VOJAŠKI STROŠKI V ČASU BUSHA

Skrito za "drobižem"

Zagovorniki vkjučevanja Slovenije v Nato postanejo vidno živčni, ko jim kritiki položijo na mizo domnevo, da se bodo s članstvom v Severnoatlantski zvezi povečali izdatki za obrambo. Vlada to sicer zanika, češ da je predvideno povišanje stroškov povezano izključno z našimi obrambnimi potrebami. Natove neposredne postavke pa so - pravijo - najnižja možna cena za najvišjo možno stopnjo kolektivne varnosti, ki jo lahko zagotovi le 5. člen Nata.

 

Vprašanje stroškov je kočljivo in samo po sebi dopušča veliko špekulacijskih hipotez v razpravi o smiselnosti članstva v Natu. V resnici nihče ne more natančno napovedati, kolikšni bodo stvarni vojaški stroški, ki jih bo od Slovenije terjalo morebitno polnopravno članstvo v zavezništvu. Zagovorniki članstva si niso enotni niti pri oceni primernosti in stroškov hitre oziroma dolgoročne profesionalizacije vojske z ukinitvijo obveznega nabora. Kakorkoli že, stroški ne bodo zanemarljivi. Lahko pa si pri projekcijah pomagamo z dostopnimi podatki in njihovim tolmačenjem v luči globalnih varnostnih dilem, ki jih Busheva administracija z novo strategijo vsiljuje tudi evropskim zaveznikom. Ameriško načrtovanje potencialnih jedrskih napadov tudi v primeru konvencionalnih konfliktov (celo proti Rusiji in Kitajski!), o katerem je prvi poročal Los Angeles Times, nam dokazuje, da se je "protiteroristična idila" končala in da je pred nami nova, sicer bolj zakrita oblika hladne vojne, obrisi katere se kažejo v neomajni odločitvi ameriške administracije, da čim prej zgradi "vesoljski ščit".
ZDA ne skrivajo svojih pravih namer. "Najbolj priljubljeni predsednik v zgodovini ZDA" je v duhu domoljubnega boja proti terorizmu uspel rekordno povečati letni obrambni proračun - za več kot 40 milijard USD. Sedaj ta znaša 379 milijard. Kot opozarjajo poznavalci, bo večji del zneska v resnici porabljen za oborožitev, ki v boju proti terorizmu nima velike uporabnosti. A beneficirane bodo velike družbe, ki so stale za izvolitvijo samega predsednika, kot so na primer Locked Martin, Boeing, United Defence itd. Vojaški prepad med Ameriko in evropskimi članicami Nata, ki je že doslej povzročal velike preglavice in tudi resne politične pomisleke znotraj samega zavezništva, se bo le drastično poglobil, z njim pa se bo neizbežno poglobila tudi kriza Natove identitete. Američani odgovarjajo z nasvetom: "Dragi zavezniki, ali želite zmanjšati razliko? Izvolite; tudi vi povečujte obrambni proračun ! "
Slovensko obrambno ministrstvo nam zagotavlja, da se bo naš obrambni proračun postopoma povečal "predvsem zaradi lastne varnosti", in sicer z 1,46 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) leta 2001 na 1,50 odstotka v letu 2002 in do 1,56 odstotka v letu 2005. V relativnih številkah povečanje res ni videti dramatično, saj ostaja znotraj povprečja nekaterih nevtralnih kakor tudi nekaterih včlanjenih držav. Mimogrede, nevtralni državi Avstrija in Irska plačujeta za lastni vojski manj kot en odstotek BDP! Pri slovenski projekciji predvsem ni jasno, ali je to tudi proračun, ki bi v primeru sprejetja države v Nato že letos oziroma po ratifikaciji članstva zadovoljil potrebe po "doseganju standardov držav članic Nato". Če upoštevamo kvalificirano mnenje ameriške korporacije za strateške analize RAND, je odgovor nedvoumen: ne! Predstavnik te ugledne ustanove dr. Stephen Larrabee poudarja, da "je cilj vseh kandidatk in članic Nata, da bi za obrambo namenjale okoli dva odstotka BDP". Sum, da se bo Slovenija le težko ustavila pri želenih odstotkih, potrjuje tudi ameriški veleposlanik v Sloveniji Johnny Young, ki je januarja letos slovenski vladi jasno sporočil, da "ZDA pazljivo opazujejo, ali bo Sloveniji uspelo izpolniti načrt vojaške prenove in da budno spremljajo ali bo naša država uspela zagotoviti 2% BDP v vojaške namene. K že predvidenimp roračunskim stroškom, ki se bodo - ne glede na zagotovila vlade - povečali zlasti z namenom, da se naša vojska prilagodi standardom Nata, je treba prištevati še nekatere "ekstra" stroške, del katerih plačujemo že zdaj. Na primer "drobiž" - najmanj 174.000 USD (43,5 milijona SIT), ki ga vlada namenja zasebni ameriški lobistični firmi Verner Liipfert Bernhard Mc Pherson & Hand za podporo naši kandidaturi v ameriškem senatu. Natovi stroški, "majhni", a številni, se kopičijo tudi sicer. Vlada je na primer letos svojemu uradu za informiranje samo za pronatovsko obveščanje namenila približno 48.000 USD (12 milijonov sit). Za Natove potrebe se navzgor načrtujejo proračuni vseh "državotvornih" resorjev. Kot članica Nata pa bo Slovenija- po uradnih virih - v skupni proračun zavezništva predvidoma iz obrambnega proračuna prispevala štiri milijone USD (milijardo sit) "članarine", to je en odstotek celotnega Natovega proračuna. Sama bo tudi pokrivala stroške morebitne udeležbe v skupnih vojnih oziroma mirovnih operacijah zavezništva. Največji dodatni strošek za vojsko, ki ga na spletni strani vlade omenja angleška verzija sklepnega poročila akcijskega načrta za članstvo (MAP) 2001-2002, a ostaja nekoliko neviden v obrambno-proračunskih projekcijah, pa je znesek 246,8 milijona USD (60 milijard sit). Gre za dodatna sredstva, ki jih za opremljanje slovenske vojske v obdobju 2003-2007 predvideva predlagana dopolnitev zakona o temeljnih razvojnih programih.
Povsem legitimen je zato dvom dela slovenske javnosti, ali ni vstopanje v Nato zalogaj, ki lahko resno načne sposobnost naše države, da hkrati in na zadovoljiv način izpelje zahteven, a dolgoročno pomembnejši in celovitejši projekt integracije v EU. Zlasti če pomislimo na razočaranje s finančno ponudbo Bruslja in posledično na obveznosti države do najbolj prizadetih kategorij. Socialna država, ki je prav tako pomembna za našo stabilnost, ima in bo imela svojo ceno tudi v času povišanih stroškov Bushevih vojn. Ali bo Natova Slovenija izzivom teh časov kos? Seveda bo, vprašanje je le, na čigav račun.

Franco Juri ; zelena pika ; 16.3.2002