Svet pogovorov
http://www.gape.org/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
General >> Splošno,  aktualno ... >> Mahariši efekt
http://www.gape.org/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1034556975

Message started by gape on 14.10.2002 at 02:56:15

Title: Mahariši efekt
Post by gape on 14.10.2002 at 02:56:15


Osnovni vzrok vseh konfliktov v družbi je stres v kolektivni zavesti mesta, države, sveta. Kolektivna zavest družbene skupine je celotnost zavesti cele skupine, ki je več kot zgolj vsota posameznih zavesti njenih članov. Obstaja vzajemen odnos med individualno in kolektivno zavestjo. To pomeni, da vsak posameznik prispeva h kakovosti kolektivne zavesti, po drugi strani pa kolektivna zavest vpliva na posameznika. Individualne zavesti posameznih članov družbe med seboj niso ločene, temveč povezane, tako kot so posamezni valovi na oceanu med seboj povezani.

Dežela v kateri prevladuje harmonija, postane zelo močna, saj energija in inteligenca nista zapravljeni v diskusijah in konfliktih med državljani. Tedaj tudi vlada, ki je organizator družbe, postane močna in koherentna.

Ker je zavest prvotno gibalo vseh dejanj in obnašanja družbene skupnosti, je edini učinkovit način zdravljenja in preprečevanja problemov dvig kolektivne zavesti.


Kako dvigniti raven kolektivne zavesti družbe?

Podobno kot je kvaliteta posameznikovih misli, dejanj in obnašanja odvisna od kvalitete njegove individualne zavesti, je tudi kakovost življenja družbe določena s kakovostjo kolektivne zavesti družbe.


Kako povečati koherenco v družbi?

Vendar pa vse to ne pomeni, da bi bilo treba za spremembo družbe na bolje vse ljudi naučiti TM. Izkazalo se je namreč, da je za dvig družbene koherence dovolj, če le 1% ljudi prakticira TM ali pa kvadratni koren 1% populacije skupaj istočasno izvaja TM-sidhi program (gre za naprednejše tehnike TM programa). Ta pojav so sociologi poimenovali Mahariši efekt - v čast Mahariši Maheš Jogiju, ki je pojav napovedal že leta 1960.

Rezultate lahko pojasnimo edinole, če predpostavimo, da obstaja enotno polje zavesti, ki v osnovi med seboj povezuje individualne zavesti.Title: Re: Mahariši efekt
Post by gape on 14.10.2002 at 02:56:23

Mahariši efekt

Na tako kratkem prostoru je nemogoče omeniti vse znanstvene raziskave, ki so bile opravljene o Mahariši efektu; zato navedimo le nekatere.
Leta 1974 so v ZDA prvič opazili, da je v 11 mestih, v katerih je število praktikantov TM preseglo 1% populacije mesta, kriminal nenadoma dramatično upadel. V enem letu se je v povprečju zmanjšal za 8.2%, medtem ko je v 11 kontrolnih mestih v povprečju narasel za 8.3%. Ker je Mahariši že leta 1960 napovedal ta pojav, so ga znanstveniki po njem poimenovali Mahariši efekt.


TM-sidhi program in formula kvadratnega korena 1% populacije

Konec 70-tih let je Mahariši uvedel še močnejši TM-sidhi program in njegovo skupinsko izvajanje. Zaradi izredno močne narave TM-sidhi tehnik je Mahariši predvidel tudi dosti močnejši vpliv na družbo. V primeru sočasnega skupinskega izvajanja teh tehnik so predvideli vzajemno seštevanje vplivov posameznih udeležencev skupine. Po zgledih iz kvantne fizike (npr. laser, itd.) so predpostavili, da ob istočasnem izvajanju TM-sidhi programa na istem mestu ta vsota ne narašča linearno, temveč s kvadratom števila udeležencev. Zato bi bila torej v tem primeru za stvaritev Maharišijevega efekta potrebna skupina velikosti le kvadratnega korena 1% populacije.
V fiziki namreč obstaja načelo, po katerem je učinek koherentnih elementov sistema sorazmeren kvadratu njihovega števila, vpliv nekoherentnih elementov pa je zgolj premosorazmeren z njihovim številom. Zato vpliv koherence in urejenosti narašča dosti hitreje, kot pa vpliv nekoherence.


Poskus s skupino na MIU

Opogumljeni s temi izidi, so se v ZDA odločili ustanoviti skupino, ki bi s skupinskim izvajanjem TM-sidhi programa trajno ustvarjala koherenco v družbi. V ta namen so na Maharišijevi mednarodni univerzi (MIU) v Iowi pričeli s vsakodnevnim skupinskim TM-sidhi programom študentov, profesorjev in osebja.


"Okus utopije"

Kopičenje vse številnejših dokazov o učinkovitosti Mahariši efekta, je spodbudilo znanstvenike k preveritvi tega pojava na ravni celega sveta.
Prva globalna demonstracija Mahariši efekta je bila opravljena pozimi 1983-1984, ko se je za 3 tedne v ZDA na MIU zbralo približno 7000 ljudi iz vsega sveta. Številka 7000 je v tem primeru zelo pomembna, saj predstavlja približno koren 1% svetovne populacije, zato naj bi vpliv poskusa segel preko vsega sveta.
To naj bi bila izpolnitev starodavne človekove želje po zdravi, srečni, popolni družbi; po skladnem, miru, napredka in prijateljstva polnem svetu. Ali je mogoče z eno samo tako preprosto potezo razrešiti neverjetno zapleten vozel svetovnih problemov?
Rezultati tega poskusa (ter ostalih poskusov, ki so temu sledili, pa tu niso omenjeni), so bili resnično osupljivi. Pokazali so, da svetovni mir ni več utopija in da nam je možnost ustvariti popolno družbo na dosegu roke.
Izkazalo se je namreč, da je v treh tednih skupina po vsem svetu povzročila pozitivne spremembe prav vseh merjenih socioloških kazalcev. Omenimo npr. rekorden porast delnic na 20 glavnih svetovnih borzah, povečano število patentnih prijav, izrazito povečanje mednarodnega sodelovanja, nenaden porast števila pozitivnih dogodkov v svetu, močan upad števila mednarodnih konfliktov (-31%), števila žrtev v letalskih nesrečah (-49%) ter v prometnih nesrečah.

http://www.tm-drustvo.si/mefekt.htm

Title: Re: Mahariši efekt
Post by Oldi on 14.10.2002 at 07:57:27

Gape tle si se pa zaj.. Kvadratni koren iz 1% je 10% - kako?
1% = 0,01 in koren iz 0,01 je 0,1.
po drugi logiki je koren iz 1 pač 1, kar je še vedno 1%.

Title: Re: Mahariši efekt
Post by Oldi on 14.10.2002 at 08:15:09

Ja pa porast delnic je izguba za male delničarje, saj veliki pravi čas vse kar imajo prodajo, ta mali pa skoz padejo.
Kar se tiče latalskih nesreč so pa 3 tedne bistveno premalo za oceno.

Title: Re: Mahariši efekt
Post by ana on 14.10.2002 at 08:21:16

jest bi dodala še to:
ker ste Mahariši efekt omejili (a imam prav?) samo na TM

povsod tam, kjer se skupine ukvarjajo s katerokoli meditacijo, je v okolici manj kriminala. To je bilo dokazano lansko leto tudi v Ljubljani, ko so trenirali tisti (ne vem, kdo so), ki poskakujejo na riti. Laično povedano. Nekako tako, kot je na tisti slikici, ki jo ima pripeto Siddha. Nekakšno lebdenje, čeptrav to ni čisto to.

Moje mnenje je tako, da se naše energije širijo še daleč stran od nas. Isti efekt, kot če v vodo vržeš kamen - ali vidiš, kje se kolobarji nehajo? Pa se res? Tako je tudi z našimi energijami: če smo pozitivni, se pozitivnost širi daleč naokoli. In obratno. KLjub temu, da ne delamo direkt na drugih ljudeh itd, imamo zelo močan vpliv nanje. In jim je zaradi nas lahko veliko bolje.


Title: Re: Mahariši efekt
Post by Oldi on 14.10.2002 at 11:10:53

Kaj pa Bush in njegova druga križarska vojna? Koliko ljudi bi moralo TM, da bi ga spreobrnili.

Gape:
Tisoč ljudi je ob predpostavki, da je na zelji 7 milijard ljudi natanko 1% na tri, se pravi 1% X 1% X 1%. Toliko kar se tiče matematike.
PS: Gape pa saj ti si iz stroke - mislim na tehnično izobrazbo, pa tudi računalnike imaš vse okrog sebe.

Title: Napaka
Post by Oldi on 14.10.2002 at 11:31:03

Se oproščam 7 tisoč ljudi je 1% na teretjo od 7 milijard.

Je pa zlo zanimivo, kako nekateri hitro vlečejo zaključke. 7000 se jih zbere, meditira in že je to cifra, ki je potrebna. A so probali s 1000 meditantev?

Title: Re: Mahariši efekt
Post by titud on 14.10.2002 at 13:03:45

Mitja Peruš:  
TRASCEDENTALNI MEDITANTI PREK NELOKALNEGA SUBKVANTNEGA POLJA UMIRJAJOČE DELUJEJO NA ŽIVČNI SISTEM MNOŽICE LJUDI, torej brez neposrednega stika. Pojav razlagajo s pojavom  MNOGONIVOJSKE KVANTNE KOHERENCE, ki zmanjšuje fluktuacijo (nenadzorovan adstopanja od ravnovesja, šum, po domače `nervozo´) v možganih in širše. (...) Z javno kolektivno interakcijo zavesti na eni strani in verjetno tudi dedovanjem ter še kako drugace ("neposredno") na drugi strani se zavest posameznega cloveka sklaplja v kolektivne kognicijske strukture rodu, naroda, človeštva... Morebiti lahko govorimo tudi o nekakšni intersubjektivni zavesti rodov, narodov in človeštva, ki pa najverjetneje nima takšne z Jazom osredišcene narave, kot jo ima zavest posameznega cloveka. Možgani so morebiti le "majhni lokalni sprejemniki" (Berkovich, 1993) oziroma v prostor-čas štrlece "veje" širše skupne Zavesti oziroma Duha. Naj ponovim: zavesti se ne da lokalizirati le na možgane. Možgani vsebujejo zgolj jedro in težišce individualne zavesti. Kaže, da so biološke nevronske mreže fraktal kvantnega polja, ki je ultimativno ozadje individualne in kolektivne zavesti.(...) Kolektivno zavedno uravnava družbeno dogajanje in skupinske vrednote.(...) Na ljudi delujejo skrita informacijska `polja´, izoblikovana na osnovi vplivov večine ali centrov moči(...) Makrostruktura družbene zavesti torej bolj zapleteno približno ponavlja mikrostrukturo zavest in možganov posameznega človeka.(...) Kolektivno zavedno se ne izraža le družbenih smernicah in vrednotah, temveč se duhovno dograjuje tudi na sledeh kolektivnega podzavednega - na `abstraktnih fosilih´ nekdanjih kultur. (...) Biloška nevronska mreža in njeno delovanjeje nekakšna makroskopska reprodukcija (sub)kvantnih procesov (halogibanja) .

Gregor Tomc:
Povezava med subkvantno ravnijo in ponavljanjem manter se nam  kaže prbližno tako nejasna in nepojasnjena, kot je odnos med lego planetov v trenutku rojstva in usodo človeka v drugi arhaični `znanosti´, astronomiji. Ob branju Peruša bi človek lahko dobil vtis, da med kvantnimi fiziki prevladuje mistični odnos do sveta. Vendar temu ni tako. Za mnoge je to popolnoma nesprejemljivo početje: "Od razvoja kvantne teorije dalje vse preveč, od katerih bi morali nekteri vedeti tudi bolje, ta vrata uporabljajo tudi za za neko vrsto misticizma. Nezaslišan preskok od problema merjenja do nujnosti človeške duše je le en ekstremen primer tega; drugi (...) je trditev, da lako z delokalizacijo kvantnih stanj `razlagamo´ izven-čutno zaznavo  in kopico drugih `paranormalnih´ pojavov. Večino teh stvari lahko odženemo, če upoštevamo ireverzibilni meterski proces kot primarno realnost. Kajti čeprav so ti procesi nedeterminstični, so objektivno realni in podvrženi lokalnosti in ostali fiziki, vključno s teorijo relativnosti. Čeprav smo še daleč natančnega razumevanja delovanja človeških možganov, pa je jasno, da so osnovni procesi kompleksni in kaotični in imajo in imajo več skupnega z  ireverzibilnimi spremembami merskega tipa  kot pa s koherentnimi čistimi kvantnimi pojavi. Zato se mi zdi, da so poskusi razlage duševnih operacij s tradicionalnimi kvantnimi pojmi obsojeni na neuspeh, ter da so zamisli, ki jih zagovarjajo nekateri, o paralelizmu med kvantno fiziko in psihologijo, v najboljšem primeru površinske analogije. "(Rae,1995).
Avtor zagovarja drzno sociološko teorijo o domnevnih konspirativnih informacijskih poljih, ki na skrivaj oblikujejo mišljenje ljudi na ukaz domnevne kolektivne zavesti, ki gnezdi v domnevnem kolektivnem nezavednem. Tudi v tem primeru ne navede v prid svoje teorije nikakršnih racionalnih, preverljivih argumentov.

Title: Re: Mahariši efekt
Post by titud on 14.10.2002 at 13:06:57

Mitja Peruš:  
Napredek namreč omogoča in zahteva spremembo vrednost. Ozkogledna induvidualnost postaja v globalni družbi z vse večjo prepletenostjo in soodvisnostjo škodljiva. Ostali bodo le tisti udi družbe, ki prispevajo k njeni ustvarjalni pestrosti  in ne ogrožajo drugih.  

Gregor Tomc:
Kaj storiti z vsemi tistimi, ki nimamo nikaršne potrebe po tem, da bi živeli v boljšem svetu? Kaj storiti s tistimi, ki imajo drugačne kriterije tega, kaj je kakovostno življenje, še posebej, če gre za nekompatibilne cilje? Kaj storiti, če ni na voljo dovolj resursov za uresničitev ciljev za vse, ki jih sicer sprejemajo? Kaj storiti, če se kakovost življenja enih uresničuje na račun drugih.(..) Resnici na ljubo je treba priznati, da ima Peruš tudi na vsa ta vprašanja odgovor, imenuje pa se mehki totalitarizem. Če naj mu verjamemo, nastaja pred našimi očmi nova elita, elita dobrih ljudi, ki se duhovno stapljajo na globoki, subkvantni ravni. Iz tega lahko sklepamo, da bo v človeških skupnostih prihodnosti na dnu oblikoval podrazred slabih, nemoralnih ljudi. A brez panike, saj jih bo mogoče z meditacijo poboljšati. Govorili smo že o tem, kako je mogoče po avtorju s TM obrniti globalno `tehtnico dobrega in zla´  in zmanjšati stopnjo kriminala. Število nesreč, nasilnost, pa tudi t.i. živčnost. Avtor sploh ne problematizira disutopičih elementov takšnega novegakrsnega sveta, v katerem bi bili na dnu socialne hierarhije moralno zavrženi ljudje, kar predstavlja verjetno njahujšo možno oblike diskriminacije v dosedanji zgodovini človeških skupnosti. Avtor tudi ne problematizira večnega vprašnja nadzora učiteljev. Kdo bo nadzoroval `kasto` strokovnjakov TM za subkavantno ohlajevanj? Kdo bo določal kriterje moralne zavrženosti? Za ilustracijo navajamo le  najbolj eklantanten primer - ali na dno res sodijo tudi prirojeno nemirni prestopniki  in nervozni ljudje, kot sodi avtor? Ali bodo tarča prevzgoje tudi individualisti? Če bo potrebno, tudi proti lastni volji?

Title: Re: Mahariši efekt
Post by ana on 14.10.2002 at 13:22:31

ja.
lansko leto je bilo v Auri postavljeno vprašanje o priporočljivosti prakticiranja TM Gerkmanu.

Gerkman je psihiater, če jaz prav vem. No, v odgovoru je trdil, da je večina slovenskega vodstva TM, ki to tehniko prakticira že več let, iskala pomoč psihiatrov.

ne mislim brskat po starih Aurah. Kogar to bolj podrobno zanima, in če hoče preveriti resničnost napisanega, bo že sam zbrskal tisto staro Auro.

Bi rekla, da je efekt pri tej meditaciji enak kot pri Jogi slišnega življenjskega toka (smo pisali o tem v zadnjih urah): če jo delaš iz nepravega vzroka, se obrne proti tebi.

Title: Re: Mahariši efekt
Post by titud on 14.10.2002 at 14:47:13

Boljš kot tako meditacijko nameravanje pozitivno vpliva na psiho drugega to, da  tisoči meditantontov  s svojim  lastnim umikom v meditacijo vsaj za nekaj časa ne prispevajo s svojimi dejanji k povečavanju stresne sitaucije na svetu. Po moje ne more bit slabo, da či več folka čim več časaposveti meditaciji, ker s svojo psihofizično umirjenostjo  vsaj ta cajt drug drugemu škode ne delajo.

Ker je  pot v pekel  ponavad tlakovana z najboljšimi nameni, jest v dobronamrnost  poboljševanja drugega  mimo njegove lastne volje  a priori ne zaupam, pa naj se to dogaja za zidovi kaznalnice  na dobu al pa na neomejenm polju subkvantnih valovanj.          

Title: Re: Mahariši efekt
Post by Oldi on 14.10.2002 at 15:05:09

Kaj je zdej 7000 glede na 7 milijard? koren iz 1% ali 1% na tretjo.
PS: koren izhaja iz občutka, saj se koren sliši kot manj, cela ezoterika pa temelji na občutku in ne na dejstvih. Če ezoterika opozoriš na to se pa obnaša kot cinik ali totalitarist - toliko slabše za dejstva.

Title: Re: Mahariši efekt
Post by titud on 14.10.2002 at 15:19:10


Quote:
Če ezoterika opozoriš na to se pa obnaša kot cinik ali totalitarist - toliko slabše za dejstva.


Kaj se jeziš, oldi. Tle gor ni nobenga takega, ki bi od ezoterikčnih dejstev živu, zato pač nis nobenmu na rep stopu.  Prej boš dejansko najdu koga, ki se z matematiko preživlja, amapk ne klič takega  hudiča, ker te bo hitr na lastnem polju pokopal, pol  se boš pa k ezoterikom prisiljen  po pomoč zatekat.

Title: Re: Mahariši efekt
Post by Oldi on 14.10.2002 at 21:20:49

No ja, saj sem najdu boljši pristop. 1% svetovnega prebivalstva lahko koreniš tudi tako, da ne koreniš procenta, temveč število ljudi. Ob predpostavki da je 7000 koren iz 1%, potem nas je 4,9 milijard, kar je kar dober približek.
Se opravičujem za preveč dosledno razumevanje procenta.

Title: Re: Mahariši efekt
Post by herby on 15.10.2002 at 10:49:26

Da razčistmo tole z številkami...
Vzamemo da je na svetu 6 miljard ljudi torej 6000000000 ... en procent (1%) tega je 60 miljonov ljudi (torej tolk bi jih mogl meditirat = za primerjavo cela ZR Nemčija bi mogla meditirat; če bi pa pošteno (koherentno) meditiral bi pa potrebovali 7746 ljudi (to je koren števila 60 mio)

Spomnm pa se, da so opred leti v našem bloku se neki časa zbirali v enem stanovanju eni krišnevci in so cingljali in prepevali, takrat sem kot bruc prišel in se mi je čudno zdelo kako se vsi na hodniku in dvigalu pozdravljajo in so prijazni; no zdej modelov ni več in tud prijaznosti ni več v bloku (moram mal bl v akcijo stopt  ;D  v stilu moje slikce)

Title: Re: Mahariši efekt
Post by gape on 15.10.2002 at 13:05:50


gape wrote on 14.10.2002 at 02:56:15:
Osnovni vzrok vseh konfliktov v družbi je stres v kolektivni zavesti mesta, države, sveta. Kolektivna zavest družbene skupine je celotnost zavesti cele skupine, ki je več kot zgolj vsota posameznih zavesti njenih članov. Obstaja vzajemen odnos med individualno in kolektivno zavestjo. To pomeni, da vsak posameznik prispeva h kakovosti kolektivne zavesti, po drugi strani pa kolektivna zavest vpliva na posameznika. Individualne zavesti posameznih članov družbe med seboj niso ločene, temveč povezane, tako kot so posamezni valovi na oceanu med seboj povezani.


Title: Re: Mahariši efekt
Post by titud on 16.10.2002 at 15:44:36


Quote:
...nastaja pred našimi očmi nova elita, elita dobrih ljudi, ki se duhovno stapljajo na globoki, subkvantni ravni. Kdo bo nadzoroval `kasto` strokovnjakov TM za subkavantno ohlajevanje? Kdo bo določal kriterje moralne zavrženosti? Za ilustracijo navajamo le  najbolj eklantanten primer - ali na dno res sodijo tudi prirojeno nemirni prestopniki  in nervozni ljudje? Ali bodo tarča prevzgoje tudi individualisti? Če bo potrebno, tudi proti lastni volji?


Recmo temu bela magija s črno senco...

Title: Re: Mahariši efekt
Post by Oldi on 22.10.2002 at 08:24:49

Nekdo je nekje napisal

Quote:

Osnovni vzrok vseh konfliktov v družbi je stres v kolektivni zavesti mesta, države, sveta. Kolektivna zavest družbene skupine je celotnost zavesti cele skupine, ki je več kot zgolj vsota posameznih zavesti njenih članov. Obstaja vzajemen odnos med individualno in kolektivno zavestjo. To pomeni, da vsak posameznik prispeva h kakovosti kolektivne zavesti, po drugi strani pa kolektivna zavest vpliva na posameznika. Individualne zavesti posameznih članov družbe med seboj niso ločene, temveč povezane, tako kot so posamezni valovi na oceanu med seboj povezani.  [/quote]
Meni so kristalno jasni povsem neduhovni mehanizmi prenašanja oziroma medsebojnega vpliva teh zavesti, zato se mi zdi smešno vse to pripisovati nečemu - gape bi temu morda rekel etru.
Title: Re: Mahariši efekt
Post by titud on 22.10.2002 at 10:54:39


Quote:
Meni so kristalno jasni povsem neduhovni mehanizmi prenašanja oziroma medsebojnega vpliva teh zavesti, zato se mi zdi smešno vse to pripisovati nečemu - gape bi temu morda rekel etru.


Ni smešno, če verjameš v možnost, da  kolektivna zavest lahko vpliva na induvidualno mimo vidnih/čutnih poti, ki so v naši kultutri edino priznana komunikacijska sredstva za socializacijo posameznika. Verjet, da so učikovite tud  nadčutne poti ni nč neobičajnega, saj naj bi delovale podobno subtilno kot npr. materinaska ljubezen do nemočnega dojenčka. Tle ne gre samo za materilano čutno izkazovanje ne/naklonjenosti, ker ta princip deluje le, ko je socialno izkazovanje ugodja in neugodja pr tamalmu  že zgrajano, ko ima mali ego že  vsaj v zametku. Pred tem gre za vibracije v odnosu, ki so preveč subtilne, da bi se jih z raziskanimimi čutnimi  komunikacijskimi kanali dalo razložit.

Če  se ta odnos  prenese/ražiri na odnos  'trascedentalne matere' (TM) do 'kriminalnega posameznika' (KP), bi ta odnos moral najmanj kar je predpsotavljat odsotnost ega na obeh straneh. Zato jest  pravim, da je ego v redu, tud če ma en 'krimeinilalen' predznak: je  ene vrste obramba pred 'dobronamernostjo' tisitih transcedentalcev, ki so se mu  za urco al a dve pripravljeni odrečt, da bi kakega KP proti njegovi volji na svojo 'pozitivno' frekrenco navibriral. Ker se tega z enim 'okorelim' egom itak po moje ne da delat, nismo daleč od tega, da bi ga blo zarad boljše 'učinkovitosti' treba zlomt pa odpravt. Tak namen pa posvečuje tud čisto posvetne reprepresivne metode 'pranja možgaov', ki se jih razna združenja za poboljševanje svojih članov zarad  'uspešnosti' veselo pa nekaznovano poslužujejo.  

Mejo med transcedentalno/nadčutno pa malo bolj subtilno izvedeno klasično represijo nad človekovo osebnostnostjo je težko potegnt, ker je tako v novih kot klasičnih duhovnih praksah vedno bolj zabrisana. Jest praktikantom  podobno kot tomc ne bi v naprej zaupal in bi se skuša na en način zaščitit, tko  kot se vsak odrasel izgrajen človek mimo lastne volje  ne pusti vplivat svojim tastarim, pa če majo zanjga še tko dobre namene.        

Title: Re: Mahariši efekt
Post by gape on 22.10.2002 at 11:56:12


Oldio wrote on 22.10.2002 at 08:24:49:
Meni so kristalno jasni povsem neduhovni mehanizmi prenašanja oziroma medsebojnega vpliva teh zavesti, zato se mi zdi smešno vse to pripisovati nečemu - gape bi temu morda rekel etru.

point je itak v tem da en na drugega vplivamo in da skupaj gradimo skupno zavest.

in ni point v tem da boš s tem ko delaš TM vplivu na druge, ampak vplivaš nase v tej meri da spremeniš skupno zavest, ki potem posredno vpliva na druge.
ti si spremenil sebe in drugim ni preostalo drugega kot da spremenijo sebe.

niti niso pomembni mehanizmi in razlaga, pomembno je da to deluje in da se ZAVEMO da s svojimi mislimi soustvarjamo skupno zavest in ko se tega ZAVEŠ, pol začneš drugače delovat, se začneš nujno spreminjat in začneš dobrodejno vplivat na skupno zavest ... sploh ne morš drugač ... se morš pa prej ozavestit ...

Title: Re: Mahariši efekt
Post by titud on 22.10.2002 at 12:42:58


Quote:
in ni point v tem da boš s tem ko delaš TM vplivu na druge, ampak vplivaš nase v tej meri da spremeniš skupno zavest, ki potem posredno vpliva na druge.  


To bi tud jest podpisal pa praktciral, ampak to po moje ni mahariši efekt, kot je bil opisan v tvojih nekomentiranih citatih iz njihove spletne strani. Uno originalno pisanje govori o zavestnem/direktnem vplivanju na posameznikovo podzavest proti al pa vsaj brez njegove volje in soglasja, ki je po moje čist možno, a zanjga po moje ni možno kljub dobrim namenom nobenega moralnega  pokritja najt. Vsaj nobenga moralno bolj sprejemljivga kot je npr. komercialni interes cocacole, da ti na z eno  agresivno al pa subtilno propagndo  nezavedano tko pod kožo zleze, da ti brez nje živeti ni.

Title: Re: Mahariši efekt
Post by gape on 22.10.2002 at 13:11:27


titud wrote on 22.10.2002 at 12:42:58:
Uno originalno pisanje govori o zavestnem/direktnem vplivanju na posameznikovo podzavest proti al pa vsaj brez njegove volje in soglasja, ki je po moje čist možno, a zanjga po moje ni možno kljub dobrim namenom nobenega moralnega  pokritja najt.

jest tega nism opazu ... pejsti mi ta del ...

Title: Re: Mahariši efekt
Post by titud on 22.10.2002 at 14:59:42


Quote:
Prva globalna demonstracija Mahariši efekta je bila opravljena pozimi 1983-1984, ko se je za 3 tedne v ZDA na MIU zbralo približno 7000 ljudi iz vsega sveta.

Rezultati tega poskusa (ter ostalih poskusov, ki so temu sledili, pa tu niso omenjeni), so bili resnično osupljivi. Pokazali so, da svetovni mir ni več utopija in da nam je možnost ustvariti popolno družbo na dosegu roke.
Izkazalo se je namreč, da je v treh tednih skupina po vsem svetu povzročila pozitivne spremembe prav vseh merjenih socioloških kazalcev.
Rezultate lahko pojasnimo edinole, če predpostavimo, da obstaja enotno polje zavesti, ki v osnovi med seboj povezuje individualne zavesti.


Iz tega pač sklepam, da so se hkrati/istočasno z izvajanjem TM  poboljšal tud tisti, ki zanjo niso vedli, torej naj bi imela TM nanje nadčuden oz. podzavesten vpliv. Folku skratka ni bla dana možnost, da bi se najprej  izkustveno prepričal o pozitivnosti TM na izvajalce TM same al pa da bi to prakso tud na seb sprobal,  jo na tak način   ozavestli  in se na tak  način prostovoljno poboljšal. Dopustno bi po moje tud blo, če bi se hkrat z izvajanjem TM en velik medijski pomp naredu pa bi se ta način folk nad sabo zamislu, podobno kot je blo nedvomno nekaj pozitvnega v luftu med kašnimi LIVE-AID kocerti al pa magari ob papeževem al pa dalajlaminem  obisku, ko ju je  folk gledal oba reveža po TV.      

Lahko bi kdo reku: kaj se usajaš,  a ni fajn, da se folk poboljšal, pa magari s nezavedno s skupno  molitvijo/mediticajo drugih. Ampak men se pa res koža ježi ob pomisli, da je mogoče tako famo okrog prodajat pa na tako foro  folk lovit, da če se bo prdružu TM, pol bo torekoč spadov v tisti elitni koren iz 1% folka, s katerim je tkorekoč mogoče ves ostal folk krotit. Se bodo okrog TM res  sam shizo/paranoičeb folk začel zbirat, ki na  teorijo zarote pada. Po moje svet res  ni tko uštiman, da bi take skupine lahko kakšne nadnaravne kompetence  dobile.

Title: Re: Mahariši efekt
Post by gape on 30.10.2002 at 18:37:38

glej titud, oni so meditiral, so NA SEBE pozitivno vplival.
čim nase pozitivno vplivaš, s tem pozitivno vplivaš na cel svet, sej si del njega.

svet je uštiman tko kt je ... zihr pa to ni tko k so nam do zdej plozal kako je, tisto je samo ena od resničnosti, katera sploh ni nujno da je bližje resnici od tvoje resničnosti, al pa moje al pa naše.

svet je tud tko uštiman da s tem ko koten od 1% dela neki to zelo zelo vpliva na VSE ostale.
tko pač je.
zakaj bi tko ne bilo?
je to samo tko da do zdej so se tega zavedal samo določeni ljudje in to izrabljal v svojo korist.
zdej bomo pa še mi.
zakaj ne?
tko svet dela.
edin če si poneumljen, pol si s tem ne morš pomagat, ker za to niti ne veš.

glih tko kt namera, ko jo spoznaš jo lahko začneš uporabljat, to takrat ne ... sej jo uporabljaš tud prej, ampak ne zavestno ... ko jo spoznaš, jo lahko uporablajš zavestno, in s tem ji daš še full večjo moč ...

Title: Re: Mahariši efekt
Post by Jaman on 20.11.2002 at 17:46:14

Ok, zdej sm mal prebral kaj si mislte o TM, zdej me pa zanima, če kdo od vas dejansko prakticira TM. Zanimajo me vaše osebne izkušnje, ker se nameravam tudi sam naučiti to tehniko.
Zanima me tud, če veste, kdaj bodo v Ljubljani ta predavanja in kje.

Lep pozdrav

Title: Re: Mahariši efekt
Post by A. on 20.11.2002 at 21:43:15

www.soncnaobvestila.cjb.net

tu gor je večina tega kar se dogaja

Title: Re: Mahariši efekt
Post by sidha on 21.11.2002 at 15:51:18


Jaman wrote on 20.11.2002 at 17:46:14:
Ok, zdej sm mal prebral kaj si mislte o TM, zdej me pa zanima, če kdo od vas dejansko prakticira TM. Zanimajo me vaše osebne izkušnje, ker se nameravam tudi sam naučiti to tehniko.
Zanima me tud, če veste, kdaj bodo v Ljubljani ta predavanja in kje.

Lep pozdrav

www.tm-drustvo.si

Title: Re: Mahariši efekt
Post by mirjana on 11.02.2003 at 19:09:49

V bistvu se to lahko enostavno pove: vec srecnih pojedink bo vplivalo tudi na sreco kolektiva.
Sam pa tudi sama dosti let izvaja sidhi program. In vsem ki bi rado osebno rasli in radi nasli mir v sebi jim od srca priporocam TM.

Title: Re: Mahariši efekt
Post by Stojan Svet on 12.02.2003 at 19:33:52

Jest klele ne bi mel kej dost za puvedat, :o
zato ker kdr se jest poglablam ;D
in to je dvakrat na dan, ;D
tud zase ne vem, ;D ;D ;D
ampak fino mi je pa zlo ;D ;D ;D ;D
vsem lep pozdrav
stojči

Title: Re: Mahariši efekt
Post by Stojan Svet on 12.02.2003 at 19:43:07

8) pa še to sm puzabu povedat, da o TM nimam pojma ;D
stojči

Svet pogovorov » Powered by YaBB 2.3!
YaBB © 2000-2008. All Rights Reserved.