Welcome, Guest. Please Login or Register
Forum Svet pogovorov gape.org
Sončeve pozitivke
pilcom.si
 
  HomeHelpSearchMembersLoginRegister  
 
Page Index Toggle Pages: 1
(Read 2839 times)
gape
YaBB Administrator
p
*****
Offline

I love YaBB!
Posts: 13595
The Land of YaBB
Svetovne banke in “Vlade” ukinjene
16.05.2014 at 11:35:02
 
JAVNO OBVESTILO

“V vednost vsem, ki jih zadeva”

Svetovne banke in “Vlade” ukinjene
OZADJE GLOBALNIH UKINITEV

Dvoletna raziskava fundacije One People’s Public Trust (OPPT) je razkrila množično prevaro, ki so jo “banke” in “korporativne vlade” več
desetletij sistematično izvajale nad ljudmi vsega sveta.

Ugotovitev končnega poročila raziskave je, da so vodje bank in korporativnih vlad namerno zasnovali dolžniško-suženjski sistem, ki je, če se tega zavedamo ali ne, postopoma doživljenjsko ujel domala vsako človeško bitje tega planeta. Druga ugotovitev je, da obstoječega sistema ni možno popraviti, temveč, da je za osvoboditev vseh ljudi iz dolžniškega suženjstva potrebno ustvariti novo pravno okolje. (Poročilo: http://i-uv.com/oppt-absolute/opptinitial-investigation/)

Fundacija OPPT je v letih 2011 – 2013 v enotni trgovski zakonik (Uniform Commercial Code, skrajš. UCC) z uporabo istih pravnih postopkov, ki so jih banke, korporacije in korporativne vlade vedno uporabljale za razlastitev nič hudega slutečih državljanov, vložila celo vrsto UCC vlog v prid vsakega posameznika tega planeta. Čeprav so banke in korporativne vlade imele na voljo dovolj časa in priložnosti za spodbijanje teh vlog, do danes ni bilo zabeleženo, da bi to
storile. S tem so vložene UCC vloge postale zakoni z mednarodno pravno veljavo.

KAJ JE ENOTNI TRGOVSKI ZAKONIK? KJE IN ZA KOGA VELJA?

Enotni trgovski zakonik je “biblija” VSEGA trgovanja, ki ga bančništvo na najvišjem nivoju in vladne korporacije po vsem svetu uporabljajo za upravljanje in vodenje svojih poslov in delovanje gospodarstva na mednarodni ravni. Na žalost se na pravnih fakultetah tega zakonika ne poučuje, zato večina pravnikov, odvetnikov in sodnikov ne ve ničesar o njem in trdi, da nima nobene veljave. Vendar pa je zaradi uporabe UCC vlog na najvišjih nivojih “vlad” in bank po vsem svetu poznavanje enotnega trgovskega zakonika nujnost.

KAKO SO UCC VLOGE POSTALE MEDNARODNO PRIZNANI ZAKONI?

Po končani raziskavi je OPPT prišel do dveh zelo pomembnih zaključkov, ki sta podrobno razložena v originalnih UCC vlogah: 1. Banke in korporacije z zavajajočimi dejanji in praksami že stoletja kradejo ljudem, in 2. Nič ne stoji med Stvarnikom in vsako njegovo stvaritvijo. Več na
http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings/

Kot rezultat je OPPT 25. decembra 2012, v svojem prvem javnem obvestilu (http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-press-releases/) in v svojem prvem medijskem obvestilu, 4. februarja 2013, (http://www.scribd.com/doc/140666918/Press-Release-One-People-s-Public-TrustForec...) objavil ukinitev svetovnih bank in korporativnih vlad, osnovano na UCC vlogah, ki jih je v skladu z mednarodnim trgovskim zakonikom vložila fundacija OPPT.

KAJ UCC VLOGE POMENIJO ZA BANKE IN KORPORATIVNE VLADE?

Vsa bitja sedaj delujejo kot posamezniki brez korporativne varnostne mreže v ozadju, s polno osebno odgovornostjo za vsako dejanje, ki ga izvršijo pod okriljem skupnega zakona, ki je zaščiten z zakonodajo UCC 1-103 in z Univerzalnim zakonom, ki ga je Fundacija OPPT v UCC registru podala kot najvišji zakon. (Referenca: WA DC UCC ref št. dok. 2012113593). Če kateri koli posameznik opravlja delo za korist neobstoječe banke ali vlade in s tem povzroča kakršno
koli škodo, kot je opisana zgoraj, je osebno in neomejeno popolnoma odgovoren. Zaradi takšnih dejanj lahko ta oseba prejme Vljudnostno obvestilo.

KAJ JE VLJUDNOSTNO OBVESTILO?

Vljudnostno obvestilo (krajše CN) je dokument, ki ga pošljete predstavniku ukinjene organizacije, ki stopa v stik z vami (npr. vam pošlje kazen, izterjavo, izvršbo,…). CN vsebuje informacije iz tega letaka ter pogoje vašega sodelovanja za katera koli prihodnja dejanja, ki bi vam jih predstavnik ukinjene organizacije lahko predlagal. Posamezniki po celem svetu sedaj izpolnjujejo in pošiljajo Vljudnostna obvestila. V prvih dveh dneh od objave februarja 2013 je bilo s strežnika prenesenih 64.000 obvestil. (Klikni http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-tools/whichcourtesy-
notice/). Svoja javna obvestila lahko delite tukaj: www.pn.i-uv.com

KAJ TO POMENI ZA VAS?
Vsi ljudje smo svobodni dolga


Referenca: OBVESTILO O DEKLARACIJI ABSOLUTNE RESNICE (UCC# 2013032035)
Zadnja dopolnitev s strani OPPT se je zgodila 18. marca 2013. Ta dokument je pravno uničil ostanke sužnje-lastniških organizacij in osvobodil vse ljudi tega planeta. V tem dokumentu se naslavlja Stvarnika kot "neomejeno bistvo", Stvarnikovo stvarstvo pa kot "utelešenje neomejenega bistva".
To pomeni, da DOLGA NI. Torej, nimate nobenega dolga, nihče nima več dolga. To vključuje vaše hipoteke, kredite, posojila. Enostavno, dolga več ni, neizpodbitno.


DODATNE INFORMACIJE:

Radijske oddaje:
http://i-uv.com/media/radio-shows

Dolžniško suženjski zakoni
Verjetno vam ni znano, da so banke in korporativne vlade zato, da so pridobile »lastništvo« nad nad vašim telesom in delom, vložile sledeče:
1. Odredbo 13037 z dne 4.3.1997, ki je definirala ljudi kot kapital:
http://americankabuki.blogspot.com/2013/03/us-citizens-defined-as-property-of.ht...

2. UCC dok št. 0000000181425776 z dne 12.8.2011 dokazuje prodajo državljanov ZDA v transakciji med Sistemom zveznih rezerv (The Federal Reserve System) in Ameriškim ministrstvom za finance (The United States Department of the Treasury, 1789) v vrednosti 14,3 bilijonov ameriških dolarjev (14.300.000.000.000 USD). Več na zgornji povezavi in tukaj ter tukaj.

Države in »Vlade« so zgolj korporacije na borzi ZDA in Dun & Bradstreet

Pojdi na http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
in pod »More Options« poišči svojo državo z uporabo bodisi 8888 (Tuje vlade), bodisi 8880 (ameriška potrdila o hrambi) kot SIC kodo. Tu lahko odkriješ ali je tvoja država registrirana družba na Ameriški borzi. Lahko tudi pregledaš Letno poročilo svoji državi (op.p. v času prevoda tega dokumenta za Republiko
Slovenijo na tej povezavi nismo našli podatkov, smo jih pa za Republiko Italijo). Pojdi na List of Dun Numbers for US Corporate Goverments kjer lahko najdeš
mnoge ameriške zvezne, državne in lokalne vlade razvrščene v seznam s svojimi poslovnimi Dun & Bradstreet identifikacijskimi številkami.


Spletne strani:

www.svobodensvet.wordpress.com
www.i-uv.com
http://opptcourtcases.forumotion.com
http://americankabuki.blogspot.com.au
http://i-uv.com/media/sister-sites

*********************************
original file
http://svobodensvet.files.wordpress.com/2013/12/javno-obvestilo-oppt1.pdf
Back to top
 

Lahko pa da se tudi motim ...

The Administrator of this yabb and domain.
WWW WWW  
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1