Welcome, Guest. Please Login or Register
Forum Svet pogovorov gape.org
Sončeve pozitivke
pilcom.si
 
  HomeHelpSearchMembersLoginRegister  
 
Page Index Toggle Pages: 1
(Read 107 times)
gape
YaBB Administrator
p
*****
Offline

I love YaBB!
Posts: 13591
The Land of YaBB
Stari Sloveni - starovedstvo ...
18.03.2022 at 16:57:24
 

Trojstvo sveta - Jav, Nav, Prav

Stari Sloveni so verjeli v tri ravni bivanja: Jav, Nav in Prav. To so tri ravni bivanja, trije svetovi: Jav, Nav in Prav, ločeni z nepremostljivimi mejami in hkrati vedno sobivajo skupaj in neločljivo. V svetovnem nazoru Slovenov so to trije svetovi, kjer živijo ljudje, duhovi in bogovi.

Svet Prav – sestavljen je iz prostora in stvarnosti, ki so najbližje prvotnemu viru svetlobe. To je svet svetlih bogov, svet zakonov, nadzavesti in višje modrosti, svet Svarga - nebeškega kraljestva in Irija - slovanskega "raja". To je zlata sredina med svetovoma Jav in Nav, najvišji možni svet, bivališče naših svetlih bogov. Temnim bogovom in zlobnim bitjem je prepovedan vstop.

Svet Jav -  štiridimenzionalni, materialni svet, ljudje in živa bitja. Svet Jav je v celoti pod nadzorom sveta Prav, zato pravijo - "živimo v Bogu" in pravijo tudi "Vse je Bog", - torej, Bog je v vsem, kar nas obdaja v našem svetu, to je njegova manifestacija, to je on. Duše, oblečene v oblačila iz mesa, prenehajo imeti neposreden stik s svetovoma Nav in Prav, ter opravljajo svoje funkcije v tej inkarnaciji. Jav pogosto obiščejo bitja in duhovi iz sveta Nav. To je mogoče storiti na različne načine. Temni duhovi in entitete potisnejo človeka k zlim dejanjem, ga duhovno uničijo in pošljejo naravnost v peklenske svetove.

Svet Nav - drugi svet, svet duhov, duš ljudi po smrti in drugih entitet, kjer po smrti živijo naši predniki, ki se niso uspeli povzpeti na zlato pot duhovnega razvoja in se povzpeti v višje svetove. Naši predniki so verjeli, da se tukaj duše očistijo, da se ponovno utelesijo. Vendar se vse duše ne morejo očistiti in se v svetu Nav spremenijo v zle duhove. Včasih se svet Nav lahko prekriva s svetom Jav, t.j. z našim svetom, tako, da na različne načine povezujemo preminule prednike z živimi.

Drevo sveta povezuje svetove Jav, Nav in Prav. Svetova Jav in Nav ločuje ognjena reka Smorodina, čeznjo so skočili nekateri starodavni junaki. Svetova Jav in Prav sta ločena z nebeško reko Ra.

Vsi trije svetovi so odvisni drug od drugega in to, kar se zgodi v svetu Jav, bo nujno vplivalo na svet Nav, tako da če naredimo nekaj slabega na tem svetu, bo to povzročilo posledice v svetu Nav, svet Nav pa bo vplival na svet Prav in obratno.

Vsa izročila slovenskih narodov o stvarjenju sveta pravijo, da je bila snov, ki jo vidimo, svet Jav, ustvarjena zadnja. Najprej so bili ustvarjeni svetovi Prav - svetovi bogov, nato svetovi Nav in nato naši fizični svetovi.
Back to top
 

Lahko pa da se tudi motim ...

The Administrator of this yabb and domain.
WWW WWW  
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1