izvleček iz arhiva pop tv (24ur.com)


 

 

last 15.3.00

Trnova pot do Kodrovih dokumentov Ljubljana, 15.03.2000 (Š.Š.) Pukšičeva komisija, ki preiskuje zadevo Elan, je danes zasedala za zaprtimi vrati. Po neuradnih informacijah naj bi nekdanjemu Elanovemu finančniku Pavlu Kodru postavili rok: dokumente, za katere sam pravi, da jih ima, mora komisiji izročiti v treh dneh. Koder namreč komisijo že nekaj dni vleče za nos. Na zadnjem zaslišanju pred desetimi dnevi je Koder dejal, da bo komisiji do prejšnjega petka predal nekaj dokumentov. Dokumentov ni prinesel niti do petka, niti včeraj ob pol devetih, niti ob enajstih, ko je spet klical, niti pozno opoldne. Na odločno zahtevo sekretarke komisije pa je odgovoril, da bo dokumente faksiral danes zjutraj. Komisija je prejela pismo, v katerem Koder sporoča, da dokumentov ne bo predal in pravi:''…ne bom dovolil, da bom pral umazano perilo in bil orodje dnevne politike. To je skrajno nekrščansko obnašanje in v osnovi v nasprotju tudi z nedeljskim dejanjem svetega očeta papeža Janeza Pavla II ''Spomin in sprava''. Pokažimo z dejanji, da smo boljši od raznašalcev in razglaševalcev idej boljševizma in komunizma''. Pravi še, da kontnih kartic podjetja Finex ne more izročiti brez njihovega dovoljenja, ker bi to bilo kot pravi enako zavrženo dejanje, kakor uporaba zvočnega zapisa dr. Janeza Markeša brez njegovega dovoljenja. Za predvajanje tega posnetka, na katerem je bila Kodrova izjava, ki je bremenila Milana Kučana, Koder še pravi:''...je nedopustno dejanje in moralno etično ter z vidika krščanskih vrednot, ki jih zastopamo v Državi Sloveniji, obsojanja vredno dejanje. Pismo je Koder poslal v objavo tedniku Družina.

Začasen umik nove uredbe Ljubljana, 15.03.2000 (S.V.) Vlada je po komaj 19 dneh od začetka veljave nove uredbe o izdaji vizuma za tuje umetnike, svoj predlog začasno umaknila. Po novem naj bi namreč tudi tujci, ki prihajajo k nam zaradi kulturnega ustvarjanja, znanstvenih nastopov in medicinskih posegov, morali za to pridobiti vizume. Ker je novost sprožila ostro reakcijo med znanstveniki in umetniki, so predlog umaknili. Lahko se torej upravičeno vprašamo, kaj neki so strokovnjaki osmih resornih ministrstev pletli dva meseca - če je dan ugledala tako površna, neprimerna uredba. Po besedah Slavka Debelaka z Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), to ni ideja ministrstva za notranje zadeve, ministrstvo za notranje zadeve samo implementira tisto, kar narekuje zakon o tujcih. Nihče torej noče prevzeti odgovornosti. Kot kaže, pa naj bi bili v ozadju interesi davkarije, ki bi na tak način oklestila neobdavčene nastope mnogih estradnih umetnikov, zlasti s Hrvaške. Ta želja pa bi prizadela predvsem druge ustanove. V skupini, ki je predlog sestavila, so bili tudi predstavniki kulturnega ministrstva. Kako so torej lahko to dopustili? Ivan Pal z Ministrstva za kulturo pa pravi, da njihovo ministrstvo ni pristalo na take pogoje, temveč je v fazi usklajevanja svoje pripombe posredovala. Eden od perečih delov uredbe je bila časovna omejitev delovnega obiska, ki traja za kulturnike le teden dni. V tednu dni naj bi vse pomanjkljivosti uredbe odpravili. Kot je bilo razbrati, naj bi vize po novem potrebovali le nastopajoči na komercialnih prireditvah. Znalo pa bi se zatakniti pri določanju, kaj je komercialno in kaj ne.

Razplet zgodbe o sestreljenem pilotu Ljubljana, 14.03.2000 (M.E.) Skoraj devet let po vojni za Slovenijo se je zgodba o rehabilitaciji v Ljubljani sestreljenega pilota Antona Mrlaka končno razpletla. Od danes je njegov status urejen. Obrambno ministrstvo je namreč prvič nedvoumno zapisalo, da je Mrlak, čeprav so ga teritorialci sestrelili v helikopterju JLA, delal za slovensko stran. Pojasnilo o statusu pokojnega Mrlaka je včeraj terjal sam minister za delo. Njegov resor pokojnikovi družini namreč vse do zdaj ni mogel izdati odločbe o izplačevanju družinske invalidnine brez jasne izjave obrambnega ministrstva, da se je Mrlak boril za Slovenijo. Danes so na obrambnem ministrstvu le potrdili, da je pokojnik že pred usodnim 27. junijem 1991 opravljal vojaške in druge naloge, namenjene obrambi in varovanju Republike Slovenije. Vdova sestreljenega pilota Emilija Mrak bo končno dobila zahtevano potrdilo o moževi rehabilitaciji, ministrstvo za delo pa bo pokojnikovim svojcem končno lahko začelo izplačevati invalidnino. Ob upoštevanju zamudnih obresti bodo višino zneska izračunali do konca tedna.

Bo vprašanje prostitucije zakonsko urejeno? Ljubljana, 11.03.2000 (STA) Vlada je odgovorila na pobudo poslancev v državnem zboru Aleksandra Merla in Romana Jakiča (oba LDS) v zvezi z zakonsko ureditvijo problematike prostitucije. Podprla je ustanovitev delovne skupine, ki bo sestavljena iz predstavnikov zakonodajne veje oblasti in predstavnikov vlade ter oblikovanje zakonskega predloga, na podlagi katerega bo mogoča rešitev problematičnih področij prostitucije, navedenih v pobudi. Poslanca Merlo in Jakič sta namreč pred časom predlagala zakonsko ureditev področij, ki so povezana s problematiko prostitucije, in sicer vprašanja prisiljevanja oseb v prostitucijo, zaščite mladoletnih oseb pred spolno zlorabo in zmanjševanje povezanosti prostitucije s kriminalnimi dejavnostmi. Zato sta predlagala ustanovitev medresorske delovne skupine, ki bo pri svojem delu sodelovala s predstavniki zakonodajne veje oblasti ter bi bil njen namen oblikovanje omenjenega zakonskega predloga. Vlada v svojem mnenju na omenjeno pobudo med drugim poudarja, da se zaveda problematike prostitucije in ugotavlja, da so vprašanja, ki naj bi jih predlog zakona uredil, razdeljena med različna ministrstva. Vlada izraža pripravljenost za sodelovanje v delovni skupini prek pristojnih resornih organov. Po njenem mnenju je primerno, da se v delovno skupino, tako kot to predlagata poslanca, vključijo predstavniki ministrstva za notranje zadeve, zdravstvo, pravosodje, delo, družino in socialne zadeve in urada vlade za žensko politiko, saj gre za resorje, ki v okviru delovnega področja urejajo zadeve, ki bodo zajete v predvidenem predlogu zakona.

Organizacije kritizirajo zloženko MNZ Ljubljana, 09.03.2000 (STA) Nekatere vladne in nevladne organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja, so izrazile nestrinjanje z vsebino dela zloženke o ustavljanju nasilja, ki jo je izdalo ministrstvo za notranje zadeve. Zloženka, ki naj bi spodbujala žrtve nasilja k prekinitvi molka, žrtve pri prijavljanju nasilja predvsem ustavlja in s tem zvišuje toleranco do nasilja, so zapisali v pismu notranjemu ministru Borutu Šukljetu. Podpisane organizacije moti predvsem zapis na notranji strani zloženke, v katerem je predstavljen ''samo eden izmed mnogih primerov'' nasilja, v tem primeru nasilja v družini, pri katerem je posredovala policija. Ta zapis po mnenju nevladnih in vladnih organizacij s svojo zapletenostjo in tako tudi različno možno razlago zapisa predvsem jasno pove, da ne glede na izjemno nasilje dejanje ni uradno preganjano, policija pa žrtvi samo pove za njeno pravico, da lahko poda predlog za kazenski pregon. Podpisane organizacije so tako prepričane, da zloženka ne samo ne služi svojemu namenu, ampak je neustrezna in celo škodljiva. Moti jih tudi, da pred izdajo zloženke niso bili povprašani niti za mnenje o vsebini in da so nekatere telefonske številke nevladnih organizacij na zloženki napačne. Podpisane organizacije so: Modra, Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Krizni center za mlade, Belo-modra čitalnica, Centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, Varna hiša v Mariboru, Center za pomoč mladim, Urad za žensko politiko, Ženska svetovalnica, Zveza prijateljev mladine, Telefon otrok in mladostnikov (TOM), Materinski dom slovenska karitas in Društvo svetovalcev zaupnega telefona samarijan.

Zaslišanja pred Mogetovo komisijo Ljubljana, 08.03.2000 (STA) Pred preiskovalno komisijo državnega zbora, ki pod vodstvom Rudolfa Mogeta (LDS) raziskuje vpletenost javnih funkcionarjev v trgovanje z orožjem v času po slovenski osamosvojitvi, bosta jutri, 9. marca, za zaprtimi vrati pričala minister za finance Mitja Gaspari in nekdanji obrambni minister Jelko Kacin (oba LDS). Parlamentarnim preiskovalcem naj bi pomagala razkriti nejasnosti v zvezi z orožarskimi posli v prvi polovici devetdesetih let, ko naj bi v času ministrovanja opozicijskega prvaka Janeza Janše (SDS) na obrambnem ministrstvu potekala prodaja orožja za gotovino mimo državnega proračuna.

Potekel rok v orožarski aferi Ljubljana, 07.03.2000 (T. S.) Strasti na političnem prizorišču vse bolj razvnema takoimenovana orožarska afera. Opolnoči se je namreč iztekel rok, ki ga je predsednik parlamentarne preiskovalne komisije Rudi Moge postavil obrambnemu ministru Franciju Demšarju, da mu dostavi vse zahtevane dokumente o trgovini z orožjem. Če ne, bo Moge proti Demšarju vložil ovadbo zaradi oviranja preiskave. Očitno so Mogetove grožnje in posredovanje posameznikov iz kabineta predsednika vlade zalegle, da je obrambno ministrstvo do polnoči Mogetovi komisiji posredovalo zaupne dokumente. Kot smo izvedeli, naj bi bil poglavitni dokument, ki ga je Moge od obrambnega ministrstva zahteval, primopredajni zapisnik med Janšo in Kacinom, v katerem naj bila podrobno opisana poosamosvojitvena trgovina z orožjem. Mogetova komisija naj bi tako sedaj poskušala dobiti točne odgovore o tem, koliko orožja je Slovenija prodala Hrvaški in za kakšno ceno.

Poročilo o kraji Podobnikovega vozila Ljubljana, 10.03.2000 (A.K.) Dosedanja preiskava kraje službenega avtomobila podpredsednika vlade Marjana Podobnika je pokazala, da vanjo niso bili vpleteni ljudje iz uradnih organov slovenske države. To je uradno sporočilo tiskovnega predstavnika slovenske policije, ki jo je javnosti posredoval pozno sinoči. Izjava je v popolnem nasprotju s sumi podpredsednika vlade, ki je s preiskavo nezadovoljen in je od notranjega ministra že zahteval ukrepe – po nepotrjenih informacijah celo zamenjavo direktorja policije Podvršiča. Podobnik ne zanika, da zahteva zamenjavo direktorja policije Podvršiča, k temu pa ga je spodbudil način, kako policija vodi preiskavo kraje avtomobila. Pa tudi rezultati preiskave ga niso prepričali. Podobnik je izjavil, da nima razloga, da bi spreminjal stališče in bo vztrajal do konca. Na vprašanje, kaj je v ozadju domnevnega scenarija, pa Podobnik odgovarja, da strah, kot pravi, starih sil, ki se bojijo nastopa povezanih strank desnice na volitvah. Iz Kučanovega kabineta pa je prišlo sporočilo, da predsednik države pričakuje odgovor in Podobnikovo opravičilo.

Kučan pričakuje Podobnikovo opravičilo Ljubljana, 10.03.2000 (STA) Predsednik republike Milan Kučan je sprejel na znanje ugotovitve policije, da navedbe Marjana Podobnika o vpletenosti uradnih organov slovenske oblasti in s tem tudi kabineta predsednika republike ter posameznikov v njih v tatvino njegovega službenega avtomobila ne morejo predstavljati niti indicev, so sporočili iz urada predsednika republike. Predsednik Kučan pa zaradi zavarovanja dobrega imena predsednika republike in svojih sodelavcev pričakuje še dopolnitev odgovora policije o tem, ali je Marjan Podobnik v svoji pisni in ustni izjavi navajal, da so v krajo njegovega službenega avtomobila vpleteni posamezniki iz kabineta predsednika republike oziroma povezani z njim. Po sporočilu ministra za notranje zadeve in po odgovoru, ki ga je predsednik republike prejel od predsednika vlade Janeza Drnovška, predsednik Kučan še vedno pričakuje tudi odgovor Marjana Podobnika in njegovo

Spor med Kučanom in Podobnikom Ljubljana, 08.03.2000 (A.K.) Spor med predsednikom države in podpredsednikom vlade se zaostruje. Potem ko je predsednik države od Podobnika zahteval opravičilo in pojasnilo, kot se je izrazil Kučan, neresnih in smešnih izjav, je Podobnik odreagiral in sinoči v javnosti Kučanovo pisanje ocenil kot neprijeten spodrsljaj, v sporočilu za javnost pa zanikal, da bi govoril o ljudeh iz predsednikovega kabineta. Omenil je tudi, da je kraja avtomobila le prvi del scenarija za njegovo diskreditacijo; drugi naj bi ga šele čakal. Kučan je danes povedal, da takšni nastopi podpredsednika vlade krnijo ugled uradnih organov države.

Znane podrobnosti iz Podobnikove izjave? Ljubljana, 09.03.2000 (A.K.) Generalni direktor policije Andrej Podvršič naj bi danes ministru za notranje zadeve Borutu Šukljetu posredoval podrobnosti iz izjave Marjana Podobnika policiji, v kateri je Podobnik za krajo službenega avtomobila osumil nekatere posameznike iz kabineta predsednika države. Kučan je pred dvema dnevoma od Šukljeta zahteval, da ga seznani z vsebino izjave, včeraj pa dejal, da je danes še razumen rok, da mu izjavo dostavi. Predsednik vlade Janez Drnovšek je v zvezi s krajo službenega avtomobila Marjana Podobnika odgovoril na pismo, ki mu ga je poslal predsednik Milan Kučan. V pismu je poudaril, da stališče, da so v krajo avtomobila vpleteni predsednikovi sodelavci, ni stališče vlade.

Kučan odgovoril Podobniku Ljubljana, 07.03.2000 (A. K.) Potem, ko je podpredsednik vlade Marjan Podobnik za krajo svojega službenega avtomobila osumil kar posameznike iz Kučanovega kabineta, smo predsednikovo reakcijo pričakovali. In jo tudi dočakali. Danes je Milan Kučan predsedniku in podpredsedniku vlade ter notranjemu ministru poslal pisma. Še posebej oster je bil v pismu Marjanu Podobniku. Predsednik države od podpredsednika vlade terja preklic trditev in opravičilo, od notranjega ministra pa pričakuje, da ga bo seznanil z vsemi podrobnostmi iz Podobnikove izjave. Kučan je pisal tudi predsedniku vlade, od katerega pričakuje, da bo zavaroval ugled vlade, tako da se njen podpredsednik pri neodgovornih izjavah ne bo več skliceval na svoj položaj. Za tako oster nastop se je Kučan odločil, ker naj bi izjave presegle meje dopustnega in ker razumevanje politike kot sveta zarot ne more biti temelj delovanja normalne države.

Zavrgli ovadbo zoper Draga Kosa Ljubljana, 08.03.2000 (STA) Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je zavrglo ovadbo zoper nekdanjega namestnika direktorja kriminalistične službe na MNZ Draga Kosa. Kos je bil ovaden zaradi afere Vič - Holmec. Očitano mu je bilo neresno delo v službi. Kos naj bi namreč neupravičeno brez soglasja sodišča preverjal klice po mobilnem telefonu, med njimi tudi klice novinarja TV Slovenija Tomaža Ranca. Zdaj ko je okrožno tožilstvo ovadbo zavrglo, lahko Ranc vlogo tožnika prevzame tudi sam. Kot je znano, se je Drago Kos, potem ko je bil razrešen z omenjenega položaja, potegoval tudi za mesto okrožnega tožilca. Od kandidature je kasneje odstopil, ker tožilstvo o prej omenjeni zadevi med kandidacijskim postopkom še ni odločalo.

Vprašanja še vedno brez odgovorov Ljubljana, 22.03.2000 (B.M.) Minuli teden so bile objavljene ugotovitve iz zavržene ovadbe proti dvema kriminalistoma, ki sta bila osumljena, da sta od družbe Mobitel brez dovoljenja sodišča dobila podatke o telefonskih pogovorih novinarja, ki je poročal o ozadju afere Vič-Holmec. V zvezi s tem smo na generalno policijsko upravo naslovili nekaj vprašanj, ki pa so do danes ostala brez odgovora. Zanimalo nas je, kako in kje so nastale preglednice telefonskih pogovorov, ki jih je na podlagi Mobitelovega seznama telefonskih številk izdelal kriminalist Roman Prah po naročilu tedaj drugega človeka v kriminalistični službi Draga Kosa. Preiskava je namreč pokazala, da so bile preglednice izdelane na računalniku. Ko pa so preiskovalci pregledali trdi disk na računalniku osumljenega Praha, so ugotovili, da so bile vse datoteke izbrisane s posebnim programom ''za varno brisanje dokumentov. Na podlagi informacije, zapisane na trdem disku, bi namreč lahko v preiskavi natančno ugotovili, kdaj so bile preglednica izdelane in potrdili ali ovrgli sum, da sta kriminalista Mobitelove podatke dobila, še preden je preiskovalni sodnik ljubljanskega sodišča za to izdal dovoljenje. Za naložitev programa na Prahovem računalniku dovoljenje uprave za informatiko ni bilo izdano. Zato smo generalni policijski upravi zastavili nekaj vprašanj, vendar odgovorov po devetih dneh še nismo dobili. Izvedeli pa smo, da je kriminalistični inšpektor Prah še v času, ko je bil osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju svojega dela, celo napredoval na položaj vodje referata za ekstremno nasilje. Tudi na vprašanje, ali je to nov prispevek h kadrovski politiki vrha slovenske policije, ki je človeka iz lastnih vrst ovadil, hkrati pa ga posadil na višji položaj, še nismo dobili odgovora.

Janša o odgovoru Urada predsednika republike Ljubljana, 06.03.2000 (STA) Po mnenju nekdanjega obrambnega ministra Janeza Janše današnji odziv iz urada predsednika republike potrjuje navedbe, da so mnoge konkretne pobude za prodajo orožja Hrvaški ali Bosni in Hercegovini prišle osebno preko predsednika države. Sporočilo iz predsednikovega urada tudi potrjuje, da je ustrezno politično oceno kot podlago za prodajo viškov oborožitve in vojaške opreme slovenske Teritorialne obrambe sprejelo takratno predsedstvo Slovenije, je sporočil Janša. Po njegovem mnenju je bila tehnična izvedba prodaje v skladu s takratno zakonodajo v pristojnosti vlade in ministrstva za obrambo, zato predsedstvo soglasij k temu ni smelo dajati. To še posebej velja za obdobje po sprejetju nove ustave decembra 1991, ko je postala funkcija predsednika oziroma predsedstva države na področju obrambe pretežno protokolarna. Janša je v sporočilu še zapisal, da je imelo predsedstvo Slovenije takrat še vse pristojnosti, da bi maja 1990 preprečilo razorožitev TO, vendar pa tega predvsem zaradi namernega obotavljanja Milana Kučana ni storilo pravočasno.

Kriminalna ali politična zgodba? Ljubljana, 06.03.2000 (A.K.) Kraja službenega avtomobila, ki ga je uporabljal podpredsednik vlade Marjan Podobnik, je vedno manj kriminalna in vedno bolj politična zgodba. Zdaj je na potezi predsednik države, saj je Marjan Podobnik za krajo obtožil ljudi iz njegovega kabineta. Obtožbe so resne, z njimi se ukvarjajo kriminalisti, v naslednjih dneh pa lahko pričakujemo prva poročila o izsledkih preiskave. Imamo pa že nekatere podrobnosti. Bistvena informacija je, da naj bi se podpredsednik v svojih predvidevanjih uštel. Če je to res, kraja avtomobila ni bila politično motivirana, temveč je šlo za klasično kriminalno dejanje. Marjan Podobnik tudi danes ni želel konkretizirati svojih obtožb, češ da je v izjavi policiji povedal vse in da z izjavami ne želi škodovati preiskavi. Molčali so tudi v kabinetu predsednika države, povedali so le, da si bodo prizadevali odkriti, kdo širi takšne informacije. Na tiskovnega predstavnika policije Mirana Korena smo že dopoldne naslovili nekatera osnovna vprašanja, na katera nihče iz policije tudi tri tedne po kraji avtomobila ni odgovoril. Kdo iz državnih struktur naj bi bil po podpredsendikovem mnenju vpleten v dejanje in pa kakšne sankcije čakajo odgovorne za krajo. V odgovor smo dobili suhoparen stavek, da odgovorov na vprašanja ne moremo dobiti zaradi interesov preiskave. Skrivnostnost, ki je nenavadna vsaj zato, ker sta v zgodbo vpletena dva politika najvišjega razreda, vmes pa je avto, katerega najemnino so plačevale javne finance. Zgodba torej, ki bi morala biti javna po definiciji.

Ljubljana, 06.03.2000 (STA) Trditev nekdanjega obrambnega ministra Janeza Janše v parlamentarni razpravi 2. marca, da obstaja pismo, v katerem naj bi slovenskega predsednika Milana Kučana njegov bosanski kolega Alija Izetbegović prosil, naj mu pošlje granate, za katere naj bi se dogovorila, ne drži, ker takšno pismo ne obstaja, so danes sporočili iz urada predsednika republike. KDO LAŽE Obstaja pa zaprosilo Alije Izetbegovića med uradnim obiskom v Sloveniji 2. oktobra 1992, ko je predsednika predsedstva Republike Slovenije Milana Kučana prosil, naj Slovenija pomaga s strelivom, ki ga je BiH nujno potrebovala za operacijo preboja iz Sarajeva, so še sporočili z urada predsednika republike. Kot dodajajo v uradu, so že večkrat pojasnili javnosti, da je predsedstvo Slovenije v letih 1991 in 1992 s političnim sklepom odločilo, naj Slovenija vojaško pomaga napadenima Hrvaški in BiH z orožjem in opremo, ki nista bili nujno potrebni za varnost in obrambo Slovenije. Takšna pomoč je koristila tudi varnosti Slovenije. Izvedba tega sklepa je bila v celoti zaupana vladi in še posebej ministrstvima za obrambo in notranje zadeve. Vsa pisna in ustna zaprosila hrvaških in bosanskih organov za pomoč, naslovljena na predsedstvo Slovenije ali njegovega predsednika, so bila sproti posredovana vladi oziroma pristojnima ministrstvoma, ki pa o svojih odločitvah nista obveščala predsedstva. Kot so še sporočili z urada predsednika republike, politični sklep o pomoči ni nikogar pooblastil za trgovanje z orožjem, ki ga zdaj preiskuje parlamentarna preiskovalna komisija.

Celjska občina oškodovala agencije Celje, 06.03.2000 (STA) Direktorji oglaševalskih agencij Metropolis Media, Proreklam Europlakat, Gradium ter In Reklam Progres so na današnji novinarski konferenci poudarili, da je Mestna občina Celje zavestno kršila odlok o gospodarski javni službi za plakatiranje in obveščanje, ki oglaševanje opredeljuje kot javno službo, za katero se podeli koncesija. Zaradi takšnega ravnanja celjske občine so oglaševalske agencije že zaznale izpad dohodka v višini 1,7 milijona tolarjev, do konca leta pa naj bi škoda povzpela na več kot 60 milijonov tolarjev. Oglaševalske agencije so pozvale celjskega župana Bojana Šrota, naj pojasni, zakaj se je na zadnji razpis prijavilo le eno podjetje, ki naj bi bilo v lasti Boštjana Volfa in Bojana Krajnca ter kako občina pojasnjuje dejstvo, da se je na vsakoletnem razpisu prijavilo več kot deset ponudnikov (leta 1998 kar 23 oglaševalskih agencij), tokrat pa en sam, in sicer celjsko podjetje Premena, ki sploh nima bonitetne ocene. Čudno se jim tudi zdi, zakaj župan ni ponovil razpisa z namenom pridobiti več ponudnikov. Sicer pa je župan po mnenju oglaševalcev oddal celjska nezazidana stavbna zemljišča v monopolno koriščenje individualcema, katerih bonitetni obrazec novo registriranega podjetja izkazuje zgolj minimalni kapital.

Grešovnikova terja poplačilo dolga Ljubljana, 06.03.2000 (STA) Nekdanja prva finančnica SLS Boža Grešovnik pričakuje, da se bodo v ponedeljek dogovorili o poplačilu terjatev njenih družb - Brazde, Indes in Apis - do SLS, ki so 1. februarja znašale 35 milijonov tolarjev, poleg tega pa je pri Brazdah zadolžen tudi član SLS Jaka Sever, ki mu je družba marca 1997 odobrila posojilo v višini 1,3 milijona tolarjev. Boža Grešovnik, kot je povedala za današnje Finance, je stranki ponudila t.i. rabat. Ta ponudba je veljala do minulega petka; če bi SLS privolila v odplačilo dolgov, bi ji Grešovnikova odpisala približno sedem milijonov tolarjev dolga. ''Če se v ponedeljek ne bomo zmenili, ne bo nič,'' je zatrdila Grešovnikova. Sicer pa je Boža Grešovnik, kot je povedala, že pred letom dni ponudila SLS da odplača svoje dolgove za le 28 milijonov tolarjev, in sicer s sedmimi akceptnimi nalogi po štiri milijone tolarjev na mesec. Naredili niso nič, je dodala.

SDS za nov volilni sistem Izola, 18.03.2000 (STA) SDS ne bo podprla nobene politične vlade ali nove politične koalicije, ki bi nastala le za nekaj mesecev, je predsednik stranke Janez Janša povzel odločitev, ki jo je sprejelo 70 udeležencev dvodnevnega rednega posveta stranke v Izoli. Odločitev je posledica sedanjih političnih premikov, to sta sprememba volilnega sistema in združevanje strank v koalicije, v SDS pa ocenjujejo, da so te premike spodbudili in v veliki meri izbojevali sami. Poleg tega so na posvetu tudi sklenili, da ne bodo podprli predčasnih volitev, vse dokler ne bo sprejet nov volilni sistem, manjšinsko vlado LDS pa si Janša težko predstavlja kot tehnično vlado. Napovedan izstop SLS iz vlade vnaša v slovenski politični prostor nekaj kratkoročnih težav, kljub temu pa v SDS menijo, da predčasne volitve niso mogoče, če prej ne pride do sprejema novega volilnega sistema. ''Predčasne volitve zagovarjamo le v primeru, če državni zbor po hitrem postopku sprejme volilni zakon, za kar je nekaj resničnih možnosti le, če bi bila politična volja za to tudi na strani LDS,'' je sedanje politične razmere komentiral Janša. Dodal je, da je zakon pripravljen, v veliki meri so pripravljeni tudi volilni okraji in napovedal, da bi bil lahko volilni zakon sprejet že v mesecu in pol. ''Če do tega ne pride, v SDS zagovarjamo vmesno rešitev do rednega razpisa volitev v čim krajšem času. Prvi možni rok za razpis volitev pa je 16. julij,'' je povedal prvak SDS.

Interpelacija zoper Gasparija tudi danes Ljubljana, 03.03.2000 (STA) Državni zbor kljub drugačnim napovedim predsednika Janeza Podobnika (SLS) tudi po dveh dneh ni sklenil razprave o interpelaciji o delu in odgovornosti ministra za finance Mitje Gasparija, zato se bo seja nadaljevala še danes. Potem, ko je Jelko Kacin (LDS) predsedniku DZ Podobniku predal dokument, ki naj bi dokazoval sporno gotovinsko trgovanje z orožjem v času ministrovanja Janeza Janše (SDS) na MORS, je slednji to ravnanje označil kot manipulacijo. Kacin se čuti dolžan pomagati Gaspariju, saj je navsezadnje prav on eden od krivcev za interpelacijo. Gaspari verjetno ne ve, kaj vse je podpisal, kar mu je bivši obrambni minister Kacin podtaknil, je dejal Janša.

Podobnik zahteva preiskavo kraje avtomobila Ljubljana, 02.03.2000 (POP TV) Dober teden po kraji službenega avtomobila podpredsednika vlade je incident postal politični problem. Marjan Podobnik je namreč zaradi suma, da so v krajo vpleteni posamezniki iz državnih služb, zahteval neodvisno preiskavo dogodka. Podobnik je preiskavo zahteval, ker naj bi imel za svoje sume utemeljene indice. O njih je danes govorila vlada, sprejela sicer ni nobenih sklepov, pa tudi podpredsednik je bil ob vprašanjih novinarjev skrivnosten. Podpredsednik vlade bo v kratkem v svojem kabinetu sprejel kriminaliste, ki jim bo skušal predstaviti, kako zgodbo vidi sam. Do odločitve policije, da objavi Podobnikove indice, pa ostaja neodgovorjenih nekaj vprašanj. Najprej seveda, kateri so omenjeni indici, ali so imeli zmikavti kriminalne ali politične motive in pa tudi, zakaj podpredsednik vlade ne zaupa utečenim postopkom v podobnih primerih in zahteva posebno preiskavo.

Prepoved prodaje študentskih bonov Ljubljana, 01.03.2000 (POP TV) Ministrstvo za delo je prepovedalo prodajo študentskih bonov za prehrano štirih gostinskih podjetij. Gre za podjetja, ki od študentov, ki so plačevali z boni, niso zahtevala izkaznice ali indeksa. Poostren nadzor v restavracijah so februarja v Študentski organizaciji izvedli zato, ker naj bi bone vnovčevali tudi tisti brez statusa študenta. Kaznovana podjetja bodo morala pisno obrazložiti, kako bodo nadzor izvajala v prihodnje. Prepoved velja za podjetje Papino, lokal Viva na biotehniški fakulteti, Esperio in Gostinjsko podjetje Ljubljana, Študentska organizacija pa je ministrstvu za začasno prekinitev pogodbe predlagala še vsaj pet podjetij.

So vlomi povezani ali le naključje? Ljubljana, 01.03.2000 (POP TV) Vlomi v stanovanja in avtomobile politikov postajajo vse bolj vroča tema. Sinoči je vodja poslanske skupine ljudske stranke Franc Zagožen obvestil policijo, da naj bi v njegovo stanovanje v Domžalah nekdo vlomil. V ponedeljek zjutraj pa je neznanec vdrl v avto Karmen Mlinar, v.d. šefinje kabineta podpredsednika vlade Marjana Podobnika in iz njega odnesel ključe stanovanja. Karmen Mlinar, ki je zaposlena v kabinetu podpredsednika vlade Marjana Podobnika, je v ponedeljek zjutraj odkrila, da je nekdo skozi zadnje stransko okno vdrl v njen avtomobil. Mlinarjeva sprva ni ničesar pogrešala, včeraj pa je ugotovila, da so iz predala izginili ključi njenega stanovanja. Ravno tako v ponedeljek je Franc Zagožen, ko je prišel domov, ugotovil, da njegovo stanovanje ni zaklenjeno. Najprej je pomislil, da ga je pozabil zakleniti, saj je bilo v stanovanju vse na svojem mestu. Ko pa je slišal, da se podobne stvari dogajajo tudi njegovim kolegom, je to sinoči prijavil policiji. Zagožnovi sosedje pravijo, da niso opazili nič sumljivega, sicer pa to ne bi bil prvi vlom v njihovi soseski. Z vlomoma se zdaj ukvarja policija, sicer pa bodo o tem govorili tudi na jutrišnji seji vlade. Seveda pa vprašanje, ali so vlomi resnično povezani med seboj, ali pa gre zgolj za naključja, buri strasti na slovenskem političnem prizorišču.

Zakon o dohodnini v nasprotju z ustavo? Ljubljana, 01.03.2000 (STA) Zakon o dohodnini je po oceni državnega sveta (DS) v nasprotju z 2. in 14. členom ustave, zato je na seji sprejel zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti te določbe. Državni svetniki namreč ocenjujejo, da se zakupnikom kmetijskih zemljišč, ki so v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, k skupni osnovi za odmero davka od dohodka iz kmetijstva ne bi smel prištevati katastrski dohodek od zemljišč. DS je poleg tega sklenil v zakonodajni postopek vložiti novelo zakona o kmetijskih zemljiščih, ob obravnavi vladne novele zakona o sodnih taksah pa je med drugim ponovno nasprotoval dvigom sodnih taks.

Alternativa obsoja izrečeno kazen Jakši
Novo mesto, 01.03.2000 (STA) Slovenska zveza sindikatov - Alternativa je na današnji novinarski konferenci obsodila izrek pogojne (zaporne) kazni za predsednika sindikata Revoz (SDR) Janeza Jakšo, in sicer zaradi razžalitve ''konkurenčnega'' sindikata sekretarja SKEI Revoz Jožeta Mikliča s strani okrajnega sodišča v Novem mestu. Izrečena zaporna kazen en mesec in 15 dni zapora za pogojno dobo dveh let je hkrati tudi obsodba na sindikalno in politično abstinenco in na abstinenco javnega nastopanja predsedniku sindikata, menijo v Alternativi in dodajajo, da je to sramota za pravno državo, za kar se razglaša Slovenija. V tem sindikatu menijo, da je sodnica Andreja Beg neprofesionalno razsodila, s čemer je še bolj povečala nezaupanje ljudi v tretjo vejo oblasti. Sindikalisti ugotavljajo, da sodišče ni zmoglo oceniti, da gre za konflikt med dvema javnima osebama v njunem javnem delu (oba sta sindikalna zaupnika) in oba sta nosilca javnih funkcij, zato sta pod udarom javne kritike. Predsednik SDR Jakša je namreč pisal odgovor na pisne očitke predsedniku SKEI Revoz Mikliču, na njegovo delo kot nosilcu sindikalne funkcije v Revozu, ni pa imel namena, da bi ga zaničeval kot osebo, pravijo sindikalisti.

Ponoči 25 prometnih nesreč Ljubljana, 01.03.2000 (STA) V minuli noči se je na slovenskih cestah zgodilo 25 prometnih nesreč, v katerih se je 11 oseb poškodovalo. Policisti so obravnavali 22 različnih kaznivih dejanj in na območju ljubljanske policijske uprave zaradi kršenja javnega reda in miru posredovali 20-krat, na območjih drugih policijskih uprav v državi pa so posredovali 21-krat. Pridržali so 9 oseb, so sporočili iz urada za javno varnost pri ministrstvu za notranje zadeve.

ZDUS zahteva revizijo izjemnih pokojnin Ljubljana, 29.02.2000 (STA) Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) zahteva od vlade, da v pol leta analizira stanje izjemnih pokojnin s podatki o prejemnikih, višino izjemne pokojnine in prejemnikovo premoženjsko stanje. Kot je zapisal predsednik ZDUS Vinko Gobec v pismu, naslovljenem na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in na ministrstvo za kulturo, zahtevajo revizijo izjemnih pokojnin, podeljevanju katerih ZDUS nasprotuje. V pismu pristojnima ministroma je Gobec zapisal, da bodo prisiljeni organizirati proteste, če vlada v pol leta ne bo rešila problematike izjemnih pokojnin.

Tiralica za Marijo Kamenik Celje, 28.02.2000 (POP TV) Celjsko sodišče je izdalo tiralico za 47-letno Marijo Kamenik iz Slovenskih Konjic. Kamenikovo, ki naj bi skupaj s sinovoma, ki sta že v zaporu, in nekaterimi prijatelji skrbela za preprodajo mamil na Celjskem, policija išče že dober teden dni. Če je v Sloveniji ne bodo izsledili, bodo izdali še mednarodno tiralico.

Vlom v Mogetovo hišo Maribor, 28.02.2000 (POP TV) Rudiju Mogetu, predsedniku preiskovalne komisije, ki preiskuje nepravilnosti pri prodaji orožja, so med vikendom vlomili v hišo. Odnesli niso ničesar, dvom o njegovi varnosti pa je še narasel. Na vprašanje POP TV, ali so morda neznanca zanimali dokumenti preiskovalne komisije, je Moge dejal, da je imel doma k sreči le svoje zapiske ter osnutek svojega poročila o tej zadevi. Vsi dokumenti so bili po njegovih besedah po dogodku tam, kjer jih je pustil, ne more pa vedeti, ali jih je kdo pregledal. Kot je še povedal, so celotno hišo pred natanko tednom dni pregledali delavci Sove, da bi ugotovili, če je kje kakšna prisluškovalna naprava. Ob tem so zagotovili, da so vsa vrata ustrezno varovana. Moge je za POP TV še dejal, da zaenkrat ne bo zahteval posebne zaščite in da se še vedno počuti varnega. Gmotna škoda na objektu je okrog 100.000 tolarjev, policija pa je opravila ogled kraja. Sicer pa so na območju Ribniškega sela v zadnjem mesecu zabeležili že tri podobne vlome.

Sprejet Nacionalni program socialnega varstva Ljubljana, 24.02.2000 (STA) Državni zbor je v drugem branju potrdil Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005, ki povsem sledi novi paradigmi socialne politike v sodobnem svetu in upošteva dobre prakse razvitih socialnih držav. Kot je uvodoma povedala državna sekretarka na ministrstvu za delo Lidija Apohal Vučkovič, program na področju socialnega varstva uvaja sodobnejše koncepte razvoja in pomoči ljudem. Kot izhodišče pri določanju ciljev izpostavlja predvsem zagotavljanje kakovosti življenja posameznikov, družin in ogroženih skupin prebivalstva. Zmanjševanje revščine in socialne izključenosti je možno uresničevati le z usklajenimi ukrepi na področju šolstva, zaposlovanja, zdravstva, socialnega varstva. Zaradi tega je vlada že sprejela poseben program boja proti revščini in socialni izključenosti, ki vključuje vsa omenjena področja, je povedala državna sekretarka.

Študentski protest v Rožni dolini Ljubljana, 23.02.2000 (STA) V zvezi z gradnjo univerzitetne športne dvorane je senat Univerze v Ljubljani (UL) na včerajšnji seji poudaril, da še vedno ni prejel odgovora na vprašanje, ki ga je leta 1996 postavil investitorju, in sicer v kolikšni meri bo dvorana namenjena redni rekreacijski vadbi študentov. Po besedah pomočnice glavnega tajnika UL Marjane Šoukal Ribičič so senatorji seznanjeni s predvidenim študentskim protestom v Rožni dolini in podpirajo ''zahteve po vzpostavitvi pogojev za normalni potek pouka''. Pred telovadnico v študentskem naselju Rožna dolina naj bi se namreč danes popoldne ''zgodila'' prva študentska vadba na prostem. K takšni obliki protesta je organizatorja - Študentsko organizacijo UL in Študentski svet stanovalcev Študentskih domov v Ljubljani - spodbudila pereča prostorska problematika univerzitetnih športnih objektov. Edini objekt za potrebe študentskega športa - športna dvorana v Rožni dolini - je bil namreč zgrajen že leta 1973, ko je ljubljansko univerzo obiskovalo petkrat manj študentov.

Sestenek skupine vplivnih članov LDS Ljubljana, 21.02.2000 (POP TV) V petek se je sestala skupina vplivnih članov LDS, ki so bili včasih v samem vrhu stranke, z redkimi izjemami pa so zdaj bolj v ozadju. Gre za skupino nekdanjih ministrov, poslancev in drugih vidnih članov, za katero je znano, da že večkrat ni bila zadovoljna s pragmatično politiko Janez Drnovška. V eno od soban mestne hiše so na povabilo Vike Potočnik sedli Metka Mencin Slavko Gaber, Jaša Zlobec, Franco Juri, Janez Kopač, Miha Kovač, Darko Štrajn, Zoran Thaler, Tone Anderlič in Igor Omerza. Enajsterica ni zadovoljna s strankino politiko v zadnjem času: težko so se sprijaznili s podporo večinskemu sistemu, tu je mlačna reakcija na Haiderjev vzpon, pa načrtovani podpis sporazuma z Vatikanom in Drnovškov pomik na desno sredino. Predsednik stranke je danes na petkov dogodek odreagiral s suho izjavo, da tudi on želi odprtost v stranki, da pa si želi, da bi njegovi kritiki delovali znotraj stranke in ne zunaj nje.

Odziv Drnovška na sestanek LDS Ljubljana, 22.02.2000 (POP TV) Danes se je na sestanek skupine članov LDS, ki niso vedno zadovoljni z ravnanjem stranke, odzval tudi njihov predsednik Janez Drnovšek. O sestanku ni vedel nič, je povedal, pa tudi poročila o njem ga niso vznemirila. Drnovšek srečanju skupine njegovih nekdanjih ministrov in drugih vidnih članov stranke ne pripisuje velikega pomena, o tem pravzaprav sploh ni razmišljal, zatrjuje. Petkovega zajtrka tudi nima za grožnjo sebi. Na sestanku so govorili tako o večinskem sistemu, ki ga je LDS kljub močni notranji opoziciji vendarle podprla, o razvpitem sporazumu s svetim sedežem, pa tudi o neodločni reakciji na Haiderjev vstop v avstrijsko vlado. Na vprašanje, ali bo upošteval predlog enajsterice, po katerem bi stranka morala pred volitvami poseči tudi v levo sredino, pa Drnovšek danes ni hotel govoriti.

SDS podpira zahteve učiteljev Ljubljana, 24.02.2000 (STA) Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) podpira zahteve šolskih sindikatov po povišanju učiteljskih plač (-10% pomoje), je na novinarski konferenci poudaril poslanec SDS Janez Mežan. Podpredsednik stranke Milan Zver pa je ob predstavitvi strankinega stališča do kršitev človekovih pravic v Čečeniji poudaril, da bi morala slovenska diplomacija do tega problema zavzeti jasno stališče. Če želimo, da bo učitelj posredoval kakovostno znanje, ga je treba ustrezno plačati, je poudaril Mežan. Po njegovih ocenah bi bilo treba za plače učiteljev v letošnjem proračunu nameniti dodatnih 20 milijard tolarjev.

Načrtovanje obsega SV do leta 2010 je realno Ljubljana, 24.02.2000 (STA) Vlada se je na današnji seji seznanila tudi z informacijo o realnosti načrtovanja obsega Slovenske vojske do leta 2010, kar je glede na spremenjene politične in varnostne razmere v regiji in Evropi zahteval odbor DZ za obrambo na seji 4. februarja, ki je sicer podprl omenjen predlog programa. Po mnenju vlade omenjene spremembe niso takšne, da bi bilo potrebno ponovno določiti obseg SV. Program temelji na izhodiščih, ki jih določata nacionalna strategija RS za vstop v zvezo NATO in strategija vojaške obrambe, nenazadnje pa so vanj vključeni tudi elementi iz akcijskega načrta za članstvo v zvezi NATO ter program partnerskih ciljev. Vlada ocenjuje, da je upoštevaje projekcijo razvoja gospodarskih gibanj v državi predlog programa oblikovan realno in je uresničljiv. Pri oblikovanju predloga programa se je namreč upoštevalo tudi nadaljnje zmanjševanje obsega oboroženih sil v Evropi. Pri zmanjševanju obsega SV pa se je predvsem upoštevalo dejstvo, da je potrebno zmanjšanje nadomestiti z nadaljevanjem modernizacije in posodabljanja na področju organizacije, opremljanja in uporabe vojske.

Ukradli avtomobil podpredsednika vlade Ljubljana, 22.02.2000 (POP TV/STA) V noči na ponedeljek so v Ljubljani ukradli avtomobil podpredsednika vlade. Brez službenega Audija je torej ostal Marjan Podobnik, ki je ena najbolj varovanih oseb v državi. Tatovi so avtomobil izmaknili Podobnikovim varnostnikom. Službeni avtomobil podpredsednika vlade je izginil v ljubljanskem naselju Šiška, pred blokom, kjer stanuje eden Podobnikovih varnostnikov. Marjan Podobnik je bil takrat doma v Cerknem, in tam bi morala biti tudi njegova varnostnika. Toda očitno sta svojo tedensko izmeno končala predčasno, in tako sta bila namesto v Cerknem že v Ljubljani, skupaj s Podobnikovim avtomobilom. Preiskava o kraji intenzivno teče. Hkrati je direktor urada za varnost in zaščito Ludvik Čarni uvedel še notranjo preiskavo na svojem uradu, in sicer v zvezi z ugotavljanjem odgovornosti Podobnikovih varnostnikov pri tem dogodku, je povedal tiskovni predstavnik v uradu za javno varnost Miran Koren.

Indeks človekovega razvoja narašča Ljubljana, 18.02.2000 (STA) Stopnja revščine v Sloveniji, ki je leta 1996 znašala 14,1 odstotka, se povečuje, s tranzicijo pa se je povečala tudi dohodkovna neenakost. Slovenija se po indeksu človekovega razvoja (HDI) uvršča na 28. mesto med 174 svetovnimi državami. Omenjeni indeks je poleg indeksa o bruto domačem proizvodu (BDP) eden najpomembnejših indeksov, s katerimi strokovnjeki merijo razvitost države. Kot navaja Poročilo o človeških virih za leto 1999, ki ga je pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj, se je vrednotni sistem v Sloveniji od leta 1992 precej spremenil - Slovenci npr. niso več tako sovražno usmerjeni do tujcev, ampak predvsem do drugačnih. Poročilo, ki obravnava tudi regionalni razvoj, ugotavlja, da slovenske regije kličejo po prenovi politike regionalnega razvoja. Razkorak med najslabše razvito pomursko regijo in najbolj razvito osrednjeslovensko regijo se je namreč še poglobil. Slovenski HDI od leta 1992 narašča, pri tem pa se najpočasneje izboljšuje indeks pričakovane dolžine življenja, po katerem je Slovenija še vedno na 34. mestu med 174 državami. Najhitreje se izboljšuje indeks izobrazbe, kjer je Slovenija leta 1997 dosegla že 20. mesto. Indeks izobrazbe je edina pozitivna plat brezposelnosti, saj se mladi raje odločajo za šolanje, kot da bi bili brez zaposlitve. Po spolu prilagojenem indeksu človekovega razvoja (GDI) je Slovenija med 174 državami na 26. mestu, po merilu razporejenosti moči pa spolu (GEM) pa na 42. mestu.

Izjava slovenskih akademikov Ljubljana, 18.02.2000 (STA) Člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti so na skupščini 17. februarja sprejeli izjavo, v kateri najostreje protestirajo proti hitremu postopku sprejemanja zakona o organizaciji in financiranju znanstveno-raziskovalne dejavnosti. V izjavi, ki jo je danes posredoval sekretar predsedstva SAZU Miha Lesar, je zapisano še stališče, da predlog omenjenega zakona ne urejuje ključnih in že dolgo poznanih problemov organiziranja in financiranja znanosti v Sloveniji in ne upošteva priporočil za prevzemanje pravnega reda Evropske unije''. V zvezi s tem akademiki posebej opozarjajo, da predlog zakona ne vključuje v zadostni meri strokovne javnosti v soodločanje. Izjavo so podpisali predsednik SAZU, akademik France Bernik, podpredsednika SAZU, akademika Kajetan Gantar in Alojz Kralj ter glavna tajnica Akademije, akademičarka Lidija Andolšek-Jeras.

SRD bo odkupila Elan Ljubljana/Begunje, 17.02.2000 (POP TV) Vlada je danes obravnavala reševanje Elana. Potrdila je, da se Slovenska razvojna družba (SRD) pogaja o odkupu terjatev Privredne banke Zagreb in prevzemu 77-odstotnega večinskega dela podjetja. Če bo vse steklo po načrtu, bo Elan slovenski v nekaj dneh. Do pogajanja je prišlo na pobudo zagrebške banke, ki je sedaj v večinski lasti Italijanov. Zaradi slabih izkušenj iz preteklosti slovenski pogajalci niso bili preveč zgovorni. Poleg tega je treba upoštevati katastrofalen finačni položaj Elana in medsebojno prepletenost dolgov celotnega poslovnega sistema Elan. Govorjenje o višini kupnine je zato zaenkrat špekulacija. Kljub temu se verjetno ne bomo veliko zmotili, če napovemo, da bo se bo pogodbeni znesek gibal za kakšen milijon ali dva pod dvajsetimi milijoni nemških mark. Elanova vodstvena ekipa, kljub ponujenemu odstopu vsaj za zdaj še ostaja na položaju, vendar je glede na najnovejši razvoj dogodkov težko reči, koliko časa še. Sicer pa zaposleni v Elanu o najnovejših poskusih za rešitev tovarne ne vedo veliko. Vrata begunjskega Elana, ki ga je danes za nekaj minut obiskal celo predsednik Slovenske razvojne družbe Marjan Rekar, so ostala za novinarje zaprta. Tako kot včeraj, se je vodstvo Elana tudi danes ovilo v molk in o tem, kaj se v zadnjih dneh dogaja z Elanom kot o tem, kako bo s proizvodnjo smuči in smučarskih desk, ki bi se morala začeti v prihodnjih dneh, ni bilo pripravljeno govoriti. Slabo pa je v teh dneh informiranih tudi 750 zaposlenih, ki so celo to, da bodo dobili plače, izvedeli iz medijev. Direktor Vladimir Šelebaj pa naj bi bil na današnjem sestanku s predsednikom sindikata v Elanu zelo optimističen, čeprav naj denar za proizvodnjo smuči in smučarskih desk še ne bi bil zagotovljen.

Protest sindikalistov pred GZS Ljubljana, 16.02.2000 (POP TV/STA) V Ljubljani so dopoldne protestirali sindikalisti. Pred poslopjem Gospodarske zbornice se je zbralo okoli 200 članov štirih največjih sindikatov. Zahtevali so zvišanje plač, njihovo uskladitev z inflacijo, davčno olajšavo za delavce, ki prejemajo plačo nižjo od minimalne in enoten regres. Protestni shod je potekal mirno, čeprav je bila zbrana množica zelo glasna. Več kot 200 udeležencev shoda, članov vseh štirih sindikalnih central, je z raglami in piščalkami na simbolični ravni želelo poudariti, da gre za resen problem in da so sindikati pripravljeni tudi na ostrejše oblike boja za dosego svojih ciljev. ''Minimalna plača enaka izhodiščni plači, Včeraj gospod, danes delavec, jutri berač, Naj minister Rop poskuša preživeti z minimalno plačo,'' so bile le nekatere izmed številnih parol, s katerimi so sindikalisti želeli opozoriti na omenjene težave. Minimalna plača v Sloveniji trenutno znaša dobrih 50.000 tolarjev neto. Mnogi delavci pa zaslužijo ravno toliko ali le nekaj več. Večina danes zbranih sindikalistov pa kljub vsemu ne verjame, da bo imel protest pravi učinek. Ogorčenje drugačne vrste pa izražajo tudi na Gospodarski zbornici. Pravijo, da so sindikati s protestnim shodom še enkrat dokazali, da njihovim stališčem manjkajo strokovni argumenti. Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacije novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost, Konfederacije sindikatov Slovenije - Pergam in Konfederacije sindikatov 90 Slovenije (KS 90) zahtevajo, da se pogajanja o spremembah in dopolnitvah dogovora o politiki plač sklenejo čimprej.

Pogajanja med policijskim sindikatom in MNZ Ljubljana, 16.02.2000 (STA) Pogajalci Policijskega sindikata Slovenije (PSS) in ministrstva za notranje zadeve so danes sporazumno končali pogajanja in jih bodo nadaljevali v roku, ki ga bodo skupaj določili. Osrednja tema je bil pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MNZ in policiji, ki je bil sprejet z odklonilnim stališčem policijskega sindikata. Omenjeni pravilnik se bo sicer začel uporabljati 1. aprila letos. Predsednik sindikata Miroslav Dušič je v izjavi za STA kot ogromni korak naprej ocenil dejstvo, da so se predstavniki obeh strani usedli skupaj in začeli s pogajanji. Ko jih bodo končali, pa naj bi na skupni novinarski konferenci predstavili rezultate, je dejal Dušič. Sindikalne zahteve se med drugim nanašajo na plačilo dodatka na nevarnost, zavarovanje ter status policistov ter na dodatke drugim delavcem zaposlenih v notranjem ministrstvo. Po mnenju Dušiča razhajanja med sindikatom in ministrstvom niso velika, zato bi morali najti skupni jezik in rešitve, s katerimi bodo v danih razmerah vsi relativno zadovoljni.

Janša o dobavi orožja Hrvaški Ljubljana, 16.02.2000 (STA) Dogovore o dobavi orožja in vojaške opreme so leta 1991 predstavniki Reke sklenili z nekaterimi podjetji v Sloveniji mimo pristojnih organov tako slovenske kot hrvaške vlade, je v odgovoru na izjave podpredsednika hrvaške vlade Slavka Liniča, objavljene v nekaterih slovenskih medijih v zvezi z nabavo orožja za hrvaško vojsko leta 1991, zapisal prvak SDS Janez Janša, slovenski obrambni minister v času od 1990 do 1994. Janša v odgovoru med drugim poudarja, da je bil kot minister za obrambo o teh pogovorih obveščen šele naknadno, potem ko se je z dogovorjenimi dobavami očitno nekaj zapletlo in ko so predstavniki Reke zaprosili slovensko vlado za posredovanje pri vračilu vplačanih sredstev. Po posredovanju nekaterih ministrstev takratne slovenske vlade so vpletena slovenska podjetja denar vrnila. Sicer pa je, tako Janša, ''novopečeni podpredsednik hrvaške vlade ne glede na prozorne motive tistih, ki mu postavljajo provokativna vprašanja v škodo lastne države, takratni slovenski vladi dolžan zahvalo za posredovanje, namesto da trosi politično motivirane polresnice''.

Do tajnosti podatkov po novem zakonu? Ljubljana, 15.02.2000 (POP TV) S tajnostjo uradnih podatkov so bile pri nas pogosto težave, bolj ko je bil dokument zaupen, prej je prišel v javnost. Država, ki ni znala sama zavarovati svojih skrivnosti, je krivdo valila na novinarje. Zdaj bo predvidoma drugače: na notranjem ministrstvu so pripravili nov zakon, ki naj bi pomagal, da bi tajni državni dokumenti res ostali tajni. Ključna beseda pri določanju tajnosti dokumenta je tudi po novem zakonu varnost oziroma obramba države. V Sloveniji smo bili v zadnjih letih priča pravcati inflaciji podeljevanja tajnosti različnim dokumentom. Tako sta se na ločenih bregovih pogosto znašla javnost z zahtevo po informacijah iz državne uprave in državna birokracija, ki je lahko z žigom zaupno javnosti prikrila marsikaj. Po prepričanju Rajka Pirnata z Inštituta za javno upravo bi precej pripomogel k javnosti dela državne uprave, sodni nadzor. Sodišča bi namreč morala nadzorovati, ali je podelitev tajnosti upravičena ali ne.

Stavka v šolstvu izglasovana Ljubljana, 15.02.2000 (STA) Zavodi v vzgoji in izobraževanju so se v veliki večini opredelili za splošno stavko. Tako so pokazali rezultati glasovanja, ki sta ga minuli teden organizirala reprezentativna sindikata s tega področja - Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije (SVIZ) ter Sindikat delavcev v vzgoji, izobraževanju in raziskovalni dejavnosti (VIR). Prihodnji teden se bodo po besedah predsednika Neodvisnega sindikata delavcev Univerze v Ljubljani (NSDLU) Tomaža Sajovica o stavki opredeljevali tudi zaposleni na ljubljanski univerzi. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je odgovore do sobote poslalo 560 od skupno 748 zavodov, na katerih je potekalo glasovanje v organizaciji tega sindikata. Od 33.713 zaposlenih jih je za stavko glasovalo skoraj 81 odstotkov.

Stečajni postopek za Dadas Maribor, 14.02.2000 (POP TV) Mariborsko sodišče je za Poslovni sistem Dadas uvedlo stečajni postopek. Prvi mož Dadasa Davorin Sadar, ki je trenutno v hišnem priporu, je že napovedal pritožbo, saj meni, da bi v postopku prisilne poravnave upniki dobili več, najbrž kar 100 odstotkov terjatev. Sadar je tudi prepričan, da sodišče krši zakon, saj je njegov že sedmi predlog zavrnilo pred pravnomočnostjo. Sodišče meni, da Sadar svojih pravic ne uporablja pošteno in moralno, saj želi s številnimi predlogi za prisilno poravnavo preprečiti stečajni postopek.

Težave Elana Begunje, 14.02.2000 (POP TV) Kot kaže gre Elanu vse slabše. Možno je celo, da bo šla begunjska tovarna v desetih letih že drugič v stečaj. Podjetje ni sposobno odplačevati dolgov, marketinška mreža v tujini se podira, sedanja hrvaška uprava v odstopu pa se izmika odgovornosti za več kot sto milijonov mark težko izgubo. Sedaj že nekdanja uprava se je oglasila s sporočilom v katerem odgovornost za drugi potop v desetih letih pripisuje lastnici Privredni banki, ki je po njihovem odstopila reševanja Elana. Tako naj bi po neuradnih informacijah nekateri upniki za poplačilo terjatev zase pridobili smuči, kar dokazuje dejstvo, da se elanovi modeli za naslednjo sezono nenadzorovano pojavljajo na smučiščih. Lahko se zgodi, da bo prišlo do tožb zaradi oškodovanja upnikov.

Slab zrak v Krškem Ljubljana, 14.02.2000 (STA) Po podatkih Hidrometeorološkega zavoda RS je bila v Krškem včeraj presežena mejna urna imisijska koncentracija 350 mikrogramov žveplovega dioksida na kubični meter zraka - namerili so kar 561 mikrogramov. Prav tako je bila z izmerjenimi 172 mikrogrami presežena mejna 24-urna imisijska koncentracija 125 mikrogramov žveplovega dioksida na kubični meter zraka.

Zeleni Kučanu naslovili odprto pismo Ljubljana, 14.02.2000 (STA) Zeleni Slovenije, ki jih vodi Miha Jazbinšek, so na predsednika republike Milana Kučana naslovili odprto pismo, v katerem so ga pozvali k preložitvi parlamentarnih volitev, napovedanih leta 2000, če čimprej, brezpogojno pa pred razpisom ne bodo izpolnjeni pogoji, ki so jih omenili v pismu, in pravnomočno pripoznani statusni akti Zelenih Slovenije, kar jim jih dolgujejo državne institucije. Zeleni so v pismu še zapisali, da je predsednik s prisego zavezan, da bo spoštoval ustavni red, da bo ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije, čemur bo prispevala tudi udeležba Zelenih Slovenije na teh volitvah.

Odzivi na sporne izjave Ljubljana, 10.02.2000 (POP TV) Franc Pukšič se je danes odzval na izjave Vilija Pleška, ki je v naši včerajšnji oddaji dokument podjetja Finex, ki naj bi dokazoval, da je centralni komite, ko mu je predsedoval Milan Kučan, dobival od Elana denar, označil za ponaredek. Pukšič je sporočil, da bo članom preiskovalne komisije predlagal, da zaslišijo tudi Pleška. Na včerajšnje, prekinjeno soočenje Kučana in nekdanjega finačnika Elana Pavla Kodra pred Pukšičevo preiskovalno komisijo se je na tiskovni konferenci odzval predsednik socialdemokratov Janez Janša. Po njegovem mnenju soočenje ni bilo takšno, kakor bi lahko sklepali po poročanju v medijih. Predsednik socialdemokratov si je včerajšno zaslišanje zapomnil drugače, kot so ga povzeli mediji. Gre za izjavo nekdanjega finančnika Pavla Kodra, da predsednik Kučan od njega in od Elana ni dobil nič. Janša obžaluje, da je bilo včerajšje soočanje prekinjeno. Pavle Koder bo namreč moral pojasniti izjave, dane pred štirimi leti in po prvem zaslišanju predsednika države.

Turistični delavci krivijo vlado Ljubljana, 10.02.2000 (POP TV) Vlada se je danes seznanila z ukrepi Ministrstva za zunanje zadeve na področju vizne politike. Turistični delavci namreč za slabo turistično bero krivijo vlado, ki je uvedla vize za, po njihovih izkušnjah, zelo zapravljive Ruse. Vlada se je zato danes seznanila z ukrepi, ki jih je za nemoteno vizno poslovanje z novimi državami na naši vizni listi predlagalo Ministrstvo za zunanje zadeve. Uvedba vizumov za Turke, Romune, Bolgare, Makedonce in Ruse naj bi bila v skladu s pričakovanji Unije in splošno prakso. Škoda, za katero delavci v turizmu trdijo, da bo ogromna, še ni ocenjena in po pričakovanjih ne bo tako velika. Negodovanje turističnih delavcev naj bi Bilo zato odveč. Je pa vlada z novo uredbo bistveno olajšala pridobivanje vstopnih listin. Po novem jih bodo pod posebnimi pogoji tujci lahko pridobivali tudi na meji s Slovenijo.

Lovšin zanikal trditve Painkiherja Ljubljana, 10.02.2000 (STA) Nekdanji direktor VOMO Andrej Lovšin je včeraj zanikal navedbe nekdanjega vodje obveščevalnega oddelka VOMO Antona Painkiherja, po katerih naj bi slednjemu dejal, da je nekdanjemu poveljniku specialne brigade Moris Antonu Krkoviču predal dokumente in denar od prodaje orožja. ''Ta trditev Painkiherja je absurdna. Krkoviču nisem nikoli predajal nikakršnih dokumentov in še manj denarja od kakršnekoli trgovine z orožjem, ker ne tovrstnih dokumentov ne denarja nisem nikoli posedoval. Zato Painkiherju o tem nisem mogel nikoli pripovedovati,'' je v demantiju zapisal Lovšin. KDO LAŽE Painkiher je namreč za TV Dnevnik izjavil, da naj bi mu Lovšin dejal, da je predal dokumente in denar od prodaje orožja Krkoviču. Sicer je Painkiher potrdil zapisnik z nedavnega pričanja pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki ugotavlja vpletenost nosilcev javnih funkcij v mariborsko orožarsko afero in v prodajo orožja iz skladišča v Ložnici. Kot je znano, Painkiherjevo pričanje takrat ni bilo posneto.

Soočenje Kučana in Kodra Ljubljana, 09.02.2000 (POP TV) Pred Pukšičevo preiskovalno komisijo sta se danes soočila predsednik Milan Kučan in nekdanji Elanov finančnik Pavel Koder. Osrednje vprašanje na soočenju je bilo: ali je predsednik Kučan od Elana res dobil za 400.000 mark daril. Že dan po prvem zaslišanju Kučana je Koder posebej za našo televizijo te trditve odločno zanikal in zdaj je to ponovil tudi pred preiskovalno komisijo. Kučan je o darilih iz Elana ponovil trditve iz prvega pričanja, Koder pa je njegove trditve potrdil. O financiranju Centralnega komiteja (CK) pa je Koder ponovil svoje izjave iz leta 1993: ''Jasno naj bo, da Kučan ni dobil nič. Da pa smo plačevali komiteju po naročilu Matije Mačka, pa drži.'' Po dobre pol ure, v kateri je Kučanov odvetnik večkrat protestiral zaradi načina dela. Pukšič je soočenje zaradi seje DZ prekinil in zaključil, da Koder njegove trditve ni v ničemer zanikal. Na to je Kučan protestiral. Pukšičevo orožje zoper Kučana - sporni posnetek - je Koder tako popolnoma uničil. Ostaja mu le še papir, ki naj bi dokazoval financiranje CK preko podjetja Finex, katerega verodostojnost pa ni potrjena, še več, obstaja sum, da je dokument ponarejen. O tem papirju danes na komisiji niso govorili. Pukšič je sam - brez razprave na komisiji - Kučanovemu pooblaščencu odrekel vpogled in prepis Finexovega dokumenta in posnetek zdaj že nepomembnega pogovora s Kodrom. Pukšič vztraja, da Kučan kot priča nima pravnega interesa za pridobitev teh papirjev in posnetkov, ki so sicer skrivnost tudi za ostale člane komisije. Tudi današnji postopki komisije so bili po mnenju Kučanovega odvetnika sporni. Po Kučanovem mnenju pa je sporno tudi naslanjanje na knjigo Kučanov klan, saj to ni dokument.

Slovenija izgubila na Evropskem sodišču Ljubljana, 09.02.2000 (POP TV) Evropsko sodišče za človekove pravice je včeraj razsodilo, da so bile Ljubu Majeriču, ki je bil obsojem zaradi spolnih napadov na mladoletnike, kršene pravice zaradi prevelikih zaostankov v sodnem postopku. Slovenija mora Majeriču plačati 300.000 tolarjev odškodnine. Evropsko sodišče za človekove pravice iz Strasbourga se je po mnenju pravosodnega ministra Tomaža Marušiča v primeru Ljuba Majeriča odločilo pravilno. Sicer pa primer Ljuba Majeriča, ki je na sodbo čakal več kot štiri leta, ni osamljen. Po uradnih podatkih trajajo postopki v kazenskih zadevah na slovenskih sodiščih v več kot polovici primerov dlje kot eno leto. Najdlje trajajo gospodarski postopki, kar v 56 odstotkih tudi do treh let. Kot so nam povedali na državnem pravobranilstu, ki Slovenijo v takšnih primerih zastopa, je v Strasbourgu tranutno aktualnih 6 tožb proti naši državi. V vsakem primeru pa skuša vlada s tožniki doseči izvensodno poravnanvo. V primeru Majerič ji je pač spodletelo.

Ustavno sodišče o parlamentarni preiskavi Ljubljana, 09.02.2000 (STA) Ustavno sodišče je opravilo javno obravnavo v okviru postopka za oceno ustavnosti zakona o parlamentarni preiskavi ter za oceno ustavnosti in zakonitosti poslovnika o parlamentarni preiskavi, ki sta ga konec lanskega leta sprožila nekdanji stečajni sodnik v primeru podjetja Elan Vojko Pintar ter nekdanji v.d. predsednika temeljnega sodišča v Kranju in predsednik stečajnega senata v Elanu Anton Šubic. Med obravnavo sta stališča do ureditve postopka parlamentarne preiskave predstavili tako pravni predstavnici pobudnikov kot tudi predstavniki državnega zbora, ki je sledeč stališčem parlamentarne pravne službe zavrnil vse očitke o domnevni podnormiranosti celotne ureditve na področju parlamentarne preiskave, o neurejenem statusu prič in preiskovancev v preiskavi ter o domnevno spornih posegih parlamentarnih preiskovalcev na področje sodstva. Ustavni sodniki so med javno obravnavo predstavnikom DZ, med njimi tudi predstavnikom obstoječih preiskovalnih komisij, zastavili več konkretnih vprašanj. Glede na izjave vpletenih po končani razpravi pa obe strani še naprej vztrajata pri svojih dosedanjih stališčih.

Kučan danes pred Pukšičevo komisijo Ljubljana, 09.02.2000 (POP TV) Danes naj bi se pred Pukšičevo preiskovalno komisijo soočila predsednik Milan Kučan in nekdanji Elanov finančnik Pavel Koder. Tri ure in pol kasneje pa bo na ustavnem sodišču potekala javna obravnava o ustavnosti dela parlamentarnih preiskovalnih komisij. Sodniki bodo pod drobnogled vzeli prav Pukšičevo komisijo, saj sta pobudi vložila dva nekdanja sodnika, ki sta bila pred komisijo zaslišana. Menita, da so jima bile kršene ustavne pravice.

Soočenje Milana Kučana in Pavla Kodra Ljubljana, 08.02.2000 (STA) Pred preiskovalno komisijo DZ o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine se bosta v sredo dopoldne soočila predsednik republike Milan Kučan in nekdanji Elanov finančnik Pavel Koder. Predsednik Kučan je pred preiskovalno komisijo v zvezi s t.i. primerom Elan pričal 12. januarja, Koder pa lanskega 12. maja. Slovenski predsednik Milan Kučan je med pričanjem pred preiskovalno komisijo z ogorčenjem zavrnil domnevne trditve nekdanjega Elanovega finančnika Pavla Kodra, da naj bi osebno od podjetja prejel različna darila v vrednosti prek 400.000 nemških mark. Po predstavitvi tonskega zapisa z omenjenimi Kodrovimi obtožbami pred preiskovalno komisijo je predsednik Kučan izrazil pričakovanje, da bo lahko obtožbe zavrnil v neposrednem soočenju z nekdanjim Elanovim finančnikom. Preiskovalna komisija je po končanem zaslišanju na predlog Lojzeta Peterleta z glasovanjem (6:0) odločila, da bo soočenje izvedla. Sicer pa je predsednik Kučan med zaslišanjem v zvezi z obtožbami o prejemanju daril med drugim poudaril, da Koder z njim nikoli ni imel nobenega stika in da niti od njega niti od nobenega drugega predstavnika Elana ni prejel nobenega darila. Ob tem pa je predsednika preiskovalne komisije Pukšiča še prosil, da ga s podobnimi tonskimi zapisi pogovorov med neidentificiranimi osebami ne soočajo več.

Zaslišanja v aferi Vič-Holmec Ljubljana, 04.02.2000 (POP TV) Člani parlamentarne preiskovalne komisije o aferi Vič-Holmec so zaslišali nekdanjega namestnika direktorja kriminalistične službe Draga Kosa ter urednika časnika Dnevnik Tonija Periča. Drago Kos je osrednji del pričanja namenil delu Gričarjeve komisije. Drago Kos je izjemno kritično ocenjeval delo Gričarjeve komisije, čeprav je v uvodu poudaril, da Gričarjevega poročila ni še nikoli videl. Gričar naj bi s sodelavci po Kosovih besedah zbirali podatke o Holmcu, še preden je bil objavljen prvi članek. Gričar in Vidic naj bi brez njegovega vedenja snemala drugi del pogovora z njim, ki ga je Kos označil kot bolj domačno čvekanje, v katerem so izmenjavali informacije. Kot argument za to domnevo navaja sumljivo ''plastično'' povzemanje svojih izjav v medijih. V nadaljevanju pa je Drago Kos še povedal, da naj bi bil predsednik vlade o zadevi obveščen konec januarja oziroma začetek februarja lani. O tem naj bi obstajal dokaz, ki ga hrani notranje ministrstvo.

Slapar ni bil seznanjen s posojanjem orožja Maribor, 04.02.2000 (STA) Kot tedanji načelnik republiškega štaba Teritorialne obrambe nisem bil seznanjen, da je specialna brigada Moris posojala svoje orožje predstavnikom hrvaške policije in vojske, je za Večer povedal generalmajor Janez Slapar. Janez Slapar je bil neposredno nadrejen tedanjemu poveljniku brigade Moris Antonu Krkoviču, njegova enota pa je bila po liniji poveljevanja prvopodrejena Republiškemu štabu TO. Krkovič za posojanje orožja ni iskal Slaparjeve odobritve ali odobritve RŠTO, temveč je očitno posloval na svojo roko, s predhodnim ali naknadnim soglasjem takratnega obrambnega ministra Janeza Janše. Poveljniki TO namreč niso imeli pristojnosti odrejanja predaje sredstev oborožitve ali opreme predstavnikom drugih držav. Posojanje orožja brez Slaparjeve odobritve pomeni grobo kršitev načela subordinacije v vojski, je še dejal sogovornik. Reverzi, ki so bili objavljeni v Večeru, so se uporabljali za posojanje orožja in vojaške opreme znotraj ene enote TO. Za posojanje med dvema različnima enotama TO pa bi morali uporabiti drug reverz, ki zahteva več podatkov. Pri posojanju orožja Hrvatom takega reverza nikakor ne bi smeli uporabiti. Tako kot jaz nisem imel pooblastil za posojanje orožja, jih ni imel niti Anton Krkovič. Torej je Krkovič presegel svoja pooblastila, je poudaril general Slapar. Večer pa je od sedanjih in nekdanjih častnikov SV in TO izvedel tudi, da so objavljeni reverzi, ki pričajo o posojanju orožja Hrvatom, pomanjkljivo izpolnjeni, saj na njih ni serijske številke orožja, ki natančno priča, katero orožje je zapustilo skladišče, in lahko tudi pokaže, da je bilo vrnjeno isto orožje. Sporno pa je tudi izdajanje streliva na reverz, saj se strelivo v vojaškem spopadu porabi in ga ni mogoče vrniti.

Odprto pismo predsedniku države Ljubljana, 04.02.2000 (STA) Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) je v odprtem pismu predsedniku države Milanu Kučanu predlagala, naj razmisli, ali ne bi prevzel pobude za politično povezovanje, katerega programska osnova bi povzela ugotovitve in predloge njegovih javnih nastopov v času, ko kot predsednik vodi Slovenijo. Mestna in pokrajinska organizacija DeSUS Ljubljana ocenjujeta, da bi lahko ob sedanji politični ''zmešnjavi'' v slovenskem prostoru preko takšnega političnega sodelovanja in povezovanja, ki bi ga spodbudil predsednik države in morda celo vodil, strnili energijo, znanje, izkušnje in ustvarjalnost ljudi, ki podpirajo razvojno, socialno pravično in demokratično usmerjenost Slovenije, za kar se že vseskozi zavzema kot predsednik države. V javnosti v zadnjem času vse bolj prisotna pričakovanja, da bo predsednik Kučan ustanovil ''svojo'' politično stranko, saj imajo njegove ocene problemov razvoja slovenske države, njegov odnos do socialnih stisk in moralnih problemov državljanov in državljank ter njegov realno kritični odnos do delovanja države in do neustrezne pravne varnosti državljanov v javnosti najširšo podporo, je v odprtem pismu predsedniku Kučanu še zapisala mestna in pokrajinska organizacija DeSUS Ljubljana.

Internacionalizacija problema betnavskega dvorca Maribor/Ljubljana, 03.02.2000 (STA) Ker do začetka februarja Rimokatoliška škofija v Mariboru od ministrstva za kulturo ni prejela sklepa v zvezi s svojim denacionalizacijskim zahtevkom za vračilo dvorca Betnava, je poslala republiškemu pravobranilstvu zahtevek za povračilo škode, ki ga je utrpela zaradi zavlačevanja denacionalizacijskega postopka, hkrati pa je omenjeni problem internacionalizirala. Na ministrstvu pa so povedali, da postopek še teče in ni končan, zato sklepa še ne more biti.

Dobrajčeva komentirala delo komisij Ljubljana, 02.02.2000 (STA/POP TV) Poslanka Polonca Dobrajc, članica vseh petih preiskovalnih komisij v parlamentu, je danes javno komentirala delo komisij. Politično obračunavanje preko parlamentarnih preiskovalnih komisij je tako, kot je bilo leta 1993, ko še ni bilo niti zakona niti poslovnika o parlamentarni preiskavi. Podobno kot leta 1993 je prisotno poseganje v sodno vejo oblasti, t.i. Pukšičeva in Mogetova komisija pa pri svojem delu v dokaznem postopku kršita tako ustavo kot zakon, je na novinarski konferenci, na kateri je predstavila svoje poglede na delo teh komisij, poudarila Polona Dobrajc (SNS).

SDS ima težave z razumevanjem zakonov Ljubljana, 02.02.2000 (STA) Generalni sekretar LDS Gregor Golobič je na novinarski konferenci povedal, da liberalni demokrati Janševi SDS v zvezi z njenim tretjim predlogom volilnega zakona, ki je bil prejšnji teden zavrnjen v DZ, pred drugim branjem postavljajo en sam pogoj, in sicer da SDS ''omogoči ostalim strankam oz. njihovim poslanskim skupinam sopredlagateljstvo''. Pogoj naj bi zagotovil oblikovanje takšnih volilnih okrajev, ki bi ne bili ''v posmeh ostalim strankam in bi postali integralni del zakona''. Oblikovanje volilnih okrajev naj bi, kot je predlagal, politične stranke prepustile neodvisni strokovni ustanovi; v njen predlog LDS naj ne bi posegala.

SDM izključili iz IUSY Ljubljana, 02.02.2000 (STA) Na 23. kongresu Mednarodne zveze socialistične mladine (IUSY), ki je potekal od 26. do 31. januarja 2000 v Hamburgu, je bila iz omenjene organizacije izključena Socialdemokratska mladina, podmladek Janševe SDS. Razlogi za izključitev so ''ksenofobična, nacionalistična in nenapredna politika, ki je v nasprotju z načeli sodobne socialdemokracije'', so danes sporočili iz Mladega foruma ZLSD, ki tako ostaja edina slovenska organizacija članica IUSY. Kongresa v Hamburgu se je udeležila delegacija Mladega foruma ZLSD - sestavljali so jo mednarodna sekretarka Mojca Kleva, podpredsednik Luka Juri in mednarodni koordinator Peter Pristovnik - in se aktivno udeležila v njegovo delo; z vrsto amandmajev je prispevala k izoblikovanju kongresnega dokumenta z naslovom Moč solidarnosti - naš odgovor globalizaciji. Poleg tega se je na kongresu sestala posebna skupina IUSY za Balkan, poimenovana Balkanska okrogla miza, katere pobudnik je bil pred šestimi meseci prav MF ZLSD, so še sporočili iz Mladega foruma ZLSD.

Oman ostaja lastnik Riklijeve vile na Bledu Bled, 02.02.2000 (STA) Upravno sodišče je razveljavilo odločitev blejskega občinskega sveta o razlastitvi lastnika Riklijeve vile na Bledu Nicholasa Omana zaradi nespoštovanja določb zakona o naravni in kulturni dediščini. Upravno sodišče je v teh dneh namreč presodilo, da pred izdajo odločbe niso bili opravljeni vsi postopki, ki jih predvideva zakon v primeru, če lastnik spomenika ne izpolnjuje zakonskih dolžnosti in ne opravi potrebnih del na spomeniku. Občina Bled se bo na sodbo pritožila, je danes poročal Radio Slovenija. Nicholasa Omana, ki je leta 1993 Riklijevo vilo kupil na dražbi za 700.000 nemških mark, so na Bledu pred leti sprejeli z odprtimi rokami, saj so v njem videli bogatega rešitelja tudi za propadajočo Riklijevo vilo, ki je bila leta 1992 razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik.

V boju proti revščini Ljubljana, 31.01.2000 (POP TV) V Slovenji živi v revščini dobrih 13 odstotkov gospodinjstev oziroma 9 odstotkov prebivalcev. Statistično gledano to pomeni, da smo pod povprečjem in da je v Evropi še veliko bolj revnih držav. Kljub temu pa je Nacionalni odbor za revščino pripravil celovit program boja proti njej. Največji pokazetelj revščine v državi je stopnja brezposelnosti - večja kot je, večja je revščina. V Sloveniji je denimo kar 56 odstotkov trenutnih upravičencev do denarnega dodatka brez službe. Nacionalni odbor za boj proti revščini je ugotovil tudi, da so minimalni stroški potrebni za preživetje bistveno večji od 21.000 tolarjev, kot zdaj znaša denarna pomoč. Zato predlagajo dvig na 34.000 tolarjev. Kdor živi sam, skrbi le zase in zdaj prejema 21.000 tolarjev, bo po novem, leta 2003, ko bo nov zakon o socialnem varstvu v celoti v veljavi, dobil dobrih 27.000 tolarjev pomoči. Samohranilcu ali samohranilki, ki skrbi za enega otroka, pa se bo denarna pomoč povečala kar za dobrih 22.000. Ti sicer denarno socialne pomoči ne bodo prejemali v celoti ampak le razliko od dohodkov, ki jih imajo do 34.000 tisočakov. Za državo pa vse naštete spremembe pomenijo novo finančno obremenitev v višini 9 milijard.

Civilno služenje vojaške dolžnosti Ljubljana, 29.01.2000 (STA) Slovenija je edina evropska država, ki nima daljšega civilnega služenja od sicer običajnega sedemmesečnega služenja vojaške dolžnosti, zato niti ni tako presenetljiv občuten porast števila vlog za civilno služenje. Slednje je, kot kaže, postalo eden glavnih ''krivcev'' za pomanjkanje vojakov v Slovenski vojski, saj je za nabornika takšno služenje vojaške dolžnosti veliko ugodnejše od tistega v vojaških vrstah. Priznanje pravice do ugovora vesti uveljavljajo vojaški obvezniki, ki zaradi religioznih, filozofskih ali humanitarnih razlogov nasprotujejo uporabi orožja v vseh okoliščinah. Do leta 1995 je bilo letno vloženih le dobrih 200 prošenj za priznanje pravice do ugovora vesti, leta 1996 pa je število naraslo na 759, naslednje leto na 1038, leta 1998 na 1937, lani pa je omenjenih prošenj bilo 2504. Vsako leto se za približno 1,7 odstotka poveča število nabornikov, ki služenja vojaškega roka ne morejo opraviti iz zdravstvenih razlogov.

Zakon o privatizaciji državnega premoženja Ljubljana, 27.01.2000 (STA) Komisija DZ za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije je kot matično delovno telo na današnji izredni seji oblikovala še stališča k predlogu zakona o privatizaciji državnega premoženja, o katerem bo v prvem zakonodajnem branju na potekajoči 18. redni seji odločal državni zbor. Z omenjenim zakonom se ureja načine in postopek prodaje državnega premoženja fizičnim in pravnim osebam ter pogoje za privatizacijo pravnih oseb, ki so delno ali v celoti v državni lasti na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah in zavodov, katerih ustanovitelj je država oz. lokalna skupnost.

Skrivnostni pravilnik o nevarnih proizvodih Ljubljana, 25.01.2000 (POP TV) Minister za zdravstvo Marjan Jereb je v Uradnem listu objavil pravilnik o prepovedi uvoza nekaterih izdelkov. Z njo je soglašala tudi ministrica za gospodarstvo Tea Petrin. Ko pa smo želeli izvedeti, kdo bo odločal o spornosti izdelkov in kako, pa se je že zataknilo. Ko smo želeli izvedeti, kako je do pravilnika sploh prišlo, je bil edini odgovor, ki smo ga iz zdravstvenega ministrstva dobili, da zaradi zakona o splošni varnosti proizvodov. Na ministrstvu za gospodarske dejavnosti pa so povedali, da je podpis njihove ministrice zgolj rutinski. O pravilniku niso vedeli ničesar niti na Zvezi potrošnikov Slovenije, ki so v takih primerih eden glavnih informatorjev slovenske javnosti. Prav tako o pravilniku niso bili obveščeni na Inštitutu za varovanje zdravja, kjer mnenja o nevarnih izdelkih običajno izdajajo. Pravilnik določa, da je treba iz prodaje izločiti vse izdelke, ki po izgledu, vonju ali pakiranju spominjajo na hrano, in bi jo lahko uporabniki zato zaužili. Dišeče radirke pa so navedli kot primer. Na ministrstvu za zdravstvo pa so šele pozno popoldne, po večurnem vztrajanju, vendarle ugotovili, da je izvajanje pravilnika v domeni njihovega resorja. Zanimivo pa je, da bodo proizvodi s trga lahko umaknjeni tudi brez predhodnih testiranj o kvaliteti proizvodov. Še bolj nenavadne pa so bile izjave trgovcev; večine namreč kljub temu, da bo predpis veljal od 5. februarja dalje, ministrstvo o tem ni obvestilo, kot tudi ne o prepovedi prodaje.

Poslanca LDS za uzakonitev prostitucije Ljubljana, 24.01.2000 (STA) Poslanca LDS, Aleksander Merlo in Roman Jakič, sta na vlado naslovila pisno poslansko pobudo o ustanovitvi medresorske vladne ekspertne skupine, ki bi v sodelovanju s poslanci še v tem letu oblikovala predlog zakona o prostituciji. Merlo in Jakič poudarjata, da ne gre za predlog o legalizaciji prostitucije, ampak zgolj za zakonsko ureditev področja, pred katerim si ne bi smeli več zatiskati oči. Od uzakonitve bodo po njunih besedah imele koristi tako prostitutke kot njihove stranke in nenazadnje tudi država. Z zakonom naj bi se tako okrepil boj proti prisiljevanju oseb v prostitucijo, mladoletne osebe bi bile zaščitene pred spolno zlorabo, zmanjšala bi se povezanost prostitucije s kriminalnimi dejavnostmi in število priseljenih ilegalnih prostitutk z vzhoda.

Ameriške barikade so odstranjene Ljubljana, 19.01.2000 (POP TV) S pločnika v središču Ljubljane so končno umaknili sporne protioklepne barikade pred stavbo, v kateri bivajo ameriški marinci. Vojaki, ki sicer varujejo veleposlaništvo, so jih postavili zaradi ameriških navodil o varovanju diplomatskih objektov. Po protestu sosedov in posredovanju mestne oblasti so se, kot kaže, le odločili za varnostne ukrepe, ki ne bodo motili domačinov.

 

Računsko sodišče podalo poročilo Ljubljana, 18.01.2000 (POP TV) Računsko sodišče je končno podalo poročilo o poslovanju Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v letu 1996. Mnenje sodišča je negativno, saj so ugotovili vrsto nepravilnosti - tako pri računovodstvu kot pri izplačevanju plač in investicijah. Center šolskih in obšolskih dejavnosti je povzročil ne potrebne stroške za gradbena dela pri obnovi dveh domov v vrednosti 7,2 milijonov tolarjev. Zaradi nižje zaračunanih cen storitev zaposlenim v Centru in zaradi neevidentiranih blagajniških iztržkov so bili prihodki leta 1996 manjši za 5 milijonov. Preveč izplačanih plač je za skoraj 4 milijone. Milijon pa so zapravili, ker so peč za dom v Kranjski gori kupili brez razpisa. Temu sledi še vrsta nepravilnosti pri vodenju poslovnih knjig. Čeprav se v poročilu pojavlja tudi Trunk, sam vsakršno odgovornost za storjene napake zanika. Trunk je, kot pravi, zato, ker je vedel preveč, na centru služboval le slabega pol leta. Od leta 1996 do danes pa se je zamenjalo tudi vodstvo centra. Zdajšnji direktor Jelko Gros pravi, da ne more komentirati storjenih napak. Na ministrstvu za šolstvo so od direktorja centra vendarle zahtevali, da se do poročila opredeli. Kako bo ministrstvo ukrepalo, pa bo znano konec meseca.

Vodstvo Centra mora dopolniti poročilo Ljubljana, 28.01.2000 (POP TV) Svet Centra šolskih in obšolskih dejavnosti meni, da je poročilo vodstva o nepravilnostih, ki jih je v poslovanju v letu 1996 ugotovilo računsko sodišče, nepopolno. Novi direktor Centra, Jelko Gros, v poročilu ni dovolj jasno navedel vzrokov za nastale nepravilnosti, ni pojasnil, katere so že odpravili in kako se bodo spoprijeli z ostalimi. Svet od vodstva zahteva, da naredi tudi analizo neupravičeno nastalih stroškov v letu 1996. Te pa po besedah direktorja, ne znašajo dobrih 17 miljonov tolarjev, kakor je razbrati iz poročila računskega sodišča. Šlo naj bi le za 5 miljonov. Torej za delež nezakonito izplačnih plač in nižje zarčunanih cen storitev zaposlenim na Centru in Ministrstvu za šolstvo. Čeprav direktor trdi, da se nepravilnosti na centru ne dogajajo več, Franc Trunk, bivši uslužbenec, vodstvu ne verjame. Vodstvo Centra mora dopolnjeno poročilo svetu posredovati do 20 februarja.

 

Mogetova komisija

Anžič in Šuklje danes nastopila kot priči Ljubljana, 14.01.2000 (POP TV) Z delom je nadaljevala tudi parlamentarna preiskovalna komisija o aferi Vič-Holmec. Zaslišali so notranjega ministra Šukljeta, ki po pričakovanjih ni razkril novih dejstev. Vsebinsko bolj zanimivo pa je bilo najverjetneje pričevanje namestnika generalnega direktorja policije Andreja Anžiča, ki pa je potekalo za zaprtimi vrati. Anžič, ki je ocenjeval Gričarjevo poročilo, javno ni želel pričati. Kar je nekatere člane preiskovalne komisije presenetilo. Bolj zgovoren je bil ob koncu zaslišanja predsednik komisije Jerovšek, ki je kljub nasprotovanju članice komisije, na kratko povzel Anžičevo pričevanje za zaprtimi vrati. Med drugim naj bi se Anžiču zdela pravna osnova za ustanovitev Gričarjeve komisije sporna, vendar pa se ograjuje od njene diskreditacije. V bolj domačnem vzdušju pa se je začelo zaslišanje ministra Šukljeta. V glavnem je odgovarjal na vprašanja o razvpiti seji sveta za nacionalno varnost, na kateri se je govorilo o morebitni vpletenosti tujih obveščevalnih služb v afero. Zanikal pa je, da bi mu kdorkoli in kadarkoli s političnim pritiskom preprečeval sodelovanje s preiskovalno komisijo.

Komisiji manjka dokumentacija Ljubljana, 14.01.2000 (STA) Preiskovalna komisija o morebitni vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri prodaji opreme in orožja iz skladišča Ložnica v času po slovenski osamosvojitvi tudi po drugem krogu pričevanj, ko je za zaprtimi vrati zaslišala še preostale štiri od skupno sedmih pripadnikov nekdanjega varnostnega organa pri obrambnem ministrstvu (VOMO), po besedah predsednika komisije Rudolfa Mogeta (LDS) ne more odgovoriti na vprašanje, koliko orožja je bilo prodanega, za kakšno ceno in komu; to pa zato, ker manjka knjigovodska dokumentacija, ki bi opisovala gotovinsko poslovanje pri teh dogodkih.

Mogetova komisija bo zaslišala Slaparja Ljubljana, 18.01.2000 (POP TV) Jutri bo takoimenovana Mogetova komisija, ki preiskuje vpletenost funkcionarjev v trgovino z orožjem iz skladišča Ložnica, zaslišala generala Janeza Slaparja. Predsednik komisije Rudi Moge pa se je danes odločil, da bo na pričanje končno povabil tudi nekdanja obrambna ministra Janeza Janšo in Jelka Kacina ter finančnega ministra Mitja Gasparija. Pričanje Janše, Kacina in Gasparija je dolgo viselo v zraku, saj se predsednik komisije Moge nikakor ni mogel sporazumeti s predsednikom vlade, kako naj bi sploh izgledala odveza molčečnosti. Moge je namreč premiera Janeza Drnovška zaprosil, naj oba nekdanja in sedanjega finančnega ministra odveže molčečnosti o zadevah, ki so strogo zaupne narave. Drnovšek je Mogetu konec decembra odpisal, da v primeru, da bo pričanje navedenih koristilo pri razsvetljevanju ozadja, potem kot predsednik vlade ne nasprotuje njihovemu pričanju. Zato je Moge Drnovška še enkrat zaprosil za odvezo, Drnovšek pa je Mogetu ponovno odpisal, da mu je že v prejšnjem pismu nedvoumno sporočil, da temu ne nasprotuje. Posebej zanimivo bo pričanje Janeza Janše, ki naj bi po prepričanju Mogeta nedvomno vedel največ o gotovinskem poslovanju pri trgovini z orožjem. Že prihodnji teden pa se obeta pričanje Toneta Painkiherja, ki je bil v orožarskih poslih eden glavnih operativcev.

Trgovina z orožjem Ljubljana, 19.01.2000 (POP TV) Parlamentarna komisija, ki preiskuje vpletenost funkcionarjev v trgovino z orožjem, je zaslišala prvega poveljnika republiškega štaba Teritorialne obrambe generala Janeza Slaparja. Slapar je komisiji povedal, da sta o orožarski trgovini največ vedela Ludvik Zvonar in Andrej Lovšin. Generalmajor Janez Slapar, ki je trenutno član slovenske misije pri Združenih narodih v ZDA, je članom komisije pojasnil, da je bilo po vojni v skladiščih teritorialne obrambe veliko orožja, ki ga naša vojska ni potrebovala. Za to orožje je dal soglasje, da se lahko prodaja. Zatrdil pa je tudi, da je bil o poslovanju za gotovino obveščen neuradno. Slapar je komisiji povedal, da je z orožjem trgovala tudi prva specialna brigada Moris. Sicer pa naj bi o trgovini z orožjem največ vedela Ludvik Zvonar in kasneje šef Voma Andrej Lovšin, ki v pričanju pred Mogetovo komisijo novembra lani ni bil najbolj zgovoren. Prav zato Moge razmišlja, da bi Zvonarja in Lovšina ponovno povabil na zaslišanje.

Pričanje Painkiherja pred komisijo Ljubljana, 26.01.2000 (POP TV) Gotovinsko poslovanje pri trgovini z orožjem je bilo izključno v rokah Andreja Lovšina in takratnega obrambnega ministra Janeza Janše, je po današnji seji parlamentarne preiskovalne komisije, ki se ukvarja s trgovino z orožjem, povedal njen predsednik Rudi Moge. Pred komisijo je pričal Tone Painkiher, ki je povedal, da je leta 1993 Lovšin orožarski denar predal Tonetu Krkoviču. Današnja priča Tone Painkiher je bil po osamosvojitvi vodja obveščevalnega oddelka takratne vojaške varnostno obveščevalne službe. Pred komisijo je potrdil, da se je orožje prodajalo za gotovino brez računov in kupoprodajnih pogodb. Painkiher je po Mogetovih besedah tudi povedal, da po njegovih informacijah orožarski denar ni bil nakazan na noben račun, niti doma, niti v tujini. Tone Krkovič, nekdanji poveljnik Morisa, je bil danes nedosegljiv, tako da Painkiherjevih izjav ni mogel komentirati. Vsekakor pa bo zanimivo pričanje nekdanjega obrambnega ministra Janeza Janše, ki se mu po Mogetovih besedah lahko zgodi, da bi se iz priče spremenil v preiskovanca.

Zapleti pri delu preiskovalne komisije Ljubljana, 28.01.2000 (POP TV) Delo preiskovalne komisije, ki preučuje trgovino z orožjem, se vse bolj zapleta, saj delavec državnega zbora pomotoma ni posnel pričanja Toneta Painkhiherja. Ta nekdanji šef obveščevalcev je po mnenju nekaterih ključna priča te komisije. Danes so se na to že odzvali v SDS in v LDS. Jožef Jerovšek iz SDS, ki je tudi član Mogetove komsijije pravi, da je izguba posnetka Toneta Painkiherja v interesu predsednika komisjije, saj se njegove izjave po seji razlikujejo od izjav prič na zaprti seji. Sicer pa Jerovšek meni, da trgovanje z orožjem za gotovino brez dokumentacije ni bilo v tistem času nič neobičajnega. V Liberalni demokraciji pa so prepričani, da je izguba posnetka lahko le v intesesu socilademokratov, saj se je, po njihovem mnenju, Mogetova komisija tako približala resnici, da sproža njeno delo vse več živčnih in nerazumnih reakcij.

Painkiher bo ponovno zaslišan? Ljubljana, 31.01.2000 (POP TV) Iz državnega zbora so sporočili, da so proti delavcema, ki pomotoma nista posnela pričanja Toneta Painkiherja pred komisijo, ki preiskuje vpletenost funkcionarjev v trgovino z orožjem, uvedli disciplinski postopek. Kot nam je povedal predsednik preiskovalne komisije Moge, se bodo že v kratkem odločili, ali bodo Painkiherja ponovno zaslišali.

Novi dokumenti v zvezi z orožarsko afero Ljubljana, 02.02.2000 (POP TV) Takoimenovani orožarski aferi ni videti konca. V javnosti so se pojavili novi dokumenti, ki naj bi bremenili nekdanjega poveljnika Morisa, Toneta Krkoviča. Krkovič trditve o vpletenosti v prodajo orožja Hrvatom zanika. Današnji Večer objavlja nekaj dokumentov, ki naj bi potrjevali domnevno trgovanje s Hrvati. V glavnem pa gre za reverze o izposoji orožja, in to zatrjujeta tako nekdanji pripadnik Morisa Darko Njavro, ki je sestavil zapisnik o sestanku s Hrvati, kot tudi bivši poveljnik Morisa Tone Krkovič, ki je zapisnik podpisal. Moge bo članom komisije predlagal, da spremenijo dokazni sklep, in delo komisije, ki naj bi se sedaj ukvarjala le z najdbo orožja na mariborskem letališču in s skladiščem Ložnica, razširijo na celotno trgovanje z orožjem za gotovino.

Krkovič ni prodajal orožja Ljubljana, 03.02.2000 (STA) Nekdanji poveljnik specialne brigade MORIS in sedanji glavni tajnik SDS Tone Krkovič je v sporočilu za javnost odločno zavrnil namigovanja, da naj bi bil neposredno vpleten v prodajo orožja Hrvatom. Po njegovem je vsakršno prenagljeno namigovanje o nečednih poslih huda manipulacija, katere namen je prikazovanje prikrojene resnice s ciljem medijskega linča vseh tistih, ki smo pomembno prispevali k osamosvojitvi Slovenije, je zapisal Krkovič. S tem je Krkovič tudi zavrnil vsa namigovanja v prispevku z naslovom Moris trgoval z orožjem?, v katerem je v sredini izdaji Večer objavil dokumente o prodaji orožja Hrvatom, ki naj bi bremenili prav Krkoviča. Po njegovem v faksimilah objavljeni dokumenti jasno kažejo, da ''gre v omenjenih primerih za reverz'', t.j. izposojo določenih sredstev, ki jih je potrebno vrniti. Kar pomeni, da objavljeni dokumenti dokazujejo izključno korektno izpeljano izposojo orožja v najbolj kritičnih časih nastanka slovenske države. Kot zatrjuje Krkovič, je bila izposoja opravljena na podlagi dogovora med obrambnima ministrstvoma Slovenije in Hrvaške.

 

 

Slovenska skupnost v Italiji ogorčena Videm/Gorica, 18.01.2000 (STA) Slovenska skupnost je izrazila ogorčenje nad ponovno preložitvijo datuma razprave o zakonskem osnutku za zaščito slovenske narodnostne skupnosti v Italiji. Kot je Slovenska skupnost zapisala v pismu, ki ga je poslala predsedniku države Milanu Kučanu, zunanjemu ministru Borisu Frlecu in predsedniku DZ Janezu Podobniku, od matične Slovenije pričakuje takojšnje in učinkovito posredovanje pri pristojnih ustanovah, da bi se omenjena razprava čim prej uvrstila na dnevni red v italijanski poslanski zbornici. Preložitev datuma razprave za slovensko manjšino v videmski, goriški in tržaški pokrajini predstavlja ''skoraj nepopravljivo škodo'', je zapisala Slovenska skupnost. Obenem je dodala, da je v danih okoliščinah upravičena zaskrbljenost njenih predstavnikov in glavnine slovenske manjšine, da zaradi časovne stiske italijanska poslanska zbornica ne bo odobrila zakona niti v tem mandatu.

Predstavniki lokalnih skupnosti pri Podobniku Ljubljana, 18.01.2000 (STA) Predsedstvo Stalne konference lokalnih skupnosti je na pogovoru s predsednikom DZ Janezom Podobnikom in predstavniki vlade opozorilo, da ne soglašajo z rešitvami, ki občinam zmanjšujejo delež pripadajoče dohodnine. Tako za njih ni sprejemljivo dopolnilo komisije DZ za lokalno samoupravo k proračunu 2000, ki občinam delež dohodnine zmanjšuje s 35 na 30 odstotkov. Obenem so predsednika DZ pozvali, naj z njihovim stališčem seznani poslance. Predstavniki vlade pa so izrazili pričakovanje in pripravljenost, da bi pri oblikovanju dokončnih rešitev tik pred glasovanjem v DZ sodelovali tudi predstavniki lokalnih skupnosti, je povedal predsednik Stalne konference lokalnih skupnosti Slovenije Boris Sovič.

Šolstvu se očitno obeta stavka Ljubljana, 14.01.2000 (STA) Sindikata s področja vzgoje in izobraževanja, SVIZ in VIR, sta z nezadovoljstvom sprejela včerajšnjo odločitev vlade, da je njun predlog za povišanje različnih dodatkov k plačam zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter s tem za spremembo panožne kolektivne pogodbe neutemeljen in nesprejemljiv, presenečena pa sta bila tudi, ker ju vlada o svoji odločitvi sploh ni obvestila. Oba sta napovedala, da bosta v prihodnjem tednu začela z aktivnostmi za pripravo splošne stavke.

 

Dokument vlade - ponaredek? Ljubljana, 12.01.2000 (STA) Zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja uradnih listin bo odbor DZ za nadzor proračuna in drugih javnih financ na tožilstvo podal ovadbo zoper neznanega storilca. To so člani odbora med drugim sklenili po večurni obravnavi odgovora vlade na poročilo računskega sodišča o opravljenem nadzoru na obrambnem ministrstvu. Gre za vladni dokument z naslovom Poročilo o nabavi vojaške opreme Slovenske vojske v letih 1995-1996 in poročilo o stopnji kompatibilnosti vojaške opreme Slovenske vojske s standardi zveze NATO z 21. julija 1997. Podatki oziroma vsebina na 14. in 15. strani omenjenega dokumenta z oznako 801/97-32, ki ga je računsko sodišče dobilo v teku revizije, se razlikujejo od dokumenta z enako oznako v dokumentaciji vlade.

MORS pripravil pojasnilo Ljubljana, 21.01.2000 (STA) Poročilo o nabavi vojaške opreme Slovenske vojske v letih 1995 in 1996 in poročilo o stopnji kompatibilnosti vojaške opreme s standardi zveze NATO, ki ga je ministrstvo za obrambo julija 1997 poslalo v obravnavo vladi, je identično poročilu, ki ga je vlada sprejela, in dokumentu, ki je nato šel v parlament, je po seji vlade poudaril minister za obrambo Franci Demšar. Dokument, ki ga ima računsko sodišče, pa je kopija originalnega dokumenta, razen spremenjene 14. strani in kar dveh 15. strani, je dodal. MORS je namreč pripravilo pojasnilo o svojih ugotovitvah v zvezi z neskladnostjo med poročilom vlade o nabavi vojaške opreme SV v omenjenih letih in predvideni nabavi do leta 2000, in poročilom, ki je bilo predano računskemu sodišču. S to informacijo se je vlada seznanila. Pristojna služba MORS je pojasnilo o tem pripravila tudi za pristojno tožilstvo, slednje pa se bo odločalo o nadaljnjih dejavnostih.

Odbor DZ za nadzor proračuna o nabavi orožja Ljubljana, 02.02.2000 (POP TV) Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna je spet razpravljal o dveh različnih dokumentih obrambnega ministrstva glede nabave orožja v letih 95 in 96 ter predvideni nabavi do leta 2000. Odgovora, kako sta lahko dokumenta različna, niso dobili. Kljub temu so sklenili, da bodo do nadaljnjega to vprašanje pospravili v predal. Odbor bo počakal na zaključke uradne preiskave, ki jo vodi tožilstvo v Ljubljani, saj v notranji preiskavi na obrambnem ministrstvu niso odkrili vzroka za razlike v dokumentih. Možno je, da je do omenjenih razlik v dokumentih prišlo zaradi pomote oziroma naključja pri kopiranju dokumenta za računsko sodišče. Obstaja tudi možnost, da je bilo izdelanih več variant poročila. Nejasnosti in dodatnih vprašanj je bilo veliko, a odgovori enaki. Samo ministrstvo se v zaključku svojega odgovora previdno izmaže, da domneva, da je prišlo do napake, vendar najmanj, kar lahko rečemo, to kaže ponovno na neurejenost dokumentacije v tem ministrstvu. Nekateri člani odbora so vztrajali, da je treba preučiti tudi številne nepravilnosti na obrambnem ministrstvu, ki jih je pri reviziji ene različice dokumenta ugotovilo računsko sodišče. Obrambni minister je še enkrat zatrdil, da spornih 92 milijard tolarjev ni bilo porabljenih, saj je v poročilu, ki ga je dobilo računsko sodišče, govori le o tem, da bi bilo ta sredstva potrebno šele zagotoviti.

Pukšičeva komisija

Kar pet prič pred Pukšičevo komisijo Ljubljana, 10.01.2000 (STA) Preiskovalna komisija DZ o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine bo v tem tednu zelo delavna. Zaslišala naj bi kar pet prič, bolj ali manj povezanih s t.i. primerom Elan. Tako naj bi v torek popoldan pred parlamentarnimi preiskovalci nastopila Zlatko Kavčič iz Gorenjske banke in France Arhar, guverner Banke Slovenija, dan potem pa še Ada Gorjup, nekdanja direktorica SDK, Franci Perčič, upravitelj Elanove stečajne mase, ter predsednik države Milan Kučan. Zaslišanje slednjega je predsednik komisije Franc Pukšič (SDS) napovedoval že na julijski novinarski konferenci, ko je govoril o nekaterih perečih temah preiskave, ki jo vodi njegova komisija. Iz pričevanja nekdanjega predsednika CK ZKS naj bi tako komisija ugotovila, ali se je morda denar Elana v času od 1985 do 1990 iz tujine prelival v CK ZKS. Kot je tedaj navajal Pukšič, naj bi v tem primeru šlo za kakšne tri milijone nemških mark.

Predsednik Kučan pred preiskovalci Ljubljana, 12.01.2000 (STA) Po predstavitvi tonskega zapisa z omenjenimi Kodrovimi obtožbami pred preiskovalno komisijo je predsednik Kučan izrazil pričakovanje, da bo lahko obtožbe zavrnil v neposrednem soočenju z nekdanjim Elanovim finančnikom. Komisija je po končanem zaslišanju na predlog Lojzeta Peterleta z glasovanjem (6:0) odločila, da bo omenjeno soočenje izvedla. Komisija je pri preiskavi t.i. primera Elan zaslišala tudi nekdanjo namestnico generalnega direktorja slovenske službe družbenega knjigovodstva (SDK) Ado Gorjup in upravitelja Elanove stečajne mase Franca Perčiča. Predsednik republike Milan Kučan je po zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine za medije izjavil, da je na zaslišanje prišel ne zgolj zaradi svoje zakonske dolžnosti, temveč tudi zaradi svojega interesa, da se razjasnijo vse morebitne nepravilnosti v procesu lastninjenja družbene lastnine, saj so s tem najbolj oškodovani ljudje. Bojim pa se, da na tak način, kot je to zaslišanje potekalo, ta preiskovalna komisija ne bo prišla resnici do dna in ne bo jasno, kaj se je v procesu lastninjenja res dogajalo, je opozoril.

Od kod so prišli dokazi? Ljubljana, 20.01.2000 (STA) Pravni pooblaščenec predsednika republike Milana Kučana, odvetnik Emil Zakonjšek, je na preiskovalno komisijo DZ o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine naslovil pismo z zahtevkom, da komisija pojasni, na kakšen način je bila pridobljena dokumentacija, ki jo je komisija uporabila kot ''dokazno'' gradivo na zaslišanju Milana Kučana. S tem gradivom naj bi dokazovala domnevno financiranje CK ZKS v času, ko je organizacijo vodil Kučan, in Elanova domnevna darila Kučanu osebno. Zakonjšek je od preiskovalne komisije izrecno zahteval tudi dokazni sklep, s katerim je bilo odločeno, da se omenjeni ''dokazi'' izvajajo v okviru preiskovalne komisije. Pismo je Zakonjšek poslal tudi predsedniku DZ Janezu Podobniku.

Pritiski na Pukšiča se stopnjujejo Ljubljana, 26.01.2000 (STA) Predsednik preiskovalne komisije DZ o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja nekdanje družbene lastnine Franc Pukšič (SDS) je na novinarski konferenci med drugim dejal, da se intenziteta pritiskov nanj stopnjuje, saj so sinoči med 17. in 18. uro njegovi tašči po telefonu zagrozili ''v tujem jeziku'', da bodo v eni uri ubili njegovo družino, vse premoženje pa da bo ''letelo v zrak''. Na srečo se ni nič zgodilo, je pojasnil Pukšič ter dodal, da je o vsem tem obvestil varnostno službo. To po njegovih besedah ni osamljen dogodek, saj se delo preiskovalne komisije, ki jo vodi in ki odkriva oškodovanja družbenega premoženja, bliža koncu. Sicer pa je Pukšič javnosti predstavil decembrske sklepe ustavnega sodišča v zvezi s pobudami za oceno ustavnosti zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi. Javna obravnava teh pobud je na ustavnem sodišču sklicana za 9. februar, istega dne dopoldne pa je Pukšič sklical sejo preiskovalne komisije in na njej napovedal soočenje predsednika republike Milana Kučana in nekdanjega finančnega direktorja Elana Pavla Kodra.

 

Število prejemnikov pomoči narašča Ljubljana, 07.01.2000 (STA) Vlada je nedavno pripravila in v drugo branje poslala Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005, v katerem ugotavlja, da število prejemnikov različnih denarnih pomoči in socialnih transferjev v Sloveniji že dalj časa narašča. Slovenija se stara, delež starejšega prebivalstva se hitro veča, saj je vsak peti prebivalec že star 65 let in bo po napovedih strokovnjakov že po letošnjem letu pomembno vplival na programe zdravstvenega, pokojninskega, invalidskega in socialnega varstva. Zlasti je zaskrbljujoča brezposelnost iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih oseb, povečuje se število otrok in mladostnikov, ki doživljajo nasilje in spolne zlorabe ali se soočajo s težavami v odraščanju, zaskrbljujoče je število samomorov in samomorilnih poskusov, ki se ne zmanjšuje, povečuje pa se tudi delež tistih, ki imajo težave zaradi različnih odvisnosti.

Vipavski zadružniki mislijo resno Vipava, 07.01.2000 (STA) Kmetje, ki oddajajo svoje pridelke v družbo Agroind Vipava 1894, danes uresničujejo včerajšnje grožnje, dane na zboru zadružnikov v Vipavi, ki sta ga sklicali vinogradniška in kmetijska zadruga Vipava ter kmečki sindikat iz Ajdovščine. Kmetje so z nenasilno zasedbo sedeža uprave družbe Agroind začeli že včeraj, danes pa 20 do 40 kmetov nadaljuje s kmečkimi stražami in v izmenah straži vstop v poslovne prostore družbe. Zaradi resnosti razmer so kmetje hkrati nujno pozvali lastnike družbe Agroind, in sicer Kapitalski sklad, Kmečko družbo, Slovensko razvojno družbo, Slovenski odškodninski sklad ter vse zadruge, naj se danes opoldne zberejo na sedežu družbe ter začno aktivno sodelovati pri reševanju nastalih težav.

Spor med kmeti in družbo Agroind Vipava, 17.01.2000 (STA) Kmetje kmetijske in vinogradniške zadruge Vipava so za jutri napovedali zaporo glavne ceste skozi Vipavo z začetkom ob osmi uri. Kot so sporočili z vipavske kmetijske zadruge, naj bi se zapora izvajala s traktorji in prisotnimi kmeti do odstopa članov nadzornega sveta Agroinda, in sicer Alda Boškina, Milana Sakside in Branke Strgar. Napovedana zapora je posledica nadaljnjega zaostrovanja razmer v sporu med kmeti in družbo Agroind Vipava 1894, potem ko so omenjeni člani nadzornega sveta družbe zavrnili odstop, kljub temu, da so se o njem na petkovem sestanku dogovorili predstavniki obeh zadrug in predstavniki institucionalnih lastnikov. Kmetje so o zapori že obvestili ustrezne organe. Na pobudo poslanca Branka Tomažiča naj bi jutri v popoldanskih urah vipavske kmete obiskala minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ciril Smrkolj in direktor uprave za pospeševanje kmetijstva Boris Jež ter se z njimi pogovarjala o problematiki Agroinda.

Zbor v podporo vodstvu Agroinda Ljubljana/Vipava, 23.01.2000 (STA) Pred vipavskim podjetjem Agroind so se danes zbrali zadružniki, ki podpirajo zdajšnje vodstvo tega podjetja in nasprotujejo njegovi zasedbi. Po poročanju Radia Slovenija se je več kot 50 zadružnikov, kot so dejali, na lastno pest zbralo pred Agroindom in želelo na dostojen način predstaviti javnosti tudi drugačne poglede od tistih, ki jih predstavlja in zastopa sedanji po njihovem mnenju nezakoniti direktor Kmetijske zadruge Vipava Marjan Poljšak s svojo ekipo. Zadružniki obžalujejo vse dogajanje, ki ga iz ozadja, kot pravijo, usmerja SLS, dodatno pa k temu prispevajo prenapeteži iz Vinogradniške zadruge Vipava in posamezniki, večinoma zasebni vinarji. V izjavi za javnost so omenjeni kmetje poudarili, da so odkupne cene grozdja za 30 odstotkov višje od lanskih, da je bila poldruga milijarda tolarjev posojil najetih do leta 1994, toda o tem dosedaj ni nihče razmišljal, in da je sedanje vodstvo podjetja zmanjšalo glavnico za 150 milijonov tolarjev, medtem ko je izguba ob koncu leta 1998 znašala 300 milijonov tolarjev, sedaj pa je pod 60 milijoni tolarjev.

Komisija o primeru Dadas najkasneje septembra Ljubljana, 12.01.2000 (STA) Komisija državnega zbora naj bi preiskavo o sumu zlorabe javnih pooblastil za vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu marca 1996 in o uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v obdobju 1995-1997 v primeru poslovnega sistema Dadas končala do poletja oz. najkasneje septembra letos. Kot je povedal predsednik preiskovalne komisije Jožef Zimšek, so se na današnji seji, ki je bila zaprta za javnost, dogovorili, da je potrebno delo nekoliko pospešiti in zaslišati še štiri predstavnike iz državnega sveta. Pregledali so tudi pravno mnenje, ki je še dodatno osvetlilo problematiko, za končno poročilo pa morajo poleg manjkajočih zaslišanj čimprej pridobiti tudi neodvisno ekonomsko finančno mnenje. Po Zimškovih besedah delo komisije poteka razmeroma počasi, predvsem zaradi težav pri iskanju neodvisnih strokovnjakov, ki bi bili pripravljeni v preiskavi sodelovati, problematiko obdelati in podati svoje mnenje. Komisija je v dosedanjem delu zaslišala več strokovnjakov s finančnega področja, predvsem strokovnjake sveta ATVP in njene predstavnike.