(Kao neki) vodič po forumu Svet pogovorov - navodila za uporabo v bistvu.
Namenjen je predvsem novim obiskovalcem, ti naj bi približno izvedeli kam so prišli. Namenjen pa je tudi nam, ki na tem forumu sodelujemo že dlje časa. Naj nas ta dokument spomni iz česa je ta forum nastal, da lahko danes nudi kar nudi.

Pri produkcij tega dokumenta je sodeloval tale topic na forumu Svet pogovorov.

Povezave po tem dokumentu:
S tem ko uporabljate forum se strinjate s pogoji za uporabo
Uporabniki foruma
Zgradba in oblika foruma
Vloga, pomen in naloge admin-a in moderatorjev
Vloga, pomen in naloge administratorjev
Zlata priporočila foruma
Licence Agreement
O

Ostale pomembne povezave:
FAQ - pogosto zastavljena vprašanja
Zgodovina in ustanovitev foruma
Opis, namen, usmeritev in način dela na forumu
Detailnejša razdelitev in opis rubrik


Forumove hitre povezave:
Pomembno | F A Q | Zadnji prispevki | Nameravanje | ŠTEVILA | Pomagaj | smajliji | Dodaj H.p.: | Dodaj novico |


Forumove povezave:
Društvo Sonce | Sončeve pozitivke | Pogovori v živo | Dobrodelnost | Sončna pošta | vodnik
gape.org | Svet duhovnosti | Kult | nenavadno.com | Petya

 

 

 

 

S tem ko uporabljate forum se strinjate s pogoji za uporabo:

Če se odločite za članstvo na tem forumu, to pomeni, da se strinjate, da ne boste objavljali besedil, ki so lažna, opravljiva, netočna, zlorabljajoča, vulgarna, sovražna, nadlegujoča, obscena, seksualno usmerjena, grozeča, ogrožajoča človekovo zasebnost ali ki kako drugače kršijo katerikoli zakon. To besedilo ni tukaj za zabavo, kajti lahko se vam zgodi, da vas bo kdo tožil. S pritiskom na spodnji gumb 'Register' se strinjate tudi, da ne boste objavljali avtorsko zaščitenega gradiva, razen če ste avtor vi ali če vam avtor gradiva to dovoli. Za objavo na tem forumu so neprimerni tudi nadlegovanje (tudi kot 'spam' in 'flooding'), verižna pisma, piramidne sheme in reklame.

Zavedajte se, da upravniki foruma ne moremo preverjati resničnosti prispevkov na njem, in vedite, da aktivno ne nadzorujemo prispevkov in da nismo odgovorni za njihovo vsebino. Ne jamčimo za točnost, popolnost in uporabnost zapisanih informacij. Prispevki izražajo pogled njihovega avtorja in ne nujno usmeritve foruma. Če se komu zdi, da je kateri od prispevkov neprimeren, naj o tem takoj obvesti upravnike foruma. Imamo pravico, da sporno vsebino v razumnem času odstranimo, če se odločimo, da je to nujno storiti. To je ročno delo, zato prosimo upoštevajte, da nekaterih prispevkov ne bomo mogli odstraniti takoj. To velja tudi za informacije, zapisane v profilu uporabnika.

Za vsebino svojih prispevkov ste torej odgovorni sami in soglašate s tem, da ne boste škodovali ne forumu ne internetnim stranem, ki so povezane z njim. Upravniki tega foruma si tudi pridržujemo pravico, da v primeru pritožbe ali pravnega postopka, uvedenega na podlagi vaših prispevkov, razkrijemo vašo identiteto (ali druge vaše podatke).

Pri registraciji, si imate možnost izbrati uporabniško ime. Svetujemo, da uporabite in tudi ohranjate primerno ime. Z ustvarjenjem tega uporabniškega računa, s katerim se nameravate registrirati, privolite v to, da zaradi svoje varnosti in razlikovanja med člani ne boste svojega gesla nikoli dali drugemu članu (ali nečlanu) foruma. Soglašate tudi s tem, da za pošiljanje svojih prispevkov ali za brskanje po forumu ne boste nikdar uporabili uporabniškega računa drugega člana.

Ko se na forumu registrirate in nato prijavite (login), lahko podrobneje izpolnite svoj profil. Odgovorni ste za to, da pišete jasne in točne informacije. Vse podatke, ki se nam bodo zdeli netočni ali vulgarni, bomo odstranili.

Zavedajte se, da je z vsakim vašim prispevkom zabeležen tudi vaš IP naslov, in sicer za primer, če bi vam bili prisiljeni onemogočiti dostop do tega foruma ali če bi upravniki foruma morali stopiti v stik z vašim ponudnikom internetnih storitev (ISP). To se bo zgodilo le, če bo ta sporazum res grobo kršen.


originalni angleški text ( agreement.txt)

 

Uporabniki foruma
 
Uporabnik foruma postane vsakdo, ki se registrira in aktivno sodeluje v pogovorih na forumu. Od njega pričakujemo, da bo spoštoval pravila, ki veljajo za vse uporabnike in ustvarjalce foruma, želimo pa si, da bi postala Zlata priporočila foruma ne samo priporočila ampak del njegovega življenja.  
 

»Zakoni« foruma (pravila, ki se jih morajo držati tako admin, moderatorji, administratorji in uporabniki foruma – gre za pravila in ne priporočila!!!)
 
Vedno in povsod se spoštuje pravila, zapisana v »Licence Agreement«-u, ki so nad vsem(i);

 • Pri nas nihče ne popravlja in briše ničesar, razen avtorjev samih. V kolikor pa je katerikoli post napisan v nasprotju z »Licence Agreement-om«, ga ima možnost in pravico zbrisati tudi admin ali moderator;
 • Threade in topice posameznega avtorja se lahko premika v katerikoli drug del foruma le s soglasjem avtorja;
 • Nekateri threadi so moderirani.
  V teh threadih lahko moderatorji po svoji lastni presoji brišejo prispevke (tudi na prošnjo drugih), za katere se jim zdi, da ne pripomorejo k nameri threada.  
  S privolitvijo avtorja jih lahko tudi spreminjajo.
  Ni nujno, da je thread za moderiranega označen že ob njegovem odprtju.

 

Zgradba in oblika foruma
Forum Svet pogovorov je nastal z namenom rasti vsakega posameznika. Rasti v ljubezni in rasti k ljubezni. Ozaveščanja in osebnostne rasti. Rasti k temu, kar smo v svojem bistvu, rasti k svojemu Višjemu jazu.


V osnovi je razdeljen na dva dela:
Javni del foruma, ki je dostopen vsakomur in na katerem najdete vse mogoče informacije o tem, kdo in kaj smo, o tem, kam želimo iti in kakšna je naša pot, pa o vseh mogočih orodjih, ki nam na naši poti (lahko) pomagajo.
Na njem lahko poiščete informacije o samem forumu, o reševanju tehničnih težav, če naletite nanje, pa o delu skupine, ki ustvarja in oblikuje, poleg tega pa aktivno sodeluje tudi na nekaterih drugih projektih.

Na tem delu foruma ne manjka niti smeha in zabave, ki sta sestavni del naših življenj.
 
Sicer pa – prepustite se in naj vas vaše želje ponesejo tja, kjer boste sami našli odgovore nanje…
 
Drugi del foruma je zaprti del, t.i. del za »posvečene«. Na ta del foruma imajo dostop admin in administratorji, ki sooblikujejo forum in sodelujejo še na drugih projektih. Ta del foruma je namenjen za delo na samih projektih, na njem se skupina, ki se trudi dati življenje nekaterim projektom, pogovarja in debatira o tem, kako čim bolje in čim uspešneje izpeljati projekte in doseči zastavljene cilje. Za dostop do tega dela foruma je potrebno imeti namero in voljo za sodelovanje v skupini podobno mislečih.

 

Vloga, pomen in naloge admin-a in moderatorjev

Admin foruma je en sam, pomaga vam pri vseh tehničnih težavah, s katerimi se soočite pri sodelovanju na Forumu SP, ima možnost premikanja threadov, tudi možnost spreminjanja postov, v kolikor post ni napisan v skladu z Licence Agreement-om. Admin foruma Svet Pogovorov je gape (email: gape@gape.org)
 
Moderatorji 'moderirajo' točno določen del foruma.
Imajo moč brisanja popravljanja in premikanja postov in threadov katere 'moderirajo'.
Moderatorji so: gape, Gru Gru, Iga, klimax, ziby in Amstel.

 

Vloga, pomen in naloge administratorjev

Administrator lahko postane vsak uporabnik foruma, ki se želi bolj ustvarjalno vključiti v delo foruma Svet pogovorov in ostalih projektov (Pozitivke, Društvo za ozaveščanje in osebnostno rast Sonce). Na podlagi izražene namere dobi, po 'posvetitvi' (ročno delo, s strani Admina) administrator vpogled v zaklenjen del foruma »Samo za Posvečene«, kjer potekajo pogovori in debate o samem delu Društva za ozaveščanje in osebnostno rast Sonce, časopisa Pozitivke in tudi foruma Svet pogovorov. Del zaprtega dela je namenjen tudi osebnostni rasti vsakega posameznika in skupine kot celote.  

To je tudi edina razlika, ki loči administratorja od »navadnega« uporabnika foruma SP:

 • aktivno sodelovanje pri projektih  
 • vpogled in možnost aktivne vključitve v posebni del foruma (»posvečeni«).

 

Administrator lahko postane vsakdo, ki

 • izrazi željo po aktivnem sodelovanju v Društvu za ozaveščanje in osebnostno rast Sonce, časopisu Pozitivke ali Forumu SP;
 • svojo željo, kje in kako bi želel sodelovati pisno posreduje kateremukoli administratorju;
 • novega administratorja lahko predlaga tudi eden izmed administratorjev;
 • o posvetitvi novega člana med administratorje se odločijo vsi administratorji skupaj in sicer jih mora biti ZA posvetitev vsaj 50%. Novega kandidata za administratorje želimo administratorji spoznati osebno, zato vsakega tudi povabimo na srečanje;
 • ob posvetitvi med administratorje, dobi uporabnik možnost vpogleda v zaprti del foruma, od njega se pričakuje tudi aktivno in tvorno sodelovanje pri projektih;
 • o odvzemu naziva administrator se (enako kot za vpis med administratorje) odločijo vsi administratorji skupaj in sicer jih mora biti ZA odvzem naziva vsaj 50%;
 • odvzem naziva administrator je mogoč tudi na lastno željo vsakega posameznika.

Administratorji foruma so: Marjana, gape, Harry, A., ana, Kali, Devi, Magla, Amstel, Robi in N. (2x), herby, vilma, Edi, Miro, titud, vida, EvaZh, ziby, ten-nej in stojci.
 
Vlogo Administratorjev, kdo administratorji so in njihove kratke predstavitve, si lahko preberete tukaj.

 

Zlata priporočila foruma

 Na forumu smo med seboj vsi enaki, enakovredni in enakopravni – tako admin, moderatorji in administratorji, kot vsi ostali uporabniki in gostje foruma. Za samo organizacijo in delo na forumu skrbijo admin in moderatorji.
 
Forum je namenjen predvsem ozaveščanju in osebnostni rasti vsakega posameznika. Na njem sodelujemo ljudje, ki verjamemo, da je pametno delati dobro, pomagati po svojih močeh sebi in drugim in deliti ljubezen. Na forumu sprejemamo, spoštujemo in cenimo vsakega posameznika. Delimo svoja mnenja in svoje izkušnje z namenom, da pomagamo sebi in drugim. Pišemo v prijateljskem duhu in tako, kot bi želeli, da drugi pišejo nam. Beremo tako, kot bi nam drugi svetovali in ne napadali naših stališč.
 
Zavedamo se, da ima vsakdo izmed nas svojo resnico. Svoje resnice med seboj delimo in skupaj poskušamo najti skupno Resnico.
 
Karkoli napišemo v kateremkoli trenutku in ne glede na to, v katerem delu sebe se takrat nahajamo, na forumu pustimo svojo energijo. Četudi iz nas v nekem trenutku govori močan ego in kasneje tega, kar smo napisali, ne bi več napisali, svojih postov ne brišemo. Naj ostanejo nam v opomin. In učenje – tako nam, kot drugim.
 
Na samem začetku poskušaj nekaj časa opazovati, kaj se na samem forumu dogaja, preberi, kakšen ta forum sploh je, kaj ti lahko da in kaj daš lahko ti njemu.  
 
Preden odpreš nov thread z novo temo, najprej preveri, ali se ni o tej temi na forumu že govorilo (uporabi »search«; na dnu strani najdeš kljukico, ki omogoča iskanje po naslovih (Subject-ih)); če že obstaja thread s takšno tematiko in v njem ne najdeš odgovora na svoje vprašanje, je zaželjeno, da svoje vprašanje/razmišljanje nadaljuješ na že obstoječem threadu. V kolikor se o tvojem trenutnem vprašanju na forumu še ni debatiralo, odpri nov thread, poizkusi ga uvrstiti v primeren direktorij.
 
Zaželjeno je, da na vsako vprašanje (nov thread) podaš svoje osebno mnenje. V kolikor se ti zdi vprašanje preobširno, seveda povprašaj po detajlih, če želiš podati svoje mnenje le na en del.
 
Pri vsakem osebnem mnenju, ki ga podaš na forum, izhajaj iz sebe. Piši o sebi in o svojih izkušnjah. Pri pisanju poskušaj biti prijazen do sogovornikov, kar predlagaš, predlagaj na prijazen način in tako, da poskušaš sogovorniku pomagati.  
 
V svoje razmišljanje lahko po svoji presoji dodaš tudi kakšen citat, ki si ga kje našel in prebral in za katerega ocenjuješ, da je preko njega možen vpogled v tisto, kar si želel sporočiti ti. Naj ne bo predolg.
 
Razne citate, članke ali druge stvari, ki si jih našel kot čisto darilo tebi, posreduj tudi ostalim uporabnikom foruma – kot čisto darilo ljubezni. Poleg citata je ZELO zaželjen tudi vir le tega.
 
Reklamam in propagiranju raznoraznih storitev in stvari se sicer izogibamo, vendar sprejemamo tudi to, če je posredovano s čistim namenom – z namenom pomagati drugim in če je namen ljubezen. Reklame in propagiranje, ki izhaja iz drugih vzgibov, je pri nas nezaželjeno.
Reklamiranju je namenjen Koledar dogodkov na Pozitivkah.
 
Izogibaj se žaljenju sogovornikov in izogibaj se besedam, ki bi utegnile prizadeti sogovornika.
 
Izogibaj se ocenjevanju, obtoževanju, obsojanju in sojenju ljudi. Kajti – le kdo si ti in le kdo sem jaz, da bi imel/a to pravico?
 
V vsakem trenutku se zavedaj: kdor govori, govori o sebi ...
 
Vsakega uporabnika foruma, pa tudi vse goste foruma poskusi sprejeti takšne, kakršni so. Vsakdo med njimi je na nekem delu svoje poti, prav vsak med nami pa se poskuša naučiti prav – sprejemanja. Sebe in ostalih.  
 
Prav zato, ker verjamemo, da se vsakdo izmed nas nahaja na nekem delu svoje potke, ki ni nujno enaka delu poti, kjer se trenutno nahajam jaz ali ti in ker verjamemo, da smo med seboj različni, pa kljub temu vsak posebej enkraten in neponovljiv, se izogibamo primerjanju. Poskušaj se ga izogniti tudi ti.
 
V primeru, da se debata dotakne nekega dela tebe, za katerega meniš, da bi ga težko razkril pred ostalimi in v javnosti, ali pa tega ne želiš, prosi sogovornika, da ta del predebatirata in razčistita na bolj osebni ravni – uporabi Instant Message, messenger, e-mail, s-mail ali neposredni, osebni stik. Zaželjeno je sicer, da tudi takšne vrste pogovorov rešujemo na forumu, ker damo s tem možnost tudi ostalim, da se ob tem nekaj naučijo o sebi. Vendar sprejemamo in razumemo, da včasih tega ne zmoremo prav vsi.
 
Če sogovornik vztraja na tem, da osebne zadeve razčistita na samem forumu in ti tega ne želiš, jasno sporoči svoje stališče. V primeru, da si pripravljen nadaljevati tudi takšne vrste debato na forumu, ostani takšen, kakršen si v resnici – ne spuščaj se na nizek nivo, ne napadaj in ne žali, ne bodi ciničen in sarkastičen, ne bodi žaljiv in nesramen – ne nadevaj si mask obrambe.  
 
Ko začutiš, da k takšni debati nimaš ali ne želiš več nič dodati, to povej in se umakni. Ne spusti se v igre moči in neko dokazovanje samo zato, da boš »zmagal«. Če umik predlaga sogovornik, to spoštuj in mirno sprejmi. Poskusi ostati z njim v prijateljskem odnosu.
 
Če se ti zgodi, da si naredil napako, poskusi to priznati. Vsi smo vsem učitelji in vsi smo vsem učenci. Naša pot je pot učenja in vsako napako zmoremo in smemo priznati. Se o njej pogovarjati. In se iz nje nekaj naučiti.  
 
Če imaš težavo s sprejemanjem nekoga, poskusi najprej sam v sebi ugotoviti, zakaj ga težko sprejemaš. Težava je namreč v tebi (ponavadi), ne nujno v njem. Če pri tem ne uspeš, ga vljudno prosi, naj ti pri tem pomaga. Ne postavi se takoj v obrambno držo in ne začni takoj z napadanjem tistega njegovega dela, ki pravzaprav moti tebe zaradi sebe in ne zaradi njega.
 
Vsi smo popolni v svoji nepopolnosti. Vsi imamo svoje vrline in svoje slabosti. Če naletiš na kakšno izmed slabosti sogovornika, ga poskusi na to primerno opozoriti. In mu pomagati, da bo tvoj pogled sprejel in razumel. Ozavestil in presegel. Tudi s tvojo pomočjo.
Izogibaj se temu, da samo pokažeš na sogovornikovo napako ali slabost. In ga potem prepustiš samemu sebi. Včasih zaradi dreves ne vidimo gozda. In če nekomu želiš nekaj pokazati, za kar meniš, da je v neskladju z njim in njegovo potjo, stori to na prijazen način. In mu stoj ob strani! Pomagaj mu, da bo zmogel videti tudi gozd!  
 
Izogibaj se temu, da samo sesuješ nekoga, potem pa ga prepustiš na milost in nemilost samemu sebi. Če veš več, daj več!
 
V vsakem sogovorniku poskusi videti oba dela- tako njegove pozitivne stvari, kot tudi tiste stvari, za katere ti sam meniš, da bi se moral o njih še nekaj naučiti.

 

 

Licence Agreement
You agree, through your use of this YaBB forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, or otherwise in violation of ANY law. This is not only humorous, but legal actions can be taken against you. You also agree not to post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or you have consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also inappropriate to this YaBB forum.  
 
Note that it is impossible for us to confirm the validity of posts on this YaBB forum. Please remember that we do not actively monitor the posted messages and are not responsible for their content. We do not warrant the accuracy, completeness or usefulness of any information presented. The messages express the views of the author, not necessarily the views of this YaBB forum. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator of this forum immediately. We have the rights to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if we determine that removal is necessary. This is a manual process, however, so please realize that we may not be able to remove or edit particular messages immediately. This policy goes for member profile information as well.
 
You remain solely responsible for the content of your messages, and you agree to indemnify and hold harmless this forum, and any related websites to this forum. We at this YaBB forum also reserve the right to reveal your identity (or any information we have about you) in the event of a complaint or legal action arising from any information posted by you.
 
You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another member, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another member's account to post messages or browse this forum.
 
After you register and log into this YaBB forum, you can fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information we deem inaccurate or vulgar will be removed.
 
Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this YaBB forum or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.

 

 

gape wrote: O eni od blodenj
nekateri med nami zbiramo znanje, da ga lahko uporabljamo, kar pametnege najdemo, delimo z drugimi. znanje nabiramo tudi iz izkušenj drugih. pri tem nastane težava, ali drugi govori resnico. in ko ti rata jasno, da vse kar je, je resnično, takrat te niti ne zanima ali se človk laže.  
tko pač je.
on tak je.
kar spravi izpod prstov, to on je.
če spravi v živo iz sebe še kaj več ... the best.
če ne ... glih tko gut.
on to je ... taka je moja percepcija njega.
 
da skratim ... ko ti napišeš neki s čimer se jest strinjam, jest ne odgovarjam, če napišeš neki s čimer se ne strinjam, ponavadi odgovarjam ... edino, če je post tko zlo bolan, da je u bistvu škoda moje pozornosti zanj.  
 
zakaj je meni in še nekaterim (upam) pomeben kvaliteten text in zakaj so nujno potrebni algoritmi za odkrivanje laži ... o tem pa kdaj drugič (ne da še nism napisu ...)
 
 
 
skratka, mi je žal, da na koncu nastane tak vtis, da če hočeš, da ti bo kdo odgovoru, da morš glih provocirat, al pa se preselit na ad hominem sceno, al pa clo ad kakšna skupina ... sceno.
 
temu je problem v tem, da se novinci ne pozanimate kam ste prišli ... v zadnjem času pa je energije zelo težko umirjat ... važno je da napredujemo ...


gape wrote: O moderatorjih
in ni point v tem da bi nekdo kot moderator prestavlju poste drugih in jih popravlju ampak PREDVSEM pomagu ljudem pri njihovih problemih. in potem šele premiku threade v dire kamor bolj pašejo


gape wrote: O dvojnih nickih
to pa je priporočilo ... v enem stavku
 
uporabljaj eno ime (nick), sicer povej zakaj uporabljaš drugo ime ... povej masko ... zavedaj se je ... in jo lahko uporabljaš ...  
dodajam še drug del:
zavestna uporaba nickov drugih ljudi (neregistriranih) pa je zloraba in zlorab ne podpiramo


gape wrote: O open sourcu
kar se mene tiče JE open source.
 
open sorce pomeni preprosto to da ti lahko vzameš moj source (v našem primeru je to ponavadi tekst (txt)), ga prešraufaš (ali pa tudi ne) in ga objaviš (če ga imaš kje).
pri vsem tem je edini pogoj, da pustiš moj podpis (credit) notr ... se reče ... ta text je pa napisu gape ... to NE SMEŠ pobrisat ... ostalo lahko, lahko tudi predelaš, lahko tudi ... kar češ ... lahko tud služiš keš s tem mojim textom, dokler izpolnjuješ POGOJ (credit).
 
 
v tem konkretnem primeru je open source to, da lahko kakšen drug forum vzame ta text, ga predela po svoje in ga objavi v svoje (lahko tudi pridobitniške) namene.
boli mene ... dokler mam jest 'credit' ...
 
to da je open source pomeni seveda tudi, da med nastajanjem lahko sodeluje vsakdo. upošteva se pač (kot ponavadi) večina.
 
 
kaj je tuki nejasnega ... men edin to da vsi pojejo in pametujeo, ko je treba pa konkretno narest ni nikjer nikogar ...
 
 
hvala ...

 

Opombe:
hvala Miski za lepo krasno predlogo;
hvala tudi vsem ostalim, ki ste prispevali;
to je seveda beta dokument in je copyleft - open source, lahko ga uporabite, če pri tem navedete vir!

last edit 12.2.2004|22:11|by:gape