PARLAMENTARNE VOLITVE 2011

Kandidat SEM-Si

VOLILNA ENOTA 3 (LJUBLJANA CENTER)

Gašper Petrač, okraj 1 in 2

Materiali >>>

 

Sem Gape, Gašper Petrač, po izobrazbi strojni tehnik, a že ves čas delam kot informatik.

Vem, da bi politika za ljudi lahko naredila več, in ker sem se naveličal čakati na druge, kandidiram za poslanca v okrajih Vrhnika, Logatec in Cerknica.

Tako kot že deset let se bom še naprej neutrudno zavzemal za uveljavitev univerzalnega temeljnega dohodka (da se začne bogastvo čim prej prerazporejati od bogatih k revnim, kajti prepad je postal prevelik) in za legalizacijo konoplje (Združeni narodi so namreč letos objavili, da je vojne proti drogam konec), saj ko bo ta vsestransko uporabna rastlina umaknjena s spiska prepovedanih drog, jo bomo lahko spet začeli uporabljati v zdravstvu, industriji in prehrani.

 

Cilji - na kratko:
Univerzalni Temeljni Dohodek (UTD)
dekriminalizirati konopljo - 5. novinarska konferenca SEM–Si
   • Legalizacija konoplje v Sloveniji
aktivirati volivce - e-volitve
• spremeniti volilno zakonodajo
• obdavčiti finančne transakcije
• prenoviti izobraževalni javnozdravstveni, ipd sistem
• začeti postopek za izstop iz zveze NATO

spremljaj me na fb

glasujte za nas

vsi ki mate facebook, me pls dejte za prijatelja, če to še niste;
vsi ki ste že moji prijatelji, vsaj 1x na dan pridte na moj zid (Wall)
http://www.facebook.com/gape8

polajkite vse, kar vam je všeč, in DELITE (Share) vse, kar je pomembnega - šele ko šerate/delite, facebook prekopira mojo objavo na vaš zid, da se prikaže vsem vašim prijateljem na News Feed-u; če so seveda naročeni (Subscribed) na vaše objave - za vsakega prijatelja lahko nastavite, koliko njegovih objav hočete spremljati - Vse novosti/All Updates (nastavite prosim to za mene vsaj za teh 8 dni) :P
 ... zato se res priporočam, da me obiščete, lajkate, šerate 1x na dan ...

Cilji:

 • dekriminalizirati konopljo in jo obravnavati kot novo razvojno priložnost v industriji, kmetijstvu in zdravstvu
 • uvesti univerzalni temeljni dohodek (UTD), državljansko delnico, kooperative ...
 • aktivirati državljanke in državljane ter civilno družbo v politično življenje; zmanjšati stroške države in politike, e-volitve
 • spremeniti volilno zakonodajo, uvesti neposredno demokracijo
 • doseči ekonomsko neodvisnost in zmanjšati socialne razlike, vključiti delavce v delitev dobička; razgraditi ideologijo korporativizma; zagotoviti transparentno delovanje javnih institucij; omejiti privilegije javnih funkcionarjev
 • izboljšati javnozdravstveni, socialni in pokojninski sistem
 • ohranjati kulturno dediščino in promovirati slovensko kulturo 
 • podpirati regijske razlike in posebnosti s projekti za razvoj podeželja in turizma v skladu z ekološkimi standardi
 • spremeniti davčno politiko tako, da preprečuje utajo davkov ter obdavčuje kapitalske dobičke in finančne transakcije
 • povečati priložnosti za malo gospodarstvo 
 • omogočiti pravico do bivanjskega prostora
 • prenoviti izobraževalni sistem tako, da spodbuja kritično mišljene in ustvarjalnost
 • vlagati v raziskave in razvoj tehnološko dovršenih proizvodov
 • ustvarjati Evropo na drugačnih temeljih, demokratizirati institucije EU, začeti postopek za izstop iz zveze NATO

  http://www.sem-si.si/program.html

Ustvariti blaginjo, primerno okolje za bivanje in mir so nedvomno cilji, ki so skupni vsem. In ker se lotevamo reševanja krize, ki je ekonomska, ekološka in etična, potrebujemo celostni pristop, poimenovan 3E. 

Ekonomija
• redefinicija lastnine
• raznolike oblike izmenjave dobrin 
• demokratizacija podjetij in ekonomskih institucij
• prenova ekonomske politike, medsebojna delitev

Ekologija
• varstvo osnovnega standarda človeške eksistence (zrak, voda, hrana, okolje, stanovanje)
• obnovitev lokalnega trga, lokalne kmetijske pridelave, izmenjave in samooskrbe 
• prehranska samozadostnost
• ohranjanje biotske pestrosti 
• uporaba obnovljivih energetskih virov

Etika
• enake možnosti, enakopravnost, solidarnost 
• sodelovanje in soodgovornost
• politično opolnomočenje posameznikov in skupin

 

1. volilni okraj:
občina Cerknica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Begunje pri Cerknici, Cajnarje-Žilce, Grahovo pri Cerknici, Nova vas, Rakek, J. Petrovčič Cerknica, Loška dolina in občina Logatec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Naklo- Logatec]], Hotedršica, Laze, Rovte, Trate, Vrh nad Rovtami, Tabor-Logatec
(sedež: Logatec);

2. volilni okraj:
občina Vrhnika, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bevke, Blatna Brezovica, Dragomer-Lukovica, Drenov Grič, Log pri Brezovici, Podlipa, Sinja Gorica, Stara Vrhnika, Velika Ligojna, Zaplana, Breg, Center, Borovnica, Verd, Vas
(sedež: Vrhnika);

 

GAPE - GAŠPER PETRAČ

 

Gašper Petrač (med prijatelji in na svetovnem spletu znan kot Gape – www.gape.org) se je rodil 2. decembra 1974 v Ljubljani. Ko je bil star nekaj let, so se preselili na Drenov Grič, kjer živi še vedno. Končal je Srednjo šolo za strojništvo v Ljubljani in se vpisal na Fakulteto za računalništvo in informatiko na ljubljanski univerzi. Že v prvih študentskih letih je začel opravljati računalniška dela v hitro rastočem uvozno-izvoznem podjetju, a se je kot absolvent odločil, da bo študij na fakulteti opustil, ker mu učenje večinoma zastarelih teorij (z izjemo redkih predmetov) ne pomaga. Na področju informacijske tehnologije, predvsem v povezavi z internetom, deluje še danes. Je direktor majhne družbe Agape Petrač, k. d..

Gape se od leta 2000 v družbeno dogajanje intenzivno vključuje prek spleta. S postavitvijo in administriranjem foruma Svet pogovorov in iz njega izhajajočega spletnega portala Pozitivke je skupaj z nekaj somišljeniki omogočil nastanek ene tedaj največjih spletnih skupnosti, ki še vedno deluje in ima danes okrog 9000 registriranih članov.
Enake možnosti za vse so v zakonih sicer zapisane, a se v praksi ne izvajajo. Skrajni čas je, da se jih začne dosledno udejanjati. To je naloga, zaradi katere se je Gape odločil kandidirati in svoje delovanje z "virtualnega" spleta razširiti v "realni" svet.

SEM-SI

 

sem-si letak

gape

gape

last update 23.11. 2011