Welcome, Guest. Please Login or Register
Forum Svet pogovorov gape.org
Sončeve pozitivke
pilcom.si
 
  HomeHelpSearchMembersLoginRegister  
 
1  Ideje izpod odeje / Dogodki, zabava, lepe misli, razno ... / Re: Še malo resničnega heca 6
 on: 12.09.2020 at 15:19:19 
Started by veronika | Post by gemba  
United States of America = USA = JSH = JEWnited States of Hypocrisy

2  General / Knjige & Filmi & Slike & Glasba / Re: Activist Post LINKI
 on: 12.09.2020 at 08:17:43 
Started by gemba | Post by gemba  
https://www.activistpost.com/2020/09/never-forget-in-2020-a-4-year-study-found-t...

https://www.activistpost.com/2020/09/nyc-cowers-again-as-9-11-anniversary-approa...

https://www.activistpost.com/2020/09/mile-markers-of-tyranny-losing-our-freedoms...

https://www.activistpost.com/2020/09/mkultra-and-the-cias-war-on-the-human-mind....

https://www.activistpost.com/2020/09/three-more-arrested-in-australia-for-making...

https://www.activistpost.com/2020/09/australias-draconian-lockdowns-spark-backla...

https://www.activistpost.com/2020/09/whitney-webb-interview-2020-election-chaos-...

https://www.activistpost.com/2020/09/historic-judge-rules-nsa-domestic-spying-ex...

https://www.activistpost.com/2020/09/michigan-supreme-court-decision-delivers-wi...

https://www.activistpost.com/2020/09/since-9-11-the-governments-answer-to-every-...

https://www.activistpost.com/2020/08/judge-says-feds-can-be-sued-for-flint-water...

https://www.activistpost.com/2020/08/the-rise-of-authoritarianism-from-parasite-...

3  General / Splošno,  aktualno ... / Re: 11.september.2001 = inside job (911)
 on: 12.09.2020 at 08:00:52 
Started by josip | Post by gemba  

4  General / Splošno,  aktualno ... / Re: Korona corona 5G virus
 on: 11.09.2020 at 07:43:23 
Started by gape | Post by Robi  
Nobena povezava od zgornjih treh ne deluje.

5  General / Splošno,  aktualno ... / Re: Korona corona 5G virus
 on: 10.09.2020 at 10:47:47 
Started by gape | Post by gape  

#ONLINE DOSTOP DO VZORCA #PRITOŽBE ZA #PLAČILNI #NALOG ZA NENOŠENJE OBRAZNE #MASKE, KI GA TE DNI NA VELIKO PIŠEJO #INŠPEKTORJI #MINISTRSTVA ZA #ZDRAVJE PO VSEJ #SLOVENIJI.

Protipraven PLAČILNI NALOG lahko razveljavite s poslanim vzorcem iz spodnje povezave. Potrebno je le spremeniti podatke označene z rdečo barvo. Ostali zakoni in obrazložitev stoji določno in nespremenjeno! POZOR: Nikoli in nikdar ne podpisujte plačilnih nalogov, če se z njimi ne strinjate. Podpis zelo oteži zadevo, saj ste s pooblaščeno uradno osebo podpisali pogodbo, da se strinjate s kaznijo ... Sicer pa: No contract, no case!

1) Wordov dokument: (Rdeče označene besede zamenjate z besedami iz vašega plačilnega naloga!)
http://www.elis-center.com/VZOREC%20PRITOZBE%20GLOBA%20INSP…

2) PDF dokument za branje:

http://www.elis-center.com/VZOREC%20PRITOZBE%20GLOBA%20INSP…

3) Slika PLAČILNEGA NALOGA, ki vam ga za 400,00 EUR spiše inšpektor Ministrstva za zdravje Republike Slovenije

http://www.elis-center.com/PLACILNI-NALOG-ZELJAK-ANDREJA.jpg

Obvestite prosim vse lokale, okrepčevalnice, gostilne, hotele, trgovinice, in vse, za katere mislite, da jim bo pomagalo!

SKUPAJ ZMOREMO VEČ!

Prilagam še vzorec za hiter COPY/PASTE, vendar ne pozabite spremeniti ustreznih podatkov, imen, datumov, številk ...

---------------------------------

PODJETJE D.O.O. ali IME PRIIMEK
Ulica in naslov
Poštna številka in kraj

Številka: 1000000000000
Datum: 8.9.2020

INŠPEKTOR IME PRIIMEK INŠPEKTORJA
ZDRAVSTVENI #INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
Vožarski pot 12
1000 Ljubljana

ZADEVA: Ničnost PLAČILNEGA NALOGA serijska številka 1000000000000 z dne X.X.2020, ki ga je izdala pooblaščena uradna oseba inšpektor IME PRIIMEK, na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prekrških (URL RS, št 7/03 s spremembami in dopolnitvami ZP-1).

Pisno vlogo podajamo na podlagi 1. in 4. točke 156. člena Zakona o prekrških (ZP-1-NPB18) in ugotavljamo, da materialno kršitev določb tega predpisa določa prekršek, če je kršitev podana glede vprašanja 1) ali je dejanje, zaradi katerega je zoper obdolženca začet postopek sploh prekršek in 2) ali je bil glede prekrška, ki je predmet obdolžilnega predloga iz inšpektorskega plačilnega naloga z dne X.X.2020 uporabljen predpis, ki se ne bi smel uporabiti.

Plačilni nalog navaja predpis izrečen po 2. točki prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih. Člen 2/39 ZBN je vezan na prvi odstavek 2. člena Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Kazen oziroma globa je izrečena na podlagi 14. odstavka 57. člena v višini 400 eur ali polovička, če se plača takoj.

PRAVNA UGOTOVITEV

PLAČILNI NALOG številka 1000000000000 z dne X.X.2020 se ZAVRNE V CELOTI in se izreče za ničnega iz razloga utemeljene nepravne in utemeljene nematerialne dokazane osnove in se za naklepno izvedeno goljufijo inšpektorja, osumljenega po 211. členu Kazenskega zakonika (KZ-1-NPB4) v primeru izvedene golobe - nemudoma prične kazenski postopek.

OBRAZLOŽITEV

Začnemo z inšpektorskim razlogom za izrečeno kazen na podlagi 14/57. člena ZBN. 14 točke, ki pravi: "Z globo od 400 do 4000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s PRVIM ODSTAVKOM 39. ČLENA tega zakona." Ker je treba zakon razumeti dobesedno, striktno, se razume, da je potrebno upoštevati točno, dosledno dikcijo zakona ter veljavnih ali preklicanih predpisov.

1. ZBN v 14/57. členu ne zapoveduje uporabo 39. člena v celoti, temveč zapoveduje uporabo prvega odstavka 39. člena ZBN. Uporaba 2. točke prvega ostavka 39. člena ZBN predstavlja samovoljno razlago inšpektorja, kar pomeni nedovoljeno širitev in razlago zakona. Pripomba: V kolikor bi po 14/57. členu v ZNB člen 39 veljal v celoti, nemudoma v veljavo stopi tudi 3. odstavek 39. člena, ki je vezan na dejstvo, da minister za zdravje o ukrepih vse do danes ni obvestil Vlade Republike Slovenije niti Državnega zbora Republike Slovenije niti javnosti pomeni, da je prvi odstavek v predmetnem primeru razveljavljen. Tretji odstavek 39. člena glede na ugotovljeno dejstvo popolnoma razveljavi prvi odstavek 39. člena. Z neveljavnim prvim odstavkom 39. člena inšpektor nima pravice izdajati plačilnega naloga. Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o preklicu epidemije za nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), zato je 14 točka 57. člena neuporabna (prepovedano se je sklicevati na člene zakona, ki niso uradno v veljavi zaradi preklicane uredbe Vlade!) zato 14. točke 57. člena ni mogoče uporabiti iz razloga zahteve 3. odstavka 39. člena. Prvega odstavka 39. člena ni mogoče brez predhodne uresničitve 3. odstavka 39. člena postaviti v veljavo po preklicu odloka. Po datumu 15.5.2020 torej 3. odstavek 39. člena, ki pravi: »O ukrepih iz prvega odstavka tega člena minister, pristojen za zdravje, nemudoma obvesti Vlado Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije« ni bil ponovno aktiviran, kot to zapoveduje zakon. Dejstvo, da so ukrepi bili preklicani dne 14.5.2020 in so po 4. členu istega odloka naslednji dan, dne 15.5.2020 stopili v veljavo štejemo, da je od tega dne naprej avtomatično razveljavljen tudi 1. odstavek 39. člena ter posledično 2. točka prvega odstavka 39. člena, po katerem je inšpektor zaznal kršitev v PLAČILNEM NALOGU.

2. Za kršitev inšpektor navaja 2. točko prvega odstavka 39. člena ZBN, česar pa v 14. točki 57. člena ni mogoče zaznati niti najti. Omenjen je zgolj prvi odstavek in nobene točke! Kazen ni možna, ker je 14/57. člen natančen. Zakon je potrebno spoštovati dobesedno, kot piše. Torej: samo »prvi odstavek 39. člena«. Dikcija iz plačilnega naloga: »Druga točka prvega odstavka 39. člena« predstavlja povsem drugo, novo in razširjeno zakonsko razlago in jo vsebinsko nedovoljeno širi. Iz tega razloga je navedeni predpis iz PLAČILNEGA NALOGA z dne 8.9.2020 številka 1000000000000 v nasprotju z zapovedjo 14. točke 39. člena ZBN. Zapovedani prvi odstavek 39. člena inšpektorica samovoljno in protipravno širi izven prvega ostavka na drugo točko. Druge točke 14/57. člen ne zapoveduje. Če bi jo zapovedoval, bi moralo v 39. členu zakona pisati: da se z globo od 400 do 4000 evrov kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z 39. členom tega zakona. Ker 14/57 člen ZBN ne zapoveduje uporabo 39. člena v celoti temveč ga ZAPOVEDUJE le kot izsek, delno, vzeto iz konteksta: prvi odstavek 39. člena, je jasno, da je inšpektorica prekoračila pooblastila s tem, ko zakon nedovoljeno in neutemeljeno razlaga razsežnejše, kot je dovoljeno in zapovedno v 14/57. členu. Tega nam ne bi bilo potrebno niti razlagati, saj ta subsidiarna razlaga veljavnosti člena (ne)temelji na že razveljavljenem 1. odstavku 39. člena ZBN iz 1. točke tega akta.

3. Razlog inšpekcijskega gostovanja lokacije in podelitev trofejne kazni stranki za nenošenje obrazne maske je Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, Št. 00725-31/2020, EVA 2020-2711-0064 z dne 24. junija 2020, ki ga je inšpektor opredelil po 1. odstavku 2. člena, ki pravi: Pri gibanju in zadrževanju v ZAPRTEM JAVNEM PROSTORU ... Ustavimo se na kratko tudi pri dej neverjetni definiciji zaprtega javnega prostora. Predvidevajmo, da je zaprt javni prostor zaprt. Če je javni prostor zaprt, nihče v javni prostor ne more vstopati ali izstopati. Javni prostor je lahko zaprt na podlagi prijavljenega delovnega časa, ko je zaprt. Javni prostor je odprt v času uradnega obratovanja, ki je vezan na uradni delovni čas. Zakonodajalec besedno zvezo zaprt javni prostor opredeli povsem drugače in sicer v 16. členu ZOUTI-UPB3, citiram: "Za zaprt javni ali delovni prostor se šteje prostor, ki ima streho in popolnoma zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten." Zaprt javni prostor po 16. členu ZOUTI-UPB3 torej ni zgradba z več nad(strop)ji temveč ga zakon opredli kot samostojen PROSTOR (volumen in ne zgradbo). Za izvajanje ukrepov iz 1. odstavka 2. člena odloka vlade, je možno ukrepe izvajati zgolj na pod(strehi) zgradbe, saj je tam edini volumenski prostor, ki ima streho in popolnoma zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten! Ker na (pod)streho v naši poslovalnici ne vstopamo, pomeni, da je definicija iz 1. odstavka 2. člena Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 v ZAPRTEM JAVNEM PROSTORU, kot ga definira 16. člen ZOUTI-UPB3 v celoti neuporabna, oziroma, uporabna zgolj na podstrehi ali podstrešju! Kakršnakoli druga razlaga zaprtega javnega prostora bi pomenila popolno diskrecijo ali gre za pripadajočo steno ali ne, kar bi vodilo v pretirano arbitrarnost in bi ogrožalo načelo zakonitosti. Tudi če bi sledili namenu zakona, ki določa zaprti javni prostor je treba upoštevati, da je za vsak objekt v javni rabi izdelan načrt. Javni prostori po ZOUTI, kjer se izvajajo dejavnosti, so nujno prostori, ki so podvrženi ureditvi Zakona o graditvi objektov (v nadaljevanju ZGO-1), kar pomeni, da se za površine in prostornine, glede na 207. člen ZGO-1, uporablja standard SIST ISO 9836. Po tem standardu pa so prostori (površina, prostornina) omejeni znotraj pojma intra muros, torej le znotraj pripadajočih sten in stropov stavbe. Odlok v 1. odstavku 2. člena pravi: "Pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru sta za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ob upoštevanju vseh navodil in higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje, obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter razkuževanje rok". Prvi odstavek 2. člena od zapisa naprej: … v zaprtem javnem prostoru … uporablja namišljeno dikcijo, ki predstavlja pravno fikcijo – česar de iure in de facto v praksi ni mogoče izvajati. Morda le v zaprtem javnem prostoru na podstrešju, kje se dejansko nahaja streho in je popolnoma zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten, kar zahteva 16. člen ZOUTI-UPB3. V našem dnevnem javnem prostoru nimamo strehe temveč imamo strop in več kot polovico površine pripadajočih sten, zato našega poslovnega prostora skladno s 16. členom ZOUTI-UPB3 ni mogoče šteti za zaprt javni prostor temveč za odprt notranji prostor v času delovnega časa. Kršitev za nenošenja obrazne maske v javnem notranjem prostoru, v času uradnega odprtega delovnega časa pa plačilnega naloga ni mogoče pisati!

Razlaga, da so v javnem zaprtem prostoru pripadajoče stene vse stene ne glede na funkcionalnost ali lastništvo, lahko pripelje do absurda. Vsaka streha, kjerkoli že je, bo prej ali slej naletela na pripadajočo steno. Stena je namreč od strehe lahko oddaljena bolj ali manj. Kdaj šteti, da je neka stena pripadajoča stena, kljub temu, da dejansko ni pripadajoča stena, bi moralo biti posebej urejeno v zakonu, ker bi v slednjem primeru že govorili o novi pravni fikciji. Razlaga zaprtega javnega prostora po zako

6  General / Splošno,  aktualno ... / Re: 11.september.2001 = inside job (911)
 on: 08.09.2020 at 16:45:50 
Started by josip | Post by gemba  
Why Aren't Insurers 9/11 Truthers? - Questions For Corbett
https://www.youtube.com/watch?v=TYz3YGIobIw7  General / Splošno,  aktualno ... / Re: end of days 2012 and beyond
 on: 08.09.2020 at 08:38:56 
Started by gape | Post by Robi  
gemba wrote on 07.09.2020 at 12:26:50:
https://www.partis.si/ ne dela.
Joj, kje si bom pa zdaj najnovejše skrekane, že aktivirane Windowse dol vleko !?!?

https://slo-tech.com/forum/t251409/1449

Wink Wink Wink
Že dela. Imeli so tehnične težave.

Sicer pa še imaš Mojblink.

8  General / Splošno,  aktualno ... / Re: end of days 2012 and beyond
 on: 07.09.2020 at 12:26:50 
Started by gape | Post by gemba  
https://www.partis.si/ ne dela.
Joj, kje si bom pa zdaj najnovejše skrekane, že aktivirane Windowse dol vleko !?!?

https://slo-tech.com/forum/t251409/1449

Wink Wink Wink
9  General / Splošno,  aktualno ... / Re: end of days 2012 and beyond
 on: 06.09.2020 at 17:07:10 
Started by gape | Post by Robi  

10  General / Splošno,  aktualno ... / Re: end of days 2012 and beyond
 on: 30.08.2020 at 19:46:55 
Started by gape | Post by Petra.  
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8678955/Internet-users-world-report-pro...

zanimivi komentarji spodaj pod člankom


#project blue beam