All is good, all is well, pa še boljš bo!!!

Z vsakim trenutkom se bolje počutim, in sem boljše volje!!!

 

 

 

Celost uma, telesa in duha za popolno zdravje
Dr. Rosy Daniel je bila dolgoletna direktorica Centra za pomoč obolelim za rakom v Bristolu, od lani pa je njegova zunanja svetovafka. Posvetila se je raziskovanju povezave med umom, telesom in duhom oziroma dokazovanju, kako misli in čustva vplivajo na splošno počutje in zdravstveno stanje Ijudi. Predavateljica, ki se je nedavno mudila v ljubljani, želi naučiti bolnike, kako prek bolezni lahko dosežejo zdravje in boljšo kakovost življenja, druge pa, da vzamejo odgovornost za zdravje v svoje roke.


 

sobota tv slo 1 ob 22:00

Ali je svet ki ga zaznavam okrog sebe odsev mojih misli
ali
so moje misli odsev sveta ki ga zaznavam okrog sebe?

Pot ljubezni, ki si jo je Bog izbral za vrnitev nam je pretežka?
Luciferstvo v Bombayu izgleda kot uvoženo sranje uvoženo iz evrope.
Sveta voda iz Gangesa? Reke ki je umazana kt ps???

 


Pet let je od izida odmevne knjige
"Vse v enem, eno v vsem
(Možgani in duševnost v analizi in sintezi)".
V tem času se je v znanosti zgodilo precej novega, ideje izpred petih let so se k sreči v veliki večini potrdile in utrdile, knjiga pa se je razprodala.

Osnova za to knjigo, je magistrsko delo
"Nevronske mreže kot modeli duševnih procesov
(Paralelizem nevro-kvantnih mrež in modelov kognicije ter zavesti)",

Dobro bi bilo, če bi človeštvo čim prej upoštevalo dejstvo, da je svet celovit, tesno povezan in soodvisen tudi in predvsem v najglobljih temeljih, kar bo imelo ogromne družbene in psihološke posledice (te pa so lahko izrazito pozitivne,
vendar le, če bodo naša dejanja primerna
).

Pričujoče delo ima več stopenj obravnave.
Na prvi stopnji podajam nevronske mreže in njihovo vlogo sinergetskega modela možganskih oziroma duševnih procesov. V drugi stopnji dodajam posplošitve matematične teorije mrež na druge ravni, denimo na raven kvantnih mrež. Čeprav na prvih dveh stopnjah obravnavam zveze mrežnega modela z možganskimi oziroma duševnimi procesi, je obravnava navidez redukcionistična, vendar je zaradi znanstvene jasnosti to neizogibno. Šele na tretji stopnji presežem modele mrež in postavljam domneve o dejanski naravi duševnih procesov in zavesti. Dodam razpravo o problemih kvalij, ireducubilnega Jaza, zavesti oziroma samozavedanja. Iz tega sledi integralna slika z dvosmernim interakcijskim paralelizmom možganskih (mrežnih) in duševnih (celostnih, fenomenalnih) procesov ter seveda mnogimi nerešenimi vprašanji, ki pred uvedbo problema kvalij niso stopila v ospredje. Filozofski razpravi v tretjem delu sledi zaključno poglavje s fenomenološko obravnavo duhovnih stanj (v Heglovem smislu) oziroma natančneje transcendentalnih stanj zavesti.

Opozoriti velja, da vse moje teze, zapisane kot trdilni stavki (posebno tisti, zapisani kot identitete), seveda izhajajo samo iz mojih prepričanj ali kvečjemu intersubjektivnih prepričanj, četudi večkrat eksperimentalno podprtih. Zapisane teze torej niso (vsaj ne nujno) "objektivna resnica", neobremenjena od osebnih ali kolektivnih interpretacij opazovane stvarnosti. Prosim, da to pri branju upoštevate in oprostite, da sem zaradi jedrnatosti opuščal povedi, ki bi to v stavkih samih vedno znova eksplicitno izražale. Kjer je potrebno jasno razločiti moje teze od intersubjektivnih (tez znotraj neke teorije ali discipline), to označujejo posebne povedi.

Hkrati pa še nova odlična varijanta izdajanja knjige!