Nadaljevanje Karantanije

Menim, da je gospod Matjaž s svojim pismom (nadaljevanje Karantanije, Misteriji št. 80, stran 4) prestopil prag kulturne in civilizirane komunikacije. G. Matjaž si je vzel pravico razsodnika, tako moje strokovnosti kot mojih moralno etičnih osebnih vrednot. Če bi bil gospod resničen iniciat Templjarske tradicije, tega ne bi javno razglašal in se s tem ne bi hvalil. V članku blati vse, tudi krščansko tradicijo, kateri pripada po rojstvu v Sloveniji. Če bi g. templjarski iniciat vedel, da templjarski red - duhovnikov - Ivanovcev izhaja iz krščanske veje Svete tradicije, bi svoje trditve spoznal za napačne in ne bi krščanske vere imenoval za neumno, kar se mu zdi kot templjarskemu iniciatu.
G. Matjažu verjetno še ni jasno, da vsa Sveta tradicija izhaja iz enega edinega vira.
Sveta tradicija zemeljske civilizacije pozna tri veje njene enosti: Svete spise, Sveto geografijo in Sveto tradicijo gradnje templjarjev.
Poznavanje vseh treh vej enotnega sporočila Svete tradicije pa resničnega iniciata pelje do ključa, ki odpira Sveti hram spoznanja, kar ima za cilj nov civilizacijski vzpon na Zemlji.
V nekem pogledu sem g. Matjažu celo hvaležen, da me je s svojim pismom izzval, saj mi je s tem dal možnost, da bo še več Slovencev spoznalo, kako Sveta je Slovenija, kdo smo kot narod in kakšno prihodnost imamo kot resnično zakoniti dediči Svete tradicije na tem planetu.
Slovenija bo zelo kmalu prva država nove dobe in s tem njena nosilka na Zemlji.
V svojem pismu ponavlja vse tisto, kar navajam jaz v svojem članku, dodal je le blatenje moje osebnosti in krščanstva, ki je danes nesporno glavni nosilec in ohranjevalec Svete tradicije na tem planetu. G. Matjaž bi se moral vprašati, zakaj so se letos odprla vsa Sveta vrata v Vatikanu, zakaj je papež Janez Pavel II. odšel na Sveto romanje?
G. Matjaž ne more razumeti, da so vsa ta vprašanja sočasno globalno civilizacijska vprašanja, ker pa je njegov vidik omejen, vsega tega ne more zaznati. Glede na dejstvo, da vse osebnostne kvalitete g. Matjaža, skupaj z njegovim poznavanjem Svete tradicije, osebno poznam, se bom sodbe o njih odrekel. Osebno mertim, da je človekova izkaznica njegovo delo in rezultati tega dela, če pa človek želi napihovati balon s praznimi pljuči, rezultata ni. In g. Matjaž nima rezultatov svojega dela. Njemu v odgovor lahko povem, da že imam v roki povabilo dveh vladnih ustanov za sestanek, kjer se bo razpravljalo o predlogih novih simbolov Slovenije, tako primarnih kot sekundarnih.
Da pa bo gospod spoznal in razumel moje delo, mu v treh slikah dajem vse odgovore, ki jih on kot resničen laik Svete tradicije ne bi nikoli spoznal. Upam si trditi, da g. Matjaž trenutno ne more dobiti boljših odgovorov v Sloveniji, tu lahko izvzamem le g. Ivana Mohoriča.
Pozdrav. Alojz Vrbenik-Vrbnik
Slik, ki nam jih je poslal kot dopolnilo čanka g. Vrbenik, zaradi pomanjkanja prostora ne objavljamo. ; Misteriji ; pisma bralcev