Interpretacija korone (aure)

  • Kvaliteto korone lahko opazujemo na prstih in si pomagamo z zemljevidom organov po prstih (glej sliko), ali pa opazujemo aproksimacijo korone celega telesa.
  • Diagnostika po organih je možna samo, če so korone kolikor toliko polne. če so preveč prazne, je potrebno, da se človek energetsko obnovi (npr. z bioenergetsko terapijo, sporščanjem, sprehodom, dopustom, spanjem itd ).
  • En posnetek je premalo zanesljiv zaradi nestabilnosti snemalnega postopka in zaradi nestabilnosti aure kot take in je potrebno snemanje ponoviti večkrat.
  • Kamera snema samo del energij človeka (najbrž samo prvi aurični sloj ) .
  • Energetsko stanje se lahko zelo razlikuje od fizičnega, kar je odvisno od našega trenutnega psihičenga, fizičnega in duhovnega stanja.
  • Če imamo trajno fizično poškodbo/okvaro organa/ kronično bolezen, potem se to lahko odraža v koroni, vendar samo, če smo vsaj delno utrujeni (izčrpani; neprespani, nervozni itd.
  • Če imamo energetsko blokado (pomanjkanje energije), to lahko odraža posledico fizične okvare, posledico psihičnih motenj (stresov, strahov, sovraštva, ljubosumja itd) ali posledico duhovnih motenj (nepravilnega odnosa do življenj a in smisla/namena življenja) .
  • Debelejša korona pomeni več energije, tanjaša pa manj. Prazno pomeni lahko energetsko blokado (popolna praznina ne pomeni popolnoma brez energije, odraža samo omejitev merilnega inštrumenta, da ne more zaznati vseh subtilnih energij, in računalniško filtriranje slike).
  • Bolj gladek rob korone pomeni bolj umirjene in zdrave energije, bolj razpršen pa nakazuje stresno situacijo za določene predele (lahko nakazuje energetske spremembe tistega predela ali pa pogoje za nastanek bolezni ali pa posledico bolezenskega stanja).