Spodaj je HTML verzija originalnega dokumenta. Odgovora na dopis do 29.2.2000 še nisem prejel.

mag. Danilo F. Križman
Fakulteta za strojništvo
Laboratorij za raziskavo materialov
Smetanova 17
2000 Maribor

tel.: 062/102 462 (doma, v službi odklopljen)
e-pošta: dkrizman@uni-mb.si
WWW:
www.uni-mb.si/~ustlrm01e/

 

Senat
Univerza v Mariboru
Krekova 2
2000 Maribor

 

Datum: 05/11-1998

 

Odprto pismo

 

V zadnjih letih sem doživljal pri službovanju na Fakulteti za strojništvo tako neprijetne stvari, da moram o njih informirati vas in širšo javnost.

Začelo se je konec septembra leta 1994, ko je prof. Alojz Križman, moj takratni prvi predpostavljeni, sprožil zahtevo za moj odpust. Namesto da bi se ta normalno izvedel, me je začel z vodstvom fakultete na vse načine šikanirati. Onemogočeno mi je bilo sodelovanje z notranjimi in zunanjimi sodelavci, onemogočene udeležbe na konferencah, ustavljeno vzdrževanje in investicije v opremo in literaturo, ki naj bi služila mojemu delu. Plača mi je bila protizakonito znižana od začetka leta 1995. Moj dogovor o dvoletni raziskovalni nalogi je bil v letu 1996 praktično uničen. Konec lanskega leta mi je dogovor z večjo avstrijsko in slovensko firmo, ki bi mi omogočil nekajletno financiranje dela na fakulteti, onemogočil dekan Adolf Šostar z odvzemom telefonskega aparata in popolnim ignoriranjem mojih opozoril o posledicah njegovih dejanj. Dekan je tudi pri drugih zadevah podpiral šikaniranje in z g. Petrom Lešem, vodjem našega, sedaj že bivšega inštituta, ni ukrenil prav ničesar za izboljšanje mojega položaja. Vse neprijetnosti je brezkompromisno končal na najdražji način - z mojim odpustom kot tehnološki višek.

Poleg tega traja moja izvolitev v naziv asistent že peto leto, letošnja zavrnitev izvolitve v naziv višji predavatelj je bila opravljena v nasprotju s statutom univerze in prakso prejšnjih izvolitev.

S takšnimi dejanji so vodilni kršili vrsto pravnih aktov, najbolj boleče je bilo kršenje pogodbe o pridobitvi doktorata. Prisiljen sem bil, in še bom, zahtevati pravno varstvo na pristojnih sodiščih.

Ob tem je zanimivo, da sta vzroka, ki ju je navedel Alojz Križman za moj odpust, v teh letih zvodenela oziroma se izkazala za neresnična.

Razumljivo je, da je ob teh dejanjih vodstva prihajalo do stalne finančne škode. Po moji skromni oceni bo skupna škoda presegla 50 milijonov tolarjev - za laboratorij in predvsem fakulteto.

Posledice takšnega odnosa do dela so čutili in še čutijo seveda tudi ostali. Ob mojem, sedaj že propadlem doktoratu, je v zastoju tudi drugi, ki se izvaja v našem laboratoriju. Ob tem moram omeniti, da praktično gledano do danes v našem laboratoriju ni doktoriral še nihče.

Prisvajanje intelektualnega dela podrejenih je na fakulteti javna tajna, v našem laboratoriju pa je (bilo) še posebej izrazito.

Ko so zvedeli študentje za moje probleme, sem začel dobivati informacije o zanemarjanju pedagoških obveznosti. Največ seveda o mojem soimenjaku Alojzu Križmanu, ki včasih pri kakšnem predmetu (tudi pred županovanjem) praktično ni stopil pred kateder, kvaliteta predavanj pa je bila prepogosto zanič. Nedovoljeno prenašanje pedagoških obveznosti na podrejene je bilo skoraj normalno in v našem primeru tudi obravnavano v vodstvu fakultete.

Zaradi teh in podobnih dejstev sem v skladu s statutom univerze vložil predlog za odvzem habilitacijskega naziva redni profesor g. Alojzu Križmanu. Od lani decembra do danes nisem dobil še ničesar, kar bi potrdilo kakršnokoli resno obravnavo pobude.

Takšno delo vodstva fakultete zagotovo ne bo pripomoglo h kvaliteti študija in dela, ne upravičuje vlaganja davkoplačevalskega denarja in spodbuja podobna dejanja v drugih okoljih. S tem degradira ugled in vlogo fakultete oziroma univerze na raven, ki vodi v životarjenje v vseh pogledih.

Senatu naše fakultete sem zato predlagal oceno dela dekana, pa od lanskega decembra moje pobude ni niti uvrstil na dnevni red.

O vseh pripetijah sem lani meseca julija obvestil rektorja univerze, ki je po statutu izrecno zadolžen za zakonito delovanje ustanove. Do danes nisem prejel prav nobenega odgovora ali zasledil teži problemov primernih dejanj.

Zaradi zgoraj opisanih in tudi ostalih neomenjenih dejstev mi ne preostane drugega, kot da zahtevam, da podrobno preučite ustreznost in zakonitost dela rektorja univerze g. Toplaka, dekana naše fakultete g. Šostarja, sedaj že bivšega vodjo našega laboratorija g. Alojza Križmana in ostalih.

Dodatne informacije o problematiki v zvezi z menoj so na moji spletni strani (naslov je v glavi dopisa), poleg tega sem vam do konca odpovednega roka, to je do 21. decembra, stalno na voljo za dodatne informacije.

S spoštovanjem,

 

Co:

- Fakultete Univerze v Mariboru: EPF, PeF, PrF, FS, FERI, FG, FKKT, FK, VZŠ, FOV
- Ministrstvo za šolstvo in šport, minister
- Ministrstvo za znanost in tehnologijo, minister
- javni mediji po moji izbiri oz. na željo
- moja spletna stran (
www.uni-mb.si/~ustlrm01e/)

 


Podpisal in oddal v vložišču fakultete 5.11.1998, ministroma in računskemu sodišču nekaj dni kasneje

ker take strani zelo zelo rade izginejo, sem naredil kopijo --- original pa je tu