V ljubljanskem centru za avtomatsko vodenje prometa lahko le nemočno opazujejo gnečo

CESTE ŽE DOLGO NE POŽIRAJO VEČ

Nujna je čimprejšnja posodobitev prometnih poti, vendar občinski mlini meljejo počasi

Na veliki elektronski tabli nadzirajo delovanje 1O6 semaforskih križišč, v desetih križiščih pa so nameščene tudi kamere.

Semaforji so porazdeljeni v enajst prometnih con, vsaka ima svoj zeleni val, med seboj pa jih ne morejo povezati.

 

 

 

LJUBLJANA,19. - Kot vsako jutro so se tudi včeraj na cestah vrstili običajni prizori zatrpanih križišč in komaj premikajočih se kolon vozil. V centru za avtomatsko vodenje prometa (AVP) so lahko le opazovali svojih osem zaslonov s posnetki kolon v najpomembnejših križiščih in čakali, da se položaj kar sam uredi. "Nič ne moremo narediti, avtomobilov je preprosto preveč," je ob pogledu na nepregledne kolone na Dunajski, Tržaški, Gosposvetski, Tivolski, Celovški in Topniški cesti pojasnil vodja centra Peter Dernič. Čeprav imajo edinstven nadzorni sistem v Sloveniji, da računahaiško nadzorujejo vsa križišča, nenehno štejejo promet in prilagajajo semaforje trenutni gneči, so v boju s pločevino skoraj nemočni. Ljubljana ne "požira" več...

Čeprav prometna gneča ni nič novega, saj graditev novih cest že vsaj trideset let ne dohaja gostote prometa, pa so sedanje številke res skrb zbujajoče. V ozkem podvozu "Zmaj" na Šmartinski cesti, ki se ponaša z naslovom najbolj obremenjenega odseka dvopasovne ceste v Sloveniji, se vsak dan zvrsti 46.000 vozil v križišču pri kinu Vič 52.000, na Dunajski cesti 60.000, na Celovški 80.000.
V popoldanski konici zapelje iz Celovške na avtocesto proti Kranju vsako uro po tisoč vozil, v nasprotno smer se zjutraj kolona vsako uro podaljša za kilometer. "Poleg enajstih prometnih con, v katere je razvrščenih 156 semaforiziranih križišč in ki imajo vsaka svoj zeleni val, imamo še 24 odvisnih križišč, ki se avtomatsko, prek sprotnega štetja prometa, prilagajajo gneči. Zastoji pa nastajajo predvsem zato, ker zelenih valov v prometnih ~ conah ni mogoče povezati med seboj," je povedal Peter Dernič.
Ne samo ceste, tudi nadzorni sistem za semaforje je preol?remenjen, življenjska doba apara-~~ tur pa že prekoračena, in vsak trenutek je mogoč popoln zloni sistema. Nujna je posodobitev, za katero bi potrebovali 96 milijonov tolarjev, a občinski mlini meljejo zelo počasi. "Sisterri~ nam omogoča priključitev 106; semaforiziranih križišč, danes jih imamo v Ljubljani 180, glede na urbanistični razvoj mesta, dnevni migracijski motorni pro-. met iz primestja in splošen po-. rast vseh prometnih obremeni~: tev pa bo v naslednjih letih treb~ s semaforji opremiti še kakil~ petdeset križišč." Pri tem zbu,j~skrb, da s 74 križišč, ki niso pri~ klopljena na AVP, tudi podatkn~i, o napakah in okvarah ne dobiv ` jo. Informiranost in hiter odzi' na okvare pa sta pri današn' gneči več kot nujna. Peter Det': nič pravi, da ljubljanski vozni ' brez semaforjev skorajda znajo več voziti. "Še polieisti bojijo stati na sredini križišč, s jih vozniki komaj opazijo. S' modejno namreč pogledujejo
na seinafor, vmes se še pogov jajo po telefonu, iščejo radijs postaje in tako naprej."
Zato mora posebej za to izšolani serviser napako, na primer pregorelo žarnico, pokvarjene detektorje za štetje prometa in okvare tokovnega kroga, čim hitreje odpraviti. "Včeraj ponoči je pi'egorelo šest žarnic, kar ni nič neobičajnega. Veliko huje je poleti, ko začne treskati, saj atmosferske razelektritve zelo slabo vplivajo na semaforje; pri neposrednem udaru nam lahko zgori cela krmilna naprava ali več sto metrov napeljave. Panika pa pri nas zavlada, ko zaradi množičnih okvar zaradi strel zmanjka rezervnih delov," pripoveduje drugi ob obeh zaposlenih v AVP Bojan Drolc. Tudi krmilni sistem, ki je "srce" AVP, se je v svojem 16-letnem stažu že nekajkrat pokvaril. "Nekoč smo na rezervne dele
čakali skoraj mesec dni in smo lahko le nemočno poslušali policiste, ki so hodili k nam stokat, kakšna zmeda je povsod."
Za najhujši zastoj, kar jih pomnijo v vsej zgodovini AVP, pa niso bili krivi niti neusklajeni zeleni vali niti pregorele žarnice, ampak pokvarjen tovornjak, ki je obstal sredi Trga OF. Ker je promet na tej dvopasovni cesti zastal, so se morale ustaviti tudi kače vozil na Tivolski, ker je obstal promet na Tivolski, pa so se zatrpale tudi Dunajska Celovška in Tržaška. "Takega kaosa še nisem videl. Prava ironija pa je bila, da se je to zgodilo prav med sejmom eleklronike, na katerem sem celo predaval o elektronskih sistemih v prometu."

KATJA GOLJEVŠČEK ; dnevnik ; 19.10.2000