Welcome, Guest. Please Login or Register
Forum Svet pogovorov gape.org
Sončeve pozitivke
pilcom.si
 
  HomeHelpSearchMembersLoginRegister  
 
Pages: 1 2 
(Read 14784 times)
ajgor
Ex Member
Prebujeni gen
01.10.2009 at 10:50:38
 
Povzetek zapisov Prometejevega darila, ki mi ga je poslal Alojz. Upam, da je razumljivo in se debata lahko nadaljuje.


                                                                      PREBUJENI GEN

ČAS PONOVNEGA ŽIVLJENJSKEGA PREBUJENJA IN VSTAJENJA  NAŠE   CIVILIZACIJE
JE  NAŠE CIKLIČNO VESOLJNO SAMOBITNO GENSKO PREBUJENJE. TO CIKLIČNO PREBUJANJE NAŠEGA ŽIVLJENJSKEGA GENOMA SE VEDNO ZGODI NEODVISNO OD NAS SAMIH, IN JE ZATO NAŠE VESOLJNO SAMOBITNO ŽIVLJENJSKO DEJSTVO ,KI SE NAŠEMU RODNEMU GENU  ZGODI VSAKIH 28OOO ZEMELJSKIH LET......

Vsak med nami se kdaj vpraša kje je napaka: Ali je samo stvarstvo napaka, ali je napaka zgolj človek v njemu ?
Odgovor je v nas samih, v naših genih, katerim vlada 28ooo letni cikel velikega galaktičnega leta, ki ga pravilno imenujemo cikel naše velike matere.

Iz tega mojega samospoznanja izhaja moj zaključek, da se modrosti in pravega vesoljnega spoznanja ne da pridobiti in opravičiti drugače kot s podedovanim samobitnim genom, ki mu je dano, da se v določenem časovnem ciklu ponovno vesoljno samobitno samoprebudi skozi našo večno-sedanjo (rodno) življenjsko samoreprodukcijsko verigo.To spoznanje me utrjuje v prepričanju, da na Zemlji zadnjih 14ooo let vesoljno samobitnih modrecev sploh ni bilo, ker je enostavno enotna vesoljna samobitna zakonitost, ne samo naše ampak celotne vesoljne elementarne in življenjske genetike takšna, da ne dopušča izjem izven točno določenih časovnih ciklov.. Jabolka ne rodi plodu pred časom, ampak rodi ob svojem času zorenja, isto je z vsem in z nami vred.
To napisano boste razumeli, ko bom pisal o ciklih satelitskih (sinovih) in planetarnih (očetovih) osončjih, zemeljskih in galaktičnih ciklih. Takrat boste tudi razumeli zakon t.i. štirih vesoljnih apokaliptičnih jezdecev-ciklov izmeničnih štirih letnih časov (sever –jug), ki vladajo vsej  in vsaki elementarni in življenjski samopojavnosti.
Ko boste dojeli in razumeli celotno vesoljno stvarstvo kot večno-sedanjo samodelujočo konstantno vseobsežno samobitnost, boste šele dojeli lastno večno-sedanjo rodovno samobitnost.Ta naša večno-sedanja rodovna samobitnost nas, kot krono celotnega vesoljnega življenja, prostovoljno in samoumevno zavezuje k skrbi za ostalo življenje flore in favne, saj nam le ta samobitno zagotavlja večno-sedanje preživetje. Mi živimo individualno samo enkrat, naš rod je večno-sedaj ( tako kot vse po zaslugi vesoljno samospoznanega človeka) ravno tako ujet v lastno  večno-sedanjo
samoreprodukcijo.
Ko človek živi v ciklu teme, ne pozna lastne vloge kralja življenja v vesoljnem stvarstvu. Ko se njegov gen znova prebudi, se človek šele zave lastne vsemogočnosti in s tem lastne vsevesoljne življenjske odgovornosti.
Mi se postavljamo z mnogo modreci.Upravičeno? Mnogi med nami se imajo za samooklicane modrece, ki si dovoljujejo soditi druge. Upravičeno? Razodel sem, da modrecev ni med nami, ker samo vseobsežno vesoljno dejstvo same enotne vesoljne zakonitosti ne dopušča izjem pred časom zorjenja. Mnogo univerz po svetu misli, da vzgaja modrece, a pri tem, te ustanove kvazi modrosti, niti ne znajo prebuditi akumulirane miseli v nas, ampak vse, brez izjem, mučijo v procesu učenja zgolj našo realizirano misel. Sedanjost je vesoljno dejstvo in enotna vrednost, ki v sebi nosi večno-sedaj vso našo skupno in individualno preteklost in prihodnost. Drugega dejstva ni, vse drugo je zgolj naša miselna utvara. Mi in vse je večno-sedaj samo v dimenziji sedaj, kjer je vsak konec sočasno začetek iste dimenzije in samotoka reke časa večno-sedaj. Toliko o naši modrosti.

Moje pisanje ne služi samo vam, ampak celotnemu vesoljnemu življenju. Ne vabim vas,da mi sledite. Želim, da  v imenu nadaljevanja življenja lastnega rodu praktično preverite moje navedbe in trditve. Vaša svobodna volja ostane s tem neokrnjena, vi sami odločate, ali jih boste zavrgli, ali sprejeli in preverili v lastni življenjski praksi.

Da bi zadevo pravilno nastavili v tem ponovnem ciklu našega genskega prebujenja vam sporočam:
Zemlja kot planet je večno-sedaj tu, kjer je. Ona je samo v tem ciklu našega osončja stara cca 5 milijard let. Zemlja je večno-sedaj ujeta v lastno gravitacijsko polje, znotraj našega satelitskega (sinovega) osončja. Naše osončje pa je, kot celica našega telesa, ujeto v gravitacijsko polje galaksije. Galaksija pa je, tako kot smo mi ujeti v civilizacijsko zemeljsko gravitacijsko polje, ujeta v vseobsežno vesoljno samobitno gravitacijsko polje.
V zemeljskem gravitacijskem polju se dogajajo njen lastni 28ooo letni samocikli (vesoljni potopi), pravilno njeni gravitacijski samonihaji. Satelitska osončja, kot je naše, sočasno umirajo in se rojevajo v 15 milijardnih ciklih zopet znotraj gravitacijskega polja, ki ga imajo v galaktičnem telesu, tako kot ga imajo naše celice znotraj našega telesa. Mi menjamo celice v sedem letnih ciklih, galaksija v 15 milijardnih ciklih. Mi imamo organe, ki delijo usodo naših teles, pravtako ima galaksija organe, ki delijo usodo njenjih 15o milijardnih ciklov. Ti organi galaksije so t.i. planetarna (očetova) osončja. Sedaj lahko dobite skico, od kje pridemo in kam gremo ob koncu-začetku posameznih ciklov našega osončja in galaksije. Tu bi želel opizoriti na imena faraonov 18. egipčanske dinastije, kot so Tutmozis –Amenofis, ki dajo anagram Monofizis-enotno telo.Vseobsežno vesoljno telo je večno-sedaj ista vseobsežna


elementarna samodelujoča samoohranitvena samobitna konstanta, kjer človeški rod igra večno sedaj glavno igro skrbnika lastnega in vesoljnega življenja.  Vsak med nami lahko sedaj dojame, da se moramo mi znati prilagajati tem ciklom same elementarne vesoljne pojavnosti-življenje, to je bilo in ostaja naša skrb. Tu vam je povedano zakaj Jezus »samo rojeni« (sedaj veste kako je samo rojen - po genu) lahko izreče besede: «Jaz sem življenje!«
Mi ljudje ciklično naseljujemo, selimo, skrbimo,vzpostavljamo reprodukcijske verig flore in favne, po planetih gostiteljih življenja, ker s tem sami sebi omogočamo večno-sedanje preživetje. Kako se selimo? Selitev nam omogoča spoznanje genske kode vsake življenjske oblike, vključujoč dinozavre in t.i.«pra« vrste. Nato se naučimo ohraniti gensko kodo, živo več tisoč let, in na koncu osvojimo še postopek ponovne življenjske re-animacije genskih kod vsake vrste flore in favne in tudi lastnega rodu. Več tisočletna med sončna in tudi med galaktična potovanja selitve opravljamo s samodejnimi elektromagnetnimi agregati-negativne ionizacije magnetnih polj v njemu.


Mnogi mislite, da Zemlja ne bi imela atmosfere ugodne za življenje brez flore. To ne drži! Zemeljsko atmosfero vzdržuje H20, voda, v kateri je kisik. Zemlja je v teoloških spisih imenovana Mati Devica-brezmadežnega spočetja človeka boga - homo dei. Malo razmigajte svoje možgane in zadeve povežite z genskim prebujenjem. Ko se homo sapiens preobrazi v homo-dei, tako kot se homo neandertalis gensko preobrazil v homo sapiensa.


Da bi zadevo dokončno razumeli si predstavljajte štiri izmenične letne čase sever-jug Zemlje. Zemlja ima na ta način globalno temperaturno vednost - konstantno. Tako, kot ima Zemlja štiri letne čase, tako jih ima tudi naše osončje, kjer eno leto traja 123 zemeljskih let, 4x30,8 S/J je 123 let. Mimogrede naj omenim telo osončja, ki je enako podobi našega telesa, kjer tvorita os hrbtenico Sonce (glava) in Jupiter (spolovilo novo rojstvo), notranje organe tvorita Mars in Zemlja, trebušno votlino asteroidni pas, leva roka Uran s sateliti, desna roka Saturn in leva noga Neptun in Pluton desno nogo.Pluton vsakih 61,5 leta prečka Neptunovo tirnico in tako Osončje valovi - hodi. Venera in Merkur sta samo satelita Sonca.
Ravno tako ima štiri letne čase S/J tudi galaksija. 47000 let je 28000 zemeljskih let ali eno galaktično leto. Galaktično telo ima isto sestavo, podobo kot osončje, samo da tu govorimo o glavnih planetarnih in satelitskih osončjih (zvezdne kopica), kjer črna luknja igra vlogo konca in začetka novega 150 milijard dolgega galaktičnega cikla.
Kdor ima malo v glavi, dojema da na Zemeljske klimatske razmere vplivajo zgoraj opisani cikli štirih letnih časov Zemlje, osončja, galaksije. To je pravi opis teološke šifre štirih apokaliptičnih jezdecev neba. Današnji klimatologi razlagajo sanje, ne zavedajoč se lastnega pomračenega gena. Njihove razlage in neresnice le strašijo ljudi!


Kasneje pri Einsteinavi zmoti bom govoril o EM-elektro magnetni sili in njenih frekvencah valovanja. Za sedaj bam razložil kako je življenje odvisno ad posamičnih EM frekvenc.
Vsa zemeljska flora živi na EM frekvencah Zemlje, ko ta valavi skozi lastne štiri letne čase. Vsa zemeljska favna živi in je odvisna od EM frekvenc našega osončja, 4x 30,8 leta je 123 zemeljskih let ali eno leto osončja. Osončje odreja življenjska dobo tudi nam samim. Homo neandertalis živi en letni čas osančja cca 30 let, ko se preobrazimo v homo sapiensa živimo pol leta osončja cca 60 in nekaj let. Sedaj prehajama v homo dei - človeka boga in naša življenjska doba bo trajala eno leto osončja ali cca 120 zemeljskih let. Človeški rod se telesna ne razlikuje od živalskega genoma, človek se razlikuje od živali pa svojih mažganih. Naši mažgani delujejo na EM frekvenco galaksije in zato mi mislimo na najvišji možni EM frekvenci.


KAKŠNA JE PREOBRAZBA NAŠIH MOŽGANOV V 28 OOO. LETNEM GALAKTIČNEM LETU ?


Homo neandertalis ima življenjsko dobo cca 30 let in možgansko prostornino od 800 do 1200 ml. Neandertalec živi v galaktični zimi in zemeljski ledeni dobi - EM frekvenca galaksije je najnižja pozimi - tudi na Zemlji. Nekoč bom tudi razodel zakaj ima Zemlja S/J polarni led. Homo sapiens ima ravno tako »živalsko telo« z življenjska dobo. cca 60 let in z možgansko prostornino od 1200 do 1600 ml.


Sedaj mi vsi znotraj tega galaktičnega cikla leta prehajamo v homo dei, človeka boga, ki bo imel povprečno življenjsko dobo 123 zemeljskih let in možgane s prostornino od 1600 do 2000 ml. Ta pojav opazimo pri naraščanju življenjske dobe in pri t.i. indiga otrokih.


Današnja znanost in medicina rade sebi pripisujejo zasluge za dvig naše življenjske dobe!!! Upravičeno? Ko pa vemo,da se galaktična leta ponavljajo v ciklih, vemo pa tudi, da bomo 14 000 let
tehnično-duhavno napredovali in 14 000 let nazadovali.      .
Za čas našega nazadovanja si ustvarimo šifrirane teološke spise, kot našo civilizacijsko zapuščino iz zadnjega civilizacijskega vrha – vala.
Ti teološki spisi (vedenje o stvarstvu, beseda stvarstva-boga) so osnova vseh glavnih verstev sveta. Vera je zgolj osebna pot iskanju vesoljne resnice, in nič več. Isto je ateistično iskanje te vesoljne resnice našega bivanja.
Mi napačna razumemo našo religioznost ! Ta regulira naš genom samobitno neodvisno od osebnega svetovnega nazora - ali smo individualno verniki ali ateisti. Religija je v naših genih kot naš akumuliran civilizacijski genski spomin.
Toliko o resnici, ki si jo nekatere verske ustanove neupravičeno lastij, a pri tem nevede kršijo vesoljni človeški etični kodeks, ki je ne okrniti svobodno voljo slehernika med nami.

Back to top
 
 
IP Logged
 
ajgor
Ex Member
Re: Prebujeni gen
Reply #1 - 01.10.2009 at 10:52:53
 
Upam da ste dojeli, da naš ljubi Darwin, v tem času našega prebujenja, sodi s svojo evolucijsko
teorija na smetišče naše civilizacije. .      .
Mi živimo samo enkrat človeški rod večno - sedaj in z njim vse vesoljno življenje večno - sedaj. Mi nimamo skupnega prednika s primati, kot nas zavaja Darwin. Mi smo ljudje večno - sedaj. Vi danes ste realizirani predniki in v nas so akumulirani naši potomci. Vrsta, ki prekine reprodukcijsko verigo ne obstaja in ne nastane sama pa naravni pati nikali več brez človeka.
Zapomnite si :
Predniki - mi- potomci. To je večno - sedaj neprekinjena reprodukcijska veriga našega in vsakega življenja.Naš Einstein pod drobnogledom! ! !


Einstein je spoznal, da je masa energija in energija masa. To je res! AMPAK!


Vsa vesoljna in vsaka njena pojavnost ( kvark, atom, planet, osončje, človek, itd. ) ima znotraj sebe dve sočasno prisotni masno energetski vrednosti akumulirano in realizirano, ki sta večno-sedaj v medsebojnem sočasnem cikličnem zlivanju druga v drugo, kjer vsak konec cikla pomeni nov začetek njunega cikla zlivanja. Posledica in vzrok teh nenehnih zlivanj akumulirane in realizirane vrednosti X pojavnosti je EM sila, kot nosilna sila vseh sil, ki vsaki masno-energetski in življenjski pojavnosti omogoča samozadostnost, in perpetuo (samo delovanje) in večno-sedanjo samoohranitev.
EM = INmept AO RImept = EM in Xmept = INmept EM AO RImept = Xmept

    Po teh dveh enačbah samo deluje vesoljno stvarstvo.


Pospeševalnik v Cernu, Švica

V tem pospeševalniku naj bi fiziki ob znatni denarni podpori odkrili, kako nastane masa. Malce bedasto, če je že Einstein povedal da je masa energija in energija masa. Pomembno dejstvo, ob že napisanem, je tudi takoimenovana EM - Planckova konstanta. Če te zadeve malo bolj dojemamo, potem lahko ugotovimo,da ima atom navzven vedno nevtralno vrednost, pa vendar se znotraj njega nenehno dogajajo diskretni prehodi med akumulirano in realizirano vrednostjo mase-energije atoma, česar vzrok in posledica hkrati je EM sila, kot nosilna sila vseh sil. Sodobni fiziki ne morejo dojeti tudi običajnega snovnega vezja. Primer: Imamo atom, kjer se je cikel prehodov akumulirane in realizirane mase-energije ravno končal in začel se je nov cikel njunega samo zlitja.V tem primeru je realizirana vrednost mase-energije atoma večja od akumulirane masno-energetske vrednosti atoma, kar pa se v samem ciklu samo zlitja spremeni, pa kljub temu atom ohrani navzven isto masno energetsko vrednost. Ta zadevo je pomembno razumeti pri vezavi atomov v molekule, da bi razumeli zakaj se atomi vežejo v molekule snovi tako kot se.      .
To pravilo lahko zapišemo takole: 1 je večja realizirana masa energija, drugič akumulirana, pa
kljub temu navzven vrednost X atoma ostane večno-sedaj ista.

,
l.Atom vrednosti 10 --Xmept10 = INmept3 AO EM Rimept7 = Xmept102 Atom vrednosti 10--- Xmept10= INmept 6 AO EM RImept 4 = Xmept10.


Sami presodite, kakšne neumnosti počnemo v imenu znanosti-denarja in osebnega prestiža. Vse to se očitno dogaja v Cernu.

Za konec našega prebujanja, naj mi bo dovoljeno omeniti prvo čaščeno drevo sedanjega civilizacijskega cikla VRBO v stari Mezopotamiji.
Vrba je drevo, ki ponovno oživi preko ene same žive vejice, mi preko enega samega X-kuja med nami. To je teološka simbolika našega rodovnega drevesa večno-sedanjega vstajenja in prebujenja v ponovno resnico življenja.
Nujno je tu omeniti našo Karantanijo, katere potomci smo Slovenci pod goro Trojstva- Tri mužjata- Triglavom. Kar-gora,Ant -stari , Agniji-varuhi večnega ognja življenja. Slovenec – ¬Sloveneti - z besedo sporoča, neti-resnico. Ni naključje, da so Karantanci častili knežji kamen kot prebivališče EL-eliona (vesoljnega) in tudi ni naključje, da je Karantanija pokrivala področje od Vrbskega jezera do Vrbnika na otoku Krku –VRBA.


Toliko vam v razmislek in meni v veselje, da vam lahko to sporočam!

Back to top
« Last Edit: 01.10.2009 at 13:37:35 by ajgor »  
 
IP Logged
 
balincek
1
*
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 24

Gender: male
Re: Prebujeni gen
Reply #2 - 01.10.2009 at 20:59:03
 
Zelo dobro, Igor. Sem vesel, da se ponovno odpira tema Prometejevo darilo. Ne vem sicer zakaj, ampak Alojzu zaupam 100 %. Ko je še pisal na forumu, sem z veseljem prebral vse njegove poste in ga tudi osebno obiskal. Preprosto neverjeten je, v pozitivnem smislu seveda.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Boštyxz
5
*****
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 5859
Slovenija
Gender: male
Re: Prebujeni gen
Reply #3 - 11.11.2009 at 18:35:42
 
Kaj pa prebujena duša ? Mar ni ta pomembnejša kot pa mrtvi gen ?

No, in tudi letna časa sta v bistvu samo D v A : topel + mrzel. Dodatna dva pa so ljudje pridodali , ker niso vedeli, da je vmes samo prehajanje iz enega časa v drugega , torej prehodno obdobje.

Vidim, da se je Alojz v svojem spoznanju nekoliko zmotil. Pa kaj čmo' . Vsi se lahko zmotimo podobno kot Darvin , al' pa Lojze.

Tak to je.

Ajd' + Lp , čaw .

Boštyx + #
Back to top
 
 
IP Logged
 
Alojz in Sandib
5
*****
Offline

Tao
Posts: 10528

Re: Prebujeni gen
Reply #4 - 28.01.2010 at 19:30:40
 
Bošty

Veš,da imaš prav samo pozabil si na dipolarnost Sever/Jug

Prebujeni gen-tudi ni mrtev,če je prebujen.

Tako,da glede zmot bi še jaz malo počakal.
Back to top
 

Človek? Vse je pod njegovimi nogami, tudi nebeški prestol!
 
IP Logged
 
David
Ex Member
Re: Prebujeni gen
Reply #5 - 05.03.2010 at 01:51:04
 
ti si z svojim bluzom že prepozen

vesoljni mesaja samo bluzator lojzek
Back to top
 
 
IP Logged
 
Optimus T. Prime
5
*****
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 836

Re: Prebujeni gen
Reply #6 - 20.03.2010 at 18:36:38
 
Lepo pozdravljeni.

Bi smel poprašati kako vojna paše v vse tole.

No zanima me pač!


Resna napaka clovek ni. Ker dručae ne bibilo 3 setve. Torej tudi stvarstvo ni napaka, ker je bil potencijal v startu. Bi bilo mogoče mogoče možno, da je bila napaka storjena iz ljubezni in je povzročial vojno. Nekako recmo da predpsotavimo, da ta vojan traja ze 500.0000.000. naših zemljskih let. Posledice so opisane v spisku zgori.

Lp.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Alojz in Sandib
5
*****
Offline

Tao
Posts: 10528

Re: Prebujeni gen
Reply #7 - 20.03.2010 at 18:43:32
 
Optimus T. Prime wrote on 20.03.2010 at 18:36:38:
Lepo pozdravljeni.

Bi smel poprašati kako vojna paše v vse tole.

No zanima me pač!


Resna napaka clovek ni. Ker dručae ne bibilo 3 setve. Torej tudi stvarstvo ni napaka, ker je bil potencijal v startu. Bi bilo mogoče mogoče možno, da je bila napaka storjena iz ljubezni in je povzročial vojno. Nekako recmo da predpsotavimo, da ta vojan traja ze 500.0000.000. naših zemljskih let. Posledice so opisane v spisku zgori.

Lp.


Zemeljska vojna traja v sedanjem ciklu osončja že 3 milijarde let in bo trajala še 6 milijard let v sedanjem ciklu osončja!!!Zemlja je večno-sedaj planet vojn-mržnje in smrti.Tu nikoli ne bo drugače odrežem (oprosti izrazu)svoja jajca,če bo kdaj drugače!!! Zemlja ni in ne bo nikoli raj. Raj obstaja---- samo ne na Zemlji v Galaktični Sončni Dinastiji ELohim,ki vso gamat izolira na Zemljo.Kaj smo torej mi??
Back to top
 

Človek? Vse je pod njegovimi nogami, tudi nebeški prestol!
 
IP Logged
 
loto
Ex Member
Re: Prebujeni gen
Reply #8 - 20.03.2010 at 19:54:19
 
Alojz in Sandib wrote on 20.03.2010 at 18:43:32:
Optimus T. Prime wrote on 20.03.2010 at 18:36:38:
Lepo pozdravljeni.

Bi smel poprašati kako vojna paše v vse tole.

No zanima me pač!


Resna napaka clovek ni. Ker dručae ne bibilo 3 setve. Torej tudi stvarstvo ni napaka, ker je bil potencijal v startu. Bi bilo mogoče mogoče možno, da je bila napaka storjena iz ljubezni in je povzročial vojno. Nekako recmo da predpsotavimo, da ta vojan traja ze 500.0000.000. naših zemljskih let. Posledice so opisane v spisku zgori.

Lp.


Zemeljska vojna traja v sedanjem ciklu osončja že 3 milijarde let in bo trajala še 6 milijard let v sedanjem ciklu osončja!!!Zemlja je večno-sedaj planet vojn-mržnje in smrti.Tu nikoli ne bo drugače odrežem (oprosti izrazu)svoja jajca,če bo kdaj drugače!!! Zemlja ni in ne bo nikoli raj. Raj obstaja---- samo ne na Zemlji v Galaktični Sončni Dinastiji ELohim,ki vso gamat izolira na Zemljo.Kaj smo torej mi??

V poboljševalnici  Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
Alojz in Sandib
5
*****
Offline

Tao
Posts: 10528

Re: Prebujeni gen
Reply #9 - 20.03.2010 at 20:06:10
 
Quote:
Alojz in Sandib wrote on 20.03.2010 at 18:43:32:
Optimus T. Prime wrote on 20.03.2010 at 18:36:38:
Lepo pozdravljeni.

Bi smel poprašati kako vojna paše v vse tole.

No zanima me pač!


Resna napaka clovek ni. Ker dručae ne bibilo 3 setve. Torej tudi stvarstvo ni napaka, ker je bil potencijal v startu. Bi bilo mogoče mogoče možno, da je bila napaka storjena iz ljubezni in je povzročial vojno. Nekako recmo da predpsotavimo, da ta vojan traja ze 500.0000.000. naših zemljskih let. Posledice so opisane v spisku zgori.

Lp.


Zemeljska vojna traja v sedanjem ciklu osončja že 3 milijarde let in bo trajala še 6 milijard let v sedanjem ciklu osončja!!!Zemlja je večno-sedaj planet vojn-mržnje in smrti.Tu nikoli ne bo drugače odrežem (oprosti izrazu)svoja jajca,če bo kdaj drugače!!! Zemlja ni in ne bo nikoli raj. Raj obstaja---- samo ne na Zemlji v Galaktični Sončni Dinastiji ELohim,ki vso gamat izolira na Zemljo.Kaj smo torej mi??

V poboljševalnici  Smiley


Prevzgojni zavod Radeče!!! Grin Grin Wink
Back to top
 

Človek? Vse je pod njegovimi nogami, tudi nebeški prestol!
 
IP Logged
 
loto
Ex Member
Re: Prebujeni gen
Reply #10 - 20.03.2010 at 21:39:02
 
Kaj pa to je res da smo ljudje bli poseljeni po več svetovih , zaj pa smo samo še na treh svetovih - Elohim planetarni sistem , zemlja in osončje Pleiades  Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
Petra.
Global Moderator
p
*****
Offline

All IS Full Of Love
Posts: 10657

Gender: female
Re: Prebujeni gen
Reply #11 - 20.03.2010 at 22:45:08
 
kokr pravijo strici, je celotna mlečna cesta poseljena s humoidi.
Back to top
 

you cant look in the mirror and expect it to smile first
 
IP Logged
 
Alojz in Sandib
5
*****
Offline

Tao
Posts: 10528

Re: Prebujeni gen
Reply #12 - 21.03.2010 at 08:57:33
 
Loto

Življenje je na vsakem satelistkem(sinovem) osončju,ki je starejše od 3 milijarde let(izpostavljeno po Elohimih)v svojem 15 milijardnem ciklu--na planetarnih (očetovih) osončjih živijo sejalci žanjci -varuhi življena Elohimi življenja.Zakaj? Zato ker imajo planetarna osončja cikel enak galaksiji-katere organi so-to pa je  15o milijard let. Satelitska osončja so celice galaktičnega telesa,planetarna organi. Sistem je isti povsod.Božja samopodoba (vesoljna).
Na še očetovo planetarno osončje je v ozvezdju Siriusa Sedež Galaktične Sončne dinastije -fizično  nesmrtnih Elohim (naših bratov in očetov življenja)je v ozvezdju Oriona.Galaksija se imenuje teološko Velika mati-človeštva.Razumeš ? Če ne vprašaj? Wink Wink Wink Wink
Back to top
 

Človek? Vse je pod njegovimi nogami, tudi nebeški prestol!
 
IP Logged
 
loto
Ex Member
Re: Prebujeni gen
Reply #13 - 21.03.2010 at 11:27:54
 
Alojz in Sandib wrote on 21.03.2010 at 08:57:33:
Loto

Življenje je na vsakem satelistkem(sinovem) osončju,ki je starejše od 3 milijarde let(izpostavljeno po Elohimih)v svojem 15 milijardnem ciklu--na planetarnih (očetovih) osončjih živijo sejalci žanjci -varuhi življena Elohimi življenja.Zakaj? Zato ker imajo planetarna osončja cikel enak galaksiji-katere organi so-to pa je  15o milijard let. Satelitska osončja so celice galaktičnega telesa,planetarna organi. Sistem je isti povsod.Božja samopodoba (vesoljna).
Na še očetovo planetarno osončje je v ozvezdju Siriusa Sedež Galaktične Sončne dinastije -fizično  nesmrtnih Elohim (naših bratov in očetov življenja)je v ozvezdju Oriona.Galaksija se imenuje teološko Velika mati-človeštva.Razumeš ? Če ne vprašaj? Wink Wink Wink Wink

Razumevam počasi po malem  Smiley
Zgoraj sem prebral povzetek zapisov Prometejevega darila in je omenjen 28000 letni cikel galaktičnega leta in tu sem se spomno na podobno cifro 26000 letno obdobje oziroma metaforično ponovno rojstvo sonca , kaj so tu maji mislili z svojim koledarjem isti cikel galaktičnega leta kot v prometejevem darilu ali kaj drugega ? zakaj je tu razlika dva tisoč let ?  Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
Alojz in Sandib
5
*****
Offline

Tao
Posts: 10528

Re: Prebujeni gen
Reply #14 - 21.03.2010 at 11:38:45
 
Quote:
Alojz in Sandib wrote on 21.03.2010 at 08:57:33:
Loto

Življenje je na vsakem satelistkem(sinovem) osončju,ki je starejše od 3 milijarde let(izpostavljeno po Elohimih)v svojem 15 milijardnem ciklu--na planetarnih (očetovih) osončjih živijo sejalci žanjci -varuhi življena Elohimi življenja.Zakaj? Zato ker imajo planetarna osončja cikel enak galaksiji-katere organi so-to pa je  15o milijard let. Satelitska osončja so celice galaktičnega telesa,planetarna organi. Sistem je isti povsod.Božja samopodoba (vesoljna).
Na še očetovo planetarno osončje je v ozvezdju Siriusa Sedež Galaktične Sončne dinastije -fizično  nesmrtnih Elohim (naših bratov in očetov življenja)je v ozvezdju Oriona.Galaksija se imenuje teološko Velika mati-človeštva.Razumeš ? Če ne vprašaj? Wink Wink Wink Wink

Razumevam počasi po malem  Smiley
Zgoraj sem prebral povzetek zapisov Prometejevega darila in je omenjen 28000 letni cikel galaktičnega leta in tu sem se spomno na podobno cifro 26000 letno obdobje oziroma metaforično ponovno rojstvo sonca , kaj so tu maji mislili z svojim koledarjem isti cikel galaktičnega leta kot v prometejevem darilu ali kaj drugega ? zakaj je tu razlika dva tisoč let ?  Smiley


V takih ciklih tisoč let nič ne pomeni -odvisno od velikosti galaksija-Mayi majo po koledarju (na pamet 25600) let za eno galaktično leto. Sam trdim,da je 28ooo letni cikel-pravilno-ker nihče ne upošteva cikličnih prehodov samih-2000 let kriznega obdobja(sam imenujem ta čas-čas panike) ob koncu in začetku ponovnega 25600 letnega cikla.Zato prihaja do navidezne neusklajenosti.Nič odločujočega!!Vzemi Mayevski koledar za osnovo.
Back to top
 

Človek? Vse je pod njegovimi nogami, tudi nebeški prestol!
 
IP Logged
 
Pages: 1 2