Oddelek za geofiziko

 

Kratek povzetek naših najnovejših odkritij je opisan v naslednjem prispevku:

Druge priložnosti ni: ali lahko zemlja eksplodira zaradi globalnega segrevanja?

 

by Dr Tom J. Chalko, MSc, PhD,
Head of Geophysics Division, Scientific E Research P/L, Melbourne, Australia
poslano: 8. aprila 2001
v slovenščino prevedel: gape

English,Arabic,Bulgarian,Swedish,German,Hungarian,Spanish,Italian,French,Russian,Portugese,
Chinese,Greek,Lithuanian,Croatian,Slovenian,Hebrew

 

Povzetek:

Posledice globalnega segrevanja so veliko bolj resne, kot smo si lahko predstavljali. Te posledice so povezane z novoodkritimi lastnostmi 'notranjega jedra' našega planeta.

Dobro znano dejstvo, preverjeno z desetletji seizmičnih merjenj je, da je Zemljino notranje jedro trdno in skoraj sferične oblike z radijem okrog 1220 km in se nahaja v centru planeta. Danes je splošno sprejeto dejstvo, da je ta trdni center počasi rasel do svoje današnje velikosti kot rezultat 'kristalizacije' tekočine, ki ga obkroža. 'Latentna vročina' te 'kristalizacije' naj bi razložila, kako notranja skorja ustvarja toploto.

Ta prispevek upošteva globalne hidro-gravitacijske ravnotežne pogoje Zemljine notranje skorje in podaja rigorozen in trden znanstveni dokaz, da trdno jedro našega planeta ne more biti nikoli manjše ali lažje od določenega minimuma, saj drugače ne bi moglo ostati v centru planeta.

Ker je bilo notranje jedro v preteklosti lahko edinole večje in težje, kot je danes, ne more biti rezultat kakršnekoli 'kristalizacije'. Ta enostaven zaključek ima presentljive posledice.

Predstavljajte si ogromen objekt polmera 1220 km, ki se počasi zmanjšuje, postaja lažji in oddaja toploto že milijone let. Kaj bi lahko bil? Lahko je samo objekt, ki generira toploto z atomskim razpadom (cepljenjem jeder).

Glavna posledica zgornjega je, da je vsa toplota, ki se ustvarja znotraj Zemlje, radiacijskega izvora. Z drugimi besedami: Zemljo kot celoto si lahko mislimo kot nuklearni reaktor, ki oddaja toploto s spontano fizijo različnih izotopov v super-težkem notranjem jedru, pa tudi z razpadom sorodnih produktov v plašču in skorji.

Življenje na Zemlji je mogoče samo zaradi učinkovitega hlajenja tega reaktorja - ta proces je kontroliran predvsem z atmosfero. Trenutno je to hlajenje odgovorno za delikatno toplotno ravnotežje med toploto reaktorja v jedru, sončno toploto in radiacijo toplote v vesolje, tako da je povprečna temperatura na Zemlji približno 13 stopinj C.

Premislek o elementarnem toku toplote pove, da povečanje povprečne temperature na površini Zemlje za vsako 1 (eno) stopinjo v jedru povzroči povečanje temperature celo do 15 stopinj.

Ta članek preiskuje možnost stopitve notranjega jedra zaradi zmanjšane kapacitete hlajenja atmosfere, ki postopno zadržuje vedno več Sončeve toplote zaradi t. i. efekta tople grede. Razloženi so faktorji, ki lahko pospešijo proces topljenja, na primer, kako je povečana sončna aktivnost povezana s povečanimi emisijami toplogrednih plinov.

Najbolj pomembna posledica take stopitve jedra bi lahko bila velika delitev nestabilnih izotopov v staljenem notranjem jedru na osnovi gravitacijsko-vzgonske delitve. Taka delitev lahko povzroči 'obogatitev' nuklearnega goriva do točke, kjer se ustvarijo pogoji za verižno reakcijo in gigantsko atomsko eksplozijo. Ali lahko Zemlja postane še eden od asteroidnih pasov v sončnem sistemu?

Splošno znano (izkustveno) dejstvo je, da je sončna toplota odločujoč faktor, ki determinira temperature na površju Zemlje. V polarnih območjih je prispevek sončne toplote minimalen, in tu se prispevek toplote, ki izvira iz centra Zemlje, najlepše vidi. Naraščajoča temperatura polarnih oceanov in taljenje polarnega ledu sta prva simptoma pregrevanja notranjega jedra - reaktorja.

Medtem ko politiki in poslovneži še vedno diskutirajo o nujnosti zmanjšanja emisij toplogrenih plinov in se izogibajo prevzemanju kakršnekoli odgovornosti, se je proces pregrevanja reaktorja v notranjem jedru že začel - polarni oceani so postali toplejši in večni led se je začel topiti. Ali imamo dovolj domišljije, inteligence in integritete, da dojamemo nevarnost, preden postane situacija neobrnljiva?

Ne bo DRUGE MOŽNOSTI ...

Koliko stopinj še manjka noranjemu jedru do topljenja? Ali vemo dovolj, da predvidimo moč Sončeve aktivnosti v naslednjem desetletju?

Nismo prva civilizacija na Zemlji, ki bo izbrisana zaradi pomanjkanja razumevanja narave. Ali bomo ZADNJA civilizacija? Ali si vsem znani izkoriščevalci narave zaslužijo obstoj?

'Dokaz: Če intelekt noče ali ne more razumeti analize - ga noben dokaz ne bo prepričal.'
[The Freedom of Choice]

 

Ta povzetek lahko svobodno distribuirate, če ne spremenite ali odstranite njegovih delov. Nekdo mora nekaj narediti. Mi bomo nadaljevali z raziskavami in jih objavljali. Vi lahko začnete pomagati tako, da pošljete ta povzetek (ali link nanj) vsem vašim prijateljem in vsakomur, ki ima dovolj razvito zavest, da razume zgornje informacije. Edina možnost, ki jo imamo, je, da obvestimo dovolj ljudi po celem planetu, da bodo lahko zavestno in inteligentno IZBRALI, da ZAHTEVAJO akcijo od svojih 'vodliteljev', ki so jih sami izvolili. Verjeti ni dovolj. Ljudje morajo VEDETI.


Celoten tekst tega članka je (ali bo kmalu) objavljen na NU Journal of Discovery na internetu, ki je (za razliko od večine drugih časopisov) zastonj dosegljiv brez kakršnihkoli omejitev. Članek je bil tudi sprejet za prezentacijo na Mednarodnem kongresu 'Preživetje vrst', ki bo v Sydneyu leta 2002.

 

Če bi kdo rad karkoli pripomnil ... forum

 

 

 

Professional contact

Dr Thomas J. Chalko MSc, PhD
email: tjc@sci-e-research.com
Fax: +61 3 9525 9409
PO Box 1135, Nth Caulfield 3161,
Melbourne, Australia

© Scientific Engineering Research P/L 2000, All rights reserved