Slikanje avre z napravo Crown TV

50%, 100% velikost slike

 

 

Vse v vesoljstvu je le nihanje, ciklično spreminjanje energije. Vsak atom, vsak del atoma, vsak elektron, vsak Elementarni "delec" in celo naše misli in zavest so le nihanja. Avro lahko opredelimo kot nihanje, ki obdaja vsak snovni predmet. S posebno računalniško podprto opremo ta nihanja lahko zaznamo, posnamemo in trenutno nihanje tudi natisnemo. Trenutno pravimo zato, ker se avra okrog živih bitij, ljudi, pa tudi rastlin, spreminja. Včasih celo zelo hitro, zelo podobno kot plamen ali vroč zrak okrog vročega predmeta.

Ta dejstva so povsem nedvomno potrdili znanstveniki v Rusiji, ki že 50 let uporabljajo Kirlianov učinek.

Avro okrog človeka deloma sestavlja elektromagnetno sevanje, ki sega od mikrovalov prek infrardečih žarkov do ultravijolične (UV) svetlobe. Nizkofrekvenčni mikrovalovi in infrardeči del spektra (telesna toplota) so po vsem sodeč povezani z nižjimi ravnmi telesnega delovanja (zgradbo DNA, presnovo, obtokom itd.), visokofrekvenčni del (UV sevanje) pa je bolj v zvezi z zavestnimi dejavnostmi, npr. z mišljenjem, ustvarjalnostjo, namerami, občutkom za humor in čustvi. Ruski znanstveniki so odkrili, da je z vplivom na mikrovalovno avro dedne snovi DNA le-to mogoče spreminjati, zdraviti in pomladiti. Ultravijolični del je zelo pomemben, vendar v največji meri še neraziskan.

Del energije naše avre pa je vrsta nihanja, ki ga na Zemlji še ne moremo opredeliti.

Velikost, oblika in barvna vsebina avre se dramatično razlikujejo med bolnim človekom, naravnim zdravilcem ali duhovno visoko napredovalim posameznikom.

Trenutno je edini način na svetu, ki omogoča beleženje majhnih fragmentov naših avričnih vibracij Kirlianova tehnologija.

Da bi zabeležili naravno nihanje okrog telesa, na primer vidno in UV avro, ga moramo vzpodbuditi s kratkimi, mikrosekundnimi impulzi visokoenergijske voltaže in snemanjem vidnega in UV odziva, ki traja mnogo milisekund ali celo sekund. Spomnimo se, da naše telo tvori statično elektriko, ki jo naravno razelektrimo, ko se dotaknemo ozemljenih predmetov. Ta elektrika je pravzaprav del naše bioenergije. Prof. Korotkov je odkril varne najmanjše potrebne spodbude (ekscitacije), ki zagotove uspešen posnetek človeških avričnih nihanj.

Danes je zmožnost Kirlianovih naprav omejena na slikanje aver okrog konic prstov, predvsem zaradi varnosti v zvezi z visokimi napetostmi. Najbolj visokorazvita naprava, ki so jo v St. Petersburgu razvili prof. Konstantin Korotkov in njegova skupina leta 1996 in na kateri smo posneli vašo avro, ne uporabljajo filma, temveč računalniško vodeno polje CCD z optičnimi vlakni in omogočajo prikaz avre v realnem času. Za zdaj zmorejo beležiti le intenzitetno distribucijo avre. Dejanska barva avre ni ria voljo, karta vaše avre je obarvana tako, da kaže "vroče" in "hladne" točke.

Večina kirlianske opremo je namenjena medicinski diagnostiki, z napravo Crown TV pa je mogoče uriti telepatsko komuniciranje, ločevati prave naravne zdravilce od šarlatanov, raziskovati zavest in njen vpliv na materijo, odkrivati talente pri majhnih otrocih, proučevati zavestne dejavnosti po smrti in jo uporabiti še na celi vrsti drugih podrcčij.

Vsak organ in vsaka funkcija v duševno-telesnem sistemu ima svojo natančno odslikavo v avri, ki ji pravimo tudi bioenergijsko polje okoli nas. Dobro je znano, da je vsakega človeka mogoče identificirati s pomočjo drobnega vzorca tkiva ali prstnega odtisa. DNA v vsaki telesni celici nosi informacije o našem celotnem telesu. Podobno je, če zabeležimo dovolj fragmentov človekove avre s pomočjo naprave Crown TV: dobimo obilje informacij o delovanju celotnega duševnotelesnega sistema.

Raziskave, ki jih je v zadnjih 20 letih opravil prof. Korotkov s sodelavci, so povsem nesporno potrdile, da posnetek razporeditve bioenergijskega polja okrog prstov obeh rok zagotavlja izredno poglobljene informacije o posameznikovem zdravju. Še več: zmožnost za razbiranje razporeditve bioenergijskega polja (avre) okrog prstov je izredno učinkovit način za odkrivanje težav in funkcijskih motenj različnih organov in telesnih sistemov veliko prej, preden se pokažejo telesni simptomi. Kirlianovo diagnostiko na temelju prstne avre so razvili in preverili v intenzivnem 20-letnem raziskovanju skupine znanstvenikov. Barvna poenostavljena diagnostična shema, ki smo jo natisnili, temelji na knjigi prof. Korotkova.

Razumevanje Kirlianove avrične diagnostike je omejeno. Vsak dan pa v centrih, ki se ukvarjajo s Kirlianovo diagnostiko, odkrivajo nove podrobnosti.

Na splošno velja, da vsaka prekinitev oziroma zev, čezmerna mtenzivnost ali neobičajen vzorec bioenergijskega polja okrog katerega koli prsta (ali kjer koli drugje okrog telesa) nakazuje nepravilno delovanje ustreznega organa, ki ni v sozvočju z duševno-telesnim sistemom. Zlasti "zevi" ali "praznine" v bioenergijskem polju (avri) in oddeljena območja tega polja naznanjajo težave ali možne težave. Zelo posplošeno je mogoče reči, da se zdravo, harmonično delovanje duševno-telesnega sistema kaže v pravilni razporeditvi bioenergijskega polja okrog prstov, brez "zevov", oddeljenih območij ali hitrih sprememb intenzivnosti ali oblike.

Slika avre je vedno le posnetek trenutnega stanja, na katerega vpliva nešteto dejavnikov. Zato je, če so na sliki zevi, smiselno slikanje ponoviti. Šele če slike v dnevnih, tedenskih ali celo daljših presledkih pokažejo zeve na istih mestih, je mogoče sklepati, da se napovedujejo ali pa so že prisotne težave in funkcijske motnje različnih organov in telesnih sistemov. Vedno pa se pokažejo prej, preden se pokažejo telesni simptomi.

Seveda pa se da na avro in na dogajanje v telesu, vplivati. 0 tem lahko več preberete v knjigi Kako vidimo, beremo in izboljšamo avro.

Naročila za slikanje avre: 061/14 11 760