Welcome, Guest. Please Login or Register
Forum Svet pogovorov gape.org
Sončeve pozitivke
pilcom.si
 
  HomeHelpSearchMembersLoginRegister  
 
Pages: 1 2 3 4 ... 10
(Read 93792 times)
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #15 - 26.01.2010 at 16:54:23
 
To ne pomeni, da vsak Žid verjame v Talmud in mozaiški zakon, prav tako kot vsak kršč anski otrok ne verjame v kršč anstvo. V tej knjigi se osredotoč amo le na tiste, ki
verjamejo vrsticam, ki ste jih pravkar prebrali, in zanima nas, kaj ti ljudje zaradi te vere po čno.
Mislite, da se to, kar sem pravkar napisal in vam prikazal iz Talmuda nahaja le v glavah nekaterih nacističnih Nemcev, »podlih fantih« tega planeta? Potem ste kilometre
daleč od resnice.
Talmud, najvišja avtoriteta ortodoksnega Židovstva, se pogreza v globine moralne in duhovne izprijenosti. Kamorkoli so šli, so »mozaikovci« in »talmudovci« zasloveli
zaradi svoje izprijene iznajdljivosti v izkoriščanju tistih, s katerimi so prišli v stik. Bali so se jih in prezirali. Zaradi njihovih spletk so jih izganjali iz ene države za drugo.
Žide so izgnali iz Anglije leta 1290 (vrnili so se l. 1655), iz Francije l. 1306 (vrnili so se okoli 1682), Madžarske, 1360 - 1582, Belgije, 1370 - 1700, Slovaške, 1380 - 1744.
Prav tako so jih izgnali iz Nizozemske, Avstrije, Španije, Portugalske, Italije, Bavarske in drugih evropskih držav, v približno istem časovnem okviru.
Jezus je o njih dejal, da so »od svojega očeta, hudiča« (Janez, (8:44). To je razlog, in v resnici edini razlog, zakaj so Jezusa ti Židi, farizeji, umorili!
Martin Luter je na primer rekel:
»Odločil sem se, da ne bom več pisal niti v korist Židov, niti proti njim. Kajti spoznal sem, da ti bedni, pokvarjeni ljudje ne prenehajo s poskusi, da bi spreobrnili nas,
kristjane; prav tako sem dovolil izid te knjižice, da se bo vedelo, da spadam med tiste, ki se upirajo tem strupenim poskusom Židov, zaradi katerih morajo biti kristjani
stalno na preži. Ne bi si bil mislil, da bi si kristjan dovolil, da bi ga Židi preslepili, da bi z njimi delil njihovo izgnanstvo in bedo. A hudič je bog sveta, in kjer ni božje besede,
ima lahko delo, ne le med šibkimi, temveč tudi med močnimi. Bog z nami. Amen.
In kot razločno znamenje, so okrepili svojo vero in grenko sovraštvo do nas, rekoč: »Vztrajajte. In glejte, kako je bog z nami in ne zapušča svojega ljudstva v izgnanstvu.
Ne delamo, uživamo prijetne, lenobne dni, prekleti goyim (človeška živina) mora delati za nas, mi pa poberemo njihov denar, zatorej smo njihovi gospodarji, oni pa naši
sluge. Le naprej, dragi otroci Izraela, še veliko bolje bo! Naš Mesija bo prišel, če bomo vztrajali in si prisvajali z oderuštvom, posest poganov.
Naj njihov TALMUD in njihovi rabini ne razglašajo, da ni greh, če Žid ubije pogana, je pa greh č e ubije izraelskega brata! Da ni greh, č e se ne drži prisege dane poganu.
Kraja in rop (kot to počno s svojim oderuštvom) pogana imajo za božjo službo. Kajti menijo, da do nas ne morejo biti prekruti ali storiti greha nad nami, ker so plemenite
krvi in nedolžni svetniki, mi pa prekleti gojimi. Oni gospodarji sveta, mi pa njihovi sluge, da, njihova živina!
Č e kdo misli, da pretiravam - ne, temveč prej nasprotno. Kajti v njihovih pisarijah vidim, kako nas gojime preklinjajo, in kako nam v svojih šolah in molitvah želijo zlo. Z
oderuštvom nas ropajo našega denarja in kadarkoli je le mogoče, se igrajo z nami vsakovrstne pokvarjene trike ...«
č
Zadnje zabeleženo mnenje Martina Luterja o Židih je bilo: »Morali bi vedeti, da Židi psujejo in one astijo ime našega Rešitelja dan za dnem ... iz tega razloga bi vi,
gospodje in gospe, ne smeli biti do njih strpni, temveč bi jih morali izgnati. So naši javni sovražniki, ki neprestano bogoskrunijo našega gospoda Jezusa Kristusa. Mariji
pravijo ....vlačuga in njenemu svetemu sinu pankrt ... Č e bi nas lahko vse pobili, bi to storili z zadovoljstvom: pravzaprav mnogi med njimi morijo kristjane, posebej tisti, ki
se izdajajo za kirurge in zdravnike.
Vedo, kako uporabiti zdravila, kot to počno Italijani - Borgijci in Medičejci - ,ki dajo ljudem strup, ki jih usmrti v eni uri ali mesecu.«
Bi morali Martin Lutherja obsojati zaradi njegovega silnega sovraštva do Židov? Iz pazljivega branja zgornjih vrstic je več kot razvidno, da je Luter napadal osnovno
talmudsko filozofijo, ki motivira mnoge Žide, kot npr. Rothschilde. Prav tako bo mnoge ameriške bralce presenetilo spoznanje, da so njihovi številni »povelič evani« predniki
o teh zadevah govorili precej bolj direktno kol Adolf Hitler.
Benjamin Franklin (1706 - 1790), na primer:
»To našo mlado državo moramo varovati pred kakršnimikoli zahrbtnimi vplivi ... Ta pretnja, gospodje, so Židi. V katerikoli deželi so se Židi nastanili v več jem številu, so
ponizkotili njeno moralo, razvrednotili njeno trgovino, se izolirali in se niso hoteli asimilirati. Posmehovali so se krščanski veri, na kateri je bila ta država ustanovljena, in jo
hoteli z nasprotovanji proti njenim omejitvam spodkopati; ustanovili so državo znotraj države in če so jim nasprotovali, so jo skušali finančno zadušiti ...
To so vampirji, in vampirji ne žive od vampirjev. Ne morejo živeti drug od drugega. Obstajajo lahko le med kristjani in med drugimi ljudmi, ki niso njihove rase.
Č e jih ne boste izključili iz Združenih držav v ustavi, jih bo v manj kot 200 letih mrgolelo toliko, da bodo vladali in pogoltnili deželo, in spremenili obliko naše vlade. Č e jih ne
izključite, bodo naši potomci čez 200 let za preživetje delali na poljih, medtem, ko bodo oni zadovoljno sedeli v bankah. Svarim vas, gospodje, če ne izključite Židov za vse
čase, vas bodo vaši otroci preklinjali v grobu.«
Vedel je o čem govori, kajti amriški predsedniki Franklin Delano Roosvelt, Harry Solomon Truman in James Earl Carter so bili prikriti Židi (to so tisti, ki so prevzeli drugo
ime in včasih drugo vero, da bi prikrili svoj židovski izvor. A še vedno so sledili njihovim ciljem, kajti če ne bi, bi jih s pomočjo njihovih rabinov tiho usmrtili! Ne verjamete?
Berite: »Die schlimmsten Feinde unserer Völker« (Največji sovražniki naših ljudi), Jean Boyer, Edicion Actualizada, Bogota. Colombia, 1979. Odpihnilo vam bo možgane!
George Washington (1732-1799), prvi predsednik Združenih držav:
»Židi delujejo med nami uč inkoviteje kot sovražne vojske. Stokrat nevarnejši so našim svobošč inam in veliki stvari za katero se borimo. Le objokujemo lahko, da jih ni
vsaka naša država, kjer so bili, že zdavnaj iztrebila kot kugo družbe, in največjega sovražnika naši sreči, ki ga imamo v Ameriki« (Maxims of George Washington /Načela
Georga Washingtona/, A.A. Appleton and Co., strani 125, 126).
Podobna prepričanja so izražena v pisanjih tako uglednih mož kot so William Shakespeare, Charles Dickens in Mark Twain in še mnogih drugih.
Ste presenečeni?
Nekateri bralci morda mislijo, da sem eden tistih nacističnih Nemcev, ki še vedno živijo v preteklosti, v drugi sv. vojni. Temu preprosto ni tako. Ta poglavja se ne nanašajo
č
č
na Žide kot celoto (nekateri mojih najbližjih prijateljev so Židi). Velika razlika je med kazarsko, sionisti no, talmudsko, hebrejsko krvno zvezo na eni strani, in obi ajnim
Židom z ulice. Skrbi me to, kar piše v Talmudu, in dejstvo, da se tem naukom sledi še dandanes. In. kot bom opisal kasneje, pomembno je vedeti, kdo je te Žide
»zdresiral« za to, kar uči Talmud, razumeti, kdo je njihov »Gospod«. To je Jahve - El Shaddai, tisti, ki je prišel dol z neba (ne sam) z ognjem in dimom, v letečem oblaku!
Bavarski Iluminati Adama Weishaupta
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #16 - 26.01.2010 at 16:54:50
 
Weishauptove bavarske Iluminate ne smemo zamenjevati z »ILUMINATI«, skupino, ki smo jo proučevali do sedaj. Resnični Iluminati so se - kot je že bilo omenjeno -
infiltrirali v BRATSVO KA Č E v Mezopotamiji, in se s svojim imenom, osebno ali v javnosti nikoli ne pojavijo. V tej knjigi uporabljam besedo Iluminati, ker so jo sprejeli
insajderji, in se nanaša na skupino ljudi, ki deluje v ozadju. Adam Weishaupt je za svoj red, katerega cilji so bili podobni ciljem Iluminatov pač uporabljal isto ime (morda
zato, da bi še enkrat več zmedel bodoče raziskovalce s enako poimenovano skupino, ki se pojavlja v javnosti). Da ne bi prišlo do zmešnjave, bom Weishauptovo skupino
vedno imenoval Bavarski Illuminati.
ADAM WEISHAUPT se je šolal v jezuitskem samostanu in končno postal profesor cerkvenih predpisov. Z leti so mu katoliški pogledi postali pretesni, in postal je učenec
židovskega filozofa Mendelssohna,. ki ga je spreobrnil v gnosticizem.
Kaže, da so leta 1770 z Weishauptom navezali stike nedavno združeni posojevalci denarja (Rothschild), da bi za njih ustanovil SKRIVNI RED BAVARSKIH ILLUMINATOV
v Ingolštadu.
Bavarski Iluminati so bili zasnovani kot krogi znotraj krogov (kot čebula). Ko so iniciiranci dokazali svojo sposobnost ohranjanja skrivnosti, so jih sprejeli v ožji krog s še
večjimi skrivnostmi. Le tisti v najožjem krogu so poznali prave namene bavarskih Illuminatov. Pripadnikom nižjih stopenj je bilo rečeno, da višjih stopenj ni, in osebnost
Velikega mojstra je ostala skrita, kot v strogi pokornosti. Bavarski Illuminati so se delili na trinajst stopenj, kar se ujema s trinajst stopenjsko piramido na enodolarskem
bankovcu Združenih držav.
Sistem je za ugotavljanje slabosti članov, ki so dosegli stopnjo patriarha kopiral jezuitsko špijoniranje in obveščanje. Ta politika je dovoljevala redu, da so postavili
patriarhe na tista mesta, kjer so njihove talente najlaže izkoristili. Ena od njihovih taktik je bilo tudi javno ovajanje, kot varovalka, da noben patriarh ne bi delal proti redu.
Weishauptu je uspelo k bavarskim Iluminatom pritegniti najboljše in najbolj bistre glave iz vrst visokih financ, industrije, izobražencev in pisateljev. S pomočjo podkupnin in
spolnosti je pridobil oblast nad tistimi, ki so bili na zelo pomembnih mestih.
Ko je to dosegel, se je Weishaupt posluževal izsiljevanja, da bi nad temi nesrečneži zadržal oblast. Bavarski Iluminati so potem v igro poslali adepte (višje stopnje), da so
svetovali vladnim ljudem, seveda na skrivaj. Ti eksperti so znali politikom svetovati na tak način, da so delovali v korist bavarskih Illuminatov. To pa je bilo opravljeno tako
prefinjeno, da so ljudje, ki so odločali, verjeli, da so do teh idej prišli sami.
Razlog svojega obstoja so bavarski Illuminati utemeljevali s potrebo po izkoreninjenju nesrečnih okoliščin v družbi, za vrnitev človeka v svoje naravno in srečno stanje. Ker
je to pomenilo tako nadvlado nad monarhijo kot tudi nad cerkvijo, so si ustvarili nevarne nasprotnike. In še enkrat več se je izkazalo, da je tajnost najučinkovitejše orožje
reda.
Listina, ki je postala znana kot »NOVI SATANOV TESTAMENT« kaže Waishauptovo ideologijo v pravi luči. Listino so bavarski Illuminati skrbno varovali, jaz pa jo bom
tukaj le predstavil, ker mnogi ljudje še vedno dvomijo, da so »Protokoli sionskih starešin« avtentični. Morda bo tem bralcem laže sprevideti globalni načrt in pravila, ki
določajo njegovo uresničevanje, če bo beseda Žid izpušč ena. Listina je poslala znana šele leta 1875, ko je kurirja bavarskih Illminatov na njegovi poti iz Frankfurta proti
Parizu zadela strela, in je informacija o zaroti svetovne razsežnosti, ki jo je nosil s sabo, postala znana in odkrita javnosti.
V njej piše:
da je prva skrivnost pri usmerjanju ljudi, nadzor javnega mnenja s sejanjem razprtij, dvomov in protislovnih pogledov, dokler se ljudje v tej zmešnjavi nič več ne bodo
znašli, in postali prepričani, da je bolje, da nimajo lastnega mnenja o državnih zakonih. V ljudi je treba vcepiti strasti in tiskati bedasta, umazana in gnusna besedila.
Nadalje je naloga tiska, da prikaže nesposobnosti ne-iluminirancev v vseh državnih in verskih zadevah.
Druga skrivnost je, da je treba človeške slabosti, vse slabe navade, strasti in napake prignati do skrajnosti, dokler ljudje drug drugega ne bodo več razumeli.
Nič ni bolj nevarno kot moč osebnosti, zato se je treba proti temu boriti. Č e je oseba obdarjena z ustvarjalnimi duhovnimi silami, lahko vpliva na milijone ljudi.
Vsi narodi se bodo upehali z zavistjo, sovraštvom, spori in vojnami, pomanjkanjem, lakoto in razširjanjem epidemij (kot npr. AIDS), dokler ne bodo videli nobene druge
rešitve, kot je popolna pokorščina Illuminatom.
Č e je država zaradi radikalnih notranjih sprememb ali zaradi državljanske vojne, ki je padla pod kontrolo zunanjih sovražnikov izčrpana, potem bo gotovo pogubljena, in
zato podvržena naši moči.
Ljudje se bodo navadili na iluzijo kot nekaj samoumevnega, zadovoljni bodo s plehkostmi, tekajoč za zadovoljstvom, izčrpavajoč se v svoji večni obsedenosti s tem kaj je
novega, bodo končno začeli slediti Iluminatom, ki bodo poskrbeli, da bo množicam za njihovo poslušnost in pozornost dobro plačano.
Zaradi družbene izprijenosti bodo ljudje izgubili svojo vero v boga.
Natančno sledeč le govorjeno in pisano besedo, bodo množice vodene po željah Iluminatov.
S pomočjo vizualnih informacij se mora ljudem preprečiti, da bi znali misliti sami zase, in jih prisiliti, da bodo obstoječe umske moči uporabljali za le za gojenje lastnega
nartcicizma in prazno govoričenje. Svobodomiselne ideje strank bodo do pogube izničevali illuminatski govorniki, dokler se ljudje ne bodo tako utrudili, da bodo s prezirom
sprejeli govornike kateregakoli gibanja. Po drugi strani pa bo politična znanost Iluminatov neprenehoma pitala ljudi, da ne bodo imeli časa za lastno mišljenje.
Množice so slepe, nerazumne, manjka jim razsodnosti, in zato ne morejo sodelovati v državniških poslih, temveč jih je treba voditi s trdo roko in brezpogojno silo.
Do svetovne nadvlade je mogoče priti le po ovinkih, z namernim spodkopavanjem temeljnih kamnov resnične svobode - pravosodja, volilnega sistema, tiska, osebne
svobode, predvsem pa izobraževanja in kulture ljudi - pod delom najstrožje tajnosti za vse dejavnosti.
Namerno spodkopavanje temeljnih kamnov moči države; vlade je treba ustrahovati tako dolgo, dokler ne bodo zaradi miru pripravljene žrtvovati vso svojo oblast.
V Evropi je treba razlike med ljudmi in narodi podpihovati do te mere, da se bo med njimi ustvaril nepremostljiv razkol, in nobena krščanska država ne bo dobila pomoči,
ker se bo vsaka druga država bala pogubnega zavezništva proti Iluminatom.
Na vseh celinah se bodo sejalo razprtije, nemiri in sovraštvo, da bi se ustrahovalo države in zlomilo njihov odpor.
Vse državne institucije morajo izpolnjevati pomembne naloge znotraj države, tako da bi se bil z njihovo oslabitvijo celotni državni aparat prisiljen zaustaviti.
Predsedniki držav bodo izbrani med tistimi suženjsko pokornimi Iluminatom, katerih pretekla temna dejanja jih bodo prisilila v zveste izvrševalce ukazov Iluminatov. Tako
bodo Iluminati lahko na novo interpretirali zakone in spreminjali ustave.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #17 - 26.01.2010 at 16:55:16
 
Ker bo predsedniku dana pravica razglasiti vojno stanje, bodo vse vojne sile v rokah Iluminatov.
»Neiniciirane vladarje« se bo odvračalo od poglobljenega opravljanja državniških del z spoštljivimi sprejemi in predstavitvenimi nalogami.
S podkupovanjem najvišjih državnih uradnikov se bodo vlade zadolževale pri Iluminatih z najemanjem tujih posojil, tako da se bodo državni dolgovi znatno povečevali.
Gospodarske krize, do katerih bo prišlo z nenadno zamrznitvijo vsega denarja na trgu, bodo povzročile propad denarnih gospodarstev »neiluminiranih«.
Finančna moč mora prevzeti izključni nadzor nad trgovino, da bodo industrialisti pridobili politično moč. Poleg Iluminatov in od njih odvisnih milijonarjev, policije in vojske,
bodo obstajali le še ljudje brez lastnega premoženja.
Uvedba splošne in enakopravne volilne pravice bo pripeljala do vladanja večine. S postopnim uvajanjem ideje o lastni določ enosti, bo unič en pomen družine in njenih
vzgojnih vrednot. Z vzgojo, ki temelji na zgrešenih načelih in neresničnih naukih bo mladež poneumljena. zavedena in izprijena.
Povezave z obstoječimi in ustanavljanje novih prostozidarskih lož za dosego zastavljenega cilja s pomočjo maskiranih organizacij. Nihč e jih ne pozna, niti njihovih namer,
še najmanj čreda ne-iluminiranih, katerim se z vključevanjem v javne prostozidarskih lož le meče pesek v oči.
Vsa ta sredstva bodo prisilila narode, da bodo Illuminatom ponudili svetovno nadvlado. Nova svetovna oblast se mora pojaviti kot zaščitnik in dobrotnik tistih, ki se ji
prostovoljno pokoravajo (Združeni narodi). V kolikor bi neka država temu nasprotovala, je treba njene sosede prisiliti v vojno z njo. Č e hočejo sosedne države skleniti
zavezništvo med sabo, mora priti do svetovne vojne. (CORALF: Maitreja. Der kommende Weltlehrer (»Maitreya, prihajajoči svetovni učitelj«, Konny-Verlag, 1991).
Očitno je, da Novi Satanov testament vsebuje skoraj enake ideje kot Protokoli sionskih starešin, le Židi so nadomešč eni z Iluminati. A ker vemo za koga je Adam
Weishaupt ustanovil bavarske Iluminate, lahko sklepamo od kje izvira Novi Satanov testament.
Zarotniki so se zavedali moči in vpliva obstoječih prostozidarskih lož in so se začeli v njih vključevati in prevzemati nadzor (protokol 11).
Lože, v katere so se infiltrirali, so poimenovali LOŽE VELIČ ASTNEGA ORIENTA.
Znameniti francoski govornik. MAROUES DE MIRABEAU, se je zaradi svojega ekstravagantnega načina življenja zelo zadolžil, in po Weishauptovem naročilu so z njim
navezali stike židovski posojevalci denarja. Moses Mendelssohn je Mirabeaua predstavil ženi Žida po imenu HERZ, posledica njunega snidenja pa je bila, da je bila
pogosteje v družbi Mirabeua kot lastnega moža. Mirabeau se je znašel v situaciji, ko je bil zaradi izsiljevanja in dolgov pod popolno kontrolo bavarskih Iluminatov. Zdaj so
ga spoznali z Iluminati. Dobil je nalogo, da prepriča VOJVODO ORLEANSKEGA, ki je bil Veliki predstojnik francoskih prostozidarjev, da spremeni MODRO LOŽO v LOŽO
VELI Č ASTNEGA ORIENTA.
Leta 1773 je Mirabeau vojvodo Orleanskega in Tallevranda predstavil Weishauptu. ki ju je iniciiral v Veličastno prostozidarstvo.
Ko je bila 1. maja 1776 podpisana ameriška deklaracija o neodvisnosti, je Adam Weishaupt že izpolnil svoj načrt, in bavarske Iluminate uradno predstavil javnosti. Od tod
tudi izvira napačen datum njihovega nastanka. Najpomembnejših pa je vendarle bilo šest let pred uradnim nastankom.
Med člani reda so bili Johann Wolfgang von Goethe, vojvoda Karl August von Weimar, vojvoda Ferdinand von Braunscweuig, baron von Dahlberg (šef pošte Thurn in
Taxis), baron von Knigge in mnogi drugi ...
Leta 1777 je bil Weishaupt iniciiran v prostozidarsko ložo »TEODOR DOBREGA SVETOVANJA« v Münchnu, in se hitro infiltriral v celotno ložo.
16. julija 1782 je bila v Wilhemsbadu zveza med PROSTOZIDARJI in BAVARSKIMI ILLUMINATI zapečatena. Pogodba je povezala kakšnih 3.000.000 članov vodilnih
skrivnih združenj. Sporazum, sklenjen na kongresu v Wilhemsbadu, je dovoljeval Židom, ki so do tedaj imeli le omejene pravice, vključ evanje v lože.
Tako so ROTHSCHILDI, ki so imeli pod nadzorom bavarske Iluminate, zdaj imeli neposreden vpliv tudi na druge pomembne tajne lože.
Zelo malo tistega, kar je bilo sklenjeno na tem srečanju, je kdajkoli prišlo v javnost, kajti vsi prisotni so zaprisegli popolni tajnosti. GROF DE VIRIEUJ, eden od prisotnih
prostozidarjev, so vprašali, če lahko razkrije katero od odločitev. Dejal je:
»Ne bom vam jih zaupal. Lahko vam rečem le to, da je vse skupaj precej bolj resno, kot si lahko mislite. Zarota, ki smo ji zaprisegli, je tako dobro zamišljena, da bo, če se
tako izrazim, monarhiji in cerkvi nemogoče ubežati.«
GROF DE SAINT GERMAIN, ki je tudi sodeloval na tem srečanju, je pozneje svaril svojo prijateljico. MARIJO ANTOINETO pred morilsko zaroto proti francoski monarhiji.
Na žalost njegovih svaril niso upoštevali.
A nekatere prevratniške skrivnosti so kljub vsemu začele prihajati na plan, in 11. oktobra, 1785 je bavarski izvoljeni knez pri gospodu von Zwacku, Weishauptovemu
prvemu pomočniku, izvedel racijo. Našli so številne dokumente, ki so opisovali načrte bavarskih Iluminatov za dosego NOVE SVETOVNE UREDITVE (Novus Ordo
Seclorum).
Bavarski knez se je potem odločil, da bo dal te listine tiskati kot »Originalni zapisi reda in sekte Iluminatov«. Z njimi so potem svarili evropske monarhe. Weishauptu so
odvzeli profesuro, in skupaj z vojvodo Saxe-Gothom, še enim od pripadnikov bavarskih lluminatov je izginil. Ker so ustvarili vtis, da je red lluminatov razpuščen, so lahko
nadaljevali s svojim delom skrivoma, in se kasneje pojavili pod novim imenom. V enem letu je Nemška zveza postala znana, in začela širiti propagando Iluminatov
obstoječim pismenim krogom. Ustvarjen je bil znameniti bojni vzklik: »liberté, égalité, fraternité.«
Vendar se evropski monarhi niso zavedali nevarnosti, ki je omogočila nastanek francoske revolucije - in posledično terorističnega režima.
Velika moč našega reda leži v njegovi tajnosti; naj se nikoli in nikjer ne pojavi s svojim pravim imenom, temveč naj bo vedno skrit za drugim imenom, drugačno
dejavnostjo. Za to so najbolj primerne tri nižje stopnje prostozidarjev ... Takoj za tem lahko najbolje izkoristimo pismenost družbe ... Z vzgojo bralnih društev in knjižnic in
zagotavljanjem naših del, lahko zasučemo javno mnenje v katerokoli smer hočemo.
--Adam Weishaupt

Bitka pri Waterlooju in Kaspar Hauser
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #18 - 26.01.2010 at 16:56:17
 
V 18. stoletju je Nemčija postala središče evropske templjarske prostozidarske lože (to ni imelo nič skupnega ali pa zelo malo z izvorno ideologijo vitezov templjarjev).
Templjarske stopnje prostozidarstva so uvedli v sistem svobodne pokornostih kar je pomenilo, da so se morali člani zaobljubiti strogi pokornosti tistim z Višjo stopnjo.
Vodja, imenovan Neznani predstojnik, z nazivom Vitez rdečega peresa, je bil zvest škotskemu redu, torej Stuartom.
Stroga pokornost
Približno desetletje po iniciaciji FREDERIKA VELIKEGA je strogo pokornost in škotski red prevzela večina nemških prostozidarjev.
Frederick si je prislužil ogromne dobičke s konflikti, h katerim so prispevali škotski prostozidarji. Prizadeval si je za razširitev Prusije, zato je podpiral JAKOBINCE proti
HANOVERJANCEM, med drugim tudi leta 1745 med veliko invazijo na Anglijo. Kasneje je z Angleži sklenil zavezništvo in se z njihovimi težavami okoristil tako, da jim je
posojal nemške vojake. (Očitno je tudi on bral Machiavellija!).
To je bila ena največjih sleparij v zgodovini Evrope: majhna skupina nemških knezov zruši angleško krono in tja postavi Hanoverijanca. Potem izkoristijo svoj vpliv, da
vpletejo v vojno Anglijo, in nadaljujejo s praznjenjem angleške državne blagajne s posojanjem plačancev.
Zadolžitve so ponovne služile židovskim bankirjem, in s tem Illuminatom, na njihovi poti, da zavladajo svetu.
Bitka pri Waterlooju
To je bil najmočnejši udarec družine ROTHSCHILD, ki je do tedaj že izgradila popolno vohunsko in kurirsko službo po vsej Evropi.
20. junija, 1815 je eden njihovih kurirjev, kije pravkar prispel iz bojnega polja, NATHANU ROTHSCHILDU izročil informacijo o francoskem porazu. Nathan se je v naglici
vrnil v London, kjer je na borzi prodal vse svoje delnice »angleški konzul« in s tem ustvaril videz, da je Anglija izgubila bitko. Govorice so se razširile, in večina drugih
delničarjev je prodala svoje imetje, zaradi bojazni, da ne bi izgubili vsega. Po nekaj urah je vrednost »Angleškega konzula« padla iz enega dolarja na pet centov, in Nathan
jih je po tej smešno nizki ceni začel kupovati. Nedolgo zatem je uradna vest o angleški zmagi dosegla London. Vrednost »Angleškega konzula« se je v trenutku povzpela
na višjo ceno, kot je bila njena začetna vrednost, in se je pozneje še dvigovala.
Napoleon je dobil svoj Waterloo, Nathan pa nadzor nad angleškim gospodarstvom. Č ez noč se je že tako ogromno bogastvo Rothschildov za več kot dvajsetkrat povečalo.
Francozi so po porazu imeli težave pri obnovi, zato so leta 1817 podpisali izdatno kreditno pogodbo s francosko banko OUVARD in londonsko banko BARING
BROTHERS. Ne pa tudi z Rothschildi. In ko je v naslednjih letih Francija potrebovala nadaljnja posojila, so se ponovno izognili Rothschildom.
Rothschildom to seveda ni bilo všeč, in poskušali so na vse dovoljene in nedovoljene načine prisiliti vlado, da bi jim prepustila posle, a brez uspeha.
5. novembra. 1818, pa se je zgodilo nekaj povsem nepričakovanega. Potem ko so se obveznice francoske vlade postopoma rasle že celo leto, so nenadoma za čele
padati. Na dvoru Luja XVIII. je bilo ozračje nadvse napeto. Edina, ki nista bila zaskrbljena, temveč celo zelo zadovoljna, sta bila brata Rothschild. KALMAN in JAKOB.
Kajti oktobra leta 1818 jima je s pomočjo agentov in njunimi brezmejnimi zalogami denarja uspelo nakupiti ogromne količine francoskih obveznic, ki so jih izdali njuni
tekmeci Ouvrard in Baring Brothers. To je povzročilo porast cene: 5. novembra 1818 sta na vseh večjih evropskih borzah začela prodajati ogromne količine teh obveznic, s
čimer sta povzročila preplah.
S tem so Rothschildi postali najpomembnejši tudi v Franciji. Francoski dvor jim je moral nakloniti vso svojo pozornost, in to ne le v finančnih zadevah.
Po tem francoskem porazu je hiša Rothchildov prevzela nadzor nad Francijo, v Londonu pa je Nathan Rothschild imel neposreden vpliv na britanski parlament preko
»Angleške banke«
Kdo je bil Kaspar Hauser?
V začetku 19. stoletja se je prastara prerokba začela uresničevati. Po izročilu verjetno najvplivnejše tibetanske skrivne družbe, »dGe-lugs-pa« (Rumeni klobuki), po kateri
naj bi se točka, kjer naj bi se sila VRIL, sila, ki upravlja vesolje, premaknila iz Tibeta, »strehe sveta«, v »deželo polnočne gore« — v Nemčijo. Zaradi tega razloga so
Tibetanci vedno podpirali Nemčijo in postali tajni ustanovitelji tretjega rajha. V tej prerokbi, kot tudi v Jezusovi prerokbi, ki jo boste našli v poglavju o združenju Thule, je
rečeno, da bo nova »Licht-Reich« (realnost luči) vzniknila v Nemčiji, s čimer bo vzeta moč Židom. (Primerjajte z Matej 21:43, kjer Jezus nagovori Žide: »Kajti povem vam,
da vam bo vzeto božje kraljestvo in dano ljudem, ki ustvarjajo njene sadove.«)
Rečeno je bilo, da se bo rodil otrok, ki bo združil celotno Evropo, brez vojn, z ljubeznijo. Ta otrok naj bi bil duhovni mojster, podoben Jezusu, in bi zatorej bil sovražnik
Židov.
Ta otrok je bil rojen na Mihaelov dan. 29. septembra 1812, v Karlsruheu, kot otrok nadvojvode Karla in njegove žene, Stefanie de Beauharnais, Napoleonove posvojenke,
in zatorej prestolonaslednik Badenske hiše - Nemški cesar!
A Iluminati in Č rno plemstvo je zanj vedelo, in hotelo, da bi otrok izginil. Francoska Veličastna loža Orienia je otroka ugrabila, a niso ga mogli kar umoriti. Č e bi usmrtili
fizično telo, posodo duše, bi si duša preprosto izbrala drugo telo, in bi sicer z nekaj zakasnitve vseeno zasedla prestol. Zato so jo morali držati ujeto v telesu, in ji preprečiti
izpolnjevanje njene naloge. Tako so prostozidarji otroka imeli v nekako normalnih okolišč inah do drugega leta in pol, ko je začel kazati prve znake spomina (to je č as, ko
se duša pričvrsti znotraj fizičnega telesa). Potem so prostozidarji otroka zaprli v kletko v neki kleti, brez vsakršne svetlobe, kar je trajalo od drugega leta in pol do
petnajstega leta (dvanajst let in pol!). A s tem se mučenje še ni končalo: kletka je bila tako majhna, da deček ni mogel niti iztegniti nog ali vstati, zato so se njegovi udi
razvili izkrivljeno. Kot boste videli pozneje, to predstavlja zančilen prostozidarski ritual.
Prostozidarji se sporazumevajo z znaki, za vsako kazen imajo svoj znak, tako da vsak prostozidar lahko prepozna vzrok, zaradi katerega je bila oseba kaznovana. V tem
primeru so izbrali kvadrat, ki je eden od prostozidarskih znakov kompas in kvadrat.
Po dvanajstih letih in pol življenja v kletki brez svetlobe, le ob kruhu in vodi, so prostozidarji menili, da so zmagali, otroka so naučili štirideset besed in napisati ime Kaspar
Hauser. Pustili so ga na ulici v središču Nurenberga in mislili, da bo popolnoma izgubljen.
Ko so Kasparja našli, so ga najprej za nekaj ur zaprli, kajti ni znal govoriti, ni bil navajen svetlobe, nikoli ni še zavestno videl človeškega bitja, ni znal prav hoditi - skratka,
se je vedel zelo nenavadno. A policijski načelnik je takoj uvidel, da deček ni nikakršen kriminalec, kajti bil je zelo lep otrok, in spoznal je, da se mu je pripetilo nekaj
nenavadnega. Kasparja je dobila družina načelnikovega prijatelja, ki ga je sprejeli kot lastnega otroka.
Potem pa so stvari začele spreminjati. Otrok je bil zelo nenavaden. Po pol leta je Kaspar znal že dokaj dobro govoriti, začel je risati... Bil je natančen, izjemno čist,
najprikladneje oblečen, vse v njegovi sobi je bilo urejeno. Imel je izjemen spomin, ki ga niso opazili še pri nobenem drugem otroku, zapomnil si je vse, kar je kdorkoli rekel,
vedel za oblačila, ki so jih nosili ta ali oni dan ... A tu se njegova čudežnost še ni končala. Ni bil le zelo lep otrok, imel je tudi izjemne telepatske sposobnosti.
Vedel je kaj
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #19 - 26.01.2010 at 16:56:36
 
so drugi mislili, kdo je oseba za njegovim hrbtom ali 100 metrov stran, kaj počne; bil je milo, ljubeče bitje, da ga je vsak, ki ga je srečal, moral vzljubiti. Postal je znan kot
»čudežni otrok Evrope«, in ljudje so prihajali od vsepovsod, da bi ga videli.
Pri sedemnajstih je začel pisati svoj prvi življenjepis (po vsemi tem, ko še pri petnajstih ni znal niti govoriti niti pisati ali kaj prida drugega). Prostozidarji Veličastnega
Orienta so uvideli, da je otrokova moč prevelika in da bo potreboval morda le še kratek čas, da ugotovi, kdo v resnici je in konč no vendarle prišel do svojega naslova. In
tako je eden njihovih pripadnikov, lord Stanhope, vstopil v življenje Kasparja Hauserja. Stanhope ga je odvedel od njegovih krušnih staršev do učitelja Meyerja v Ansbahu,
ki je bil z njim izjemno krut. Tam so ga učili lagati in zlobno govoriti o drugih ljudeh...
A Kaspar je še vedno vznemirjal Illuminate, in tako so ga 17. oktobra 1829 poskušali prvič umoriti na »čist« način, tako, da bi mu prerezali vrat: to je še eden od obrednih
načinov umora, ki ga uporabljajo prostozidarji, in so ga prevzeli od Židov.
A napadalec mu ni prerezal vratu, temveč mu je porezal čelo, najbrž ker je v temi slabo videl. Kasparjeva reakcija naslednji dan je bila odpuščanje za napadalca. Niti jezen
ni bil nanj.
14. decembra 1833 pa so bili prostozidarji uspešni. Kasparja so trikrat zabodli z nožem, medtem ko se je sprehajal po poljih, umrl je tri dni pozneje, na večer
sedemnajstega.
A najpomembnejši dogodek se je zgodil na njegovi smrtni postelji ko je Kaspar odpustil svojemu morilcu, tako kot je Jezus na križu, odpustil svojim morilcem (pravzaprav
isti skupini ljudi).
Kasparjeva naloga je bila, da bi združil Evropo v miru, da bi omogočil drugačni »nov svetovni red«, red ljubezni in spoštovanja.
Tako so bili Iluminati v izpolnjevanju svojega načrta še enkrat več uspešni, a le na izgled. Kar se je zgodilo s Jezusovo smrtjo, se je ponovilo ob smrti Kasparja Hauserja,
in vplivalo na ves svet, čeprav se morda na prvi pogled ne zdi tako.
Prostozidarji v Ameriki in načrt za svetovno vlado
Potem, ko je red Vrtnice s križem leta 1694 ustanovil svojo prvo kolonijo v današnji Pennsylvaniji, so PROSTOZIDARJI nadaljevali z ustanavljanjem prvih lož okoli leta
1730, s privolitvijo Velike materinske lože v Angliji.
Ustanovitev Združenih držav Amerike je posledica nekaj stoletij trajajočega tajnega delovanja prostozidarjev. Ameriško vojno za neodvisnost so organizirali in se v njej
borili prostozidarji, ustavo Združenih držav so prav tako izoblikovali in podpisali prostozidarji. Približno tretjina ameriških predsednikov je bila prostozidarjev, zastopani so v
kongresu, tako v senatu, kot v spodnjem domu. V pečat Združenih držav, s piramido in vsevidnim očesom na drugi strani, feniksom (ki so ga leta 1841 zamenjali z orlom)
spredaj, in prvotna, z zvezdami posuta zastava, s trinajstimi črtami in trinajstimi zvezdami, gre za stare in pomembne prostozidarske simbole, ki, čeprav so jih izdelali
ROTHSCHILDI, uporabil pa WEISHAUPT, v svojem simbolizmu segajo daleč nazaj v starodavni Egipt. Načrt za iluminatsko-dolarsko piramido je izdelal Philip Rothschild,
kot nam razkriva Ayn Rand v svoji knjigi »Atlas Shrugged«.
Ko se je vojna za neodvisnost končala, so se ameriške prostozidarske lože ločile od Angleške materinske lože, in ustanovile svojo lastno Ameriško veliko ložo. Ta je
vsebovala obred Yorka, z desetimi stopnjami (deseta stopnja je stopnja templjarja) in škotski obred s triintridesetimi stopnjami.
Večina prostozidarjev domneva, da je triintridesete stopnja najvišja, a pripadnike te stopnje lahko iniciirajo še v stopnjo Iluminatov (protokol 11).
Vse lože Veličastnega orienta v Evropi so že bile pod popolnim nadzorom bavarskih Iluminatov. Prostozidarji v Ameriki v tem času še niso bili okuženi z Weishauptovim
»iluminizmom«. To se je zgodilo šele pozneje.
Današnja situacija:
Razumeti moramo, da najbrž okoli 90 odstotkov vseh današnjih prostozidarjev nima niti najmanjšega pojma o tem, kakšne so težnje njihovih najvišjih vodij, ki so povezani
z Iluminati. Tako kot druge organizacije, tudi prostozidarske izkoriščajo kot slepilo za širjenje vpliva Iluminatov.
Lyndon LaRousche jih opisuje takole:
»Zunanji videz lokalnih prostozidarskih lož zvečine ustreza njihovemu delovanju. Združenja moških, ki sledijo določenim dobrodelnim ciljem, uporabljajo skrivnostna
rokovanja in druge »hokus-pokuse« skrivnih združenj. S svojim druženjem si domišljajo, da bodo postali pomembne lokalne osebnosti. To koristi poslu, koristi karieri. S
tem imajo tudi žene ustrezno družbeno okolje, in morda lahko sledijo najnovejšim čenčam iz soseščine. Na vrhu pa so stvari popolnoma drugačne. Preprosti brat v loži
nima najmanjšega pojma, kaj se dogaja na vrhu ...« (»Neue Solidarität«, 10. marec, 1993).
Zanimivo je tudi da so, medtem ko so nemški prostozidarji iz Prusije odhajali na svoje služenje v Ameriko, ostali nemški prostozidarji podpirali Anglijo, in si s tem ustvarjali
fantastične dobičke. Angleški vladi so posodili skoraj 30.000 vojakov iz šestih nemških dežel, od tega več kot polovico iz Hesse-Hanaua. V mnogih bitkah se je proti
Američanom na strani britanske vojske borilo več nemških kot angleških vojakov. V bitki pri Trentonu, so se na primer borili sami Nemci.
Kako pa je s finančnim stanjem Združenih držav Amerike?
Predsednika ZDA, BENJAMIN FRANKLIN in THOMAS JEFFERSON sta nasprotovala ustanovitvi zasebne centralne banke za nadzor državnega denarja. Po Franklinovi
smrti, leta 1790, je Rothschildovim agentom uspelo za finančnega ministra imenovati ALEXANDRA HAMILTONA. Leta 1791 je ustanovil prvo centralno banko Združenih
držav, (FIRST NATIONAL BANK OF THE UNITED STATES), prvo centralno banko oblikovano po modelu Angleške banke; bila je v rokah Rothschildov.
Ko je leta 1811 pogodba banke z ZDA potekla, je bilo ameriško gospodarstvo tako na tleh, da je niso obnovili še nadaljnjih pet let. Rothschildi so potem izkoristili svoj vpliv
v britanski skupščini, in Anglija je zahtevala od Amerike, da ji povrne kolonije. To je vodilo do vojne (1812-1815). Vojna je ponovno pahnila ZDA v tolikšne dolgove, da so
morali bankirje (t.j. centralno banko) ponovno zaprositi za posojila.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #20 - 26.01.2010 at 16:56:58
 
Leta 1836, pod predsednikovanjem Andrewa Jacksona, je bila ustanovitev centralna banka ponovno zavrnjena, a je dobila dovoljenje za delovanje ponovno leta 1863, in
se leta 1913 preimenovala v zvezno banko (Federal Reserve Bank), danes znano kot centralno banko ZDA. (več podrobnosti sledi).
Po smrti Mayerja Amschela leta 1812 je varstvo nad družinskim premoženjem prevzel Nathan. V Londonu je odprl NATHAN MAYER ROTHSCHILD & SONS BANK, s
poslovalnicami na Dunaju, v Parizu in Berlinu. Banka se je ukvarjala z delnicami in posojili, upravljala in nadzirala je druge banke, železnice, tovarne jekla, orožja in mnoge
druge. V Ameriki jo je zastopal KUHN LOEB & CO, J.P. MORGAN & CO ter AUGUST BELMONT & CO.
Nathan je obdržal svoj položaj v družinskem klanu dokler ni bil zastrupljen na družinskem srečanju leta 1836. Razlog prireditve je bila poroka njegovega sina LIONELA
ROTHSCHILDA. Nekateri menijo, da so Nathana odstranili, ker si je prisvojil prevelik delež družinskega premoženja.
Njegov sin LIONEL je bil kot novi šef N. M. Rothschild & Sons zelo uspešen, in končno uspel priti tudi v parlament.
Jakob (James) Rothschild, poslovalnica v Parizu, je upravljal z družinskim premoženjem od leta 1836 do 1868. Bil je Nathanov naslednik.
Rothschildi so skupaj z bavarskimi Iluminati predstavljali finančno podporo sionizmu in pozneje komunizmu, začeli in financirali so mnoge revolucije in vojne.
Rothschildi so na primer financirali obe strani v ameriški državljanski vojni, med letoma 1861 in 1865. Od decembra 1860 do maja 1861 je enajst držav, katerih
gospodarstvo je slonelo na suženjstvu (južne države), hotelo zapustiti zvezo in ustanoviti konfederacijo. Aprila 1861 je to pripeljalo do vojne za odcepitev z drugimi
zveznimi državami na severu. Vzroki, ki so pripeljali do te državljanske vojne so bili skoraj izključno zasluga delovanja in provokacij ROTHSCHILDOVIH AGENTOV. Eden
Izmed njih je bil GEORGE BICKLEY. ki je ustanovil VITEZE ZLATEGA KROGA (KNIGHTS OF THE GOLDEN CIRCLE). Hiša Rothschildov je uporabila Bickleya in
njegove viteze, da so razpihovali slabosti zveze za konfederativne države. V preostalih zveznih državah je »J.P. Morgan« in »August Belmont« poveličeval prednosti
zveze.
Londonska banka Rothschildov je financirala sever, pariška jug. Fantastičen posel za Rothschilde. Č e financiraš obe strani in jima še dobavljaš orožje, moreš biti
zmagovalec. Američani so bili edini poraženci, tako sever kot jug (s pozdravi od Machiavellija).
Vendar se je predsednik Lincoln tega zavedal in Rothschildom ni hotel plačati ogromnih obresti. Od kongresa je zahteval, da začnejo tiskati zelene dolarske bankovce, s
katerimi bodo plačali zvezne vrste.
To je bilo seveda v nasprotju z načrti Rotschildov, zato ga je je njihov agent JOHN WILKES BOOTH 14. aprila 1865 umoril. Johna W. Bootha so pozneje osvobodili »Vitezi
zlatega kroga«, in preostanek svojega življenja je preživel v Angliji, zahvaljujoč zajetnemu plačilu Rothschildov.
Po Lincolnovi smrti so zelence vzeli iz obtoka, pozneje so jih po smešno nizki ceni odkupili »centralni« bankirji Morgan, Belmont in Rothschild.
Načrt za svetovno vlado
WEISHAUPT je umrl leta 1830, star dvainosemdeset let. Leta 1834 je prevzel vodstvo bavarskih Iluminatov GIUSEPPE MAZZINI, in ostal na tem položaju do svoje smrti,
leta 1872.
Med svojim vodenjem reda bavarskih Iluminatov, se je Mazzini dopisoval s satanistom ALBERTOM PIKEOM, »SUVERENIM VELIKIM VODJO STARODAVNEGA
ŠKOTSKEGA PROSTOZIDARSKEGA REDA« (Sovereign Grund Commander of the ancient and accepied Scotlish Rite of Freemasonry), iz južnega dela ZDA, pozneje
ustanoviteljem »KU KLUX KLANA«.
Mazzini je Pikea imenoval za operativnega vodjo bavarskih Iluminatov v ZDA. Kot najvišja iluminista sta delovala skupno. Pike je prevzel teozofske vidike njunih operacij,
Mazzini politične. Ko je prostozidarska loža Veličastnega orienta prišla v Evropi zaradi Mazzinijevega protirevolucionarnega delovanja na slab glas, je ta Pikeu predstavil
genialni načrt.
V pismu Pikeu, z dne 22. januarja, 1870, je Mazzini zapisal:
»Vsem zvezam moramo dovoliti, da bodo nadaljevale tako kot do sedaj, po svojem sistemu, s svojimi osrednjimi oblastmi in svojimi raznolikimi načini komuniciranja med
visokimi stopnjami znotraj istega reda, da bodo organizirane kot do sedaj, a ustvariti moramo neki nad red, ki bo ostal nepoznan; vanj bomo vključili tiste prostozidarje
visokih stopenj, ki jih bomo izbrali sami. Preko njega bomo vodili vse prostozidarstvo, ki bo postalo nekakšno mednarodno središče, toliko močnejše, ker bodo njegove
smeri ostale skrite.« (Okultna teokracija, Occult Theocracy, Lady Queenborough in Nihče se je ne upa poimenovati zarota, None Dare Call It Conspiracy, Gary Allen).
Očitno gre za elitno, 33. stopnjo Škotskega reda. Ideologija te stopnje je podana v naslednjem poglavju.
V pismu z dne 15. avgusta, 1871, je PIKE vodji Iluminatov Mazziniju okvirno predstavil, kako naj bi s pomočjo treh svetovnih vojn osvojili svet. kako osnovati »NOVI
SVETOVNI RED«.
PRVO SVETOVNO VOJNO naj bi uprizorili zato, da bi carsko Rusijo spravili pod kontrolo bavarskih Iluminatov. Rusijo bi potem uporabili kot grešnega kozla za nadaljnje
širjenje ciljev bavarskih Iluminatov drugod po svetu.
DRUGA SVETOVNE VOJNA bi se morala začeti z podpihovanjem različnosti med nemškimi nacionalisti in političnimi sionisti. To naj bi pripeljalo do širitve ruskega vpliva
in ustanovitve države Izrael v Palestini.
Do TRETJE SVETOVNE VOJNE naj bi ob podpihovanja iluminatskih agentov pripeljala nesoglasja med sionisti in Arabci. Spopad naj bi popolnoma spremenil svet.
Prav tako naj bi bil načrt te vojne sprožiti sovražnosti med nihilisti in ateisti in povzročiti družbene spremembe z največjo okrutnostjo in nasiljem.
Po zlomu krščanstva in ateizma bi ljudem pokazali pravi »Luciferjev nauk«, in s tem ubili dve muhi na en mah.
Vidimo, da po tem načrtu drugi svetovni vojni sledi scenarij, ki se popolnoma razlikuje od tistega, kar nas učijo zgodovinske knjige.
Albert Pike in Vitezi Ku Klux Klana
Ponovno imamo opravka z ALBERTOM PIKEOM in Škotskim redom prostozidarjev. Uradno je prostozidarski red Škotskega reda ustanovila v Združenih državah leta 1801
skupina privržencev torijevcev. Vendar so ti gojili antikrščanstvo in prakticirali satanizem že mnogo prej.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #21 - 26.01.2010 at 16:57:22
 
Od leta 1840 dalje je bila organizacijska struktura ameriških prostozidarjev pod strogim nadzorom Škodskega reda. Ta podeljuje 33 iniciacijskih stopenj. Deli se na južno
področje, s središčem v Arkansasu in severno, s središčem v Bostonu.
Kot strateško orodje v rokah KRONE (CROWN - pojasnilo sledi v naslednjem poglavju), je Škotski red v 19. stoletju vodil nenehne morilske napade in razvnemal rasistični
strah in trepet proti ZDA in sosednjim državam. Med najbolj pomembne tovrstne dogodke spadajo ameriška okupacija Mehike v času mehiške vojne (1846-1848), upor l
lastnikov sužnjev, tj. državljanska vojna (1861-1865) in pohod Ku klux klana proti obnovi južnih držav (1867-1870).»VITEZI ZLATEGA KROGA«, ki jih je ustanovil George
Bickley, so se prvič pojavili v Cincinnatiju, pod vodstvom KILIANA VAN RENSSELAERSA. »Zlati krog« naj bi ustanovil novi imperij suženjstva s središč em na Kubi. Za cilj
so si zadali pobiti osovražene Špance in jih nadomestiti s svežimi črnskimi sužnji iz Afrike. To je bila prva »severno ameriška pogodba o svobodni trgovini«. Pečat
»VITEZOV ZLATEGA KROGA« je bil enak pečatu »MALTEŠKIH VITEZEV«, malteški križ. »Vitezi zlatega kroga« so se sčasoma porazgubili.
Leta 1867 je Albert Pike v Nashvillu ustanovil »RED VITEZEV KU KLUX KLANA« (kyklos, grško: krog), sam je bil »Veliki zmaj«, in njihov vodja. S tem so ponovno vzniknili
»Vitezi zlatega kroga.«
KKK za svoje znamenje prav tako uporablja malteški križ, vodijo ga ugledni prostozidarji. Č e ima človek pred očmi rasistične in nečloveške cilje KKK in iz tega sklepa na
»notranje bitje« njihovih ustanoviteljev in pripadnikov, se mora nujno vprašati, ali sploh gre za pripadnike človeške vrste. KKK uporablja silo, s katero preprečuje črnskim
prebivalcem pravico do volitev, jim onemogoča posedovanje orožja, diskriminira šole, ki učijo črnske otroke, in znižuje življenski standard črncev do stopnje, ki je enaka
suženjstvu. Zanimivo je, da KKK danes skoraj izključno financira MOSAD (izraelska tajna služba).
V židovski skupnosti je bil leta 1843 ustanovljen neodvisni red »B'NAI B'RITH«. »B'nai B'rith«, sionistič na skrivna loža, spada med prostozidarske lože. Izraz »B'nai B'rith«
pomeni »Sinovi zveze« in se ima za vodjo svetovnega židovstva.
Č eprav je bilo mnogo lož tega reda na severu Združenih držav, se je »B'nai B'rith« odkrito postavila na stran konfederacije. Mnogi zagovorniki tega reda so na severu
goreče branili suženjstvo in še vedno delovali za cilje konfederacije tudi po državljanski vojni.
Današnja situacija:
»ZVEZA PROTI KLEVETANJU« (ANTI-DEFAMATION LEAGUE, (ADL)), ki je povezana z »B'NAI B'RITH«, je pred časom začela s kampanjo, s katero bi prikazala vodilne
ameriške črnske politike kot antisemite. S tem so nameravali razpihati rasne konflikte in negativno vplivati na pozitivni odnos ameriških Židov, ki so do takrat pomagali
črncem. ADL je tudi odkrito nasprotovala KKK, a se hkrati zelo hrupno zavzemala za kip Alberta Pikea (ustanovitelj KKK), ki še vedno stoji v Washingtonu, in je javno
povezan z »Škotskim redom«.
Naj navedem izvleček iz govora ALBERTA PIKEA, z dne 4. julija 1889, pred 32 stopnjami »Škotskega reda«:
» Č astimo boga, a to je bog, ki ga občudujemo brez praznoverja. Prostozidarsko religijo bi morali vsi mi, iniciiranci visokih stopenj, ohranjati v čistosti Luciferjeve doktrine.
Č e Lucifer ne bi bil bog, bi ga Adonai (krščanski bog), katerega dejanja dokazujejo njegovo krutost in sovraštvo do človeka, barbarizem in zavračanje znanosti, in njegovi
duhovniki tako klevetali?
Da, Lucifer je bog, in na žalost je Adonai prav tako bog. Kajti večni zakon je, da ni luči brez teme, ne lepote brez ostudnosti, ne belega brez črnega, kajti absolutno lahko
obstaja le kot dva boga ... Doktrina satanizma je krivoverstvo: prava in čista filozofska religija je vera v Luciferja, ki je enak Adonaiu; a Lucifer, bog luči in bog dobrega, se
bori za človeštvo proti Adonaiu, bogu teme in zla.«"
Ta citat si lahko v francoščini in angleščini ogledate v glavni Pikeovi mapi, v knjižnici »Škotskega reda« v Washingtonu.
Pike je javno izpovedoval, da je satanist in agent KRONE, »CITY-ja«. Pike je leta 1867 podelil vse stopnje od četrte do dvaintridesete »Škotskega reda« predsedniku
ANDREWU JOHNSONU. Devetintrideset dni po slovesni razglasitvi Theodora Roosvelta za predsednika, ki je bil tudi sam rasistični anglofil in prostozidar, je bil v
Washingtonu, kjer stoji še danes, postavljen kip Alberta Pikea.
Današnja situacija:
V hierarhični ureditvi ni nikomur dovoljena svobodna volja razen vodji. Za dosego višje stopnje mora kandidat izpolniti pogoje, ki mu jih zastavi naslednja višja stopnja.
Primer:
Kandidatu pokažem belo knjigo, a mu rečem, da je črna. Nato ga vprašani, kakšne barve je. Č e odgovori, da je bela, je padel, če reče, da je črna, je sprejet v višjo stopnjo,
in dobi dostop do novih nalog, podobnim pravkar omenjeni.
Se zavedate, da vse hierarhije delujejo po istem načelu? Vsi šolski sistemi, vse religije, vključno s krščanstvom, muslimanstvom, hinduistizmom, budizmom,
mormonstvom, jehovimi pričami, znanostjo ... so urejene na podoben način. Osebna mnenja, svobodni razvoj in neodvisno mišljenje ni dovoljeno, zgolj izvrševanje ukazov
tistih na višjih položajih.
In ni pomembno, ali gre za satanistično doktrino - kot v prej omenjenem citatu Pikea - ali za dogme katoliške ali islamske cerkve.
Tisti, ki se »zavestno« odrečejo svobodni volji in svoji lastni odgovornosti ter se podredijo drugi osebi, organizaciji ali vodji, ne zaslužijo boljšega, kajti danes, v tako
imenovani civilizirani družbi, nihče ni »prisiljen«, da se priključi katerikoli organizaciji ali religiji.
Ali, kot je zapisal Anatole France:
» Č etudi pet milijonov ljudi blekne neumnost, je to še vedno neumnost!«
Današnja situacija:
O nekdanjem predsedniku Clintonu:
V »Ku Klux Klan Special«, nas nemška revija »Neue Solidarität« seznanja, da je duhovnik W.O. VAUGHT prostozidar, z 32 stopnjo Škotskega reda (tj. Mojster kraljeve
skrivnosti). Bil je duhovni učitelj in dejanski krušni oče BILLA CLINTONA, ter njegov sodelavec. Ko je bil Clinton guverner
Arkansasa, države, kjer je duhovna tradicija
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #22 - 26.01.2010 at 16:57:40
 
Alberta Pikea močno ukoreninjena, je podpiral smrtno kazen in dovolil dokajšnje število usmrtitev. To je usmrtitev revnih in č rncev. Pred kratkim je Vaughtov sin izjavil, da
sta se Clinton in njegov duhovnik strinjala, da njuna religiozna prepričanja dovoljujejo pobijanje zapornikov in nerojenih otrok (posebej črnskih).
Clinton je prav tako član Sveta za zunanje zadeve (Council of Foreign Relations), trilateralne komisije (Trilateral Commission). Bilderbergerjev (več o njihovi pomembnosti
pozneje) in doživljenski član prostozidarjev, imenovanega »DeMolayski red za dečke«.
Jacques de Molay je bil veliki mojster Vitezev templjarjev in je bil 18. marca 1314 v Parizu sežgan na grmadi. Po zapiskih reda. DeMolayev red vodijo »eminentni
prostozidarji«, sestavljen iz sinov prostozidarjev mojstrov, starih štirinajst do enaindvajset let, ki jih učijo sedem kreposti: sinovske ljubezni, spoštljivosti. Uslužnosti,
tovarištva, čistosti (v besedi, misli in dejanju), zvestobe in patriotizma. V kolikšni meri se ti nauki skladajo z resničnostjo je vprašljivo.
Karl Marx
Veja bavarskih Ilumionatov, v svojem času poznana pod imenom »Liga pravice«, ki je nastala iz ene najuspešnejših revolucionarnih tajnih skupin v Franciji »SOCIETE
DES QUATRE SAISONS« (združenje štirih letnih časov), je sprejela medse dva nova člana, Žida MOSES MORDECHAI MARX LEVIJA (znanega kot Karla Marxa) in
njegovega prijatelja, FRIEDRICHA ENGELSA, ki sta zanje pozneje napisala »Komunistični manifest«. Del manifesta je zrasel na njunem zelniku, po večini pa je bila to
ideologija »Lige pravičnih« in drugih francoskih skrivnih združenj, ki so zavzele revolucionaren odnos do Francije.
Gary Allen piše:
»V resnici je »Komunistični manifest« krožil naokoli že mnogo let prej, preden je bilo Marxovo ime dovolj poznano, da so ga postavili za avtorja te revolucionarne knjižice.
Kari Marx je v resnici le ažurural in uredil prav iste revolucionarne načrte in načela, ki jih je že pred sedemdesetimi leti začrtal Adam Weishaupt, ustanovitelj reda
Iluminatov v Bavariji.« (»Nihče se je ne upa poimenovati zarota«. None Dare Call It Conspiracy).
»Boj proti kapitalizmu« se je zdaj lahko nadaljeval. Zahvaljujoč se svojim intelektualnim sposobnostim, je Marxu uspelo spremeniti podobo lige, ki je leta 1847 spremenila
svoje ime v »KOMUNISTI Č NO LIGO«.
To nam zdaj jasno kaže, kako so bavarski Iluminati v Angliji in Ameriki ustvarili »kapitalistični« sistem in na drugi strani »anti-kapitalističnega«, t.j. »komunističnega«, da bi
na ta način v Machiavellijevem stilu imeli korist od tako ustvarjenih konfliktov, držeč človeštvo v stalnem sporu in zato zmešnjavi.
Več o temi:

Prostozidarji v Ameriki in načrt za svetovno vlado

Blackwater: Vitezi Malte v Iraku
Č rno plemstvo
Preden so ogledamo »celotno sliko«, moramo ponovno narediti majhen ovinek, da si razjasnimi še nekatere pojme.
Za naslednjo informacijo se moram zahvaliti bivšemu agentu MI-6, dr. Johnu Colemanu, za njegove izjemne raziskave. Je edini, ki je v angleščini kdajkoli pisal o »črnem
plemstvu«; na ameriškem kontinentu je pionir tovrstnih raziskav. Dr. Colemana sem osebno spoznal, in moram reči, da je v svojih namenih iskren.
Dr. Coleman nas spoznava s pojmom, ki ga ne boste našli v nobeni običajni knjigi ali slovarju: »črno plemstvo« (Black Nobility). Gre za oligarhične družine Benetk in
Genove, ki so v 12. stoletju imele privilegirane trgovske pravice (monopole).
Dr. Coleman:
»Prva od treh križarskih vojn, med letoma 1063 in 1123, je utemeljila moč beneškega črnega plemstva in utrdila moč premožnih vodečih razredov. Aristokracija črnega
plemstva je dosegla popolni nadzor nad Benetkami l. 1171, ko se je pooblastilo za imenovanje velikega doža preneslo na Veliki svet, ki so ga sestavljali pripadniki trgovske
aristokracije; to jim je prineslo popolno zmagoslavje. Benetke so od takrat v njihovih rokah, a moč in vpliv beneškega črnega plemstva sega mnogo dlje od njenih meja, in
jo je danes, leta 1986, moč čutiti povsod na svetu. Leta 1204 so oligarhične družine svojim članom dodelile fevdalne enklave, kjer se začne veliko kopičenje moči in
pritiska, dokler se ni vlada spremenila v zaprto družbo najvplivnejših družin črnega plemstva.«
Č rno plemstvo si je prislužilo svoje ime s svojimi umazanimi dejanji: kadarkoli se je prebivalstvo uprlo vladnim monopolom ali čemurkoli drugemu, so vodje upora prijeli in
surovo obesili. Vršijo tajne atentate, umore, spravljajo v stečaje različne osebe in podjetja, ki jim nasprotujejo, ugrabljajo in posiljujejo ...
In katere so te družine?
Najpomembnejše med njimi so:

Hiša Guelfa (ang. Guelph) (Britanija),

Hiša Wettina (ang. Wettin) (Belgija),

Hiša Bernardotte (Švedska),

Liechensteinska hiša (ang. Liechenstein) (Liechenstein),
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #23 - 26.01.2010 at 16:58:03
 

Oldenburška hiša (ang. Oldenburg) (Danska),

Hiša Hohenzollern (Nemčija),

Hanoverska hiša (ang. Hanover) (Nemčija),

Bourbonska hiša (ang. Bourbon) (Francija),

Oranžna hiša (ang. Orange) (Nizozemska),

Grimaldijeva hiša (ang. Grimaldi) (Monaco),

Wittelbachova hiša (ang. Wittelbach) ( Nemčija),

Hiša Braganza (Portugalska),

Hiša Nassaua (ang. Nassau) (Luxenburg),

Habzburška hiša (ang. Habsburg) (Avstrija),

Savoyska hiša (ang. Savoy) (Italija),

Karađorđevićeva hiša (Jugoslavija),

Hiša Wurttemberga (ang. Wurttemberg) (Nemčija),

Hiša Zogu (Albanija),
kot tudi tiste, ki jih boste našli na družinskem drevesu Windsorjev (ang. Windsors). (Razkrinkano črno plemstvo, Black Nobilyty Unmasked Worldwide, dr. John Coleman,
1985).
Omenjene družine so povezane s hišo Guelfa, eno od prvotnih družin Č rnega plemstva iz Benetk, iz katere izvira tudi windsorska hiša in sedanja angleška kraljica.
Elizabeta II. Guelfi so preko hanoverske hiše tako prepleteni z nemško aristokracijo, da bi bilo potrebnih kar precej strani, da bi opisali vse njihove zveze. Kot vidite iz tega
družinskega drevesa, skoraj vse evropske kraljeve hiše izvirajo iz Hanoverske hiše in zatorej iz Hiše Guelfa -
črnega plemstva. Hanoverski angleški kralj Filip I. je izvira iz pokrajine Lüneberg, dela severne Nemčije, ki so mu že od 12. stoletja vladali Guelfi.
Danes Guelfi vladajo nad trgom surovin, že leta in leta določajo ceno zlata, blaga, ki ga niti ne izdelujejo niti ne posedujejo. Windsorska hiša prav tako kontrolira cene
bakra, cinka, svinca in kositra. In kot boste videli, ni naključje, da se glavne blagovne borze nahajajo v Londonu. Družbe, ki jih vodi črno plemstvo so British Petroleum,
Oppenheimer, Lonhro, Philbro in druge.
Druga družina črnega plemstva je družina Grosvenor iz Anglije. Stoletja je ta družina živela - kot večina evropskih kraljevih družin -od zemljiških najemnin. Danes ima ta
družina v lasti vsaj 120 hektarov zemljišča v središču Londona. Zemljišča nikoli ne prodajajo, temveč ga oddajajo z najemnimi pogodbami za 39 let - kot v srednjem veku.
Grosvenorski trg (Grosvenor Square), kjer se nahaja ameriška ambasada, pripada družini Grosvenor, kot tudi Eatonski trg (Eaton Square). Na Eatonskem trgu se
stanovanja oddajajo za 25.000 funtov mesečno, kar ne vključujejo stroškov vzdrževanja. To vam daje približno predstavo o tem, kakšno ogromno bogastvo si črno
plemstvo kopiči z oddajanjem zemljišč, in zakaj družine, kot je windsorska, sploh ne zanima industrijski napredek, ki bi ga lahko vzdrževal preštevilno prebivalstvo. To je
edini razlog, zakaj te »plemenite« družine podpirajo večino, če ne vseh. napačno usmerjenih svetovnih gibanj za varstvo okolja, katerih končen in prikrit cilj je zmanjšanje
števila prebivalstva. Princ Filip in princ Charles sta najbolj vidna simbola teh gibanj, in oba sta že velikokrat brezčutno govorila o potrebi, da je treba svet očistiti
nezaželenih ljudi. (Black Nobility Unmasked Worldwide, dr. John Coleman)
In zakaj omenjam črno plemstvo?
Zato, ker je ustanovitelj skrivnega združenja, iz katerega izvirajo vsa druga, ki so povezana z Iluminati - Odbor tristotih (Committe of 300). Kot bom prikazal Rimski klub
(Club of Rome), CFR, RIIA, Bilderbergerji, Združeni narodi, Okrogla miza itd. vsi izvirajo iz obora tristotih, torej iz evropskih družin črnega plemstva.
Zdaj pa smo pri najpomembnejši točki. Dr. Coleman je imel do sedaj popolnoma prav. Smatra, da je evropsko črno plemstvo vzrok vseh krivic. A vsaj od 17. stoletja
naprej, so v vsako evropsko kraljevo hišo prodrli ŽIDI.
Presenečeni?
Za hanoversko hišo se dozdeva, da je nemškega porekla, a je v resnici židovska. Kot tudi habzburška hiša. Tako britanske krone v resnici niso prevzeli Nemci. Sijajno,
kaj? (Viri: Semi Goter, Polbogovi, Phillip Stauff, in Judenblut in deutschen Adel, Židovska kri v nemškem plemstvu, Otto Fürst von Battailler).
Z evropskim črnim plemstvom sodelujejo ameriške družine, kot sta Harriman in McGeorge Bundys.
Angleška kraljeva družina in trgovina z opijem
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #24 - 26.01.2010 at 16:58:21
 
Preden se začnemo ukvarjati z Anglijo, moramo pojasniti nekatere izraze. KRALJICA je na čelu kraljeve družine, britanski kolonialni imperij - z glavnim mestom Londonom
- pa vodi ministrski predsednik s svojim ministrskim svetom.
A prav tako kot je Vatikan v Rimu, obstaja ločena, neodvisna država znotraj Londona, CITY. City, imenovan tudi najbogatejši kvadratna milja na svetu, zavzema v srcu
Londona skoraj natanko tolikšno površino (2.7 km2). V njem naj bi prebivalo 4.600 ljudi in bilo zaposlenih pol milijona ljudi. Vlada Cityja, KRONA (THE CROWN), je
sestavljena iz trinajstih članov, vodi jo LORD MAYOR. Tu se nahajajo najbogatejše in najmogočnejše gospodarske ustanove Anglije, kot so Angleška banka (Bank of
England), ki je pod kontrolo Rothschildov, londonski Ljoyd's, londonska borza, pisarne mnogih mednarodnih trgovskih podjetij in ulica Fleet, časopisno in založniško
središče. CITY ne pripada Angliji. Ni niti pod pristojnostjo monarha, niti vlade britanskega parlamenta. CITY je resnični vladar Anglije, saj sta tako kraljica kot ministrski
predsednik podrejena Lordu Mayorju. S fasado ministrskega predsednika in ministrskega sveta se ustvarja vtis, kot ti odločajo, kaj se bo zgodilo, a so v resnici le lutke v
rokah Cityja.
Ko kraljica obišče City, se z lordom Mayorjem sreča pri »sveti pregradi« (Temple Bar), simboličnimi vrati, ki vodijo v CITY. Pokloni se in vpraša za dovoljenje za vstop v
njegovo zasebno in suvereno državo. Svoj pristanek ji izkaže tako, da ji izroči državni meč. Pri državniških obiskih, kot je ta, lord Mayor v svoji sve čani obleki zasen či
kraljico in njeno spremstvo, ki so omejeni zgolj na običajna, ulična oblačila. Nato popelje kraljico, ki stopa dva koraka za njim, v CITY.
Kot sem omenil prej, je ustanovitev Angleške banke spodbudil William Paterson, ki je bil agent CITY-ja. Po Des Griffinu CITY nadzira Rothschildov imperij.
Da bi se izognili napačnim interpretacijam moramo razumeti, da sta v Veliki Britaniji dva ločeno delujoča imperija - kolonialni imperij, ki je pod kraljevo družino, in imperij
Krone. Vse kolonije belcev (Avstralija. Nova Zelandija, Kanada, Južna Afrika) so bile pod oblastjo angleške vlade. Vse druge kolonije (Indija, Egipt, Bermudi, Malta,
Singapur, Hongkong, Gibraltar in centralno afriške kolonije) so bile zasebna lastnina KRONE, tako imenovane kolonije Krone.
Seveda so med sabo sodelovali, saj je družina Windsor del črnega plemstva, ki mu pripada tudi City.
Trgovina z opijem
Med izgradnjo imperija si je BRITANSKA VZHODNO INDIJSKA DRUŽBA (BRITISH EAST INDIA COMPANY - BEIC) nakopič ila velikansko premoženje s trgovino opija.
BEIC je ustanovil Kitajsko notranje poslanstvo (China Inland Mission), katerega glavna naloga je bila, da ceneno kitajsko delovno silo spremeni za v opijeve odvisnike, in s
tem pridobi tržišče za svoje blago.
Nedvomno dvor ni hotel, da bi bilo to dogajanje razkrito. Zato so vključili britansko tajno službo. BRITANSKI VOJAŠKI TAJNO OBVEŠ Č EVALNI ODDELEK (British Military
Intelligence Department, Section 6 /MI6/) oz. TAJNO OBVEŠ Č EVALNO SLUŽBO (Secret Intelligence Service /SIS/).
Začetki MI6 segajo nazaj do kraljice Elizabete I., pod katero je sir Francis Walsingham postal državni blagajnik za enoto MI6, ki se je ukvarjala z »umazanimi posli«. Zaradi
svojih nekaj stoletij dolgih izkušenj, se MI6 uvršča med najboljše tajne službe na svetu.
BEIC je imel vodilno vlogo v trgovini z opijem vse dokler ni kitajska vlada leta 1729 kajenje opija prepovedala.
Od 1791 do 1894 je pod KRONO število legalnih plantaž opija poraslo od 87 na 663. To je končno pripeljalo do opijske vojne na Kitajskem.
Leta 1729 je BEIC, kot podaljšek črnega plemstva, ustanovilo Odbor tristotih, da bi poenostavilo upravljanje bančnih poslov in trgovskih transakcij. Danes je ta skupina eno
najpomembnejših skrivnih združenj in prav tako deluje v skladu s ciljem »svetovne vlado«. Je tako imenovana elita CITY-ja. Pozneje je Odbor tristotih razvil strategije,
kako obiti kitajske zakone proti mamilom.
LORD INCHAPE je osnoval P&O Shipping Company (Pomorsko družbo P&O), in je bil dejanski ustanovitelj Hongkong & Shangkai bank (Hongkonške in Šanghajske
banke), ki je pomagala prikrivati trgovino z opijem. Druge britanske banke, vpletene v trgovino z mamili so: British Bank od the Middle East, The Midland Bank. The
National Westminster Bank, Barclays Bank. The Rovay bank of Canada and Baring Brothers Bank. Vse te banke so povezane z Rothschildovimi bankami preko Odbora
tristotih.
Ko so gradili Harrimanova železnico, da bi povezali Kalifornijo z vzhodom ZDA, so tja pripeljali ceneno delovne sile iz Kitajske. Mnogi delavci so že bili odvisni od opija, in
tako se je trg razširil v Združene države. HARRIMAN je ustanovil svoj železniški imperij s finančno podporo londonske banke N.M. Rothschild & Sons Bank.
Obstajajo tehtni razlogi za sklep, da so bili namerno uporabili prav kitajske opijske odvisnike, da bi tržišče z opijem razširili v Združene države.
Današnja situacija:
Neue Solidarität je v članku z naslovom Kraljica in narkotiki, v izdaji dne 8. septembra 1993, zapisal:
»Zares redko in prav prijetno presenečenje je, da lahko v britanskem tisku zasledimo novico o kraljevem dvoru, ki je tako zelo blizu resnici. Prejšnji teden je takšna novica
tekmovala z naslovi na naslovni strani londonskega Timesa, z dne 27. avgusta, 1993. Naslov: »Kraljevska družina je bila 'visoko' v Visokogorju (Highlands)«. Č lanek, ki se
je opiral na raziskavo škotske revije Leopard razkriva, da je bila uporaba mamil in narkotikov nekaj vsakdanjega. Z originalnimi dokumenti je Leopard dokazal, da je kraljica
Viktorija s svojim spremstvom, pogosto Churchillom in Rothschildovimi družinami, imela v svoji visokogorski lekarni dostop do znatnih količin kokaina, heroina in drugih
narkotikov. Times poroča isto: »Kaže, da je kraljica Viktorija, monarhinja resnega obraza, dobro znana po svojem "To nas ne zabava", naročila dovolj kokaina in heroina
za svojo posest v Balmoralu na Škotskem, da bi lahko bila vsa visokogorska (Highland) dolina 'high' (zadeta). Lekarniški dokumenti »kažejo, da so kraljevim članom in
njihovim gostom redno dostavljali precejšnje količine kokainskih in heroinskih raztopin.«
Ozadje boljševiške revolucije
Zaradi mnogih protižidovskih zakonov v Evropi, so bili mnogi Židi brez lastne posesti in zato prisiljeni, da potujejo naokrog. Katerokoli državo si si izbrali, da bi se v njej
nastanili, so naleteli na odpor. Ob koncu 19. stoletja je bila carska Rusija še edina resna ovira na poti Iluminatom, da zavladajo svetu.
Leta 1881 je Theodor Herzl, spet kazarski Žid, v Odesi (Rusija) ustanovil SIONISTIČ NO GIBNJE, z namenom, da bi nastanka židovske domovine v Palestini.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #25 - 26.01.2010 at 16:58:38
 
Na srečanju »B'NAI B'RITH« v New Yorku leta 1916, je bil Jacob Schiff, predsednik banke Kuhn Loeb & Co. Bank. izvoljen za predsednika revolucionarnega
»Sionističnega gibanja v Rusiji.«.
13. januarja. 1917, je Žid LEON (LEV) TROCKI (prej Bronstein) prispel v Združene države in dobil ameriški potni list. Priložnostno so ga videvali prihajati v blešč eč o
rezidenco Jacoba SHIFFA.
Na svojih srečanjih so govorili o sionističnem nemiru v Rusiji, in o tem, kaj so se naučili iz neuspešnega poskusa zrušitve carja. Jacob Schiff je financiral urjenje Trockijevih
upornikov, ki so bili v glavnem Židi iz newyorškega vzhodnega dela, na zemljišč u v New Jerseyju, ki je pripadal Rockefellerjevi naftni družbi STANDARD OIL COMPANY.
Ko so se izurili v gverilskem vojskovanju, so Trockijevi uporniki na ladji SS Krislianiafjord. namenjeni v Rusijo, zapustili Združene države z 20 milijoni dolarjev Jacoba
Schiffa: V Rusiji so z namenom, da bi Kazarjem povrnili Rusijo, začeli z bolševiško revolucijo.
Trocki in Lenin sta bila oba povezana z Odborom tristotih prek Brucea Lockharta.
Več o temi:

Kako je CIA ustvarila Osamo Bin Ladna
Lobanje in kosti in nastanek zveznih rezerv
Zdaj pa poglejmo najmogočnejšo organizacijo Iluminatov v Združenih državah, to je red SKULL & BONES (Lobanje in kosti).
Njegovi člani mu preprosto rečejo »red«. Že več kot 150 let je znan kot »krajevni 322« nemškega skrivnega združenja. Drugi mu pravijo "bratstvo smrti" (Brotherhood of
Death). Tajni red SKULL & BONES sta ustanovila na univerzi Yale leta 1833 WILLIAM HUNTINGTON RUSSEL in ALFONSO TAFT. Russel ga je pripeljal tja leta 1832 iz
svojih študentskih dni iz Nemčiji. Leta 1856 je bil red priključen Russlovi družbi (Russel Trust).
Leta 1864 je WILLIAM RUSSEL postal član skupščine v Connecticutu, leta 1862 poveljnik Narodne garde.
ALPHONSO TAFT je postal leta 1876 obrambni minister, potem državni pravosodni minister in leta 1884 ambasador Združenih držav v Rusiji. Njegov sin William je bil
imenovan za pravosodnega ministra in pozneje izvoljen za predsednika Združenih držav.
Po tradiciji se nagrobne kamne prostozidarjev z Mojstrskimi stopnjami zaznamuje z znakom lobanje in dvema prekrižan ima kostema: tradicija sega še v čase vitezov
templjarjev v 1127. Morda izvira ime reda iz ene od teh tradicij.
Yale je edina univerza z združenji, ki sprejemajo medse le pripadnike zadnjega letnika. Drugi dve združenji na Yaleu sta še SCROLL & KEY (zvitek in ključ) in WOLF'S
HEAD (volčja glava).
Kandidati so izključno bele polti, moškega spola, protestanti in obi čajno iz zelo bogatih družin. Pogosto so bili očetje člani istega reda. V zadnjem letu študija se imenujejo
vitezi in pozneje -doživljenjsko - patriarhi.
Srečanja patriarhov se odvijajo v klubu DEER ISLAND CLUB, v New Yorku. Klub je leta 1907 ustanovil patriarh George Douglas. Klub vodijo izključno patriarhi, prav tako
kot Russelovovo družbo.
Najpomembnejši člani Eastern Liberal Establishment (vzhodne liberalne ustanove) so, presenetljivo, vedno bili pripadniki teh združenj. Eastern Liberal Establishment je -
po Garyju Allenu - oznaka za finančno, politično, akademsko in medijsko-politično mafijo, ki jo vodijo Rockefellerji.
Tu moramo omeniti banko W.A. Harriman Company. Njen ustanovitelj je William Averall Harriman, ki je bil iniciiran v red SKULL & BONES leta 1913. V dvajsetih letih 20.
stoletja je bil Harriman glavni pokrovitelj Rusov, tako z denarno kot z diplomatsko pomočjo. Harriman je nadalje podpiral tudi prvo sovjetsko komercialno banko.
RUSKOMBANK. MAX MAY, podpredsednik družbe Guaranty Trust in član SKULL & BONES, je bil prvi podpredsednik banke Ruskombank. Guaranty Trust je upravljal
J.P. Morgan & Co., partnerska banka banke N.M. Rothschild Bank. Nekateri družabniki J.P. Morgana so bili člani SKULL & BONES: Harold Stanley, iniciiran leta 1908,
Thomas Cochran, iniciiran leta 1904. Izvorni kapital za nastanek družbe Guaranty Trust je izviral od Whitneyev, Rockefellerjev, Vandebiltov in Harrimanov, družin, katerih
člani so bili člani reda SKULL & BONES.
PERCY ROCKEFELLER je bila edina izmed Rockefellerjev, ki so jo sprejeli medse. Predstavljala je Rockefellerjevo investicijo v Guaranty Trust, in bila njen direktor od leta
1915 do 1930.
Kratek povzetek o pravkar omenjenih bankah:
N.M. Rothschild & Sons ima najpomembnejša predstavništva v Londonu, Parizu, Dunaju in Berlinu. Že v preteklosti so Rothschildi kontrolirali ne le londonski CITY, in s
tem kolonije Krone in britanske vlade, temveč tudi francosko vlado, odbor tristotih, bavarske Iluminate in preko njih vse skrivne lože v Evropi in Združenih državah, v katere
so se infiltrirali bavarski Iluminati. Skupaj s svojimi predstavniki v Združenih državah - Kuhn Loeb & Co. (direktor Jacob Schiff), August Belmont & Co. in J.P. Morgan & Co.
- in M. M.Warburg Gesellschaft iz Hamburga in Amsterdama, so izgradili - med drugim - Rockefellerjev imperij Standard Oil, Harrimanove železnice in Carnegijeve
jeklarne, ter s tem nadzorovali največji del ameriškega gospodarstva.
Pravkar omenjene banke so med najmogočnejšimi na svetu in vse kontrolira Rothschild. In to so bili, kot bomo še videli, šele »skromni« začetki Rothschildovega imperija.
...in s tem je bilo konec ameriške svobode
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #26 - 26.01.2010 at 16:59:00
 
Proti koncu 19. stoletja so banke, ki so bile v Rothschildovi lasti, začele z obsežno kampanjo, s katero so hoteli doseči, da bi bogato ameriško gospodarstvo prišlo v
njihovo last. Okoli leta 1900 je Rothschild poslal v Ameriko še enega agenta, PAULA WARBURGA, da bi sodeloval z bančnim podjetjem Kuhn Loeb & Co. To ime si
zapomnite, kajti pojavilo se bo še v povezavi z mnogimi ustanovami! JACOB SCHIFF in PAUL WARBURG sta začela kampanjo za ustanovitev ZVEZNE BANKE
(FEDERAL RESERVE BANK), ki bi bila ustanovljena kot zasebna centralna banka Amerike.
Leta 1907 je Jacob Shiff izjavil pred newyorško trgovsko zbornico:
» Č e ne dobimo dovoljenja za ustanovitev centralne banke s kreditnim nadzorom, bo ta država doživela najhujši finančni udarec v svoji zgodovini.« (Des Griffin: Padec v
suženjstvo, Descent Into Slavery).
Rečeno storjeno. Združene države so pognali v monetarno krizo, ki je sprožila preplah na finančnem trgu in uničila življenje deset tisočim ljudem po vsej državi. Panika na
newyorški borzi je prinesla Rothschildom - poleg nekaj milijardnega dobička - uspeh, na katerega so upali. Pretkano načrtovan polom so uporabili kot argument za
ustanovitev centralne banke, ki naj bi preprečila, da se kaj podobnega še kdaj zgodi. Paul Warburg je potem pred združenjem bank izjavil:
»V polomu leta 1907 je bila moja prva misel "imejmo državno klirinško hišo" (centralno banko).« (Gary Allen. None Dare Call It Conspiracy).
Zadnja različica odločitve za uvedbo SISTEMA ZVEZNIH REZERV (zasebne centralne banke Združenih držav) je bila spočeta na posesti J. P. Morgana. na otoku Jekyll
Island v državi Georga. Po H. G. Dorseva so na srečanju sodelovali A. Piatt Andrew, senator Nelson Aldrich, Frank Vanderlip (predsednik Kuhn Loeb & Co.), Henry
Davidson (starejši družabnik v banki J.P. Morgan Bank), Charles Norton (predsednik banke Morgar's First National Bank), Paul Warburg in Benjamin Strong (predsednik
družbe Morgan's Bankers Trust Co.).
Uvedba »sistema zveznih rezerv« leta 1913, je omogočila mednarodnim bankirjem, da so združili svoje finančne moči v Združenih državah. Paul Warburg je bil prvi
predsednik Newyorške banke zveznih rezerv (Federal Reserve bank of New York).
»Zakonu o zveznih rezervah« je hitro sledil 16. amandma k ustavi, ki je dovoljeval kongresu, da obdavči osebne dohodke državljanov ZDA. To je bila posledica dejstva, da
vlada Združenih držav ni več mogla tiskati lastnega denarja za financiranje svojih operacij.
Prvič od ustanovitve Združenih držav, se je pojavil davek na dohodek.
Najvažnejši delničarji »ZVEZNIH REZERV« (Fed) so bili:

Rothschildove banke v Londonu in Parizu

Lazard Brothers Bank, v Parizu

Israel Moses Seif Bank, v Italiji

Warburg Bank, v Hamburgu in Amsterdamu

Lehman Bank, v New Yorku

Kuhn Loeb Bank, v New Yorku

Rockefeller's Chase Manhaten Bank, v New Yorku

Goldman Sachs Bank, v New Yorku.
Kongresnik CHARLES LINDBERGH je že takrat novi sistem zveznih rezerv zaradi njenih finančnih moči označil kot nevidno vlado.
Kako deluje »Fed«?
FED-ov Odbor za odprti trg (Open Market Committee) tiska bankovce zveznih rezerv (dolarske bankovce). Te bankovce potem posoja vladi Združenih držav za
obveznosti, ki mu služijo kot jamstvo. Lastnik teh obveznosti je dvanajst bank, ki prejemajo letna obrestna plačila.
Današnja situacija:
Leta 1982 je davčna služba Združenih držav ocenila državni dolg na 1.070.241.000000 (trilijon sedemdeset milijard) dolarjev. Fed je torej v samo enem letu dobil od
ameriških davkoplačevalcev 115.800.000.000 (sto petnajst milijard osemsto milijonov) dolarjev obresti. Ta obrestni kapital gre v kovčke Feda, in s tem v roke zasebnih
mednarodnih bankirjev.
Leta 1992 so obveznosti do Feda znašale 5.000.000.000.000 (pet trilijonov) dolarjev, obrestna odplačila davkoplačevalcev pa neprestano rastejo. In vse to bogastvo je
Fed ustvaril s posojanjem denarja vladi ZDA, in zaračunavanjem visokih obresti za papir, črnilo in tiskarske stroške. To je ena največjih goljufij v zgodovini ZDA in skoraj
nihče tega ne opazi. In tako ima Fed - z obveznostmi vlade ZDA - pravico do zaplembe zvezne in zasebne lastnine celotne ZDA. Brezštevilnim tožbam ni upelo izničiti
zakona o zveznih rezervah. Za državljane ne obstaja nikakršna pravna pot za povrnitev denarja, kajti Fed ni del vlada, temveč zasebna ustanova. Očitno Fed ni ustaven in
zato sploh ne bi smel obstajati. Devet držav Združenih držav ima vloženo tožbo z zahtev po njegovi ukinitvi .
Rothschildovi rubežniki
Kralji in diktatorji so bili od nekdaj znani po tem, da potrošijo več, kot so lahko z davki iztisnili iz svojih podložnikov. Narodi in vlade so si zato morali izposojati denar od
bank. A kako so si banke povrnile svoj denar, če vlada ni mogla ali ni hotela plačati? Rešitev je v vojni!
Posel s financiranjem vlad deluje po podobnih pravilih, kot deluje kreditna ustanova, ki posoja svojemu klientu denar za nakup avtomobila. Če klient ne more plačati
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #27 - 26.01.2010 at 16:59:29
 
mesečnih obrokov, mu avto odvzamejo avto. In kako lahko nekdo odpelje avto? Z drugim avtom! Isto velja pri financiranju vlad. Denarja ne posodiš le eni državi, posodiš
ga tud sovražniku države. Posojevalec se mora prepričati, da sta obe državi približno enako močni, da bi v primeru spora pretehtal denar. Č e država ne plača, ji bo
posojevalec zagrozil preko druge države z vojno, in če še vedno ne bodo plačali, si bo denar pridobil s pomočjo te druge države kot plen.
Hiša Rothschildov sledi tem pravilom že približno 160 let (9. protokol). Nathan je s svojimi brati začel s to »igro« na začetku prejšnjega stoletja v Evropi, potem ko so si
pridobili velikanske dobičke z Napoleonovimi vojnami. V tistem času se je začelo v Evropi razvijati nekaj, kar je sčasoma postalo znano kot »uravnoteženje moči«. Da bi
utrdila svoj položaj »nevidnega vladarja« Evrope, je morala hiša Rothschildov ustvariti dve vplivni, približno enako močni skupini, ki bi bi ji zagotovili »uravnoteženost
moči«. Zagotoviti so morali, da kralje A lahko ogrozijo kralji B. Seveda so financirali obe strani. Potem so potrebovali še tretjo silo, kot nekakšno jamstvo, če se katera od
prejšnjih dveh ne bi držala pravil. Ta dežela je bila Nathanova Anglija, ki je bila najvplivnejša sila Evrope. Izid vojne je bilo mogoče vedno predvideti, če si vedel kateri
strani je naklonjena Anglija. Na koncu je bila Anglija vedno na strani zmagovalca. Anglija ali ustrezneje Krona, je imela na razpolago tako sposobno kraljevo službo za
vračanja dolgov, da je moč hiše
Rothschildov dosegla vrtoglave višine. Nekje na prelomu stoletja je bilo rečeno, da imajo v oblasti polovico svetovne lastnine.
Cecil Rhodes in Vitezi okrogle mize
V svoji knjigi Nihče se je ne upa poimenovati zarota (None Dare Call it Conspiracy) Gary Allen piše:
Organizacija OKROGLE MIZE (ROUND TABLE) v Angliji je zrasla iz življenjskih sanj mogotca z diamanti in zlatom CECILA RHODESA po 'novem svetovnem redu'.
Rhodesova biografinja Sara Millin je bila malce bolj neposredna. Dejala je: 'Svetovna vlada je bila Rhodesova preprosta želja.'
Quigley citira:
»Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja je Rhodes dobival najmanj milijon funtov osebnih prejemkov letno, in jih je tako svobodno trosil za svoje skrivnostne cilje, da je
imel običajno na svojem računu primanjkljaj ...«
Cecil Rhodesova zaobljuba ustanovitvi svetovne vlade je bila opisana v vrsti oporok, ki jih omenja Frank Aydelotte v svoji knjigi Rhodesovi nauki (Rhodes Scholarship).
Aydelotte piše:
»V svoji prvi oporoki Rhodes navaja svoj cilj še natančneje: razširitev britanske vlade po celem svetu ... (z angleščino kot svetovnim jezikom), ustanovitev mogočne sile, ki
bi onemogočila bodoče vojne, in podpirala interese človeštva.
'Izpoved vere' (Confession of Faith) (del oporoke) te ideje razširi. Zgled za to je bilo skrivno združenje Jezusova družba, omenja pa tudi prostozidarje.«
Gary Allen nadaljuje:
Omeniti je treba, da je bil začetnik tovrstne vrste skrivnih združenj Adam Weishaupt, pošast, ki je ustanovila Red (bavarskih) Iluminatov 1. maja 1776, z namenom
ustanovitve svetovno nadvlade. Vloga Weishauptovih (bavarskih) Iluminatov v grozljivkah, kot je Gospodar groze (Reign of Terror), ni vprašljiva, in tehnike (bavarskih)
Iluminatov so že dolgo znane kot model komunistične metodologije. Weishaupt je kot svoj model uporabljal tudi Jezusovo družbo (Jezuite), in njihov kodeks na novo
napisal v prostozidarskim jeziku. Aydelotte nadaljuje:
»Leta 1888 je Rhodes napisal svojo tretjo oporoko ... v kateri vse zapušča LORDU ROTHSCHILDU (ki je financiral njegove rudnike), s pismom, ki so mu priložene "najine
zapisane diskusije." To so, če ugibamo, bile prva oporoka in »Izpoved vere«, kajti v pripisu Rhodes pravi "v tehtanju sugeriranih vprašanj si pomagaj z ustavo Jezuitov, če
je dosegljiva" ...«
Očitno je bil iz strateških razlogov lord Rothschild naknadno odstranjen iz prvih bojnih linij načrtovane spletke. Profesor Quigley razkriva, da je v Rhodesovi naslednji (in
zadnji) oporoki, svojega tasta, lorda Rothschilda. nadomestil lord Rosenbury.
'Skrivno združenje' je bilo ustanovljeno po vzorcu sodelujočih krogov, eden znotraj drugega. Profesor Quigley piše, da je bil osrednji krog 'skrivnega združenja' osnovan do
marca 1891, z Rhodesovim denarjem. Organizacijo je za Rothschilda vodil lord Alfred Milner ... OKROGLA MIZA je delovala v zakulisju, na najvišjih ravneh britanske
vlade, vplivajoč na zunanjo politiko in vpletenost Anglije v I. svetovno vojno.
William Bramley o skupini OKROGLA MIZA piše:
»Rhodes je bil gotovo na pravi poti. Č e bi dosegel svoj cilj, bi lahko bile mnoge negativne posledice .... zaradi razvejanosti »Bratstva kače«, odpravljene. Z enim svetovnim
jezikom bi bile škodljive posledice, ki se jih dotakne zgodba o babelskem stolpu (o ljudeh, ki govore različne jezike), lahko odpravljene. Privzgajanje občutka za svetovno
državljanstvo bi lahko odpravilo nacionalni socializem, ki služi kot sprožilec vojn. A nekaj je šlo narobe. Svoje cilje je želel uresničiti s pokvarjeno mrežo 'Bratstva kače'. S
tem je Rhodes ustvaril institucije, ki so na koncu padle v roke tistim, ki jih uporabljajo za zatiranje človeštva.«
Kako uprizoriti svetovno vojno
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #28 - 26.01.2010 at 16:59:48
 
Uresničitev nemškega imperija pod Bismarckom je vznemirilo »ravnotežje moči«, ki je obstajalo v Evropi že več kot dve stoletji. Anglija je superiorno vladala kontinentu od
leta 1871. To superiornost sta nenehno izzivale Španija in Francija, a je bila Anglija vedno zmagovalka. Dejstvo, da je Nemč ija s širitvijo kolonij in izgradnjo vojne sile zdaj
postala močnejša, je bilo resna grožnja Iluminatom, pa tudi Angliji in njeni superiornosti nad Evropo, tako v gospodarskem kot vojnem pogledu.
Kot protiutež so mednarodni bankirji, ki so bili v tistem času v veliki meri izključeni iz gospodarskega razvoja Nemčije, iskali načine, kako Nemčijo omejiti in jo spraviti pod
nadzor. Med letoma 1894 in 1907 so bili podpisani številni mednarodni dogovori, ki bi Rusijo, Francijo, Anglijo in druge narode v primeru vojne združili proti Nemčiji.
Naloga Odbora tristotih je bila, da uprizori I. svetovno vojno. Iz skupine OKROGLA MIZA je kot prva bojna linija nastal Kraljevi inštitut za mednarodne zadeve (Royal
Institute for International Affairs - RIIA), znan tudi kot hiša Chatama (Chatam house). Med ustanovnimi člani so bili lord Albert Gray, lord Arnold Toynbee - siva eminenca
MI6, H. G. Wells, lord Alfred Milner - šef Okrogle mize in H. J. Mackinder - izumitelj tako imenovane geopolitike.
Od Odbora tristotih je RIIA dobila ukaz, naj preuči možnosti za uprizoritev vojne. Ukaz je bil izročen lordu Northcliffu, lordu Tothmerteu - oba sta bila člana Odbora tristotih,
in lordu Toynbeeju iz MI6. Raziskave so opravili v WELLINGTONOVI HIŠI, kjer so »vročeglavi« sestanki pripeljali do nastanka tehnik, ki naj bi pripravile javnost za
podporo vojne.
Edward Bernays in Walter Lippman sta bila sodelujoča ameriška »strokovnjaka«. Lord Rothmere je uporabil svoj časopis, da bi preizkusil tehnike »družbenega
pogojevanja« na svojih bralcih. Po šest mesečnem proučevanju so ugotovili, da si 87 odstotkov javnosti izoblikuje mnenje brez racionalnega ali kritičnega miselnega
procesa. To je bilo natanko tisto, kar so želeli. Od takrat naprej so bili pripadniki angleškega delavskega razreda podvrženi prefinjenim propagandnim metodam, ki naj bi jih
prepričale, naj tisoče svojih sinov pošljejo v smrt.
V Ameriki je Theodore Roosvelt, 26. predsednik ZDA, med svojo volilno kampanjo leta 1912 dejal:
»Izza vidne vlade deluje nevidna vlada, ki sedi na prestolu, ki ljudem ne dolguje nobene zvestobe in ne priznava nobene odgovornosti. Uničiti nevidno vlado, iznič iti
brezbožno zvezo med pokvarjenim poslom in pokvarjeno politiko, je naloga državnika.« (Dieter Rüggeberg: »Geheimpolitik«, str. 75).
PRVA SVETOVNA VOJNA Z VIDIKA ILUMINATOV
Na začetku 20. stoletja se je zdelo, da je na svetu mir. A za kulisami so tekle priprave za krvavi pokol, ki ga svet še dolgo ne bo pozabil.
Iluminati so spoznali, da morajo, če hočejo svoj načrt za »novi svetovni red« uspešno uresničiti, povzročiti uničenje, ki nobene države ne bo pustil neprizadete.
Večina zgodovinarjev soglaša, da je bil vzrok vojne dokaj banalen spor med Avstrijo in Srbijo. Atentat na avstrijskega prestolonaslednika, nadvojvodo Franca Ferdinanda
in njegovo ženo Sofijo, ki ga je izvršil srbski nacionalist Gavrilo Princip, pripadnik skrivnega združenja » Č rna roka« iz Sarajeva, je podžgalo prvo svetovno vojno.
Ta dogodek so izkoristile skrite sile za uresničitev svetovne vojne, ki jo je Albert Pike napovedal že štirideset let prej.
Ker je potek vojne splošno znan, se bom osredotočil na rusko stran. Kljub temu, da je imela najštevilčnejšo vojsko na svetu, je bila Rusija za kakršnokoli večji poseg
preslabo oborožena. Preden se je bojevanje leta 1914 začelo, je KRONA v primeru vojne obljubila Rusiji svojo popolno podporo in vojaško pomoč. Ko se je vojna začela,
se je ta pomoč zmanjšala na 10 odstotkov tiste pred vojno. Očitno so finančni monopolisti hoteli potisniti Rusijo v kar se da nevaren položaj, kar je bilo v popolnem
soglasju s Pikeovim načrtom.
V času ko je na bojnih poljih pomrlo že na milijone Rusov, so ROTHSCHILDI s svojimi dejavnostmi nakopičili še dodatne probleme. Njihova prizadevanja - sledeč filozofiji
Iluminatov, ki temelji na revščini in negotovosti - za uprizoritev revolucije, ki je sledila nemškemu porazu, so bila uspešna.
Revolucija se je začela leta 1917, ko je bil car odstavljen in je bila postavljena začasno oblast, na č elu s knezom Georgyjem Luvovom. Vendar njegovi vladi ni uspelo
preprečiti narodnega propada.
Tu bi rad nadaljeval s poglavjem o ozadju boljševistične revolucije, potem ko je TROCKI s svojimi uporniki na SS Kristianiafjord in dvajsetimi milijoni dolarjev v zlatu
zapustil New York.
Ladjo - ki jo je najel JACOB SCHIFF - so 3. aprila 1917 pri Halifaxu v Novi Škotski zadržale kanadske oblasti. Kazali je, da bo načrt Iluminatov propadel. A Jacob Schiff in
njegovi iluminatski prijatelji iz vlade Združenih držav in Anglije so izkoristil svoj vpliv in potovanje se je kmalu nadaljevalo. Ko so prispeli v Evropo, je Trocki odšel v Švico,
da bi se srečal z Leninom, Stalinom, Kaganovičem in Litvinovom, da bi se dogovorili za strateški načrt.
Morda bi bilo zanimivo pripomniti, da so se voditelji in agenti vseh narodov vpletenih v vojno, srečali v nevtralni Švici. Po kongresu leta 1815 - po Napoleonovem porazu -
so Švico obnovili. Konfederaciji je bila s strani evropskih sil za vse večne čase zajamčena nevtralnost.
Naključje? Ali pa morda tak varen kraj v središču Evrope do popolnosti ustreza tistim, ki živijo od vojn? Kot dr. Coleman dokazuje v svoji knjigi, ima v »švicarskem
gledališču« glavno črno plemstvo.
Zdaj so se zarotniki soočili z vprašanjem, kako priti z uporniki in svojo opremo iz Švice v Rusijo. Odgovor je priskrbel ROTHSCHILDOV agent in šef nemške tajne policije
MAX WARBURG. Namestil jih je v zapečaten železniški vagon in poskrbel, da so varno potovali skozi Nemčijo do ruske meje. Ko se je vlak v Nemčiji prvič ustavil, sta nanj
kot spremstvo vstopila dva nemška oficirja. Njun komandir je bil general ERICH LUDENDORFF.
Max Warburg je bil brat Paula Warburga, prvega predsednika ameriške zvezne banke.
Julija 1917 je zarota, ki so jo podpirali mednarodni bankirji, doživela prvi neuspeh, in LENIN, še eden od razvpitih Kazarjev, je moral zbežati na Finsko. A novembra 1917
jim je končno uspelo.
Kar ni presenetljivo, če upoštevamo finančno podporo, ki so je bili deležni po pripravah v New Yorku. Med krvavo državljansko vojno, ki je sledila boljševiški revoluciji, je bil
Lenin nesporni vodja političnih aktivnosti, medtem ko je Trocki vodil vojsko roko, rdečo armado. To ime ni nastalo po naključju. Boljševiška vojska pod Trockijevim
vodstvom je bila smrtonosno orodje kazarskih mednarodnih bankirjev, ki jih je nadziral Rothschild (= rdeči ščit).
Armada z rdečim simbolom je bila zato nadvse primerna.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #29 - 26.01.2010 at 17:00:46
 
Znano zgodovinsko dejstvo je, da je bila večina upornikov, ki jih je vodil Lenin, Židov. Times je 29. marca 1919 zapisal, da je »ena najzanimivejših lastnosti
boljševističnega gibanja visok odstotek nerusov v vodstvu. Izmed približno tridesetih komisarjev ali vodij, ki sestavljajo centralni komite boljševističnega gibanja, jih je nič
manj kot 75 odstotkov Židov.«
Zakaj so imeli interes v Rusiji oziroma v ruski monarhiji predvsem Židi? Č e ne poznate zgodbe o Kazarjih, potem to nima nobenega smisla. Spomnite se, da so kazarski
imperij osvojili Varangianci, ki so pozneje ustanovili rusko monarhijo. Kot veste, Židi verjamejo v mašč evanje, in nikoli ne pozabijo svojih porazov. Pripravili so zelo skrben,
skrit načrt, kako pridobiti nazaj »svojo« deželo, kot krivca pa prikazati drugega, tj. boljševike.
Po zapisih generala A. Nechvoldova je francoska tajna služba ugotovila, da je Jacob Schiff neposredno preskrbel ruskim revolucionarjem dodatnih 12 milijonov dolarjev.
Nechvolodov prav tako omenja imena Felixa Warburga, Otta Kahna, Mortimerja Schiffa, Jeromea H. Hanauerja in Maxa Breitunga iz ZDA, ter Maxa Warburga, Olafa
Aschburga in Jivtovkyga iz Evrope, kot nadaljnje financerje boljševistične revolucije.
Ambasador ruskega imperija v ZDA, Bakhmetiev, je izjavil, da je bilo po bolševiški zmagi med letoma 1918 in 1922 preneseno iz Rusije v banko Kuhn Loeb Bank v New
Yorku 600 milijonov rubljev.
Knjiga Michaela Pearsona, Zapečateni vlak (The Sealed Train) omenja, - glede na dokumente nemškega zunanjega ministrstva - da je do 15. februarja 1918 Nemčija za
propagando in »posebne potrebe« porabila 40.580.997 mark. V istem dokumentu je prav tako zapisano, da je nemška državna blagajna dan zatem, ko je Lenin prevzel
oblast, nakazala Rusiji 15 milijonov mark.
Krvavi masaker milijonov Rusov in zasužnjenje nadaljnjih nekaj milijonov, pa je bil le drobtinica na poti mednarodnih bankirjev do svetovne prevlade.
Okrana in delovanje v Rusiji
Boljševiške revolucije nista podpirali le ZDA in Nemčija. OKRANA, nekdanja ruska tajna služba, ki jo je ustanovil poslednji car, je bila sestavljena iz mnogih organizacij, ki
so izvrševale vse običajne naloge tajne službe, s tajnimi agenti, dvojnimi agenti, tajno policijo in agenti provokatorji. A Okrana je bila nadvse prevratna in zločinska
skupina, in je Ilumionatom v dokajšnji meri olajšala njihovo delo.
Ogromne vsote denarje so se pretakale iz rok mednarodnih bankirjev, med drugimi od ALFREDA MILNERJA, ki je kasneje prevzel vodstvo skrivne Okrogle mize, do
Okrane, ki se je že infiltrirala v boljševistično gibanje. Agenti Okrane so prodrli v najožje kroge boljševistične stranke in vodili mnoge njene aktivnosti. Infiltracija je bila tako
močna, da so bili leta 1908 štirje od petih članov peterburškega komiteja agenti Okrane. Denar, ki je prihajal od mednarodnih bankirjev, so preusmerjali boljševikom, ki so
na ta način lahko zadušili svoje najmočnejše nasprotnike, menjševike in socialistično stranko. Dva agenta Okrane sta bila urednika in finančna nadzornika časopisa
Pravda, in sta ji pomagala pri njenih začetkih.
Prikriti Žid JOSEF STALIN (njegovo pravo ime je bilo Josip Visarionovič Džugašvili) naj bi prav tako bil pripadnik Okrane, kajti bil je pomemben vezni č len med carsko
policijo in boljševiki.
Po odstavitvi carja leta 1917, je bila Okrana uradno razpuščena, a so jo ponovno ustanovili pod imenom Č EKA. Leta 1921 se je njeno članstvo podeseterilo. Leta 1920 se
je ime spremenilo v GPU, potem v OGPU in leta 1934 v NKVD. Ruski sistem koncentracijskih taborišč, k je bil zgrajen pod Leninovim vodstvom in je dosegel svoj vrhunec
s Stalinom, je vodil NKVD. Taborišča so bila del sovjetskega gospodarstva, in skoraj polovica zlata in kroma je bilo izkopano s prisilnim delom zapornikov.
Do leta 1950 so taborišča vzela življenje približno štirim milijonom ljudi.
V prvi svetovni vojni je bilo ubitih približno 10 milijonov ruskih vojakov, če ne omenjamo milijonov civilistov. Do leta 1950 je komunistični režim pogubil še nadaljnjih 40
milijonov ljudi. Č e seštejemo ti dve številki, dobimo toliko mrtvih, kot jih je živelo v nekdanji zahodni Nemčiji, in še to so le uradne ocene...
Končno je NKVD postala MGB in potem KGB, med letoma 1982 do 1992 največja tajna služba na svetu - z 90.000 uslužbenci in 175.000 varnostniki, ki so varovali mejo.
GOSBANK, ruska centralna banka, je delovala po istih pravilih, kot ameriška zvezna banka. Denar je ustvarjala iz nič, in je predstavljala sen vsakega finančnega mogotca.
Gosbank je še strožje nadzirala sovjetske finančne transakcije kot centralne banke na zahodu, kajti vse transakcije med sovjetskimi podjetji so se vršile preko banke
Gosbank. Tako je Gosbank lahko nadzirala vse transakcije, v katere so bila vključena sovjetska podjetja.
Ruska nafta
Po boljševiški revoluciji je družba Standard Oil (Rockefeller) kupila od Rusov 50 odstotkov prostranih kavkaških naftnih polj, čeprav so bile uradno državna last.
Leta 1927 je Standard Oil izgradil v Rusiji svojo prvo rafinerijo in z Rusi sklenil sporazum za prodajo njihove nafte na evropskem trgu, boljševike pa oskrbel s 75 milijoni
ameriških dolarjev.
Balfourska deklaracija
Ustanovitev marionetnega režima pod vodstvom LLOYDA GEORGEA v Londonu, je prineslo vidne spremembe uradne politike do sionizma. To je navrglo visoke obresti,
ko je minister za zunanje zadeve ARTHUR BALFOUR 2. novembra 1917 napisal LIONELU ROTHSCHILDU, ki so mu nedolgo pred tem podelili najvišji plemiški naziv,
sledeče pismo:
»Spoštovani Lord Rothschild,
v veliko zadovoljstvo mi je, da vam lahko po pooblastilu vlade njenega veličanstva prenesem sledečo deklaracijo, ki izraža simpatijo sionističnim težnjam, in jih je
obravnaval in odobril ministrski svet.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 ... 10