Welcome, Guest. Please Login or Register
Forum Svet pogovorov gape.org
Sončeve pozitivke
pilcom.si
 
  HomeHelpSearchMembersLoginRegister  
 
Pages: 1 2 3 ... 10
(Read 93827 times)
David
Ex Member
SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
26.01.2010 at 16:45:00
 
SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOČ V 20.STOLETJU
JAN VAN HELSING

Predgovor in uvod
Predstavljajte si da ste nezemeljsko bitje, ki je pravkar prepotovalo nešteto svetlobnih let. in se zdaj približuje planetu Zemlji. Vaša naloga je, da ta planet spoznate, da
vzpostavite stik z njegovimi prebivalci in si z njimi izmenjate vse vrste informacij in znanj. Č e se la izkažejo za pozitivna in se prepričate o iskrenosti in miroljubnosti ljudi, bi
Zemljo lahko sprejeli v intergalaktično Federacijo. Potem bi bilo možno, da bi Zemljani navezali stike s prebivalci drugih planetov, kar bi povzročilo hiter razvoj zavesti
Zemljanov, njihove tehnologije in zdravstvenih storitev.
Po vtirjenju v orbito ste vključili monitor, da bi zaznali morebitne signale. Ogledate si poročila o dogajanju na Zemlji. Tako ugotovite, da je to bojevit planet, kjer se ljudje že
tisočletja bojujejo in pobijajo, a ne s sovražnimi planeti, kot bi si najprej mislili, temveč med sabo.
Kmalu spoznate, da te vojne ne združuje skupni cilj; nekateri se bojujejo za vero, drugi zaradi barve kože. Nekateri niso zadovoljni z velikostjo svoje države, drugi se borijo
za golo preživetje, ker nimajo hrane. Nekateri mislijo le na finančne koristi, v splošnem pa vsakogar skrbi predvsem zase. Jasno vam je, da ta planet sploh še ni pripravljen
za informacije in tehnologijo, ki jo lahko ponudite. Ne glede na to, v kateri državi bi se odločil pristati, vaših spoznanj vsekakor ne bi uporabljali za dobrobit vseh Zemljanov,
pač pa, ponovno, zgolj za zadovoljevanje sebičnih interesov tistih, ki državo vodijo.
Morda se boste spomnili na rodni planet in na čas, ko so na njem še bile vojne. Ker pa se je to dogajalo pred več tisoč leti in tega nočete podoživljati, poleg tega pa ste
pravkar ugotovili, da so izstrelili nekaj "raket" v smeri vašega vesoljskega plovila, se hitro odločite, da bi raje obiskali kakšen drug planet.
Ste se kdaj vprašali, zakaj se ljudje neprestano bojujejo drug z drugim?
Švicarski znanstvenik Jean-Jaques Babel je odkril, da se je človeštvo v zadnjih 5.600 letih bojevalo v 14.500 vojnah, v katerih je umrlo tri in pol milijarde ljudi. To je
polovica današnjega svetovnega prebivalstva. Leta 1991 je na Zemlji bilo 52 vojn oziroma vojnih žarišč. To pomeni, da so se tega leta, po letih neštetih vojn in spopadov,
po dveh svetovnih vojnah v samo enem stoletju, soočile 104 nasprotne ideologije, pod navidezno krinko močnih argumentov, ki naj bi upravičili ubijanje milijonov č loveških
bitij.
Kakšen namen ima vojna med ljudmi?
Razne mirovne organizacije in filozofi o tem razmišljajo že stoletja, in ugotovili so, da se od časa do časa skoraj vsa bitja spopadajo zaradi ozemlja in hrane. Vendar
nasilnega vedenja med živalmi ne moremo neposredno primerjati z vedenjem ljudi, saj ti posedujejo inteligenco, zavest in etiko. Le pomislite na razliko med dvema
zverema, ki se spopadata za plen in multinacionalne družbe, ki živijo od trgovanja z orožjem, torej od vojne.
Da je "boj za preživetje" lahko tudi vir zabave, je znano že iz starega Rima, ko so se pod geslom panem et circenses (kruha in iger) morali med seboj spopadati gladiatorji,
s čimer so zabavali plebejce, da so pozabili na svojo revščino. Danes velja podobno za televizijo, video in množične športe, kot na primer nogomet: povprečnemu
državljanu pomagajo pobegniti iz utesnjujoče praznine lastne eksistence.
Od česa nas odvračajo mediji?
Kaj bi človek lahko odkril, če mu ne bi nenehno kradli pozornosti?
Znano je, da ima v sporu med dvema navadno korist tretji. Č e to misel prenesemo na celoten planet, lahko ugotovimo, da še vedno velja. Banke, ki vojskujoči se državi
posojajo denar, imajo interes, da vojne trajajo čim dlje.
Vojne in nemiri lahko prepričajo ljudi, da celo z navdušenjem sprejmejo ustanavljanje institucij, ki jih v normalnih okoliščinah ne bi nikoli sprejeli (npr. NATO).
Vendar pa v splošnem tisti, kijih ne zanima nič drugega kot koliko je mrtvih, ne bodo našli tovrstne povezanosti med preteklimi vojnami.
Je možno, da imajo poleg industrije z orožjem pri vojnah dobiček tudi drugi? Kaj je tisto, kar ljudi nenehno spravlja v spore, da se tako zelo sovražijo, da ubijajo pripadnike
lastne vrste? Kaj bi lahko bilo tako pomembno, da za to ugašajo življenja drugih? Se nismo ničesar naučili od milijonov in milijard umrlih v vojnah in od bolečin, ki so bile s
tem povzročene?
V Jugoslaviji je nekaj narodov mnogo desetletij mirno živelo skupaj, potem pa so začeli klati drug drugega. Kaj v teh ljudeh je povzročilo, da so njihovi bratje, ki živijo v isti
vasi, govorijo isti jezik, nosijo enaka oblačila, ki se ljubijo in uživajo, smejijo in jočejo kot drugi, nenadoma postali njihov največji sovražnik, ki mu je treba poklati otroke,
posiliti ženo, zapreti moža v koncentracijsko taborišče.
Nam ni to od nekje že znano?
So do teh vojn res pripeljali ideološki razlogi določenih skupin ali pa za vsem tem stoji nekdo tretji, ki vleče marionetne vrvice.
Kdo bi mogel biti ta tretji?
K čemu stremijo ti, ki ustvarjajo te ideje sovraštva in nas z njimi nenehno posiljujejo?
Kdo ima zaradi ploditve sovraštva in degeneracije človeštva največjo korist?
So za to krivi Satan, Lucifer, Ariman, Baphomet ...? Morda.
Ta knjiga razgalja zgodbo o ljudeh, ki so leta 1773 v hiši na Judenstrasse (Židovska ulica) v Frankfurtu sestavili nač rt, ki naj bi v prihodnosti, preko treh svetovnih vojn,
pripeljal do "ene svetovne vlade". Izvrstno izdelan načrt, zgrajen na vzvodih straha in slabosti ljudi, ki naj bi bili uporabljeni proti njim samim.
Strmenje k svetovni vladi ni nič novega: še dandanes se Vatikan zavzema, da bi bil svet čim bolj katoliški. Zgodovina pa nam kaže, da dopušča, da mučijo in ubijajo
milijone ljudi.
Islam ima enake cilje, in njegove možnosti niso zanemarljive, saj je Islam najbolj razširjena in najbolj fanatična religija.
Še ena od podobnih ideologij je "panslovanska" ideologija Rusije, katere avtorje Vilijem Veliki zahteva izločitev Nemčije in Avstrije, podjarmljenje Evrope in naprej Indije in
Perzije.
Naslednja ideologija teži po konfederaciji azijskih držav pod vodstvom Japonske, z geslom "Azijo Azijcem".

Zadnja, a ne najmanj pomembna je "pangermanska" ideologija, ki načrtuje nemški nadzor nad Evropo, ki naj bi se kasneje razširil na ves svet.
Pa vendar osebe, omenjene v tej knjigi, ne pripadajo nobeni veroizpovedi in ne pripadajo nobenemu narodu. Niso ne "desničarji" ne "levič arji" ne liberalci, temveč za svoje
cilje uporabljajo vse institucije. So člani te ali one organizacije, vendar le zato, da ovirajo določene raziskave, da pomedejo s preveč "radovednimi", jih speljejo na napačno
sled. Pri tem se okoriščajo tako s kristjani kot Židi, fašisti, komunisti, sionisti, mormoni, ateisti, satanisti, revnimi, bogatimi ...skratka VSEMI, ki jim lahko koristijo!
Predvsem pa so jim koristni nevedneži in lenuhi, tisti, ki so apatični in nekritični. Sami sebe imenujejo "ILUMINATI" (razsvetljenci, iniciiranci). Veliki brat. nevidna vlada,
Establišment...
Kolikor vem, so se tako imenovani "lluminati" pojavili okrog leta 300.000 pred našim štetjem, ko so se v Mezopotamiji infiltrirali v "BRATOVŠ Č INO KA Č E", da bi jo uporabili
za svoje negativne namene. Verjetno se je ta drama začela odvijati že mnogo prej, v času nastajanja "ega". "Bratovščina kače" nam omogoča, da lahko sledimo njihovim
dejavnostim do pojava Židov, kristjanov, prostozidarjev in drugih sekt, 3.000 generacij pozneje. Kot bo pokazala knjiga, je danes v to "igro" vključ enih tudi nekaj č lanov
sionistične skupnosti, a niso njeni začetniki in tudi končala se ne bo z njimi. Kar se je začelo pred davnim časom, danes še vedno sledi istim pravilom. Zato je dovolj, da se
poglobimo v zdajšnje dogajanje, da spoznamo, kje so težave.
Č e bi kdo rad kategoriziral miselni in verski sistem iluminatov, bi najbrž moral izbrati "makiavelizem": ta opravičuje politiko sile, brez etničnih meril, torej: politično
netankovestnost.
Primer: Moč
Predstavljajte si, da ste novo ustoličeni kralj države in na vsak način hočete to tudi ostati. K sebi pokličete dva človeka, najprej enega, potem drugega, za katera veste, da
bosta storila, kar jima ukažete. Prvega usmerite po "levičarskih" načelih in mu podarite sredstva za ustanovitev "njegove" stranke.
Prav tako financirate drugega, vendar mu rečete, naj ustanovi "desničarsko" stranko. Tako ste ustvarili dve nasprotni stranki, financirate jima propagando, volitve in njune
dejavnosti, in zaradi tega ves čas veste, kakšni so njuni načrti. Nadzorujete obe. Č e hočete, da bo ena od njiju imela prednost, ji pač dodelite več sredstev kot drugi. Obe
vodji sta prepričana, da ste na njegovi strani, in tako ste "prijatelj" obeh.
Ljudje se bodo tako zelo zapletli v to prepiranje "levičarjev" in "desničarjev", da ne bodo nikoli posumili, da bi bili za vse te zdrahe lahko odgovorni vi, njihov kralj… ljudje
vas bodo celo prosili za pomoč in nasvete.
Drugi primer: Denar
V ameriški državljanski vojni (1861 - 1865) so se severne države (ki so nasprotovale suženjstvu) borile z južnimi državami (ki so suženjstvo zagovarjale).
Pred vojno je imela družina ROTHSCHILD agente, ki so v severnih državah podžigali idejo unije. Drugi agenti pa so v južnih državah istočasno razširjali idejo odcepitve.
Ko se je vojna začela, je londonska podružnica banke Rothschild financirala sever, pariška pa jug.
Edini pravi zmagovalci v tej vojni so bili ROTHSCHILDI.
Č e povzamem:
Ustvarite spor. kjer se ljudje bojujejo med seboj in ne s tistim, ki jih je zanetil.
Nihče ne ve, da ste konflikt začeli vi.
Podpirate vse vojskujoče se strani.
Vidijo vas kot "dobrotnika", ki bi spor lahko končal.
Ker hočejo "Iluminati" obdržati nadzor v svetu, uporabljajo naslednji sistem: med ljudi in narode vcepijo toliko nesoglasij kot je le mogoče, s čimer jih ujamejo v mrežo
dezinformacij, in večini ostane neznano, kdo v resnici vleče niti. Mednarodna SKRIVNA DRUŠTVA, ki jih bomo v nadaljevanju poglobljeno raziskali, so najmočnejše orodje
za sejanje tovrstnih nesoglasij med ljudmi. Medtem ko so ti neprestano v vojni ali prisiljeni, da preko medijev o njih razmišljajo in ko se jih bodo morda konč no navelič ali, pa
bodo "prosili" za nastanek SVETOVNE VLADE, ki naj bi jim prinesla tako želeni mir.
In tukaj se razgrinja načrt. Na pomoč bodo poklicali "dobrodelno organizacijo", da bi spor končala. In kdo ima na tem planetu to vlogo? Združeni narodi (ZN)! Poglejmo si,
kdo v resnici stoji za ZN.
"Iluminati" niso kdorkoli, pač pa spadajo med najbogatejše ljudje na svetu.
Nikoli se ne razkazujejo po televiziji ali v kakem drugem mediju, saj so lastniki ne le množičnih medijev, temveč tudi tiskovnih agencij. In če se o njih karkoli izve, so
informacije nevtralne ali pa pozitivne.
Večina ne pozna niti njihovih imen. Avtorji pa, ki razkrivajo nekatere od njihovih mahinacij, niso nikoli deležni priznanja, čeprav bi si morda zaslužili Nobelovo nagrado.
Seveda bi bilo koristno, če bi se temu zoperstavili, a kako se lahko šest milijard ljudi bojuje proti nečemu, za kar sploh ne ve, da obstaja?
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #1 - 26.01.2010 at 16:45:45
 
Dejstvo je, da je skoraj enako število ljudi ujetih v svoje lastne probleme, da nikoli niso imeli - ali pa so ga izgubili - pregled nad tem, kaj se na svetu dogaja. Večina je
"politično frustriranih", zato so izpregli. Do te "abstinence" je privedlo pomanjkanje časa, upadanja zanimanja in nezadostne diskriminacije, ki je posledica pomanjkljivosti
specializiranih znanj. Vendar takšno izpreganje ne bo spremenilo ničesar, nasprotno, to je natanko tisto, kar naši "čeladarji" hočejo. Vsakdo, ki se preda, jim olajša
doseganje njihovih ciljev. Zatorej je prva stvar, ki jo morate narediti ta, da se o teh dogajanjih poučite.
Ali kot je rekel velik učitelj: "Najdi resnico, zakaj resnica te bo osvobodila!"
Č loveštvo bi lahko razdelili na tri vrste: tiste, ki povzročajo, kar se dogaja, tiste, ki le opazujejo, kar se dogaja in tiste, ki se čudijo tistemu, kar se je zgodilo.

Knjiga, ki je pred vami. je "moj" prispevek k razjasnjevanju nekaterih dogajanj. Podati skuša vedenje o nekaterih stvareh, ki je prikrito zaradi tistih, ki nadzirajo dogajanja.
Bralec bi moral, če seje uvrstil v tretji razdelek, napredovati vsaj do drugega, če že ne do prvega.
Kot avtor te knjige ne predstavljam nobene interesne skupine, verske organizacije ali naroda. Sem človek, ki živi na planetu Zemlja, in zahteva pravico do lastne svobode
in svobodnega razvoja, ki mu bo omogočila, da bo lahko izpolnil svojo nalogo na tem planetu. In. ker zelo cenim mir med narodi in v medsebojnih odnosih – kot, upam,
velik del človeštva - se čutim osebno odgovornega, da soljudem predstavim informacije, ki jim bodo omogočile možnost tehtnejših odločitev.
Kar boste prebrali, najprej prežvečite in šele nato pogoltnite, saj ne gre za zgodbice, kakršne nam vsakodnevno servirajo mediji.
Vsem ljudem, ki so zadovoljni z obstoječim stanjem, pa predlagam, da na tem mestu knjigo zaprejo. Tisti pa. ki so vajeni gledati izza kulis, lahko v njej odkrijejo nekaj
daljnosežnih izzivajočih spodbud.
Kdor se vidi kot resnični najditelj resnice in ne le kot doživljenjski iskalec, bi se najbrž moral oprijeti vsakega novega znanja, ga preizkusiti in potem morda sprejeti. To bi
lahko pomenilo: če posedujemo že veliko pogledov, mnenj, ali dogmatičnih pogledov na svet, ni več prostora za novo resnico, ki morda izgleda popolnoma drugače, kot
smo si predstavljali.
Zato vas prosim, da ostanete odprti. Da za trenutek pozabite na svojo versko, politično in etnično pripadnost ter mnenja, ki jih že imate. Dokler ne preberete knjige naj
bomo zgolj ljudje, kot otroci pripravljeni na učenje.
Potrudimo se, da tukaj rečenega ne bomo primerjali s togimi pogledi ali z mnenjem nekoga drugega, raje sledimo lastni intuiciji, lastnim občutkom, in sami presodimo,
katera informacija zveni resnično - četudi nas bi morda razburila. Izključimo ustaljene načine razmišljanja, ki bi nam svetovali: "O Bog. če je vse to res, kakšen pomen ima
potem moje življenje in kakšna je moja vloga v vsem tem?'"
Brez panike, zadnje poglavje se bo na ukvarjalo tudi s tem vprašanjem.
Knjiga, ki je pred vami, zahteva od bralca, da postane samokritičen in s tem resnično odgovoren. Odkrite "astno resnico", poglobite se v razmišljanje brez predsodkov. Na
naslednjih straneh bom skušal opisati nekatera zgodovinska dejstva, ki kot takšna še niso splošno sprejeta.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #2 - 26.01.2010 at 16:48:30
 
UVOD
Obstajata dve zgodovinski realnosti. Prva je splošno sprejeta, razširjena kot tako imenovano javno mnenje, ki ga povprečnemu državljanu servirajo množični mediji in s
tem. ko je zapisana, postane zgodovina. Druga pa vključuje dogodke, ki jih širši javnosti nikoli ne predstavijo. To je svet skrivnih lož in društev, ki jih povezujejo kapital,
politika, ekonomija in religija. Tu se ustvarjajo narodi, spočenjajo vojne, ustoličujejo, odstavljajo in, v primeru nepokorščine, odstranjujejo predsedniki in politični voditelji.
Č loveku, ki oblikuje svoje mnenje in poglede na svet preko informacij množičnih medijev, kot so časopis, televizija, radio, splošno dostopne knjige in
literatura, bo večina stvari, ki so predstavljene na naslednjih straneh, neznana.
Misel "tega nisem še nikoli slišal!" je razumljiva, saj tajnost delovanja skrivnih lož ostane prikrita le, če je tajna. A že sam obstoj skrivnih lož nam pove. da mora obstajati
nekaj, kar se njihovim članom zdi dovolj pomembno, da ostane skrito pred javnostjo.
Kaj bi to lahko bilo?
Kot bom pokazal, se mnogo članov različnih skrivnih društev nahaja na položajih, o katerih lahko le sanjamo. To priča v prid trditvi, da so jih do teh položajev pripeljale
skrivnosti, ki vam jih prikrivajo.
Naj navedem primer sanjskega položaja:
Ena najpomembnejših organizacij v ZDA je CFR (Council of Foreign Affairs - Svet za zunanje zadeve). V tej na pol tajni organizaciji sta najpomembnejša Rockfellerjev
sindikat in evropsko skrivno društvo z imenom COMMITTEE OF 300 (Odbor tristotih). Na seznamu članov tega odbora, sem v knjigi dr. Johna Colemana Conspirators'
Hierarehy: The Committee of 300 (Hierarhija zarotnikov: Odbor tristotih), je omenjen tudi SIR JOHN J. LOUDEN, londonski predstavnik banke N. M. Rothschild Bank,.
predsednik mednarodnega svetovalnega odbora banke Chase Manhattan Bank (Rockefeller), predsednik Royal Dneh Petroleum, direktor Shell Petroleum Co. Ltd. in
zaupnik Forodove fundacije.
To kaže moč in vplivnost ene same osebe. A kako je prišel do teh položajev? Tukaj se pokaže povezanost s skrivnimi društvi in redi, ki jim pripada. V tem primeru je to
Odbor tristotih. V njem (ki vsekakor ni najmogočnejši) je 300 oseb približno enake moči. Si lahko predstavljate, velikanski vpliv, ki ga imajo na dogajanje po svetu odločitve
in resolucije, ki jih sprejemajo na teh sestankih? Ti ljudje javnostjo nekaj prikrivajo. So seznanjeni z informacijami, ki jih mi ne poznamo: in zato imajo t.i. Iluminati
(razsvetljeni, iniciiraci), tako velik moč. Vas ne zanima, kaj skrivajo pred vami?
Skoraj vse skrivnosti so povezane s preteklostjo našega planeta, z zgodovino in izvorom človeštva (kako in kdaj?), z razlogom, zakaj smo tukaj, s tako imenovanimi NLP-ji
in posledicami njihovega obstoja. Neznani leteči predmet (NLP) je ustaljeno ime za leteče naprave z dvema nasprotno vrtečima se magnetnima poljema, v obliki cigare ali
krožnika, zemeljskega ali nezemeljskega izvora.
Predvidevam, da nekateri ne marajo kratice NLP. Zato je tako pomembno, da ste odprti za nove stvari! In NLP-ji niso nekaj novega, nasprotno. Glede njih je v Evropi prav
toliko zmede, kot povsod drugod na Zemlji. In tudi to je povezano z Iluminati. ki nadzorujejo medije! To še posebej velja za nas v Nemčiji.
Primer: V tretjem rajhu je bilo poleg THULE-GESEELSCHAFT (društvo Thule) - podrobneje ga bom predstavil pozneje - dejavno še drugo društvo, imenovano VRIL-
GESELSCHAFT. Njihova glavna dejavnost je bila gradnja NLP-jev. Za Vril so poleg Viktorja Schaubergerja in dr. W. O. Schumanna delali tudi Schriever, Habermohl,
Miethe, Epp in Belluzo. Njihovih izdelkov, foo fighter-jev, se najbrž spominjajo še živeči britanski in ameriški piloti. Po njihovih besedah se je razvoj foo-figterjev zelo
razmahnil po tem, ko je leta 1936 v Č rni Gozd padel le rahlo poškodovan izvenzemeljski krožnik. Potem ko so skrbno preučili njegov pogonski sistem, so to znanje združili
z že precej obsežnem znanju o imploziji in antigravitaciji in začeli graditi lastne prototipe. Izdelki kot Vril-7 (V7), diskasto oblikovan supersonični helikopter (ki ga ne smemo
zamenjati z V1 in V2 raketami), so bili tako osupljivi, da v primerjavi z njimi današnja super moderna letala izgledajo kot igračke. Vril-7, ki ga je razvil Richard Miethe in ga
opremil z dvanajstimi BMW 028 turbo-enotami, je na testnem poletu 14. februarja v Peenemündu, v navpičnem vzletu dosegel višino 24.200 m in hitrost 2.200 km/h. Do
konca leta 1942 so zgradili nekaj primerkov krožnega zračnega plovila RFZ-6 po imenu Haunebu II. Imel je premer 32 m, v središčni osi je bil visok 11 m. Nad tlemi je
dosegel hitrost preko 6.000 km/h.
Nepretrgoma je lahko letel 55 ur, vzletal je navpično, bil sposoben vodoravnega ali navpičnega letenja, in – najpomembnejše - lahko je manevriral pod pravim kotom
(gibanje, ki je tipično za vse NLP-je). Poznejši Vril-i so bili še uspešnejši. Že v zač etku leta 1945 jim je uspelo, da so v nekaj urah obleteli Zemljo. Veliki brat, Haunebu III, je
imel premer 120 m in v njem so bile tudi spalnice. Le pomislite: če lahko v nekaj urah obkrožite zemljo, zakaj bi potrebovali spalnico? (Ve č o Vril-gesellschafi in njihovem
delu v poglavju s tem naslovom).
Mnogi se boste zdaj gotovo vprašali: Č e je imel Hitler na razpolago vso to tehnologijo, zakaj ni zmagal? Č eprav je veliko število teh diskov pokazalo izjemne sposobnosti,
pa niso imeli nobene vojaške vrednosti. Magnetno polje, ki ga je generiral levilacijski stroj, je delovalo kot varnostni oklep okrog plovila, zaradi česar je bilo tako rekoč
neranljivo, vendar na njem niso mogli uporabljati običajnega orožja. Projekt sta nadzorovala Vril-gesellschaft in SS E IV (tajni razvojni center za alternativno energijo), ki
nista bila neposredno podrejena Hitlerju in NSDAP, in plovila niso bila namenjena za vojaško uporabo. Šele pozneje, ko se je položaj v Nemčiji poslabšal, so začeli
razmišljati o vojaški uporabi letečih krožnikov.
Nadalje večina ljudi ne ve ničesar Hitlerjevih resničnih ciljih, kje je potekalo njegovo šolanje, katerim ložam je pripadal, čigave ideologije je prevzel, kdo ga je postavil na
položaj, ki ga je imel, kdo ga je financiral in kakšni razlogi so se skrivali za drugo svetovno vojno. Hitlerjeva ideologija ni imela nič skupnega s tem, čemur danes pravimo
kruta resničnost in tistim, kar je o tretjem rajhu napisano v učbenikih. Hitlerje bil mistik in okultist in da bi razumeli, kaj se je dogajalo v tretjem rajhu, moramo upoštevati
tudi ta aspekt. Za večino materialističnih zgodovinarjev je bil nürenberški proces nekakšna zmes Grimmovih pravljic in zgodbic, ki so jih pripovedovali mentalni bolniki,
preprosto zato, ker ne razumejo vloge obtoženih. Prav tako niso imeli znanja, potrebnega za razumevanje tistega, kar so jim obtoženci povedali. Dieter Rüggeberg zadane
bistvo, ko pravi: "Le okulist lahko spozna okultista!"
Poglavji o Thule-gesellschaft in Vril-gesellschaft bosta podrobneje pojasnili ideologijo teh ljudi. Hitler in njegova skrivna društva so o človeštvu, strukturi Zemlje,
antigravitaciji in zastonj energiji vedeli več, kot nas učijo danes. Prav zato so zavezniki prepovedali vse knjige in pisanja, ki bi lahko razširjali tovrstno znanje: s tem si
zagotavljajo, da lahko še naprej manipulirajo s človeštvom. Zaveznike je najbolj zanimala tehnologija Vril-gesellschafta. Gre za najgloblje skrivnosti tretjega rajha. Najprej
so se do njihovih načrtov za izdelavo dokopali Rusi, nato pa so znanstveniki, kot sta Viktor Schauberger in Wernher von Braun, v operaciji Paperclip postali plen
Američanov. Zdaj je razvoj letečih strojev ena najbolje varovanih skrivnosti v ZDA. Zaradi njih je moral umreti J. F. Kennedy (glejte poglavje o Kennedyjevem umoru).
Vendar pa so se v tretjem rajhu lotevali tudi drugačnih eksperimentov, takšnih, ki bi kaj hitro porušili ustaljeni pogled na svet. Zato se jih bom nekaj pozneje lotil ločeno.
Zakaj večina ljudi za in še ni nikoli slišala? Na primer za nemško državo Neuschwabenland (Nova Švabija), ustanovljeno med drugo svetovno vojno na Antarktiki? Zakaj je
ameriški admiral Richard E. Byrd potreboval skoraj 4.000 oboroženih vojakov, letalonosilko in polno vojaško podporo, ko je odšel raziskovati Antarktiko? In zakaj se jih je
vrnilo le nekaj sto? Veliko odprtih vprašanj!

Zakaj je s temi dogodki seznanjeno tako malo ljudi? Zakaj jih je tako malo slišalo za izume NIKOLA TESLE: za stroje za proizvodnjo zastonj energije, za brezžično
prevajanje energije, za antigravitacijo in uravnavanje vremena s stoječimi valovi? Kakšne posledice bi imelo znanje o brezplačnih oblikah energije in o uporabi letečih
krožnikov, ki za svoje napajanje uporabljajo le magnetno polje? Še posebej, če bi bili dostopni vsakomur?? Nič več: "Prosim, napolnite rezervoar!"
Nič več onesnaževalcev, nič več onesnaževanja okolja. Nič več jedrskih central, ljudi, ki bi bili zaprti znotraj meja držav, koliko več časa bi imeli na razpolago, ker nam ne
bi bilo treba cele dneve delati za kurjavo, bencin in elektriko (v tem času bi lahko veliko razmišljali; morda o smislu življenja). In tovrstna energija v resnici obstaja.
Obstaja že najmanj devetdeset let in ves ta čas je prikrita (več o tem v Nadaljnjem branju).
Zakaj skrita? Ker energija omogoča nadzor nad ljudmi, hrano in znanjem. Č e bi znanje o teh stvareh in njihova uporaba bili dostopni vsem, potem se Iluminate ali katerikoli
drugi egoisti ne bi mogli igrati svoje igre moči. Cerkve, sekte in droge bi izgubili svojo pomembnost. Zatorej je za Iluminate nujno, da svoje skrivnosti skrbno varujejo pred
svetom, saj lahko le tako nasitijo svoj pohlep in ego.
To je bil kratek preskok na temo. ki je pokazala, da je poglavje o NLP-jih precej bolj eksplozivnega značaja in resnično kot mnogi menijo. Za strategija zasmehovanja, ki
služi anglo-ameriškim državam za razvrednotenje teme o NLP-jih v množičnih medijih, porabljajo na milijone dolarjev.
Pa še to: poglavitni zakon skrivnih lož zavezuje njihove člane, da se nikoli ne omenjajo v javnosti, včasih celo omenjanje imena lože kaznujejo s smrtjo (na primer v loži
99).
V skrivni Pitagorovi šoli so nedovoljeno omenjanje zadnjega teorema oktagon kaznovali s smrtjo. Oktagon je pomemben za razumevanje Merkabah (človeško geometrično
magnetno polje), predstavlja razsvetljenje in rešitev človeških problemov. (Mer-ka-bah = dve nasprotno vrteči se svetlobni polji, ki prenašata telo in duha =
dematerializacija in teleportacija telesa.)
Skrivnostnost je močna sila. Dovoljuje izvajanje operacij, ki jih ne morejo preprečiti vladne službe ali morebitni nasprotniki. Prav tako tudi nadzira dodeljevanje višjega
znanja med posvečenimi.
Oglejmo si ključno del iz knjige Umberta Eca, Ime rože, ko slepi opat vpraša raziskovalca Williama Baskervillskega: "Kaj pravzaprav hočeš?"
Baskerville odgovori: "Hočem grško knjigo, za katero trdiš, da ni bila nikoli napisana. Knjigo, ki se ukvarja izključno s komedijo, ki jo sovražiš prav tako kot smeh. Vendar je
verjetno edina ohranjena kopija Aristotelove druge knjige poezije.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #3 - 26.01.2010 at 16:49:10
 
Baskerville odgovori: "Hočem grško knjigo, za katero trdiš, da ni bila nikoli napisana. Knjigo, ki se ukvarja izključno s komedijo, ki jo sovražiš prav tako kot smeh. Vendar je
verjetno edina ohranjena kopija Aristotelove druge knjige poezije. Mnogo knjig se ukvarja s komedijo, zakaj je ravno ta tako nevarna?"
In opat odgovori: "Ker je Aristotelova!"
Baskerville: "Zakaj te tako motijo ljudje, ki se smejejo? "
Opat: "Smeh ubija strah in brez strahu ni vere. Kdor se ne boji hudiča, ta tudi boga ne potrebuje več."
Ta stavek je mnogo bliže rešitvi številnih problemov, ki tarejo naš planet, kot pa morda verjamemo. Morda ste nekateri to že ugotovili, ali pa boste, upam. to ugotovili
kmalu. Morda bi bilo koristno prejšnji odstavek ponovno prebrati).
Kadar skrivna loža zasipa javnost s ponaredki in z njo manipulira, da bi obdržala politično in ekonomsko moč - seveda na račun drugih potem skrivnostnost, kot je pokazal
zgornji primer, postane smrtonosno orožje.
Seveda ne trdim, da so vsa skrivna društva destruktivna in zlu. Ena izmed mnogih vej prostozidarjev, ki se je razvila iz VITEZOV TEMPLJARJEV po letu 1307, ko jih je
začel zaradi pritiska francoskega kralja Filipa IV. preganjati Vatikan, na primer, ni takšna. Tisti, ki so ušli inkvizicijskemu mučenju, so se razpršili v glavnem na Portugalsko,
Anglijo in Škotsko, kjer so stoletja delali v tajnosti, da bi svetu prinesli pravico. Vendar nam zgodovina istočasno pokaže, da so skrivna društva, kot je 33. stopnja
Škotskega obreda (Schottish Rite) prostozidarjev, lahko nevarna sila, ki je zmožna ustoličevati in rušiti vlade, in ki uporablja skrivne medsebojne povezave za spreminjanje
sveta.
O Iluminatih je bilo, predvsem v angleškem jeziku, napisanih mnogo knjig. Osebno me moti, da so jih napisali fantasti, fanatični kristjani, fanatič ni mormoni, fanatične
jehove priče, fanatični desničarji ali levičarji itd., ki so pravilno ugotovili, kaj se dogaja, vendar pojasnjujejo dogodke iz ozkega zornega kota, ki jih je na koncu pripeljal do
tega. da so za krivca obdolžili le še eno skupino ali Satana. Zato sem se potrudil zbrati dejstva iz različnih virov, politike, religije in mednarodnega finanč ništva, ki so po
mojem mnenju najpomembnejša. Strnil sem jih brez ideološkega vrednotenja, tako da so sprejemljiva tudi za neverne in ostale svobodne in razmišljujoč e ljudi. S tem se
lahko ukvarja vsak, pa naj bo bele, črne ali rumene polti.
Noben avtor ne more v popolnosti uspeti pri poskusu predstavljanja zapletenih dogajanj na našem planetu, zato se v knjigi v glavnem osredotočam na to, da prikažem
interese oseb, ki jih omenjam, in kakšnih dejanj se pri uresničevanja teh svojih interesov poslužujejo.
Kot sem omenil, so Iluminati delovali že v davni preteklosti, vsaj že v sumerijiskih časih, vendar bi nas ukvarjanje s tako davno preteklostjo oddaljilo od našega namena.
Zato bomo začeli s prostozidarji. Dovolj je, da gremo le 300 let v preteklost, kajti kljub temu, da se imena in institucije s časom spreminjajo, ostaja njihovo temeljno gibalo
enako.
Ob koncu tega uvoda lahko ugotovimo, da obstaja veliko skrivnih lož in redov - in dlje - kot jih bom omenil v knjigi. Ta kompilacija naj bi vas naučila spoznavati resnično, a
prikrito dogajanje, in vas seznanila s tem, da obstajajo ljudje, katerih moč je večja kot kdaj koli prej, in katerih moralne vrednote so malce drugačne.
Knjiga naj bi vam omogočila vpogled v negativne globalne povezave. Ker pa naš svet obstaja v nasprotnostih, lahko predvidevamo, da so na drugi strani enako močni
potenciali in konstruktivne sile. Le da se večina ljudi teh sil in učinkov njihovega delovanja ne zaveda, in zaradi tega še vedno dopušča, da se z njimi manipulirajo.
Moj glavni cilj je, da prikažem pozitivne načine za zoperstavljanje tem negativnim razmeram, da se bomo lahko osvobodili in razvili nov način razumevanja kozmičnih sil
(Kozmos: grško, red), globalnega delovanja sveta, medčloveških odnosov in zvišanja osebne zavesti v skladu s prihajajočo novo dobo.
Naprošam vas, da se ne prepustite malodušnosti, če se vam bo zazdel tok informacij pretežak za hitro prebavljanje. Č e boste imel težave pri razumevanju, če se boste
izgubili v zapletih, ne preskakujte odstavkov, saj vsak od njih pomaga podati koherentno sliko. Za besedilo, ki ga morda prvi hip niste najbolje razumeli, si vzemite več
časa in ga preberite ponovno.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #4 - 26.01.2010 at 16:49:40
 
Preveč lož meša štrene
Prostozidarstvo je ena od najstarejših organizacij, ki obstajajo še dandanes. Leta 1888 so med izkopavanji v libijski puščavi našli papirusni svitek, ki opisuje skrivna
srečanja skupin okoli leta 2000 pred našim štetjem. Ta bratstva so se že ukvarjala z gradnjo Salamonovega templja. Njihova takratna naloga je bila podobna, kot jo imajo
danes sindikati, vendar so že takrat imela mistično tradicijo. Namen prostozidarstva je spreminjanje človekove notranjosti skozi duhovno popolnost v razodetju Boga. Ker
prostozidarji pripadajo različnim religijam, tega svojega bogu imenujejo Veliki graditelj vseh svetov.
Nadaljnje reference najdemo v egipčanski Knjigi mrtvih in bogu Tothu, ki je bil njihov Veliki Mojster. Veliki Mojster je naziv najvišjih vodij. Duhovno znanje prostozidarjev so
zamenjali simboli, alegorijami in rituali, s katerimi so se sporazumevali. (Skrivni jezik s simboli, t. i. prostozidarski ritualni stisk roke, piramida, pentagram. uporaba števil tri.
sedem, 13 in 33 na vojaških plaščih, emblemi in današnji logotipi in imena družb).
Najpomembnejši simbol mnogih organizacij, tudi prostozidarskih, je predpasnik. Ta je sprva bil preprost in neokrašen, okrog leta 2.200 pred našim štetjem pa ga je
DUHOVŠ Č INA MELCHIZEDEKA nadomestila z belo ovčjo kožo, ki se uporablja še danes. V starem Egiptu so bogove, ki so po starem izročilu letali v Božanskih ladjah, na
stene svetišč slikali oblečeni v predpasnike. Kasneje so duhovniki nosili predpasnik kot znak predanosti tem letečim bogovom in kot znak avtoritete, ki predstavlja Boga,
vladarja ljudi. Č lani BRATSTVA KA Č E so nosili predpasnike že okrog leta 3.400 pred našim štetjem: s tem so pokazali svojo pokorščino bogovom, ki so prišli iz neba na
letečih kolesih. Dandanes nižji člani različnih lož sploh ne vedo, kakšen je bil originalen pomen predpasnika.
Pred letom 1307 so bili VITEZI TEMPLARJI - skupaj z VITEZI SV. JANEZA JERUZALEMSKEGA in delno TEVTONSKIMI VITEZI (izvorna sta bila to dobrodelna reda)
- vodilna organizacija v pripravi križarskih vojn proti muslimanom. Č eprav se ti redovi med seboj niso marali, so se v imenu krščanstva borili skupaj.
Nikakršno naključje ni, da o VITEZIH TEMPLARJIH in njihovi okultni preteklosti ni veliko znanega, saj je ta nevednost povzročena namerna - še posebej v zadnjih 150
letih. Templjarji sploh ne bi bili tako skrivnostni, če ne bi bilo vplivnih krogov, ki jim je v interesu, da zavijajo resnico v plašč skrivnostnosti.
Tako so Templjarji delili usodo s svojim Gospodom, Jezusom Kristusom. Spreobrnili in zatrli so Kristusovo učenje, ko so krščanski doktrini dodali Staro Zavezo, proti kateri
se je Kristus tako vehementno boril. Takrat se je spremenil tudi duh reda Templjarjev. V obeh primerih je bila središčna točka spreminjanja ista. Zadnje čase se je pojavilo
kar precej novih, psevdo templjarskih redov. Med njimi lahko vsekakor najdete ljudi s poštenimi nameni, a tudi šarlatane in služabnike tistega načina razmišljanja, proti
kateremu so se stari Templjarji borili. Duh Templjarjev s primesmi prostozidarjev je skrajno groteskna, a vendar so naredili prav to (naziv Viteza Templjarja v yorškem
obredu (York's Rite)).
V redu Vitezov Templjarjev izstopata dva zelo pobožna moža: Hugues de Payens in Geoffrov de St Omer, eden Frank, drugi Norman. Okrog sebe sta zbrala skupino
pristašev, ki jih je gnala vera, kakršno si danes težko predstavljamo, a je bila vendar tako značilna za srednji vek. Na božični dan leta 1117 je ta majhen krog ljudi ustanovil
skupino za zaščito romarjev v Jeruzalemu. Njihova edina želja je bila služiti Jezusu Kristusu in veri. Skupina, ki je štela devet vitezov, je bila osamljena - niso imeli ne
zaščite, ne sredstev.
Naslednjo pomlad so se odpravili k Baldvinu I., latinskemu kralju Jeruzalema, in k patriarhu. Razložili so jima svoje namene in - potem, ko so krajši čas prebivali v Nemški
hiši, bolnišnici, ki so jo upravljali Nemci - so jim kmalu dodelili prostore v starem Templju. In čeprav so po templju dobili ime VITEZI TEMPLJARJI, so sami sebe vedno
smatrali za BRATSTVO RESNI Č NEGA KRISTUSOVEGA TEMPLJA, pri čemer so v mislih imeli NOTRANJI TEMPELJ DUŠE.
Zgodovina Templjarjev bi bila precej drugačna in verjetno dokaj nepomembna, če ne bi v razvalinah Templja odkrili nekaj nadvse pomembnega. Vendar Vitezi sprva niso
vedeli, kaj bi s svojo najdbo počeli. Našli so namreč ostanke hebrejskih zapisov, resda le nekaj delčkov, vendar je vsebina teh zapisov za Templjarje in zgodovino reda
postala pomembnejša od vsega drugega. Te koščke zapisov so poslali učenemu Etiennu Hardingu, ki jih je dal prevesti. In to je bil začetek vsega, kar je sledilo. Izkazalo
se je namreč, da so bili to zapisi židovskih eschaimin (vohunov), ki so na ukaz duhovščine nadzirali "prekletega mamzerja (kurbinega sina) Jezusa" in njegovo
"bogoskrunstvo, ki ga je zagrešil nad Bogom Izraelcev". In vsebina teh poročil je v popolnem nasprotju s tistim, kar nam o tem navadno pridigajo!
Iz teh poročil je razvidno, da je Jezus hebrejskega boga imenoval JAHVEH, Satan. Židom je oč ital, da so v svojega edinega boga povzdignili samega hudič a. Ostanke
tega lahko še vedno najdemo v Janezovem Evangeliju v Novi Zavezi, kjer Jezus reče Židom: "Vi pripadate svojemu oč etu, hudič u..." (Janez 8:44). Kristusovo uč enje je
moral nekdo ponarediti!
Da bi razumeli velikanski šok, ki so ga doživeli Templjarji, se moramo spomniti njihove močne vere. Bog, za katerega je Cerkev učila, da je Kristusov oče, je po Jezusovih
besedah hudič, s katerim se je prišel bojevat na Zemljo! Proučevanje Biblije je preprostim Templjarjem kmalu razkrilo, da sta Jezusovo učenje in Stara Zaveza popolnoma
nasprotni ena drugi, in zato ne moreta soditi skupaj. Nadalje, Židi svojega boga niso nikoli imenovali oče. temveč JAHVEH in EL SHADDAI. El Shaddai pa je bil Šejtan, t. j.
padli angel! (shaddeim = izprijenost, pokvarjenost, el = arhangel. El pogosto napačno prevajajo kot Bog. Vendar pa je v orientalskih jezikih pravilna beseda za boga IL).
Ko so leta 1128 red tudi uradno osnovali (takrat je bil nekakšen njihov pokrovitelj Bernard de Clairvaux, ki je kasneje postal sveti Bernard), je skupinica ljudi že imela
skupno skrivnost: odločenost, da prodrejo do resnice o Kristusu. Do takrat so bili precej negotovi, a resnica se jim bo kmalu razkrila. Razumeti moramo trmasto odločenost
teh skoraj naivno pobožnih vitezov, katerih edini cilj je bil, da služijo svojemu Gospodu, Jezusu, in ponovno odkrijejo njegove resnične nauke. V tem ni bilo nič napačnega,
saj niso načrtovali ničesar, kar bi škodovalo drugim. Bernard jih je posvaril, da njihove ambicije niso dobrodošle in naj svojih nagibov raje ne razkrivajo drugim.
V naslednjih letih niso več našli ničesar v zvezi s prvotnimi Kristusovimi učenji. Red Templjarjev je opravljal vojaške naloge. Skrivnost je kmalu živela le še v spominih
nekaterih bratov, pretežno Provansalcev. Vsakodnevne težave življenja na vzhodu niso več dopuščale tratenje časa za skrb o skrivnosti.
Stik z islamom je prinesel nove vzgibe. Ko so se Templjarji med bojnim pohodom približevali Damasku, so se dokopali do nekaterih pisem Alija Ibn Abu Thaliba (imam Ali).
Ali v njih piše o tem, kako so nedavno spreminjali Koran, kar je povezoval tudi s spreminjanji Kristusovega evangelija. Njegove ugotovitve so posredovali v Provanso, kjer
se je ponovno prebudila stara misel o iskanju resnice o Kristusu.
Dogodki so se nato vrstili s precejšnjo naglico: dokumente so predali provansalski komandi, ki je najverjetneje izvirala iz katarskih krogov. Tako ni prav nič nenavadno, da
se poznejši Templjarji niso hoteli udeležiti križarske vojne proti Katarom. Pokazalo se je, da bil je dokument originalni Janezov evangelij, ki ga je leta 94 po Kristusu napisal
heretik Marzion. V prilogi je bilo pismo, ki je vsebovalo kratek Mazionov življenjepis. Na tem mestu moramo omeniti, da je Marzionu med letoma 90 in 130 uspelo ustanoviti
pomembno krščansko gibanje, ki pa je, potem ko so ga umorili, začelo izginjati. Marzion, ki je srečal apostola Janeza, je učil, da je Jezus Kristus inkarnacija Boga, da oče-
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #5 - 26.01.2010 at 16:50:09
 
bog Jahveh ne obstaja, temveč je hebrejski bog sam Satan. Nadalje je učil, da je Jezus ljudem obljubljal samozdravljenje, za kar je bila potreben pristanek in dobra volja
posameznika, ne pa templji in cerkvena organizacija.
Takrat so ustvarili Red znotraj Reda, skupino pravih, zapriseženih marzionistov. V tej skupini znotraj Reda Templjarjev so bili predvsem Provansalci in Nemci. Večina
Vitezov Templjarjev ni vedela, zakaj so spremenili templjarski križ iz preprostega enakokrakega v Viteški Križ. V začetku ni bilo Viteškega Križa, kot ga poznamo danes.
Templjarji so na svojih belih haljah nosili preprost rdeči križ. Šele zaradi vpliva marzionistov se je pojavil marzionitski križa – križ, iz trnja - simbol Templjarjev!
V zgodnjih krščanskih časih je bil trnov križ simbol marzionistov - heretični križ. Govori se, da je evangelist Janez naredil takšen križ za sveto mati Marijo. Marzion si je
izbral rdeč trnov križ za simbol čistega krščanstva. Za iniciiranca je Viteški Križ torej simbol Marziona. V zadnjem času se je v templjarski ezoterični znano pojavil dvojni
trnov križ.
Istočasno se je pojavil templjarski bojni klic Vive Dieti Saint Amour! (živel bog svete ljubezni), ki je ponazarjal naklonjenost Kristusovemu nauku in odvrnitev od podobe
boga maščevanju iz stare zaveze.
Večina ljudi, tako tistih v, kot tistih izven Reda, seveda ni imela privilegijev, ki bi jim omogočili, da bi vse to vedeli. Še vedno ni napočil ustrezen trenutek, še vedno so
čakali na neovrgljive dokaze, ki bi jih odkrili v dokumentih iz časa zgodnjega krščanstva. In te dokumente so tudi našli, a je bilo njihovo iskanje preveč zapleteno, da bi ga
podrobneje opisoval. Naj zadostuje podatek, da sta v razvalinah Kartagine dva Templjarja našla zelo staro makronitsko skrivališče. Tam nista bila po naključju, sledila sta
potem po katerih je hodil Marzion, in so pogosto šle skozi Kartagino. Našla sta več kot le dele originalnih Janezovih in Matevževih rokopisov, pa tudi rokopis (verjetno
Marzionov), ki je vseboval grški prevod. In v tem rokopisu, v Ilu Aschera, so prepoznali resnične temelje Kristusovega učenja.
Glede Templjarskega razodetja iz leta 1236 pa je vredno omeniti, da oznanja boljše čase polnočni deželi (Nemčiji), ki naj bi dobila bodoče voditelje iz vrst vitezov
Templjarjev. Dvema vitezoma se je v Kartagini prikazal ženski lik in jima predal natanko takšno sporočilo. Zaradi te vizije so kot severno glavno mesto Nove Babilonije
ustanovili Berlin-Tempelhof (tempeljsko dvorišče).
Kakšno vero, kakšno stanje duha in kakšen svetovni nazor so v bistvu predstavljali Templjarji?
Srednjeveški vzhod je bil osnovan na treh temeljih: židovsko-krščanski religiji, finančno-tržni ekonomiji, ki je, po stari zavezi, dovoljevala odstotkovni zaslužek, in na načelu
absolutistične vladavine. Templjarji so stremeli k temu, da bi, ko bi napočil ustrezni trenutek, te temelje porušili. Židovsko-kršč ansko cerkev so hoteli nadomestiti z
zgodnjekrščansko vero, kar pomeni izključitev celotne Stare zaveze, revolucionarno spremembo finančnega in ekonomskega sistema (vključno s prepovedjo prej
omenjenih odstotkov), abolicijo absolutističnih monarhij in osnovanje aristokratsko - republikanskega sistema. Tega pa vladajoče sile seveda niso smele dopustiti, in so
Templjarje uničile.
Po padcu Jeruzalema, ki je pomenil končno zmago Muslimanov, so vitezi Reda Svetega Janeza zbežali iz svete dežele in se razpršili po mediteranskih otokih. Imena
otokov so uporabljali v svojih nazivih. Tako so se najprej imenovali RODOŠKI VITEZI in potem MALTEŠKI VITEZI. Dokler jih ni Napoleon leta 1789 premagal, so bili
močna vojaška in pomorska sila v Sredozemlju. Leta 1834 so svoj sedež prenesli v Rim in danes jih poznamo kot VLADARSKI IN VOJAŠKI MALTEŠKI RED (Malteški
Križ). Njihovi člani so bili tudi pokojni William Casey (nekdanji šef CIA. 1981 - 1987). Alexander Haig (nekdanji ameriški državni sekretar). Lee Iacocca (predsednik
korporacije Chrysler), James Buckley (Radio Free Europe), John McCone (šef CIA v času Kennedyja). Alexandre de Marenches (vodja francoske tajne službe) in Valerie
Giscard d'Estaing (nekdanji predsednik Francije).
Ker jim ni uspelo rešiti svete dežele, so Templjarji preživljali težke čase. Leta 1307 jih je na namig Filipa IV. (Lepotca - Le Bel) preganjal Vatikan. Ker jim je Filip že od
nekdaj zavidal njihovo moč in privilegije, so jih obtožili, da opravljajo satanistične obrede. Zato so Templjarji pobegnili iz Francije in si poiskali zatočišča v varnejših
državah, kot so bile Portugalska, Anglija in Škotska, kjer Vatikan ni imel tolikšnega vpliva. Nekateri so se tam pridružili že obstoječim prostozidarskim ložam in se v okrilju
novih identitet posvetili protestantski revoluciji, da bi se tako maščevali katoliški Cerkvi.
Druga skupina Templjarjev se je nastanila na Portugalskem. Tam so se spremenili v Kristusove Viteze, in papež Klemen V. jih je pozneje rehabilitiral. Ponovno so si
pridobili precej vpliva.
18. marca 1314 so na ukaz Filipa IV. pred Notredamsko katedralo v Parizu sežgali na grmadi velikega mojstra JACQUESA DE MOLAYA.
V času križarskih vojn sta obstajali še dve močni instituciji: FRAN Č IŠKANI in DOMINIKANCI. FRAN Č IŠKANI so od egiptovske bratovščine El Amarna prevzeli kuto z vrvjo
in kapuco, njihove dejavnosti so bile dokaj humane. DOMINIKANCI pa so bili orodje v rokah morda najbolj krute institucije, kar jih je ustvarilo človeštvo: katoliške
inkvizicije.
V 14. stoletju se v Nemčiji skupaj z razsvetljenimi — latinsko ILUMINATI - prvič pojavijo najvišji posvečenci BRATOVŠ Č INE KA ČE. (Biblijski izraz za kačo, nahash, izhaja
iz korena NHSH, ki pomeni dešifrirati, najti: latinski izraz illuminare pomeni razsvetliti. spoznati, vedeti). Ena najpomembnejših vej Iluminatov v Nemčiji so bili skrivnostni
pripadniki reda Križ vrtnice (rozenkrojcarji), ki gaje v 9. stoletju ustanovil Charlemagne. Prvo uradno ložo so ustanovili leta 1100 v Wormsu. Red se je pretvarjal, da pozna
skrivnost egipčanske ezoterične doktrine in (izvenzemeljski) izvor ljudi. Hvalili so se s svojimi simboli in alkimijo. Križ vrtnice je bil tesno povezana z Iluminati, zato so si z
iniciacijo v višje stopnje pogosto utrli pot mednje.
Redu Križa vrtnice le težko sledimo na njihovi poti skozi zgodovino. Večje skupine so prvih 108 let delovale javno, naslednjih 108 let pa v tajnosti. Zaradi teh izmenjujočih
se obdobij se je zdelo, da je red izginil, to pa je njihovim članom omogočilo lažje opravljanje dela.
Nekatero avtorji trdijo, da je bil red Križa vrtnice ustanovljen leta 1614, ko so v mestu Hesse izdali obvestilo o svojem nastanku, in povabili ljudi, naj se jim pridružijo. To je
bil začetek novega obdobjem v njihovem delovanju. V omenjenem dokumentu so pozivali ljudi, naj se odrečejo lažnim učiteljem, kot so papež, Aristotel in Galen (znani
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #6 - 26.01.2010 at 16:50:51
 
antični zdravnik), in govorili o izmišljenih krščanskih rozenkrojcarjih - s tem so obeležili svojo ustanovitev. Danes mnogi to pogosto zmotno razumejo kot njihovo prvo
ustanovitev. Sistem z izmenjujočimi se 108-letnimi obdobji dobro služi svojemu namenu!
Danes se je red Križa vrtnice razvil v enega najbolj pozitivnih redov, ki svoje znanje uporablja za duhovno in umsko napredovanje posameznikov (AMORC - Anticquus
Mysticus Ordo Rosae Crucis = starodavni mistični red križa vrtnice).
Iluminati in Križ vrtnice so bili gonilna sila religije v letih kuge. Pridružili so se jim tudi BOŽJI PRIJATELJI, ki so uč ili o apokalipsi in zahtevali absolutno pokoršč ino svojim
pravilom. Celotno gibanje se je kasneje preneslo na RED SVETEGA JANEZA, ki ga je Albert MacKey v svoji knjigi Enciklopedija prostozidarstva (Encyclopaedia of
Freemasonry) poimenoval "prostozidarska organizacija na tajni misiji".
Tudi MARTIN LUTER je imel tesne stike tako z Iluminati kot s Križem vrtnice, o čemer so se pou čeni lahko prepričali s simbolom njegovega pečata (vrtnica in križ z
njegovima inicialkama, podobno kot pri pečatu rozenkrojcarjev). V tem času je katoliško cerkev vodil papež Leon X., sin LORENZA DI MEDICI. Slednji je bil vodja bogate
bankirske družine v Firencah. Generacijo pred njim je papež Janez XXII. družini Medici zadal nalogo, da pobira davke in desetino za cerkev. To je družini Medici
omogočilo, da je postala ena najbogatejših in najvplivnejših družin v Evropi.
LUTROV upor proti katoliški cerkvi je bil upravičen, saj je bila ta bolj podobna poslovni organizaciji, kot pa vir vere. Eden najpomembnejših reformatorjev je bil Filip Heški,
imenovan Magnanimous. ki je v Mariboru (Marburg) ustanovil prvo protestantsko univerzo in organiziral politično zvezo proti svetemu rimskemu cesarju Karlu V.
Po LUTROVI smrti je njegove zaupne prijatelje podpiral sir FRANCIS BACON, najvišji pripadnik Križa vrtnice v Angliji.
Pod KRALJEM JAMESOM I. je BACON vodil projekt pisanja avtorizirane protestantske biblije. Prvič so jo izdali leta 1611, in je postala znana kot "biblija kralja Jamesa".
Postala je najbolj razširjena različica biblije med angleško govorečimi ljudmi.
Protireformacijo pa je vodilo novo bratstvo, imenovano Jezusovo društvo, bolj znano kot JEZUITI. Te je leta 1534 ustanovil Ignacius Loyola: to je bila militantna katoliška
skrivna organizacija, ki je opravljala skrivne rituale, imela svoje simbole in iniciacijske stopnje (prisega za drugo stopnjo je zahtevala smrt vseh prostozidarjev in
protestantov. JEZUITE so poslali v Anglijo, da bi se borili proti protestantskim heretikom. Zagnano so jih iskali, z namenom, da jih kaznujejo, zato so bili prostozidarji
resnično prisiljeni delovati v tajnosti, sicer bi jih usmrtili.
Prostozidarji so v Angliji, na Škotskem in Irskem delovali v popolni tajnosti. Zavzemali so se za spoštovanje č lovekovih pravic in protestantizem. Podpisovanju MAGNE
KARTE sta prisostvovala velika mojstra prostozidarjev in vitezov Templjarjev. Različne lože so bile odgovorne za protestantsko gibanje v Angliji in Nemčiji.
Londonska prostozidarska loža je leta 1717 začela delovati javno, ker je menila, da je Anglija postala dovolj varna. To letnica v mnogih zgodovinskih knjigah omenjajo kot
začetek prostozidarjev. Uradno je podatek pravilen, vendar pa prikrito delovanje lož sega tisočletja nazaj v preteklost, a, kot sem že omenil, bi bila skrivnostnost brez
smisla, če bi danes postala splošno znanje.
Javno delovanje londonske lože je med drugimi ložami povzročilo pravo grozo. Očitali so ji izdajo. Ko pa so se nesoglasja pomirila, se je prostozidarstvo razširilo po vsej
Evropi in Novem svetu. V New Yorku so se pojavili z Deklaracijo o neodvisnosti in z "bostonsko čajanko", ki jo je organizirala BOSTONSKA ZIDARSKA LOŽA.
John Locke je pri pisanju ustave Južne Karoline uporabljal prostozidarska načela. Južna Karolina je pozneje postala zidarska utrdba. Tudi v pisanju Francisa Bacona lahko
zaznamo prostozidarsko filozofijo.
Deklaracijo o neodvisnosti so napisali in podpisali skoraj izključno sami prostozidarji. GEORGE WASHINGTON in večina njegovih generalov so bili PROSTOZIDARJI.
Brez dela, ki so ga opravili prostozidarji. Združenih držav Amerike danes ne bi bilo.

Sionske starešine in družina Rothschild
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #7 - 26.01.2010 at 16:51:34
 
Še ena skrivna organizacija z ogromnim vplivom je hotela nadzirati dogodke v Angliji. Bogati židovski rabini verski in politični voditelji razseljenih Židov, so svojo
moč združili v skupini, ki je postala znana kot SIONSKE STAREŠINI (sionisti sebe smatrajo za mesijsko elita judaizma, in od vseh Židov na svetu prič akujejo, da bodo
solidarni z njihovimi cilji. Manfred Adler, Sinovi teme /The Sons of Darkness/, 2.del).
Med letoma 1640 in 1689 so SIONSKI STAREŠINE na Nizozemskem načrtovale Angleško revolucijo (strmoglavljenje Stuartov z angleškega prestola); denar so posojali
različnim strankam. Že prej so izrabili svoj vpliv, da je WILLIAM I. MOLČ EČ I, nemški princ iz hiše Nassau, najprej vodil holandsko vojsko, potem pa pod njihovim okriljem
postal W1LLIAM, ORANŽNI PRINC.
Dogovorili so se za sestanek med princem in Marijo najstarejšo hčerko YORŠKEGA VOJVODE in sestro Karla II angleškega. S privoljenjem Karlovega brata in naslednika
Jamesa II sta se W1LLAM in MARIJA leta 1677 poročila in povila sina Williama II., ki se je pozneje oženil z Marijo II., hčerko Jamesa II. Zdaj sta bili holandska in angleška
kraljevska hiša povezani, Leta 1688 so s pomočjo skupine whigovcev (liberalcev), vplivnih angleških in škotskih osebnosti, strmoglavili Stuarte, in leta 1689 je bil WILLIAM
III. ORANŽNI imenovan za KRALJA ANGLIJE.
William III., za katerega so trdili, da je bil prostozidar, je istega leta ustanovil ZVESTI ORANŽNI RED; ta je bil protikatoliški in je stremel k trdni vzpostavitvi protestantizma
v Angliji. Danes ta red še vedno obstaja, in ima na Irskem, kjer je najmočneje zastopan, okoli 100.000 članov, ki podpihujejo plamene verske vojne.
Pod kraljem Williamom III. se je Anglija zapletla v drage vojne s katoliško Francijo, zaradi česar si je nakopala visoke dolgove. Zdaj se je Williamu III. ponudila priložnost,
da sionskim starešinam povrne uslugo. S pomočjo agenta, WILLIAMA PATERSONA, je prepričal državno banko, da si je od židovskih bankirjev, ki so mu pomagali do
prestola, sposodila 1,25 milijona funtov.
Ker se je državni dolg nezadržno večal, vladi ni preostalo drugega, kot da si denar sposodi. In to pod naslednjimi pogoji:
Imena posojilodajalcev ostanejo skrivnost; dobijo dovoljenje za ustanovitev Angleške banke (Bank of England).
Direktorji te banke imajo dovoljenje za določanje zlatega standarda za papirnati denar.
Za vsak funt (0.45 kg) deponiranega zlata lahko posodijo 10 funtov papirnatega denarja.
Lahko povečajo državni dolg, denar zanj pa z neposrednimi davki poberejo od ljudstva.
S tem je bila ustanovljena prva zasebna centralna banka. ANGLEŠKA BANKA.
Takšno bančno poslovanje jim je prineslo 50-odstotni dobiček pri 5-odstotni investiciji. Plačali pa so Angleži. Posojilodajalci sploh niso bili zainteresirani, da bi bil celoten
dolg povrnjen, saj jim je zadolženost države omogočala politični vpliv.
Angleški javni dolg se je iz 1.250.000 funtov leta 1694 povečal na 16.000.000 funtov v letu 1698.
Po Williamu III. je angleški prestol nasledila HANNOVERSKA HIŠA, ki ga zaseda še danes, kajti WINDSORJI so njeni neposredni potomci, (iz Hannoverske hiše izvirajo
vsi vladarji do leta 1901, ko se je Edward VII. poročil z dansko princeso Aleksandro, in se je ime spremenilo v Saxe-Coburg-Gotha, po imenu Edwardovega nemškega
očeta. 17. julija 1917 so ime spremenili v WINDSOR, ki ga uporabljajo še danes). Razumljivo je, da mnogi Angleži niso ravno uživali pod nemško vladavino, in kar nekaj
organizacij se je trudilo, da bi prestol ponovno zasedli STUARTI. Zaradi te grožnje so hanoverci v Angliji prepovedali redno vojsko in so vojake, ki so jih potrebovali,
najemali iz svoje kneževine in od nemških prijateljev. Seveda so jih plačevali z britanskim denarjem, pri čemer so imeli največ dobička židovski bankirji. Večino plačancev
je preskrbel HEŠKO-HANAUSKI (Hess-Hanau) PRINC WILLIAM, ki je bil prav tako prijatelj Hannoverske hiše.
Prostozidarstvo je enako svoboda
Leta 1567 so se angleški prostozidarji razcepili v dve loži: York in London. Vendar pa je njihov najpomembnejši trenutek v zgodovini napočil na začetku 17. stoletja, ko je
značaj ceha prostozidarjev začel dobivati mistične in okultne razsežnosti. V ložah so odprli vrata tudi za ne-zidarjem, okoli leta 1700 je bilo teh članov skoraj 70 odstotkov.
24. junija 1717 so se v Londonu zbrali predstavniki štirih britanskih lož in ustanovili Veliko Ložo, ki so jo imenovali tudi Mother Grand Lodge of the World (velika materinska
loža sveta).
Novi sistem posvečenosti je imel tri stopnje: vajenec, pomočnik in mojster - tako imenovane modre stopnje.
Velika loža je vsekakor hotela, da člani hanoverske hiše ostanejo na britanskem prestolu; tako je bil leta 1737 posvečen v prvi dve stopnji valizijski princ Frederik. Nekateri
iz poznejših generacij hanoverijancev so se celo povzpeli do stopnje velikega mojstra (Avgustus Frederik, kralj Jurij IV., kralj Edvard VII. in kralj Jurij VI.).
Seveda pa so imeli tudi sovražnike. Leta 1688, po odstavitvi kralja Jamesa II., so Stuartovi pristaši nameravali te ponovno pripeljati na oblast. Ustanovili so nekaj skupin, ki
naj bi jim pri tem pomagale, med njimi tudi militantne JAKOBITE.
Andreu Michael Ramsay je leta 1725 v podporo Jamesu III. ustanovil novo vejo prostozidarstva. Schottish Templar Lodge (škotsko ložo templjarjev). Sprejemali so tudi
nekdanje viteze templjarje. Imeli so višje stopnje posvečenosti od Velike lože, da bi tudi s tem njene člane pritegniti v svoje vrste.
Leta 1736 so ustanovili Grand Lodge of Scotland (veliko škotsko ložo), ki je cehovski vidik skrčila na minimum in se raje posvetila misticizmu. V škotskih ložah se je
razmahnilo templjarsko prostozidarstvo, pozneje so podeljevali tudi templjarske stopnje.
Vidimo, da sta si zdaj stala nasproti dva sovražno razpoložena prostozidarska sistema, hanoverijanci iz londonske velike lože, in Stuarti, združeni v škotski templjarski loži.
Je morda kje še tretja skupina, ki bi v tem konfliktu lahko našla svoj interes?
Pa menda ne ILLUMINATI?
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #8 - 26.01.2010 at 16:51:54
 
Družina Rothschild
"Dajte mi oblast nad državnim denarjem, pa mi ne bo mar, kdo oblikuje zakone!"
--Maver Amschel Rothschild (1743 - 1812)
Tajni center mednarodnega bančništva, hiša ROTHSCHILDOV, je zavita v skrivnost.
Maver Amschel Bauer, Kazar oziroma nehebrejski Žid (to bom pojasnil v naslednjem poglavju) se je rodil leta 1743 v Frankfurtu v Nemč iji. Njegov oč e je bil Moses
Amschel Bauer, potujoči posojilodajalec in zlatar iz vzhodne Evrope. Maver je kratek čas delal za banko Oppenheimer v Hanovru, nato pa odprl lokal oziroma menjalnico
na Židovski ulici v Frankfurtu. Nad vrata je obesil simbol revolucionarno usmerjenih vzhodno-evropskih Židov Kazarjev, rdeč i š it. Kmalu zatem se je Maver Amschel
č
Bauer preimenoval v Rothschilda (po nemško: rotes Schild = rdeči ščit). Njegovo podjetje je postalo znano kot hiša Rothschildov.
Maver se je poročil s šestnajstletno Gutele Schnapper, s katero sta imela pet sinov in pet hčera. Sinovi so bili Amschel, Salomon, Nathan, Kalman (Karel) in Jakob.
Njegova pot k vrhu se je začela, ko je prišel pod okrilje heško-hanavskega princa WILLIAMA IX., Skupaj sta se udeleževala prostozidarskih srečanj v Nemčiji. Princ
William, prijatelj hanoverijancev, je prejemal velike vsote denarja za heške najemniške vojake, ki so služili angleškemu (hanoverijanskemu) kralju. Te iste čete so se
pozneje borile v dolini Forge (Valley Forge) proti armadi Georga Washingtona. Rothschild je postal Williamov osebni bankir.
Ko je William zaradi političnih nestabilnosti moral pobegniti na Dansko, je pustil v Rothschildovi banki 600.000 funtov za plače vojakov. NATHAN ROTHSCHILD
(najstarejši sin Maverja Amschela) je denar odnesel v London, kjer je nameraval ustanoviti še eno banko. Zlato za varščino je preskrbela Vzhodna indijska družba (East
India Company). S posojanjem denarja za vojaške operacije WELLINGTONSKEGA VOJVODE, je Nathan ustvaril štirikratni dobiček, ki se je v prihodnosti še povečal,
predvsem z ilegalno prodajo zlata, namenjenega varščini.
Tako se je začelo kopičiti ogromno bogastvo družine Rothschild. Naslednji korak je bilo mednarodno bančništvo, vsak od sinov je ustanovil banko v različ nih državah:
Amschel v Berlinu, Salomon na Dunaju, Jakob v Parizu in Kalman v Neaplju. Salomon Rothschild je bil član prostozidarjev.
MAYER AMSCHEL ROTHSCHILD je v oporoki zapustil navodila za upravljanje družinskega bogastva. S premoženjem naj bi upravljali moški, najstarejši sin pa bi imel
odločujoč glas pri pomembnih odločitvah, v primeru nesoglasij. Računi naj bi bili tajni, predvsem pa varno skriti pred vladami.
Nekateri pravijo, da se je MAYER AMSTEL ROTHSCHILD leta 1773 na Judenstrasse (Židovska ulica) v Frankfurtu sestal z dvanajstimi vplivnimi in bogatimi židovskimi
osebami (sionske starešine), da bi skovali načrt, kako si podjarmiti celotno svetovno bogastvo.
Po Herbertu G. Dorseyu, je pogovor tekel o tem, da BANKA ANGLIJE že nadzira dobršen del angleškega bogastva, kar je dober temelj za nadzor nad celotnim svetovnim
premoženjem. Sestavili naj bi načrt in ga zapisali.
Načrt je pozneje postal znan pod imenom PROTOKOLI SIONSKIH STAREŠIN. Protokoli so obstajali že stoletja prej, vendar se zdi, da so jih ROTHSCHILDI spremenili za
potrebe tedanjega časa. Bili so tajni, dokler jih ni leta 1901 odkril ruski profesor S. Nilus, in jih je objavil pod naslovom Židovska nevarnost. Leta 1921 jih je Victor Marsden
prevedel v angleščino.
Po njegovem mnenju teh 24 protokolov odseva tudi sedanji položaj v svetu.
Protokoli sionskih starešin
Protokolov naj bi bilo 24. Za primer navajam prvih osem.
PROTOKOL 1
Brez slepomišenja se bomo pogovarjali o pravem pomenu vsake misli: s primerjanjem in sklepanjem bomo osvetlili dejstva, ki nas obkrožajo.
Začel bom s predstavitvijo sistema dveh zornih kotov, našega in tistega, ki ga imajo goyimi (gojim: živina, oznaka za nežide).
Naj poudarim, da pri večini ljudi nizkotni vzgibi prevladujejo nad višjimi, zato je najučinkovitejše vladanje z nasiljem in terorjem, ne pa z akademskimi razpravami. Vsak
človek stremi k moči, bi, če bi le mogel, postal diktator, in resni čno redki so tisti, ki ne bi bili pripravljeni žrtvovali dobrobiti vseh za svojo lastno.
Kaj omejuje žrtveno žival po imenu človek? Kaj jo je usmerjalo doslej?
Na začetku družbe je bil človek podrejen brutalni, slepi sili: pozneje zakonu, ki je ista, le zakrinkana sila. Zato sklepam, da je pravica, po naravnem zakonu, sila.
Politična svoboda je ideja, ne pa dejstvo. Vedeti moramo, kako to idejo izkoristiti, kadarkoli se za to pokaže priložnost, kako jo uporabiti kot vabo, da na svojo stran
pritegnemo množice, ki bodo premagale stranko na oblasti. Naloga je tem lažja, če je tudi nasprotnik okužen z idejo o svobodi, s tako imenovanem liberalizmom, in je,
zaradi te svoje ideje, pripravljen prepustiti del svoje moči drugemu. Tu se pokaže zmagoslavje naše teorije: popuščene vladne uzde bodo zaradi temeljnega zakona
življenja prešle v druge roke, saj slepa sila naroda ne more biti brez vodstva niti en sam dan, nova oblast pa bo nadomestila staro, ki je bila zaradi liberalizma že
oslabljena.
V sodobnem času je moč liberalnih vladarjev zamenjala moč zlata. Včasih je vladala vera. Ideje o svobodi ni mogoče uresničiti, ker je nihče ne zna uživati zmerno. Č e
prepustiš vlado ljudem, se bodo spremenili v neorganizirano množico. Tako nastane notranji konflikt, ki se nemudoma razvije v boj med razredi, kar vodi do propada
države. Tako lahko njihovo pomembnost primerjamo s pomembnostjo kupa pepela.
Najsi se država izčrpa zaradi lastnih krčev, najsi jo pod vpliv zunanjih sovražnikov pripeljejo notranja nesoglasja, v obeh primerih bo izgubljena: imeli jo bomo v oblasti.
Despotizem kapitala, ki je v naših rokah, bo zanjo rešilno bilka, ki jo bo država morala sprejeti, sicer bo poražena.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #9 - 26.01.2010 at 16:52:12
 
Kdor meni, da so tovrstna stališča nemoralna, naj se vpraša: če ima vsaka država dva sovražnika, notranjega in zunanjega, in si do zunanjega jemlje pravico kakršnekoli
dejavnosti, in ne smatra za nemoralno, če proti njemu uporablja vse možne umetnije vojne: da mu skriva načrte za napad in obrambo, da ga napada ponoči, s številč no
močnejšo vojsko itd., kako lahko potem kdorkoli trdi, da je napad na notranjega sovražnika - uničevalca družbene strukture - kjer gre za enak načini bojevanja, nemoralen
in nedovoljen?
Je mogoče, da katerikoli človek z logičnim, zdravim razumom verjame, da je možno uspešno voditi množice z razumnimi nasveti in argumenti? Množice, v katerih
se rojevajo ugovori in nasprotovanja, in jih podpirajo ljudje, ki imajo le šibko zmožnost razsojanja? Ljudi v množicah vodijo nizke strasti, nepomembna prepričanja,
navade, tradicije in patetično teoretiziranje, zato postanejo žrtve družbenih razprtij, to pa ovira kakršenkoli sporazum, četudi bi bilo dovolj razumnih dokazov. Rešitve, ki
jih predlagajo množice, so odvisna od sreče ali pa od prepričanj glavnine tolpe, ki zaradi nepoznavanja političnih skrivnosti predlaga absurdne rešitve, ki vodijo v
anarhizem. Politika nima nič skupnega z moralo. Vladar, ki vlada na principu morale, ni dober politik, zato sedi na majavem prestolu. Kdor hoče vladati, se mora zanašati
tako na pretveze kot na zvijače. Cenjeni človeški lastnosti, kot sta odkritost in poštenost, sta v politiki greh, saj bosta vladarja, ki jima služi, porazila hitreje kot najmočnejš
sovražnik. Tovrstne usmeritve naj veljajo v kraljestvu goyimov, nas pa mora voditi modrost in se ne smemo pustiti ujeti tovrstnim pastem.
Naša pravica je sila. Beseda pravica je abstraktna, z ničemer podkrepljena misel. Beseda ne označuje ničesar drugega kot: daj mi tisto, kar hočem, sicer ti lahko dokažem,
da sem močnejši od tebe.
Kje se pravica začne? Kje se konča?
V vsaki državi, kjer je oblast slabo organizirana, kjer vladajo neosebni zakoni, ki so jih napisali vladarji, izgubljeni v poplavi idej o liberalnih pravicah, najdem novo pravico -
pravico močnejšega, s katero postavim nov red, nove institucije in postanem vladar tistih, ki so se vladanja zaradi svojih liberalnih pogledov prostovoljno odrekli.
Med vsemi oblikami moči bo prevladala naša, ker bo ostala skrita do trenutka, ko bo že tako okrepljena, da je ne bo mogla spodkopati nobena še tako pretkana spletka .
Iz začasnega zla, ki ga moramo zagrešiti, bo nastalo čvrsto pravilo, iz, katerega se bo razvil utečeni tok narodovega življenja, ki ga je omajala ideja liberalizma. Cilj
opravičuje sredstvo. Zato se moramo v naših načrtih osredotočiti na tisto, kar je nujno in uporabno, in ne na tisto, kar je dobro in moralno.
Pred seboj imamo načrt, ki nam kaže strateško pot s katere ne smemo skreniti, če nočemo izničiti delo in napore mnogih predhodnih generacij.
Preden podrobneje razdelamo načrt za konkretne dejavnosti, moramo doumeti podlost, zanikrnost in nestalnost množice, pomanjkanje njenih zmožnosti za razumevanje
in spoštovanje svojega življenjskega položaja, njene lastne dobrobitnosti. Razumeti moramo, da je moč množice slepa, brezčutna in nerazumna sila, na milost in nemilost
prepuščena vsakemu predlogu. Slepi ne morejo voditi slepih, ne da bi jih ugonobili. Zato tudi ljudje iz množic, pa čeprav bi morda bili geniji, ne morejo biti njeni voditelji, ker
ne razumejo politike. Takšni voditelji bi narod uničili.
Samo oseba, ki so jo že od otroštva urili za neodvisno vladanje, lahko razume besede političnega besednjaka.
Ljudje, ki so prepuščeni sami sebi, ki se razvijajo v okviru sredine, v kateri živijo, so zaradi boja za moč in spoštovanje, nemirov in konfliktov, ki so njihova nujna posledica,
obsojeni na propad. Mar je mogoče, da bi ljudske množice razsojale hladnokrvno, brez pritlehni zavisti, da bi se ukvarjale z državnimi zadevami, ki jih se ne smejo mešati z
zasebnimi interesi? So se sposobne braniti pred zunanjim sovražnikom? To ni možno, ker vsak načrt izgubi svojo trdnost, postane nerazumljiv in ga ni mogoče uresničiti,
če je razpršen na posameznikove omejene interese.
Le despotski vladar lahko izdela jasne, obsežne načrte in pravilno razdeli naloge posameznim delom državnega aparata. Zato neizogibno sledi, da je za vsako državo
edina zadovoljiva oblika vladanja tista, ki omogoča oblast v rokah samo ene, zaupanja vredne osebe. Civilizacija ne more obstajati brez absolutnega despotizma. saj
množice niso nosilec civilizacije, pač pa je to njihov vodja, kdorkoli pač že to je. Množica je divja in je pripravljena to svoje divjaštvo izživeti ob vsaki priložnosti. V trenutku,
ko se množica dokoplje do svobode, se svoboda spremeni v anarhijo, ta pa je sama po sebi najvišja oblika divjaštva.
Poglejmo si za primer samo drhal, zmedeno in opito zaradi pravice do prekomerne uporabe alkohola. To ni pot po kateri bi stopal naš narod. Otroci goyimov so zrasli v
bedake. Naši posebni agenti - domači učitelji, lakaji, guvernante v hišah bogatašev, uradniki, javne hiše, kamor goyimi pogosto zahajajo - jih že od malih nog uvajajo v
nemoralnost.
Naš moto je sila in pretveza. V politiki zmaguje samo moč, še posebej če se nahaja v talentu, ki je za državnika bistvenega pomena. Nasilje mora biti načelo, zvijačnost in
pretveze pa pravilo vlad, ki nočejo izročiti svoje krone v roke predstavnikov kakšne druge sile. To zlo je edini način za dosego želenega cilja. Zato moramo poseči po
prevarah, goljufijah in izdaji, če ti služijo doseganju naših ciljev. V politiki je treba znati zaseči tujo lastnino, če s tem dosežemo pokorščino in suverenost.
Naša država hodi po poti mirnega osvajanja in ima pravico, da grozote vojne nadomesti z manj opaznimi in primernejšimi oblikami smrtnih kazni, ki so nujne za ohranjanja
terorja, ki vodi v slepo podložnost. Pravi čna, a neusmiljena strogost je najmočnejši dejavnik moči v državi: obdržati moramo program nasilja in spletk, ne le zaradi dobi čka,
pač pa tudi zaradi dolžnosti, da zmagamo. Doktrina strogosti nam bo omogočila nadvlado nad vsemi drugimi oblikami oblasti. Spoznanje, da se ne uklonimo milosti, bo
izbrisalo vsakršno nepokorščino.
V davni preteklosti smo bili prvi, ki smo kričali svoboda, enakost, bratstvo. Neumno papagaji, ki so se od vsepovsod lepili na te vabe, so besede ponavljali za nami, in z
njimi pozabili na resnično individualno svobodo, ki so jo prej tako dobro branili pred pritiski drhali. Intelektualci, kvazi modreci goyimov, si niso znali pomagati z
abstraktnostjo teh besed: niso opazili pomenske nasprotnosti in medsebojne povezave; niso hoteli videli, da v naravi ni enakosti, zato ne more biti svobode: da je narava
sama ustvarila neenakost duha, značaj in zmožnosti, in podrejanje svojim zakonom: nikoli se niso zavedali, da je drhal slepa in da so njeni predstavniki, njihovi izbranci,
prav tako slepi kot drhal sama, da adept lahko vlada, čeprav je norec, neadept pa, čeprav morda genij, ne razume politike - vsemu temu niso goyimi posvetili nikakršne
pozornosti; a kljub temu je vladarska moč slonela na pravilu: oče je znanje o politiki predal sinu in nihče razen članov dinastije ga ni poznal, zato ga ni mogel izdati
podložnikom. Sčasoma se je pomen o pravem pomenu dinastijskega prenašanja političnega znanja izgubil in to je pripomoglo k našemu uspehu.
Zahvaljujoč našim agentom so besede svoboda, enakost, bratstvo privabile v naše vrste legije ljudi, ki so zanesenjaško mahali z našimi zastavami. Te parole so bile črv, ki
je neprestano vznemirjal goyimovo počutje in kazil mir, tišino in solidarnost. Tako so se porušili temelji goyimskih držav, kar je pripomoglo k našemu uspehu, k uničenje
privilegijev goyimske aristokracije, razreda, ki bi edini lahko narode in države zavaroval pred nami. Na ruševinah aristokracije goyimov smo postavili svojo, finančno
aristokracijo. Vstopnina v našo aristokracijo je bogastvo, ki je odvisno od nas, in znanje, za katero so zadolženi naši učenjaki.
K naši zmagi je pripomoglo dejstvo, da smo v odnosih s človekom, ki smo ga hoteli podjarmiti, vedno zaigrali na najbolj občutljive strune človeškega bitja, na pohlep,
človeško pogoltnost po materialnih dobrinah; vsaka od teh človeških slabosti je sama po sebi dovolj da paralizira človekovo pobudo, kajti človekovo voljo prepusti tistemu,
ki ga je kupil.
Abstraktna ideja svobode nam je pomagala prepričati drhal, da njihove vlade niso nič drugega kot sluge ljudi, ki so lastniki države, in jih lahko zamenjujejo, kot bi menjali
ponošeno rokavico.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #10 - 26.01.2010 at 16:52:40
 
Ljudi lahko nadziramo prav zaradi te možnosti zamenjave njihovih predstavnikov, to pa smo dosegli z močjo imenovanja.
PROTOKOL 2
Za naše poslanstvo je nujno, da v vojnah nihče ne pridobi ozemlja: vojne se bodo s tem prenesle na ekonomsko področje, in narodi bodo zaradi naše pomoči, doumeli
moč naše prevlade, in s tem bosta udeleženi strani na milost in nemilost prepuščeni našim mednarodnim agenturam; Mednarodne pravice bodo imele prednost pred
pravicami naroda; pod pravicami pojmujemo dejstvo, da bodo vladale narodom na enak način kot civilni zakoni držav določajo odnose njihovih svojih podanikov.
Administratorje, ki jih bomo izbrali iz ljudstva izključno zaradi sposobnosti poslušnega služenja, ne bomo šolali v umetnostih vladanja, zato bodo zlahka postali figure v
rokah naših učenjakov in genijev, ki jih bomo od ranega otroštva vzgajali za upravljanje svetovnih poslov. Kot dobro veste, naši strokovnjaki vse potrebne informacije za
vladanje pridobijo preko naših političnih načrtov, iz resnič nih lekcij zgodovine, iz seznanjanja s celovitim dogajanjem. Goyimov ne vodi praktična, nepristranska uporaba
zgodovinskih dejstev, temveč teoretična rutina brez kritičnega razglabljanja o posledicah. Zato nam jih ni treba jemati resno - naj se zabavajo, dokler jim ne odklenka, naj
živijo v svojih praznih upanjih in spominih na svoje užitke. To bo sestavljalo glavnino tistega, v kar smo jih preprič ali, da sprejmejo kot zapoved znanosti (teorije). S
pomočjo tiska nenehno razvnemamo slepo zaupanje v te teorije. Goyimski intelektualci bodo brez vsake logične potrditve uporabljali vse znanstveno pridobljene
informacije, ki so jih naše agenture prebrisano sestavile za vzgojo njihovega mišljenja v tisto smer, ki nam ustreza.
Niti za hip naj se vam ne zdi, da so te trditve le prazne besede: pazljivo razmislite o uspehih, ki so jih prinesli darvinizem, marksizem, ničeizem. Vsekakor bi nam, Židom,
moralo biti jasno, kakšen razkrajajoč učinek so imele na goyimski svetovni nazor.
Nujno je, da upoštevamo miselnost, značaj in težnje narodov, če se hočemo izogniti napačnih političnih in administrativnih potez.
Zmagoslavje našega sistema, čigar sestavni deli so odvisni od temperamenta ljudi, se bo sesul, če ne bomo upoštevali lekcij preteklosti, osvetljenih z dejstvi sedanjosti.
Današnje države imajo na razpolago tisk, veliko moč, ki usmerja lok človeške miselnosti. Naloga tiska je, da neprestano opominja na nepogrešljive nujnosti, da omogoč a
glas človeškim tožbam, da izraža in ustvarja nezadovoljstvo. Zmagoslavje svobode govora udejani svojo inkarnacijo v tisku. Vendar goyimske države ne vedo, kako bi to
moč uporabile; in tako je prišla v naše roke. Tiska nam omogoča vplivanje na miselnost ljudi, a vendar lahko ostajamo skriti v senci; s tiskom smo našli zlato, pa čeprav
smo morali ponj v oceane krvi in solza, žrtvovati mnogo naših ljudi. Vsaka žrtev na naši strani pa je v božjih očeh vredna tisoč goyimskih.
Opomba o današnji situaciji:
Večino svetovnih novinarskih agencij nadzoruje naveza trilateralna komisija - CFR (o teh dveh organizacijah bomo govorili pozneje).
PROTOKOL 3
Danes vam lahko povem, da smo od svojih ciljev oddaljeni le še nekaj korakov. Prehoditi moramo le še kratko pot in celota se bo sestavila v krog simbolične kač e. ki
predstavlja naše ljudstvo. Ko se bo obroč zaprl, bodo vse evropske države vklenjene znotraj njegove krožnice. Današnje konstitucijske stopnice se bodo v kratkem zrušile,
saj smo jih ustvarili s pomanjkanjem natančnega ravnovesja. Goyimi imajo vtis, da so dovolj trdne in pričakujejo, da se bo tehtnica umirila. Vendar so središčne točke -
kralji na svojih prestolih - jetniki svojih predstavnikov, ki se obnašajo kot norci, zbegani od svoje mo či, s katero ravnajo nenadzorovano in neodgovorno. Moč, ki jo imajo
dolgujejo nasilju, ki je sestavni del delovanja kraljestev. Ker so odrezani od svojega ljudstva, ga kralji ne morejo več razumeti, zato krepijo obrambo pred iskalci moči. Med
preudarno vladarsko močjo in slepo ljudsko silo smo ustvarili morje, zato sta obe izgubili svoj smisel, saj sta drug brez drugega, tako slepec kot njegova palica brez moči
.
Da bi iskalce moči naščuvali k njeni zlorabi, smo vsaki sili našli njej nasprotno opozicijo in zlomili njihove liberalne težnje k neodvisnosti. Pomešali smo različne oblike
podjetništva, oborožili različne skupine, za končni cilj vseh ambicij smo določili avtoriteto. Države smo spremenili v gladiatorske arene, v katerih se bojujejo zmedene
množice ... Le še kratek čas je do tega, da bodo neredi in bankroti postali univerzalna stalnica ...
Zasedanja parlamentov in administrativnih uprav so neizčrpni čvekači spremenili v govorniška tekmovanja. Brezsramni novinarji in brezvestni pamfletisti postajajo izvršni
uradniki. Zlorabe moči institucij bodo pripeljale do tega, da se bodo pobesnele množice uprle.
Težaško garanje vklene ljudi močnejše kot suženjstvo ali tlačanstvo; izpod suženjstva se človek tako ali drugače lahko osvobodi, iz revščine in pomanjkanja pa ni poti. V
ustavo smo vključili pravice, ki se množicam zdijo bolj domišljijske kot resnične. Vse tako imenovane človeške pravice lahko obstajajo le kot ideja, ki pa v praktičnem
življenju ne more biti realizirana. Kaj pomeni proletarcu, ki cele dneve gara in nima nič od življenja, če imajo govorniki pravico do čvekanja, če imajo novinarji pravico, da
pišejo neumnosti. Proletariat nima od ustave nič drugega kot drobtinice, ki smo jim jih namenili v zameno za njihove volilne glasove, za naklonjenost tistemu, kar jim je
ukazano, za služabniško naklonjenost našim agenturam, ki smo jih povzdignili na oblast ... Republikanske pravice revežem ne pomenijo nič več kot grenke ironije, saj
zaradi nujnosti celodnevnega garanja zanje nimajo časa, po drugi strani pa nimajo zagotovljenega rednega zaslužka, ker so odvisni od stavk svojih sodelavcev ali od
zaprtja delavnic, ki si ga lahko privoščijo njihovi gospodarji.
Narodi so pod našim vodstvom uničili aristokracijo, ki je predstavljala edino zaščito in skrbnico njihovega razvoja, ki je neločljivo povezan z dobrobitjo naroda. Narodi so
padli v kremplje neusmiljenih finančnih podležev, ki so delavcev okoli vratu nadeli neusmiljene, krute jarme.
In tu se v vlogi rešiteljev pojavimo mi, ki delavcu predlagamo, naj se pridruži našim bojnim vrstam - socialistom, anarhistom, komunistom - ki jih vedno podpiramo v skladu
s slogani naših socialnih prostozidarjev: o bratskosti, solidarnosti med vsemi ljudmi. Aristokracija, ki je hotela, da delavci delajo, je bila zainteresirana, da so bili dobro
hranjeni, zdravi in močni. Naš interes pa je povsem nasproten - iztrebljanje GOYIMOV. Naša moč leži v razmerah kroničnega pomanjkanja hrane in fizične oslabelosti
delavca, saj s tem postane suženj naše volje, brez moči in energije, da bi se ji postavil po robu. Lakota ustvarja moč kapitala, ki delavcem vlada bolj zanesljivo kot moč, ki
so jo aristokraciji podeljevale legalne avtoritete kraljev.
Sodrgo bomo usmerjali z revščino, zavistjo in sovraštvom. In s pomočjo njihovih rok bomo iztrebili vse, ki nas na naši poti ovirajo.
Goyimi so pozabili, kako se razmišlja, razen v primeru, če jih k temu vzpodbudijo sugestije naših strokovnjakov. Zato ne razumejo nujnosti, ki bo pripeljala do našega
prevzema oblasti. Glavni cilj osnovnih šol je poučevanje preprostostega, resničnega znanja, osnove vseh znanj - znanje o strukturi človeškega življenja, o družbenem
obstoju, ki zahteva delitev na delavce in, posledično, obstoj razredov in različnih položajev. Vsi morajo doumeti, da zaradi razlik v objektih človeške dejavnosti ne more biti
nobene enakosti, da tisti, ki s svojimi dejanji kakorkoli kompromitira celoten razred, pred zakonom ne more biti enako kriv kot tisti, ki ne prizadene ni č drugega kot lastne
časti. Resnično znanje o družbeni strukturi, s katero goyimov ne seznanjamo, bo ljudem pokazalo, da morajo položaji in delo ostati znotraj določenega kroga, in da ni
nikakršne potrebe, da se v družbi pojavlja človeško trpljenje, kot to omogoča izobraževanje, ki se ne sklada z delom, za katerega je posameznik poklican. Po natančnem
proučevanju tega znanja se bo ljudstvo prostovoljno uklonilo avtoriteti in sprejelo položaj, ki jim gre. Pri današnji stopnji znanja in smernicam, ki smo jih namenili razvoju,
se bo v ljudeh, ki slepo zaupajo tiskanim besedam, razbohotilo sovraštvo - slepo sovraštvo do vsega, kar vidijo kot sebi nadrejeno, saj ne doumejo pravega pomena
razredov in različnosti položajev.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #11 - 26.01.2010 at 16:53:00
 
Sovraštvo bo še nadalje naraslo zaradi učinkov ekonomske krize, ki bo zaustavila trgovanje na borzah in delo v industriji. S skrivnim delovanjem, z zlatom, ki ga imamo,
bomo ustvarili univerzalno ekonomsko krizo, s katero bomo v vseh evropskih državah pognali na cesto množice delavcev. Te množice bodo z užitkom prelivale kri tistih, ki
so jim v svoji nevednosti zavidali že rojstva naprej.
"Naši" bodo ostali na varnem, ker bomo vedeli kaj in kdaj se bo zgodilo, in zato poskrbeli za lastno varnost.
Prikazali smo, kako bo napredek goyime pripeljal do vladavine razuma. In naš despotizem bo natanko to: kajti s preudarnim kaznovanjem bomo znali umiriti nemire, iz
institucij pa izgnati liberalizem.
Ko bo ljudstvo spoznalo, da se je v imenu svobode uklonilo najrazličnejšim koncesijam in prizanesljivostim, bo menilo, da je postalo suveren gospod in bo odvihralo po poti
moči, a se bo seveda, kot vsak slepec, začelo spotikati, in zato hitelo iskati vodnika, saj ne bo več imelo dovolj razuma, ki bi ga pripeljal v prejšnje stanje: tako bo želelo
pomoč od nas. Spomnite se le Francoske revolucije, ki smo ji nadali naziv Velika. Skrivnosti njenega poteka so nam dobro znane, saj je bila v celoti delo naših rok.
Od takrat vodimo ljudstva od razočaranja do razočaranja, in končno se bodo odvrnili tudi od nas, ter se priklonili kralju - despotu sionske krvi, ki ga pripravljamo za ta
trenutek.
Kot mednarodna sila smo danes nepremagljivi, kajti če nas bi kdo napadel, vedno nam bodo na pomoč priskočili drugi. Le skrajna pokvarjenost goyimov, ki klečeplazijo
pred silo, naša neusmiljenost do šibkih, strogost do napak in popustljivost do zločinov, zavračanje svobodnega družbenega sistema - omogočajo našo neodvisnost.
Goyimi pa potrpežljivo trpijo pod diktatorji in prenašajo zlorabe, zaradi katerih bi moralo na morišče na desetine kraljev.
Kako lahko pojasnimo ta fenomen, te nelogičnosti, ki se jim uklanjajo ljudske množice?
Odgovor najdemo v dejstvu, da diktatorji s pomočjo svojih agentov prepričujejo ljudi, da s temi zlorabami koristijo najvišjim ciljem države - da varujejo dobrobit ljudi,
bratstvo med narodi, njihovo medsebojno solidarnost in enakost pravic. Seveda jim ne povedo, da mora biti ta enotnost dosežena le pod vladavino našega vladarja.
In tako ljudstvo obsoja tiste, ki mu služijo, oprošča krivde tistim, ki so krivi, in je čedalje bolj prepričano v to, da jim mora pustiti, da počne, kar se jim zahoče. S tem ljudstvo
uničuje vsakršno ravnovesje in omogoča ustvarjanje neredov.
Beseda svoboda je za ljudi tako zelo vabljiva, da so se v njenem imenu pripravljeni boriti za vsakršno farso, proti vsaki obliki oblasti, celo prot Bogu in zakonom narave.
Zato bomo, ko bo prišlo naše kraljestvo, besedo svoboda izbrisali iz slovarjev življenja. Uporabljali bomo zgolj princip surove sile, ki množice spreminja v krvi željne zveri.
Te živali pa potem spet zaspijo vsakokrat, ko se do sitega nalokajo krvi in takrat jih je z lahkoto mogoče zopet vkleniti v verige. Č e pa ne dobijo svojega odmerka krvi, bodo
nadaljevali z bojem.
PROTOKOL 4
Vsaka republika gre skozi različna stanja. Prvo obdobje zaznamuje noro divjanje slepih množic. Sledi obdobje demagogije, iz katere se rodi anarhija, to pa brezpogojno
vodi v despotizem - ta ni več legalen in odkrit, torej zaupanja vreden despotizem, temveč neviden in skrit, pod taktirko te ali one skrivne organizacije, ki, preko
najrazličnejših agentov, deluje izza kulis.
Kdo lahko premaga nevidno silo? Nežidovsko prostozidarstvo deluje kot filter za naš načrt, njegov obstoj ostaja za ljudske množice skrivnost. A celo svoboda je lahko
nenevarna in dobi svoj položaj v državni ekonomiji, če temelji na ljubezni do boga. na bratstvu med ljudmi, a brez ideje o enakosti, ki je v nesoglasju z zakonom kreacije, ki
pogojuje podrejenost. Takšna vera omogoča vladavino duhovništva. Ljudje bi zadovoljno in ponižno sledili vodeči roko dušnih pastirjev, božjih predstavnikov na zemlji.
Zaradi tega moramo nujno spodkopali vsako vero, izgnali iz goyimov vsakršno idejo boga in duha in na njuno mesto ustoličiti matematično natančne izračune in materialne
potrebe.
Goyima je treba usmeriti k industriji in trgovini. Tako se bodo narodi izgubili v neprestanem pehanju za dobička in v tej tekmi za dobrinami prezrli skupnega sovražnika. A
ponovno: da svoboda ne bi za vselej razkrojila in uničila goyimskih skupnosti, moramo industrijo zasnovati na špekulacijah. Tako bodo vsi njeni izdelki prišli v naše roke.
Okrepljen boj za nadvlado in ekonomski šoki bodo ustvarili - so že ustvarili - razočarane, hladne in brezsrčne skupnosti. Te bodo gojile močan odpor do visoke politike in
do religije. Njihov edini vodič je dobiček, ki ga bodo povzdignili v kult. Usodna ura pa bo napočila, ko bo nižji razred goyimov, ne zaradi kakršnihkoli svetlih vzgibov,
temveč zgolj iz sovraštva do privilegirancev, sledil našemu vodstvu proti našim tekmecem, goyimskim intelektualcem.
PROTOKOL 5
Kakšna oblika administrativnega vladanja lahko obstaja v skupnosti, v kateri se je korupcija zalezla že v vse pore njenega delovanja, kjer je pot do bogastva možna le s
podlimi ukanami, kjer vlada razpuščenost, kjer je potrebno vzdrževati moralo s kaznimi in ostrimi zakoni, in ne z prostovoljno sprejetimi načeli: kjer so vero in domovino
izbrisala kozmopolitanska prepričanja? Je v teh skupnostih mogoča še kakšna druga oblika vladanja razen despotizma? Okrepili bomo centralizem, s čimer bomo nadzirali
moč skupnosti. Z zakoni bomo regulirali dejanja političnega življenja. Ti zakoni bodo sčasoma ukinili vsakršno popustljivost in svoboščine, oblikovalo se bo kraljestvo
veličastnih razmer, ki bo sposobno uničiti kateregakoli goyima, ki bi se uprl z dejanjem ali z besedo.
Morda menite, da despotizem o katerem govorim, pri današnji stopnji napredka ni mogoč, a dokazal vam bom, da temu ni tako.
V časih, ko so ljudje v kralju videli čisto manifestacijo božje volje, so se njegovi despotski moči pokorili brez vprašanj: vendar so od dne, ko smo jim pokazali možnost
lastnih svoboščin, na lastnike prestolov začeli gledati kot na navadne smrtnike. Ko smo jih nadalje oropali tudi vere v boga, je na ulice prihrumela mogočna moč, ki smo jo
zajeli.
Še več, umetnost usmerjanja množic in posameznikov z manipulacijo razumskih teorij in besedičenjem, z splošno ureditvijo življenja in raznimi vrstami izgovorov, ki jih
goyim v resnici ne razume, je plod strokovnjakov naših administrativnih možganov. Vzgojeni ob analizah, opazovanjih, preračunavanju - v tovrstnih spretnostih nimamo
tekmeca, kakor tudi ne pri načrtovanju političnih akcij in solidarnosti. V tem pogledu bi se z nami lahko primerjali le jezuiti, a nam jih je v oč eh nekritične množice uspelo
diskreditirati. Svetu je najbrž vseeno, kdo je njegov suvereni vladar: ali je to katoliška glava ali pa tiran sionske krvi! Vendar pa je za nas, izbrano ljudstvo, to dejstvo
seveda bistvenega pomena.
Začasno bi najbrž lahko uspešno delovali s koalicijo vseh GOYIMOV; vendar nas pred to nevarnostjo ščitijo najglobje ukoreninjeni nesporazumi med njihovimi skupinami.
Z verskimi in rasnimi sovraštvi, ki smo jih v zadnjih dvajsetih stoletjih razvili do veličastnih razsežnosti, smo naščuvali narod proti narodu, človeka proti človeku. Zato ni
države na svetu, ki bi v primeru vojne dobila podporo vseh. Premočni smo - in naši moči ni konca. Narodi se ne morejo dogovorili o ničemer, ne da bi pri tem skrivoma
sodelovali tudi mi.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #12 - 26.01.2010 at 16:53:22
 
Per me regens regnat - kralj vlada preko mene. Preroki pa so povedali, da smo izbrani od boga samega, da vladamo zemlji. Bog nam je priskrbel genialnost, s katero smo
lahko kos svoji nalogi. Č e bi nasprotni tabor imel genija, ki bi se boril proti nam, bi bil to le zelenec, ki ne bi predstavljal resnega nasprotnika. Mehanizem držav poganja
stroj, ki je v naših rokah, in ta stroj državne mašinerije je zlato. Politična ekonomija, ki so si jo kot znanost izmislili naši učeni starešine, je kapital povzdigovala v kraljevske
višave.
Č e naj kapital neovirano sodeluje, mora imeti proste roke za ustvarjanje industrijskega in trgovinskega monopola: to že na vseh koncih sveta izvaja naša nevidna roka. Ta
svoboda bo dala industrialcem politično moč, kar bo pripomoglo k zasužnjenju ljudi. Danes je bolj pomembno, da ljudi razorožimo, kot pa da jih vodimo v vojne; bolj
pomembno je, da razplamtele strasti izkoristimo zase, kot pa da jih gasimo; bolj pomembno je, da sledimo idejam drugih in jih razlagamo tako, kot nam ustreza, kot pa da
jih izkoreninimo. Temeljni princip našega vodenja je: oslabiti ljudski intelekt z neprestanim kritiziranjem: ga voditi v smeri, ki onemogočajo resno razmišljanje, ki bi lahko
povzročilo odpor: usmerjati sile v navidezne boje praznih besedičenj.
Ljudje so od nekdaj sprejemali zahteve po dejanjih, saj so zadovoljni s predstavo in le redko preverjajo vsebino, če le obljubam sledi tudi dejanje. Zato bomo ustanovili
institucije, ki bodo skrbele za pompozno propagando, s tem ustvarjale vtis o svoji težnji k napredku.
Prevzeti moramo liberalno fizionomijo v vseh usmeritvah, tej fizionomiji pa bomo podelili glas govorcev, ki bodo neprenehoma govorili, kar bo pripeljalo poslušalce do tega,
da bodo izgubljali živce do govorništva čutili le še gnus.
Da bi javno mnenje prišlo v naše roke, ga moramo zasuti z neskončnim številom nasprotujočih si mnenj, dokler ne bodo goyimi v tej poplavi nesmisla izgubili glave in
ugotovili, da je še najbolje, če o politiki nimajo nikakršnega mnenja, ki tako ali tako ni namenjena temu, da bi jo ljudje razumeli, saj jo že razumejo tisti, ki jih vodijo. To je
prva skrivnost.
Druga skrivnost, nujna za uspešnost našega vladanja, je naslednja: neuspehe naroda, njegove navade, strasti, pogoje v katerih živi, bomo razbohotili do takšnih mer, da
nihče več ne bo razumel, kje v nastalem kaosu je njegovo mesto. Zato se ljudje med seboj ne bodo razumeli. V vse družbene skupine bomo zasejali razdor, kar bo
onemogočilo delovanje tistih sil, ki se nam še vedno nočejo podrediti. To bo onemogočilo kakršnokoli osebno iniciativo, ki bi lahko imela za nas negativni učinek. Nič ni bolj
nevarnega kot osebna iniciativa genija. Je močnejša kot milijon ljudi, med katerimi vlada nesoglasje. Šolanje goyimov moramo usmeriti tako, da bodo obupano dvignili roke
od vsakega dejanja, ki bi zahtevalo osebno iniciativo. Velik napor svobodnega delovanja slabi posameznika, ker se nenehno srečuje s svobodo drugih. Iz teh trkov izhajajo
hudi moralni šoki. razočaranja, neuspehi. Z vsemi temi sredstvi bomo goyime prisilili, da nam bodo nudili takšno mednarodno moč, ki nam bo že s svojim položajem
pomagala absorbirati vse državne sile sveta in oblikovati nadvlado. Današnje vlade bomo zamenjali s strašilom, ki ga bodo imenovali nad-vladna administracija. Njene
lovke se bodo razrasle v vse smeri, v tako orjaških razsežnostih, da ji podjarmljenje narodov celotnega sveta ne bo moglo spodleteti.
PROTOKOL 6
Kmalu bomo začeli ustanavljati velike monopole, kjer bo zbrano ogromno bogastvo, od katerega bodo odvisna tudi bogastva goyimov, ki bodo po političnem zlomu
propadli skupaj z zadolženimi državami ...
Razviti moramo pomen naše nad-vlade do tolikšne mere, da bo pomenila zaščitnika in dobrotnika vsem tistim, ki se ji bodo prostovoljno podredili.
Aristokracija kot politična moč goyimov je mrtva - ni nam je več treba upoštevati; vendar nam kot lastniki še vedno lahko škodijo, ker zadovoljujejo svoje potrebe z lastnim
delom in izdelki. Zato je za bistveno, da jih za vsako ceno razlastimo. To bo najlažje doseči z višanjem bremen za nepremičnine - to jim bo nakopalo dolgove.
Goyimska aristokracija bo hitro pogorela, saj je dedno obremenjena in nesposobna, da bi bila zadovoljna z malim.
Istočasno moramo intenzivno nadzirati trgovino in industrijo, še najbolj pa špekulacijo, ta bo pomenila protiutež industriji; odsotnost špekulativne industrije bi povečala
zasebni kapital in služila pri obnovi kmetijstva, saj bi zemljo razbremenila bančnih dolgov. Naš namen je, da industrija iz zemlje črpa tako delovno silo kot kapital, poleni pa
s pomočjo špekuliranja v naše roke prenesla denar, kar bo vse goyime spremenilo v proletarce. Tako se nam bodo ti uklonili, če ne zaradi drugega že zaradi golega
preživetja.
Propad goyimske industrije bomo dosegli s pomočjo razkošja, na katerega smo jih že privzgojili; zviševali bomo plače, to pa delavcem ne bo v korist, saj bomo s pretvezo,
da kmetijstvo in živinoreja proizvajata vse manj, zviševali tudi cene osnovnih življenjskih potrebščin; nadalje bomo spodkopali vire proizvodnje s tem, da bomo delavce
navadili na anarhijo in pijančevanje in s tem sčasoma iztrebili vse izobražene goyime.
Da goyimi tega ne bodo prehitro odkrili, bomo naša dejanja prikazovali kot vdano, navdušeno željo služiti delavskemu razredu in velikim načelom politične ekonomije.
PROTOKOL 7
Krepitev oborožitve in ječanje policijskih enot sta bistvena za izpolnitev omenjenih načrtov. Doseči moramo, da bodo v vseh državah sveta, razen v naši, le množice
proletarcev in nekaj milijonarjev, ki bodo ščitili naše interese, ter policija in vojaki.
Po vsej Evropi in tudi ostalih kontinentih moramo ustvariti nemire, razprtije in sovražnost. S tem si pridobimo dvakratno prednost: nadzorujemo države, ker se zavedajo, da
smo kadarkoli sposobni ustvariti nemir ali mir in drugič, s političnimi in ekonomskimi pogodbami ter s posojili bomo nadzirali državne resorje. Za uspeh moramo biti med
pogajanji in dogovarjanji pretkani in bistroumni, kar pa se tiče uradnega jezika, se bomo držali nasprotne taktike in si nadeli krinko poštenosti in pohlevnosti. Na ta način
nas bodo narodi in vlade goyimov, ki smo jih naučili, da znajo opažati le zunanjost dogajanj, sprejeli kot dobrotnike in rešitelje človeške vrste.
Na vsako dejanje katerekoli opozicije, ki bi se nam upala upreti, moramo biti sposobni odgovoriti z vojno. Č e pa bi se proti nam povezalo več držav, moramo biti
pripravljeni na vsesplošno vojno.
Glavni dejavnik političnega uspeha je skrivnost, kako se stvari lotiti: ni potrebno, da se svet strinja z dejanji diplomata.
Goyimske vlade moramo prisiliti, da delujejo v skladu z našim načrtom. Približujemo se njegovi izpolnitvi, ki ga bomo ob pomoči velike sile — tiska. ki je. z nekaj manjšimi
izjemami, izključno v naših rokah, uporabili za nadzor nad ljudmi.
PROTOKOL 8
Oborožiti se moramo z istim orožjem, kot bi ga naši nasprotniki mogli uporabiti proti nam. Do potankosti moramo preučiti uporabo zakonov za tiste primere, ko bomo morali
izrekati sodbe, ki bodo na prvi pogled delovale drzno in nepravično, saj je pomembno, da tovrstne rešitve pripravimo vnaprej in jih skrijemo za izrazi, oblečenem v pravno
obleko. Naš direktorat se mora obkrožiti z vsemi silami civilizacije, s katerimi bo moral delati. Oborožil se bo s publicisti, odvetniki, administratorji, diplomati in z ljudmi, ki so
končali posebno izobraževanje v naših posebnih šolah. Ti bodo poznali vse skrivnosti družbenih struktur, poznali bodo jezik politične abecede; seznanjeni bodo s temno
stranjo človeške narave, vključno z vsemi čustvenimi intrigami, ki jih bodo morali znati uporabiti: nagnjenja, pomanjkljivosti, pregrehe in kvalitete, posebnosti posameznih
razredov in položajev. Ni mi treba poudariti, da bomo talentirane asistente oblasti, o katerih govorim, izbrali izmed goyimov samih. V poštev pridejo predvsem tisti, ki so
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #13 - 26.01.2010 at 16:53:40
 
svoja administrativna dela vajeni delati brez razmišljanja o cilju, in se nikoli ne vprašajo, zakaj je njihovo delo sploh potrebno. Goyimska administracija podpisuje
dokumente, ne da bi jih poprej prebrala, in dela zaradi osebnih koristi ali ambicij.
Našo vlado bomo oborožili z množico ekonomistov. Prav zato se Židi tako zelo posveč ajo ekonomskim znanostim. V svojih vrstah bomo imeli celo vrsto bankirjev,
industrialcev, kapitalistov in - najpomembneje - milijonarjev, ker bomo v bistvu vse urejevali s številkami.
Dokler ne bo možno na zaupanja vredne položaje varno postaviti naših bratov, bomo na njih začasno namestili osebe, katerih preteklost in ugled zagotavljata, da je med
njimi in ljudstvom prepad.
Židovski anti-semitizem in Talmud
Protokoli naj bi bili židovskega izvora. Dokaz za to obstaja v eni od najstarejših knjig na svetu, prodanih v milijonih izvodov - to je židovski TALMUD!
Vse, kar je napisano v protokolih, lahko najdemo tudi v Talmudu.
Semitizem oz. anti-semitizem nima skoraj nič skupnega z Židi! »Kaj? O č em vendar govoriš?« ste pomislili nekateri.
Ponovno, ne pogoltnite takoj kar vam govorijo (predvsem židovski) javni mediji. Preberite si nekaj zgodovinskih knjig. Judovsko enciklopedijo, in se oborožite z znanjem
sami s svojim raziskovanjem!
Naj omenim le z nekaj kratkih odlomkov. Des Griffin je opravil obsežne raziskave za svojo knjigo Antisemitizem in babilonska zveza (Anti-Semitism and Babylonian
Connection).
Zaradi nenehne sionistične propagande velika večina Nemcev, pa tudi Američanov, verjame, da se beseda semit skoraj izključno nanaša na Žide, vendar je resnica
drugačna!
Zanimivost: Besed semit, semitizem in antisemitizem sploh ni v Websterjevem slovarju iz leta 1928 (Noah Webster's American Dictionary of the English Language).
Skovali so jih šele proti koncu prejšnjega stoletja. Torej, kdo so semiti?
Po uglednem Oksfordskem slovarju (Oxford Universal Dictionary) iz leta 1944 (str. 1838), semiti pripadaja rasi, ki vključuje večino narodov, omenjenih v Genezi 10 kot
potomce Shema, Noetovega sina. To so: Arabci, Hebrejci, Asirci in Armenci; semitski jezik je njihov materin jezik.
Seveda bi večina ljudi na svetu na vprašanje, ali so današnji Židi hebrejskega oziroma semitskega izvora odgovorila z odloč nim »da«! A to preprosto ni res. Sodobni Židi
nimajo nič skupnega s Hebrejci iz biblijskih časov. Že desetletja nihč e niti ne pomisli, da bi podvomili v to temeljno predpostavko.
Pravzaprav je zgodovinsko dejstvo, da okoli 95 odstotkov sodobnih Židov ni semitskega porekla. So turškega porekla - tako imenovani Kazarji.
»Kazarji ne izvirajo iz Jordanije, temveč iz porečja Volge, ne iz Kanaaana, temveč izza Kavkazja. Genetsko so bolj povezani s Huni, Ogri in Madžari kot pa z Abrahamom,
Izakom in Jakobom. Zgodba kazarskega cesarstva, kot se počasi kaže, se začenja razkrivati kot ene najbolj krutih prevar, kar jih je bilo v zgodovini.« (Arthur Koestler,
Trinajsto pleme /The Thirteenth Tribe/).
Kratka zgodovina Kazarjev:
»Sodobni Židi se delijo v dve glavni struji: Separdime in Askenazime. Separdimi so potomci Židov, ki so že od pradavnine živeli v Španiji (hebrejsko: Sepharad), dokler jih
niso proti koncu petnajstega stoletja izgnali. Po oceni iz leta 1960, je Separdimov okoli 500.000. Askenazimov ali kazarskih Židov je bilo ob istem č asu okoli 1 1 milijonov.«
(Trinajsto pleme. str. 181).
Judovska enciklopedija o Kazarjih navaja: »Chazars (črkovanje ni vedno enako): Ljudje, turškega izvora, katerih življenje in zgodovina se prepletata z samim začetkom
židovske zgodovine v Rusiji. ... preganjani od nomadskih plemen in z lastno željo po plenjenju in maščevanju. V drugi polovici šestega stoletja so se Kazarji premaknili
proti zahodu ... kazarsko kraljestvo je bilo trdno usidrano v večjem delu južne Rusije precej preden so Vagarijanci ustanovili Rusko monarhijo. (855 n. š.) ... V tem času je
bilo Kazarsko kraljestvo na višku svoje moči in v nenehnih vojnah. Ob koncu osmega stoletja ....je kazarski kralj s svojimi velikaši in večje število njegovih poganov sprejeli
židovsko vero. (Obdani s Kristjani na levi in Muslimani na desni naj bi sprejeli eno od teh dveh ver, kralj pa je iz protesta izbral židovsko vero). Židovska populacija na
celotnem področju, kjer so živeli Kazarji. je morala biti v obdobju med sedmim in osmim stoletjem precejšnja. Okoli devetega stoletja se že zdi, da so vsi Kazarji bili Židi,
čeprav so židovsko vero sprejeli le kratek čas pred tem. Eden od naslednikov Bulana, po imenu Obadija, je prenovil kraljestvo in okrepil židovsko vero.
Povabil je židovske učenjake, da se nastanijo na njegovem ozemlju ter ustanovijo sinagoge in šole. Ljudi so poučevali Biblijo, Mišno in Talmud ter kantorsko božjo
službo ... Za svoje spise so Kazarji uporabljali hebrejsko pisavo ...prevladoval je kazarski jezik...
Ruski Varangianci so se naselili v Kijevu ... do zadnje velikega obračuna s Kazarci, ko so jih po težkem boju premagali. Štiri leta pozneje so Rusi osvojili celotno kazarsko
ozemlje vzhodno od reke Azov. Precej članov kazarske kraljeve družine je emigriralo v Španijo ... Nekateri so šli na Madžarsko, večina ljudi pa je ostala v svoji rodni
domovini« (Judovska enciklopedija. IV. knjiga, članek o Kazarjih. str. 1-5).
Obadija je nasledila dolga vrsta naslednikov, čaganov (kraljev), kajti po temeljnem državnem zakonu so lahko prestol zasedli le židovski vladarji.
Tako smo iz židovskih virov izvedeli, da večina današnjih Židov ne more trditi, da so potomci prvotnih Hebrejcev, in zato morebitnih dedič ev Palestine. Zaradi tega dejstva
se izraz »antisemitizem« ne nanaša na sodobne Žide. Benjamin Freedman, Žid, ki je osebno poznal več ino najvplivnejših sionistov v tridesetih in štiridesetih letih
preteklega stoletja, odkrito pokaže s prstom na resničen namen uporabe izraza »antisemitizem«. Trdi. »da bi moral biti odstranjen iz angleškega jezika. »Antisemitizem«
služi danes le enemu namenu. Uporablja se ga kot žalitev. Ko imajo tako imenovani Židi obč utek, da nekdo nasprotuje kakšnemu njihovemu cilju, svoje žrtve osramotijo z
oznako »antisemit« ali »antisemitski« (Dejstva so dejstva /Facts are Facts/), Benjamin Freedman. str. 73)
Dogodki v tretjem rajhu prav tako niso nujno povezani z »antisemitizmom«, temveč z »antikazarizmom« in »antitalmudizinom« (posebno »zakonom mozaika«), kar bi znal
pojasniti kakšen član SS (če je še živ). Kmalu vam bom med vsemi temi izrazi nakazal nekaj smeri.
Back to top
 
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: SKRIVNA ZDRUŽENJA IN NJIHOVA MOč V 20.STOLETJU
Reply #14 - 26.01.2010 at 16:54:02
 
Najbolj poznana in vplivna kazarska družina je družina Rothschild, poimenovana po rdečem ščitu, ki je simbol Kazarjev. Ima to kak smisel? Bolj ko se bomo bližali koncu
knjige, bolj bodo stvari postajale jasne.
Za zdaj je pomembno, da vemo, da sodobni Židi niso hebrejskega porekla, in zato niso nikoli imeli in nikoli ne bodo imeli pravice zahtevati palestinskega ozemlja. Izraelska
država je popolnoma nelegalna, tudi če bi Židi bili hebrejskega porekla. A več o tem boste prebrali v poglavjih, ki sledijo.
Da končam: najbolj »antisemitski« so najverjetneje sodobni Židi sami. Zakaj? Ker sovražijo in se borijo proti Arabcem, ki so v resnici semitskega porekla, kjerkoli in
kadarkoli je to mogoče! Zatorej so »Arabci« »antikazarji« ali »antižidovski« in Židi »antisemiti«!
Premislite! Včasih je resnica nadvse neprijetna.
Talmud - kako prikupna knjiga!
Preden preberete naslednje poglavje, naj zelo jasno poudarim, da nimam niti najmanjšega namena nastopati proti katerikoli rasi ali ljudem, ali določiti za krivca določen
krog ljudi. Želim le razumeti njihov sistem vrednot. To poglavje vas bo vznemirilo, prav tako kot vedno znova vznemirja tudi mene. Nisem ga pisal z zadovoljstvom in ta
tema mi ni niti najmanj pri srcu, a je nadvse pomembna za razumevanje dogajanja na našem planetu. Č e hočete razumeti zakaj so Hitler, Benjamin Franklin, George
Washington, Martin Luther in mnogi drugi preganjali Žide, se morate s tem seznaniti. Zato se prosim, ne jezite name, ker to stvar razkrivam.
Vsi viri iz tega poglavja so židovskega izvora.
Poglejmo si nekaj odlomkov iz Talmuda (prevedenih iz nemške verzije), da bomo razumeli, zakaj so barbarski Kazarci nenadoma hoteli postati »verniki Talmuda«, in da
bomo morda razumeli, zakaj so Žide nenehno preganjali, kjerkoli so se nahajali.
»Le Židi so ljudje, ne-Židi niso ljudje, temveč drhal (goyim = č loveška drhal, živina); (Kerithuth 6b stran 78. Jebhammoth 61a) (IV. str. 3)
»Ne-Židi so bili ustvarjeni, da služijo Židom kot sužnji.« (Midrasch Talpiot225)
»Ne-Židov se je treba izogibati bolj kot bolnih svinj.« Orach Chaiim 57. 6a)
»Spolni akt z ne-Židom je kot spolni akt z živalmi.« (Kethuboth 3b)
»Število ne-židovskih rojstev je treba množično zatirati.« (Zohar II. 4b)
»Tako kot se da nadomestiti zgubljene krave in osle, tako se more nadomestiti tudi mrtve ne-Žide.« (Iore Dea 337, 1)
»Prisoliti zaušnico Židu, je kot prisoliti zaušnico bogu.« (Sanherdin 58b) VI. str. 10)
»Bog (Jahve) se nikoli na jezi na Žide, temveč le na ne-Žide.« (Talmud IV/ 8/ 4a)
» Č lovek (Žid) mora vsak dan trikrat moliti, kajti bog ga ni ustvaril za goyima, ne za žensko ali nevedneža.« (Talmud V/ 2/ 43b + 44a)
»Kamorkoli pride (Žid) bo postal knez gospodarjev.« (Sanhedrin 104a)
»Jaz (Jahve) te postavljam (judovstvo) za prednika narodov, te postavljam za izbrano ljudstvo, te postavljam za kralja narodov, te postavljam za ljubljenega med narodi, te
postavljam za najboljšega med narodi, te postavljam za zaupnika med narodi.« (Shabbat 105a)
»Ne-Židu Žid ne zakrivi prešuštva ... Kaznivo za Žida je le prešuštvo do svojega bližnjega, to je z ženo Žida. Nežidovske žene ne štejejo.« (Talmud IV/ 4/ 52b)
»Goyimi nimajo žen, one v resnici niso njihove žene.« (Talmud IV/4/81 +82ab)
»Vi (Židi) ste mene, Jahveja. naredili za edinega pravega gospoda na svetu, zato bom jaz vas naredil za edinega vladarja na svetu.«
»Židi morajo vedno poskušati prevarati ne-Žide.« (Zohar I. 168a)
»Trguj z ne-Židi, č e morajo za to plač evati denar.« (Abhodah Zarah 2aT)
»Ne-Židovsko posest pripada Židu, ki jo prvi uporabi.« (Babba Bathra 54b)
» Č e sta dva Žida prevarala ne-Žida, si morata razdeliti dobi ek.« (Chochen Ham 183,7)
č
»Vsakemu Židu je dovoljena uporaba laži in krive prisege, da bi unič il ne-Žida. (Babha Kama 113a)
»Goyimova lastnina je kot puščava brez lastnika in vsakdo (vsak Žid), ki jo zapleni, si jo s tem pridobi.« (Talmud IV/ 3/ 54b)
»Židu je dovoljeno izkorišč ati napake ne-Žida in ga prevarati.« (Talmud IV/ 1/113b)
»Židu je dovoljeno odirati ne-Žida.« (Talmud IV/ 2/ 70b)
»Ko bo prišel Mesija, bodo vsi sužnji Židov.« (Erubin 43 b)
Lahko razumele kralje, ki so izganjali Žide iz svojih dežel? Ne govorim o obič ajnem Židu, kot o obi ajnem kristjanu ali muslimanu, temve o tistih z mo jo. In ti verjamejo v
č
č
č
nesmisel, ki ste ga pravkar prebrali.
Č e hočemo razumeti, zakaj imamo na našem planetu vojne, vojne, ki so načrtovane za mnogo stoletij vnaprej, in zakaj Iluminatom ni mar, da je v teh vojnah pobitih na
milijoni ljudi najrazličnejših narodnosti, morate razumeti, da v očeh verujočega kazarsko-židovskega bankirja NOBEN Č LOVEK ne umre v vojnah med državami, temveč le
goyimi. V očeh Žida, ki verjame v zakon Mozaika, (ki ste ga malo prej prebrali) so le Židi ljudje, vsi ostali pa le živina, in je treba z njimi tudi ravnati kot z živino, ker boljšega
niso vrediti.
Živina nima nobene lastnine niti paravice, da bi karkoli imela, živina se ne more poroč iti, zato lahko kot v Talmud verujoč i Žid živino varaš.
Ne verjamete? No, vprašajte kakšnega rabina. Jaz, sem ga, in dobil odgovor: »Seveda! Mi smo izbrano ljudstvo! Ti si goy (ednina za goyim).«
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 ... 10