meriti ali natančno opredeliti z napravami. Vibracije EM niso enake vibraciji Besede, Logosa.  Smiley Tako vidim in čutim.

Prana - dej potem razloži, kaj ti misliš s pojmom "prana", da bomo vsi vedeli o čem govoriš.

Veš čas nekaj šimfaš čez materialno vesolje, govoreč kako je nekaj onkraj, samo kako boš ti revež onkraj materialnega vesolja, če imaš pa nešteto vrednostnih sodb o njem? A ne razumeš, da se zapletaš v materialno vesolje tem bolj tem več imaš vrednostnih sodb o njem? V smislu to je prav, to je narobe? To najprej pošlihti potem se bomo pa naprej pogovarjali.

Lp
Back to top
 

No Water, no Moon
 
IP Logged
 
Alojz in Sandib
5
*****
Offline

Tao
Posts: 10528

Re: Pravi in lažni preroki
Reply #134 - 02.04.2010 at 10:45:58
 
Dante

Sedaj si pa čist u lastno  polento padu.Te je El Poeta čist razgalil, kako  moder si.To sem že parkrat napisal največi problem je,če si vesoljni filozof-brez filozofije- Smiley kaj vesolje sploh je IN KDO SI TI !!!  Roll EyesSo to ločeni identiteti ali ena in ista?? To moraš najprej razčistiti Dante!!! Shocked
Back to top
 

Človek? Vse je pod njegovimi nogami, tudi nebeški prestol!
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 7 8 9 10 11 ... 25