RESNICE ŽIVLJENJA 2. izdaja

 

Izvlečki iz: Bono Baršek; RESNICE ŽIVLJENJA

UVOD

Živimo v izjemnem času, ki nam prinaša velike spremembe, pravzaprav tako
velike, da se najbrž le redkim sanja o njih. To je čas, ko se rušijo stari, večtisočletni vzorci mišljenja in prihajajo na dan spet znanja, ki smo jih pred davnimi časi pozabili. OkufMe vede spet pridobivajo na veljavi, materialistična znanost priznava svojo nemoč in omejenost, nova doba pa prinaša sintezo obeh; to je čas rušenja starega in na ruševinah bo zraslo nekaj povsem novega in tako veličastnega, da ne morem reči drugega kot.~ vesel sem, da sem iu in zdoj, da sem prisoten v tem trenutku in da sodelujem v njem, tako kot vsi, kar nas je na Zemlji, na tem čudovitem planetu, ki bo postal raj.
Naša naloga je že izpolnjena, Zemlja nepovratno drvi v drugačno resničnost, skupaj z njo pa tudi mi. Mnogi v tem trenutku še ne vejo, kaj se dogaja, lahko pa čutijo spremembe, lahko čutijo, da jim zmanjkuje časa, lahko ču~~o napetosti in vidijo vedno več nesreč. Te so samo zato, da očistijo tisto, kar je staro in gnilo, da bi na njegovem pepelu zraslo novo in lepo.
Ob poplavi različnih informacij z vseh medijev se danes človek ze% težko znajde, ljudje so prav zmedeni in ne vejo več, komu verjeh' in mnogi se tudi zapirajo v svoj svet in nočejo vanj spustiti ničesar, kar jim ta svet lahko poruši.
Na okuhnem področju je danes moč dobiti ogromno knjig in vsak sam zase ve, katero bo izbral. V vsaki knjigi je nekaj dobrega pa čeprav so morda informacije v kateri popolnoma napačne. Nekatere knjige so napisane zato, da namenoma zavajajo iskalce. Druge so nepopolne, ker tudi pisec ni popolnoma ozavestil teme, o kateri govori. Ze%, ze% malo pa je takih, ki podajajo resnico na pravi način.
Moja knjiga bi lahko bila tudi drugačna, a taka kot je, je čisto v redu. V njej je znanje, ki sem ga popolnoma ozavestil, ki ga razumem in kar je najpomembneje - tudi živim in moja potreba je, da to znanje predam napre% da se razširi tudi med tiste, ki se doslej niso ukvarjali s sabo. Knjigo lahko označite za okufMo, lahko pa tudi za psihološko, saj sta obe temi povezani. Vse je povezano, vse, kar obstaja.
Knjiga je napisana zato, da boste lažje razumeli sebe, svoje reakcije in prišli bližje spoznanju o sebi kot božanskemu bitju. Našli boste tudi marsikak napotek za izboljšanje svojega bivanja. .
V vsem tem ni nič novega! Vse je že znano, a so mnogi pozabili. Želim, da bi se spomnili - čimprej!
Knjiga je seveda omejena na do%čene teme, o katerih bi nekateri lahko napisali še mnogo knjig in mnogo jih je tudi napisanih. Nemogoče je celotno znanje zapisati v eni knjigi in niti v vseh knjigah ga ni. Rad bi vam samo svetoval.~ iščite v sebi, vsi odgovori na vsa vprašanja so v vas. Vi ste vzrok za svoje življenje, vi uslvarjate svo~o usodo. Lahko pa jo spremenite, vendar morate prej razumeti sebe.

Bono Baršek

 

 

ZAVEST, KARMA IN REINKARNACIJA

POZDRAV BITJEM LUČI, KI IŠČEJO ZAVEST SKOZI TEMO

Vsi, kar nas je na Zemlji, smo nekoč živeli v stanju zavesti, ki mu pravimo Enost. To je stanje brez dvomov, brez strahov in je stanje popolne Ijubezni in enkratne povezanosti vseh bitij med sabo - čisto nasprotje temu, kar doživljamo tu. Težava je bila v tem, da smo imeli dobro zavest o zunanjem svetu, a zavest o sebi je bila dokaj šibka. Zato smo se odločili, da skozi ponovno rast spoznamo sebe. Da bi to nalogo uspešno opravili, smo morali najprej pozabiti na vse in pasti v nezavedno stanje.
Nezavedno stanje imenujemo tisto stanje, v katerem posameznik o sebi nima nikakršne predstave, kar pomeni, da ne pozna vzrokov ne posledic svojih misli in dejanj. Ne ve, na primer, zakaj je bolan, ali zakaj vsake toliko časa čustveno reagira in se začne prepirati. Temu stanju lahko rečemo tudi dvojnost ali dualnost. To je stanje strahov, dvomov, pomanjkanja samozavesti, volje, vere in Ijubezni.
Ob spustu iz enosti v dvojnost smo nekateri prejeli posebno kodo ali nekakšen "program" za prebujanje. Naša naloga je bila z lastnimi močmi poiskati pot iz nezavednega v razsvetljeno stanje, kar je bilo pred spustom naše normalno stanje.
Toda, obstaja več razlogov, da se to ni zgodilo že v času enega fizičnega življenja ali inkarnacije, temveč jih je potrebnih več, mnogo. Eden od njih je ta, da smo imeli možnost uporabiti svobodno voljo in se ali prepustiti temu življenju ali pa se dvigniti nazaj. Dogovor je tak, da se nikomur ne pomaga, če tega sam noče oziroma ne pride čas. Čas pa je takrat, ko se prostovoljno, s svobodno voljo odločiš za dvig. Seveda so bili vedno na razpolago vodiči ali v fizični obliki ali pa posredni (knjige, spomeniki, templji,...), kjer bi lahko vsak dobil potrebno znanje, če bi to želel. Brez vodičev se nikoli nihče ne bi mogel spomniti tistega, kar je- bil.
Konec tega eksperimenta je v tem trenutku, v teh in naslednjih nekaj letih. Posamezniki so uspeli najti pot, za večino pa je, kot pravijo, eksperiment propadel, ni bil uspešen - z drugimi besedami, pokazal je, da s tem, ko je bitju darovana svobodna volja, to še ni dovolj za popolnost, pač pa je treba dati še sredstva, s katerimi bo to dosegel.
To ne pomeni, da smo pozabljeni, temveč da bomo z zunanjo intervencijo zopet vsi (skoraj vsi) prišli tja, od koder smo krenili na pot.
POMAGAMO TUDI ZEMLJI NA NJENI POTI V VIŠJO DIMENZIJO Drugi razlog za več inkarnacij je ta, da smo pomagali Zemlji preiti ~v
višje stanje zavesti. Zemlja, tako kot vsi planeti in zvezde in galaksije in kvazarji in kdo ve kaj še, je bitje. Da, res, to je živo bitje. To ni krogla nežive zemlje, kamenja in vode, temveč energetsko, zavestno živo bitje. Tudi mi smo seveda le ena od mnogih živih bitij, kolikor jih je v vesolju in v drugih vesoljih. Teh, pravijo, je ogromno, nešteto. Planeti in zvezde so bitja, ki jih ne morem dojeti na trenutnem nivoju zavesti, zato ne morem zameriti niti vam, če vam to ne uspevo. Poskusite pa razumeti svet kot energijo, eno in nedeljivo, ki pa se izraža v različnih vibracijah ali vrstah. Vse je energija in tudi mi smo del te Ene energije. Energija je tisto, kar pomaga rožici, da zraste in vzdehti in tisto, kar vrti Zemljo okrog Sonca, Sonce okrog galaksije, galaksijo okrog roja galaksij in tako naprej. Energija je neskončna, nima ne začetka ne kraja, ne more nastati iz nič in se ne more zgubiti v nič. Lahko se samo transformira v drugo obliko. Tako se Ijudje po smrti transformiramo v nefizično obliko energije in si ob ponovnem rojstvu zopet vzamemo fizično obliko energije.
Naš namen je, da s svojim delom pomagamo Zemlji preiti na višjo vibracijo ali višji nivo bivanja, kar se bo ravno tako zgodilo zelo, zelo kmalu.
V tem dolgem obdobju naše prisotnosti na Zemlji so se dogajale mnoge reči, o katerih znanost in paraznanost veliko ugibata. Dejstvo je, da znanost mnogih najdb nikakor ne more pojasniti, zato se odgovorom raje izmika. Nato pa skuša zabrisati sledi za svojimi neuspehi s tem, da pokaže na svoje uspehe. Paraznanost je precej bliže resnici, čeprav so do nje prišli le posamezniki. O vsem tem je napisanih mnogo, mnogo knjig, posnetih na tisoče filmov, v ustni predaji vsakega naroda pa so zabeleženi spomini na nekatere dogodke, ki se jih da razumeti povsem drugače kot, pravljice.
Prave knjige in pravi filmi so že tu in še pridejo. Le berite in glejte
jih. .
ZAKON KARME
V zadnjih nekaj deset tisočletjih se je uveljavil zakon karme. To je indijska beseda, ki pomeni delovanje vzročno-posledičnega zakona. Najlažje ga je prevesti z rekom "Kar boš posejal, boš tudi požel" ali pa "Kakor si boš postlal, tako boš spal". Naši predniki so dobro vedeli, za kaj gre.
Ker se v obdobju enega samega fizičnega življenja nismo mogli razsvetliti ali bolje rečeno spomniti se, kdo smo (lahko uporabim tudi izrazim "najti se", ki se nanaša na iskanje nečesa izgubljenega), smo dobili možnost, da se to zgodi v noslednjem življenju. Tako smo se počasi zaciklali v krog, kjer skorajda ni bilo moč najti izhoda. Gre za to, da je vsako dejanje ali okcija, naperjena k drugemu bitju - ne glede na to, ali gre za negotivno ali pozitivno usmerjeno akcijo - povzročila nekakšno reakcijo. Vse, kar smo počeli drugim, smo morali kasneje sami preživeti. Če to ni šlo v tistem življenju, smo morali to doživeti v naslednjem. In ker nam določene stvari niso bile všeč, smo reagirali, se upirali in se borili. In za vsak uboj nekoga smo morali sami izkusiti bolečino takega dejanja. Zato, da bi končno le nehali povzročati bolečino drugim; s tem smo jo seveda tudi sebi. Vsako stvar, ki smo jo nekomu storili, smo morali preživeti tudi sami. Vse se vrača, bi lahko rekli. In dokler smo zaciklani v tak krog, dokler se moramo rojevati, da bi odplačevali dolg, seveda nimamo možnosti za razsvetljenje. Tu smo zato, da vračamo dolgove, nimamo pa časa in možnosti, da bi sami napredovali. Tako smo Ijudje skozi tisočletja duhovno le propadali. Namesto da bi rešili kak problem, smo si ga le poglobili. Zato pravimo, da je zavest Ijudi danes na najnižji stopnji v zadnjih nekaj deset tisočletjih.
Vendar pa obstaja možnost rešitve, obstaja ključ. Nonj je pokazal Buda in za njim Jezus, o njem pišejo indijske svete knjige, Biblija, knjige starih Inkov, Mayev in večine drugih starih narodov. Treba pa jih je znati brati in razumeti. Doslej jih je le malokdo razumel tako kot je treba.
ČAKRE
Da bi lažje razumeli nadaljnji tekst, je potreben hiter pregled čaker ali energetskih centrov. Čakra je indijski izraz in pomeni kolo, sicer pa se čakre res vrtijo okrog sebe, kot kolesa. V resnici zgledajo kot vrtinci energije, nekaj takega kot vrtinčasti veter ali tornado. Te čakre polnijo telo s posebnimi vrstami energije in skrbijo za njegovo rast, napredek in razvoj. Toda, čakre ne delujejo samo na fizično telo - ker prežemajo celotno auro in vsa njena telesa, ravno tako vplivajo na druge funkcije: miselne, čustvene, intuitivne, duhovne, energetske,... To pa pomeni, da čakra, ki je zaprta na nekem nivoju, vpliva tudi na druge nivoje. Zato pravimo, da se vse, kar se dogaja v naši duši, prenaša na naše telo in obratno.
Čakre so parne, odprte so na telesu spredaj in zadaj. Medtem ko spredaj pomenijo kvaliteto, zadaj pomeni voljo. Kaj to pomeni, boste videli v konkretnih primerih.
KRATEK PREGLED ČAKER IN ODGOVARJAJOČIH ENERGIJ
1. ČAKRA:
Imenujemo jo korenska čakra, indijsko muladhara. Njen center v telesu je na točki med spolovilom in anusom. Odprta je navzdol, proti Zemlji in
nas tudi povezuje z njo. To je energija rdeče borve. Rdeča je osnova, pomeni fizično bivanje in surovo življenjsko energijo. Vlada ji Mars. Korenska čakra pa upravlja z vsem, kar ima nek konkreten rezultat, zato vlada vsej industriji, politiki, denarju, organizaciji, biznisu, po drugi strani pa prepirom, vojnam, konfliktom. Če je čakra pravilno odprta, je to človek prizemljen, zato z denarjem in poslom nima težav. Če je zablokirana, potem je to človek, ki mu fizično življenje ne diši, kar je značilno za večino Ijudi, med njimi na manjka duhovnežev, umetnikov in raznih fizičnih ter pisarniških delavcev (ki svoje energije v obliki dela ne znojo dobro vnovčiti). Čakre so lahko na različne načine odprte ali zaprte, zato lahko določena vrsta blokade na korenski čakri povzroča kriminalna nagnjenja in agresivnost. To je tudi čakra, ki nas drži v "prvi pozornosti", to je fizičnem svetu, ki ga opažamo. Ker ta svet za marsikoga ni najlepši, je mnogo Ijudi, ki mu skušajo pobegniti. Ta čakra uprovlja tudi z našim dojemanjem časa: če se vrti hitro, imamo časa vedno dovolj, če se vrti počasi, nam ga zmanjkuje in ne moremo dokončati naloge. Vedeti je treba, da je čas le eden od vzorcev. Ko se korenska čakra zapre, človek umre ali bolje rečeno, duša zapusti fizično telo in fizični nivo ter odleti na astralni nivo. Tedaj se prekine energetska vez z Zemljo in duše nič več ne more zadržati na fizičnem nivoju. Ta čakra se zapre takrat, ko človek opravi svojo nalogo ali pa mu zmanjko moči, da bi jo opravil. Tedoj zanj življenje nima več smisla. .
2. ČAKRA:
Spolna čakra ali indijsko svadhisthana. Je oranžne barve in ima v telesu center dva prsta pod popkom. Vlada spolnim organom, zato blokade te čakre povzročajo različne bolezni na teh organih, vključno z AIDSom. Od te čakre je odvisen naš odnos s partnerjem - ali mu lahko dajemo Ijubezen in ali smo sprejemljivi za njegovo. V njej~ je center seksualne energije, ki pa ni nič drugega kot čista življenjska energija, tista, ki daje življenje. Od nje je odvisno življenje Ijudske rase in je zato silno pomembna. Vlada tudi odnosu do našega telesa; zapuščeni, zavaljeni ali kako drugače fizično hendikepirani Ijudje imajo do svojega telesa velik odpor, ga ne sprejemajo, zato tudi ne morejo dajati Ijubezni in so močno nagnjeni k boleznim na tem področju (spolni organi, križ, mehur,). Po drugi strani pa imajo to čakro zelo močno odprti tisti, ki jim je telo lohko tudi vir zaslužka: manekenke, igralci, maserji, plesalci, frizerji...
Večinoma imajo prostitutke spredaj čakro zaprto - a ne povsem - to pa pomeni, da ne morejo dajati Ijubezni enemu človeku, zadaj pa imajo čakro močno odprto, kar pomeni veliko željo po seksu. Ker pa je spredaj zaprta, v seksu ne uživajo, ne doživljajo orgazma, rovno tako ne morejo dajati Ijubezni. Sposobnost doživlianja orgazma in sposobnost dajonja in

+++++++++++++++++++++++++++++++

sprejemanja Ijubezni je v bistvu eno in isto. Ljubezen pa seveda ni (samo) seks. Ce je ta čakra spredaj zaprta in zadaj odprta, potem gre lahko za močno zavrte Ijudi, tudi posiljevalce in celo morilce. To so tudi Ijudje, ki so polni fantazij, ki pa jih zaradi strahov ne morejo izpolniti. Nekega dne pa ta energija izbruhne in napravi katastrofo.
Ta čakra je vhod v podzavest in pomeni prvo stopnjo magije. Jasno je, da s tem ko blokiramo svojo seksualnost, zapiramo tudi ta vrata. Vlada tudi sanjam, ki so v resnici povsem drug svet, a krepko realen - nič manj kot ta, v katerem se naša zavest trenutno nahaja. Astrološki vladarji te čakre so Venera in Mars (ki vplivata na seksualno poželenje in Ijubezen), Mesec in Neptun (magija, podzavest, sanje) pa tudi Pluton bi lahko bil vštet, saj vlada vsemu, kar je skrito, to pa je tudi podzavest. Poleg tega pa Pluton izrecno vlada seksu in smrti - začetku in koncu. Kar pet vladarjev ene čakre - to pomeni, da je izredno pomembna. Kot pa bomo videli, je ravno zato tudi najbolj zapostavljena.
3. ČAKRA:
Solarni pleksus, indijsko manipura. Njen center je v solarnem centru, približno dlan nad popkom. Je rumene barve, to pa je hkrati tudi energija zavesti, moči, volje. Ljudje s slabim pleksusom nimajo volje, da bi kar koli naredili zase, odvisni so od drugih in ponavadi ne živijo dolgo. Ker vlada prebavilom (želodec, jetra, žolč, del črevesja, ledvice), zaradi blokad te čakre prihaja do bolezni teh organov. Po drugi strani pa tisti, ki imajo močan pleksus, z lahkoto vladajo drugim, tako jim lahko vsiljujejo svoja stališča in manipulirajo z njimi. To je tudi center bioenergije.
Zavest pomeni, da ti je jasno, kaj se s tabo dogaja, da se zavedaš vzrokov in posledic svojih misli in dejanj. Ko ti to postane jasno, ko to razumeš, razumeš tudi druge Ijudi. Pod moč je mišljena moč na splošno, zato imajo športniki ta center zelo močan, imajo pa ga tudi kuharji, ker spada tudi prehrana med rumeno energijo. A moč je lahko še mnogo bolj izražena, kot na primer pri bioenergetikih. Moč je možno uporabljati v različne namene. Če je pleksus odprt in čist, imaš zavest in potem pride v poštev samo en namen. Različne blokade pa povzročajo veliko strahov, manipuliranie z drugimi in predvsem potlačeno jezo. Astrološki vladar tega centra je seveda Sonce. Vitalna energija, ki teče direktno iz Sonca in ni transformirana z drugimi planeti, je rumene barve in ima svoje mesto v solarnem pleksusu. Toda še eden planet je v povezavi z njim - Uran. To je planet nenadnega izbruha energije, svobodne volje, individualnosti, hkrati pa tudi bratstva in humanitarnosti.
4. ČAKRA:
Srčna ali anahata. Je zelene ali pa roza barve. Vlada našemu srcu,
pljučem in krvotoku. Če ima človek težave s čimer koli od naštetega, ima blokado na srčni čakri. To je čakra prehoda iz prve v drugo pozornost. Ko prideš sem gor, se začenjaš zavedati še drugih svetov, ne samo fizičnega. To je center Ijubezni, prijateljstva, miru, svobode in vsega, kar je povezano s tem (umetnost, lepota, potrpežljivost,...). Ce imaš to čakro odprto, potem sprejemaš Ijudi takšne kot so. Če je zaprta, jih ne sprejemaš, temveč jih obsojaš, kritiziraš in mnogi taki Ijudje mislijo, da so več od samega Boga, saj ga niti ne priznavajo. To so zelo zaprti Ijudje, ki neprestano komplicirajo. So pač žrtve precejšnjih negativnih izkušenj. Center te čakre je na sredi prsi. Temu centru vlada Venera, lahko pa bi rekli, da je tudi Jupiter njen sovladar, saj je Jupiter planet dobrote in duhovnosti.
Ljudje z močno odprto srčno čakro lahko s svojo prisotnostjo delujejo pomirjujoče na druge in celo zdravijo.
5. ČAKRA:
Grlena ali vishudha. Je modre barve, to pa je energija ustvarjanja, kreiranja, izražanja, koncentracije in transformacije. Ljudje z odprto čakro so inventivni, ustvarjalni, kot na primer vsi dobri igralci, pevci, slikarji, pisci, ustvarjalni programerji, izumitelji,... To so torej tisti, ki ustvarjajo kaj novega. Večina Ijudi pa ima to čakro zaprto in ponavadi opravljajo dologočasna, rutinska opravila. To je center izražanja. Če je odprt, izraziš, kar čutiš. Ljudje se ponavadi bojijo izraziti tisto, kar čutijo, .ker so obremenjeni s strahovi. Center strahu je na pleksusu, zato je ta močno povezan z grleno čakro. Ce je ena lepo odprta, je ponavadi tudi druga in obratno. Grlo je center zvoka. Zvok je energija ustvarjanja. Spomnite se stavka: In bog je REKEL: "Naj bo luč!". In bila je luč, seveda. Bog ustvarja z modro energijo, vendar to počnejo tudi vsi Ijudje, le da se tega vsi ne zavedajo. S tem centrom si v bistvu kreiramo lastno življenje. Ena beseda, prava ali napačna, bo povzročila reakcijo pri drugih in ker sma odvisni od drugih... se lahko kar sami spomnite, kako je. Mojstri lahko materializirajo karkoli iz nič. To je modra. Vladar te čakre- je Jupiter, planet transformacije, sprememb, duhovnosti, vere in religije. Sovladar pa je Merkur, ki vpliva na kreativnost, izražanje, komunikacije. Vse to gre skozi grlo. In ne pozabimo na kreativni in inventivni Uran.
6. ČAKRA:
Čelna čakra ali ajna (adžna). Njen center ie med obrvmi, v korenu nosu. Je indigo ali vijolične barve. Pogosto jo enačimo s tretjim očesom, ki in da mu nič ne more pomagati, da bi se rešil svojih spon. Vendar se tu njegov stik z Božanskim prečisti, tako da se ga začenja zavedati.
No, dve tretjini Ijudi se danes neprestano giblje med tema dvema nivojema; v glavnem se torej ne zavedajo vzrokov za probleme, občasno
.............
naprej nisem uspel poskenirat ker je nekdo bolj rabu knjigo

sem pa ostalo ze prej..............

 

TEHNIKE SAMOZDRAVUENJA

MEDITACIJA
Ker je vaše zdravje v vaših rokah, ste vi tudi edini, ki lahko kaj stori za to, da se poslabšano stanje popravi. Ponovimo, da je bolezen le stanje odsotnosti energije. Te pa vam zmanjkuje takrat, če mislite negativno. Ce mislite pozitivno, bo energija pritekala.
V prvem delu knjige sem precej nadrobno opisal meditacijo. Seveda to najbrž ni čisto dovolj, zato si poiščite dodatne vire in predvsem poiščite Ijudi, ki to obvladajo. Vedno pa naj vas vodi lasten občutek o vrednosti človeka. Če imate do njega čuden odpor, najdite drugega, ki vam bo zbujal lepše občutke. Nikoli ne nasedajte besedam in obljubam o hitrem napredku in rešitvi problemov, če istočasno čutite odpor ali strah. Niso vsi "učitelji" pravi. Pravih je zelo malo.
Tudi afirmacije in pisanje dvojnih vzorcev vam bo krepko pomagalo.
VIZUALIZACIJA
Ena najmočnejših tehnik zdravljenja in samozdravljenja je vizualizacija ali predstava. Če vas boli glava, vizualizirajte vijolično ali indigo piramido nad glavo in jo potem spustite, tako da je vaša glava v piramidi. V mislih ji recite, prosite jo, naj ostane pri vas in vam pomaga. Ta tehnika vedno deluje, je pa treba včasih malo počakati, kar je odvisno od človeka in od vzroka za bolečino. Včasih gre za močno blokado, ki je podzavestno ne želite odstraniti. Ne smete biti leni in morate začeti vizualizirati in prositi za pomoč takoj, ko bolečino zočutite.
To piramido lahko uporabite za katero koli bolezen ali težavo. Če vam manjka energije, sedite v meditacijo in vizualizirajte veliko vijolično ali zlato piramido. Ni nujno, da jo boste začutili, a mnogi jo bojo takol~ Energija bo prišla potihem, kolikor je boste prenesli in bo opravila svojo nalogo. To vajo lahko delate večkrat na dan. Seveda pa ne pričakujte, da boste v enem dnevu vse ozdravili! Bodite potrpežljivi in obrestovalo se vam bo. Dejstvo je, da le sami lahko ozdravite sebe. Ta pot res ni enostavna, pač pa je tista, po kateri večina Ijudi gre, še mnogo slabša: to je pot prepuščanja, pot (enobe, strahu in neželje po spremembi.
Piramido obvezno uporabite za zaščito aure predno delate katero koli tehniko zdravljenja ali meditacije!
NEKATERE VAJE ZA ODPIRANJE KORENSKE ČAKRE
Pri vsaki čakri si preberite opis čaker, ki ga imamo na začetku knjige, da si lažje predstavljate, čemu vlada. Če imate težave na tem področju, potem je potrebna zdravljenja.
Začnimo s korensko čakro, to je rdečo energijo. Mnogo Ijudi jo ima precej zaprto, in sicer zaradi nesprejemanja tega fizičnega nivoja, predvsem ekonomije, denarja, poslovnosti pa tudi vojn.
Zelo vam bo pomagalo veliko plesa, teka v naravi in dela na zemlji ali dela s praktičnimi stvarmi. Vzljubiti morate tudi taka opravila, predvsem pa morate spremeniti odnos do denarja. Ne sovražite ga, če ga nimate, ampak ga Ijubite in bo prišel.
Poslušajte čim več rdeče glasbe: rock, hard rock, heavy metal pa tudi polke narodnozabavnih ansamblov. Oblačite se v rdeče, rdeče spodnje perilo pa tako in tako dela čudeže v seksu. Korenska čakra je zelo tesno povezana tudi s spolno. Vendar pa morate za lepo Ijubezen rdečo kombinirati še z drugimi barvami. Predvsem z roza barvo.
Tu je močna tehnika prizemljevanja in odpiranja korenske čakre: najprej si pripravite dobro, vročo rdečo glasbo - po možnosti dober heavy metal s hitrimi in agresivnimi ritmi. Nato zamižite in pričnite globoko in enakomerno dihati. Z vsakim izdihom napravite rahel počep, z vsakim vdihom pa noge stegnite. Vizualizirajte debelo rdečo verigo ali ladijsko vrv, ki jo spuščate iz vašega telesa na mestu med spolovilom in zadnjikom, kjer je center rdeče energije, proti zemlji. Z vsakim počepom jo v mislih spustite nižje,... in nižje,... in naj teče skozi zemljo, kot bi šla skozi maslo,... in ko pride do središča Zemlje, jo pripnite na ogromno sidro, ki tam vse čase nepremakljivo stoji. To vajo delajte vsaj pet minut, tako da lahko začutite težo te verige, ki postaja vse težja in težja, bolj ko je dolga. Ne pozabite na dihanje.
Če meditirate in imate težave s korensko čakro, se pred meditacijo obvezno prizemljite. Če ne veste, da imate težave s to čakro, potem to lahko zaznavate v vrtoglavicah, po meditaciji ste povsem zunaj in težko pridete "dol" ali "k sebi". Sicer pa je v tej knjigi o tem dosti napisanega.
VAJE ZA SPOLNO ČAKRO
Če ne veste, ali vaša spolna čakra dobro deluje ali ne, naj vam pomagam. Če ste sposobni brez konflikta biti skupaj z eno osebo neskončno dolgo, se pri tem počutite krasno, se imate radi in pri tem uživate v seksu, potem je spolna čakra čista. Da bi še bolj pomagal omahljivcem, bom povedal, da v tem trenutku na Zemlji med petimi milijardami (judi ni več kot nekaj sto takih, ki tako živijo. In ne bodite razočarani in takoj pobiti s to informacijo, ker lahko to dosežete tudi vi, le z malo truda. Če bi to rešili, ne bi bili več tukaj, ne bi bili več Ijudje, temveč mojstri. Tako pa je to velik del naše šole.
Spolna čakra ne "obratuje" dobro, če imate obsodbe na seks in na svoje telo. Potrudite se vzljubiti svoje telo, ne bodite preveč kritični do njega, ne glede na to, kako zgleda. Ravno vaš kriticizem ga je napravil takega! Ne sekirajte se zaradi odvečnih kilogramov, ampak jih imejte radi in - kmalu bojo brez truda izginili. Ženske - če s kilogrami nimate težav pa se ponavadi sekirate zaradi premajhnih ali prevelikih prsi. V večini primerov je ta kompleks le namišljen, zelo možno je, da je mnogo moških, ki imajo take prsi radi. In tudi mnogo žensk vam morda zavida.
Ne obremenjujte se s svojimi zadnjicami, radi jih imejte. Vedno (ahko stopite v masažni ali olepševalni salon, kjer vam za nekaj denarja lahko polepšajo telo. Ne bojte se porabiti denarja zase! Imejte radi svoje telo in ga olepšujte z vsem mogočim. Do njega imejte odnos kot do nekaj najdragocenejšega v vašem življenju. Kar tudi je!
Največ blokad je ravno na spolni čakri, ker je ona tista, ki vpliva na naše partnerske odnose. Raziščite obsodbe in se znebite strahu, Ijubosumja in posesivnosti, ker vam ti povzročajo ogromne težave. Nihče vas ne ovira, razen vas samih, da se imate radi in da imate radi tudi druge.
Imejte radi seks in imejte seks - najbolje vsak dan. Če ga imate enkrat na mesec in še to z odporom, je z vašo spolno čakro nekaj zelo narobe. Če ga imate večkrat na dan, pa pri tem ne uživate, je ravno tako nekaj narobe. Privoščite si svobodo pri seksu, ampak to pomeni predvsem, da se osvobodite blokad, ki vam preprečujejo uživati. To ne pomeni, da si izbirate vsak dan novega partnerja. Čeprav tudi v tem ni nič narobe. Če oba uživata, je čisto v redu.
Najboljša vaja za čiščenje spolne čakre se dogaja v dvoje: božajte se in Ijubite do nezavesti. Ampak nežno, s srcem. Sami boste težko očistili spolno čakro, ker je njen glavni namen očistiti odnose med moškim in žensko. Kljub temu pa, kadar ste napeti in vzdraženi pa nimate partnerja zadovoljite se sami in se imejte pri tem zelo, zelo radi. To zelo koristi, saj mora energija teči. Ce pa jo blokirate, ne teče. Ko se Ijubite sami s sabo, kar dela več žensk kot moških, bodite res sami s sabo. Ne uporabljajte miselnih slik, temveč uživajte v svojem telesu kot da ste sami s sabo najbolj zadovoljni in popolni. Ce je vaš um pri samozadovoljevanju poln strasti, poln slik o seksu z drugimi, so takrat okrog vas različna astralna bitja, ki uživajo v tem in vam hkrati puščajo koščke svoje energije v auri. In potem niste popolni in čisti. Ljubite se s sabo zato, da boste imeli več energije in ne manj.
Če je vaša spolna čakra tako zaprta, da sploh nimate želje po seksu, je vse drugače. V tem primeru ste žrtev hudih obsodb in nesreče v Ijubezni. Najbrž je potrebna pomoč od zunaj, sami pa lahko meditirate: sedite v meditacijo in se umirite - lahko začnete z zenom, čez čas pa
spustite pozornost na spolno čakro in vizualizirate oranžno ali škrlatno energijo, ki teče skozi čakro spredaj in zadaj. To lahko delate tudi pol ure na dan. In isto tehniko lahko uporabite za vsako čakro, le da spreminjate barve, ki jih vizualizirate.
Vedno naj velja - seks z Ijubeznijo. V pornografiji Ijubezni ni, zato jo kar pustite na miru. Lahko vam škodi. In je tudi narejena zato, da ne vzbuja Ijubezni ampak strasti, te pa so krive za vse zlo na tem planetu.

 

ODPIRANJE SOLARNEGA PLEKSUSA
Če imate težave s to čakro, morate veliko delati na notranjem miru, zato je treba veliko meditirati.
Tale tehnika vizualizacije je izredno močna in učinkovita: sedite v meditacijo, se z dihanjem umirite in pred sabo vizualizirajte zlato piramido, v kateri plovejo zlati mehurčki. To so mehurčki zavesti in moči. Pojdite po te mehurčke z roko - s pravo roko, ne samo v mislih . in jih enega po enega primite in položite na pleksus. Malo počakajte in pojdite po novega. Prijeti jih morate na poseben način: palec, sredinec in prstanec staknite skupaj, tako da tvorijo zaprt krog (ni nujno, da je pravilen, zato se ne ubadajte s tem) in v ta krog ujemite mehurček, kazalec in mezinec pa sta stegnjena v smeri dlani kot anteni. Ko položite mehurček na pleksus, prste seveda stegnete v odprto dlan.
Ta tehnika zahteva malo časa, daje pa sorazmerno veliko. Če potrebujete energijo, samozavest, pogum, moč in voljo, potem jo izvajajte redno. Polovica Ijudi takoj čuti to energijo kot toploto na pleksusu, ki ostane še potem, ko roko odmaknejo.
Lahko pa seveda držite pozornost na pleksus pa se vam bo tudi odpiral. In ne pozabite na pozitivne afirmacije.

SRČNA ČAKRA
Vse meditacije delujejo na večino čaker, tako da tudi ta ni izjema. Potruditi se morote in začeti sprejemati. Nehajte obsojati, ampak imajte vse radi. Spremenite odnos do Ijudi - oni niso vaši sovražniki, vaš ego je. Ko delajo stvari, ki vam niso všeč, pomislite najprej, ali tega ne počnete tudi vi in odkod vam pravica, da ocenjujete, popravljate ali kritizirate druge?
Veliko bodite v naravi, v zelenih gozdovih in veliko meditirajte tam. Tudi tek vam bo zelo pomagal. Posebno pa pravilno dihanje, globoko, enakomerno, s polnimi pljuči. Nekateri Ijudje skoraj ne dihajo, ker jih je tega strah in potem ni čudno, da imajo astmo, bronhitis in podobno. Dihajte s pljuči, pokažite kdo ste in da se ničesar ne bojite. Vizualizirajte srčno čakro, kako se pravilno vrti in se odpira, vedno bolj in bolj. Lahko si pomagate tudi z rokami: najprej sklenite dlani točno na sredi prsi, kot v molitvi. Nato globoko vdihnite in počasi z vdihom razprite dlani na široko, tako na široko, da popolnoma razprete roke. In potem jih z izdihom počasi približate in sklenete. Pri tem seveda mislite na to, da se vam srčna čakra odpira. Ko roke sklenete, se ne zapira, temveč ostane odprta! Ponavljajte to, kolikor vam odgovarja, vendar nehajte, ko se vam začne vrteti v glavi.

ČIŠČENJE GRLENE ČAKRE
Poleg različnih meditacij je zo povečanje kreativnosti, ki ji vlada grlena čakra, potrebna - kreativnost. Zato ustvarjajte: rišite, pišite, prepevajte veliko prepevajte - kiparite, mizarite, počnite skratka vse tisto, kar je kreativno. Ne prepuščajte se lenobi, ker je ta znak blokade na grlu. Delajte in delajte, toda ne pozabite na ostale nivoje in na ostale~ Ijudi, ki vas morda potrebujejo. Izumljajte nove reči, napišite knjigo. Bodite. originalni. Vizualizirajte. To je kreativnost.
AJNA IN KRONSKA ČAKRA
Za ajno poznam le dve ,možnosti: odpuščanje, razvijanje milosti ter meditacija, posebno meditacija pozornosti. Lahko držite pozornost na plamen sveče ali na kar koli drugega, po možnosti v skupini ali pa z močnimi kristali. Ti vam bojo zelo pomagali, če imate kakršne koli težave s katero koli čakro. Izberite si jih po barvi, ki odgovarja čakri. Vključite poleg še eterična olja pa bo.
Za kronsko čakro pa menda obstaja le ena možnost: SMEH, RADOST, VESEUE. In zopet - za vse vaše bolezni je smeh najboljša rešitev, saj takoj prikliče energijo vijolične barve, ta pa je univerzalna energija zdravljenja. Bodite čim bolj veseli, ne prepuščajte se žalosti, samoobsojanju, strahu. Bodite zavestni tega, da ste Bog in Bog se veseli svojega obstoja.
DIHANJE
Najpomembnejša zadeva v naših življenjih. Poskusite zdržati brez hrane - lahko boste zdržali tudi en mesec, morda celo več. Poskusite preživeti brez vode - nekaj dni boste lahko že zdržali. Toda, brez zraka? Minuto, dve in vas ni več. To pomeni, da je dihanje izredno pomembno. Kaj pa dihamo? Eni pravijo kisik, zrak, jaz pa pravim življenjsko energijo ali prano. Dihanje nam daje energijo, brez katere ne moremo preživeti. Žal pa so Ijudje pozabili na dihanje. Strah jih je pokazati, da so živi, njihova kapaciteta je čisto majhna pa še to mnogi zapirajo s cigareti. S tem pa dobivajo vedno manj energije vase.
Pravilno dihanje je sestavljeno iz treh delov: trebušno, s kakršnim ponavadi dihajo moški, prsno, ki ga uporabljajo atleti in ključnično, najbolj običajno pri večini žensk. Kdor diha le trebušno, ima velike težave s srčno čakro - žal pa je večina moških takih. Ljubezen, nežnost, mir? Dajte no! Kljub temu je to dihanje še vedno boljše kot ključnično pri ženskah, ki se bojijo dihati s pleksusom, kar pomeni, da nimajo moči, nimajo volje. Vdane so v svojo vlogo matere in to je vse.
Med temi tremi načini je atletsko najboljše, a najbolje je dihati na vse tri načine: najprej morate globoko izdihniti in nato počasi vdihavati v trebuh. Ko je ta poln, začnete spuščati zrak v prsni del in ko je poln še ta, privzdignemo še ključnico. Tako napolnimo svoja pljuča do konca. Potem izdihnemo v obratnem vrstnem svetu: iz ključnice, prsnega dela in nato še iz trebuha.
Če se boste naučili pravilnega dihanja, se bo to v kratkem času poznalo v vaši novi življenjski energiji. Rezultati bojo nadvse osupljivi. Enostavno poskusite in se prepričajte. Tako dihanje vam polni auro in čisti čakre.
Dihajte po več minut skupaj, vedno pa le svež zrak in v mirnem okolju. Na začetku je povsem dovolj, da ste pozorni le na dihanje, ko pa ga popolnoma osvojite, lahko pri vdihu vizualizirate belo svetlobo, ki jo vlečete vase. Pri izdihu vizualizirajte črno energijo in jo pošiljajte daleč proč. Dihanje naj bo enakomerno in ne nasilno. Ne potiskajte izdiha!
Ja, tako enostavno je to.
In še ena tehnika dihanja, ki jo boste najbrž rabili: ko se znajdete v procesu in se kakšna blokada želi posloviti, jo boste morda začutili kot bolečino oli pritisk na čakro, ponavadi na srčno. Takrat vam vaše telo samo ukaže, da je treba dihati pospešeno. Vi ga le ubogajte in če je treba, dihajte kratko in hitro, tako kot so učili ženske pri porodu. A spet 88
ne potiskajte izdiha, ne mučite se s tem in še vedno bodite nežni. Hitrost dihanja je odvisna od vas in je lahko zelo velika, tudi do tri vdihe na sekundo. Ta tehnika koncentrira veliko količino energije na določeno mesto - in to tisto, ki vas boli, s tem pa bolečino ublaži in celo odstrani.
ANGELI, VODNIKI IN MOJSTRI
Če ste se prebili v knjigi do tod in ste kolikor toliko sprejeli to znanje, boste tudi to. Dobro veste, da Ijudje na Zemlji nismo osamljeni, da pa je večina drugih bitij na drugih dimenzijah, ki jih sedaj večina Ijudi še ne zaznava, jih bo pa kmalu. Bitja iz naslova so tista bitja, ki bivajo drugod, istočasno pa so neprestano prisotni. Oni imajo sposobnost, da opažajo več dimenzij hkrati in niso omejeni samo na eno. Vedno so prisotni in so tu SAMO zato, da nam pomagajo. Omenjeni so v Bibliji, Mahabharati, Koranu, o njih govore knjige starih Aztekov in Mayev. Kljub temu pa so Ijudje nanje pozabili in jih imajo za navadno pravljico. Ne glede na to so oni še kar naprej z nami in nam pomagajo, svetujejo, se pogovarjajo z nami. Vsi pa jih nočejo slišati in delajo po svoje - v glavnem narobe.
Kakor koli že, angeli, vodniki in mojstri so tu zato, da nam pomagajo in to lahko delajo zelo učinkovito. Vendar pa vam nihče ne bo pomagal, če ga ne prosite za pomoč. Tedaj mu date dovoljenje za vstop v zaščitni ovoj ali auro. Brez tega dovoljenja on ne more napraviti nič. Ko pa ima dovoljenje, bo z lahkoto odstranil bolečino, blokade, bolezen. Velja, ,da je najprej treba prositi in ne ukazovati. Potem je treba le počakati na rezultat. Ker ima fizično telo določena pravila, vas tudi oni ne morejo v hipu rešiti raka, ker vaše telo na to ni pripravljeno in mora vse iti postopno. Torej - če rezultatov morda ne opažate takoj, ne obupavajte. Oni vedno delajo in pomagajo, če jih le prosite. Tisti, ki so že v zvezi s svojimi vodniki, tega nasveta ne potrebujejo, tistim, ki pa še niste pa tole: najbolje bo, če pokličete angela zdravljenja na pomoč. Ce po gre zd večjo zadevo, pokličite še vijolični plamen. To je tudi angel in tako ga kličemo. Torej: "Angel zdravljenja, pridi prosim k meni in mi pomagaj. Ozdravi moj glavobol ali prehlad". Ali kar koli drugega. V tistem trenutku, ko ga pokličete, je že z vami.
ODVEZAVE O navezanosti sem ogromno napisal, torej veste za kaj gre: zo krajo energije.
( Če želite dobiti več energije in postati bolj svobodni, se morate j odvezati od Ijudi ali stvari, ki vam to kratijo. Navezave so na nivoju pleksusa - nivo strahu je to - zato so vse navezave odnosi strahu. Če želite nek odnos spremeniti, se morate odvezoti in šele potem ga lahko dvignete na višji nivo - na srčno čakro, kjer vlada čista Ijubezen in sprejemljivost.
Obstaja več tehnik. Tako lahko sedite v meditaciji in vizualizirate človeka, s katerim imate neporavnane račune. Ko ga prikličete v spomin, si predstavljate še niti ali kar cele vrvi, ki vas povezujejo z njim. Potem enostavno primite to vrv in jo iztaknite (kot vtikač) iz svojega pleksusa. To tehniko je treba večkrat ponavljati. Za enega človeka morda tudi več mesecev. Navezave so namreč zelo močne, vaša misel in volja pa slaba. Sčasoma se vse obrne.
In še ena tehnika: pokličite piramido za zaščito in začnite dihati globoko in enakomerno, a malce pospešeno, čez par minut v mislih pokličite arhangela Mihaela in ga prosite, naj vas odveže od tistega, kar vas ovira. On ve mnogo bolje od vas, kaj vas ovira, zato mu lahko prepustite vso nalogo. S svojim mečem bo porezal navezave in zakrpal luknje. Lahko ga boste takoj začutili. Medtem vi le pridno dihajte in se na koncu zahvalite. Cela stvar ne traja več kot pet minut. Dragi nadangel Mihael je zelo hiter. Tudi to tehniko izvajajte redno, čim večkrat in ne bojte se, tudi nadangel Mihael vam je na voljo, vedno, štiriindvajset ur na dan, vsak dan v letu, celo življenje in celo večnost.
IMEJTE SE RADI, KAKRŠNI STE
S temi enostavnimi tehnikami lahko ozdravite vsako bolezen in dosežete tudi stopnjo popolne svobode, pogoj je le verjeti v to. Ce ne verjamete, vam nihče ne more pomagati. Ker pa je logično, da ne morete verjeti v nekaj, česar ne zaznavate, boste kmalu imeli na razpolago še mnogo več dokazov o čudežnih ozdravitvah, o angelih, mojstrih in o drugih dimenzijah. Samo opazujte in se čudite.
Če boste stopili na pot svobode in Ijubezni, boste kmalu našli sebi enake in tudi vodniki bojo prišli v bolj konkretni obliki. Vi kar delajte in se čim manj obremenjujte s tistim, kar najdete v sebi. Ste, kakršni ste in vse, kar ste, imejte radi. Prav vse, kar je v vas, imejte radi. Le Ijubezen raztopi črnino. Nehajte se obsojati.
Ker je tehnik ogromno, si drznite raziskovati naprej, morda boste našli učinkovitejše, ki res obstajajo, so pa preveč zakomplicirane za opis v knjigi.

 

ČRNA MAGIJA
Tudi črna magija obstaja, če jo VI potrebujete, če jo sami iščete. In če ste žrtev črne magije, ste si jo sami zaslužili s svojo negativno karmo. Vendar ni treba, da to doživljate. Če se usmerite v Ijubezen, boste premagali vse negativne vplive. Tudi črna magija je del vas samih. Dokler se z njo ne spoprijateljite, bo na vas delovala. Odpuščanje in sprejemanje - to so edina zdravila. Vsi smo bolj ali manj obkroženi s črno magijo, naši odnosi z Ijudmi, ki niso zadovoljivi, so pravi povzročitelji teh črnih energij. Sovraštvo, Ijubosumje, posesivnost in vse drugo, kar sloni na STRAHU, je črna magija. Ta lahko celo ubija. Sami vidite, koliko je je na tem svetu. Koliko je mam, ki so s svojim Ijubosumjem ubile svoje sinove in hčere, koliko je žena in mož, ki so ubili svoje portnerje. In koliko je norih politikov, ki so umorili cele narodei S svojim strahom oli Ijubosumjem so povzročili bolezni ali nesreče, včasih celo naklepne umore. Vendar to ni bilo slučajno. Oba, tako povzročitelj kot žrtev sta potrebovala tako izkušnjo. 80
Zato nikogar ne bomo obsojali. Nekdo to potrebuje, nekdo ne. Nekateri so to sprejeli že pred tisočletji, nekateri bojo šele čez mnogo življenj. Vendar - kljub vsemu - je vse le naša odločitev. Če bi se v danem trenutku odločili drugače, bi bila usoda drugačna. Žal pa je večini Ijudi izredno težko to razumeti, kaj šele delati odločitve. Splača pa se potruditi.
Ob tem naj povem še to, da se v tem trenutku nasprotja med Ijudmi močno povečujejo: na eni strani je vedno več Ijubezni željnih Ijudi, na drugi pa tistih, ki so padli pod vpliv strahu ali črne magije. Sama narava in njeni zakoni - predvsem karma - pa bojo poskrbeli za očiščenje Zemlje takih, bolj negativnih energij, kar se bo dogajalo skozi nasilje, kriminal, vojne, nesreče in katastrofe. Učinke tega čiščenja lahko že krepko opažamo.
O mnogo stvareh bi vam lahko govoril, a vse se začne pri strahu in konča z Ijubeznijo. To je edini ključ. Delajte dobre stvari in boste dobro tudi dobili. Če pa vi samo mislite, da delate dobro, si lahko samo mislite, da boste dobro dobili. Razlika je med tem, kaj vi mislite o sebi in med tem, kakšni v resnici ste. Raziščite svojo podzavest in si drznite stopiti na pot Ijubezni. Potem vam bo kmalu vse jasno.

 

 

O VESOLJU
Ni vesolje tisto, ki kreira zavest, temveč je zavest tista, ki kreira vesolje. Zavest človeka ustvarja vesolje in ne obratno. Človek ni nastal kot posledica nekakšnih procesov v vesolju, pač pa je človek vzrok, da je vesolje takšno kot je. Človek ni nič drugega kot Bog. Ali bolje rečeno, vsi Ijudje, naše duše oziroma naša bistva skupaj so Bog. In ta ustvarja. Človek je edino bitje v vesolju, ki kreira. Materija je le končna kreacija zavesti. Misel je vse, misel je kreator, materija je le najbolj zgoščena oblika misli, energije, kreacije.
Vesolje ni tako enolično, kot se nam zdi. Že v starih indijskih spisih govorijo o različnih nivojih zavesti in bivanja, to poznajo tudi Indijanci. Že pred leti pa so tudi vrhunski svetovni astrofiziki, na primer Stephen Hawking, prišli do konca svojih spoznanj, saj so postavili teorijo, da obstaja poleg te, naše, še več drugih dimenzij, ki pa jih mi ne opažamo. Žal jih tudi oni ne morejo opaziti, ker se z materialnimi sredstvi ne da prodreti v nematerialne svetove.
Svetovi se odpirajo kot sloji čebule: ko odstraniš zunanjega, je notri že drug in spet drug in spet in spet. Mojstri vejo, koliko svetov in dimenzij je, jaz ne vem in to tudi ni važno. Nismo sami v vesolju in to je najvažnejše. Da, vesolje je polno različnih bitij. V fizičnih svetovih živijo bitja podobna nam in živalim, ki jih poznamo, živijo pa tudi takšna, ki se nam včasih pojavijo v sanjah kot pošasti, demoni in druga. V nefizičnih dimenzijah bivajo bitja, ki smo jih včasih imenovali vile, škrati, angeli. Nekotera bitja imajo nižjo, nekatera višjo zavest. Ljudje smo med tistimi, ki imajo najvišjo zavest, a samo tedaj, ko odpremo vseh sto procentov podzavesti in postanemo popolnoma zavestni. S tem pa seveda razvoj ni končan. V vesolju so bitja izredne lepote, izredne velikosti - to so planeti in galaksije - bitja izrednih sposobnosti in moči, o katerih se nikomur niti ne sanja.
Obstajajo bitja, ki sodelujejo z nami in tista, ki so proti nam. Vendar po našemu bitju nič ne more škodovati. Ljudska rasa je v vesolju najbolj razširjena. In tudi tam zunaj niso vsi mojstri, niso vsi beli, so tudi črni. A tudi črni mojstri so le mojstri, ki so se prostovoljno odločili, da bojo živeli v črnem. Tako se vesolje razvija, tako se razvija zavest. To pa je tudi naš cilj.
O ZNANOSTI
Današnja zemeljska znanost tiči na nivoju spolne čakre, kar pomeni, da se ji nekoj sanja, nima pa popolne zavesti, znanja o stvareh, ki jih proučuje. Znanost se je omejila na raziskovanje fizičnega nivoja ali materije in na njej gradi svoje teorije. V okviru svojih omejitev je nedvomno napravila ogromno, ker pa živi v mejah materialnega sveta, si mnogih
stvari ne zna razložiti. Napako dela znanost že na samem začetku: iskati je treba pri človeku in v njem in ne nekje v vesolju, v materiji. Materija ni izvor, temveč posledica, končna stopnja razvoja vesolja. Prva stopnja je misel, ideja, podpira pa jo sila, ki se imenuje volja. No, znanosti manjka sposobnosti, da bi spoznala voljo, ki se nahaja na nivoju tretje čakre. Ko se bo dvignila - in dvignila se bo - ji bo vse jasno. Ko prideš do zavesti, veš vse.
Mi vemo, da je naša zaznava omejena in pravimo, da so vzorci naše omejitve. Če pa bi se izrazil fizikalno, bi rekel, da opažamo le določene frekvence, pasove v neskončni vibraciji energije. Zvok slišimo le v določenem obsegu, ki ga imenujemo slišni obseg, svetlobo opažamo le v nekem pasu, ne moremo pa videti v področje infra ali ultra frekvenc. So pa živali, ki te nivoje zlohka zaznavojo kot na primer pes ali netopir.
Napravili smo si naprave, s katerimi lohko malce pokukamo v druge nivoje energij, a kdo pravi, da jih razumemo? Gre za to, da smo rojeni v določenem svetu s svojimi zakoni in smo navajeni nanje. Naša vibracija je vsklajena z vibracijo tega sveta. So vibracije, ki so milijon milijonkrat višje od naše. Morda obstaja kak aparat, na primer rentgen ali ultrazvočni aparat, ki omogoča opažanje teh frekvenc, ampak mi smo še vedno na nivoju energije nekaj milijonkrat nižjem od tistega, ki ga želimo spoznati. To pa pomeni, da je tudi naša zavest na tem nivoju in da tisto, kar je višje, enostavno ne moremo razumeti. Pojasnil bom še na tem primeru:
So Ijudje, ki imajo zavest malce višje od spolne čakre, energija pa (ahko pride višje, celo do ajne. In ti Ijudje potem vidijo več kot , drugi, morda duhove, aure in kdove kaj še. Toda, tisto, kar vidijo, razumejo le s svojo stopnjo zavesti, ta pa je na nivoju spolne čakre in malce višje. Zato stvari, ki jih opažajo, razumejo s svojega nivoja in je zato predmet opažanja popačen, saj zaznavo motijo vzorci. Včasih celo popolnoma. Tako lahko Ijudje vidijo energetska bitja, ki jih njihov um prevede v desnone. Ko bi se z zavestjo povzpeli na nivo bivanja tega bitja, bi morda videli čudovitega angela. Razumevanje je odvisno od stopnje z,avesti, sicer pa je oboje isto in ima isti center: solarni pleksus.
Ker je vse na Zemlji pod vplivom strahu, je tudi znanost včasih prestrašena, navzven pa nečimrna in trmasta, ko bi se morala spoprijeti z novostmi. Težko so sprejeli Newtona pa Galilea in Einsteina, ravno tako težko jim je sprejeti novo (staro!) znanje, ki ga lahko najdejo v staroegipčanski, indijski ali indijanski kulturi. Kot povsod, je tudi v znanosti nekaj tistih, ki delajo za napredek človeštva in nekaj tistih, ki ta razvoj zavirajo. Žal je slednjih vedno bilo več in imeli so tudi močno finančno in "moralno" oporo pri vladah in industriji, ki vedno delujejo tako, da ,zavirajo razvoj posameznika. In ko je posameznik zavrt, tudi človeštvo ne more napredovati.
Prihaja pa čas, ko se bojo vse znanstvene teorije obrnile na glavo. Hm, bolje bo reči, da se bojo z glave postavile spet na noge, kjer so že bile.
Težava znanosti je ta, da zamenjuje vzroke s posledicami, to pa je samo posledica lastnih vzorcev o svetu. V tem seveda ni nič slabega. Vse, kar je slabo, je ego, strah, odpor, pa še to le, če se ga nočeš znebiti, potem ko ga spoznaš. To je pa tako in tako nemogoče.
ŠOLA IN IZOBRAŽEVANJE
Ker je znanost omejena, ker si je sama postavila meje delovanja, je tudi realnost, ki jo opažamo, omejena. Ta se sicer spreminja iz roda v rod, danes pa že kar iz dneva v dan.
Sola in izobraževalni sistemi torej niso nič drugega kot institucije, kjer se učijo omejitve in iz katerih pridejo omejeni posamezniki. Z izjemo redkih šolskih sistemov, kot je na primer waldorfska pedagogika, je večina teh sistemov omejenih samih po sebi, saj izhajajo iz materialističnega pogleda na svet. In če govorimo o veri, tudi ta pogled ni nič drugega kot dogma, omejena sama s svojimi okviri in se tako ne razlikuje od nobene druge vere. To je tudi logično, saj smo konec koncev izbrali tak, omejen svet, da bi se na njem nečesa naučili. Po drugi strani pa je seveda tak svet zgrajen na laži in iluziji. Šolski sistemi so ponekod bolj, ponekod manj odprti in dovzetni. Zelo slab pa je po mojem tak sistem, ki te uči računati z integrali - pa jih potem v življenju sploh ne potrebuješ - ničesar pa ne pove o Ijubezni, kako se znajti v taki družbi, kako dobiti denar in z njim ravnati, kako biti srečen s partnerjem, kako ga izbrati, kako imeti zadovoljive spolne odnose in druge življenjske stvari. Tu so Ijudje prepuščeni sami sebi, zakonu ulice ali zakonu "rekla - kazala" - kakor starši, tako otroci. Potem ni čudno, da so Ijudje tako zablokirani. Konec koncev - nikomur ni v interesu, da Ijudje te stvari poznajo, saj bi sicer ta svet bil rajski in ne peklenski svet. V tem svetu gre za to, da Ijudje čim manj vejo, da se morajo čim bolj truditi in da so pod vplivom strahov tako se da z njimi manipulirati. Šolski sistemi lepo pomagajo pri tem.
OTROCI
Vedno morate vedeti, da ste si vi izbrali sami svoje starše, ki so vas naučili tistega, kar so sami poznali. Tudi vaši otroci so si izbraP vas kot tiste posameznike, ki jim lahko dajo tisto, kar potrebujejo. Otroci, ki se danes rojevajo, so vedno močnejši, duše, ki se inkarnirajo v njih, so že visoko na lestvici zavesti. Danes je zelo značilno to, da se rojevajo otroci z močnim pleksusom, ki zlahka obročajo svoje starše - torej z njimi
manipulirajo. Hkrati pa je večina teh duš že rešila večino svoje karme s starši in okoljem. To so otroci nove dobe, ki pa se rojevajo že kar lep čas. Posebno mladino tja do dvajsetih let je že zelo visoko zavestna, zaveda se nesmisla in laži tega sveta, kar jih lahko hitro obrne v napačno smer - v zanikanje in upor. Vedno, ponavljam VEDNO je treba otroke (in druge) učiti z Ijubeznijo. To pomeni, da jim ničesar ne vsiljujete in jim tudi pustite, da ravnajo v skladu s svojo voljo. Vendar pa tega ne smete razumeti narobe: če gre za majhnego otroka, ki se ne more preživeti, potem ste vi tisti, ki skrbite zanj in ga učite zakonitosti svojega sveta. Ne dovolite, da bi vas tak otrok izkoriščal, hkrati pa ne uporabljajte nasilnega kaznovanja, če je le možno. Vedno poskusite z nežnostjo. Ce ste v reakciji, potem vam ta otrok kaže vašo nesprejeto lastnost, zato delajte na tem, da to lastnost sprejmete in ne da otroka spreminjate.
Učite ga Ijubezni, sprejemanja in sožitja v družbi. Če se otrok že od malega tako ne želi obnašati, se morate tem bolj potruditi. Primer: če otrok grize in se pretepa, mu vrnite milo za drago. Toko se bo naučil, da tega ne sme početi. Če mu ne bi vrnili, bi celo življenje mislil, da lahko nekaznovano pretepa druge.
Otroka naj bi enakovredno vzgajala oba starša, tako bo imel yin in yang v harmoniji. Če očeta nikoli ni doma, bo imel zelo slab yang in vse obsodbe na moške, ki bežijo od doma.
Ker so državne ustanove vse prej kot institucije zavesti in Ijubezni, skušajte otroka dati v alternativni vrtec in šolo: waldorfska šola .je zelo dobra, so pa še nekatere druge. Vse je bolje kot zdolgočaseni in nezavedni učitelji. Če že morate dati otroka drugemu, naj bo ta takšna oseba, ki ji zaupate in h kateri bi tudi vi z veseljem šli v uk.
Priporočam, da ste čim več z otroci. Pozabite na utrujenost, ker je to le želja po umiku. Igrajte se z njimi čim več. .
Danes je med otroci vse več prestopnikov samo zato, ker se starši z njimi niso hoteli igrati, ker so stalno bili kregani in so; jih tudi dobili "po ušesih". Zavedajte se, da si tako delate smrtne sovražnike. In nikar se potem ne čudite, če vašega otroka dobijo pri kraji ali celo nasilju. Kakršni ste vi do njega, tak bo on do okolja. On je vedno vaša slika, vaše ogledalo.
Otroci se rodijo čisti, brez ega, medtem ko ga starši imajo. Vcepitve vzorcev, ki jim vi rečete vzgoja, otrokom pustijo sledi na čustvenem in miselnem telesu, kot da pišete po papirju. In te čačke, te vzorci, so ego. Ego kosneje raste, se razvija, kasneje, ko so vsa naša teleso že dobro formirana (večinoma po dvajsetem letu) pa je naša odločitev ali ; ga bomo negovali še naprej ali odrgli. Več imamo negativnih vzorcev - kar poineni, da so nas vzgajali z močnim vsiljevanjem (nasiljem) - močnejši je ego in tedaj ga je zelo težko razbiti in odvreči.
Res, vzgoja ni enostavna, vedno pa je treba začeti pri vzgoji sebe. Ko se bolje spoznate, tudi z otroci ravnate drugače.
In ne mislite si, da fahko s svojimi otroci delate, kar koli, zato "ker so vaši"! Saj niso, so vam le "posojeni", da se vsi nečesa naučite. Ravno tako kot v odnosu s partnerjem, se znebite tudi v odnosu z otroci Ijubosumja, posesivnosti in drugih strahov. Človek, ki se znaša nad nemočnimi otroki, je velik revež, čustveni kreten pravzaprav. Takega so naredili njegovi starši, njih pa njihovi, vse skupaj pa okolje, religije, politika.
Če imate otroke, to še ne pomeni, da jih znate tudi vzgajati, zato vam ne bo škodovala kaka knjiga, tečaj in pogovor s strokovnjakom.
ZAZNAVANJE IN PODOSEBNOSTI
V naših aurah obstaja neka točka, ki predstavlja skupek ali zbirek naših zaznav. Od nje je odvisno, kaj in kako zaznavamo. To točko imenujemo zbirna ali skupna točka. Pri večini Ijudi je ta točka trdno pričvrščena na določenem mestu. Poskusimo na auro gledati kot na ogromno skladišče podatkov, kot na disk spomin v računalniku. Na vsakem mestu se nahaja določena informacija, ali bolje rečeno skupek informacij. Ti skupki pravzaprav odrejajo našo osebnost. Mi pa gledamo v svet skozi te informacije ali vzorce.
Skupna točka je kot čitalna glava na disku, ker z njo preberemo določene informacije. To je fokus, zbirališče podatkov. Ljudje z ozko zavestjo imajo skupno točko trdno pričvrščeno na eno mesto, kar pomeni, da niso sposobni menjati stališč in pogledov in se torej nočejo učiti ali spremeniti. Zbirno točko lahko ponazorimo tudi s periskopom: če je ta slabo izkoriščen in podmazan, se ga ne da premakniti z mesta in neprestano gledamo skozi njega v isto mesto, kar je precej dolgočasno. Bolj ga uporabljamo, bolj ga lahko premikamo: najprej ga vrtimo desno in levo in napravimo cel krog z njim. Tako se nam odpre veliko več novega sveta. Ker se ta periskop premika po auri, smo sedaj dosegli to, da v nekem področju premaknemo zbirno točko okrog sebe, kar je velik dosežek. A ostane nam še nekaj: premik "periskopa" ali zbirne točke gor in dol. Tako lahko obvladamo vse, kar je v naših aurah, to pa je stoprocentna zavest - podzavest pa tedaj zgine. Da bi to dosegli, moramo biti prilagodljivi in se moramo znati spreminjati.
Če še niste dobro razumeli, gremo nazaj k disku: če je zbirna točka fiksna, je ravno tako kot bi glava diska lahko vedno prebirala le eno in isto mesto na disku, ene in iste informacije, kot bi znala prebrati le en sam program. Medtem bi se cel disk vrtel v prazno in namesto 500 MB imamo na razpolago le 50 MB. 50 MB je sedaj naša zavest, medtem ko je 500 MB celotno naše bitje. Tako poznamo le deset procentov sebe, ker
je naš čitalni sistem pokvarjen. Svojo zbirno točko lahko usmerjamo le takrat, ko zavestno delamo na sebi leta in leta, si nabiramo energijo in ko jo imamo dovolj, smo to sposobni napraviti. Ce sem pošten, to delo traja mnogo življenj, da prideš do mojstrske stopnje.
Do premikov zbirne točke prihaja pri vsakem človeku spontano, in sicer v trenutku velikih stresov, strahu ali jeze, ali pa v bolezni. Blodnje, ki jih doživljajo Ijudje z visoko temperaturo, so samo premik zbirne točke.
Zbirno točko drži na mestu ego, ta pa se lahko začasano razblini v težkih situacijah. Ker pa človek nima dovolj notranje moči, se točka giblje nekontrolirano, odtod zmedena zaznava.
Torej, močnejši je ego, manj smo se sposobni učiti in spreminjati in bolj je točka zaznave fiksna. Ko pa skozi kultiviranje Ijubezni počasi raztapljamo ego, postane tudi ta zbirna točka gibljiva, dokler se ne naučimo po želji v trenutku spremeniti njeno mesto. S tem seveda dosežemo, da vzorce po želji vzamemo ali opustimo in gledamo na svet z nešteto možnih točk. Vse naše učenje ima pravzaprav ta namen: zavestno kontrolirati zbirno točko in s tem zaznavo ter sebe. Potem ni več omejitev in tako delajo mojstri.
Premik zbirne točke spremeni zaznavo, torej svet, kakršnega vidimo, ni več takšen in tudi mi nismo več takšni. Slišali ste zgodbe o tem, da se vrači in čarovniki lahko spreminjajo v živali - oni samo svojo zbirno točko premaknejo na določeno mesto, kjer imajo zapis - vzorce - določeni živali. Tedaj postanejo ta žival in zase in za zunanji svet.
Ravno tako lahko po želji spremenijo spol in starost in menda je kar nekaj starih vračev, ki živijo že tisočletja na tem planetu, ne da bi umrli, pri tem pa se lahko gibljejo skozi ta svet neopazno, ker z lahkoto spremenijo videz.
Njim je pravzaprav uspelo popolnoma združiti telo z dušo, oni so mojstri zavesti brez omejitev. To so resnični Bogovi.
Različna mesta, ki jih zbirna točka lahko "obišče"; predstavljajo naše podosebnosti, s katerimi se ubadamo že tisoče življenj. Tako določeno mesto predstavlja pobožnega človeka, ki živi v strahu pred kaznijo, drugo mesto, na drugem koncu aure pa prostitutko, pohotno in nesramno. Dve različni podosebnosti v isti auri, v istem bitju. Tako smo skozi ta številna življenja odkrivali različne plati svojega bitjo. Nekatere so nam všeč, druge ne, zato nam tudi sedaj delajo težave. In zato jih moramo sprejeti. Drugi Ijudje pa nam tako kažejo ogledalo naše notranjosti. Če ne'sprejemamo kurbe, ne sprejemamo sebe v tej vlogi - to pa pomeni, da smo imeli v enem od prejšnjih življenj to vlogo, nismo pa je imeli radi! Sebe nismo imeli radi in še sedaj se nimamo. In tako nam bo ta kurba delala probleme v tem življenju.

 

nism se nic postimu .......... ker ..... ne vem se mi zdi da je to to
in da je treba aploudat;
ko dobim avtorja in od njega dobim dovojenje --- objavim vse!

 

updated 13.2.2007
Resnice Življenja
Avtor:Bono Baršek
Lektura:Iolar d.o.o.
Oblikovanje ovitka:Roman Peklaj, CHS
Postavitev:B.&V. co.
Izdala:Zalozba Pasadena d.o.o.
Brnčičeva ulica 41a, 1000 Ljubljana
Tel.:01/ 475 95 35
Faks:01/ 560 65 03
E-pošta:knjige@pasadena.si
Spletna knjigarna:www.pasadena.si