globalizacije se menda ne da zaustaviti - je nezaustavljiva kot deroča reka .
na dolgi rok smo pa vsi mrtvi
bomo vidl !!!

Naj firma dela - ali en

globalizacija

Težava je v sociali in ekologiji kateri nista v interesu lastnikom kapitala, celo nasprotno.
Kapital pa je sveta vladar!

Treba je postavit pravila kako pomagat človeštvu


Ekologija pri globalizaciji najbolj nastrada.

 

 


Glo-ba-li-za-ci-ja
Ali obstaja rešitev iz začaranega kroga? Zagotovo jih je celo več in morda lahko že kultiviranje želja spreobrne pravila korporacij. Globalizacija torej ni nujno ne slaba ne dobra. Njen predznak bo odvisen predvsem od tega, kam bomo usmerili njen razvoj. Lahko bi celo dejali, da je odvisen od tega, kako bomo globalizacijo mislili. In kako jo misliš ti?

Nevarnosti gensko spremenjene hrane

Novi val nadzorovanja komunikacij

Obe plati globalizacije ... gre za začetek globalnega spopada in je idilične zgodbe o Zemlji kot globalni vasi konec.

V fazi moralnega zloma
Stopnja kriminala se je povečala, zakoni gredo narazen,na svet prihaja vse več izvenzakonskih otrok. Svetovni zlom družbenega reda.
Francis Fukuyama o pretresih prehoda

Presenetljivo odkriti IMF
bogate države morajo same ohladiti juho zase in svetovne reveže.

Amerika čaka na pomoč
Patrick A. Mulloy, pomočnik ameriškega državnega sekretarja za trgovino

EU in Parlamentova bomba - Suddeutsche Zeitung, Munchen

Kdaj bo globalizacija tudi revnim v korist
Zasedanje Svetovne banke in IMF --- Washington še naprej preplavljajo protestniki, svetovni finančniki pa med razpravo o reformah zaskrbljeno spremljajo borzne indekse

Države v razvoju sprejele dokument Nova globalna humana ureditev
Po vrhu G-77 v Havani --- Radikalne obsodbe in pozivi k sodelovanju
Šestdnevni vrhunski sestanek držav v razvoju skupine G-77, ki združuje 133 afriških, azijskih in latinskoameriških držav, se je v petek končal v Havani s sprejetjem sklepnega dokumenta Nova globalna humana ureditev.

Unicef sponzorira koncentracijska taborišča
Nube živijo v gorah, obkroženi in izolirani, v dezeli, ki jo že desetletja pretresa državljanska vojna.
Kdo so Nube, zakaj ćisti ljudje, kaj se jim dogaja in čemu je bil Tomo Križnar priča?

 


Svetovna trgovinska organizacija (STO; World Trade Organization - WTO).
Lahko nam prepreči izbiro o tem, katero hrano bomo jedli.
Ima pooblastila, ki presegajo vsako državno vlado in z njimi je že posegla v naša življenja ter zanetila mednarodne konflikte.
Odločitve pomembnih mednarodnih trgovskih in finančnih institucij (kot na primer Mednarodnega monetarnega sklada, Svetovne banke in ostalih) vedno večji vpliv na kvaliteto naših življenj. In v nasprotju z demokratično izvoljenimi vladami, ne odgovarjajo jeznim volilcem. Sploh ni potrebno verjeti v teorijo zarote, da človek ugotovi, da je to neodgovarjanje namerno vgrajeno v sistem.
To jesen bodo premožnejse post-industrijske države poskusile sprožiti začetek razširitve pooblastil STO. Več kot 700 organizacij po vsem svetu se je odločilo, da to preprečijo.
Veliko organizacij opozarja, da odločitve STO v veliko primerih škodljivo vplivajo na kvaliteto življenja ljudi.
Trgovina brez vsakih standardov in regualtive namreč povzroči "tekmovanje do dna" z vedno manjšimi plačami in slabšimi delovnimi pogoji ter okoljevarstvenimi pravili.
Skupina Neutro - povzetek


 

Svetovna trgovinska organizacija ima ~30 članov, ki dobivajo subvencije in postavljajo pravila zase.
In ~40 čakajočih v vrsti na vstop, (med njimi tudi kitajska in rusija proti vstopu katerih so američani k brata), za katere veljajo drugačna pravila, ne dobivajo subvencij pa čeprav bi jih bolj potrebovali,.....
Nerazviti imajo v svetovni trgovini predvsem rude-surovine, tekstil in hrano. Preko STO pa se bogati borijo proti tem dobrinam iz nerazvitih držav - načrtno(genetsko predelana hrana ki ubija konkurenčnost evropskih kmetov). In jim onemogočajo da bi zaživele z raznimi pravili in inšpekcijami (potem pa v parizu v mesnici kozlaš).
Borijo se proti zelo, zelo, zelo majhnem procentu denarja v svetovnem merilu katerega je pač dovoljeno obračati nerazvitim. Kaj bo šele ko se bodo stvari začele spreminjati?
1/2 (polovico) kapitala obrnejo eu + zda + japonska. Za ostale ostane pač 1/2. Koliko torej ostane nerazvitim - socialno najbolj ogroženim(naprimer afriki).
Znanje (pametni-izšolani ljudje) odhajajo iz revnejših držav. Bogate jih kradejo revnim, čeprav so jih izšolale. Mogoče bi jih lahko zaščitili kot intelektualno lastnino.
Le kaj bi intelektualci rekli na to, da če jih je neka država izšolala ji morajo to tudi odslužiti, najmanj odslužiti?

 

Nobena država ne more obstat, če ima prevelike socialne razlike med ljudmi.
Je menda ugotovil Clinton in začel delati v smeri izenačevanja med ljudmi, zaradi česar menda afere kajti bogati so izgubljali kapital, kar jim seveda ni všeč. Z Blairom pa sta začela neko tretjo pot, ki dodaja globalizaciji socialni vidik.

225 oseb ima isti dohodek kot 47 % svetovnega prebivalstva na leto.

Bogatim naj bi bilo v interesu pomagati revnim, kajti kaj je problem nekemu človeku, ki je totalno na dnu, brez vsega, obupan in razočaran nad svetom, da sproži atomsko, biološko ali pa kakšno drugo bombo.

Kriminal je očitno dobro izkoristil globalizacijo saj se je lahko mnogo bolje povezal kot nacionalne vlade, ki se ponavadi še za tisti denar katerega jim ga dajemo državljani ne morejo zmeniti. Trgovina z drogami, ima v svetovni trgovini 8% delež (pa še orožje, prostitucija,..). Mnogo več kot marsikatera država - jim jo je problem kupiti?

Mogoče da se bogati trudijo pomagati ostalim, ampak pomoje samo dokler ne bo ostalih manj kot 1/2, potem imajo valjda spet večino, kajti sedaj jo imajo pč preko kapitala. Bolj ko si bogat več glasov imaš.

 

COPYLEFT by Richard M. Stallman

 

 

 

Borimo se proti monopolistom in prevladi raznih multinacionalk..... - team force