Svet pogovorov
http://www.gape.org/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
General >> Open Source - Znanje za vse ali ne? >> Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
http://www.gape.org/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1161158410

Message started by gape on 18.10.2006 at 10:00:08

Title: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by gape on 18.10.2006 at 10:00:08

ja ... mogoče še tole treba dodat
[edit]Zdravo,

Pripenjam članek z naslovom "Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto", ki sem ga predstavil na letošnji konferenci "Znanstveno o verovanju" 11.10. 06 na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani. Lahko rečem, da je bila letošnja konferenca zelo kvalitetna in predavatelji so pokazali, da razlike med različnimi pristopi k duhovnosti niso tako zelo pomembne, ampak da so mnogo pomembnejše podobnosti.

Lep dan, Igor[/edit]

Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto


Igor Kononenko
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 4768390;  fax: +386 1 4264647
Igor.Kononenko@fri.uni-lj.si
ABSTRACT: Teachers of wisdom from all traditions are telling us the same message
Both, science and spirituality are looking for the truth, but with completely different basic principles and methodologies. Spirituality, stemming from various eastern and western traditions, is necessarily subjective and relies on personal and intuitive sense. Its aim is the direct experience of reality in order to widen one’s consciousness. The paper aims to find the common intersection of teachings from various traditions. For that purpose we provide a list of (currently) 58 teachers of wisdom and describe 18 most important common  points that can be found in all  teachings.


1  Uvod

Znanost in duhovnost raziskujeta in iščeta resnico, vendar s popolnoma drugačnimi temeljnimi principi in zastavljenimi vmesnimi cilji. Hkrati seveda uporabljata tudi popolnoma drugačne pristope in metodologije (Kononenko, 2005).
    Duhovni pogled na svet je temelj vseh učenj velikih modrecev, pomembnih filozofskih in religioznih šol ter svetih tekstov vzhoda in zahoda (npr. Milčinski, 1992; Krishnamurti et al., 1993; Shah, 2000; Meera 2002; Jogananda, 2003; Aurobindo, 1991; Ravi Shankar, 1997-2003; Tolle, 2002; Osho, 1998; Pilgrim, 1999; Po, 1977; de Mello, 1989).

  Vse različne duhovne šole temeljijo na enakih osnovnih principih: smisel življenja presega samo njegov materialni vidik; vse kar obstaja je eno - izhaja iz istega izvora in služi istemu namenu; resnica je neopisljiva in zato razumu nedosegljiva, vsak jo mora nujno začutiti sam, s subjektivno izkušnjo; namen življenja je učenje, cilj je preseganje omejenosti ega, subjektivno spoznanje resnice in doseganje modrosti; duhovno življenje temelji na gojenju duhovnih vrednot, kot so ljubezen in sočutje, ponižnost in strpnost, preprostost in skromnost, sprejemanje in odpuščanje, iskrenost, zaupanje in pogum.

     Duhovnost nujno temelji na subjektivnem čutenju in zaupanju in z razumom je ni mogoče niti potrditi niti ovreči. Zaradi nujnosti subjektivne izkušnje duhovnosti ni mogoče objektivizirati - je nemerljiva in neponovljiva v objektivnem smislu. Da pa bi se prepričali, da je ta subjektivnost realna, čeprav je neopisljiva, so v tem članku opisane stične točke učiteljev modrosti iz mnogih dokumentiranih in nam dosegljivih kultur.
    V 2. razdelku je na kratko predstavljen pojem učitelja modrosti. V 3. razdelku je seznam izbranih učiteljev, v 4. razdelku pa so opisane stične točke vseh modrecev.


2  Učitelji modrosti - predani občudovalci Resnice

Če lahko sprejmemo dejstvo, da smo duhovna bitja in da hodimo po poti duhovne evolucije, je samoumevno, da bomo nekoč, po številnih napakah, izkušnjah in preizkušnjah povsem izrazili svojo duhovno naravo. Za takšne ljudi pravijo, da so spoznali, da so prebujeni, samouresničeni, realizirani, razsvetljeni, odrešeni, blaženi, zveličani, Mojstri ljubezni in modrosti, ker popolnoma izražajo ti dve in druge kvalitete duhovne narave. To so bitja, ki so presegla vsakršen privlak želja in strasti, razblinila vse strahove in spregledala igre egocentričnega jaza, z lučjo svojega razumevanja so povsem predrla meglo slepil in iluzij. Mojstri so spoznali svojo povezanost s stvarstvom, zlitost z božanskim in to v takšni meri, da ločenosti od celote ne poznajo več. Imajo individualnost, vendar živijo kot celota, sestavljena iz neskončne pestrosti izrazov.
    V zbirki v naslednjem razdelku so navedene osebnosti, za katere obstajajo zgodovinski dokumenti o njihovem življenju in delu ter o njihovih naukih. Delno so izjema osebnosti iz razdelka 3.1, v katerem so navedeni nekateri legendarni učitelji modrosti, za katere nimamo trdnih zgodovinskih podatkov, zato pa živi toliko močnejše ustno in intuitivno izročilo ter ljudske legende, kar je močno vplivalo in še danes vpliva na iskreno duhovno usmerjenost mnogih. Ker je duhovnost pogosto zlorabljena v uradnih religijskih krogih, velja, da so tudi mnoga zgodovinska »dejstva« vprašljiva in prilagojena političnim namenom državnikov in religijskih vrhovnih inštitucij. Zato so tudi učenja velikih mojstrov v mnogih religijskih spisih in dokumentih spremenjena in potvorjena in s tem zavajajo ne samo vernike, ampak tudi javno mnenje nasploh. Kot vsi mojstri zatrjujejo, je resnica neopisljiva, zato je treba nauke mojstrov brati ne samo z razumom ampak hkrati preverjati in čutiti intuitivno, s srcem. V teh naukih ni prostora za dokončna pravila in dogme.
    Poleg vidnejših realiziranih mojstrov so navedeni tudi nekateri predani zagovorniki resnice, ki so jo globoko čutili, tako globoko, da je niso mogli izdati niti za ceno svojega življenja. Čutili so notranjo potrebo, da o njej spregovorijo ljudem, čeprav prav vsi hkrati trdijo, da je neopisljiva, nerazložljiva in da jo mora vsak najti sam, v sebi. Navedeni so tudi nekateri  preroki, ljudje, ki so z globoko intuicijo imeli dostop do resnice in so jo kot kanali prenašali ljudem v poduk, pomoč in spodbudo.  
    Izbor modrecev je vedno nujno subjektiven, kot je subjektivno doživljanje njihove modrosti. Zbirka učiteljev ni in ne more biti popolna. Skušal sem izbrati najvidnejše učitelje, gotovo pa nisem opisal mnogih modrecev, ki so lahko bralcu najbolj pri srcu.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by gape on 18.10.2006 at 10:00:28

3 Seznam učiteljev modrosti

3.1  Legendarni mojstri
- Sri Rama (pribl. 45. st. pr.n.št.),  legendarni indijski razsvetljeni mojster, kralj in modrec.
- Sri Krishna (pribl. 32. st. pr.n.št.),  legendarni indijski razsvetljeni mojster, princ in modrec.
- Zaratustra (grško Zoroaster) (? 2. tisočletje pr. n. št.), legendarni perzijski razsvetljeni mojster in duhovni učitelj, utemeljitelj Zoroastrijske religije.

3.2  Antični bližnji in daljni vzhod
- Lao Ce  (Lao-Tzu, Lao Zi) (570?-490? BC), kitajski modrec in filozof, utemeljitelj Taoizma.
- Siddhartha Gautama Buddha (560?-480? pr.n.št.), razsvetljeni mojster in duhovni učitelj.
- Bodhidharma (Sanskrit: Pu Tai Ta Mo; Japonsko: Daruma Daishi) (470?-539?), razsvetljeni mojster in duhovni učitelj.
- Zhuang Zi  (Chuang Tzu, Chuang Tse, Chuang Chou) (369?-275? pr.n.št.), kitajski modrec, filozof in zapisovalec modrosti Taoizma.
- Jezus Kristus, Nazarečan (?6 pr.n. št- ?29 n.št.), razsvetljeni mojster in duhovni učitelj.

3.3 Grška in rimska antika
- Pitagora (pribl. 569-475 pr. n. št.), grški filozof, matematik, modrec in duhovni učitelj.
- Heraklit (pribl. 535 -475 pr. n. št.), grški filozof in modrec.
- Sokrat (470?-399? pr.n.št.), grški filozof in modrec.
- Seneka (4? BC-AD 65), rimski filozof in dramatik.
- Apolonij Tijanski (pribl. 2-98), grški filozof in modrec.
- Plotin (pribl. 205-270), grški filozof, modrec in duhovni učitelj, osnovatelj neoplatonizma.

3.4  Evropski srednji vek
- Sv. Frančišek Asiški (?1182-1226),  blaženi, mojster ponižnosti, utemeljitelj frančiškanskega reda menihov.
- Meister Eckhart (1260-1327?),  krščanski teolog, filozof in mistik.
- Sv. Terezija Avilska (Teresa Sanchez Cepeda Davila y Ahumada, angl. St. Teresa of Avila) (1515 - 1582), krščanska nuna, svetnica, mistik, reformatorka karmeličanskega reda.
- Sv. Janez od Križa (John de Yepes, angl. St. John of the Cross) (1542 - 1591), mistični teolog, svetnik, osnovatelj bosonogih karmeličanov.

3.5 Sufizem
- Omar Khayyam (polno ime: Ghiyath al-Din Abu'l-Fath Umar ibn Ibrahim Al-Nisaburi al-Khayyami) (pribl. 1048-1131), perzijski matematik, astronom, pesnik in učitelj sufizma.
- El-Ghazali (polno ime: Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad At-Tusi Al Ghazali) (1058-1128?), islamski filozof, teolog in sufi.
- Attar iz Nishapurja, Farid od-Din Mohammad ebn Ebrahim (1142?-1220?), perzijski sufijski pesnik, učitelj sufizma.
- Rumi, Jalal ad-Din (Jelaluddin ali Jellaludin) Muhammad Din ar- (1207-1273), perzijski pesnik in sufi, osnovatelj plesočih dervišev.
- Hafiz, Mohammed Shams od-Din (1325?-1389?), perzijski pesnik, sufi.
- Jami, Nur ad-Din Abd ar-Rahman ibn Ahmad (1414-1492), perzijski sufijski pesnik in mistik.

3.6 Indija in daljni vzhod
- Kanachi Sosan (kitajsko: Chien-chih Seng-ts'an; ali Jianzhi Sengcan) (cca.510 – 606?), razsvetljeni mojter in duhovni učitelj, tretji zenovski patriarh na Kitajskem.
- Lord Mahavir  (?599-?527 pr.n.št.), razsvetljeni mojster in duhovni učitelj, reformator jainizma
- Sri Adi Shankara (?788-?820), razsvetljeni mojster in duhovni učitelj, filozof, pesnik, religijski reformator.
- Huang Po (ime za časa življenja: Hsi Yün) (prva polovica 9. st. n.št.), mojster zena in duhovni učitelj.
- Rinzai (kitajsko: Lin Chi) (?-866), razsvetljeni mojster zena in duhovni učitelj.
- Naropa  (1016-1100), razsvetljeni mojster in duhovni učitelj.
- Jetsun Milarepa  (1052-1135), tibetanski jogi, pesnik, mag, razsvetljeni mojster in duhovni učitelj.
- Guru Nanak (1469-1539), razsvetljeni mojster in duhovni učitelj, utemeljitelj sikhizma.

3.7  19.stoletje
- Lahiri Mahasaya (polno ime: Sri Sri Shyama Charan Lahiri Mahasaya) (1828-1895), razsvetljeni mojster in duhovni učitelj.
- Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), parapsihološki medij in ustanoviteljica teozofskega društva.
- Sri Ramakrishna Paramahamsa (1833-1886)  Razsvetljeni mojster in duhovni učitelj.
- Shri Sai Baba iz Shirdija (Sayin Saheb, Maharaj) (1840?-1918) Razsvetljeni mojster in duhovni učitelj.
- Sri Yukteswar  (polno ime: Swami Sri Yukteswar Giri Maharadža) (1855-1936),  razsvetljeni mojster in duhovni učitelj.
- Rudolf Steiner (1861-1925), avstrijski filozof in znanstvenik, ustanovitelj antropozofskega gibanja.
- Swami Vivekananda (1863-1902),  indijski filozof, modrec in duhovni učitelj.

3.8  20.stoletje
- Rabindranath Tagore (1861-1941), indijski pesnik, filozof, Nobelov nagrajenec.
- Mahatma Gandhi – Mohandas Karamchand (1869-1948), mojster nenasilnega boja za resnico in človekove pravice.
- Sri Aurobindo (1872-1950), razsvetljeni mojster in duhovni učitelj.
- Carl Gustav Jung (1875-1961), švicarski psihiater, psiholog in filozof.
- George Gurdjieff (1877-1949), grško-armenski duhovni učitelj in mistik.
- Bhagavan Sri Ramana Maharshi – modrec iz Arunachale (1879-1950), razsvetljeni mojster in duhovni učitelj.
- Paramahansa Yogananda (1893-1952), mojster joge in duhovni učitelj.
- Meher Baba  (1894-1969), razsvetljeni mojster in duhovni učitelj.
- Jiddu Krishnamurti (1895-1986), razsvetljeni mojster in duhovni učitelj.
- Sri Nisargadatta Maharaj (1897-1981), razsvetljeni mojster in duhovni učitelj.
- Peace Pilgrim – Romarka za mir (1908 - 1981), razsvetljena mojstrica, romarka in modrec.
- Mati Tereza (Agnes Gonxhe Bojaxhiu) (1910 - 1977), albanska katoliška nuna, blažena, poosebljena ljubezen, osnovateljica Misijonark usmiljenja, dobitnica Nobelove nagrade za mir.
- Alan Watts (1915-1973), teolog, mistični filozof in duhovni učitelj.
- Idries Shah (1924-1996), sufijski pisatelj in učitelj.
- Anthony de Mello (1931-1987), indijski jezuit, mistik in duhovni pisatelj.
- Osho - Bhagwan Shree Rajneesh (1931-1990), razsvetljeni mojster in duhovni učitelj.
             
3.9 Danes
- Bhagavan Sathya Sai Baba (roj. 1926), razsvetljeni mojster in duhovni učitelj.
- 14. Dalaj Lama, Tenin Gyatso (roj.1935), duhovni vodja tibetanskega naroda in dobitnik Nobelove nagrade za mir.
- Eckhart Tolle (roj. ?1955), razsvetljeni mojster in duhovni učitelj.
- Sri Sri Ravi Shankar (roj. 1956), razsvetljeni mojster in duhovni učitelj, ustanovitelj gibanja Art of living (Umetnost življenja).
- Mati Meera (roj. 1960), razsvetljena mojstrica in duhovna učiteljica.

Zgornji seznam 60 učiteljev modrosti je seveda nepopoln in se bo sčasoma dopolnjeval. Nastal je s prebiranjem obsežne literature, ki tukaj zaradi pomanjkanja prostora ne more biti v celoti navedena. Največ navedenih učiteljev je iz Indije (25) in večina je moških (samo 5 žensk), kar je posledica patriarhalnosti praktično vseh kultur v (znani) zgodovini človeštva - kljub temu nikakor ne smemo podcenjevati vpliva žensk, ki so bolj intuitivne in, čeprav manj razumske in bolj tihe, pogosto modrejše od razumskih in glasnejših moških.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by gape on 18.10.2006 at 10:01:02

4.  Stične točke vseh učiteljev modrosti

Tu so zbrane in na kratko opisane najpomembnejše stične točke vseh zgoraj navedenih učiteljev modrosti. Seveda pa učitelji modrosti iz različnih kultur uporabljajo različno terminologijo, prilagojeno takratnim razmeram (in potrebam). Izbrana terminologija skuša povzeti rdečo nit učenj vseh učiteljev modrosti:

1. NI ZLA: V absolutnem smislu ne more obstajati Zlo, ker je v vseh stvareh Bog in so Bog; vsi strašni obrazi vesolja so le Njegove maske. Zlo je samo navidezno, je proizvod nevednosti, nevednost je človeška bolezen, ko je ozdravljen, je razsvetljen.

2. NI VEČNEGA PREKLETSTVA: Niti onostranski svetovi niti zemlja niso večni, temveč nastajajo in izginjajo in spet nastajajo v brezkončnem procesu kozmičnega pojavljanja. Večen je samo Bog v smislu neskončne absolutne Biti, Pravira oziroma neizrekljive neskončne božanske Osebnosti. Zato bivanje v kakšnih nižjih nebesih ali v kakšnem peklenskem svetu vsekakor ne more biti večno.

3. VSE POTI VODIJO K BOGU: Duša je izšla iz Boga in se bo prej ali slej zagotovo vrnila k Bogu. Ljudje po vseh poteh, kjerkoli hodijo, hodijo po Njegovi poti, saj vse poti vodijo k Njemu. Različne vere so samo različne poti, ki vse lahko peljejo k istemu končnemu cilju, čeprav seveda ne vse po enaki poti ali enako naravnost ali enako hitro. Ne obstaja kakšna edino zveličavna vera, saj nas vsaka lahko pelje k zveličanju, če ji zares iskreno sledimo, če res hrepenimo po Bogu.

4. ENOST vsega, kar obstaja: VSE JE BOG, VSI SMO BOG, le nivo zavedanja je različen. Ko spoznaš Resnico, spoznaš, da si eno z vsem – v vsakem bitju vidiš Boga, vidiš Sebe, vidiš, da je bila ločenost samo navidezna, v tvojem umu.

5. NIČESAR NI POTREBNO SPREMINJATI, RAZEN SEBE; Vse stvari so idealne takšne, kakršne so, le sprejeti se jih moramo naučiti. Edina prava sprememba je sprememba znotraj tebe, vse ostalo je le igra, namenjena temu, da spoznaš.

6. VENDAR POT NI LAHKA: je dolga in polna pasti in le redki pridejo relativno hitro do konca; večina se dolgo časa vrti v krogu, preizkušajo razne mikavne bližnjice, zahajajo v slepe ulice in se le počasi vračajo na Pot in iščejo naprej.

7. RESNICA JE NEOPISLJIVA: Kot vsi mojstri zatrjujejo, je resnica neopisljiva, zato je treba nauke mojstrov brati ne samo z razumom ampak hkrati preverjati in čutiti intuitivno, s srcem. V teh naukih ni prostora za dokončna pravila in dogme. Vsi predpisi in dogme so povsem nezadostni, da bi lahko izražali pravo, najvišjo resnico, saj Bog presega vse človeške predstave in vse umske obrazce, ki si jih more o Njem narediti človeška pamet.

8. RAZUM JE OMEJEN, ustvarja ločevanje in neresnico, je sicer lahko koristno orodje, ne sme pa biti gospodar; nujna je HARMONIJA SRCA IN RAZUMA, na koncu pa se mora razum utišati, sicer dojetje (spoznanje, uvid)  resnice ni možno.

9. DOGME SO POSLEDICA NEZNANJA: V teh naukih ni prostora za dokončna pravila in dogme. Vendar vsaka predstava, verska smer, religija je lahko koristna in tudi potrebna, dokler ustreza razvojni stopnji nekega ljudstva ali skupine ali človeka in jim pomaga živeti in napredovati in tudi ustrezno spreminjati svojo predstavo, religijo – to velja tudi oziroma še toliko bolj za najbolj civilizirane in kultivirane narode.

10. RESNICO LAHKO SPOZNA SAMO VSAK SAM NEPOSREDNO: Pravo spoznanje Boga pa je itak možno le potlej, ko se povzpnemo onkraj vseh predstav in vseh pojmovanj k živemu neposrednemu mističnem doživetju v tihem očiščenem umu in čistem srcu. Nravne dolžnosti in nravna pravila ali postava imajo samo relativno veljavo in vrednost; duhovno osvobojeni človek pa se povzpne nad vsa nravna pravila ali zakone in ni več podvržen nikakršni nravni postavi.

11. SEDANJI TRENUTEK: Edina realnost je sedanji trenutek in samo v njem lahko spoznaš Resnico. Preteklost in prihodnost ne obstajata, sta samo spomin ali proizvod uma. Vsak strah, vsaka navezanost, vsak predsodek je v preteklosti ali v prihodnosti. V sedanjem trenutku ni strahu, ni sodb, je čista spontanost.

12. DA POSTANEŠ ENO, MORAŠ SEBE IZNIČITI; ego (osebnost, persona) je ovira na Poti, vendar brez ega ne moreš stopiti na Pot. Ko si pripravljen, žrtvuješ ego zato, da dobiš VSE.

13. KONČNI CILJ JE RAZSVETLJENJE; SPOZNANJE; ZVELIČANJE; SAMOURESNIČITEV; ZDRUŽITEV Z ABSOLUTOM, Z BOGOM; ZLITJE V ENO.

14. PRAVA SVOBODNA VOLJA OBSTAJA SAMO V STANJU RAZSVETLJENJA, vsa druga stanja so pogojena in zato nesvobodna – navidezen paradoks: dokler si pogojen zlorabljaš svobodno voljo, ko si osvobojen, delaš vse v skladu z Božansko voljo.

15. UČITELJ JE (skoraj) NUJEN, nivoju učenca ustreza nivo učitelja. Znanje je koristno samo, če je prilagojeno nivoju učenca. Vendar Učitelj ne more narediti ničesar namesto učenca – učenec mora sam prehoditi svojo pot.

16. TRPLJENJE in PREIZKUŠNJE SO NUJNI ZA UČENJE; svet dvojnosti je svet trpljenja in preizkušenj – v njem ni možno, dolgoročno gledano, 'idealno' življenje ali idealna ureditev življenja, je pa nujen, da dosežeš Spoznanje.

17. NAVEZANOST IN ŽELJE NAS ZAVAJAJO in nas oddaljujejo od Resnice. Smisel življenja je življenje samo in nikakor ne, da bi kakrkoli dosegli v življenju. Namen pomivanja posode ni ćista posoda, ampak pomivanje posode. Pomembna je pot in ne cilj!

18. ŽIVLJENJE NERAZSVETLJENEGA JE SPANJE, NEZAVEDANJE; šele ob razsvetljenju (spoznanju) se človek prebudi iz dremeža, postane Zavesten.5. Zaključek

Čeprav seznam modrecev iz 3. razdelka ni (in tudi ne more biti) popoln, predstavlja zajeten reprezentativni vzorec.  Iz stičnih točk navedenih učiteljev modrosti lahko izpeljemo dokaj trden sklep, ki ga sporoča naslov tega članka. Ker so bili mnogi navedeni modreci relativno nepovezani in neodvisni, lahko sklepamo, da so do svojih spoznanj prišli skozi lastno izkušnjo in ne na osnovi razumskega sprejemanja naukov od učiteljev ali pa iz prebiranja zapisanih dokumentov. Ker so modreci enotni ne glede na časovno obdobje in ne glede na prostor (kontinent), v katerem so živeli, in ne glede na tradicijo, iz katere so izhajali, lahko sklepamo, da vsi črpajo iz iste Resnice, čeprav vsak uporablja nekoliko drugačno terminologijo in ima vsak svoj stil pri opisovanju te neopisljive Resnice.
    Modreci so se pojavljali in se pojavljajo v vseh obdobjih in na vseh kontinentih, najpogosteje takrat, ko jih najbolj potrebujemo. Vsi po vrsti nam govorijo eno in isto, le način pripovedovanja, jezik, globina povedanega se razlikujejo in so prilagojeni kulturi in duhovni zrelosti okolja:  V absolutnem smislu ne more obstajati Zlo, ker je v vseh stvareh Bog in so Bog; vsi strašni obrazi vesolja so le Njegove maske. Niti onostranski svetovi niti zemlja niso večni, temveč nastajajo in izginjajo in spet nastajajo v brezkončnem procesu kozmičnega pojavljanja. Večen je samo Bog (Absolut, Enost, Neimenovani, Neizrekljivi, Vir, Stvarnik, Vsemogočni, Prvobitna zavest, Univerzalna Zavest, Kozmos) v smislu neskončne absolutne Biti, Pravira oziroma neizrekljive neskončne božanske Osebnosti (namesto besede Bog srečamo v različnih kulturah različne besede kot npr. Alah, Brahma, Hari, Ahura Mazda, Tao, Buda itd.). Zato bivanje v kakšnih nižjih nebesih ali v kakšnem peklenskem svetu vsekakor ne more biti večno. Duša je izšla iz Boga in se bo prej ali slej zagotovo vrnila k Bogu. Ljudje po vseh poteh, kjerkoli hodijo, hodijo po Njegovi poti, saj vse poti vodijo k Njemu.
    Različne vere so samo različne poti, ki vse lahko peljejo k istemu končnemu cilju, čeprav seveda ne vse po enaki poti ali enako naravnost ali enako hitro. Ne obstaja kakšna edino zveličavna vera, saj nas vsaka lahko pelje k zveličanju, če ji zares iskreno sledimo, če res hrepenimo po Bogu. Vsi predpisi in dogme so povsem nezadostni, da bi lahko izražali pravo, najvišjo resnico, saj Bog presega vse človeške predstave in vse umske obrazce, ki si jih more o Njem narediti človeška pamet. Vendar vsaka predstava, verska smer, religija je lahko koristna in tudi potrebna, dokler ustreza razvojni stopnji nekega ljudstva ali skupine ali človeka in jim pomaga živeti in napredovati in tudi ustrezno spreminjati svojo predstavo, religijo – to velja tudi oziroma še toliko bolj za najbolj civilizirane in kultivirane narode. Pravo spoznanje Boga pa je itak možno le potlej, ko se povzpnemo onkraj vseh predstav in vseh pojmovanj k živemu neposrednemu mističnem doživetju v tihem očiščenem umu in čistem srcu. Nravne dolžnosti in nravna pravila ali postava imajo samo relativno veljavo in vrednost; duhovno osvobojeni človek pa se povzpne nad vsa nravna pravila ali zakone in ni več podvržen nikakršni nravni postavi.


Zahvala
Pri izboru modrecev so mi pomagali mnogi prijatelji, ki se jim iz srca zahvaljujem. Za dokončni izbor pa sem sledil svojemu srcu, saj če nečesa ne začutiš, o tem ne moreš kompetentno pisati. Globoko sem hvaležen, da mi je bilo naklonjeno srečati štiri od naštetih modrecev. Pri izboru učiteljev so mi pomagali predvsem Viktor Gerkman, Robert Leskovar, Marko Robnik Šikonja, Irena Roglič Kononenko, Nikola Petrovič, Primož Škoberne in Vesna Periček Krapež. Stjepan Palajsa me je s svojimi predavanji v okviru Nove Akropole navdihnil za iskanje in opisovanje učiteljev modrosti. Sam sem bil presenečen, da se je potrdila trditev Viktorja Gerkmana, da je polovico vidnejših modrecev podarila človeštvu prav Indija.

Literatura
   Sri Aurobindo: Slapovi luči, Mohorjeva družba, 1991.
   Paramahansa Jogananda: Avtobiografija Jogija, Gnostica, Ljubljana, 2003.
    J.Krishnamurti, A.Watts, Trungpa, R. Maharshi, Dalaj Lama, R.Steiner: Knjiga duhovnih zakladov; Julija Pergar, Ljubljana, 1993.
    I. Kononenko: Objektivna znanost in subjektivna duhovnost sta komplementarni. V: O. Markič in sod. (ur.) Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba, Ljubljana: IJS 2005, str. 61-64.
    Mother Meera: Odgovori matere Meere, 1.del; Samozaložba, Tolmin, 2002.
    Antony de Mello: Žabja molitev - Meditativne zgodbe; Župnijski urad Ljubljana-Dravlje, 1989.
    Maja Milčinski (ur. in prev.): Klasiki daoizma: Dao de jing, Zhuang Zi, Lie Zi. Slovenska matica, Ljubljana, 1992.
    Osho: Zvok ploskanja ene roke; Satja, Ljubljana, 1998.
    Peace Pilgrim: Romarka za mir - O svojem življenju in delu; Prijatelji Romarke za mir; Satja, Ljubljana 1999.
    Huang Po: Učenje o prenosu duha. Horizonti, Beograd, 1977.
    Sri Sri Ravi Shankar: In Intimate note to the Sincere Seeker; Volumes 1-7, Art of Living Foundation; 1997-2003.
    Idries Shah: Put Sufija; Gnosis, Ljubljana, 2000.
    Eckhart Tolle: The Power of Now; Ganeš, 2002.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by satya on 03.11.2006 at 21:36:47

Zelo lepo pripravljeno in zanimivo!  :) Vseeno imam o nekaj stvareh drugačno mnenje.


Quote:
VSE JE BOG, VSI SMO BOG. KONČNI CILJ JE ZDRUŽITEV Z BOGOM, ZLITJE V ENO.


Bog je kot ocean, individualna živa bitja pa so kot kapljice oceana. Individualni delec, duša, je atomske velikosti, te delce lahko primerjamo z delci sončne svetlobe. Ta atomsko majhen delec Vrhovnega Boga je kvalitativno enak Bogu, ne pa tudi kvantitativno. Torej kapljica nikoli ne more postati ocean, delec sončne svetlobe nikoli ne more postati sonce in atomsko majhna duša nikoli ne more postati Bog.

Združitev z Bogom ali zlitje v Brahman, neosebni aspekt Boga se primerja z duhovnim samomorom, ker oseba pri tem izgubi svojo individualnost, vsaj za čas zlitja. Ker duša po naravi ni neaktivna, v tem položaju ne zdrži dolgo in ponavadi pade nazaj v materialni svet. Končni cilj je vrnitev v duhovno kraljestvo in obuditev naše večne, izvorne oblike, ki je transcendentalna.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 25.10.2008 at 11:04:21


satis wrote on 03.11.2006 at 21:36:47:
Zelo lepo pripravljeno in zanimivo!  :) Vseeno imam o nekaj stvareh drugačno mnenje.


Quote:
VSE JE BOG, VSI SMO BOG. KONČNI CILJ JE ZDRUŽITEV Z BOGOM, ZLITJE V ENO.


Bog je kot ocean, individualna živa bitja pa so kot kapljice oceana. Individualni delec, duša, je atomske velikosti, te delce lahko primerjamo z delci sončne svetlobe. Ta atomsko majhen delec Vrhovnega Boga je kvalitativno enak Bogu, ne pa tudi kvantitativno. Torej kapljica nikoli ne more postati ocean, delec sončne svetlobe nikoli ne more postati sonce in atomsko majhna duša nikoli ne more postati Bog.

Združitev z Bogom ali zlitje v Brahman, neosebni aspekt Boga se primerja z duhovnim samomorom, ker oseba pri tem izgubi svojo individualnost, vsaj za čas zlitja. Ker duša po naravi ni neaktivna, v tem položaju ne zdrži dolgo in ponavadi pade nazaj v materialni svet. Končni cilj je vrnitev v duhovno kraljestvo in obuditev naše večne, izvorne oblike, ki je transcendentalna.


Satis

Kar nekaj zmot si nanizala. Kvalitativno-kvantitativno.

Kvalitativno je samospoznanje,da si večno-sedaj sam individualni izraz vseobsežne večno-sedanje vesoljne samobitnosti,ki se sočasno  samospozna ravno in samo  v človeku. Kvantitativno nima tu nikakršne vloge za tvojo individualno raven. Elementarna vesoljna samobitnost (atomi,planeti,osončja,galaksije so nezavedna(elementarna) samopojavnost  večno-sedanje vesoljne samobitnosti-torej nepomebna v smislu samozavedanja a za življenje nujna in za-zavest,ki jo ima edino življenjska vesoljna samopojavnost. Malo mešate vsi tu pojme nimate dodelanih stvari-sanjate!!!!!!

Mahatma- Brahatma- Mahanga. To troedinost malo proučuj.

Lp Alojz

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by M.L. on 25.10.2008 at 11:29:39

Gape, tole kar si pripravil, je pa čista resnica, vsa čast.

Pa lep pozdrav.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 25.10.2008 at 11:33:28


M.L. wrote on 25.10.2008 at 11:29:39:
Gape, tole kar si pripravil, je pa čista resnica, vsa čast.

Pa lep pozdrav.


Ja že pred dvema letoma!!! Prezgodaj za nekatere.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 25.10.2008 at 11:35:20


M.L. wrote on 25.10.2008 at 11:29:39:
Gape, tole kar si pripravil, je pa čista resnica, vsa čast.

Pa lep pozdrav.

Čista resnica za Igorja Kononenka in tebe.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by M.L. on 25.10.2008 at 11:39:46


wrote on 25.10.2008 at 11:35:20:

M.L. wrote on 25.10.2008 at 11:29:39:
Gape, tole kar si pripravil, je pa čista resnica, vsa čast.

Pa lep pozdrav.

Čista resnica za Igorja Kononenka in tebe.

Lp,Igor

A, ti jo mogoče kdo vsiljuje??????

Pa lepo pozdravljen

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 25.10.2008 at 11:44:53


M.L. wrote on 25.10.2008 at 11:39:46:

wrote on 25.10.2008 at 11:35:20:

M.L. wrote on 25.10.2008 at 11:29:39:
Gape, tole kar si pripravil, je pa čista resnica, vsa čast.

Pa lep pozdrav.

Čista resnica za Igorja Kononenka in tebe.

Lp,Igor

A, ti jo mogoče kdo vsiljuje??????

Pa lepo pozdravljen


Fino je, če kdo to prepisano meglo razkadi.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by gape on 25.10.2008 at 11:52:39


Alojz in Sandib wrote on 25.10.2008 at 11:44:53:

M.L. wrote on 25.10.2008 at 11:39:46:

wrote on 25.10.2008 at 11:35:20:

M.L. wrote on 25.10.2008 at 11:29:39:
Gape, tole kar si pripravil, je pa čista resnica, vsa čast.

Pa lep pozdrav.

Čista resnica za Igorja Kononenka in tebe.

Lp,Igor

A, ti jo mogoče kdo vsiljuje??????

Pa lepo pozdravljen


Fino je, če kdo to prepisano meglo razkadi.

meglo?

dejstvo pak ostaja
Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto


Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 25.10.2008 at 12:05:06


gape wrote on 25.10.2008 at 11:52:39:

Alojz in Sandib wrote on 25.10.2008 at 11:44:53:

M.L. wrote on 25.10.2008 at 11:39:46:

wrote on 25.10.2008 at 11:35:20:

M.L. wrote on 25.10.2008 at 11:29:39:
Gape, tole kar si pripravil, je pa čista resnica, vsa čast.

Pa lep pozdrav.

Čista resnica za Igorja Kononenka in tebe.

Lp,Igor

A, ti jo mogoče kdo vsiljuje??????

Pa lepo pozdravljen


Fino je, če kdo to prepisano meglo razkadi.

meglo?

dejstvo pak ostaja
Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto


Ja  teoretično-primerjalno.Praktična realizacija,
pa se vidi v družbi vsakodnevno -učinek???? Nič!!!!!!

Filozofija brez praktične vrednosti v življenju tega planeta. Zakaj? Ti vele umi in razsvetljenci tega niso povedali in uresničili,ker zadeve niso razumeli!!!!!! Gape v tem smislu sem govoril o prepisani megli,ki ne vključuje tvoje osebe.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 25.10.2008 at 12:13:20


gape wrote on 25.10.2008 at 11:52:39:

Alojz in Sandib wrote on 25.10.2008 at 11:44:53:

M.L. wrote on 25.10.2008 at 11:39:46:

wrote on 25.10.2008 at 11:35:20:

M.L. wrote on 25.10.2008 at 11:29:39:
Gape, tole kar si pripravil, je pa čista resnica, vsa čast.

Pa lep pozdrav.

Čista resnica za Igorja Kononenka in tebe.

Lp,Igor

A, ti jo mogoče kdo vsiljuje??????

Pa lepo pozdravljen


Fino je, če kdo to prepisano meglo razkadi.

meglo?

dejstvo pak ostaja
Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto

To je zelo pavšalna trditev. Enkrat sem Igorja malo poslušal, ko je predstavljal svojo novo knjigo, lani. Kot sem videl tudi sam ni povsem prepričan v to kar je napisal. To je njegov in ženin pogled, prav tako izbor modrecev. Njuna interpretacija njihovih zapisov in je njuna resnica. Lahko jo sprejmeš ali pa ne. Dejstvo je, da sta dala oceno in mnenje, kaj so oni želeli povedati, pa nikakor ne moreš strniti v nekaj točk, ki se med seboj tudi negirajo. Zato, ko malo bolj razmisliš, so v popolni nekonsistenci. To se mu tudi rekel, pa nekako ni razumel.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 25.10.2008 at 12:25:58


wrote on 25.10.2008 at 12:13:20:

gape wrote on 25.10.2008 at 11:52:39:

Alojz in Sandib wrote on 25.10.2008 at 11:44:53:

M.L. wrote on 25.10.2008 at 11:39:46:

wrote on 25.10.2008 at 11:35:20:

M.L. wrote on 25.10.2008 at 11:29:39:
Gape, tole kar si pripravil, je pa čista resnica, vsa čast.

Pa lep pozdrav.

Čista resnica za Igorja Kononenka in tebe.

Lp,Igor

A, ti jo mogoče kdo vsiljuje??????

Pa lepo pozdravljen


Fino je, če kdo to prepisano meglo razkadi.

meglo?

dejstvo pak ostaja
Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto

To je zelo pavšalna trditev. Enkrat sem Igorja malo poslušal, ko je predstavljal svojo novo knjigo, lani. Kot sem videl tudi sam ni povsem prepričan v to kar je napisal. To je njegov in ženin pogled, prav tako izbor modrecev. Njuna interpretacija njihovih zapisov in je njuna resnica. Lahko jo sprejmeš ali pa ne. Dejstvo je, da sta dala oceno in mnenje, kaj so oni želeli povedati, pa nikakor ne moreš strniti v nekaj točk, ki se med seboj tudi negirajo. Zato, ko malo bolj razmisliš, so v popolni nekonsistenci. To se mu tudi rekel, pa nekako ni razumel.

Lp,Igor


Razumel ni zato,ker ni hotel razumeti!!! Ljudje smo nekritično samovšečni in verjamemo slepo v svoj prav. Sam vidim tu največji civilizacijski problem..govorim iz lastnih izkušenj.

Tolerantnosti sprejemanja drugačnosti ni. Takoj se čutimo ogrožene-neznanje je temu vzrok. Poglej ta forum Igor večina skače kot lutke na vrvici.
Skoraj nihče nič ne vpraša,vsi sodijo po sebi. Zakaj? Zato ker so nevedni in to globoko nevedni in zato nesamokritični. Hudo, a je res!!

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 25.10.2008 at 12:31:01

Predvsem pa je strah pred izgubo. V nekaj verjamejo in se tega držijo. To je ta tradicionalnost. Življenje iz spomina, izkušenj, naslanjanje na preteklost, se iz nje učijo in upajo na boljšo prihodnost. Ne doumejo, da je znanje končno, ti sam nisi.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 25.10.2008 at 20:00:35


wrote on 25.10.2008 at 12:31:01:
Predvsem pa je strah pred izgubo. V nekaj verjamejo in se tega držijo. To je ta tradicionalnost. Življenje iz spomina, izkušenj, naslanjanje na preteklost, se iz nje učijo in upajo na boljšo prihodnost. Ne doumejo, da je znanje končno, ti sam nisi.

Lp,Igor


Igor Naše upanje je nujni del našega življenja.Upanje je osnova
naših duš,ki v naših telesih upajo na naše ponovno  samospoznanje. To šele ustvari harmonijo duše in telesa. V vsakem civilizacijskem valu po civilizacijskem padcu je upanje v bistvu osnova naše religioznosti. Religija ni samo verska je tudi ateistična pot.Z religijo ni nič narobe narobe je z vesoljnimi cerkvami,ki izkorišajo našo religioznost-do trenutka ko nastopi naše ponovno samospoznanje v vsakokratnem 28ooo letnem civilizacijskem valu.
Verjetno si želel to povedati.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 25.10.2008 at 20:57:12


Alojz in Sandib wrote on 25.10.2008 at 20:00:35:

wrote on 25.10.2008 at 12:31:01:
Predvsem pa je strah pred izgubo. V nekaj verjamejo in se tega držijo. To je ta tradicionalnost. Življenje iz spomina, izkušenj, naslanjanje na preteklost, se iz nje učijo in upajo na boljšo prihodnost. Ne doumejo, da je znanje končno, ti sam nisi.

Lp,Igor


Igor Naše upanje je nujni del našega življenja.Upanje je osnova
naših duš,ki v naših telesih upajo na naše ponovno  samospoznanje. To šele ustvari harmonijo duše in telesa. V vsakem civilizacijskem valu po civilizacijskem padcu je upanje v bistvu osnova naše religioznosti. Religija ni samo verska je tudi ateistična pot.Z religijo ni nič narobe narobe je z vesoljnimi cerkvami,ki izkorišajo našo religioznost-do trenutka ko nastopi naše ponovno samospoznanje v vsakokratnem 28ooo letnem civilizacijskem valu.
Verjetno si želel to povedati.

Hotel sem povedati, da pusti prihodnost in osebno zgodovino. Upanje je želja po boljši prihodnosti. Kaj pa sedanjost?  V sedanjosti upaš na prihodnost, vendar živiš zdaj. Živiš v sedanjosti, z upanjem pa nekje v prihodnosti. To pomeni, da si realno tu sedaj, ampak s tem nisi zadovoljen, zato upaš. Resnica je, da si ti sedaj tu, pač v neki življenski situaciji in se tega zaveš. Če upaš, na nekaj si sanjač. Bežiš od stvarnosti. To povzroča tudi stres. Si tukaj, a rad bi bil nekje drugje. Upanje zame pomeni bežanje od resnice.

Najbolj religiozen um je um v sedanjosti. Religioznost ni nekaj imaginarnega, neke sanje o lepši prihodnosti, ampak spoznanje resnice. Resnico pa nekdo lahko imenujejo realnost ali stvarnost. Zato pravim, da resnica ni ne neskončna ne absolutna, ampak živa-gibka neomejena s časom in prostorom. Onkraj znanja, znanosti.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 26.10.2008 at 09:49:15


wrote on 25.10.2008 at 20:57:12:

Alojz in Sandib wrote on 25.10.2008 at 20:00:35:

wrote on 25.10.2008 at 12:31:01:
Predvsem pa je strah pred izgubo. V nekaj verjamejo in se tega držijo. To je ta tradicionalnost. Življenje iz spomina, izkušenj, naslanjanje na preteklost, se iz nje učijo in upajo na boljšo prihodnost. Ne doumejo, da je znanje končno, ti sam nisi.

Lp,Igor


Igor Naše upanje je nujni del našega življenja.Upanje je osnova
naših duš,ki v naših telesih upajo na naše ponovno  samospoznanje. To šele ustvari harmonijo duše in telesa. V vsakem civilizacijskem valu po civilizacijskem padcu je upanje v bistvu osnova naše religioznosti. Religija ni samo verska je tudi ateistična pot.Z religijo ni nič narobe narobe je z vesoljnimi cerkvami,ki izkorišajo našo religioznost-do trenutka ko nastopi naše ponovno samospoznanje v vsakokratnem 28ooo letnem civilizacijskem valu.
Verjetno si želel to povedati.

Hotel sem povedati, da pusti prihodnost in osebno zgodovino. Upanje je želja po boljši prihodnosti. Kaj pa sedanjost?  V sedanjosti upaš na prihodnost, vendar živiš zdaj. Živiš v sedanjosti, z upanjem pa nekje v prihodnosti. To pomeni, da si realno tu sedaj, ampak s tem nisi zadovoljen, zato upaš. Resnica je, da si ti sedaj tu, pač v neki življenski situaciji in se tega zaveš. Če upaš, na nekaj si sanjač. Bežiš od stvarnosti. To povzroča tudi stres. Si tukaj, a rad bi bil nekje drugje. Upanje zame pomeni bežanje od resnice.

Najbolj religiozen um je um v sedanjosti. Religioznost ni nekaj imaginarnega, neke sanje o lepši prihodnosti, ampak spoznanje resnice. Resnico pa nekdo lahko imenujejo realnost ali stvarnost. Zato pravim, da resnica ni ne neskončna ne absolutna, ampak živa-gibka neomejena s časom in prostorom. Onkraj znanja, znanosti.

Lp,Igor


Pa to ti govorim- religioznost ni nekaj imaginarnega!!!!! Je pot k resnici. Dokler nisi samospoznan si nujno religiozen. To pišem in govorim. Samospoznan iztopi iz kroga upanja ker postane samospoznana živa vesoljna samobitnost samospoznana v večno-sedanji dimenziji.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 26.10.2008 at 09:58:07

Oba govoriva enako. Sam pravim še, da če človek ves čas na nekaj upa, pač ne bo postal samospoznan. To odlašanje na jutri, dovolj imam časa, povzroča vse to trpljenje. Zato naj vsak začne z spraševanjem danes. Zanikanje in spraševanje razbija človekovo vero v neko imaginarnost.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 26.10.2008 at 10:36:54


wrote on 26.10.2008 at 09:58:07:
Oba govoriva enako. Sam pravim še, da če človek ves čas na nekaj upa, pač ne bo postal samospoznan. To odlašanje na jutri, dovolj imam časa, povzroča vse to trpljenje. Zato naj vsak začne z spraševanjem danes. Zanikanje in spraševanje razbija človekovo vero v neko imaginarnost.

Lp,Igor


Igor

Nič ni spornega. Midva lahko razrešiva vse v medsebojnem dialogu, to sva že dokazala.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by M.L. on 29.10.2008 at 22:00:57

14. PRAVA SVOBODNA VOLJA OBSTAJA SAMO V STANJU RAZSVETLJENJA, vsa druga stanja so pogojena in zato nesvobodna – navidezen paradoks: dokler si pogojen zlorabljaš svobodno voljo, ko si osvobojen, delaš vse v skladu z Božansko voljo.

Gape, tole tvoje moram ponoviti, ker je absolutno resnično.

Pa lep pozdrav.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by gape on 29.10.2008 at 22:33:54


M.L. wrote on 29.10.2008 at 22:00:57:
14. PRAVA SVOBODNA VOLJA OBSTAJA SAMO V STANJU RAZSVETLJENJA, vsa druga stanja so pogojena in zato nesvobodna – navidezen paradoks: dokler si pogojen zlorabljaš svobodno voljo, ko si osvobojen, delaš vse v skladu z Božansko voljo.

Gape, tole tvoje moram ponoviti, ker je absolutno resnično.

Pa lep pozdrav.

ni moje se pa 100% strinjam

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 29.10.2008 at 22:45:41

Svobodna volja je ali je pa ni. Ni prave ali neprave. Če si pogojen si pogojen, zato je tudi zlorabljati ne moreš, ker je nimaš. Svobodna volja je božanska volja, kaj bi bil tu paradoks?

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by gape on 30.10.2008 at 02:36:47

pojma nimam kje vidiš paradox

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 30.10.2008 at 10:24:01


gape wrote on 30.10.2008 at 02:36:47:
pojma nimam kje vidiš paradox

Omenja navidezni paradoks, kot zlorabo svobodne volje. Svobodna volja je svobodna volja in nisi pogojen, da deluješ v skladu z božansko voljo. To je eno in isto.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 30.10.2008 at 10:34:44


wrote on 30.10.2008 at 10:24:01:

gape wrote on 30.10.2008 at 02:36:47:
pojma nimam kje vidiš paradox

Omenja navidezni paradoks, kot zlorabo svobodne volje. Svobodna volja je svobodna volja in nisi pogojen, da deluješ v skladu z božansko voljo. To je eno in isto.

Lp,IgorGape-M.L.

Nobena naša stanja niso z ničemer pogojena vstopamo in iztopamo v njih po svobodni volji. Edina pogojnost smo mi sami v lastni samobitnosti svobodne volje. Pogojev izven nas ni,, so danosti -(velika razlika) v katere smo vstopili po lastni svobodni volji. !!!!  Čim zadeve razumeš kot M.L. moraš nujno iskati avtoriteto (Boga) kot nekaj kar nisi ti sam.

Malo več razmišljanja in ne zgolj nakladanje o bogu kot najvišji avtoriteti v elementarni vesoljni samobitnosti tam je tako 'opevana božja pojavnost-nezavedna.Samo preko človeka vaš 'opevani bog' vesoljna samobitnost- spozna samega sebe in tako človek postane njegova samospoznana zavest in beseda.

Lp Alojz

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 26.11.2008 at 17:20:39


M.L. wrote on 25.10.2008 at 11:29:39:
Gape, tole kar si pripravil, je pa čista resnica, vsa čast.

Pa lep pozdrav.

Smešno...če pa je resnica neopisljiva
:)

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by M.L. on 26.11.2008 at 22:03:10


Robi wrote on 26.11.2008 at 17:20:39:

M.L. wrote on 25.10.2008 at 11:29:39:
Gape, tole kar si pripravil, je pa čista resnica, vsa čast.

Pa lep pozdrav.

Smešno...če pa je resnica neopisljiva
:)


Ja seveda Robi, ampak samo tako dolgo dokler je ne spoznaš.

Pa lep pozdrav.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 27.11.2008 at 07:34:26

Torej jo ti poznaš?


Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 05.01.2009 at 17:02:47


Robi wrote on 27.11.2008 at 07:34:26:
Torej jo ti poznaš?


Ravno toliko kot moje strgane hlače.Toliko pozna M.L. resnico.

Lp Alojz

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 06.01.2009 at 21:12:20


Alojz in Sandib wrote on 05.01.2009 at 17:02:47:

Robi wrote on 27.11.2008 at 07:34:26:
Torej jo ti poznaš?


Ravno toliko kot moje strgane hlače.Toliko pozna M.L. resnico.

Lp Alojz


Modrosti se ne da spoznati,ne kupiti Modrost imaš ,ali pa jo nimaš. Modrosti se tudi igrati ne da, na daljši rok.Igralec modrosti se prej ko slej izda sam. Poglejte  dobro okoli sebe.Več igralcev, kot modrih mož- slednje na prste šteješ.  

Lp Alojz ;D ;D ;D

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Nahatee on 06.01.2009 at 22:01:46


Alojz in Sandib wrote on 06.01.2009 at 21:12:20:
Poglejte  dobro okoli sebe.Več igralcev, kot modrih mož- slednje na prste šteješ.  

Lp Alojz ;D ;D ;D


Kaj pa modrih žena, si pozabil.  ;) ;D

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 07.01.2009 at 15:09:59


wrote on 06.01.2009 at 22:01:46:

Alojz in Sandib wrote on 06.01.2009 at 21:12:20:
Poglejte  dobro okoli sebe.Več igralcev, kot modrih mož- slednje na prste šteješ.  

Lp Alojz ;D ;D ;D


Kaj pa modrih žena, si pozabil.  ;) ;D

Izgleda je pozabil. Jih je pa kar nekaj in niso zapostavljene. Le modrujejo ne toliko, zaradi modrosti same.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 07.01.2009 at 17:44:06


wrote on 06.01.2009 at 22:01:46:

Alojz in Sandib wrote on 06.01.2009 at 21:12:20:
Poglejte  dobro okoli sebe.Več igralcev, kot modrih mož- slednje na prste šteješ.  

Lp Alojz ;D ;D ;D


Kaj pa modrih žena, si pozabil.  ;) ;D


Če se hočeš lepo izvleči rečeš; Ženske so pa že po naravi modrejše od moških.

Lp Alojz

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 09.01.2009 at 21:39:30

Sam pojmujem modrost kot inteligenco. Inteligenca, ki pride s pozornostjo, ko ti spomin utihne. Ko si prost vseh časov in se dotakneš izvora, ki je izvir vseh stvari. Blagoslovljen je tisti, ki to spozna.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 09.01.2009 at 21:55:52


wrote on 09.01.2009 at 21:39:30:
Sam pojmujem modrost kot inteligenco. Inteligenca, ki pride s pozornostjo, ko ti spomin utihne. Ko si prost vseh časov in se dotakneš izvora, ki je izvir vseh stvari. Blagoslovljen je tisti, ki to spozna.

Lp,Igor


Tudi ta varianta Igor igra. Sam govorim o modrosti zato,ker vežem svoje početje na teološko civilizacijsko zapuščino,ki se izraža, bere in jo sam dojemam- kot vesoljno brezčasno človeško živo večno-sedaj aktualno modrost.  

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 09.01.2009 at 22:05:03


Alojz in Sandib wrote on 09.01.2009 at 21:55:52:

wrote on 09.01.2009 at 21:39:30:
Sam pojmujem modrost kot inteligenco. Inteligenca, ki pride s pozornostjo, ko ti spomin utihne. Ko si prost vseh časov in se dotakneš izvora, ki je izvir vseh stvari. Blagoslovljen je tisti, ki to spozna.

Lp,Igor


Tudi ta varianta Igor igra. Sam govorim o modrosti zato,ker vežem svoje početje na teološko civilizacijsko zapuščino,ki se izraža, bere in jo sam dojemam- kot vesoljno brezčasno človeško živo večno-sedaj aktualno modrost.  

Saj modrost ali inteligenca nima časovne dimenzije. Sam sem hotel samo povedati, da besede same po sebi ne morejo biti modre, niso stvari, ni dejanje. Lahko govoriš še tako modro in ljudje častijo tvoje besede, ki vse izvirajo iz misli, vendar brez inteligence, ki te popelje v spoznanje, ostanejo le besede.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 09.01.2009 at 22:15:06

Še drugače povedano. Modre besede se lahko naučiš in jih ponavljaš kot papagaj, kar je pri večini modrecev, ki jih svet priznava. Inteligence se ne moreš naučiti in ni učitelja, ki te je nauči. Pride sama je dar.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by M.L. on 09.01.2009 at 22:57:15


wrote on 09.01.2009 at 22:15:06:
Še drugače povedano. Modre besede se lahko naučiš in jih ponavljaš kot papagaj, kar je pri večini modrecev, ki jih svet priznava. Inteligence se ne moreš naučiti in ni učitelja, ki te je nauči. Pride sama je dar.

Lp,Igor

Govoriš tako, kot trenutno ti vidiš in razumeš. Obstaja pa še veliko več.

pa lep pozdrav.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 09.01.2009 at 23:00:55


M.L. wrote on 09.01.2009 at 22:57:15:

wrote on 09.01.2009 at 22:15:06:
Še drugače povedano. Modre besede se lahko naučiš in jih ponavljaš kot papagaj, kar je pri večini modrecev, ki jih svet priznava. Inteligence se ne moreš naučiti in ni učitelja, ki te je nauči. Pride sama je dar.

Lp,Igor

Govoriš tako, kot trenutno ti vidiš in razumeš. Obstaja pa še veliko več.

pa lep pozdrav.

Povej kaj želiš povedati, kaj ti vidiš drugače.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by M.L. on 09.01.2009 at 23:10:24


wrote on 09.01.2009 at 23:00:55:

M.L. wrote on 09.01.2009 at 22:57:15:

wrote on 09.01.2009 at 22:15:06:
Še drugače povedano. Modre besede se lahko naučiš in jih ponavljaš kot papagaj, kar je pri večini modrecev, ki jih svet priznava. Inteligence se ne moreš naučiti in ni učitelja, ki te je nauči. Pride sama je dar.

Lp,Igor

Govoriš tako, kot trenutno ti vidiš in razumeš. Obstaja pa še veliko več.

pa lep pozdrav.

Povej kaj želiš povedati, kaj ti vidiš drugače.

Lp,Igor

Žal, to boš pa moral sam spoznati.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 09.01.2009 at 23:14:21


M.L. wrote on 09.01.2009 at 23:10:24:

wrote on 09.01.2009 at 23:00:55:

M.L. wrote on 09.01.2009 at 22:57:15:

wrote on 09.01.2009 at 22:15:06:
Še drugače povedano. Modre besede se lahko naučiš in jih ponavljaš kot papagaj, kar je pri večini modrecev, ki jih svet priznava. Inteligence se ne moreš naučiti in ni učitelja, ki te je nauči. Pride sama je dar.

Lp,Igor

Govoriš tako, kot trenutno ti vidiš in razumeš. Obstaja pa še veliko več.

pa lep pozdrav.

Povej kaj želiš povedati, kaj ti vidiš drugače.

Lp,Igor

Žal, to boš pa moral sam spoznati.

Torej se ne strinjaš z mojim razmišljanjem. Ne veš pa zakaj. Kar tako, apriori.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 10.01.2009 at 00:14:00


wrote on 09.01.2009 at 22:15:06:
Še drugače povedano. Modre besede se lahko naučiš in jih ponavljaš kot papagaj, kar je pri večini modrecev, ki jih svet priznava. Inteligence se ne moreš naučiti in ni učitelja, ki te je nauči. Pride sama je dar.

Lp,Igor


Saj se tudi modrosti ne moreš naučiti. Inteligence tudi ne-je isto kdor je moder je tudi inteligenten in obratno.Zakaj komplicirati ?

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 10.01.2009 at 00:14:54


M.L. wrote on 09.01.2009 at 22:57:15:

wrote on 09.01.2009 at 22:15:06:
Še drugače povedano. Modre besede se lahko naučiš in jih ponavljaš kot papagaj, kar je pri večini modrecev, ki jih svet priznava. Inteligence se ne moreš naučiti in ni učitelja, ki te je nauči. Pride sama je dar.

Lp,Igor

Govoriš tako, kot trenutno ti vidiš in razumeš. Obstaja pa še veliko več.

pa lep pozdrav.


In to veliko več M.L. je? Povej, kaj!!!

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 10.01.2009 at 00:18:51


Alojz in Sandib wrote on 10.01.2009 at 00:14:00:

wrote on 09.01.2009 at 22:15:06:
Še drugače povedano. Modre besede se lahko naučiš in jih ponavljaš kot papagaj, kar je pri večini modrecev, ki jih svet priznava. Inteligence se ne moreš naučiti in ni učitelja, ki te je nauči. Pride sama je dar.

Lp,Igor


Saj se tudi modrosti ne moreš naučiti. Inteligence tudi ne-je isto kdor je moder je tudi inteligenten in obratno.Zakaj komplicirati ?

Kako, da ne? Prebereš 3-4 knjige, od vsake vzameš nekaj, napišeš novo knjigo in jo prodajaš kot besede modrosti. Imajo te za modrega, stopi ti v glavo in misliš, da si res moder.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 10.01.2009 at 00:23:28


wrote on 10.01.2009 at 00:18:51:

Alojz in Sandib wrote on 10.01.2009 at 00:14:00:

wrote on 09.01.2009 at 22:15:06:
Še drugače povedano. Modre besede se lahko naučiš in jih ponavljaš kot papagaj, kar je pri večini modrecev, ki jih svet priznava. Inteligence se ne moreš naučiti in ni učitelja, ki te je nauči. Pride sama je dar.

Lp,Igor


Saj se tudi modrosti ne moreš naučiti. Inteligence tudi ne-je isto kdor je moder je tudi inteligenten in obratno.Zakaj komplicirati ?

Kako, da ne? Prebereš 3-4 knjige, od vsake vzameš nekaj, napišeš novo knjigo in jo prodajaš kot besede modrosti. Imajo te za modrega, stopi ti v glavo in misliš, da si res moder.

Lp,Igor


Ja v tem kontekstu imaš prav. Ampak to je v konceptu individualnih napačnih miselnih vzorcev. Prava modrost in inteligenca ne delujeta na tem nivoju, sta izločeni iz njih,ker jih presežeta..

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 10.01.2009 at 00:28:26


Alojz in Sandib wrote on 10.01.2009 at 00:23:28:

wrote on 10.01.2009 at 00:18:51:

Alojz in Sandib wrote on 10.01.2009 at 00:14:00:

wrote on 09.01.2009 at 22:15:06:
Še drugače povedano. Modre besede se lahko naučiš in jih ponavljaš kot papagaj, kar je pri večini modrecev, ki jih svet priznava. Inteligence se ne moreš naučiti in ni učitelja, ki te je nauči. Pride sama je dar.

Lp,Igor


Saj se tudi modrosti ne moreš naučiti. Inteligence tudi ne-je isto kdor je moder je tudi inteligenten in obratno.Zakaj komplicirati ?

Kako, da ne? Prebereš 3-4 knjige, od vsake vzameš nekaj, napišeš novo knjigo in jo prodajaš kot besede modrosti. Imajo te za modrega, stopi ti v glavo in misliš, da si res moder.

Lp,Igor


Ja v tem kontekstu imaš prav. Ampak to je v konceptu individualnih napačnih miselnih vzorcev. Prava modrost in inteligenca ne delujeta na tem nivoju, sta izločeni iz njih,ker jih presežeta..

Saj zato sem hotel razložiti, kaj razumem pod besedo modrost in kdo je moder.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 10.01.2009 at 12:53:37

Tako sem tudi tvoje hotenje razumel Igor. Zato sem dodal modrost kot izraz intelekta.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 11.01.2009 at 19:58:50


Alojz in Sandib wrote on 10.01.2009 at 12:53:37:
Tako sem tudi tvoje hotenje razumel Igor. Zato sem dodal modrost kot izraz intelekta.

Torej se strinjaš, da učiteljev modrosti ni. So le šarlatani.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 11.01.2009 at 20:35:51


wrote on 11.01.2009 at 19:58:50:

Alojz in Sandib wrote on 10.01.2009 at 12:53:37:
Tako sem tudi tvoje hotenje razumel Igor. Zato sem dodal modrost kot izraz intelekta.

Torej se strinjaš, da učiteljev modrosti ni. So le šarlatani.

Lp,Igor

Čast izjemam-večina je blefa.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 11.01.2009 at 20:41:20


Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 20:35:51:

wrote on 11.01.2009 at 19:58:50:

Alojz in Sandib wrote on 10.01.2009 at 12:53:37:
Tako sem tudi tvoje hotenje razumel Igor. Zato sem dodal modrost kot izraz intelekta.

Torej se strinjaš, da učiteljev modrosti ni. So le šarlatani.

Lp,Igor

Čast izjemam-večina je blefa.

Sam še vedno pravim, da se pozornosti življenja ne da naučiti. Zato tudi učitelja ne potrebuješ. Odnos učitelj-učenec je avtoriteta in kjer je avtoriteta ni svobode. Za sprejem inteligence, pa moraš biti svoboden.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 11.01.2009 at 20:52:35


wrote on 11.01.2009 at 20:41:20:

Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 20:35:51:

wrote on 11.01.2009 at 19:58:50:

Alojz in Sandib wrote on 10.01.2009 at 12:53:37:
Tako sem tudi tvoje hotenje razumel Igor. Zato sem dodal modrost kot izraz intelekta.

Torej se strinjaš, da učiteljev modrosti ni. So le šarlatani.

Lp,Igor

Čast izjemam-večina je blefa.

Sam še vedno pravim, da se pozornosti življenja ne da naučiti. Zato tudi učitelja ne potrebuješ. Odnos učitelj-učenec je avtoriteta in kjer je avtoriteta ni svobode. Za sprejem inteligence, pa moraš biti svoboden.

Lp,Igor

Modrih ni potrebno učiti,ker so samobitno modri. Z vsem ostalim se strinjam.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 11.01.2009 at 20:56:13


Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 20:52:35:

wrote on 11.01.2009 at 20:41:20:

Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 20:35:51:

wrote on 11.01.2009 at 19:58:50:

Alojz in Sandib wrote on 10.01.2009 at 12:53:37:
Tako sem tudi tvoje hotenje razumel Igor. Zato sem dodal modrost kot izraz intelekta.

Torej se strinjaš, da učiteljev modrosti ni. So le šarlatani.

Lp,Igor

Čast izjemam-večina je blefa.

Sam še vedno pravim, da se pozornosti življenja ne da naučiti. Zato tudi učitelja ne potrebuješ. Odnos učitelj-učenec je avtoriteta in kjer je avtoriteta ni svobode. Za sprejem inteligence, pa moraš biti svoboden.

Lp,Igor

Modrih ni potrebno učiti,ker so samobitno modri. Z vsem ostalim se strinjam.

Če se imenuje učitelj modrosti, potem on nekoga poučuje. Želim povedati, da nihče ne potrebuje učitelja.

To je etika. Vodoravni red. Prijateljstvo, ne pa vzvišena avtoriteta v podobi nekega učitelja.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 11.01.2009 at 21:02:19


wrote on 11.01.2009 at 20:56:13:

Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 20:52:35:

wrote on 11.01.2009 at 20:41:20:

Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 20:35:51:

wrote on 11.01.2009 at 19:58:50:

Alojz in Sandib wrote on 10.01.2009 at 12:53:37:
Tako sem tudi tvoje hotenje razumel Igor. Zato sem dodal modrost kot izraz intelekta.

Torej se strinjaš, da učiteljev modrosti ni. So le šarlatani.

Lp,Igor

Čast izjemam-večina je blefa.

Sam še vedno pravim, da se pozornosti življenja ne da naučiti. Zato tudi učitelja ne potrebuješ. Odnos učitelj-učenec je avtoriteta in kjer je avtoriteta ni svobode. Za sprejem inteligence, pa moraš biti svoboden.

Lp,Igor

Modrih ni potrebno učiti,ker so samobitno modri. Z vsem ostalim se strinjam.

Če se imenuje učitelj modrosti, potem on nekoga poučuje. Želim povedati, da nihče ne potrebuje učitelja.

To je etika. Vodoravni red. Prijateljstvo, ne pa vzvišena avtoriteta v podobi nekega učitelja.

Lp,Igor


Ja, učitelj ni nujno modrec.Pri tej debati gre ali lahko inteligenco ovrednotimo kot živo samobitno modrost. Tu ne debatiramo o učiteljih in učencih. Vem kaj hočeš povedati, nihče ne rabi učitelja,ki misli da je modrec in svoje modrosti ne živi samobitno. V resnici je pa še bolj res,da ne rabimo učiteljev ampak 'vesoljno samo daritev življenja'-življenju. Se pravi samospoznanje.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 11.01.2009 at 21:08:48


Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 21:02:19:

wrote on 11.01.2009 at 20:56:13:

Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 20:52:35:

wrote on 11.01.2009 at 20:41:20:

Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 20:35:51:

wrote on 11.01.2009 at 19:58:50:

Alojz in Sandib wrote on 10.01.2009 at 12:53:37:
Tako sem tudi tvoje hotenje razumel Igor. Zato sem dodal modrost kot izraz intelekta.

Torej se strinjaš, da učiteljev modrosti ni. So le šarlatani.

Lp,Igor

Čast izjemam-večina je blefa.

Sam še vedno pravim, da se pozornosti življenja ne da naučiti. Zato tudi učitelja ne potrebuješ. Odnos učitelj-učenec je avtoriteta in kjer je avtoriteta ni svobode. Za sprejem inteligence, pa moraš biti svoboden.

Lp,Igor

Modrih ni potrebno učiti,ker so samobitno modri. Z vsem ostalim se strinjam.

Če se imenuje učitelj modrosti, potem on nekoga poučuje. Želim povedati, da nihče ne potrebuje učitelja.

To je etika. Vodoravni red. Prijateljstvo, ne pa vzvišena avtoriteta v podobi nekega učitelja.

Lp,Igor


Ja, učitelj ni nujno modrec.Pri tej debati gre ali lahko inteligenco ovrednotimo kot živo samobitno modrost. Tu ne debatiramo o učiteljih in učencih. Vem kaj hočeš povedati, nihče ne rabi učitelja,ki misli da je modrec in svoje modrosti ne živi samobitno. V resnici je pa še bolj res,da ne rabimo učiteljev ampak 'vesoljno samo daritev življenja'-življenju. Se pravi samospoznanje.

Točno tako. Sva le prišla skupaj. Problem je, da bi vsi radi bili nekakšni učitelji, neke avtoritete. To povzroči odnos ločevanja, ustvarjanje podob in nato komuniciramo s podobo, ki jo je ustvarila misel in ne z dejanskim človekom.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 11.01.2009 at 21:12:31


wrote on 11.01.2009 at 21:08:48:

Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 21:02:19:

wrote on 11.01.2009 at 20:56:13:

Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 20:52:35:

wrote on 11.01.2009 at 20:41:20:

Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 20:35:51:

wrote on 11.01.2009 at 19:58:50:

Alojz in Sandib wrote on 10.01.2009 at 12:53:37:
Tako sem tudi tvoje hotenje razumel Igor. Zato sem dodal modrost kot izraz intelekta.

Torej se strinjaš, da učiteljev modrosti ni. So le šarlatani.

Lp,Igor

Čast izjemam-večina je blefa.

Sam še vedno pravim, da se pozornosti življenja ne da naučiti. Zato tudi učitelja ne potrebuješ. Odnos učitelj-učenec je avtoriteta in kjer je avtoriteta ni svobode. Za sprejem inteligence, pa moraš biti svoboden.

Lp,Igor

Modrih ni potrebno učiti,ker so samobitno modri. Z vsem ostalim se strinjam.

Če se imenuje učitelj modrosti, potem on nekoga poučuje. Želim povedati, da nihče ne potrebuje učitelja.

To je etika. Vodoravni red. Prijateljstvo, ne pa vzvišena avtoriteta v podobi nekega učitelja.

Lp,Igor


Ja, učitelj ni nujno modrec.Pri tej debati gre ali lahko inteligenco ovrednotimo kot živo samobitno modrost. Tu ne debatiramo o učiteljih in učencih. Vem kaj hočeš povedati, nihče ne rabi učitelja,ki misli da je modrec in svoje modrosti ne živi samobitno. V resnici je pa še bolj res,da ne rabimo učiteljev ampak 'vesoljno samo daritev življenja'-življenju. Se pravi samospoznanje.

Točno tako. Sva le prišla skupaj. Problem je, da bi vsi radi bili nekakšni učitelji, neke avtoritete. To povzroči odnos ločevanja, ustvarjanje podob in nato komuniciramo s podobo, ki jo je ustvarila misel in ne z dejanskim človekom.

Lp,Igor


Saj veš,da jaz ne pišem tebi,ampak vsem, ko debatiram s teboj. Delam dvojno!!!

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 11.01.2009 at 21:18:58


Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 21:12:31:

wrote on 11.01.2009 at 21:08:48:

Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 21:02:19:

wrote on 11.01.2009 at 20:56:13:

Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 20:52:35:

wrote on 11.01.2009 at 20:41:20:

Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 20:35:51:

wrote on 11.01.2009 at 19:58:50:

Alojz in Sandib wrote on 10.01.2009 at 12:53:37:
Tako sem tudi tvoje hotenje razumel Igor. Zato sem dodal modrost kot izraz intelekta.

Torej se strinjaš, da učiteljev modrosti ni. So le šarlatani.

Lp,Igor

Čast izjemam-večina je blefa.

Sam še vedno pravim, da se pozornosti življenja ne da naučiti. Zato tudi učitelja ne potrebuješ. Odnos učitelj-učenec je avtoriteta in kjer je avtoriteta ni svobode. Za sprejem inteligence, pa moraš biti svoboden.

Lp,Igor

Modrih ni potrebno učiti,ker so samobitno modri. Z vsem ostalim se strinjam.

Če se imenuje učitelj modrosti, potem on nekoga poučuje. Želim povedati, da nihče ne potrebuje učitelja.

To je etika. Vodoravni red. Prijateljstvo, ne pa vzvišena avtoriteta v podobi nekega učitelja.

Lp,Igor


Ja, učitelj ni nujno modrec.Pri tej debati gre ali lahko inteligenco ovrednotimo kot živo samobitno modrost. Tu ne debatiramo o učiteljih in učencih. Vem kaj hočeš povedati, nihče ne rabi učitelja,ki misli da je modrec in svoje modrosti ne živi samobitno. V resnici je pa še bolj res,da ne rabimo učiteljev ampak 'vesoljno samo daritev življenja'-življenju. Se pravi samospoznanje.

Točno tako. Sva le prišla skupaj. Problem je, da bi vsi radi bili nekakšni učitelji, neke avtoritete. To povzroči odnos ločevanja, ustvarjanje podob in nato komuniciramo s podobo, ki jo je ustvarila misel in ne z dejanskim človekom.

Lp,Igor


Saj veš,da jaz ne pišem tebi,ampak vsem, ko debatiram s teboj. Delam dvojno!!!

Saj jaz tudi. Zato sem danes začel na tej temi.

Vse kar sem napisal pa je psihološki čas. Vse te avtoritete, idoli, učenci, učitelji so zaradi časa. Podobe ustvari čas in zato ne poznamo dejansko človeka s katerim debatiramo. Čas ustvari podobo iz spomina ter izkušnje, misel naredi projekcijo in ustvarjamo odnos s podobo, ki smo jo ustvarili. Modreci so zato projekcija naše misli, umetne stvaritve. Če bi pogledali dejansko, brez intervala čas, bi videli človeka, kot smo sami.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 11.01.2009 at 21:23:21

Igor iskreno!!!! Ti jaz in še nekaj! Kaj pa ostali? Slepi?
Dobro veš o čem govoriva. Slepec ne more voditi slepca skozi življenje. PROSTOVOLJNO SPREJETA Odgovornost ETIKA -ostaja.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 11.01.2009 at 21:29:19


Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 21:23:21:
Igor iskreno!!!! Ti jaz in še nekaj! Kaj pa ostali? Slepi?
Dobro veš o čem govoriva. Slepec ne more voditi slepca skozi življenje. PROSTOVOLJNO SPREJETA Odgovornost ETIKA -ostaja.

Ostale, pa tudi tukaj vzgajamo z razmišljanjem v takšen sočuten odnos. Ljudje, ki si želijo avtoritete nekakšnega idealiziranega junaka, ki jih bo navidezno varoval, bodo v nekakšnih skupnostih, kot sedaj. Počasi bodo prav vsi doumeli, da je največja varnost svoboda.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 11.01.2009 at 21:31:51


wrote on 11.01.2009 at 21:29:19:

Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 21:23:21:
Igor iskreno!!!! Ti jaz in še nekaj! Kaj pa ostali? Slepi?
Dobro veš o čem govoriva. Slepec ne more voditi slepca skozi življenje. PROSTOVOLJNO SPREJETA Odgovornost ETIKA -ostaja.

Ostale, pa tudi tukaj vzgajamo z razmišljanjem v takšen sočuten odnos. Ljudje, ki si želijo avtoritete nekakšnega idealiziranega junaka, ki jih bo navidezno varoval, bodo v nekakšnih skupnostih, kot sedaj. Počasi bodo prav vsi doumeli, da je največja varnost svoboda.

Lp,Igor


To je resnica!!!!

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Nahatee on 11.01.2009 at 21:38:51

Zame so zavedeni vsi tako imenovani guruji, ki mislijo da so guruji in učenci ki mislijo da bo njihov guru razrešil vse težave.

Tako sem jaz opisala odnos učitelj učenec.


wrote on 28.10.2007 at 02:12:08:
Guru v pravem pomenu besede je tisti, ki učencu spodmakne bergle zato, da učenec shodi in sam hodi.
V kolikor se pojavi odvisnost od guruja, to ni več pravi odnos ampak izkoriščanje.
Prav tako kot guru lahko uživa v tem da je nekomu bergla je kriv tudi učenec ki uporablja takoimenovanega guruja za berglo.
Kdor išče bergle, ta najde bergle, kdor išče resnico, ta najde resnico.  
Če nekdo da znanje in ga drugi sprejme, si s tem pomaga in gre naprej v življenju ni s tem nič narobe.  
Ljudje se lahko učimo drug od drugega.  Vsak je kdaj učitelj in hkrati tudi učenec.

Lep pozdrav

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 11.01.2009 at 21:45:42


wrote on 11.01.2009 at 21:38:51:
Zame so zavedeni vsi tako imenovani guruji, ki mislijo da so guruji in učenci ki mislijo da bo njihov guru razrešil vse težave.

Tako sem jaz opisala odnos učitelj učenec.


wrote on 28.10.2007 at 02:12:08:
Guru v pravem pomenu besede je tisti, ki učencu spodmakne bergle zato, da učenec shodi in sam hodi.
V kolikor se pojavi odvisnost od guruja, to ni več pravi odnos ampak izkoriščanje.
Prav tako kot guru lahko uživa v tem da je nekomu bergla je kriv tudi učenec ki uporablja takoimenovanega guruja za berglo.
Kdor išče bergle, ta najde bergle, kdor išče resnico, ta najde resnico.  
Če nekdo da znanje in ga drugi sprejme, si s tem pomaga in gre naprej v življenju ni s tem nič narobe.  
Ljudje se lahko učimo drug od drugega.  Vsak je kdaj učitelj in hkrati tudi učenec.

Lep pozdrav


Točno to ! Ni učitelja ni učenca!!!! Odnos je vzajemen soodvisen enakopraven v izmeničnem sočasnem toku  obeh informacij.

Ja, Nahatee prav imaš!


Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 11.01.2009 at 21:50:13


wrote on 11.01.2009 at 21:38:51:
Zame so zavedeni vsi tako imenovani guruji, ki mislijo da so guruji in učenci ki mislijo da bo njihov guru razrešil vse težave.

Tako sem jaz opisala odnos učitelj učenec.


wrote on 28.10.2007 at 02:12:08:
Guru v pravem pomenu besede je tisti, ki učencu spodmakne bergle zato, da učenec shodi in sam hodi.
V kolikor se pojavi odvisnost od guruja, to ni več pravi odnos ampak izkoriščanje.
Prav tako kot guru lahko uživa v tem da je nekomu bergla je kriv tudi učenec ki uporablja takoimenovanega guruja za berglo.
Kdor išče bergle, ta najde bergle, kdor išče resnico, ta najde resnico.  
Če nekdo da znanje in ga drugi sprejme, si s tem pomaga in gre naprej v življenju ni s tem nič narobe.  
Ljudje se lahko učimo drug od drugega.  Vsak je kdaj učitelj in hkrati tudi učenec.

Lep pozdrav

Pravilno si napisala. S pozornostjo dojameš, da si ves čas oboje. To je vsa umetnost.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 12.01.2009 at 20:34:38

Sedaj smo dobili novega kozmičnega modreca-razsodnika.
Sem že pozabil kako mu je ime ,gre pa za neko kozmično povezavo.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Kozmicni Poet on 12.01.2009 at 21:00:47


Alojz in Sandib wrote on 12.01.2009 at 20:34:38:
Sedaj smo dobili novega kozmičnega modreca-razsodnika.
Sem že pozabil kako mu je ime ,gre pa za neko kozmično povezavo.

Kozmični modrec bo tisti, ki bo v stanju kozmičnega ravnovesja. Samo to ne boste vi dokler boste še malo bolj poudarjali materialni aspekt nasproti duhovnega.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 12.01.2009 at 21:00:53


Alojz in Sandib wrote on 12.01.2009 at 20:34:38:
Sedaj smo dobili novega kozmičnega modreca-razsodnika.
Sem že pozabil kako mu je ime ,gre pa za neko kozmično povezavo.

Ja, kar pravilno ime si je zbral-Kozmični. Laska lastni narcisoidni samopomembnosti, poleg tega pa se lahko še skriva za karmo, ki je baje tam zapisana.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 12.01.2009 at 23:33:54


wrote on 12.01.2009 at 21:00:53:

Alojz in Sandib wrote on 12.01.2009 at 20:34:38:
Sedaj smo dobili novega kozmičnega modreca-razsodnika.
Sem že pozabil kako mu je ime ,gre pa za neko kozmično povezavo.

Ja, kar pravilno ime si je zbral-Kozmični. Laska lastni narcisoidni samopomembnosti, poleg tega pa se lahko še skriva za karmo, ki je baje tam zapisana.

Lp,Igor


IGOR

V POGLEJMO RESNICI V OČI-NAHATE Sem ti potrdil tisto kar ti razumeš pod zavest bo prerasla obstoječe stanje in tehnologijo.. Prerasla bo s tem tudi naš obstoječi genom-DNK.Deloval bo na višji frekvenci.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 16.01.2009 at 09:30:52


Quote:
Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto


Če bom še jaz sporočal isto, bom učitelj ?

Resnica je neopisljiva, je individualna. Kako to, da potem sporočajo isto ?

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 16.01.2009 at 09:36:31


wrote on 11.01.2009 at 20:41:20:

Alojz in Sandib wrote on 11.01.2009 at 20:35:51:

wrote on 11.01.2009 at 19:58:50:

Alojz in Sandib wrote on 10.01.2009 at 12:53:37:
Tako sem tudi tvoje hotenje razumel Igor. Zato sem dodal modrost kot izraz intelekta.

Torej se strinjaš, da učiteljev modrosti ni. So le šarlatani.

Lp,Igor

Čast izjemam-večina je blefa.

Sam še vedno pravim, da se pozornosti življenja ne da naučiti. Zato tudi učitelja ne potrebuješ. Odnos učitelj-učenec je avtoriteta in kjer je avtoriteta ni svobode. Za sprejem inteligence, pa moraš biti svoboden.

Lp,Igor

Večino inteligence in vzorcev si sprejel kot otrok. Pa si bil takrat svoboden ?
Ali si sprejel, ker nisi imel izbire ?
Sprejel si, da obstaja Rdeča Kapica.....sedaj sprejemaš, da obstaja razsvetljenstvo.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 16.01.2009 at 09:39:39


M.L. wrote on 09.01.2009 at 23:10:24:

wrote on 09.01.2009 at 23:00:55:

M.L. wrote on 09.01.2009 at 22:57:15:

wrote on 09.01.2009 at 22:15:06:
Še drugače povedano. Modre besede se lahko naučiš in jih ponavljaš kot papagaj, kar je pri večini modrecev, ki jih svet priznava. Inteligence se ne moreš naučiti in ni učitelja, ki te je nauči. Pride sama je dar.

Lp,Igor

Govoriš tako, kot trenutno ti vidiš in razumeš. Obstaja pa še veliko več.

pa lep pozdrav.

Povej kaj želiš povedati, kaj ti vidiš drugače.

Lp,Igor

Žal, to boš pa moral sam spoznati.

Preverja, če si dovolj moder, da bi te imel za učitelja. ;D

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 16.01.2009 at 09:42:46


Alojz in Sandib wrote on 10.01.2009 at 00:14:00:

wrote on 09.01.2009 at 22:15:06:
Še drugače povedano. Modre besede se lahko naučiš in jih ponavljaš kot papagaj, kar je pri večini modrecev, ki jih svet priznava. Inteligence se ne moreš naučiti in ni učitelja, ki te je nauči. Pride sama je dar.

Lp,Igor


Saj se tudi modrosti ne moreš naučiti. Inteligence tudi ne-je isto kdor je moder je tudi inteligenten in obratno.Zakaj komplicirati ?

Če bi imeli dva enojajčna dvojčka z isto genetsko osnovo. Eden bi živel v divjini, drugi pri modrecu...Če leta srečaš oba in boš rekel, da sta oba enako modra in inteligentna ?

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 16.01.2009 at 12:11:05


Robi wrote on 16.01.2009 at 09:42:46:

Alojz in Sandib wrote on 10.01.2009 at 00:14:00:

wrote on 09.01.2009 at 22:15:06:
Še drugače povedano. Modre besede se lahko naučiš in jih ponavljaš kot papagaj, kar je pri večini modrecev, ki jih svet priznava. Inteligence se ne moreš naučiti in ni učitelja, ki te je nauči. Pride sama je dar.

Lp,Igor


Saj se tudi modrosti ne moreš naučiti. Inteligence tudi ne-je isto kdor je moder je tudi inteligenten in obratno.Zakaj komplicirati ?

Če bi imeli dva enojajčna dvojčka z isto genetsko osnovo. Eden bi živel v divjini, drugi pri modrecu...Če leta srečaš oba in boš rekel, da sta oba enako modra in inteligentna ?

Ne vem kaj bi rekel. Nimam takšne domišljije in ne verjamem, da kdo ve. Ti veš?

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 16.01.2009 at 15:51:09


Robi wrote on 16.01.2009 at 09:42:46:

Alojz in Sandib wrote on 10.01.2009 at 00:14:00:

wrote on 09.01.2009 at 22:15:06:
Še drugače povedano. Modre besede se lahko naučiš in jih ponavljaš kot papagaj, kar je pri večini modrecev, ki jih svet priznava. Inteligence se ne moreš naučiti in ni učitelja, ki te je nauči. Pride sama je dar.

Lp,Igor


Saj se tudi modrosti ne moreš naučiti. Inteligence tudi ne-je isto kdor je moder je tudi inteligenten in obratno.Zakaj komplicirati ?

Če bi imeli dva enojajčna dvojčka z isto genetsko osnovo. Eden bi živel v divjini, drugi pri modrecu...Če leta srečaš oba in boš rekel, da sta oba enako modra in inteligentna ?


Ne moreta biti???? Ali ti Robi naivno verjameš,da ima naša civilizacija izdelana in pravilna merila kaj je modrost in kako se meri inteligenca? Ti misliš,da se modrosti in inteligenco da priučiti, naučiti,kupiti??? Ali ti misliš,da se na eni strani divjak in mulc iz urbane okolice lahko razlikujeta v modrosti in inteligenci. Ti že v osnovi potem nimaš razčiščenih pojmov v sebi. Zakaj pa je danes naša naučena ,papagajsko ,izobražena  civilizacija v popolni riti. Divjaki pa ne!!!! Mi jih uničujemo in še sebe zraven!!!!!
Robi oprosti, malo več širine in manj togosti pa že lahko pokažeš!!!!

LpAlojz

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 16.01.2009 at 16:34:54

V osnovi nam je vsem dan um oz. možgani, ki imajo neke sposobnosti.
Vendar boš brez učenja in tudi ponavljanja težko pokazal kakšno inteligenco in modrost.
Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 16.01.2009 at 16:37:14


Quote:
Ne vem kaj bi rekel. Nimam takšne domišljije in ne verjamem, da kdo ve. Ti veš?

Enega bi označili za modreca, drugega za divjaka.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 16.01.2009 at 16:43:31


Robi wrote on 16.01.2009 at 16:37:14:

Quote:
Ne vem kaj bi rekel. Nimam takšne domišljije in ne verjamem, da kdo ve. Ti veš?

Enega bi označili za modreca, drugega za divjaka.

Koga za modrega in koga za divjaka? In kakšna merila bi imel? Verjetno naučena s ponavljanjem.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 16.01.2009 at 17:15:28

Saj nimamo tako različnih meril. :)


Quote:
Verjetno naučena s ponavljanjem.


Vse je naučeno s ponavljanjem. Tudi modrosti in resnice.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 16.01.2009 at 19:42:34


Robi wrote on 16.01.2009 at 16:34:54:
V osnovi nam je vsem dan um oz. možgani, ki imajo neke sposobnosti.
Vendar boš brez učenja in tudi ponavljanja težko pokazal kakšno inteligenco in modrost.


Totalno napačno zame-zate sprejemljivo ok. Vidiš še vedno ni modrost urbanega mulca večja od divjaka in ravno tako ni inteligenca današnjega divjaka nižja od učenih mulcev.
Neanderalec je v svojem okolju lahko inteligenten in moder. Ravno tako je homo sapiens sapiens v danih ELEMENTARNIH okoliščinah,tak.

Ne odreja  človek elementarnih danosti (civilizacijskega cikla)
on se življenjsko prilagaja elementarnim danostim EM valovanje-rotacija klima itd.(Zemlje-osončja-galaksije) in jim sledi,da jih spozna in uporabi v prid vesoljnemu življenju. Ti sam ne odrejaš svoj miselni potencial (možgansko prostornino-življenjsko dobo) ti se(človeški genom) prilagajaš elementarnim cikličnim danostim,ker ti te preko EM sile določajo tvoj večno-sedanji življenjski cikel.

Šele ko kot človek spoznaš vesoljno elementarno zakonitost si jo ti sposoben izrabiti sebi in vesoljnemu življenju v prid.
Potrebno je tudi pznati človeški miselni sistem,ki je v bistvu tokokrog samokomunikacije njegove akumulirane in realizirane miselne kapacitete,ki sta večnosedaj v lastnem izmeničnem Elektromagnetnem tokokrogu.

Naš izpobraževalni sistem igra zgolj na realizirane miselne potenciale,ki so sposobni učenja,akumuliranih sploh ni potrebni učiti oni so nosilci spomina našega genoma- našega večno-sedanjega bivanja. Mi teh potencialov sploh ne znamo zbuditi,a se jih da.
Je sedaj spet kaj več jasnega Robi?

Lp Alojz 8-) 8-)

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 17.01.2009 at 08:40:22

Potem pa nisi sam sebi avtoriteta ?


Quote:
Vidiš še vedno ni modrost urbanega mulca večja od divjaka in ravno tako ni inteligenca današnjega divjaka nižja od učenih mulcev

To je le teorija, ki pa v praksi pokaže čisto drugačne rezultate.
Živimo sedaj v realnosti.
S to teorijo se lahko le tolažim. :)

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 17.01.2009 at 10:22:42


Robi wrote on 17.01.2009 at 08:40:22:
Potem pa nisi sam sebi avtoriteta ?


Quote:
Vidiš še vedno ni modrost urbanega mulca večja od divjaka in ravno tako ni inteligenca današnjega divjaka nižja od učenih mulcev

To je le teorija, ki pa v praksi pokaže čisto drugačne rezultate.
Živimo sedaj v realnosti.
S to teorijo se lahko le tolažim. :)


Že tolažba je veliko.

Kaj pa če je naša praksa napačna Robi?

Opazuješ in občutiš jo pa tako vsakodnevno na lastni koži!!!
Če želiš debatirati enakopravno, boš moral malo več iztisniti iz sebe-argumente!!! Apriori biti proti, zame ni argument, Apriori stališče ne potrebuje nič, kot zgolj tvojo odločitev da si proti.Ne mislim nič sabega, samo takšno  je moje vedenje,ki  je moj argument..

Lp Alojz 8-) 8-) 8-)

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 17.01.2009 at 10:33:05


Robi wrote on 17.01.2009 at 08:40:22:
Potem pa nisi sam sebi avtoriteta ?


Quote:
Vidiš še vedno ni modrost urbanega mulca večja od divjaka in ravno tako ni inteligenca današnjega divjaka nižja od učenih mulcev

To je le teorija, ki pa v praksi pokaže čisto drugačne rezultate.
Živimo sedaj v realnosti.
S to teorijo se lahko le tolažim. :)

Po tvoje je torej modrost odvisna od okoliščin, kjer živiš in življenske situacije. Merilo ti je pa dostop do informacij, da lahko postaneš večji papagaj.

Višek naše inteligence je torej pospeševalnik v Cernu in GPS, da lažje najdeš trgovino, kjer zadovoljiš svoje modre apetite. Res smo inteligentni.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 17.01.2009 at 10:47:31


wrote on 17.01.2009 at 10:33:05:

Robi wrote on 17.01.2009 at 08:40:22:
Potem pa nisi sam sebi avtoriteta ?


Quote:
Vidiš še vedno ni modrost urbanega mulca večja od divjaka in ravno tako ni inteligenca današnjega divjaka nižja od učenih mulcev

To je le teorija, ki pa v praksi pokaže čisto drugačne rezultate.
Živimo sedaj v realnosti.
S to teorijo se lahko le tolažim. :)

Po tvoje je torej modrost odvisna od okoliščin, kjer živiš in življenske situacije. Merilo ti je pa dostop do informacij, da lahko postaneš večji papagaj.

Višek naše inteligence je torej pospeševalnik v Cernu in GPS, da lažje najdeš trgovino, kjer zadovoljiš svoje modre apetite. Res smo inteligentni.

Lp,Igor


Pred dvema mesecema sem na tem forumu povedal:Pospeševalnik v Cernu je totalna znanstvena in finančna polomija EU.Pahorju sem napisal,da je to vržen denar skozi okno.Še dober,da R Slovenija kot država ne vlaga denarja v ta zasran projekt.  Ni problem ugotoviti kako nastajajo gravitoni, problem bo kako lahko gravitoni izgubijo maso in gravitacijsko polje!!!!! Ti kekci to nikoli ne bodo spoznali. Že Hawking jim je napovedal polomijo.
GPS sem pa naredil že leta 88, pa so mi ga Italijani drpnili-pokopirali in na drugem koncu sveta ven dali.Načrte zanj imam še danes.
Robi da boš vedel inteligenco posameznika določa v osnovi naš možganski volumen,(trenutno 1200-1800 ml)zdrav življenjski duh,EM magnetna frekvenca letnega časa galaksije in naša spominska EM koda shranjena v našem genomu.
Dejavnikov je več in so širši kot jih mi razlagamo!!!! Sprijazniti
se z obstoječim stanjem je nemogoče,ker naša bit hoče spoznati vesoljno resnico.

Lp Alojz 8-) 8-) 8-)

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 17.01.2009 at 11:07:55


wrote on 17.01.2009 at 10:33:05:

Robi wrote on 17.01.2009 at 08:40:22:
Potem pa nisi sam sebi avtoriteta ?


Quote:
Vidiš še vedno ni modrost urbanega mulca večja od divjaka in ravno tako ni inteligenca današnjega divjaka nižja od učenih mulcev

To je le teorija, ki pa v praksi pokaže čisto drugačne rezultate.
Živimo sedaj v realnosti.
S to teorijo se lahko le tolažim. :)

Po tvoje je torej modrost odvisna od okoliščin, kjer živiš in življenske situacije. Merilo ti je pa dostop do informacij, da lahko postaneš večji papagaj.

Višek naše inteligence je torej pospeševalnik v Cernu in GPS, da lažje najdeš trgovino, kjer zadovoljiš svoje modre apetite. Res smo inteligentni.

Lp,Igor

Točno.

Takšne so družbene vrednote. :)

Vendar zame osebno to ni neka vrednota.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 17.01.2009 at 11:11:03


Quote:
Robi da boš vedel inteligenco posameznika določa v osnovi naš možganski volumen,(trenutno 1200-1800 ml)zdrav življenjski duh,EM magnetna frekvenca letnega časa galaksije in naša spominska EM koda shranjena v našem genomu.
Dejavnikov je več in so širši kot jih mi razlagamo!!!! Sprijazniti
se z obstoječim stanjem je nemogoče,ker naša bit hoče spoznati vesoljno resnico.

To jaz tudi trdim.
Hkrati pa pravim, da brez treninga možganov, te inteligence ni možno razviti.

Bodo se meni razvile mišice, kot schwarzenegerju, če bom samo ležal in gledal njegove filme ? ;D

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 17.01.2009 at 11:14:07

Točno sem vedel, da se boš skliceval na javno mnenje. Sebe si pa izločil iz njega. Če ne daš veliko na javno mnenje, zakaj ga potem ustvarjaš? Živeti po sistemu, "kaj bodo pa rekli" je popolna neumnost. O tem je ves čas debata, to je življenje iz druge roke.
In to je resnica, spoznanje, da živimo neko tuje privzgojeno življenje.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 17.01.2009 at 11:19:37


Quote:
Že tolažba je veliko.

Kaj pa če je naša praksa napačna Robi?

Opazuješ in občutiš jo pa tako vsakodnevno na lastni koži!!!
Če želiš debatirati enakopravno, boš moral malo več iztisniti iz sebe-argumente!!! Apriori biti proti, zame ni argument, Apriori stališče ne potrebuje nič, kot zgolj tvojo odločitev da si proti.Ne mislim nič sabega, samo takšno  je moje vedenje,ki  je moj argument..


Naša praksa je naša realnost, je resnica, je dejstvo.

Nisem papagaj, da bi verjel v neko teorijo, če te samo življenje ne odraža.
Jaz vidim argumente v vskdanjem življenju. Nekdo drug pač drugače zaznava življenje in sebe.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 17.01.2009 at 11:20:55


Robi wrote on 17.01.2009 at 11:11:03:

Quote:
Robi da boš vedel inteligenco posameznika določa v osnovi naš možganski volumen,(trenutno 1200-1800 ml)zdrav življenjski duh,EM magnetna frekvenca letnega časa galaksije in naša spominska EM koda shranjena v našem genomu.
Dejavnikov je več in so širši kot jih mi razlagamo!!!! Sprijazniti
se z obstoječim stanjem je nemogoče,ker naša bit hoče spoznati vesoljno resnico.

To jaz tudi trdim.
Hkrati pa pravim, da brez treninga možganov, te inteligence ni možno razviti.

Bodo se meni razvile mišice, kot schwarzenegerju, če bom samo ležal in gledal njegove filme ? ;D


Ni potreben trening- potrebno je hotenje-volja spoznati,
kar je že vse v tebi večno-sedaj..Preko te volje, tvoj duh odpre vrata sam, tudi če ležiš.Schwarzneger ni prava primerjava. To je ujetost in z našim duhom nima nič.To je ego trip.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 17.01.2009 at 11:22:31


wrote on 17.01.2009 at 11:14:07:
Točno sem vedel, da se boš skliceval na javno mnenje. Sebe si pa izločil iz njega. Če ne daš veliko na javno mnenje, zakaj ga potem ustvarjaš? Živeti po sistemu, "kaj bodo pa rekli" je popolna neumnost. O tem je ves čas debata, to je življenje iz druge roke.
In to je resnica, spoznanje, da živimo neko tuje privzgojeno življenje.

Lp,Igor

Pa pojdi nag na cesto , da ne boš neumen. :)

Seveda živimo neko privzgojeno življenje, tudi jaz.
Ampak moj namen je to ozavestiti. Ne pa bežati v newagerske fore.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 17.01.2009 at 11:26:58


Robi wrote on 17.01.2009 at 11:22:31:

wrote on 17.01.2009 at 11:14:07:
Točno sem vedel, da se boš skliceval na javno mnenje. Sebe si pa izločil iz njega. Če ne daš veliko na javno mnenje, zakaj ga potem ustvarjaš? Živeti po sistemu, "kaj bodo pa rekli" je popolna neumnost. O tem je ves čas debata, to je življenje iz druge roke.
In to je resnica, spoznanje, da živimo neko tuje privzgojeno življenje.

Lp,Igor

Pa pojdi nag na cesto , da ne boš neumen. :)

Seveda živimo neko privzgojeno življenje, tudi jaz.
Ampak moj namen je to ozavestiti. Ne pa bežati v newagerske fore.


Če me je volja ne grem samo nag na cesto ,jaz si upam na sredi mesta javno seksati.Sem že probal. Če imaš ti zavore jih nimajo vsi-zato se malo ohladi. Kje ti vidiš newage fore.Newage fore trosiš ti,ker se bojiš iztopiti iz obstoječega zapovedanega papagajskega sistema. To je tisto- iztopiti in to zavestno ----vključujoč posledice iz tega zabarikadiranega moralno neetičnega, licemerskega sistema,ki ti ga narekujejo drugi.Probaj pa boš videl kakšna je tvoja volja menjati sistem. Joka lahko vsak v besedi,kje so dejanja? Naj drugi proba namesto mene, potem bom pa videl-najlažje, pa še brez samo odgovornosti.Robi upri se s svojo voljo sistemu,če ti ni všeč.Jaz to delam ne govorim.

Lp Alojz 8-) 8-)

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 17.01.2009 at 11:28:49


Robi wrote on 17.01.2009 at 11:22:31:

wrote on 17.01.2009 at 11:14:07:
Točno sem vedel, da se boš skliceval na javno mnenje. Sebe si pa izločil iz njega. Če ne daš veliko na javno mnenje, zakaj ga potem ustvarjaš? Živeti po sistemu, "kaj bodo pa rekli" je popolna neumnost. O tem je ves čas debata, to je življenje iz druge roke.
In to je resnica, spoznanje, da živimo neko tuje privzgojeno življenje.

Lp,Igor

Pa pojdi nag na cesto , da ne boš neumen. :)

Seveda živimo neko privzgojeno življenje, tudi jaz.
Ampak moj namen je to ozavestiti. Ne pa bežati v newagerske fore.

Nag na cesto ne grem zaradi drugih, ampak zaradi sebe.
Torej je tvoj namen odvisen od časa. Začel boš jutri ali pa ko bodo ostali tako naredili. Vidim, da si ti v newagu. Govoriš nekaj, delaš drugo.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 17.01.2009 at 11:34:41

Zaradi sebe ali zaradi drugih....V čem je razlika ?

Če drugi ne odobravajo ali pa privzgojeni glas drugih v meni.
Vse se konča in začne pri "meni".

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 17.01.2009 at 11:38:31


Robi wrote on 17.01.2009 at 11:34:41:
Zaradi sebe ali zaradi drugih....V čem je razlika ?

Če drugi ne odobravajo ali pa privzgojeni glas drugih v meni.
Vse se konča in začne pri "meni".


Točno to moraš vedeti.Ti si sam sebi avtoriteta. Zgoditi se ti pa tako nič ne more-smrt je konec in začetek novega življenja.Dojemi da si večno-sedaj in v tej dimenziji živi. To Robi!!!

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 17.01.2009 at 11:39:01


Quote:
Če me je volja ne grem samo nag na cesto ,jaz si upam na sredi mesta javno seksati.Sem že probal. Če imaš ti zavore jih nimajo vsi-zato se malo ohladi. Kje ti vidiš newage fore.Newage fore trosiš ti,ker se bojiš iztopiti iz obstoječega zapovedanega sistema.

Nisem napet, ampak se prav zabavam ob vsem tem.
Zanimivo je debatirati.
Nisem pa noben pripadnik in ne podpiram te družbe in njenih navad.
Gre se le za izmenjavo informacij in spoznavanja družbe in njenih zakonitosti.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 17.01.2009 at 11:42:57


Alojz in Sandib wrote on 17.01.2009 at 11:38:31:

Robi wrote on 17.01.2009 at 11:34:41:
Zaradi sebe ali zaradi drugih....V čem je razlika ?

Če drugi ne odobravajo ali pa privzgojeni glas drugih v meni.
Vse se konča in začne pri "meni".


Točno to moraš vedeti.Ti si sam sebi avtoriteta. Zgoditi se ti pa tako nič ne more-smrt je konec in začetek novega življenja.Dojemi da si večno-sedaj in v tej dimenziji živi. To Robi!!!

Se zavedam tega.

Stvar je v tem ,kako te zadeve transformirati na takšno raven, da bo razumelo čimveč ljudi.
Če stopim pred množico in začnem govoriti o večnem-sedaj, me bodo imeli za šarlatana. ;D

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 17.01.2009 at 11:43:54


Robi wrote on 17.01.2009 at 11:39:01:

Quote:
Če me je volja ne grem samo nag na cesto ,jaz si upam na sredi mesta javno seksati.Sem že probal. Če imaš ti zavore jih nimajo vsi-zato se malo ohladi. Kje ti vidiš newage fore.Newage fore trosiš ti,ker se bojiš iztopiti iz obstoječega zapovedanega sistema.

Nisem napet, ampak se prav zabavam ob vsem tem.
Zanimivo je debatirati.
Nisem pa noben pripadnik in ne podpiram te družbe in njenih navad.
Gre se le za izmenjavo informacij in spoznavanja družbe in njenih zakonitosti.


Imaš prav. Glej zakaj bi si lepili neke etikete.Dojemimo,da je življenje 'Vsako' vesoljno avtohtono večno-sedaj in sočasno upeto v ostalo življenje.Kaj je potem smisel življenja? Življenje samo,je tako? To Igor imenuje etika življenja.

Lp Alojz 8-) 8-)

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 17.01.2009 at 11:44:04


Robi wrote on 17.01.2009 at 11:34:41:
Zaradi sebe ali zaradi drugih....V čem je razlika ?

Če drugi ne odobravajo ali pa privzgojeni glas drugih v meni.
Vse se konča in začne pri "meni".

Razlika je v tem, da delaš po lastni pameti. Nisi odvisen od tujih mnenj. Sicer je pa tvoja osebna svobodna odločitev ali delaš kar želijo drugi ali kar ti sam. Uvidi to kalupno vzgojo in če vidiš vse prav bo prav tudi tebi. Je pa to le neka navidezna varnost. Iskanje varnosti v javnem mnenju je zmotno.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 17.01.2009 at 11:54:26

Kje pa je meja med lastno pametjo in priučeno ( tuje mnenje) ?


Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 17.01.2009 at 11:59:30


Robi wrote on 17.01.2009 at 11:54:26:
Kje pa je meja med lastno pametjo in priučeno ( tuje mnenje) ?


Odraža se v tvojem bivanju-v tvoji biti.Meja in merilo si ti sam, večno-sedaj v lastni svobodni volji,ki ti je samoumevna in ti je nihče ne more odvzeti!!!! Lahko te zapre,muči,tepe,kar hoče---svobodne volje ti ne more oduzeti nihče.Lahko ti omeji pogoje bivanja volje ti ne more oduzeti.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 17.01.2009 at 11:59:31


wrote on 17.01.2009 at 11:44:04:

Robi wrote on 17.01.2009 at 11:34:41:
Zaradi sebe ali zaradi drugih....V čem je razlika ?

Če drugi ne odobravajo ali pa privzgojeni glas drugih v meni.
Vse se konča in začne pri "meni".

Razlika je v tem, da delaš po lastni pameti. Nisi odvisen od tujih mnenj. Sicer je pa tvoja osebna svobodna odločitev ali delaš kar želijo drugi ali kar ti sam. Uvidi to kalupno vzgojo in če vidiš vse prav bo prav tudi tebi. Je pa to le neka navidezna varnost. Iskanje varnosti v javnem mnenju je zmotno.

Lp,Igor

Misliš ?
Veliko ljudi trpi, ker se ne počutijo varne v družbi ali jih družba ne sprejema.
Veliko lažje funkcioniraš in uspevaš, če te družba sprejema.

Me še zanima, kdo živi tako, da ni odvisen od tujih mnenj. :)

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 17.01.2009 at 12:01:27


Robi wrote on 17.01.2009 at 11:54:26:
Kje pa je meja med lastno pametjo in priučeno ( tuje mnenje) ?

V procesiranju. Koliko uporabljaš spomin.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 17.01.2009 at 12:04:47


Robi wrote on 17.01.2009 at 11:59:31:

wrote on 17.01.2009 at 11:44:04:

Robi wrote on 17.01.2009 at 11:34:41:
Zaradi sebe ali zaradi drugih....V čem je razlika ?

Če drugi ne odobravajo ali pa privzgojeni glas drugih v meni.
Vse se konča in začne pri "meni".

Razlika je v tem, da delaš po lastni pameti. Nisi odvisen od tujih mnenj. Sicer je pa tvoja osebna svobodna odločitev ali delaš kar želijo drugi ali kar ti sam. Uvidi to kalupno vzgojo in če vidiš vse prav bo prav tudi tebi. Je pa to le neka navidezna varnost. Iskanje varnosti v javnem mnenju je zmotno.

Lp,Igor

Misliš ?
Veliko ljudi trpi, ker se ne počutijo varne v družbi ali jih družba ne sprejema.
Veliko lažje funkcioniraš in uspevaš, če te družba sprejema.

Me še zanima, kdo živi tako, da ni odvisen od tujih mnenj. :)


Vsak lahko živi neodvisno..Ker ima vsak svobodno voljo, ali bo upošteval tuje mnenje.Življenje je individulno- vezano na kolektivno.Merilo ni kolektivno merilo je individualno.Tudi če kolektivno posiljuje individualno, ima individualno še vedno svobodno voljo lastnih odločitev.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 17.01.2009 at 12:23:39

Ja...ampak...a se ta svobodna volja ne konča pri drugem ?
Če se moja svobodna volja ne razlikuje veliko od okolice, potem verjamem, da sem izredno svoboden človek.
S tega zornega kota, lahko rečem, da je merilo tudi kolektivno.

Ker imam svobodno voljo, grem sedaj na luft.
In ker me nihče pri tem ne ovira , se počutim svobodno. :)

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 17.01.2009 at 12:26:53


Robi wrote on 17.01.2009 at 12:23:39:
Ja...ampak...a se ta svobodna volja ne konča pri drugem ?
Če se moja svobodna volja ne razlikuje veliko od okolice, potem verjamem, da sem izredno svoboden človek.
S tega zornega kota, lahko rečem, da je merilo tudi kolektivno.

Ker imam svobodno voljo, grem sedaj na luft.
In ker me nihče pri tem ne ovira , se počutim svobodno. :)


Tudi če bi te, imaš ti še vedno svobodno voljo-odločitve,v tisti danosti. Fajn laufi še malo zame. Vidiš ne gre!! Jaz moram laufati sam, ti tudi- čeprav želiš tudi zame,ne gre!!!! :-*..

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 17.01.2009 at 12:36:12


Alojz in Sandib wrote on 17.01.2009 at 12:26:53:

Robi wrote on 17.01.2009 at 12:23:39:
Ja...ampak...a se ta svobodna volja ne konča pri drugem ?
Če se moja svobodna volja ne razlikuje veliko od okolice, potem verjamem, da sem izredno svoboden človek.
S tega zornega kota, lahko rečem, da je merilo tudi kolektivno.

Ker imam svobodno voljo, grem sedaj na luft.
In ker me nihče pri tem ne ovira , se počutim svobodno. :)


Tudi če bi te, imaš ti še vedno svobodno voljo-odločitve,v tisti danosti. Fajn laufi še malo zame. Vidiš ne gre!! Jaz moram laufati sam, ti tudi- čeprav želiš tudi zame,ne gre!!!! :-*..


Grem tudi jaz malo laufat.Si pišemo popoldan.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 17.01.2009 at 15:09:45


Alojz in Sandib wrote on 17.01.2009 at 12:26:53:

Robi wrote on 17.01.2009 at 12:23:39:
Ja...ampak...a se ta svobodna volja ne konča pri drugem ?
Če se moja svobodna volja ne razlikuje veliko od okolice, potem verjamem, da sem izredno svoboden človek.
S tega zornega kota, lahko rečem, da je merilo tudi kolektivno.

Ker imam svobodno voljo, grem sedaj na luft.
In ker me nihče pri tem ne ovira , se počutim svobodno. :)


Tudi če bi te, imaš ti še vedno svobodno voljo-odločitve,v tisti danosti. Fajn laufi še malo zame. Vidiš ne gre!! Jaz moram laufati sam, ti tudi- čeprav želiš tudi zame,ne gre!!!! :-*..

Se strinjam. Res imam svobodo odločitve.
Ampak, tu zdaj pade moja avtoriteta, saj moram svojo svobodo prilagajati oz. svobodno voljo.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 17.01.2009 at 16:43:45


Robi wrote on 17.01.2009 at 15:09:45:

Alojz in Sandib wrote on 17.01.2009 at 12:26:53:

Robi wrote on 17.01.2009 at 12:23:39:
Ja...ampak...a se ta svobodna volja ne konča pri drugem ?
Če se moja svobodna volja ne razlikuje veliko od okolice, potem verjamem, da sem izredno svoboden človek.
S tega zornega kota, lahko rečem, da je merilo tudi kolektivno.

Ker imam svobodno voljo, grem sedaj na luft.
In ker me nihče pri tem ne ovira , se počutim svobodno. :)


Tudi če bi te, imaš ti še vedno svobodno voljo-odločitve,v tisti danosti. Fajn laufi še malo zame. Vidiš ne gre!! Jaz moram laufati sam, ti tudi- čeprav želiš tudi zame,ne gre!!!! :-*..

Se strinjam. Res imam svobodo odločitve.
Ampak, tu zdaj pade moja avtoriteta, saj moram svojo svobodo prilagajati oz. svobodno voljo.


Ali si ti sam odločil,da boš večno-sedaj živel v genomu naše vrste in v njeni samoreprodukcijski verigi. To je vesoljno dejstvo vsakega življenja.Življenje je v sobivanju z vesoljno elementarno pojavnostjo in hkrati v sobivanju celotnega vesoljnega življenja vrst. Svobodna volja je- živeti v danostih in pogojih ki omogočajo življenju preživetje- nadaljevanje. Ta moč zavesti in svobodne volje te varuje,da nisi kamen.Malo rad kompliciraš in bi rad malo preskočil neovrgljiva dejstva vsakega življenja še posebej pa lastnega.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 18.01.2009 at 20:49:15

Gospodar prstanov Robi

Daj da se srečava osebno pa ti bom dokazal da ti niti volje niti karkoli drugega nimaš.Ti si fantast Gospodarjev prstanov.Takšne jaz postavim v kot v otroškem vrtcu,ne da bi se s takšnim bluzičem sploh o čemer koli pogovarjal.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by matijaZ on 18.01.2009 at 22:46:45

Jaz bi dodal še nekaj zanimivih misli iz knjige :Še en krog na vrtiljaku,Tiziana Trzanija.Vem ,da ni lepo dajati misli drugih ampak kaj ko se mi zdijo tako priročne k tem debatam.

  V videnju Gite mi je bilo všeč,da v nasprotju z budizmom,na primer,ne gleda na svet čutov kot na majo,iluzijo ali kot na oviro do resnične vednosti.Vendata ne zanika sveta.Zanika le,da ima neodvisen obstoj.Izhajajoč iz lastne zaznave sveta lahko vsak odkrije tisto,od česar je odvisen svet.Po tem koraku je svet presežen,ne služi več-v tem pogledu je iluzija -prav tako kot ne služi osemnajsti slon iz neke klasične zgodbe,s katero razlagajo pomen maje.

  Neki človek umre in zapusti svojim trem sinovom sedemnajst slonov.V oporoki zapiše ,naj jih pol dobi najstarejši sin,tretjino drugi in devetino tretji.Sinovi ne vedo,kako naj jih razdelijo.Pomislijo da bi enega razrezali na pol.in se sprejo."Naš oče je bil nor,ne bi nas smel prepustiti taki dilemi,"pravijo.Tedaj prijaha na slonu mimo vasi kraljevi minister,ki je namenjen v prestolnico.Posluša njihovo težavo in reče:"Ne skrbite,vzemite mojega slona,dodajte ga k svojim sedemnajstim in jih razdelite."
 Trojica ne razume ,kako more biti minister tako velikodušen in si začnejodeliti osemnajst slonov.Prvi sin jih vzame pol,to je devet;drugi vzame tretjino od osemnajst,to je šest,tertji pa devetino od osemnajst ,to je dva.Skupaj jih vzamejo sedemnajst in bratje so presrečni in se zahvalijo ministru.Minister vzame svojega slona in se poda na pot proti prestolnici.

  Tak je svet-ne iluzija,marveč nekaj,kar nam pomaga prepoznati,da vesolje podpirajo zavest,tista resničnost ali celotnost in sebstvo,katerega del je vse.Zato je vse-pekel,raj ,sreča žalost  -svet sam        -vse je v nas.

Tako mislim ,da gredo te stare ugotovitve,ki sploh niso stare ampak so večno aktualne ,čisto ob bok Alojzevim trditvam,ki vam jih tu stalno našteva ,a vi ne znate brati celote temveč se obesite na neko besedo in potem meljete in meljete,k kakšna stara mamca kavico na ročnem mlinčku.

Vzemite se malo v roke  pa čau.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 19.01.2009 at 15:28:59

MatijaŽ

Ne pomaga,kaj jim ti poveš.So v večini čisto votli.Malo je izjem.

Večina bi bili radi duhci!!! Angelčki!!!!Poduhovljeni dišeči drekci,megla.

Malo jih hoče biti samo človek!!!! Kot, da to ni največ!!!???

Lp Alojz 8-) 8-)

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 24.01.2009 at 12:37:34


Alojz in Sandib wrote on 19.01.2009 at 15:28:59:
MatijaŽ

Ne pomaga,kaj jim ti poveš.So v večini čisto votli.Malo je izjem.

Večina bi bili radi duhci!!! Angelčki!!!!Poduhovljeni dišeči drekci,megla.

Malo jih hoče biti samo človek!!!! Kot, da to ni največ!!!???

Lp Alojz 8-) 8-)

Pomaga, pomaga. Počasi, vendar zanesljivo bodo pričeli sprejemati realnost. Postajajo pozornejši. V to jih priganja splošna nezadovoljenost. Sprevidenje kolesa, ki se suče od nezadovoljstva do bega v užitek-zadovoljstvo in zopet nazaj naredi zavest spečo. Ta nezadovoljenost postaja gonilo radovednosti in človeška zavest postaja raziskovalna, neobremenjena od idealov in tradicije. Zavist-pohlep, ki je temelj želje po zadovoljstvu se s pozornostjo umika in človeška zavest se z spontano pozornostjo osvobaja omejitev vase obrnjenih teženj.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 04.02.2009 at 22:03:41


wrote on 24.01.2009 at 12:37:34:

Alojz in Sandib wrote on 19.01.2009 at 15:28:59:
MatijaŽ

Ne pomaga,kaj jim ti poveš.So v večini čisto votli.Malo je izjem.

Večina bi bili radi duhci!!! Angelčki!!!!Poduhovljeni dišeči drekci,megla.

Malo jih hoče biti samo človek!!!! Kot, da to ni največ!!!???

Lp Alojz 8-) 8-)

Pomaga, pomaga. Počasi, vendar zanesljivo bodo pričeli sprejemati realnost. Postajajo pozornejši. V to jih priganja splošna nezadovoljenost. Sprevidenje kolesa, ki se suče od nezadovoljstva do bega v užitek-zadovoljstvo in zopet nazaj naredi zavest spečo. Ta nezadovoljenost postaja gonilo radovednosti in človeška zavest postaja raziskovalna, neobremenjena od idealov in tradicije. Zavist-pohlep, ki je temelj želje po zadovoljstvu se s pozornostjo umika in človeška zavest se z spontano pozornostjo osvobaja omejitev vase obrnjenih teženj.

Lp,Igor


S tabo se vedno strinjam,ker vsaj kaj pametnega poveš.Ne vem kje je Nahatee? Jo že pogrešam.

Lp Alojz

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 04.02.2009 at 22:09:28


Alojz in Sandib wrote on 04.02.2009 at 22:03:41:

wrote on 24.01.2009 at 12:37:34:

Alojz in Sandib wrote on 19.01.2009 at 15:28:59:
MatijaŽ

Ne pomaga,kaj jim ti poveš.So v večini čisto votli.Malo je izjem.

Večina bi bili radi duhci!!! Angelčki!!!!Poduhovljeni dišeči drekci,megla.

Malo jih hoče biti samo človek!!!! Kot, da to ni največ!!!???

Lp Alojz 8-) 8-)

Pomaga, pomaga. Počasi, vendar zanesljivo bodo pričeli sprejemati realnost. Postajajo pozornejši. V to jih priganja splošna nezadovoljenost. Sprevidenje kolesa, ki se suče od nezadovoljstva do bega v užitek-zadovoljstvo in zopet nazaj naredi zavest spečo. Ta nezadovoljenost postaja gonilo radovednosti in človeška zavest postaja raziskovalna, neobremenjena od idealov in tradicije. Zavist-pohlep, ki je temelj želje po zadovoljstvu se s pozornostjo umika in človeška zavest se z spontano pozornostjo osvobaja omejitev vase obrnjenih teženj.

Lp,Igor


S tabo se vedno strinjam,ker vsaj kaj pametnega poveš.Ne vem kje je Nahatee? Jo že pogrešam.

Lp Alojz

Enako.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Nahatee on 04.02.2009 at 22:47:08


wrote on 04.02.2009 at 22:09:28:

Alojz in Sandib wrote on 04.02.2009 at 22:03:41:
S tabo se vedno strinjam,ker vsaj kaj pametnega poveš.Ne vem kje je Nahatee? Jo že pogrešam.

Lp Alojz

Enako.

Lp,Igor


Face sta vidva  ;)

Nahatee  tukaj  :)  prebijam se skozi vse napisano, danes je bilo živahno tule.    ;D

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 05.02.2009 at 08:42:11


Quote:
Malo jih hoče biti samo človek!!!!


Človek je marsikaj več, kot pa samo to, za kar se ti imaš.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 05.02.2009 at 10:23:30


Robi wrote on 05.02.2009 at 08:42:11:

Quote:
Malo jih hoče biti samo človek!!!!


Človek je marsikaj več, kot pa samo to, za kar se ti imaš.


Ja,res je, tudi 'majmuni' (da mi ne bodo majumuni zamerli) so med nami.

Lp Alojz 8-)

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 05.02.2009 at 10:25:29


wrote on 04.02.2009 at 22:47:08:

wrote on 04.02.2009 at 22:09:28:

Alojz in Sandib wrote on 04.02.2009 at 22:03:41:
S tabo se vedno strinjam,ker vsaj kaj pametnega poveš.Ne vem kje je Nahatee? Jo že pogrešam.

Lp Alojz

Enako.

Lp,Igor


Face sta vidva  ;)

Nahatee  tukaj  :)  prebijam se skozi vse napisano, danes je bilo živahno tule.    ;DNahatee

Še bolj bi bilo,če bi ti sodelovala. Bodi vesela,da se ti ni bilo potrebno ukvarjati z ''''duhovneži'''' iz vej.

Lp Alojz 8-)

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 06.02.2009 at 09:54:12


Devi wrote on 05.02.2009 at 22:05:39:

Alojz in Sandib wrote on 05.02.2009 at 10:28:08:
Samo na ta način se da koga prebuditi.Se mu pač naglas smejiš ko spi, a misli da bedi.

z zasmehovanjem ustvarjaš kvečjemu psihopate (če je nekdo odvisen od tebe) in sovražnike (če ni).
ponavadi zbuja ljudi bolečina. samo ne una, ki jo namerno komu povzročiš.
in še nihče se nikoli ni prebudil na silo, ker se je nekomu drugemu zazdelo, da je čas.Quote:
Zase lahko prisežem,da je vse moje pisanje dobranamerno v stilu in namenu prebuditi v vsakomur njegovega duha,ki bo težil k njegovi lastni osvoboditvi. Tako da bi vsak med nami ločil sam, ne po drugih, kaj je zanj seme in kaj pleve.

Takšen dobronameren stil ima posledico lastne ujetosti in nezaupanja.

Ni pomembno kakšno resnico p(r)odajaš, ampak kako.
A to pomeni, da papež podaja čisto resnico, ker mu sledijo milijoni ?
Ljudem lahko marsikaj prodaš, samo verjeti moraš vase in v ljudi.
Verjeti in jim zaupati, da so ljudje sposobni.
Če ljudem podajaš neko svojo resnico in hkrati misliš, da so bedaki, potem sam izpadeš bedak. Lahko celo večnost tuliš o svoji večnosti, pa ne boš dosegel nič.
Če ljudi obsojaš, jih učiš obsojanja. Sledili ti bodo le tisti, ki v tem vidijo smisel.

Ironija je pričakovati, da te bodo ljudje poslušali in se zbudili, zato, ker poznaš resnico. Kdor pa ti ne bo sledil, pa je bedak.
Ampak to ni nič drugega, kot posiljevanje, zahtevanje da ti drugi sledijo, kot ovce.
Če prodajaš resnico, pa kakršnokoli že, ustvarjaš le še eno religijo.Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 06.02.2009 at 10:52:01


Robi wrote on 06.02.2009 at 09:54:12:

Devi wrote on 05.02.2009 at 22:05:39:

Alojz in Sandib wrote on 05.02.2009 at 10:28:08:
Samo na ta način se da koga prebuditi.Se mu pač naglas smejiš ko spi, a misli da bedi.

z zasmehovanjem ustvarjaš kvečjemu psihopate (če je nekdo odvisen od tebe) in sovražnike (če ni).
ponavadi zbuja ljudi bolečina. samo ne una, ki jo namerno komu povzročiš.
in še nihče se nikoli ni prebudil na silo, ker se je nekomu drugemu zazdelo, da je čas.Quote:
Zase lahko prisežem,da je vse moje pisanje dobranamerno v stilu in namenu prebuditi v vsakomur njegovega duha,ki bo težil k njegovi lastni osvoboditvi. Tako da bi vsak med nami ločil sam, ne po drugih, kaj je zanj seme in kaj pleve.

Takšen dobronameren stil ima posledico lastne ujetosti in nezaupanja.

Ni pomembno kakšno resnico p(r)odajaš, ampak kako.
A to pomeni, da papež podaja čisto resnico, ker mu sledijo milijoni ?
Ljudem lahko marsikaj prodaš, samo verjeti moraš vase in v ljudi.
Verjeti in jim zaupati, da so ljudje sposobni.
Če ljudem podajaš neko svojo resnico in hkrati misliš, da so bedaki, potem sam izpadeš bedak. Lahko celo večnost tuliš o svoji večnosti, pa ne boš dosegel nič.
Če ljudi obsojaš, jih učiš obsojanja. Sledili ti bodo le tisti, ki v tem vidijo smisel.

Ironija je pričakovati, da te bodo ljudje poslušali in se zbudili, zato, ker poznaš resnico. Kdor pa ti ne bo sledil, pa je bedak.
Ampak to ni nič drugega, kot posiljevanje, zahtevanje da ti drugi sledijo, kot ovce.
Če prodajaš resnico, pa kakršnokoli že, ustvarjaš le še eno religijo.


Jaz ne mislim,da so vsi ljudje bedaki,celo dlje grem v svojem razumevanju dejstev ljudje (zemljani)  smo (večina)totalno zgubljeni,zbegani,prestrašeni in nesamostojni, a sočasno kar je totalno paradoksalno dejstvo, ošabni,zabiti in vase zagledani samovšečni palčki.

Če imaš te moje ugotovitve,o trenutnem stanju človeštva, za posiljevanje,nove religijo, ki izraža kakršno koli ujetost moje osebe v karkoli, potem ti opiši trenutno stanje(sranje) na Zemlji drugače.
To so resnična dejstva,ki jih živimo in samo samovšečni slepci si jih nočejo priznati in to smo mi vsi.

Lp Alojz 8-) 8-)

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Nahatee on 06.02.2009 at 10:59:36


Robi wrote on 06.02.2009 at 09:54:12:

Devi wrote on 05.02.2009 at 22:05:39:

Alojz in Sandib wrote on 05.02.2009 at 10:28:08:
Samo na ta način se da koga prebuditi.Se mu pač naglas smejiš ko spi, a misli da bedi.

z zasmehovanjem ustvarjaš kvečjemu psihopate (če je nekdo odvisen od tebe) in sovražnike (če ni).
ponavadi zbuja ljudi bolečina. samo ne una, ki jo namerno komu povzročiš.
in še nihče se nikoli ni prebudil na silo, ker se je nekomu drugemu zazdelo, da je čas.Quote:
Zase lahko prisežem,da je vse moje pisanje dobranamerno v stilu in namenu prebuditi v vsakomur njegovega duha,ki bo težil k njegovi lastni osvoboditvi. Tako da bi vsak med nami ločil sam, ne po drugih, kaj je zanj seme in kaj pleve.

Takšen dobronameren stil ima posledico lastne ujetosti in nezaupanja.

Ni pomembno kakšno resnico p(r)odajaš, ampak kako.
A to pomeni, da papež podaja čisto resnico, ker mu sledijo milijoni ?
Ljudem lahko marsikaj prodaš, samo verjeti moraš vase in v ljudi.
Verjeti in jim zaupati, da so ljudje sposobni.
Če ljudem podajaš neko svojo resnico in hkrati misliš, da so bedaki, potem sam izpadeš bedak. Lahko celo večnost tuliš o svoji večnosti, pa ne boš dosegel nič.
Če ljudi obsojaš, jih učiš obsojanja. Sledili ti bodo le tisti, ki v tem vidijo smisel.

Ironija je pričakovati, da te bodo ljudje poslušali in se zbudili, zato, ker poznaš resnico. Kdor pa ti ne bo sledil, pa je bedak.
Ampak to ni nič drugega, kot posiljevanje, zahtevanje da ti drugi sledijo, kot ovce.
Če prodajaš resnico, pa kakršnokoli že, ustvarjaš le še eno religijo.


Robi ( in za Devi ) ko si že prestavil post izven varovanega območja in ker je naslov učitelji vseh kultur sporočajo isto, preberi si to zenovsko zgodbico, na kak način se je učenec prebudil.  

Guteijev (Chu-chih) priljubljen odgovor na vsako vprašanje, ki so mu ga postavili, je bil, da je dvignil enega od svojih prstov. Njegov mali služabnik, ga je posnemal in kadarkoli so tujci fanta vprašali o učenju njegovega mojstra, je dvignil svoj prst. Ko je Gutei nekega dne za to izvedel, je dečka poklical in mu prst odrezal. Deček je v strahu in bolečini poskušal pobegniti stran, vendar ga je mojster poklical nazaj, ko je mojster dvignil svoj prst. Deček je skušal oponašati mojstra, kot je bila njegova želja, toda prsta ni bilo več tam in tedaj se je nenadoma pomen vsega tega zrušil nadenj.
Posnemanje je suženjstvo. Črki ne smemo nikoli slediti, samo duh mora biti dojet. Višja potrditev živi v duhu. In kje je duh? Iščite ga v svojem vsakodnevnem izkustvu in znotraj tega leži obilje dokazov za vse, kar potrebujete.

Lep pozdrav  :)

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by ajgor on 06.02.2009 at 12:52:00


wrote on 06.02.2009 at 10:59:36:
In kje je duh? Iščite ga v svojem vsakodnevnem izkustvu in znotraj tega leži obilje dokazov za vse, kar potrebujete.
[/i]
Lep pozdrav  :)

Spremenil bi le zadnja stavka.

In kaj je duh? Je vsakodnevno izkustvo in znotraj tega leži obilje dokazov za vse, kar potrebujete.

Lp,Igor

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 06.02.2009 at 12:57:32


wrote on 06.02.2009 at 12:52:00:

wrote on 06.02.2009 at 10:59:36:
In kje je duh? Iščite ga v svojem vsakodnevnem izkustvu in znotraj tega leži obilje dokazov za vse, kar potrebujete.
[/i]
Lep pozdrav  :)

Spremenil bi le zadnja stavka.

In kaj je duh? Je vsakodnevno izkustvo in znotraj tega leži obilje dokazov za vse, kar potrebujete.

Lp,Igor


Jaz bi pa še nadgradil- DUH je naša življenjska sila (EM sila)kot sočasni vzrok in posledica prehajanja naše akumulirane vrednosti v našo realizirano in sočasno obratno večno-sedaj- kjer vsak naš konec sočasno pomeni naš nov začetek in obratno.. Kljub temu se z vajinima postoma strinjam.

Lp Alojz

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 06.02.2009 at 20:48:19


Quote:
Če imaš te moje ugotovitve,o trenutnem stanju človeštva, za posiljevanje,nove religijo, ki izraža kakršno koli ujetost moje osebe v karkoli, potem ti opiši trenutno stanje(sranje) na Zemlji drugače.
To so resnična dejstva,ki jih živimo in samo samovšečni slepci si jih nočejo priznati in to smo mi vsi.

Vidim, da ne razumeš.
Ni pomembno kaj podajaš, ampak kako.
Posiljevanje je tvoj način izražanja.

Kdo pa je ponavadi samovšečen ? A niso to tisti, ki imajo probleme z avtoriteto ?

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Alojz in Sandib on 06.02.2009 at 20:59:42


Robi wrote on 06.02.2009 at 20:48:19:

Quote:
Če imaš te moje ugotovitve,o trenutnem stanju človeštva, za posiljevanje,nove religijo, ki izraža kakršno koli ujetost moje osebe v karkoli, potem ti opiši trenutno stanje(sranje) na Zemlji drugače.
To so resnična dejstva,ki jih živimo in samo samovšečni slepci si jih nočejo priznati in to smo mi vsi.

Vidim, da ne razumeš.
Ni pomembno kaj podajaš, ampak kako.
Posiljevanje je tvoj način izražanja.

Kdo pa je ponavadi samovšečen ? A niso to tisti, ki imajo probleme z avtoriteto ?


Ja res je ROBI sem t5i odgovoril na P.D. točno to!!!!

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 11.12.2009 at 22:47:15


gape wrote on 29.10.2008 at 22:33:54:

M.L. wrote on 29.10.2008 at 22:00:57:
14. PRAVA SVOBODNA VOLJA OBSTAJA SAMO V STANJU RAZSVETLJENJA, vsa druga stanja so pogojena in zato nesvobodna – navidezen paradoks: dokler si pogojen zlorabljaš svobodno voljo, ko si osvobojen, delaš vse v skladu z Božansko voljo.

Gape, tole tvoje moram ponoviti, ker je absolutno resnično.

Pa lep pozdrav.


ni moje se pa 100% strinjam

Ampak, ko si v stanju razsvetljenja, ni več ega ali osebnosti.
A še potem sploh obstaja kakšna volja ?

Če mislim , da sem s tem, ko sem odstranil osebnostne želje, upanja, hotenja...torej postal razsvetljen, odstranil omejitve, sem v grozni zmoti.
Ustvaril sem le navidezni svet, ker če ni želja, si mislim, da ni omejitev. :)

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Optimus T. Prime on 11.12.2009 at 22:49:51


Robi wrote on 11.12.2009 at 22:47:15:

gape wrote on 29.10.2008 at 22:33:54:

M.L. wrote on 29.10.2008 at 22:00:57:
14. PRAVA SVOBODNA VOLJA OBSTAJA SAMO V STANJU RAZSVETLJENJA, vsa druga stanja so pogojena in zato nesvobodna – navidezen paradoks: dokler si pogojen zlorabljaš svobodno voljo, ko si osvobojen, delaš vse v skladu z Božansko voljo.

Gape, tole tvoje moram ponoviti, ker je absolutno resnično.

Pa lep pozdrav.


ni moje se pa 100% strinjam

Ampak, ko si v stanju razsvetljenja, ni več ega ali osebnosti.
A še potem sploh obstaja kakšna volja ?

Če mislim , da sem s tem, ko sem odstranil osebnostne želje, upanja, hotenja...torej postal razsvetljen, odstranil omejitve, sem v grozni zmoti.
Ustvaril sem le navidezni svet, ker če ni želja, si mislim, da ni omejitev. :)Dej ti men povej kako ratas rasvetlen,... de vidim kak je recept sam ne mi nabiajt o tem de mores lepo misliti in da je smao to pomebno.

MIslim k nekako sem v zadnej pol leta o tem nekir eci prebral in vsaka rec k jo bolj dojamem o tej reci me bolj v grozo spravlja ne vem od kod vi dobite soje inforamcije samo me ap res zanima.

Torej kako raas rasvetljen.

prosim az recept.
...

lp


Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 11.12.2009 at 23:13:22

Ti ne moreš postati razsvetljen, ker če hočeš biti razsvetljen, več ne smeš biti ti.
Moraš pozabiti kaj bi naj bil in kaj bi rad bil, pa boš razsvetljen, vendar potem to več ne boš ti. :)


Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Optimus T. Prime on 11.12.2009 at 23:47:38


Robi wrote on 11.12.2009 at 23:13:22:
Ti ne moreš postati razsvetljen, ker če hočeš biti razsvetljen, več ne smeš biti ti.
Moraš pozabiti kaj bi naj bil in kaj bi rad bil, pa boš razsvetljen, vendar potem to več ne boš ti. :)Ej folk,.. dajmos e neki zment,. ...

PReden se sprvte pisat na ta forum o rasvetljenju dajte vzet en kabel pa ga prklopt na trofazen strom pol ap si ga djate v rit al pa ne vem kam de ves malo zdrma.

Milsim,.

KOko za bozjo ovljo s elohak mente ce mi sploh ne zante povedati kako rpeide do tega stanja. MIslim resno no res mam obcutek de sme v vrtcu.

Lepo rposim.

Dej nj en spluva ze ven k toel je hunoreska najvijega ranga.

Torej
RAsvetlejn ratas tako de:

no koko?

Pisem slabo sam azbti pa nisem ce mene rpasas kako s eneki anredi ti pvoem en znam ap o cenem nabiajt ce ne vem kako prides do tega.Torej...

ce pa ne zante tega pveodat pol ap mi punco nadjte,.. eno nromalno raje se z tem ubadite k pa de psiete reic k sploh en veste kako s epride do njih,.

hm,... .
bo vsja jz neki eml od tega k pa de polusma bldonej folak k ne ve kako rpides do tega toda o tem vedo vse.
...

KOko p to lohka razuems ce nisi bil tam kaj citiras kako butasto knjigo.


Majke mi to mi je prov bolan,.. ...  mogoc epa so res dali v polje net pa to... .

Mislim koko lohak govoris o necem ce ne ves koko s epride tja.

... .

Res ne vem al bis e uebsu azradi kubikih pcik ali zaradi neumnih izajv k jih slism vska dan sam de folk bolj ok izapde.
...

.

Title: Re: Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto
Post by Robi on 11.12.2009 at 23:55:21


Quote:
Torej
RAsvetlejn ratas tako de:

no koko?

Postaviš luč tam, kjer je zdaj tema.

Samo problem je, kako najti temo. Saj teme ne vidimo. Opazimo le odsotnost svetlobe. Odsotnost svetlobe pa se kaže kot težava. Ko ne veš kje si, kdo si in kaj delaš tam , kjer si.... :)

Svet pogovorov » Powered by YaBB 2.3!
YaBB © 2000-2008. All Rights Reserved.